Koseški glas št. 58

Page 1

ˇ Poštnina placana pri pošti 1118 Ljubljana

Letnik XVI

ˇ Glasilo Turisticnega društva Koseze

Oktober 2013 Št. 58

V uredništvu glasila čestitamo bralcem ob dnevu državnosti.


zgodilo se je

Oktober 2013 ▪ Št. 58

22

PODRTA VRBA Janez Lončarič V ponedeljek, 29. julija, se je med neurjem, ki je divjalo v osrednji Sloveniji, v Koseškem parku med bajerjem in naseljem Mostec porušila petdeset let stara vrba. Na srečo je padla na breg čez sprehajalno pot in ne v vodo, kar je močno olajšalo odstranjevanje debla in vej. Pohvale vredno je, da so delavci podjetja Tisa podrto drevo odstranili že dva dni kasneje in omogočili sprehajalcem zopet neovirano hojo okoli jezera. Naprave na prostem

KONCERT Janez Vovko Četrtna skupnost Šiška in Mestna občina Ljubljana sta v četrtek, 12. septembra, krajane Kosez povabili na koncert Pihalnega orkestra Litostroj. Dobro obiskan koncert je bil na ploščadi pri vodnjaku/fontani v osrednjem delu naselja na Ulici bratov Učakar.

Podrta vrba

VADBENE NAPRAVE OB KOSEŠKEM BAJERJU Venčeslav Thaler Sredi poletja je Četrtna skupnost Šiška postavila več različnih vadbenih naprav v bližini Koseškega bajerja. Sredstva za postavitev je zagotovila v okviru sredstev za mala dela. Omenjene naprave so zelo dobro zasedene ter vsekakor dobrodošla pridobitev za Koseze in vse obiskovalce.


KOLIČKI Janez Vovko Konec julija so na uvozu v naselje Ulice bratov Učakar-terasasti bloki iz smeri tržnice Koseze delavci KPL namestili nekaj količkov. Sredi asfaltne poti, ki vodi mimo vrtca Mojca proti Osnovni šoli Koseze, prav tako stoji tak količek z obešanko. S tem je onemogočen dostop tudi intervencijskim vozilom, ne le voznikom, ki ne spoštujejo siceršnje prepovedi vožnje v naselju. Glede na to, da naše društvo že dolga leta vzdržuje in ureja okolico terasastih blokov, želimo aktivno sodelovati pri reševanju navedene problematike. Vendar na naše pisne pobude pristojnim na Mestni občini Ljubljana (župan, podžupan, oddelek za gospodarske dejavnosti in promet) nismo prejeli ustreznega pojasnila ali pa odgovora sploh ni bilo.

Godba na pihala

ODLAGANJE VEJEVJA Venčeslav Thaler

Iz dneva v dan se veča kup odloženega vejevja, pokošene trave in ostalih bioloških odpadkov na zapuščeni in zaraščeni parceli ob objektu na Ulici bratov Bezlajev 69. Prav zanimivo bi bilo spoznati te predrzne in nesramne občane, ki v času, ko ima vsaka hiša rjavi zabojnik za biološke odpadke, najdejo toliko predrznosti in odvažajo ali odnašajo te odpadke na tuje zemljišče. Še posebej je zadeva neprijetna za stanovalce bližnjega stanovanjskega objekta. Parcela številka 1381/1 v k.o. Dravlje je sicer v lasti Republike Slovenije. Verjetno je preveč naivno pričakovati, da bo lastnik omenjeno parcelo enkrat v prihodnosti uredil vsaj približno tako, kot je urejena večina ostalih zelenih površin v Kosezah.

Z namestitvijo količka sredi asfaltne poti je onemogočeno izvajanje zimske službe – to že preko 25 let izvaja pogodbeni izvajalec TD Koseze, pred tem pa Krajevne skupnosti Koseze. Ali je kdo od tistih, ki so predlagali in naročili postavitev količkov na tej lokaciji, razmišljal o tem, da za poletjem pride jesen in nato zima, ko je potrebno plužiti in posipati pešpoti v naselju? Nameščeni količek ne omogoča izvajanja zimske službe, saj tudi po odstranitvi zgornjega dela ostane v tleh 10-15 cm velik fiksni del, ki onemogoča-preprečuje pluženje s snežno desko. Dostopna pot za intervencijska vozila – gasilci, reševalci do blokov na UBU72-138 se je podaljšala za nekaj sto metrov, poleg tega vodi preko 120-stopinjskega in 300-stopinjskega ovinka, kjer večja vozila obračajo le z večkratnim popravljanjem, če je seveda sploh prostor. Ali so načrtovalci take prometne ureditve razmišljali, da takšna pot naokoli traja dlje, kar je lahko usodno v primeru požara ali nujne medicinske pomoči? Kdo bo takrat odgovarjal za povzročeno škodo ali celo izgubljena življenja? Od športnega parka Ilirija mimo terasastih blokov v smeri vzhod-zahod vse do OŠ Koseze poteka pešpot, ki je hkrati tudi šolska pot in je bila do sedaj vsa leta od izgradnje naselja plužena v zimskem času. Če ti na novo postavljeni količki ne bodo odstranjeni, pluženje ne bo več mogoče! Zanimivo je, da o postavitvi predhodno ni bila obveščena niti Četrtna skupnost Šiška! Da bi preprečili nadaljnje zaostrovanje počožaja, zmanjšali nevarnost za otroke, omogočili hiter dostop intervencijskih vozil in zagotovili nemoteno izvajanje zimske službe, pričakujemo, da se postavljene količke nemudoma odstrani in namesto njih aktivira že nekaj let postavljena potopna stebrička nekaj metrov stran. Če teh potopnih stebričkov Mestna občina Ljubljana ne more ali ne želi aktivirati, pa je edina smiselna rešitev, da se po odstranitvi pred meseci postavljenih količkov na intervencijski poti, ki vodi mimo vrtca Mojca, namesti tri ali štiri grbine oz. »ležeče policaje«. Vsekakor pa bi neupravičen promet v naselju UBU lahko urejali in sankcionirali predvsem z večjo

zgodilo se je

Oktober 2013 ▪ Št. 58

3


prisotnostjo mestnih redarjev in policije. Predvsem pa naj se tisti, ki so dali pobudo za namestitev količkov, še enkrat zamislijo, kako izvajati zimsko službo za urejene in prehodne pešpoti ob postavljenih količkih in kako bodo otroci hodili v šolo po nespluženi »varni« šolski poti.

44

PRI KOSEŠKIH UPOKOJENCIH Jožica Skubic, predsednica DU Koseze Po vročem poletju je septembrski izlet zopet združil člane društva. Odpeljali smo se na Gorenjsko. Že kmalu po odhodu iz Ljubljane se je pokazalo jesensko sonce in nas spremljalo skozi celotni dan. Najprej smo se odpeljali do Krope, kjer smo si ogledali znamenitosti s pridihom starega kovanja. Pot smo nadaljevali do Radovljice, kjer je bil zanimiv ogled čebelarskega muzeja in mesta. Begunje so bile zadnja postaja. Tu nas je pretresla zgodovina in ogled zaporniških celic. V eni izmed njih je bil zaprt tudi g. Dolenc, ki je vodil naš izlet. Zaključek izleta smo imeli ob poznem kosilu, kjer smo strnili vtise v eno samo misel, da nam je bil naklonjen lep dan. V začetku oktobra, kot vsako leto, je v Cankarjevem domu potekal Festival tretjega življenjskega obdobja. Kot društvo smo bili prisotni v kulturnem programu in v slikarstvu. Izbrane so bile novoletne čestitke naše članice. Plesna skupina je nastopila v dveh delih. Prvič mešani pari v živahnem ritmu, drugič pa so nastopile samo plesalke, ki so predstavile kavbojsko različico plesa. S svojim nastopom so pokazali aktivnost našega društva, na katero smo lahko ponosni. Do konca leta ponujamo še jesenski članski ples – martinovanje in v decembru pa veseli zaključek leta. Pridružite se nam.

Količki

POŠKODOVANA KLOP Venčeslav Thaler V začetku septembra je bila nekomu v napoto klop za počitek nasproti bloka na Ulici bratov Učakar 30.

Podrta klop

SPRAVILO LISTJA Janez Vovko V okviru jesenskega spravila in odvoza odpadlega listja na 40.000 m2 zelenih površin v Kosezah, ki jih ureja Turistično društvo Koseze, je bilo samo do 20. oktobra zbranih in odpeljanih že več kot 6000 kg listja.

Listje

predstavljamo vam

zgodilo se je

Oktober 2013 ▪ Št. 58


VADITE Z NAMI TAI JI QUAN OB KOSEŠKEM BAJERJU Zora Djurić Začetek naše vadbe v naravi sega v leto 2010. Skupaj s somišljenikoma Alešem Kernom in Markom Cvetkom smo prišli na idejo, da bi se poleg v telovadnici začeli dobivati tudi ob Koseškem bajerju, kjer bi vadili v lepi naravi. TAI JI QUAN (izgovorjava: Taj dži čuen) je večstoletna vzhodnjaška veščina gibanja, ki pomaga ohranjati gibčnost in splošno koristi zdravju. Veščina je primerna za vse starostne skupine od otrok do starejših. Gibi pri TAI JI QUANU so počasni, tako da jih ni težko izvajati in ponavljati. Zato smo se odločili, da povabimo k vadbi vse mimoidoče obiskovalce Koseškega bajerja. Pri tem ni pomembno, koliko časa vadijo z nami (3 ali 30 min.), ampak da skupaj z nami ponavljajo gibe. Za vaje iz TAI JI QUANA je potrebna zbranost, zato med vadbo z govorjenjem ne motimo ostalih. Po zaključku vsake vaje pa se lahko normalno pogovarjamo in odgovarjamo na morebitna vprašanja o sami vaji. Dobimo se vsako nedeljo skozi vse leto ob 10.uri(oziroma 11.uri v zimskem času) na pomolu Koseškega bajerja. Vadba ne poteka v juliju in avgustu ter v zelo slabem vremenu. Vabljeni!

VREMENSKI PODATKI Venčeslav Thaler V letošnjem meteorološkem poletju(junij, julij in avgust) so bile na zasebni meteorološki postaji Ljubljana Koseze izmerjene naslednje vrednosti: – – – – – –

maksimalna temperatura: 38,6 °C minimalna temperatura: 7,5 °C padavine: 181,16 litra število dni s padavinami: 26 število toplih dni(Tmax =» 25°C): 66 število vročih dni(Tmax =» 30°C): 30

TVOJE MISLI OBLIKUJEJO TVOJE ŽIVLJENJE, KAKRŠNO ŽIVIŠ Olga Kastelic To so besede Bruna Gröninga, gospoda, rojenega leta 1906 v Gdansku. In v teh besedah je veliko resnice. Le da se tega ne zavedamo in svojih misli ne znamo voditi in jih kontrolirati. Bruno Gröning je bil že kot otroček nekaj posebnega. Velikokrat je pobegnil od doma v naravo, v gozd in se tam družil tudi z živalmi, ki so sicer veljale za nevarne človeku. “Tukaj doživljam Boga,” je nekoč napisal. Imel je dano posebno sposobnost in v njegovi navzočnosti, tudi ko je bil še otrok, so živali in ljudje ozdravljali. “Bili so osvobojeni svojih tegob,” je dejal. Leta 1949 je v Herfordu pomagal sinu nekega inženirja, da je zopet shodil. Glas o njegovih sposobnostih se je začel širiti na vse strani. K njemu se je zgrinjalo vedno več ljudi, tudi do 30.000 iskalcev pomoči. In dogajale so se neverjetne izcelitve, ki jih tudi zdravniki niso znali pojasniti. In izcelitve se dogajajo še danes, tudi ko Bruna Gröninga ni več med nami. Bruno Gröning je želel človeku pomagati. “Kličem vas k velikemu preobratu. Ljubite življenje – Boga. Bog je povsod. Zaupaj in verjemi. Pomaga in izcelja Božja moč. Neizceljivo ne obstaja. Če hočeš, da te Bog vodi – misli nanj.” Bruno Groening je rekel: “Za vse, kar se vam dobrega zgodi, ko me za to zaprosite, se ne zahvaljujte meni, ampak Bogu. Jaz sem samo Njegovo orodje in Njegov služabnik.” Bruno Gröning je s svojim Učenjem in delovanjem želel človeka popeljati: Nazaj – na dobro pot. Rekel je: “ Prišel sem za vse ljudi, ne glede na veroizpoved, ne glede na barvo kože, ne glede na materialno bogastvo! Ne maram sovraštva, ne maram zavisti. Ne maram zmerjanja, ne maram prepirov. Izogibajte se slabega – slabih misli in sprejmite samo dobro. Človek je gospodar svoje volje. To kar hoče, se bo zgodilo. Zato ne sprejmite ničesar zlega, ne vračajte z zlim – ljubite, namesto da sovražite.”

prejeli smo

Oktober 2013 ▪ Št. 58

5


Oktober 2013 ▪ Št. 58

In njegovo Učenje je v okviru “Kroga prijateljev Bruna Gröninga ”( spletna stran: www. bruno-groening. org) razširjeno po vsem svetu in se še širi.“Srečo imate, da ste našli to pot – dobro Božjo pot,” je nekoč dejal. Draga moja Slovenija – spoznaj to Učenje. Vsako tretjo nedeljo v mesecu se v hotelu M v Šiški predvaja dokumentarni film “Fenomen Bruno Gröning - po sledeh “čudodelnega izcelitelja”. Predvaja se v treh delih z začetkom ob 14. uri. Več informacij lahko dobite na informativnem uvodnem predavanju, ki ga organizira “Krog prijateljev Bruna Grőninga” - telefon: 041 538 367.

6

Celotna družina Novak se zahvaljujemo vsem sokrajanom, ki ste zvesto obiskovali našo trgovino, vinotoč in vinoteko Pr` Španc. Vsem prijateljem, ki ste skrbeli, da smo se kot mali lokalni trgovec ohranili tako dolgo, smo vam iz srca hvaležni za vsa naročila in nakupe. V dvajsetih letih smo tudi preko pulta postali prijatelji, zato nismo preslišali vseh toplih besed, besed vzpodbude in besed sočutja, ko nam je bilo najtežje. V posebno čast nam je bilo tudi plodno sodelovanje s Turističnim društvom Koseze, saj prav preko akcij Turističnega društva in njegovega Koseškega glasa lahko držali tesen in pristen stik s sokrajani. Ob zahvali naj izrazimo željo še za nadaljnjo povezanost na drugih področjih. Domovini, predvsem pa vsem Kosežanom želimo vse dobro.

Svetovna organizacija za mir (WPPS), ki je članica OZN, je 23. maja 2013 odlikovala Krog prijateljev Bruna Gröninga z “Nagrado za mir”. Doslej sta nagrado med drugim prejela tudi dobitnika Nobelove nagrade za mir: mati Tereza in Dalajlama ter papež Janez Pavel II. Nagrada je bila izročena z besedami: “Ta nagrada je priznanje za življenjsko delo Bruna Gröninga in hkrati za vse prijatelje Bruna Groeninga po vsem svetu, ki poslanstvo miru, ljubezni, harmonije in možnosti ozdravitve po duhovni poti z zglednim delovanjem prenašajo naprej.”

Glasilo Turističnega društva Koseze Izhaja večkrat letno Člani društva prejemajo glasilo brezplačno Za objavljene prispevke in fotografije ne plačamo honorarja Naslednja številka izide predvidoma decembra 2013 Ureja Upravni odbor Turističnega društva Koseze Urednik: Janez Vovko Naslov uredništva: Ulica bratov Učakar 6, Ljubljana Lektoriranje: Barica Črnič Fotografija na naslovnici: Venčeslav Thaler Oblikovanje: www.raigraf.si Tisk: www.raigraf.si Naklada: 450 izvodov


Oktober 2013 ▪ Št. 58

obvestila

7

Malice Kosila Rižote Koseška cesta 8, Ljubljana

Testenine Jedi po naročilu Pizze Solatni krožnik Sendviči Toast Sladice Sladoled

VO NOVO NOVO NO ka kosila, Sobotna in nedeljs ak dan do 22h kuhinja obratuje vs VO NOVO NOVO NO

REZERVACIJE: Mario na 040 590 006 in 01 581 92 11


Oktober 2013 ▪ Št. 58

8

Vrtnarstvo BERLIý, Šlosarjeva 17, Ljubljana, ob Draveljskem pokopališþu telefon: 01 5074 214

Velika in pisana izbira cvetja za dom in vrt

Novo- sadike zelenjave

Novo – bogata izbira dišavnic

Novo – zasajenje korit

Velika izbira substratov za sajenje

BIO substrat za zelenjavo in zelišþa

Vsak kupec prejme bon za popust


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.