Urheilusukeltaja 1970 11

Page 6

useimmat urheilusukeltajat sukeltelevat pienissä ryhmissä, jotka myös tekevät satunnaisia retkiä pitkin rannikkoa.

vaatimukset sekä merimiestaidolle että varusteille. Sama koskee sukellusta. Varusteiden tulee olla ensiluokkaiset niin laatuun kuin määräänkin nähden.

Ulkomaalaiset, etenkin pohjoismaiset ystävämme toivotamme sydämellisesti tervetulleiksi. Mutta me valitamme, että voimme vain vähän tai ei lainkaan parantaa olosuhteita näille ulkomaalaisille urheilusukeltajille. Toisinaan on meillä itsellämmekin vaikeuksia hankkia veneitä kohtuuhintaan Oslonvuonossa, emmekä voi siis myöskään auttaa toisia. Paikallisilla kerhoilla rannikkokylissä on suuremmat mahdollisuudet ja Norjan Sukellusliitto välittää mielellään yhteyksiä.

vesi on kylmää ja monella sukeltajalla on ollut kova kamppailu tuulta ja virtaa vastaan kun hän on joutunut pois suunnasta. On ehdoton vaatimus että sukelletaan kaksittain ja että toinen käyttää pelastusliivejä.

Hylkysukellus on suosittua urheilua. Kiinnostimeille suositellaan Hartvig Dannevigin kirjaa: ''~Skipsforlis på S~rlandskipten". Siitä voi löytää asiaa monesta vanhasta hylystä sekä niiden sijainnista ja ohjeita kuinka tulisi menetellä. Laivahylyt eivät ole mitään korvaamatonta tavaraa, mutta muinaismuistoilla on·suuri arkeologinen arvo, joten täällä pätee sääntö "Saa katsoa, mutta ei koskea". Kun tutkii Norjan rannikon merikortteja, löytää lukemattomia houkuttelevia sukelluspaikkoja, mutta tulee ottaa huomioon, ettei aina ole niin helppo päästä hyville paikoille. Ja jos sinne pääsee, voivat olosuhteet olla kuitenkin sukeltamiselle mahdottomat. Rannikko on karikkoista ja siksi siellä on niin paljon hylkyjä ja täytyy pystyä punnitsemaan mahdollisuutensa. Useimmiten kannattaa sukeltaa tietyn kokoisesta veneestä ja se puolestaa asettaa suuret 10

OSA

,.

PINGVIN

"

LAHDEN JÄRVIPELASTUSYHDISTYS ry. Sammakkomiesosasto Pingvin Sukellusharrastus Lahdessa alkoi 50luvulla, jolloin Anssi Resko tiettäväst~ ensimmäisenä näillä kulmilla sukelteh laitteella. Jaska Puhakka alkoi sukeltamisen v. 1961 Lahdessa, josta harrastus sitten tarttui muihinkin. Syksyllä - 64 nähtiin uimahallissa uudet kasvot "Afu" Ulf-Erik Swanson, "Veksi" Veikko Nordman, 11 Jorkka" Jorma Lundqvist. Tästä alkoi Pingvinien aktiivitoiminta. Talven mentyä into kasvoi, oli hankittava laitteet ja puvut. Syksyllä -65 tulivat "Rami" ja "Jussi" Raimo ja Juha Lankinen. Keväällä -66 oli tempaus. Kaksi hurjaa, Jaska ja Afu ajoivat auton jäihin.

Ilmantäyttö on toinen ongelma. Yleisiä kompressoreja on siellä täällä vain suurimmissa kylissä, mutta tässä asiassa voivat myös paikalliset kerhot auttaa. VA-kalastus on sallittua suolavedessä lukuunottamatta lohta ja taimenta. Hummeri on rauhotettu 1. kesäkuuta 1. syyskuuta ja koska haluamme olla hyvissä väleissä ystäviemme kalastajien kanssa, täytyy meidän vaatia niin ankarasti kuin voimme, että tätä kieltoa kunnioitetaan ja noudatetaan. Sitäpaitsi alamittaisten (alle 22 cm) hummerien pyydystäminen on kiellettyä.

SUKELLUSKERI-IOJA SUOMESSA

Kerhon jäsenmäärä oli v. -67 10 henkeä ja nykyään 16 henkeä, joista 2 naista. Vuonna - 68 aloitettiin lentokoneiden hylkyjen järjestelmällinen etsintä. Pyry 15 lentokonetta etsimme v. -69 Vesijärvestä ja löysimme vaneriosia ja pikkurihkamaa.

Norjassa paikalliset urheilusukelluskerhot tuntevat sukellusolosuhteet ja -mahdollisuudet. He tuntevat myös seudun määräykset ja vaaralliset paikat. Kaikki ulkomaalaiset, jotka tahtovat käydä Norjassa saavat tiedusteluihinsa vastaukset helpommin ja parhaiten lähettämällä ilmoituksen suunnitellusta sukelluksesta Norjassa, Norjan Sukellusliitolle sekä samalla todistuksen, että on kansainvälisen urheilusukellusliiton jäsen. Me emme valitettavasti voi antaa tietoja tai apua ulkomaalaiselle, jolla ei ole tällaista jäsenyyttä kotimaassaan. Norges Dykkeforbund Postboks 6514 Oslo 5 Finn Christensen Helge Berntzen

Talvella -69, -70 oli toinen sukelluskurssi, jossa oli 20 osanottajaa, ja perinteellinen Halliralli. Samana talvena rakensimme Pingvin U 1 veneen. "Afu" Svanson ja "Jaska" Puhakka menossa 6 metrin syvyyteen järven pohjaan

Tulevaisuudessa tulemme sukeltamaan napapiirin pohjoispuolella ja päiväntasaajan seuduilla. Terveisin P J

Kesällä toteuttiin uusia ideoita ja harjoiteltiin tiiviisti kesää -67 varten, jolloin oli suuri suunnistuskoitos. Vääksy- Lahti ja seuran ensimmäinen naissukeltaja Raija Sarkonsalo oli mukana.

P. S. Sukelluskerho Pingvin on päättänyt yksimielisesti lahjoittaa 100:seuraavan urheilusukeltajalehden (No 12) ilmestymisen edes auttamiseksi, koskapa pidämme lehden ilmestymistä vastaisuudessakin erittäin tärkeänä. Toivottavasti muutkin kerhot ymmärtävät lehden tarpeellisuuden. Pingvin P. J. "Jorkka" Lindqvist

Talvella -66, -67 oli myös ensimmäinen sukelluskurssi, jossa oli 20 osanottajaa, näistä kaksi naisia. vääksyLahti-suunnistus sujui 4 tuntia laskettua aikaa (24 h) nopeammin. Matka oli 21 km.

11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.