Page 1

sTimUlI

Kundeinformasjon fra Støren Treindustri • Nr. 3/2012 • årgang 3

Boligsuksess på oppdal

Samarbeid med Veidekke

Se side 6

På besøk hos Forestia Se side 4

Siden firmaet ble etablert i 1999 har Marion Eiendom prosjektert og bygget 96 leiligheter på Oppdal, samt en del leilighetsbygg i Oslo-området. Alle er levert i samarbeid med Støren Treindustri.

Stein Terje Tretli i Marion Eiendom satser på Oppdal, og konsentrerer seg for tiden om treetasjes leilighetsbygg, og leilighetstyper på hhv 77 og 95 kvm. Det har vist seg å være smart, for etterspørselen etter boligene er hyggelig stor. Tilbakemeldingene har vært udelt positive, og mange kjøpere har anbefalt leilighetene videre. - Vi legger stor vekt på finish, forteller Tretli som en av flere forklaringer for hvorfor leilighetene er ettertraktet. En smart løsning på de største leilighetene er en annen særegenhet som har blitt godt mottatt: Leilighetene på 95 kvm har en separat gjestedel som er fullt utstyrt med eget bad. I tillegg leveres alle leilighetene nøkkelferdige med spesialdesignet heltre parkett lagt i staver, integrerte hvitevarer, vedovn etc. Et aktuelt prosjekt på Oppdal i øyeblikket er 8 leiligheter i Høgmoveien som skal stå ferdig til høsten. I tillegg har Marion Eiendom flere eiendommer i sentrum under utvikling.

meste av byggeprosessen selv, fra erverv av tomt, tomteutvikling, reguleringsprosess, anbudsfase, bygging og markedsføring/salg. Underleverandører til for eksempel betong og rørarbeid velges lokalt, mens byggene oppføres av datterbedriften, entreprenørselskapet Marion Bygg AS. - Vi prøver å samarbeide med de samme folkene fra prosjekt til prosjekt, sier Tretli. På den måten kjenner de prosessen og byggemåten, og er i stand til å gjøre en bedre jobb og inntjening. Stein Terje Tretli har lang fartstid i byggebransjen, og har kjøpt byggesett og elementhus fra Støren Treindustri helt tilbake til 1982. Han har bare godt å si om samarbeidet.

Samarbeid siden 1982 Tretli deler sin tid mellom Drøbak og Opp-dal, og på Oppdal bor han i en av sine egne leiligheter, en visningsleilighet. Med hjelp av en ansatt prosjektleder, står han for det aller

Maskinen utfører, menneskene styrer Se side 3

Stein Terje Tretli i Marion Eiendom foran bedriftens boligprosjekt i Vikaveien 64-66 på Oppdal. Et tilsvarende prosjekt er igangsatt også i Høgmoveien.

Større effektivitet i produksjonen Automatiseringen ved Støren Treindustri har gitt gode resultater. Det kan Odd Joar Solbergløkk bekrefte. Han er arbeidsleder for elementproduksjonen. - I vår gulvproduksjon utretter nå 4 mann mer enn det 8 mann kunne klare tidligere. På vegg produserer 9 mann som 28 mann tidligere. Ingen tvil om at dette er veien å gå, sier arbeidslederen for Norges mest automatiserte husfabrikk. - Hele tankesettet og arbeidsmetodikken er endret og forbedret, forteller Solbergløkk. Han understreker viktigheten av at alt er planlagt og lagt til rette i forkant av at sisteledd på vegg eller gulv gjør sin del av jobben. Hele produks-

jonskjeden må samarbeide og legge til rette for neste ledd. Også på produksjonslinjen kreves en helt annen årvåkenhet enn tidligere, for selv om produksjonen er automatisert, eksisterer det ikke standardproduksjon siden hvert hus er unikt og skreddersydd.


Personalforeningen Leder Roald Haug

“Den som aldri har gjort en feil, har aldri prøvd noe nytt” Albert Einstein 2012 har vært et spennende, utfordrende og innholdsrikt år for Støren Treindustri. Store endringer er gjennomført i fabrikk og på administrativ side. Masse nytt produksjonsutstyr er tatt i bruk, som igjen har ført til at vi har vært sterkt involvert i både produkt- og programvareutvikling for å få produksjonslinjer til å fungere optimalt. Nå er det meste ryddet på plass, og selv om utfordringene har vært mange – når den ene har blitt ryddet av veien, har den neste dukket opp – har vi takket være gode systemer og dyktige medarbeidere unngått de store feilene. Alle utfordringer vi har møtt og ryddet av veien har ikke vært forgjeves. Summen av alt arbeidet vi har lagt ned gjør at vi nå kan tilby et bedre produkt til våre kunder, samtidig som vi står sterkere rustet til å betjene et større marked enn tidligere. Automatiseringen har bl.a. ført til lavere feilprosent – menneskelige feil uteblir i større grad. Direkte kobling mellom prosjekteringsverktøy og produksjonslinjer gir større presisjon og sikkerhet i arbeidet, samtidig som antall kontrollpunkter i prosessen er økt. Foruten produksjonstekniske endringer har vi også styrket servicedelen betydelig med flere selgere, ingeniører og egen prosjektleder. Alt dette bidrar til forbedret kvalitet. Når vi på toppen av dette vet at vi er «Norges beste byggeplass», hvor all produksjon foregår under tørre og kontrollerte forhold, er de fleste forutsetninger for å møte både myndighetskrav og et voksende marked innfridd. 2013 blir nok et spennende år. Med investeringene på plass og med en ordrereserve som er større enn omsetningen i 2009, skal vi klare vårt omsetningsmål på 300 mill. Men før vi tar fatt på den ferden skal julefreden senke seg over oss. Adventstiden er like om hjørnet, og om noen få hektiske uker ringes julen inn. Da er det godt å vite at alt det nye vi har innført i år gir oss et godt utgangspunkt for 2013 og årene som kommer. Takk til alle medarbeidere for et vel gjennomført 2012! God jul!

2

Høyt aktivitetsnivå, og gledelig mange deltakere Leder for personalforeningen, Svein Gråbak, rapporterer at foreningen har hatt et høyere aktivitetsnivå enn på lenge, med god oppslutning på arrangementene. Foreningen har fått tilført midler fra bedriften, og antall aktiviteter og antall deltakere på aktivitetene er økende. Siste halvår er det arrangert både gocartkjøring og lerdueskyting, putball og 10-kamp. I tillegg har vi vært på Honningsvågrevyens forestilling på Støren. Den nevnte 10-kampen ble arrangert på bedriftsområdet, og besto blant annet av klassiske øvelser som dart-

kasting, spikerslag, stabling og avstandsbedømmelse. Det var hele 34 deltagere, og dagen ble avsluttet med hyggelig, felles middag i kantinen. Svein Gråbak forteller også at det jobbes med planer for en Julekalender som avslutning av året. Flere detaljer om arrangementet får vi ikke. Lederen holder kortene tett for brystet, men vi regner med vi har noe spennende i vente!


Arbeidsleder Odd Joar Solbergløkk (t.v.) og prosjektleder Einar Lien representerer samarbeidet som kreves mellom teknisk avdeling og produksjon for å oppnå optimal gevinst av automatiseringsprosessen.

Ny jobbsituasjon etter automatiseringen – også for ingeniørene Har hverdagen på teknisk avdeling endret seg mye etter automatiseringen av produksjonen ved Støren Treindustri? Vi spør prosjektleder i teknisk avdeling, Einar Lien. Automatisering av produksjonsprosessen har gjort det nødvendig med utvidelse av staben ved teknisk avdeling. I dag teller avdelingen 16 medarbeidere, 5 av disse holder til i Trondheim, 11 på Støren. Einar Lien har vært involvert i prosessen rundt automatisering av produksjonen, helt fra prosjektering og bestilling, til opplæring og igangsetting. Hele tiden i tett dialog med produksjonsavdelingene og leverandører.

Maskinen utfører, menneskene planlegger - Vi har i dag automatiske produksjonslinjer som gjør nøyaktig det de har fått beskjed om, verken mer eller mindre, forteller Lien. Automatene jobber raskt og effektivt, men kan ikke som den erfarne snekkeren gjøre små tilpasninger underveis, f.eks flytte en stender noen mm hvis det viser seg hensiktsmessig midt under byggingen. Enhver detalj må være forutsett, planlagt og programmert før maskinen overtar. Dette stiller større krav til oss på teknisk avdeling

og innebærer nye utfordringer. Det krever nye måter å tenke på, utvikling av nye programmer og et helt annet nøyaktighetsnivå enn tidligere. - Vi lager maler for alt som maskinen skal utføre. I dette ligger utfordringen, for boligene som bygges av oss er ikke standardløsninger, men kundetilpasset.

Mer effektivitet Utfordringen er å hele tiden bli mer effektiv, og potensialet ligger først og fremst i planlegging og forarbeid. Tidligere kunne snekkeren gå og hente en planke eller ekstra spiker som ikke var tatt med i planleggingen. Nå må alle byggetekniske utfordringer løses i tegneprogrammet, ikke av snekkeren underveis.

grammet for styring av produksjonen, og vi prøver også ut løsninger i småskala. Når løsningene er på plass, må de formidles til alle konstruktørene, som tar dem i bruk i prosjekteringen. Det medfører at det tar flere uker fra nye løsninger blir innført, til de brukes i produksjonen og er på byggeplass. For å innarbeide nye løsninger i byggesystemet, må vi som konstruktører lære oss å bruke løsningene på riktig plass. Og for å bli effektive må vi tegne mange hus med de nye løsningene. Vi trenger mengdetrening for å holde oss på toppen!

Lien understreker at alt dette er utfordringer man løser. Faktisk har det gått bedre enn forventet i innkjøringsfasen av det nye produksjonsutstyret, det har nesten ikke vært stopp i produksjonen. - Vi har greid å tilpasse oss det kunden vil ha, sier Lien. Vi har løst de tekniske utfordringene, og greid å tilfredsstille kundene på en god måte, samtidig som vi har opprettholdt en effektiv produksjon. Men om utfordringer er løst kontinuerlig kan man ikke hvile på sine laurbær i dette faget. - Vi møter stadig nye og spennende utfordringer. Vi utvikler kontinuerlig datapro3


På besøk hos: Forestia AS

Skandinavias mest moderne produsent av sponplater

Anlegget på Braskereidfoss.

Forestia AS er en allsidig bedrift som produserer møbelplater, bygningsplater, konstruksjonsplater og I-bjelker. Omsetningen er på nærmere 800 mill. kroner. Bedriften har 275 ansatte fordelt på tre fabrikker. Hovedadministrasjonen ligger på Braskereidfoss ved Elverum, og i tillegg er det produksjonsenheter på Kvam og Grubhei. Selskapet er eid av Byggma ASA som også omfatter Huntonit AS, Fibo-Trespo AS og dørog vindusprodusenten Uldal AS, og som leverer et bredt spekter av produkter til bygging og renovering av private og offentlige bygg.

60 trailerlass i døgnet Forestia er en av verdens største sponplatefabrikker, med en kapasitet som forbruker 360.000 m3
spon i året. Kapasiteten på I-bjelker er 750.000 lm i året. 40.000.000 kW-timer strøm i året er nødvendig for å produsere i slik størrelsesorden. Forestia er da også største kunde av Eidsiva Energi og utgjør et eget konsesjonsområde! For å gi et ytterligere bilde av dimensjonene 4

på anlegget og virksomheten kan vi fortelle at det hvert døgn ankommer 60 trailere med råstoff, dvs spon. 40 trailere forlater anlegget hver dag med ferdige produkter, blant annet til Støren Treindustri. Hit kommer sponplater i voksen størrelse (2,44 x 4,88 m), som går rett inn på gulvlinjen i vår elementproduksjon. Til vegg og tak leverer Forestia malte vegg- og himlingsplater. Leveringssikkerhet og kvalitet er Forestias største fortrinn, og Støren Treindustri har hatt et godt samarbeid med Forestia i over 30 år.

Miljøvennlig Forestia har en moderne sponplatelinje, med avansert teknologi, som gir full kontroll med

hele produksjonsprosessen. De beste rensemetodene som er tilgjengelige benyttes for å fjerne støv, lukt og flyktige gasser. Og så godt som all den energien som brukes er fra fornybare ressurser som vannkraft og biobrensel. Miljøstyringssystemer i henhold til NS-EN ISO 14001/EMAS er innført ved fabrikkene, og ut av anlegget slippes det kun vanndamp!

Billy på IKEA Forestia leverer blant annet møbelplatene til hyllene i IKEAs velkjente Billy-reol. Her er kravet at platen, om den skulle bli bøyd av tung last, retter seg ut igjen etter at den tunge børen er fjernet. Dette kravet er det kun Forestia som har klart å tilfredsstille. Bedriftens Tak-ess-plater er en stor artikkel i Nederland.

I-bjelke og Walls4You Forestia har en rekke produkter i tillegg til spon- og bygningsplater. Masonite I-bjelker til tak, vegger og gulv for eksempel, er ideelt


Nye prosjekter i perioden

Høgmoveien 3, oppdal 12 leiligheter - Verdi 4,6 mill. kroner Levering mars 2013

Admiral Børresensvei 8 3 eneboliger - Verdi 2,7 mill. kroner Levering februar 2013

Bekkeliveien 24 3 eneboliger - Verdi 3,4 mill. kroner Levering mars 2013 Moderne renseanlegg. Kun vanndamp kommer ut her.

Produktsjef Harvey Rønningen på “kommandobrua”.

for bruk i trebaserte bygg hvor tykkelsen på bl.a. bindingsverk er fra 200 mm og oppover. Utvikling i retning av også tykkere isolasjon/ dimensjoner på gulv og tak gjør systemet ideelt også til disse bruksområdene.

Kapasiteten er det ingen ting å si på – i løpet av en time produseres det nok gulv-, veggog takplater til 12 husbankhus.

En annen nyhet er Walls4You - høykvalitets sponplater for vegg med ferdig pålagt fibertapet i topp kvalitet og lekkert design. Her finnes det et bredt utvalg - hele 40 design delt inn i 3 kolleksjoner. I bedriftens handlingsplaner inngår høyt tempo på produktutvikling. Dette betyr at man forsker på nye produkter kontinuerlig, noe som vil åpne for produkter for helt andre og nye bruksområder.

Hansemyrveien 7 2 eneboliger - Verdi 1,9 mill. kroner Levering mars 2013

Full styring med produksjonen Bedriften er gjennomgående automatisert. Ved full drift er 3000 forskjellige motorer involvert, likevel blir det meste av produksjonen styrt via datamaskiner fra et kommandorom der to mann har full oversikt via overvåkningskameraer og fjernsynsskjermer.

Veggplater med fibertapet Winebo x, den mest populære dekoren.

Stjerneveien 40 2 eneboliger - Verdi 2 mill. kroner Levering januar 2013 5


Jan Anders Syltern er daglig leder i utbyggingsselskapet Hornebergtunet, og prosjektsjef i Veidekke Eiendom med ansvar for byggingen av rekkehusene.

Støren Treindustri samarbeider med Veidekke Støren Treindustri har inngått samarbeid med Veidekke Eiendom blant annet om levering av boligelementer til det store boligprosjektet Hornebergtunet i Trondheim.

Veidekke er en av Skandinavias største og mest solide entreprenører og eiendomsutviklere, med hovedkontor i Oslo, ca. 6 100 medarbeidere og en omsetning i 2011 på 17,9 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus og veivedlikehold, fordelt på tre hovedområder: Entreprenør, Industri og Eiendom. Vår samarbeidspartner er Veidekke Eiendom, region nord, som har hovedkontor i Trondheim. Regionsleder er Pål Magnus Aglen.

Veidekke Eiendom - Veidekke Eiendom er en av Norges største eiendomsutviklere, forteller Aglen. Vi kjøper tomter og utviklingseiendommer for utbygging primært av boliger og i noen grad næring. Vår virksomhet er bygget på kompetanse innen kjøp av tomter, prosjekt6

utvikling, gjennomføring og salg. - Virksomheten konsentreres om å utvikle, bygge og selge boligblokker og i økende grad småhus og rekkehus i og rundt de store byene i Norge. Et av disse prosjektene er Hornebergtunet i Trondheim.

Hornebergtunet Hornebergtunet er et samarbeidsprosjekt med Nidaros Nye Hjem og består av 65 kubehus, 54 leiligheter og 47 rekkehus. Området ligger syd-vestvendt og har en rolig og attraktiv beliggenhet med nærhet til Nidelva, flotte rekreasjonsområder og mange servicetilbud i Fossegrenda. Her skal Støren Treindustri levere 47 fabrikkbygde rekkehus. Pål Magnus Aglen har god erfaring med å samarbeide med Støren Treindustri fra sin tidligere jobb i Osloområdet, og ønsker å bygge videre på dette, nå også i Trondheim

og i regi av Veidekke. - Det bygges for få boliger i Trondheim, forteller Aglen. Det bygges rundt 1700 nye boliger hvert år, mens tilflyttingen til Trondheim er på rundt 3.500 mennesker hvert år. Dette resulterer i en knapphet på nye, sentrumsnære boliger – og utgjør selvsagt et spennende potensiale for oss som utbygger.

Dominerende i Trondheim I år har Veidekke bygget rundt 200 boliger i Trondheim. Aglen forteller at Veidekke Eiendom har som mål å være en betydelig boligaktør i sin region, i Trondheim er målet å stå for 25-30% av nybyggingen. I tillegg til Hornebergtunet er også Persaunet, Sjetnan Nedre på Tiller og Stokkes Hage på Stjørdal aktuelle boligprosjekter. Planene er også klare for deres hittil største boligutbygging på Lilleby, det tidligere


smelteverket i Trondheim, der det planlegges rundt 1500 nye boliger. I tillegg besitter Veidekke mange tomteområder og har en stor ordreportefølje.

Våre ansikt mot kundene Jarle Berg Salgssjef Mobil 971 37 845 jarle.berg@ storen-treindustri.no

Standardisert bygging Høyt på agendaen nå står utvikling av prototyper for mer standardisert bygging, noe også vi på Støren Treindustri er opptatt av. Tankegangen om gjenbruk av løsninger har innlysende fordeler: Mer rasjonell utvikling og bygging av prosjektene gir bedre muligheter for god inntjening. Og ikke minst fører gjentagelser til kontinuerlig forbedringer og perfeksjon, noe som rett og slett gir bedre produkter og høyere grad av kundetilfredshet.

Roald Pettersen Leder teknisk salg Mobil 950 86 653 roald.pettersen@ storen-treindustri.no

Fra skepsis til begeistring Jan Anders Syltern er daglig leder i utbyggingsselskapet Hornebergtunet, og prosjektsjef i Veidekke Eiendom med ansvar for byggingen av rekkehusene. Han forteller at tomta ble anskaffet i 2005, mens byggingen startet i mai 2012. Totalt skal det bygges 47 rekkehus, alle skal være innflyttingsklare senest i løpet av 2014. Av de 16 rekkehusene i første byggetrinn er 10 allerede levert fra oss på Støren. Resten av de totalt 47 er det skrevet kontrakt på, men ikke bestilt i påvente av salg. Syltern fremhever at Veidekke er tilfreds med samarbeidet og leveransene, og går langt i å antyde et mulig videre samarbeid på nye prosjekter. Noe vi selvsagt ønsker også her på Støren Treindustri. - Vi kan ikke legge skjul på at vi var litt skeptiske til prosessen og monteringen, forteller

Regionsleder Pål Magnus Aglen.

Frode Kjerstad Kjedeansvarlig Mobil 917 89 796 frode.kjerstad@ storen-treindustri.no

Syltern. Ikke minst gjaldt dette estimatene for tidsforbruket ved montering av elementene. Veidekkes folk monterer selv, etter opplæring fra Støren Treindustri, og det var første gang Veidekke gjennomførte slik elementmontering i egen regi. - Men det har gått veldig bra, sier Syltern, som fremhever fordelene med elementbygging: At produksjon og bygging går raskere, og at en lettere oppnår tørt bygg.

Olav Sand Leder prosjektsalg Mobil 913 33 796 olav.sand@ storen-treindustri.no

I tillegg til Hornebergtunet har også Veidekke Eiendom kommende boligprosjekter med eneboliger/rekkehus i Kristiansund og på Tiller.

John Bergh Selger Mobil 965 02 020 john.bergh@ storen-treindustri.no

Det begynte med brostein Veidekke ble stiftet 6. februar 1936, men gjennom oppkjøp går historien tilbake til 1863 i Danmark (H. Hoffmann & Sønner) og 1896 i Norge (Høyer Ellefsen). Virksomheten har variert med tidene. I 1948 vant det den gang lille, nesten ukjente firmaet Veidekke kontrakten på utbygging av rullebaner på Sola flyplass. Dette var den første av en rekke store flyplasskontrakter inkludert utbygging av en flyplass i Etiopia, en kontrakt som var av stor betydning for firmaets videre utvikling. På 60-tallet var det bygging av motorveier som preget virksomheten. Fra 1969 og fram til begynnelsen av 80-årene var Veidekke igjen engasjert Afrika, denne gang på forskjellige oppdrag for NORAD i Kenya. På begynnelsen av 70-tallet var det behov for å finne nye markeder, bygging av vann-

Stig Arne Berg Selger Mobil 953 61 381 stig.arne.berg@ storen-treindustri.no

Nye selgere på Østlandet: kraftverk ble et satsingsområde, og det fulgte en periode med bygging av dammer over hele landet. I begynnelsen av 1980-tallet besluttet Veidekke å utvikle selskapet til en riksdekkende entreprenør. Gjennom overtakelser, fusjoner og nyetableringer vokste Veidekke fra nummer ni i størrelse, til å bli den største, norskeide entreprenøren i dag. På slutten av 1990-årene og begynnelsen på 2000 etablerte Veidekke seg også i Sverige og Danmark.

Annbjørn Nilsen Byggeleder/selger Mobil 924 61 010 annbjorn.nilsen@ storen-treindustri.no

Thor Christian Nilsen Selger Mobil 906 39 355 thor.nilsen@ storen-treindustri.no

7


Stimuli er et nyhetsbrev for Støren Treindustri sine kunder. Ønsker du å motta dette brevet? Ring oss!

7290 Støren – Tlf. 72 43 92 00 – Faks 72 43 92 20 – post@storen-treindustri.no

Hermod Jubel

Utvendig

Ikke

© 372

09-2012 Stivne

Husgeråd Enkelte

Etterkommer Fartøy

Husdyr

Budbringer

Hilse

Foruro-

Fugl

Flatemål

Rikke

Måle

lige

Laste

Is Brøyte

Skotte

Ransake

Åpning Rett

Stillhet

Avsond-

Skjells

ret

Pryd

Denne dama møter veggen hver dag! Anne Fossum (40) er fra Soknedal, og er eneste kvinne på ”vegglinja” i produksjonshallen hos Støren Treindustri. Hun er utdannet møbelsnekker og har fagbrev både som møbelsnekker og i industriell trehusproduksjon. Anne forteller at hun har jobbet sju år hos Støren Treindustri, før dette laget hun treverk til Ekornes sin kjente Stressless-stol i mange år, og før dette igjen jobbet hun på møbelfabrikken Sylindra på Møre. - Jeg trives godt på Støren Treindustri, forteller hun. Men det er klart det har vært utfordringer i forbindelse med omlegging av produksjonen og endring av arbeidsoppgaver som en følge av industrialiseringen. Jobben er automatisert, men likevel variert fordi ikke to veggelementer er like. Det krever konsentrasjon og årvåkenhet, og fortsatt er en del av jobben manuell. å være eneste kvinne på en mannsdominert arbeidsplass synes hun ikke er noe problem. - Sjargongen og omgangstonen kan nok være røff, men jeg har selv noen meldinger på lager, så det går bra!

-ord

Pluss

Vent

Bort

Plante-

del

Bymessig Stirre

Tall

Sverige

Bløtdyr

Toalett

Send løsningsordet på mail til rolf.soknes@storen-treindustri.no, innen 11. januar 2013 Vi trekker ut 3 vinnere som får en flott jaktkniv.

Større effektivitet: ”- I vår gulvproduksjon utretter nå 4 mann mer enn det 8 mann kunne klare tidligere. På vegg produserer 9 mann som 28 mann tidligere“

www.storen-treindustri.no

STImuli nr. 3 2012  

Kundemagasin for Støren treindustri

Advertisement