Kyrkobladet nr2 2018

Page 1


Good for business.

All you need to set up and run a company - from bricks and mortar to people and processes.

goodwille.com


Vi är stolta över att kunna presentera Kyrkobladets första helt illustrerade nummer. Möt illustratörerna Amelie Persson & Sara Spånghagen Öijerstedt.

Amelie Amelie Persson, illustratör och författare. Jag grundade min ateljé „words & illustration“ 2011 i Frankfurt, flyttade vidare till New York och sedan två år tillbaka är jag hemma i London. Min passion gäller främst all printed matter, jag tecknar för förlag, tidningar och tidskrifter och har utgivit flera illustrerade kokböcker. Men jag gillar också mångfalden i utmaningarna som mina uppdragsgivare kommer till mig med - allt från stora fönstermålningar till individuella tapeter. Följ mig gärna och få en skymt av mina nyaste projekt www.instagram.com/wordsandillustration

Sara Sara studerar Illustration Animation på Kingston University i London och går just nu andra året av tre. Hon använder oftast blandteknik och gillar att arbeta i gouache och kritor. Mycket av arbetena hon gör är relaterade till något samhällsproblem som hon vill uppmärksamma. Sara skapar även berättelser och sagor som hon illustrerar och är mycket intresserad av narrativ i form av barnböcker eller animation. I framtiden vill hon arbeta som frilansillustratör eller som setdesigner inom animation. Följ Sara på www.instagram.com/spanghagen

3


medarbetare & redaktion Elisabet Baldwin, Anna Frändevi-Walton, Josephine Greenland, Anja Holgersson, Eric Muhl, Alice Saga, Sara Spånghagen Öijerstedt, Åsa Svensson.

innehåll nr 2/2018

omslag Amelie Persson

tema/reportage Lars lever “på spektrat” 8 Fridas tid som au pair i London 14 Hemlös i London? St Mungo’s hjälper 16 Utrota modern slavhandel, A21s motto 24 Sverige jobbar för fred i världen 28 När du behöver råd, vänd dig till CAB 42 Kyrkan ger stöd åt utsatta 44 Två frälsningssoldater i världen 46

i varje nummer

dessutom

Erics reflektion 6 Medlem 67 Kalendern 36 Krönikan 68 Kyrkböckerna 51 Personal 70 Utanför London 34 Yellow Pages 59

Byta boende med en svensk? 53 VM i fotbolls 32 GDPR - viktig info 12 Konfirmand 2019 50 Konstutställning 33 Kulturföredrag 33 Körerna 39 Lunchkonserter 40 Midsommar i kyrkan 32 Sommarkonsert 13 Thora Ohlssons stipendium 41

Måndag - tisdag 10-17 Onsdag 10-19 Torsdag - lördag 10-17 Söndag 12-15 Gudstjänst varje söndag kl 11, varje onsdag kl 9 I caféet kan du dricka svenskt kaffe, läsa svenska tidningar och äta kanelbullar. Här finns alltid någon att prata med. Vi har fritt WiFi och gästdatorer med utskriftsmöjlighet. På våra anslagstavlor kan du hitta tips på boende, jobb och annat samt själv sätta upp en annons.

4

ansvarig utgivare Eric Muhl rector@swedishchurch.com The Swedish Church 6 Harcourt Street London W1H 4AG redaktör & formgivare Åsa Höjer communications@ swedishchurch.com tryckeri Warwick Printing Kyrkobladet is printed on paper sourced from Forest Stewardship Council (FSC) approved paper mills and is printed with vegetable based inks. All paper and ink waste is recycled. upplaga 12 000 advertising communications@ swedishchurch.com copy dates 9 January 10 April 24 Sept

publication 9 February 18 May 2 November

Svenska kyrkan tar inget ansvar för annonsörernas varor eller tjänster.

Ulrika Eleonora kyrka, 6 Harcourt Street, London W1H 4AG, london@svenskakyrkan.se Telefon: 020 7723 5681 Nödtelefon: 07584 054143 Ulrika Eleonora kyrka hittar du i hjärtat av Marylebone, närmaste tunnelbanestationer Edgware Road, Baker Street eller Marylebone. svenskakyrkan.se/ london facebook.com/ svenskakyrkanlondon


utsatt - värdefull Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, att du är älskad för din egen skull, för ingen annan är som du. Är det någon psalm som fastnat i mitt huvud och pluppar upp då och då så är det stroferna i psalm 791. Ord som är så sanna – och viktiga – för just du är viktig och just du är älskad, och du är det för just den du är. Du är unik. Men många gånger i livet kan det vara svårt att känna, inse, förstå att det är så. Ibland kan känslan av att inte vara älskad eller önskad komma plötsligt och gå över lika snabbt, andra gånger kan det vara något som växer fram över lång tid – då är det inte alltid lika enkelt att komma ur det ”oälskade” tillståndet. När vi började prata om tema för detta nummer föll valet på ’utsatthet’, men ju mer jag tänkte på det dessto svårare kändes det. Vi vill inte ha en tidning utan hopp, men samtidigt vill vi inte, som kyrka, vara rädda för att våga prata om svåra ämnen. Lösningen kom i motpolen ’värdefull’. För just så måste det få vara, även en utsatt person är värdefull. I detta nummer möter du Lars som diagnostiserades med Asperger fyllda 50 år. Hans liv i utsatthet kommer att fortsätta, men kunskap och vetskap ger trygghet och leder till ökad förståelse. Genom att berätta hans historia hoppas jag kunna bidra med ännu mer förståelse om hur livet ”på spektrat” kan vara, och hur vi neurotypiska personer kan tänka och agera för att inkludera och bättre tillvarata autistiska personers oerhörda förmågor. Vi har intervjuat representanter från St Mungo’s och Frälsningsarmén, två starka aktörer som jobbar mot utanförskap och utsatthet. Och vi har pratat med organisationen A21 - vars motto är att avskaffa slaveri – om hur trafficking och modern slavhandel fungerar och vad man kan göra för att hjälpa. En ung au-pair kan lätt bli utsatt, långt bort från familj och vänner, i nytt land, ny kultur och en främmande familj att dela hem med. Frida har delat med sig av sina erfarenheter. Och vi har också fått en inblick i hur Sverige, genom Folke Bernadotteakademin, bidrar till fred och mindre utsatthet i världen. De kanske mest värdefulla medarbetarna till detta nummer kom att bli de två illustratörerna, Amelie och Sara. Med tre dagar till deadline frågade jag om de ville hjälpa mig göra numret helt illustrerat – och de sa ja! Att få äran att arbeta med engagerade, positiva, kreativa och hängivna personer, så som Amelie och Sara för att nämna två av alla, under dessa fem år som redaktör för Kyrkobladet har varit helt avgörande för tidningens utveckling och framgång. När jag nu lämnar mitt redaktörskap, och församlingen, så är det med stolthet och tillförlit. Stolthet över vad vi tillsammans åstadkommit i nummer efter nummer, med ribban hela tiden satt lite högre. Och tillförlit över att min efterträdare kommer att förvalta redaktörskapet väl och, på sitt eget sätt - tillsammans med underbara, viktiga, fantastiska ideellt arbetande människor - fortsätta utveckla Kyrkobladet. Tack för dessa år! Tack till alla er läsare som kommit med positiva hälsningar och tillrop. Tack till alla vi fått möjlighet att möta och intervjua. Tack till min helt unika, oerhört värdefulla, redaktion. Åsa Höjer, Redaktör communications@swedishchurch.com Åsa slutade sin tjänst i församlingen den 23 april. Ny kommunikatör är under rekrytering när denna tidning går till tryck, höstens tidning har därför senarelagts och utkommer den 2 november. Håll dig uppdaterad på nya händelser och event via vår webbsida och sociala medier. Uppskattar du Kyrkobladet? Ett årligt bidrag på £10 täcker alla kostnader och gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla tidningen. Donationen är också en OPT IN - så att vi vet att du vill finnas kvar i kyrkans databas. Enklast gör du din donation online https://member.swedishchurch.com illustration: sara spånghagen 5


erics reflektion

Påtaglig utsatthet skildras på de kommande sidorna. En utsatthet som osminkat söker och pockar på vår uppmärksamhet. Vad kan man göra? ”Utsatt – värdefull” var ett ordpar som växte fram för att ge oss möjlighet att ta upp och tydliggöra det som är eller ger utanförskap. Ord som vi lätt använder om alla andra. Vem är utsatt, vem har gjort detta med oss? Samtidigt handlar det om oss själva i lika hög grad. Både du och jag har tider i livet då vi varit utsatta, perioder som vi inte alltid får acceptans för. Utsattheten kan vi se i kyrkans berättelser, inte minst i påskas i Jesus ord på korset. En ensamhet och övergivenhet som är så stark. Var är du Gud när jag är ensam och utsatt!? Finns det Någon där? Utsatthet innebär att det finns orsaker bakom den situation personen befinner sig i. Det finns någon eller något som är orsak till utsattheten eller orsak till att omgivningen inte kan svara upp mot de 6

personliga behov vi eller någon annan har. Behov som lätt tystas ner och om det inte går att dölja det uppstår en synlig utsatthet som lätt leder till att vi stöter ut. En gemenskap, ”community”, känns igen på hur man möter dem som inte kan leva upp till ’normen’. Normen av att klara sig själv, att vara stark och framgångsrik, är några exempel vi möter i livet. Vilka regelverk eller normer vi än sätter upp kommer vi till slut till frågan: Hur gör vi med dem som inte klarar av att leva upp till dem? Vi lär känna samhällen, föreningar, församlingar och arbetsplatser på hur de kan bemöta alla de behov som finns hos var och en. I värsta fall blir man utstött och ställd utanför för att man inte klarar kraven. Frågan blir: Hur vi ställer oss till det som avviker negativt till det vi är vana vid? Vad kan vi göra!? I vår värld pågår en tydlig kamp om detta, vem ska få vara med i vårt samhälle? Debatten i England i samband med Brexit visar på att det finns vissa saker som är brittiska och andra inte. Vi som kommer utifrån får anpassa oss efter nya normer och är osäkra om vi passar in. Ska vi få stanna? I Sverige är vi inte utsatta på


det viset men, samhällsdebatten präglas mycket av vem som ska få ta del av vad, inte minst i fråga om vilka rättigheter de som söker sig till Sverige ska komma att ha i framtiden. I kyrkan finns motsvarande. Vår bild av hur vår gemenskap ska vara möter också sina gränser. Hur öppna kan vi vara, var går gränsen etc? Går vi till bibeln finns det mycket som talar om tider av utsatthet. Gång på gång möter vi orden till Guds folk: ”Kom ihåg att ni själva var flyktingar” eller berättelserna och liknelserna om utsatthet och hjälpen ur den. Berättelser om hur Gud och andra människor gav kraft att resa sig och få en ny tid i livet. Jesu ord ur sin predikan i Nasarets synagoga pekar på detta – ”Han har sänt mig till att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.” (Luk 4:18-19) Här visar han på en väg som rymmer en ny tid och ett annat sätt att möta och förnya människors liv visar han vad han menar.

kan få plats med det vi har med oss och slippa gömma oss med vår egen utsatthet eller tro att man är ensam om det. Som kyrka och församling har vi uppdraget att ha ögonen öppna för utsattheten i livet. Tänk om vi kan få vara med och forma en gemenskap som kan bära den utsatthet som finns, inte bara hos andra utan också hos oss själva. Dela den och se att det finns utrymme för dem vi är med allt det vi har med oss. Synligt som osynligt. Då kan vi sluta döma varandra för det vi inte har och istället bidra till att möta varandra som ”Guds avbild” och därmed se oss själva och andra som värdefulla.

Eric Muhl Kyrkoherde rector@swedishchurch.com

Orden och berättelserna ger oss hopp om illustration: sara spånghagen att det finns en ny tid, en annan tid där vi 7


lyckligast i ensamhet eller är det bara en myt?

Samtidigt som vetenskapen går framåt och allt fler personer som befinner sig på det autistiska spektrat blir diagnostiserade befinner sig också västvärlden i en fas där kraven på människan, och hennes förmåga att socialt passa in, kanske är större än någonsin. Diagnoser kan i bästa fall leda till ökad kunskap och ökad förståelse, åtminstone hos individen själv och kanske även i dess omedelbara omgivning, men hur ser det egentligen ut hos oss andra neurotypiska människor? Jag är personligen av den uppfattningen att vi är många, många som behöver intressera oss mer för, och aktivt sträva efter, att lära oss mer. Det är lätt att döma efter eget huvud till följd av okunskap och det är lätt att hantera individer och situationer felaktigt på grund av samma okunskap. Med denna intervju hoppas jag väcka ytterligare nyfikenhet för autism 8

och få fler att se möjligheterna i olikheterna hos oss människor. För två år sedan intervjuade jag Elisabeth Wiklander, framgångsrik cellist i London Philharmonic Orchestra. Hon hade då precis ”kommit ut” med att hon är autistisk, har Asperger, och blev kort därefter kulturambassadör för National Autistic Society in the UK. Det blev en omtalad intervju. Den publicerades först i Kyrkobladet (nr2 2016) och översattes även till engelska samt blev citerad i bloggar. Många hörde av sig för att tacka. Så även Lars Backstrom. Men Lars inte bara tackade, han påpekade också att det ofta är de som lyckats, de personer det gått bra för, som man får läsa om i media. Och jag kunde inte annat än hålla med. I flera fall så lyfter man autism till något som får det att verka lite charmigt, personer som Wolfgang

Amadeus Mozart, Charles Darwin, Albert Einstein, Sir Isaac Newton vilka alla gått till historien för sina prestationer. Jag svarade Lars med frågan om han själv kunde tänka sig bli intervjuad och han tackade lite förvånat ja. Nu, nära två år senare, blev det äntligen av.

Autism – från grekiskans autos – för att personerna tycktes lyckligast i isolering. Enligt Leo Kanner.


Möte med Lars Lars Backstrom studerade Geofysik vid Uppsala universitet i början av 1990-talet. Studierna var en kamp i motvind, men något han besegrade. Dock fanns det dåligt med jobb i Sverige varför England lockade. Här hade högkonjukturen börjat och Lars fick snabbt jobb som analytiker i försäkringsbranschen. Det var ett krävande jobb, men spännande, och jobba var något han kunde. – Jag drev mig väldigt hårt i mina första jobb, det var inte alls lätt och jag trodde själv att jag hade dålig moral, berättar Lars när vi träffas på ett café i Putney. Han är väldigt ärlig och öppen i sitt sätt att vara och har den där självmedvetenheten som jag stött på tidigare just hos personer på det autistiska spektrat. – Mitt handikapp satte krokben för mig. Jag missade i

kontorspolitiken. Jag fick ett nytt jobb men blev deprimerad över att jag behövt sluta det första. Trots allt var det ändå lättare att leva i London, här är man ändå en främling och får lov att vara lite excentrisk. – Folk är väldigt toleranta i London, man ser mig som en gäst, menar Lars. – Att bo i Sverige är svårare, det är väldigt konformiskt och det är svårt för en person på spektrat att smälta in, man anses nästan samhällsfarlig. Men det tog många år för Lars att förstå vad det var som gjorde att han hamnade i konflikt med arbetskamrater och socialt inte riktigt passade in. Några tankar på autism fanns inte hos honom, inte heller verkar de ha funnits hos de samtalsterapeuter han regelbundet gått hos.

Barndom och skolgång Uppväxten känns trasig och det är sorgligt att höra hans berättelse. -– Jag tackar inte min familj för något stöd. Det var kaos! Jag var tvungen att leva mitt eget liv från det jag var 12. Jag kunde inte få någon hjälp vilket har lett till massor av felaktiga beslut. Ingen av Lars föräldrar lever idag och av hans sju syskon är det endast en han har kontakt med. Han berättar att hans far sannolikt var på spektrat och hans mor troligen narcissist. Syskonen har det i de flesta fall gått dåligt för. – Jag var mobbad i skolan. Det var ingen som riktigt förstod varför jag inte kunde slå tillbaka. Lumpen var en lite ljusare tid i Lars liv. Här passade han bra in och militärtjänsten är en plats där man inte bedöms så mycket efter sin sociala kapacitet. Gör man sitt jobb så är man bra. Han fick väldigt goda vänner, men intresset 9


låg inte i det militära så det var ingen bana att fortsätta på. Trots detta är militärhistoria ett av hans specialintressen där han läser allt han kommer över. Han har också en fil kand från King’s College London i Krigsvetenskap på distans, ett studiesätt som passade honom bättre.

Giftemål och flytt Efter ett par år i London mötte Lars sin blivande fru, Isabel, och något år senare flyttade de till hennes hemland, Mexico. Här var människorna vänliga och inkluderande och Lars nya familj accepterade honom direkt, men det var svårt att få det att gå ihop rent ekonomiskt så när paret fick chansen flyttade de vidare till Alaska. Lars blir erbjuden en forskarassistenttjänst vid University of Alaska Fairbanks.

Diagnos Asperger Det hinner bli sex år i Alaska innan USAs immigrationslagar gör det svårt att stanna kvar och paret återvänder till London. Lars får ett nytt jobb, så även hans fru, men nu blir livet åter hårt. Lars blir utfrusen av sina kollegor samtidigt som hans fru blir svårt sjuk; svår ångest och depression. Efter år av terapi, läkarbesök, träff med kuratorer, och ett antal feldiagnostiseringar får hon till sist diagnosen Ehlers-Danlos.* – Diagnosen förklarade nästan alla sympton. EHS går inte att behandla, men att hantera. Sjukdomen ger kronisk smärta och är också en funktionsnedsättning och jag fann mig nu som heltidsvårdnadsgivare. Jag gjorde vad jag kunde, men det var inte alltid så lyckat. Paret hade nu varit gifta i 18 år och Isabel hade haft tid att fundera. ”Han visar ju alla symptom på autism.” Lars hade sömnproblem och svårt att hantera sin livssituation, men alla år in och ut ur samtalsterapi till trots så hade ändå inte det grundläggande problemet kunnat identifieras. Nu var det istället 10

hans fru som fick honom att söka hjälp på NHS. Han fick en remiss till en specialklinik och läkarens första fråga var ”Har du någonsin haft några vänner?” – Det säger en del om hur livet på spektrat är. Väldigt många lever sina liv i ensamhet. – Efter två dagars intervju fick jag diagnosen. Du är autistisk. Jag var 50 år gammal. Diagnosen förklarade inte bara Lars existentiella ångest, depression, sömnproblem, känsla av att inte förstå varför det känns som en barriär mellan honom och andra – den fick också en bieffekt i och med att den förklarade hans dåliga luftrör och matsmältningsproblem. – Så stod vi där. Båda två funktionsnedsatta. Arbetslösa. Panka. Jag som vårdnadsgivare på heltid och oförmögen att söka jobb. Lars har ibland ett sätt att uttrycka sig på som är nästan komiskt. Jag tror det är hans enkla, rena, ärliga sätt att berätta. Han döljer inget för det finns inget att dölja. Och så har han humor. Det stundvis tunga ämnet gör ändå inte samtalet svårt eller jobbigt, tvärtom så återger och förklarar han sitt liv och dess händelser på ett sätt som gör mig nyfiken. Det finns så många som Lars, med en diagnos på det autistiska spektrat, och idag ges diagnoser till människor i ett tidigt skede i livet. – För mig blev diagnosen en lättnad men också en enorm bitterhet – tänk om jag fått diagnosen 20-25 år tidigare... Jag har ju försökt leva som neurotypisk hela mitt liv.

Ingen homogen grupp Ett, som Lars menar, fundamentalt problem i samhället är att vi alltid försöker tänka i grupper. Autister är inte en homogen grupp. Att dra alla över en kam fungerar inte. En sak man ofta hör är att autistiska inte har någon empati, men det

kan också vara tvärtom, att man har överempati. – De som lyckas har ofta enorma specialkunskaper. Vi andra är väldigt dåliga, och ta då som exempel när vi ska skriva ett CV – vi skriver ju sanningen! Säger Lars och skrattar. – Och ännu sämre på intervjuer, vi är överärliga! Detta till trots fick såväl Lars som hans fru jobb och livet började så smått återvända. För första gången på länge hamnade Lars på en arbetsplats där han uppskattades och det sociala fungerade bra. Han berättade att han hade Aspergers och det mottogs väl. Men han hade hamnat på en arbetsplats med väldigt hög personalomsättning och snart var hela gruppen utbytt. Han hamnade åter ”fel” i det sociala spelet och trots att han berättat för personalavdelningen om sin funktionsnedsättning fick hans nya chefer honom avstängd. – Men lagstiftningen är väldigt tydlig i England när det gäller mobbing och funktionsnedsättning. Med en diagnos så är du skyddad av lagen.

Som i en glasbur Lars beskriver månader av ny sjukskrivning, besök hos husläkare och oväntad hjälp från en disability advisor på hans frus arbetsplats. Även Citizien Advice Bureau gav stort stöd. Idag jobbar Lars deltid på samma företag, men det var naturligtvis svårt för honom att bli orättvist behandlad och få påhittade anklagelser mot sig. – Varje situation jag går in i är helt ny, jag ser inga samband med tidigare situationer och har ingen naturlig förmåga att läsa av den. Så fort något ändras blir allting helt nytt. Personer som upplevs som udda är bara en person för mig. – Jag har kommit på en metafor för Asperger. Det är som att vara instängd i en glasbur. Du kan uppleva allt men inte riktigt se allt. Glaset är dessutom ojämnt,


Varje situation jag går in i är helt ny, jag ser inga samband med tidigare situationer och har ingen naturlig förmåga att läsa av den.

fläckigt och repat så du får en ickekomplett bild av världen. Dessutom är det mikrofoner slumpvist utplacerade i rummet utanför glasburen och ljudet leds till högtalare inuti buren, ofta uppskruvade på högsta volym. De som är utanför ser inte buren utan tänker bara ”vad är det för fel”. – Där neurotypiska vadar på en strand är vi på spektrat längre ut och slår mot vågorna. *Ehlers-Danlos syndrom är en grupp ärftliga tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur, vilket påverkar bl.a. hud, leder, ligament och blodkärl. Källa: www.ehlersdanlos.se Numera försöker Lars att informera om autism i science fiction fandom, en grupp där det finns många personer på spektrat av vilka de flesta är ickediagnosticerade. Isabel är första hjälpenvårdare med specialisering på mental hälsa på sin arbetsplats. text: åsa höjer illustration: amelie persson Fakta om autism/Asperger 700.000 på det autistiska spektrat i UK, vilket är fler än 1 av 100 70% av vuxna med autism säger att de inte får den hjälp de behöver 70% säger att med mer support skulle de inte känna sig så isolerade Minst 1 av 3 av de autistiska vuxna har allvarliga problem med mental ohälsa Bara 16% av UKs autistiska vuxna jobbar heltid Endast 32% har någon form av betalt arbete Endast 10% erhåller anställningsstöd medan 53% säger att de önskar det Källa: autism.org.uk Lästips: The complete guide to Asperger’s syndrome, Tony Attwood Neurotribes, Steve Silberman 11


viktig information till dig som läser Kyrkobladet

Med anledning av EUs nya lagstiftning kring GDPR (General Data Protection Regulation) så behöver du som vill fortsätta få Kyrkobladet skickad hem via post “opt in”, dvs du behöver meddela oss att du vill finnas kvar i vårt adressregister. Hur gör man? Enklast meddelar du ditt fortsatta intresse genom att ge oss ett ekonomiskt bidrag. £10/år täcker kostnaderna för Kyrkobladet, men vi ser såklart gärna att du även blir medlem och gör en årlig donation på £55 (enskild medlem), £100 (familj), £10 (student/au pair). Möjligheten att ge £1200 för lifetime membership finns också. Skicka en check till Swedish Church in London Ltd, gärna med bifogad blankett “Församlingsbidrag 2018” som finns i tidningen på sidan 74. Gå online https://member.swedishchurch.com och ge en donation.

Tack! Du som redan gjort en donation det senaste året behöver inte göra någonting. Tack för ditt stöd!

12


illustration: anne larsson

Sommarkonsert

Lördag 2 juni kl 18.00 Välkommen till Ulrika Eleonoras sommarkonsert! UEK hyllar den ljusare årstiden med stämningsfulla, glada toner, älskade körklassiker samt satser ur Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson

Förfriskningar serveras Entré £5.00

Svenska kyrkan 6 Harcourt Street, London, W1H 4AG UlrikaEleonoraKyrkokor

13


Varje år kommer hundratals svenska ungdomar till Storbritannien för att jobba med barn och få uppleva en annan kultur. Att flytta utomlands på egen hand kan vara en skrämmande upplevelse. Att dessutom flytta in i en ny familj, där man är helt beroende av främlingar, kan vara ännu mer otäckt. Här berättar svenska Frida om sina upplevelser som au pair i London.

jobba som au pair med lite tur en fantastisk upplevelse text: anja holgersson illustration: amelie persson

Redan som tonåring visste Frida Wiberg att hon ville bli au pair. Hon började sitta barnvakt tre gånger i veckan, och när hon väl skulle åka hade hon ungefär tusen timmars erfarenhet i bagaget. Hon fick kontakt med en svensk-brittisk familj genom en förening, och de pratade då och då under månaderna innan hon åkte. – De skickade blommor till min student! Jag blev sjukt emotionell, började ju storböla. Det kändes verkligen som om vi längtade lika mycket efter varandra. Frida flyttade till Hackney i London strax efter studenten, och på en gång kändes det som att hennes dröm gått i uppfyllelse. Hon trivdes ihop med familjen, fick ett eget rum

14

och hon fungerade bra med den unga dottern. I sysslorna ingick inte att städa eller laga särskilt mycket mat, utan hennes främsta jobb var att leka med barnet. – Det kändes som om jag alltid hade bott där, som om jag hade kommit hem. Innan hon flyttade var hon orolig för att något skulle gå fel, och tyckte att det kändes tryggare att resa med en organisation. Tyvärr är Frida inte så nöjd med den organisation hon hittade. – Det var väldigt dålig uppföljning, de hade ingen koll på mig. Efter ett år fick jag ett mail där de välkomnade mig tillbaka till Sverige, de hade alltså inte ens förstått att jag ännu var kvar i London. Om man ringde till deras nummer som skulle vara bemannat


Hon berättar om en au pair som blev övervakad med CCTV-kameror och inte fick ta mat ur kylskåpet. Om en annan som inte stod ut och flyttade hem igen efter bara en vecka. Om vänner som blivit utkastade på gatan, där de bara fått några timmar på sig att samla ihop sina saker, och sen stått Frida brukade gå på Svenska kyrkans öppna förskola, där hon fick möjlighet utan plats att bo och utan inkomst. – Det är väldigt tufft att se vänner gå att lära känna andra au pairer och där igenom sånt när jag själv har haft en barnet hon tog hand om fick leka och sån bra upplevelse. Det är omöjligt att sjunga på svenska. – Det var så värdefullt, både för henne innan veta hur det kommer gå, och och mig. Att ha andra svenskar runt sig man blir väldigt beroende av sin familj. Frida blev kvar hos familjen i nästan blev också en trygghet. två år. De har fortfarande bra kontakt och om det uppstår några problem på Genom hela samtalet om Fridas nya jobbet i London så hör hon av sig upplevelse finns en röd tråd av att till dem innan hon kontaktar familjen i hon säger att hon är lyckligt lottad, Sverige. att hon haft tur, att hon känner de som hamnat hos otrevliga familjer. dygnet runt så blev man oftast ombedd att ringa tillbaka måndag under kontorstid. Jag tror fortfarande att jag inte skulle vilja åkt själv, men jag önskar att jag hade valt en annan organisation.

15


St Mungo’s

16


räddaren i nöden text: anna frändevi-walton illustration: sara spånghagen

17


Det känns som om det var länge sedan, men i början på mars var det bitande kallt, 3 minusgrader, och snön låg med Londonmått djup. The Beast from the East hade anlänt och större delen av landet hade gått i stå. Den dagen tog jag tåget in till Tower Hill för att möta Beth Norden, Fundraising Manager på St Mungo’s, en organisation som arbetar med hemlösa. I fjol gjorde Svenska kyrkan en insamling (en tredjedel av Advents-och Luciakollektens över £8850) som gick till St Mungo’s verksamhet och jag ska ta reda på hur vårt bidrag hjälpt dem i deras arbete. På vägen till St Mungo’s kontor går jag förbi flera personer som sitter ihopkurade under filtar och sovsäckar i trappuppgångar och gångtunnlar. Det gjorde ont i mitt hjärta när jag såg dem. Hur kan det vara så här i ett land som räknas som den femte största ekonomin i världen?

Historik St Mungo’s startades 1969 av några individer som bestämde sig för att hjälpa hemlösa som de såg på gatorna i London. De började med att gå ut och prata med dem, erbjöd mat och andra förnödenheter. Ofta kom frågan ”Vart kommer ni ifrån?”. En av volontärerna kom ifrån Glasgow, vars stadshelgon är Saint Kentigern, helgonet för de vandrande kelterna, även kallad St Mungo. Gruppen tänkte att om de tog ett kristet namn så skulle det bli mindre frågor kring vilka de var eftersom alla skulle tro att de var präster. Så blev det St Mungo’s. Organisationen är idag religöst och politiskt obunden.

St Mungo’s verksamhet Väl framme tackar Beth för insamlingsbidraget från Svenska kyrkan och börjar att berätta; ”Vi arbetar huvudsakligen i London och södra England och endast med vuxna över 18 år. De hemlösa vi kommer i kontakt med som är minderåriga eller familjer med barn hjälper vi vidare till andra organisationer som är specialiserade på deras behov. Vi vet att det finns ett stort behov över hela landet men vi har koncentrerat våra resurser. Vi 18

hoppas kunna expandera till Bristol och Oxfordshire de närmaste åren.” Vi ser gärna hemlösa som den stereotypiska medelålders mannen med alkoholproblem, en bild som Beth menar inte är helt fel. ”67% av våra klienter är män, men vi har de senaste åren sett en stor ökning av kvinnor. Särskilt muslimska kvinor som flyr ifrån hem med mycket våld. Vi hade inte mycket erfarenhet av den gruppen så vi fick skapa tjänster som passade deras specifika behov.” Beth berättar att en stor del, kanske så många som 80%, av de klienter som St Mungo’s arbetar med har komplexa behov, dvs de har mentala problem i kombination med alkohol- eller substansberoende. En del har suttit i fängelse. Det gör att det är svårt att vinna deras förtroende och få dem att våga ta steget ifrån gatan till att bo på hostel. ”Våra Outreach Team, som är ute på gatan, måste arbeta i flera månader med att bygga upp en relation och vinna klienternas förtroende innan de vågar prova på att bo på hostel. En del vågar aldrig ta steget.” ”Vår verksamhet består av många delar, allt ifrån att skapa kontakt med hemlösa på gatan till att hjälpa föredetta hemlösa in på arbetsmarknaden. Er donation hjälper oss att kunna fortsätta levera alla dessa tjänster. 90% av våra pengar idag kommer ifrån statliga bidrag, men från och med nästa år kommer den summan att minska drastiskt. ” Beth berättar vidare om de olika delarna av St Mungo’s verksamhet, kort samanfattade nedan.


Varje natt hjälper St Mungo’s runt 2,700 personer, som annars skulle varit hemlösa, till någon form av tak över huvudet.

Outreach Team ”En viktig del av verksamheten är våra Outreach Team”, förklarar Beth. ”De är ute på gatorna och pratar med hemlösa varja natt. Deras jobb är att etablera kontakt och få reda på så mycket de kan om personens situation samt att berätta om de möjligheter som finns för dem. Vårt mål är att få dem till någon form av hostel.”

Hostels Varje natt hjälper St Mungo’s runt 2,700 personer, som annars skulle varit hemlösa, till någon form av tak över huvudet. Många av de olika hostel som St Mungo’s driver är specialiserade. En del är bara för kvinnor, en del är för klienter med mer komplexa behov. ”Vi låter dem ta med sig sina hundar på hostel eftersom vi tror att djur, och ansvaret att ta hand om ett djur, kan vara till stor nytta och hjälp när människor lägger om sitt liv. På flera av våra hostel har vi katter”, berättar Beth.

Broadway Center, drop-in vårdcentral Beth berättar vidare att ”i Shepherds Bush har vi en drop-in vårdcentral, Broadway Center. Är du utan en fast adress har du inte tillgång till någon husläkare. Hemlösa är därför i praktiken utestängda ifrån välfärdssystemet. Många behöver vård och mediciner, och på vår klinik kan de komma in och få hjälp med det mesta, allt ifrån att få ett par glasögon så att de kan se, till mindre operationer. Vår lilla vårdcentral är mycket viktig för dem. Den gör det möjligt för patienter som har komplexa behov att få hjälp i en mer informell miljö där de kan känna sig mer

hemma. På vanliga sjukhus kan våra klienter ofta känna sig stressade och deras misstro mot myndighter kan göra det svårt för dem att känna tillit.”

Street Legal Hur kan ni hjälpa hemlösa ifrån andra länder, frågar jag? ”De senaste tio åren har vi sett en enorm ökning av hemlösa ifrån Östra Europa. Bidragsrestriktioner gör att vi är begränsade i vad vi kan göra för dem, och vi kan inte använda de vanliga vägarna för att få in dem på ett permanent boende. Vi har därför ett Street Legal team som hjälper dem med ansökningar om uppehållstillstånd och asyl. Vi kan ge dem tillfälligt boende, kläder och hygienprodukter. Street Legal arbetar även aktivt med kommunerna och myndigheterna i hemländerna för att se vad som kan göras för dem som vill återvända. En del har hamnat här ofrivilligt, bara under de två senaste åren har St Mungo’s identifierat 180 personer i Oxfordshire som varit offer för trafficking. För dem som vill resa hem betalar St Mungo’s resan. ”, förklarar Beth.

Offenders Service Beth berättar att St Mungo’s arbetar aktivt med många föredetta fångar och hjälper dem att göra positiva förändringar i sina liv. Många som kommer ut efter en avtjänad fängelsedom har ingenstans att gå, inget jobb och ingen familj eller nära vänkrets som kan stötta dem. Risken är stor att de återgår till samma destruktiva beteende, och ofta hemlöshet. Under tidsperioden 2016-2017 hjälpte St 19


kläder, julklappar för att inte tala om Mungo’s mer än 5,180 föredetta fångar alla volontärer som ställde upp. Det att hitta temporärt och långtids boende samt att återuppta kontakt med sin familj. var fantastiskt. Det går att förändra människors situation och det är det som driver mig varje dag.” Apprenticeship Scheme St Mungo’s har ett Apprenticeship Efter intervjuns slut pulsar jag tillbaka Scheme (lärlingsprogram) som är öppet genom snön och tänker att den stora för människor som upplevt hemlöshet. frågan inte är varför någon blir hemlös, Programmet har än så länge hjälpt utan vad vi kan göra för att hjälpa dem 200 människor att få självförtroende, som hamnat i den situationen. Jag inser kompetens och kvalifikationer som gett lite skamset att jag, liksom många andra, dem en anställning. Många jobbar idag kan göra mer. Ingen kan göra allt men vi inom någon organsiation med hemlösa. kan alla kan göra något. ”Vi hjälper dem att förstå att det största som hänt i deras liv (att bli hemlös) kan vara en erfarenhet som de kan använda St Mungo’s i korthet professionellt för att hjälpa andra. Av Vad kan jag göra för att hjälpa hemlösa? St Mungo’s anställda är ungefär 10% • När du ser någon som sover ute på gatan, föredetta hemlösa, förklarar Beth”. ta kontakt med StreetLink via streetlink. org.uk eller rapportera genom deras app Putting Down Roots (går att ladda ner gratis ifrån App store). Putting Down Roots är ett projekt där Den infomationen går då till en lokal föredetta hemlösa lär sig trädgårsskötsel, hjälporganisation som kommer att gå ut odlar grönsaker samt deltar i mindre och etablera kontakt med personen ifråga. projekt. Det hjälper dem att förbättra deras fysiska och psykiska välbefinnande, • Skänk pengar till St Mungo’s. En gång, månadsvis eller fundraise för ett speciellt och i slutet kan de ta ett diplom evenmang. (Open College Network Cetrificate) i • Dela nyheter om vad St Mungo’s gör på trädgårdsskötsel. social medier. • Involvera din arbetsplats, barnens skola Mycket av St Mungo’s arbete är väldigt och andra i din närmiljö till att samla in handgripligt, men organisationen arbetar pengar till St Mungo’s, kanske kan ni också med att influera och påverka samla in pengar genom att stå med en politiker och beslutsfattare. 2016 gav de insamlingsbössa. ut rapporten ”Stop the Scandal: the case • Hjälp till som volontär, se https://www. for action on mental health and rough mungos.org/get-involved/volunteer/. sleeping” (finns att läsa på St Mungo’s • Lämna en donation till St Mungo’s i ditt hemsida), där de presenterade fakta om testamente. hur vanligt det var med mental ohälsa • Berätta för andra vad St Mungo’s gör. bland hemlösa. ”Som organisation arbetar St Mungo’s inte isolerat”, berättar Beth. ”Vi är del av ett konsortium med 18 andra olika hjälporganisationer, Transport for London och NHS, för att tillsammans se hur vi kan hjälpa varandra i vårt arbete med hemlösa. Vi är alla bra på olika saker och det är egentligen självklart att vi arbetar tillsammans, men det har tagit lång tid att komma till skott. ” Blir du inte nedstämd av att jobba med hemlösa?, undrar jag. ”Nej, absolut inte. Varje dag är jag överväldigad av människors generositet. Små saker kan vara en jättevinst. På juldagen anordnade vi en jullunch på Euston Station för hemlösa. Allmänheten donerade mat, 20

Fakta om St Mungo’s 2016-2017 • Hjälpte 2700 människor varje natt i England och Wales som var, eller riskerade att bli, hemlösa. • StreetLink tog emot 39.000 telefonsamtal och nätrapporter om hemlösa, vilket reulterade i 12.000 remisser. 5700 människor hittades och var hjälpta. • St Mungo’s hjälpte 1723 boende att ta sitt nästa steg och flytta ifrån St Mungo’s till eget boende. • Över 900 volontärer gav 180.000 timmar av sin tid för att hjälpa andra. • St Mungo’s mål är att arbeta för att hemlösheten ska minskat till 2021.


Fakta om hemlöshet i England och Wales • Sedan 2014 har antalet hemlösa ökat med i genomsnitt 51% i England och Wales (i vissa regioner mycket mer). • Kommunerna uppskattar att över 4000 människor sov på gatan varje natt i England under 2016. • Fyra av tio som är hemlösa behöver hjälp som relaterar till deras mentala hälsa. • De sista åren har sett en ökning av människor som blivit hemlösa efter att de blivit vräkta från sitt boende. • En av de viktigaste ändringarna har varit införandet av Homelessness Reduction Act. Den innebär att kommunerna har en plikt, enligt lagen, att försöka lösa människors hemlöshet samt förhindra att de blir hemlösa. Källa för statistik: ”At the forefront of tackling homelessness”, St Mungo’s Annual Review 2016-2017. För mer information www.mungos.org

21


22


mornings with violette i am waking up filled with a childlike joy. another day i have never seen before i think to myself. hello discover & wonder. a faerie dress is put on before asking…mirror mirror magic, please tell me who is to have the most blessedness of days? then i am stumbling out ready for adventure. hello quirky gratefullness. meow she says greeting me. caressing demanding affection. this fluffy white beauty brings such joys. hello sweetness i cry. as always the early awakened birds are singing beautifully, each and all of them being proud of its voice as they know only she has her own unique gift to this world. oh this planet filled with such life i reminiscence. hello authenticity & joy. the wisdom of the trees whispers to me…grace do remember to have grace. i think to myself “remember kindness dear”. remember the knowledge of symbiosis. hello nature. then cuteness shyness shows up. oh how i love thee, let me count the ways. the princesse of the forest i call her. as soon as i lay my eyes on her, she runs away. how i long for the day when these deers are to trust. too there are: squirrels playing…running up and down trees chasing each other while eating acorns and such. yes flowers are soon to blossom:) hello mother earth. i know all this will pass & my time is uncertain. i ask myself ;what is one to do? to bear the fruit of life, being presently alive to devour ourselves and the whole garden of eden. open up all the senses given to us. hello magic beauty. cultivate curiosity emulate grace & then love love love yes!!!

Alice Saga text & foto

23


human trafficking: slaveri i modern tid

Människohandel. Slaveri. Det är lätt att tro att dessa begrepp tillhör det förflutna. Slaveri blev förbjudet i Storbritannien år 1833, och har ända in på 1900-talet deklarerats illegalt i övriga världen. Human trafficking, det illegala utnyttjandet av individer för tvångsarbete och sexuella tjänster, är dock ett av de största kriminella nätverken i modern tid och har eskalerat under de senaste decennierna. I genomsnitt drar human trafficking in 150 miljoner dollar per år, enligt International Labour Organizations (ILO) mätningar 2014. Endast 1% av offren räddas. A21, en välgörenhetsorganisation grundad 2008 av Christine Caine i Australien, är en av de ledande organisationerna inom bekämpningen mot human trafficking. Med sitt motto “Avskaffa slaveriet, överallt och föralltid”, ämnar A21 att utplåna alla former av trafficking. Jag samtalade med Prevention och Program Coordinator Mikey Frome om den svåra frågan: i vilken utsträckning är detta möjligt? text: josephine greenland illustration: sara spånghagen

24


Reach, rescue, restore A21 har idag tretton kontor i tolv länder: Australien, Bulgarien, Danmark, Grekland, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Sydafrika, Thailand och USA. A21 bekämpar trafficking via metoden “Reach, Rescue, Restore.” Via “Reach” når A21 ut till möjliga offer och stoppar människohandlen innan den kan börja, och utbildar allmänheten via program, workshops och samarbeten med andra företag. Via “Rescue” arbetar A21 med polisen för att stödja stormningar av trafficking kvarter, identifiera offer och assistera

i åtalandet av människohandlare. Via ”Restore” skickas räddade individer till återhämtningslokalerna som finns i sex av länderna och får hjälp med mat och kläder, utbildning, boende och jobbansökning. Somliga väljer att jobba för A21 som volontärer, medan andra går vidare för att påbörja sitt självständiga liv. Frome kommer ihåg en ung flicka som valde att studera psykologi efter att ha lämnat boendet, för att kunna hjälpa andra på samma sätt som hon fick hjälp. Huvudanledningen till varför trafficking är så svår att bekämpa ligger i hur utbredd den är och hur djupt den 25


can you see me?

infiltrerat sig i samhället. Frome berättar att trafficking kan delas in i fyra grupper: tvångsarbete för låg inkomst eller obetalt, sexuella tjänster, arbete som livegen för att återbetala en skuld, och barnsoldater. Obetalt tvångsarbete är särskilt svårt att upptäcka då företagen oftast framstår som legitima, exempelvis en biltvätt eller nagelsalong. Frome förklarar att individer luras in i dessa jobb via falska annonser som garanterar välbetalda jobb, exempelvis lärare, skådespelare eller modell. Frome minns ett fall i London. En man hade rest till Storbritannien från Bulgarien i tron att han skulle få ett lärarjobb. Vid sin ankomst tvingades han att arbeta på en biltvätt, utan mat och sovandes på golvet. 42 procent utav offren för människohandel dras in i nätverket via falska jobbannonser. Det rör sig ofta om utsatta människor: arbetslösa, hemlösa, eller flyktingar; desperata individer som befinner sig på samhällets utkant och är redo att ta vilket jobb som helst för att få en bättre tillvaro. Frome påpekar att en hög procent av offren transporteras in i Europa från övriga världen via Grekland. Individer skyfflas från den ena människohandlaren till den andra, tvingas in i skuld, och pengar tas emot i deras namn. De behandlas, rent ut sagt, som en handelsvara. Frome påpekar att denna mobilitet, det konstanta säljandet och utnyttjandet av individer, är en av förklaringarna till människohandelns stora inkomster. Det kan också förklara varför endast 1% av offren räddas. Tillförlit och språk är en annan anledning till den låga siffran, och förklarar också varför människohandel kan vara så svår att spåra. Frome 26

förklarar att de tydliga tecknen på att någon är offer för människohandel är om de inte talar språket i det land de jobbar. Om de nyligen anlänt i landet har de oftast lite eller ingen språkkunskap, förutom jobb relaterade eller sexuellt relaterade ord. Andra tecken kan vara en dominant person som talar för dem, och transporterar dem till och från jobbet. Bor de på jobbplatsen? Är de rädda för att prata med främlingar? Verkar de ovanligt underlägsna eller deprimerade? Saknar de pass eller ID-kort? Ser de ut att vara påverkade av droger? Frome påpekar även att offren utsätts för fysiskt våld på ställen på kroppen som inte påverkar deras utseende, så som ländryggen. De kan också agera misstänksamma mot någon som försöker hjälpa dem. Trots avsaknad av ID-kort eller pengar har offren ofta en mobil så deras trafficker kan ha kontakt med dem.

Can you see me? Vad är då det mest effektiva sättet att bekämpa människohandel? Mikey Frome menar att det är utbildning och kommunikation. A21 driver en rad kampanjer, program och föreläsningar för att göra både ungdomar och vuxna mer medvetna om människohandel. Den kanske mest framgångsrika kampanjen, Can You See Me (CYSM), är en global kampanj som blev till i samarbete med Scotland Yard, när denna organisation frågade A21 hur de kunde hjälpa polisen att rapportera trafficking. Sedan kampanjen lanserades, både på social media och på flygplatser, har spårandet av trafficking-relaterade brott ökat med 400 %. Identifieringen av offer har ökat med 1200%, och över 100 illegala nagelsalonger har stormats. CYSM består av korta videoklipp som beskriver hur de olika typerna av människohandel


går till. Videon om tvångsarbete visar två barn från en fattig familj som med familjens goda minne överlämnas till en man som lovar att ge dem jobb och utbildning i USA. Barnen körs dock till en bondgård i stället och där tvingas de till långa arbetspass med att plocka frukt, nekas utbildning och utnyttjas sexuellt. Videotittaren lär sig vilka tecken som pekar på människohandel och ser hotline numret man ska ringa om man misstänker trafficking.

Walk for freedom

Frome förklarar att A21s samarbete med kyrkan också är till stor hjälp för att sprida information om trafficking. Organisationen publicerar böneguider för offer inom människohandel. Guiderna distribueras till kyrkor, och A21 blir ofta inbjudna till gudstjänster för att berätta om sin verksamhet. Det är tydligt att A21, trots att dess kontor är spridda världen över, har ett väldigt starkt samarbete. Frome förklarar att alla medlemmars hjärtan slår som ett, och att det är detta som håller dem samman för att bekämpa trafficking. Med en sådan etisk filosofi är det kanske inte omöjligt att fullborda mottot som står i centrum för organisationen:

A21 i Storbritannien driver även kampanjen Walk For Freedom, en årlig, fridfull marsch som äger rum på 24 platser i landet, med målet att höja medvetandet om människohandel. År 2017 drog marschen i London till sig 800 deltagare. Föreläsningar och program hålls på skolor, poliskontor och inom reseindustrin, t ex flygplatser. Frome berättar att intresset för A21s verksamhet är stort i dessa branscher, framför allt bland ungdomar. Som exempel berättar han om en kampanj på Cambridge University då studenterna organiserade en fashion show, och samlade pengar för A21. Det är förvånansvärt lätt att göra en skillnad, berättar Frome. Gemene man kan engagera sig antingen som volontär eller som medarbetare i en A Team. A Teams är små grupper som sprider A21s budskap i landet via kampanjer, presentationer, samarbeten med andra företag och organisationer, Walks for Freedom, eller fikaträffar på kaféer. A21 utbildar också föreläsare som reser ut till skolor för att berätta om sin verksamhet. Genom donationer kan man som privatperson göra stor skillnad; £30 Mer info om A21 på deras webbsida täcker kostnaden för nya kläder, £50 för www.a21.org medicinsk vård, £120 täcker utbildning, och £160 för tillfällig bostad.

Avskaffa slaveriet, överallt och för alltid.

27


Det är i höst 70 år sedan Folke Bernadotte mördades i Jerusalem. Ett mord som fördömdes av FN:s säkerhetsråd som “en feg handling som ser ut att ha utförts av en terroristliga i Jerusalem då FN:s representant fullgjorde sin fredsbevarande insats i det Heliga Landet”.

Jag låter mig inte skrämmas - en historia om fred -

Folke Bernadotte af Wisborg blev den första personen att stupa i FN:s tjänst. Samtidigt gjorde Bernadottes insats i Israel-Palestinakonflikten honom känd som en av de allra första initiativtagarna till internationella fredsinsatser. Folke Bernadotteakademin (FBA) inrättades år 2002 som en svensk myndighet under Utrikesdepartementet och fick namnet till Folke Bernadottes ära.

28


En av FBAs anställda bor för tillfället i London. Hon är tjänstledig från sitt jobb men berättar mer än gärna om FBA och vad myndigheten arbetar med. Som relativt ung myndighet är det ännu rätt få svenskar som känner till den, trots att FBAs arbete sträcker sig långt utanför landets gränser. Det är en myndighet som man som svensk känna stolhet över då den i mångt och mycket vilar på många av våra svenska fundamentala grundvärderingar.

Helena Vazquez Sohlström föddes i Las Palmas på Gran Canaria och flyttade som 7-åring med sin finska mamma och spanska pappa till Trosa i Sörmland. Hennes drömyrke var då att bli flygvärdinna – ett välbekant sätt att se världen. Helena gick humanistisk linje på universitetet men det var först som universitetsstudent i Lund hon några år senare ‘på riktigt’ insåg hur det fanns verkligt coola sätt att ta sig runt världen. 29


– Jag pluggade till en pol. mag. (magisterexamen i statsvetenskap) och kände att wow – man kan jobba för FN! Universitetsvärlden var en helt ny upplevelse för mig och jag upptäckte vilka möjligheter som fanns. Helenas ögon lyser när hon återger minnet och det är lätt att dras med av hennes entusiasm när hon berättar vidare om sina första år efter examen. Hon åkte till London och fick, trots den stora konkurrensen i staden, jobb på en IISS, en global think tank som jobbar med forskning inom politisk och militär konflikt. Senare flyttade hon till en av Storbritanniens kanske viktigaste NGOs (non-governmental organisations), International Alert som jobbar med fredsbyggande arbete. – På International Alert jobbade jag med vapenkontroll, men det jag framförallt lärde mig under dessa år var hur viktigt det är med process – att det många gånger är viktigare än resultatet. Helena måste ha gjort avtryck för hon blev nu headhuntad av FN och erbjuden jobb i Montenegro. – Jag hade börjat bygga upp en expertis inom fredsbyggande och processer, 30

berättar Helena. Hon är generös med sin kunskap och förklarar gärna och fyller i mina kunskapsluckor. Helena är inte bara bra på det rent operativa, som hon själv berättar, utan även pedagogisk på ett engagerande och uppmuntrande sätt. Trots vår nästan jämna ålder känner jag mig rent kunskapsmässigt så mycket yngre och jag kan inte låta bli att tänka på att när jag själv var ute och backpackade runt Asien så jobbade Helena för FB i Kosovo med att bygga upp en stat. – När jag fick frågan om att komma till Kosovo och jobba för FN var jag egentligen rätt less på den delen av världen, men jag kunde inte säga nej för tjänsten jag blev erbjuden var så spännade. Om man ska ha en tid i livet som formar en, en tid när man är exponerad för världen, så var det då. Det var där jag formades rent professionellt. Helena arbetade som rådgivare åt FN:s högste chef på plats och var med under de första åren då FN fanns på plats i Kosovo för att bygga upp nya strukturer. Ett unikt arbete när man ser tillbaka.


Kosovo innebar också det unika i att hon där träffade Torbjörn, sin blivande man, och det var när han något år senare blev erbjuden jobb i Moskva som Helena lämnade FN och Kosovo. Under åren som följde pluggade hon ryska samt började arbeta som konsult åt FBA (Folke Bernadotteakademin). Det kom sig därför naturligt när paret flyttade till Sverige att Helena sökte sig till FBA för ett heltidsjobb. Idag är hon tjänstledig från sitt jobb som enhetschef, men håller nära kontakt och ska dagen efter vår intervju till Israel för att delta i en utbildning. – De som jobbar på FBA brinner för myndighetens värderingar. Det är uppdraget som står i centrum och många är väldigt drivna med ett stort engagemang.

för ledare i internationella insatser. Genom exempelvis valobservationsinsatser för att stärka demokratiska val. Listan kan göras lång och omfattande. – De som kommer till FBA har något slags samhällsengagemang och en vilja att förändra. Man vill vara med och bidra, säger Helena. – Det är en kollektiv plattform där vi tillsammans gör skillnad. Nämnas kan att alla på FN:s högkvarter som arbetar med medling har gått kurs på FBA. Till Sandö utanför Sundsvall reser människor från hela världen för att utbildas inom allt från rättsstatsuppbyggnad, konfliktförebyggande och säkerhetsreform till gender coach program och genusrådgivning.

Ett par veckor innan vår intervju deltog jag i en träff som Helena och Torbjörn bjudit in till på ambassadens residens. Den var arrangerad i samarbete med SWEA London och SveaBritt och vi var totalt ett 40-tal kvinnor som samlats för att få höra om FBA och Helenas arbete där. Förvånande få av oss deltagare kände sedan tidigare till FBA och många hade knapphändig kunskap även om Folke Bernadotte och vad han gjort för världen. Trots detta är de värderingar som Folke Bernadotte bar på, och som FBA är grundat på, de mest fundamentala för de flesta av oss svenskar – hälsa, ärlighet, fred, frihet, trygghet, rättvisa och kärlek, för att nämna de kanske starkaste. FBAs motto är ”vi bygger fred” och just konfliktförebyggande, fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, avväpning och samverkan i fredsinsatser är några av myndighetens huvudsakliga uppdrag. Idag när vi träffas sitter vi i Svenska kyrkan i Londons lokaler och kanske är det platsen som plötsligt får Helena att utbrista; _ Svenska kyrkan är den enda i hela världen där man alltid är välkommen. Det är den mest öppna, generösa, liberala, fördomsfria platsen. Här finns en sån öppenhet, kärlek och villkorslöshet.

Förutom de ca 130 anställda som FBA har i Sverige rekryterar man och sänder ut civil personal till internationalla fredsinsatser där Sverige deltar. I mars 2018 fanns ett 60-tal utsända i ett 20-tal olika länder. Oftast är man på platser där insatser främst leds av FN, EU eller OSSE (organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). – Som myndighet får vi naturligtvis politiskt prioriterade områden från regeringen men vi tar också fram en egen strategi och vi skickar ut personal efter förfrågan, förklarar Helena. Det som Folke Bernadotte, som FN:s första medlare, var med och lade grunden till, har gjort Sverige och FBA till en erkänd aktör inom hela världens freds- och säkerhetsarbete. Bernadotte ska, samma dag som han mördades, ha tagit emot ett dödshot vilket han lär ha avfärdat med orden ”jag låter mig inte skrämmas”.

Att göra skillnad

Läs mer om Folke Bernadotteakademin på www.fba.se

Det FBA kanske framförallt gör är skillnad. Genom utbildning av diplomater och medlare. Genom politisk rådgivning och strategisk kommunikation som stöd

text: åsa höjer illustration: sara spånghagen 31


midsommar i London Lördag 23 juni - Midsommardagen I Ulrika Eleonora kyrka 16-18

Konsert “Förklädd Gud” Ulrika Eleonora kyrkokör Midsommarmingel med buffé

Sverige i

fotbolls vm Måndag 18 juni 13-16 Sverige - Sydkorea Lördag 23 juni 19-22 Sverige - Tyskland Onsdag 27 juni 15-18 Sverige - Mexico alla illustrationer detta uppslag: amelie persson 32

Matcherna visas på storskärm i Svenska salen. Fri entré. VM-bar med dryck och svenskt chips & godis öppen kvällstid. Caféet med kaffe te & hembakta bullar öppet dagtid. Om Sverige går vidare visar vi även kommande matcher, i den mån vi har möjlighet,se webb och facebook för uppdateringar.


kulturföredrag konst torsdagsträffen är Svenska kyrkans föreläsningsprogram som sträcker sig över litteratur, formgivning, konst, historia, och samhälle. Vårt utbud baseras på de kontakter vi har - och du får gärna bidra med tips på intressanta personer att bjuda in.

i caféet Du är fantastisk! Fotografier av Ola Åkeborn Till 3 juni Maria V Hugosson 6 juni - 30 september

Bli porträtterad - en dag i London 2 juni 2018 kl 12-15 Julmarknadsupptakt 13 september kl 12, mässa 11.30 Pris £15 alternativt £5 för dig som kommer att hjälpa till med årets julmarknad. Alla julmarknadens sk Stallholders är speciellt inbjudna och kommer att få möjlighet att berätta om julmarknadens historia, hur man kan hjälpa till, vad arbetet som Stallholder innebär och varför man gör denna fantastiska insats för församlingen. Totalt deltar varje år ca 200 ideella i julmarknaden, som besöks av drygt 8000 personer under tre dagar. För dig som är nyfiken på att hjälpa till är detta ett ypperligt tillfälle att träffa andra ideella. För dig som brukar hjälpa till är det ett fantastiskt tillfälle att träffas utanför julmarknadsperioden. Vi inleder som vanligt med gudstjänst 11.30 i kyrkan, därefter samtal följt av lunch i Svenska salen. Övriga datum Juni, ev. utflykt, se webb/facebook för uppdatering 11 oktober - se webb/facebook för program Info och anmälan Gudstjänst kl 11.30, föredrag ca kl 12 Tvårätters lunch med kaffe. Anmälan senast två dagar innan respektive föredrag. office@swedishchurch.com / 020 7723 5681 £15 betalas på plats.

Nu är det dags för tidernas största dokumentation av oss svenskar i Storbritannien. Den 2/6 finns svenske fotografen Ola Åkeborn på plats i kyrkans café för att fotografera alla som vill vara med i projektet. Bilden blir ett porträtt och ni kommer även att få fylla i lite uppgifter om vem ni är. Tag chansen att visa att du var en del av alla de svenskar som bor och finns i landet vid denna tidpunkt. Bilderna kommer att finnas i kyrkan och självklart får ni ta del och använda er egen bild. Ola Åkeborn är aktuell med utställningen -Du är fantastisk! som hänger i kyrkans lokaler fram till 3 juni så varför inte passa på att kolla in den när ni kommer för att ta er bild. Vi hoppas att så många som möjligt har chansen att ta sig till Harcourt road och besöka oss i kyrkan och vara med och visa att vi faktiskt är en mellanstor stad med svenskar som bor i detta land. Passa på att fylla upp skafferiet med lite svenska varor och fika en kanelbulle.

33


Träffar i Storbritannien Brighton tisdag 22 maj Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist Palmeira Square, BN3 2FL Kl 13.00 Lunch på the Regency 131 King’s Road, BN1 2HH Edinburgh Nationaldagsfirande lördag 9 juni Kl 15-18 fika på Hemma Tunbuilding, 73 Holyrood, EH8 8AU Kl 18.00 Sommargudstjänst Canongate kirk, 153 Canongate, EH8 8BN

Newcastle onsdag 3 oktober

Birmingham tisdag 18 september

Kl 12.30 Lunch på McKenna´s Northern Stage Barrs Bridge, NE1 7RH med efterföljande Gudstjänst

Kl 12.30 Gudstjänst, St Luke’s Great Colmore Street, B15 2 AT

Edinburgh tors-fre 4-5 oktober

Kl 13.00 Lunch på Fellini Restaurant Radisson Blu Hotel, 12 Holloway Circus Queensway, B1 1BT

4 okt kl 12.30 Gudstjänst, Greenside Parish church 1b Royal Terrace, EH7 5AB

Hampshire torsdag 27 september

4 okt kl 13.00 Lunch på Joseph Pearce’s bar 23 Elm Row, EH7 4AA

Kl 12.30 Gudstjänst i St Lawrence church The Square, Winchester SO23 9EX Kl. 13.15

The Old Vine 8 Great Minster Street, SO23 9HA (meddela till chaplain@swedishchurch.com om du önskar vegetariskt alternativ)

Brighton fredag 28 september Kl 12.30 Gudstjänst, St John the Baptist Palmeira Square, BN3 2FL Kl 13.00 Lunch på the Regency 131 King’s Road, BN1 2HH 34

NYHET! 4 okt kl 19.00 ”Swedish Student Networking event” Träff för Svenska studenter i Edinburgh på Hemma, Tunbilding, 73 Holyrood, EH8 8AU. Ingen föranmälan behövs, men finns som event på facebook om du vill läsa mer. Har du frågor, varmt välkommen att kontakta präst Kristina Andréasson chaplain@swedishchurch.com 5 okt kl 15.00 Fika på Hemma Vi bjuder på fika med lekhörna för barnen Tunbilding, 73 Holyrood, EH8 8AU


Hej! illustration: sara spånghagen

Vi reser runt Storbritannien för att fira gudstjänst och möta just dig! Har du tankar om svenskträffarna som Svenska kyrkan ordnar - kanske vill du hjälpa till, har förslag på kvällsträffar, eller något annat? Du får gärna kontakta oss, enklast via mail till Kristina på chaplain@swedishchurch.com Vi ser fram emot att träffa dig snart! Kristina Andréasson, präst

Bristol torsdag 18 oktober

Bournemouth torsdag 25 oktober

Kl 13.00 Lunch på The Glassboat Welsh Back, BS1 4SB

Kl 12.30 Gudstjänst i St Andrew’s church 8 St Stephen’s Rd, BH2 6JJ

Kl 15.15 Gudstjänst, St Stephens church 21 St Stephens Street, BS1 1EQ

Kl 13.00 Lunch på The Norfolk Hotel Richmond Hill, BH2 6EN (meddela till chaplain@swedishchurch.com om du önskar vegetariskt alternativ)

Kvällsträff? Är ni intresserade av att ordna en kvällsträff, maila gärna dina tankar till präst Kristina Cardiff fredag 19 oktober Kl 12.00 Gudstjänst och lunch på Norwegian Church Arts Centre, Harbour Drive, CF10 4PA Vi firar gudstjänst och äter i samma lokal med fint utrymme för barn att leka och röra på sig. Dublin lördag 20 oktober Kl 14.00-17.00 Gudstjänst, fika och mingel, för små och stora. St Finian’s Church, 23 Adelaide Rd, Dublin 2, D02 ND98, Irland

Anmäl dig gärna en vecka innan respektive träff så att vi hinner boka rätt antal platser till restaurangerna. Du som vill kan få en extra inbjudan/ påminnelse via e-post, men från och med nu så skickar vi inte längre ut några vykortsinbjudningar.

35


Kalender EM = Eric Muhl, KA = Kristina Andréasson, GL=Gunnar Ledwon, UEK = Ulrika Eleonora kyrkokör Mässa söndag kl 11.00 och onsdag kl 9.00 Kyrka och café öppet må 10-17, ti 10-17, on 10-19, to-lö 10-17, sö 12-15. Sommarstängt Torsdag 17 maj 11.30 Torsdagsmässa (KA) 12.00 TorsdagsTräff med lunch 19 – 21 Körövning UEK

Onsdag 30 maj 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Fredag 18 maj 10-16 Arbetsdag på Brookwood Cemetery.

Torsdag 31 maj Heldag Seniorutflykt - info på webb och via e-post kommer i början av maj. 19 – 21 Körövning UEK

Lördag 19 maj 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar

Fredag 1 juni 16.00 Konsert med Järfälla Söndag 20 maj Pingstdagen musikklasser 11.00 Högmässa med konfirmation (KA) Kyrkkaffe Lördag 2 juni 12.30 Kyrkostämma/AGM direkt 10-15 Fotograf Ola Åkeborn fotar efter mässan “svenskar en dag i London” 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Tisdag 22 maj 19-21 Songs of Summer - konsert 13 – 15 Öppet hus / Stay & play med Ulrika Eleonora kyrkokör 12.30 Brighton Gudstjänst och lunch Söndag 3 juni 1 e tref 11.00 Högmässa (EM) Norrfjärdens Onsdag 23 maj blåsorkester. Söndagsskola. 9.00 Morgonmässa Kyrkkaffe 18 - 19.30 Kom och sjung! 15.00 Friluftsgudstjänst på 19.30 – 21 Ung i London Brookwood Cemetery (EM) Torsdag 24 maj Tisdag 5 juni 12.00 Lunchmusik & soppa 13 – 15 Öppet hus / Stay & play 19 – 21 Körövning UEK Sommaravslutning Söndag 27 maj - Hel Trefaldighetsdag Onsdag 6 juni - Nationaldagen 11.00 Högmässa (KA) 9.00 Morgonmässa Söndagsskolan. Kyrkkaffe 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Måndag 28 maj - Bankholiday Café och kyrka stängt Torsdag 7 juni 19 – 21 Körövning UEK Tisdag 29 maj 13 – 15 Öppet hus / Stay & play

36

Lördag 9 juni 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 15-18 Edinburgh Nationaldagsfirande 18.00 Edinburgh Sommargudstjänst Söndag 10 juni - 2 e tref 11.00 Familjemässa (KA) med Sångfåglarna, Söndagsskolan och Brunnsbo musikklasser. Söndagsskolans sommaravslutning. Kyrkkaffe 12.30-15 Söndagsjunta Onsdag 13 juni 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 14 juni 12.00 Lunchmusik med soppa 19 – 21 Körövning UEK Fredag 15 juni 19-20 Konsert Stockholms gosskör Lördag 16 juni 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 13.30 Sångfåglarnas terminavslutning med musikalföreställning Söndag 17 juni 3 e tref 11.00 Högmässa (EM) Kyrkkaffe Måndag 18 juni 13-16 Fotbolls VM Sverige - Sydkorea Torsdag 21 juni 19 – 21 Körövning UEK


Lördag 23 juni - Midsommardagen 16-18 Konsert “Förklädd Gud” Ulrika Eleonora kyrkokör Midsommarmingel med buffé 19.00 Fotbolls VM Sverige - Tyskland Söndag 24 juni Johannes Döparens dag 11.00 Högmässa (EM) Kyrkkaffe

Måndag 28 augusti - Bankholiday Café och kyrka stängt Söndag 2 september - 14 e tref 11.00 Högmässa (KA) Kyrkkaffe Måndag 3 september Årets Luciabiljetter släpps till medlemmar som gjort en donation under 2018

Söndag 16 september - 16 e tref 11.00 Fördjupningssöndag (EM) Söndagsskola. Kyrkkaffe. Tisdag 18 september 12.30 Birmingham Gudstjänst och lunch 13-15 Öppet hus / Stay&Play 13-17 Syjunta 19-22 Kräftskiva

Onsdag 27 juni 15-18 Fotbolls VM Sverige - Mexico

Onsdag 19 september 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Söndag 1 juli - Apostladagen 11.00 Högmässa med dop (EM) Kyrkkaffe

Torsdag 20 september 12.00 Lunchmusik och soppa 19 – 21 Körövning UEK

Torsdag 5 juli 18-20 Konsert Offbeat Choir

Lördag 22 september 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar

Söndag 8 juli - 6 e tref 11.00 Högmässa (GL) Kyrkkaffe Söndag 15 juli - Kristi förklaringsdag 11.00 Högmässa (GL) Kyrkkaffe

SOMMARSTÄNGT 16 JULI - 19 AUGUSTI Kyrka och café stängt

Tisdag 4 september 13-15 Öppet hus / Stay&Play 13-17 Syjunta Onsdag 5 september 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 6 september 19 – 21 Körövning UEK

Söndag 29 juli - 9 e tref 11.00 Högmässa (KA) Kyrkkaffe

Söndag 9 september - 15 e tref 11.00 Högmässa (EM) Söndagsskola. Kyrkkaffe. Vi sänder SVTs valvaka på kvällen, se webb för tid och mer info

Söndag 5 augusti - 10 e tref 11.00 Högmässa (KA) Kyrkkaffe

Tisdag 11 september 13-15 Öppet hus / Stay&Play

Söndag 12 augusti - 11 e tref 11.00 Högmässa (KA) Kyrkkaffe

Onsdag 12 september 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Söndag 22 juli - 8 e tref 11.00 Högmässa (GL) Kyrkkaffe

Söndag 19 augusti - 12 e tref 11.00 Högmässa (EM) Kyrkkaffe Måndag 20 augusti 10-17 Kyrka och café öppnar igen efter sommaren Söndag 26 augusti - 13 e tref 11.00 Högmässa (EM) Kyrkkaffe 12.30-15 Söndagsjunta

Torsdag 13 september 11.30 Torsdagsmässa 12.00 Torsdagsträff, julmarknadsupptakt 19 – 21 Körövning UEK Lördag 15 september 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar

Söndag 23 september - 17 e tref 11.00 Familjemässa (KA) Sångfåglarna och Söndagsskolan deltar. Kyrkkaffe. 12.30-15 Söndagsjunta Tisdag 25 september 13-15 Öppet hus / Stay&Play Onsdag 26 september 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 27 september 11.15 Seniorkören 12.00 Seniormässa med lunch 12.30 Hampshire Gudstjänst och lunch 19 – 21 Körövning UEK Fredag 28 september 12.30 Brighton Gudstjänst och lunch Lördag 29 september 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 30 september Den helige Mikaels dag 11.00 Högmässa (KA) UEK. Söndagsskolan. Kyrkkaffe. 37


Måndag 1 oktober Årets Luciabiljetter släpps till alla.

Söndag 14 oktober Tacksägelsedagen 11.00 Familjemässa (EM) med sångfåglarna, UEK och söndagsskolan. Kyrkkaffe. Tisdag 16 oktober 13-15 Öppet hus / Stay&Play 13-17 Syjunta

Tisdag 2 oktober 13-15 Öppet hus / Stay&Play 13-17 Syjunta Onsdag 3 oktober 9.00 Morgonmässa 12.30 Newcastle lunch och gudstjänst 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 4 oktober 12.30 Edinburgh Gudstjänst och lunch 19.00 Edinburgh Swedish Student Networking Event 19 – 21 Körövning UEK

Onsdag 17 oktober 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 18 oktober 12.30 Bristol Lunch och gudstjänst 19 – 21 Körövning UEK Fredag 19 oktober 12.00 Cardiff Gudstjänst och lunch Lördag 20 oktober 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 14-17 Dublin Gudstjänst, fika och mingel

Fredag 5 oktober 15.00 Edinburgh Fika på Hemma

Söndag 21 oktober - 21 e tref 11.00 Fördjupningssöndag (KA) Söndagsskolan. Kyrkkaffe. 12.30-15 Söndagsjunta

Lördag 6 oktober 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar

Tisdag 23 oktober 13-15 Öppet hus / Stay&Play

Söndag 7 oktober - 19 e tref 11.00 Högmässa (EM) Söndagsskolan. Kyrkkaffe.

Onsdag 24 oktober 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London

Tisdag 9 oktober 13-15 Öppet hus / Stay&Play Onsdag 10 oktober 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 11 oktober 11.30 Torsdagsmässa 12.00 Torsdagsträff med lunch 19 – 21 Körövning UEK Lördag 13 oktober 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar 38

Torsdag 25 oktober 11.15 Seniorkören 12.00 Seniormässa och lunch 12.30 Bournemouth Gudstjänst och lunch 19 – 21 Körövning UEK

Tisdag 30 oktober 13-15 Öppet hus / Stay&Play Onsdag 31 oktober 9.00 Morgonmässa 18 - 19.30 Kom och sjung! 19.30 – 21 Ung i London Torsdag 1 november 19 – 21 Körövning UEK Lördag 3 november Alla helgons dag 11-16 Allhelgondag på Brookwood Städdag med efterföljande allhelgona andakt 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 4 november Sönd e alla helgons dag 11.00 Högmässa (KA) Uppsala domkyrkas gosskör. Söndagsskola. Kyrkkaffe

SAVE THE DATES 17 November Chalmerspexet Geronimo i London 22, 24, 25 november Julmarknad 13 december Seniorernas julbord Anmälan från 1 november 14 december Julbord Lucia i London 7 december, Westminster Cathedral 9 december, Southwark Cathedral 4 december, Ulrika Eleonora kyrka 6 december, Ulrika Eleonora kyrka 8 december, Ulrika Eleonora kyrka 11 december, Ulrika Eleonora kyrka

Lördag 27 oktober 12 – 12.45 Sångfåglarna (barnkör) övar Söndag 28 oktober - 22 e tref 11.00 Högmässa (EM) Söndagsskolan. Kyrkkaffe.

Med reservation för eventuella ändringar, se webbsida och facebook för uppdateringar.


Körerna Du vet väl att det går att gå med i våra körer när som helst på året! Kom och sjung!

illustration: sara spånghagen

Vi sjunger allt från visor, pop, gospel och psalmer. Vi jobbar med att utveckla rösten och fokusera på glädjen i musiken. Inga förkunskaper krävs. Onsdagar 18.00-19.30

Luciakören

Vill du vara med och sjunga Luciatåg i katedraler i London, Svenska kyrkan samt olika events runtom i stan? Du är välkommen om du har körvana och kan sjunga i stämmor, vill lära dig sånger utantill, och under december kan vara med i minst sju av Luciaframträdandena. Anmäl dig till Toril på organist@swedishchurch.com för provsjungning och första rep onsdag 30 oktober kl 19.30. Berätta vem du är, vilken stämma och vilken kör du har sjungit i, så får du övriga repetitionstider.

UEK – Ulrika Eleonora kyrkokör

En mindre dammig kyrkokör vars medlemmar varierar i ålder, bakgrund och livserfarenheter. Vår repertoar är blandad: sakrala och profana sånger, klassiska och nutida körverk, jazz, visa och folkton. I vår övar vi in ett större verk som framförs i slutet av terminen, åker på körresa, sjunger in sommaren, har en midsommarkonsert, samt deltar i Högmässan på söndagar. Torsdagar 19.00-21.00

UD – Ulricae Drängar

För herrar som sjunger i UEK finns även möjligheten att sjunga i manskören UD.

Ullakören

Biljetterna till årets Lucia i London släpps måndag 3 september till medlemmar och 1 oktober för övriga. All biljettförsäljning online https://member.swedishchurch.com Sångfåglarna - barnkör

6 år och uppåt. Vi sjunger, leker och dansar. Vi deltar och sjunger upp i familjemässorna en gång i månaden och under våren övar vi in en musikal som framförs i slutet av terminen. Lördagar 12.00-12.45

Seniorkören

Glädje att få sjunga tillsammans! Kom och delta när du kan och vill, ingen föranmälan. Vi övar i direkt anslutning till Seniormässan och sjunger i gudstjänsten. Ska du ändå gå på Seniorlunchen – kom och häng på!

Damkören som firade 1 år den 8 mars med konsert.

Ansvarig för alla församlingens körer är Toril Briese: organist@swedishchurch.com 39


Högklassiga lunchkonserter i kyrkan - med efterföljande sopplunch i Svenska salen. Torsdagar kl 12.00 24 May Flauguissimo Duo 14 June Johan Hugosson, piano 20 September Oktober (date to be confirmed)

Pris £6 inkl soppa med hembakat bröd och kaffe Ingen föranmälan behövs (om ni inte planerar att komma med en hel grupp, då får ni gärna kontakta husmor Stina via housekeeper@swedishchurch.com )

illustration: amelie persson

Lunchmusik med soppa

Församlingen behöver din hjälp Varje vecka möts hundratals personer i kyrkans lokaler i London och regelbundet även vid svenskträffar runt om i hela Storbritannien. Vårt uppdrag som svensk kyrka är att efter bästa förmåga tillgodose de behov som svenskar som vistas och lever här har. Men vi behöver hjälp. Dels behövs ekonomisk hjälp för att driva den årliga verksamheten samt hålla lokaler och byggnader i gott skick - här kan du hjälpa genom att bli medlem och ge oss ett årligt bidrag. Dels behövs ideell hjälp. Genom att ställa upp som ideell medarbetare ger du församlingen av din tid och ditt engagemang, tillbaka får du en möjlighet att bli behövd, finnas i ett sammanhang och förhoppningsvis möjlighet att växa. Oavsett om du är ung eller gammal, bor i London eller i 40

någon helt annan del av landet, har tid att hjälpa några timmar varje vecka eller kanske bara ett par tillfällen per år så välkomnar vi din hjälp. Just nu söker vi: Någon som kan hjälpa vår fundraiser Therese med trust research och annat, perfekt för dig som senare vill jobba inom charity sektorn eller är bra på research. Kontakta Therese på fundraiser@swedishchurch.com Och en cafévärd att jobba lördagar. Du har hand om kyrkans café, välkomnar gäster, svarar i telefon, kokar kaffe mm. Kontakta husmor Stina på housekeeper@ swedishchurch.com


SÖNDAGSJUNTA

Nyhet! Nu har vi börjat med syjunta även på söndagar - för dig som inte kan komma under veckorna, eller för dig som vill träffas oftare. Under våren och hösten planerar vi att träffas följande dagar;10/6, 26/8, 23/9, 21/10

SYJUNTA

Den första och tredje tisdagen i månaden träffas syjuntan mellan kl 13–17 i kyrkan bibliotek.

illustration: sara spånghagen

Tycker du det låter roligt och vill vara med - kontakta Helen Calner på tel 07920 061752 eller e-post deaconhelen@swedishchurch.com Du är alltid välkommen att delta!

thora ohlssons kulturstipendium Ansök senast 22 mars 2019 Årligt kulturstipendium med syfte att stärka de engelsk-svenska relationerna.Totalt upp till £6000 per år delas ut av fonden och stipendier ges för studier av engelsk kultur och kyrkoliv. Särskild hänsyn tas till sökandes anknytning till Lund. Senast 22 mars 2019 skall ansökan vara oss till handa.

Ansökan, tillsammans med CV och bilagor, skickas till: The Swedish Church in London, “Thora Ohlsson Cultural Fund” 6 Harcourt Street London W1H 4AG Stipendiater 2017: Sally Lundgren. Sång. För studier vid Royal Academy of Music. Olivia Sjöberg.

Mezzo sopran. För studier vid Guildhall School of Music and Drama. Jonatan Bougt. Klassisk gitarrr. För studier vid Royal College of Music. Julia Vetter. Opera. För studier vid Guildhall School of Music and Drama. Amie Foon. Opera. För studier vid Guildhall School of Music and Drama. Rebecka Lagman. Violoncell. För cellostudier.

41


Ibland i livet kommer man till punkter då man behöver hjälp och rådgivning. I Kyrkobladet försöker vi, genom intervjuer, tipsa om olika brittiska organisationer och charities dit man kan vända sig. Till detta nummer fick vi kontakt med svenska Ann Bägert, bosatt sedan många år i Suffolk, som idag arbetar som volontär på Citizens Advice.

goda råd behöver inte alltid vara dyra

Ann Bägert flyttade till Nacton Suffolk 1986 från Göteborg. Hon är gift med Sten Bägert, som då var vice VD för Stena Portlink. Under de första 10-15 åren var paret, genom goda vänner, aktiva inom Svenska kyrkan London. Idag tillhör Ann deras lokala anglikanska St Martins Church i Nacton. Paret har tre barn 29, 28 och 25 år, samtliga födda och utbildade i England. Ann har arbetat för, och varit voluntär för, Oxfam i närmare 18 år. Sedan sex år tillbaka är hon voluntär för CAB (Citizens Advice) Felixstowe – och detta är också anledningen till att vi har intervjuat Ann. CAB Felixstowe – Att jobba för Citizens advice är ett spännande jobb, berättar Ann när vi hörs pers telefon. – Man vet aldrig vilka frågor man skall få och vi lär oss ständigt själva. I Felistowe är vi ett 30-tal voluntärer som jobbar varsin dag i veckan. Vi har sex deltidsanställda personal, som alla har specialområden, liksom skulder och bidrag. 42

CAB bildades 1939 för att vara ett stöd för kvinnor som var lämnande ensamma under kriget. Nu har man kontor i de flesta städer och många ”mobila” platser, såsom vårdcentraler, bibliotek och fängelser. CAB har över 20.000, alla med minst ett års utbildning. Personalen på kontoret i Felixtowe svarar på mer än 10.000 frågor per år, där de vanligaste områdena är bidrag, skulder, relationer, boende och arbete. – Många människor har inte tillgång till internet och vi hjälper dem att finna informationen de söker, förklarar Ann. – Vi träffar dem antingen personligen och per telefon. Hon förklarar hur hon hjälper äldre att lära sig att själva leta information via internet så att de nästa gång kan hitta själva. Andra, med ekonomiska problem, kan komma in med plastpåsar fulla med räkningar. – För en del har det gått väldigt långt innan de kommer till oss, men det finns en förståelse här. Alla är alltid välkomna. Utifrån de förutsättningar som finns försöker man hitta lösningar åt sina klienter.


CAB drivs som en Charity och får statligt stöd. En viktig del i personalens arbete ligger därför också i att ge feedback till regeringen. – Många som jobbar hos oss är fd lärare eller poliser, berättar Ann. – Vår styrka är att vi är många volontärer och att folk litar på oss. Ann berättar att man jobbar som team hela tiden och att volontärerna alltid har en supervisor närvarande som de kan fråga om råd vid behov. De rapporterar allt de gör, men all rådgivning är naturligtvis konfidentiell. – Källor är extremt viktiga för oss. Våra råd måste kunna härledas, påpekar Ann. Jag frågar Ann vad det ger henne att jobba som volontär på CAB. Svaret kommer snabbt; – Vi har ju inte tråkigt när vi sitter på kontoret! Det ger insikt, kunskaper och man håller sig pigg i hjärnan. Man får nya utmaningar hela tiden.

Aims of the service To provide the advice people need for problems they face, To improve the policies and practises that affect people’s lives. Principles of the service The service provides free, independent, confidential and impartial advice to everyone on their rights and responsibilities. It values diversity, promotes equality and challenges discrimination.

Läs mer om CABs arbete, och om hur du kan bli volontär, på deras webbsida: www.citizensadvice.org.uk

text: åsa höjer illustration: amelie persson 43


att bryta ensamhet

– Det första och största vi gör, som vi alltid kan göra, är att ta emot en berättelse, att lyssna, säger Helen Calner, församlingens ena diakon. Hon ger ett oerhört tryggt och moget intryck, bottnat i år av erfarenhet och hundratals möten med människor i unika och ibland utsatta situationer. Vi har satt oss ned i en av kyrkans nya soffgrupper för att prata om utsatthet. Jag har specifikt bett att få höra hur Helen tänker kring de anhöriga till svårt sjuka vi möter. Hur kyrkan kan stötta de som har fullt upp med att själva stötta. – Vi kan hjälpa till att bryta ensamhet. Ibland kan det vara skönt att det finns någonstans där någon vet, men många gånger vill man inte belasta de vänner eller familj man har, då kan vi lyssna. Vi kan hjälpa att bära deras situation, säger Helen.

44

Det kyrkan många gånger kan hjälpa till med är att skapa nätverk. Att göra hembesök, vägleda vidare till andra charities, förmedla kontakt med andra hjälpinstanser eller någon av församlingens präster. – Vi kan inte göra åt, men vi kan gå med en bit på vägen, poängterar Helen. – Vi kan vara den som hör av sig, som lyssnar. Jag har själv mött flera personer som är fastlåsta i situationer med vård av nära anhörig. Man gör allt man kan för att få det att fungera så bra som möjligt hemma för sin partner. Till en början kanske det är hanterbart, men i många fall, där sjukdom eller ålder gör den andra personen alltmer hjälpkrävande, finner man sig till sist insnärjd i den andra personens behov. Man får ingen tid över till sig själv och sitt eget liv. Man hamnar som i ett slags medberoende. Trots att man gör allt känner många ofta dåligt samvete över att inte räcka till. – Många gånger kan man som anhörigvårdare bli väldigt utlämnad, bekräftar Helen. – Kanske har man sina barn i Sverige och det kan sitta långt inne att be om hjälp. Man är rädd att visa sin sårbarhet. – Men be oss om hjälp! Be grannar, be vänner.


Har du behov av någon att prata med? Svenska kyrkan i London är en plats man vänder sig till när man är i behov av hjälp av olika slag. Alla i personalen är öppna och välkomnande, samtalar gärna och ger vid behov medmänskliga råd. Bor du utanför London? Under våra besök på platser runt om de brittiska öarna så kan du som önskar även boka in enskilda samtal. Präster och diakoner är främst till för själavårdande samtal, men kyrkan kan hjälpa till med kontakter till professionella psykologer och terapeuter. Kontaktuppgifter till församlingens präster och diakoner hittar du på www.svenskakyrkan.se/london

Vi vet att det finns nätverk och vi kan peppa att återknyta kontakter som har glidit isär. Här fyller också kyrkans forum och verksamheter en stor funktion. De mötesplatser församlingen skapar ger människor tillfälle att träffa andra, att ta sig ut en stund. – Vi ser ofta att när en person försvinner ur ett sammanhang så blir man efterfrågad av gruppen, säger Helen. Hur gör man då? Om man inte sen tidigare har någon kontakt med kyrkan. Hur tar man första steget? – Ring! Ta kontakt. Be att få ett samtal. Du behöver aldrig förbereda dig eller ha något att säga. Helen får det att låta så enkelt. – Du är inte ensam. Det är många som vet och förstår att man kan kontakta oss – vem du än är, var du än är. – Det är det här som är diakoni för mig, säger Helen, att vara där människan är. – Det är där vi kan bekräfta. Jo – ta din tid! Det kan sitta långt in att be om hjälp, men be oss, be grannar, be vänner. Du behöver inte vara rädd för att bli värderad eller dömd. Vi finns här för dig.

Se även kontaktuppgifter till svensktalande psykologer och terapeuter listade i Kyrkobladets Yellow Pages. Församlingens diakoner och präster har ett brett kontaktnät och hjälper dig även vidare om du behöver komma i kontakt med någon annan. Tveka aldrig att höra av dig.

text: åsa höjer illustrationer: sara spånghagen 45


att tjäna sina medmänniskor

46


Det var Frälsningsarmén som förde Eva och Johnny Kleman samman och sedan vidare ut i världen. Engagemanget i kåren började för dem båda redan i ungdomen, och har sedan fortsatt ett helt liv. Att tjäna sina medmänniskor och hjälpa de utsatta är, och har alltid varit, deras livsuppgift.

Eva och Johnny Kleman lärde känna varandra på Frälsningsarméns officersutbildning i Stockholm och gifte sig en tid efteråt. Då hade de båda varit aktiva i organisationen redan sedan tidig ungdom. Johnny kom ifrån en släkt med bakgrund i Frälsningsarmén och annan kyrklig och ekumenisk verksamhet i Borås och var tidigt verksam i den lokala kåren. Eva hade inte riktigt samma bakgrund, men hennes föräldrar köpte ofta Stridsropet, Frälsningsarméns tidning, som därför fanns hemma för Eva att bläddra i. Men kanske var det ändå den lokala fiskhandlaren hemma i Motala som var Evas första kontakt med kåren. Fiskhandlaren bjöd Eva på hennes första räka, så när hon sedan kände igen honom när hon tillsammans med en väninna började gå i söndagsskola, var det ett bevis på att detta var något som människor ifrån det lokala samhället var engagerade i. ”Så vem vet, hade det inte varit för den där räkan hade det kanske aldrig blivit ett liv i Frälsningsarmén tjänst”, skämtar Eva.

Tjänster bortom hemtamt Efter utbildningen i Stockholm blev första tjänsten för dem i kåren i Karlskrona. Inom

Frälsningsarmén tjänsteplaceras personalen, vilket betyder att man efter att ha blivit tillfrågad blir föreslagen en tjänst på en ort där behov finns. Att under hela sitt yrkesliv ha blivit tjänsteplacerad säger Eva har varit både spännande och lärorikt. Det har tagit dem till platser och tjänster som de kanske aldrig riktigt tänkt sig, bortom det som varit hemtamt, och därigenom har de fått utvecklas både i arbetet och personligen.

Med London som bas Efter Karlskrona gick färden vidare till Kiruna och Malmberget. Första tjänsten utomlands var i Finland, där de blev kvar i sju år, och sedan i Estland och Lettland. Till London kom de den första januari i år och här jobbar de på Frälsningsarméns internationella huvudkontor, en modern byggnad i City, vackert belägen mittemellan Themsen och St Paul’s katedralen. Här är Eva och Johnny tillsammans med sitt team ansvariga för Frälsningsarméns arbete i Europa. Det betyder att de fungerar som en länk mellan de olika ländernas arméer och den internationella ledningen. De fungerar som mentorer och måste vara väl insatta i både de olika ländernas arbetsätt, och också vilka behov som finns runt om

på kontinenten. Det är ett arbete som innebär mycket resor. När vi träffas på Johnnys kontor en solig måndagsförmiddag i början av mars är de nyss hemkomna från Madrid.

Allt startade i London Frälsningsarmén började sitt arbete inte långt ifrån där huvudkontoret ligger idag. I mitten av 1800-talet började väckelsepredikanten William Booth och hans hustru Catherine sitt arbete för att hjälpa fattiga och utsatta i Londons East End. Den äldsta kåren finns fortfarande kvar i stadsdelen Poplar. Under årtiondena som följde växte organisationen och idag finns Frälsningsarmén i 129 länder. Verksamheten kan se olika ut beroende på behov i olika länder, men det finns alltid ett gemensamt utryck och identitet i Frälsningsarmén som organisation. När arbetet fungerar som bäst är de en snabb och effektiv organisation som ”finns där när något händer och stannar kvar långt efteråt, ja kanske till och med alltid”, som Johnny utrycker det. Att hjälpa de utsatta och stödja där samhälle och myndigheter inte finns eller inte räcker till är grunden för Frälsningsarméns 47


Utsatthet är att hamna i ytterfil i livet

sociala arbete. På många sätt ser behoven likadana ut idag som på William och Catherine Booths tid, det handlar om fattigdom, missbruk, våld och hemlöshet. Men lösningarna och arbetsätten är väldigt annorlunda idag, mer än hundra femtio år senare. Eva och Johnny är otroligt glada för att Frälsningsarmén inte sitter fast i gamla traditioner om hur organisationen ska fungera, utan ständigt jobbar för att utvecklas och hitta nya lösningar.

Från härbärge till eget boende En gång i tiden drev Frälsningsarmén enorma härbärgen för hemlösa i städer runt om i världen. Här i London fanns till exempel ett helt kvarter i området Blackfriars med sängplatser för tusentals personer. Liknande anläggningar fanns i både Stockholm och Helsingfors. Idag organiseras Frälsningsarméns arbete för hemlösa i Europa istället till största del genom något som kallas Housing First som syftar till att människor ska få ett eget boende och därigenom bygga en identitet och en självständighet, något som är enormt viktigt för den enskildes självkänsla. Att få ha sitt eget namn på dörren betyder oerhört mycket för en människas egenvärde och trygghet. Som arbetsmetod för Frälsningsarmén 48

som organisation ligger det långt ifrån de enorma sovsalarna som tidigare generationers Frälsningssoldater drev.

kriminalitet med i problematiken så handlar det också om att hjälpa till att bygga en ny, sundare identitet och gemenskap.

Även om behovet av hjälp i en akut situation fortfarande är stort och Frälsningsarméns härbärgen och soppkök finns kvar på många ställen runt om i världen, så handlar det idag också om att hjälpa långsiktigt, att tänka strategiskt och hjälpa människor att inte hamna i ett permanent tillstånd av utsatthet.

Utsatthet är inget misslyckande

Individbaserad hjälp Ett långsiktigt och strategiskt arbete innebär också ett individbaserat arbete. Det finns ingen ”one-size-fits-alllösning” i arbetet för att hjälpa dem som hamnat i utsatthet, till exempel hemlöshet, som Johnny uttrycker det. Tvärtom så arbetar Frälsningsarmén med att tillsammans med den enskilde individen hitta en väg ut ur utsatthet, som fungerar för just honom/henne. Det kan handla om stöd för att hitta arbete, något som är en stor del av Frälsningsarméns arbete i till exempel Sverige och Australien, eller att stödja arbete för skuldsanering och förbättrad ekonomi. Om det till exempel finns ett missbruk eller

Att hamna i utsatthet kan, eller kanske till och med kommer att hända oss alla någon gång och det är inget misslyckande. ”Utsatthet är att hamna i ytterfil i livet”, säger Eva. Vad utsatthet innebär kan variera mycket. Det kan handla om sjukdom, ekonomiska problem eller våld i hemmet, men även om att tvingas på flykt eller att tillhöra en förtryckt minoritet. Vad det än är så kan det hända oss alla, antingen av en olycklig oförutsägbar omständighet eller på grund av negativa och förtryckande strukturer i världen. Under sina drygt fyrtio år i Frälsningsarmén har Eva och Johnny arbetat med utsatthet på väldigt många olika sätt. Först arbetade de väldigt konkret med verksamhet ute i församlingar och i lokalsamhället. Sedan började de arbeta mer på organisationsnivå med planering och strategi. Nu på senare år har arbetet i den internationella ledningen för organisationen inneburit ytterligare en nivå av långsiktigt arbete för att hjälpa utsatta. Att ha fått sett så många olika perspektiv


Visste du att barnhemmet Strawberry fields, som Beatles sjöng om, drevs av Frälsningsarmén?

Frälsningsarmén finns idag i 128 länder med fler än 14.300 kårer och över 1.130.000 frälsningssoldater.

på det hjälpande arbetet har varit en stor förmån, säger Johnny.

Att själv vara utsatt Men även de som hjälper de utsatta kan själva få uppleva utsatthet, något som den dryga miljon Frälsningssoldater som finns runt om i världen dessvärre inte varit förskonade ifrån. Det kan handla om en politisk förföljelse. Frälsningsarmén var till exempel förbjudna att arbeta i Sovjetunionen och länge även i Kina, även om de där nu har kunnat öppna upp verksamheten igen. Eller det kan handla om en utsatthet som kristna i minoritet, som i Indonesien och Pakistan. Det kan också handla om problem i det ekumeniska arbetet, det vill säga svårigheter i samarbetet och samexistensen med andra kristna kyrkor och trossamfund. Just detta tycker Eva är extra tråkigt. ”Det är en sorg när inte trossyskon stödjer varandra och drar åt samma håll”, säger hon. Eva menar också att det i Europa idag finns en negligering av kristen tro, att det inte ses som en tillgång i ett tänkande samhälle, utan tvärtom som lite löjligt och gammaldags. Detta är mycket olyckligt eftersom en kristen tro kan vara en stor tillgång i arbetet att minska utsatthet och fattigdom.

över fortsätter Eva och Johnny arbetet för att hjälpa människor i utsatthet, hur den utsattheten än ser ut och hur vi än kan ha hamnat där. Många av oss kommer aldrig Kristen tro är grunden att behöva bli bekanta med den I grunden är det tron som är ytterfil på livets väg som utsatthet innebär, men vi kan alla hamna motivationen och anledningen till där. Att arbeta med att hjälpa att göra personliga uppoffringar för att hjälpa andra. ”Den kärlek medmänniskor i utsatthet är ett och tro på andra människor som arbete som fortsätter att vara en kristen tro innebär är jätteviktig givande och utvecklande. ”Jag har fått så mycket själv, därför vill jag när man arbetar med människor i utsatthet”, säger både Eva och ge tillbaka”, avslutar Eva. Johnny. ”Det är viktigt att det finns troende människor ute i vanliga livet, människor som reflekterar sin tro, är sin tro”, säger hon.

Det är också i tron som Eva och Johnny finner styrkan att fortsätta i sitt värv. ”Jag tror att det är väldigt lätt att bli cynisk när man arbetar med och ständig ser en svår utsatthet, om man till exempel är socialarbetare, läkare, polis och så vidare”, säger Eva. Därför är det viktigt att komma tillbaka till kärnan, till tron på andra människor, och där är kåren eller församlingen viktig. Det är även där de kan bearbeta vad de ser och upplever och få ny motivation. Johnny säger att det kan vara svårt att sätta ord på vad han upplevt i gemenskapen och tron, men att det är och har varit avgörande för honom. Tillsammans med alla andra Frälsningssoldater världen

text: åsa svensson illustration: sara spånghagen

Vill du läsa mer om Frälsningsarmén och dess arbete? www.fralsningsarmen.se 49


Dop & Bröllop När ett barn döps är det familjeglädje och tacksamhet över ett nyfött barn Vi hälsar en ny människa välkommen till Livet. Dopet innebär gemenskap – genom Gud och medmänniskor, gemenskap över tid och evighet. Dopet är ett av kyrkans sakrament; det betyder en helig handling som rymmer ett mysterium. Barnet Välkomna att gifta er eller få ert får ett tydligt tecken på att ”Du är älskad av Gud, Du har ett okränkbart värde, Du är älskad precis äktenskap välsignat i Svenska kyrkan som Du är, Du har en uppgift i Livet”. Dopljuset i London! är en symbol för att hur mörkt det än blir finns det hopp om ljus och liv. Dopljuset kan man tända på dopdagen, på födelsedagen, vid aftonbönen och varje Varje vigsel/ välsignelse är en påminnelse om att gång man vill eller behöver bli påmind om tryggheten all kärlek har sitt ursprung i Gud. ”Gud är kärlek” står det längst fram i vår kyrka Ulrika Elonora, och som berättar om dopet. ur den kärleken får vi inspiration och kraft i våra relationer. Det finns en given ordning för Svenska Svenska medborgare döpta i Svenska kyrkan kyrkans vigsel och välsignelser. I samråd med i London blir medlemmar i Svenska kyrkan. musiker och präst kommer ni överens om musik och Andra medborgare erbjuds medlemskap i textläsningar. Boka dag och tid i god tid! Londonförsamlingen men inte i Svenska kyrkan.

Konfirmation 2019 Konfirmationsläsning i Svenska kyrkan i London. Som konfirmand i Svenska kyrkan i London får du möjlighet att samtala om det som är viktigt i livet, samt lära dig mer om kristen tro och även om dig själv. Utgångspunkten finns nästan alltid i de frågor som du bä med dig och vi pratar om högt och lågt, om död och liv, förlåtelse, relationer, sorg och glädje, och allt det som livet rymmer. I år ser upplägget något annorlunda ut än tidigare år Söndagen 21 oktober kl. 11.00. Vi börjar med gudstjänst som följs av informationsträff för konfirmander och föräldrar. Hit är du välkommen också om du ännu inte bestämt dig, men är nyfiken på vad konfirmation hos oss innebär. Januari 2019, helgträffar och läger. Från Januari 2019 ses vi en helg i månaden fram till och med maj. Vi har ett läger i Sverige i Augusti. Söndag 4 september 2019, kl. 11.00 Konfirmationen i Svenska kyrkan i London. För anmälan och frågor kontakta präst Kristina Andréasson på chaplain@swedishchurch.com alla illustrationer detta uppslag: amelie persson 50


Ur kyrkböckerna Dop 13.01.2018 13.01.2018 20.01.2018 20.01.2018

Archibald Constantine Wilhelm Kristell Aliya Maria Muloko Muli Alicia Eva Gaby Kockum Lara Elisabeth Sennen Kivell

03.03.2018 10.02.2018 10.02.2018 10.02.2018 17.02.2018 25.02.2018

Epernay Maria Pileborg Dunster Beatrice Margareta Dreja Wikehult Finn Anders Benjamim Castello Lucas Jacob Eapen Henry Oskar Lamont Leighton Evangeline Margaretha Lollo Caroline Hybbinette

03.03.2018 04.03.2018 18.03.2018 18.03.2018 23.03.2018 24.03.2018 24.03.2018

Albert Constantine Bjernklo Ines Fazlic Cassandra Haroma Xander Haroma Frank Leo Norozifard Leo Erik Christopher Träff Flynn Tomas Sweeney

Vigsel / Välsignelse 07.04.2018 Elsa Victoria Wells & Sérgio Miguel Lopes Soares Begravning / Minnesstund 02.02.2018 Kim Wall 11.04.2018 Peter Johan Alfred Engen

Har ni frågor om dop, konfirmation, vigsel, välsignelse eller begravning? Kontakta Kristina Andréasson på chaplain@swedishchurch.com

51


illustration: amelie persson

Ung i London Onsdagskvällar 19.30-21 För svenskar mellan 18-27 år som vill träffas och lära känna nya kompisar. Olika program varje vecka, oftast i kyrkans lokaler på 6 Harcourt Street i Marylebone men ibland ute “på stan”. På facebook finns vi som Ung i London. Gå gärna med i gruppen eller maila Magnus på propertymgr@swedishchurch.com Follow us on twitter @SvkyrkanLondon Facebook svenskakyrkanlondon

Being a Charity

We hope that this can be a mutually beneficial relationship so you are able to enjoy our church community and all that it means to so many of you here in London and Thanks to you, our donors and engaged members and elsewhere in the UK. supporters of our lovely church, we have the opportunity to continue our good work here in London. Hopefully we can continue this great relationship for many years to come and we greatly appreciate you all As most of you are aware we are a charity here in the UK being part of our Swedish Church community. and so we are totally dependent on the generosity of our donors, members and supporters. Eric Muhl, rector rector@swedishchurch.com

52


notiser

Besök en ny plats i UK. Bo hos andra svenskar.

svenskt boendebyte och gästrum

illustration: sara spånghagen

Vi är många svenskar runtom på de brittiska öarna. Är du nyfiken på att se nya platser? Har du kanske ett rum över för en annan svensk på resande fot? Eller varför inte byta lägenhet under en tid? Vi har under 2017 delat kontaktuppgifter till personer som öppnat sitt hem för andra. Nu gör vi ett uppehåll i detta nummer. Är du intresserad av att finnas med i kommande nummer? Maila uppgifter till communications@swedishchurch.com

Lite vacker musik?

SENIORER

Önskar du förgylla din vigsel, ditt barns dop eller någon annan festlighet med vacker körsång? Ulrika Eleonora kyrkokör kommer gärna med en kvartett eller mindre ensemble och bjuder på stämningsfull sång. Kontakt: Körledare Toril Briese organist@swedishchurch.com

Populära seniorträffar anordnas en torsdag varje månad och välkomnar 70-120 personer. Varje vår gör vi även en bussutflykt med picknick till ett särskilt utvalt resmål. Anmäl intresse senast tisdagen före respektive lunch till cafévärden på 020 7723 5681 eller via e-post till office@swedishchurch.com Swedish Benevolent Trust gör det möjligt för församlingen att bjuda på dessa luncher. Herrklubben BV bidrar till en lunch per år.

Vi behöver dig! Vill du hjälpa till i församlingen, kanske som cafévärd, ekonomiassistent, med administrativt arbete eller stöd till vår fundraiser... Inför hösten behöver vi också alltid fler som kan hjälpa oss under julmarknads- och luciaperioden. Kontakta diakon Helen Calner så hjälper hon dig att komma i kontakt med rätt person. Även du som bor utanför London behövs - för att vara ett stöd inför och under våra resor runt om i Storbritannien. Kontakt Kristina Andréasson om det låter intressant. Och Kyrkobladet behöver alltid nya medarbetare! Snart är ny kommunikatör på plats, håll utkik på webben. 53


Storbritannien och EU

I Storbritanniens EU-folkomröstning den 23 juni 2016 röstade en majoritet av väljarna för att lämna EU. Har du frågor om hur det kan påverka dig som bor i landet hittar du aktuell information på ambassadens webbsida. Vi uppdaterar sidan löpande med ny information både på svenska och engelska. Information regarding the EU referendum and how it may effect you - check our website. Har du en direkt fråga angående Brexit, maila oss gärna på ambassaden.london@gov.se

Ansöka om svenskt pass Passa på att söka pass när du är på besök i Sverige. Normalt kan du få det färdiga passet eller id-kortet på en vecka. Passet kan också hämtas ut på ambassaden i London eller på konsulat i Storbritannien. Ambassaden rekommenderar att du besöker polisens hemsida www.polisen.se för information om öppettider på olika passmyndigheter i Sverige samt information om vilka dokument som behövs. Avgiften för att söka pass i Sverige är 350 kronor. Om du lämnade Sverige före 1 januari 1998 så kom ihåg att ta med besked från UK Visas and Immigration/Home Office där det framgår om brittiskt medborgarskap har beviljats. Intyget kallas för – letter of nonacquisition of British citizenship. Beviset måste uppvisas vare sig du ansöker i Sverige eller i Storbritannien. Detta gäller inte om du fick det brittiska medborgarskapet vid födseln. Du behöver bara ansöka om Letter of Non-Aquisition of British Citizenship en gång. Bevara intyget väl då du kan vara tvungen att visa upp det vid framtida ansökningar om pass. Se ambassadens hemsida 54

för ytterligare information samt länkar till UK Visas and Immigration.

På ambassadens hemsida finns ytterligare information om pass, samordningsnummer och ID-kort. På ambassadens Ambassaden rekommenderar att hemsida finns också nyheter, ansökan sänds till UK Visas and evenemangstips och information Immigration med rekommenderad om medborgarskap, vigsel, post. Tänk på att ansöka om körkort med mera. intyget i god tid före planerad resa.

swedenabroad.se/london

Boka tid Det är nödvändigt att boka tid för att ansöka om pass och ID-kort. Du bokar själv via ambassadens hemsida, swedenabroad.com/ london, se under Service för svenska medborgare. Boka i mycket god tid, det är många som söker pass på ambassaden och tiderna blir snabbt fullbokade. Har du bokat tid men inte har möjlighet att komma, vänligen avboka din tid så någon annan kan boka in sig. Nödpass Ett nödpass utfärdas endast för en nära förestående enkelresa, eller i särskilda fall en tur och retur-resa till Storbritannien. Ta med bekräftelse på bokad resa när du ansöker om nödpass. Kontrollera att landet du reser till accepterar ett svenskt nödpass. Se ambassadens hemsida för mer information och kostnad för att söka nödpass.

Passavdelningens öppettider Mån 9.00-12.00 samt 14.00-15.00 Tis 9.00-12.00 Ons Stängt Tors 9.00-12.00 Fre 9.00-12.00 Periodvis håller ambassaden extra öppet, du hittar alltid aktuella öppettider på hemsidan. Kontakt E-post: ambassaden.london-pass@gov.se Telefontid, pass: 020 7917 6410 Tisdag 14-15 Fredag 14-15 Följ ambassaden: twitter.com/SwedenInUK facebook.com/ EmbassyOfSwedenInLondon instagram.com/swedeninuk


illustration: sara spånghagen

val 2018 Den 9 september 2018 är det val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige i Sverige. Du som är svensk medborgare bosatt i Storbritannien kan rösta i riksdagsvalet 2018 på ambassaden i London. Om du är svensk medborgare, har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och är bosatt i utlandet har du rösträtt i riksdagsvalet. Som utlandssvensk behöver du anmäla dig till röstlängden vart tionde år för att finnas kvar i den. Du anmäler dig genom att använda Skatteverkets blankett som heter Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842). Blanketten används om du är utflyttad från Sverige (utvandrad) och vill: - anmäla dig till röstlängd eller - anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet

Alla som bor utomlands kan brevrösta. Brevröstningsmaterial kan beställas från Valmyndigheten. Du kan också rösta på ambassaden i London. Ambassaden i London kommer att ha följande öppettider för röstning: Måndag 20/8 kl 9-17 Tisdag 21/8 kl 9-17 Onsdag 22/8 kl 9-19 Torsdag 23/8 kl 9-17 Fredag 24/8 kl 9-17 Måndag 27/8 kl 9-17 Tisdag 28/8 kl 9-17 Onsdag 29/8 kl 9-19 Torsdag 30/8 kl 9-17 Fredag 31/8 kl 9-17 Lördag 1/9 kl 10-17 Söndag 2/9 kl 10-17 Måndag 3/9 kl 9-17 Tisdag 4/9 kl 9-19 Onsdag 5/9 kl 9-17


We stock more than 1000 different Swedish products, groceries, deli, gifts, Swedish art and design Visit our London stores 32 Crawford Street, London W1H 1LS 66 Barnes High Street, London SW13 9LD Website & online store www.totallyswedish.com Tel: 020 7224 9300 TotallySwedish1

Follow us on twitter @SvkyrkanLondon Facebook svenskakyrkanlondon

We’re a little bit of Sweden in the UK for you

@TotallySwedish1 @TotallySwedish1

Kyrkobladet söker... Gillar du att skriva, fota eller göra illustrationer? Kan du tänka dig att göra en ideell insats då och då för Svenska kyrkan i London? Kontakta vår kommunikatör på communications@swedishchurch.com

56


57


SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE FOR THE UK ENGAGE. NETWORK. DISCOVER. CONNECT.

Representing more than 400 companies spread over 55 industries, the Swedish Chamber of Commerce is the largest Swedish business community outside of Sweden, with a mission to inspire, promote and extend relations between individuals and companies in Sweden and the UK. As a not-for-profit organisation explicitly dedicated to our Members, we create opportunities and host events for and with our Members to encourage Anglo-Swedish business.

Swedish Chamber of Commerce for the UK Sweden House 5 Upper Montagu Street London W1H 2AG Tel: 020 7224 8001 Fax: 020 7224 8884 E-mail: info@scc.org.uk Web: www.scc.org.uk

For more information about the Chamber, Membership and upcoming events, please visit www.scc.org.uk

Svenska Skolan i London

Vi erbjuder undervisning på alla stadier, från förskola till gymnasium. Vår undervisning sker i små grupper och våra erfarna och kvalificerade lärare tar en mycket aktiv del i varje elevs utveckling. Välkommen till oss!

Förskola & Grundskola office@swedishschool.org.uk +44 (0)20 8741 1751

www.swedishschool.org.uk

58

Gymnasiet

gymnasiet@swedishschool.org.uk +44 (0)20 8332 8360


Yellowpages

Svensk förening eller organisation? Företag som vänder sig till svenskar? Yellow Pages är en service till våra medlemmar och läsare av Kyrkobladet. Vill du finnas med på Yellow Pages maila dina uppgifter till Åsa på communications@swedishchurch.com Vi förbehåller oss rätten att redigera och ev korta texter. SVENSKA MYNDIGHETER Svenska ambassaden 11 Montagu Place, London W1H 2AL 020 7917 6400 www.swedenabroad.com/london Svenska handelskammaren Sweden House, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG 020 7224 8001 www.scc.org.uk Young professionals of the swedish chamber of commerce info@scc.org.uk BUSINESS SWEDEN Sweden House, 4th floor, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG www.swedishtrade.com VisitSweden Sweden House, 5 Upper Montagu Street, London W1H 2AG 020 7108 6168 www.visitsweden.com Swedish School at Richmond University Richmond-upon-Thames, TW10 6JP 020 8332 8361, 020 8332 8363 gymnasiet@swedishschool.org.uk Svenska skolan 82 Lonsdale Road, London SW13 9JS 020 8741 1751 www.swedishschool.org.uk UNDERVISNING I SVENSKA/ learn swedish Svenska skolföreningen i Brighton För barn i alla åldrar www.swedischschoolinbrighton.co.uk Svenska skolan Cambridge www.svenskaskolan.co.uk Svenska skolföreningen i Cobham svenskgruppen@gmail.com Camilla Ballentyne Swedish Tuition. Undervisar vuxna och barn, alla nivåer. camilla_ballentyne@hotmail.com elecs training partnership Swedish Language and Culture training. Undervisning även via Skype. 07979 802506 agneta.powdrill@virgin.net

Globatris Ger lektioner i svenska/svensk konversation över Skype. Barn och vuxna. www.globatris.se international school of london, surrey Internationell förskola/grundskola i Woking med gedigen svensk modersmålsundervisning och fokus på friluftsverksamhet samt individuellt lärande. 2-12 år www.islschools.org/surrey International School of London, W3 Internationell förskola, grundskola och gymnasium i västra London med gedigen svensk modersmålsundervisning och fokus på språk och globalt tänkande. 3-18 år (IB examen) www.islschools.org/london Kensington Skolföreningen Svenska Southbank i Kensington, SSSK mariatamander@me.com Lilla Londons Svenska Skola lillalondonssvenskaskola@yahoo.co.uk Margareta Sjöqvist Vuxna och barn. margareta.sjoqvist@hotmail.com Norra Londons svenska skola northlondonswedishschool@yahoo.co.uk smultronstället Svensk skola i Islington/Angel för barn från 1 år. www.smultronstallet.co.uk Sveaskolan - london För barn 3-12 år. sveaskolan@yahoo.com Svenska skolan i Barnes Både för barn och vuxna. www.swedishschool.org.uk

swedex examinations All levels (A2, B1, B2) sales@swedishlanguagetraining.co.uk swedish classes for beginners Learn Swedish with an authentic Swede. London. 07958 471083 www.e17swedish.com Yvonne King Undervisar vuxna – individer och små grupper. Alla nivåer. Gloucester. yvonne@yvonneking.co.uk NORDISKA KYRKOr i london Norska Sjömanskyrkan St Olavs kirke, 1 St.Olav’s Square, Albion Street, Rotherhithe, London SE16 7JB 020 7740 3900 www.sjomannskirken.no/london Finska Sjömanskyrkan 33 Albion Street, London SE16 7HZ 020 7237 4668 www.finnishchurch.org.uk Danska kyrkan 4 St Katharine’s Precinct, London NW1 4HH 020 7935 7584 www.danskekirke.org council of lutheran churches 020 7554 9753 www.lutheran.co.uk ekonomi, advokater advokat Nilla Ekström Parry +46 (0)31-743 33 42 www.advokatfirmanljung.se Dr Anna Bradshaw Svensktalande försvarsadvokat på Peters & Peters Solicitors LLP. Expert på ekobrott, utvisning och ekonomiska sanktioner. 020 7822 7751 abradshaw@petersandpeters.com

svenska skolan i edinburgh www.scottishswedish.org

förnybar energi Expertrådgivning. AC&T Ltd. G. Richardson Civ. Ing. 01752 795633

Svenska skolan i Milton Keynes För barn från 3 år. svenskaskolanmk@yahoo.co.uk

goodwille 020 7795 8100 www.goodwille.com

svenska skolan i surrey www.svenskaskolanisurrey.co.uk

handelsbanken 020 7578 8000 www.handelsbanken.co.uk 59


mackrell turner garrett Patrik Jacobsson, Trainee Solicitor 020 7240 0521 www.mackrell.com

SveaBritt Nätverk för yrkesarbetande svenska kvinnor i Storbritannien. www.sveabritt.com

McGuire Woods lawyers 020 7632 1600 london@mcguirewoods.com

svenska ingeniörs sällskapet www.swedishengineers.org.uk Frågor om medlemskap, ta kontakt med P O Emanuelsson 07919 190004

Nicholas Bryce-Smith Bryce-Smith & Partners Försäkringsmäklare. London. 020 7976 6060 www.brycesmith.co.uk nordea +352 43 77 77 www.nordeaprivatebanking.com ogr stock denton llp 020 8349 0321 www.ogrstockdenton.com seb 020 7246 4307 privatebanking@seb.co.uk www.seb.co.uk SVENSKA FÖRENINGAR I uk Anglo-Swedish Society www.angloswedishsociety.org.uk Bärsärkar och Vikingar Kontaktperson Alexander Malmaeus stallaren@b-v.org.uk cardiff scandinavian society www.swedishsociety.co.uk devon and somerset angloscandinavian society www.angloscan.org.uk EFS London Organisation inom Svenska kyrkan. www.efsilondon.com hampshire anglo-scandi society www.hass.org.uk harrogate/leeds barngrupp Träffas första lördagen i månaden i Harrogate/Leedsområdet. fleurdumal@gmail.com hertfordshire angloscandinavian society www.hertsscandinavian.co.uk northants anglo-scandinavian society kerstin.banham@outlook.com linc Liverpool International Nordic Community Träffar och gudstjänster varje vecka i Gustaf Adolfs kyrka, Liverpool. www.nordicliverpool.co.uk skandinaviska klubben i croydon Träffar 1-2 ggr/månad samt till midsommar, jul, mm. kerstin.juniper@gmail.com 60

Svenska Mammor Helps mothers worldwide with information, advice, mothers’ groups, etc. www.svenskamammor.com svenska mammor wimbledon sara.traube@gmail.com Swedish Society, wales www.swedishsociety.co.uk

swedish nannies We match families in London and the UK with Swedish nannies and au pairs. Whether you are a family looking to hire or a nanny looking for a new job, we help. 01525 841294 www.swedishnannies.com the swedish nanny company 020 8133 0141 www.swedishnannycompany.co.uk caféer/restauranger, mat, bar & catering akva Svensk bar 129 Fountainbridge, Edinburgh EH3 9QG www.bodabar.com

The Scottish-Swedish Society info@scottishswedish.org

Alma’s café 35 Park Parade, London NW10 4JE 020 8965 2316 www.almacafe.co.uk

Svenskar i världen London: Anneli Pinchard Durham: Anna Carlsson anna.carlsson@lycos.com

aveqia Relationsbyggande gastronomiska möten. 2 St. Bride Street, London EC4A 4AD www.aveqia.co.uk

SWEA En världsomspännande förening för svensktalande kvinnor utomlands. SWEA London www.london.swea.org SWEA Irland www.sweairland.org

aquavit london ltd St James’s Market, 1 Carlton Street London SW1Y 4QQ www.aquavitrestarants.com

Swedish Meetup Group We’re a group of London-based expat Swedes who reguarly meet up. http://www.meetup.com/ LondonSwedishLanguageMeetup uppsala university uk alumni chapter Peter Lindqvist 07879 603730 uubialumni@uadm.uu.se au-pair & nanny Nordic light nannies Professional, high-quality nannies of our exceptional Scandinavian standards. Are you giving your child the best chance to learn, develop and have fun at the same time? 07743 565963 www.nordiclightnannies.co.uk swedecare Specialist staff from Sweden. Au Pairs, Mother’s help & housekeepers. Care for the Elderly. Horse stable staff. www.swedecare.info 020 7435 1262 / 07958 606084 swedish connection Svensk au pair och nannyförmedling i London. Personlig på plats service, Facebookgrupp, Au pairträffar i London 020 8638 0904 www.swedishconnection.co.uk

bageriet 24 Rose Street, London WC2E 9EA www.bageriet.co.uk blåbär - nordic living Lifestyle store & café in Putney. www.blabar.london Bröderna Olssons Garlic & shots 14 Frith Street, London W1V 5TS www.garlicandshots.com cakes for all reasons Kanelbullar, lussekatter, prinsesstårtor och smörgåstårtor. Lise-Lotte 020 7402 2927 curious yellow kafé Frukost, brunch, lunch. Skandinaviskt. 77 Pitfield Street, London N1 6BT facebook.com/CuriousYellowKafe drinksfusion Leading drink design company, providing service with style and a personal touch www.drinksfusion.com ekte. Nordic Kitchen 2-8 Bloomberg Arcade, London EC4N 8AR www.ektelondon.co.uk Fabrique Stenugnsbageri & caféer i London Arch 385, Geffrye St, London E2 8HZ 8 Earlham St, London WC2H 9RY 212 Portobello Road, London W11 1LA www.fabrique.co.uk


fikabristol Fika Bristol cater for events, meetings and parties. www.fikabristol.co.uk

the harcourt Cocktailbar & restaurang snett emot Svenska kyrkan i London www.theharcourt.com

fikabröd Kanelbullar och andra svenska bakverk www.facebook.com/fikabrod

the storck’s kitchen Catering for all occasions. www.storckskitchen.com

fine and scandi Scandi catering in Sussex www.fineandscandi.co.uk

SugarSin - svenskt godis 1 Russell Street, London WC2B 5JD 28-29 Duke Street, Brighton, BN1 1AG www.sugarsin.co.uk

hej coffee Svenskt kaffe i London www.hejcoffee.co.uk hemma - Café och bar 73 Holyrood Rd, Edinburgh EH8 8AU www.bodabar.com joseph pearce Bar och restaurang med svensk touch 23 Elm Row, Edinburgh EH7 4AA www.bodabar.com kosmopol - Bar 138 Fulham Rd, London SW10 9PY 020 7373 6368 www.kosmopol.net kupp Food, drink, coffee, store Unit 53, 5 Merchant Square, Paddington, London W2 1AS www.kupp.co lisa’s kitchen & bar Svensk restaurang 305 Portobello Road, W10 5TD www.lisasportobello.com Nordic Bakery info@nordicbakery.com Nordic Bar 25 Newman Street, London W1T 1PN www.nordicbar.com Ocado Swedish Shop 0845 399 1122 www.ocado.com

Princess Tilly’s Tea Parties

Agneta Sjöberg, baker. Homemade cakes with a Swedish twist. www.princesstillysteaparties.co.uk rök smokehouse and bar 149 Upper Street, London N1 1RA 26 Curtain Road, London EC2A 3NY www.roklondon.co.uk

sweetish Svenskt godis online. www.sweetish.co.uk söderberg Svenska bagerier i Edinburgh www.soderberg.uk TotallySwedish 32 Crawford Street, London W1H 1LS 66 Barnes High Street, London SW13 9LD www.totallyswedish.com wayne’s coffee 225 Kensington High Street, London W8 6SA Wayne’s Cranbrook Road, Ilford, 28-32 Cranbrook Road www.waynescoffee.co.uk åive Importör av naturligt mineralvatten från norr om Polcirkeln. www.aive.se kultur, pr & events carlstromphotography Bröllopsfotograf Joakim Carlström 07599 840246 www.carlstromphotography.com cecelina photography www.cecelinaphotography.com closeup pr Press, PR och marknadsföring för svenska livsmedelsföretag. www.closeup-pr.com closeup productions Media- och produktionsbolag www.closeup-productions.com emelie hill dittmer Freelance journalist 07912 948774 www.emeliehdittmer.com

Scandinavian Kitchen 61 Great Titchfield Street, London W1W 7PP www.scandinaviankitchen.co.uk

Elisabet baldwin connects 07973 798015

sofi’s bar - Svensk bar 65 Henderson St, Edinburgh EH6 6ED www.bodabar.com

fotograf kristina sälgvik 07513 038174 www.kristinasalgvik.com fotograf rikard österlund www.rikard.co.uk

fotograf sara lejon www.saralejon.com kax photos Fotograf Kajsa Kax www.kaxphotos.com lisa Brunzell, Fotograf 07521 097695 www.lisabrunzell.se little swedehearts photography Sagoberättande familjefotografering. www.littleswedehearts.co.uk londonsterling Staffing agency. Jobb inom event www.londonsterling.com londonsvenskar guider, tips, jobb, events, boende. www.londonswedes.com love singing Sånglektioner med Kristina Mansbridge, MA PG Dip, London www.love-singing.co.uk off to work Rekrytering, event och catering. www.offtowork.co.uk photographer johanna nyholm Modefotograf www.johannanyholm.com scandiway Your guide to Scandinavian dining places, interior boutiques, events and more www.scandiway.co.uk sophie boutar photography Beautiful & timeless portraits. 07894 147831 www.sophieboutarphotography.com STOCKHOLMBEEHPA.COM Recommended Places to Go, Eat, Stay, Visit and How to Get Around peter@beehpa.com boende, inredning & flytt ac relocation Jobbar över hela London; hjälper företag och privatpersoner att hitta bostad att hyra, köpa eller investera i. 07748 408630, 07786 098881 www.acrelocation.com A.K.A. Relocations Ltd. Vi erbjuder en skräddarsydd service för privatpersoner och företag som vill köpa eller hyra bostad i London med omnejd. 020 77510666 www.akarelocations.com billy svensson adi Svensk körskolelärare www.london-adi.co.uk

61


renee bryant flowers Florist. Small, experienced team designing floral arrangements for weddings and events in East Sussex, London and across the South East. 07803 175533 renee.bryant@btinternet.com facebook.com/reneebryantflowers Skåne Täck & Bygg 07931 702717 mertonsand@hotmail.com The Swedish Chair 020 8657 8560 www.theswedishchair.com swedish kitchen company Beautiful contemporary and traditional kitchens for all tastes and budgets. 07768 318280 swedish man & van 020 7060 4521 TRÄDGÅRDS DESIGN & BYGG Från Modern Contemporary till Stylish Classics & Scandi Chic City Patios, Takterasser eller omfattande Estate trädgårdar, vi mästrar det mesta. 07872 117033 www.greenlinesdesign.co.uk kläder & design amanda svart Kläddesign och accessoarer www.amandasvart.co.uk a swedish home Webshop selling Swedish trasmattor and gifts www.aswedishhome.co.uk att pynta Contemporary, affordable luxury homewares brought to you by a Swede and a Brit living in London. www.attpynta.com bra bohag Skandinaviska möbler. 150 Easter Road, Edinburgh EH7 5RL

Labels4Kids Namnlappar för att märka kläder och tillhörigheter. Because kids lose stuff. www.labels4kids.com lindex Westfield Stratford City mall Westfield Shephard’s Bush www.lindex.com lotta from stockholm Träskor och annat www.lottafromstockholm.co.uk louvea Färgstarka kläder för barn. Unisex, i egen design. http://louvea.co.uk/ Malin Ohlsson Jewellery From Sweden living in London and inspired by Hong Kong. Award winning Silversmith and jewellery designer. www.malinohlsson.com oh so swedish arts & crafts Strandgalleri och butik med svenskt hantverk och konst i Brighton. www.ohsoswedish.com our regacy Svenska herrkläder i Soho, London. www.ourlegacy.se Phine London based swedish jewellery brand. elina@phine.london www.phine.london polarn o. pyret www.polarnopyret.co.uk spektakulär Stylish, Contemporary & Destinctive Scandinavian Design 11 Colinton Road, Edinburgh EH10 5DP VIVEKA ALVESTRAND JEWELLERY I design and make contemporary jewellery to order. Made in London, inspired by Sweden. www.vivekaalvestrand.com turism

loch kinord hotel Hotell och stugor nära Ballater, Skottland Svensk ägare www.lochkinord.com londonguide Ulrika Johnson Officiell London Blue Badge Guide 07943 082509 ulrikajohnsonguide@gmail.com slochd mhor lodge Carrbridge, Inverness-shire Skottland. 01479 841666 www.slochd.co.uk THE BYRE Svenskägt converted barn i East Devon Area of Outstanding Beauty. Beställ direkt: monica@ bulmoorfarmhouse.co.uk (Google: “The Byre at Bulmoor Farmhouse”) Svenska terapeuter /läkare/tandläkare agneta lindberg, mbacp (accred.) Psychodynamisk Samtalsterapeut agneta@agnetalindberg.co.uk Marylebone Village, W1, 07957 233 134 www.agnetalindberg.co.uk Anelca Clinic 84 Harley St, London W1G 7HW 020 7079 4242 www.anelca.com Anglo European Clinic – Lars Davidsson Consultant Psychiatrist, Suite 4, 7 Harley Street, London W1G 9QY 07969 181 936 www.angloeuropeanclinic.co.uk Dr Cecilia Wolfenstein Chartered Psychologist HCPC registred and BPS accredited Location: Central and East London English and Swedish 07713 579100 www.ceciliawolfenstein.com c. thompson Leg Sjukgymnast. Mediyoga instruktör. 01202 555522 goc.thompson@gmail.com www.mediyoga.com

funky rascal Kläder för alla väder, barn & vuxna. Cupar, Fife, Skottland samt webbutik. www.funkyrascal.co.uk

ac student travel ltd. Språkresor för grupper www.acstudenttravel.com

gudrun sjödén Klädbutik i Covent Garden. 65 Monmouth St, London WC2H 9DG www.gudrunsjoden.com

annika hall guides Cultural tours in the United Kingdom. 07775 597 868 www.annikahallguides.com

hästens 66-68 Margaret Street London W1W 8SR www.hastens.com

den svenska guiden i london Svenskguidade promenader. www.densvenskaguiden.com

cbt innovation michaela thomas Svensktalande leg. psykolog & KBT-teapeut 175 Gray’s Inn Road, London WC1X 8UE www.cbtinnovation.co.uk

Keslake Towers Bed & Breakfast Swedish / English: double and twin rooms Queens Park, Kensal Rise, London 020 8960 0535 www.keslaketowers.co.uk

Emely Ostberg MSc Leg. Psykoterapeut Accred. BABCP, MBPsS www.emelyostbergtherapy.com 07722 194506

i love design www.ilovedesign.net

62

chris olsson, kbt-specialist chris.olsson@oih.se 0046 707 447 95


dr anna norberg 1 Harley Street, London W1G 9QD 07535668106 drannanorberg@icloud.com

Swedish Dental Implant Centre 2 Harley St, Cavedish Square, London W1G 9PA 020 7580 9286

Dr Louise Rickard Executive, business, career and life coach, 07964 239211 www.louiserickard.com

Tandläkare Gunilla Assmundson 38 Devonshire Street, London W1G 6QB 020 7637 1339 www.assmundson.com

harriet calvert - psychoanalytiker/barnterapeut Svensk-och finsktalande Mottagning i Iver, Bucks. SL0 0AY Och i London W1G 0JQ harrietcalvert@aol.com

tandläkare Eva Vassilaros 020 7701 7878 www.se1-dentist.co.uk

helena raber, counsellor bacp helena.raber@hotmail.com 07785 226250

weybridge dental care Tandläkare Bita Bouromand-Fox www.weybridgedentalcare.co.uk

kina malmberg-lovatt Psychotherapist & Counsellor (UKCP Reg) English & Swedish Oxford. 07714 951329 www.psychotherapyoxford.co.uk

hälsa, friskvård, hårvård

LOTTA KITCHEN Psychotherapist, couples and individuals, UKCP accr, English and Swedish, at Spectrum, London N4 and Muswell hill, London N10. 07764 760931 www.spectrumtherapy.co.uk/index.php/ about/who_we_are/.../lotta_kitchen

friskis & svettis www.friskissvettis.co.uk

monika cavicchioli, mbacp (senior accred.) Samtalsterapi/Psychological counselling. 020 8743 9265 monikacavicchioli@hotmail.com nhs dentist 385 North End Road, Fulham London SW6 1NW www.nhsdentist.com

LUMi POWER YOGA Yogaklasser, events och utbildning 121 King Street, London W6 9JG www.lumipoweryoga.com maria franzen fitness 07887 567721 www.mariafranzenfitness.vpweb.co.uk

rosenmethod bodywork Carina Stigson 07474 839 742

Nathalie Ruck Personal Training 07858 029580 www.nathalieruck.com

rosenmetoden Ingrid-Maria Nordgren, 07983 437202

Nordic Walking Loughton Epping Forest 07785 771242 www.alwaysinyourcorner.co.uk

Susanne Levin Psychoanalytic Psychotherapist 59 St John Street, London EC1M 4AN 07772 679381 www.psychotherapyec1.co.uk

nordiska vänner Nordiska Vänner är en grupp som träffas varannan månad. Vi hälsar alla välkomna och vi träffas ofta i Milton Keynes, Norra Bedfordshire, Buckinghamshire och södra Northamptonshire osv. Kontakt kerstinhewitt@talktalk.net

FRISÖR REBECCA WALLIN Studio Mag 5 Artillery Passage, London E1 7LJ 07453 989251 www.rebeccawallin.co.uk

Nadia Jönning London Svensk frisör i London! 27 goodge place, London W1T 4SR 020 7637 9509 www.nadiajonninglondon.com

BA (Hons) MFA Dip CNM mBANT mCNHC Nutritional Therapist 07912 138869 www.blossomandhealnutrition.com

kaffetåren i newcastle Träffas första onsdagen varje månad. För mer information kontakta Gitta Faulkner på g_faulkner@sky.com

backlundpilates 020 7386 7040 www.backlundpilates.com

notley dental care Svenska tandläkare i Surrey Godalming, Surrey GU7 1QU www.notleydentalcare.co.uk

SOFIA DAHLGREN

andra mötesplatser

ROYAL SWEDISH GOLFING SOCIETY Golfförening för svenskar i UK www.rsgsgolf.com swedishfit 020 3445 0589 www.swedishfit.com

levnadsintyg

Om du bor utanför Sverige och får ålderspension, sjukeller aktivitetsersättning, efterlevandepension eller arbetsskadelivränta etc får du eventuellt ett sk levnadsintyg som skall intygas av en myndighet. Personal på Svenska kyrkan kan göra detta för utlandsbosatta svenskar. Glöm inte att ta med en giltig identitetshandling med foto och namnteckning. 63


Skåne Täck & Bygg i samarbete med ArtyCraftsman erbjuder

COLLIOURE COLLIOURE

Mindre “maison de pêcheur” i sydligaste FR, pietetsfullt Mindre hus med utsikt över moderniserad till fri hög standard och välinrett 3 plan, alla med Medelhav ochpå berg, 300 m från bad.fri utsikt över Medelhav, berg och den Hyrs ut privat. lilla staden, 300 m till bad, numera härlig semesterbostad för 1-4 Info collioure@live.com personer, hyrs ut veckovis privat. För info: christer.zedig@hotmail.com

www.facebook.com/reneebryantflowers

gör skillnad välj fairtrade

Vi serverar alltid Fairtrade-märkt kaffe & te. Så långt det går använder vi även Fairtrade-märkt frukt, choklad, kokos & kakao. Välkommen på en fair fika!

foto: fairtrade.se

64

Renovering av hem, kök & badrum Våtrumssystem enligt svensk standard Snickeri, måleri, tapetsering & vävning Dekorationsmåleri & Trompe L’Oeil Kaj: mobil 07931 702717 mertonsand@hotmail.com Robert: mobil 07906 945883


Svenska skolan i Milton Keynes söker lärare i kompletterande svenska för barn söndagar kl 10.00-12.00. Den lediga tjänsten avser en grupp med barn mellan 6-13 år med varierande nivå av svenska. Vi kräver inte lärarbehörighet men svenska som modersmål och gärna erfarenhet av att undervisa och stor entusiasm och engagemang i arbetet med att låta våra barn utveckla sin svenska, svensk historia och kultur. Om du vill veta mer om vår verksamhet eller har andra frågor så besök gärna oss på Facebook: Svenska Skolan i Milton Keynes.

Wedding - Christening - Portait

www.carlstromphotography.com Email: info@carlstromphotography.com

Elisabet Baldwin Connects

Med tåg tar det under en timme från London och Birmingham till Milton Keynes. Vi betalar resekostnaden. Kontaktperson: Helena Perslow svenskaskolanmk@yahoo.co.uk

The Swedish Chair

25 Whitchurch Close Maidenhead SL6 7TZ

Elisabet Baldwin

Tel: +44 (0)1628 789762 Mob: +44 (0) 7973 798015 elisabet@ebconnects.co.uk www.ebconnects.co.uk

Har Ni planer på att BYGGA OM - BYGGA NYTT - BYGGA TILL? Anlita då en svensk arkitekt med mångårig erfarenhet av privat, kommersiell och offentlig byggnation i England för ideer, ritningar, byggnadslov mm. Barn conversions, Listed buildings

Nordström Associates The Studio 32 Oswald Road ST ALBANS AL1 3AQ M: 07957 392401 E: nordstromassociates@gmail.com

ANGLO EUROPEAN CLINIC

• Gustavianska handmålade möbler • Antika möbler • Ommålning av gamla möbler • Svenska handmålade kök • Inredningsservice För broschyr: tel/fax 020 8657 8560 Email: info@theswedishchair.com Hemsida: www.theswedishchair.com

Lars Davidsson MRCPsych, FRSM, MEWI

Consultant Psychiatrist

Consultations in English, Swedish and German Suite 4, 7 Harley Street, London W1G 9QY Tel 00 44 (0)7969 181936 info@angloeuropeanclinic.co.uk www.angloeuropeanclinic.co.uk

65


66

www.johansondesign.se


The Swedish Church in London 6 Harcourt Street, London W1H 4AG Registered charity number 115 5762

FÖRSAMLINGSBIDRAG 2018 Kyrkan har en plats i våra liv som ibland kanske inte riktigt märks. Den finns där i tydliga sammanhang som när du döps, konfirmeras, gifter dig och när du dör men den finns också däremellan. Kyrkans arbete med dem som söker hjälp, de som är utsatta, är oftast osynligt eftersom vi inte vill utnyttja dem som behöver hjälp. Det kan vara tryggt att veta att det finns stöd om du en dag skulle behöva det.

Vi är alla sårbara olika tider i livet. Din donation är en förutsättning för en kyrka som är till för oss alla; vi behöver vara många medlemmar och ha en stabil ekonomi. I Storbritannien betalar du som svensk ingen kyrkoavgift vilket innebär att Svenska kyrkans främsta kapital kommer från de som engagerar sig i verksamheten, samt via församlingsbidrag och gåvor. Medlemskapet gäller per kalenderår. Vi välkomnar alla gåvor stora som små. Bidrag/år är £100 för familj, £55 för enskild medlem, £10 för student/au-pair, £1200 för lifetime membership. Uppskattar du att få tidningen Kyrkobladet hemskickad? En donation på £10/år täcker kostnaderna för produktion, tryck samt distribution.

Tack för ditt bidrag – Eric Muhl, Kyrkoherde

det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vårt arbete för dig med svensk anknytning som lever eller vistas på de brittiska öarna.

Madelaine Mason, kyrkorådets ordförande

How to pay/make a donation Via online portal

https://member.swedishchurch.com All you need is your credit/debit card.

By cheque

Payable to Swedish Church in London Ltd Do complete with you Name/Organisation, full address, e-mail, telephone no

Bank transfer

SEB London, Sort Code 40-48-65, Account No. 27925014 Reference with your name and, if possible, full address

Standing order

Set up with your bank to Swedish Church in London Ltd E-mail finance@swedishchurch.com details of: Name of my bank, Amount, Date of first payment, Monthly/Annually, Surname, First name, Full address

Gift Aid makes every £1 you give worth 25 pence more to the church, at no extra cost to you. If applicable, please tick the box: I am a UK taxpayer and would like the Swedish Church in London Ltd to reclaim the tax on all my donations in the

past, and until further notice. I understand that I must have paid UK Income Tax or Capital Gains Tax for an amount at least equal to the total tax that all charities reclaim on my behalf, for each year.

Name:

.............................................................................................................................................................

Date:

........................................................................................

67


krönikan

Mina trasiga skor Somliga går i trasiga skor, säg vad beror det på? Gud Fader som i himlen bor, kanske vill ha det så? Cornelis Vreeswijks ord ekar i mig när jag tänker på utsatthet. Ordet ”utsatt” definieras i Svenska Akademins Ordbok som en person ”som befinner sig i ett oskyddat, värnlöst, bekymmersamt, riskfyllt läge; blottställd, exponerad; illa ute”. Känslan av att vara i ett utsatt läge kan särskilt infinna sig när man bor i ett främmande land, långt ifrån släkt och vänner. Vem ska jag vända mig till när livet inte visar sin solsida? Missuppfattade jag allting som politiskt korrekt svensk? Kan jag inte ta ett skämt? Jag har varit där, precis som så många av er andra. Den där gången när min gifta chef stod och knackade på dörren till huset där jag bodde, lite småfull och tyckte att vi kunde ha lite ”skoj tillsammans”. Jag var ju svensk! Jag kände mig oskyddad. Hur visste han var jag bodde? Vad hade jag gjort som fick honom att tro att detta var något jag ville? Eller när han bokade ett dubbelrum till oss när vi var på affärsresa och tyckte att vi självklart kunde dela. Jag kände mig värnlös. Att jag inte tänkte på att rapportera händelserna, eller ens visste vem i organisationen som jag skulle prata med saken om, var minst sagt bekymmersamt. På mitt nästa jobb arbetade jag med en man som såg det som sin uppgift att knäcka mig psykiskt. Varje dag på jobbet var ett riskfyllt läge. Kom han inte med kommentarer av sexuell natur så var det mitt utseende, min (i hans ögon) bristande kompetens eller något annat. Detta var en sport för honom. Han njöt av att visa sin makt. En av hans favoriter var att jag inte hade engelska som första språk. ”Oh ni exotiska utlänningar”, kunde han utbrista, ”Ni säger så lustiga saker. Du pratar precis som min fru.” Mannen ifråga var gift med en 20-årig ryska som åldersmässigt kunde varit hans dotter. Hon kunde inte ett ord engelska, så deras konversationer kan inte ha varit särskilt långa. Min bristningsgräns var dock nådd när han under ett möte, där jag var enda närvarande kvinna, satt och hade långa utläggningar om hur han skulle ha sex med en klients fjortonåriga dotter. Jag kom ut ifrån det mötet och kände att jag hade fått nog. Jag tog mod till mig och gick in och pratade med min chef. Jag vågade blotta min ”hemlighet”, den som jag skämts för att prata med andra om. Detta ledde till att mobbaren ifråga exponerades och då vågade många andra kvinnor på avdelningen berätta om hans trakasserier. Helt

68


plötsligt var han utsatt och illa ute. Naturligtvis var företaget som jag jobbade på väldigt fegt och vågade inte sparka honom för att han var en sexpest och mobbare, utan använde ursäkten att han ”inte uppnått sina försäljningsmål” som grund för hans avskedan. What ever. Det var för 15 år sedan, innan sociala medier och #metoo rörelsen. Jag hoppas att det hade varit annourlunda om det hänt idag. Jag vet att jag hade agerat helt annourlunda om det hänt nu. När han väl var borta ur mitt liv, tog jag mod till mig och sökte ett annat jobb på ett annat företag. Det var mycket bättre stämning där och jag kände från första dagen att om något hände så kunde jag rapportera det. Jag visste till och med vem jag skulle prata med. För visst är det så att vi alla går i trasiga skor någon gång i livet. För de flesta av oss så löser det sig, och vi köper ett par nya skor. Erfarenheten gör oss starkare och vi kan gå vidare. Men för en del är det svårare. Alla kan inte köpa nya skor och behöver hjälp med det. För alla förtjänar ett par nya skor, en andra chans här i livet. Kanske var det den insikten som Gud ville ge oss. Att vi alla skulle prova på att ha trasiga skor någon gång i livet. Så vi förstår hur lyckligt lottade vi är, och att händelsen påminner oss om att räcka ut handen och hjälpa andra när vi ser att de behöver byta skor.

text: anna frändevi-walton illustration: amelie persson Anna Frändevi-Walton är krönikör och frilandsskribent. Hon är bosatt i London sedan 18 år tillbaka. Mejl: anna@afrandeviwalton.com www.afrandeviwalton.com/blog/

69


Svenska kyrkan i London 6 Harcourt Street, London W1H 4AG london@svenskakyrkan.se 020 7723 5681

website www.svenskakyrkan.se/london twitter @SvKyrkanLondon facebook facebook.com/svenskakyrkanlondon instagram @svenskakyrkanlondon kyrkobladet www.issuu.com/svenskakyrkanlondon

Bli medlem, donera, köp biljetter på: https://member.swedishchurch.com

Eric

Kristina

Stina

Ulrika

Helen

Toril

Magnus

Sarah

Anja

Josefin

Therese

Kyrkoherde Eric Muhl

rector@swedishchurch.com ........................ 020 7723 5681

Komminister Kristina Andréasson

chaplain@swedishchurch.com .................... 07887 751452

Diakon Helen Calner deaconhelen@swedishchurch.com ............ 07920 061752 Diakon (vakant vid tidningens pressläggning) Organist Toril Briese

organist@swedishchurch.com .................. 07500 865981

Ekonom Ulrika Harrison (t 9/6 2018)

finance@swedishchurch.com .................... 020 7616 0263

Kommunikatör (vakant vid tidningens pressläggning) Administratör Sarah Skansing

communications@swedishchurch.com

office@swedishchurch.com ........................ 020 7616 0260

Fundraiser Therese Whitcomb-Eriksson fundraiser@swedishchurch.com ............... 07879 664615 Husmor Stina Envall housekeeper@swedishchurch.com ........... 020 7616 0279 Pedagog/vaktmästare Magnus Berggren propertymgr@swedishchurch.com .......... 07500 865980 Volontär Anja Holgersson

anja@swedishchurch.com .......................... 07500 865957

Volontär Josefin Grönfeldt

josefin@swedishchurch.com ...................... 07500 865954

Kyrkorådets ordförande

madelaine.mason@svenskakyrkan.se

Nödtelefon (utanför kontorstid)

................................................................................. 07584 054143

kyrkorådet/trustees

Eric Muhl (kyrkoherde), Mike Christopherson, Henrik Hansson, Per Jonsson, Lena Kjellgren (vice ordf), Madelaine Mason (ordf) och Linda Peanberg King.

kyrkvärdar

Irene Cooper, Kerstin Garplid, Anna Granström-Livesey, Anna-Klara Hahn, Henrik Hansson, Annika Hughes, Per A Jonsson, Madelaine Mason, Eivor Martinus och Marja Partanen.

cafévärdar

Monika Cavicchioli, Lotta Höggren-Johnson, Eva McKechnie, Åsa Månsson, Anita Neuman, Marita Pettifor, Ulla Rosén, Eva Sack, Kerstin Ullström Harris, Marita Vallentin. Ersättare: Elisabet Baldwin, Birgitta Conlan, Kikkan MacLennan, Anna Maria Norberg Harrison, Karin Pickford-Gordon. 70


Svenska kyrkans julmarknad Swedish Church Christmas Fair

illustration: amelie persson

22, 24 & 25 November 2018

71


Planning the future for you and your loved ones. Together. At Private Banking within SEB, we acknowledge that everyone has a unique set of challenges. We concentrate on developing meaningful, long-lasting financial relationships and make the effort to really understand you and your requirements. Your own private banker, client assistant and experts are dedicated to helping you achieve your goals. Together we take a holistic approach, aiming at a well-planned future for you and your loved ones. To find out what we can do for your personal wealth contact Helena Whitmore or Daniel Wikehult on +44 (0) 20 7246 4225 privatebanking@seb.co.uk sebgroup.lu/privatebanking

This publication is for informational purposes only. It does not constitute a financial promotion. The SEB Group offers private banking services through an international network of SEB offices. Any contractual relationship related to the provision of regulated private banking services will be with the relevant SEB offi ce based outside the United Kingdom.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.