Page 1

Kundeinformasjon fra Støren Treindustri • Nr. 1/2013 • Årgang 4

Knallstart på det nye året Sjelden har vårt slagord «Vi bygger for deg!» vært mer aktuelt enn nå. 2013 startet opp med fullt trøkk i produksjonen, og med stappfull ordrebok måtte vi kjøre to skift både på vegg- og gulvlinje for å imøtekomme våre kunder. I flere uker gikk produksjons-

linjene fra klokken 06.00 til 22.30. Det resulterte i en gjennomsnittlig dagsproduksjon på ca. 190 lm vegg og ca. 450 m2 gulv. Skiftgjengen tok seg tid til å bli avbildet før 2. skiftet tok fatt på sin gjerning og 1. skiftet dro hjem for å hvile ut.

Fra venstre: Jostein Almås, Anne Fossum, Inge Onsøien, Tone Lillebudal, Ole Christian Helgemo, Stein Laugsand (foran), Sverre Fossum, Johan Storrø, Erlend Skjørtvedt, Odd-Mikael Skavern (foran), Trond Holshaug, Atle Bjerke (foran), Olav Bjerke, Odd-Leif Gaare, Ivo Bonders, Bård Soknes, Martin Kongshaug Bergkvist, Tommy Marklund, Stig Roar Schudemann, Per Ingulf Høen, John Olav Gustad og Eivind Brattset.

Arbeidsmiljøtiltak

De nye funkishusene ved Øyeren

Jentene inntar Støren Treindustri

Bo Klokt bygger i samarbeid med Støren Treindustri Les mer side 3

De fem siste bygningsingeniørene som er ansatt er alle jenter Les mer side 7

Problemet var mye trekk og støy i våre produksjonslokaler. Årsaken til trekken var store industriporter som går opp og ned hele tiden fordi trucker kjører ut og inn. Nå er portene byttet med porter som har mye raskere lukking, og som fjernstyres av truckfører. Resultatet er bedre inneklima, pluss-effekt for bedriften er mindre varmetap og sparte strømutgifter. Støy kom hovedsakelig fra fliskutter som var plassert i enden av produksjonslokalet. Fliskutteren er nå støydempet, og innebygd. Problem solved!


Årsfest 2013 Leder Roald Haug

«Ja, så e det på’an igjen, Jan Eggum på’an igjen!»  Selv om vi nå skriver mars måned så vil jeg dvele litt ved inngangen og starten på året. Vinteren er for oss den mest krevende årstiden i forhold til å opprettholde fullt trykk i fabrikken. Det er den tiden våre kunder har litt lavere aktivitet enn ellers i året, noe som også gir seg utslag hos oss. I år har det imidlertid vært helt annerledes. 2013 startet opp med en ordrereserve og en aktivitet som er historisk i vår sammenheng. Selv med nye og effektive produksjonslinjer måtte vi starte med to skift allerede fra uke 2. I flere uker gikk produksjonen for fullt fra 6 om morgenen til 11 om kvelden, både på vegg og gulv. Jan Eggums verselinje beskriver på mange måter vår situasjon - vi må hele tiden stå på å gjøre en best mulig jobb, igjen og igjen. Men i motsetning til Eggum er det verken melankoli eller tungsinn som preger oss, men derimot stor optimisme. Optimisme fordi vi har klart det krevende omstillingsåret 2012 med brask og bram, optimisme fordi vi går inn i et nytt år med ennå bedre forutsetninger enn tidligere og optimisme fordi vi er Norges mest automatiserte husprodusent.

«Et meget hyggelig samvær!» Fredag 1. februar var alle ansatte med partner invitert til årsfest. Dels for å markere at vi hadde lagt bak oss et begivenhetsrikt og godt år for Støren Treindustri, men mest for å samles til et hyggelig samvær – la jobb være jobb – og bare ha det moro. Samtlige tilstedeværende møtte opp med et usedvanlig godt festhumør, og som om

det ikke var nok ble stemningen krydret både før og under festmiddagen med to innslag fra Kenneth Lyng – aerobictreneren Chris Einar og Lailah Lofotvik. Innslagene kan ikke formidles med ord og bilder, de må oppleves! Ledelsen vil rette en takk til samtlige festdeltagere for å ha bidratt til at dette ble den kvelden vi ønsket at det skulle bli – et meget hyggelig samvær!

Adm. dir. Roald Haug holdt åpningstale, der han med bakgrunn i de omstillingene som nå var gjennomført satte fokuset på det som skjer fremover. Ett tilbakeblikk ble imidlertid trukket frem; Støren Treindustri har klart den største omstillingen i firmaets historie og med et historisk godt resultat.

Tall fra Prognosesenteret viser en stadig vekst i boligbyggingen. I 2012 ble det gitt ca. 30 000 igangsettingstillatelser, og de spår en vekst opp mot 40 000 igangsettinger innen 2017. Denne veksten skal vi ta del i! I den aller første utgaven av «STImuli» - nr. 1-2010 - forklarte vi hva dette ordvalget står for. «STI» står for Støren Treindustri og «muli» står for at vi tror det meste er mulig. Selv om vi har komme langt på veien mot å nå våre mål, er det fortsatt mye som gjenstår. Trimming av nytt produksjonsutstyr og -prosesser er en løpende aktivitet. Nye medarbeidere skal på plass både i fabrikk, teknisk avdeling og i salgs-

Svein Hovin takket for maten, og benyttet samtidig anledningen til å trekke frem betydningen for samholdet ved å avholde slike tilstelninger.

Stemningen rundt bordene var høy, og Tor Kjeldstad hadde ingen ting å utsette verken på mat, vin eller bordpartner.

Vi hadde hyret duoen Nina & Janec for å spille opp til dans, noe de klarte med glans. I tillegg bidro vår egen Tor Christian Nilsen med flere sanginnslag.

Aina og Jarle Berg kunne slå fast at dette hadde vært en vellykket årsfest!

avdelingen. Økende salgsvolum, og derav større produksjon, medfører endringer i arbeidstidsordninger. Men alt dette og mere til vet jeg vi vil klare fordi VI TROR DET MESTE ER MULIG! Jeg ønsker alle våre medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder en riktig god påske!

2


Boligområdet “Berglipynten” består av tilsammen 35 boliger, fordelt på to byggetrinn. Området ligger på Brånåsen, Skedsmokorset (Skedsmo Kommune). Bygges i samarbeid med Støren Treindustri.

Bo Klokt fullfører mest mulig av boligene inne på fabrikken Bo Klokt AS er et boligutviklingsselskap som utfører prosjektledelse, prosjektering og oppføring av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i Østlandsområdet. Markedet er et område med radius på ca 10 mil fra Oslo sentrum. Her bor halvparten av Norges befolkning. Bo Klokt ble grunnlagt i 2002 av Øystein Hjelseth, som hadde med seg erfaring og ballast fra boligbyggebransjen fra Skanska. Han er fortsatt i bedriften, som prosjektutvikler. Bedriften har helt siden starten hatt en filosofi om å levere boliger med fokus på smarte løsninger, enkelhet og livsutfoldelse.

Sterk vekst - Firmaet opplevde en fantastisk vekst fra starten av, kan prosjekteringsleder Truls Kronberg fortelle. I første driftsår (2003) ble tre hus solgt og oppført. Året etter økte dette til 9 hus, og i 2005 til 30 hus. Samme år ble 60% av bedriften solgt til ØIE AS. I 2007 ble det omsatt 78 hus, og Bo Klokt ble Gasellebedrift. Året etter var bedriften oppe i 138 hus, og ble nr 2 blant Gasellebedriftene.

Tungt i 2009 I 2009, det tunge året for byggebransjen og for mange andre, sank aktiviteten igjen, helt ned til 35 hus. Bo Klokt ble tvunget til å nedbemanne, og gikk fra 9 ansatte i 2008 til 3 ansatte i 2009. Senere har kurven igjen holdt stø kurs oppover; 50 hus i 2010, 70 hus i 2011 og 100 hus i 2012. I dag har bedriften 30 ansatte, hvorav halvparten egne håndverkere, og målet for 2013 er 150 hus. Bedriften har tomteareal, eller opsjoner på

tomteareal, til 1000 boenheter ”på lager”, et godt grunnlag for bedriftens strategi om fortsatt vekst der målet er ca 200 enheter pr. år.

leverandøren, som er Støren Treindustri. Her er også boligtypen utviklet i samarbeid med Støren Treindustri, og Kronberg har bare godt å si om samarbeidet, både når det gjelder utvikling, produksjon og montering. - En god samarbeidspartner, med svært få reklamasjoner, sier Kronberg.

Moduler og elementer Alle Bo Klokts boliger bygges som element-hus eller modulhus. Truls Kronberg har en enkel forklaring på det: - Vi har en klar strategi om å unngå unødige problemer både for våre kunder, og for oss selv. Med boliger som er bygget under varme og tørre forhold, godt beskyttet fra vær og vind, minimaliseres problemene og reklamasjonene. Stabil, industriell produksjon av gjennomprøvde løsninger og gode planløsninger gir tilfredse kunder. Rask montering på byggeplass bidrar til raskere oppgjør og bedre likviditet. - Vi fullfører mest mulig på fabrikken, det sparer oss for ubehagelige overraskelser i en byggeprosess som ofte er både omfattende og komplisert, der alt må klaffe, og kravet til presisjon og tempo er stort.

I samarbeid med Støren Treindustri bygges dette funkishuset som passivhus i prosjektet “Smestad Panorama” med flott beliggenhet ved Øyeren i Grindlia i Fjerdingby (Rælingen Kommune). Her skal bygges 13 slike passivhus.

Godt samarbeid Bo Klokt leier som oftest inn tømrere til å utføre montasje av boligene, men alltid under ledelse av egne tømrerbaser, byggeog prosjektledere, slik at de har kontroll også på den fasen av byggeprosessen. I noen tilfeller, som f.eks på de 13 passivhusene på Smedstad Vest, er monteringen utført av

Prosjekteringsleder Truls Kronberg (t.v) og produksjonsleder Jon Christian Kalin i Bo Klokt på befaring på Smedstad Panorama.

3


Nye prosjekter i perioden

Høgmoveien 3, Oppdal 12 leiligheter. Ordreverdi: 4.660.000 kr Byggherre: Marion Eiendom

Sandvegen 10, Råholt 8 leiligheter. Ordreverdi: 3.300.000 kr Byggherre: Marion Eiendom

Tonstadbrinken Ca. 30 boenheter Verdi ca 22.500.000,-

Ny vindusomramming reduserer produksjonstiden B&B Oppdal Omsorgsboliger Verdi 7.440.000,-

Hos Støren Treindustri er vi alltid på jakt etter forbedringer av produktet og/eller produksjonsprosessene. Nye løsninger for montering, tetting og omramming av vinduer gir oss en tredelt gevinst: vi får utnyttet produksjonsportalene bedre noe som igjen gir en vesentlig reduksjon i produksjonstiden, mens det viktigste for våre kunder er at produktet blir

bedre fordi det er enklere å få det tett rundt vinduene. Det er gjort tilpasninger både på produksjonslinjen og på selve elementet. Enkelt fortalt er vinduene flyttet litt lenger inn i elementet. På den måten gjøres hele jobben i en operasjon, automatisk på produksjonslinjen. Tidligere ble dette utført manuelt.

A70-1031

Flere prosjekter, bl.a. 11 funkisboliger Verdi ca. kr. 13.000.000,Byggherre: Bo Klokt

REV DATO A 20.09.12

FASE :

BESKRIVELSE Ajourføring av anbudstegninger

SIGN KNTR

Anbud

Personalforeningen

LOKALISERINGSFIGUR:

Tiltakshaver

Bo Klokt Eindom as PB 83, Gamleveien 2 1476 Rasta tlf: +47 22 01 07 50

Arkitekt HD arkitekter AS Rosenborggaten 19 A 0356 Oslo tlf: +47 22 12 18 50

Prosjekt nr.:

070

Dato:

28.06.11

Målestokk:

Tegnet av:

KD

GNR: BNR:

Kontroll:

KD

Filarkiv: Tegnings nr.:

A70-1031

Rev.

A

20.09.2012 11:53:05

Smestad B26 - Rælingen Perspektiver

Tristilsvingen 42 boenheter Verdi ca. 31.000.000,-

Brånåsen Rekkehus. Verdi ca. 12.000.000,Byggherre: Bo Klokt 4

Putball i september. Putball har vært blant aktivitetene med best deltakelse.

Personalforeningen i Støren Treindustri ble etablert i 2011 og kan vise til stadig flere aktiviteter og bedre oppslutning om arrangementene. Nå er planene for årets aktiviteter klare, og foreningen satser på samme gode oppslutning også i år. Mars: Trondheim Arena – 3-kamp April: Gokart/Bowling Mai: Luftgeværskyting – Hovin Juli: Grillkveld med 10-kamp September: Putball Oktober: Miniatyrskyting – Lundamo Desember: Julekalender


L Bygg AS – fornøyd forhandler for Blå Bolig i Trøndelag

Våre ansikt mot kundene Jarle Berg Salgssjef Mobil 971 37 845 jarle.berg@ storen-treindustri.no

Blant Støren Treindustri sine største kunder finner vi Blå Bolig, med et uttak på mellom 80 og 100 boliger hvert år. L Bygg er forhandler for Blå Bolig i Sør- og Nord-Trøndelag, og da vi avla L Bygg ved Svein Laukholm et besøk ble vi umiddelbart møtt av rosende ord.

Olav Sand Leder prosjektsalg Mobil 913 33 796 olav.sand@ storen-treindustri.no

Svein, Eskil, Frode, Robert og Mats

Frode Kjerstad Kjedeansvarlig Mobil 917 89 796 frode.kjerstad@ storen-treindustri.no

Stig Arne Berg Selger Mobil 953 61 381 stig.arne.berg@ storen-treindustri.no

L Bygg AS ble etablert i 2004 etter at Svein Laukholm la ned kjøkkenbutikken Biga. L Bygg er en familiebedrift med tre faste ansatte, Svein selv, og hans to sønner Frode og Robert, som begge er tømrere. I tillegg leies inn 4-6 snekkere etter behov.

Nøkkelferdige hus Den typiske kunden er ofte en som allerede har egen tomt, ofte utskilt ut fra foreldrenes. Her bestilles det oftes et nøkkelferdig hus, med L Bygg som totalentreprenør der man også kjøper tjenester fra faste samarbeidspartnere, som elektrikere, rørleggere, murere etc. Men av og til utfører L Bygg også deler av et bygg, som delentreprise, for eksempel alt utvendig arbeid. De har en jevn produksjon, godt fordelt på hele året. L Bygg kjøper også egne tomter og setter opp egne Blå Bolig hus for salg, og bygger og selger 10 til 12 kataloghus pr. år på denne måten. En avtale med If om oppbygging av hus etter brann sikrer også noen oppdrag. Etter tilpasning av tegninger av arkitekter på hovedkontoret, basert på et kataloghus, sørger L bygg for å sette opp huset.

Leverandør å stole på Blå Bolig kjøper alle sine hus fra Støren Treindustri. Boligene markedsføres først og

fremst gjennom annonser lokalt og sentralt, og også ved hjelp av huskataloger og TVreklame. I tillegg er de alltid tilstede på messen “Gjør din bolig bedre”. Bedriften er kjent for å være en ryddig og seriøs leverandør som vet hva de holder på med. Laukholm bekrefter da også at de har lite reklamasjoner. Her skryter de også veldig av Støren Treindustri ved kjedeansvarlig Frode Kjerstad. - Støren Treindustri er en skikkelig god leverandør som vi er svært fornøyde med, slutter Svein Laukholm.

John Bergh Selger Mobil 965 02 020 john.bergh@ storen-treindustri.no

Østlandet Annbjørn Nilsen Byggeleder/selger Mobil 924 61 010 annbjorn.nilsen@ storen-treindustri.no

Thor Christian Nilsen Selger Mobil 906 39 355 thor.nilsen@ storen-treindustri.no

Trond Breidablikk Selger Mobil 951 79 332 trond.breidablikk@ storen-treindustri.no

5


Trappene kommer fra Hagen AS – Norges største trappeprodusent Mens den tidligere ble oppfattet som en del av selve huskonstruksjonen, ser flere og flere i dag på trappen som boligens viktigste og mest synlige møbel. Vi har besøkt Hagen AS i Stryn, som leverer trapper til boligene som produseres på Støren Treindustri.

Escalia Bilbao

I Stryn var brødrene John og Gustav Hagen 38 og 27 år gamle da de bestemte seg for å starte for seg selv i 1934. De to hadde allerede grundig fagkunnskap fra snikkarfagskulen og fra arbeid hos naboen, A. Sølvbergs Snikkarverkstad.

Fra revekasser til trapper Hovedproduktene den første tiden var dører og vinduer, og særlig revekasser var det etterspørsel etter, siden pelsnæringa i distriktet var i vekst. Ikke sjelden måtte de ta rev i betaling! Trevirket de fikk levert på kaia på Skoganeset ble gjerne fraktet til snekkerverkstedet med sykkel. Etter andre verdenskrig ble det bygget nytt verksted, og med mer plass og økende produksjon kom også arbeidssparende maskiner: Kløyvsag, kappsag og boremaskin bygde de selv, delvis med deler som tyskerne hadde etterlatt seg. Det ble kjøpt inn fres, dimensjonshøvel og båndpussemaskin og etter hvert materialtørke. Mot slutten av 60-tallet fikk Hagen en ordre på 75 trapper til et boligfelt, noe som tilsvarte ett års normal produksjon. Stryntrappa var i ferd med å bli et begrep. 6

Escalia Bilbao

Designpris På plassen vi har til rådighet her må vi hoppe over størstedelen av den lange og spennende historien. I dag er Hagen AS markedsleder på trapper i Norge og Norden, og tredje størst i Europa. Produksjonen er kontinuerlig modernisert og automatisert, og datastyrt. I 2001 fikk de ettertraktede ”Merket for God Design” fra Norsk Designråd. Første gang utmerkelsen har gått til en trapp. Administrerende direktør John Herman Foss Hagen er tredje generasjon i sjefsstolen. Han kan fortelle om en industriell produksjon der stadig større deler av trappebyggingen blir automatisert. Likevel trengs det dyktige hender, ikke minst til finpuss, ferdiggjøring og pakking.

produksjon, men her ser vi et stort potensiale, forteller John Herman Foss Hagen. Vi kjenner regler og forskrifter, noe ikke alle som setter opp utetrapper gjør, enten det er den lokale snekkeren eller huseier selv – som kan bli ansvarlige for feil som gjøres, for eksempel hvis et uhell skulle inntreffe på grunn av en feilkonstruksjon. I de fleste tilfeller vil vi produsere utetrappen både billigere og bedre. På Gjøvik har Hagen AS et produksjonsanlegg med 9 medarbeidere i produksjonen, og 2 i salg. Her gjøres hovedsakelig ferdigstilling og montering av Escalia, som er bedriftens produktlinje for mer eksklusive trapper, mens Stryntrappa er volumproduktet.

Hovedsete i Stryn Produksjon på tre steder I Egersund produseres det utetrapper av stål og tre. Og nettopp denne kombinasjonen er et stort poeng, fordi riktig bruk av tre og stål sammen blant annet gir mindre støy og ”klang” i trappa. - Utetrapper har ikke utgjort så stor del av vår

Hovedkontoret ligger fortsatt i Stryn. Her arbeider 20 personer i administrasjonen, og 70 i produksjonen. Totalt har bedriften samme antall medarbeidere som i 2007/08, selv om produksjonen har øket betydelig. Med en kapasitet på 28 trapper pr. dag, er ambisjonen 10% vekst i 2013. Det


innebærer en omsetning på 195 mill.kroner. I Stryn jobbes det skift, med 2/3 av medarbeiderne på dag, og 1/3 på kveldsskift.

Trappestudio Bedriftens målgrupper er både husprodusenter/entreprenører, og vanlige forbrukere. For å formidle tilbudet av trapper og varianter til sluttforbruker har Hagen satset stort på trappestudio der kundene kan se trappene i full størrelse. I dag finner du Hagen trappestudio, og egne montører og servicefolk, både i Gjøvik, Oslo, Trondheim, Bergen, Ålesund, Stryn, Egersund og Stavanger. Størst er Oslo, med 13 fullskala trapper, der de er samlokalisert med Bang Olufsen og Gulvspesialisten.

Fremtiden er lys - Vi opplever at markedet er godt, sier Hagen. Det er generelt god økonomi blant folk, og det er stor interesse for hus og hjem. Og i hjemmet er det særlig to områder mange er villige til å legge mye penger i; kjøkkenet og trappen. Det er ikke uvanlig bruke hundre tusen kroner på trappen. - Vi er også godt rustet maskinelt. Vi driver effektivt, med den mest moderne teknologi, og gjør hele tiden tiltak og forbedringer kvalitetsmessig. Er trappeproduksjon sesongbetont? - Det skulle du kanskje ikke tro, men siden vi ikke produserer for lager, men leverer skreddersøm, er det klare topper i periodene de fleste flytter inn i sine nye hus. Det vil si før jul, til påske og før sommerferien. Trappen er som kjent noe av det siste som monteres i huset.

Fornøyde kunder - Vi har fornøyde kunder som mål, sier Hagen. Dette søker vi å oppnå gjennom å være gode rådgivere og å ha gode produkter - og yte god service. Det er viktig for oss også å bidra til at entreprenør/ husutvikler tjener penger. - Vi legger vekt på at systemene skal fungere. Det skal være lett å være kunde, enkelt å bestille, vi skal oppleves som en problemløser med konkurransedyktige priser, også i forhold til utenlandske konkurrenter. For å få til dette må vi ha flinke folk, hvilket vi har, og industrialisert produksjon. Heldigvis ser vi ofte at kunder som har forsøkt leveranser fra utlandet kommer tilbake til oss. Hagen AS har i en årrekke vært leverandør av trapper til boligene som produseres ved Støren Treindustri, en leverandør som er til å stole på på alle måter, og som bidrar til den gode kvaliteten vår husfabrikk leverer. Selv har Hagen bare godt å si om Støren Treindustri som samarbeidspartner. - Det er sjelden eller aldri noe problem med samarbeidet med Støren Treindustri. De har alltid gjort sin del av jobben, grundig og presist!

Lise Vullum og Hilde Malvik

Jentebølgen Jenteandelen på realfag ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er i stadig vekst, og det er også flere og flere jenter som tar byggefag. Hos Støren Treindustri er alle de fem sist ansatte bygningsingeniørene jenter. De er også viktige brikker i foryngelsen av staben ved Støren Treindustri. Vi møtte Lise Vullum (24) og Hilde Malvik (24) som begge er fra Sunndalsøra, og har gått på skole sammen i 9 år. I dag jobber de sammen, og med seg på «jentelaget» har de også Marthe Brækstad (27), Torill Wiig (24) og Mette Slind som begynner hos oss den 1. august. De fire første er bygningsingeniører mens sistnevnte er sivilingeniør.

Læringskurve Lise, Hilde og Torill kom til Støren Treindustri rett fra studiene, mens Marthe hadde noen års erfaring. Vi lurer på om de synes overgangen var stor fra studier til jobb. - Svært stor! De to enige om at de raskt så at de hadde mye å lære, og de har da også lært utrolig mye på kort tid. - Læringskurven har vært bratt. Skole er og blir skole, mens dette er ”the real thing”. Under studiene jobbet vi mye med å utvikle systemer og funksjoner, mens her er alle systemer og funksjoner på plass, og oppgaven er å utnytte de best mulig. Det også godt å støtte seg til mer erfarne kolleger som virkelig kan faget, og de finnes det mange av i Støren Treindustri, understreker de. Gode støttespillere, som gjør at det er morsomt å gå på jobb hver dag. I tillegg lærer vi også mye av hverandre. Vi har alltid likt realfag og vært interesserte i arkitektur og husbygging, svarer de to på vårt spørsmål om hvorfor de havnet i byggebransjen?

På spørsmål om det er aktuelt å gå videre til en Master i byggefag, er de enige om at det i hvert fall ikke er aktuelt akkurat nå – de lærer langt mer på å være i operativt arbeide.

Kontor i Trondheim Jentene holder til på vår konstruksjonsavdeling i Trondheim. Men minst en dag i uka jobber de på Støren, da det er viktig å være en del av helheten, å holde nær kontakt med produksjonen. Husproduksjon er en ”næringskjede” der alle ledd er avhengige av hverandre.

Arbeidsoppgaver Jentene arbeider med konstruksjonstegninger i vår husproduksjon. Hovedsakelig har det handlet om eneboliger, men nå også leilighetsbygg. Enkelt sagt lager de kons-truksjonstegninger for hvordan husfabrikken skal produsere boliger som elementer etter arkitektens tegninger.

Utfordringer Husene blir mer og mer komplekse, og de tekniske kravene endrer seg. Samtidig har de forskjellige hustypene egne, unike løsninger og funksjoner. Utfordringen er da å løse hvert hus optimalt, samtidig som det skal legges til rette for fabrikkproduksjon av elementer og precut, spesielt med tanke på bæreevne. Utfordrende men svært interessant.

7


Stimuli er et nyhetsbrev for Støren Treindustri sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Ønsker du å motta dette brevet? Ring oss!

7290 Støren – Tlf. 72 43 92 00 – Faks 72 43 92 20 post@storen-treindustri.no

Ny fabrikksjef Fra 4.mars er Tom Stamnes (37) Støren Treindustris nye fabrikksjef. Tom kommer fra Rolls Royce marine i Brattvåg, der han har vært produksjonsleder for dekksmaskiner og styremaskinering. Her har de produsert hydraulikkdekksmotorer, ventiler og styresystemer for maritim industri. Hans tidligere jobberfaring er fra Pilkington glass og isolasjonsfabrikken Rockwool. Tom er trønder og egentlig fra Ørlandet. Han har en datter på Ler, en ekstra grunn til å vende tibake til Trøndelag.

etten

Vitsestaf

Hermod © 397 Samle 01-2013

Rytme

Skur

Gry

Instru-

Stykke

Matemne Lure

Polit.-

Land

parti

Innta Drikk

Tekke

Fokus

Anlegge

Buden

Tone

Artikkel

Norsk elv

Flatemål

Ordner

Europeer

Skitt

Hyl

Kjøretøy Artikulere

Dagens vits kommer fra Roald Haug

Pike navn

Blind mann på bar

Roald Haug utfordrer ordfører i Midtre Gauldal, Erling Lenvik

Frost

Bolig

Dressert

En blind mann kommer inn på en damebar ved et uhell. Han finner veien frem til baren, tar frem en barkrakk, setter seg ned og han bestiller en drink. Etter å ha sittet en stund alene, roper han til bartenderen:
 – Hey! Vil du høre en blondinevits?
 Baren ble plutselig helt stille... Så sier en hes mandig stemme ved siden av han:
 – Før du forteller den vitsen, synes jeg det er riktig - siden du er blind – at jeg forteller deg fem ting:
 1. Bartenderen er en blond jente.
 2. Utkasteren er en blond jente.
 3. Jeg er en 188 cm og 100 kilos blond dame med sort belte i karate.
 4. Damen som sitter ved siden av meg er en blond dame og profesjonell kick-bokser.
 5. Damen til høyre for deg er profesjonell bryter og er også blond.
 - Nå kan du vurdere seriøst om du virkelig har lyst til å fortelle den vitsen?
 Den blinde mannen tar et par sekunders betenkningstid og sier:
 - Næææææææh... Jeg gidder ikke å fortelle den hvis jeg må forklare poenget fem ganger.

Myldre

Trasig

Bekjenne

Send løsningsordet på mail til rolf.soknes@ storen-treindustri.no, innen 15. april 2013. Vi trekker ut 2 vinnere som får en flott jaktkniv.

Vinnerne av kryssordoppgaven i forrige utgave ble, fra venstre: Atle Bjerke, Svein Hovin og Tore Stensås.

storen-treindustri.no

Månefase Rabatt

ment

Stimuli 01 2013  
Stimuli 01 2013  

Stimuli 01 2013

Advertisement