Canemure Best Practices: Mitä auto maksaa sinulle ja ilmastolle? Opas auton ostoon

Page 1

CANEMURE BEST PRACTICES ▼ 27.11.2020

Suomen tavoite puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vaatii henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämistä radikaalisti. Ajosuoritteen vähentymisen lisäksi tarvitaan autokannan nopeaa uudistumista ja sähköistymistä.

Mitä auto maksaa sinulle ja ilmastolle? Opas auton ostoon ▼▼ Liikenteen

päästöjen vähentymistä hidastaa vähäpäästöisten autojen, erityisesti sähköautojen, korkea hankintahinta. Elinkaaristen kustannusten tarkastelu kuitenkin osoittaa, ettei käyttövoiman valinnan tarvitse olla kompromissi kustannusten ja päästöjen välillä.

▼▼ Autokalkulaattori

tarjoaa mahdollisuuden vertailla henkilöautojen eri käyttövoimien kumulatiivisia eli kertyviä kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä auton hankintapäätöksen tueksi.

▼▼ Auton

omistamiselle on olemassa myös vaihtoehtoja, erityisesti kaupungeissa. KULKURI-laskuri auttaa vertailemaan vaihtoehtoisten kulkumuotojen kustannuksia ja päästöjä.

hiilineutraalisuomi.fi

@hiilineutraali

resurssiviisaus

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia


CANEMURE BEST PRACTICES ▼ 27.11.2020

Auton käyttövoiman valinta Auton hankintaa pohtiva törmää lukuisiin eri käyttövoimiin. Bensiiniä ja dieseliä Tieliikenne käyttävien polttomoottoriautojen rinnalle on tullut muun muassa sähköautoja, muodostaa jotka voidaan jakaa hybrideihin, ladattaviin hybrideihin ja täyssähköautoihin. merkittävän osan Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kaasuautot sekä flexfuel-autot. Erityikasvihuonekaasusesti tiukentuvat päästörajat lisäävät vähäpäästöisten autojen valikoimaa. päästöistä. Suurin osa Erilaisten vaihtoehtojen lukumäärä, korkea hankintahinta sekä kuluttajien tieliikenteen päästöistä tottumukset voivat vaikeuttaa hankintapäätöksen tekemistä.

aiheutuu henkilöautoista. Auton omistaminen ja käyttö on usein kotitalouksille merkittävä menoerä. Auton omistuksen todellisia, kumulatiivisia kustannuksia ei kuitenkaan usein ymmärretä, ja auton hankintahinnalle annetaan liian suuri painoarvo. Osoitteessa Autokalkulaattori.fi voi helposti vertailla autovaihtoehtojen kumulatiivisia eli kertyviä, koko elinkaaren kattavia kasvihuonekaasupäästöjä sekä kustannuksia. Seuraavissa luvuissa esitellään Autokalkulaattorin käyttöä kolmen esimerkkiauton avulla, jotka ovat bensiiniauto, bensiinikäyttöinen ladattava hybridi sekä täyssähköauto. Kaikille autoille määritellään kolme hintatasoa sekä täyssähköautolle kolme akkukokoa.

Sähköautoilla alhaiset päästöt Kun vuosittainen ajosuorite on 14 000 km, täyssähköauto on ilmaston kannalta paras vaihtoehto. 40 kWh akulla varustellun täyssähköauton elinkaaripäästöt (CO2e) alittavat bensiiniauton päästöt jo noin kahden vuoden jälkeen (n. 30 000 km ajoa). Vaikka täyssähköauto olisi varusteltu isolla, 80 kWh akulla, se on ilmastolle bensiiniautoa parempi vaihtoehto jo neljän vuoden käytön jälkeen (n. 56 000 km). Sama täyssähköauto on ilmastolle ladattavaa hybridiä parempi vaihtoehto noin 6,5 vuoden jälkeen (n. 90 000 km), jos ladattavan hybridin suoritteesta puolet ajetaan käyttäen sähköä. Mikäli sähköllä ajettava osuus on suurempi, ladattavan hybridin päästöt ovat lähempänä täyssähköauton päästöjä. Sähköautojen lisäksi on olemassa myös muita vaihtoehtoisia käyttövoimia, joiden avulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä. Näiden käyttövoimien kustannuksia ja päästöjä voi vertailla Autokalkulaattorissa. Kestävästi tuotettuja biopolttoaineita on kuitenkin saatavilla rajallinen määrä ja ne tulisi ohjata ensisijaisesti raskaan liikenteen käyttöön. Sähköautojen skaalautuvuuspotentiaali on tällä hetkellä suurin, minkä vuoksi esimerkkilaskelmassa keskitytään niihin.

Elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt, t CO2e

60

50

Keskikokoisella (60 kWh) ja suurella (80 kWh) akulla varustellun täyssähköauton päästöt alittavat bensiiniauton päästöt 4. käyttövuotena.

40

30

Ladattavan hybridin päästöt alittavat bensiiniauton päästöt jo ensimmäisen käyttövuoden aikana.

Bensiini

Ladattava hybridi aiheuttaa elinkaarensa aikana enemmän päästöjä kuin täyssähköauto varusteltuna pienellä tai keskikokoisella akulla, vaikka suurin osa (80 %) ladattavan hybridin suoritteesta ajettaisiin sähköllä.

Ladattava hybridi

20

10

0

Täyssähkö Ladattavan hybridin päästöt ylittävät keskikokoisella akulla varustellun täyssähköauton päästöt 5. käyttövuotena, kun ladattavan hybridin suoritteesta puolet ajetaan sähköllä. Pienellä akulla (40 kWh) varustellun täyssähköauton päästöt alittavat bensiiniauton päästöt kahden vuoden jälkeen. 1

2

3

4

5

6

7 8 9 Käyttövuosi Vuosisuorite 14 000 km

10

11

12

13

14

15

(Lähde: Autokalkulaattori)

Kuva 1. Käyttövoimien elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt 15 käyttövuoden aikana.


CANEMURE BEST PRACTICES ▼ 27.11.2020

Täyssähköauto pitkällä aikavälillä edullisin Auton omistuksen kokonaiskustannus riippuu useista tekijöistä. Autojen hankintahinnoissa on suurta vaihtelua esimerkiksi merkistä, mallista, varustelusta ja sähköauton tapauksessa myös akun ominaisuuksista riippuen. Täyssähköauto on pitkällä aikavälillä kaikista edullisin vaihtoehto, vaikka sen hankintahinta on bensiiniautoa korkeampi. Tämä johtuu täyssähköauton alhaisista käyttökustannuksista. 40 kWh akulla varustellun täyssähköauton kumulatiiviset kustannukset ovat saman hintaluokan bensiiniautoa pienemmät noin kolmen vuoden käytön jälkeen (n. 42 000 km). Sama täyssähköauto on kaikista tarkastelluista vaihtoehdoista edullisin 10 vuoden jälkeen (n. 140 000 km). Ajoneuvokannan uusiutuminen

ja sähköistyminen ovat pitkälti riippuvaisia Keskihintaisissa autoissa ladattava hybridi on yhä kalliimpi kuin vastaava polttomoottoriversio. Ladattavan hybridin kohyksityisten kuluttajien, yritysten dalla tehokkainta on kompensoida korkeampaa hankintahintaa ja julkisen sektorin tekemistä madaltamalla auton käyttökustannuksia, eli ajamalla mahdollisimhankintapäätöksistä. Kestävien man paljon sähköllä. Ajettaessa pääasiassa sähköllä, ladattava hybridi hankintapäätösten tueksi on bensiiniautoa halvempi noin kolmen vuoden jälkeen (n. 42 000 tarvitaan tietoa eri km) ja hieman täyssähköautoa kalliimpi pitkällä aikavälillä. Ajettaessa vaihtoehtojen vähemmän sähköllä, matalamman hintaluokan ladattavasta hybridi on edullisempi kuin saman hintainen bensiiniauto noin viiden vuoden käytön elinkaarisista jälkeen (n. 70 000 km). Keskihintainen ladattava hybridi on korkean hintapäästöistä ja luokan bensiiniautoa halvempi noin 12 vuoden käytön jälkeen (n. 168 000 km). kustannukAuton elinkaarikustannuksiin vaikuttaa myös auton jälleenmyyntiarvo. Eri käytsista. tövoimien jälleenmyyntiarvoa on kuitenkin vaikea määritellä. Autokalkulaattorissa on mahdollista muokata auton jälleenmyyntiarvoa ja tarkastella sen vaikutuksia auton kokonaiskustannuksiin.

Keskihintaisesta ladattavasta hybridistä tulee vastaavasti hinnoiteltua bensiiniautoa edullisempi 13. käyttövuoden aikana.

90 000 €

Matalan hintaluokan ladattavasta hybridistä tulee keskihintaista bensiiniautoa edullisempi 13. käyttövuoden aikana.

80 000 €

Kus ta nnukset

70 000 €

Ladattava hybridi Bensiini Täyssähkö

Matalan hintaluokan ladattavasta hybridistä tulee samanhintaista bensiiniautoa edullisempi 5. käyttövuoden jälkeen.

60 000 € 50 000 €

Korkean hintaluokan täyssähköauton kumulatiiviset elinkaarikustannukset ovat edullisemmat kuin keskihintaisella bensiiniautolla.

40 000 € Korkean hintaluokan täyssähköautosta tulee keskihintaista ladattavaa hybridiä edullisempi 8. käyttövuonna.

30 000 € 20 000 €

Matalan hintaluokan täyssähköautosta tulee samanhintaista bensiiniautoa edullisempi jo 3. käyttövuotena.

10 000 € 0€

1

2

3

4

5

6

Täyssähköautosta tulee vastaavaa bensiiniautoa edullisempi 10. käyttövuoden aikana.

7 8 9 Käyttövuosi Vuosisuorite 14 000 km

10

11

12

13

14

15

(Lähde: Autokalkulaattori)

Kuva 2. Käyttövoimien elinkaariset kustannukset 15 käyttövuoden aikana. Hankintahinnat: 18 000 €, 22 000 € ja 26 000 € (bensiini); 28 000 €, 32 000 € ja 36 000 € (ladattava hybridi, täyssähkö).


CANEMURE BEST PRACTICES ▼ 27.11.2020

Liikkumispalvelut vaihtoehtona auton omistukselle Kaupungistumisen myötä lyhenevät etäisyydet ja esimerkiksi korkean palvelutason joukkoliikenne mahdollistavat monelle liikkumistarpeiden täyttämisen ilman omaa autoa. Kaupungeissa on myös lukuisia omalle autolle vaihtoehtoisia tapoja käyttää autoa. Näitä ovat esimerkiksi yhteiskäyttöautot ja autonvuokraus. Liikenne palveluna -konsepti (Mobility as a Service, MaaS) yhdistää erilaisia liikkumismuotoja yhden palvelun alle, tavoitteena tarjota kattavasti liikkumispalveluita ilman auton omistusta. Sähköpyörät ja tavarapyörät puolestaan laajentavat pyörän käyttömahdollisuuksia. Suomen ympäristökeskus on kehittänyt KULKURI-laskurin, jonka avulla voi vertailla erilaisten liikkumispalveluiden kustannuksia ja päästöjä. Seuraavassa esitellään laskurin tuloksia nelihenkisen esimerkkiperheen avulla. Esimerkkiperhe asuu Helsingissä eikä omista autoa. Päivittäiset matkat esimerkkiperhe tekee puolet vuodesta joukkoliikenteellä ja puolet vuodesta polkupyörillä (sähköpyörillä sekä tavallisilla polkupyörillä). Perhe vuokraa auton säännöllisesti viikonloppumatkoille sekä matkustaa pidempiä matkoja junalla. Perhe käyttää satunnaisesti myös taksia. Kokonaisuudessaan perhe matkustaa henkilöautolla yli 5000 kilometriä vuodessa, mutta ilman tarvetta omistaa autoa. Esimerkkiperheen liikkumisesta aiheutuneet vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat verrattavissa täyssähköauton päästöihin (14 000 km vuosisuoritteella), mutta kustannukset ovat auton omistusta ja käyttöä alhaisemmat. Vaihtoehtoisten liikkumismuotojen kustannuksissa ja päästöissä voi kuitenkin olla paljon vaihtelua riippuen käytetyistä liikkumismuodoista ja -palveluista.

Yhteenveto ▼▼ Monelle

auton omistus on välttämätöntä. Täyssähköauto on ilmaston kannalta hyvä valinta, sillä sen elinkaariset päästöt ovat matalat. Korkeasta hankintahinnasta huolimatta täyssähkön elinkaariset kustannukset ovat kilpailukykyiset alhaisista käyttökustannuksista johtuen. Täyssähköauton hankintaa voi kuitenkin rajoittaa esimerkiksi kotilatausmahdollisuuden puute. Päästöjä voidaan vähentää myös muiden vähäpäästöisten käyttövoimien avulla, mutta esimerkiksi biopolttoaineita on saatavilla rajoitetusti, minkä takia ne eivät tarjoa systeemitason ratkaisua henkilöautoliikenteen päästöjen vähentämiseen.

▼▼ Auton

omistamiseen usein totutaan, eikä vaihtoehtoja auton omistamiselle välttämättä tunnisteta. Auton omistamisen todellisten kustannusten ymmärtäminen ja niiden vertailu vaihtoehtoisten liikkumispalveluiden kustannuksiin voi tuoda uusia näkökulmia omiin liikkumistottumuksiin. KULKURI-laskuri auttaa tässä vertailussa.

▼▼ Kaikki

moottoroidut kulkumuodot aiheuttavat jonkin verran päästöjä ja muita haitallisia ympäristövaikutuksia. Nykyisten liikkumistottumusten ylläpito ja yksityisautoiluun perustuva liikkuminen aiheuttavat muun muassa uusiutumattomien luonnonvarojen kulumista, elinympäristöjen pirstoutumista ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Meidän tuleekin pohtia liikkumistottumuksia kokonaisvaltaisesti – miten ja kuinka paljon liikumme.

Kirjoittajat: Jachym Judl, Suomen ympäristökeskus SYKE ja Johanna Mäkinen, Tampereen yliopisto

Suomen ympäristökeskus | syke.fi |

Kannen kuva: Pexels Piirrokset: Freepik.com Layout: Satu Turtiainen, SYKE & Marja Vierimaa Helsinki 11/2020 ISBN 978-952-11-5240-5 (PDF) ISBN 978-952-11-5239-9 (print)

Kulkuri-laskuri

Autokalkulaattori

LIFE17 IPC/FI/000002 LIFE-IP CANEMURE-FINLAND Tämän best practices -julkaisun tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän best practices -julkaisun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE -projektin näkemyksiä ja EASME / Komissio ei ole vastuussa best practices -julkaisun sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.