__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XIX

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Marec 2016 Št. 67

Neurejena Koseška cesta

številka 67.indd 1

15.3.2016 14:31:05


zgodilo se je

December 2015 ▪ Št. 66

KOSEŠKA CESTA

22 delovanje v letu 2015. Predstavili smo načrte za letošnje leto. Želimo pa si še večjega odziva in sodelovanja krajanov predvsem pri čistilnih akcijah in soustvarjanju glasila.

Janez Lončarič

Cesta, ki je zakrpana kot plašč predvojnega berača, naj bi bila po imenu sodeč najpomembnejša ulica v našem naselju. Žal je resnica povsem drugačna. Žalostna podoba Koseške ceste nas vsak dan spominja na čase obljub in pretvarjanj investitorjev v izgradnjo soseske Mostec. Stanovalci ulice Draga se dobro spomnimo sestankov, na katerih so nas prepričevali predstavniki IMOS-a. Obljubljali so nam podhod pri Kresnički, postavitev enotnih ograj ob desni strani ulice Draga in še marsikaj drugega. Nekaj od tega so sicer res izpolnili, največja in najbolj potrebna obljuba pa je bila ureditev Koseške ceste. Žal je ostala neizpolnjena. Dogovorili smo se, da bodo po končani izgradnji preplastili asfaltno prevleko in naredili pločnike NA obeh straneh ceste. S težkimi tovornjaki so takrat odvažali tisoče kubičnih metrov izkopane zemlje in s tem popolnoma uničili do takrat še kar dobro cesto. IMOS in VEGRAD sta stanovanja in hiše v naselju prodala, odšla v stečaj, nam pa pustila uničeno cesto brez pločnikov. Pred kratkim se je veliko govorilo in pisalo o zaprtju Koseške ceste in ureditvi območja za pešce. Ta predlog je naletel na hudo nasprotovanj stanovalcev in drugih uporabnikov. Hvala bogu, da je zmagala zdrava pamet in da je župan zahteval, naj se ta točka umakne z dnevnega reda redne seje Mestnega sveta. Koseško cesto smo sedaj ohranili, želimo pa si, da pristojni nanjo ne bi pozabili. Potrebna bi bila preplastitev, ureditev pločnikov in označitev kolesarske poti, ki bi se potem nadaljevala po kolesarski stezi v parku ter naprej proti živalskemu vrtu in Rožni dolini. Krajani si želimo, da bi v Mestni občini Ljubljana našli bolj verodostojnega sogovornika, kot sta bila propadla gradbinca. Želimo, da bi bila Koseška cesta varna za avtomobile, sprehajalce in kolesarje. Navsezadnje je to tudi glavni dostop do parka ob Koseškem bajerju in otroškega igrišča ob njem.

DRSANJE Venčeslav Thaler

Ob pomanjkanju snega v letošnji zimi je bilo tudi zelo malo pravega mraza in tako je šele januarja za krajši čas zamrznil Koseški bajer ter nekaj dni omogočal brezplačno rekreacijo na svežem zraku za mlado in staro. Žal so se ob močni odjugi tri osebe neprostovoljno okopale v bajerju, a se je po posredovanju Gasilske brigade Ljubljana vse končalo brez težjih posledic.

111. OBČNI ZBOR PGD ZGORNJA ŠIŠKA Venčeslav Thaler

V soboto, 5.3.2016, z začetkom ob 19. uri je bil na Vodnikovi cesti 139, v na novo dograjenem gasilskem domu, 111. občni zbor Prostovoljnega gasilskega društva Zgornja Šiška. Iz poročil predsednika Antona Luzarja, poveljnika Miha Luzarja in člana nadzornega odbora Bojana Beliča, je bilo razvidno kako pomembno in uspešno je bilo opravljeno delo v preteklem letu. Prisotno članstvo društva je vsa poročila in načrte soglasno potrdilo.

OBČNI ZBOR TD KOSEZE Malči Štubelj

V četrtek, 3. marca, smo se člani Turističnega društva Koseze zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali naše

številka 67.indd 2

15.3.2016 14:31:06


December 2015 ▪ Št. 66

LJUBLJANA – SRCU PRIJAZNO MESTO Mestna občina Ljubljana je na različnih lokacijah po Ljubljani namestila 43 avtomatskih eksternih defibrilatorjev, prenosnih elektronskih naprav, ki so sposobne zaznati zastoj srca ter ga s pomočjo električnega sunka ponovno pognati.

prejeli smo

3

Pri srčnem zastoju je namreč ključna takojšnja pomoč, zato je izredno pomembno, da v primeru, da  moramo pomagati posamezniku s srčnim zastojem, vemo, kje je najbližji defibrilator, s katerim mu  lahko rešimo življenje in kako ga pravilno uporabljati!  Če  avtomatski  eksterni  defibrilator  (AED)  ob  temeljnih  postopkih  oživljanja  uporabimo  v  3‐5  minutah  po  srčnem  zastoju,  lahko  povečamo  delež  preživetja  za  celo  več  kot  50  %.  Prav  zato  imamo  vsi  mimoidoči,  ki  se  srečamo  s  posameznikom  s  srčnim  zastojem,  ključno  vlogo  pri  njegovem preživetju.  Defibrilatorji so nameščeni na različnih lokacijah v Ljubljani in vsi so javno dostopni!  V ČS ŠIŠKA smo jih namestili na naslednjih lokacijah: Kebetova ul. 1, Trg prekomorskih 1.  Lokacije,  kjer  so  nameščeni  defibrilatorji,  so  označene  z  univerzalnim,  mednarodno priznanim znakom.   Ažuren  seznam  AED  naprav  po  Sloveniji  najdete  na  spletni  strani  http://www.aed‐baza.si/,  kjer  lahko  poiščete  najbližji  defibrilator  v  vaši  okolici. 

DELAVNICA »TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA S PRIKAZOM PRAVILNE UPRABE DEFIBRILATORJA« V Službi  za  lokalno  samoupravo  MOL  namenjamo   informiranju  in  ozaveščanju  meščank  in  meščanov  veliko   pozornost.  Zavedamo  se  pomembnosti  poznavanja  pravilne  rabe  defibrilatorjev    ter  dragocenosti  časa,  ki  je  izjemnega  pomena pri preživetju človeka s srčnim zastojem.    V  sodelovanju  z  Društvom  študentov medicine Slovenije  in  Rdečim  križem  Slovenije  OZ  Ljubljana  redno  izvajamo  poučne  delavnice  namenjene  prebivalcem,  ki  živijo  v  bližini  lokacij,  kjer  so  nameščeni  defribrilatorji.  Na    delavnici  predstavimo  udeležencem dejavnike tveganja srčno žilnih obolenj  ter jih naučimo  kako  s  pravilnimi  postopki  oživljanja  in  varno  rabo  defibrilatorja  pomagamo  človeku  s  srčnim  zastojem.          Opravljamo  tudi  brezplačne meritve krvnega sladkorja, tlaka in  holesterola.  

številka 67.indd 3

15.3.2016 14:31:06


prejeli smo

December 2015 ▪ Št. 66

44

Delavnice za občane ČS Šiška, ki stanujejo v neposredni bližini defibrilatorjev, smo izvedli jeseni lanskega leta in so bile dobro obiskane. Dodatne informacije in podrobnejša pojasnila o predvidenih delavnicah v letu 2016 lahko prejmete na sedežu ČS Šiška (tel. 01 515 64 65).

Utrinek iz delavnice Vir: arhiv SLS

        SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO   MU MOL  (tekst ni lektoriran)

MESTNA OBČINA LJUBLJANA VABI UPOKOJENCE NA

BREZPLAČNE RAČUNALNIŠKE TEČAJE VABLJENI NA 35 URNE ZAČETNE 30 URNE NADALJEVALNE IN 20 URNE IZPOPOLNJEVALNE TEČAJE (WINDOWS, WORD, INTERNET, E-POŠTA, EXCEL, DIGITALNA FOTOGRAFIJA, SOCIALNA OMREŽJA) Več na: http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/starejsi/izobrazevanje-starejsih/

PRIJAVITE SE LAHKO NA VAŠI ČETRTNI SKUPNOSTI ŠIŠKA TEL. ŠT. 515 64 65 ALI V SLUŽBI ZA LOKALNO SAMOUPRAVO, tel. 306 48 62, GA. VESNA BOLLE.

(tekst ni lektoriran)

številka 67.indd 4

15.3.2016 14:31:07


KOSEZE SKOZI ČAS

December 2015 ▪ Št. 66

Modelarji v OŠ Veljka Vlahovića, 9. maj 1979 - foto Marjan Ciglič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

V tokratni številki nadaljujemo z objavo starih fotografij in razglednic Kosez. Pionirska proga na izvozu iz postaje Jelenov žleb proti Kosezam, 7. maj 1950 - foto Leon Jere – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

predstavljamo vam

5

Modelarji v OŠ Veljka Vlahovića, 9. maj 1979 - foto Marjan Ciglič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Plinska postaja Koseze, december 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Začetek Ledarske ceste, september 1986 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

Plinska postaja Koseze, december 1978 - foto Janez Pukšič – original hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije

številka 67.indd 5

15.3.2016 14:31:07


predstavljamo vam

December 2015 ▪ Št. 66

Gasilski avto pred Gasilskim domom Zgornja Šiška, okoli 1930 – original hrani Zmago Tančič

6

PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

V nadaljevanju nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2015 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze: povprečna letna temperatura: 11,29°C absolutna maksimalna temp.: 35,9°C (22.julij) absolutna minimalna temp.: -11,6°C (27.januar) občutek mraza: -12,2°C (8.februar)

Reklamna razglednica Ivan Kavčič, Koseze okoli leta 1905 - original hrani Zmago Tančič

število ledenih dni (Tmax. <0°C): 2 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 95 število mrzlih dni(Tmin=<-10°C): 2 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 87 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 42 število dni s padavinami: 95 število dni s snežno odejo: 27 maksimalna višina snežne odeje: 27 cm (3.februar) višina novozapadlega snega: 59 cm maksimalno padavin v 1 uri: 23,82 mm (9.julij) maksimalno padavin v 24 urah: 81,83 mm (23.junij) maksimalno padavin v 1 mesecu: 147,04 mm (junij) letna količina padavin: 969,32 mm maksimalna hitrost vetra: 54,72 km/h (5.marec) minimalni zračni tlak: 974,5 hPa (30,januar) maksimalni zračni tlak: 10341,8 hPa (18.februar)

Drsalci na Koseškem bajerju, 14.1.1980 – foto Arrigler Dragan – original hrani Muzej novejše zgodovine

Za več informacij obiščite spletno stran: www.vreme.zajcek.org/koseze

VREMENSKI PODATKI ZIMA 2015/2016 Venčeslav Thaler

V letošnji meteorološki zimi(december, januar in februar) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti:

Če razpolagate s starimi razglednicami Kosez ali Zgornje Šiške, vas prosimo, da nam to sporočite na info@td-koseze.si

številka 67.indd 6

–– –– –– –– –– –– –– –– –– ––

maksimalna temperatura: 14,2 °C inimalna temperatura: -10,5 °C m padavine: 271,26 litra število dni s padavinami: 35 število dni z nevihto: 2 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 0 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 0 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 57 število ledenih dni (Tmax. <0°C): 7 maksimalna hitrost vetra: 45,72 km/h

15.3.2016 14:31:08


December 2015 ▪ Št. 66

7

obvestila

VABILO NA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE ÚO TD Koseze

Turistično društvo Koseze bo tudi letos s sodelovanjem zavoda Turizem Ljubljana organiziralo v sklopu spomladanskega čiščenja ZA LEPŠO LJUBLJANO 2016 naslednje čistilne akcije: • Predvidoma 24. marca čistilno akcijo brežin Koseškega bajerja in bližnjega Koseškega borsta ter v nadaljevanju gozd med Koseškim bajerjem, Večno potjo, Cesto na Brdo in potokom Mostec. Zbirališče gostišče Kačji pastir na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. • Predvidoma 31. marca čistilno akcijo v gozdu levo in desno od ceste, ki pelje iz Kosez na Brdo (poleg zahodne obvoznice). Zbirališče gostišče Kačji pastir na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. • Predvidoma 7. aprila čistilno akcijo na brežinah in v okolici potoka Pržanec na trasi od obvoznice mimo Koseškega bajerja do izliva v Glinščico. Zbirališče gostišče Kačji pastir na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. Točni datumi so odvisni od trenutnih vremenskih razmer. Datum in ura začetka posamezne akcije bosta objavljena na plakatih po Kosezah in na spletni strani Turističnega društva Koseze.

RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE �ELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Roman Thaler Termini razstav v letu 2016, vedno med 15.00 in 18.00: v soboto, 16. aprila v soboto, 14. maja v soboto, 24. septembra v soboto, 15. oktobra v soboto, 19. novembra v soboto, 17. decembra Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

številka 67.indd 7

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma poleti 2016 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Janez Lončarič Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 350 izvodov

15.3.2016 14:31:09


obvestila

December 2015 ▪ Št. 66

8

Vrtnarstvo BERLIČ, Šlosarjeva 17, Ljubljana, ob Draveljskem pokopališču telefon: 01 5074 214

številka 67.indd 8

Velika in pisana izbira cvetja za dom in vrt

Novo- sadike zelenjave

Novo – bogata izbira dišavnic

Novo – zasajenje korit

Velika izbira substratov za sajenje

BIO substrat za zelenjavo in zelišča

Vsak kupec prejme bon za popust

15.3.2016 14:31:09

Profile for Turistično društvo Koseze

Koseški glas, št. 67  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas

Koseški glas, št. 67  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas

Profile for tdkoseze
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded