Page 1

henkilรถstรถlehti

1 | 2019

STEVECO


Uusi vuosi, uudet tuulet

A

lkukevät on aikaa, jolloin yritykset julkaisevat edellisen vuoden tuloksiaan ja alkukeväällä myös nähdään, miltä talouden suhdanteet talven jälkeen näyttävät. Steveco-konsernin vuotta 2018 voidaan kuvata työntäyteisenä vuotena. Yhtiön käsittelemä tavaramäärä oli noin 12,5 miljoonaa tonnia eli jäimme vain täpärästi edellisvuoden ennätysvolyymistä. Tuloksellisesti emme myöskään yltäneet aivan vuoden 2017 lukuihin, mutta tuloksemme 4,5 miljoonaa euroa oli kuitenkin selkeästi positiivinen ja se teki mahdolliseksi meille niin tärkeän kalustoinvestointiohjelmamme jatkamisen, joka on yhtiön tulevaisuuden kehittämisen perusta. Viime vuoden yksi merkittävimmistä asioista oli meille uuden 20.000 m2:n selluterminaali-investointimme valmistuminen ja käyttöönotto Mussalon sataman uudella D-alueella. Se on stevecolaisille strateginen hanke

ja se tekee meille mahdolliseksi sellun tehokkaan operoinnin vuosikymmeniksi eteenpäin.

S i s ä l ly s lu e t t e lo

Tässä yhteydessä haluan lausua kaikille stevecolaisille parhaat kiitokseni hyvästä työstä vuonna 2018!

Pääkirjoitus ................................... 2

Vuoden 2019 osalta odotamme hyvän suhdannevaiheen jatkuvan. Tämä onkin meille ensiarvoisen tärkeää, kun taloudellinen menestyksemme on aina kiinteästi riippuvainen käsitellyistä tavaramääristä. Tuloksen suhteen odotamme vuodesta 2019 edellisvuotta selkeästi parempaa. Kulunut talvi oli tosin kelien puolesta varsin hankala lumi- ym. ongelmien johdosta aiheuttaen operointiimme merkittäviä erilaisia ylimääräisiä kustannuksia ja näin paljon kiinnikurottavaa loppuvuodelle.

Stevecolainen: Päivi Pajunen ..... 6

Kuluvan kevään aikana tulemme jalkauttamaan koko organisaatioomme ns. vastuullisuusperiaatteemme, joilla kuvaamme avoimella ja aktiivisella tavalla vastuullista suhtautumistamme liiketoimintaamme liittyviin tärkeisiin elämän osa-alueisiin. Pidän erittäin tärkeänä, että me kaikki stevecolaiset haluamme sitoutua näihin periaatteisiin ja haluamme aktiivisesti olla mukana niitä kehittämässä.

Vastuullisuusperiaatteet .............. 3 Viime vuosi pähkinäkuoressa ..... 4 Stevecolainen: Samuli Halonen . 8 Stevecolainen: Tino Seppälä ....... 11 Vapaata vappuaattona? ............... 11 Nolla tapaturmaa -foorumi ......... 11 Meillä on työkalut turvallisuuden parantamiseen ........................... 12 Ensi vuoden seinäkalenteriin kulkupelejä ................................... 13 Kesän resurssisuunnittelu alkoi joulukuussa ......................... 13 Stermin työturvallisuus on kehittynyt jättiloikin ............... 14 Viikkopäiväkirja: Katja Hitchman ............................ 17 10 kysymystä kumppanille ........ 19 Vapari ............................................ 20 Joulukisan ratkaisu ja kesäkisa .................................... 21

Tämä pääkirjoitus on minun osaltani viimeinen pääkirjoitukseni tässä lehdessä lopettaessani Stevecon toimitusjohtajana kesäkuun lopussa. Steveco on hieno yhtiö ja on ollut hienoa saada olla mukana kehittämässä sitä teidän, todellisten ammattilaisten, kanssa.

Historian havinaa ......................... 22

Kiitän teitä, arvoisat työtoverit, hienosta seitsemän vuoden ajasta ja toivotan teille ja läheisillenne kaikkea hyvää tulevaisuudessa!

STEVECO-lehti on Steveco Oy:n henkilöstölehti, joka ilmestyy kolme kertaa vuonna 2019.

Kiitos!

Osoitteenmuutokset ilmoitetaan palkkaosastolle

Henri Kuitunen toimitusjohtaja

Pääkirjoitus henri kuitunen

2

Stevecolaista käsityötä ................ 23 Ristikko ......................................... 24

Kansikuva: Tero Kuusela

Julkaisija: Steveco Oy, Kirkkokatu 1, PL 44, 48101 KOTKA puhelin 05 23 231, faksi 05 232 3205

Päätoimittaja: Elina Harjama

Internet: www.steveco.fi

Toimitusneuvosto: Laura Hasko Heli Hyttinen Anu Karnaattu Anni Koivula-Knutas Anne Leppänen Marja Lähteenoja Elina Pajunen Ari-Jussi Paronen Petri Rantala Eija Suntio Teijo Töttö

Painopaikka: Painokotka Oy, Kotka Paperi: 100 g KymPrint Paperille on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki.


Kolmossivun uutisia

Steveco

haluaa olla vastuullinen satamalogistiikkatoimija n Viime joulun lehdessä ja vuodenvaihteen molemmin puolin järjestetyissä johdon, henkilöstön edustajien ja esimiesten työpajoissa puhuttiin eettisistä toimintaperiaatteista ja Code of Conductista. Työpajoista saadut näkemykset ovat hioneet pelisääntöjä ja nimikin on vaihtunut. Nyt puhutaan vastuullisuusperiaatteista. Vastuullisuusperiaatteet on esitelty lyhyesti maaliskuun aikana henkilöstölle pidettyjen toimitusjohtajan vuosittaisten tilannekatsausten yhteydessä.   – Vastuullisuus ei ole pelkkä ympäristöasia. Kyse on siitä, miten yritys suhtautuu omien asioiden kehittämiseen, henkilöstöön, liiketoimintaan, ympäröivään yhteiskuntaan ja elämään yleensä, toteaa toimitusjohtaja Henri Kuitunen.   – Hyvä tapa parantaa toimintaa on kirjoittaa omat toimintaperiaatteet auki ja niin on nyt tehty. Stevecon tapa toimia arvojen mukaisesti on määritelty vastuullisuusperiaatteissa.   – Jos ei ole omia periaatteita, ei voida sitoutua muidenkaan periaatteisiin. Tänä päivänä sopimuksia tehtäessä joudutaan sitoutumaan noudattamaan vastuullisuuskäytäntöjä.   – Stevecon halutaan olevan ykköstyönantaja, ykkössatamaoperaattori ja ykkösyrityskansalainen.

Henkilöstön edustajilla selkeitä näkemyksiä Stevecon henkilöstön edustajat pääsivät etujoukoissa kuulemaan, mitä vastuullisuusperiaatteille kuuluu ja miten hanketta lähdetään viemään eteenpäin. Ryhmällä oli selkeät käsitykset siitä, millainen on hyvä yrityskansalainen ja miten periaatteet voisivat näkyä henkilöstölle käytännön tasolla.   – Hyvä yrityskansalainen on luotettava, läpinäkyvä, vastuuntuntoinen, omaa hyvät vuorovaikutustaidot.   – Hyvä yrityskansalainen omaa hyvän ammattitaidon, on objektiivinen, kyseenalaistaa ja kehittää omaa toimintaansa sekä pyrkii näkemään asioita useasta näkökulmasta.   – Hyvä yrityskansalainen huomioi kaikessa toiminnassaan vastuullisuuden.   – Yritys ei voi koskaan todeta yksiselitteisesti olevansa hyvä yrityskansalainen, ikään kuin kehitystyö olisi saavuttanut päätepisteensä. Aina on parannettavaa, vaikka oltaisiinkin jo hyvässä pisteessä. Kehityksen tulee olla jatkuvaa ja monialaista ja kattaa yrityksen koko toiminnan.   – Yrityksen tulee tukea työntekijöidensä hyvinvointia, ja luoda työntekijöille niin fyysisesti kuin henkisesti turvallinen työyhteisö.   – Henkilöstön tulee kokea, että samat säännöt ja vastuut koskevat kaikkia. Turvallisuutta tulee korostaa kaikkien yhteisenä asiana. Henkilöstölle tulee tarjota kehitysmahdollisuuksia ja koulutusta.   – Jokainen voi pienillä teoilla vaikut-

3

taa ympäristöasioihin, esimerkiksi jätteidenlajittelu ja kierrätys, työmatkojen yksityisautoilun sijaan pyöräily, kävely, julkiset tai vaikka kimppakyydit. Kahvihuoneessa voi muovi- tai pahvimukin sijaan valita lasin. Firma voisi erilaisin kampanjoin ja tempauksin kannustaa työntekijöitä edellä mainittuihin toimiin. Lisäksi yritys voi vaihtaa käyttämiään tuotteita kuten pesuaineet ja muoviastiat ympäristöystävällisempiin. Mitä seuraavaksi? Vastuullisuusperiaatteista kertominen on jo alkanut firman sisäisillä viestintäkanavilla. Yksi tärkeä viestittävä asia periaatteiden rinnalla on kanava, jonka välityksellä jokaisella stevecolaisella on mahdollisuus ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamista. Se hoituu sähköpostitse osoitteeseen compliance@steveco.fi. Toki aina voi kääntyä myös oman esimiehen puoleen ja kertoa havainnoistaan.   – Vielä ennen kesälomia järjestetään esimiehille koulutukset ja samalla aikataulutetaan ja suunnitellaan koko henkilöstön kattava koulutus, kertoo Lauta Hasko.   – Kotkalainen Videotoimisto Ikimedia on tehnyt meille jo vastuullisuusperiaatteiden esittelyvideon ja se laitetaan pyörimään ensin Pollariin, mutta myöhemmin varmasti myös ihan julkisillekin kanaville. Jatkoa varten Ikimedia tekee meille lyhyitä videoita tukemaan koulutusta. Materiaalia niitä varten on jo kuvattu valmiiksi, Laura jatkaa. -eh


Viime vuosi pähkinänkuoressa 2018

Vuonna 2018 käsiteltiin tavaraa kaikkiaan 12,5 miljoonaa tonnia samoin kuin edellisvuonnakin. Käsiteltyjen konttien määrä oli alle vuoden 2017 volyymin. Mussalon konttiterminaalissn konttimäärät laskivat edellisvuodesta, kun Vuosaaren määrät taas kasvoivat. Hietasen roroterminaalin ahtausmäärien lasku jatkui. Steveco myi bulk-liiketoiminnan ja -terminaalit maaliskuussa. Materiaalien toimitukset maakaasuputkien päällystykseen jäivät kaupan ulkopuolelle eli siltä osin bulk-terminaalitoiminta Stevecon osalta jatkui.

Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 152,3 miljoonaa euroa ja se laski -4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti Steveco Logisticsin merirahtien myynti ja Mussalossa käsiteltävien konttien lasku alensivat liikevaihtoa vertailukaudesta.  Sekä Mussaloon että Vuosaareen toimitettiin viime vuonna kaksi konttilukkia.  It-hankkeissa on panostettu digitalisaatiostrategian mukaisten hankkeiden toteuttamiseen mm. uusien sähköisten palveluiden käyttöönottoina asiakasrajapinnassa ja Stevecon henkilöstölle sekä teknisen tietoturvan tason nostamiseen.

Henkilöstön riittävä osaaminen ja sen varmistaminen myös tulevaisuudessa nostettiin tärkeäksi painopistealueeksi. Koko henkilöstöä koskevat osaamiskartoitukset käynnistettiin ja niitä jatketaan systemaattisesti.  Työkykyä tukevaa ja ylläpitäviä hankkeita jatkettiin entistä yksilökeskeisempinä toimenpiteinä. Työturvallisuuden kehittäminen oli edelleen keskeinen kehityskohde ja työturvallisuusajattelun tärkeyttä ylläpidettiin turvallisuuskoulutuksia jatkamalla ja niiden sisältöä kehittämällä.

Maaliskuussa julkistettiin päätös, jonka mukaan Steveco, UPM ja HaminaKotkan Satama ovat sopineet maailmanluokan selluterminaalin rakentamisesta Kotkaan Mussalon sataman länsiosan uudelle Dalueelle. Steveco rakennuttama 20 000 m2:n terminaali valmistui ja otettiin tuotantoon vuoden 2018 lopulla.

2019

Lähiajan taloudelliset näkymät ovat pääosin positiiviset. Kotimaisen ja maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun kuitenkin liittyy merkittäviä epävarmuuksia, joilla saattaa olla vaikutuksia Stevecon liiketoimintaan 2019.   Vuoden 2019 volyymien oletetaan olevan vuoden 2018 tasolla ja vertailukelpoisen tuloksen odotetaan paranevan.  Työkoneisiin kohdistuvan investointiohjelman toteuttamista jatketaan.

4


HIETANEN VUOSAARI

MUSSALO

ANKKURI 5


Päivi Pajusen 45 vuoden työura satamaoperaattorin palveluksessa päättyy kesällä.

stevecolainen

Kesätyöstä dokumentointiosastolla se alkoi 6-vuotias Bablo on yhtä innostunut kesämökkeilystä kuin isäntäväkensäkin.

6


Päivi Pajusesta piti alun perin tulla tarhan täti: – Haaveilin vakavasti lastenhoitoalasta. Olin kolme kesää puistotätinä Karhulan leikkikentillä, hankin pohjakoulutusta alalle ja olin työharjoittelussa ja tuuraamassakin Turvalan tarhassa. – Mutta mitä sitten kävikään: tapasin Jukan ja sisko houkutteli hakemaan kesätöihin Bruhnille, haave lastenhoitoalasta unohtui.   – Pääsin keväällä 1974 Bruhnille kesätöihin. Dokumentointiosastolla Hietasessa tehtiin manifesteja ja konossementteja laivoille. Kesätöiden jälkeen syksyllä pääsin vakkariksi Stevedoringille, Havulinnan Helgen osastolle, tekemään laivan lastiluetteloita eli perämieskuitteja (Mate’s Receipt).   – Aloitin tutustumisen uusiin töihin laskemalla konetunteja talilapuista. Valmistelimme erät laskutukseen eli kirjasimme erien alastulot ja ylipäätään kaikki lastaukseen liittyvät tapahtumat Mate’s Receipteihin ja lähetimme ne laskutusosastolle. Se oli tarkkaa hommaa.   – Kun ns. purhoset eli Burroughs-tietokoneet muutamaa vuotta myöhemmin tulivat, se oli aikamoinen muutos. Siitä huolimatta laskutushommaa valmisteltiin edelleen käsityönä. Lastitietoja lähetettiin noina aikoina eteenpäin telexillä ja nauhat olivat tosi pitkiä.   – Meillä oli Hietasessa hauska porukka. Kaikenlaista hyväntahtoista jekuttelua tehtiin puolin ja toisin.   – Olin Hietasessa kaikkiaan 26 vuotta. Konttien perässä Mussaloon Aivan vuoden 2000 lopussa valmistui Mussalon konttiterminaali ja Päivillekin koitti uusi aika työelämässä.   – Muutimme ensin bulkkipuolelle, sieltä jossain vaiheessa toimintakeskukseen, siitä portille ja lopulta Kipparinkulmaan pari vuotta sitten. Aika monta muuttoa.   – Toimintakeskuksessa oli se hyvää, kun pystyi juttelemaan tuotannon porukan kanssa naamakkain. Siitä oli hyötyä ja apua molemmille osapuolille.   Muuttoja on mahtunut 2000-luvulle, mutta on huolinnan kustannuspaikkojakin pyöritetty. Aikojen alusta vientihuolinta oli osa tuotantoyksikköä, sitten tuli Satamatiedon aika ja sinne niputettiin myös lastinluovutus ja depot-rapor-

tointi. Vuonna 2010 vientihuolinta liitettiin Steveco Logisticsin organisaatioon. Kustannuspaikan numeroista riippumatta Päivi on tehnyt koko 2000-luvun konttivientihuolintaa, nyt viimeisimpänä merirahtitiimissä.   – Myynti tekee sopimuksia varustamoiden kanssa. Asiakas ilmoittaa meille aikataulun ja millainen määrä kontteja pitää toimittaa esimerkiksi Kiinaan, valitsemme varustamon edullisimman merirahdin mukaan, teemme bookkauksen varustamolle ja hoidamme keikan siitä eteenpäin. Syötämme keikat systeemiin, annamme kontitusohjeet, seuraamme erien toteutumista, teemme vientiselvitykset, ilmoitamme VGM-painot, annamme bl-ohjeet varustamolle ja kun kontit ovat lähteneet, lähetetään asiakkaalle laivausvahvistukset. – Keikan hoitamiseen liittyy paljon selvittelyä. Laivauksen jälkeen saattaa vielä tulla kaikenlaisia c-osia, joskus jopa määränpää ja vastaanottaja muuttuvat. Väillä päästään helpommalla ja välillä vähemmän helpolla.   – Työ on mielenkiintoista ja asiakkaat mukavia, Päivi sanoo ja kertoo asiakkainaan olevan useita suomalaisia sahoja, joiden henkilökuntaa hän on päässyt myös tapaamaan.   – On ihan toisenlaista tehdä töitä, kun tuntee vastapelurit. Huolitsijoiden pitäisi nykyistä enemmän tavata asiakkaita ja varustamoiden väkeä, Päivi patistaa. Jo kolmas sukupolvi alalla Päivi on toisen polven stevecolainen. Hänen isänsä Brynolf Borgenström oli työnjohtaja Oy Kotka Stevedoringilla. Päivin siskoista toinen oli aikanaan Bruhnilla töissä, aviomis Jukka eläköityi Hietasesta joitakin vuosia sitten, Jukan isä oli aikanaan Krogiuksella töissä, poika Jussi on töissä Finnstevellä Helsingissä ja perheen kuopus Elina Saimaa Terminalsilla Haminassa.   Brynolf Borgenström oli Kotkan Satamatyönjohtajien puheenjohtaja pitkään.

7

Luottamustoimet ovat olleet osa Päivinkin työuraa. Hän toimi useita vuosia ensin Steveco Oy:n Teollisuustoimihenkilöiden ja sittemmin Steveco Oy:n Ammattiliitto Pron toimihenkilöiden puheenjohtajana. Viimeiset pari vuotta Päivi on ollut ammattiosastonsa luottamusmies.   – Vuosien mittaan on ollut paljon kaikenlaisia asioita, yt-prosessejakin, Päivi toteaa. Mökkeilyä, musiikkia – ja lastenhoitoa Tulevana kesänä Päivin vuonna 1974 alkanut 45 vuoden työura satamaoperaattorin palveluksessa päättyy ja on aikaa lastenhoidolle. - Jos tarvitaan, olen reservissä valmiina hoitamaan pojan kolmevuotiasta Hugoa ja toukokuussa syntyvää Helgaa.   Päivi ja Jukka ovat jo pitkään asuneet toukokuusta syyskuuhun mökillään Pyhtään Hevossaaressa. Päivi uskoo, että mökillä olo tulee tuosta vielä lisääntymään, kun voi tehdä mitä huvittaa.   – Kun veneestä astuu laiturille, tuntuu kuin jotain putoaisi harteilta pois. Hommia mökillä riittää, mutta ehdimme kuitenkin seuraamaan myös luonnon tapahtumia. Meillä on paljon linnunpönttöjä sekä pikkulinnuille että vesilinnuille. Varsinkin kevät ja alkukesä on linnuilla touhukasta aikaa. Olemme päässeet näkemään muutaman kerran, kun koskelon ja telkän poikaset, pienet untuvapallot, ovat hyppineet pöntöstä alas ja kiiruhtaneet emon luokse veteen. Luonto on meille molemmille tärkeä. – Kalastamistakin harrastetaan, kun ilmat antavat myöden. Mökkeilyn rinnalla kulkee toinen erityisen mieleinen harrastus.   – Olen ollut vuodesta 1978 Kotkan Kantaattikuorossa. Siskon houkuttelemana menin sinnekin. Musiikki on ihana harrastus ja se saa unohtamaan kaiken muun.   – Kantaattikuoron passioperinne on alkanut vuonna 1963 ja esitämme vuorovuosina Matteus- ja Johannes-passion pääsiäisviikolla Kotkassa ja Kouvolassa yhdessä Kymi Sinfoniettan kanssa. Harjoittelemme ja esitämme myös muita kirkollisia teoksia.   – Harjoittelemme kerran viikossa, mutta esitysten lähestyessä harjoituksia lisätään tilanteen mukaan ja lisäksi on orkesteriharjoitukset. -eh


Samuli palasi, kun luvassa oli vakipaikka stevecolainen

Steveco Logisticsilla aukesi viime keväänä huolitsijan paikka julkiseen hakuun. Samuli Halonen haki sitä ja sai paikan. Samuli oli Logisticsin porukalle tuttu kaveri, sillä hän teki edellisvuonna yhden viiden kuukauden vuorotteluvapaan sijaisuuden vientihuolinnassa. Oli päivänselvää, että Samuli haluttiin takaisin, mutta hän oli muualla määräaikaisella sopimuksella töissä. Steveco ja vakipaikka vetivät kisassa pidemmän korren.   – Saimme sovittua määräaikaisen työsopimuksen purkamisesta edellisessä työpaikassa, mikä oli hieno juttu.   – Sovittiin, että olen kesäkuuhun edellisellä työnantajalla ja pidän vähän lomaa ennen kuin aloitan Stevecolla heinäkuussa.  Samuli kuuluu konttivientihuolinnan Stora Enso -tiimiin ja hoitaa sen lisäk-

si sen, mitä MRN-postiin*) vielä tulee.   – Hoidamme paperirulla- ja sellukeikkoja eli syötämme bookkausten mukaan erät koneelle, vahdimme, että tavarat tulevat ajoissa alas ja ehtivät konttiin ja kontit laivaan.   – Minulla on nyt ainakin kesän ajan hoidettavana Heinolan ja Oulun sekä Kaukopään Maerskin keikat plus Veitsiluoto. Lisäksi on joitakin yksittäisiä keikkoja, mitkä eivät ole Storan.  Heinolan tehtaan markkinahoitajat ovat Puolassa. Muiden tehtaiden vastapelurit ovat suomalaisia.   – En ole vielä päässyt tehdasreissuille, mutta ehkä asiakkaiden tapaamisia vielä tulee. Chatti osoittautui näppäräksi Vientihuolinnan viime vuoden ja tämän alkuvuodenkin iso projekti oli viennin sähköisen terminaali-ilmoituksen käyt-

Novascotiannoutaja Nestorista saattaa aikuisena tulla vaikka etsijäkoira.

8

Samuli Halonen teki yhden vuorotteluvapaan sijaisuuden 2017, oli välillä muualla töissä ja palasi viime kesänä Steveco Logisticsin konttivientihuolintaan.

töönotto. Samuli oli tiiviisti mukana testaamassa ohjelmaa ja tuottamassa ohjeistusvideota. Käyttöönoton jälkeinen tuki on hoidettu chatti-palvelulla, joka on Stevecolla uusi tuttavuus.   – Chatti on kaikin puolin näppärä väline ja se nopeuttaa asiakkaan avun saamista paljon. Porukka voi termariohjelmassa klikata chatin auki ja kysyä neuvoa. Käymme porrastetusti syömässä eli aina joku on paikalla vastaamassa kysymyksiin, Samuli kertoo ja jatkaa,


että talven ja alkukevään mittaan chattiliikenne on rauhoittunut, kun suurin osa asiakkaista on oppinut jo käyttämään järjestelmää.   – Asiakkailta on saatu palautetta, että he ovat olleet tyytyväisiä palveluun.   – Ohjelma on tullut hyvin tutuksi eli osaan neuvoa, vaikkei se itsellä olisi aukikaan.  Samuli kävi loppuvuoden aikana esittelemässä ohjelmaa pilottiasiakkaille, jotka ottivat eTermarin käyttöön etujoukoissa. Viennin sähköinen terminaali-ilmoitus otettiin virallisesti käyttöön Kotkan ja Helsingin konttiterminaaleissa 1.1.2019 ja se korvasi aiemmin käytössä olleen paperisen terminaali-ilmoituksen. Logistiikka tuntuu omalta alalta Samuli oli kolme opiskeluaikojen kesää töissä K-raudassa noutopihamyyjänä. Hän valmistui joulukuussa 2016 logistiikan tradenomiksi ja seuraavana keväänä oli edessä se ensimmäinen pesti Stevecolla.   – Logistiikka ja satama-ala tuntuvat omalta alalta, hän sanoo ja kertoo, että hänelläkin, kuten monella muullakin on stevecolaistaustaa: – Ukki on ollut Stevecolla töissä, samoin setä.  Samulin ja avovaimon vapaa-aikaa vauhdittaa 1,5-vuotias novascotiannoutaja.   – Sen kanssa on paljon leikkimistä ja lenkittämistä. Etsintähomma kiinnostaisi ja olemme käyneet jo yhdellä jäljestyskurssilla etsimässä tonnikalaa.   – Pelasin 5-vuotiaasta 25-vuotiaaksi jalkapalloa, mutta nyt jalat ovat alkaneet reistailemaan. Olen pelannut PeKassa, KTP:ssa yhden kauden ja nyt viimeksi Karhulan Pojissa. Elättelen toivoa, että voisin vielä palata pelikentille, mutta ehkä joskus valmentamaankin. Saa nähdä.  Kun jalkapalloilu on ikään kuin hyllyllä, jää pariskunnalla enemmän aikaa mökkeilyyn kesäaikaan. -eh

*) MRN, MRN-numero (Master Reference Number) on tunnus, jonka Tullin järjestelmä antaa hyväksyessään tietyt tulli-ilmoitukset vastaanotetuksi. Annettu MRN ilmoitetaan asiakkaalle hyväksymissanomassa. MRNnumero annetaan passitusilmoituksille, vienti-ilmoituksille ja tietyille saapumisen ja poistumisen ilmoituksille. (Lähde: tulli.fi). Sähköisen terminaali-ilmoituksen käyttöönoton myötä asiakas syöttää MRN-numeron järjestelmään.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä chattipalveluun viennin eTermarin käyttöönoton yhteydessä. Samuli Halonen on yksi chattipalvelun pyörittäjistä.

9


10


stevecolainen

Tino Seppälä

opettelee talon tavoille Mussalossa – Järjestelmät ja työt ovat pääosin tuttuja eli tarvitsee vain oppia talon tavoille, toteaa Mussalon konttiterminaalissa linjatyönjohtajana maaliskuun alussa aloittanut Tino Seppälä. Kyse oli sisäisestä siirrosta, sillä edelliset kuusi vuotta hänen työpaikkansa oli Vuosaaressa. Ensituntumaa satama-alaan ja Stevecoon Tino otti opiskeluaikanaan.   – Olin 2000-luvun alussa kolme kesää tilapäisahtaajana Mussalossa.   – Opiskelin logistiikkaa, ensimmäisen vuoden Turussa ja sen jälkeen Kotkassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kolmannen vuoden suuntautumisopinnot olivat satamatekniikkaa ja merikuljetuksia. Tino valmistui logistiikkainsinööriksi vuonna 2006 ja pääsi Finnstevelle Kotkaan työnjohtajaksi. 2012 hän siirtyi Tools Finlandin Kotkan keskusvarastoon logistiikkakoordinaattoriksi.   – Tools on iso ruotsalainen mm. teollisuuskomponentteja ja -tarvikkeita myyvä ketju. Hoidin siellä ulkomaankuljetuksia vuoden verran ja se oli ihan mukavaa hommaa. Tuohon ajanjaksoon sisältyy kuljetusjärjestelmän purkaminen Postin alaisuuteen. Pomoksi Vuosaareen – Seuraavana vuonna sain Borgin Mikalta vinkin, että Vuosaaressa olisi avautumassa työnjohtajan paikka. Kävin työ-

Tino Seppälän työpäivät lyhenivät reilun pari tuntia per päivä, kun työpaikka siirtyi Vuosaaresta Mussaloon. - Vieläkin ihmetyttää, kun on aamuvuoron jälkeen niin aikaisin kotona, eikä toisaalta tarvitse herätä aamulla neljältä.

haastattelussa ja seuraavalla viikolla aloitin työt.  Siitä alkoi Tinon kuusi vuotta kestänyt työmatka-ajaminen Kotkan ja Helsingin väliä. Kotkassa piti perhe ja juuri Ruonalan rantaan noussut omakotitalo.   – Vuosaaressa kierrätettiin muutaman henkilön kanssa töitä eli olin vuoroon laivapomo, koordinaattori, linjalla tai resurssipomo. Töiden vaihtaminen parin viikon välein oli hyvä rytmi.   Mussalossa Tino tekee sitä, mikä hänelle on kaikkein mieluisinta eli on linjalla.  Tykkään olla linjalla. Se on tarkkaa hommaa, numeroiden kanssa pelaamista, yhteydenpitoa varustamoihin ja lastien täsmäytystä. Muuten homma on tuttua, mutta vaunujen ohjausta varastoihin ei Vuosaaressa ollut. Olin alkuun yhden päivän varastoilla tutustumassa. Opeteltavaa on vielä edessä. Lisäksi uutta ovat MSC:n laivat   – Vuosaaressa oli mukavaa porukkaa, mutta niin on Mussalossakin. Kaikki ovat ottaneet hyvin vastaan. Moottoripyörä hankintalistalla Työmatkan lyheneminen on iso juttu, kun kotona odottaa kolme tenavaa. Tytöt ovat 10- ja 6-vuotiaita ja poika neljä kuukautta.   – On hienoa, kun pääsee olemaan perheen kanssa enemmän. Vieläkin ihmetyttää, kun on aamuvuoron jälkeen niin aikaisin kotona, eikä toisaalta tarvitse herätä aamulla neljältä.  Tinon tyttäristä vanhempi pelaa jalkapalloa ja se haukkaa osansa isänkin vapaa-ajasta. Mutta mitä muuta? - Suurin osa vapaa-ajasta menee nuorempien muksujen viihdyttämiseen sekä omakotitalon pihamaan viimeistelyyn.   – Moottoripyörä pitänee laittaa hankintalistalle, kun se viime kesänä tuli myytyä pois. Nyt jää aikaa myös omille harrastuksille. -eh

11

Vapaata vappuaattona? n Lehden mennessä painoon käynnissä oli koko konsernin henkilöstölle suunnattu Työyhteisövire-tutkimus. Kyselyyn vastataan sähköisesti ja vastausaikaa on 23.4. saakka. Mikäli vastausprosentti ylittää tietyt raja-arvot, koko henkilöstön kesken arvotaan vapaapäiviä vappuaatoksi. Ensimmäinen etappi on edellisen kyselyn vastausaktiivisuus, joka oli 34 %. Mikäli tuo ylitetään, arvotaan yksi vapaapäivä. Seuraavat tasot ovat 50 %, 70 % ja 80 %. Tutkimuksen tuloksiin ja niiden perusteella valittuihin kehityskohteisiin palataan kesälomakauden jälkeen mm. syksyn henkilöstölehdessä.

Steveco on Nolla tapaturmaafoorumin jäsen n Steveco on helmikuun alussa liittynyt Nolla tapaturmaa -foorumin jäseneksi. Foorumin jäsenyys tarkoittaa, että Steveco sitoutuu kehittämään työturvallisuutta yhdessä muiden kanssa sekä seuraaviin periaatteisiin: 1. Kehitämme työpaikkamme työturvallisuutta yhdessä johdon ja työntekijöiden kanssa 2. Työterveys ja -turvallisuus on osa työpaikkamme tuloksellista toimintaa 3. Sitoudumme ilmoittamaan tarvittavat turvallisuustiedot Nolla tapaturmaa -foorumille vuosittain Pääset vain jäsenille tarkoitetuille Nollis-sivuille Pollarissa olevan linkin kautta. Helpoimmin löydät linkin kirjoittamalla Pollarin hakukenttään Nollis. Käy tutustumassa!


Meillä on työkalut turvallisuuden parantamiseen n Turvallisuuteen on helppo vaikuttaa omien päivittäisten turvallisten työtapojen lisäksi raportoimalla turvallisuushavainnosta.

Mikä tahansa älylaite käy turvallisuushavaintojen tekemiseen. Esimerkiksi älypuhelin.

Raportointiin tarvitaan internetyhteys. Mikä tahansa älylaite käy. Klikkaa netissä osoitteeseen: https://umb03.atao.fi/steveco/mobile/. Linkin löydät Pollarista ja Stevecolaisten Facebook-ryhmän Tietoja -kohdasta, ei tarvitse näpytellä koko linkkiä.  Saman linkin takaa voit vaikuttaa monella tavalla: turvallisuushavainnon lisäksi voit jättää myös aloitteen tai ilmoittaa työkoneen pikkuviasta, sellaisesta, joka ei vaadi välitöntä korjaamista.  Kaikki tähän mennessä saapuneet havainnot ovat hyviä ja joukkoon mahtuu myös erinomaisia. Lähetettyjä havaintoja ja vastauksia niihin pääset seuraamaan Pollarista. Raportit päivittyvät sinne kerran vuorokaudessa.

Mobiiliversiossa Pollarin valikko aukeaa oikean yläkulman kolmen päällekkäisen viivan purilaisikonia eli hampurilaisvalikkoa klikkaamalla.

Turvallisuushavaintojen määrät: 2016 – 93 kpl 2017 – 303 kpl 2018 – 311 kpl 2019 (1-3) – 90 kpl Havainnoista noin 80% aiheuttaa toimenpiteen. Satamien turvallisuuspäivä lokakuussa 2018 lisäsi turvallisuushavaintojen määriä merkittävästi. Hyvässä vauhdissa oltiin myös tammikuussa 2019, mutta sen jälkeen havainnointi-into on laantunut.  Useimmiten raportoidaan turvahavainnosta ja se tuntuukin olevan hyvä yleisnimitys monenlaisille tapauksille. Myös vaarapaikoista on raportoitu ja monia vaarapaikkoja on jo korjattu.  Eniten turvallisuushavaintoja aiheuttaa muiden toiminta sekä työskentelympäristö tai rakenne.   Alueista eniten havaintoja sattuu kentillä ja ajoradoilla. Teksti: Laura Hasko

12

Pollarin selainversion oikealla olevasta valikosta löytyvät linkit sekä turvahavaintojen tekemiseen että tehtyjen selaamiseen.


Ensi vuoden seinäkalenteriin kulkupelejä n Vaikka stevecolaisten lemmikit ovat kovin suosittuja aiheita seinäkalentereissamme, ensi vuodeksi on toivottu jotain muuta. Monien hyvien ehdotusten joukosta valikoitui aiheeksi kulkupelini ja minä. Kulkupeli voi olla melkein mikä tahansa, jos siihen liittyy ripauskin harrastusta. Se voi olla tuunattu auto, moottoripyörä, vene, moottorikelkka, fillari, potkulauta tai -kelkka, sukset tai rullaluistimet tai hevonen.  Toivomme, että poseeraat kuvassa itsekin joko hyvin näkyvästi tai pienemmällä roolilla.  Toimita kuvat viimeistään elokuussa, mutta mielellään jo aikaisemmin. Alla aiheeseen liittyvää ohjeistusta:  jos kuvassasi esiintyy muita tunnistettavia henkilöitä, muista varmistaa heiltä kuvan julkaisulupa  painoteknisistä syistä ihanteellinen kuva on vaakakuva ja mitä isompi, sitä parempi

 jos kuvalla on paljon kokoa, pystykuvasta saattaa saada leikattua painokelpoisen vaakakuvan  puhelimella saa loistavia kuvia ja vielä loistavammiksi ne tulevat, jos kuvasi menevät pilvipalvelimellesi, josta voit ladata sen ja lähettää sähköpostitse.  erityisesti puhelimella kuvatessasi muista vaakakuva.  pikaviestipalveluilla (WhatsApp, Messenger, tekstiviesti) on paha tapa pakata kuvat pienemmiksi, jopa käyttökelvottomiksi: lähetä kuvat siis ensisijaisesti sähköpostilla elina.harjama@ steveco.fi  liitä kuvaasi tai kuviisi, voit toki lähettää useita, yhteystietosi ja missä yksikössä/osastolla työskentelet sekä jotain harrastuksestasi  älä kiinnitä liikaa huomiota kuviesi painokelpoisuuteen, tsekkaamme sen kirjapainon kanssa

Huomio eläkeläiset!

Border Rocks´s Rainbow Warrior alias Roni, borderterrier – Maija Nygren / Maija työskentelee Logisticsin tuontihuolinnassa Kotkassa.

aPRIL 2019 week

14

15

16

17

18

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

1

2

3

4

5

May 2019 week

18

19

6

7

8

9

10

11 12

20

13

14

15

16

17

18 19

21

20

21

22

23

24

25 26

22

27

28

29

30

31

week

Monday

Tuesday

Wednesday

JuNE 2019 Thursday

Friday

Saturday

Sunday

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

22

23

24

25

26

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Jos haluat Stevecon vuoden 2020 kalenterin seinällesi, ilmoittaisitko siitä ystävällisesti aulapalveluumme. Postitamme kalenterin vain sen tilanneille. Varauduthan siihen, että joudut noutamaan kalenterin postista. Kalenterin voi myös noutaa Kipparinkulmasta, mutta siinäkin tapauksessa tee tilaus ajoissa, viimeistään 31.8.2019, jotta osaamme tilata riittävän painosmäärän.   Eläkeläistemme osoitteenmuutokset eivät tule automaattisesti minkään järjestelmän kautta Stevecolle. Pyydämme ilmoittamaan niistä samoin kuin poisnukkumisista aulapalveluumme. Yhteystiedot: Steveco Oy, PL 44, 48101 Kotka aulapalvelu p. 05 23 231 steveco.vaihde@steveco.fi

www.steveco.fi

13

Kesän resurssisuunnittelu alkoi joulukuussa n Kesärekrytoinnit aloitetaan nykyisin aina vain aikaisemmin. Helsingin Sanomat taisi olla ihan etujoukoissa liikkeellä julkaisemalla 11. marraskuuta 2018 ison ilmoituksen, jossa hakivat väkeä kesätöihin erilaisiin tehtäviin. Hakuaikaa oli marraskuun loppuun. Stevecon takavuosien normaali oli julkaista kesätyöpaikat hakuun helmikuussa ja valintoja tehtiin sitten aivan kevään kynnykselle. Sellainen aikataulu ei enää nykyisin vetele. Vuosi vuodelta prosessia on aikaistettu, mutta tämän vuoden kesärekrytoinnin suunnittelu aloitettiin jo joulukuussa. Ilmoitukset avattiin vuoden vaihteessa ja avuksi pestattiin Duunitori-palvelu, joka jakoi ilmoituksia Facebook-sivuillaan. Stevecon omilla sosiaalisen median kanavilla kesätyöpaikkoja rummutettiin luonnollisesti myös.   – Kesätyöhakemuksille on tullut lähes 490 huhtikuun alkuun mennessä. Pääsemme varmasti yli 500 hakemukseen, kertoo työkykykoordinaattori Heli Hyttinen.   – Hakijoiden hakijakokemuksiin ja viestintään on haettu parannuksia rekrytointijärjestelmää paremmin hyödyntämällä. Lisäksi esimiehiä on koulutettu sekä rekrytointiprosessin hallintaan että työhönottohaastattelujen tekemiseen. Kesätyö on myös ”koeaika” – Kesätyö Stevecolla on myös ”koeaika” tulevaisuuteen, koskien sekä työnantajaa että työntekijää. Kesätyö voi aukaista pidemmänkin työsuhteen ja selventää työntekijälle, onko ala sellainen mitä haluaa tehdä. Jos molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, rekrytointi on onnistunut, sanoo resurssikeskuksen esimies Harri Korpela, jonka harteilla ovat tuotannon rekrytoinnit.  Korpelan mukaan hakijoilta toivotaan ennen kaikkea halua ja edellytyksiä oppia monenlaisia tehtäviä. – Siihen päästäksemme on rekrytoinnit aloitettava entistä aikaisemmin, jotta mahdollisimman suuri määrä potentiaalisia henkilöitä hakisi juuri Stevecolle kesätöihin.  Hakijoista tehdään alkukarsinta henkilöstöosastolla yhdessä tuotannon kanssa tehdyillä linjauksilla. Sen jälkeen haastatellaan henkilöitä, joita ei aiemmin ole tavattu tai haastattelusta on vierähtänyt tovi aikaa. Tuotannossa kesätyötyöt aloitetaan tänä vuonna 13. toukokuuta.  Kesätyöntekijöiden tuloon yritykseen liittyy myös työhöntulotarkastus, perehdytys ja opastus sekä koulutukset erilaisiin tehtäviin. -eh


työturvallisuus

Stermin työturvallisuus on kehittynyt jättiloikin

Tuotantopäällikkö Arto Sinikannas ja Tomit Rautio ja Sorsa saivat johdon työturvakierroksella välitettäväkseen stermiläisille kiitokset hyvästä työstä työturvallisuuden eteen.

n Saimaa Terminalsin tapaturmataajuusluku on ottanut parin viime vuoden aikana jättiloikkia hyvään suuntaan. Viime vuoden päättyessä tunnusluku oli 32, kun se pari vuotta aiemmin oli 108.

lomaa aiheuttanut tapaturma näyttelee merkittävämpää roolia kuin isossa firmassa, mutta vertailuluvun tarkoitus on ennen kaikkea kertoa omasta kehityksestä. – Emoyhtiön eli Steveco Oy:n tapaturmataajuus oli viime vuonna noin 38 samoin kuin koko konserninkin. Tavoite oli 35.

– Ei siihen mitään yksittäistä selitystä tai syytä ole. Työturvallisuuden eteen tehdään meillä paljon työtä, mutta ajattelutavan muutos on varmasti yksi merkittävimmistä tekijöistä, sanoo Haminan ja Kotkan yksiköiden tuotantopäällikkö Arto Sinikannas.  Tapaturmataajuuteen lasketaan sairauslomaa aiheuttaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. On selvä, että pienessä firmassa yksikin sairaus-

Kokemus ei anna suojaa – Sormivammat aiheuttivat viime vuonna sairauslomia ja erityisesti kiskolaiva työpisteenä on ollut todella haastava ja tapaturma-altis, kertasi Sinikannas menneitä.  Stermillä uusien työntekijöiden perehdytys ja sen jälkeen harkitut työnjaot ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi parantaa työturvallisuutta. Merkille panta-

14


vaa onkin ollut, ettei kokemus merkitse suojaa tapaturmilta, pikemminkin päinvastoin. Perusteellisen perehdytyksen ja turvallisuuskoulutuksen saaneet oppisopimusoppilaat ovat välttyneet haavereilta keskimääräistä paremmin.   Viime syksyn satamien työturvallisuuspäivänä korostettiin puhelimeen tuijottamisen sijaan keskittymistä siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Kännykät ovatkin Sinikannaksen mukaan pysyneet todella hyvin näkymättömissä. Sen sijaan edellisvuoden teema oli pystyssä pysyminen ja siinä eivät stermiläisetkään onnistuneet kovin hyvin talvikuukausina. Erilaisia liukastumisten ehkäisyyn tarkoitettuja irtopiikki- ja piikkikenkäratkaisuja on talven mittaan kokeiltu vaihtelevalla menestyksellä.  Toimitusjohtaja Tomi Rautio toivoi, että erilaisten vaihtoehtojen kokeilut jatkuisivat vielä talven viimeisinä viikkoina.   – Piikkikenkävelvoite ei kuulosta hyvältä, totesi työsuojeluvaltuutettu Tomi Sorsa ja kertoi, että hänellä on ainakin yksi ratkaisuehdotus takataskussa ensi talvea silmällä pitäen,   – Piikkikenkäasiaa käsitellään työsuojelutoimikunnan seuraavassa koko-

uksessa, jotta olemme valmiina, kun seuraavat liukkaat kelit ensi syksynä tulevat eteen, Sinikannas lupasi. Koneet ja työvälineet käydään tarkasti läpi Riskien minimoinnissa massiivisilla koneiden ja työvälineiden tarkastuksilla on suuri painoarvo. Sinikannaksen mukaan tarkastuksissa on löydetty valtavasti vaurioita, jotka piiloon jääneinä olisivat saattaneet aiheuttaa todellisia ja vakavia vaaratilanteita. Tätä työtä jatketaan ja siihen liittyy myös koulutukseen panostamista sekä säännöllisiä keskusteluja.   – Pidämme kuukausittain palavereita, joissa on mukana nosturinkuljettajia, Satamatekniikan ja Cargotecin edustajat sekä kalustomies Topi Kiri.  Sekä Sinikannas että Sorsa peräänkuuluttavat siisteyden tärkeyttä osana työturvallisuutta ja siihen kaivataan lisäpanostusta ihan jokaiselta.   – Kun edes omat jäljet korjattaisiin, sillä päästäisiin pitkälle, Sorsa totesi.   Yhteistyö Kotkan Työterveyden kanssa on koettu hedelmälliseksi. Riskien kartoituksia ja työkunnosta huolehtimista

mm. paneutumalla selkäergonomiaan jatketaan.  Tiistait ovat työsuojeluvaltuutetun päiviä. Silloin Tomi Sorsa on pois ahtaustöistä ja keskittyy työsuojelu- ja työturvallisuusasioihin. Se toimii hyvin, Sinikannas sanoo.   – Olette tehneet poikkeuksellisen hyvää työtä, kiitti emoyhtiön toimitusjohtaja ja Oy Saimaa Terminals Ab:n hallituksen puheenjohtaja Henri Kuitunen stermiläisiä johdon työturvallisuuskierroksella Haminassa maaliskuun alussa.  Katsauksen lopuksi keskusteltiin turvallisuushavainnoista ja niiden merkityksestä. On tärkeää, että jokainen ilmoittaa työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista tai puutteista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa turvallisuudelle tai terveydelle. Epäkohdista ja poikkeamista on ilmoitettava, jotta niihin voidaan puuttua ja niihin puututaan. Turvallisuushavainnot tehdään Umbrellajärjestelmään ja linkit sekä ohjeet niiden tekemiseen löytyvät Pollarista. -eh

Työvälineiden tarkastuksissa on löydetty vaurioita, jotka piiloon jääneinä olisivat saattaneet aiheuttaa todellisia ja vakavia vaaratilanteita.

15


Viikkopäiväkirja

Katja Hitchman toimitusjohtajan assistentti Maanantai Tänä aamuna on haastetta päästä töihin, meidän tie on kuin Alaskan vaarallisimmat tiet-sarjasta, paitsi että tapahtumat sijoittuvat Mussaloon. Noin 3 km:n pituinen yksityistien pätkä on silkkaa jäätä, keskinopeus ei nouse yli 20km/h. Postiauto on käynyt ojassa. Soritusta ei ole tiedossa, tiekunnan rahanpussin nyörit ovat menneet kiinni lumitalven aurauskulujen takia. Onneksi tähdet ovat oikeassa asennossa nuorimmaisellemme, temperamenttiselle 5-vuotiaalle Olivialle ja lähtö Englanninkieliseen päiväkotiin tapahtuu jouhevasti. Isosisko, Kukka-Maria 10v, meni eilen mummolaan yökylään ja hän saa kyydin koululle. Mieheni Paul lähtee meistä ensimmäisenä ajamaan Perinnekeskus Kuggomiin, missä hän opiskelee puuveneenveistoa. Töissä nautin aamupalasmoothien, luen sähköpostit ja käyn etanapostin läpi. Tiedottaja Elina, jonka kanssa jaan työhuoneen, ehtii yleensä tuoda postit tullessaan aamukahvilta. Heti alkuviikosta pyrin tarkastamaan tiliöitävien laskujen tilanteen ja hoidan tiliöinnit eteenpäin. Luen toimitusjohtajan sähköpostia ja yritän poimia sieltä tärkeät viestit, printtaan liitetiedostoja ja kutsuja sekä teen niihin liittyviä kalenterimerkintöjä. Sähköisen kalenterin hallitseminen tässä työssä on ihan ehdotonta, mutta olen myös vahvasti ruutuvihkoihminen. Kirjoitan paljon asioita muistiin ja muistiinpanoihin on kätevä palata myöhemmin. Helsingin Ruotsin suurlähetystö on lähettänyt meille passin ja ilmoitan asiakkaalle, että passi on noudettavissa. Stevecolla on Ruotsin konsulaatin edustus ja otin sihteerin tehtävät vastaan kuten edeltäjänikin ja mm. luovutan passeja, ajokortteja ja henkilökortteja Suomessa asuville Ruotsin kansalaiselle. Lounasrutiineihin kuuluu päivän lehden 10 kysymystä. Olen perinyt hetkellisesti kisaemännän roolin, virallinen kisaemäntä laskutuksen Miia kun on opintovapaalla, eli luen kysymykset ja pisteytän vastaukset. Viikonlopun jäljiltä tieto on usein hakusessa, tämän päivän tulos 4 oikein ja muutama puolikas piste ”sinnepäin” annetuista vastauksesta.

Asiakas saapuukin myöhemmin iltapäivällä hakemaan passinsa. Päivän aikana teen työmatkoihin liittyviä lento-, hotelli ja autovarauksia. Vertailen kolmen eri palveluntarjoajan kautta hintoja. Lisäksi varaan kokoustilan ja tarjottavat huomiselle. Myöhemmin keitän palaverikahvit. Itse en ole ikinä oppinut juomaan kahvia. Mun juttu on vahva, musta tee maidolla. Teemukini vetoisuus taitaa olla 6dl. Kiiruhdan kotiin ruokkimaan lapset ja sitten lähdemme uimaan. Kaksi merenneitouintikurssia suorittaneesta KukkaMariasta näkyy satunnaisesti jalkaterät. Oliviaa saan maanitella harjoittelemaan uintia kellukkeiden avulla. Tässä hommassa tulee vilu! Illalla kerrataan koululaisen kanssa keskiviikkoiseen englanninkokeeseen. Tiistai Aamulla lähdemme tutustumaan lähikoulun eskariin, sillä huomiseksi pitää täyttää ilmoittautumislomake. Olen perunut Kukka-Marian koulukuljetuksen ja hän tulee myös kyydissämme. Meille järjestetään kiertokäynti esikoulun tiloissa ja tapaamme joukon opettajia. Ensi syksynä eskarissa aloittaa arviolta noin 50 lasta. Toisaalta Englanninkielisessä päiväkodissakin alkaa esikouluryhmä. Näen lasiovien läpi, että Kukan luokka tekee lähtöä pulkkamäkeen. Töihin ehdin yhdeksäksi. Ensi viikolla on emoyhtiön hallituksen kokous ja tällä viikolla kasataan kokousmateriaalia. Hallitusmateriaali sisältää mm. talousmateriaalia ja muuta kommentoitavaa hallitukselle. Nyt on vuorossa viime vuoden tilinpäätökseen perehtymistä. Esityslista-versio saa muotonsa edeltävän kokouksen jälkeen, mutta se elää viime hetkille saakka. Saan eri vastuuhenkilöiltä raportteja ja kokoan ne katsaukseksi PowerPoint-muotoon. Kuukausien harjoittelun jälkeen tähän on muodostunut rutiinia ja varmuutta. Iltapäivän Skypepalaverissa IT-ammattilaisemme pohtivat sopimusten arkistointia sähköisesti ja minä puolestaan kerron minkälaisia sopimuksia käsittelen ja miten yritän

16

löytää niille oikean paikan holvin sopimuskansioiden valtameressä. Mietimme mahdollisia sopimusluokkia sekä hakusanoja. Se, että pian sopimukset löytyvät sähköisestä arkistosta pdfmuodossa kuulostaa fantastiselta! Mutta myös työläältä... Illalla kokoontuu Kotkan Finnbrit-society Tallinnatuvalla. Tammikuun brunssilla Vellamossa sovimme, että seuraavan tapaamisen teemana on What a load of waffle. Useinkaan tyttömme eivät aina lähde mukaan, mutta tällä kertaa he eivät voi vastustaa vohveleita. Viemme mennessämme vohvelitaikinan- ja raudan ja muut tykötarpeet. Viime syksynä elävöitin ryhmäämme XAMK:n Erasmus-vaihto-opiskelijoilla, ja sain tänäänkin rekrytoitua 2 saksalaista joukkoomme. Maaliskuussa he lupaavat pitää esitelmän kotikaupungistaan keskustelun pohjaksi. Silloin syömme pretzeleitä. Olen myös yrittänyt houkutella Stevecon kieliopettaja Sofiaa mukaan. Brittien lisäksi ryhmästä löytyy australialainen, amerikkalainen ja portugalilainen, enemmistönä me suomalaiset. Kotimatkalla sataa lautasen kokoista räntää. Keskiviikko Aamulla mieheni peruuttaessa alamäkeen, auto luisuu poikkiteloin ja juuttuu siihen. Dramaattisesti hän ilmoittaa minulle, että en ehkä pääse lähtemään töihin ainakaan tuntiin, puoleen päivään tai pahimmillaan koko päivään. Minun autoni on vielä yläpihalla. Meilläkin oli soritussepeli loppunut ja yhtä dramaattisesti päätän, että ”Havuja p.…le!” Otan oksasakset esiin ja päätän harventaa pihakuusen alaoksia. Kukka-Maria odottaa pihalla koulukyytiä ja huomioni kiinnittyy 400m päässä olevan naapurimme pihassa odottavaan taksiin. Soitan Kymenlaakson taksiin ja pyydän heitä neuvomaan kuskin perille. Ulkomaalaistaustainen kuski oli pahoillaan, ettei heti löytänyt perille, hän ei ole aiemmin ajanut täälläpäin Mussaloa. Minä se tässä olen pahoillani, että tie on niin liukas. Sillä välin Paulin on onnistunut heijaa-


maan auto irti levitettyään lumen alta löytynyttä kivituhkaa renkaiden alle. Päätämme, että yläpihalle ei enää ajeta ennen kuin jäinen keli helpottaa. Ensi töikseni vahvistan hallituksen kokouspäivän järjestelyt ja aikataulun. Hallitus on päättänyt edellisvuonna kokouspäivät ja sen perusteella olen tehnyt kokouspaikkavaraukset. Kokousmateriaalin liitettävät katsaukset jätän muokattavaksi ja kommentoivaksi. Ensi viikolle järjestän kuljetuksen satamakierrokselle, saunaillan sekä illallisen. Tänäänkin on saunailta. Menen vastaanottamaan tilaamaani ateriakokonaisuutta ja tarkastan, että kaikki on kunnossa. Päivitän ensi viikon kalenterimerkintöjä ja lähettelen palaverikutsuja. Vastauksia kilahtelee työpuhelimeen vielä illan mittaan. Saan mielenkiintoisen puhelun, jossa soittaja kyselee yhtiön entisestä toimitusjohtajaisoisästään maalatun muotokuvan perään. Onko se pölyttymässä arkistojen perukoilla? Päätän tutustua yläaulassa ripustettuihin taidete-

oksiin ja huomaan hyvilläni, että teos löytyy seinältä.

ovat olleet säikkyjä tuulesta. Nyt mukilliset kuumaa kaakaota kermavaahdolla!

Olivian satuvoimistelun opettaja viestittää, että tunti on peruttu sairastapauksen vuoksi. Äitini toivottaa Olivian tervetulleeksi luokseen ja lähden jumpalle. Supertreenaajana ystäväni ja työkaverini transiton Sania on lahjoittanut minulle kuukauden liikuntaetuuden ja päätän viikon kokeilun jälkeen sitoutua kuntokeskukseen 5 kuukaudeksi. Nyt zumbataan! Hiki ei pääse laskeutumaan senkään jälkeen, kun kannan kaksi 10kg soritussepelisäkkiä Tokmannin kassalle. Mieskassa katsoo minua hämmentyneenä ja kysyy ettei tullut mieleen ottaa ostoskärryä. Nii-in! Luulin, että ne olisivat kevyempiä tai niissä olisi edes olleet kantokahvat. Ei ole mennyt viime syksyn työterveyden tehovalmennus hukkaan. Tuuli on yltynyt ja pulkat ovat lennelleet pitkin pihaa. Sytytän takkaan tulen. Kukka-Marialla on ensin ollut street tanssi-tunti ja sen jälkeen vielä ratsastustunti. Maneesissa on ollut erityisen kylmää ja hevoset

Torstai Aamulla on pakkasta -8 ja upea auringonnousu. Tarhalainen takapenkillä jaksaa hämmästyttää minua kysymyksillään. Sanovatko ne sulle töissä Moi äiti vai moi Katja? Onko sulla pomo? Pomottaako se sua? Selitän, että minulla on montakin pomoa. Semmoinen hallinnollinen esimies ja sitten muita ”pomoja”, jotka antavat minulle työtehtäviä. Eivät he taida ehtiä minua pomottamaan, saan kyllä tehtävät tehtyä. Olivia miettii jo seuraavaksi, että onneksi hän on syntynyt lapsena, jotta saa koko ajan leikkiä eikä tarvitse mennä töihin.

17

Ruotsikielen kertaustunnit starttasivat tammikuussa toivomuksestani ja ryhmässä on lisäksi myyntipäällikkö Päivi. Ensin katsomme opettaja Tiinamarin valitseman ruotsinkielisen haastattelupätkän Yle areenasta ja kirjoitamme ydinsanoja ylös. Sitten keskustellaan. Minulla olisi niin paljon sanottavaa ja niin


hakusessa sanat. Seuraavaksi harjoittelemme puhelinkeskustelua ja käymme edellisen kerran läksyt läpi. 1,5h kielikylpy on ohi hujauksessa. Ensi kerraksi pitää lukea vapaavalintainen artikkeli, referoida se ja sitten käymme kertaamaan verbejä. Miten se kieli unohtuukaan, kun sitä ei aktiivisesti käytä. Marraskuussa varaamani seminaarimatka saa harmillisen käänteen, kun päätapahtuma siirtyy. Nyt alan kuumeisesti selvittämään mitä voisi tehdä sen sijaan? Me assistentit varaamme kaikki matkat ja tapahtumat muutos- ja peruutusoikeudella, jotta varauksia pääsee jälkikäteen helposti ja suht kuluttomasti muuttamaan. Se on tässäkin tapauksessa tarpeen. Töiden jälkeen Olivia jää naapuriin leikkimään siksi aikaa, kun Kukka-Maria menee talleilla järjestettävään Heppakerhoon ja me vanhemmat teemme ruokaostoksia. 45 minuuttia, 3 isoa ruokakassillista sekä 3 moikattua stevecolaista myöhemmin haemme heppakerholaisen. Torstai-iltana minulla on 2 tuntia ruutuaikaa laadukkaan ja viihdyttävän tvdraaman parissa, minua ei saa häiritä. Ja tämä mielellään herkkujen kera. Perjantai Pakkanen on kiristynyt 12 asteeseen ja ihailen taas Sapokan takaa nousevaa energisoivaa valopalloa. Päiväkotilaiset lähtevät katsomaan Rauha Räppääjä-esitystä ja koululaiset puolestaan osallistuvat Unicef-kävelyyn. Aamuteet jäävät väliin, kun osallistun pienimuotoiseen syntymäpäiväkahvitilaisuuteen ja jäämme miettimään kuluneita vuosia kuin myös kunkin tulevia syntymäpäiväjuhlia. Minusta jokainen syntymäpäivä on kakun arvoinen. Ensi viikolla on myös Stermin hallituksen kokous ja olen hyvilläni, että saan kokousmateriaalin kasaan ja voin lähettää sen osallistujille. Emoyhtiön kokousmateriaalin kahdeksasta liitteestä minulla on 7 ja asianomaisten viimeistellessä sitä kahdeksatta käyn syömässä lounaan. Meitä on vain kaksi vastaamassa päivän kysymyksiin ja saamme 8 oikein! Tällä tuloksella voi hyvillä mielin lähteä viikonlopun viettoon.  Loppuiltapäivästä kaikki kokousmateriaali on koossa ja voin lähettää sen osallistujille. Lähetys tapahtuu Directors Desk portaalista, jonka kautta on mahdollisuus jakaa tietoa turvallisesti, tehokkaasti ja ennen kaikkea paperittomasti. Sitä on helppo lukea esimerkiksi tabletilta. Olen luonut jokaiselle kokouspäivällä oman tiedoston ja kokouksen jälkeen lisään puuttuvia liitteitä ja allekirjoitetun pöytäkirjan arkistoon.

 Kello viiden jälkeen saavumme Kallioon juhlimaan veljentyttäreni yhdistettyjä 8-vuotiskaveri-ja sukusyntymäpäiviä. Illalla kotiinpaluu Kotkaan tapahtuu kiertotietä, sillä moottoritiellä tapahtunut onnettomuus on sulkenut molemmat ajokaistat itään. Lauantai Lauantaisin meillä syödään aina juustomunakasta ja se on saanut oman nimensä, La Royale with cheese. Lisäksi siitä postataan Instagramiin valokuva kuvatekstillä Happy life, happy wife ja näin on tehty ainakin viimeiset 2,5 vuotta. Laitettakoon tämä brittimieheni huumorin piikkiin! Joskus viikonloppuna olisi kiva erakoitua keskelle luonnonrauhaa, naapuritkaan eivät ole häiritsemässä. Lapset eivät kyllä jaa tätä visiota kanssamme, vielä. Mutta tänä viikonloppuna ei erakoituminen onnistu. Olivialla on talutusratsastusta. Hän on herännyt klo 6:33 ja perustelee aikaista nousua sillä, että ehtii leikkiä enemmän. Oliviankin on ehtinyt ratsastaa jo 1,5v ja osaa hienosti keventää ravissa. Hän myös uskoo osaavansa ratsastaa ilman satulaa vain harjasta kiinni pitäen. Kokeillaan tätä sitten kesällä, hän toivoo.  Käymme kaupungilla ostamassa kutsukorttitarvikkeet Kukka-Marian Siriuksessa pidettäville sisäsurffisynttäreille. Iltapäivällä on Lasten leffalauantai Kinopalatsissa. Herkut ja popparit on jo puoliksi syöty ennen kuin elokuva alkaa. Minäkin pysyn hereillä, on sen verran reipasta ja äänekästä menoa valkokankaalla. Illalla käyn tekemässä salitreenin. Sunnuntai Olivia herättää klo 6:40. Tänään on esteratsastuskisat ja suuntaamme talleille neljättä kertaa tällä viikolla. Tuttu ääni, tuonnin Sanna, kuuluttaa puomiluokassa vuoroon Kukka-Marian ja hänen lempituntihevonsensa Saimin. Ratsastuksenopettaja antaa lämmittelykierroksen jälkeen luvan mennä ilman taluttajaa, ensimmäistä kertaa. Ratsukko selvittää radan läpi kerrassaan hienosti ja meillä vanhemmilla on onnenkyyneleet silmäkulmassa. Kaikki on taltioitu videolle ja se tullaan editoimaan hienoksi muistoksi graafikko-isän toimesta. Olivia puolestaan murjottaa kädet puuhkassa eikä ymmärrä, miksei hän pääsee kisaamaan. Nautimme Etelä-Suomen ratsastuskoulujen parhaaksikin tituleeratussa kanttiinissa herkkuja. Iltapäivällä olen lähinnä henkisenä tukena kutsukorttien askartelussa. Kukka-Maria ilmoittaa lukeneensa ensimmäisen Harry Potterin kirjan ja lupasinkin, että seuraavaksi katsotaan leffa. Aloin minäkin lukemaan kirjaa lähinnä tsemppausmielessä, mutta ei lapsi tämän kirjan kohdalla sitä tarvinnut. Kirja vie mennessään, minutkin.

18

Ihan yllätyn. Olen antanut Kukka-Marian olla askeleen edellä lukemisessa ja minulla on vielä loppuhuipentuma edessä. Paulin viikko puisen perheenjäsenemme parissa on mennyt hyvin. Hän on saanut pasutettua kaikki 8 metrisen päiväpurjehdusveneen 22 painokaarta ja vasaroitua niihin 308 kuparinaulaa. Se tuntuu kyllä kropassa.  Illalla lähden yin joogaan. Tunti lupaa liikkeen harmoniaa, keveyttä ja rentoutta. Vielä kun saisi vaeltavan mielensä samaan flowhun. Mietin kahta tulevaa lomapäivääni, jotka vietän lasten kanssa. Toinen toivoo pääsevänsä uimaan, toinen vain haluaa leikkiä. Minä esitän toivomuksen, että saisin aamulla nukkua hieman tavallista pidempään, onnistuukohan se?

Kukka-Maria

Kuva: Paul Hitchman

Olivia

Kuva: Paul Hitchman


10

yhteistyössä yhteistyössä

kysymystä kumppanille

Sofia Ali-Khan Cognitivus kielikoulutus, Kotka Perustaja ja pääkouluttaja, syntynyt Englannissa 1. Kerro perheestäsi, kissoja, koiria…? Perheeseeni kuuluu minä ja aviomieheni 2. Kuinka päädyin asumaan Suomeen ja perustamaan yrityksen? Tapasin mieheni Helsingissä ja ensimmäiset oppilaani rohkaisivat minua perustamaan oman yrityksen. Sillä tiellä ollaan edelleen. 3. Maailman onnellisimmat ihmiset asuvat Suomessa, oletko samaa mieltä? Kyllä. Onnellisuus on mielentila

4. Jalkapallojoukkueesi? Chelsea. Ja FC KTP. 5. Kummat valitsisit: karaokeilta vai sauna ja avantouinti Stevecon oppilaiden seurassa? Karaokeilta, jossain kaukana ilman muita silminnäkijöitä. Oppilaiden kuulo tosin saattaisi vaarantua, mutta toinen vaihtoehto on vielä vaarallisempi. 6. Jos perustaisit uuden yrityksen, millä alalla se toimisi? Pidän englannin opettamisesta ja johtamiskouluttamisesta, eli samalla alalla jatkettaisiin.

Laura Hasko ja Sofia Ali-Khan sopivat tulevista englannin kielikoulutuksista.

19

7. Miten kehittäisit kielten opetusta kouluissa, perustuen kokemuksiisi suomalaisten oppilaiden kanssa? Pitäisi keskittyä enemmän puhumiseen, ei tehtävien tekemiseen. Jos tapaat ulkomaalaisen vieraan hän tuskin ojentaa sinulle ensimmäiseksi kielioppitehtäviä. 8. Hassuin suomenkielinen sana? Ei ole yhtä suosikkia (toim. huom. ehkä kaikki kuulostaa yhtä höpsöltä…) 9. Lohturuokasuosikkisi? Jäätelö 10. Suomalaisten yleisin väärä uskomus briteistä? Britit juovat teetä ja syövät Blue Stilton -juustoa koko ajan. Kysymykset ja luova käännös by Mia Brunila


vapari

Pesistä, futista ja rastien hakua Stevecon sponsorisopimusten kylkiäisenä Steveco-konsernin työntekijöille on neuvoteltu erilaisia etuja. Suunnistus Henkilökunnallamme on mahdollisuus ostaa Rannikkorastien suunnistuslippuja 3 € / kpl. Lippuja voi ostaa kuukautta kohden kaksi per henkilö. Liput tulevat myyntiin aulapalveluun kevään aikana. Lippuja on rajoitettu määrä. Pesäpallo

Steveco ja Haminan Palloilijat ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka etuna Steveco-konsernin työntekijät voivat ostaa aulapalvelusta HP:n runkosarjan ottelulippuja 5 € / kpl. Ostorajoitus henkilöä kohden on kaksi lippua kuukaudessa. Lippuja on rajoitettu määrä ja niitä voi ostaa aulapalvelusta toukokuun alusta lähtien.  HP pelaa kaudella 2019 Ykköspesistä. Kausi alkaa kotiottelulla sunnuntaina 12.5. klo 17 Vallikentällä. Vastaan tulee Manse PP Tampereelta. Jalkapallo

Steveco-konsernin työntekijöillä on mahdollisuus ostaa FC KTP:n kausikortti alennettuun 59 euron hintaan. Kortin voi käydä ostamassa FC KTP:n toimistosta (Koulukatu 8, auki arkisin klo 10-16). Ostettaessa esitä kuvallinen henkilökorttisi. Lisäksi henkilökuntaetuna saat FC KTP:n Kaks7 Cafesta pienen kahvin hintaa 1,20 € ja ison kahvin 2 € henkilökorttiasi näyttämällä.   FC KTP pelaa kaudella 2019 Ykkösessä ja kausi alkaa 27.4. klo 17 Arto Tolsa Areenalla. Vastaan asettuu AC Oulu.

Vapari tarjoaa stevecolaisille kesäteatterielämyksiä tulevanakin kesänä. Kerromme firman sisäisillä viestintäkanavilla tarkemmat tiedot lippujen omavastuista, milloin ne tulevat myyntiin aulapalveluun ja ylipäätään jos näytelmästä on kerrottavissa jotain lisää. HAMINAN TEATTERI Röllit tulee! Hurrrrrjan ja pelottavan Rölliheimon uskottavuus on vaarassa, kun Rölli ystävystyy tanssivia ja halailevia menninkäisiä edustavan Milli Menninkäisen kanssa. Kaiken lisäksi metsään on muuttanut kumma Vaakamestari, joka väittää pahan voiman lisääntyvän Röllimetsässä.   Kestääkö ystävyys yli heimorajojen? Saadaanko Metsänhengeltä apu Röllimetsän sietämättömään hätätilanteeseen?   Vaikka Rölli kuulostaa lastennäytelmältä, tämä versio on suunnattu koko perheelle ja teemaltaan se sopii vallan mainiosti mainiosti aikuisille. Rölli ja Metsänhenki Haminan kesäteatterissa 30.6. alkaen. Esitykset jatkuvat 4.8. saakka.

NEUVO-TEATTERI Neuvottoman Lauvanniemessä esitetään Markku Hyvösen kirjoittama näytelmä Tää on kylän tapa. Ensi-ilta on juhannussunnuntaina 23.6.   Leo lähtee vaimonsa Anun kanssa karkuun syntymäpäiviään. Juhlia ei järjestetä eikä hölmöjä sukulaisia kestitä. Pahaa verta herättää myös parin kieltäytyminen kummin hommasta Anun siskolle. Siskon mies, kiivasluontoinen painija kun on, ei jätä asiaa sikseen. Pohjanmaalla ei tätä katsota hyvällä. Pääparin päätös elää lapsettomana on yhteinen ja he haluavat vakaasti nauttia elämästään ja toisistaan kahden.   Pariskunta vuokraa piilopirtin mahdollisemman kaukaa sivistyksestä. Vuokraaja on kylähullun papereissa kulkeva Montonen, jonka tarinoissa ei ole päätä eikä häntä. Hyvätahtoinen Montonen on luonnonlapsi, mies, jolla on ratkaisu hommaan kuin hommaan. Matkalla piilopirtille parikunta poikkeaa paikalliselle autokorjaamolle, jota pitää Anun lapsuudenystävä Salla miehensä Paten kanssa.  Teräväkielinen pariskunta rakastaa toisiaan kaikesta kurjuudesta huolimatta. Taakkaa lisää myös heidän peräkammarinpoika Urho, jota ei saada maailmalle kirvelläkään.   Piilopirtissä vallitse rauha, kunnes tulee odottamattomia vieraita ja asiat sotkeutuvat kohti vääjäämätöntä. Väärinkäsitykset seuraavat toisiaan kunnes….

KYMINLINNAN KESÄTEATTERI Kyminlinnan Kesäteatterilla esitetään kesällä 2019 Antti Hopian farssi Golfleskien kapina. Ensi-ilta on 12.7. klo 19.00 ja esitykset jatkuvat 18.8. saakka.

20


Toukokuu on Vaparikuukausi Vaparin palvelut ovat täysimittaisesti käytettävissä melkeinpä jo perinteiseen tapaan myös toukokuussa. Kesätauko alkaa kesäkuussa ja päättyy elokuun lopussa. Kesävapari tarjoaa stevecolaisille mahdollisuuden ostaa kesäteatterilippuja kohtuuhintaan.

Vireillä… Vehkalahden Veikot järjestävät keväällä suunnistusopetusta stevecolaisille. golfiin tutustuminen Santalahdessa lauantaina 18.5. Firman golfmestaruudet ratkotaan lauantaina 31.8. klo 13.00 alkaen. Ilmoittautumiset Eija Suntiolle 16.8. mennessä sähköpostitse tai puhelimitse 044 232 3302. Ilmoita myös seura ja tasoitus.

Kiitos kaikille kanssakulkijoille vuosikymmenten ajalta. Yhdessä kulkemamme matka on ollut antoisa ja ikimuistoinen. Keijo Juutilainen

Joulukisassa etsittiin pakettia Joulukuun lehden kisassa etsittiin sivuille piilotettua lahjapakettia. Vaikka joulupukin apurit tekivät parhaansa paketin piilottamisessa, tosi moni oli sen löytänyt. Onnetar poimi vastauskuponkien joukosta seuraavat palkittavat: Kaisa Jauhiainen, Hamina Kaj Lindqvist, Kotka Helena Rytinki, Kouvola Onnea onnekkaille!

Nyt on runoilun aika

Kesää odotellessa ja kevään kunniaksi nyt on aika antaa runosuonen puhjeta. Kesäkisan aiheena on tällä kertaa työperäinen runo. Kisaideanikkari antoi pari esimerkkiä: Kevät toi, kevät toi kesäduunarin ja Kevät tuli, lumi suli, lumen alta esiin tuli konttinosturi. Rima ei siis ole mitenkään korkealla, aiempaa runoilijataustaa ei tarvita ja kivat palkinnot arvotaan kaikkien runoilijoiden kesken. Lähetä runo joko oheisella kupongilla Steveco-lehden toimitukseen (Steveco Oy, Steveco-lehti, PL 44, 48101 Kotka, voit lähettää ristikon ratkaisun samassa kuoressa), sähköpostitse elina.harjama@steveco.fi tai Pollarin sähköisellä lomakkeella. Runojen palautus viimeistään 30.6.2019.

Hei! Minulla on pitkä työrupeama Stevecossa takanani ja ikääkin on karttunut riittävästi, että näin ollen nyt on oikea hetki jäädä eläkkeelle.  Ellei joku satu tietämään, mitä eläkkeelle pääseminen tarkoittaa, niin kerrottakoon asia: Kun ihminen elää tarpeeksi vanhaksi, hän saa kaikessa rauhassa tehdä juuri mitä haluaa. (Tove Jansson)

ISO KIITOS teille kaikille, jotka olette kulkeneet kanssani tätä pitkää ja vaiherikasta matkaa.

Nimi: Yhteystiedot:

21


1979

Vuoden 1979 ensimmäisessä Ahtausviestissä on mielenkiintoinen juttu kauppaneuvos Eino Sjöblomista (1900 – 1974), Ab Federation Stevedoring Ltd:n toimitusjohtajasta. Sjöblomin pitkää, 50 vuotta kestänyttä uraa muistelivat herrat Juvonen, Granqvist ja Nyström.   Sjöblom aloitti 13-vuotiaana työt Kotkan satamassa. Hänestä tuli Jöns Bruhnin oikea käsi ja niin tärkeä esimiehelleen, ettei Bruhn päästänyt Sjöblomia päättämään opintojaan kauppakoulussa. Alle kolmekymppisenä Sjöblom sai hoitoonsa Bruhn-yhtiöt ja vuonna 1940 koko Stevedoringin johtajuuden.   Sjöblomin aloitteesta Kotkaan rakennettiin satamatyöväelle tarkoitettuja kerrostaloja. Mitä kesänviettopaikkoihin tulee, Sjöblom ko-

lusi itse moottoriveneellään Kotkan itä- ja länsipuoliset vedet etsimässä kesämökin paikkoja. Hän löysi Mockebon ja oli myös Kiviniemen rakentamisessa mukana, tai ainakin näyttämässä saunan kurkihirren ja laiturin paikan.   Koneellistuminen työnsi vääjäämättä vanhat lastaustavat taka-alalle ja taas nähtiin Eino Sjöblomin kaukokatseisuus. Kotkaan nimittäin hankittiin ensimmäiset työkoneet jo silloin, kun niillä ei ollut edes käyttöä. Trukin kuljettaminenhan edellyttää päällystettyä pintaa ja Kotkan sataman asfaltointi saatiin aikaan vasta 1950-luvun jälkipuoliskolla. Haminaan alettiin rakentaa Lakulahtea, mitä Sjöblom piti Kotkan kannalta erinomaisena asiana. ”Nyt on kotkalaiset vallannut ns. Lakulah-

Työsuojelu- ja turvallisuusasiaa oli 40 vuotta sitten jokaisessa henkilöstölehdessä. Kerrottiin perjantaisista työturvakierroksista ja miten tärkeää on puuttua vaaranpaikkoihin heti. Kuulostaako tutulta: Tavoitteeksi myös satamassa on asetettava se, että jokainen tulee töistä terveenä kotiin. Työsuojeluvaltuutettu Reijo Johansson kirjoitti aina ajankohtaisista työturvallisuusasioista Ahtausviestissä 3/79.

22

ti-sjukdom ja saatte nähdä, että rahaa tulee sataman kehittämiseen”. Sjöblom oli oikeassa: heti saatiin varat laiturien päällystämiseen. Huolinta on jännittävää työtä Huolinta ja huolitsijat olivat Matti Ervaalan kirjoituksen aiheena syksyn 1979 lehdessä. Huolitsija on varsinainen puhetyöläinen. Aamusta iltaan puhelin korvassa ja toinen kourassa solmii hän yhteyksiä eri tahoille kuin hämähäkki lankojaan, tehtaalta satamaan, satamasta tehtaalle, eri yhdistyksiin, ahtaajaan, tulliin, varustamojen edustajiin, VR:ään ja kuljetusliikkeisiin. Puhuttiin jutussa uudenaikaisista tietoyhteyksistäkin, jotka paitsi helpottivat huolitsijan työtä, myös muuttivat työn luonnetta persoonattomaksi. Vielä kuitenkin jotain ammatin kiintoisuudesta on jäljellä - huolinta on jännittävää työtä. -eh


Stevecolaista käsityötä Hommaan kuin hommaan löytyy nykyisin konevoimaa, sähköinen ratkaisu, automatiikkaa, robotteja ja jopa kännykkäsovelluksia. Joskus kuitenkin vanhassa on vara parempi ja yksi sellainen on rullakanki.

1 Materiaali on koivua.

2 Tasohöyläys ja suoristus.

3

Rullakankia valmistettiin viimeksi Haminassa vuosina 1985 – 1988. Nyt niille on löytynyt taas tarvetta selluoperaatioissa, joten Jyrki Penttilä ryhtyi toimeen ja valmisti erän verstaassaan. Mikä parasta, Jyrki myös dokumentoi työvaiheet.

5 Puu sahataan viistoksi.

6 Linjamuokkaus vannesahalla.

9 Valmiina viimeisiin vaiheisiin.

7

Oikohöyläyksellä haluttu paksuus. Vannesahaus jatkuu.

12 Leima.

10 Viimeistelyhionta .

13 Valmiit tuotteet.

4 Höylätty puu määrämittaan.

8 Kulmien pyöristys ja jyrsintä.

11 Stanssaus.

23


RISTIKKO 1/2019 Sanaristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme jälleen kolme esinepalkintoa. Ristikon 1/2019 palautus 30.6.2019 mennessä Elina Harjamalle Kipparinkulmaan (osoite PL 44, 48101 Kotka).

Nimi Osoite Ristikkovoittajat 3 / 2018 Jani Pukero, Hamina Tuija Paronen, Söderkulla Jarmo Kansonen, Kotka

Seuraava Steveco ilmestyy syyskuussa. Lehteen tarkoitettu materiaali tulee toimittaa Steveco-lehden viimeistään 15.8.2019 osoitteella Stevecolehti, PL 44, 48101 Kotka tai sähköpostitse elina. harjama@steveco.fi. Voit lähettää kilpailuvastauksen ja ristikon samassa kirjekuoressa. Muistathan ilmoittaa osoitteenmuutokset henkilöstöhallintoon.

Profile for Steveco Group

Steveco 1 2019  

Stevecon henkilöstölehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Steveco 1 2019  

Stevecon henkilöstölehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Advertisement