Page 1

Kundeinformasjon fra Støren Treindustri • Nr. 2/2013 • Årgang 4

Stadig smartere produksjon Tom Stamnes overtok som fabrikksjef i Støren Treindustri i mars i år. Han har allerede satt preg på produksjonen og har klare tanker om veien videre. - Vi ser stadig tydeligere at Støren Treindustri satset på riktig teknologi da vi investerte i automatisk produksjonsutstyr, sier Tom. Fokuset var ikke den billigste løsningen, men den mest optimale for vår type produksjon. Produksjonen har gått for fullt i over et år, likevel er det først nå vi begynner å bli dyktige nok til å ta ut potensialet som ligger i produksjonslinjene våre. Etter at vi startet med detaljerte målinger satt i system med forbedringstiltak, kan vi se gode resultater på vår Weinmannlinje.

Resultater og utfordringer - Vi har både utfordringer og forbedringspotensiale knyttet til produksjonen. Mange av utfordringene handler om rutiner, systemer, planlegging og logistikk. Tid som

reklamasjoner. Nå settes tiltakene inn på å jobbe stadig smartere og mer rasjonelt.

har gått til spille i produksjonen skyldes for en stor del henting, leting, det å få ting på plass. Her blir vi bedre hele tiden, men det er fortsatt mye å gå på.

Hele teamet er viktig

Stamnes fører nøyaktige statistikker for hvert eneste skift. Alt måles. Alle ”feil” registreres og vurderes, alle steiner vendes, alle detaljer pusses på for å få best mulig flyt i produksjonen. En av rasjonaliseringsområdene er samarbeidet med leverandørene. - Her er vi på god vei mot leveranser nøyaktig tilpasset vår produksjon, skreddersydd til hvert hus. Dette lager vi nå bedre og bedre systemer og avtaler for, og mottar råstoffet i den rekkefølge det skal brukes. - At vi bygger gode hus vet vi – vi har ingen

- Foran hvert eneste skift har vi et kort møte med hele produksjonstaben, der vi går gjennom planlagt produksjon og produksjonsmål. Vi avdekker alle avvik fra tidligere skift, diskuterer løsninger og finner forslag til forbedringer på detaljnivå. Møtene er et viktig bidrag for stadige forbedringer av rutiner, men jeg mener også det skaper lagfølelse og sveiser sammen fabrikken. Og dette er viktig; vi er avhengig av at alle stasjoner på produksjonslinjene fungerer og trekker i lag, fra salg til teknisk, via innkjøp og lager, planlegging og produksjon. >>


Leder Roald Haug

“Det er ikke arbeidsgiveren som betaler lønna – han bare håndterer pengene. Det er produktet som betaler lønna” Henry Ford Ferien er over, sommeren er på hell, og høsten nærmer seg raskt. Og med høsten kommer en hektisk tid for alle oss i Støren Treindustri. Av erfaring vet vi at perioden fra august til godt inn i julestria som regel er den mest hektiske, og våre produksjonsprognoser viser at denne høsten ikke blir noe unntak.

Forts. fra s. 1

God flyt i produksjonen er det som skaper gode resultater hos oss. - Hva fungerte/fungerte ikke? Hva kunne vært gjort annerledes? Forslag til forbedringer? - Det er helt avgjørende at folk er med oss, sier Tom. Vi er 76 medarbeidere som er direkte knyttet til produksjonen, og som skal fungere som en enhet. Fra 1. januar og frem til ferien har vi også kjørt to skift i produksjonen.

”God flyt i produksjonen er det som skaper gode resultater hos oss”

- Vi har også et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Deres bidrag tar vare på folk, og fører også til praktiske forslag i produksjonen.

Fagfolk i omstilling Vårt mål er å levere riktig kvalitet til riktig tid – hver gang. Denne målsettingen stiller store krav til alle ledd i organisasjonen, og da spesielt i perioder med ekstra høy aktivitet. Derfor er det betryggende å vite at vi har en stab av dyktige medarbeidere som vil gjøre sitt beste for at vi også denne høsten når vår ambisiøse målsetting. Dyktige medarbeidere, sammen med de fabrikkinvesteringene vi har gjennomført de siste årene, gir oss de beste forutsetningene for å ta unna etterspørselen av våre produkter – uansett tid på året. Våre kunder er avhengige av at vi leverer gode produkter til avtalt tid, og vi er avhengig av våre kunder. Denne gjensidige avhengigheten skal vi ta godt vare på! Ser vi på hva som har skjedd hittil i år så har vi lagt bak oss et halvår som er bedre enn noen sinne. Ved inngangen til august ligger elementproduksjonen 62 % høyere enn samme periode i fjor. Vi har levert 40 % flere boenheter, og vi har passert en omsetning på 150 millioner. Dette er resultater vi skal være stolte av. Men som en klok person en gang har sagt; Vi bør konsentrere oss om fremtiden, det er der vi skal være resten av livet. Så derfor er det bare å brette opp ermene og gjøre sitt beste – også denne høsten. Men glem ikke Henry Ford sine ord om at det er produktet som betaler lønna! Den beste måten å sikre det på er å levere riktig kvalitet til riktig tid – hver gang! God høst!

2

måttet bli mye flinkere til å ha ting klart før oppstart av prosjektene. Alt fra avklaringer på detaljer og underlag til at alle varer er på plass. Her er god dialog helt avgjørende, og hovedinntrykket er at folk er positive og tar utfordringene. Samtidig ser vi hvor nyttig det er at folk kan snekkerfaget, selv om det er maskinen som utfører mye av selve snekringen i dag. Snekkere er praktiske folk som løser de fleste utfordringer, og erfaring og kunnskap fra et fag kommer daglig til nytte i vår produksjon. En kjempefordel!

- Støren Treindustri er i en stadig forandringsprosess. Her som snekkeren har vært vant til å slå i spiker, må han nå i større grad jobbe med å mate produksjonslinjen. Overgangen til skiftarbeid har ikke vært smertefri. Vi har

Dialog skaper resultatene I tillegg til produksjonsmøtet i forkant av hvert skift, møtes også produksjonsledere og arbeidslederlager hver dag, der kommende produksjon gjennomgås. For det er i et knirkefritt skjæringspunkt mellom lager og produksjon at grunnlaget for rasjonell produksjon blir lagt.

Fabrikksjef Tom Stamnes


Morten Lunder og Øystein Bø representerer Östberg som har vært leverandør til Støren Treindustri i over 10 år.

Luftkvalitet er livskvalitet! Støren Treindustri har i over 10 år samarbeidet med Östberg Norge AS på ventilasjon, boligaggregater og sentralstøvsugere. Bedriften holder til på Rud like utenfor Oslo. På Rud møter vi daglig leder Øystein Bø og salgssjef for ventilasjon, Morten Lunder. De kan fortelle om ventilasjonsløsninger med en unikt, trådløs fjernstyringsløsning. Östberg ventilasjonssystemer kan også dokumentere høyest virkningsgrad av alle produktene på markedet. I tillegg utmerker de seg med å være produktene med lavest støy. Det er kvaliteter vi på Støren vet å sette pris på, og ikke minst våre kunder og sluttbrukerne. Markedet er økende, forteller de. Strengere krav, f.eks krever Tek10 balansert ventilasjon i alle boliger over 68 kvm, åpner for nye muligheter. Med egen kvalitet i tankene så synes de samtidig at det er rart at forskriftene ikke setter strengere krav til kapasitet, støynivå etc. Det er ett tankekors at kravet til ventilasjon i næringsbygg er en god del strengere enn det er for eneboliger.

Markedsledende Östberg Norge AS arbeider på tre hovedområder: Ventilasjon og vifter, sentralstøvsugere og radonløsninger. For alle tre områder retter de seg både mot boligmarkedet og næringsmarkedet. Spesielt dominerende er de på sentralstøvsugere, der de står for en markedsandel på over 70% på næringsmarkedet, og 35-40% på privatmarkedet.

Ekspansjonsplaner I dag har bedriften outsourcet distribusjon og lager, men fra november i år er de på plass i nytt, eget bygg og vil ta hånd om dette selv. Planen er at det skal gir større effektivitet. De har også planer om flere selgere, for de ser behovet for å ha folk nært markedene, og målet å ha representanter over hele landet. Slik skal de bli enda bedre på det de allerede er gode på; relasjonsbyggende service, og ikke bare være en solid leverandør, men en samarbeidspartner. 3


Fra Grilstad Park

Terje Broli er adm. dir. i Aasen Bygg

Fra snekker til entreprenør En av samarbeidspartnerne til Støren Treindustri er Aasen Bygg. Firmaet har over 60 år på baken som en anerkjent tømrerbedrift. Nå har de mannet opp med flere nøkkelpersoner og står godt rustet også for de større entreprenøroppgavene. Terje Broli har sittet i sjefsstolen hos Aasen Bygg siden oktober 2011. Vi spør hvilke utfordringer han ser i bransjen i dag, og for Aasen Bygg spesielt. - Det er en utfordring at flere av konkurrentene våre baserer seg på mye utenlandsk arbeidskraft som går på minstelønn, samtidig som innslaget av prefabrikerte elementer og moduler endrer byggebransjen. For å vinne anbud og tjene penger må vi derfor være meget effektive i vår prosjektgjennomføring. Dette er en utfordring på alle nivå i vår organisasjon, og noe vi arbeider kontinuerlig med. - Vi går mer og mer over til å benytte elementer og prefabrikata i vår produksjon, mindre plassbygging, og gjennomfører for tiden et prosjekt på Miljøbyen Granåsen for

Heimdal Bolig, der det benyttes elementer til passivhusbygging.

Hvordan er markedssituasjonen? - Vi har i øyeblikket mye å gjøre, spesielt på boligsektoren. Her bygges det mye og det er godt med oppdrag. Når det gjelder kontorbygg er markedet tyngre, vi opplever at det ofte ikke er helt samsvar mellom det byggherre ønsker og forventer og det som vil være reell kostnad. Aasen Bygg har også bygget opp en egen betongavdeling. – Det er en viktig forutsetning for å være en troverdig totalentreprenør, sier Broli. Aasen Bygg er kjent for dyktige fagfolk, tradisjonelt innen tømrerfaget. - Vi er stolte av tradisjonene, sier Broli. Selv om fremtiden vil kunne bety mer elementmontering enn snekring, er det alltid en stor fordel å kunne faget. Det er gjennom dyktige fagfolk, spennende prosjekter og gode kunderelasjoner vi har utviklet oss, og fått et solid omdømme i markedet.

BackeGruppen

Fra Grilstad Park

4

Hva betyr det for Aasen Bygg å være en del av BackeGruppen? - Det gir oss tilgang på stabsfunksjoner, det gir større økonomisk trygghet, og gjør oss mer rustet for større, kompliserte prosjekter. Tilgang på Backe-skolen som utvikler medarbeidere er også viktig for oss. Vi har

nå sertifisert alle våre anleggsledere, baser, formenn og prosjektledere, og resultatet er at vi jobber mer strukturert enn tidligere. - Filosofien i BackeGruppen er sterk lokal forankring og lokalt selvstyre. Det betyr at beslutninger fortsatt blir tatt lokalt. Den desentraliserte selskapsstrukturen gir stor fleksibilitet og muliggjør bruk av felles kompetanse og erfaringer, samtidig som den solide lokale forankringen opprettholdes. Blant større prosjekter der Aasen Bygg er engasjert i øyeblikket, kan nevnes Grilstad Park, Hornebergtunet og Grilstad Marina. På Grilstad Park (ferdig 1.juli) benyttes elementer på yttervegg, mens kubehusene på Hornebergtunet (overlevering 8.juli) og Grilstad Marina (overlevering gjennomført, siste overlevering i okt/nov) er plassbygget. Erfaringene med Støren Treindustri er gode. - De har dyktige folk og gode leveranser, avslutter Terje Broli.

aasen bygg Etablert 1952 85 ansatte Budsjett oms. 2013: 345 mill.kroner En del av BackeGruppen siden 2011


Samhold på sykkelsetet

Våre ansikt mot kundene Jarle Berg Salgssjef Mobil 971 37 845 jarle.berg@ storen-treindustri.no

Olav Sand Leder prosjektsalg Mobil 913 33 796 olav.sand@ storen-treindustri.no

Frode Kjerstad Kjedeansvarlig Mobil 917 89 796 frode.kjerstad@ storen-treindustri.no

Sykkelgjengen har det morsomt på trening

I slutten av 2012 ble det i en lunsjpause snakk om å etablere en sykkelgruppe. På årsmøtet til personalforeningen ble det vedtatt, og Anders Stensås ble leder for gruppen. Under treningsledelse av Svein Gråbak legges det igjen litervis av svette, i bytte med bedre form og større trivsel. - Vi har felles sykkeltrening hver onsdag kl 15.45, kan Rolf Soknes fortelle. Da sykles det intervall i ei nedlagt lysløype som er kraftig kupert. Vi har forskjellige treningsgrunnlag, noen har syklet mye mens andre ikke har trent på mange år. I tillegg spenner alderen fra 23 til 60 år. Derfor rekker noen fire runder i løypa, mens andre nøyer seg med en eller to. Men felles for alle er at treningene gjør at formen er kraftig stigende, også fordi den ukentlige fellestreningen trigger til å drive egentrening utenom.

nå er jeg oppe i tre, og jeg gir meg ikke før ei standard treningsøkt ligger på fire runder.

Da vi var tilstede og tok bilder var det testløp som ble gjennomført. En runde på kortest mulig tid. I slutten av august kjøres det ny test for å sjekke formstigningen.

Initiativtakerne trodde på 10-12 deltakere, men nå er antallet i gruppa oppe i 28, hvorav to jenter, og tre medarbeidere i Mjøndalen som kjører sitt eget opplegg.

- Selv hadde jeg ikke trent på mange år, forteller Rolf Soknes, så dette gjør underverker med formen. Jeg startet med en runde i rund-løypa,

Bedriften har sponset drakter, og gruppa har en avtale med G-sport som gir gunstige innkjøp av sykler og utstyr.

Stig Arne Berg Selger Mobil 953 61 381 stig.arne.berg@ storen-treindustri.no

Fysisk form er viktig, men kanskje har det sosiale like mye å si. Her har man det artig samtidig som man sliter litt. Et mål som bidrar både til form og samhold, er FredagsBirken. Her håper Støren Treindustri å stille med 8-9 deltakere 30.august, mens en rytter stiller i UltraBirken. FredagsBirken er 94,6 km, mens UltraBirken er på 120 km –fine mål å trene mot.

John Bergh Selger Mobil 965 02 020 john.bergh@ storen-treindustri.no

Østlandet Annbjørn Nilsen Byggeleder/selger Mobil 924 61 010 annbjorn.nilsen@ storen-treindustri.no

Thor Christian Nilsen Selger Mobil 906 39 355 thor.nilsen@ storen-treindustri.no

Trond Breidablik Selger Mobil 951 79 332 trond.breidablik@ storen-treindustri.no Her fra testløpet i treningsløypa

5


Vind i seilene på Østlandet Østlandet utgjør et viktig marked for Støren Treindustri, og står for en økende andel av vår omsetning. For å holde god og nær kontakt med våre oppdragsgivere i dette området åpnet vi eget kontor for Østlandet sommeren 2012. Kontoret ligger i Mjøndalen.

Støren Treindustris avdelingskontor i Mjøndalen.

Her på Østlandskontoret har vi to selgere og en byggeleder. I tillegg samarbeider vi med et eksternt tømrerfirma, bestående av to monteringslag med til sammen 8 montører. Ytterligere syv montører fra andre firmaer er under kursing. Dette gir oss femten montører i området som ”kan” Støren Treindustri, noe som er viktig for oss siden vi lever av å levere kvalitet. - Et viktig moment med kvaliteten på monteringen er at den er viktig med tanke på husenes tetthet. Alle våre hus trykktestes, og måleverdiene ligger langt innenfor det som er dagens krav.

Nærmere markedet Omsetningen for Østlandsavdelingen er i dag rundt 60 millioner. Tallet lyver en del siden vi fram til i dag stort sett har skjøttet kundepleien på Østlandet fra vårt hovedkontor på Støren. Nå endres dette gradvis, i takt med opptrappingen av Østlandskontoret, og totalt utgjør Østlandet pr. i dag 80 – 100 millioner kroner i omsetning. - Innenfor en sirkel med radius på en mil fra Oslo er byggeaktiviteten desidert størst i Norge. Vi regner derfor med fortsatt kraftig 6

vekst her på Østlandet, sier Thor Christian Nielsen, en av selgerne på kontoret. På sikt regner vi med at vi trenger en ekstra byggeleder her, og for å være tettest mulig på markedet, ser vi også for oss en utvidelse av avdelingen med ingeniører, prosjektering og konstruksjon. I hvert fall på sikt.

Konkurrerer med lavkost - Våre konkurrenter er hovedsakelig leverandører fra lavkostland. Vi opplever at vi hevder oss godt i denne konkurransen, og har flere eksempler på at kunder har forsøkt leveranser fra lavkostlandene for så å komme tilbake til oss. Erfaringene som formidles til oss er at de opplever våre leveranser som mer komplette, og at vi foretrekkes på grunnlag av ”value for money”. - Vi merker jo lavprisleverandørene godt i markedet, men opplever at når utbyggeren ser på totalpakken kommer vi godt ut. I tillegg ser vi at utbyggerne legger vekt på at vi er i nærheten, vi er lett tilgjengelige, det er ingen språkproblemer etc. Her fra Mjøndalen har vi mindre enn en time reisetid til alle våre prosjekter og kunder, slutter en optimistisk Thor Christian Nilsen.

Thor Christian Nilsen (foran), Trond Breidablikk (bak til venstre) og Annbjørn Nilsen ved Østlandskontoret.


Too Far Gone, fra venstre Arild Følstad, Roar Øien, Kåre Andreas ”KalAnton” Lund, Roger Svartvatn, Børge Rømma, Ola Buan Øien og Anders Stensås.

Det handler alltid om rytme Anders Stensås (36) er innkjøpsansvarlig for trelast, gips og plater på Støren Treindustri. I tillegg har han ansvar for vareregistrer, og det krever struktur og oversikt, og gjerne litt kreativitet. Ellers får han først og fremst utløp for kreativiteten bak trommene i det kjente countrybandet Too Far Gone.

Produksjonsflyten ved Støren Treindustri er avhengig av et tett samarbeid mellom Anders, råvarelager, precut-avdeling og husfabrikken. Vi er fristet til å kalle det perfekt harmoni. Før han kom til oss arbeidet Anders i fjorten år hos Albert E. Olsen, seks år på lageret, så åtte år med innkjøp.

med i bandet hele tiden. I år feirer de 20-årsjubileum.

Too Far Gone

Sommerjobb

I dag bor han på Ler med samboer og tvillinger, og utenom jobben er han engasjert på flere fronter. Tidligere aktivt med i skiavdelingen i Flå IL, og fortsatt som tidtaker på langrenn. Men altså først og fremst innen musikken. Samboer Kari spiller horn i Flå musikkorps. Her startet også Anders sin musikalske løpebane som 10-åring. Da var nesten alle i familien i 3 generasjoner aktive i korpsmiljøet. At det ble trommer, skyldes ganske sikkert at faren også spilte trommer i samme korps. Senere har det ”ballet” på seg: Fra niendeklasse og utover var han med på å starte mange band og prosjekter, og i 1993 var han med på å stifte Too Far Gone. Og mens andre bandmedlemmer har kommet og gått har altså Anders vært

- En av bandmedlemmene er heltidsmusiker, vi andre har jobber ved siden av, forteller Anders. For oss er bandet helgeaktivitet og sommerjobb – og hobby - i ett. Mellom starten av juni til midten av august er Too Far Gone på veien. Det betyr at de spiller fredager og lørdager, og en og annen torsdag. Det vil si; en frihelg bevilger de seg i denne perioden. - Det er artig å spille, men litt kjedelig å reise, er Anders sin kommentar til turnélivet, og de har mange oppdrag. Med bandets popularitet er spillejobber lette å få. Enten det, eller Per Evjen i Bureau 247 er en kløpper til å booke jobber! Nå har det forresten nettopp vært premiere på en av bandets siste låter, en spesialbestilling fra ”Jentebølgen”, spilt første gang

Jubileumet markeres med en ny plate, der vi finner nye låter fra Too Far Gone, men også bidrag fra andre artister som tolker Too Far Gone sine sanger på sin måte.

Anders Stensås

under jenteløpet i Trondheim 11.juni i år. Too Far Gone spiller kun egne låter. Du har helt sikkert hørt ”Zetor’n” (For han har kjøpt sæ ny traktor…) en av bandets låter som har fått mye spilletid på radio. Too Far Gone har utvidet sin besetning med 2 musikere i 2013, og er sannsynligvis det eneste norske countrybandet med to trommeslagere. 7


Stimuli er et nyhetsbrev for Støren Treindustri sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Ønsker du å motta dette brevet? Ring oss!

7290 Støren – Tlf. 72 43 92 00 – Faks 72 43 92 20 post@storen-treindustri.no

Hermod © 429 Krigs05-2013 skip

Klokke

Losse

Kna

Beit

Triumfere Stykke

Grillkveld! Stort oppmøte På vår grillkveld var det rundt 110 stk som ble med og koste seg med grillmat. Vi arrangerte også 7-kamp, og der deltok omtrent 40 stk. Som bildene viser var konsentrasjonen stor under de forskjellige øvelsene.

Eksplosiv

Endelig

Undersøke

Overkomme

Avgift

Leken

Person.

Labb

pron.

Underholdn. Jordlapp Åre

Forære

Land

Pedal

Søl

Opplyse

Kvarte Intensitet Skikk

Kna

Dekke

Fengsel

Henstille Bor Hevn

Skjells

-ord

Frukt

Skrelle

Dyr

Send løsningsordet på mail til rolf.soknes@ storen-treindustri.no, innen 30. september 2013. Vi trekker ut 2 vinnere som får en flott jaktkniv.

Vinnerne av kryssordoppgaven i forrige utgave ble Odd-Leif Gaare og Frode Kjerstad. Vi gratulerer!

storen-treindustri.no

Kors

Stimuli 02 2013  
Stimuli 02 2013  
Advertisement