Steveco 3 2020

Page 1

henkilรถstรถlehti

3 | 2020

STEVECO


Kuva: Olli Urpela

Vuosi terminaalipäällikkönä. Tätä kirjoittaessani olen toiminut vajaan vuoden Vuosaarenyksikön terminaalipäällikkönä. Tarkastelen kulunutta vuotta henkilökohtaisesta näkökulmasta ja siitä, kuinka vuosi 2020 on tähän saakka edennyt. Kokonaisuudessa päällimmäisenä vuodesta tulee mieleen poikkeustila ja siitä välitilaan siirtyminen, joka näyttää jatkuvan määrittelemättömän ajan. Nämä yllättävät käänteet ja toimet ovat globaalisti koskettaneet meitä kaikkia riippumatta omasta halustamme. Sitä myöten myöskin työyhteisö ja yhteiskunta ovat joutuneet hakemaan uusia polkuja ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sinällään itselleni poikkeustilassa toimiminen ei ole uutta, sillä aiemmin olen työskennellyt kriisinhallintatehtävissä ulkomailla usean vuoden ajan. Reagoiminen ennalta arvaamattomiin tilanteisiin saattaa aiheuttaa epävarmuutta ja sopeutuminen uuteen vie aina aikaa. Stevecolla olemme kuitenkin pyrkineet olemaan innovatiivisia ja ratkaisemaan toimintaan kohdistuneet haasteet yhdessä eri henkilöstöryhmien kanssa. Kulunut vuosi on ollut minulle, kuten muillekin stevecolaisille, sopeu-

tumista ja uuden oppimista. Olen uudessa tehtävässäni terminaalipäällikkönä pyrkinyt rakentamaan tehtävieni ja Vuosaaren yksikön toiminnan kannalta ympärilleni tehokkaan asiantuntija- ja yhteistyöverkoston, jonka avulla pystyn saamaan alalla tarvitsemani uusimman tiedon. Olemassa olevan verkoston avulla olemme pystyneet vastamaan haasteisiin, joita taloustilanne ja kilpailu alalla ovat tuoneet. Tulevaisuudessa haluan olla osaltani vaikuttamassa siihen, että Steveco nähdään ympäristömyönteisenä ja dynaamisena teknologisessa kehityksessä mukana olevana yrityksenä. Itse suhtaudun omaan tekemiseeni kaikkiaan terveen kriittisesti, puhutaan sitten työtehtävistä taikka vapaa-ajan harrastuksista. Tähän viitaten voisinkin sanoa, että toivottavasti olen omilla teoilla vienyt Vuosaaren yksikön toimintaa oikeaan suuntaan ja täten edesauttanut Stevecon arvojen toteutumisessa. Nyt jo saadun kokemuksen perusteella voin todeta, että olemassa olevat haasteet olivat sitten ulkopuolisia taikka sisäisiä ovat muokanneet meidän ajatusmaailmaa kohti yhdessä tekemisen henkeä. Mukavaa tulevaa vuotta Vuosaaren suunnalta

S i s ä l ly s lu e t t e lo Pääkirjoitus .................................... 2 Toimitusjohtajan katsaus ............. 3 Stevecolainen: Janne Rintala ....... 4 Stevekohtaiset .............................. 6 Muovit tapetilla Vuosaaressa ja Hietasessa ................................. 7 Tapaturmataajuus on alle tavoitteen .............................. 8 Mitä pidät 2021 kalenterista ....... 9 Hieronnasta apua jumeihin ......... 9 Nimitysuutisia ............................... 10 Henna selvitti hankintapäätöksiä ........................ 10 Työyhteisövire-kysely .................. 11 Steveco-konserniin uusia sertifiointeja ........................ 11 Safety first ..................................... 12

Toimitusjohtajan katsaus

Satamien työturvallisuuspäivä .... 13

jari immonen

Paulalla on ollut monessa sormet pelissä .............................. 14 Viikkopäiväkirja: Jenni Kaunola ................................ 16 Stevecolainen: Jukka Muuri ......... 18 10 kysymystä kumppanille ......... 20

Jani Ylämäki

Fillarointikisan loppusaldo ........... 21 Syyskisa ja joulukisa ..................... 21 Historian havinaa ........................ 22 Joulutoivotukset ............................ 23 Ristikko .......................................... 24 Kansikuva: Joni Hampus STEVECO-lehti on Steveco Oy:n henkilöstölehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuonna 2020. Julkaisija: Steveco Oy, Kirkkokatu 1, PL 44, 48101 KOTKA puhelin 05 23 231, faksi 05 232 3205 Osoitteenmuutokset ilmoitetaan palkkaosastolle

Pääkirjoitus jani ylimäki

2

Päätoimittaja: Elina Harjama

Internet: www.steveco.fi

Toimitusneuvosto: Laura Hasko Heli Hyttinen Anu Karnaattu Anne Leppänen Päivi Pirtilä Elina Pajunen Ari-Jussi Paronen Petri Rantala Eija Suntio Teijo Töttö

Painopaikka: Painokotka Oy, Kotka Paperi: 100 g KymPrint Paperille on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki.

Vuosi 2020 alkaa olla lopuillaan ja tulemme kukin varmasti muistamaan tämän vuoden hyvinkin erityisenä. Jo tutuksi tullut korona kaikkine varautumisineen on osa arkeamme. Valitettavasti siitä ei olla vielä päästy eroon – sen sijaan toinen aalto on leviämisvaiheessa. Eri maiden välillä sekä myös alueellisesti Suomessa on suuria eroja. Meidän tulee olla varovaisia kukin tahollamme, vaikka tilanne olisi jollakin toiminta-alueellamme parempi. Tiedän tämän alkavan uuvuttaa, mutta en voi olla edelleen korostamatta, että noudatetaan varovaisuutta ja kannetaan vastuumme. Jokaisen henkilökohtainen panos sekä vastuunkanto ovat ensiarvoisen tärkeitä viruksen leviämisen torjunnassa. Muuten kuluva vuosi on sujunut odotettua paremmin lokakuun loppuun saakka. Huolimatta alkuvuoden häiriöistä ja koronan vaikutuksista volyymimme ovat olleet joinakin kuukausina jopa korkeammat kuin vastaavina kuukausina edellisenä vuonna. Kokonaisuutena olemme kuitenkin yhä jäl-

jessä edellistä vuotta sekä volyymeissä että liikevaihdossa. Tärkeää on, että olemme kuitenkin saaneet koko Steveco-konsernin tuloksen plussalle huolimatta kaikista kohtaamistamme ongelmista. Tätä kirjoitettaessa ollaan marraskuun loppupuolella ja näkymä on heikentynyt verrattuna alkusyksyyn. Hankaluutta aiheuttavat mataloituvien volyymien lisäksi konttipula sekä useiden syiden vaikutuksesta hyvin voimakkaasti viikonkin sisällä heilahtelevat työmäärät. Ennusteen mukaan loppuvuodesta on tulossa hankala. Ensi vuoden vuosisuunnittelu alkaa olla hyvällä mallilla. Johto suhtautuu kohtuullisen luottavaisesti tulevaan vuoteen ja odottaa siitä volyymeiltään jotakuinkin samantasoista kuin vuosi 2019 oli. Tämä tarkoittaa, että käsittelisimme kokonaisuutena hieman enemmän volyymiä kuin vuonna 2020 ja tekisimme myös hieman enemmän liikevaihtoa kuten myös tulostakin. Näin meillä on edellytykset jatkaa tulevaisuuteen tähtäävien investointien toteuttamista.

3

Uusi organisaatio on toiminut pari kuukautta. Muutos toteutui ja vastaanotettiin hienosti – kiitos siitä kaikille stevecolaisille! Tämä on hyvä alku. Päivitettyä strategiaa alamme viestimään alkuvuodesta. Aion kuitenkin tuoda jo tässä vaiheessa esille uudet arvomme: Reilu meininki Vastuullisuus Tavoitteellinen kehittäminen Uskon noiden olevan Steveco-konsernille luontevia arvoja ja ohjaavan toimintaamme tulevina vuosina oikeaan suuntaan. Jokainen meistä tulisi miettiä kuinka toteuttaa arvoja ja tuoda niitä näkyväksi päivittäisessä tekemisessämme. Kun puhallamme yhteen hiileen kukin tahoillamme arvot pohjanamme, se on todella iso voimavara! Hyvää joulunodotusta ja loppuvuotta kaikille stevecolaisille! Jari


Työnjohtajan pitää näkyä ja kuulua Janne Rintalan polku stevecolaiseksi noudatkentällä telee sitä mikä ennen oli tyypillisintä: oppisopimuskurssin kautta.

Elämä on nyt

–­ 1990-luvun alkupuolella elettiin lama-aikaa ja olin töitä vailla. Olin ollut kesätöissä öljysatamassa ja kaverit lentopallopiireissä vinkkasivat, että seuraavaksi kannattaisi hakea Stevecolle ahtaajan oppisopimuskurssille.   – Olin hetken aikaa tilapäisahtaajana vuonna 1994 ja ennen oppisopimuskurssia. Kurssin jälkeen olin kolme kuukautta vakituisena ahtaajana Haminassa, ennen kuin hain – taas pelikaverin vinkistä – työnjohtajakouluun merenkulkuoppilaitokseen.  Kun Ahtossa aikanaan pomoksi opiskeltiin kaksi vuotta, Jannen aikaan koulutus oli puoli vuotta teoriaa kahdessa jaksossa ja päälle työharjoittelut. Vaikka ahtaajan pesti oli vakituinen, pomokokelailla oli valmistumisen jälkeen puolen vuoden koeaika ja englannin kielikoe.   – Olikohan niin pitkä koeaika laillinenkaan vai Vilkin Penan oma keksintö, kuten myös se kielikoe, jota ei koskaan pidetty? Aloin kerran hississä puhumaan Penalle englantia. Ehkä se testi oli siinä, Janne nauraa.

Haminasta Kotkaan Koeaika tuli säällisesti suoritettua ja sen jälkeen Janne toimi työnjohtajana Haminassa vuoteen 2008, jolloin edessä oli Haminan toimintojen alasajo ja siirtyminen konttiterminaaliin Mussaloon.   – Olen tykännyt kovasti olla Mussalossa. Meillä on siellä hyvä porukka. Se mitä kaipaan Haminan ajoista, on monipuolinen työnkierto. Haminassa oli roro-laivoja, lolo-laivoja, konttilaivoja, isoja ja pieniä laivoja, projekteja, kaoliinia, varastohommia ja mitä milloinkin. Mussalossa työnkierto on vajavaista: on kaksi vaihtoehtoa, joko varasto tai konttilaiva.

stevecolainen

Janne Rintalalla on takanaan jo kohtuullisen pitkä ura työnjohtajien luottamusmiehenä ja se jatkuu edelleen.

4

Luottamusmies on kuin joukkueensa kapteeni

Jos olisit päivän toimitusjohtajana?

Janne on Stevecon Kotkan Satamatyönjohtajien luottamusmies. Satamatyönjohtajat ovat nykyisin osa Ammattiliitto Prota.   Janne sanoo, ettei hän luottamusmiehen uransa alkuvaiheissa tuntenut mitään erityistä aatteen paloa ajamaan yhteisiä asioita. Joukkueurheilijana hän on moneen kertaan silloin ja myöhemminkin todennut, että jonkun on pitää olla joukkueen kapteeni. Hänelle se joukkue oli ensin Haminan pomot ja myöhemmin Kotkan pomot.   – Kapteeni on varmasti sopiva titteli luottamusmiehelle, sillä yhdessähän me neuvottelu- ja johtokunnan kanssa tätä meidän joukkuetta vedetään. Kaikki ratkaisut ja päätökset tehdään yhdessä.  – Veikko Virtanen houkutteli minua varamiehekseen. Aatteen palon lisäksi minulta puuttui kaikki osaaminen ammattiyhdistysasioita ja se totuus tuli vastaan, kun Veikko joutui tapaturman vuoksi syrjään tehtävistään ja tilalle rooliin astui mies pystymetsästä. Minulle ei herunut oikein mitään perimätietoakaan asioista, mutta onneksi oli Holvialan Saku taustalla yhdistystoiminnassa.   – Kun siirryimme Kotkaan, ilmoitin, etten jatka ay-hommissa. Maanittelu alkoi kuitenkin aika pian, ensin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi ja lopulta huomasin olevani Heiskasen Sepon varamies. Janne toteaa, että luottamusmiehen homma on hyvin kuluttavaa. Luottamushenkilöillä on tuskin koskaan käsiteltävänä mukavia asioita. Käytyjen ytneuvotteluiden määrä on niin iso, että laskuissa on kenen tahansa vaikea pysyä mukana. Niitä oli Haminan vuosina ja niitä on ollut Kotkan vuosina. Vaikeiden asioidenkin keskellä Janne iloitsee siitä, että välit muihin henkilöstöryhmiin ovat hyvällä mallilla.

– Työnjohtajien palkkauksessa on vääristymiä ja niitä lähtisin oikomaan. Sen lisäksi kiinnittäisin huomiota pomoresursseihin. Pomojen määrä on vähentynyt, uusia ei ole palkattu ja väki vanhenee. Vaikka uudet ohjelmat auttavat osittain, työnjohtajan pitää näkyä ja kuulua kentällä.

5

Pallopelit vaihtuivat fillarointiin Janne oli aikanaan kova luu sekä lentopallo- että squashareenoilla. Se on jättänyt jälkensä ja nyt alle viisikymppisenä hän pitää fysiikastaan huolta pyöräilemällä.   – Liikuntahommat ovat tosiaan vaihtuneet pyöräilyyn, kun vanhat lajit piti jättää pois. Sakin Markus minut houkutteli mukaan fillaroimaan viitisen vuotta sitten. Tämän vuoden tavoite on saada 8000 kilometriä täyteen.   – En erityisesti tykkää lähteä pimeään ja kylmään urheilemaan eli minulla on kilpafillari kotona kiinnitettynä traineriin. Asetan läppärin eteen ja ajelen erilaisissa virtuaalimaastoissa. Kun lähden tästä, puen lenkkivaatteet päälle ja siirryn ajelemaan Lontoon maisemiin. Maisemat vaihtuvat, on ylä- ja alamäkiä ja muutakin porukkaa ajelemassa.   – Pyöräilyn lisäksi olen mökillä viikonloput ja lomat. Työleirihän se oikeastaan on. -eh


Muovit tapetilla Vuosaaressa ja Hietasessa

stevekohtaiset

Konsernin organisaatioon tehtiin muutoksia

Työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Rautapää on ollut marraskuun alusta stevecolaisten oma lääkäri Kotkan Työterveydessä.

n Steveco-konsernissa toteutettiin lokakuun alussa organisaatiomuutoksia, joilla pyritään tukemaan tuotannollisen toiminnan kokonaistehokkuutta sekä tasalaatuisuutta.

Tomi Rautio vastaa kaikista konsernin tuotantoyksiköistä Kotkassa, Helsingissä ja Haminassa sekä Saimaan alueella. Rautio jatkaa myös Oy Saimaa Terminals Ab:n toimitusjohtajana. Toimitusjohtaja Jari Immonen vastaa Steveco Logisticsin liiketoiminnasta. Tapio Mattila vastaa konsernin myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä. Heikki Jääskeläinen vastaa kehitystoiminnasta, konsernin käyttöomaisuudesta sekä koko konsernia palvelevista tukitoiminnoista. Jääskeläisen vastuualueeseen kuuluvat prosessien kehitys, hankinnat, kiinteistöjen, koneiden ja laitteiden kunnossapito, tietohallinto, vastuullisuus-, laatu- ja ympäristöasiat sekä assistentti- ja aulapalvelut ja muut tukitoiminnot. Rauli Pohjola vastaa henkilöstöhallinnon kokonaisuudesta. Henkilöstöhallinnon alaisuuteen kuuluvat osaamisen kehittäminen, palkkahallinto, työkyky- ja työsuhdeasiat, resurssikeskus sekä työsuojelu- ja turvallisuus. Ari-Pekka Saari jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana. Hänen vastuualueellaan ovat lisäksi lakiasiat, yhteiskuntasuhteet, toiminnan jatkuvuus sekä strategiakokonaisuuden hallinta. Jyrki Vekkilä vastaa talouden palveluista eli controller-toiminnoista, laskutuksesta ja kirjanpidosta.

Kuva: Saara Pelllikka

Stevecolaisten omalääkäri vaihtui Kotkassa n Stevecon asiakasvastuussa oleva työterveyslääkäri vaihtui marraskuun alussa Kotkan Työterveys Oy:ssä. Johtava työterveyslääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Helena Rautapää aloitti Stevecon vastuulääkärinä 2.11.2020. – Olen työskennellyt työterveyshuollossa noin 16 vuoden ajan ja sitä ennen toimin useamman vuoden terveyskeskuslääkärinä. Olen valmistunut työterveyshuollon erikoislääkäriksi vuonna 2010. Kotkan Työterveydessä olen toiminut viime vuoden helmikuusta alkaen. Sitä ennen työskentelin mm. Lääkärikeskus Wiljamissa ja Terveystalolla, Helena Rautapää kertoo.   – Satama-ala on minulle jo entuudestaan tuttu, sillä olen hoitanut noin kymmenen vuotta eri ahtausalan yrityksiä sekä myös muita satama-alueella toimivia yrityksiä.   Rautapää kertoo tavanneensa jo useita stevecolaisia vastaanotolla. Hänellä on tarkoitus päästä pikkuhiljaa paremmin sisälle työterveysyhteistyöhön stevecolaisten kanssa. – Tässä mainiona apuna ovat muut työterveystiimin jäsenet, joilla on yrityksestä pitempi kokemus.   – Työssä minulle on merkityksellistä avoin ja sujuva yhteistyö potilaiden, asiakasyritysten sekä muiden sidosryhmien kanssa.   – Omassa työyhteisössäni Kotkan Työterveydessä meillä on kiva ja osaava porukka. Tiimityö on olennaisen tärkeää työterveyshuollossa ja meillä se toimii hyvin. Työkavereita autetaan ja meillä on myös hauskaa yhdessä.  Työn ulkopuolella Helena Rautapää viettää mielellään aikaa perheen ja ystävien kanssa.   – Tykkään ulkoilla ja liikkua eri tavoin ja myös jooga on lähellä sydäntä. Lisäksi harrastan koirani kanssa nose workia. -eh

6

n

Muovien kierrättäminen on keino, jolla yritykset voivat pienentää ilmastovaikutustaan ja edistää materiaalien kestävää käyttöä. VTT, Helsingin kaupunki ja Helsingin Satama pilotoivat yrityskumppaniensa kanssa muovinkierrätystä Vuosaaren satamassa 16.11. – 31.12.2020. Tavoitteena on selvittää, miten muovien kierrätystä voidaan tehostaa satama-alueella. Pilotti on osa 6Aika – HNRY Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -kehityshanketta.

valle väliaikaiselle yhteiskeräyspisteelle. Muovit kerätään jätepuristimeen, johon on integroitu älykästä teknologiaa, joka mahdollistaa jätteiden punnitsemisen ja seurannan yritystasoisesti.

Steveco on mukana kokeilussa. – Taukotiloihin on hankittu roska-astiat: viisi pienempää roskista ja yksi suurempi, mihin keräillään pienempien saldot, kertoo terminaalipäällikkö Jani Ylämäki.   – Puristin sijaitsee logistiikka-alueella, jonne toimitamme omat muovimme. Matka Service Centerista kohteeseen taittuu näppärästi Stevecon Hiacella.   – Puristin toimii yrityskohtaisesti ja laitteen aktivointi tapahtuu tägillä. Laitteessa on puntari, joka mittaa tuotavan muovin määrän ja voimme seurata minkälaisia määriä muovia meiltä kulkeutuu puristimeen.

Nolla tuotehävikkiä merten suojelemiseksi

Koekeräyksen avulla saadaan käytännön tietoa alueella syntyvien muovijakeiden laaduista, puhtausasteesta ja määristä. Kokeilussa on uudenlainen muovien keräystapa, jossa yritykset toimittavat muovijätteensä satama-alueella sijaitse-

Hietasen H-4 varastossa olemme osa teollisuuden muoviraaka-ainegranuleiden kuljetusketjua. Steveco on tänä syksynä sitoutunut kansainväliseen Operation Clean Sweep -toimintamalliin, jonka tärkein tavoite on tuotehävikin minimoiminen erityisesti merten suojelun näkökulmasta. Malliin sitoutuminen merkitsee työskentely-ympäristöön

7

Vuosaaressa käynnistettiin muovinkierrätyspilotti, joka kestää vuoden loppuun.

liittyviä parannuksia ennaltaehkäistäksemme ja hallitaksemme muoviraaka-ainepäästöjä luontoon. Toiminta on suunniteltu siten, että nolla tuotehävikkiä on saavutettavissa. Muovin kanssa työskentelevät ovat saaneet OCS-koulutuksen ja tiloihin tehdään vuosittain sisäinen arviointi.   Jokainen luontoon päässyt muoviraaka-ainegranuli voi päätyä matkojenkin päästä mereen tai kaatopaikalta eläinten ruoansulatukseen. Tiedetään, että erityisesti linnut ja kalat syövät mikromuoveja, joka johtaa aliravitsemukseen ja nälkiintymiseen. Tuotantoketjun alkupäässä, kuljetukset mukaan lukien, on mahdollisuus vaikuttaa muovien päätymiseen ympäristöön. OCS- ohjelman myötä merestä mitatun muoviraakaaineen määrä on tutkitusti vähentynyt.   – Jokainen meistä voi muovien loppukäyttäjinä vaikuttaa myös loppujätteen osalta, niin kuin Vuosaaren muovipilotissa tehdään. Steveco haluaa toimia parhaaksi lähiluonnolle ja miksei vaikkapa koko Suomenlahteakin ajatellen, toteaa Laura Hasko, joka Stevecolla vastaa mm. ympäristöasioista.


Tapaturmataajuus on alle tavoitteen:

hienoa! Terveenä töistä kotiin -koulutuksia jatketaan tuotantoyksiköissä koronarajoitukset huomioiden. Kuva Vuosaaren pienryhmän koulutuksesta marraskuulta, jolloin Uudenmaan alueella oli astunut maskinkäyttösuositus voimaan.

Kuva: Arto Kauppila.

Työtapaturmakehitys on hyvällä tolalla ja tapaturmataajuus lokakuun lopussa oli alle tavoitteen. Turvallisuuspäällikkö Arto Kauppila saa marraskuun tilastot joulukuun puolivälissä, mutta hänen varovainen arvionsa on, että samoissa mennään. Jatketaan samaan malliin vuoden loppuun ja tietysti sen jälkeenkin! Tapaturmataajuus 2020 • Steveco Oy 23 • Konserni 28 • Tavoite 29 • Mussalo 13 • Hietanen 41 • Helsinki 43

le ei kyllä voi hurraata huudella. Se ei kuitenkaan heikennä vastauksien arvoa millään lailla.  Lienee selvää, että vastaajia kiinnostaa työpaikan turvallisuus. 73 % koki pystyvänsä vaikuttamaan työnsä turvallisuuteen  Turvallisuushavainnot koettiin turvallisuutta parantaviksi. Keskustelu turvallisuudesta koettiin lisääntyneen ja siitä

kertomisen myös. Turvallisuustoimenpiteiden toteutumisessa ja vaikuttavuudessa sen sijaan oli runsaammin hajontaa. Umbrella-järjestelmää ei oikein tunnettu ja virheisiin suhtautumisessa koettiin olevan parantamisen varaa.  Tuloksista tiedotetaan laajemmin Pollarissa. Kysely on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin ja seurata sen perusteella turvallisuusasioiden kehittymistä. Saatu palaute otetaan huomioon seuraavaa kyselyä rakennettaessa.

Stevecon johto on kiertänyt tuotantoyksiköissä työturvallisuuskierroksilla. Vuoden viimeinen kierros suuntautui joulukuun alussa tytäryhtiö Saimaa Terminalsille Haminaan. Arto Sinikannas (vasemmalla) johdatti Jari Immosen, Arto Kauppilan, Tomi Raution ja Tomi Sorsan läpi sateisen kentän sahislaivan lastausta seuraamaan. Kuvat nappasi Rauli Pohjola.

Turvallisuuspulssi kertoi, että työturvallisuus kiinnostaa Marraskuussa pian Työyhteisövire-tutkimuksen jälkeen ponkaistiin käyntiin yhteistyössä Ifin kanssa Turvallisuuspulssikysely. Kyselyllä haettiin mielipiteitä työturvallisuuden kehittymisestä ja tiettyjen toimenpiteiden toteutumisesta sekä vaikuttavuudesta Steveco konsernissa. Tuloksia hyödynnetään turvallisuustoimikuntien työssä.   Virallista raporttia ei olut vielä käytettävissä lehden mennessä painoon, mutta tietoa herui sentään jonkun verran. Esimerkiksi sen, että koko konsernista kertyi vastauksia 103 kappaletta, mil-

Hieronnasta apua jumeihin n Stevecolla on Rela-Hierojat Terveystalon kanssa hierontasopimus, jonka mukaan kaikissa toimipisteissä korvataan 10 €/hierontakerta Steveco Oy:n ja Suomen Satamatekniikka Oy:n henkilökunnan käynneistä. Stevecon sopimushinnat ovat 25 min/25 € ja 50 min/44 €   Varatessasi hieronta-ajan Terveystalon/Rela-Hierojien nettivisujen kautta näkyvissä olevat hinnat ovat heidän normitaksojaan. Tämä on aiheuttanut jonkun verran epätietoisuutta. Et myöskään tarvitse Rela-korttia saadaksesi Stevecon sopimushinnan. Noista sopimushinnoista työnantaja maksaa kympin eli oma osuutesi on 15 € ja 34 €.  Kukin työsuhteessa oleva henkilö voi käyttää tuettua palvelua neljä kertaa per kevät sekä syyskausi.  Hierojalla käydään aina omalla ajalla. Henkilöllisyys tulee käynneillä todistaa esittämällä henkilökortti. Rela-hierojien tiedote ajanvarauksen liittyen Rela-hierojat ovat päivittäneet vastaanottojen ajanvarausta ja samalla asiakkaiden käyttämä nettiajanvarauksen näkymä on muuttunut. Vapaat, varattavat ajat ovat nyt selkeämmin esillä ja vastaanoton sijainnin voi tarkistaa esillä olevasta kartasta nopeasti.  Uutena ominaisuutena voit tehdä itsellesi kirjautumistunnukset, jolloin varauksen teko nopeutuu merkittävästi. Kirjautuminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä, voit edelleen tehdä varaukset kuten ennenkin antamalla varauksen yhteydessä pyydetyt tiedot, kuten nimen, sähköpostiosoitteen (vahvistus- ja muistutusviestejä varten) sekä puhelinnumerosi.   Jos olet jo ladannut Relahierojat -mobiilisovelluksen, pääset käyttämään samoilla kirjautumistunnuksilla myös verkkosivujen kautta ajanvarausta. Uusi versio toimii myös paremmin, jos teet varausta mobiililaitteen nettiselaimen kautta

www.relahierojat.fi

Jos havaitset periaatteiden vastaista toimintaa Steveco-konsernin vastuullisuusperiaatteet julkaistiin vuonna

2019. Ne voi ja kannattaa kerrata Pollarin Henkilöstö-sivuilta. Mikäli havaitset toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa, tai olet epävarma periaatteiden sisällöstä tai tulkinnasta, voit ilmoittaa huomiostasi sähköpostilla osoitteeseen compliance@steveco.fi. Ilmoitukset käsitellään aina luottamuksellisesti. Steveco sitoutuu aloittamaan välittömästi korjaavat toimenpiteet tietoomme tulleissa asioissa, jotka ovat näiden toimintaperiaatteiden vastaisia.

8

Mitä pidät 2021 kalenterista? n Ensi vuoden kalenteri on ihan jotain muuta kuin mihin olemme 33 vuoden ajan tottuneet. Henkilökunnan kalenterit on toimitettu yksiköihin itsenäisyyspäivän jälkeen. Hakemattomat on pyydetty palauttamaan pääkonttorille, koska kalentereita ei ole tilattu oikeastaan yhtään ylimääräisiä. Pyysimme stevecolaisilta harrastuskuvia vuoden varrelta ja kun valinnat oli tehty, pyysimme vielä kuviin liittyvät tarinat. Kalenterityöryhmän mielestä kalenterista kuvineen ja teksteineen muodostui mukava kokonaisuus. Kiitos vielä kaikille projektiin osallistuneille! Mitä mieltä olette sitten te loppukäyttäjät? Olisi mukava kuulla mielipiteitä: jatketaanko vai keksitäänkö jotain muuta ja minkälaisilla kuvilla koristelemme seuraavan kalenterin? Pollarista (Ota yhteyttä-sivuilta) löytyy palautelomake, johon on lisätty kohta Palaute vuoden 2021 kalenterista. Jos et pääse Pollariin, voit laittaa palautetta myös sähköpostitse joko eija. suntio@steveco.fi tai elina.harjama@steveco.fi. Päätös vuoden 2022 kalenterista ja sen kuvituksesta tehdään heti alkuvuodesta eli palautteet melko pikaisella aikataululla!

9


Nimitysuutisia

Henna selvitti hankintapäätöksiin vaikuttavia tekijöitä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella logistiikan ostajan näkökulmasta logistiikkapalveluiden hankintaa. Hankintaa tarkastellaan eri näkökulmista. Tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät ratkaisevat hankintapäätöksessä ja mikä on hinnan merkitys hankintapäätöksessä.

n Henkilöstön kehittäjän tehtävään on nimitetty Suvi Myllylä. Hän siirtyi HR-tiimiin hankintaosastolta ja aloitti uudessa tehtävässään 9.11. Suvi on ottanut ensitöikseen haltuunsa mm. koronatyöryhmän koordinoinnin. n Jarkko Toikka on valittu korjaamolle työnjohtajan tehtävään. Hän siirtyy Satamatekniikan palvelukseen Kone Hissit Oy:n huoltopäällikön tehtävistä. Suurimman osan työhistoriastaan hän on toiminut satamanosturien parissa Konecranesilla. Toikka aloittaa tehtävässään 8.12.2020.

Noilla sanoilla alkaa Henna Leskisen opinnäytetyö, joka takasi hänen valmistumisensa logistiikkainsinööriksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta XAMKista lokakuun lopulla.   Aiheen opinnäytetyöhön Henna sai Stevecon myyntiosastolta.   – Aihe eli työn edetessä aloituksen jälkeen sellaiseksi miten se muotoutui lopulta. Tiesin, että välttämättä kaikki asiakkaat eivät suostu haastatteluun ja pitävät hankintapäätökseen eli tässä yhteydessä toimittajavalintaan vaikuttavia tekijöitä ei julkisina tietoina. Kieltäytymiset olivat siis odotettuja, mutta kyllä niitäkin löytyi, jotka suostuivat vastaamaan. Pääosin ne olivat isoja yrityksiä ja vastaajat olivat myynnin kontakteja.   – Kävin Marko Tuokon kanssa kysymyksiä läpi, ja hän oli haastattelutilanteissa taustatukena mukana. Haastattelut tehtiin Teamsin kautta eli siltä osin suunnitelmat menivät koronan takia uusiksi.  Toinen osio tutkimuksessa oli Stevecon näkökulma eli miten Stevecolla hinta ja muut tekijät vaikuttavat hankintapäätöksiin.

Hennan opinnäytetyö löytyy netistä thesus.fi -sivustolta nimihaulla.   Vaikka todistus tulee postissa jo lokakuussa, koulun järjestämät valmistumisjuhlat ovat joulukuussa. Henna arvelee juhlallisuuksien toteutuvan ehkä koronaajalle tyypillisesti etänä.

Muotoilu vaihtui logistiikkaan Alun perin Henna haaveili muotoilualasta, mutta pääsykoe Lahden muotoiluinstituutissa avasi silmät huomaamaan, että ehkäpä hän onkin enemmän insinööri kuin taiteilija. Kotkaan hän päätyi ikään kuin vahingossa.   – Lisähaussa hain Kotkaan, kävin pääsykokeissa ja seuraavana maanantaina tuli tieto opiskelupaikasta. Pakkasin tavarat ja lähdin.  Henna on kotoisin Kiteeltä ja Kotka oli hänelle yhtä tenavana tehtyä kesälomareissua lukuun ottamatta uppo-outo paikka. Kiteelle hän hurauttaa muutaman kerran kuukaudessa Lyyti-sheltiensä kanssa.   – Totta kai minulla on pieni ikävä Pohjois-Karjalaan, mutta arki pyörii Kotkassa. Asun nyt Lankilassa, harrastan patikointia ja agilitya Lyytin kanssa, liikun, teen käsitöitä ja lueskelen.  Henna aloitti Steveco Logisticsin viennissä merirahtitiimissä maaliskuussa 2019. Tämän vuoden lopulla työtehtävät vaihtuivat väliaikaisesti tuonnin puolelle eli vientihuolinta kutsuu taas ensi vuonna. -eh

Työyhteisövire -kysely toteutettiin toisen kerran Stermillä arvottiin vapaapäivä

n

Steveco-konsernin yhteinen Työyhteisövire -kysely toteutettiin nyt toiseen kertaan samalla sabluunalla syys-lokakuun vaihteessa. Konsernin vastausaktiivisuus jäi edellisen tutkimuksen prosentista ollen 36 %. Seuraavalla kerralla ensi keväänä saamme parantaa reilusti. Saimaa Terminals nosti omaa vastausprosenttiaan ja kaikkien stermiläisten kesken päästiinkin arpomaan yksi va-

paapäivä. Arvontaa seurasivat ja virallisina valvojina toimivat Arto Sinikannas sekä Laura Hasko. Arvonnan suoritti Harri Korpela. Arpaonni suosi Jari Sivulaa Haminasta.  Konsernitasolla tutkimuksen tulokset ovat parantuneet hiukan vuoden takaisesta. Koko tutkimuksen keskiarvoa kuvaava Työvire on noussut aavistuksen ja on nyt konsernissa hyvällä tasolla 3,6 (asteikolla 1-5). Edellisessä tutkimuksessa heikoksi koettu yhdenvertaisuus on parantunut. Samoin erityisesti toimihenkilöiden vastauksissa toimitilat koetaan paremmiksi. Työturvallisuuden ja yrityksen ympäristö- ja sosiaalisen vastuun

Työvire on konsernissa hyvällä tasolla

Ruusut ja risut eli parhaimmat ja heikoimmat vastauksemme.

Henna Leskinen valmistui insinööriksi lokakuussa.

koetaan parantuneen. Johto viestii ja toimii yhdenmukaisemmin, ilmapiiri koetaan paremmaksi, tyytyväisyys työterveyshuoltoon on kasvanut. Näissä teemoissa on parannettu tutkimusten välillä eniten.  Teemme työtä, jolla on merkitystä ja jonka suorittamiseen meillä riittää terveydellisiä edellytyksiä. Toimimme työssämme yrityksen arvojen ja kulttuurin mukaisesti.   Palaute, kannustus ja kehittymiseen rohkaiseminen koetaan heikoimmiksi lenkeiksemme.  Kehitystoimia suunnataan tulosten perusteella, mutta tässä vaiheessa toimia ei ole lukkoon lyöty.  Tuloksista kerrotaan lyhyellä tulosvideolla, jolle toivotaan erityisen paljon katselukertoja nyt, kun, emme koronan vuoksi pääse tällä kertaa paikan päälle niistä kertomaan. Tuloksista lähetetään omat raportit kullekin yksikölle höystettynä heidän omilla kehitysideoillaan. Niitä voi ottaa sellaisenaan käyttöön arjessa, kuten vaikkapa kiitosta, palautetta ja rohkaisua ideoiden esittämiseen. Tarkemmat tulokset kerätään myös Pollariin.  Kyselyssä nähtiin parannettavaa siinä, kuinka selkeä kuva meillä on tulevaisuudesta, kuinka hyvin organisaatiota johdetaan siihen suuntaan ja kuinka hyvin tästä kaikesta tiedetään. Päivitettyä strategiaa lähdetään viestimään heti alkuvuodesta ja tavoitteena on tuoda edellä mainittuun osaalueeseen parannusta. Alamme myös kartoittamaan osaamistamme tarkemmin ja jalostamaan kartoituksen tuloksia esimerkiksi koulutuksiksi.  Tutkimus on tarkoitus toistaa vuoden 2021 huhtikuussa. – LH

Steveco-konserniin uusia sertifiointeja Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Steveco-konsernin kaikkia toimipisteitä ja toimintoja käsittävät ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmäsertifioinnit (laatujärjestelmällemme ISO 9001:2015, ympäristöjärjestelmällemme ISO 14001:2015 sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmällemme ISO 45001:2018). Olemassa olleiden laatusertifikaatin sekä Tullin AEO-valtuutuksen kanssa uudet sertifioinnit ovat vahva osoitus kattavasta jatkuvan parantamisen toteutumisesta ja tahtotilasta Steveco-konsernissa.

10

11


Safety first Teksti: Katja Hitchman Kuvat: Arto Kauppila, Rauli Pohjola ja Laura Hasko

n Lokakuussa vietettiin kansallista Satamien turvallisuuspäivää ja esille laitetuissa julisteissakin luki Turvallisesti joka päivä. Teemapäivänä oli hyvä muistella turvaohjeistuksien tärkeyttä ja noudattamista, raportointia ja vastuunkantoa. Tämä pätee niin työmatkalla, työpaikalla kuin vapaa-ajalla. Team Hasko, Hitchman ja Hyttinen liikkuivat sekä Mussalon että Hietasen satamissa muistuttelemassa defibrilaattoreiden eli sydäniskureiden käytöstä ja sijainnista leikkimielisen visailun avulla.

Tunnistamme vaaroja ja arvioimme riskejä joka päivä. Arjessa voi itse loistaa huomauttamalla pihakoripallotelineen alle jätetystä vesipullosta. ”Miten sie tiesit?” ihasteli kuopuksemme, kun pullo muksahti pallon voimasta nurin. Arviointikykyni sai kyllä kolhun, kun 20-kiloinen lintukoiramme syöksähti talitiaisen perään. Olin kytkenyt koiran puistonpenkin jalkaan ja istuin siinä syömässä eväitäni. Pyllähdin maahan häntäluulleni ja puhelin putosi kivetykseen tietenkin näyttö edellä. Onneksi eväät säilyivät syömäkelpoisina! Jotta työelämän koripallot ja koirat eivät pääse yllättämään, työturvallisuudesta on tehtävä osa jokapäiväistä työntekoa. Pysäyttävin vaaratilanne-esimerkkini on lapsen pyöräily kotikadulla. Työajossa ollut pikkupaku oli peruuttamassa tehdäkseen U-käännöksen hiekkatiellämme. Kuski ei huomannut takana odottavaa pikku pyöräilijää, joka kaatui kyljelleen töytäisyn voimasta. Onneksi siitä selvittiin säikähdyksellä, isolla itkulla ja pelkillä mustelmilla. Kun myöhemmin soitin yritykseen tiedustellakseni heidän käytäntöään läheltä piti – tilanteissa, esimies ei ollut kuullutkaan tapahtuneesta. Sain myöhemmin kirjallisen pahoittelukirjeen!

Virheistä opitaan, ne kertovat mitä on jäänyt huomaamatta ja miten tilanteet olisivat estettävissä tulevaisuudessa. Ainahan vaaratekijöitä ei voi poistaa, mutta riskejä voidaan pienentää. Osallistuin vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin valmennuspäivään. Stevecolla riskien ja vaarojen tunnistamista tekevät motivoituneet vastuuhenkilöt, jotka ovat saaneet huolellisen perehdyttämisen aiheeseen. Meillä tarjotaan asianmukaiset puitteet turvalliseen työympäristöön monella eri tapaa ja Umbrella-järjestelmässä voi ilmoittaa turvallisuushavainnoista.

Vuosaaressa työturvallisuuspäivän seurue pääsi seuraamaan mm. projektilaivan purkua, ei siis ihan jokapäiväistä toimintaa konttiterminaalissa. Työsuojeluvaltuutetut Jarmo Moilanen ja Mika Borg kuvassa näkyvinä, muu seurue varjoina.

Työturvallisuuspäivän kiertue jatkoi maytkaansa Helsingistä Kotkaan ja siellä Mussaloon. Etualalla oikealta Tomi Rautio, Jari Immonen ja Rauli Pohjola.

Turvallisuusaspekti ei rajoitu ainoastaan fyysisten riskien ennaltaehkäisemiseen. Toki fyysistä turvallisuutta on helpompi tunnistaa, arvioita ja seurata. Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää tunnistaa psykologinen turvallisuus. Ilmapiirillä on iso merkitys ja turvallisessa työyhteisössä ei pitäisi esiintyä häirintää eikä työpaikkakiusaamista. Avoin ja hyväksyvä työilmapiirin hyödyttää kaikkia ja hyvinvoiva henkilökunta tekee tehokkaammin töitä. Jokainen tarvitsee kiitosta ja kannustusta! Kävin miettimään sanontaa Safety first. Kyllä, turvallisuus on etusijalla eikä sitä saa ottaa itsestäänselvyytenä. Vaaroja ja riskejä ennakoimalla, tunnistamalla ja minimoimalla luodaan monella eri osaalueella turvallinen työympäristö ja voidaan välttyä usealta ongelmatilanteelta. Mitä tulee kakkoseksi? Safety first, second and always!

Haminassa työturvallisuuspäivän kiertue tutustui konekalustoon Stermin työsuojeluvaltuutetun Tomi Sorsan ja tuotantopäällikkö Arto Sinikannaksen johdolla.

Työturvallisuuspäivän viimeinen tutustumiskohde oli Hietanen. Edessä vasemmalla liikenteenohjaajan tehtävää hoitanut Reijo Hanttu ja oikealla toimitusjohtaja Jari Immonen. Takana työsuojeluvaltuutettu Tiina Harjumaaskola ja terminaalipäällikkö Jukka Malm.

Heli Hyttinen ja Katja Hitchman muistuttivat Satamien työturvallisuuspäivänä defibrillaattoreiden eli sydäniskureiden käytöstä ja sijainnista. Defibrillaattorikisaan osallistuneiden kesken arvottiin ensiapulaukku ja sen voitti Taina Lampinen.

12

Kotkan ahtaajien työsuojeluvaltuutettu Tiina Harjumaaskola.

13


SATAMA on tuorein aluevaltaus

Paula Mussalo on ehtinyt yli kymmenen vuoden yhteistyön aikana tutustua stevecolaisuuteen monelta kantilta.

Esitteitä, logoja, teippauksia ja vaikka mitä

Paulalla on ollut monessa sormet pelissä Reilu kymmenen vuotta. Sen verran Paula Mussalo on toiminut Stevecon asiakkuudesta vastaavana henkilönä markkinointitoimisto Avidlyllä ja sen edeltäjillä.

- Kun hyppäsin remmiin, brändityö ja suurimmat muutokset oli jo tehty ja menossa oli jalkautusvaihe eli se oli virtaviivaisempaa tekemistä ja vuosikello oli selkeä. – Nämä kuluneet vuodet ovat olleet tosi kivaa aikaa. Itselle ovat parhaiten jääneet mieleen käynnit satamassa, jossa Stevecon toiminta on aidoimmillaan. Satama on täysin erilainen työympäristö kuin omani. Tiedän jo suunnilleen, minkälaista toimintaa on missäkin toimipisteessä ja siitä on iso apu työssä, Paula toteaa ja vinkkaa, että Mussalon D-terminaali on hänellä vielä näkemättä. Siikasaarentien kiinteistön kyltityksiä on suunniteltu tänä syksynä eli se on tullut jo tutuksi.

Steveco on tehnyt vuosien varrella paljon erilaisia asioita Paulan ja kumppanien kanssa. On suunniteltu messuosastoja ja jakolahjoja, tehty esitteitä, rakennettu verkkosivuja, intraa ja extranettiä, suunniteltu teippauksia, Steveco Areenaa, lehti-ilmoituksia, tapahtumia, toteutettu videoita ja valokuvauksia ja päivitetty brändillisiä asioita, kuten logoja ja konsernin graafista ilmettä kokonaisuudessaan.

14

– On mieletöntä, että olen saanut olla näin monta vuotta mukana. Yhteistyö on laajaa ja yhtenä tuoreimmista siitä on Avidlyn mukaan tuoma Satama-asiakaslehden tekeminen. Avidlyn myötä palvelupaketti on laajentunut ja tukea uusien palveluiden hyödyntämisessä saa aina osaavilta kollegoilta.   – Asiakkaat ovat kumppaneita. Kun on pitkä yhteinen taival, jo pienestä vinkistä toinen tietää mitä haetaan. Se helpottaa ja suoraviivaistaa työntekoa ja kun tutustutaan, voidaan jutella ihan muistakin asioista kuin työasioista. Tärkeää on sekin, että toimimme samalla paikkakunnalla.   – Stevecolla minun pitkäaikainen yhteistyökumppanini on Eija Suntio. Hän on auttanut meitä paljon ja pitää langat käsissään. Eija tietää kehen kannattaa missäkin asiassa olla yhteydessä ja hän koordinoi sujuvasti Stevecon johdon ja meidän välissä. Ei taida olla niin kinkkistä asiaa, jota hän ei selvittäisi.   – Ollaan joskus myös jumpattu Eijan kanssa yhdessä.   – IT-osaston kanssa Jukka Soinisen johdolla meillä on ollut myös monta projektia vuosien varrella, mm. intranettiä, extranettiä ja verkkosivustoja. Jukan kanssa on aina sujuvaa ja suoraviivaista tehdä töitä.

Kymmensormijärjestelmästä isoin hyöty Paula Mussalon työnantaja kantaa nimeä Avidly. Alun perin hän aloitti projektiassistenttina Nitro FX -nimisessä firmassa, joka sittemmin itsenäistyi Nitro ID:ksi. Pari vuotta sitten Zeeland Family osti Nitro ID:n ja uudeksi nimeksi tuli Avidly. Paulan assistentin rooli vaihtui vuosien varrella projektipäälliköksi ja koska Avidlyssa pohjoismaisena toimijana kommunikoidaan yhteiset asiat englanniksi, Paulaa tituleerataan nyt komealta kalskahtavalla tittelillä Customer Success Manager.   – Valmistuin aikanaan Kyamkista tradenomiksi erikoistumisalana tietojenkäsittely. Koulutukseen sisältyi koodaamista, kuvan käsittelyä ja ylipäätään tietojenkäsittelyä hyvinkin laajasti, mutta kaikesta vain pintaraapaisun verran. Koulutuspohja on ollut työhöni joka tapauksessa todella sopiva.   – Kaikkein kiitollisin olen opettajalleni, joka piti yläasteaikana kymmensormijärjestelmäkurssin. Siitä taidosta on ollut kaikkein eniten hyötyä työssäni.   Valmistuttuaan Paula teki kuitenkin

ihan muuta kuin koodasi. Hän onkin tullut monille ryhmäliikuntatunneille osallistuneille tutuksi jumpanvetäjänä.  Eräänä päivänä noin 15 vuotta sitten hän makasi sohvalla, kun sai yhteydenoton Nitrolta.   – Ystäväni, joka oli siirtymässä muualle töihin, oli vinkannut, että saattaisin olla sopiva henkilö jatkamaan hänen työtään. Sami Santalahti ja Kim Soares kutsuivat työhaastatteluun, ja siitä tämä työ markkinoinnin parissa sitten alkoi.  Kun Paula aloitti markkinoinnin palvelutoimistossa, kuten alan firmoja nykyisin kutsutaan, piirtoheitinkalvojen somistamisesta värikalvoilla oli enää vain muistot jäljellä ja työtä tehtiin kehittyvillä tietojärjestelmillä. Digitaalisuus hyppäsi jossain vaiheessa mukaan sanastoon ja nykyisin se on eräänlainen johtotähti kaikelle tekemiselle.   – Digitaalisuus voimistuu koko ajan. Steveco oli alallaan ensimmäisiä, jotka uskalsivat lähteä mukaan sosiaaliseen mediaan, mikä on osa digitaalista markkinointiviestintää. Somella on tärkeä rooli muun muassa yrityskuvan kannalta.   – Ympäristö ja vastuullisuus ovat varmasti tulevaisuudessa tärkeitä osa-alueita huomioida kaikessa markkinoinnissa.

Markkinointiviestinnän osalta monivuotinen yhteistyö Nitron ajoilta on jatkunut ja syventynyt Nitron sulauduttua Avidlyyn, joka on Stevecon asiakaslehden tuottaja. Paulan kanssa on ollut mutkatonta tehdä töitä. Me vaadimme nopeaa reagointia yhteistyökumppanilta ja he tarvitsevat hyviä hermoja, koska meillä asioiden vatulointi kestää joskus liiankin kauan. Eija Suntio

Mussalo pääsi vihdoin Mussaloon Paula sanoo, että työ on hänelle tärkeää, mutta urakehitys ei ole tavoitteissa kärkipäässä. Hän on tyytyväinen nykyiseen tilanteeseensa.   – Pidän edelleen ryhmäliikuntatunteja muutamia tunteja viikossa. Ennen tein enemmänkin, mutta mukavuudenhalu ja oma elämä maistuvat nyt iän karttuessa paremmalta.   – Muutimme rivarista omakotitaloon Mussaloon eli vihdoin Mussalo pääsi Mussaloon! Talon ulkomaalaus ja aidan rakentamishommia tehtiin kesällä ja nyt on vuorossa remontti sisätiloissa. Piha ja terassi on ensi kesän projekteja.   Paula toimii aktiivisesti Kotkan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksessä, siinä vanhimmassa kotkalaisessa. Yhdistys sijoittaa eläimiä väliaikaiseen kotihoitoon ja etsii uusia koteja kodinvaihtajakoirille ja kissoille.   – Koiria on yleensä vähän: kahdesta viiteen koiraa vuodessa tarvitsee uuden kodin, mutta kissoja on hoidossamme vuodessa yleensä yli sata.  Taas tänä vuonna yksi kodinvaihtajakoirista on löytänyt kodin Paulan ja hänen miehensä luota. -eh

15


Lisäksi viikonloppuihin kuuluu poikkeuksetta pidemmät lenkit nauttien ulkoilmasta koiran kanssa. Sapokan ja Katariinan Meripuiston maisemat tulleet hyvin tutuiksi Kotkansaarella asuessa. Merimaisemiin en tosin pysty ikinä kyllästymään. Sunnuntai Sunnuntaina isänpäivän kunniaksi vierailu vanhempien luona, missä tarjoillaan ruoaksi lohisoppaa. Kahvin kanssa on vaikka ja mitä herkkuja; voileipäkakkua, suklaakakkua ja myös tämän talven ensimmäiset joulutortut. Samaan aikaan vierailulla on myös siskoni lastensa kanssa ja pääsemme vaihtamaan kuulumisia pitkästä aikaa.  Kotiin palaan illalla, lenkin jälkeen rentoutumista tv-sarjan parissa ja valmistautumista tulevaan työviikkoon.   – Mukavaa loppuvuotta kaikille stevecolaisille!

Viikkopäiväkirja

Jenni Kaunola vientiyhteyshenkilö, Steveco Logistics

Maanantai Aamu alkaa totuttuun tapaan koiran kanssa lenkillä ja muutamalla kupilla kahvia. Etätöissä työmatkaan ei kulu sitä normaalia kahta minuuttia, mitä pääkonttorille mentäessä, vaan koneen voi avata keittiönpöydän ääressä kello 8. Ensimmäiseksi aamulla käymme läpi työkaverini Ritvan kanssa viikon tilannetta ja teemme jaon tällä viikolla Hietaseen lastaukseen saapuvista laivoista. Molemmat olemme mukana etätyökierrossa, joten yhteydenpito toimii Teamsin ja puhelimen välityksellä.  Tarkistan viikonlopun aikana tulleet viestit ja laitan niistä tarvittaessa kyselyitä eteenpäin tärkeysjärjestyksessä.

Lisäksi tarkistan, että viime viikon perjantaina lähteneessä Antwerpenin laivassa on kaikki kunnossa ja saan laivan sanomat lähetettyä.  Tänään pääsen myös etsimään aikaistettavaa lastia Rostockin perjantain lähtöön sekä järjestelemään autokuljetusta kiireelliselle erälle. Molemmissa tapauksissa tulee olla yhteyksissä tiiviisti Hietasen satamaan sekä asiakkaaseen. Asiakkaalta pyydettävä tarvittavat vahvistukset ja satamassa työt käyntiin. Työpäivä meni todella nopeasti, joten kunhan saa koneen suljettua lähden kiireesti koiran kanssa päivälenkille.

16

Tiistai Aamulla ensimmäiseksi tarkistan, että sovitun autokuljetuksen rullat ovat separoituna ja valmiina noutoa varten.   Jos työtilanne sen sallii, niin ruokatunnin aikana käyn lyhyellä kävelyllä koiran kanssa. Hieman on kyllä ikävä työkavereiden kanssa vietettyjä lounastaukoja. Toivottavasti koronatilanne helpottaisi pian ja pääsisimme kaikki turvallisesti saman katon alle työskentelemään.  Tiistaisin meillä on Hietasen vientihuolitsijoiden kesken yhteinen Teamspalaveri, jossa käydään läpi viikon tilannetta. Mukava hetki viikosta, kun saa vaihdettua kuulumisia oman tiimin kesken. Osan kanssa on viimeksi nähty maaliskuussa, kun kaikki olivat vielä normaalisti toimistolla.  Työpäivän jälkeen pyydän kaverini lenkkiseuraksi. Take away -kahvit mukaan matkalta ja pitkä lenkki kuulumisia vaihdellen. Keskiviikko Lähes päivittäin syötän korjattujen rullien vahinkoilmoitukset asiakkaan järjestelmään. Vahingot syötetään Stevecon ja Alfa-Paper korjaamon raporttien perusteella.  Tällä viikolla minulla on myös hoidossa Hietasen MRN-posti, jota pitää seurailla muiden töiden lomassa. Vuorottelemme tätä MRN-postin hoitamista työkaverini Heinin kanssa, joten joka toinen viikko pääsen hoitamaan myös tätä tehtävää.   Päivälenkin jälkeen nopea kauppareissu ja pääsen ruoanlaiton pariin. Kanalasagne uuniin ja loppuilta rennosti kotona. Torstai Aamulla herätyskello soi hieman aikaisemmin, jotta saan tehtyä normaalia pidemmän aamulenkin.  Tietokone auki ja luvassa on parin laivan siivoukset. Saapumattomat lastit siivotaan pois lastaavan laivan päältä ja siirretään järjestelmässä seuraaville matkoille. Asiakkaalle ilmoitamme aina mitä tilauksia heidän tulee buukata seuraaviin laivoihin. Kunhan EDI-sanomat saadaan näkymään järjestelmässä, tarkistellaan ne ja kuitataan oikein tuleville matkoille.

Poikkeuksellisesti viikon toinen Teams-palaveri meidän tiimimme kesken. Ensi viikosta alkaen aloitamme yhdessä toisen tiimiläiseni kanssa ristiinkoulutuksen. Sovimme tähän liittyen aloituksesta ja vaiheista pääpiirteittäin. Minä pääsen ensin oppijan rooliin. Perjantai Päivittelen Rostockin laivan siihen kuntoon, että saan sanomat lähettyä järjestelmässä ja Rostockissa päästään purkamaan kuorma laivasta suunnitellusti sunnuntaina.  Tänään kun työtilanne sen salli, niin aloitamme jo ristiinkoulutuksen käymällä läpi uusien töiden ohjeistuksia. Mukavaa vaihtelua ja on mielenkiintoista opetella myös uusia työtehtäviä. Nyt voi lähteä hyvillä mielin viikonlopun viettoon!  Lenkin ja kauppareissun jälkeen lähden pitkästä aikaa kavereiden kanssa viettämään peli-iltaa Trivial Pursuitin parissa. Tällä(kin) kertaa voittohan sieltä tuli. Lauantai Riippuen viikonlopun sovituista menoista, aamut menevät yleensä samalla kaavalla. Aamulenkin jälkeen monta kupillista kahvia rauhassa ja pikkuhiljaa valmistautuminen päivän menoihin.

17


n u v u l 0 6 n i x o b Match koi l a e s a t s i c a i t n Po stevecolainen – Olin ehkä kymmenvuotias, kun olimme bussimatkalla Etelä-Ruotsissa ja pysähdyimme kahvitauolle huoltoasemalle. Siihen tuli sen ajan rakennettuja jenkkiautoja ja se oli hienointa mitä olin ikinä nähnyt. Sitä ennen olin jo tuunannut Matchboxin pikkuautoja isän hyllystä löytyneillä maalinjämillä. Jukka Muurin jenkkiautoharrastuksen juuret ulottuvat siis pitkälle. Nyt harrastus on jalostunut niin pitkälle, että myös perheen kaksi poikaa touhuavat mopojen ja autojen parissa isän kanssa omalla hallilla Haminassa ja lisäksi Jukka auttaa alan harrastajia tuomaan autoja USAsta.   – Autoja tulee konteissa neljästä satamasta sekä Mussaloon että Vuosaareen. Minulla on aika hyviä kontakteja eli autan löytämään ja rahtaamaan autoja Suomeen. Pystyn auttamaan myös varaosien järkkäämisessä, mutta sen jälkeen harrastajalle on yleensä kunniaasia, että auto laitetaan itse. Joillekin se on tärkeää, että auto tulee Jenkeistä eikä ole kenenkään vanha.   Matchbox-autoista Jukan kiinnostus teknisiin vempeleisiin eteni hajonneitten koneiden ja laitteiden purkamiseen ja tutkimiseen, mitä niistä löytyy ja sitä kautta polkupyörien rakentelemiseen.   – Käytiin kaverin kanssa kaatopaikalla tonkimassa polkupyörän raadot kotiin, purettiin ne ja kasattiin erilaisia virityksiä.   – Mopot tulivat seuraavassa vaiheessa, mutta niitä ei ehtinyt muokkaamaan, niillä vain ajettiin.   – 17-vuotiaana ostin vanhan Fiat 850:n 400 markalla. Maalaamisen ja koneremontin jälkeen se oli ajokunnossa, kun sain ajokortin 1985.  Ensimmäiset ajokorttivuodet Jukka sanoo ajaneensa ”kinnereillä”, kunnes talvella 1988 hän osti ensimmäisen jenkkiauton, jos ei Matchboxin 60-luvun Pontiacia lasketa.

Ensimmäinen jenkki löytyi lumihangesta – Musta Teksasista tuotu Chevy El Camino löytyi Kehä III:n varrelta hallin takapihalta lumihangesta. Ruosteeton, toimiva, mutta ruma kottero, josta muutaman seuraavan vuoden aikana tuli uuden maalin ja terhakamman koneen myötä ihan asiallinen laitos.   – 1991 alkuvuodesta lähdimme kaverin kanssa katsomaan, miltä suuressa maailmassa näyttää ja teimme kolmen viikon harraste- ja romustelumatkan Los Angelesiin. Maalaispojat olivat aika ihmeissään, mutta paljon tuli nähtyä

18

sysäyksen sekä jenkkimatkailuun että autojen tuontiin.   – Noista kaikista ostetuista ja myydyistä autoista huolimatta yksi on pysynyt tallissa. Talvella 1992 kaverini ylipuhui vaihtamaan El Caminon Chevrolet Impalaan vuodelta 1968.   – Alun perin en ollut hirmuisen ihastunut autoon, mutta mitä pidempään sitä tutkin ja rassasin, aloin ymmärtää, miten hyvä alkuperäisauto on kyseessä. Kamalinta on nimittäin kymmenillä omistajilla kiertänyt katiska, johon jokainen on tehnyt jotain epäilyttäviä omia korjauksiaan, joita seuraavat ovat taas korjanneet lisää.   – Impalan koneessa oli ostaessaan jo hieman huomauttamista ja se on ollut kolme tai neljä kertaa osina, kun aina on pitänyt korjata ehjää ja muuttaa jotain, etsiä lisää tehoa ja sitten muuttaa alkuperäisemmäksi. Vaihteisto on laitettu kerran ja kori on kertaalleen purettu ja maalattu. 2000-luvulla sillä ei enää ole kuin ajettu maltillisia määriä ja vain kauniina kesäpäivinä.   – Tällä hetkellä jenkkiautokalustoon kuuluu edellisen lisäksi projekteina 1959 Oldsmobile, 1955 Chevrolet Bel Air ja 1972 Chevrolet Nova sekä käyttöauton ominaisuudessa 2004 Chevy Van.   – Pojat (18 v ja 15 v) ovat olleet ihan vauvasta asti mukana jenkkiautoharrastuksessa. Piltti-purkkia on hyvä lämmittää V8:n päällä, Jukka vinkkaa ja kertoo, että vanhemmalle on rakenteilla oma Amerikan auto ensi kesäksi ja nuorempi rassaa Monkey Hondiensa parissa.

Kesätöiden kautta stevecolaiseksi Sähköinsinööri Muuri opiskeli ensin lukion jälkeen automaatioteknikoksi Kyamkissa. Jos noilla 80-luvun opeilla ei enää ole mitään käyttöä työelämässä, ei niillä ollut sitä lama-ajan iskiessäkään 90-luvun alussa, joten Jukka hakeutui jatkamaan opiskeluja Tampereelle. Stevecolaisuus tuli tutuksi kesätöiden kautta eli kesät 1994 ja 1995 Jukka paiski töitä Haminan korjaamolla sähköasentajan tuuraajana.   – Keväällä -96 tein lopputyön Kalveen Ollille satamavarastojen valojen sähkönsäästömahdollisuuksista eli juuri sitä samaa hommaa, mitä on viime aikoina tehty Hietasen varastoihin. Tuohon aikaan ei ollut led-valoja, joten säästö ei ollut tuolloin niin merkittävä, että muutos olisi toteutunut. Tekniikka ei riittänyt eli olimme edellä aikaa.   Jukan työuran varrelle on mahtunut monenlaista työkuviota sekä korjaamoilla että kiinteistöpuolella. 90-luvun lopulta alkaen hän oli vuosia bulkilla koordinoimassa kuljettimien kunnossapitoa.   – Kunnossapidettävää todellakin riitti, kun käsitellyt tonnimäärät olivat melkoisia ja lannoite materiaalina voimakkaasti ruostuttavaa.

Nosturit ja kiinteistöt nyt työsarkana – 2006 alusta konttinosturit siirtyivät Kotkan Satamalta Stevecolle ja aloin hoitamaan niiden kunnossapitoa. Sii-

- Eräs konkari sanoi, että kun kymmenen vuotta on ollut nosturien kanssa tekemisissä, ymmärtää jo jotain, sanoo Jukka Muuri, joka vastaa firman nosturien kunnossapidosta.

ja muutama uusi tuttavuuskin hankittua. Matkamuistoksi tarttui 1965 Pontiac GTO, joka tuli myöhemmin keväällä konttikyydillä Suomeen.   – Seuraavina vuosina vanha ja kulunut Pontiac koki pientä ehostusta isomman koneen, alustaremontin ja uuden maalin myötä, kunnes sekin meni myyntiin, kuten aika moni auto tuon jälkeenkin. Tuosta matkasta sain alku-

19

nä onkin riittänyt puuhaa ja oppimista. Ehkä kaikkein parhaat opit nosturihommiin sain, kun olin mukana Vuosaaren nosturiprojektissa tilausvaiheesta käyttöönottoon.   – Eräs konkari sanoi, että kun kymmenen vuotta on ollut nosturien kanssa tekemisissä, ymmärtää jo jotain. Eli tämä on työssäoppimista maalaisjärkeä käyttäen.   – Bulkin hommat vähenivät tonnimäärien laskun myötä ja lopultahan koko toiminta myytiin. Sen tilalle työtehtäviin tuli kiinteistöjen kunnossapidon organisoiminen.   Jukan työpöydän paikka on vaihtunut Haminan korjaamon yläkerrasta Mussaloon, jossa bulkin kautta KCT:n huoltorakennuksen peränurkkaan tekniikan toimistotiloihin eli ”ongelmienratkaisukeskukseen”. Tilinauhassa lukee palkanmaksajan kohdalla Suomen Satamatekniikka.   Jukan perheessä on matematiikanopettajavaimon ja poikien lisäksi kolme koiraa. Yksi on sohvakoiraksi tituleerattu porokoira ja kaksi australian paimenkoiraa, joiden kanssa Jukan vaimo Johanna harrastaa agilitya. Tarvittaessa Jukka käy koirien kanssa lenkkeilemässä, mutta aika täyttä elämä on muutenkin, kun noin viisi iltaa viikossa kuluu autoprojektien kimpussa hallilla.   – Kun vielä asuu vanhassa omakotitalossa, niin ei ole vapaa-ajanongelmia. -eh


10

yhteistyössä

kysymystä kumppanille Fillarointikisan loppusaldo 56 235 km

1. Miten päädyit leffateattereiden pyörittäjäksi? Tämä oli vähän puoliksi vahinko. Työskentelin aikoinaan edellisellä omistajalla viisi vuotta ja tämän jälkeen monen mutkan kautta päädyin elokuvateattereihin yrittäjäksi.

n Toukokuussa alkanut valtakunnallinen kilometrikisa päät-

tyi 22. syyskuuta. Kaikkiaan kisaan osallistui liki 35 000 pyöräilijää. Yhteensä kisaajat polkivat kesän aikana yli 30 miljoonaa kilometriä, mikä on 750 kertaa maapallon ympäri.

2. Lempileffa? Paras näkemäni elokuva on Gladiaattori. 3. Mitä herkkuja otat mukaan, kun menet katsomaan elokuvaa? Ilman popcorneja, omenalimonadia ja Amerikan pastilleja ei voi elokuvaa katsoa.

Steveco-konsernin joukkueessa Kilometrikisassa oli mukana 59 jäsentä. Stevecolaisten sijoitus 278 joukkueen Suursarjassa oli 128. Yhteensä joukkueemme polki 56 235 km.   Joukkueen TOP5-fillaristit: Markus Sakki, Teemu Koivunen, Janne Rintala, Vesa Rissanen ja Roy Hagel  Omassa sisäisessä kilpailussamme tai ehkäpä olisi parempi puhua kampanjasta - jaettiin kaksi pääpalkintoa. Toinen meni eniten kilometrejä ajaneelle Markus Sakille ja toisen saaja arvottiin kaikkien osallistuneiden kesken. Onnettaren suosikki oli Tiina Harjumaaskola.

4. Mikä oli lapsuutesi haaveammatti? Lapsena haaveilin poliisin ja rekkakuskin ammatista. Nämä ei ihan toteutuneet. 5. Mistä pidät eniten työssäsi? Eniten pidän siitä, kun saa olla hirmuisen paljon erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja tapaa uusia tuttavuuksia, sekä normaaleissa oloissa pääsee myös matkustelemaan jonkin verran. 6. Mitä ajatuksia korona-aika herättää? Korona-aika tuntui aluksi hieman pelottavalta, koska jouduttiin sulkemaan elokuvateattereiden ovet neljäksi kuukaudeksi ja lomauttamaan koko henkilökunnan, mutta nyt kun aikaa on kulunut, tämän kanssa on oppinut elämään. Tämä vuosi mennään pahasti miinuksella, mutta kyllä ne hyvätkin ajat sieltä vielä tulevat, ei saa vaipua synkkyyteen. 7. Mitä toivot lähitulevaisuudelta? Lähitulevaisuudelta toivon, että maailman tilanne palautuisi lähes ennalleen ja päästäisi aloittamaan uuden elokuvateatterin rakentaminen. 8. Mitä harrastat vapaa-aikanasi? Rakkaita harrastuksia ovat lenkkeily, veneily, kalastus, maastopyöräily sekä lumilautailu.

Tero Lindqvist, Kotkan Leffat Oy 9. Onko joku asia erityisesti lähellä sydäntäsi? Oma perhe ja terveys. 10. Mikä kokkaamisen taidonnäyte kerää eniten kehuja perheeltäsi? Jos tyttäreltämme kysytään, niin se on ehdottomasti nakit ja makaroni ja päälle paljon ketsuppia. Avovaimolta tulee kehuja maksakastikkeesta.

Syyskisassa etsittiin sanaa Steveco-lehden lukijat olivat lukeneet hyvin Piia Virran haastattelun, jos jotain voi päätellä syyskisan vastausmäärästä. Etsittävä sana löytyi sivulta neljä kohdasta, jossa puhuttiin tilanteista, joissa luottamusmiehet ovat joukkojensa edustajina. Onnetar suosi tällä kertaa seuraavia Maarit Jolkkonen, Kotka Ulla Pitkänen, Kotka Kalevi Vaskinen, Hamina

20

Ensi vuonna uudestaan, eikö vain! Muistattehan, ettei ajettu kilometrimäärä ole se kaikkein tärkein asia. Osa pyöräilijöistämme ajoi maantiellä, osa maastossa, osa pyöräili kauppareissut ja työmatkat ja osa ihan vain ajamisen ilosta mukavalla säällä. Kaikki yhtä arvokasta.

Markus Sakin osuus Stevecolaiset-joukkueen saldosta oli 7201 km. (Kuva Markuksen omista arkistoista).

Missä tontun lakki piileskelee? Tonttu on hukannut lakkinsa lehden sivuille ja tarvitsee etsimisapua. Jos löydät lakin, lähetä sivunumero joko oheisella kupongilla Steveco-lehden toimitukseen (Steveco Oy, Steveco-lehti, PL 44, 48101 Kotka, voit lähettää ristikon ratkaisun samassa kuoressa), sähköpostitse elina.harjama@steveco. fi tai Pollarin sähköisellä lomakkeella. Vastauksien palautus viimeistään 28.2.2021. Osallistuneiden kesken arvotaan Steveco-tuotepalkintoja. Tonttulakki löytyi sivulta: Nimi: Yhteystiedot:

21


2000

Historian havinoissa on nyt ensimmäisen kerran päästy 2000-luvulle. Sanapari historia ja 2000-luku tuntuu kummalliselta, mutta toisaalta ajat 20 vuotta sitten ovat joillekin stevecolaisillekin ns. vanhaa aikaa kaikkine hapatuksineen.   Vuoden 2000 Steveco-lehti oli parin vuoden kokeilujen jälkeen taas nykymuotoinen ja lisäksi oli koettu, että sen tekeminen on viisainta jättää stevecolaisten omille harteille. Käytännössä se tarkoitti silloisen päätoimittajan Auli Nymanin harteita.   Mussalon konttiterminaalia rakennettiin kiivaasti kohti vuoden lopussa koittavaa hhetkeä eli satamaliiken-

teen alkamista 15. joulukuuta. Samaan aikaan keskusteltiin erilaisilla äänenpainoilla Stevecon ja Haminan kaupungin ja satamalaitoksen suhteista, Haminan konttiterminaalista ja EU 1-laiturin käytöstä.   Sammuttamattoman kalkin käsittely ja varastointi siirtyi elokuussa 2000 Sunilasta Mussalon bulk-terminaaliin, jossa otettiin samalla käyttöön kehittynyttä käsittelytekniikkaa.   Stevecossa päätettiin siirtyä euroon vuoden alusta 2001. Ihan pelkkä päätös ei tietenkään riittänyt, vaan valmisteluja tehtiin laajalla rintamalla tietojärjestelmistä erilaisiin sopimuksiin. Omalta kohdalta muistan firman hankkiman laskimen, jossa oli omat nappulat euroiksi ja markoiksi muuntamisille.   Vuonna 2000 lehdissä käsiteltiin myös yhtiön arvoja, jotka laitettiin uuteen uskoon. Arvoja ja niiden selityksiä oli puntaroimassa sisäisiä kehittäjiä, henkilöstön edustajia, työsuojeluvaltuutettuja ja yksikönjohtajia. 20 vuoden takaisia arvoja olivat yksikön arvostus ja oikeudenmukai-

suus, avoin yhteistyö, vastuullisuus ja luotettavuus sekä tuloksellisuus ja jatkuva kehittäminen. Jokaisen stevecolaisen toivottiin antavan panoksensa arvojen toteutumiseen toimimalla yhteisesti mietittyjen periaatteiden mukaisesti. Samassa lehdessä oli ikäviäkin uutisia. Elokuussa olivat y-neuvottelut käyty ja se tiesi 135:n henkilön irtisanomista. Vuoden viimeisessä lehdessä kerrottiin edelleen Mussalon uuden konttiterminaalin rakennusvaiheista ja erityisesti uudesta korjaamosta, joka oli rakenteeltaan melko samanlainen Barcelonan konttiterminaalissa sijaitsevan korjaamorakennuksen kanssa. – Barcelonan mallissa koneet pestään ulkona, mutta suomalaisessa ilmastossa se ei oikein käy päinsä, totesi korjaamotyönjohtaja Esa Juntto. Kuka muistaa vielä firman Voi Hyvin -kerhon? Olikohan kyse Vaparin edeltäjästä? Joka tapauksessa kerho järjesti lokakuussa ulkoilupäivän Laajakosken Honkalassa. Siellä väkeä liikutti kaksinkertainen ampumahiihdon MM-mitalisti, Vehkalahden Veikkojen Tuija Vuoksiala. Samana syksynä stevecolaiset olivat viettäneet jo jalkapallopäivää Arto Tolsa Areenalla ja osallistuneet isolla joukolla ratsastuspäivään Katajasuolla. -eh

Hauskaa Joulua

Onnellista Uutta Vuotta

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021

Kotkan Ahtaustyöntekijät r.y. Toimikunta Kotkan Satamatyönjohtajat Pro r.y.

yyy

toivottaa jäsenistölleen ja koko Stevecon henkilökunnalle rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2021

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta jäsenistölle ja heidän perheenjäsenilleen sekä kaikille stevecolaisille

Rauhallista joulun aikaa ja onnea uudelle vuodelle 2021 Toivottavat Ammattiliitto Pron Stevecon toimihenkilöt

yyy

yyy

Kotkan Sataman Eläkeläiskerho toivottaa

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021 Helsingin Ahtaustyöntekijät r.y.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta jäsenille ja lukijoille

Toivottaa AKT:n toimihenkilöt

yyy

yyy yyy

Hyvää joulua ja oikein onnellista uutta vuotta 2021

Haminan Ahtaustyöntekijät ry

Haminan sataman eläkekerho toivottaa

Rauhallista Joulua ja Onnekasta Uutta Vuotta 2021

y

y

Helmikuussa iso joukko stevecolaisia perheineen matkasi Vierumäelle viettämään liikuntapäivää.

22

23

y

yy


RISTIKKO 3/2020 Sanaristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme jälleen kolme esinepalkintoa. Ristikon 3 / 2020 palautus 28.02.2021 mennessä Elina Harjamalle Kipparinkulmaan (osoite PL 44, 48101 Kotka).

Nimi Osoite Ristikkovoittajat 2 /2020 Pirjo Roimola, Kotka Kaija Vilhunen, Kotka Miia Hassel-Lindström, Kotka

Seuraava Steveco ilmestyy huhtikuussa 2021. Lehteen tarkoitettu materiaali tulee toimittaa Steveco-lehden viimeistään 6.4.2021 osoitteella Steveco-lehti, PL 44, 48101 Kotka tai sähköpostitse elina.harjama@steveco.fi. Voit lähettää kilpailuvastauksen ja ristikon samassa kirjekuoressa. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset henkilöstöhallintoon.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.