Steveco 1 2018

Page 1

henkilรถstรถlehti

1 | 2018

STEVECO


Vakaata kehitystä S i s ä l ly s lu e t t e lo

V

uoteen 2017 liittyi meillä Stevecolla paljon odotuksia. Takana oli oikein hyvä tulosvuosi 2016, jolloin parantuneen talouden myötä pystyimme käynnistämään kipeästi kaipaamamme kalusto- ym. investoinnit toimintamme kehittämiseksi. Viime vuoden tavoitteemme oli jatkaa hyvällä tulosuralla, joka mahdollistaa kehittämisinvestointien jatkamisen. Viime vuosi oli Suomen taloudessa sekä erityisesti pääasiakaskunnassamme volyymimielessä erittäin vilkas vuosi. Stevecon näkökulmasta tämä merkitsi sitä, että käsittelemiemme tavaroiden vuosivolyymi oli liki 15 % suurempi kuin vuonna 2016. Steveco-konserni käsitteli tavaroita kaikkiaan 12,5 miljoonaa tonnia, josta kertyi liikevaihtoa liki 160 miljoonaa euroa. Molemmat mainitut luvut ovat ennätyksiämme. Me emme elä ennätyksillä, mutta korkeat käsittelymäärät mahdollistivat sen, että konsernimme liikevoitto oli noin 4,8 miljoonaa euroa positiivinen. Tämä luku ei ole aivan vuoden 2016 tasoa, mutta saavutetun hyvän tuloksen myötä pystymme jatkamaan meille niin tärkeitä investointi- ja kehittämisohjelmiamme ja meillä on näin ollen hyvä syy olla oikein tyytyväisiä viime vuoteen.

Viime vuodesta haluan vielä nostaa esille työturvallisuuden sektorilla tapahtuneen selkeän edistymisen. Tämä on hienoa. Turvallisuus on erityisen tärkeä asia, sitä ei saa koskaan unohtaa ja sen kehittäminen ei pääty koskaan. Viime vuonna saavutetut parantuneet tunnusluvut antavat meille hyvän pohjan viedä positiivista kehitystä jatkuvasti eteenpäin. Jokaisen meistä tulee päästä työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Vuoden 2018 tavoitteenamme on parantaa tulostamme liikevoiton tasolla noin kahdella miljoonalla eurolla. Tämä edellyttää luonnollisesti, että positiivinen kasvu käsittelemiemme tonnien osalta Suomen taloudessa jatkuu. Vuosi on alkanut volyymimielessä varsin hyvin ja edellisiä vuosia kylmemmän talven olosuhteisiin aiheuttamat ongelmatilanteetkin on tätä kirjoitettaessa jo selätetty. Keskeistä on tässäkin yhteydessä havaita se, että kaikissa tilanteissa yhteinen tehtävämme on palvella aina asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja asiakaslupaustemme mukaisesti. Vain siten voimme saavuttaa tavoitteemme ja kehittyä. Kiitän tyytyväisenä kaikkia stevecolaisia hyvästä vuodesta 2017! Kaunista kevättä! Henri Kuitunen toimitusjohtaja

Pääkirjoitus ................................... 2 Kolmossivun uutisia ..................... 3 Viime vuosi pähkinänkuoressa ... 4 Toimitusjohtajan roadshow ........ 4 Tyttö on päässyt Vetekille töihin ............................. 6 Sinikka siirsi jo työt Samille ........ 8 Steveckohtaiset ............................ 10 Työturvallisuus ............................. 12 10 kysymystä kumppanille ........ 13 Hidasta ikääntymisen merkkejä ...................................... 14 Lukkoja, kuristuksia ja suuria unelmia ......................... 15 Viikkopäiväkirja: Teijo Töttö ......... 16 Kalenteriasiaa ............................... 18 Levin mökin vapaat viikot .......... 19 Lumimyräkkä ei lannistanut pilkkijöitä ...................................... 19 Steveco 30 v henkilöstöjuhla ............................ 19 Vapari tukee kesäteatterielämyksiä ..................................... 20 Eläkeläisten kesäretki .................. 21 Joulukisan ratkaisu ja kesäkisa .................................... 21 Mitä kuuluu, Minna Levänen? .... 22 Historian havinaa ......................... 23 Ristikko ......................................... 24

Kansikuva: Elina Pajunen STEVECO-lehti on Steveco Oy:n henkilöstölehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuonna 2018. Julkaisija: Steveco Oy, Kirkkokatu 1, PL 44, 48101 KOTKA puhelin 05 23 231, faksi 05 232 3205 Osoitteenmuutokset ilmoitetaan palkkaosastolle

pääkirjoitus HENRI KUITUNEN toimitusjohtaja

2

Päätoimittaja: Elina Harjama

Internet: www.steveco.fi

Toimitusneuvosto: Laura Hasko Heli Hyttinen Anu Karnaattu Anni Koivula-Knutas Anne Leppänen Marja Lähteenoja Elina Pajunen Ari-Jussi Paronen Petri Rantala Eija Suntio Antti Sipola Teijo Töttö

Painopaikka: Painokotka Oy, Kotka Paperi: 100 g KymPrint Paperille on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki.


kolmossivun uutisia

Sellukeskuksen rakentamisesta kertoivat toimitusjohtaja Henri Kuitunen ja projektijohtaja Vesa-Heikki Renlund Stevecolta, UPM:n selluliiketoiminnan hallinnosta ja kehittämisestä vastaava johtaja Matti Tamminen, HaminaKotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski ja UPM:n merilogistiikan johtaja Jukka Hölsä.

Steveco rakentaa Mussaloon sellun logistiikkakeskuksen n Steveco, HaminaKotkan Satama ja UPM ovat sopineet selluterminaalin rakentamisesta Kotkaan Mussalon sataman länsiosan uudelle D-alueelle. HaminaKotkan Satama investoi alueen infraan noin 30 miljoonaa euroa. Uudelle alueelle rakennetaan noin 20 hehtaarin suuruinen kenttä sekä 220 metriä laituria ja varastoja. Laituri valmistuu vuoden 2019 keväällä. Steveco rakentaa Mussaloon 20 000 m2:n (400 m x 50 m) terminaalin. Investoinnin arvo on 8,5 miljoonaa euroa. Terminaalin odotetaan olevan toiminnassa vuodenvaihteeseen mennessä.   – Kysymys on aivan uudenlaisen toiminnan alkamisesta Haminan-Kotkan satamassa, sanoo HaminaKotkan Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Naski.   – Paikka on erinomainen ja se tarjoaa merkittävät operatiiviset synergiaedut

yhdistämisessä muihin toimintoihimme, toteaa Steveco Oy:n toimitusjohtaja Henri Kuitunen.  Hankkeen taustalla on UPM:n päätös keskittää Kaukaan ja Kymin sellutehtaiden meriliikenne Kotkaan.   – Keskittäminen tehostaa UPM:n sellulogistiikkaa ja lisää joustavuutta. Uusi keskus tarjoaa korkealaatuiset tilat ja sijaitsee rautatieyhteyksien päässä, mikä pienentää kuljetustemme hiilijalanjälkeä, sanoo UPM:n merilogistiikan johtaja Jukka Hölsä.   – Mussalon satamasta sellua on mahdollista lähettää maailmalle sekä konventionaalisissa laivoissa että konteissa. Viennin ohella terminaalia käytetään myös kotimaankuljetuksien välivarastona, jatkaa Hölsä.  Nyt tehty pitkäaikainen sopimus koskee sellun logistiikkakeskuksen ensimmäistä vaihetta. Tavoitteena on, että keskus laajenee myöhemmin. Tulevaisuudessa alueelle on mahdollista rakentaa lisää varastoja ja noin 500 metriä laituria.

3

Bulkliiketoiminta ja terminaalit Rauanheimolle n Steveco on myynyt bulkliiketoiminnan ja -terminaalit Oy M. Rauanheimo Ab:lle. Bulkilla Kotkan Mussalossa on työskennellyt viisi henkilöä, neljä ahtaajaa ja työnjohtaja. He siirtyivät vanhoina työntekijöinä Oy M. Rauanheimo Ab:n palvelukseen.  Steveco Oy:n varatoimitusjohtajan Ari-Pekka Saaren mukaan bulk-liiketoiminta on sitten 1990-luvun hiljalleen hiipunut.   – Rauanheimo on kiinnostunut kehittämään bulk-liiketoimintaa, Ari-Pekka Saari toteaa.  Saaren mukaan myynnistä saatavilla tuloilla Steveco voi kehittää nykyisiä ydintoimintojaan eli kontti- ja roro-liiketoimintoja.


2017

VIIME VUOSI PÄHKINÄNKUORESSA

Toimitusjohtajan

ðRoa show

Onnistumiset uusasiakashankinnoissa kasvattivat erityisesti konttiterminaalien työmääriä Kotkassa ja Helsingissä. Myös mekaanisen metsäteollisuuden vienti kasvoi merkittävästi. Steveco Logistics - huolintaliiketoimintayksikön työmäärät olivat kohtuullisella tasolla ja myös niissä oli kasvua. Roro-terminaalin käsittelymäärien edellisvuoden lopulla alkanut lasku jatkui. Kaoliinin ja kalkin tuonti olivat edellisen vuoden tasolla. Vuoden 2017 aikana tehtiin sopimus materiaalien toimituksista maakaasuputkien päällystykseen. Näiden materiaalien tuontilaivaukset olivat määrällisesti sekä taloudellisesti positiivinen asia Bulk-yksikölle.

Kipparinkulman Roadshowt Ankkurissa 9.3.

Konsernin liikevoitto oli 4,8 miljoonaa euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 4,5 miljoonaa euroa.

Parantunut taloustilanne ja kasvaneet työmäärät olivat mahdollistaneet uusien työkoneiden hankinnan satamiin. Mussaloon toimitettiin neljä konttilukkia helmikuussa ja toiset neljä konttilukkia elokuussa Vuosaareen. Konttiterminaalien uusi Navis-tuotannonohjausjärjestelmä otettiin käyttöön alkuvuonna.

Mussalo 13.3.  

4




ad

Toimitusjohtaja Henri Kuitunen kiersi maaliskuussa kertomassa henkilöstölle viime vuoden tuloksesta ja alkaneen vuoden ajankohtaisista asioista. Myös henkilöstöhallinnolla oli puheenvuoro tilaisuuksissa. Näissä osuuksissa käsiteltiin mm. työturvallisuusasioita ja tulevia työhyvinvointiin liittyviä hankkeita.

Hietanen 26.3.  

Vuosaari 21.3.  

Kuva: Rauli Pohjola

 Tapio Mattila, Asko Tiihonen, Henri Kuitunen ja Niko Arola keskustelivat konttiterminaalin päivänpolttavista asioista.

5


stevecolainen

Tyttö on päässyt Vetekille töihin

6


- Äiti on aina sanonut, että ahkeruus palkitaan. Parempaa palkintoa en olisi voinut saadakaan kuin työpaikan Stevecolta. On hienoa, että nuorelle annettiin mahdollisuus. Steveco on ollut mielikuvissani suuri yritys ja olennainen osa kotkalaisuutta, enkä olisi ikinä uskonut, että pääsen tänne töihin.

Heidi Hietamäki opiskeli palkanlaskentaa jo ammattikorkeakoulussa ja sen jälkeenkin. Työ Stevecon palkkaosastolla oli toiveiden täyttymys.

Heidi Hietamäki haki, selvitti haastattelut ja soveltuvuuskokeet, tuli valituksi ja aloitti Stevecon palkkaosastolla palkanlaskijana aivan joulukuun lopussa.   – Ehdin olla kaksi päivää töissä ennen vuodenvaihdetta. Voin sanoa, että aloitin Stevecolla 2017, Heidi nauraa. Työsuhteen alkamisvuodella on merkitystä ainakin sitten kun on palvelusvuosimuistamisten aika.  Kun Heidi haki avoinna ollutta palkanlaskijan paikkaa, hän luonnollisesti tutkiskeli työn tarjoajaa etukäteen. – Olin kuullut, että Stevecolla on paljon pitkiä työsuhteita ja siitä tietää, että työpaikka on hyvä. Kun Erkinkulmassa kerroin asiakkaille, että olen päässyt Stevecolle töihin, sain kuulla pelkästään myönteisiä asioita ja onnitteluja. Eräskin kantaasiakas kertoi muille ylpeänä, että tyttö on päässyt Vetekille töihin.  Heidi sanoo, että ensimmäisten kuukausien aikana mielikuvat Stevecosta työnantajana ja työyhteisönä ovat vain vahvistuneet. – Stevecolaiset ovat me, yhtenäistä porukkaa. Toimitusjohtajakin moikkaa kaikkia, eikä ole omassa ylhäisessä yksinäisyydessään.   – Pienimmässä firmassa, jossa olen ollut töissä, oli yrittäjä, minä ja yksi muu työntekijä. Aikamoinen ero nykyiseen. Siitä ahkeruudesta. K-Market Erkinkulma oli Heidin päätyöpaikka sen jälkeen, kun hän vuosi sitten maaliskuussa palasi avomiehensä kanssa Kotkaan seitsemän Kouvolan ja Lahden vuoden jälkeen. Erkinkulmassa Heidi työskenteli myyjänä, mutta kun viikossa ei kertynyt tarpeeksi työtunteja, hän ehti sen ohella käydä tuuraamassa alkusyksystä lähtien Sami Ristiniemen kaupoissa ja tehdä aulapalvelukeikkoja henkilöstöpalveluyritys Adeccon kautta Cursorilla Eagle-talossa ja Datariinassa – sekä Stevecolla.

7

– Oli työntäyteinen syksy! Nyt on yksi työpaikka ja yksi työtehtävä, mihin keskittyä. Aivotkin alkoivat syksyllä mennä solmuun, kun oli niin paljon muistettavaa ja erilaisia käytäntöjä. Päätyminen palkanlaskijaksi ei ollut sattumaa  Heidi valmistui taloushallinnon tradenomiksi Kouvolasta vuonna 2014. Ammattikorkeakoulussa hän suoritti yhden palkanlaskennan kurssin ja myöhemmin Koulutuskeskus Salpauksessa Lahdessa palkanlaskennan intensiivikurssin omakustanteisesti työnsä ohella. Ei siis ole ollenkaan sattuma, että hän hakeutui juuri palkkaosastoon töihin.   – Kirjoitin lukiossa pitkän matikan. Olen matemaattinen ihminen ja tykkään numeroista, mutta myös asiakaspalvelusta. Teen töitä myös aulapalvelussa eli yhdistelmä on hyvä. Sain koulutusta vastaavaa työtä ja olen todella nauttinut siitä. Tykkään haasteista ja haastaa itseäni.  Ensimmäisten kuukausien aikana Heidi on laskenut pääasiassa tilapäisten palkkoja. – Olen autellut jo vakituistenkin palkoissa ja käynyt ensimmäisessä palkanlaskennan perusteet -koulutuksessa.  Eteläisessä Kymenlaaksossa on hyvin tyypillistä, että lähes joka huushollista on joku joskus nauttinut palkkaa Stevecon tai jonkun sen edeltäjän palkkalistoilla. Niin on myös Heidin kohdalla.   – Vaari on ollut nuorena poikana tilapäisenä ja mummi on hakenut hänen palkkapussinsa pääkonttorilta.  Kun Heidi oli vielä lukiolainen, Karhulan lukiossa oli yrittäjyyslinja toista vuotta. – Sinä vuonna olin ainoa, joka suoritti sen. Nykyisin yrittäjyyslinjalle pitää hakea. Minulla oli kolmen kaverin kanssa PetCare NY. Yrityksen toimiala oli lemmikinhoitoa, Heidi muistelee ja kertoo, että nykyisellään lemmikinhoito rajoittuu omaan pieneen kissaan.  Nyt kun Heidille on jäänyt vapaa-aikaakin, hän kertoo käyvänsä kuntosalilla ja lenkkeilevänsä   – Olen käynyt myös hiihtämässä kymmenen vuoden tauon jälkeen. Löytyi hyvät sukset ja tuli vihdoin hyvä talvi. -eh


stevecolainen

Kuukautta vaille 42 vuotta. Sellaista lukemaa tulee Sinikka Tulokkaan palvelusvuosimittari näyttämään Vappuna, kun hänen eläköitymisensä virallinen päivä koittaa. Kertyneitä vapaita Sinikka alkoi pitää pois jo maaliskuun puolivälissä, kun oli ensin perehdyttänyt seuraajansa Sami Sirenin depotyhteyshenkilön töihin. – Kolmantena päivänä ei ole enää tullut juurikaan uusia asioita eteen, Sinikka totesi kisällinsä vauhdista omaksua asioita. Samin perehtymistä uusiin töihin edesauttaa kohtuullisen pitkä ja monipuolinen työkokemus konsernin palveluksessa. Kesän 2004 hän oli kesätöissä Lappeenrannassa transitohuolitsijana ja seuraavana kesänä Kotkassa, Mussalon

Bulkilla vientihuolinnassa.   – Siinä välissä olin transitohuolinnassa Merituulessa ja sitten taas vientihuolinnassa, jolloin minut vakinaistettiin. Seuraavaksi työrupeama jatkui Haminassa vientihuolinnassa vuoteen 2008 saakka, jolloin siirryin Dahlberg’s Agencylle laivanselvittäjäksi.   – Päivätyö houkutteli, perusteli Sami haluaan vaihtaa meklarin työt ihan uusiin kuvioihin. Puhtaaksikirjoituskin kuului toimenkuvaan Myös Sinikka on pitkän työuransa aikana ollut laivanselvityksen leivissä.   – Aloitin heti kauppaopistosta päästyäni 1. kesäkuuta 1976 Haminassa Oy John Dahlbergilla. Puhtaaksikirjoitusta oli aika paljon, sillä Lisa Andström oli kova kirjoittamaan kirjeitä. Tein myös sahislaivojen manifesteja, kirjoittelin lastitietoja telexnauhoille ja jossain vaiheessa tuli myös tuontiavisointia pienille firmoille.

8

Pitkä ura on päättymässä:

Sinikka siirsi jo työt Samille

– Ahlqvistin liittyessä yritysryppääseen, tuli selvitykseen lisää laivalinjoja ja siinä vaiheessa meitä oli jo enemmän töissäkin ja siirryin manifestiosastolle manifestien tekoon.   – Kun Steveco aloitti vuonna 1988, siirryin rantaan toimintakeskukseen yhteyshenkilöksi. Työt oli jaettu linjoihin ja se oli sekä varustamoyhteyksiä että huolintaa. Järjestely palveli hyvin varustamoita, mutta laivaajia se tuskastutti, sillä yhteyshenkilöitä oli yhtä monta kuin laivalinjojakin. Niinpä huolinta erotettiin omaksi kokonaisuudekseen ja me Johanssonin Ritvan, Partasen Pirjon ja Vanamon Erkin kanssa olimme varustamoyhteyshenkilöitä. Myöhemmin porukkaan tuli Mattilan Outi. Isoja muutoksia 2008 Vuosi 2008 oli monelle Haminan stevecolaiselle käännekohta. Sinikan työpaikka siirtyi Kotkaan ja depotiin.   – Tulin hoitamaan Maerskia ja siitä


Mestarin ja kisällin kaksiviikkoinen tehtävien siirto sujui iloisissa tunnelmissa. - Kolmantena päivänä ei ole enää tullut juurikaan uusia asioita eteen, Sinikka Tulokas totesi Sami Sirenin vauhdista omaksua asioita.

– Olen valmis jäämään pois työelämästä. Aion ulkoilla koiran kanssa, kuten ennenkin, mutta toiveissa on aloittaa hiihtäminen uudelleen, jos talvea vaan riittää. Lueskelen jonkin verran ja kyllä me matkustellaankin jonkin verran, mutta koiranhoito vähän hankaloittaa, Sinikka kertoo ja nauraa, että Tuko on hemmotellut koiran pilalle, eikä sitä voi - tai raaski - mihin tahansa hoitoon jättää. -eh

hommasta myös lähden. Muitakin varustamoja hoidossani toki on, mutta Maersk on suurin.   Depotissa työ on tyhjien konttien luovuttamista ja vastaanottamista, ennakoiden syöttämistä, konttien siirtopyyntöjä, tyhjien bookkauksia laivaan ja raportointia sekä muuta yhteydenpitoa varustamoasiakkaisiin. Mussalosta käsin hoidetaan myös Hietasen ja Vuosaaren depotien tehtävät.   – Periaatteessa varustamoille annetaan samat palvelut, mutta joka varustamolla on kuitenkin myös omat pyyntönsä ja tarpeensa. Tuttuun maailmaan Sami sai Sinikalta perinnöksi Maerskin ja Unifeederin, sekä muutamat muut pienemmät asiakkaat.   – Järjestelmät ovat tuttuja, samoin ihmiset ja koko tämä maailma on tuttu ennestään. Se helpottaa kovasti, hän toteaa.

Sami on paljasjalkainen kotkalainen. Hän on valmistunut kansainvälisen kaupan tradenomiksi Lappeenrannasta. Opiskelu tapahtui valtaosaltaan englanniksi, mistä on ollut työuralla melkoisesti hyötyä. Samilla on 6- ja 8-vuotiaat lapset eli siksikin päivätyö sopii tässä elämänvaiheessa mainiosti.   – Aika kuluu pitkälti perheen parissa, lasten kanssa ulkoillessa ja viime aikoina uimalassa. Sähly ja potkupallo ovat jääneet vähemmälle, mutta pyrin lenkkeilemään ja lumisina talvina hiihtämään. Moottoritie valmistui viimetipassa  Tulokkaat asuvat nykyisin Virojoella, josta matkanteko Kotkaan moottoritietyömaiden keskellä oli välillä haastavaa. Moottoritie Vaalimaalle valmistui vasta ihan Sinikan työuran kalkkiviivoilla.   – Olin 2014 ja 2015 vuorotteluvapaalla ja parit talviajot jäivät pois. Tuko on asunut Virojoella jo kymmenen vuotta ihan pysyvästi, mutta alkuun, kun meillä oli vielä koti Poitsilassakin, kävin töissä paljon Haminasta käsin.

9

Sami Siren on tyytyväinen päästyään päivätöihin.

n

Steveco-lehdessä 1/2008 haastateltiin stevecolaisia, joilla oli alkanut uusi aika Kotkassa. Sami oli siirtynyt Haminan vientihuolinnasta meklariksi Hietaseen.


stevekohtaiset

Eevi lähetti meille postia n Torstaiaamuna 8. maaliskuuta tapahtui Haminassa jotain tavanomaisesta talviaamusta poikkeavaa: Saimaa Terminalsin porukka aloitteli 50-metristen laivasta purettujen ratakiskojen lastausta junavaunuihin, kun he huomasivat Gottwald-nosturiin kiinnittyneen ilmapallon. Pian tämän jälkeen Stevecon viestintäosastolle tuli Haminasta Elina Pajuselta sähköpostia: Tänään kävi aika hauska juttu: saatiin ilmapallopostia. Nosturiin oli jäänyt kiinni ilmapallo, jossa oli viesti pieneltä tytöltä. Viestissä lukee: ”Jos löydät, niin vastaa t. Eevi.” Sähköpostiin liitteenä oli Turo Koskimaan ottamia valokuvia. Haminassa ei jääty lepäämään laakereilla. Elina paineli kauppaan ja osti Eeville lähetettäväksi sinisen karvaotuksen sekä

Muumi-suklaamunan. – Valittiin sininen väri, koska se on Stevecon ja Stermin väri ja ajateltiin, että pehmolelu voisi olla pienelle tytölle mieluinen. Ja lisäksi pääsiäismuna, kun kohta on pääsiäinen. Saimaalaisten ostokset ja heidän nimikirjoituksillaan varustettu kirje tulivat kuriiripostilla Kotkaan, jossa Eevin pakettiin lisättiin muutama lisämuistaminen Stevecon liikelahjavarastosta.   Meillä oli Eevin osoite, mutta ei tietoa sukunimestä. Lähetimme paketin matkaan kohti Espoota ja toivoimme, että se menee perille suorinta tietä. Menihän se. Eevi avasi pakettinsa torstaiaamuna ja pian sen jälkeen saimme viestin Eevin äidiltä Jenny Sahanteelta: kuvan Eevistä ja kiitokset ihanasta paketista sydänten kera. Eevi oli lähtenyt eskariin uusi pipo päässä ja uusi reppu selässä. Karvaotus pääsi myös eskariin mukaan.  Ilmapallo oli taittanut matkan Espoos-

10

ta Haminaan varsin rivakkaa vauhtia. Eevi oli isänsä Samin ja Oona-siskonsa kanssa lähettänyt ilmapallot matkaan edellisenä päivänä 7. maaliskuuta.  Eevin ilmapalloposti ja Saimaa Terminalsin porukka saivat paljon julkisuutta, kun Helsingin Sanomat ja Iltalehti tekivät tapauksesta jutut. Poikkeuksellisesti kommentointi niin Iltalehden verkkolehdessä kuin muualla sosiaalisessa mediassa oli yksituumaisen myönteistä. Toki joukkoon mahtui myös yksi huolestunut: Ihan kiva idea on lähettää noita ilmapalloja, mutta loppupeleissä se vaan roskaa luontoa, jos sitä ei sitten löydetäkään… -eh


Rekrykaruselli pyörii n Talven ja alkukevään aikana konserniin on haettu sekä sisäisellä että ulkoisella haulla väkeä.

Sami Mentula ja Marita Parikka Adeccolta opastivat stevecolaisia esimiehiä rekrytoinnin saloihin maaliskuussa.

Rekryoppia esimiehille n Stevecolla kaikki auki olevat työtehtävät ovat aina ensin sisäisessä haussa. Ulkoinen haku on seuraava askel. Jos ennen työtä haettiin kuvainnollisesti hattu kourassa valmiina hyväksymään mitä tahansa tarjotaankaan, nykyiset työnhakijat ovat toista maata. He ottavat etukäteen selvää yrityksestä ja lisätietojen antajasta ja voivat pistää haastattelijat tiukoille, elleivät hekin ole valmistautuneet huolella. Rekrytointitilanteessa on mahdollista onnistua loistavasti tai mennä lujaa metsään ja sillä taas saattaa olla pitkäkestoisia vaikutuksia yrityskuvaan.  Kesätyöntekijöiden rekrytointi on toki tuttua Stevecon esimiehille, mutta viime kuukausina pitkän,

kuivan kauden jälkeen he ovat päässeet rekrytoimaan myös vakinaista henkilökuntaa, joka parhaassa tapauksessa noudattaa peristevecolaista linjaa ja on muutaman vuosikymmenenkin jälkeen palvelusvuosimuistettavien joukossa.   – Siinä ollaan ison asian äärellä, kun yritys investoi tulevaisuuteen – ja isot rahat kyseessä, jos rekrytointi menee pieleen, totesi Adecco Kotkan yksikönpäällikkö Marita Parikka.   Marita Parikka ja HR-konsultti Sami Mentula valmensivat maaliskuun alussa esimiehiä onnistumaan rekrytoinneissa. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, joka alkaa rekrytointi-ilmoituksen tekstin miettimisestä ja päättyy valintaan ja muille hakijoille ilmoittamiseen. -eh

Tietohallinto-osaston IT-järjestelmäasiantuntijan tehtävään valittiin Vesa Saarinen. Hänen toimipaikkansa on KCT:n toimintakeskus Kotkassa.   Vuosaaren lastikoordinaattorin tehtävään valittiin Tuomas Kaartinen.   Vahinkoriskien controllerin tehtävään Kotkaan valittiin Krista Vuorinen. Hän siirtyy uuteen tehtävään Steveco Logisticsin vientihuolinnasta kevään aikana. Vientihuolitsijan tehtävään Kotkaan valittiin Anne Leppänen. Hän siirtyy tehtävään Steveco Logisticsin Kouvolan toimipisteestä.   Depotyhteyshenkilön tehtävään Kotkaan valittiin Sami Siren. Hän siirtyi tehtävään Oy Saimaa Terminals Ab:n Dahlberg’s Agencyltä.  Huolitsijan tehtävään Kouvolaan valittiin Kira Riihelä. Hän aloitti tehtävässään huhtikuussa.  Logistiikkapäällikön tehtävään valittiin Ville Huovila. Hän aloitti tehtävässään huhtikuun puolivälissä. Villen toimipaikka on pääkonttorissa myyntiosastolla.   Aki Korte ja Juuso Tiainen aloittivat huhtikuun alussa laivanselvittäjinä Dahlberg’s Agencylla Kotkassa.  Katja Hitchman aloittaa johdon assistenttina 1.7.2018. Hän siirtyy tehtävään Steveco Logisticsin Kotkan vientihuolinnasta.

KCT:n uusien kesätyöntekijöiden perehdytys alkoi Ankkurissa käytännön asioiden läpikäymisellä ja Stevecoon tutustumisella. Pauliina Lindholm, Tarja Saukko ja Jyrki Vekkilä kuuntelivat mietteliäinä adeccolaisten esitystä.

11


t y ö t u rva l l i s u u s

Työ paremman työturvallisuuden eteen jatkuu Työturvallisuuden parantaminen on yksi tämänkin vuoden tärkeimmistä tavoitteistamme. Työturvallisuuden kehittämiseksi on tehty työtä varsin pitkään eli miksi se on yhä yksi keskeisiä teemojamme? Vastaus on luonnollinen; koska inhimillisesti tarkasteltuna jokainen työtapaturma on turha. Teemme suunnitelmallista työtä työturvallisuuden kehittämiseksi, ja se onnistuu parhaiten koko porukan panoksella. Kehitys kehittyy: aluksi ”Kotkan kansallispukuna” tunnettu näkyvä työvaatetus kuuluu nyt lähes jokaisen työmaan vakiovarusteisiin. Viime vuonna työasuamme täydentämään lisättiin suojakypärä. Kypärän käyttöä on tietysti tervehditty myös vähemmän innostuneesti. Se suojaa kuitenkin sitä kenties kaikkein arvokkainta omaisuuttamme nimenomaan niiltä kaikista kohtalokkaimmilta seurauksilta.  Säännölliset turvallisuuskierrokset organisaatioiden eri tasoissa ovat omiaan nostamaan keskustelua turvallisuudesta ja tietysti löytämään ja korjaamaan mahdollisia epäkohtia. Kierroksilla tehdään tätä nykyä myös positiivisia havaintoja ja sekin kertoo asioiden menneen eteenpäin.   Viime vuonna yksiköissä käytiin runsas määrä ”Terveenä kotiin” –pienryhmäkeskusteluja. Stevecon lisäksi moni muukin yritys käyttää turvallisuustyössään samaa slogania ja itse asiassa näinhän sen pitäisi olla jokaisella työpaikalla päiväkodista ja koulusta alkaen, terveenä kotiin. Työturvallisuutta digitaalisesti Juuri nyt työturvallisuuden kehittämisessä painopiste on turvallisuusjohtamisen sähköistämisessä. Sitä varten olemme

ottaneet vaiheittain käyttöön Umbrella-sovelluksen. Sovellus toimii firman koneiden lisäksi myös omilla laitteilla, joilta on pääsy internettiin. Turvallisuushavainnot, aloitteet ja esimerkiksi ympäristövahinkoilmoitukset voidaan lähettää helposti omilta älylaitteilta kuvan kera. Hätätilanteet vaativat tietysti välitöntä reagoimista, mutta muuten mikään työturvallisuuteen liittyvä havainto ei ole liian pieni ilmoitettavaksi. Myös isommista ja vaikeammin ratkaistavista asioista toi-

votaan havaintoja. Uudella järjestelmällä kerätään systemaattisemmin tietoa, jonka pohjalta analysoidaan tapauksia ja harkita ratkaisuja sekä huomioida isojakin päätöksiä tehtäessä työturvallisuus työn sujuvuuden rinnalla. Positiivisetkin asiat ovat hyviä havainnointikohteita ja auttavat viemään hyviä käytäntöjä eteenpäin.  Umbrellan kehitys on vielä osin kesken, mutta turvallisuushavaintoja sen kautta on jo tullut ja niihin on vastattu. Umbrella on tarkoitettu koko konsernin käyttöön. Etsiydy osoitteeseen https:// umb03.atao.fi/steveco/mobile/ ja tallenna se kännykkäsi suosikkeihin. Linkki löytyy myös Pollarista, Stevecon verkkosivuilta sekä stevecolaisten omasta Facebook-ryhmästä. Turvallista työpäivää! Laura Hasko kehittämis- ja laatupäällikkö

Turvallisuushavainto ja mitä sitten tapahtui 12

Turvallisuushavainnon ilmoitustyyppi oli vaarapaikka ja paikka Kotkan konttiterminaalissa MC1:n pohjoispäädyn tasoristeys. Turvallisuushavainto tehtiin Umbrella-järjestelmään 22.2.2018.   VR jättänyt vaunuja molemmin puolin liian lähelle tasoristeystä näköesteeksi. Tasoristeyksen ajoradalla vilkasta liikennettä.   Ehdotus korjaavaksi toimenpiteeksi: Sovitaan VR:n kanssa toiminnasta kyseisellä alueella ja tehdään merkintä, mihin saakka vaunuja voi jättää. VR ohjeistaa omia työntekijöitään asiasta.   Havainnon jatkokäsittelyssä VR:n ryhmäesimies ohjeistettiin turvallisesta vaunujen sijoittelusta tasoristeyksen lähelle. Lisäksi sovittiin, että varaston luiskan kaiteeseen laitetaan merkki, mihin saakka tasoristeyksestä vaunut saa jättää.  Toimenpide kuitattiin hoidetuksi eli sovittu merkki laitetuksi paikalleen 2.3.2018   – Samasta aiheesta oli keskusteltu aiemmin paljonkin, mutta vasta tuon kirjallisen havainnon ja VR:n kanssa paikan päällä pidetyn palaverin jälkeen asialle tehtiin yhteisesti sovittu konkreettinen toimenpide, kertoo turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila.


10

yhteistyössä

kysymystä kumppanille

Eija Rossi HaminaKotka Satama Oy

5. Mikä oli ensimmäinen kesätyöpaikkasi? Hautaustoimisto. 6. Mitä harrastat vapaa-ajalla? Koiraharrastus ja mökkeily kesällä. 1. Kuka olet, mitä teet? Eija Rossi HaminaKotka Satama Oy:n kaupallinen johtaja.

7. Mieleisin vuodenaika? Kevät.

2. Missä ja miten asut? Haminan keskustassa vanhassa puutalossa.

8. Bravuurisi keittiössä? Lammasruoat.

3. Mikä on parasta Haminassa? Meri ja luonto. Pikkukaupungin rauhallisuus.

9. Onko kesälomasuunnitelmia? Mökin kunnostus.

4. Mikä houkutteli sinut satama-alalle? Opiskelin ulkomaankauppaa ja sen kautta työllistyin logistiikka-alalle.

10. Miten näet HaminaKotka Sataman vuonna 2028? Monipuolinen, asiakaslähtöinen ja edelleen kasvava. Kysymykset Mia Brunila ja Vesa-Heikki Renlund Kuva: Vesa-Heikki Renlund

13


stevecolainen

Hidasta

ikääntymisen merkkejä, stevecolainen 47 v Jos täytät tänä vuonna 47 vuotta, olet jo saanut tai tulet lähiaikoina saamaan työterveydestä kutsun ylimääräiseen terveystarkastukseen. Ikäkausitarkastusten tapaan siihen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta poikkeuksellisesti tarkastusajat ovat palkallisia työvuorolle osuessaan.

47

vuotta ei varsinaisesti ole mikään käännekohta ihmisen ikääntymisessä, mutta tuskin sitä voi kiistää, että kropassa on alkanut tuntua ja ehkä näkyäkin muutoksia. Ikääntymisen merkkejä voi hidastaa merkittävästikin ja se on monesti omasta halusta kiinni. 47-vuotiaille stevecolaisille ylimääräinen terveystarkastus on paikka, jossa omasta tilanteesta pääsee ottamaan selvää ja tekemään vaikuttavia muutoksia omaan elämään.   Ylimääräiseen terveystarkastukseen sisältyvät ensimmäisessä vaihees-

sa labrakokeet, työterveyshoitajan tekemä haastattelu ja sähköisen työterveyskyselyn täyttö, Firstbeat -mittarin tilaus ja jatkotoimenpiteistä sopiminen.    Firstbeat -mittauksessa ihoon kiinnitetään kaksi anturia kolmeksi vuorokaudeksi. Ympärivuorokautinen sykevälimittaus kuvaa yksilöllisesti kuormittavia ja palauttavia tekijöitä sekä liikunnan vaikutusta.    Firstbeat-mittauksen jälkeen on vuorossa työfysioterapeutin tapaaminen. Hänen kanssa käydään läpi hyvinvointianalyysin palaute ja sovitaan jälleen jatkotoimenpiteitä.   47-vuotiaiden työterveystarkastukset tehdään Kotkan Työterveydessä ja Helsingissä Terveystalossa. Ikäryhmään kuuluu reilut parikymmentä stevecolaista. -eh

Kuvien henkilöt ovat vuonna 1971 syntyneitä stevecolaisia.

Vuonna 1971

– turvavyö tuli pakolliseksi etuistuimilla kaikissa Suomessa myytävissä uusissa henkilöautoissa – Näsinneula avattiin Tampereella – yhdysvaltalainen Bowmar toi markkinoille ensimmäisen taskulaskimen. Se suoriutui neljästä eri laskutoimituksesta – koulujen työviikot lyhennettiin viisipäiväisiksi – naisten jalkapalloa alettiin Suomessa pelata tosimielessä – Leijonat voittivat Neuvostoliiton Punakoneen ensimmäisen kerran – syntyivät tänä vuonna 47 vuotta täyttävät, mm. Jari Litmanen, Jyrki Katainen ja joukko stevecolaisia

14


Teksti ja kuvat: Riina ja Toni Vättö

Pieni poika istuu takapenkillä vakavana jännittäen ihan ensimmäisiä kisojaan. Paluumatkalla kaikki on toisin. Ensimmäinen kultamitali kaulassa ja silmiin asti ulottuva hymy. Äiti, minä voitin! Näistä kisoista – Imatran karkkipaineista on nyt neljä vuotta ja tatamille poika astui ensimmäisen kerran kaksi vuotta aikasemmin. Brasilialainen Jiujitsu vei mennessään. Meidät kaikki! n Matkalle mahtuu paljon. Onnistumisia. Pettymyksiä. Lujaa tahtoa. Haaveita ja unelmia. Motivaation etsimistä. Itsekurin opettelua. Uskomaton määrä harjoittelua. Lukematon määrä kisoja. Leirejä. Luopumista. Onnea ja riemua. Menestyminen vaatii suurta rakkautta lajia kohtaan, päättäväisyyttä ja halua tehdä töitä. Malttia, mahdollisimman järkeviä valintoja sekä täydellistä omistautumista myös meiltä vanhemmilta. Joskus on myös seisottava lapsen ja pahan maailman välissä. Urheilu näyttää välillä myös lapselle sen surullisemman puolensa. Ikävät sanat. Kateus ja arvostelu. Välinpitämättömyys. Tärkeintä olisi kuitenkin säilyttää tekemisen ilo kaikesta huolimatta ja mennä eteenpäin pää pystyssä. Luoda poikaan vahva usko, että hän tekee tätä kaikkea vain itseään varten. Ei muita. Viime vuosi oli Henryn vuosi. Voitosta voittoon. Alkuvuoden nuorten Suomen mestaruudesta loppuvuoden aikuisten Suomen mestaruuteen. Sama tunne tuntui taas valtaavan pojan päästä varpaisiin. Hattu kourassa ensimmäisiin aikuisten kisoihin. Puhelin soi ja poika

Henry Suntio

Lukkoja, kuristuksia ja suuria unelmia

kertoo hävinneensä. Äiti, minä huijaan! Äiti, minä voitin! Kyyneleiltä ei voi välttyä. Tuo pieni poika raidallisessa paidassaan ensimmäinen mitali kaulassa ja neljä vuotta myöhemmin aikuisten Suomen mestari seisoo korkeimmalla korokkeella se sama silmiin asti ulottuva hymy kasvoillaan. Palanen pienen pojan toteutunutta unelmaa. Yli kaksikymmentä voitettua kisamatsia kuluneen vuoden aikana. Paikka Suomen nuorten Brasilialaisen Jiujitsun maajoukkueessa. Poika saavutti sen kaiken, mitä 15-vuotias voi vihreävöisenä saavuttaa. Tammikuun EM-kisat Lissabonissa olivat ensimmäiset kilpailut ulkomailla. Uutuuttaan hohtava sininen vyö ja päättäväisenä kohti Portugalia. Tällä kerralla oli pojan kuitenkin myönnettävä toisen olevan parempi. Suuren maailman taso on kova, mutta ei mahdoton. Poika teki parhaansa ja se riittää. Upea kokemus, valtavasti muistoja ja uudella innolla kohti seuraavia haasteita. On ollut ilo katsoa pojan omaa asennetta kilpailemiseen ja rohkeutta siirtyä tuttujen tatamien ulkopuolelle. Nöyryys, joka kaikesta menestyksestä huolimatta on tallella. Kukaan ei ole voittamaton ja

aina voi pyrkiä parempaan. Valmista ei tule koskaan. Uusi vuosi tuo lisää haasteita. Taso kovenee koko ajan ja töitä on tehtävä, jotta pysytään mukana. Paikoilleen ei voi jäädä eikä voitonhuuma vie pitkälle. On avattava salin ovi yhä uudelleen. Kerta toisensa jälkeen. Toisaalta uusi vuosi on kuitenkin aina myös puhdas sivu. Kaikki on jälleen mahdollista, kun oikein kovin tahtoo ja on valmis tekemään töitä unelmiensa eteen. Kokonainen vuosi on kulunut ensimmäisestä Suomen mestaruudesta. Edessä on jälleen vuoden tärkein kisa. Se kaikista kirkkain mitali. Viikkoa ennen kisoja poika päättää yllättäen siirtyä ylempään painoluokkaan kisailemaan. Isojen poikien sarjaan. Rohkeaa – melkein uhkarohkeaa - ottaa vastaan vieläkin suurempi haaste alemman painoluokan ollessa vielä kuitenkin mahdollinen. Jännitys on käsinkosketeltavaa. Nuorten Suomen mestaruus 2018. Palkintokoroke on jälleen tyhjä ja mitalit jakamatta. Puhelin soi. Hiljaisuus. Äiti, minä voitin! Äiti, minä voitin! Onnea ja ylpeyttä. Eikä niiltä kyyneleiltä vältytty tälläkään kertaa.

S t e v e c o t u k e e H e n r y n u r h e i l u - u raa

15


Viikkopäiväkirja Teijo Töttö Ahtaaja Vuosaaressa Steveco-lehden toimitusneuvoston jäsen vuodesta 2005 alkaen

Kuvat: Tiina Piispa

Maanantai Oli semmoinen normi nosturipäivä. Ensin muutama tuntia laivan purkua, jonka jälkeen käännettiin lastipuolelle.

Torstai Aamu alkoi vaihtelevasti, oli nimittäin bufferipäivä, jolloin lukilla viedään kontteja varastolle sekä autoille ja myös toisin päin.

Illalla tuli käytä vain kauppaostoksilla ja myöhemmin uimassa 700 metriä.

Illalla kävin elokuvissa. Varasto 2 oli hyvä elokuva.

Tiistai Kaksi laivaa oli myöhässä. Niistä ensimmäinen otti loppukirin, jonka seurauksena nosturiin tuli sivuosuma ja oli sen jälkeen noin neljä tuntia käyttökiellossa. Mulla oli puortimiespäivä. Puorti antaa ohjeita nosturille mistä otetaan tai minne laitetaan.

Perjantai Nyt oli nosturipäivä.

Illalla mulla oli tiistainen höntsäsählyvuoro. Syksyllä kun aloittaa, niin ensin on minuutin kentällä ja kolme penkillä. Kevättä kohti kun tullaan, niin osat vaihtuvat. Sählyn jälkeen kiireesti suihkuun, koska EnergiaAreenalla alkoi Vantaan Ducks – VaLePa -pudotuspelit. Peli kesti karvaa vaille kolme tuntia, kämmenet olivat punaiset ja ääni käheä vielä aamullakin. Harmi: hävittiin 2 – 3 ja alkoi kesäloma. Keskiviikko Vaihteeksi nosturipäivä. Illalla suuntana oli Trio Areena, missä pelattiin Mestiksen pudotuspeli Kiekko-Vantaa (Lohipaidat) – TuTo, Kiekko-Vantaan joukkueessa pelaa ex-haminalainen Joona Harjama rinnassa C = kapteeni. Vantaa hävisi pelin 2-3 ja seuraavan pelin jälkeen Turussa alkoi myös Kiekko-Vantaan kesäloma.

Teijo Töttö aloitti Haminassa ahtaajana huhtikuussa 1983 eli 35 vuotta stevecolaisena on tullut juuri täyteen. Hän siirtyi Helsinkiin Vuosaaren konttiterminaaliin vuonna 2008. Teijon koti on edelleen Haminassa. Hän seurustelee.

16

Illalla kävin ostamassa viikonlopun ruoat. Lauantai Suuntasin Kouvolan Raviradalle, jossa oli Toto 76 -ravit. Lähdössä 5 ravasi hevonen News Point, jossa olen mukana osaomistajana pienellä osuudella. Hevonen oli kuudes ja sai kaurarahaa 300 euroa. News Point on lämminverinen hevonen ja sen kasvattaja on haminalainen Ravitalli Pia Huusari. Olen ollut monella raviradalla kannustamassansitä. Aluksi työvuorot sotkivat suunnitelmia, mutta ei enää, koska teen huru-ukkona pelkkää aamuvuoroa. Mun lempinimi on tosin Horoukko. Turun ja Jyväskylän ravit ovat jääneet väliin vielä toistaiseksi. Sunnuntai Sunnuntaipäivä on penkkiurheilijan palautuspäivä. Urheilu on parasta paikan päällä ja kesällä haluan olla paikalla, kun FC KTP, HP, PK -35 ja Hyvinkään Tahko pelaavat.


Ravikärpänen puraisi Teijo parikymmentä vuotta sitten, jolloin hän alkoi käydä kaverinsa kanssa raveissa lähinnä Kouvolassa ja Lappeenrannassa.

17


Ensi vuoden seinäkalenteri on nyt tapetilla Stevecon seinäkalenterilla on yhtä pitkät perinteet kuin firmallakin. Sandbergin Ekin piirtämät kuvat ihastuttivat vuodesta toiseen, Juha Metson kuvittamat keskusteluttivat ja stevecolaisten luontokuvat aiheuttivat hyväksyvää hyminää. Tämän vuoden kalenteri, jonka kuvissa ovat stevecolaisten lemmikit, sen sijaan on ollut varsinainen menestystarina.

2019 Jasper ja Paavo – Virpi Korpioja / Virpi työskentelee Steveco Logisticsin vientihuolinnassa Kotkassa.

auGuST 2018 week

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Monday

Tuesday

Saturday

Sunday

1

2 9

31

Seinäkalenterityöryhmällä on vuoden 2019 kalenterin kuvituksen kerääminen käynnissä. Kalenterin aiheeksi valikoitui monien ehdotusten joukosta stevecolaisten harrastukset.    Aihe on todella vapaa: jos harrastat luontokuvausta, valitse joku mielestäsi hyvä kuva ja lähetä se. Jos harrastat pyöräilyä, ota kuva fillarilenkiltä. Kuvassa voi näkyä kypärän lippa tai ohjaustanko tai olla näkymättä. Sama juttu pätee ihan kaikkiin harrastuskuviin. Voit pyytää kaveria kuvaamaan sinut veneilemässä, ratsastamassa tai lemmikkisi kanssa tai kuvata itse pelkän veneen, hevosen tai koirasi/kissasi jne. Kuvat tulee toimittaa viimeistään elokuussa, mutta mielellään jo aikaisemmin. Alla aiheeseen liittyvää ohjeistusta:    jos kuvassasi esiintyy muita tunnistettavia henkilöitä, muista varmistaa heiltä kuvan julkaisulupa    painoteknisistä syistä ihanteellinen kuva on vaakakuva ja mitä isompi, sitä parempi    jos kuvalla on paljon kokoa, pystykuvasta saattaa saada leikattua painokelpoisen vaakakuvan    puhelimella saa loistavia kuvia ja vielä loistavammiksi ne tulevat, jos kuvasi menevät pilvipalvelimellesi, josta voit ladata sen ja lähettää sähköpostitse.    erityisesti puhelimella kuvatessasi muista vaakakuva.    pikaviestipalveluilla (WhatsApp, Messenger, tekstiviesti) on paha tapa pakata kuvat pienemmiksi, jopa käyttökelvottomiksi: lähetä kuvat siis ensisijaisesti sähköpostilla elina.harjama@steveco.fi    liitä kuvaasi tai kuviisi, voit toki lähettää useita, yhteystietosi ja missä yksikössä/osastolla työskentelet sekä jotain harrastuksestasi   älä kiinnitä liikaa huomiota kuviesi painokelpoisuuteen, tsekkaamme sen kirjapainon kanssa

32

33

34

35

SEPTEMBEr 2018 week

Wednesday

Thursday

Friday

35

36

3

4

5

6

7

8

37

10

11

12

13

14

15 16

38

17

18

19

20

21

22 23

39

24

25

26

27

28

29 30

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

OCTOBER 2018 week

40

41

42

43

44

www.steveco.fi

Huomio eläkeläiset! Jos haluat Stevecon vuoden 2019 kalenterin seinällesi, ilmoittaisitko siitä ystävällisesti aulapalveluumme. Postitamme kalenterin vain sen tilanneille. Varauduthan siihen, että joudut noutamaan kalenterin postista. Kalenterin voi myös noutaa Kipparinkulmasta, mutta siinäkin tapauksessa tee tilaus ajoissa, viimeistään 31.8.2018, jotta osaamme tilata riittävän painosmäärän.  Eläkeläistemme osoitteenmuutokset eivät tule automaattisesti minkään järjestelmän kautta Stevecolle. Pyydämme ilmoittamaan niistä samoin kuin poisnukkumisista aulapalveluumme. Yhteystiedot: Steveco Oy, PL 44, 48101 Kotka aulapalvelu p. 05 23 231, steveco.vaihde@steveco.fi

18


Lumimyräkkä ei lannistanut pilkkijöitä Körmysarjan voittajaksi nousi takavuosien tähti Paavo Vuori 600 g tuloksella. Aleksi Hirsikallion saalis 20 g oikeutti hopeasijaan ja Lauri Saikkosen kymmenen gramman saalis pronssiin. Kategoriaan varma nyky sijoittuivat Hannu Pönni ja Markku Paunonen. Suurimman, 30-grammaisen ahvenen onki kisan voittaja Vuori. Juniorisarjalaiset eivät tuoneet saalistaan punnitukseen ollenkaan, joten Körmyt voittivat joukkuekisan yhteistuloksella 630 g.

Levin mökissä on vapaita viikkoja n Levin kesän, syksyn ja alkutalven mökkiviikot on arvottu. Suosikkiviikoille ruskan, joulun ja uuden vuoden aikaan oli runsaasti hakijoita, mutta vapaaksi jäi runsaasti viikkoja (18– 22, 24–25, 28, 34, 36, 40–43, tilanne 16.4.). Ajantasatilanteen vapaana olevista vuokraviikoista voi tarkistaa Pollarista ja niitä voi kysellä Anni KoivulaKnutakselta p. 044 232 3209 tai sähköpostitse anni.koivulaknutas@steveco.fi.

Steveco on vuokrannut Leviltä Toilailevi 1 -paritalohuoneiston henkilöstönsä käyttöön. Huoneisto sijaitsee Rakkavaarassa. Vuokraviikot arvotaan kaksi kertaa vuodessa arvontalipukkeen lähettäneiden kesken. Mökki on tarkoitettu stevecolaisille perheineen. Stevecolaiseksi lasketaan Steveco Oy:n ja Suomen Satamatekniikka Oy:n vakinaiset sekä vähintään vuoden mittaista sijaisuutta hoitavat henkilöt. Vuokraviikkoa ei voi luovuttaa eteenpäin toisen henkilön käyttöön, vaan vuokraviikon voittajan on oltava itse majoittuneena mökissä. Lisätietoja Levin mökistä ja vuokrausperiaatteista löytyy Pollarista.

Kiitos Sirkulle ja Saulille osallistujien muonituksesta. - AH

Steveco täyttää tänä vuonna

30 vuotta. Merkkivuoden kunniaksi järjestämme

HENKILÖSTÖJUHLAN Steveco-konsernin henkilöstölle

lauantaina 18.8.2018 klo 17 – 23 vanhassa Kantasataman trukkihallissa Henkilöstölle postitetaan kotiin henkilökohtainen kutsu, jossa kerrotaan juhlasta tarkemmin ja mm. ilmoittautumis- ja kuljetusaikataulut. Voit myös ilmoittautua heti pääkonttorin aulapalveluun p. 05 232 31 tai steveco-vaihde@steveco.fi

19


Vapari tukee kesäteatterielämyksiä n Neuvo-teatteri esittää tänä

vuonna Markku Hyvösen käsikirjoittaman ja Miikka Koljosen ohjaaman näytelmän Jo vain herra ministeri. Näytelmä on esitetty ensimmäisen kerran vuonna 2012 hausjärveläisessä kesäteatterissa.   Jaavanvaaran kylä näivettyy, kuntauudistus on tehnyt tehtävänsä. Kaikki muuttuu, kun uudistusta nuijinut ministeri ostaa mökin Jaavanvaaralta. Ministeri tuli hakemaan rauhaa kirjoittaakseen väitöskirjansa loppuun, mutta kun kyläläiset päättävät yhdistää voimansa on rauha mennyt ja Helsingin herra saa tuntea nahoissaan, ettei suomalaista korvenraivaajaa viedäkään kuin pässiä narussa.   Jo vain herra ministeri on näytelmä suomalaisesta jääräpäisyydestä. Ensi-ilta on juhannussunnuntaina 24.6. klo 19. Tänä vuonna 40 vuotta täyttävän teatterin näytelmä esitetään Neuvottoman Lauvanniemessä. Laulava ja naurava Lokki

n Kyminlinnan kesäteatterissa

Haminassa pelataan pesäpalloa sekä Vallikentällä että kesäteatterissa. Janne Ravi kai lähinnä jälkimmäisessä. Kuva: Matti Toikka, Haminan teatteri

Karhulan Työväennäyttämön 120-vuotisjuhlavuoden kesäteatteriesityksenä nähdään Anton Tshehovin kestävä klassikko, jonka Ari-Pekka Lahden sovitus on siirtänyt nykypäivän Suomeen. Tässä uudessa versiossa pohdinnat taiteesta, rakkaudesta ja elämän suunnasta tuodaan tämän päivän Kotkaan ja Kyminlinnan kesäteatteriin. Sovitus on alkuperäistekstiä kunnioittava, mutta nykyaikainen näytelmä, jonka monitasoiset henkilöhahmot ja kiihkeät tunteet eivät ole vanhentuneet 120 vuodessakaan. Teksti on täynnä älykästä huumoria ja hauskoja välähdyksiä yhteiskuntakeskustelusta tämän päivän Suomessa.  Yksinkertaistettuna Lokki kertoo näyttelijätär Irina Arkadinasta, hänen kirjailijaksi haluavasta pojastaan, Konstantinista, sekä tämän saavuttamattoman rakkauden kohteesta Ninasta, joka puolestaan on rakastunut Konstantinin äidin rakastettuun, kirjailija Trigoriniin. Tämän lisäksi teatterissa on mukana joukko sivuhenkilöitä, joiden merkitys ei suinkaan ole vähäinen.

20

Kesäteatteriliput tulevat myyntiin aulapalveluun myöhemmin keväällä. Ilmoitamme aikataulusta ja lippujen omavastuuhinnat tarkemmin sisäisillä viestintäkanavillamme. Lippuja voi ostaa kaksi per näytelmä.

Äärimmäisen surullisesta lopusta huolimatta Anton Tshehov piti näytelmäänsä komediana, ja sitä se on myös Kyminlinnassa Ari-Pekka Lahden uudistamana sovituksena. Erityisesti ensimmäinen puoliaika kirvoittaa monet hersyvät naurut. Jälkipuoliskon tummat sävyt ovat kuitenkin matkassa jo alkuminuuteilla ja näytelmän loppu on sydäntä riipaiseva.  Lokin teemat ovat ajattomia: sukupolvien välinen kuilu, kovat arvot ja ihmisten riittämättömyyden tunne, nuorten huoli tulevaisuudesta ja raskaat syytökset edellisiä sukupolvia kohtaan. Jokainen on onneton omalla tavallaan ja kulttuuri paljon muutakin kuin ylevää taidetta. Ari-Pekka Lahden sovituksessa teksti iskee ja musiikki jyllää.  Lokin ensi-ilta on sunnuntaina 15.7. ja esitykset jatkuvat 26.8. saakka. Kaikki paitsi pesäpallo on turhaa n Haminan Teatteri esittää tänä vuonna sen ja Haminan Palloilijoiden yhteistuotantona komedian ystävyydestä ja yhteistyöstä. Se on ylistys yhteisöllisyydelle ja vanhan ajan talkoohengelle, mutta myös tänä vuonna 90 vuotta täyttävälle Haminan Palloilijoille.  Näytelmän käsikirjoituksesta vastaavat Jonna Kajander ja Sirpa Sandström ja sen on ohjannut Henri Saarainen.   – Näyttämötiimin ikähaitari on 50 vuotta ja kaikki ovat paikallisia näyttelijöitä. Tuotanto on tehty yhteistyössä HP:n kanssa. Projekti on ainutlaatuinen, kun teatteriyhdistys ja urheiluseura ovat näin lyöneet hynttyyt yhteen, kertoo Haminan Teatteriyhdistys ry:n puheenjohtaja Satu Kankala.   – Esitys kertoo rakkaudesta lajiin. Nyt se on pesäpallo, mutta voisi olla mikä muu harrastus tahansa. Mitä ihminen onkaan valmis tekemään rakkaan harrastuksensa eteen?  Oranssia ja mustaa -näytelmän kantaesitys nähdään perjantaina 28.6. Hämeenlinnan bastionissa. HP:n 90-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvä juhlanäytös on 6.7. -eh


keläisten

Stevecon elä

I K T E R Ä S KE .6.2018 klo 10 – 14 tiistaina 12

Joulukoira löytyi!

Lähtö ja paluu: Karhulan Jokipuisto Lounas nautitaan Ravintola Meriniemessä. Risteily Jokipuistosta Meriniemeen kulkee osassa kansallista kaupunkipuistoa, jonka erityispiirteitä ovat jokija meriluonto sekä teollinen kehitys sekä linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Aluksen päällikkö tarinoi matkan aikana maisemista, historiasta ja nykypäivästä.

Joulukuun henkilöstölehden Missä joulukoira luuraa -kisa keräsi taas valtavan nivaskan vastauksia. Onnetar arpoi lippujen ja lappujen joukosta kolme palkittavaa: Esa Pulkkinen, Kotka Jani Pukero, Hamina Vesa Aurala, Kotka

Ilmoittautumiset Stevecon aulapalveluun p. 05 23 231 tai steveco.vaihde@steveco.fi viimeistään torstaina 31.5.

1.

2.

3.

Kesäkisana tunnistustehtävä Tunnista tai arvaa, missä oheiset kuvat on otettu. Kaikkien kisaan osallistuneiden kesken arvotaan tuttuun tapaan Steveco-tuotepalkintoja. Voit osallistua lähettämällä oheisen kupongin Steveco-lehden toimitukseen (Steveco Oy, Steveco-lehti, PL 44, 48101 Kotka, voit lähettää ristikon samassa kuoressa), sähköpostitse elina.harjama@steveco.fi tai Pollarin sähköisellä lomakkeella. Osallistu viimeistään 31.5.2018. Kuvat on otettu: 1.

Nimi:

2.

Yhteystiedot:

3.

21


Mitä kuuluu? Minna Levänen

Aika vähän työssäni on huolintaaikojen kaikuja Terveisiä Vääksystä teille kaikille nykyisille ja entisille stevecolaisille! En tiedä muistaako mua kukaan enää, muutin pois Kotkasta 2007, ja Stevecolla lopetin muistaakseni 2000, kun siirryin Transnordica Logistics Ltd:lle ja sen jälkeen Spedition Services Ltd:lle Haminaan. Olin transitohuolitsija Stevecolla, ensin Hietasessa H-4 rakennuksessa ja myöhemmin istuttiin pääkonttorissa. Mulla oli päällikkönä ensin Mervi Peltonen, mutta sitten alkaa muisti tehdä tepposia joten anteeksi, jos jotain menee pieleen. Auli Nyman oli ehkä Mervin jälkeen? Jossain välissä oli Niklas Anckar.

V

ääksy, jossa kotini on nykyisin, on pieni Päijänteen rannalla sijaitseva taajama. Kunta on nimeltään Asikkala ja tämä Vääksy on sen keskus. Hulppea keskus tosiaan, kun koko Asikkalassa on vain noin 9000 asukasta ja tässä Vääksyssä on ehkä nelisen tuhatta. On meillä kaksi kauppaa; K- ja S-market. Sekä muutama hyvin pittoreski kauppa, jotka lähinnä muistuttavat ennenaikaisia sekatavarakauppoja. Ja piensisustusta tarjoavia putiikkeja on reilusti kunnan kokoon nähden, onhan Vääksy niin sanottu turistinähtävyys, kun täällä on KANAVA! Se on yhdellä sululla varustettu kanava, josta veneet pääsevät Vesijärveltä Päijänteelle ja takaisin. Isoimpia läpi pääseviä aluksia on M/S Vellamo niminen matkustaja-alus, jos joku haluaa googlata netistä. Minä en niistä tiedä sen kummemmin, hienoja ovat, kun tuosta ohi lipuvat.   Päijänne on kaikkineen hurmannut minut, ranta on tuossa kivenheiton päässä. Talvisin kelkkailen sen jäällä ja kesäisin käyn uimassa. Veneestä olen haaveillut, mutta taitaa haaveeksi jäädäkin.  Käyn päivätöissä Lahdessa, sinne tulee 28 km matkaa. Työnantajani on Gymstick International Oy. Hoidan tuontia Kaukoidästä ja hankintatiimin osana toteutan ostoja muualtakin tarpeen mukaan. Aika vähän työssäni on huolinta-aikojen kaikuja, mutta silloin kun on, niin olen aina kiitollinen vuosista siellä Kotkassa! Minun päälliköt Miika ja Risto perustivat Gymstick’n toistakymmentä vuotta sitten, kun keksivät ja patentoivat Gymstick –nimisen kuntoilutuotteen. Sitä tehtiin ensin Suomessa, mutta nykyisin Kiinassa. Yhtiö on kasvanut jo noin 4 milj. liikevaih-

Kuva kanavasillalta Päijänteelle.

22

Vääksyn joki virtaa kanavan vieressä.

toon, joka muodostuu hyvin laajasta repertuaarista urheiluvälineitä. Meillä on verkkokauppakin, www.treenikauppa.fi, jos mainos tässä sallitaan.  Kaksi poikaa olen myös saanut kasvatettua, minkä luen elämän suuriin onnistumisiin. Toinen on jo ”lentänyt pesästä”, opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon. Nuorempi on murrosiässä, ysillä, ja kahteen pekkaan tässä taloa pidetään, vaikka kumpikaan ei ole Pekka. Ja puujalkavitseihin päästyä vielä hämäläisvitsi: miksi hämäläisille ei saa kertoa vitsejä maanantaina? No siksi kun purskahtelevat sitten sunnuntaina nauruun kesken kirkonmenojen! Olen nimittäin varsin tyytyväinen, että olen päässyt tänne hämäläisten joukkoon, savolainen kun alun perin olen. Hämäläiset ovat ystävällisiä, juurevia ja rauhallisia. Hitaus, jonka sanotaan kuuluvan hämäläisten luonteeseen, ei yhtään haittaa. Eivät kyllä minusta ole sen hitaampia kuin muutkaan. Minna Levänen


Historian h av i n aa

1978

Neljänkymmenen vuoden takaisissa Ahtausviesteissä annettiin paljon palstatilaa talousasioille. Vuoden ensimmäisessä numerossa kerrottiin taloustiedon peruskursseista, joille jo satakunta ahtaajaa, konttoritoimihenkilöä, työnjohtajaa ja ylityönjohtajaa oli osallistunut. Lisää oppia toivottiin ja niinpä vuoden kakkosnumerossa Raimo Ikonen Taloustieto Oy:stä kertoi lisää taseiden lukemisesta ja analysoinnista.

Helmikuinen pakkaspäivä Kantasatamassa.

Yhtiön tuloslaskelma, tase ja tärkeimmät tunnusluvut julkaistiin tuohon aikaan myös Ahtausviestissä. Stevecon edellisvuoden tulos ja muutamat muut luvut on jo useamman vuoden ajan esitetty pähkinänkuoressa sekä henkilöstölehdessä että intranetissä. Toimintakertomus on luettavissa sähköisenä sekä Stevecon netti- että intranetsivuilla. Paperiversion voi pyytää aulapalvelusta.    Kantasataman Itä-4 varaston rakennusvaiheita seurattiin vuoden 1978 kaikissa numeroissa. Lokakuussa vietettiin harjakaisia. Itä-4 valmistui lopullisesti marraskuun alussa ja se lisäsi sataman tehokkuutta merkittävästi nykyaikaisen lastinkäsittelymahdollisuutensa ansiosta. Itä-4 on edelleenkin pystyssä. Stevecolla ei siellä ole enää vuosiin ollut mitään toimintaa ja omistuskin on siirtynyt satamanpitäjälle. Maisema varaston tuntumassa on kuitenkin muuttunut merkittävästi. Lähivuosina alueelle on tarkoitus rakentaa suuri koko perheen ajanvietekeskus outletkauppakeskuksineen.    Vuoden 1978 Ahtausviesteissä innostetaan henkilökuntaa tekemään aloitteita. Aloitetoiminta oli aloitettu edellisenä vuonna, mutta suurta kiinnostusta asiaan ei henkilöstön taholta kuitenkaan ole osoitettu. Aloitteita

23

toivotaan tehtävän edelleenkin, mutta pääpaino innostamisessa on viime aikoina ollut turvahavainnoissa ja hyvin siinä on onnistuttu. Ei kuitenkaan unohdeta aloitteita!    Työsuojelutoimikunnasta tai tarkemmin työsuojeluasiamiesten lukumäärästä oli väännetty kättä kuukausikaupalla, mutta sillä saralla oli keväällä 1978 rauha maassa ja uusi työsuojelutoimikunta pitänyt ensimmäisen kokouksensa. Näin luotiin pohjaa, jotta ”uusien luutien” avulla voidaan työsuojelutoimintaa yrityksemme puitteissa kehittää kaikkien meidän yhteiseksi hyväksi.    Stevecon vuoden 2017 toimintakertomuksessa kerrotaan parantuneesta taloustilanteesta ja kasvaneista työmääristä. Syksyn 1978 Ahtausviestin pääkirjoituksessaan Juhani Forss oli näiden asioiden suhteen vielä odottavalla, joskin toiveikkaalla kannalla. Olemme jo kauan ja hartaasti odottaneet parempia aikoja. Nyt on jo merkkejä siitä, että ne saattavat olla tulossa. Eräs paremman ajan saavuttamisen ja säilyttämisen ehdoista on se, että osaamme puhaltaa yhteiseen hiileemme”. Tähän hiileen meidän on osattava puhaltaa yht’aikaa sen kaikilta sivuilta, niin että se hehkuu kokonaisuudessaan.    Viisaita sanoja. -eh


RISTIKKO 1/2018 Sanaristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme jälleen kolme esinepalkintoa. Ristikon 1/2018 palautus 31.5.2018 mennessä Elina Harjamalle Kipparinkulmaan (osoite PL 44, 48101 Kotka).

Nimi Osoite Ristikkovoittajat 3 / 2017 Tommi Hämäläinen, Kotka Jussi Holm, Kotka Leena Anttila, Kuhmo

Seuraava Steveco ilmestyy syyskuussa. Lehteen tarkoitettu materiaali tulee toimittaa Steveco-lehden viimeistään 18.8.2018 osoitteella Stevecolehti, PL 44, 48101 Kotka tai sähköpostitse elina. harjama@steveco.fi. Voit lähettää kilpailuvastauksen ja ristikon samassa kirjekuoressa. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset henkilöstöhallintoon.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.