Aikidolehti 1/2021

Page 1

Suomen Aikidoliiton jäsenlehti 1 / 2021

UUSIAIKIDOLIITOLLEPUHEENJOHTAJA

Markkinointia tarvitaan heti syksyllä, kun uudet ihmiset pohtivat mitä haluavat tehdä vapaaajallaan kehonsa, mielensä ja itsepuolustustaitojensa hyväksi. Tukea löytyy: Antti Vesala on koostanut järkevät neuvot. Sivu 11. Joakim Borgmästars haastaa seuroja pohtimaan onko niiden tekemisen ytimessä itsepuolustus vai kehon ja mielen yhteistyö. Sivu 18 ja sivu 20.

Psyykkisiä eli henkisiä voima varoja puheenjohtajalta vaaditaan todella paljon. Lisäksi lehmähermo isuus on melkoinen etu. Kuormitus on välillä melkoista, jos ei ole ehtinyt sammuttamaan palonalkuja järjestö kentässä ajoissa. On välttämätöntä, että on kanttia soittaa tai muuten ottaa yhteyttä toimijoihin jäsenken tässä. Tulevalla puheenjohtajalla on hyvä lähtötilanne, koska liiton säännöt ja toimintatavat kestävät päivän valoa eikä niiden kuntoon laittamisesta tar vitse aloittaa. Lisäksi tulee muistaa, että puheenjohtaja on pääsihteeriin nähden työantajan edustaja ja kantaa vastuun myös tässä roolissa.

SAVOLAINENJANIKUVA:KANNEN

Aikidolehti on Suomen Aikidoliiton virallinen äänenkannattaja. Lehti jaetaan kaikille lisenssin maksaneille. Lehden voi myös ostaa Aikidoliitosta.

JAANALIISAPÄÄKIRJOITUSKUOPPA

LehtiM&P-PainoPainoSatuUlkoasu:Salmivallieivastaa tilaamatta lähetetystä materiaalista kuten kuvista ja kirjoituk sista. Kirjoituksia ja kuvia saa lainata lehdestä ainoastaan toimituksen luvalla. Aikidolehdessä julkaistaan aikidoharras tajien kirjoituksia. Kirjoitukset edustavat kirjoittajan omaa mielipidettä, eivät Aikidolehden tai Suomen Aikidoliiton virallista kantaa.

NÄIN AIKIDOLEHDEN uutena päätoimittajana toivon, että tuo otsikko soittaa kelloa meissä kaikissa: itseäni lehteä tehdessäni kuin meitä kaikki harjoittelijoita ja seuroissa aktiivisesti toimivia. Tämä lehti on Aikidoliiton ja meidän kaikkien oma lehti. Poikkeusajasta huolimatta aviisia on ollut mukava tehdä. Miksi? No siksi, että olen saanut kaikilta, ihan kaikilta jutun luvanneilta ihmisiltä myönteisen vastaanoton ja ne jutut myös. Kentältä on kuulunut suorastaan yhteisöllinen kuiske. Toivonkin, että juttuidean syntyessä otatte reippaasti yhteyttä. Jos itse ette halua tekstiä ja kuvia tuottaa, tekijä kyllä löytyy. Kulunut korona-aika on laittanut ainakin minut hiljaiseksi. Ihanko totta, pohtivat tuttavani. Mutta näin kävi! Aikido on itselleni paitsi haastava laji myös yhteisö, jonka hiljainen tuki on kantanut monen henkisen rapakon yli. On tullut lajia ikävä ja ainakin yhtä ikävä oman seuran harjoittelijoita ja leireillä tutuiksi tulleita. Kaikenlaisten vaivojen takia olen pitänyt muutaman kuukauden mittaisia taukoja harjoittelussani. Niistä on ollut myös hyötyä: omaa tekemistään on joutunut katsomaan kylmin silmin. Olenkin monesti pohtinut, onko harjoittelutauko aina kielteinen asia. Siksi olin utelias lukemaan kolmen viisaan ja väistämättä myös kaikenlaista kokeneen sensein pohdintaa aiheesta. Lehden teossa työparini on pääsihteeri Laura von Boehm, joka on paljon yhteydessä seuroihin sekä vanha taisteluparini printin tekemisessä AD Satu Salmivalli. Tällä eukkoköörillä uskaltaa. Valoa ja tatamia kohti! Aikidolehti on harjoittelijoidenmeidänjaseurojemme

aikido@aikidoliitto.fi+35800380ValimotieSuomenIlmoitusmyynti:jaanaliisa.kuoppa@gmail.com040JaanaliisaPäätoimittaja:Kuoppa7074773Aikidoliittory10Helsinki(0)405738166

Puheenjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin mahdollistaa aikidon harjoittelu Suomessa tasapuolisesti ja nähdä tämä myös liiton ainoana ole massaolon oikeutuksena. Kapeakat seisuus vaarantaa kaikkien tasapuoli sen kohtelun ja liiton tulevaisuuden.

AIKIDO 1 2021 32 AIKIDO 1 / 2021

Puheenjohtajan palstaVuosiSISÄLLYSsittenkeväällä moni aikidoseura oli uuden edessä. Miten ne siitä selvisivät ja miltä nyt näyttää? Sivu 4. Korona pakotti kaikki lyhyelle tai pitkälle harjoittelutauolle. Vaan mikä on tauon merkitys? Tätä kysyimme kolmelta viisaalta senseiltä ja näin he vastasivat. Sivu 6. Mistä tulee liiton logo? Sen tietää ja sen meille kertoo nyt logon isä, Ollipekka Kangas. Sivu 10. Moderni, saavutettava, mobiiliystävällinen. Sellainen on Aikidoliiton uusi kotisivu. Verkkosivusta ja siitä löytyvistä digioppaista kertoo Jyri Sillanpää. Sivu 12. Koulutusvaliokunta esittäytyy. Koulutusvaliokunta on monessa mukana. Herrat Ylimäki (kuvassa), Pekkarinen ja Granö esittäytyvät ja kertovat valiokunnan kuulumisia. Sivu 14. Pääsihteerimme Laura von Boehm kertoo nyt ja jatkossa mukavina siruina aikidokuulumisia. Sivu 16. Drop-outin vähentäminen, vähävaraisten tukeminen, tasa-arvon edistäminen, nuorten ääni kuuluviin. Siinä erinomaisia perusteita hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön tukirahoja seuratoimintaan. Sivu 17.

Murusia

REILUN KAHDEN puheenjohtaja kauden jälkeen olen ilmoittanut, että en enää tule asettumaan ehdolle. Eli Suomen Aikidoliitto ry:lle on valittava uusi puheenjohtaja nyt syyskokouk sessa. Toivottavasti mahdollisimman moni ilmoittautuu ehdokkaaksi, jotta järjestödemokratia toteutuu mahdolli simmanMinuahyvin.onpyydetty kertomaan tässä kirjoituksessa niitä seikkoja, joiden avulla mahdolliset ehdokkaat voivat arvioida omaa kyvykkyyttään ja mahdollisuuksiaan hoitaa puheen johtajan tehtäviä. Puheenjohtajan tehtävät vaativat melko vähän fyysisiä eli ruumiillisia voimavaroja. Tosin on lähes välttä mätöntä, että on aikidokana uskottava eli käytännössä jonkun asteinen danarvo on tarpeen. Lisäksi henkilön tulisi olla harjoitellut vähän muuallakin kuin vain kotidojolla. Näin varmistetaan hänen tietämyksensä siitä, että on olemassa monenlaista aikidoa, jolloin osaa arvostaa erilaisuutta rikkautena.

lehti Vaikein kysymys on missä määrin ja millaisia hengellisiä voimavaroja puheenjohtajalla tulee olla. Tuskinpa kukaan ensisijaisesti äänestää tulevaa puheenjohtajaa hänen spirituaalisuutensa tai sen puutteen perusteella. En tiedä nousevatko kysymykset, jotka käsittelevät aikidoa ja sen suhdetta uskontoihin tai henkilökohtaista uskoon, omasta pappistaustani vai joutuuko myös tuleva puheenjohtaja ottamaan kantaa myös jatkossa näihin ky symyksiin. Kuitenkin oma vakaumus ja maailmankuvam me heijastuu meidän tapaamme kohdata muita ihmisiä. Varsinkin tilanteissa, joissa joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä liiton Henkilökohtainenhallituksessa.mielipiteeni on, että hengellinen ”äkkivääryys” ja suvaitsemattomuus eivät kanna mitään hedelmiä puheenjohtajan tehtävissä. Rajojen ja muu rien rakentaminen ei aiheuta muuta kuin tarpeen niiden purkamiselle. Intoa kisaan! AUNO MÄKINEN Kohta siirtyvä Suomen Aikidoliitto ry:n puheenjohtaja

Myös Joensuussa on menty kaupungin ehdoilla - Meillä Joensuussa treenitila on kaupungin liikuntatila ja sen vuoksi on menty kaupungin liikuntatoimen ohjeistuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki aikuisten vuorot on olleet toistaiseksi peruttuna, mutta junio rivuorot ovat pyörineet normaalisti, sanoo Joensuu Aikikain puheenjoh taja puheenjohtaja Ahti Hirvonen. Kotkassa odotellaan, ketkä kaikki tulevat syksyllä tatamille Harjoitukset jatkunevat elokuussa 2021, todetaan Kotka Aikikain nettisivuilla. - Kyllä. Juuri piti teksti muuttaa, mutta heti seuraavana päivänä siir ryttiin kiihtymisvaiheeseen., seuran puheenjohtaja Heikki Mustonen huokaa. Kamppailukeskus meni kiinni 1.12. 2020. Joulukuun jälkeen seurassa ei ole treenattu. Yhdet keppitreenit on järjestetty, mutta jatkoa on kyllä mietitty. - Kesällä on pidetty taukoa muulloin kin. Nyt on tullut kyselyitä, mutta nyt kun on viritelty aseharjoituksia. Syksyllä lähdetään tyhjältä pöydäl tä. Katsotaan, keitä tatamille tulee ja millaisia harjoituksia pidetään. Harjoittelijaprofiili on vähän kysy mysmerkki. Osa harjoittelijoista ei halunnut tulla syksyllä harjoituksiin, koska eivät halunneet työ- tai per hesyistä ottaa riskiä. Toivotaan, että rokotekattavuuden myötä palaavat syksyllä, Mustonen sanoo. Seitokai keppeili puistossa kahtena kesänä - Seitokai ei ole pitänyt korona-aika na virallisia treenejä sisätiloissa, jo ten tatamille ei ole juurikaan päästy, kertoi Inka Tolonen toukokuussa. - Viime kesänä ja suurella toden näköisyydellä myös tänä kesänä pidämme puistossa keppitreenejä sään salliessa. Näissä treeneissä harjoittelijoita on näkynyt vähemmän kuin koronaa edeltävissä tatamitreeneissä. Pitänee kuitenkin odottaa dojolle pääsyä ennen kuin voi sanoa näkyykö harjoittelijakatoa ns. normaalioloissa. Hämeenlinnassa on koettu koronakurimusKanta-Hämeen Hämeenlinnan aikidoseuralla on oma dojo, jota seura vuokraa edelleen. Kevät 2020 oli kiinni, kesällä harjoiteltiin aseilla, syksyl lä normaalisti, mutta joulukuun alusta dojo oli kiinni toukokuun loppuun asti. - Nyt kesäkuussa on taas oltu ulkona tekemässä asetekniikkaan painottu vaa treeniä, heinäkuu ollaan lomalla, elokuussa taas ulkona – ja syyskuus sa on tarkoitus aloittaa harjoittelu sisällä dojolla, seuran sihteeri Mirja Huopalainen kertoo. - On pienentänyt toimintaa. Ohjat tuja harjoituksia ei ole ollut, mutta jotkut seuran jäsenet ovat vakiopa rinsa kanssa harjoitelleet keskenään. Rahatilanne on kiikun kaakun. Tänä vuonna jäsenmaksuja on kertynyt vähemmän. Toivotaan, että syksyllä vakioporukka löytää takaisin dojolle. Syksyllä on tarkoitus järjestää peruskurssi, jota markkinoidaan ainakin facebookissa.

- Kevätkaudelle tuli muutama kysely mahdollisilta uusilta harjoittelijoilta, mutta koska rajoitukset jatkuivat ja jatkuivat, emme ole pystyneet järjestämään peruskursseja uusille tulijoille. Samoin nähtäväksi jää kuinka monta harjoittelijaa rajoi tusten purkamisesta huolimatta jää saapumatta paikalle koronan jälkeen, Särkikoski pohtii.

KORONAN KURITTAMAT SEURAT:

- Uusia harjoittelijoita ei ole tullut, kuten normaalisti. Vanhoista har joittelijoista osa on pitänyt taukoa koronan vuoksi. Tällä hetkellä on aivan mahdotonta arvata, että mon tako harjoittelijaa on jäljellä näin pitkän tauon jälkeen, seuran aktiivi Säde Korpinen arvioi.

- Harjoittelijamääriin korona ei ole vaikuttanut erityisesti. Osa nuorista on pitänyt taukoa, mutta jatkavat varmasti syksyllä. Erityistä harjoittelijakatoa meillä ei ole ollut. Olemme iloisia, että meillä on ollut täällä hyvä tilanne, seuran aktiivi ja ohjaaja Jenni Itkonen sanoo.

Kuopion Tenchikanissa on treenattu lyhyttä taukoa lukuunottamatta Kuopio ei ole kärsinyt koronasta samalla tavoin kuin monet muut suuret kaupungit. Tenchikanilaiset harjoittelevat kaupungin dojolla väestönsuojan liikuntatiloissa. Ke väällä 2020 dojo sulkeutui, mutta aukesi myöhemmin keväällä, ja harjoitukset jatkuivat keskeytykset tä helmikuulle 2021. Tuolloin dojo oli kiinni muutaman viikon ajan.

Kaupunkitatamit kiinni, tukea keppitreeneistä

…O-Sensei on sanonut, ettei aikidoa opi kirjoista eikä kuvista vaan matolla harjoittelemalla. Niin, ovathan nyt videot. Niistähän näkee, miten se tehdään – vai jääkö jotain pois? Opetus ei perustu vain kuunte luun tai nähtyyn visioon vaan oppilaan ja opettajan väliseen tunteeseen, siihen mitä tapahtuu heidän välillään. Tekniikoissa on mukana aina asioita, joita ei voi selittää tai näyttää vaan ne on koettava. … Timpa: ”Aikidon harjoittelusta” [Nozomin Kiai 2-3/1989]

Korona on sulkenut dojojen ovet ja katkaissut harjoittelumahdollisuudet monelta seuralta kuukausiksi. Toisissa seuroissa on kuitenkin voitu harjoitella pieniä taukoja lukuunottamatta. Aikidolehti kyseli seuroilta jo keväällä, miten korona on kurittanut ja tarkisteli tilannetta myös lehdenteon viime metreillä. Iso kysymys on ennen kaikkea se, palaavatko kaikki harjoittelijat takaisin tatamille ja miltä aikidosyksy näyttää.

Uudet tilat löytyivät paikallisen osuuskaupan Varuboden Oslan omistamasta vanhasta pankkisalis ta, joka on kevään aikana remontoi tu kuntoon.

JLK Näin siis Aikido Dojo Turku viime kesänä. Ja melkein kaikkialla muuallakin 2020 ja 2021.

Kirkkonummen Kinoumi keppeili ja remontoi uuden dojon Kesällä 2020 jäsenet harjoittelivat kepeillä pallokentällä ja Särkikosken takapihalla. Harjoituksiin osallistui porukkaa kohtuullisen hyvin. - Kun rajoitukset kevenivät syksyllä edelleen, aloitimme heti elokuun alusta sisäharjoitukset dojol la. Sisällä pyrimme välttämään ylimääräisiä kontakteja ja tulimme dojolle varusteet päällä ja vältimme harjoitustilan pukutilojen käyttöä. Harjoittelimme myös vakiparien kanssa ja vaihdoimme paria har joituksen aikana kerran tai kaksi. Syksyllä saimme uusia harjoittelijoi ta nuoriin kolme ja junnuihin kaksi kappaletta. Junnujen kokonais määrä on tippunut tasaisesti alle yhden käden sormilla laskettavaksi.

Onneksi nuorissa on harjoittelijat pysyneet ja laskemiseen tarvitaan vähän varpaitakin, Mika Särkikoski kuvaa tilannetta. Joulukuussa seura sulki dojonsa ovet, mutta joutui maksamaan täyttä vuokraa harjoitustiloistaan.

AIKIDO 1 2021 54 AIKIDO 1 / 2021

– Toivotaan parasta syksyä kohti. Terveys edellä mennään meilläkin, Huopalainen muistuttaa.

Aikido Dojo Turkukin oli puoli vuotta kiinni Aikido Dojo Turku ry harjoittelee Turun kaupungin tiloissa. Koronavuoden kokemus oli sama kuin muualla: maaliskuussa dojo meni kiinni, kesällä oltiin ulkona ja tata milla taas elokuussa. Alkeiskurssia ei järjestetty, joten kiinnostuneet tulivat muuten mukaan. Joulukuus sa dojon ovet sulkeutuivat taas.

Pitkään meneekin.minnemukanaansydämessäänkantaamukanalajissaollutaikidoaikinä AIKIDO 1 2021 7 KANGASOLLIPEKKAKUVA:

6 AIKIDO 1 / 2021 ONKO TAUKO HYVÄSTÄ?

Aikidolehti kysyi kolmelta pitkään harjoitelleelta, ja siksi myös omassa aikidossaan taukoja kokeneelta senseiltä, mikä on tauon merkitys. Ja miten omaan tekemiseensä kannattaa tauon jälkeen suhtautua?

Samansuuntaisiin ajatuksiin olen törmännyt sotozen-opettaja Kodo Sawakin puheissa ja dominikaani veli mestari Eckhartin kirjoituksis sa sekä edesmenneen koripalloilija Koby Bryantin haastatteluissa.

KRISTIINA MANDERBACKA

TAUOLLA DOJOSTA – MUTTA EI AIKIDOSTA KORONA-AIKA ON ollut raastavaa aikaa meille kaikille, ei ainoastaan aikidon harjoittelijoille. Fyysinen hyvinvointi on kärsinyt, ja tietysti pää on kovilla koska epävarmuus tulevasta väikkyy koko ajan takaraivossa. Maailmalla isoja ja tunnettuja aikidodojoja on joudut tu sulkemaan. Suomessa aikidoseu rat, jotka harjoittelevat kunnan tai kaupungin tiloissa ovat joutuneet pitämään pitkääkin taukoa rajoi tusten takia. Yksityiset salit ovat painineet taloudellisissa ongel missa. Mistä löytää rahat vuok raan ja ohjaajien palkkioihin, kun harjoittelijoita ei käy riittävästi? Jos korona kurittaa vielä riittävän kauan, yksityisiä dojoja joudutaan sulkemaan. Julkisissa tiloissa toimivilla seuroilla toiminta jatkuu rajoitusten poistuessa. Yksityiset salit joutuvat aloittamaan kaiken alusta. Etsimään uuden paikan ja remontoimaan sen.

YHTÄ TYHJÄN KANSSA OLEN NYT harjoitellut aikidoa vähän yli 40 vuotta ja minulla on ollut sinä aikana kolme isoa harjoitustaukoa, joista kaksi ensimmäistä liittyi omiin terveys ongelmiini. Ensimmäinen syntyi, kun olkapää ei leikkauksen jälkeen parantunutkaan ihan niin nopeasti ja vaivattomasti kuin oletettiin. Kipujen ja harjoituskyvyttömyy den takia päädyin pohtimaan DT Suzukin kommenttia aikidosta zen-harjoituksena liikkeessä. Mitä aikidon osa-aluetta voi harjoitel la, kun ruumis ei sairauden takia taivu normitreenaamiseen tai kun pandemia estää treenaamisen? Kai kessa aikidoharjoittelussa kyse on mielestäni siitä, miten ollaan tässä ja nyt ja miten kohdataan jokainen tilanne sellaisenaan ilman ennalta päätettyä vastausta siihen. O-Sensei kuvaa aikidon harjoittelua seuraavasti: The techniques of aikido change cons tantly; every encounter is unique, and the appropriate response should emerge naturally. Today’s techniques will be different tomorrow. Do not get caught up with the form and appearance of a challenge. Aikido has no form - it is the study of the spirit. Laotse pohtii Tao Te Ching -teoksessa tyhjyyden käsitettä. Hä nestä esimerkiksi kulhon sisällä tai kärrynpyörässä oleva tyhjä tila on käyttökelpoisin – tällöin tyhjyys ei ole ”avaruudellista tyhjyyttä”, vaan sillä on kummassakin tilanteessa sitä määrittävä, olennainen ja keskeinen merkitys. Zen-buddha laisuudessa tyhjyydellä tarkoitetaan ymmärtääkseni yksilön minuu den (egon?) poissaoloa ja samalla paradoksaalisesti todellisen itsen läsnäoloa. Luulen että intuitiivinen aikidon harjoittelu vaatii tyhjän mielen, keskittymisen, joka hiljen tää egon, itsetarkkailun ja -arvos telun ja muuttaa aikidotekniikat mahdollisimman yksinkertaisiksi tilanteisesti vaihteleviksi liikkeiksi. Olemme pohtineet tätä yhdessä Tom Granströmin kanssa jo muuta mia vuosia, kun olemme miettineet aikidon ja tyhjyyden suhdetta. Mariye Takahashi, yksi O-Sen sein harvoista naispuolisista oppilaista, kysyi häneltä kerran, mitä aikido on. O-Sensei kirjoitti hänelle neljä ohjetta tutkittaviksi: Aikido on (1) älyllistä harjoitusta, (2) fyysistä harjoitusta, (3) mielen ja etiikan harjoitusta ja (4) ki:n harjoitusta. Ja hänen mukaansa nämä tuottavat viisautta myös jo kapäiväisessä elämässä. Jos yksikin elementeistä puuttuu, kehitystä ei tapahdu. Niiden kaikkien pitää lisäksi olla tasapainossa keskenään.

Olennaista ei ole lopputulos, vaan prosessi, jolla sitä tavoitellaan. Kun jokin tekemämme asia ei onnistu olennaista on, miten reagoimme, kysymmekö mitä tein väärin, miten pääsen eteenpäin ja harjoitte lemmeko havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Epäonnistumista on vain, jos virheistään ei yritä jatkuvasti oppia. Aikido ja tyhjän kanssa yhtä oleminen ovat kuiten kin elinikäisiä prosesseja.

ŠVECTHOMÁŠKUVA:

TaoLÄHTEETTeChing. posts/558861055517872(https://www.facebook.com/aikikaieurope/MariyeBooksMestariwww.youtube.com/watch?v=js8OfeEL4jIKobybooksKodoAikidoTomTao_Te_Chinghttps://en.wikipedia.org/wiki/Granstöminblogi.Aikidojatyhjyys–RyushinkanSawaki.Yhtätyhjänkanssa.Basam2016.Bryant.Failuredoesnotexist.https://Eckhart.Sielunsyvyys.Basam2014.Takahashi.AikikaiEurope-Posts

Uudet ovet aukeavat?

Kriisit niin omassa elämässä kuin yhteiskunnallisella tasollakin joh tavat muutoksiin. Se voi olla myös hyvä asia, ja ainakin sitä kannattaa tarkastella siltä kantilta. Silloin ei vaivu synkkyyteen ja epätoivoon. Asennoituminen positiivisesti tulevaisuuteen on tärkeää. Vaikka välillä kaikki tuntuu kaatuvan pääl le ja mikään ei tunnu onnistuvan. Korona-aikana olemme joutuneet venymään koko ajan vaikkapa rajoitusten muuttuessa. Se mitä olemme suunnitelleet tapahtuvaksi kuukauden tai kahden päästä, ei to teudukaan. Tämä aika on opettanut kärsivällisyyttä ja kykyä sopeutua. Sitä ihmiskunta on tehnyt koko sen olemassaolon aikana. Nyt ei tarvitse olla vahva, mutta pitää olla sitkeä ja sopeutuvainen. Sitähän se aikidon harjoittelukin on. Kun hyökkääjä on isompi ja vahvempi, emme pärjää voimalla tai massalla vaan tarvitsemme ajoituskykyä, so peutumiskykyä, päättäväisyyttä ja oveluutta sekä ennenkaikkea aiki’a, voimien harmonisointia.

Näyttää siltä, että ajatussuunnasta riippumatta kaikki tavoitteellinen toiminta on samanlaista ja kaikessa voi harjoitella tässä ja nyt -olemista.

Aikidoa kannetaan mukana Aloittelija aikidossa tarvitsee dojon, opettajan ja muita oppilaita, jotta voi oppia aikidoa. Pitkään lajissa mukana ollut kantaa aikidoa sydä messään mukanaan minne ikinä meneekin. Aikido ei jää dojolle vaan se seuraa alituisesti mielessä. Itse olen viime aikoina tehnyt erikois puunkaatoja ja minä teen samalla aikidoa. Se on vaan psyykkisesti ja fyysisesti paljon rankempaa kuin dojolla harjoittelu. Olen siis löytä nyt vahvuuden ja mahdollisuuden kehittää itseäni monella tasolla. Opettaja joutuu itsensä motivoi misen ja itseharjoittelun lisäksi huolehtimaan myös oppilaidensa motivaatiosta ja antamaan esimerk kejä, kuinka voi harjoitella yksinään aikidon periaatteita. Nykytekniikka mahdollistaa sen, ja olemme pitä neet seuramme jäsenille ja ulkopuo lisillekin etävideo-ohjauksia kerran tai kaksi viikossa, kun dojot ovat olleet suljettuina. Videoilla on ollut seuraajia yli sata ulkomaita myöten. En erityisesti pidä etävideoiden tekemisestä, minusta se on aikidon tekohengitystä. Se ei koskaan kor vaa dojolla tapahtuvaa harjoittelua

PETTERI SILENIUS Aikido - rauhantaide on eikäharmoniaataistelua.

MERKITYKSIÄ VAIKUTUKSIA!JA JAANALIISAN kysyessä, että voisinko vastata kirjallisesti kol meen kysymykseen? Hmm joo OK eiköhän se onnistu. No ei se kuiten kaan ihan niin mennyt. Aivan liikaa juttua!Saamiini yksinkertaisiin kysy myksiin on tietenkin periaatteessa aivan yksinkertaiset vastaukset, joihin kahteen vastaukset loppujen lopuksi meistä tietää kukin itse. Bo Carpelan käännös, vanhasta kiinalaisesta runosta ja todennäköi sesti 800-luvulla eläneen zen-mes tarin, Qingyuan Weixin ajatus ymmärryksen kolmesta tasosta: Kun on nuori, puu on puu, vesi on vesi ja vuori on Kunvuori.todella tietää jotain tästä puuelämästäeiole enää puu, vesi ei ole vesi, eikä vuori ole vuori. Mutta jos todella on ymmärtänyt, niin vesi on vesi, puu on puu ja vuori on vuori. Toimintaa, tietoista toimintaa ja toimintaa toimimatta. Erehdymme kö pitämään tietoa taitona? Edus taako tekniikka meille jotakin oikea muotoa, jota sitten toistamme? Vai onko tekniikan tarkoituksena esitellä meille ehkä jokin periaate? Tietomme sisällöstä kertyy ja alamme ehkä nähdä kokonais valtaisemmin tarkoituksia tuossa muodossa. Viimein toimintana ilman toimintaa. Siksi toiminnan harjoittelussa on oltava ne hyvät tavat, parin kunnioitus ja vastuu tekemisestään läsnä aina. Tällöin näistä tulee osa toimintaamme – osa meitä. Dojon säännöt eivät ole tarkoitetut käyttäytymissään nöstöksi salin seinälle, vaan osaksi toimintatapaamme.Entarvitsetatamia pohdiskel lakseni tuommoisia. Ne kuitenkin on selvitettävä – jossakin vaiheessa. En katso voivani sanoa sinulle mikä vaikutus ja merkitys on pitkäl lä harjoittelutauolla on ollut juuri sinulle. Voisin ehkä spekuloida, mutta sehän olisi yhtä huuhaata, jos tarkoitukseni on antaa rehellistä palautetta. Fyysiset ominaisuudet ja niiden kehittäminen tai ylläpito taitavat olla enemmistölle tuttuja, mutta henkisistä asioista puhut taessa monille nousee mieleen jonkinlainen mystiikka tai hengel lisyys.Aikidossa pyritään tekemään mielestä tahdon kuuliainen palve lija, jotta aistit tai tunteet eivät oh jaisi toimintaamme. Mennessämme konserttiin valmistaudumme var maankin tutustumalla ohjelmaan ja ehkä taiteilijan aikaisempaan tuotantoon. Käytämme aistejamme tiedon hankintaan. Tätä kautta haemme tietoisesti ohjelmasta täy dellisempää nautintoa. Aistit ja tun teet eivät hallitse toimintaamme, vaan tietoinen olemuksemme. En näe aikidoharjoittelijan tavoitteena olevan taistelu, vaan ymmärtää ole muksensa ja sitä kautta toteuttaa itseään. Toki taitojaan voi käyttää monella tavoin, mutta tavalliselle tallaajalle taistelu ei ehkä ole ensim mäinen vaihtoehto. Taistelijoille on ollut toki ollut ensiarvoisen tärkeää kyetä pitämään tarvittaessa ajatuk set poissa, vaientaa tunteet ja kyetä keskittymään tähän hetkeen ja toimimaan toimimatta. Asia tasolla ovat aivan samoja tänään tavikselle kuin olivat aikoinaan taistelijalle. Aikido - rauhantaide on harmoniaa eikä taistelua. Oikean lainen harjoittelu ilmenee elämän kunnioittamisena, harjoitusparin ja muiden huomioon ottamisena sekä vastuullisena läsnäolona. Ehkäpä näitä voisi ilmaista nykyajassa vaik kapa kasvuna ihmisyyden aikuisuu teen - olisiko se sitä, mitä meistä useimmatHaluanhaluavat.vieläkorostaa miksi har joituksissa on niin tärkeää oikean lainen harjoittelu, suhtautuminen, ja tavat yleensäkin, ja tätä ilmentää mielestäni sangen hyvin pikku pätkä Lewis Carrollin kirjasta Liisa ihmemaassa: Olisitko ystävällinen ja kertoisit, mihin minun pitää mennä tästä, kysyi Liisa. No se riippuu siitä, mihin haluat päästä, sanoi Kissa. Minä en kyllä oikein tiedä…, sanoi Liisa Sitten mikä tahansa tie vie sinut sinne, vastasi Kissa. parin kanssa opettajan valvovan silmän alla. Myös yksintehtävät harjoitukset pitemmän päälle eivät riitä. Tarvitaan parityöskentelyä, joko tatamilla tai ulkona. Vaikka video-opetus ei niinkään viehätä minua, olen löytänyt siitäkin tavan kehittää itseäni. Esiintymisen taito, puhetekniikka ja selkeys liikkeiden esittämisessä ovat mielestäni pa rantuneet vuoden aikana, kun olen päässyt analysoimaan heti ohjaa miani videoita. Uusia tuulia Asetekniikka aikidossa on kokenut renesanssia aikidossa korona-aika na, koska sitä voi harjoitella yksin ja myös parin kanssa pitäen turvae täisyyttä. Jos jossain seurassa ei harjoitella aikidon asetekniikkaa lainkaan, eväät yksinharjoitteluun ovat melko keveät. On myös vai keaa ryhtyä heiluttamaan miekkaa tai keppiä, jos ei tiedä mitä pitäisi hakea lyöntiharjoitteista ja katois ta. Muotojen toistaminen ei johda kovin pitkälle. Siinä ei kehity kuin muistikapasiteetti. Ajan henkeä noudattaen polkaisimme Turku Aikikaissa käyntiin videopalve lun, jonka avulla yksinharjoittelu onnistuu selkeiden opastusten kera. Video-opetuksesta on hyötyä myös ohjaajille, jotka voivat ottaa harjoitteita ja niiden periaatteita oman seuransa ohjelmistoon. Aikido täyskontaktilaji? Seurojen toimijoita ja ohjaajia huo lettaa tietysti se, että mikä vaikutus pitkällä tauolla on seuran jäseniin? Tulevatko ihmiset takaisin harjoit telemaan tauon jälkeenkin vai onko tämä oudon ajan sukupolvi mene tetty kokonaan? Varmasti osa jää pois, varsinkin he joilla aikido ei ole ehtinyt muodostua elämäntavaksi. Olen huomannut tauon pitkittyes sä, kuinka ihmiset itse asiassa kai paavat sitä harjoitusten ilmapiiriä ja harjoituskavereita dojolta. Aivan kuten terassien ja ravintoloiden auettua, monet haluavat lähteä ys täviensä kanssa syömään, kahville tai oluelle. Sosiaalisuus on tärkeä aspekti aikidossa. Siihen kannat taa jatkossa panostaa ja vahvistaa siihen liittyviä asioita. Tauot harjoittelussa ovat tärkei tä. Ne antavat uutta perspektiiviä omaan kehittymisen prosessiin. Pitkittyessään ne tosin saavat kokeneet harjoittelijat epätoivon partaalle. Ikäänkuin hampaat jäi sivät harjaamatta tai ei ole päässyt peseytymään aikoihin. Mieli kaipaa henkistä suihkua joka rauhoittaa ja vakauttaa mieltä. Sellaista se aikido meille monille on. Valoisampaa aikaa ja uuden tavoittelua kohti. Onko aikido muuttunut korona-ai kana? Vai olenko minä muuttunut?

Ja jos vielä omista kokemuksis tani jotain mainitsen, niin taukoni on koskenut lähinnä tatamitta oloa. Fyysisitä ominaisuuksista olen huolehtinut kävellen, pyöräillen ja crosstrainerilla juosten etupääs sä. Tietysti hieman venytellyt ja eritavoin yrittänyt ylläpitää kim moisuutta ynnä tasapainolaudalla tasapainoaHenkisestäjne. puolesta olen yrit tänyt huolehtia lukemalla tietokir joja & artikkeleita, sekä yrittänyt syventää tietojani kehon ja aivojen yhteistoiminnan prosesseista, kävellyt ulkona jne. Tällä hetkellä näyttää, että elo kuun puolenvälin jälkeen on todel lakin mahdollista palata tatamille.

AIKIDO 1 2021 9

”Hiukka” mieleni sinne halaa! Siis tatamilla tavataan! Näkymisiin

JUHANI LAISI

Olen huomannut tauon pitkittyessä, kuinka ihmiset itse asiassa kaipaavat sitä harjoitusten ilmapiiriä ja harjoituskavereita dojolta

8 AIKIDO 1 / 2021

Punainen = japanin lippu Sininen = hakama, tatami, Suomi Musta/valkoinen = aikido asu, Yin&jang Harmaa täydentää ja välittää, antaa tyylikkyyttä ja keveyttä.

Merkin tarina MITÄ AIKIDO ON? 1998 alkoi liitossa prosessi, jossa mietittiin visuaalinen ilme ja viesti uusiksi. Pitkän linjan aikidosenseit Petteri Silenius ja Kari Tamminen toimivat mentoreina projektille, jossa luotiin uusi logo ja merkki liitolle. Liiton hallituksen tiedotusvastaava Tuo mas Martikainen ja Aikidolehden päätoimittaja Erkki Mäki osallistui vat myös prosessiin olennaisesti. Visuaalista ja sisällöllistä ma teriaalia tuottamaan saatiin tuore, kolme vuotta aiemmin aikidoon hu rahtaunut allekirjoittanut Ollipekka Kangas ja mainostoimistoguru Petteri Lillberg. Oli vuosi 1999 ja sain taiteen maisterin paperit Tai deteollisesta korkeakoulusta, joten tavoitteeni olivat korkealla. Miten luoda kaunis, aikaa kes tävä ja sitä edellä oleva logomerk ki joka ilmaisee aikidon syvintä olemusta? Liiton logo oli hieno haaste ja opetti paljon graafikon työstä tuoreelle tekijälle. Olen myö hemminkin suunnitellut graafisia ohjeistoja, merkkejä ja logoja vaikka päivätyöni onkin taidekasvatuksen ja taiteen parissa. Liiton logomerkki tulee vuosittain vastaan ja olen itse edelleen tyytyväinen sen toteutuk seen. Opin sitä tehdessä paljon. Lyijykynäluonnokset ovat jossain arkistojeni uumenissa joten niitä ei tässä nähdä, jutussa on mu kana yksi digiluonnos esimerkkinä kehittelytyöstä. Tutkin tuolloin aikidonkuvasto, kalligrafiaa ja tie tenkin leikin tietokoneella kuvien kanssa. Viimein spiraali, pyöreys ja pehmeys löytyivät, ihan kuin aiki dossakin, monien yritysten kautta. Merkin anatomia Aikidoliiton logon ja merkin sekä visuaalisen kielen lähtökohtia ovat aikidolle lajinomainen pyöreä hallittu liike, jolla on hallittu loppu ja tekninenalku vaativuus ja tasapaino aikidon ankkuroiminen tuttuun ja tunnettuun länsimaiseen ja suoma laiseen pelkistys,merkkikieleennykyaikaisuus ja muistet monikäyttöisyystavuus ja soveltuvuus kokonaisen visuaalisen kielen sinivalkoinenpohjaksi väritys yhdistää merkin suomalaisuuteen Logon ja visuaalisen kielen avulla aikido lajina positioidaan avoimek si, mahdollisimman suurta määrää ihmisiä puhuttelevaksi liikunta muodoksi ja budolajeista eniten tässä ajassa Aikidoliitoneläväksi.visuaalinen ilme muodostuu kahdesta toisiinsa kiinteästi liittyvästä elementistä, logosta (tekstityyppi) ja merkistä (pallo).Merkki on tarkan pyöreän liik keen pelkistävä symboli, ns. sininen liikepallo. Logo on Aikidoliiton omalla, määritellä kestääjaliitonharmaakirjainvälistyksellätypografialla,javärilläladottu”AIKIDOLIITTO”.Aikidoviestintäänmietittiintehokasdynaaminenvärimaailmajokamyösaikaa.

OLLIPEKKA KANGAS

•••••

”UUSI” LOGO

10 AIKIDO 1 / 2021

AIKIDO 1 / 2021 11

Kuvassa PostIt-lappu jossa Suomen Aikidoliiton vanha leima.

ja aktivoida yhteyksiä seurojen treenaajiin, unohtamatta junnujen vanhempia.Uusjäsenhankinnassa seurojen on viimeistään nyt syytä ottaa käyttöön viestinnän keinojen koko arsenaali. Liitto on toteuttanut verkkosivujen uudistuksen, joka mahdollistaa osaltaan myös sosiaa lisen median markkinointikeinojen tehokkaan hyödyntämisen. Jokai sen seuran on huolehdittava, että kaikki perustiedot liiton sivuilla ovat ajan tasalla. Vain siten esimer kiksi ”Löydä aikido” -toiminnalli suudesta saadaan kaikki hyöty irti. Viime vuosina viestintään on Liiton toiminnassa kiinnitetty huo miota kokonaisvaltaisella otteella. Sosiaalisen median tehokäyttöön on vielä matkaa, mutta raken nuspalikat siihen ovat olemassa. Seurojen omaa viestintää tukemaan lisättiin jo toissa vuonna Liiton nettisivujen materiaalisalkkuun oh jeellinen tarkastuslista viestinnän minimitasosta. Monien seurojen kohdalla rima varmasti ylittyykin heittämällä. Mutta lista kannattaa silti käydä läpi ja laittaa kuntoon asiat, jotka ovat ehkä jääneet vä hemmälle lislehteenalueenperinteisiätenkaanylivoimainenonsosiaalinenLajitietoisuudenhuomiolle.levittämisessämediaoikeinkäytettynätänäpäivänätehokkuudeltaankanava.Seeikuikoskaantäysinkorvaakanavia.Omankunnan,taikaupunginosanpaikalkannattaaainatarjota tiedotetta ja muutamaa valokuvaa pienistäkin merkkitapahtumista. Kun tiedotteen kirjoittaa valmiiksi lyhyen lehtijutun muotoiseksi, sen julkaisun todennäköisyys kasvaa. Liiton viestintä- ja markkinointitoi mikunnalta voi tarvittaessa kysyä lisävinkkejä.Vyöarvojen suorittamiset, leirit ja muut tapahtumat tai vaikka ensimmäiset harjoitukset pitkän tauon jälkeen ovat usein paikallises ti uutiskynnyksen helposti ylittäviä tapahtumia. Aseharjoitukset puis tossa turvavälein voivat olla visuaa lisestikin näyttäviä tilanteita, joita seuraamaan paikallislehden toimit tajan voi koettaa vaikka erikseen kutsua. Olennaista on, että teemme lähiympäristömme tietoiseksi siitä, että olemme Lähtökohtanaolemassa.lajin markkinoin nissa niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti toimii erinomaisesti Liiton uuden strategian kuvaus lajistamme: Aikido on kaikille sopiva japanilainen budolaji, jossa korostuu pyrkimys ristiriitojen ratkaisemiseen ilman väkivaltaa. Suomalaisen puhtaaseensuuteentasoillasessatyminentavoitteenakunnioitus.syys,arvolähtökohdataikidotoiminnanovatyhteisölliinklusiivisuusjakeskinäinenAikidonharjoittelussaonjokaisenomakehitilmankilpailua.Suomalaiaikidotoiminnassaonkaikillasitouduttuyhdenvertaijasyrjimättömyyteensekäurheiluun. ANTTI VESALA

AIKIDOLIITON VUONNA

–TAASTREENAAJATTATAMEILLEkaikkikeinottehokäyttöön

Typografia määrittelyineen profi loituu eurooppalaiseksi, muodik kaaksi, moderniksi, tyylikkääksi ja tarkaksi. Se soveltuu suoraan print timedian lisäksi WWW käyttöön. Lopuksi Mikä tahansa graafinen elementti muuttuu aikanaan ensin vanhan aikaiseksi, sittemmin retroksi. Kestääkö Aikidoliitto ja aikido aikaa ja sen muutoksia? 1999 ei somesta vielä kohistu, digitaalisuus oli vielä alussaan eikä kukaan ei arvan nut millaista kilpailua ihmisten vapaa-ajasta käydään 2020-luvulla. Viestinnällä ja visuaalisuudella on yhä suurempi rooli kaikissa harras tuksissa ja niiden markkinoinnissa. Toivottavasti parikymmentä vuotta sitten mietityt asiat pätevät vielä kin ja merkki (ja aikido) elää ajassa.

AIKIDOHARRASTUS on monien muiden sisälajien tavoin ollut enemmän tai vähemmän tauolla jo toista vuotta. Meille aikidolaisille 2020 piti olla juhlavuosi, kun lajin taival Suomessa aikanaan.aikuistreenaajiensäänsekänäytteleeMonissakannaltammejäämisestätymisestälastenViimeaikaisetonsellä,ehkämen-aikidoliitto-50-vuotta/https://shop.spreadshirt.fi/suotaan,yhäreitatettujavoivaateverkkokauppa,kinneestaKonkreettisinjuhlavuosiaktiviteetitlaleiritapahtumienmyösveivätvaanliikuntamuotonajärjestäytyneenätulikunnioitetta50vuodenikään.Rajoituksetsiisharrastamisenlisäksiedellytyksetjuhlavuodenviettämiseen.Sekäitsevuosijuhlaettäjuhperuuntuivat,jaseurojensiinäsamalla.asia,jokaperuuntujuhlavuodestajäikäteen,onjuhlavuottavartenperustettujostaedelleentilatajuhlavuodenlogollavaruspaitoja,lippalakkeja,huppajatreenikasseja!TuotteetovatmyynnissäomakustannehinjaniitävoitilataosoitteestaMonessaseurassaodotetaanjopelonsekaisellajännitykmillainenkatoharrastajissakoronanaikanaehtinytkäydä.uutiseterityisestiliikuntaharrastuksenkeskeyjalajienharrastamisenpoisovatmeidänkinhuolestuttavia.seuroissajunioritoimintahyvinkeskeistärooliaarvokkaanatoimintanaitsesettätärkeänäperustanamyösrekrytoimisessaTärkeääonkinherätellä

Ja vielä vinkki logopallon kuvion tulkitsemiseen: löydätkö siitä kuviosta a-kirjaimen muodon? Kaikki alkaa aasta.

Digitaalinen logoluonnospiirros aikidon liikkeestä, 1999, Ollipekka Kangas

1999

AIKIDO 1 / 2021 1312 AIKIDO 1 / 2021

Aikidoliitto.fi facelift ja uudet digioppaat

••• Periaatteita ja linjauksia digioppaasta Sisältö on saatavilla “diginatiiveille” suoraan responsiivisena palveluna Digiopasselaimella.on enemmän kuin ladatta va Palveluapdf-tiedosto.onhelppo ylläpitää. Julkaisualusta on kustannustehokas. Toteutuksesta Julkaistussa digioppaassa on hyö dynnetty Vuepress-nimistä staat tisen html-sivuston luovaa gene raattoria, jossa luotu sivusto toimii ns. SPA-sovelluksena. (single-page application). Lisäksi opas on mää ritelty toimimaan moderneilla selai milla PWA-tyyppisesti (Progressive Web Application). PWA-ominaisuus mahdollistaa oppaan selaamisen esim. matkapuhelimella tai table tilla lentokonetilassa, kunhan opas on ensin automaattisesti latautu nut laitteen välimuistiin selauksen yhteydessä. Oppaan generaattori (Vuepress), versionhallinta (Gitlab) ja julkaisualusta (Netlify) ovat tällä hetkelläOppaanilmaisia.ruotsinkielisestä kään nöksestä vastasi Joakim Borgmäs tars. Digioppaan käyttöliittymä. Oppaan rakenne valikkona, otsikkohaku ja kieliversioiden valinta yläpalkissa, siirtyminen sisältösivuilla joko va likon tai sivun alareunassa olevien linkkien avulla. Petteri Sileniuksen tuottamista mainioista peruskurs sitekniikoiden kuvauksista on tehty (videoiden puutteessa) gif-animaatiot elävöittämäään opasta.

AIKIDOLIITON verkkopalvelua on kehitetty vuosien (vuosikym menten) saatossa tasaiseen tahtiin. Tuorein facelift-projekti valmistui maaliskuun 2021 lopulla, kun Ai kidoliiton verkkosivusto sai uuden ilmeen. Aikidoliiton ICT-toimikun ta projektoi edellisen aikidoliitto. fi-verkkopalvelun päivityksen reilut nelisen vuotta sitten. Seuraavassa esittelyä facelift-projektista ja hie man tietoa viime vuonna julkais tuista digioppaista. Facelift-projekti Projektia varten muodostettiin tiimi, jossa jäseninä olivat Aikido liiton viestintä- ja markkinointi toimikunnan ja ICT-toimikunnan jäsenet: Laura von Boehm, Antti Vesala, Jaanaliisa Kuoppa, Ben Kamras, Sami Hänninen ja Jyri Sillanpää. Lisäksi päivitykseen on osallistettu paljon muitakin henkilöitä muun muassa sisällön tuotannon, oikoluvun, käännösten, teknisen palveluympäristön hallin nan ja testauksen osalta. Iso kiitos kaikilleModerni,osallistuneille!!hyväverkkosivusto on nopea, saavutettava, mobiiliystäväl linen, käytettävä, hakukoneystäväl linen ja turvallinen. Näiden yleisten periaatteiden lisäksi projektissa tunnistettiin ja asetettiin seuraavia periaatteita, tavoitteita ja linjauk Toteutussia: mobilefirst-periaatteella, koska verkkopalveluiden käyttä minen tapahtuu yhä useammin ensisijaisesti puhelimella tai table tilla. Google analytics statistiikan perusteella noin puolet sivuston käytöstä vuonna 2020 tapahtui Sivustonmobiililaitteilla.rakenteen kehittäminen niin, että rakenne tukee / sisältöä voidaan tuottaa uutta harrastusta etsiville nuorille ja aikuisille. Aikidoliiton jäsenseurojen har joituspaikkojen löydettävyyden Huomioidaanparantaminen.EU saavutettavuus direktiivi (ainakin uuden sisällön Toteutusosalta). on linjassa voimassa olevan lainsäädännön (tietosuoja, GDPR) Toteutusosalta.hyödyntäen valmiita malleja ja lisäosia (ei tehdä itse). Some-integraatioiden lisääminen (ainakin salausverkkopalveluidennisestäKumppanitoteutuksessa.keisetAikidoliitonhelppoMahdollistetaaninstagram-syöte).artikkeleidenjakaminensomeen.uudenstrategiankestavoitteettuleehuomioida(datalatu)vastaatekympäristöstäjakaikkienosaltahttps-onkäytössä.

Lisäksi ylläpitovaiheen vuosikello / sisällönhallinnan ja tietoturvan jatkuvat toimenpiteet täytyy kuvata ja vastuuttaa. Tutustu Aikidoliiton verkkopalveluun osoitteessa https://aikidoliitto.fi

AIKIDOKANALOITTELEVANDIGIOPAS

jottaviitattuartikkeliin,toisessahajoavat.saatossaseurakäyttäjättumailmoituksia,rissa.muotoillamuotoilutotsikko.vaikutukset.saavutettavuusdirektiivinLihavoitutekstieioleWordistätuotavansisällönpitäämuistaapoistaajatekstiwordpresseditoTämäkoskeemyöstapahjoidensisällöstävastaavat.VuosienlinkitulkoisiinpalveluihinJosuutisessaviitataanverkkopalvelussaolevaankannattaaarkistoidaartikkelipdf-muotoon,seeihäviä.

Uutisiin on lisätty valiokun takynä (lue blog) kategoria, joka mahdollistaa laajemmin artikkelien sisällön tuotannon tiivinonjaartikkelit)Lisäksinenlienhelpottaaenondet“liittotiedotteet”.artikkelimuotoistavoitaisiinTavoitteenaluottamushenkilöidenAikidoliitontoimesta.on,ettäsivustollajulkaistamuutakinsisältöä,kuinAiemminjulkaistutaikido-lehonjulkaistuartikkeleina,joissaavattuhaettavanatekstinälehtisisällysluettelot.Tavoitteenaonlehdissäolevienartikkelöydettävyyttä.Lehtienlukemiedelleenissuu.com-palvelussa.sivustonsisältöä(sivutjaonjäsennettyuudestaansamallasisällönhtml-muotoiluapäivitettysaavutettavuusdirekmukaiseksi.

Toteutuksesta Joulukuussa 2020 luotiin rin nakkainen verkkopalvelu uusi. aikidoliitto.fi, johon sisällön editointi, rakenne- ja tyylimuutok set toteutettiin. Yliheitossa uusi sivusto korvasi vanhan sivuston ja vanha sivusto arkistoitiin. Tavoi teaika yliheitolle oli <3 kuukautta aloituksesta (4.12.2020). Yliheitto tehtiin 25.03.2021. Facelift-toteu tuksessa hyödynnettiin valmista sivustomallia, joka on tarkoitettu uutissivustoille. Malliin ei tarvinnut tehdä mitään kooditason muutok sia, joten sen päivittäminen (uudet ominaisuudet ja tietoturvapäivi tykset) on helppo tehdä ylläpito vaiheessa. Käytetyssä mallissa oli valmis plugin instagram-syötteelle, joten sen lisääminen sivustolle oli suoraviivainen linkitysoperaatio.

2019 aikuisten kyu-graduointiuu distuksen jälkeen vuonna 1994 aluen perin julkaistu aloittelevan aikidokan (printti)opas päivitettiin muuttuneiden graduointivaati musten osalta ajan tasalle. Samalla oppaasta tuotettiin “digiversio”, jota voi käyttää selaimella. Digio pas ei toistaiseksi ole korvaamassa printtiopasta, vaan sitä voi edelleen tilata liitosta ja jakaa seurassa aloit telijoille :).

Tutustu oppaaseen osoitteessa https://aloittelija.aikidoliitto.fi

Aikidoon tutustuville lisättiin sisältöä suoraan etusivulle, joka ohjaa käyttäjän uuteen karttapoh jaiseen jäsenseurahakuun. Seurojen harjoituspaikkojen löydettävyyttä varten otettiin käyttöön “store loca tor” plugin, joka luo suodatettavan responsiivisen kartan integroidulla haulla ja kohdelistauksella linkit täen hakutulokset seurarekisteriin.

••••••• ••••

Keskeisiä facelift-projektinhuomioitaaikana Kuvia, kuvia ja kuvia tarvitaan jokaiseen uutiseen ja artikkeliin visuaalisen ilmeen parantamiseksi, eikä videoistakaan olisi haittaa :). Seurarekisteri kaipaa päivitystä / tietojen ajantasaisuudesta tulee muistaa huolehtia. 15% seurakäyt täjistä ei ollut päivittänyt voimassa olevaa osoitetta seuran tietojen yhteyteen.Sisällöntuotannossa tulee huolehtia

Seuraavaksi Yliheiton jälkeen seuraavaksi on tarkoitus tehdä vielä sisällöntuo tannon ohjeet ylläpitäjille (tyylit, teksti, media, linkitykset, katego riat, artikkelikuvat, widgetit jne.)

KENNETH GRANÖ (3.DAN, AIKIKAI)

Kuvat ylhäältä: Erkki Ylimäki, Kenneth Granö ja Antti-Juhani Pekkarinen

Graduointioppaan käyttöliittymä. Oppaan rakenne valikkoina (etusivu, aikuiset ja juniorit), otsikkohaku ja kieliversioiden valinta yläpalkissa, siirtyminen sisäl tösivuilla joko valikon tai sivun alareunassa olevien linkkien avulla. Yleiset gra duointiin liittyvät ohjeet löytyvät etusivun kautta. Tutustu oppaaseen https://graduointi.aikidoliitto.fi Palautetta verkkopalvelusta ja digioppaista otetaan ilolla vastaan! Palautelinkki löytyy aikidoliitto.fi -verkkopalvelun footerista.

Koulutusvaliokunta

AIKIDOLIITON ICT-TOIMIKUNTA JYRI…YhteisiäSILLANPÄÄpiirteitä japanilaisten ja suomalaisten välillä on etsitty ja jotakin kieltämättä tuntuu löytyvän. Ehkäpä kaikkein merkittävimpänä on seuraava yhdistävä side: sekä suomalainen että japanilainen kulttuuri ovat häpeäkulttuureita. Naurunalaiseksi joutuminen, varsinkin julkisesti, on usein ollut seurauksiltaan turmiollista. Siinä missä japanilainen on turvau tunut askeettisesti etikettiin ja tehnyt rituaalinomaisesti seppukun, siinä on hänen suomalainen veljensä jo ehkä ehtinyt häijysti iskeä puukolla naurajaansa. … Kaj Kalin: Japanilaisesta kauneuskäsitteestä [Aikido-lehti 1/1982]

Aloitin aikidon Helsingissä Vuosaa ren Budoviikingeissä vuonna 1998. Jatkoin harjoittelua Budoviikingeis sä sekä Finn-Aikissa. Omassa aiki dossani olen nykyisin kiinnostunut

Nimeni on Erkki Ylimäki ja toimin aikidoliiton koulutusvaliokunnan puheenjohtajana. Olen aloittanut aikidon harrastamisen aikidoseura Seitokaissa 1986). Polkuni johti Vantaan Jukaran kautta Nurmijärven Kaiteniin. Harjoittelen ja opetan aikidoa 3-4 kertaa viikossa. Aikidossa minulla on 5. dan ja Shidoin opettaja-arvo. Olen siviiliammatiltani musiikin lehtori ja myös tämän takia opettaminen ja opetuksen kehittäminen on minulle tärkeää. Aikidon opettaminen on haastavaa. On pystyttävä luomaan harjoittelijalle tunne, että se, mitä opettaja opettaa on oikeaa ja relevanttia. Jokainen harjoittelija pitää pystyä huomioimaan yksilönä.Kaikki aikidokat, jotka ovat harjoitelleet eri puolilla Suomea ja maailmaa, ovat huomanneet, kuinka erilaisia harjoittelumenetelmiä sekä –tyy lejä löytyy. Haastavaa on luoda oikeita ja aikidon peruselementteihin perustuvia käytänteitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalle edistävät lajin oppimista.Itsealoin harjoitella ZNKR-iaidoa sensei Juk ka Helmisen opissa 2008. Pian huomasin, että

SUOMEN AIKIDOLIITON koulutusvaliokunnan tehtävänä on Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittäminen yhdessä liiton kouluttajien kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös kyu-graduointituoma rihakemusten käsittely, ulkomailla suoritettujen kyu-arvojen käsittely ja graduointivaatimusten laatiminen yhteistyössä teknisen ja juniorivalio kunnan Valiokunnankanssa.jäseninä

GRADUOINTIOPAS 2019 uudistetut graduointivaatimukset (aikuiset ja juniorit) on myös julkaistu aloittelevan aikidokan oppaan kaltaisena digiversiona. Graduointioppaan sisältöä tullaan päivittämään vuoden 2021 aikana, kun dan-graduointivaatimukset uudistuvat. Op paan ruotsinkielisestä käännöksestä vastasi Joakim Borgmästars.

toimivat: Erkki Ylimäki, pj. Nurmijärvi Aikidoa vuodesta 1986. Nurmijärven Kaiten. Kenneth Granö Pietarsaari Aikidoa 1980-luvun lopusta. Kenshukan dojo PietartarsaariAntti-Juhani Pekkarinen Helsinki Mainittujen perustehtäviemme lisäksi halumme on myös aktiivisesti suunnitella uusia koulutus tapahtumia. Puhtaasti valiokuntamme ideoima tapahtuma on kyu-tasoleiri. Leirin suunnittelus sa lähdimme laatimaan kyu-tasoisen harjoitte lun ja opettamisen kehittämistä. Valitettavasti pandemiasta johtuen tapahtumaa on jouduttu siirtämään.

ANTTI-JUHANI PEKKARINEN (5.DAN, AIKIKAI)

Nimeni on Kenneth Granö. Aiki dourani alkoi 1980-luvun lopus sa, kun nuorena poikana menin kavereiden kanssa alkeiskursille. Kavereista yksi toisensa jälkeen jäi pois harjoituksista mutta itse jatkoin. Aikido oli kivaa ja jännittä vää ja ohjaajat olivat mukavia. Tällä hetkellä harjoittelen Kenshukan dojolla Pietartarsaaressa ja harjoit telu on edelleen yhtä kiinnostavaa. Vuosien varrella olen osallistu nut monille harjoitusleireille sekä Suomessa että ulkomailla. Kiinnos tavat kohtaamiset harjoittelijoiden kesken tatamilla sekä sen ulkopuo lella ovat korvaamattomia. Koulu tusvaliokunnan kautta toivon, että voin olla mukana kehittämässä aiki doa Suomessa kaikissa ikäryhmissä. Innostavat ohjaajat ja harjoitusten hyvä laatu tarjoavat harjoittelijoille inspiraatiota jatkaa eteenpäin ja saada uusia kokemuksia tatamilla.

parastaan pienen paineen alla. Opettaminen tulisi olla vastuul lista ja harjoittelun yhteyttätusvaliokuntatoiminnanaikidoliitonSuomeahelpomminTulevaisuudestamiellyttävää.toivon,ettäyhäharjoittelijatympäripystyvätosallistumaanjärjestämänopetuskehittämiseen.Kouluonavoinideoillejasaaottaa.

harjoitusmetodi lajin kokonaisuu den kannalta on erittäin toimiva. 1960- luvun lopussa Japanissa oli luotu eri koulukuntien perusteknii koihin perustuva kata- sarja, joka loi perustan koko lajille. Tämä tapa ei tietenkään sovi aikidoon suo raan, mutta jotain siitä voi oppia. Muistan puhelun Auno Mäki sen kanssa jo useita vuosia sitten. Puhelussa pohdimme aikidon tulevaisuutta. Ideana oli antaa tek niselle valiokunnalle mahdollisuus jalkautua aikidoharrastajien pariin. Tämä aikidon opettajakollegio vetäisi leirejä ja järjestäisi dan -gra duointeja. Jokainen vyökokeeseen osallistuja saisi mahdollisuuden tavata harjoittelijoita eri puolelta maata ja samalla he tutustuisivat lajia pitkään harjoitelleisiin opetta jiin. Näinä aikoina samankaltaista aikidon opettamisen kehityside ointia tuli myös monelta muulta pitkään harjoitelleelta. Aika oli siis otollinen. Myöhemmin aikidoliiton teknisen valiokunnan rakentamana saatiin Suomeen tasoleiritoiminta. Myös Hombu-dojon toiminnassa on voitu havaita yhtenäisen harjoit telukulttuurin rakentamista. Hy vänä esimerkkinä nykyisen doshun tekniikkakirjasarja.Olemmeolleetmukana teknisen valiokunnan kanssa suunnitte lemassa viimeisinpää vyökoeuudis tusta. Uudessa graduointijärjestel mässä tuetaan yhtenäistä, aikidon tärkeisiin joittelijatkunnioittavaointitapahtumajaohjataTuomarinpedagogistahaluammetammetällärinperustuvaaperusperiaatteisiinjatkumoa.Tämäjohtaagraduointituomaroolinkorostumiseen.Graduointituomarikoulutusonhetkellänäkyvimpiävaliokuntoimintoja.Koulutuksessatuodaesiintuomarinrooliajavastuuta.pitääuskaltaarohkeastiharjoittelijoitakohtijärkevääoikeaatapaaharjoitella.Gradutulisiollaperinteitätilaisuus,jossaharpystyisivätnäyttämään

ERKKI YLIMÄKI (5.DAN, AIKIKAI)

14 AIKIDO 1 / 2021

kehittää yhteisiä koulutuksia

ETELÄRANNIKON mahtiseurassa Porvoo Aikikaissa puhaltavat muutok sen tuulet. Seuran perustaja, pää ohjaaja ja hallituksen puheenjohtaja Saku Ohtonen muuttaa perheineen Kainuuseen. Saamme Sotkamoon uu den aikidoseuran. Siellä alkavat treenit elokuussa maanantaisin ja torstaisin.

nettiin 408 hankkeelle. Haettu kokonaissumma oli 11,1 miljoonaa euroa, ja avustusta myönnettiin yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Pie nin haettava summa vuoden 2021 haussa oli 2 500 euroa ja suurin 25 000 euroa. Eniten avustuksia myönnettiin välillä 3001–6000 euroa.Kannattaa hakea juuri sitä avustussummaa, minkä hanke tarvitsee onnistuakseen. Ministeriö myöntää joko haetun summan tai ei mitään. Tässä ei toimi ajatusmal li, että haetaan seitsemäntuhatta euroa, niin saadaan viisi. Vähintään 25 % hankkeen rahoituksesta on tultava muualta kuin seuratuesta. Jos seuralla on tekemättä selvitys jostain OKM:ltä aiemmin saadusta avustuksesta, seuratukea ei myön netä.Ministeriön sivuilla vistatoteuttaatamistuki-seuratuki-minedu.fi/-/seuratoiminnan-kehithttps://sanotaannäin:Tuettavienhankkeidentuleeyhtätaiuseampaaseuraaalatavoitteista: lisätä lasten ja nuorten harrastaja määriä ja/tai –ryhmiä seurassa mahdollistaa liikunnan monipuoli nen edistääharrastaminenyhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harras hillitätusmahdollisuuksiaharrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja lisätäseuratoimijoinalastenjanuorten äänen kuulu mista seuratoiminnan suunnittelus sa ja tukeakehittämisessävähävaraisten perheiden las ten ja nuorten liikuntaharrastusta edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoimin nan kautta edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoimin nan edistääavullakoko perheen liikkumista toimintamallejakehittäähallinto)seuratoimintaaedistääosaamistavapaaehtoistoimintaa,vahvistaataanlastenedistääkotoutumistaedistääminenolevienmahdollistaa(perheliikunta)syrjäytymisvaarassalastenjanuortenharrastaurheiluseurassamaahanmuuttajalastenliikunnanavullaerityistätukeatarvitsevienosallistumistaseuratoiminyhteisöllisyyttäjalisätäsekälisätämonipuolistajalaadukasta(ml.johtaminen,innovatiivisiajauudenlaisia

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA toteutti toukokuussa kyselyn koronan vaikutuksista seuran toimintaan. Liitot, joiden jäsenseuroista vähintään 30 vastasi kyselyyn, saivat kyselyn tu u s i a lokset nimettöminä omaan käyttöön sä. Meiltä kyselyyn vastasi 30 seuraa! Kiitos paljon kaikille niille seura-aktii veille, jotka täyttivät kyselyn.

SISÄLTÖLUKUJA Tasa-arvon edistäminen hankkeessa 142 Drop outin vähentäminen 221 Erityisliikunta 53 Monikulttuurisuus 72 Perheliikunta 126 Nuorten ääni 136 Innovatiivisuus 77 Vähävaraisten huomiointi 152 Kun seura on tehnyt hanke suunnitelman ja siltä pohjalta hake muksen, liiton toimistoon voi olla yhteydessä hakemuksen sparrausta varten. Voimme käydä hakemuk sen yhdessä läpi ja pohtia kohtia, jotka vielä mietityttävät. Seuratuki on tarkoitettu kaikille liikuntaa ja urheilua järjestäville yhdistyksille, myös jäsenmäärältään pienille aikidoseuroille. Hankkeen laatu ja seuratuen vaikuttavuus ratkaisevat.

…Kaikkien aikidon liikkeiden ja tekniikoiden tulee lähteä keskustasta. Keskusta sijaitsee vatsassa. Ruumiin asennon pitää olla hyvä, muuten keskusta ei sijaitse keskustassa. On seistävä suorana, pidettävä vatsa edessä ja polvia hieman koukussa. Se on vaikeaa, mut ta yritä seistä suorana ja pitää vatsa edessä KAIKISSA liikkeissä ja tekniikoissa. … Ichimura-sensei [Aikido-lehti 4/1979]

AIKIDO 1 / 2021 1716 AIKIDO 1 / 2021 aikidosta erityisesti liikuntana, kehonhuoltona ja vuorovaikutuksena sekä kehon ja mielen kehittä misen välineenä. Mitsuteru Ueshibaa (Dojo-cho, Aikikai Hombu Dojo) erittäin vapaasti lainaten: ”Aikidossa kaksi ihmistä muodostaa parin ja yhdes sä aikidon liikkeiden avulla he vahvistavat kehoa ja mieltä”. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä kuvaa mielestäni hienosti aikidoa. Uskon, että harjoittelija kehittyy nopeasti teknisesti taitavaksi harjoitellessaan johdonmukai sesti yksittäisen opettajalinjan mukaisesti. Tästä huolimatta koen, että Aikidosta tulee rikkaampaa ja harjoittelusta mielekkäämpää, mikäli (erityisesti harjoittelun ensimmäisinä vuosina/vuosikym meninä) tutustuu avoimesti ja monipuolisesti eri opettajien aikidoon. Tämä on onnekseni ollut pääkaupunkiseudulla helppoa ja lisäksi runsas kotimainen leiritoiminta on mahdollistanut myös pääkaupunkiseudulla harvinaisempiin aikidolinjoi hin tutustumisen. Erityisen hienona esimerkkinä tämäntyyppisestä toiminnasta ovat olleet Aikidoa yli rajojen Mielestänileirit.Suomen Aikidoliiton yksi merkit tävimmistä tehtävistä onkin pitää eri opettaja linjojen harjoittelijat yhteisen katon alla. Tämä mahdollistaa halukkaille tutustumisen erilaisiin tapoihin tehdä aikidoa. Yksinkertainen, mutta mielestäni merkittävä, esimerkki tästä on liiton leirikalenteri. On erittäin tärkeää, että meillä on yhteinen kalenteri, josta näkyy se runsas ja tasokas leiri- ja tapahtumatoiminta, jota aikidoseurat Suomessa järjestävät. Tällainen mahdollisuus ei ole mitenkään itsestään selvää kaikissa maissa. Koulutusvaliokunnassa pyrimme osaltamme järjestämään opettajalinjoista ja tyylisuunnista riippumattomia koulutuksia, jotka toivottavasti myös helpottavat uusien tuttavuuksien syntymis tä. Toivoisimme toimintaamme mukaan uusia Aikidoliiton koulutustoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä eri puolilta Suomea ja eri opettajalinjoista sekä tyyleistä.

SEURATUKEA KANNATTAA HAKEA

Erityiskiitos lukemattomien kaavak keiden ja sähköisten hakemuspohjien tekemisestä, ja ennen kaikkea todella hyvästä yhteistyöstä.

Seuraavasta taulukosta näkyy, mitä teemoja vuonna 2021 myöntävän päätöksen saaneissa hakemuksissa oli. Yhdellä hankkeella on voinut olla monta teemaa.

HUHTIKUUSSA pidettiin koulutusko kous Teamsin välityksellä. Kutsuin ko koukseen valiokuntiemme puheenjoh tajat. Pohdimme yhdessä mitä liiton tapahtumia on mahdollista järjestää koronan rajoittamissa olosuhteissa. Esiin nousi myös, onko jotain tilaisuut ta mahdollista toteuttaa ulkona sää varauksella. Tähän juniorivaliokunnan puheenjohtaja Konstamikko Korhonen totesi: ”Ei mitään säävarausta. Itse olisin valmis treenaamaan aikidoa vaikka kaatosateessa, kun vaan pääsi si treenaamaan.”

ERÄPÄIVÄMUISTUTUS: Suositus dan-hakemusten on oltava perillä Aikidoliiton toimistolla 15.8. Sen jäl keen tulleita hakemuksia ei tänäkään vuonna oteta käsittelyyn. Kyseessä ovat hakemuksella suoritettavat danarvot, jotka myönnetään Hombu Dojon vuosittaisessa Kagamibiraki-seremo niassa tammikuun puolessa välissä.

AIKIDOLIITON kotisivut uudistettiin vuoden alkupuolella. Projekti oli iso. Uudistuksen veturina toimi ICT-toimi kunnan puheenjohtaja Jyri Sillanpää. Jyrille suurkiitos omistautuneesta työpanoksesta uusien sivujen ideoin nissa, muotoilussa ja toteutuksessa.

AIKIDOLIITON hallitus on päättänyt, että liiton ansiomerkit ovat myynnissä puoleen hintaan vielä 2021–2022. Pronssinen ansiomerkki maksaa 50 euroa, hopeinen 100 ja kultainen 250 euroa. Seuroilla on kuluneena vuonna ollut muutakin ajateltavaa kuin an siomerkit, joten hallitus päätti jatkaa liiton 50-vuotisjuhlavuoden hintoja.

AIKIDOLIITTO tekee 1.8.202131.1.2022 valtakunnallisen somekam panjan Facebookissa ja varmemminitselleensivuillemmeheinäkuunmistaseurarekisterinSeuroiltauusiaharjoitelleetMedia.YhteistyökumppanimmeInstagramissa.onFonectaTavoitteenaonsaadalajiajopalaamaantatamillesekäharjoittelijoitasankoinjoukoin.toivotaanliitonkotisivujentietojentarkastajatarvittaessapäivittämistäloppuunmennessä.Näinsaapuvatjaseurakartaltaseuranlöytävätpäätyvätmyöstatamilleasti.

LAURA VON BOEHM OPETUS- JA KULTTUURIMI NISTERIÖN sivuilla seuratuki eli virallisesti seuratoiminnan kehittä mistuki kiteytetään näin: Seuratuki on tarkoitettu lasten ja nuorten lii kuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen. Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua jär jestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityis avustuksena. Hyvästä hankkeesta syntyy hyvä hakemus Seuratuki myönnetään hank keeseen, jolla kehitetään seuran toimintaa. Hankkeen suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, vaikka jo nyt kesällä. Hanke on hyvä suunnitella huolellisesti, samoin hakukriteerit kannattaa lukea huolella. Ministeriö julkaisee hakuohjeet vuoden 2022 seuratu elle loka-marraskuussa, ja haku on auki marras-joulukuussa. Päätökset tehdään huhtikuussa, tuki makse taan seuroille toukokuussa. Kun seura päättää hakea tukea, on hyvä varmistaa jo alussa, että tiedot Patentti- ja rekisterihallituk sessa (PRH) ovat ajan tasalla. Hake muksen lähettäminen vaatii myös vahvaa sähköistä tunnistautumista seuran nimenkirjoitusoikeudelli selta henkilöltä. Hakemus tehdään Suomisportissa Hankkeen tulee olla realistinen Hankkeen tulee olla realistinen ja kohtuullisessa suhteessa seuran liikevaihtoon sekä toimintaan. Avustuksella ei voi tuplata tai triplata seuran liikevaihtoa. Vuonna 2021 seuratukihakemuksia tehtiin 815 kappaletta, ja avustusta myön

•••••••• •••••••• LAURA VON BOEHM

M u r

EFTER DRYGA TVÅ ordförandeperio der har jag meddelat att jag inte läng re står till förfogande som kandidat. En ny ordförande för Aikidoförbundet rf måste alltså väljas nu på höstmötet. Förhopp-ningsvis meddelar så många som möjligt sitt intresse som kandidat så att organisationsdemokratin kan förverkligas på bästa möjliga sätt. Jag har ombetts berätta i det här brevet om de fakta som kan vara till hjälp för kandidater när de ska värdera sin egen förmåga och möjlighet att sköta ordförandens uppgifter. Ordförandens uppgifter kräver ganska lite fysiska eller kroppsliga resurser. Å andra sidan är det nöd vändigt att man som aikidoka har för troende, i praktiken är någon dan-grad nödvändig. Dessutom behöver per sonen har tränat lite på andra ställen än bara i egen hemmadojo. På så sätt garanteras hens kännedom om att det finns många olika sorters aikido. Hen kan då värdera mångfalden som en rikedom. En av de viktigaste uppgif terna för en ordförande är ändå att möjliggöra aikidoträningen i Finland jämlik och se det här också som det enda rättfärdigande för förbundets existens. Trångsynthet äventyrar jäm lik behandling och förbundets framtid. Det krävs verkligen mycket psykiska eller själsliga resurser av ordföranden. Dessutom är oändligt tålamod en verklig fördel. Bördan är emellanåt märkbar, ifall man inte hunnit släcka bränder i organisation sfältet i tid. Det är viktigt att det finns möjlighet att ringa eller på annat sätt kontakta aktörerna inom medlemsfäl tet. Den blivande ordföranden har ett bra utgångsläge eftersom förbundets regler och verksamhetsmetoder klarar dagens ljus och det finns inga behov av att ordna upp dem. Dessutom ska man komma ihåg att ordföranden representerar arbetsgivaren gentemot generalsekreteraren och har ansvar även den rollen.

18 AIKIDO 1 / 2021 Ordförandens kolumn

NY FÖRORDFÖRANDEAIKIDOFÖRBUNDET

Aikido är visuellt attraktivt. De flesta upplever att komplex utveckling av kropp och själ motiverar, och näst flest betonarattdetantingenAikidosjälvförsvar.betonarärjuinteellermenblirändåviktigtförtydligavadmaniföreningen.

De flesta upplever att komplex utveckling av kropp och själ motiverar, och näst flest betonar självförsvar.

SOM EN DEL AV VOK-3 utbild ningen ingår att välja teoretiska studier enligt eget intresse. När jag började fundera på vad jag skulle välja tänkte jag på någon form av artikel. Jag hade några krav. Den skulle vara till nytta för mig själv, för förbundet och i bästa fall för aikidoföreningarna i Finland. Eftersom förbundet satsar på att hjälpa medlemsföreningarna med marknadsföring av aikido, föll valet på att göra en artikel om det. Jag ville ha reda på om det går att marknadsföra aikido på basen av vad som motiverar aikidoutövare att träna aikido och i så fall på vilketStudiensätt. inleddes med ett for mulär av frågor som skickades ut av Aikidoförbundet 9.3.2021 till alla medlemsföreningar. Jag fick 115 svar. Materialet började bearbetas i början av april. Motivation för att träna Bland svaren på vad som moti verar dig att träna aikido, är det i huvudsak två svarsalternativ som är mest frekvent. De flesta upplever att komplex utveckling av kropp och själ motiverar, och näst flest betonar självförsvar. Generellt ser man att de äldre åldersgrupperna (46-45, 66-) är mera intresserad av att utveckla kropp och själ, medan de yngre åldersgrupperna (18-25, 26-45) är mera intresserade av självförsvar. Övrigt som motiverar är att aikido är visuellt attraktivt, samt att man har något att syssla med på fritiden. Marknadsföring Det är viktigt för föreningarna att reflektera över sin egen aikido stil. Resultaten visar två huvudinriktningar bland svaren, träna för kropp och själ eller för att lära sig självförsvar. Aikido är ju inte antingen eller men det blir ändå viktigt att förtydliga vad man be tonar i föreningen. Orsaken är att det då blir lite enklare att planera marknadsföring. Man kan med stor sannolikhet anta att ifall förening en betonar självförsvar är det mest yngre som tilltalas, medan äldre till talas mera av hälsoaspekter såsom att hålla kroppen i form. En mer utmanande del i mark nadsföringen är hur man sätter upp mål, visioner eller framgång, dvs intern motivation. Man kunde t.ex. erbjuda personlig mentor, tydliga datum för gradering eller presente ra medlemmar i samma ålder som berättar om sina erfarenheter. Det AIKIDO

MARKNADSFÖRING AV

Den svåraste frågan är vilken utsträckning och vilken typ av andliga resurser ordföranden ska ha. Knappast kommer någon att rösta på den framtida ordförande på basen av hens andlighet eller brist på andlighet. Jag vet inte om frågor som berör aikido och dess förhållande till religion eller personlig tro, lyfts pga min egen prästbakgrund, eller hamnar även den kommande ordföranden att ta ställning till de här frågorna även framöver. I alla fall återspeglas vår egen tro och världsbild i vårt sätt att möta andra människor. Åtminstone i situationer där man hamnar att ta svåra beslut i förbundets styrelse. Min personliga åsikt är att en andlig orättvisa och intolerans inte bär frukt i ordförandens uppgifter. Att bygga gränser och murar leder inte till något annat än behov av att riva dem. Entusiasm inför loppet! AUNO MÄKINEN Snart avgående ordförande för Finlands Aikidoförbund rf.

baserat på vad som motiverar aikidoutövare att träna aikido är också bra att nämna teamwork som många respondenter ser som en viktig del av motivationen. I föreningen har man roligt, hittar lätt nya vänner. Allt detta kan leda till en intern motivation. Till sist Min förhoppning är att artikeln kan bidra med tips och idéer för marknads föring av aikido. Det är ett område som kunde utforskas mera t.ex. med inter vjuer av sådana som tränar aikido och sådana som inte tränar aikido. Tack till alla respondenter, Aikidoförbundet och min mentor Kustaa Ylitalo. Utan er hjälp hade de inte blivit någon artikel. Hoppas vi ses på tatami! JOAKIM BORGMÄSTARS Artikeln i sin helhet: Advertising-Aikido_JB-2021.pdfwp-content/uploads/2021/05/https://www.aikidoliitto.fi/

AIKIDO 1 / 2021 19

20 AIKIDO 1 / 2021

Artikkeli kokonaisuudessaan Advertising-Aikido_JB-2021.pdfwp-content/uploads/2021/05/https://www.aikidoliitto.fi/

VOK-3-koulutukseen kuuluu teo reettisen osion valinta oman kiin nostuksen perusteella. Kun aloin pohtia, mitä valitsisin tehtäväksi, päädyin kirjoittamaan artikkelin. Minulla oli sille muutamia vaati muksia. Sen pitäisi olla hyödylli nen itselleni, liitolle ja parhaassa tapauksessa myös Suomen aikido seuroille. Koska Aikidoliitto tukee jäsenseurojaan markkinoimalla aikidoa, markkinointi valikoitui ai heeksi. Halusin päästä selville siitä, voiko aikidoa markkinoida sillä, mikä motivoi harjoittelemaan aiki doa – ja millä tavalla markkinointia voi tässä tapauksessa toteuttaa. Aloitin tutkimukseni kysymys setillä, jonka liitto lähetti 9.3.2021 kaikille jäsenseuroilleen. Sain 115 vastausta, joita aloin työstää huhti kuun alussa. Harjoittelun motivaatio Kysymykseen ”Mikä motivoi sinua harjoittelemaan aikidoa?” annettujen vastausten joukossa oli nämä kaksi yleisintä. Suurin osa harjoittelijoista kokee kehon ja mielen monimutkaisen kehityksen motivoivana, ja melkein yhtä moni painottaa itsepuolustusta. Yleensä vähän vanhemmat ikäryhmät (4665, 66-) ovat kiinnostuneempia kehittämään kehoaan ja mieltään, kun taas nuoremmat harjoittelijat (18-25, 26-45) ovat kiinnostune empia itsepuolustuksesta. Monia motivoi muutoin aikido visuaalis esti viehättävänä lajina sekä se, että on vapaa-ajan harrastus.

Mikä motivoi? Ainakin mahdollisuus monimuotoiseen kehitykseen ja kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin. Ja tietenkin itsepuolustus.

Aikidon MARKKINOINTI perustuen harjoittelijoiden motivaatioihin

Markkinointi On tärkeätä, että seuroissa pohdi taan omaa aikidotyyliä. Kyselyn tu lokset osoittavat vastauksissa kaksi pääsuuntausta: mielen ja kehon harjoittelu tai itsepuolustuksen op piminen. Aikidohan ei ole joko tai jompaakumpaa, mutta seuroissa on kuitenkin hyvä selventää, kumpaa painotetaan. Syynä tähän on se, että tuolloin on helpompaa suun nitella markkinointia. Aika suurella todennäköisyydellä voidaan olettaa, että mikäli seura painottaa itsepuo lustusta, se puhuttelee enimmäk seen nuoria, kun taas vanhempia kiinnostavat terveyshyödyt kuten fyysinen kunto ja kehon hyvinvointi. Markkinoinnin haastavampi osuus on miten määritellä harjoit telun tavoite, visio tai edistyminen, toisin sanoen sisäinen motivaatio. Voi esimerkiksi tarjota henkilökoh taista ohjausta, selkeitä aikatauluja graduoinnille tai tutustuttaa uusia harjoittelijoita samanikäisiin, jotka voivat kertoa omista kokemuk sistaan. On myös hyvä mainita yhteistyö, jota monet kyselyyn vastanneet pitivät motivaationsa keskeisenä elementtinä. Seurassa on kivaa, siellä löytää uusia kaverei ta. Kaikki tämä voi johtaa sisäisen motivaation kehittymiseen. Lopuksi Toivon, että artikkeli voi antaa neuvoja ja ideoita aikidon markki nointiin. Sitähän voisi tutkailla esi merkiksi haastattelemalla aikidon harjoittelijoita ja heitä, jotka eivät harjoittele lajiamme. Kiitos kaikille vastaajille, Aikidoliitolle ja mentorilleni Kustaa Ylita lolle. Ilman teitä artikkelia ei olisi syntynyt. Toivottavasti nähdään tatamilla! JOAKIM BORGMÄSTARS

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.