__MAIN_TEXT__

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Marec 2014 Št. 60

Letnik XVII


zgodilo se je

Marec 2014 ▪ Št. 60

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

22

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

ŽLED V KOSEZAH

Pobude za ustanovitve segajo v začetek 90-ih let prejšnjega stoletja, ko so se družbeno aktivni občani še srečevali v organih tedanje krajevne skupnosti Koseze. Prav iz članov takratnega sveta Krajevne skupnosti Koseze izhaja iniciativni odbor za ustanovitev Turističnega društva Koseze, ki je na svoji seji 24.marca 1994 sklenil, da se javno pozove občane na ustanovni občni zbor Turističnega društva Koseze v sredo, 30.marca 1994.

Janez Vovko Zadnjega januarja in prve dni februarja je tudi Koseze prizadel žled. Posledica so bile številne polomljene veje dreves, izruvana posamezna drevesa, poškodovane ograje in svetilke javne razvsetljave. Še med sneženjem in dežjem, ki je zmrzoval, smo obrezovali in odstranjevali polomljene veje in podrto drevje, da je izvajalec zimske službe lahko plužil in posipal pešpoti. V sredo, 5. Februarja, pa smo pričeli z odvozom polomljenih dreves in vejevja najprej iz naselja terasastih blokov, kasneje pa tudi iz individualnega dela naselja. Po sklepu upravnega odbora TD Koseze, ki ga je podprl tudi občni zbor TD Koseze, smo upravnikom terasastih blokov poslali predlog oziroma pobudo, da se zaradi zagotavljanja varnosti ter urejenosti naselja enotno pristopi k obrezovanju dreves poleg stanovanjskih blokov in na vseh zelenicah, ki jih urejamo v naselju UBU v okviru Enotnega komunalnega urejanja naselja. Odločitev upravnikov pričakujemo v TD Koseze najkasneje do konca marca.

Posledice žledu

ŽLED V ROŽNIKU Janez Lončarič

Priljubljena pot Koseščanov na Rožnik (mimo bajerja do križišča z Večno potjo in potem levo v gozd mimo Šuštarjevega bajerja do ograje živalskega vrta ter ob njej do vrha) je še vedno težko prehodna in nevarna za sprehajalce. Katastrofalni žled je konec januarja in v začetku februarja povzročil ogromno škodo v gozdu. Izruvalo in polomilo se je veliko dreves, ki sedaj leže vsevprek in onemogočajo hojo po sprehajalnih poteh. Trenutno je neuporabna tudi trim steza, saj obstaja prevelika nevarnost, da bi veje in debla padli na pot do telovadnih orodij. Čiščenje gozda onemogoča slabo in deževno vreme, zato bo odstranjevanje dreves na dovoznih poteh potekalo več tednov. Za samo pospravljanje po gozdu pa bo potrebno več časa, saj je količina podrtega in polomljenega drevja res velika.

3

V gozdu

OBČNI ZBOR DU KOSEZE Jožica Skubic, predsednica DU Koseze

Zakorakali smo - za mnoge prehitro - v leto 2014, v zimo in čas, ko čakamo na pomlad. Za njo pride poletje in nato jesen. Da bi se seznanili z delom v DU Koseze v minulem letu, smo s prijaznim vabilo povabili člane na redni letni občni zbor. Prijeten je bil pogled na polno zasedeno jedilnico OŠ Koseze. V pozdrav nas je razveselila plesna skupina, ki deluje v našem društvu, s svojim plesnim programom. V letnih poročilih o delovanju društva smo člane seznanili s podatki, ki so bili skrbno pripravljeni na osnovi programa minulega leta. Vabilu sta se odzvala tudi naš član, ki je predsednik MZU in osrednjeslovenske pokrajinske zveze ter predsednik AGE evropskih upokojencev, g. Marjan Sedmak, in predsednica ZDUŠiška ga. Cilka Lumbar. Tudi onadva sta se vključila in predstavila pogled na nekaj aktualnih dogajanj pri nas. Z obljubo o nadaljnjem trudu in iskanju novih članov se je predsednica zahvalila vsem prisotnim ter jih povabila na klepet ob skromni pogostitvi. Življenje piše mnogo lepih zgodb. Ena od njih je bil naš občni zbor, ki so ga plesalke zaključile s kavbojskim plesom.

OBČNI ZBOR TD KOSEZE Janez Lončarič

V četrtek, 13. februarja, smo se člani Turističnega društva Koseze zbrali na rednem letnem občnem zboru in pregledali naše delovanje v letu 2013. Prisotnih je bilo 12 članov. Ugotovili smo, da je bilo delo v lanskem letu zelo uspešno, saj smo izpeljali vse zastavljene akcije in sodelovali še pri nekaterih dodatnih aktivnostih. Predstavili smo načrte za letošnje leto. Želimo pa si še večjega odziva in sodelovanja krajanov predvsem pri čistilniha akcijah.

Vabimo vas, da se naročite na Koseški glas na info@td-koseze.si. Letna naročnina le 8,00 EUR.

Vabilo na ustanovni občni zbor, 24. 03. 1994

Vabilo na klubski dan 21. 1. 1995

Ustanovni občni zbor je tako potekal 30.marca 1994 v prostorih Krajevne skupnosti Koseze, kjer je bilo prisotnih 15 občanov. Delovno predsedstvo občnega zbora je bilo izbrano v sestavi: Anton Omerza, Drago Žitnik in Venčeslav Thaler. Overitelja zapisnika sta bila Nikola Dimač in Silvo Banovec, zapisnik zbora je vodil Venčeslav Thaler. Kot je razvidno iz zapisnika, je zbor potekal po predvidenem dnevnem redu. V upravni odbor so bili izvoljeni Janez Vovko – predsednik, Anton Omerza, Venčeslav Thaler, Ika Kos in Snežana Radovanovič. Nadzorni odbor so sestavljali: Brigita Pavlič, Nada Čižmič in Nikola Dimač. Po obravnavi in sprejemu pravil TD Koseze in imenovanju organov društva je predsednik Janez Vovko predstavil načrte društva. Za potrebe registracije društva so bili izbrani ustanovni člani društva: Anton Omerza, Venčeslav Thaler, Ika Kos, Vera Thaler, Frančišek Kušar, Silvo Banovec, Janez Vovko, Milorad Mišković, Nikola Dimač in Mira Dimač. Prva seja upravnega odbora je bila 5.maja, ko so bile potrjene formalnosti v zvezi z registracijo društva, določena oblika in velikost štampiljke. Člani upravnega odbora so se seznanili, da je več članov TD Koseze aktivno sodelovalo na čistilni akciji 23.aprila. Sklenjeno je bilo, da se pošljejo vloge za finančno pomoč podjetjem s sedežem v Kosezah. Na drugi seji upravnega odbora 20.septembra je bilo sklenjeno, da se pripravi izdelava razglednic Kosez in poišče najugodnejši ponudnik za izdelavo kozolcev za obvestila, ki se bodo namestili po Kosezah. Jeseni je bila na ministrstvo za okolje in prostor vložena pisna vloga za dodelitev koncesije za Koseški bajer in postavljeni 4 novi leseni kozolci za obvestila. Konec leta 1994 je imelo društvo 30 članov s plačano članarino v višini 300,00 SIT. V januarju 1995 smo na zamrznjenem Koseškem bajerju soorganizirali klubski dan, v marcu je društvo organiziralo čistilni akciji na Koseškem bajerju in ob njem, v aprilu smo izdali tri razglednice Kosez. Prvega septembra smo pripravili družabno srečanje s srečelovom ob Koseškem bajerju, v oktobru smo organizirali izlet v Selnico ob Dravi in Duh na Ostrem vrhu. Upravni odbor se je v letu 1995 sestal na osmih sejah. Konec leta je imelo društvo 58 članov s plačano članarino.


4

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

5

4

Razglednice, izdane v letu 1995

V januarju in februarju 1996 je društvo organiziralo smučarska teka ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce , spomladi smo s prostovoljnim delom članov izdelali 20 kompletov t.i. gasilskih garnitur(miza + 2 klopi). S 1. januarjem 1996 je bilo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze (celotno naselje terasastih blokov UBU 4-138 in naselje individualnih stanovanjskih hiš) s sklepom KS Koseze preneseno na Turistično društvo Koseze, da bi ohranili doseženo kvaliteto vzdrževanih zelenih površin in ostalega v naselju in s tem povezano kakovost bivanja. Upravni odbor se je v letu 1996 sestal na osmih sejah. Konec leta je imelo društvo 67 članov s plačano članarino.

Čistilna akcija Koseški bajer 30.3.1995

Marca 1998 smo organizirali čistilno akcijo ob Koseškem bajerju in v gozdu ob zahodni obvoznici, v juniju smo znova pripravili družabno srečanje s kresovanjem ob Koseškem bajerju, oktobra smo se odpeljali na izlet po Notranjski in Dolenjski ter ponatisnili razglednice z motivi Kosez. V februarju smo pričeli z izdajanjem društvenega glasila Koseški glas v črno beli tehniki-to leto smo pripravili pet številk, ki smojih brezplačno dostavljali vsem gospodinjstvom v Kosezah. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze in pričeli sodelovati z lastnikoma zasebne železniške modulne makete, ki se nahaja v Osnovni šoli Koseze. Upravni odbor se je v letu 1998 sestal na osmih sejah. Konec leta je imelo društvo 76 članov s plačano članarino.

Tek ob baklah, 2.2. 1996

V januarju 1997 je društvo organiziralo smučarski tek ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce, februarja smo sodelovali pri izvedbi do danes v Sloveniji še vedno največje razstave modulne železniške makete na Osnovni šoli Koseze, 22. februarja smo organizirali izlet v Planico in navijali za Primoža Peterko. V juniju smo pripravili družabno srečanje s kresovanjem ob Koseškem bajerju in se oktobra podali na izlet na Kozjansko. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze.Upravni odbor se je v letu 1997 sestal na devetih sejah. Konec leta je imelo društvo 69 članov s plačano članarino.

Tek ob baklah, 10. 1. 1997

Razstava železnic v Osnovni šoli Koseze, 15. 2. 1997

Zabavno popoldne ob Koseškem bajerju, 21. 6. 1997

Čistilna akcija ob Koseškem bajerju, 8. 5. 1998

Zabavno popoldne ob Koseškem bajerju, 19. 6. 1998

Čistilna akcija v gozdu ob zahodni obvoznici, 30.3.1998


6

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

7

6

Izlet na Notranjsko, 17. 10. 1998

Čistilna akcija, maj 2000

V februarju 1999 je društvo organiziralo smučarski tek ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce, spomladi smo pripravili čistilno akcijo ob Koseškem bajerju. Aprila smo v naselju terasastih blokov namestili nekaj novih klopi za počitek, v juniju smo pripravili družabno srečanje v Mostecu, 16. oktobra smo obiskali rudniški muzej v Idriji in bolnico Franjo. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 1999 sestal na sedmih sejah. Konec leta je imelo društvo 75 članov s plačano članarino.

V aprilu 2001 smo izdali dve razglednici Kosez. V maju smo čistili okolico Koseškega bajerja in vzpostavili spletno stran društva. Ker nekateri upravniki niso plačevali stroškov, smo bili z junijem prisiljeni prenehati vzdrževati zelene površine za objekte UBU72-138. Od tedaj dalje vzdržujemo in urejamo zelenice le za objekte od UBU4-70 in delno tudi v individualnem delu naselja Koseze. Pripravili smo tri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2001 sestal na petih sejah. Konec leta je imelo društvo 59 članov s plačano članarino.

Člani obnavljajo kozolce za obvestila, 2. 6. 2000

Razglednici, izdani v letu 2001 Tek ob baklah, 18. 2. 1999

Nove klopi, april 1999

Zabavno popoldne v Mostecu, 24. 6. 1999

Izlet v Idrijo, 16. 10. 1999

V maju 2000 smo izvedli čistilno akcijo ob Koseškem bajerju in junija s prostovoljnim delom članov obnovili tri lesene kozolce za obvestila. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze in pripravili 4 številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2000 sestal na šestih sejah. Konec leta je imelo društvo 65 članov s plačano članarino.

V aprilu 2002 smo odstranjevali kosovne odpadke iz gozda ob zahodni obvoznici in postavili nove klopi za počitek, v maju smo se podali na izlet na Travno goro, v juniju izvedli čistilno akcijo na Koseškem bajerju v sodelovanju s potapljaškim klubom Vivera. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Z 19. številko glasila smo končali obdobje, ko smo glasilo brezplačno dostavljali vsem gospodinjstvom v Kosezah, in prešli na naročniški sistem. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2002 sestal na šestih sejah. Konec leta je imelo društvo 64 članov s plačano članarino.

Čistilna akcija, 6. 4. 2002


8

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

9

8

Izlet na Travno goro, 25. 5. 2002

Čistilna akcija s potapljači, 1. 6. 2002

V januarju in februarju 2003 je društvo organiziralo smučarska teka ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce , v marcu in aprilu smo izvedli tri čistilne akcije, registrirali smo domeno td-koseze.si, ponatisnili dve razglednici z motivi Kosez. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2003 sestal na petih sejah. Konec leta je imelo društvo 67 članov s plačano članarino.

Čistilna akcija, 4. 4. 2003

Čistilna akcija, 11. 4. 2003

Prvega marca 2004 je društvo organiziralo smučarski tek ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce, v aprilu smo izvedli štiri čistilne akcije. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas, ki od zdaj naprej izhaja v barvnem tisku. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2004 sestal na štirih sejah. Konec leta je imelo društvo 59 članov s plačano članarino.

Tek ob baklah, 1. 3. 2004

Drugega marca 2005 je društvo organiziralo smučarski tek ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce, v marcu in aprilu smo izvedli štiri čistilne akcije. Tega leta smo prvič izvedli akcijo ocenjevanja najbolj urejenih balkonov in teras v Kosezah, poimenovano Cvetoče Koseze, s podelitvijo priznanj in praktičnih nagrad. Oktobra smo postavili lesen kozolec za obvestila poleg Koseškega bajerja. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo tri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav, prispevali smo tudi praktične nagrade za obiskovalce. Upravni odbor se je v letu 2005 sestal na petih sejah. Konec leta je imelo društvo 58 članov s plačano članarino.

Tek ob baklah, 16. 1. 2003

Tek ob baklah, 19. 2. 2003

Čistilna akcija, 29. 3. 2003

Tek ob baklah, 2. 3. 2005


10 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

11

10

Čistilna akcija, 31. 3. 2005

Čistilna akcija, 7. 4. 2005 Nekaj dobitnikov prvih priznanj Cvetoče Koseze v letu 2005

Osmega marca 2006 je društvo organiziralo smučarski tek ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce, v marcu in aprilu smo izvedli štiri čistilne akcije in izdali dve novi razglednici Kosez. Avgusta smo postavili novo klop. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2006 sestal na štirih sejah. Konec leta je imelo društvo 62 članov s plačano članarino.

Razstava železniške makete, 17. 12. 2005

Čistilna akcija, 14. 4. 2005

Tek ob baklah, 8. 3. 2006


12 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

13

12

Razglednici, izdani v letu 2006

Čistilna akcija, 21. 4. 2006

Postavitev nove klopi, avgust 2006

V marcu in aprilu 2007 smo izvedli pet čistilnih akcij, junija smo se zapeljali z ladjico na izlet po Ljubljanici vse do Podpeči in v decembru sodelovali z župnijo Koseze pri postavitvi božičnega drevesa poleg cerkve ob Podutiški cesti. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze. Izvajali smo enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2007 sestal na sedmih sejah. Konec leta je imelo društvo 65 članov s plačano članarino.

Čistilna akcija, 31. 3. 2006

Čistilna akcija, 15. 3. 2007

Čistilna akcija, 7. 4. 2006

Čistilna akcija, 5. 4. 2007

Čistilna akcija, 14. 4. 2006

Čistilna akcija, 29. 3. 2007


14 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

14

Čistilna akcija, 12. 4. 2007

Čistilna akcija, 3. 4. 2008

Izlet z ladjico, 21. 6. 2007

Čistilna akcija, 10. 4. 2008

V marcu in aprilu 2008 smo izvedli štiri čistilne akcije, junija smo se zapeljali z ladjico na izlet po Ljubljanici. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze, izvajali enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2008 sestal na štirih sejah. Konec leta je imelo društvo 67 članov s plačano članarino.

Čistilna akcija, 17. 4. 2008

Čistilna akcija, 20. 3. 2008

Izlet z ladjico, 14. 6. 2008

15


16 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

Leta 2009 smo kot prvo turistično društvo v Sloveniji prejeli priznanje sinja lastovica.

16

V marcu in aprilu 2009 smo izvedli tri čistilne akcije. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze in izvajali enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo tri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2009 sestal na treh sejah. Konec leta je imelo društvo 70 članov s plačano članarino.

V februarju 2010 je društvo dvakrat organiziralo smučarski tek ob baklah z brezplačnim čajem in kuhanim vinom za tekače in obiskovalce, v marcu in aprilu smo izvedli tri čistilne akcije in sodelovali tudi v vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo. V maju smo na stojnici v osrednjem delu naselja terasastih blokov prvič pripravili brezplačno razdeljevanje sadik balkonskega cvetja za krajane in obiskovalce Kosez. Konec maja smo člani društva vročini ubežali tako, da smo se podali na celodneven izlet z ladjo po Ljubljanici. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze ter izvajali enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo tri številke glasila Koseški glas. V oktobru smo vsem gospodinjstvom v Kosezah brezplačno poslali brošuro z naslovom Poimenovanje ulic v Kosezah, v kateri smo predstavili kratko zgodovino Kosez in poimensko predstavili vse ulice z obrazložitvijo poimenovanja posamezne ulice. Brošuro smo dostavili tudi številnim knjižnicam po Sloveniji. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2010 sestal na šestih sejah. Konec leta je imelo društvo 67 članov s plačano članarino.

Delitev sadik cvetja, 19. 5. 2010

Čistilna akcija, 26. 3. 2009

Brošura ‘Poimenovanje ulic v Kosezah’ Čistilna akcija, 9. 4. 2009

Čistilna akcija, 16. 4. 2009

17


18 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

19

V marcu in aprilu 2011 smo izvedli štiri čistilne akcije. Konec aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi 18 koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V maju smo na stojnici poleg Koseškega bajerja pripravili brezplačno razdeljevanje sadik balkonskega cvetja za krajane in obiskovalce Kosez. Junija smo se člani ponovno podali na celodnevni izlet z ladjo po Ljubljanici. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze ter izvajali enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo tri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2011 sestal na šestih sejah. Konec leta je imelo društvo 73 članov s plačano članarino.

Delitev sadik cvetja, 19. 5. 2011

V marcu in aprilu 2012 smo izvedli štiri čistilne akcije in sodelovali tudi v vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo. Aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj. Maja smo na stojnici poleg Koseškega bajerja pripravili brezplačno razdeljevanje sadik balkonskega cvetja za krajane in obiskovalce Kosez. V juniju smo gostili vsakoletno srečanje pionirjev železničarjev. Ob tej priložnosti je bila na zasebni modulni železniški maketi predstavljena maketa Pionirske proge. Odprtje razstave je obiskal tudi župan Ljubljane g. Zoran Janković. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze, izvajali enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo tri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2012 sestal na štirih sejah. Konec leta je imelo društvo 66 članov s plačano članarino.

Čistilna akcija, 31. 3. 2011

Čistilna akcija, 7. 4. 2011

Čistilna akcija, 24. 3. 2011

Čistilna akcija, 24. 3. 2012

Čistilna akcija, 14. 4. 2011

Čistilna akcija, 29. 3. 2012


20 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE

21

20

Čistilna akcija, 5. 4. 2012

100. razstava železniške makete in otvoritev makete Pionirske proge, 9. 6. 2012

Čistilna akcija, 12. 4. 2012

V marcu in aprilu 2013 smo izvedli tri čistilne akcije. Aprila in septembra smo sodelovali pri pripravi in izvedbi dveh koncertov godbe na pihala Litostroj. V maju smo na stojnici poleg Koseškega bajerja pripravili brezplačno razdeljevanje sadik balkonskega cvetja za krajane in obiskovalce Kosez. Člana našega društva Roman in Venčeslav Thaler sta pripravila razstavo o Pionirski progi nekoč in danes, ki je bila v knjižnici Šiška na ogled ves mesec junij. Poleg podrobnega opisa so bile predstavljene številne fotografije iz obdobja 1948-1954 in fotografije, posnete na trasi proge v zadnjih letih. Dodani so bili tudi načrti tirne situacije vseh treh postaj. Razstavljeni panoji in maketa postaje Jelenov žleb ter lokomotive z vagoni so pritegnili veliko pozornosti obiskovalcev. Ocenjevali smo balkone in terase v akciji Cvetoče Koseze ter izvajali enotno komunalno urejanje zelenih površin v naselju Koseze. Pripravili smo štiri številke glasila Koseški glas. Sodelovali smo z lastnikoma zasebne železniške modulne makete pri izvedbi razstav. Upravni odbor se je v letu 2013 sestal na treh sejah. Konec leta je imelo društvo 56 članov s plačano članarino. Godba na pihala, 24. 4. 2012

Delitev sadik cvetja, 24. 5. 2012

Tek ob baklah, 19. 2. 2013

Čistilna akcija, 20. 3. 2013


Marec 2014 ▪ Št. 60

23 22

KORUZA ZA LABODE Venčeslav Thaler

Tudi v letošnjem letu je Turistično društvo Koseze nabavilo koruzo za prehrano labodov na Koseškem bajerju. Tokrat smo iz lastnih sredstev kupili 90 kg koruze v zrnju in jo izročili g. Radu Ahlinu, ki redno skrbi za prehrano labodov. Kljub obljubam gospe Teodore Makoter iz MOL konec lanskega novembra, da bo občina subvencionirala nakup koruze, nismo od nje prejeli niti odgovora, kaj šele denar !!! Čistilna akcija 3. 4. 2013

Čistilna akcija, 10. 4. 2013 Udeleženci

DEVETDESETLETNICA V KOSEZAH Janez Lončarič

PREGLED VREMENA V KOSEZAH Venčeslav Thaler

V nadaljevanju podajam pregled vremenskih podatkov, izmerjenih v letu 2014 na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze: povprečna letna temperatura: 10,68°C absolutna maksimalna temp.: 38,6°C (8.avgust) absolutna minimalna temp.: -8,2°C (11.februar) občutek mraza: -24,7°C (3.februar)

Delitev sadik cvetja, 15. 5. 2013

število ledenih dni (Tmax. <0°C): 12 število hladnih dni (Tmin. <0°C): 89 število toplih dni (Tmax. >=25°C): 84 število vročih dni (Tmax. >=30°C): 34

22. februarja je 90 let svojega rojstva praznovala Marica Duh iz Koseške ulice v Ljubljani. Sosedje so Marici pred vrata hiše postavili dva mlaja, povezana z desko z napisano čestitko. Praznovalo se je tako kot v starih časih, ko so taka smrekova obeležja postavljali ob jubilejih, žegnanjih, porokah in raznih proslavah. Mlaja, okrašena s smrekovim vejevjem, sta dajala še posebno slavnosten pečat zakuski, ki se je odvijala na dvorišču domačije. Marica Duh, rojena Zakotnik, je najstarejša tu rojena prebivalka starih Kosez, saj se kmetija Pr Gabru, kot se reče po domače, omenja v starih škofijskih urbarjih že v sredini 18. stoletja. Ob njenem jubileju se čestitkam svojcev in sosedov pridružujemo tudi člani Turističnega društva Koseze. Želimo ji, da bi bila še dolgo z nami in s svojimi siničkami, ki so je tako navajene, da prilete do nje in ji brez strahu jedo orehe iz roke.

število dni s padavinami: 151 število dni s snežno odejo: 56 maksimalna višina snežne odeje: 60 cm (24.december)

Godba na pihala, 25. 4. 2013

Godba na pihala, 19. 9. 2013

maksimalno padavin v 1 uri: 22,27 mm (26.junij) maksimalno padavin v 24 urah: 59,05 mm (2.februar) maksimalno padavin v 1 mesecu: 214,34 mm (maj) letna količina padavin: 1335,570 mm maksimalna hitrost vetra: 58,3 km/h (29.julij)

V krogu družine

minimalni zračni tlak: 991,2 hPa (18.marec) maksimalni zračni tlak: 1037,8 hPa (10.december) Za več informacij obiščite spletno stran: www.vreme.zajcek.org/koseze Razstava o Pionirski progi v Knjižnici Šiška, 3. 6. 2013

Vabimo vas, da se naročite na Koseški glas na info@td-koseze.si. Letna naročnina le 8,00 EUR.

zgodilo se je

22 20 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA KOSEZE


obvestila

Marec 2014 ▪ Št. 60

24 24

RAZSTAVE ZASEBNE MODULNE �ELEZNIŠKE MAKETE KOSEZE Roman Thaler Termini razstav v letu 2014, vedno med 15.00 in 18.00: v soboto, 15. marca v soboto, 12. aprila v soboto, 17. maja v soboto, 20. septembra v soboto, 18. oktobra v soboto, 15. novembra v soboto, 13. decembra Razstava je na ogled v kletnih prostorih Osnovne šole Koseze, Ledarska 23. Vstopnine ni. Za več informacij obiščite spletno stran www.zeleznica.net.

VABILO NA SPOMLADANSKE ČISTILNE AKCIJE UO TD Koseze

Turistično društvo Koseze bo tudi letos v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana organiziralo v sklopu spomladanskega čiščenja ZA LEPŠO LJUBLJANO 2014 naslednje čistilne akcije: –– Predvidoma 27. marca čistilno akcijo brežin Koseškega bajerja in bližnjega Koseškega borsta ter v nadaljevanju gozd med Koseškim bajerjem, Večno potjo, Cesto na Brdo in potokom Mostec. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. –– Predvidoma 3. aprila čistilno akcijo v gozdu levo in desno od ceste, ki pelje iz Kosez na Brdo (poleg zahodne obvoznice). Zbirališče Policijska postaja Šiška na Podutiški cesti. –– Predvidoma 10. aprila čistilno akcijo na brežinah in v okolici potoka Pržanec na trasi od obvoznice mimo Koseškega bajerja do izliva v Glinščico. Zbirališče gostišče Cviček na Kmečki poti ob Koseškem bajerju. Točni datumi so odvisni od trenutnih vremenskih razmer. Datum in ura začetka posamezne akcije bosta objavljena na plakatih po Kosezah in na spletni strani Turističnega društva Koseze.

Glasilo Turističnega društva Koseze

Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma poleti 2014 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Rado Ahlin Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 3100 izvodov

Profile for Turistično društvo Koseze

Koseški glas št. 60  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas.

Koseški glas št. 60  

Glasilo Turističnega društva Koseze, Koseški glas.

Profile for tdkoseze
Advertisement