Kyrkobladet nr 1 2019

Page 1

TEMA

Gränslöst kyrko

bladet

nummer 1/2019

en tidning fr ån svensk a k yrk an london


Good for business.

All you need to set up and run a company - from bricks and mortar to people and processes.

goodwille.com


Jul, jul, strålande jul... En julmarknad för alla sinnen – med dofter, smaker och minnen. Här finns det du längtar efter – och presenter till familj och vänner.

Svenska kyrkans

Julmarknad 2019 Torsdag 21 november Lördag 23 november Söndag 24 november

kl 12.00-20.00 kl 10.00-18.00 kl 12.00-17.00

Boka in datumen i din kalender redan nu! Vill du vara med som volontär? Skriv till julmarknad@swedishchurch.com och berätta vem du är. 6 Harcourt Street, W1H4AG www.svenskakyrkan.se/london

3


medarbetare & redaktion Elisabet Baldwin Mona Davidsson Cilla Fairall Anna Frändevi-Walton Eric Muhl Alice Saga Åsa Svensson

innehåll nr 1/2019

tema/reportage Magnus Stuxberg om Brexit 8 Au pair-jobbet väg ut i världen 14 Henrik - om ett liv i total ärlighet 18 Martin Lind, före detta biskop 24 “Gärna gränser - om de har passager” 26 Om längtan efter att få vara fri 28 Körsång en väg att riva gränser 32 “Världen vi förvaltar tillhör alla” 50 Utanför, och innanför 52

omslagsfoto Mona Davidsson ansvarig utgivare Eric Muhl rector@swedishchurch.com The Swedish Church 6 Harcourt Street London W1H 4AG Charlotta Jacobsson, en av många svenskar som jobbar som au pair i London.

dessutom Alexandra Pascalidou föreläser 42 Konsert för att rädda kyrkorgeln 43 Teresia Derlén ny komminister 45 “What do you wish for?” 54 Krönikan 69

Teresia Derlén välkomnades som ny komminister den 3 mars.

advertising communications@ swedishchurch.com Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. Svenska kyrkan tar inget ansvar för annonsörernas varor eller tjänster. Välkommen till våra körer. En av dem är Ulrika Eleonora kyrkokör som sjunger i gudstjänster och även ger konserter.

HÄR ÄR VI! Ulrika Eleonora kyrka, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG, london@svenskakyrkan.se Telefon: 020 7723 5681 Nödtelefon: 07584 054143 Gudstjänst varje söndag kl 11, varje onsdag kl 9 I caféet kan du dricka svenskt kaffe, läsa svenska tidningar och äta kanelbullar. Här finns alltid någon att prata med. Vi har fritt WiFi och gästdatorer med utskriftsmöjlighet. På våra anslagstavlor kan du hitta tips på boende, jobb och annat samt själv sätta upp en annons.

tryckeri Warwick Printing Kyrkobladet is printed on paper sourced from Forest Stewardship Council (FSC) approved paper mills and is printed with vegetable based inks. All paper and ink waste is recycled. upplaga 9 000

i varje nummer Erics reflektion 6 Ambassaden informerar 13 Utanför London 23 Kalendern 36 Välkommen till körerna 39 Mer om oss 40 Ur kyrkböckerna 48 Yellow Pages 59 Personal 70 Församlingsbidrag 2019 71

redaktör & formgivare Mona Davidsson communications@ swedishchurch.com

Måndag - tisdag 10-17 Onsdag 10-19 Torsdag - lördag 10-17 Söndag 12-15

Ulrika Eleonora kyrka hittar du i hjärtat av Marylebone. Närmaste tunnelbanestationer är Edgware Road, Baker Street eller Marylebone. www.svenskakyrkan.se/ london Facebook: facebook.com/ svenskakyrkanlondon twitter: @SvKyrkanLondon Instagram: @svenskakyrkanlondon

4


G

ränser. Tankarna går i första hand till de geografiska. Linjer på en karta som markerar skiljelinje mellan några och några andra. Eller mellan oss och dem. Vilken sida av gränsen vi befinner oss på kan avgöra vår framtid, våra möjligheter till ett tryggt och lyckligt liv. Gränser. Det kan också vara de ramar ett samhälle – eller vi själva – har satt upp för hur vi ska bete oss, hur vi ska förhålla oss till varandra. Att kliva över gränsen kostar, i ett utdömt straff eller i ett inre, skavande samvete. Gränser. Inte kan väl jag? Vad ska folk tänka? Den inre, förminskande rösten som ifrågasätter vårt eget mod, vår förmåga, vår lust och längtan. Motsatsen, gränslösheten, vad väcker den för tankar? En global värld, ett jämställt och generöst samhälle, egna livsval byggda på sannhet mot sig själv? Temat för detta magasin är just ”Gränslöst” – där jag som redaktör hoppas att reportage och krönikor ska väcka dina tankar om gränser och gränslöshet. Vad betyder det för dig? Vilka yttre eller inre murar har du i ditt liv, och vilka vill du rasera? Det har varit ett fascinerande tema att jobba med och jag vill rikta ett varmt och innerligt tack till de människor som på olika sätt bidragit till innehållet. Utan er – ingenting. *** I slutet av förra året fanns möjlighet att svara på en enkät, både analogt och digitalt. Frågorna handlade dels om Kyrkobladet som produkt, dels om vår kommunikation i allmänhet. Svarsfrekvensen var lägre än väntat och bland respondenterna var gruppen äldre kvinnor, bosatta utanför London, i majoritet. Enkätresultatet kommer inte att leda till några omfattande förändringar på kort sikt, tyngdpunkten ligger på digital publicering i första hand även i fortsättningen. Kalendern i Kyrkobladet kan förstås inte, med utgivning tre gånger per år, komma ens i närheten av aktualiteten i informationsspridning via webb, sociala medier och nyhetsbrev. Sedan årsskiftet går nyhetsbrevet via mejl ut varannan vecka, från att tidigare ha varit månatligt. Där får du aktuell information om vad som är på gång i kyrkan och församlingen, med länkar att gå vidare till. Så anmäl dig gärna som mottagare! Nästa nummer av Kyrkobladet har tema ”Tidlöst” och kommer bland annat att spegla en del företeelser inom konst, kultur och design. Planerat utgivningsdatum är 5 juli. Mona Davidsson, redaktör, communications@swedishchurch.com

Uppskattar du Kyrkobladet? Ett årligt bidrag på £10 täcker alla kostnader och gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla tidningen. Donationen är också en OPT IN - så att vi vet att du vill finnas kvar i kyrkans databas. Enklast gör du din donation online: member.swedishchurch.com. Tack för ditt stöd! 5


ERICS REFLEKTION ”På något vis handlar trons liv om detta, att lyfta blicken utanför sig själv och möta Gud, och att möta sin omvärld.”

Vad är det som får livet att fördjupas eller att växa? Vad ger oss ny erfarenhet? Ofta är det situationer som vi ställs inför i det trygga, där vi inte vet hur vi ska göra eller där vi så att säga saknar karta. Livet utmanas eller rent av skakas om. En del har gjort det till en livsstil och ändrar så ofta det går med ett pris som handlar om frågan om vem man själv är. Fullständig öppenhet skapar svårigheter att veta vad som är vad, om vad mitt eget och vad andras liv handlar om. Osäkerhet blir något vi gärna vill slippa och vi går in för att kunna kontrollera något av allt som ändras. Nu är vi i en tid då allting allt mer ska kunna mätas, följas upp, kontrolleras. Vi har god hjälp av det men betonas det för mycket i ett liv som handlar om det mätbara blir slutsatsen lätt att det inte finns något annat. Finns det som inte går att mäta? Är det omätbara något väsentligt? Att förhålla sig till det okända, omätbara, obekanta kan visa något av vad det betyder med gränslöshet och hur vi finner växt och fördjupning i livet. Jag läste nyligen något om två filosofer som får stå för två olika förhållningssätt. Den ene, Cusanus, som talar om hur det vi inte känner till verkligen är drivkraften till att söka sig vidare. En okänd arena kommer att leda till ny kunskap om livet och om Gud. Descartes, den andre, blev däremot mer känd för att betona att det är den sanning som går att mäta och följa upp, som räknas. Något som 6

även gjorde trons liv till något utanför livet och till något mätbart. Vår tid har präglats mycket av ett sådant tänkande att det omätbara inte har någon betydelse. Två förhållningssätt som talar om gränser och hur vi förhåller oss till dem. Går vi till Bibeln och letar efter exempel på att möta en okänd framtid, en typ av gränslöshet, finner vi många. Vi skulle exempelvis kunna tala om Abrahams uppbrott, om Exodus – uttåget ur Egypten – om Maria och Josef, eller om lärjungarna. Där alla ställs inför en kallelse som för dem utanför det de själva känner till, in i något okänt, obekant och främmande. Något som de bejakade och som förändrade deras liv. På något vis handlar trons liv om detta, att lyfta blicken utanför sig själv och möta Gud, och att möta sin omvärld. En Gud som kallar till gemenskap och liv i en omvärld som utmanar mitt i det kända. Psalm 90 i psalmboken talar om detta på ett befriande sätt (se sidan intill). I tider av förändring handlar det alltid om att få vila i Guds händer och ta emot det som möter oss tillsammans med honom. Allt gott till Dig där du är!

Eric Muhl Kyrkoherde rector@swedishchurch.com


Blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. Leva i världen omvänd till verklighet, vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet. Mörkret du möter aldrig i ensamhet. Blott i det öppna ligger din möjlighet. Text: Britt G Hallqvist 1972 efter J Kirkegaard 1971

Kyrkoherde Eric Muhl flyttar hem till Sverige Kyrkoherde Eric Muhl har lämnat in sin avskedsansökan. Han avslutar sin tjänst i Svenska kyrkan, London, den 20 juni. – Det har varit en fantastisk tid i London, säger Eric Muhl. Men nu har vi beslutat att den bästa lösningen för oss som familj är att återvända hem till Sverige. Eric Muhl har varit kyrkoherde i London cirka två år. Dessförinnan var han kyrkoherde i Stenungsunds pastorat under tio år. – Jag känner att vi nu har en stabil och positiv verksamhet, med ett kompetent och ambitiöst arbetslag och att jag med tillförsikt kan lämna stafettpinnen vidare till en ny kyrkoherde.

Hemma i Sverige finns barn, barnbarn och andra närstående. Vilken ny tjänst som kan bli aktuell, det återstår att se. – Det finns ett stort behov av präster, och eftersom vi har vårt hus i Stenungsund, är det Göteborgs stift jag söker mig till. Eric Muhl kommer att avskedspredika i Ulrika Eleonora kyrka den 16 juni. Lena Brolin, utlandschef för Svenska kyrkan i utlandet: – Vi är glada för den tid Eric har verkat som kyrkoherde i London och allt det goda arbete han gjort där. Nu önskar vi honom och familjen allt gott i det som ligger framför dem och drar i igång processen att hitta en efterträdare. 7


Tema: GRÄNSLÖST

Efter Brexit måste EU-länderna och Storbritannien börja bygga nya relationer. – Det är på alla möjliga sätt viktigt och önskvärt att Storbritannien lämnar med ett avtal och att vi undviker en no deal-situation, säger Magnus Stuxberg.

8


”Vi tror på ett nära samarbete även i framtiden”

VÄND!

9


Tema: GRÄNSLÖST

Ambassaden – trygghet för svenskar i utlandet En av ambassadens dominerande uppgifter under lång tid har varit att informera om Brexit. Hur påverkas människor och företag? Vad är det som väntar efter 29 mars? – Vi gör vårt bästa för att förmedla det vi vet – och det vi inte vet. Magnus Stuxberg, ministerråd på ambassaden, har tillsammans med sina kolleger deltagit i mängder av möten och svarat på otaliga frågor. – Samarbetet med kyrkan är otroligt bra och värdefullt, säger han. Informationsmötena där har fyllt ett allt större behov när människors oro har ökat. Information på hemsidan och i sociala medier, möten i olika grupper som till exempel Handelskammaren och Business Sweden, extra telefontider – allt har varit en del i en massiv insats från ambassadens sida. Resultatet av folkomröstningen blev en överraskning för många, både i och utanför Storbritannien. Inte minst väckte det starka känslor i Sverige, där det finns en stark identifikation med brittisk kultur och en tradition av nära samröre. – Det var många som inte trodde att detta skulle kunna hända, säger Magnus Stuxberg. Men våra känslor är en sak, det brittiska folkets beslut något annat. Fortsättning på nästa sida 10

FAKTA

Den 23 juni 2016 hölls en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU. Majoriteten röstade för ett utträde. Den 29 mars 2017 anmälde Storbritanniens premiärminister Theresa May formellt att landet vill träda ur EU. Därmed startade den så kallade artikel 50-processen. Den 19 juni 2017 startade förhandlingen mellan EU och Storbritannien om landets utträde ur EU. Förhandlingarna ska vara avslutade inom två år från det att Storbritannien notifierade EU, vilket innebär att Storbritannien lämnar EU den 29 mars 2019, om inte parterna kommer överens om att förlänga förhandlingsperioden. Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Här finns mer information: www.swedenabroad.se/london Se även sidan 13 i Kyrkobladet, samt www.svenskakyrkan.se/london.

Magnus Stuxberg Ålder: 48 år Familj: fru och barn Bor: Hampsted Yrke: UD-tjänsteman, sedan 2017 ministerråd på Svenska ambassaden i London Fritid: umgås med familjen, träffa vänner, sport


I och med Brexit försvinner Bryssel som en naturlig mötesplats i kontakterna med brittiska politiker och tjänstemän. – Nu får vi hitta nya vägar, något som vi nu behöver jobba aktivt med, konstaterar Magnus Stuxberg. 11


Ministerrådets arbetsrum på ambassaden är varken stort eller exklusivt. Skrivbord, bokhyllor och en liten sittgrupp, det är allt. Fortsättning från föregående sida

Kraven på folkomröstning om EU-utträde hade förts fram av brittiska politiker flera gånger, innan den till sist blev verklighet 2016. Året innan, 2015, inträffade den stora migrationskrisen och debatten om fri rörlighet tog ny fart. Frågan blev allt mer brännande och nödvändig att hantera politiskt. – På många sätt var debatten ett uttryck för ett djupare missnöje med politiken och etablissemanget, ett missnöje som tog fart i många länder efter finanskrisen 2008. Med knapp marginal röstades för ett EUutträde. Den 29 mars 2019 är dagen B som i Brexit. Men vad som gäller när vi vaknar nästa dag, den 30 mars, det är fortfarande oklart några veckor innan, när denna intervju äger rum. – Det beror på om utträdet sker med ett avtal eller ej, förklarar Magnus Stuxberg. Med ett avtal kommer medborgare i EU och i Storbritannien inte att märka så mycket på grund av den övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. – Utan avtal, ingen övergångsperiod. Det påverkar direkt människors vardag, den fria personrörligheten, import och export, socialförsäkringssystem med mera. På många områden får länderna börja från noll med att förhandla fram nya avtal mellan sig. – I Sverige, och här, görs en del förberedelser inför en sådan situation. Men utgångspunkten 12

för EU är att inte gå in i djupare diskussioner med Storbritannien för att hantera ett ”no deal” – målsättningen är ju att ha ett avtal vid utträdet och att nu försöka åstadkomma det. På alla möjliga sätt är det viktigt och önskvärt att Storbritannien lämnar med ett avtal. Det största problemet är osäkerheten runt detta, och ju längre den pågår desto svårare är det för företagen, och privatpersoner, att planera. – De svenska kontakterna med Storbritannien är mångfacetterade och vår tydliga målsättning är att vi även i framtiden ska ha ett nära samarbete inom till exempel forskning, industri, studentutbyte, turism, kultur och livsstil. – Även i fortsättningen kommer det att vara möjligt för svenskar att jobba, studera och semestra i Storbritannien. Dörren stängs inte – men vi vet inte hur höga trösklarna kommer att bli på alla områden. Från ambassadens sida finns viljan att en nära samverkan ska fortsätta, inom alla områden, och att detta kan ske så smidigt som möjligt. Och framtiden för unionen, vad tror du om den? – Även om det finns utmaningar inom EU finns en stark sammanhållande kraft och en vilja att finna gemensamma lösningar. Jag tror snarare att vi ser ännu mer av samarbete i framtiden. Och den som väljer att vara med har ju också möjlighet att putta projektet i rätt riktning. Text och foto: Mona Davidsson


Sveriges ambassad i London 11 Montagu Place, London W1H 2AL www.swedenabroad.se/london facebook.com/embassyofswedeninlondon twitter.com/swedeninuk instagram.com/swedeninuk

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU Enligt den tidplan som gäller för utträdet kommer Storbritannien att lämna EU den 29 mars 2019. Storbritanniens utträde ur EU kommer att innebära förändringar för svenska medborgare och företag i landet. Det är viktigt att du som bor i landet, eller planerar att flytta hit, håller dig informerad. Bosatt i Storbritannien? Om du är svensk medborgare och har för avsikt att bo kvar i Storbritannien efter EU-utträdet ska du ansöka om det nya permanenta uppehållstillståndet för EU-medborgare, sk settled/pre-settled status. Ansökan är för tillfället öppen i testfas och planeras öppnas i sin helhet den 30/3 2019. Ansökningsperioden är planerad att hållas öppen till 30/6 2021 vid ett avtalat utträde alternativt till den 31/12 2020 vid ett avtalslöst utträde, sk No Deal. Vem behöver ansöka om settled status? Alla EU-medborgare, med ett fåtal undantag, behöver ansöka om settled status. - Du som har brittiskt/irländskt medborgarskap behöver inte ansöka. - Du som har Indefinite Leave to Enter the UK eller Indefinte Leave to Remain in the UK behöver inte ansöka - men settled status ger vissa utökade rättigheter i enlighet med överenskommelsen med EU. Har man ILR är det viktigt att kunna påvisa det, exempelvis genom att ha kvar passet som originalstämpeln finns i. Har man redan ett permanent uppehållstillstånd, PR, behöver man byta detta till ett settled status då PR inte kommer att vara giltigt efter 31/12 2020. Informationsträffar om brexit 18 mars kl 18-20, Birmingham Anmälan, se länk på webbsida. 26 mars kl 18-19 på Svenska kyrkan, London Anmälan behövs inte, begränsat antal platser. Mars, London, Brexit-update för svenska företag Datum ej bestämt vid pressläggning av tidningen.

Frågor om brexit? E-post: ambassaden.london@gov.se Extra telefontid för brexit-frågor. Telefon: +44 20 7917 6470 Fredag 13.30-15 Ambassadens ordinarie telefontid Telefon: +44 20 7917 6400 Måndag 9.30-12, 14-16 Tisdag 9.30-12 Onsdag 9.30-12, 14-16 Torsdag 9.30-12 Fredag 9.30-12 Pass / nationellt ID-kort Passa på att söka pass när du är på besök i Sverige. Du kan välja att hämta ut passet på ambassaden i London eller på konsulat i Storbritannien. Tidsbokning sker online, se ambassadens webbsida. E-post: ambassaden.london-pass@gov.se Samordningsnummer Du kan ansöka om samordningsnummer på ambassaden i London eller på svenskt konsulat i Storbritannien. Barnet behöver följa med till ambassad/konsulat vid ansökan. Se checklista på webbsidan över vilka handlingar som behövs, samt öppettider för att lämna in din ansökan. Val till Europaparlamentet 2019 Söndag den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Du som befinner dig i Storbritannien kan förtidsrösta på ambassaden i London, samt vid konsulat eller annan plats i Barnes, Belfast, Cardiff, Edinburgh och Liverpool. Se webbsida för öppettider. Du som befinner dig utomlands kan också brevrösta. Brevröstningsmaterial skickas ut under mars-april till den adress du är folkbokförd på. Du kan även hämta, alternativt beställa, materialet på ambassaden i London eller vid svenskt konsulat.

www.swedenabroad.se/london 13


Att jobba som au pair är en erfarenhet som Charlotta Jacobsson delar med många svenskar i Storbritannien och på Irland. Kanske minns just du som sitter och läser det här själv hur det var att stå där med resväskan i handen på tröskeln till ett nytt hem, där du skulle bo och ta hand om barnen. För många har just en au pair-tjänst varit starten på ett liv här på de brittiska öarna. Vad som låg i den där väskan man hade med sig har kanske ändrats, från Hep Stars senaste platta, till en smartphone full med Rebecka & Fiona-låtar, men den pirriga känslan i magen är sannolikt densamma. Nervositet, men också känslan av att ha stigit över en gräns, både ut i världen geografiskt, men också ut i vuxenvärlden. När vi träffas och äter lunch så har Charlotta några timmar ledigt från jobbet. Det har hon varje dag. Vardagarna följer nämligen ett 14

ganska inrutat schema. På morgonen ser hon till att de tre barnen i familjen får frukost, gör sig i ordning och följer den yngsta till skolan. Sedan följer rastning av familjens hund samt tvätt och lite andra hushållsgöromål. På eftermiddagen och kvällen upprepas en motsatt procedur: se efter barnen när de kommer från skolan, hjälpa till med läxläsning och aktiviteter, och till slut kvällsmat med barnen. På så sätt blir det alltid en stund ledigt mitt på dagen. Då brukar Charlotta passa på att upptäcka London: gå på museer och i affärer. Ofta gör hon det tillsammans med andra au pairer, vars arbetsdagar ser liknande ut. Just umgänget med andra au pairer och ungdomar i London tycker Charlotta är både roligt och viktigt. Genom kontakt med andra i samma situation får man mycket hjälp och stöd, framför allt om det inte fungerar så bra i den familjen man har hamnat i.


Tema: GRÄNSLÖST För några månader sedan packade 19-åriga Charlotta Jacobsson resväskan och flyttade ut från barndomshemmet i skånska Åhus för första gången. Målet var London och jobb som au pair.

Au pair – jobbet som tar dig ut i den stora världen Detta har Charlotta själv upplevt. I den första familjen fungerade det inte alls bra. De följde inte bestämmelserna i kontraktet och Charlotta förväntades att jobba mycket mer än man som au pair ska göra. – Det kändes som att jag alltid hade jour, säger hon. Jag skulle alltid finnas till hands och rycka in när som helst utan förvarning. Charlotta försökte att prata med familjen, men tyckte inte att hon fick något gehör. Hon fick inte heller tillräckligt stöd från den förmedling som hon anlitat. Så efter ett tag bestämde sig Charlotta för att säga upp sig. Men efter ett kort besök i Sverige över jul kom hon tillbaka, till en ny familj och genom en ny förmedling - Swedish Connection Au pair & Nanny Agency (läs mer om den på nästa uppslag). I den nya familjen fungerar det mycket bättre.

– De vet när jag är ledig och då kräver de inte en massa saker, säger Charlotta. Att veta vad man kan förvänta sig, att följa kontraktet och visa ömsesidig respekt verkar vara grunden till ett lyckat förhållande mellan au pair och familj. Framför allt att visa respekt för varandra tycker Charlotta är viktigt. För situationen är inte okomplicerad. – Det kan vara svårt och intensivt att bo hemma hos någon annan, säger Charlotta. På ett sätt blir du en del av familjen, men samtidigt vill du göra saker på egen hand. Det är inte alltid lätt att dra gränser. Men Charlotta har lärt sig en hel del om hur man hanterar de situationer som kan uppstå när du är au pair och bor i den familj som du arbetar i. Hennes råd är att försöka diskutera med varandra och vara tydlig, utan att gå i polemik. För det är viktigt att hantera Fortsättning på nästa sida 15


Fortsättning från föregående sida

situationer som kan uppstå, eftersom du bor på jobbet och därför inte bara kan tänka att du låter något bero eftersom du ändå ska gå hem snart. Så här i efterhand tycker hon också att hon lärt sig mycket av svårigheterna i den första familjen hon kom till. Nu vet hon var gränserna går och hur hon inte vill ha det. Charlotta älskar London. Hon har fått många nya vänner och det finns alltid något att hitta på. Jobbet gillar hon också, framför allt när hon känner att hon har nått ut till barnen. Trots det lockar det att börja studera snart. Det blir nog ett halvår till här och sedan hem till Sverige för att börja på universitetet. Först och främst hägrar dock tjugoårsdagen, som hon ska fira tillsammans med sin tvillingsyster och resten av familjen här i London. Text: Åsa Svensson Foto: Anna Siwecka

“För många har det blivit starten på en gränslös vänskap” Sedan tjugo år tillbaka driver Marie Gelibter au pairförmedlingen Swedish Connection Au pair & Nanny Agency. Egentligen började det hela lite av en slump. – Vi hade au pair i familjen när barnen var små, berättar hon. Jag hjälpte några av deras kompisar att hitta lämpliga familjer och på det viset rullade det på. Det som började i liten skala har vuxit och i dag driver Marie förmedlingen tillsammans med sin dotter Sophia. De har en aldrig sinande ström av brittiska familjer som söker svenska au pairer. – Svenska au pairer har gott rykte här, säger Marie. De pratar bra engelska och är duktiga med barnen, men de är också vana vid att hjälpa till hemma och att själva se vad som behöver göras. Att vara au pair är ett kulturellt utbyte, snarare än en regelrätt anställning. Tanken är att det ska vara en möjlighet för en ung människa att åka utomlands och bo i ett annat land. Det finns tydliga regler kring vad en au

Är du 18-27 år och har flyttat till 16


Marie Gelibter hade au pair när de egna barnen var små. Det utvecklades så småningom till ett företag som hon i dag driver tillsammans med sin dotter Sophia. Foto: Privat

pair får göra och hur mycket hon eller han får jobba. Au pairen ska framför allt passa barn och utföra hushållsgöromål kopplade till barnen. I utbyte så får hon eller han mat, husrum och fickpengar. Det ska också finnas tid till studier och fritid. Även om Marie alltid går igenom med nya familjer som kommer till henne vad de kan förvänta sig av en au pair, så kan det uppstå problem och missförstånd. Oftast går det att lösa med rådgivning och samtal. Men ibland fungerar det inte och då är det bäst att trycka på stoppknappen. – Ibland får man bara lyfta ut en person. Fungerar det inte så fungerar det inte, säger Marie. Det har hon lärt sig efter alla dessa år. Då får vi ibland göra en ”re-match” och matcha ihop en au pair med en ny familj.

balans och veta var gränserna går, det tar sin lilla tid, både för au pairen och för familjen, det vet Marie efter så här lång tid. Det handlar om att lära känna varandra och bli en del, om än kanske en annorlunda del, av en ny familj.

De flesta är au pair i ett, kanske ett och ett halvt, års tid. Just det faktum att man ofta är au pair under en förhållandevis kort, begränsad tid, tycker Marie är bra. För det är en roll där gränsen mellan privatliv och yrkesliv inte är helt tydliga. – Som au pair kan man inte känna sig helt fri, helt ledig. Man måste uppföra sig på ett specifikt sätt och visa hänsyn till den personen som är både ens arbetsgivare och den man bor hos, säger hon. Att veta hur man ska uppföra sig, hitta en

Och för de allra flesta blir det en mycket positiv upplevelse. Au pairen får ett tryggt och förhållandevist billigt utlandsäventyr, växer som människa och får många nya vänner. Och för familjen blir det ett sätt att se sin familj växa och få del av en ny kultur. För många au pairer och familjer har det blivit starten på gränslösa vänskaper, något som bekräftas av alla de foton Marie får skickat till sig när au pairer och familjer träffas igen flera år senare. Text: Åsa Svensson

London för att jobba, vara au pair eller studera? Välkommen till Svenska kyrkan onsdagar kl 19.30! (Se även sidan 40.) 17


Vad är det för gränser vi ställs inför i våra liv? Vem dikterar hur vår tillvaro ska se ut? Vad gör vi själva för att leva fullt ut, i harmoni med oss själva och andra? - Att inse vem man är och vad man vill – det tar tid, säger Henrik Alpsten. I en öppenhjärtig intervju berättar han om sin egen inre resa, och de vägval han har gjort i sitt liv. VÄND!

18


Tema: GRÄNSLÖST

Henrik Alpsten Ålder: 43 år Bor: Aldgate, London Familj: partner Yrke: projektledare inom IT på en bank Fritid: körsång, volleyboll, brädspel – ”jag vill träffa folk och vara social, gärna utanför puben”

VÄND! 19


Tema: GRÄNSLÖST

Från finansvärld

Henrik Alpsten har valt en livsstil Kavajen är välskräddad och mörkblå, slipsen sobert mönstrad. Henrik Alpsten kommer direkt från jobbet i finansvärlden. Om några timmar är klädseln en helt annan. Rosa pvc-topp, latex och läder. – Om folk inte vänder sig om på gatan när jag går till klubben – då har jag misslyckats, skrattar han. För honom har det varit en arton år lång vandring till den trygghet han känner i dag. Tjugofemåringen Henrik Alpsten bodde i Stockholm, utbildade sig till civilingenjör inom teknisk fysik, inriktning finansiell matematik. – Jag vet, jag vet, folk brukar få något tomt i blicken när jag säger det. Henrik hade flickvän, såg sig själv som en helt vanlig person som så småningom skulle gifta sig, få barn och leva ett traditionellt kärnfamiljsliv. Han lyssnade på elektronisk musik, och beskriver sig själv som försiktig gothare. – Jag gick på en gothfest och det var som om jag kom ”hem”. Jag gillade musiken, jag gillade havet av svartklädda, sexiga människor. Gothkulturen har rötter i tidigt sjuttiotal, och för en gothare är musiken och klädstilen det 20

bärande. Svarta kläder, material som pvc, latex och läder, mycket nitar och burleska inslag, smink. En stil som både framhäver och bryter mot traditionella könsroller. Från gothklubbarna tog Henrik steget till fetischklubbarna, där kläder och attribut är mer extrema och gästerna både kan se scenshower och dra sig undan i privata rum. Eller hänga i baren och dansa loss till musiken, om det lockar mest. – Det är faktiskt lättare att få nya vänner inom subkulturer, säger Henrik. Folk måste prata med varandra och vara öppna och ärliga med vilka de är och vad de vill. – Hur lätt är det att lära känna nya människor på puben? fortsätter han retoriskt. Efter studierna flyttade Henrik och hans dåvarande flickvän till Paris. I två år jobbade han på en konsultbyrå – jobbet var bra, men flickvännen trivdes inte. Så valet stod mellan att återvända till Sverige och att flytta någon annanstans. Henrik erbjöds att starta en filial till konsultbyrån i London, tog chansen och flyttade över kanalen 2005. – London är och var en speciell, internationell stad i ständig förändring. I London finns mer av allt, för alla, här finns utrymme för alla sorters människor. Henrik hade erfarenhet av att leva i ett öppet förhållande och började förstå att hans rätta identitet var polyamorös, alltså en person som


till fetischklubb som bygger på total ärlighet kan ha relationer med flera olika människor samtidigt. – Det var lite av en brottningsmatch med mig själv, att komma fram till att jag är poly, säger han. Om något inte fungerar med en partner, varför tro att allt blir bättre med nästa partner? Det är orimligt att tro att en enda människa ska kunna svara upp till alla behov, alla intressen, alla önskningar i livet. Kanske ska jag inte behöva vara allt för min partner – och tvärtom? Vem vill stoppa den man älskar från att vara lycklig? Samtalet kommer än en gång in på hur relationer behöver bygga på ärlig, öppen och rak kommunikation. Att redan från början prata, vara tydlig och inte sopa saker under mattan. – Jag tror många ”vanliga” har en del att lära av oss, säger Henrik. Du vet hur det kan vara, kille och tjej träffas några gånger, vill göra ett gott intryck och sorterar bland det de berättar, och efter ett tag blir det ju väldigt jobbigt att börja prata om vissa saker, eftersom de inte gjort det från början och så fortsätter de att inte prata om det... – I polyvärlden är samtalen väldigt raka och öppna från första början. Vad tycker du, hur känner du, vad vill du? Henrik har inte mött några negativa kommentarer om sin livsstil. Ingen i familjen, i vänkretsen eller bland kollegerna har vänt honom ryggen.

– Men pappa har väl någon gång sagt ”ska du verkligen se ut så där”, när jag varit på väg till Pride-festivalen i Stockholm. Ett av Henriks fritidsintressen är körsång, han sjunger basstämma i Ulrika Eleonora kyrkokör sedan tolv år. Luciakonserter, gudstjänster – kyrkokören har ett brett uppdrag, inte minst att förmedla glädje och tro. – Kyrkan är också en reflektion av samhället den verkar i. Och det kristna budskapet är ju att möta människor där de är, att visa samhörighet. Om en person som läser det här går omkring med funderingar om sin egen identitet, har du något råd att ge henne eller honom? Henrik blir tyst, tänker efter lite för att välja de rätta orden. – Det finns böcker att läsa och mycket information på nätet. En del festivaler, och till exempel den årliga PolyDay här i Storbritannien har workshops och föreläsningar, och är också ett tillfälle att träffa likasinnade. – Jag har haft en lång vandring, nu är jag trygg, jag har hittat rätt. Så var inte rädda, alla ni som funderar över vilka ni är. Man kan inte veta allt, göra allt rätt från början. Det tar tid. Text och foto: Mona Davidsson Fortsättning på nästa sida 21


Henrik Alpsten jobbpendlar inte till city – han bor där. Omkring tiotusen personer bor i området, men runt trehundratusen jobbar här, säger han. Så fotograferingen sker på hustaket där han bor, med några av Londons välkända byggnader i fonden.

FAKTA Poly – kärlek till fler än en Att vara polyamorös innebär att ha förmågan att känna romantisk kärlek till mer än en person åt gången. För att vara polyamorös krävs alltså inte en praktik, utan det är mer en beskrivning av en förmåga eller en identitet. Polyamori förutsätter inget om sexuell läggning. Såväl homo-, bi- som heterosexuella kan därför beteckna sig själva som polyamorösa. Det är också fullt möjligt att vara asexuell och polyamorös. (Källa: RFSU) Här finns mer information: https://www.rfsu.se/globalassets/praktikor/ poly-sa-funkar-det.pdf https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-digsom-undrar/relationer/flersamma-relationer/ http://polydaylondon.polytical.org/ 22

Goth Goth är en musikgenre och politiskt/religiöst obunden musikbaserad kultur. Gothare är oftast klädda i mörka färger, med svart som dominerande inslag. Stilen är, liksom i de flesta andra subkulturer, främst definierad genom sin musik. Tidiga band var Siouxsie and the Banshees, Joy Division, Bauhaus med flera. Här finns mer information: https://sv.wikipedia.org/wiki/Goth https://en.wikipedia.org/wiki/Goth_subculture http://www.gothloli.se/goth.html


TRÄFFAR I STORBRITANNIEN Vi reser runt i Storbritannien för att fira gudstjänst och möta just dig! Har du tankar om svenskträffarna som Svenska kyrkan ordnar - kanske vill du hjälpa till, har förslag på kvällsträffar, eller något annat? Du får gärna kontakta oss, enklast via mail till Teresia Derlén på chaplain@swedishchurch.com. Vi ser fram emot att träffa dig snart! Anmäl dig gärna en vecka före respektive träff, så vi hinner boka rätt antal platser på restaurangerna. Meddela också eventuell specialkost.

Winchester 19 mars

Kl 12.30 Gudstjänst i St Lawrence church (The Square, Winchester SO23 9EX). Kl. 13.15 lunch på the Old Vine (8 Great Minster Street, Winchester SO23 9HA). (Meddela till chaplain@ swedishchurch.com om du önskar vegetariskt alternativ.)

Cardiff 5 april

Kl. 12.00 Gudstjänst och lunch på Norwegian Church Arts Centre, Harbour Drive, Cardiff CF10 4PA. Vi firar gudstjänst och äter i samma lokal med fint utrymme för barn att leka och röra på sig.

Bournemouth 11 april

Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist, Palmeira Square, BN3 2FL Kl. 13.00 Lunch på the Regency, 131 King’s Road, BN1 2HH

Kl. 12.30 Gudstjänst i St Andrew’s church (8 St Stephen’s Rd, BH2 6JJ) Kl. 13.00 Lunch på The Norfolk Hotel, Richmond Hill, Bournemouth, BH2 6EN (Meddela till chaplain@ swedishchurch.com om du önskar vegetariskt alternativ.)

Bristol 4 april

Birmingham 2 maj

Kvällsträff? Är ni intresserade av att ordna en kvällsträff, maila gärna dina tankar till präst Teresia Derlén, chaplain@swedishchurch.com

Brighton 7 juni

Brighton 22 mars

Kl. 13.00 Lunch på The Glassboat, Welsh Back, Bristol BS1 4SB Kl. 15.15 Gudstjänst, St Stephens church, 21 St Stephens Street, Bristol BS1 1EQ

Med reservation för fel och eventuella ändringar. Se även www.svenskakyrkan.se/london

Kl. 12.30 Gudstjänst, St Luke’s Church, Great Colmore Street, Birmingham B15 2 AT Kl. 13.00 Lunch på Fellini Restaurant, Radisson Blu Hotel, 12 Holloway Circus, Queensway, Birmingham B1 1BT

Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist, Palmeira Square, BN3 2FL Kl. 13.00 Lunch på the Regency, 131 King’s Road, BN1 2HH 23


”Kyrkans mångfald ett

Martin Lind Ålder: 75 år Bor: Lund Familj: nyligen gift med Karin Rodhe, fyra barn med framlidna hustrun Hilda, tolv barnbarn Yrke: präst, biskop emeritus i Sverige Aktuell: biskop för den lutherska kyrkan i London Fritid: matlagning, ”jag var första prästen att bli invald i Gastronomiska Akademien”. Och musik – Martin kan hantera en kyrkorgel. 24

Martin Lind har inget till övers för den skarpa högersväng som blivit allt mer utbredd i politiken. Han vill i stället se mer av mångfald och solidaritet. Hans doktorsavhandling från 1975 handlade om kristendom och nazism. Det är ett tema som fortfarande engagerar. Hans senaste bok, som just utkommit på engelska “With God we live without God” Sacristy Press, innehåller meditationer över citat från antinazisten Dietrich Bonhoeffer.


Tema: GRÄNSLÖST

bidrag från framtiden” Biskopen gick i pension. Sedan blev han biskop igen – i London. – I all sin litenhet står denna kyrka för framtiden. Denna mångfald är ett bidrag från framtiden – den framtid som väntar de flesta av oss, säger Martin Lind, biskop för Lutheran Church in Great Britain. Martin Lind är bekymrad över den populism och nationalism som växer sig allt starkare. – Kyrkans största styrka är att förmå hålla fast vid mångfalden, säger han. I sitt arbete möter han människor från Östeuropa, från Asien, Afrika och USA. Deras gemensamma nämnare är att vara kristna, lutheraner. – Efter andra världskriget sökte sig många människor till Storbritannien – bland annat lutheraner från Polen, Hongkong, Etiopien, Tanzania, USA. De bildade kulturföreningar för att samlas, för att vårda sitt språk och sina traditioner. Där fanns också en vilja att ha lutherska gudstjänster på sitt eget språk. 1961 gick så kulturföreningarna samman och bildade Lutheran Church in Great Britain. De tidigare föreningarna blev församlingar. I dag finns fyra församlingar i London och ett flertal ute i landet, bland annat i Leeds, Birmingham och Edinburgh. Präster skickades från de olika hemländerna och först år 2000 utsågs den första biskopen. Denne polack var också en bekant till Martin Lind – och den kontakten ledde till att just Martin blev biskop 2014. Martin Lind prästvigdes redan som 22-åring 1966, och gick därmed i sin pappas fotspår. – Jag hade tidigt tankar på prästyrket, och valde helklassisk linje på gymnasiet, säger Martin.

Samtidigt var han ett barn av sin tid, det sena sextiotalet, och berättar med viss stolthet att han deltog i en antiapartheiddemonstration i Lund, blev anmäld och dömd för förargelseväckande beteende. På meritlistan finns också en doktorsavhandling, missionärsår i Indien, kyrkoherdetjänst, rektor för pastoralinstitutet i Lund, domprost i Uppsala och från 1995 biskop i Linköping. 2011 gick han i pension, men erbjöds ett par år senare att bli biskop i London. Martin Lind är här några dagar varje månad och beskriver arbetsuppgifter som till stor del liknar dem han hade i Sverige. – Det är fortbildning och samtal med medarbetare, jag prövar prästkandidater och prästviger, jag gör visitationer. Den stora skillnaden är att 2019 blir kyrkan i Sverige är stor och välbärgad, här är den liten och Martin Linds sista år som fattig. biskop i – Men i all sin litenhet står London. denna kyrka för framtiden – Exakt att leva med bevarad enhet i tidpunkt för mångfalden, det är unikt för hans avgång lutherska kyrkor i världen. Martin Lind beskriver den oro är inte klar, inte heller inför framtiden han möter i vem som tar församlingen, en förtvivlan över. inför Brexit och vad som ska hända. Många tusen polacker har redan valt att återvända till Polen. – Jag får höra mycket om en ökande negativ attityd mot östeuropeer, säger han och skräder inte orden: – Brexit är i strukturell mening en antikristen rörelse med egoistiska förtecken, på solidaritetens bekostnad. Text och foto: Mona Davidsson 25


Tema: GRÄNSLÖST

”Gränser behöver öppna passager” ”En själ som inte har några gränser är lika Gränslösa personer respekterar inte vår galen som en med cementerade gränser.” integritet; de uppfattar inte att andra är något Så skrev den brittiska filosofen Gillian Rose i annat än bara en förlängning av dem själva. sin självbiografi Love’s Work. Det är ett citat Samtidigt verkar det finnas människor som som jag kommer att tänka på så snart det så hårt vaktar på sina gränser att de aldrig handlar om gränser eller gränslöshet. I dag släpper någon in på livet. verkar frågan vara mer aktuell än någonsin. Gränsen blir då ett försvar, en mur, mot de Så är gränser bra eller dåliga? andra. Någon genuin relation kan aldrig Det beror på vad vi menar. Jag komma till stånd. har hört en hel del påståenden om ”Gränsen gör det att kyrkan (Svenska kyrkan men möjligt att relatera Gränslöshet eller gränser – båda också andra kyrkor) bör vara fri kan vara sätt att undvika att till någon annan. relatera till någon annan. Att och öppen. Kanske det, men vem är det Utan gränser inga tala om människors gränser eller egentligen man argumenterar gränslöshet är givetvis inte samma relationer.” emot? Vem har sagt att kyrkan ska sak som att tala om kyrkors vara ofri och stängd? Och menar gränser eller gränser mellan man då att kyrkan ska vara helt utan gränser? länder. Men den grundläggande frågan tror Att den ska vara gränslös och kravlös? jag är densamma, nämligen om vi tänker oss Det kanske inte är så lyckat om man tänker gränser som ett försvar mot den andre eller en på att gränsen inte bara är det som avgränsar möjlighet att relatera till den andre? oss från varandra, utan också det som gör Precis som vi som personer existerar på en det möjligt att relatera till någon annan. Utan viss plats vid en viss tid och med en viss gränser inga relationer kan man säga. historia gäller samma sak exempelvis en kyrka. Svenska kyrkan är inte den enda kyrkan i vår Tänk efter. Om jag inte hade några gränser Herres hage, men den har sin egen historia som utan vore helt gränslös, skulle du aldrig kunna ett evangeliskt-lutherskt samfund med allt vad ha någon relation till mig. Då funnes det inget det innebär. som kunde visa var jag slutar och du börjar. Gränslöshet som sjukdom – så kallad Gränser kan vara stabila men måste inte vara borderline – tar sig bland annat i uttryck i att absoluta. Mänskliga gränser som är porösa aldrig få nog av den andre och därför närmast gör att vi blir anträffbara för andra människor, ta över. skapelsen och Gud själv. 26


Ola Sigurdson föreläste förra året vid en fördjupningssöndag i Ulrika Eleonora kyrka. Foto: Mona Davidsson Porösa gränser möjliggör relationer genom gränspassager. Det finns tillfällen då gränser måste skyddas, men risken finns alltid att de täpps igen. I den kristna traditionen är tanken på att människan tar emot sitt liv utifrån helt central, inte minst genom våra medmänniskor, men det förutsätter att gränserna hålls öppna. En människa som inte kan ta emot något från någon annan, som alltså inte tillåter några gränspassager, är, som Augustinus en gång formulerade det, inkrökt i sig själv. Jag har alltså, som Rose i citatet ovan, inga problem med gränser – så länge passagerna hålls öppna. Ola Sigurdson

FAKTA Ola Sigurdson Teologiprofessor vid Göteborgs universitet. Under åren 2011-2017 var han även föreståndare vid Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Han är också verksam som gästföreläsare, opponent och sakkunnig vid olika universitet, högskolor och konferenser i Sverige och i övriga Europa. Bland annat föreläste han i Ulrika Eleonora kyrka hösten 2018. Ämnet var då ”Det postsekulära tillståndet”, vilket också är titeln på en bok av honom som gavs ut 2009. Ola Sigurdson har även hunnit skriva, eller medverka i, ett tjugotal övriga böcker. 27


”Vi borde riva gränser - inte skapa fler” Lisa Fransson Ålder: 46 år Familj: mannen Jeremy och tre barn som är nio, tolv respektive 13 år gamla Bor: i Hove, Brighton Yrke: översättare, korrekturläsare samt författare Fritid: yoga, ”vill bli yogalärare så småningom”, läser Aktuell: boken ”Älgpappan” just utgiven på svenskt förlag

28


Tema: GRÄNSLÖST

Kan uppväxten i småländska Strömsnäsbruk förklara kärleken till naturen och de varelser som befolkar den? Lisa Fransson har gett röst åt det svenska skogsrået – och i sin nya bok låter hon en älg symbolisera flykten ur en kärleksrelation som dött. - Jag vill beskriva längtan efter att få vara fri ur ett annat perspektiv, säger hon. VÄND!

29


Det är en dimmig och kylig dag i Brighton. Ute på den berömda piren är karusellernas lampor tända, det hörs musik ur högtalarna – men i stället för turistträngsel är det nästan tomt. Bara enstaka snickare som byter slitna plankor, bara en och annan vilsekommen vandrare. Denna kust, denna stad är Lisa Franssons hem sedan många år. Som många andra kom hon till London som au pair, det var 1992. Kombinationen pubjobb och pojkvän ledde senare till Brighton och där har hon rotat sig, med familj och vardagsliv. Studier på universitetet i Sussex 1995-99 – ryska och språkvetenskap – fortsatte med en master i översättning. Och under flera år var det andras texter som tog all hennes tid. – Jag tänkte, att när min yngste son börjar skolan, då ska jag börja skriva igen, säger Lisa Fransson.

skogsrået i en antologi med vuxensagor, ”dark fairytales”. En vuxenroman inom genren ”literary fiction” väntar på besked om utgivning. Flera barnböcker är klara, men inte utgivna än. I hennes yrkesliv, i hennes skrivande finns inga gränser för Lisa – varken vad gäller genrer eller språk. – Romanen är på engelska, liksom poesin, men barnböckerna är på svenska, säger hon. Det är också på ett svenskt förlag, Kikkuli förlag, som den nu aktuella ”Älgpappan” ges ut. Det är en bilderbok för sex- till nioåringar, där Lisas text är illustrerad av Helena Egerlid, Vimmerby. Bokens tema är separation, där ett barns insikt om att föräldrarna är olika och dras åt olika håll skildras på ett annorlunda sätt. – Pappan förvandlas till en älg och då glömmer han att han har en familj. Han “Pappan förvandlas glömmer, inte för att han är dum till en älg och då utan för att han är älg, förklarar Lisa.

En tvåårig kurs i kreativt skrivande gav inte bara kunskaper, utan också kontakt glömmer han att med andra människor med han har en familj.” Längtan efter frihet yttrar sig i samma intresse. – Jag fick självförtroende, en fysisk förvandling som han började ta mig själv på allvar i inte kan styra och när de första skrivandet. tecknen visar sig måste han Men Lisas skrivande går mycket längre tillbaka skynda sig ut i skogen. Det är barnet som till i tiden – det började när hon var fyra år. Sin sist säger ”mamma, vi måste låta pappa gå”, första dikt fick hon publicerad som elvaåring, det är barnet som förstår att begränsningarna det var i lokaltidningen Smålänningen. En i pappans liv kommer att krossa honom. novell om tonåringar, droger och missbruk gav – När vi tänker ”gränslöst” tror jag vi just henne tredje pris i en novelltävling, då gick hon nu tänker på Brexit och människors vilja att på gymnasiet. bygga fler gränser, funderar Lisa och rör sakta – Det var en organisation som heter Athena i sin cappuccino. Jag själv skulle vilja bo i en som höll i tävlingen. Jag kommer inte ihåg gränslös värld – vi borde riva gränser, inte novelltiteln, men den var baserad på verkliga skapa fler. händelser jag sett bland mina jämnåriga. – Kulturens värld är inte intresserad av att avgränsa – där vill vi tvärtom tänja gränserna. Och nu är det, som sagt, fokus på skrivandet. Text och foto: 2018 bidrog hon med en berättelse om Mona Davidsson Fakta: Här finns mer information och kontaktformulär: www.lisafransson.com. Utgivning: The Moss Child, en så kallad dark fairytale. För The Moss Child hämtade Lisa Fransson inspiration från den svenska folktron omkring skogsrået och den publicerades i antologin The Forgotten and The 30

Fantastical 4: www.mothersmilkbooks.com/index. php/shop/product/222-the-forgotten-and-thefantastical-4-edited-by-teika-bellamy. Novellen The Colony publicerades i antologin The Dark Mountain Project, issue 9, och är slutsåld. The Colony utspelar sig i en framtid då det inte längre finns några bin, i stället är det barn som skickas upp i fruktträden för att handpollinera dem:


RECENSION

Älgpappan Lisa Fransson Kikkuli Förlag

Omkring hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Två människor som en gång lovat varandra kärlek väljer att gå skilda vägar. Kanske för att det med åren blivit mer nöd än lust – eller för att den ena parten förvandlats till älg? Lisa Fransson väljer i sin barnbok att skildra en krackelerande relation ut det klarsynta barnets perspektiv. Barnet ser att föräldrarna har konflikter, att deras känslor har svalnat, men att det inte är någons ”fel” – mamma och pappa är helt enkelt väldigt olika. Mamma är människa, inte älg. Pappa är älg,

men ibland människa. Och när de får vara sitt sanna jag, då mår alla så mycket bättre. Det hade varit enkelt att göra detta till en banal, munter saga och inget mer. Låta förvandlingen av en stortå till en klöv vara humor i en söt liten berättelse. Men Lisa Fransson tar sig an ämnet med allvar, respekt och stor värme. Det är en barnbok, javisst – men som kan och borde läsas av alla åldersgrupper. Helst högt av en vuxen, med barnet i knät. En vuxen som med den här bokens hjälp kan förklara det där med att mammor och pappor ibland inte klarar av ett liv tillsammans, och att det aldrig, aldrig är barnets fel.

ÄLGPAPPAN

Mona Davidsson

9 789188 195630

Egerlid

KIKKULI FÖRLAG

n Illustrationer Helena

https://dark-mountain.net/darkmountain-issue-9/ Dikt publicerad i den litterära tidningen The Dawntreader: www.indigodreams.co.uk/thedawntreader/4563791666 Förlaget som publicerar Älgpappan heter Kikkuli:

Text Lisa Fransso

Det är bara Skrutt en som vet att pappa ibland förvandlas älg. Så fort älgen till en vill ut försvinner Skruttens pappa i långa stunder in i skogen och glömmer bort att han har en familj därhemma. En som väntar kväll när det storma r ute och strömm Skruttens pappa en går börjar vanka av och an inuti huset. Plötsli gt ser Skrutten att det är en älgklö v som sticker fram ur pappas trasiga När pappa sedan strumpa. säger att han måste ut i skogen och träden trots att titta till stormen river börjar Skruttens mamm vanligt att skälla a som på honom. Det är då som Skrutt en förstår att vissa föräldrar helt enkelt inte kan leva tillsam mans.

ÄLGPAPPAN Text Lisa Frans son Illustrationer Helen a Egerlid KIKKULI FÖRLA G

www.kikkuli.com Skrivarkursen Lisa gick hette The Creative Writing Programme: www.creativewritingprogramme.org.uk Vi lottar ut två exemplar av ”Älgpappan” bland Kyrkobladets läsare. Se sidan 47! 31


Tema: GRÄNSLÖST

Norrsång - visor och gemenskap i flera stämmor De fyller en kyrka med sitt Luciaframträdande och genom sin sång delar de med sig av den svenska vistraditionen. Möt Norrsång, en kör med starka vänskapsband. Text: Anna Frändevi-Walton Bilder: Norrsång (jon bergman, Carmel king) I en kyrkolokal i östra London klingar svenska sånger mellan valven. Kören Norrsång repeterar vallvisor med kulning och andra folkvisor. Efter varje repetion går gruppen till en närbelägen pub och pratar. Svensk folkmusik och engelsk pubtradition, detta är kultur utan gränser. Drivkraften bakom Norrsång är en grupp mammor som startade en sånggrupp för sina barn, för att föra den svenska sångtradition vidare. Ur sångstunderna väcktes idén att anordna ett Luciafirande, vilket skedde i december 2012 på ett café i Hackney. – Vi hade raggat ihop ett gäng svenskar men även några engelsmän, berättar Åsa. – Vi övade varje vecka i mitt kök, förklarar Elin. Alla barnen var med på repetionerna, det var totalt kaos! Vi hade till och med rekryterat 32

tre pappor som sjöng Staffansvisan, men det blev ingen skönsång direkt... Men ett frö hade såtts och Åsa ordnade med regelbundna repetioner. – Allt med kören gör jag med själ och hjärta, säger hon. Kören är ett gemensamt grupparbete där alla har något viktigt att tillföra. Elin är extremt drivande och bra på att ragga medlemmar, Nadja har gjort massor av PR, Sara fixar med våra kostymer, för att nämna några exempel. När vi tillsammans jobbar mot ett gemensamt mål och alla sjunger och ger allt då skapas en helt fantastisk energi och känsla. Det är otroligt! Luciafirandet har utvecklats, inte bara till flera stämmor, utan de två senste åren har Norrsång hyrt St Mary’s kyrka i Walthamstow med två utsålda föreställningar. – Jätteskojigt och lite nervöst med 300


åskådare, varav majoriteten inte är svenskar. Lucia är väldigt uppskattat och många kommer fram efteråt och berättar att de blev väldigt berörda av framträdandet, fastän de inte förstår ett ord, berättar Elin. Under julen uppträdde Norrsång även för Svenska Handelskammaren i London på deras jullunch. Midsommar är en annan högtid när Norrsång brukar framträda. – Många engelsmän vill vara med och fira ”summer solstice” och vi brukar vara en stor grupp svenskar och engelsmän som firar i Hackney. Vi brukar sjunga några sånger och vi har även lett dans runt midsommarstången. Det är alltid skoj att få visa sitt kulturarv, säger Elin. – Kören blir ett sätt att hålla kvar kontakten med sina svenska rötter, det finns alltid en rädsla att man ska tappa dem, berättar Åsa. – Jag hade nog aldrig kommit på att sjunga

folkvisor om jag bott kvar i Sverige, säger Sara och flera runt bordet nickar instämmande. Eva och Johanna sjöng i skolkören, men ingen av medlemmarna sjöng i kör som vuxna innan Norrsång. – Kören blir en viktig gemenskap, ingen av oss har särskillt mycket familj i UK, och då blir körvännerna som en extra familj och vi trivs väldigt bra tillsammans, säger Elin. Alla medlemmarna i kören är inte svenskar, så repetoaren är inte alltid helsvensk. – Nu övar vi på några Valborgssånger och midsommarvisor, fast framtidsdrömmen skulle vara att vi åker iväg på någon folkmusikfestival och uppträder. Det skulle vara som att åka på turné med sina bästa vänner, säger Åsa och ler. Fortsättning på nästa sida 33


FAKTA Vill du vara med och sjunga, eller skulle du vilja ha en kör som uppträder? Kontakta Åsa Lindström-Hasselblad på songtales@yahoo.co.uk För länkar till musik med kören, se www.svenskakyrkan.se/london/kyrkobladet

34


information

till dig som läser Kyrkobladet Vill du få Kyrkobladet skickad hem via post? Enklast meddelar du ditt intresse genom att ge oss ett ekonomiskt bidrag. £10/år täcker kostnaderna för Kyrkobladet, men vi ser gärna att du även blir medlem och gör en årlig donation på £55 (enskild medlem), £100 (familj), £25 (student/au pair). Möjligheten att ge £1200 för lifetime membership finns också. Gör så här: Skicka en check till Swedish Church in London Ltd, gärna med bifogad blankett “Församlingsbidrag 2019” som finns i tidningen på sidan 67. Eller gå online https://member.swedishchurch.com och ge en donation. Har du flyttat eller bytt namn? Meddela ändringar i ett mejl till office@swedishchurch.com

Tack för ditt stöd!

Utgivningsplan 2019 Kyrkobladet ges ut i tre nummer 2019.

(OBS Datum är preliminära.)

Nummer 1

15 mars

Tema: GRÄNSLÖST

Nummer 2

5 juli

(Tema TIDLÖST)

Nummer 3

1 november

(Tema ej beslutat)

Vill du medverka som skribent och/eller fotograf? Kontakta Mona Davidsson, communications@swedishchurch.com Annonsprislistan är oförändrad 2019 - för bokning och information, kontakta Mona Davidsson.

Nyhetsbrev via mejl

Vårt nyhetsbrev har cirka 5 500 abonnenter. Vill du bli en av dem? Kontakta communications@swedishchurch.com. Ett elektroniskt nyhetsbrev är ett snabbt och smidigt sätt att nå ut med information. Under 2019 planerar vi för minst två nyhetsbrev i månaden. Nu finns också möjlighet att annonsera - priset är £90 per modul, vid leverans av färdigt material. Intresserad? Kontakta Mona Davidsson, communications@swedishchurch.com 35


Kalender EM = Eric Muhl, TD = Teresia Derlén, UEK = Ulrika Eleonora kyrkokör Mässa söndag kl 11.00 och onsdag kl 9.00 Kyrka och café öppet må 10-17, ti 10-17, on 10-19, to-lö 10-17, sö 12-15. Söndag 10 mars – 1 i fastan 11.00 Högmässa /TD Söndagsskola Kyrkkaffe med semlor Tisdag 12 mars 13–15 Öppet hus / Stay & play Onsdag 13 mars 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung 19.30–21 Ung i London Torsdag 14 mars 12.00 Lunchkonsert, sopplunch 19–21 Körövning UEK Lördag 16 mars 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 17 mars - 2 i fastan 11.00 Högmässa (EM) Söndagsskola Gästande kör från Jonsered Kyrkkaffe med semlor Tisdag 19 mars 12.30 Winchester Gudstjänst, lunch 13–15 Öppet hus / Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 20 mars 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung 19.30–21 Ung i London Torsdag 21 mars 19–21 Körövning UEK Fredag 22 mars 12.30 Brighton Gudstjänst, lunch 19.00 Orgelkonsert med Toril Briese, fundraising inför renovering Lördag 23 mars 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 36

Söndag 24 mars Jungfru Marie bebådelsedag 11.00 Mässa (TD) Fördjupningssöndag – Alexandra Pascalidou Förlängd söndagsskola Kyrkkaffe med våfflor 12.30-15 Söndagsjunta

Fredag 5 april 12.00 Cardiff Gudstjänst, lunch

Tisdag 26 mars 13–15 Öppet hus/Stay & play

Söndag 7 april - 5 söndagen i fastan 11.00 Högmässa (TD) Gästande kör, Båstads kyrkokör Söndagsskola Kyrkkaffe

Onsdag 27 mars 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 28 mars 11.15 Seniorkören övar 12.00 Seniormässa med lunch 19-21 Körövning UEK Fredag 29 mars - Brexit Lördag 30 mars 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 31 mars Midfastosöndagen 11.00 Högmässa (EM) Kom och sjung Söndagsskola Kyrkkaffe Tisdag 2 april 13–15 Öppet hus/Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 3 april 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 4 april 12.00 Lunchkonsert, sopplunch 13.00 Bristol Gudstjänst, lunch 19–21 Körövning UEK

Lördag 6 april 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 6-7 april Konfirmandhelg

Tisdag 9 april 13–15 Öppet hus/Stay & play Onsdag 10 april 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 11 april 11.30 Torsdagsmässa (TD) 12.00 TorsdagsTräff med lunch, Föreläsare Eivor Martinus 12.30 Bournemouth Gudstjänst, lunch 19-21 Körövning UEK Söndag 14 april – Palmsöndagen 11.00 Familjemässa (EM) Sångfåglarna Kyrkkaffe Stilla veckan Tisdag 16 april 13–15 Öppet hus/Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 17 april 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London


Torsdag 18 april – Skärtorsdag 10.30 Mässa med förnyelse av präst- och diakonvigningslöften i St Paul’s Cathedral 19.00 Skärtorsdagsmässa 20–21 Körövning UEK Fredag 19 april – Långfredag 11.00 Långfredagsgudstjänst (TD) UEK Sopplunch Lördag 20 april – Påskafton Caféet stängt Söndag 21 april – Påskdagen 11.00 Högmässa (EM/TD) UEK Söndagsskola Påskbuffé Måndag 22 april - Annandag påsk Caféet stängt Tisdag 23 april 13–15 Öppet hus/Stay & play Onsdag 24 april 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 25 april 11.15 Seniorkören övar 12.00 Seniormässa med lunch 19–21 Körövning UEK Lördag 27 april 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 15.00 Valborg i Regent’s Park, vid Bandstand (se annons sidan 47) 17.00 UEK sjunger in våren (Bandstand) Söndag 28 april – 2 söndagen e påsk 11.00 Service in English (EM) Gästande kör Vox Beata Söndagsskola Kyrkkaffe 12.30-15 Söndagsjunta 17.00 Konsert med Karin Boye-program Tisdag 30 april 13–15 Öppet hus/Stay & play

Onsdag 1 maj 9.00 Morgonmässa 18- 19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 2 maj 12.00 Lunchmusik, sopplunch 12.30 Birmingham Gudstjänst och lunch 19–21 Körövning UEK 4-6 maj Konfirmandhelg Lördag 4 maj 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 5 maj – 3 söndagen e påsk 11.00 Högmässa (TD) Söndagsskola Kyrkkaffe Måndag 6 maj Bank holiday – kyrka och kafe stängt Tisdag 7 maj 13–15 Öppet hus/Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 8 maj 9.00 Morgonmässa 18- 19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 9 maj 11.30 Torsdagsmässa 12.00 TorsdagsTräff med lunch, Föreläsare Peter Nätterdal 19-21 Körövning UEK Lördag 11 maj 10.30 Mässa i Devon, Ottery St Mary Church. UEK 19-21 Konsert med Brunnsbo musikklasser & Waldgrave School Choir Söndag 12 maj – 4 söndagen e påsk 11.00 Högmässa (TD) Gästande kör Karlskrona Voices Söndagskola Kyrkkaffe Tisdag 14 maj 13–15 Öppet hus/Stay & play Onsdag 15 maj 9.00 Morgonmässa 18- 19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London

Torsdag 16 maj Seniorutflykt 19–21 Körövning UEK Lördag 18 maj 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Eurovision Song Contest Söndag 19 maj – 5 söndagen e påsk 11.00 Familjemässa (EM) Sångfåglarna Kyrkkaffe 12.00 AGM efter gudstjänsten Tisdag 21 maj 13–15 Öppet hus / Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 22 maj 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 23 maj 12.00 Lunchmusik, sopplunch 19–21 Körövning UEK Fredag 24 maj 11-16 Vårstädning på Brookwood Söndag 26 maj – Bönsöndagen 11.00 Högmässa (EM) Söndagsskola Kyrkkaffe 12.30-15 Söndagsjunta Måndag 27 maj Bank holiday – Kyrka och café stängt Tisdag 28 maj 13–15 Öppet hus/Stay & play Onsdag 29 maj 9.00 Morgonmässa 18- 19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Torsdag 30 maj – Kristi himmelsfärds dag 8.30 Mässa – Deanery 19–21 Körövning UEK Lördag 1 juni 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 2 juni – söndagen före pingst 11.00 Högmässa (EM) UEK Söndagsskola Kyrkkaffe 37


Tisdag 4 juni 13–15 Öppet hus/Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 5 juni 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London Utflykt TorsdagsTräff

Torsdag 20 juni 12.00 Lunchkonsert, sopplunch 19.30 Songs of Summer – sommarkonsert med UEK, samt Thora Olsson stipendieutdelning Fredag 21 juni - Midsommarafton Lördag 22 juni - Midsommardagen

Torsdag 6 juni - Nationaldagen 19–21 Körövning UEK Fredag 7 juni 12.30 Brighton Gudstjänst, lunch 8-9 juni Konfirmandhelg Lördag 8 juni 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 9 juni - Pingstdagen 11.00 Högmässa (TD) Gästande kör Novakören Söndagsskola Kyrkkaffe 15.00 Friluftsgudstjänst, Brookwood Tisdag 11 juni 13–15 Öppet hus/Stay & play Onsdag 12 juni 9.00 Morgonmässa 18-19.30 Kom och sjung! 19.30–21 Ung i London

Söndag 23 juni – Johannes Döparens dag 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe. Söndag 30 juni – 2 söndagen e Trefaldighet 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe Lördag 6 juli 19.30 “Sounding North” med The Carice Singers Söndag 7 juli – 3 söndagen e Trefaldighet 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe (vik) Söndag 14 juli – 4 söndagen e Trefaldighet 11.00 Högmässa. Kyrkkaffe (vik) SOMMARSTÄNGT 15 JULI - 24 AUGUSTI Kyrka och café stängt

Torsdag 13 juni 19–21 Körövning UEK Lördag 15 juni 12–12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 13.00 Musikalföreställning med Sångfåglarna, fika och ringdans efteråt

Vi söker två ungdomsvolontärer (19-25 år) till Ulrika Eleonora kyrka i London, för perioden januari-december 2020. I arbetet ingår köksarbete som bakning och matlagning, samt församlingsarbete med söndagsskola, ungdomsverksamhet med mera.

Vi söker två ungdomsvolontärer med start januari 2020.

Vill du veta mer, se www.svenskakyrkan.se/london/lediga-tjanster

Som volontär i London arbetar du i Ulrika Eleonora kyrka mellan januari och december 2020. Huvudinriktningen är köksarbete som bakning, matlagning och café, samt deltagande i församlingens övriga verksamhet, exempelvis söndagsskola och ungdomsverksamhet. I volontärens arbete, 40 timmar per vecka, ingår mycket praktiskt arbete men även många möten med församlingsbor, tillfälliga turister, studenter och au-pairer. Du kommer att hålla morgonböner och vara delansvarig för söndagsskolan. Du har avslutat gymnasium eller motsvarande, har arbetat några år alternativt påbörjat eftergymnasial utbildning. Du är social, flexibel, kan arbeta självständigt och i grupp, är initiativrik och ansvarsfull samt har en god förankring i Svenska kyrkan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av eget boende. Det är bra om du har erfarenhet av att arbeta i kök eller restaurang samt med barn. Längre utlandsvistelse ses också som meriterande.

Ansökan ska bestå av personligt brev, cv samt två referenter. Ansök senast 19 april 2019: office@swedishchurch.com

6 Harcourt Street, London W1H 4AG www.svenskakyrkan.se/london facebook.com/svenskakyrkanlondon

Vi erbjuder: Ett volontärskap under elva månader, med uppehåll fyra veckor i juli/augusti. Fritt boende i eget rum. En ersättning på £120 per vecka, dock ej under uppehållet. Reseersättning till och från London vid början, sommaruppehåll och avslut på max £150 per resa. Ersättning upp till £100 för tilläggsförsäkring.

Söndag 16 juni – Heliga trefaldighets dag 11.00 Högmässa (EM) UEK Tisdag 18 juni 13–15 Öppet hus/Stay & play 12-15 Syjunta Onsdag 19 juni 19.30-21 Ung i London Träffar utanför London, se sidan 23. Med reservation för fel och eventuella ändringar. Se även www.svenskakyrkan.se/london 38

Vill du bli volontär i London 2020?

Välkommen med din ansökan som ska bestå av personligt brev, CV samt två referenter. Ansökan ska ha inkommit senast den 19 april 2019 till office@swedishchurch.com Intervjuer sker i Stockholm i juni 2019. Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta husmor Stina Envall: housekeeper@swedishchurch.com


Välkommen till våra körer! Vill du sjunga tillsammans med andra? Välkommen till våra körer! Du kan ansluta dig när som helst under året. Kom och sjung!

Vi sjunger allt från visor, pop, gospel till psalmer. Vi jobbar med att utveckla rösten och fokuserar på glädjen i musiken. Inga förkunskaper krävs. Onsdagar 18.00-19.30

UEK – Ulrika Eleonora kyrkokör

En kyrkokör vars medlemmar varierar i ålder, bakgrund och livserfarenheter. Vår repertoar är blandad: sakrala och profana sånger, klassiska och nutida körverk, jazz, visa och folkton. I vår övar vi in ett större verk som framförs i slutet av terminen, åker på körresa, sjunger in sommaren, samt deltar i högmässan på söndagar. Torsdagar 19.00-21.00

UD – Ulricae Drängar

Seniorkören

Glädje att få sjunga tillsammans! Kom och delta när du kan och vill, ingen föranmälan. Vi övar i direkt anslutning till Seniormässan och sjunger i gudstjänsten. Ska du ändå gå på Seniorlunchen – kom och var med!

Luciakören

För herrar som sjunger i UEK finns även möjligheten att Vill du vara med och sjunga i Luciatåg i katedraler i London, Svenska kyrkan samt olika events runtom sjunga i manskören UD. i stan? Du är välkommen om du har körvana och kan sjunga i stämmor, vill lära dig sånger utantill, Ullakören och under december kan vara med i minst sju av Damkören som senast hade konsert den 8 mars. Luciaframträdandena. Anmäl dig från september månad till Toril Briese via Sångfåglarna - barnkör mejl organist@swedishchurch.com för provsjungning. Sex år och uppåt. Vi sjunger, leker och dansar. Vi deltar och sjunger upp i familjemässorna en gång i månaden och under våren övar vi in en musikal som framförs i slutet av terminen. Ansvarig för alla församlingens körer är Lördagar 12.00-12.45

Toril Briese: organist@swedishchurch.com

39


MÖTESPLATSER torsdagsträffen är Svenska kyrkans

föreläsningsprogram som sträcker sig över litteratur, formgivning, konst, historia, och samhälle. Vårt utbud baseras på de kontakter vi har - och du får gärna bidra med tips på intressanta talare att bjuda in. Kommande datum: 11 april, 9 maj, 6 juni (utflykt) Se även sidan 47 Info och anmälan: Gudstjänst kl 11.30, föredrag cirka kl 12.00 Tvårätters lunch med kaffe. Anmälan senast två dagar innan respektive föredrag. office@swedishchurch.com / 020 7723 5681 £15 betalas på plats.

seniorlunch

anordnas en torsdag varje månad och välkomnar cirka 70-120 seniorer. En gång om året anordnas även en bussutflykt med picknick till ett särskilt utvalt resemål.

öppet hus/stay and play Varje tisdag fylls

lokalerna i Ulrika Eleonora kyrka med cirka 40 barn fulla av spring, skratt och lek. Här knyts de första vänskapsbanden och barnen leker medan föräldrar, au pairer och mor- och farföräldrar kan fika och läsa svenska tidningar. Vi avslutar alltid med en uppskattad sångstund. Öppet hus hålls under terminerna varje tisdag mellan klockan 13.00 och 15.00 i Ulrika Eleonora.

ung i london

Info och anmälan: Seniorkören över kl 11.15, kl 12.00 gudstjänst följt av lunch. Diakoniassistent Kerstin Garplid är ansvarig för seniorluncherna och har du frågor kontakta henne, gärna via mejl till laydeaconkerstin@swedishchurch.com Anmäl att du kommer senast tisdagen före aktuell träff, antingen via telefon till cafévärden på 020 7723 5681 eller via mejl till office@swedishchurch.com

Vi ses onsdagar kl 19.30 i Svenska kyrkans lokaler på 6 Harcourt Street om inget annat anges, för att träffas, prata svenska, äta kanelbullar, utbyta livserfarenheter, knyta kontakter med andra i liknande livssituation, lyssna på något föredrag, se svensk film eller göra studiebesök och utflykter. Ung i London riktar sig till dig som är mellan 18 och 27 år och som har lämnat Sverige för att jobba, vara au pair eller studera i London. Varje gång serveras fika till självkostnadspris. Varje onsdagskväll är också våra kyrka öppen för dig, en plats för stilla stund och eftertanke, bön eller ljuständning.

syjuntan Första och tredje tisdagen i månaden

caféet erbjuder svenskt Fairtrade-märkt kaffe,

Kommande datum: 28 mars, 25 april, 16 maj (utflykt)

kl 13.00 träffas syjuntan i biblioteket i Ulrika Eleonora. Syjuntan underhåller kyrkans befintliga textilier, tillför kyrkan nytillverkade textilier och framställer handarbeten till försäljning. Tycker du det låter roligt och vill vara med - kontakta Helen Calner på tel 07920 061752 eller e-post deaconhelen@swedishchurch.com Du är alltid välkommen att delta!

söndagsjuntan Nu finns syjunta även på söndagar - för dig som inte kan komma under veckorna, eller för dig som vill träffas oftare. Kommande datum: 24 mars, 28 april, 26 maj 12.30-15.00

svenska tidningar och hembakta kanelbullar. Här finns alltid någon att prata med. Vi har fritt WiFi och gästdatorer med utskriftsmöjlighet. På våra anslagstavlor kan du hitta tips på boende, jobb och annat samt själv sätta upp en annons. Öppettider: Måndag, tisdag 10-17 Onsdag 10-19 Torsdag-lördag 10-17 Söndag 12-15 (gudstjänst kl 11)

För aktuell information: www.svenskakyrkan.se/london eller på Facebook: svenskakyrkanlondon 40


GUDSTJÄNSTER, DOP, VIGSEL

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!

GUDSTJÄNST Varje söndag kl 11.00 är det högmässa i Ulrika Eleonora kyrka. Onsdagar kl 9.00 välkomnar vi till veckomässa. Se Kalendern och webben för mer information.

Varje vecka möts hundratals personer i kyrkans lokaler i London och regelbundet även vid svenskträffar runt om i hela Storbritannien. Vårt uppdrag som svensk kyrka är att efter bästa förmåga tillgodose behoven hos svenskar som vistas och lever här. Men vi behöver hjälp. Dels behövs ekonomisk hjälp för att driva den årliga verksamheten samt hålla lokaler och byggnader i gott skick - här kan du hjälpa genom att bli medlem och ge oss ett årligt bidrag. Dels behövs ideell hjälp. Genom att ställa upp som ideell medarbetare ger du församlingen av din tid och ditt engagemang, tillbaka får du en möjlighet att bli behövd, finnas i ett sammanhang och förhoppningsvis möjlighet att växa. Oavsett om du är ung eller gammal, bor i London eller i någon helt annan del av landet, har tid att hjälpa några timmar varje vecka eller kanske bara ett par tillfällen per år så välkomnar vi din hjälp. Kontakta deaconhelen@swedishchurch.com eller chaplain@swedishchurch.com om det låter intressant. Vill du bli en ideell medarbetare i Kykobladet? Kommunikatören Mona Davidsson, med många år inom dagspress är van vid att coacha blivande journalister. Vill du pröva dina vingar som skribent eller fotograf mejla communications@swedishchurch.com

VIGSEL OCH VÄLSIGNELSE Varje vigsel och välsignelse är en påminnelse om att all kärlek har sitt ursprung i Gud. ”Gud är kärlek” står det längst fram i vår kyrka Ulrika Elonora, och ur den kärleken får vi inspiration och kraft i våra relationer. Det finns en given ordning för Svenska kyrkans vigsel och välsignelser. I samråd med musiker och präst kommer ni överens om musik och textläsningar. Boka dag och tid i god tid! DOP Vill du att ditt barn ska döpas i kyrkan, kontakta chaplain@swedishchurch.com för att boka tid. KONFIRMATION 2019 Som konfirmand i Svenska kyrkan i London får du möjlighet att samtala om det som är viktigt i livet, samt lära dig mer om kristen tro och även om dig själv. I år ingår nio ungdomar i gruppen, som träffades sin första helg i början av februari. Vi ses en helg i månaden fram till och med maj, följt av ett läger i Sverige i augusti. Söndag 4 september 2019, kl. 11.00 konfirmation i Svenska kyrkan i London. För information angående konfirmation 2020, kontakta präst Teresia Derlén på chaplain@swedishchurch.com KÖRSÅNG? Önskar du förgylla din vigsel, ditt barns dop eller någon annan festlighet med vacker körsång? Ulrika Eleonora kyrkokör kommer gärna med en kvartett eller mindre ensemble och bjuder på stämningsfull sång. Kontakt: Körledare Toril Briese organist@swedishchurch.com

BEHÖVER DU HJÄLP? Svenska kyrkan i London är bland annat en plats man vänder sig till när man är i behov av hjälp av olika slag. Alla i personalen är öppna och välkomnande, samtalar gärna och ger vid behov medmänskliga råd. Bor du utanför London? Under våra besök på platser runt om de brittiska öarna så kan du som önskar även boka in enskilda samtal. Präster och diakoner är främst till för själavårdande samtal, men kyrkan kan hjälpa till med kontakter till professionella psykologer och terapeuter. Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på www.svenskakyrkan.se/london

thora ohlssons kulturstipendium Årligt kulturstipendium med syfte att stärka de engelsk-svenska relationerna. Totalt upp till £6000 per år delas ut av fonden och stipendier ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. Senast 22 mars 2019 ska ansökan vara oss till handa. Ansökan, tillsammans med CV och bilagor, skickas till: The Swedish Church in London, “Thora Ohlsson Cultural Fund” 6 Harcourt Street London W1H 4AG

Ansök senast 22 mars 2019

Stipendiater 2018: Erik Bergwall för Masterstudier i musikhistoria och tidig musik vid Royal Holloway University. Ioannis Theodoridis för utbildning i Timani, fysioterapi för musiker. Flaugissimo Duo för sitt projekt ”The marriage of the Northern Star” som framförs vid Brighton Early Music festival. Jonatan Bougt, gitarr, för masterstudier vid Royal College of Music. Markus Södergren, sång, för studier vid Arts Educational Schools in London. Wictor Koch, skådespelare och sångare, för studier vid London College of Music (University of West London). 41


FÖRDJUPNINGSSÖNDAG DEN 24 MARS

Alexandra Pascalidou ger röst åt mammorna Alexandra Pascalidou lämnar ingen oberörd. Journalist, författare, programledare – hennes cv är långt och fascinerande. Alltid engagerande, alltid påläst och med ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter. Flerfaldigt prisbelönt för sitt arbete och nyligen utsedd till Årets Talare/Moderator. Den 24 mars kan du höra henne tala i Svenska kyrkan, på temat ”#metoo, mammorna och mångfalden”. Vi har bland annat kunnat se Alexandra Pascalidou i svensk tv – i allt från dokumentärer till Eurovision. Nu senast i ”Min Sanning” i SVT där hon intervjuas i en hel timme. I radio har hon hörts i såväl Ring P1 som Sommar. Dessutom är hon flitigt anlitad som föreläsare och moderator. 42

I sin senaste bok, den kritikerrosade och Augustprisnominerade ”Mammorna”, ger hon röst åt 20 mammor – bosatta i Sveriges fattigaste och mest utsatta områden, de som kallas ”no-go-zones”. Dagen du gästar Svenska kyrkan, den 24 mars, är ”Jungfru Marie bebådelsedag”. – Det är så rörande vackert att få tala om modern och orden och empatin och den villkorslösa kärleken just den dagen. Vad kommer du att tala om? – Jag kommer tala om mina böcker och konsten att göra människor till människor igen. Föreläsningen den 24 mars sker i direkt anslutning till högmässan. Det kommer då också att finnas möjlighet att köpa signerade exemplar av boken ”Mammorna”. Text: Mona Davidsson foto: thron ullberg Fotnot: En längre intervju med Alexandra Pascalidou finns att läsa på www.svenskakyrkan.se/london


FUNDRAISING DEN 22 MARS

Konsert samlar in pengar till orgelrenovering Nu har du chansen att gå upp på orgelläktaren och på nära håll se Toril Briese spela. Den 22 mars ges en speciell orgelkonsert för att samla in pengar till renoveringen av kyrkorgeln. Organisten Toril Briese har förberett ett varierat program, med musik från Bach och Widor till svensk folkmusik och Avicii. Hon lovar också att som avslutning på konserten göra en orgelimprovisation utifrån det tema som publiken väljer. Vid konserten öppnas dörren upp till orgelläktaren för alla som på nära håll vill se

hur organisten hanterar klaviatur, pedaler och reglage. Dessutom innehåller kvällen en välkomstdrink och mingel efter konserten. – Syftet med kvällen är att samla in pengar till orgelrenoveringen – det återstår fortfarande en del, säger Toril Briese. Därför tar vi £10 i entré – och vill någon donera mer går det alldeles utmärkt. Vid en besiktning hösten 2017 konstaterades att orgeln är rejält dammig och smutsig i sitt inre och i stort behov av rengöring. Det finns också en del slitage och skador som behöver åtgärdas. Detta beräknas kosta cirka £70 000. Om även elsystemet ska moderniseras och bytas ut tillkommer cirka £26 000. 43


Nu är Teresia tillbaka ”Jag ser fram emot att få lära känna många Pappa präst. Mamma diakon. Så Teresia Derlén visste att hon absolut inte ville bli präst. - Men Gud är envis, säger hon och skrattet blänker till i blicken. Nu har hon börjat sitt nya jobb, som komminister här i Svenska kyrkan i London. Teresia Derlén har en dold talang. Om det blir nödvändigt kan hon på tio minuter skriva en ny predikan, sittande i sakristian medan gudstjänstbesökarna tar plats i kyrkan. – Jag försöker helst undvika det, men ibland är det något på morgonnyheterna som gör att jag

måste riva den predikan jag skrivit och börja om. Det beskriver också hur hon vill vara som präst, viljan att förstå det som är viktigt för församlingsborna och deras spirituella välbefinnande. Att närheten till människor ofta kan kännas minst lika viktiga som orden från en predikstol. – Det är inte jag som präst som är viktig, allt jag gör ska alltid leda till Gud. Prästyrket fanns från början inte ens med på listan över möjliga val. Teresia provade olika utbildningar, men det stämde inte riktigt. – Jag började plugga teologi, och då blev allt så tydligt. Från studier i Lund och prästvigning i Strängnäs stift, till jobb i Skellefteå och Umeå.

Teresia Derlén har hunnit bli hemmastadd i Ulrika Eleonora och hållit sin första predikan. – För mig är gudstjänst glädje – utan att glömma allvaret, säger hon. 44


i Svenska kyrkan svenskar, även utanför London” Från studier vid pastoralinstitutet i Cambrigde till anställning i Engelska kyrkan. Sedan 2012 har Teresia haft Prestwood, i the Chilterns, som sin adress och fast punkt. Hennes man Mattias, juridikprofessor i Umeå, pendlar mellan Sverige och Storbritannien, och paret har vant sig vid ett långpendlarliv. Med stöd av församlingen och kyrkan kunde Teresia kombinera jobbet med att börja doktorera vid King’s College, London. Till skillnad från i Sverige är en doktorand här inte anställd vid lärosätet. Här är det avgörande att hitta en handledare som är intresserad av ämnet för forskningen, och det ges inget ekonomiskt stöd från universitetet.

”Det är inte jag som präst som är viktig, allt jag gör ska alltid leda till Gud.”

Efter flera års arbete lämnade Teresia in sin färdiga avhandling i slutet av januari och inom sex månader väntar disputation. – Ämnet för avhandlingen är hur lekfolket uppfattade nattvard och tro på 1600-talet, jämfört med hur det ”skulle” vara. Och hur lutherskt var det egentligen i församlingarna? I sin forskning har Teresia fokuserat på Strängnäs, Västerås och Uppsala stift och bland annat gjort studier av kyrkorummen. De kommande åren är det helt andra kyrkorum som hon befinner sig i. Ulrika Eleonora kyrka i London förstås, men också kyrkor och tillfälliga gudstjänstlokaler runt om i Storbritannien. Hon går in i rollen som resande präst, och blir den som tillsammans med diakoniassistent Kerstin Garplid möter svenskar i både England, Skottland, Wales och Nordirland. Fortsättning på nästa sida

Puben i Great Missenden är även en vardagseftermiddag fylld av människor. En labrador ligger och sover i ett hörn, en kolbrasa värmer i öppna spisen. Den här trakten har varit hemmaplan för Teresia Derlén i sju år. Nu är London hennes bas, en plats med betydligt fler taxibilar än får. 45


Fortsättning från föregående sida

– Prestwood har varit härligt, men jag saknar vissa delar av Svenska kyrkan. Visst uppskattar jag landet och fåren, men jag är egentligen en citytjej. Nu kan jag kombinera det bästa av två världar, få mera liv och rörelse. Jag hoppas på och ser fram emot att få lära känna många svenskar, även utanför London. – Jag ser också fram emot att vara i ett svenskt sammanhang under Brexit-processen. Det känns som rätt tillfälle att börja jobba för svenskarna och stötta dem i detta. Text och foto: Mona Davidsson Teresia Derlén Ålder: 43 år Familj: maken Mattias, föräldrar och syskon Bor: tjänstebostad i Svenska kyrkans fastighet Yrke: präst 46

”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består”

Joh 15:16

Fotnot: I samband med intervjun fick Teresia Derlén välja några rader ur Bibeln (se ovan) och motivera varför hon valt just dem: – Det påminner mig om att min riktning och styrka kommer från Gud. Det jag har fått ska användas för att världen ska bli bättre. Fritid: ”Jag försöker njuta av de små sakerna i livet, ’good food, fancy drinks, silly books and excercise’, och gärna en eftermiddagslur.” Aktuell: ny komminister i Svenska kyrkan, London, välkomnades den 3 mars


TORSDAGSTRÄFFAR OCH UTSTÄLLNINGAR Eivor Martinus (till höger) är föreläsare på Torsdagsträffen den 11 april. – Jag ser fram emot att få komma tillbaka till Torsdagsträffen och tala om min nya bok, ”Hon sjöng på vinden”, som kom ut i mitten av mars, säger hon. Boken är en kärlekshyllning till mor- och farföräldrar och andra släktingar som har format oss till de människor vi är.

TT i höst: Sally Kindberg (till höger) 12 september, Annika Lindskog 10 oktober. Peter Nätterdal är föreläsare på Torsdagsträffen den 9 maj. Utifrån sin bok ”Det finns en lekplats i London” (ovan) berättar han om hur funktionshinder och begränsningar på ett särskilt sätt kan lära oss om konsten att vara människa.

Anmälan senast två dagar innan respektive föredrag till 020 7723 5681 eller office@swedishchurch.com. £15 betalas på plats. Se även www.svenskakyrkan.se/london Kommande utställningar i caféet: Hanna Eidenert (april-maj), Birgit Ackroyd (maj-juni)

VINN ETT EXEMPLAR AV ”ÄLGPAPPAN”

ÄLGPAPPA

Nu har du chans att vinna ett exemplar av Lisa Franssons bok ”Älgpappan”. Svara på frågorna här nedan och mejla ditt svar till communications@swedishchurch.com senast 31 mars. Ange Älgpappan i ämnesraden. Bland de rätta svaren dras två vinnare.

N

1. Martin Lind har en bakgrund som biskop Det är bara Skrutten som i Sverige. I vilket stift? vet att pappa älg. Så fort ibland förvan älgen dlas till en i långa stund uttens pap 1 Lund X Växjö er ochvilglöl utmmförersvibornner2SkrLinköping pa in i skogen

I FÖR LAG

9 789188 195630

Egerlid

KIK KUL

er Helena

3. Ulrika Eleonora har en barnkör som övar på lördagar och medverkar i familjemässor. Vad heter kören? 1 Sångfåglarna X Trallgänget 2 Pippikören

nsson Illu stration

2. Erik Stenberg-Roos skriver om John Lennons ”Imagine”. Vilket instrument spelade Lennon i Beatles? 1 Trummor X Bas 2 Gitarr

Text Lisa Fra

t att han har därhemma en familj som . En kväll när väntar det stormar ute och strö Skruttens pap mmen går pa vanka av börjar och an inuti att det är en huset. Plötsli älgklöv som gt ser Skrutt sticker fram en När pappa ur pappas tra sedan säger siga strumpa. att han må ste ut i sko träden trots gen och titt att stormen a till river börja r Skruttens vanligt att skä mamma som lla på hono m. Det är då vissa föräld som Skrutt rar helt enk en förstår att elt inte kan leva tillsam mans.

ÄLGPAPPAN Text Lisa Fra nsson Illustration er Helena Egerlid KIKKULI

FÖRLAG

4. Varför vill du vinna ett ex av “Älgpappan”? Motivera med högst 20 ord. 47


UR KYRKBÖCKERNA Dop 06.10.2018 06.10.2018 21.10.2018 28.10.2018 28.10.2018

Gustav Wilhelm Joseph Fattorini Axel Gunnar St John Thorne Gael Hans Hallén Jessica Elodie Jensen Victoria Rose Cecilia Norberg Jensen

03.11.2018 04.11.2018 10.11.2018 10.11.2018 10.11.2018

Stella Inez Winther Pihl Eliassen Liam Marcel McGrory Autumn Arabella Konadu-Frisk Fredrik Wilhelm Henrik Nordbäck Victor Carl Johannes Diehl Meijer

15.12.2018 15.12.2018 26.01.2019 02.02.2019 16.02.2019 16.02.2019 23.02.2019 02.03.2019

Jonathan Per Jakob Weber-Persson Hugo Carl Rowson Hobson Alicia Elisabeth Charlotte Trägårdh Hugo Erik Bell Estelle Patricia Agneta Myhrman Kayan Abaszadeh Charles Rupert Thorbjörn Phillip Slingsby-Holdstock Majken Edith Metcalfe

”Dig vare pris för livets ord, för dopets bad och nådens bord. Din frid oss här i tiden giv, och efter döden evigt liv”.

Vigsel / Välsignelse / Förnyelse av löften 27.10.2018 Janette Cecilia Grahm och Graham Robert Jones 27.10.2018 Alexandra Louise Howes och Carl Henrik Johansson 03.11.2018 Helena Maria Tolkien och Toby Nicholas Gucklhorn 02.12.2018 Jenny Gabrielsdotter Mohr och Robert Anton Hugo Joel Jobeus 30.12.2018 Patrik och Cecilia Burlin Åhnberg 26.01.2019 Towe Andrén och Björn Persson Begravning /Minnesceremoni 23.01.2019 Elianor Froshaug 1928-2018 25.01.2019 Carlotta Bodil Elisabeth Magnoff 1948-2018 Vi minns Helen Elisabet Wolff †03.02.2019 “Our lives are enriched with the happiness, love, care and dignity she gave us and she will be sadly missed by all.” - Michael Wolff

48

SV Ps 42:4


Välkommen, vår! Lördag 27 april vid Bandstand, Regent’s Park Från 15.00 skojiga aktiviteter för hela familjen 17.00 Kyrkokören sjunger in våren vid Bandstand PS Ta gärna med en picknick-korg

Ulrika

Eleonora

Songs of Eternal Desire Karin Boyes dikter i sång

kyrkokör

Ett konsertprogram inspirerat av Karin Boyes diktsamling ”Moln”.

Sommarkonsert

Torsdag 20:e juni kl 19.30 Välkommen till Ulrika Eleonoras sommarkonsert! UEK hyllar den ljusare årstiden med stämningsfulla, glada toner, älskade körklassiker samt Bob Chilcotts A little Jazz Mass

Förfriskningar serveras Entré £5.00

Svenska kyrkan 6 Harcourt Street, London, W1H 4AG UlrikaEleonoraKyrkokor

Medverkande: Therese Ramstedt, Knut Olav Rygnestad, inbjudna gäster

Söndag 28 April Kl 17.00

Plats: Svenska kyrkan i London Entré: £10 vid dörren, £8 vid förbokning online Biljetter: Via Eventbrite eller kontant i dörren

49


50


Tema: GRÄNSLÖST

Att drömma om gränslöshet 1970 kom världshistoriens bästa rocksångare ut med en av världshistoriens bästa rocklåtar. I nästan fyra minuter drömde John Lennon om en gränslös värld, där alla delade på allt och där ingen ägde något. ’Imagine’… Mycket i låten handlar om religiösa och geografiska gränser. Själv är jag extremt religiös. Och jag älskar låten. Jag har funderat mycket på situationen i första versen. Tänk om det egentligen inte funnes några religiösa gränser mellan människor? Och ingen himmel och inget helvete efter döden? Mina goda ateistiska vänner menar att då skulle människor engagera sig i världen här och nu. Inte hoppas på någon sorts belöning efter livet. Jag är tveksam. Religion är så mycket mer än en räddning till ett himmelrike efter döden. Jag tycker att jag speglar mitt liv varenda dag i min tro. Jag älskar liknelserna, myterna, allegorierna. Jag älskar de tokiga profeterna och de fromma gummorna, de visa männen och de ständigt misslyckade lärjungarna. På något sätt känns det som om jag inte är något alls om inte Petrus svikit och Thomas tvivlat, Rut varit klok och listig samt Maria Magdalena blivit upprättad. Jag tycker det är extremt svårt med nationsgränser. Varför ska en bit land eller hav vaktas och kallas för Sverige eller Estland, Nya Zeeland eller Kina? Visserligen måste man kanske benämna ett område. Men varför ska det vara så svårt för till exempel en irakisk snickare att komma med sin släkt till England eller Sverige och jobba? En bättre värld måste byggas på enkelhet vad gäller möjlighet för människor att röra sig och etablera sig geografiskt. För om det inte fungerar för oss på en geografisk plats, om det blir krig eller hungersnöd, våra barn blir mobbade och vår arbetsplats läggs ner, då måste vi ha möjligheten att hitta något bättre. Lennon fortsätter med att hävda, att om det inte finns några länder finns det inget att dö för. Det låter lite väl bra. Men något ligger det i resonemanget? Jag skulle tro att varenda geografisk nationsgräns i världen, bildligt talat, är dragen i blod? I mina funderingar kommer jag också till min vardag och mitt liv. Där är gränser något livsviktigt för mig och mina nära. Den där dagen när jag inte kunde storma in på mina barns rum, utan att knacka och vänta på ett ”okej”, var fruktansvärt jobbig. Både för mig och barnen. Men dock absolut nödvändig. Jag måste respektera mina barns personliga gränser, jag måste respektera alla människors integritet. Kroppen, kläderna och boendet måste få sortera under integriteten. Varje människa måste få ha ett ”mitt”. Så vad landar vi i när vi funderar på gränslöshet? Själv tror jag att om människor får något man karaktäriserar som ”mitt” är det oändligt värdefullt. Lika värdefullt som insikten om att den värld vi förvaltar tillhör alla. Och i den världen är det tveksamt om man kan hålla på nationsgränser.

Erik Stenberg-Roos

Erik Stenberg-Roos är präst och arbetar i Svenska kyrkan i Bangkok, Thailand, tillsammans med sin fru Anna. 51


Tema: GRÄNSLÖST ”Vi såg till slut bara de mörka sidorna av London” Jag kände att nu ville jag vara omgiven av vatten! säger Colleen O’Shea. När Colleen gick i pension från sitt abete inom Metropolitan Police i London för 18 månader sedan flyttade hon och hennes man Phil till Isle of Wight. Båda med krävande jobb – Phil arbetar fortfarande, som ambulanssjukvårdare – kände att det var dags att flytta till en lugnare del av landet. Letade högt och lågt, men det var närheten till havet som blev avgörande. Colleen O’Shea är född och uppvuxen i Londons East End. Morföräldrarna kom över från Irland som unga, träffades i London och blev kvar. Men även för inbitna Londonbor som Colleen och Phil kan det bli för mycket av det goda. – Takten i London kändes för hög, city blev för trångt på många sätt, svårt att ens kunna slinka in på ett café för en stilla kopp kaffe.

på tåget tillbaks till Southampton och Isle of Wight. Via hundpromedader i parken kring Northwood House i Cowes kom Colleen i kontakt med volontärerna i parken, och är nu en av dem. Hon trivs bra i denna blandning av inflyttade och genuina öbor, och arbetet i parken förenar. Så nu känns det bra. Närheten till havet, det vänliga och vackra landskapet, Öns vandringsleder, att kunna köpa närproducerad mat, att ha nära till allt. – Jag upplever öborna som reserverade, men stolta över sin Ö, säger Colleen. Det tar ett tag innan de sänker garden!

E L S

På grund av sina arbeten, framför allt för Phil, har de också blivit direkt involverade i de händelser som skakat London i dess grundvalar de senaste åren, inte minst branden i Grenfell Tower. – Vi såg till slut bara de mörka sidorna av London säger Colleen. Så nu är de ”overners”, det vill säga inflyttade från fastlandet, och bor i ett litet radhus i Cowes. Phil pendlar fortfarande till London. Han vill gärna jobba här, men hittill har de ambulanssjukvårdarjobb som utannonserats begränsats till interna sökanden. Det tog ett tag för Colleen att landa på Ön. I början tog hon ofta färjan från Cowes över till Southampton. – Och plötsligt satt jag på tåget till London och dök upp hos min förvånade syster, säger hon. Men efter att känt att London fortfarande ”fanns kvar” kändes det bra att sätta mig

I

52

F O

”En bro skulle förändra livet här för alltid”

För omkring 300 år sedan började Michael Priddles familj att idka jordbruk på nordvästra delen av Isle of Wight. Familjen är typiska ”caulk heads” – så kallas du om du kan räkna minst en generation tillbaks på Ön. Namnet kommer av ”to caulk”, det vill säga att täta, och här att täta båtar. Ön har naturligtvis en nära koppling till båtar och sjöfart, och lokalhistorien vet också berätta att öborna ofta tog säsongarbete i Portsmouth eller Southampton för att täta båtskrov. Michael, 72 år, skaffade sin första egna gård som nygift på 1970-talet och har varit bonde i 40 år. Numera har han bara en liten gård; han har svårt att släppa taget om det han praktiskt taget gjort hela sitt liv.


E

n regntung tisdag i slutet av augusti 1999 – jag sitter på Arbetsförmedlingen i Newport på Isle of Wight och väntar på att få mitt National Insurance Card. Tillsammans med Colin, min man, uppvuxen på Ön, har vi just anlänt från 22 år tillsammans i Sverige – nu ska vi bo här. Runt omkring mig många äldre människor som också väntar; lite resignerade, lite luggslitna. Ett ögonblicks panik – är det här jag om 20-30 år?

– Jag har egentligen aldrig velat göra någonting annat, säger han. På gården som Michael nu brukar har han hittat resterna av ett gammalt tegelbruk. Hundra år tillbaka hade varje by på Ön sitt eget tegelbruk, även sin egen smed, hjulmakare etc. – Byarna var på många sätt självförsörjande enheter, berättar Michael. Man gifte sig kanske med någon från grannbyn, men många bodde kvar i samma by hela livet. Livstakten upplevs generellt som långsammare här. Men Ön är naturligtvis inte besparad förändringar trots att man ibland upplever det som att ”tiden står stilla”. – Jag vill inte bo någon annanstans. Här känner jag mig trygg, säger Michael. Men som bonde har jag upplevt en hel del negativa förändringar, många av dem beroende på att jag bor och verkar på en ö.

Nu 19 år senare, med facit i hand, har bilden ändrats. Men det tog ett tag tills jag fick fotfäste. Jag kom från ett långvarigt läkarsekreterarjobb i Göteborg till St Marys hospital i Newport. Från ett jobb där hela personalen arbetade som ett team, gränslöst, där kafferaster och klinikmöten var gemensamma, till en strikt graderad arbetsplats där sekreteraren stod längst ner på skalan, där kafferasten var en kopp te bredvid skrivmaskinen och möten inte fanns med på schemat. En annorlunda jobbkultur, med tydliga gränser. Jag hade besökt Ön många gånger tidigare, mest under sommarmånaderna. Ett härligt liv; glada och vänliga människor med tid att umgås.

T H G

I W

Han nämner bland annat dyra transporter; allt måste komma sjövägen. Tidigare fanns här ett slakthus – numera måste djuren skickas till fastlandet, döda eller levande, situationer som upplevs som stressfyllda. På 1970-talet fanns här 180 mjölkbönder, nu finns här åtta. Det finns inte längre något mejeri på Ön. – Många av de yngre öborna flyttar från Ön på grund av brist på utbildning och jobb. Men de flyttar också i många fall tillbaka när de bildat familj. En aktuell fråga på Ön är bro eller annan fast förbindelse med fastlandet. – Nej, säger Michael, så gränslöst vill jag inte ha det. Det skulle förändra livet här allt för mycket. En ö ska vara en ö!

Nu var det annorlunda; ett vakuum. Vänliga människor, men med reservation. Colins nya jobb tog honom kors och tvärs över landet. För mig blev det många promenader längs the Solent, vattnet som avgränsar Ön från fastlandet. Havet kändes välbekant; det var ju någonstans samma vågor som slår mot den svenska västkusten. The Isle of Wight Caledonian Society blev min plattform där gränserna började suddas ut. Skotsk folkdans hittar du på de flesta platser i världen, och är något som binder människor samman oberoende av vem du är, var du kommer ifrån. Jag känner fler människor här nu än jag någonsin gjorde hemma. Tror att livet är mer koncentrerat här; du är igenkänd på ett tryggt sätt. I de flesta sammanhang, jobb eller socialt, finner du oftast någon som känner någon som du känner – Ön är liten, men gränslös!

Text och foto: Cilla Fairall

Cilla Fairall 53


what do you wish for? my mornings in the flower palace and its enchanted garden of eden; in the floral realm’ are gloriously nourishing every moment of my being. i come here to give care, love & thanks to all of the blossoms in my universe in order to help them thrive. you see, i am the faerie floral princesse of spring. i am here to cultivate new life, dreams, joys & hopes for humanity. magic grows here in full splendour flowers are busy beautifying themselves to attract wonders, birds are singing to gift us with yet another morning, trees lavishly display wisdom, the sunshine embraces me. so as you might understand; i am in the blizzard of joy. 54

my blossoms can put a spell on your wishes and through the purest love will make them come true. one just have to ask. ask and you shall receive. do you ask for what you wishes? our father in the heavenly realm, created a world of abundance, so i say wish dream fantasise all you might. as lovely as you might. as mary oliver once said: “whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination.” so know that you can imagine an infinite faerie tale life. what is it that you wish for? Text och bild: alice saga


THE SOCIETY OF SWEDISH ENGINEERS IN GREAT BRITAIN

Svenska Ingenjörs SOCIETY OF Sällskapet i THE Storbritannien SWEDISH ENGINEERS utlyser stipendium till en IN GREAT BRITAIN svensk ingenjör för studier i Storbritannien Svenska Ingenjörs Sällskapet i Storbritannien (SIS) erbjuder ett stipendium till en ung, motiverad och driven svensk ingenjör, som planerar eller redan studerar i Storbritannien på en doktorand eller på magisternivå (PhD eller Masters). Svenska Ingenjörs Sällskapet SIS bildades 1924 för svenska ingenjörer aktiva i Storbritannien. SIS har sedan bildandet delat ut stipendium för att möjliggöra studier och forskning för svenska ingenjörer på brittiska instutioner, inom alla ingenjörsområden inklusive kemi, el, mekanik, arkitektur, data, geologi, medicin och miljöteknik. Stipendiet SIS stipendium för 2019 är på £5000 (fem tusen pund). Ansökan Din ansökan skickas till Per Olof Emanuelsson på chairman@swedishengineers.org.uk, och skall vara SIS tillhanda senast 17 april 2019. Ansökan skall inkludera CV, namn på det Universitet / Institution i Storbritannien där sökanden studerar eller kommer att studera vid samt ett personligt brev om hur stipendiet skall nyttjas. www.swedishengineers.org.uk


We’re a little bit of Sweden in the UK for you

We stock more than 1000 different Swedish products, groceries, deli, gifts, Swedish art and design Visit our London stores 32 Crawford Street, London W1H 1LS 66 Barnes High Street, London SW13 9LD Website & online store www.totallyswedish.com Tel: 020 7224 9300 TotallySwedish1 @TotallySwedish1 @TotallySwedish1

Good food with love from Scandinavia scandikitchen.co.uk

56


57


SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE FOR THE UK Representing more than 400 companies spread over 50 industries, the Swedish Chamber of Commerce is a not-forprofit organisation explicitly dedicated to its Members. Our mission is to inspire, promote, and extend the commercial and industrial relations between individuals and companies in Sweden and the United Kingdom. Founded in 1906, the SCC is one of the largest foreign chambers in the UK and also one of the most active, hosting around 50 events per year.

Läs om oss på www.swedishschool.org.uk

For more information about us, about Membership and upcoming events, please visit www.scc.org.uk

Swedish Chamber of Commerce for the UK Sweden House 5 Upper Montagu Street London W1H 2AG Tel: 020 7224 8001 E-mail: info@scc.org.uk Web: www.scc.org.uk

Lediga platser på förskolan!

Börja förskolan hos oss. Vi tar emot barn från tre år och har nu lediga platser. ”Skillnaden är att det blir mer personligt här. Ni gör det där lilla extra! Alla känner alla, rakt igenom skolan och de yngre barnen är trygga med de äldre.” Malin Sund, förälder

58


Yellowpages

Med reservation för eventuella felaktigheter och ändringar. Se även www.svenskakyrkan.se/london/yellowpages

Svensk förening eller organisation? Företag som vänder sig till svenskar? Yellow Pages är en service till våra medlemmar och läsare av Kyrkobladet. Vill du finnas med på Yellow Pages maila dina uppgifter till communications@swedishchurch.com. Vi förbehåller oss rätten att avböja, redigera och eventuellt korta texter. SVENSKA MYNDIGHETER SVENSKA AMBASSADEN 11 Montagu Place, London W1H 2AL 020 7917 6400 www.swedenabroad.com/london SVENSKA HANDELSKAMMAREN Sweden House, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG 020 7224 8001 www.scc.org.uk YOUNG PROFESSIONALS OF THE SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE info@scc.org.uk BUSINESS SWEDEN Sweden House, 4th floor, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG www.swedishtrade.com VISITSWEDEN Sweden House, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG 020 7108 6168 www.visitsweden.com SWEDISH SCHOOL AT RICHMOND UNIVERSITY Richmond-upon-Thames, TW10 6JP 020 8332 8361, 020 8332 8363 gymnasiet@swedishschool.org.uk SVENSKA SKOLAN 82 Lonsdale Road, London SW13 9JS 020 8741 1751 www.swedishschool.org.uk UNDERVISNING I SVENSKA/ LEARN SWEDISH SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I BRIGHTON För barn i alla åldrar www.swedischschoolinbrighton.co.uk SVENSKA SKOLAN CAMBRIDGE www.svenskaskolan.co.uk SVENSKA SKOLFÖRENINGEN I COBHAM svenskgruppen@gmail.com CAMILLA BALLENTYNE Swedish Tuition. Undervisar vuxna och barn, alla nivåer. camilla_ballentyne@hotmail.com ELECS TRAINING PARTNERSHIP Swedish Language and Culture training. Undervisning även via Skype. 07979 802506 agneta.powdrill@virgin.net

GLOBATRIS Ger lektioner i svenska/svensk konversation över Skype. Barn och vuxna. www.globatris.se INTERNATIONAL SCHOOL OF LONDON, SURREY Internationell förskola/grundskola i Woking med gedigen svensk modersmålsundervisning och fokus på friluftsverksamhet samt individuellt lärande. 2-12 år www.islschools.org/surrey INTERNATIONAL SCHOOL OF LONDON, W3 Internationell förskola, grundskola och gymnasium i västra London med gedigen svensk modersmålsundervisning och fokus på språk och globalt tänkande. 3-18 år (IB examen) www.islschools.org/london KENSINGTON Skolföreningen Svenska Southbank i Kensington, SSSK mariatamander@me.com LILLA LONDONS SVENSKA SKOLA lillalondonssvenskaskola@yahoo.co.uk MARGARETA SJÖQVIST Vuxna och barn. margareta.sjoqvist@hotmail.com NORRA LONDONS SVENSKA SKOLA northlondonswedishschool@yahoo.co.uk SMULTRONSTÄLLET Svensk skola i Islington/Angel för barn från 1 år. www.smultronstallet.co.uk SVEASKOLAN - LONDON För barn 3-12 år. sveaskolan@yahoo.com SVENSKA SKOLAN I BARNES Både för barn och vuxna. www.swedishschool.org.uk SVENSKA SKOLAN I EDINBURGH www.scottishswedish.org SVENSKA SKOLAN I MILTON KEYNES För barn från 3 år. svenskaskolanmk@yahoo.co.uk SVENSKA SKOLAN I SURREY www.svenskaskolanisurrey.co.uk

SWEDEX EXAMINATIONS All levels (A2, B1, B2) sales@swedishlanguagetraining.co.uk SWEDISH CLASSES FOR BEGINNERS Learn Swedish with an authentic Swede. London. 07958 471083 www.e17swedish.com YVONNE KING Undervisar vuxna – individer och små grupper. Alla nivåer. Gloucester. yvonne@yvonneking.co.uk NORDISKA KYRKOR I LONDON NORSKA SJÖMANSKYRKAN St Olavs kirke, 1 St.Olav’s Square, Albion Street, Rotherhithe, London SE16 7JB 020 7740 3900 www.sjomannskirken.no/london FINSKA SJÖMANSKYRKAN 33 Albion Street, London SE16 7HZ 020 7237 4668 www.finnishchurch.org.uk DANSKA KYRKAN 4 St Katharine’s Precinct, London NW1 4HH 020 7935 7584 www.danskekirke.org COUNCIL OF LUTHERAN CHURCHES 020 7554 9753 www.lutheran.co.uk EKONOMI, ADVOKATER ADVOKAT CARL NISSER ebl Miller Rosenfalck LLP 020 7553 9930 cn@millerrosenfalck.com www.millerrosenfalck.com ADVOKAT NILLA EKSTRÖM PARRY +46 (0)31-743 33 42 www.advokatfirmanljung.se BRYCE-SMITH & PARTNERS 020 7976 6060 info@brycesmith.co.uk www.brycesmith.co.uk DR ANNA BRADSHAW Svensktalande försvarsadvokat på Peters & Peters Solicitors LLP. Expert på ekobrott, utvisning och ekonomiska sanktioner. 020 7822 7751 abradshaw@petersandpeters.com 59


FÖRNYBAR ENERGI Expertrådgivning. AC&T Ltd. G. Richardson Civ. Ing. 01752 795633 GOODWILLE 020 7795 8100 www.goodwille.com HANDELSBANKEN 020 7578 8000 www.handelsbanken.co.uk MACKRELL TURNER GARRETT Patrik Jacobsson, Trainee Solicitor 020 7240 0521 www.mackrell.com MCGUIRE WOODS LAWYERS 020 7632 1600 london@mcguirewoods.com NORDEA +352 43 77 77 www.nordeaprivatebanking.com OGR STOCK DENTON LLP 020 8349 0321 www.ogrstockdenton.com SEB 020 7246 4307 privatebanking@seb.co.uk www.seb.co.uk SVENSKA BOSTADSFONDEN +46 8 667 10 50 linda.hallen@svenskabostadsfonden.se www.svenskabostadsfonden.se

HERTFORDSHIRE ANGLOSCANDINAVIAN SOCIETY www.hertsscandinavian.co.uk LINC Liverpool International Nordic Community www.nordicliverpool.co.uk LONDONSVENSKAR info@londonsvenskar.com www.londonsvenskar.com NORTHANTS ANGLO-SCANDINAVIAN SOCIETY kerstin.banham@outlook.com SKANDINAVISKA KLUBBEN I CROYDON Träffar 1-2 ggr/månad samt till midsommar, jul, mm. kerstin.juniper@gmail.com SVEABRITT Nätverk för yrkesarbetande svenska kvinnor i Storbritannien. info@sveabritt.com www.sveabritt.com SVENSKA INGENIÖRS SÄLLSKAPET www.swedishengineers.org.uk Frågor om medlemskap, ta kontakt med P O Emanuelsson 07919 190004 SVENSKA MAMMOR Helps mothers worldwide with information, advice, mothers’ groups, etc. www.svenskamammor.com SVENSKA MAMMOR WIMBLEDON kristina.nordsten@gmail.com 07887 540272

SVENSKA FÖRENINGAR I UK ANGLO-SWEDISH SOCIETY 020 8748 3221 info@angloswedishsociety.org.uk www.angloswedishsociety.org.uk

SVENSKAR I VÄRLDEN London: Anneli Pinchard anneli@f2s.com Durham: Anna Carlsson anna.carlsson@lycos.com

BÄRSÄRKAR OCH VIKINGAR Kontaktperson Anders Rydell jarlen@b-v.org.uk

SWEDISH SOCIETY, WALES swedishsociety@hotmail.com www.swedishsociety.co.uk

CARDIFF SCANDINAVIAN SOCIETY www.swedishsociety.co.uk DEVON AND SOMERSET ANGLOSCANDINAVIAN SOCIETY www.angloscan.org.uk EFS LONDON Organisation inom Svenska kyrkan. www.efsilondon.com HAMPSHIRE ANGLO-SCANDI SOCIETY eva@kingme.co.uk 07946-612535 HARROGATE/LEEDS BARNGRUPP Träffas första lördagen i månaden i Harrogate/Leedsområdet. fleurdumal@gmail.com

60

THE SCOTTISH-SWEDISH SOCIETY info@scottishswedish.org SWEA En världsomspännande förening för svensktalande kvinnor utomlands. SWEA London www.london.swea.org SWEA Irland www.sweairland.org SWEDISH MEETUP GROUP We’re a group of London-based expat Swedes who reguarly meet up. http://www.meetup.com/ LondonSwedishLanguageMeetup UPPSALA UNIVERSITY UK ALUMNI CHAPTER Peter Lindqvist 07879 603730 uubialumni@uadm.uu.se

AU-PAIR & NANNY NORDIC LIGHT NANNIES Professional, high-quality nannies of exceptional Scandinavian standards. Are you giving your child the best chance to learn, develop and have fun at the same time? 07743 565963 www.nordiclightnannies.co.uk SWEDECARE Specialist staff from Sweden. Au Pairs, Mother’s help & housekeepers. Care for the Elderly. Horse stable staff. www.swedecare.info 020 7435 1262 / 07958 606084 SWEDISH CONNECTION Svensk au pair och nannyförmedling i London. Personlig på plats service, Facebookgrupp, Au pairträffar i London 020 8638 0904 www.swedishconnection.co.uk SWEDISH NANNIES We match families in London and the UK with Swedish nannies and au pairs. Whether you are a family looking to hire or a nanny looking for a new job, we help. 01525 841294 www.swedishnannies.com THE SWEDISH NANNY COMPANY 020 8133 0141 www.swedishnannycompany.co.uk CAFÉER/RESTAURANGER, MAT, BAR & CATERING AKVA Svensk bar 129 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG www.bodabar.com ALMA’S CAFÉ 35 Park Parade, London NW10 4JE 020 8965 2316 www.almacafe.co.uk AQUAVIT LONDON LTD St James’s Market, 1 Carlton Street London SW1Y 4QQ www.aquavitrestarants.com AVEQIA För relationsbyggande och gastronomiska möten av högsta kvalitet. 2 St. Bride Street, London EC4A 4AD info@aveqia.co.uk www.aveqia.co.uk BAGERIET 24 Rose Street, London WC2E 9EA www.bageriet.co.uk BLÅBÄR - NORDIC LIVING Lifestyle store & café in Putney. 07776 330540 lena@blabar.co.uk www.blabar.co.uk


BRÖDERNA OLSSONS GARLIC & SHOTS 14 Frith Street, London W1V 5TS 020 7734 9505 info@garlicandshots.com www.garlicandshots.com BYGGABO Café & butik i Walthamstow. 8 Chingford Road, London E17 4PJ www.byggabo.com

THE HARCOURT Cocktailbar & restaurang snett emot Svenska kyrkan i London www.theharcourt.com HEJ COFFEE Svenskt kaffe i London www.hejcoffee.co.uk HEMMA - Café och bar 73 Holyrood Rd, Edinburgh EH8 8AU www.bodabar.com

CAKES FOR ALL REASONS Kanelbullar, lussekatter, prinsesstårtor och smörgåstårtor. Lise-Lotte 020 7402 2927

JOSEPH PEARCE Bar och restaurang med svensk touch 23 Elm Row, Edinburgh EH7 4AA www.bodabar.com

COOPER & WOLF Skandinaviskt inspirerad mat i Clapham. 145 Chatsworth Rd, London E5 0LA info@cooperandwolf.co.uk www.cooperandwolf.co.uk

KOSMOPOL - Bar 138 Fulham Rd, London SW10 9PY 020 7373 6368 www.kosmopol.net

CURIOUS YELLOW KAFÉ Frukost, brunch, lunch. Skandinaviskt. 77 Pitfield Street, London N1 6BT facebook.com/CuriousYellowKafe DRINKSFUSION Leading drink design company, providing service with style and a personal touch www.drinksfusion.com THE DUKE OF YORK 45 Harrowby Street, London W1H 5HT www.dukeofyorklondon.co.uk EKTE. Nordic Kitchen 2-8 Bloomberg Arcade, London EC4N 8AR www.ektelondon.co.uk FABRIQUE Stenugnsbageri & caféer i London Arch 385, Geffrye St, London E2 8HZ 8 Earlham St, London WC2H 9RY 212 Portobello Road, London W11 1LA www.fabrique.co.uk FIKA – Swedish Bar & Grill 161a Brick Lane, London E1 6SB 020 7613 2013 fika@fikalondon.com www.fikalondon.com FIKABRISTOL Fika Bristol cater for events, meetings and parties. www.fikabristol.co.uk FIKABRÖD Kanelbullar och andra svenska bakverk www.facebook.com/fikabrod FINE AND SCANDI Scandi catering in Sussex www.fineandscandi.co.uk

KUPP Food, drink, coffee, store Unit 53, 5 Merchant Square, Paddington, London W2 1AS www.kupp.co LATTJO POP Community space. En liten bit av Sverige och dess kultur. 544 Streatham High Road, London SW16 3QF www.lattjopop.com LINNEA Svensk restaurang i Kew. 12 Kew Green, Richmond TW9 3BH www.linneakew.co.uk LISA’S KITCHEN & BAR Svensk restaurang 305 Portobello Road, W10 5TD www.lisasportobello.com NORDIC AFFÄR 19 Haddington Place Edinburgh EH7 4AF www.nordicaffar.com NORDIC BAKERY 37b New Cavendish Street, London W1G 8JR 020 7935 3590 info@nordicbakery.com NORDIC BAR 25 Newman Street, London W1T 1PN 020 7631 3174 www.nordicbar.com OCADO SWEDISH SHOP 0845 399 1122 ocado@ocado.com , www.ocado.com THE PIPELINE 94 Middlesex Street, London E1 7DA 020 7377 6860 www.thepiplinebar.co.uk

PRINCESS TILLY’S TEA PARTIES

Agneta Sjöberg, baker. Homemade cakes with a Swedish twist. 07766 020561 www.princesstillysteaparties.co.uk RÖK SMOKEHOUSE AND BAR 149 Upper Street, London N1 1RA 26 Curtain Road, London EC2A 3NY www.roklondon.co.uk SCANDINAVIAN KITCHEN 61 Great Titchfield Street, London W1W 7PP 020 7580 7161 info@scandinaviankitchen.co.uk www.scandinaviankitchen.co.uk SMAKA Cateringfirma och restaurang i London med svenskinspirerad mat. dennie@smaka.co.uk www.smaka.co.uk SOFI’S BAR - Svensk bar 65 Henderson St, Edinburgh EH6 6ED www.bodabar.com STOCKHOLM Restaurant & Deli 109 Sheen Lane, London SW14 8AE 020 8876 7747 info@stockholmdeli.co.uk www.stockholmdeli.co.uk THE STORCK’S KITCHEN Catering for all occasions. www.storckskitchen.com SUGARSIN - SVENSKT GODIS 1 Russell Street, London WC2B 5JD 28-29 Duke Street, Brighton, BN1 1AG 020 7240 9994 hello@sugarsin.co.uk www.sugarsin.co.uk SVEA café & restaurang En smak av Sverige i hjärtat av Cheltenham. 24 Rodney Road, Cheltenham GL50 1JJ www.sveacafe.co.uk SWEDISH CHRISTMAS by Skandilicious Svensk Pop-Up restaurant med traditionellt julbord Catering & Christmas parties 020 7859 4780 christmas@skandilicious.co.uk www.skancilicious.co.uk SWEETISH Svenskt godis online. info@sweetish.co.uk www.sweetish.co.uk SÖDERBERG Svenska bagerier i Edinburgh www.soderberg.uk

61


TOTALLYSWEDISH 32 Crawford Street, London W1H 1LS 66 Barnes High Street, London SW13 9LD shop@totallyswedish.com www.totallyswedish.com WAYNE’S COFFEE 225 Kensington High Street, London W8 6SA Wayne’s Cranbrook Road, Ilford, 28-32 Cranbrook Road www.waynescoffee.co.uk ÅIVE Importör av naturligt mineralvatten från norr om Polcirkeln. www.aive.se KULTUR, PR & EVENTS CECELINA PHOTOGRAPHY www.cecelinaphotography.com CLOSEUP PR Press, PR och marknadsföring för svenska livsmedelsföretag. www.closeup-pr.com CLOSEUP PRODUCTIONS Media- och produktionsbolag www.closeup-productions.com ELISABET BALDWIN CONNECTS 07973 798015 elisabet@ebconnects.co.uk www.ebconnects.co.uk FOTOGRAF KRISTINA SÄLGVIK 07513 038174 www.kristinasalgvik.com FOTOGRAF RIKARD ÖSTERLUND info@rikard.co.uk www.rikard.co.uk FOTOGRAF SARA LEJON www.saralejon.com FROM SWEDEN PRODUCTIONS 020 8876 1888 info@fromswedenproductions.com www.fromswedenproductions.com GOODWILLE 020 7795 8100 info@goodwille.com www.goodwille.com HOLLYWOOD COMPUTERS™ of Hollywood Services Group™ Dataservice i hemmet med mera Fotografi- och videografitjänster med mera Tel: 07502 482 488 Huvudkontor: Mayfair W1, London www.hollywoodservicesgroup.com/hspc KAX PHOTOS Fotograf Kajsa Kax www.kaxphotos.com

62

LISA BRUNZELL, FOTOGRAF 07521 097695 www.lisabrunzell.se LITTLE SWEDEHEARTS PHOTOGRAPHY Sagoberättande familjefotografering. www.littleswedehearts.co.uk LONDONSTERLING Staffing agency. Jobb inom event www.londonsterling.com LONDONSVENSKAR Guider, tips, jobb, events, boende. www.londonswedes.com LOVE SINGING Sånglektioner med Kristina Mansbridge, MA PG Dip, London www.love-singing.co.uk MALIN B. ERIKSON Actor Trainer / Acting Coach 07503 645031 connect@malinberikson.com www.malinberikson.com OFF TO WORK Rekrytering, event och catering. www.offtowork.co.uk PHOTOGRAPHER JOHANNA NYHOLM Modefotograf www.johannanyholm.com SCANDIWAY Your guide to Scandinavian dining places, interior boutiques, events and more www.scandiway.co.uk SOPHIE BOUTAR PHOTOGRAPHY Beautiful & timeless portraits. 07894 147831 www.sophieboutarphotography.com STOCKHOLMBEEHPA.COM Recommended Places to Go, Eat, Stay, Visit and How to Get Around peter@beehpa.com SWEDLY Swedish events and networking 07825 382921 www.swedlyevents.com

BOENDE, INREDNING & FLYTT AC RELOCATION Jobbar över hela London; hjälper företag och privatpersoner att hitta bostad att hyra, köpa eller investera i. 07748 408630, 07786 098881 www.acrelocation.com AGS Removal. Relocation. 018 9520 1590 www.ags360.com

A.K.A. RELOCATIONS LTD. Vi erbjuder en skräddarsydd service för privatpersoner och företag som vill köpa eller hyra bostad i London med omnejd. 020 77510666 info@akarelocations.com www.akarelocations.com A & M RESTORATION 020 8202 2857 sales@amrestoration.co.uk www.amrestoration.co.uk ANNA OSTMAN DESIGNS With experience in Compact Living and Decluttering 07729 933015 www.annaostmandesigns.com BILLY SVENSSON ADI Svensk körskolelärare www.london-adi.co.uk BIRGER EDSTRÖM Advice in gas and electricity, security and alarm systems. 07492 110262 www.birger.acnshop.eu birger.edstrom@gmail.com CITY MOVING & STORAGE 020 8582 0420 www.citymoving.co.uk CLAS OHLSON Flera platser i UK. www.clasohlson.com/uk DRÖM 01932 355655 info@dromuk.com www.dromuk.com HANDYSCANDI Scandinavian tradesmen in London with a Scan-do-attitude. 020 3750 3399 www.handyscandi.com NORDIC STYLE Classic Swedish Interiors with showroom in Chelsea, Wimbledon Village and Barnes www.nordicstyle.com NORDSTRÖM ASSOCIATES Arkitekt 07957 392401 nordstromsassociates@gmail.com OUTPOST Arkitektur och Design 0207 9282481 www.outpostlondon.com OYSTER CATCHER INTERIORS 7 St James Street, Taunton TA1 1JH 01823 336686 www.oystercatcherinteriors.com


REDAB PROPERTIES PLC 020 7730 0213 info@redab.com www.redabproperties.com

GUDRUN SJÖDÉN Klädbutik i Covent Garden. 65 Monmouth St, London WC2H 9DG www.gudrunsjoden.com

RENEE BRYANT FLOWERS Florist. Small, experienced team designing floral arrangements for weddings and events in East Sussex, London and across the South East. 07803 175533 renee.bryant@btinternet.com facebook.com/reneebryantflowers

HÄSTENS 66-68 Margaret Street London W1W 8SR www.hastens.com I LOVE DESIGN www.ilovedesign.net

SKÅNE TÄCK & BYGG 07931 702717 mertonsand@hotmail.com

LABELS4KIDS Namnlappar för att märka kläder och tillhörigheter. Because kids lose stuff. www.labels4kids.com

SOLA KITCHENS 020 3004 0898 info@solakitchens.com www.solakitchens.com

LILLA FRÖKEN RANDIG Mysiga och lekvänliga barnkläder, ålder 0-4 år. www.lillafrokenrandig.se

THE SWEDISH CHAIR 020 8657 8560 info@theswedishchair.com www.theswedishchair.com

LINDEX Westfield Stratford City mall Westfield Shephard’s Bush www.lindex.com

SWEDISH KITCHEN COMPANY Beautiful contemporary and traditional kitchens for all tastes and budgets. 07768 318280 www.swedishkichencompany.com SWEDISH MAN & VAN 020 7060 4521 www.swedishmanandvan.com TRÄDGÅRDSDESIGN & BYGG Från Modern Contemporary till Stylish Classics & Scandi Chic City Patios, Takterasser eller omfattande Estate trädgårdar, vi mästrar det mesta. 07872 117033 www.greenlinesdesign.co.uk

KLÄDER & DESIGN AMANDA SVART Kläddesign och accessoarer www.amandasvart.co.uk A SWEDISH HOME Webshop selling Swedish trasmattor and gifts www.aswedishhome.co.uk ATT PYNTA Contemporary, affordable luxury homewares brought to you by a Swede and a Brit living in London. www.attpynta.com BRA BOHAG Skandinaviska möbler. 150 Easter Road, Edinburgh EH7 5RL FUNKY RASCAL Kläder för alla väder, barn & vuxna. Cupar, Fife, Skottland samt webbutik. www.funkyrascal.co.uk

LOTTA FROM STOCKHOLM Träskor och annat www.lottafromstockholm.co.uk LOUVEA Färgstarka kläder för barn. Unisex, i egen design. http://louvea.co.uk/ MALIN OHLSSON JEWELLERY From Sweden living in London and inspired by Hong Kong. Award winning Silversmith and jewellery designer. www.malinohlsson.com OH SO SWEDISH ARTS & CRAFTS Strandgalleri och butik med svenskt hantverk och konst i Brighton. www.ohsoswedish.com ORIGIN SWEDEN Swedish design from the finest independent/emerging designers. 07860 885466 www.origin-sweden.com OUR REGACY Svenska herrkläder i Soho, London. www.ourlegacy.se PHINE London based swedish jewellery brand. elina@phine.london www.phine.london POLARN O. PYRET www.polarnopyret.co.uk SPEKTAKULÄR Stylish, Contemporary & Destinctive Scandinavian Design 11 Colinton Road, Edinburgh EH10 5DP

VIVEKA ALVESTRAND JEWELLERY I design and make contemporary jewellery to order. Made in London, inspired by Sweden. www.vivekaalvestrand.com TURISM AC STUDENT TRAVEL LTD. Språkresor för grupper www.acstudenttravel.com ANNIKA HALL GUIDES Cultural tours in the United Kingdom. 07775 597 868 www.annikahallguides.com DEN SVENSKA GUIDEN I LONDON Svenskguidade promenader. svenskaguiden@outlook.com www.densvenskaguiden.com KESLAKE TOWERS BED & BREAKFAST Swedish / English: double and twin rooms Queens Park, Kensal Rise, London 020 8960 0535 www.keslaketowers.co.uk LOCH KINORD HOTEL Hotell och stugor nära Ballater, Skottland Svensk ägare www.lochkinord.com LONDONGUIDE Ulrika Johnson Officiell London Blue Badge Guide 07943 082509 ulrikajohnsonguide@gmail.com SLOCHD MHOR LODGE Carrbridge, Inverness-shire Skottland. 01479 841666 www.slochd.co.uk THE BYRE Svenskägd converted barn i East Devon Area of Outstanding Beauty. monica@bulmoorfarmhouse.co.uk (Google: “The Byre at Bulmoor Farmhouse”) THE PINEGROVE B&B Svenskt bed & breakfast Bournemouth BH1 3TE 01202 555522 www.thepinegrovebnb.co.uk SVENSKA TERAPEUTER /LÄKARE/TANDLÄKARE 77 HARLEY DENTAL PRACTICE 020 7486 0237 www.77harleydentalpractice.co.uk AGNETA LINDBERG, MBACP (ACCRED.) Psychodynamisk Samtalsterapeut agneta@agnetalindberg.co.uk Marylebone Village, W1, 07957 233 134 www.agnetalindberg.co.uk ANELCA CLINIC 84 Harley St, London W1G 7HW 020 7079 4242 www.anelca.com 63


ANGLO EUROPEAN CLINIC – LARS DAVIDSSON Consultant Psychiatrist, Suite 4, 7 Harley Street, London W1G 9QY 07969 181 936 info@angloeuropeanclinic.co.uk www.angloeuropeanclinic.co.uk DR CECILIA WOLFENSTEIN Chartered Psychologist HCPC registred and BPS accredited Location: Central and East London English and Swedish 07713 579100 www.ceciliawolfenstein.com C. THOMPSON Leg Sjukgymnast. Mediyoga instruktör. 01202 555522 goc.thompson@gmail.com www.mediyoga.com CHARLOTTA MASON, MBACP Counsellor / Psychotherapist Individual therapy in Swedish & English 07766 853 005 charlotta.counselling@gmail.com www.londoncounsellingcollective.com CHRIS OLSSON, KBT-SPECIALIST chris.olsson@oih.se 0046 707 447 95 CBT INNOVATION MICHAELA THOMAS Svensktalande leg. psykolog & KBT-terapeut 175 Gray’s Inn Road, London WC1X 8UE info@cbtinnovation.co.uk www.cbtinnovation.co.uk TANDLÄKARE ANNA NORBERG 1 Harley Street, London W1G 9QD 07535668106 drannanorberg@icloud.com DR LOUISE RICKARD Executive, business, career and life coach, 07964 239211 www.louiserickard.com EMELY OSTBERG MSC LEG. PSYKOTERAPEUT Accred. BABCP, MBPsS www.emelyostbergtherapy.com 07722 194506 HARRIET CALVERT - PSYCHOANALYTIKER/BARNTERAPEUT Svensk-och finsktalande Mottagning i Iver, Bucks. SL0 0AY Och i London W1G 0JQ harrietcalvert@aol.com HELENA RABER COUNSELLOR, SAMTALSTERAPEUT Accred. BACP member Svensk- och engelsktalande. Mottagning i Wimbledon, SW19 helena.raber@hotmail.com

07785-226250

IA TOLLSTAM Counselling & Psychotherapy MBACP( accred) Mottagning i Harpenden, Hertfordshire Muswell Hill/East Finchley, London 07740 099896 KINA MALMBERG-LOVATT Psychotherapist & Counsellor (UKCP Reg) English & Swedish Oxford. 07714 951329 www.psychotherapyoxford.co.uk LOTTA KITCHEN Psychotherapist, couples and individuals, UKCP accr, English and Swedish, at Spectrum, London N4 and Muswell Hill, London N10. 07764 760931 www.spectrumtherapy.co.uk/index.php/ about/who_we_are/.../lotta_kitchen MONIKA CAVICCHIOLI, MBACP (senior accred.) Samtalsterapi/Psychological counselling. 07380854702 monikahcavicchioli@gmail.com MONICA MASON MA BACP (Accred) Counselling/Psychotherapy in Swedish and English. monica@monicamason.com www.westlondontherapy.net NHS DENTIST 385 North End Road, Fulham London SW6 1NW www.nhsdentist.com NOTLEY DENTAL CARE Svenska tandläkare i Surrey Godalming, Surrey GU7 1QU www.notleydentalcare.co.uk ROSENMETHOD BODYWORK Carina Stigson 07474 839 742 www.rosenmethod.org.uk ROSENMETODEN Ingrid-Maria Nordgren, 07983 437202 www.rosenmetoden.co.uk

TANDLÄKARE GUNILLA ASSMUNDSON 38 Devonshire Street, London W1G 6QB 020 7637 1339 www.assmundson.com TANDLÄKARE Eva Vassilaros 020 7701 7878 www.se1-dentist.co.uk WEYBRIDGE DENTAL CARE Tandläkare Bita Bouromand-Fox www.weybridgedentalcare.co.uk WOMAN TO WOMAN Psychotherapy for women by women 85 Wimpole St, London W1G 9RJ 0844 247 2115 www.somnestherapy.co.uk HÄLSA, FRISKVÅRD, HÅRVÅRD BACKLUNDPILATES 020 7386 7040 www.backlundpilates.com FRISKIS & SVETTIS info@friskissvettis.co.uk www.friskissvettis.co.uk FRISÖR REBECCA WALLIN Studio Mag 5 Artillery Passage, London E1 7LJ 07453 989251 www.rebeccawallin.co.uk KARIN NYKVIST Qualified Physiotherapist & Pilates Instructor. Sport Massage Therapist. 96c South Hill Park London NW3 2SN www.suzanneferreiraphysio.com LUMI POWER YOGA Yogaklasser, events och utbildning 121 King Street, London W6 9JG www.lumipoweryoga.com MARIA FRANZEN FITNESS 07887 567721 www.mariafranzenfitness.vpweb.co.uk

SOFIA DAHLGREN

BA (Hons) MFA Dip CNM mBANT mCNHC Nutritional Therapist 07912 138869 www.blossomandhealnutrition.com

NADIA JÖNNING LONDON Svensk frisör i London! 27 Goodge Place, London W1T 4SR 020 7637 9509 www.nadiajonninglondon.com

SUSANNE LEVIN Psychoanalytic Psychotherapist 59 St John Street, London EC1M 4AN 07772 679381 www.psychotherapyec1.co.uk

NATHALIE RUCK PERSONAL TRAINING 07858 029580 www.nathalieruck.com

THE SWEDISH CLINIC Tandläkare C Andreasson 020 7436 3363

NORDIC WALKING LOUGHTON Epping Forest 07785 771242 www.alwaysinyourcorner.co.uk ROYAL SWEDISH GOLFING SOCIETY Golfförening för svenskar i UK www.rsgsgolf.com

64


SKIFIT Rullskidsåkarens klubb i UK. www.roller-skis.com SWEDISHFIT 020 3445 0589 www.swedishfit.com ANDRA MÖTESPLATSER KAFFETÅREN I NEWCASTLE Träffas första onsdagen varje månad. För mer information kontakta Gitta Faulkner på g_faulkner@sky.c

YELLOW PAGES Svensk förening eller organisation? Företag som vänder sig till svenskar? Yellow Pages är en service till våra medlemmar och läsare av Kyrkobladet. Vill du finnas med på Yellow Pages maila dina uppgifter till communications@ swedishchurch.com Vi förbehåller oss rätten att avböja, redigera och korta texter. OBS Uppgifterna publiceras i Kyrkobladet, samt på webben - www.svenskakyrkan.se/london Vi fakturerar inte för medverkan på Yellow Pages, men välkomnar en årlig donation på £25 online via https://member.swedishchurch.com/ (Designation: Kyrkobladet/Church Magazine)

Elisabet Baldwin Connects

Levnadsintyg

Om du bor utanför Sverige och får ålderspension, sjuk- eller aktivitetsersättning, efterlevandepension eller arbetsskadelivränta etc får du eventuellt ett så kallat levnadsintyg som ska intygas av en myndighet. Personal på Svenska kyrkan kan göra detta för utlandsbosatta svenskar. Glöm inte att ta med en giltig identitetshandling med foto och namnteckning.

gör skillnad välj fairtrade

Vi serverar alltid Fairtrade-märkt kaffe & te. Så långt det går använder vi även Fairtrade-märkt frukt, choklad, kokos & kakao.

25 Whitchurch Close Maidenhead SL6 7TZ

Elisabet Baldwin

Tel: +44 (0)1628 789762 Mob: +44 (0) 7973 798015 elisabet@ebconnects.co.uk www.ebconnects.co.uk

Vill du annonsera?

Annonsera i Kyrkobladet - största tidskriften för svenskar i UK. Upplaga 9 500 ex. Digitalt på issuu.com/svenskakyrkanlondon Vi kan också erbjuda annonsplats i vårt nyhetsmejl som varje månad når över 5 000 abonnenter. Kontakta oss via mejl: communications@swedishchurch.com eller telefon: 07500 865979

Välkommen på en fair fika!

foto: fairtrade.se

65


66

www.johansondesign.se


Har Ni planer på att BYGGA OM - BYGGA NYTT - BYGGA TILL? Anlita då en svensk arkitekt med mångårig erfarenhet av privat, kommersiell och offentlig byggnation i England för ideer, ritningar, byggnadslov mm. Barn conversions, Listed buildings

Nordström Associates The Studio 32 Oswald Road ST ALBANS AL1 3AQ M: 07957 392401 E: nordstromassociates@gmail.com

For sale in Falsterbo ANGLO EUROPEAN CLINIC

Lars Davidsson MRCPsych, FRSM, MEWI

Consultant Psychiatrist

Consultations in English, Swedish and German Suite 4, 7 Harley Street, London W1G 9QY Tel 00 44 (0)7969 181936 info@angloeuropeanclinic.co.uk www.angloeuropeanclinic.co.uk

- the very best part of Sweden

Here is an opportunity to acquire one of the most beautiful houses in Falsterbo. The classic Functionalistic (funkis) villa, built in the 1940’s, with inspiration from Joseph Frank’s contemporary buildings, is idyllically situated on a cul-de-sac, only 300 meters from the sea. The house is saturated with light, has generous ceiling height, rounded gables and period window sets. Conveniently close to both schools and communal buses. A unique opportunity to realize one’s dream house. See further detailed description: https://www.bjurfors.se/sv/tillsalu/skane/vellinge/falsterbo/ furuvagen-5/

Join Today CELEBRATE OUR CENTENARY AS A MEMBER

events | culture | scholarships

www.angloswedishsociety.org.uk 67


Musik, mingel och öppen orgelläktare!

Orgelkonsert Fredag 22 mars kl 19.00 På programmet: Musik från Bach till nutid Organist: Toril Briese Entré: £10 (välkommen att donera mera) OBS Alla intäkter denna kväll går till renoveringen av kyrkorgeln 68


krönikan

Nya, gyllene tider Kärleken är evig när vi är tillsammans, ingenting är större än det här, sjöng Lena Ph på Melodifestivalen. 33 år senare hänger orden fortfarande med och alla som älskat eller blivit älskade förstår vad hon menar. En evig kärlek är som rymden, oändlig och gränslös. Den är så stor att jag inte kan förstå det. Både spännande och skrämmande, den kittlar i magen som en bergochdalbana. Kanske är det bara i min egenskap som mamma som jag börjar ana vad de orden betyder. Att min kärlek till mina barn är oerhörd och evig. Att ett barns kärlek till sina föräldrar kan vara oändligt stor. Min äldsta son är sju år gammal och dyrkar sin pappa över allt annat, jag är något av den näst-bästa-föräldern här. I julas ville han köpa en julklapp till sin älskade pappa. En fantastiskt fin idé tyckte jag, och det råkade vara så att på vägen till en av hans aktiviteter går vi förbi en juvelerare. I skyltfönstret spanade Olof in en klocka som han ville ge till sin pappa. Jag var lite tveksam till valet av modell eftersom pappa redan hade en klocka, som jag kärleksfullt valt till honom något år tidigare. Ett diskret modernt ur i silver, och sonens val var något mer i ögonfallande och helt i guld. Men ungen hade bestämt sig, ”Min pappa är bäst i världen och han jobbar jättemycket, därför vill jag att han ska ha den finaste klockan av rent guld”, förklarade han. ”Mmmm, men den är ganska dyr”, försökte jag. Olof har en veckopeng på £1, en blygsam årsinkomst. ”Jag har sparat min veckopeng, jag vet att jag har tillräckligt med pengar”, svarade sonen tvärsäkert. Det var bara för mig att svälja min stolthet och inse att klockan jag gett till maken var passé och att nya gyllene tider var på intågande. Veckan efter återvände vi, med exakt räknade sparpengar, och gick in och valde omsorgsfullt ut den finaste, bästa guldklockan till pappa. Mannen som expedierade oss var märkbart rörd när den sjuåriga kunden räknade sina medhavda mynt för att betala en present till sin pappa som kostade honom 98 procent av hans årliga veckopeng. Olof tågade hem, omåttligt stolt över sitt inköp, slog in presenten och fullkomligt lyste av lycka. ”Hur många dagar är det till juldagen?”, undrade han. ”22”, svarade jag och oroade mig över att ungen skulle spricka av upphetsning innan julen hunnit anlända. Sonen höll hela vägen, han sade inte ett pip om sin hemlighet, och det var en ytterst förvånad och rörd pappa som öppnade sitt paket. Bredvid stod Olof och strålade som en sol av lycka och stolthet över att få ge av sin kärlek. Jag torkade en tår, eller fem, ur ögonvrån. Rörd av situationen och tacksam över att få ta del av en magisk stund i livet. Sådan är den gränslösa kärleken, oändligt givande, ofantlig i sitt omfång och fantastisk att få ta del av. Lena Ph hade rätt, ingenting är större än det här. Text: Anna Frändevi-Walton Anna Frändevi-Walton bor i London sedan 18 år tillbaka och arbetar som frilansskribent och yogainstruktör. Mejl: anna@afrandeviwalton.com https://www.afrandeviwalton.com/blog/ 69


Svenska kyrkan i London 6 Harcourt Street, London W1H 4AG london@svenskakyrkan.se 020 7723 5681

website www.svenskakyrkan.se/london facebook facebook.com/svenskakyrkanlondon instagram @svenskakyrkanlondon kyrkobladet www.issuu.com/svenskakyrkanlondon

Bli medlem, donera, köp biljetter på: https://member.swedishchurch.com

Eric

Teresia

Helen

Kerstin

Magnus

Toril

Mona

Stina

Linnéa

Rebecca

Elin

Sarah

Therese

Kyrkoherde Eric Muhl

rector@swedishchurch.com

020 7723 5681

chaplain@swedishchurch.com

07887 751452

Komminister Teresia Derlén

Diakon Helen Calner deaconhelen@swedishchurch.com

07920 061752

Diakoniassistent Kerstin Garplid

laydeaconkerstin@swedishchurch.com

07860 547 271

Pedagog Magnus Berggren

youthworker@swedishchurch.com

07500 865980

Organist Toril Briese

organist@swedishchurch.com

07500 865981

Kommunikatör Mona Davidsson

communications@swedishchurch.com

07500 865979

Husmor Stina Envall housekeeper@swedishchurch.com

020 7616 0279

Ekonom Linnéa Källman

Administratör Sarah Skansing

finance@swedishchurch.com

020 7616 0263

office@swedishchurch.com

020 7616 0260

Fundraiser Therese Whitcomb-Eriksson fundraiser@swedishchurch.com

rebecca@swedishchurch.com

07500 865957

elin@swedishchurch.com

07500 865954

Volontär Rebecca Ferding Volontär Elin Pihl

07879 664615

Kyrkorådets ordförande

madelaine.mason@svenskakyrkan.se

Nödtelefon (utanför kontorstid) 07584 054143

kyrkorådet/trustees

Eric Muhl (kyrkoherde), Johan Aurén, Christian Bjärnram, Mike Christopherson, Per-Olof Emanuelsson (suppleant), Henrik Hansson, Per Jonsson, Madelaine Mason (ordförande) Linda Peanberg King.

kyrkvärdar

Christian Bjärnram, Irene Cooper, Anna Granström-Livesey, Anna-Klara Hahn, Henrik Hansson, Per A Jonsson, Madelaine Mason, Eivor Martinus, Marja Partanen, Elisabet Serle och Joachim Wrang Widén.

cafévärdar

Monika Cavicchioli, Lotta Höggren-Johnson, Eva McKechnie, Åsa Månsson, Anita Neuman, Marita Pettifor, Ulla Rosén, Eva Sack, Kerstin Ullström Harris. Ersättare: Elisabet Baldwin, Kikkan MacLennan, Anna Maria Norberg Harrison, Karin Pickford-Gordon, Marita Vallentin. 70


The Swedish Church in London 6 Harcourt Street, London W1H 4AG Registered charity number 115 5762

FÖRSAMLINGSBIDRAG 2019 Kyrkan har en plats i våra liv som ibland kanske inte riktigt märks. Den finns där i tydliga sammanhang som när du döps, konfirmeras, gifter dig och när du dör men den finns också däremellan. Kyrkans arbete med dem som söker hjälp, de som är utsatta, är oftast osynligt eftersom vi inte vill utnyttja dem som behöver hjälp. Det kan vara tryggt att veta att det finns stöd om du en dag skulle behöva det.

Vi är alla sårbara olika tider i livet. Din donation är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla; vi behöver vara många medlemmar och ha en stabil ekonomi. I Storbritannien betalar du som svensk ingen kyrkoavgift vilket innebär att Svenska kyrkans främsta kapital kommer från de som engagerar sig i verksamheten, samt via församlingsbidrag och gåvor. Medlemskapet gäller per kalenderår. Vi välkomnar alla gåvor stora som små. Bidrag/år är £100 för familj, £55 för enskild medlem, £25 för under 25 år, £1200 för lifetime membership. Uppskattar du att få tidningen Kyrkobladet hemskickad? En donation på £10/år täcker kostnaderna för produktion, tryck samt distribution.

Tack för ditt bidrag! Eric Muhl, kyrkoherde

Det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete för dig med svensk anknytning som lever eller vistas på de brittiska öarna.

Madelaine Mason, kyrkorådets ordförande

How to pay/make a donation Via online portal

https://member.swedishchurch.com All you need is your credit/debit card.

By cheque

Payable to Swedish Church in London Ltd Do complete with you Name/Organisation, full address, e-mail, telephone no

Bank transfer

SEB London, Sort Code 40-48-65, Account No. 27925014 Reference with your name and, if possible, full address

Standing order

Set up with your bank to Swedish Church in London Ltd E-mail finance@swedishchurch.com details of: Name of my bank, Amount, Date of first payment, Monthly/Annually, Surname, First name, Full address

Gift Aid makes every £1 you give worth 25 pence more to the church, at no extra cost to you. If applicable, please tick the box: I am a UK taxpayer and would like the Swedish Church in London Ltd to reclaim the tax on all my donations in the

past, and until further notice. I understand that I must have paid UK Income Tax or Capital Gains Tax for an amount at least equal to the total tax that all charities reclaim on my behalf, for each year.

Name:

.............................................................................................................................................................

Date:

........................................................................................

71


Don’t just hope for a better future. Plan for one. What does the future look like for you and your loved ones? We are all about helping you achieve your aspirations, and we acknowledge that everyone has a unique set of challenges. That is why we are genuinely committed to understanding you and your ambitions for the future. To find out what we can do for you, contact Helena Whitmore or Daniel Wikehult on +44 (0) 20 7246 4225 or privatebanking@seb.co.uk

Skandinaviska Enskilda Banken AB sebgroup.com/privatebanking

This publication is for informational purposes only. It does not constitute a financial promotion. Our London contacts are available to introduce you to the Private Banking network in SEB, but Private Banking services such as asset management are not provided from the UK and therefore any contractual relationship will be with the SEB entity actually providing such services. Please be aware that the value of investments can go down as well as up. Past performance is not necessarily a reliable indicator of future performance. Future returns are not guaranteed and a loss of principal may occur.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.