Koseški glas, št. 68

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Junij 2016 Št. 68

Letnik XVIII


22

Junij 2016 ▪ Št. 68

3

NAD MESTOM SE VEČERI

BREZPLAČNE SADIKE CVETJA

NOVA IMENOVANJA ULIC V KOSEZAH

SNEGOLOM

Venčeslav Thaler

Janez Vovko

Janez Lončarič

Janez Vovko

V petek, 17.junija smo lahko uživali v glasbenem dogodku ob Koseškem bajerju. Turistično društvo Koseze je pomagalo organizirati letni koncert Pihalnega orkestra Litostroj pod vodstvom dirigenta Gregorja Vidmarja. Nastopili so tudi solisti Ana Čop, Anamarija Majcen in Damjan Kozole. V zlatih letih slovenske popevke so najboljši avtorji in izvajalci ustvarjali melodije, ki so ostale zimzelene in jih sedaj nove generacije ponovno odkrivajo. To je bilo obdobje, ki se je v zgodovino zapisalo kot eno najbolj plodnih obdobij slovenske glasbe, v katerem je ustvarjala vrsta vrhunskih skladateljev, tekstopiscev in izvajalcev. Koncert je naš poklon ustvarjalcem in hkrati vzpodbuda mladi generaciji za intenzivnejše ukvarjanje s slovensko glasbo in slovensko besedo.

Petindvajsetega maja popoldne smo na stojnici Turističnega društva Koseze v parku ob Koseškem bajerju brezplačno delili sadike balkonskega cvetja. Že precej pred napovedanim začetkom so številni ljudje potrpežljivo čakali. Več kot 800 sadik cvetja in 300 sadik zelišč smo razdelili med mimoidoče v dobri uri. Vsak obiskovalec je prejel dve sadiki cvetja, žal pa je bilo kar nekaj nesramnih obiskovalcev iz Kosez (predvsem iz terasastih blokov), ki so želeli vzeti (in so tudi vzeli) po več sadik cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik gospod Berlič, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.

Pot Roberta Blinca Ena najnovejših ulic v Ljubljani je Pot Roberta Blinca, poimenovana po našem vrhunskem in svetovno priznanem fiziku. Ulica se odcepi z Večne poti v križišču med Koseško cesto in živalskim vrtom in poteka proti Tehnološkemu parku, preko mostu čez potok Glinščico in se zaključi v križišču s Potjo za Brdom in Brdnikovo ulico. Akademik profesor doktor Robert Blinc ( 1933-2011 ) je bil eden najuglednejših slovenskih znanstvenikov svetovnega formata. Bil je vodilni strokovnjak na področju jedrske magnetne resonance, tekočih kristalov in fizike kondenzirane snovi. Bil je tudi redni profesor Univerze v Ljubljani, leta 1976 je bil tudi izvoljen za dekana Fakultete za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Bil je dolgoletni predsednik znanstvenega sveta Instituta Jožef Stefan in dekan Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Leta 2008 je prejel Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

Park Gustava Tönniesa Mestna občina Ljubljana bo po gradbenem podjetniku in industrialcu Gustavu Tönniesu poimenovala del parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib med ulico Draga, Večno potjo, Potjo Roberta Blinca in potokom Pržanec. Pretežni del parka je okolica Koseškega bajerja, ki pa je tudi ena od ostalin tega za Koseze zelo pomembnega človeka. Gustav Tönnies je prišel v Ljubljano leta 1845, da bi postavil ostrešje na stavbi ljubljanskega Kolizeja. Brezhibna in strokovna izvedba je navdušila tedanjega ljubljanskega župana Janeza Nepomuka Hradeckega, da je ponudil Tönniesu položaj mestnega gradbenika, kar je on tudi sprejel. Leta 1847 je ustanovil Splošno stavbno podjetje, ki je pozneje zaposlovalo tudi do 600 delavcev. Gustav je umrl leta 1886. Z ženo Almo sta imela devet otrok, ki so pozneje prevzeli njegove gradbene posle. Največ so delovali v času županovanja Ivana Hribarja, saj so med leti 1896 do 1910 zgradili veliko novih stavb, obnovili in dozidali več objektov v mestu, mostov, zgradili so mestni vodovod in kanalizacijo in še mnogo stavb po drugih deželah tedanje Avstroogrske. Velika večina teh stavb je bila narejena iz opeke, ki je bila izdelana v Tönniesovih koseških opekarnah iz gline, izkopane v glineni jami. Danes je tu bajer.

Del novega parka

Na praznični večer 27. aprila je poznopomladanski sneg pobelil tudi Koseze. Zapadlo je kar 13 cm mokrega, južnega snega, ki je naredil precej škode na drevju in grmovju. Že takoj naslednji dan smo poskrbeli, da so bile požagane in odstranjene veje in drevje, ki je ležalo na pešpoteh v naselju. Še isti in naslednji dan smo na deponijo Barje odpeljali dva polna kamiona vejevja iz naselja terasastih blokov. Po prvomajskih praznikih smo nadaljevali z odvozom vej iz UBU, nato pa tudi iz individualnega dela naselja. Skupaj smo iz Kosez do 16. maja, ko smo končali pospravljanje, odpeljali na deponijo 18 nabito polnih tovornjakov Piaggo.

ODPADNO VEJEVJE Venčeslav Thaler

Zadnje mesece je vse bolj opaziti nevzdržno obnašanje posameznih lastnikov individualnih stanovanjskih hiš, ki na javne zelenice poleg svojih hiš odlagajo vse večje količine požaganega vejevja in tudi celih dreves. Verjamemo, da imajo ti lastniki radi urejene svoje vrtove. Ampak namesto da bi veje odložili na javno zelenico, naj bi naročili in seveda plačali odvoz. Tako pa moramo te veje odpeljati na stroške TD Koseze, da sploh lahko izvajamo košnjo in urejanje zelenic. Prilagamo dve fotografiji iz Ferberjeve ulice, kjer lastnika omenjenih hiš nikoli nista plačevala prispevka EKUN.

zgodilo se je

zgodilo se je

Junij 2016 ▪ Št. 68


44

POZABLJEN OBJEKT

ODŠEL JE K SVOJEMU GOSPODU

ČISTILNA AKCIJA 6.APRILA

Janez Lončarič

Janez Lončarič

Venčeslav Thaler

Nobena zgodba se ne konča tako, da se je ne bi dalo nadaljevati, in ni konca, da ne bi ostalo še kaj, o čemer bi se dalo govoriti ali pisati. Ko se je gradila »elitna soseska Mostec«, je bil kot gradbiščna pisarna postavljen začasni objekt ob delu Koseške ceste, ki je danes kolesarska steza med naseljem in bajerjem. Nasproti nekdanjega motela so investitorji zgradili stavbo z več pisarnami in sejno sobo. V tem objektu so domovali projektanti in inženirji gradnje in statike ter strokovnjaki za zunanjo in notranjo arhitekturo. Ko so se po končani gradnji gradbinci umaknili, je bila v tej stavbi reklamacijska pisarna, dokler ni investitor Imos prenesel lastništva na podjetje Vegrad, ki pa je začelo vse urejati iz Velenja. Po stečaju obeh podjetij je ta nič kaj »elitna« stavba ostala zapuščena in začela propadati. Začasno so si jo prisvojili brezdomci, vendar tudi njim ni bila primerno domovanje in so jo zapustili. Vsakdanji sprehajalci je skoraj ne opazijo , ker so se pač nanjo navadili in jih ne moti več. Zadnje čase pa opažamo, da se okoli bajerja sprehaja vedno več meščanov in tudi tujcev, ki živijo v našem mestu. Nič kaj »eliten« objekt sedaj služi le grafitarjem, kar sicer ni nič narobe, samo vseeno je res, da še tako lep grafit ne more skriti slabega in zapuščenega zida. Upajmo, da se bo kmalu našel kupec za Vegradovo stečajno maso in da bo to neugledno »elitno« stavbo odstranil.

Pozabljen objekt

SMETNJAKI Janez Vovko

Na Ulici bratov Škofov poleg ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov že nekaj časa stojita zabojnika za biološke in mešane odpadke nekoga, ki teh zabojnikov noče imeti doma pri svoji hiši. Večkrat so okoli teh dveh zabojnikov raztreseni tudi odpadki.

Junij 2016 ▪ Št. 68

5

5. aprila 2016 se je v enaindevetdesetem letu od nas poslovil v večnost duhovnik, gospod Jožef Bertoncelj. Dolgoletni župnik v Kosezah, škofijski prelat, ustanovitelj in dolgoletni urednik otroške revije Mavrica ter zadnja leta svojega življenja duhovni pomočnik v naši župniji. V spominu številnih generacij bo ostal kot veroučni učitelj, mašnik , spovednik in duhovni tolažnik v težkih življenjskih preiskušnjah, ki se jim ne more izogniti noben človek. Rodil se je 5. julija 1925 v Kovorju pri Tržiču. Med drugo svetovno vojno je bil s sošolci celovške klasične gimnazije izseljen v Normandijo. Po vrnitvi ob koncu vojne se je vpisal na ljubljansko fakulteto za elektrotehniko in se po štirih semestrih prepisal na študij teologije, ki ga je leta 1951 tudi končal in bil posvečen v duhovnika. Po desetih letih kaplanovanja v Kranju, Črnomlju in ljubljanskem Trnovem je leta 1961 prevzel novoustanovljeno župnijo Koseze. Zaradi naraščanja prebivalstva v Kosezah, Podutiku in Zgornji Šiški si je leta 1964 začel prizadevati za izgradnjo novega cerkvenega objekta. V času, ki je bil izredno nenaklonjen izgradnji cerkva, mu je s svojo gorenjsko trmo in nepopustljivo voljo vseeno uspelo, da je bilo leta 1972 izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove cerkve. Po dveh letih gradnje je njegovo življenjsko delo takratni ljubljanski škof Pogačnik posvetil v Župnijsko cerkev Božje Matere Marije. Od leta 1997 je bil gospod Jože Bertoncelj duhovni pomočnik in veroučni učitelj vse do leta 2009, ko ga je Društvo katoliških pedagogov Slovenije nagradilo s Slomškovim priznanjem za delo pri pokoncilski prenovi verouka. Zadnja leta svojega življenja je zaradi bolezni preživel v duhovniškem domu na Lepem potu. Vdan v vero in ljubezen do Boga je svoje trpljenje jemal kot »trpeči Job«, kar je bil tudi njegov psevdonim za pisanje člankov in zgodbic v reviji Mavrica. Pokopan je bil 8. aprila na ljubljanskih Žalah v družinsko grobnico. Obred je vodil ljubljanski nadškof, metropolit msgr. Stanislav Zore s somaševanjem našega župnika gospoda Igorja Dolinška in velikega števila drugih duhovnikov.

Tretja letošnja čistilna akcija je potekala v sredo, 6.aprila v čiščenju brežin potoka Pržanec in njegovih pritokov vse do sotočja Pržanca in Glinščice. Akcije se je udeležilo 23 članov Turističnega društva Koseze in še nekaj krajanov. Skupno smo nabrali devet vreč z mešanimi odpadki, v potoku Pržanec smo našli dve jogi vzmetnici in boben pralnega stroja, ob potoku tri avtomobilske pnevmatike in kuhinjsko omarico, dva stola ter zložljivo posteljo. Zbrane odpadke smo odložili na začetku makadamske ceste Koseze-Brdo. Okoli pol osmih zvečer so delavci Snage na kamion naložili in odpeljali vso zbrano nesnago. Ob prigrizku in pijači smo v toplem pomladnem, že skoraj poletnem večeru posedali do teme.

zgodilo se je

zgodilo se je

Junij 2016 ▪ Št. 68

ČISTILNA AKCIJA 31.MARCA Janez Vovko

Druge letošnje čistilne akcije v sklopu akcije ZA LEPŠO LJUBLJANO 2016, ki smo jo organizirali skupaj s Četrtno skupnostjo Šiška, se je v četrtek, 31.marca udeležilo 17 okoljsko osveščenih posameznikov iz Kosez. Vreče in rokavice smo pred akcijo brezplačno prejeli na sedežu ČS Šiška. Ob 17.00 smo se razdelili v dve skupini in odšli v gozd levo in desno ob makadamski cesti, ki povezuje Koseze in Brdo. Nabrali smo deset velikih vreč mešanih odpadkov. Iz gozda smo prinesli tudi ostanke pohištva, avtomobilsko gumo s platiščem, plašče za dvokolesa, plastične posode, troja steklena vrata, stare zarjavele dele avtomobilov. Zbrane odpadke smo odložili na začetku makadamske ceste Koseze-Brdo in okoli sedmih zvečer so delavci Snage na kamion naložili in odpeljali vso zbrano nesnago.


6

ČISTILNA AKCIJA 24.MARCA

KOSEZE SKOZI ČAS

Venčeslav Thaler

Venčeslav Thaler

Prve letošnje čistilne akcije, ki jo je izpeljalo Turistično društvo Koseze, se je v četrtek, 24.marca udeležilo 22 udeležencev, večinoma članov Turističnega društva Koseze. Na začetku smo pregledali in očistili obrežje Koseškega bajerja, nato smo se podali najprej v Koseški boršt in še globlje v gozd, ki sega od bajerja do ceste med Večno potjo in Brdom. Skupaj smo nabrali 14 vreč mešanih odpadkov. Na obrežju bajerja je ležala lesena paleta. V gozdu smo našli veliko jogi vzmetnico, smučko, stoječo svetilko, fotelj in hladilnik. Za udeležence akcije smo nabavili in jim razdelili plastenke vode in sladek prigrizek ter seveda majice, ki jih je prispeval zavod Turizem Ljubljana. Zbrane odpadke smo odložili na koncu Koseške ceste, delavci podjetja Snaga pa so zbrane odpadke še isti večer odpeljali.

Junij 2016 ▪ Št. 68

7 Terasasti bloki Koseze, oktober 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

obvestila

predstavljamo vam

Junij 2016 ▪ Št. 68

Tudi v tokratni številki nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Terasasti bloki Koseze, oktober 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Terasasti bloki Koseze, oktober 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Terasasti bloki Koseze, oktober 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

Terasasti bloki Koseze, oktober 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

VREMENSKI PODATKI POMLAD 2016 Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki pomladi (marec, april in maj) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

aksimalna temperatura: 28,7 °C m minimalna temperatura: -2,5 °C padavine: 309,50 litra število dni s padavinami: 36 število dni z nevihto: 6 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 0 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 7 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 0 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 0 maksimalna hitrost vetra: 34,92 km/h

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma jeseni 2016 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 320 izvodov


Junij 2016 ▪ Št. 68

8