SATAMA 1 2020

Page 1

LUMENSYÖJÄJUNA

LISÄÄ TEHOKKUUTTA

LISÄTEHOJA HAMINA-

VASTUULLISUUS­

TALVITESTISSÄ

VIENTITERMINAALIIN

KOTKAN SATAMAAN

PERIAATTEET KANSIIN

Satametrinen laite selvittää poikkeukselliset lumitilanteet

Uudessa Aviso-palvelussa terminaali-ilmoituksen voi tehdä milloin vain

Lähes puolet sahatava­rasta viedään Haminan ja Mussalon kautta.

Yhdeksän vastuullisuus­ teesiä luotsaavat Stevecon toimintatapoja

S T E V E C O

O Y : N

KATSE ITÄÄN PÄIN Steveco ja Ahlers auttavat yhdessä yrityksiä menestymään Venäjällä. SIVU 10

A S I A K A S L E H T I

1/2020


1/2020

4

TEHOKKAASTI VENÄJÄLLE

Liiketoiminta Venäjällä voi askarruttaa yrityksiä, mutta Stevecon ja Ahlersin yhteinen palvelu tuo helpotusta operatiivisiin haasteisiin.

VÄYLÄVIRASTO LAITTOI LUMEN­ SYÖJÄJUNAN TESTIIN

12

Steveco tuli apuun, kun satametrinen juna täytyi saada Venäjältä Suomeen.

1/2020

3 pääkirjoitus 10 vastuullisuus 15 visio

15 2

LISÄKSI

16 palvelu LOGISTIIKKAA VAIVAA REKRYTOINTIHAASTE Taitaja-tapahtumat edistävät ammatillisen koulutuksen laatua ja vetovoimaa. Ikuisuusongelmana on saada työelämän ja nuorten toiveet kohtaamaan.

19 mielipide 20 satamassa 22 henkilö


PÄÄKIRJOITUS 1/2020

KORONAELÄMÄÄ RANNASSA Ahtaustyötä on mahdoton tehdä etänä, mutta SATAMA- JA LOGISTIIKKA-ALALLA tämä vuosi tulee jäämään aikakirjoihin todella poikkeuksellisena. Vuoden toistaiseksi tehdyt suojaustoimet ovat toimineet eli alkupuolella meitä koettelivat metsäteollisuuden lakot, terminaaliemme toiminta on ollut normaalia. Satamiemme kautta kulkee paljon sellua ja karjoiden vaikutus näyttäsi olevan koronaakin kovempi. tonkia, joiden kysyntä on ollut kasvussa,mikä selittää Samaan aikaan koronan kauhukuvia maalailtiin niin kohtuullisen hyviä tavarankäsittelymääriä terminaateollisuuden kun varustamoidenkin toimesta siinä leissamme. Toisaalta elämme lähes päivittäin muuttumäärin, että olimme jo varautumassa laajoihin sääsvan tiedon varassa, eikä tulevia viikkoja tai kuukausia tötoimiin ennennäkemättömän lasti- ja konttipulan sekä valtamerilaivojen tilapuutteen vuoksi. Uskaltaisin ole helppo ennustaa. Siitä huolimatta koulutamme väittää, että kaikkien yllätykseksi ainakaan vielä eivät parhaillaan kesätyöntekijöitä kaikissa yksiköissämme, varustelemme uusia lukkeja ja otamme depotkauhukuvat ole toteutuneet. toiminnat omaan operointiin Kotkassa sekä ro-ro- että Tätä kirjoittaessani elämme toukokuun loppua. konttiterminaalissa. Tämä jos mikä kertoo uskosta Hankalan alkukevään jälkeen ovat käsittelymäärät yllättäneet sekä asiakkaat että meidät positiivisesti. Se tulevaan. Hyvää kesää! antaa uskoa tulevaan. Operatiivisesti kaikki on toistaiseksi mennyt hyvin. Uskaltaisin Virus ajoi käytännössä koko toimialan etätöihin niin laajasti kuin se on väittää, että ollut mahdollista toteuttaa ja onkin kaikkien yllätyk­seksi hatunnoston arvoista, kuinka hienosti nopeasta kotiin jalkautumisesta huoli- ainakaan vielä eivät matta kaikki on toiminut! Välillä tulee kauhu­kuvat ole mieleen, että mihin näitä toimistoja tarvitaankaan. toteutuneet.

KUVA OLLI URPELA

TAPIO MATTILA johtaja, myynti ja markkinointi Steveco Julkaisija: Steveco Oy, Kirkkokatu 1, PL 44, 48101 Kotka puh. +358 5 23231 Päätoimittaja: Tapio Mattila Toimitusneuvosto: Elina Harjama, Markus Myllylä, Mia Brunila, Vesa-Heikki Renlund ja Eija Suntio. ISSN 1456-212X Kannen kuva: Steveco Osoitteen- ja tilaus­ muutokset: www.steveco.fi tai eija.suntio@steveco.fi

1/2020

3


INFO

Turvallisesti ja tehokkaasti Venäjälle Stevecon ja Ahlersin Master Importer -palvelupaketti 1. Stevecon asiakas ja Ahlers sopivat yhdessä kaupalliset ehdot, jolla Ahlers ostaa asiakkaan tuotteet maahantuojana sekä hoitaa niiden tuonnin Venäjälle 2. Asiakas vastaa kaupallisesta strategiastaan ja valitsee ne loppuasiakkaat tai jakelijat, joille tuotteet on tarkoitus myydä Venäjällä. Ahlers tekee asiakkaan kanssa kansainvälisen toimitussopimuksen. 3. Loppuasiakas ja Ahlers tekevät paikallisen toimitussopimuksen, jonka toteutuksen suunnittelusta Steveco ja Ahlers huolehtivat asiakkaan puolesta ovelta ovelle rajan kummallakin puolella.

4

1/2020


SIVUT

10–15

teksti Heli Satuli kuvat Johannes Wiehn ja Ahlers

ITÄ-NAAPURIIN

ILMAN YLLÄTYKSIÄ VENÄJÄN MERKITYS SUOMEN KAUPPA­KUMPPANINA ON KASVUSSA, MUTTA LIIKE­TOIMINTA ITÄNAAPURISSA EPÄILYTTÄÄ MONIA. AHLERS JA STEVECO YHDISTIVÄT OSAAMISENSA VAIVATTOMAKSI PALVELUKSI, JOKA HIOO ESTEITÄ MENESTYKSEN TIELTÄ VENÄJÄLLÄ JA HUOLEHTII TOIMITUKSISTA OVELTA OVELLE. ASIAN­ TUNTIJAPALVELUN HYÖDYT VAIN KO­ ROSTUVAT POIKKEUSOLOSUHTEISSA.

1/2020

5


1

43 miljoonaa kuluttajaa, 17 075 400 neliökilometriä ja yhdeksän aikavyöhykettä. Suomen itänaapuri Venäjä on yksi maailman kymmenestä suurimmasta taloudesta ja lukujen valossa valtava mahdollisuus. Harpilla piirtäessä Suomi jää Venäjän suurimman kulutusalueen ympyrän sisään. ”Suomalaisilla on monesta näkökulmasta katsottuna ainutlaatuisen hyvät mahdollisuudet menestyä Venäjällä”, toteaa belgialaisen Ahlersin Trade Services liiketoimintayksikön kaupallinen johtaja Ulla Keino. ”Ahlersin asiakaskunnassa on paljon suomalaisyrityksiä, joiden kanssa yhteistyö on pitkäjänteistä ja aitoa kumppanuutta.” Keinolla on henkilökohtaisesti pitkä kokemus venäläisen liiketoimintakulttuurin arjesta paikan päällä. Yksi suomalaisten ehdoton vahvuus on hänen mukaansa maine. ”Suomalaisiin luotetaan historiallisista syistä paljon, vaikka useat yritykset ovatkin Venäjältä moninaisista eri syistä lähteneet. Stevecolla ja suomalaisyrityksillä ylipäätään on erinomainen maine Venäjällä ja suomalaiset ovat haluttuja yhteistyökumppaneita. Tämän vuoksi on miellyttävää aloittaa yhteistyö käytännön tasolla Stevecon kanssa ja avata yhä uusia asiakkuuksia Ahlersille ja erityisesti markkinoita niille toimijoille, jotka haluavat ottaa haltuunsa läpinäkyvästi oman toimitusketjunsa”, kertoo Ulla Keino. Venäläiset kokevat, että suomalaiset eivät aja vain omaa etuaan vaan ajattelevat asiakkaan parasta ja ovat valmiit kehittämään toimintaa pitkäjänteisesti. ”Suomalaisten rehellisyydestä ja vaatimattomuudesta puhutaan paljonVenäjällä, mutta liiketoiminnan kannalta se on toki hyve”, sanoo Ulla Keino.

6

1/2020

LUOTETTAVUUS ON SUOMEN VALTTI

Suomi loistaa kilpailijamaihin verrattuna monella tavalla myös logistiikan puolella. Baltiassa ongelmia on etenkin rajoilla ja Venäjän satamat kärsivät ajoittain kapasiteettipulasta ja ruuhkista. Mielikuva Suomesta kalliina kauttakulkumaana ei Stevecon myyntijohtajan Mia Brunilan mukaan pidä paikkaansa. Kenttävuokrat ja varastointimaksut ovat Suomessa hinnaltaan kilpailukykyisiä. ”Suomi toimii - satamissa on tuskin koskaan ruuhkaa, lastit käsitellään nopeasti ja tullimenettelyt sujuvat tehokkaasti. Tämä takaa, että toimitusketjun aikataulut pitävät”, toteaa Brunila.

”Stevecolla ja suomalaisyrityksillä ylipäätään on erinomainen maine Venäjällä


Venäjä on tärkeä kauppakumppani suomalaisten yritysten viennissä ja tuonnissa, samaten Suomella on vankka jalansija Venäjän kauttakulkureittinä. Esimerkiksi Stevecolta Kotkasta lähtevä trailerikuorma tai kontti on Ahlersin Pietarin terminaalissa parhaimmillaan kuudessa tunnissa. ”Luotettavuus on yksi suurista valttikorteistamme ja sen merkitys vain kasvaa”, huomauttaa Mia Brunila. MAHDOLLISUUKSIA JA MUTTIA

Brunila ja Keino haluavat kumpikin murtaa Venäjää kohtaan tunnettua epäluuloa. Ulla Keino kehuu venäläisten kollegoiden ja yhteistyökumppaneiden asennetta. ”Kun jotain päätetään tehdä, asiat etenevät nopeasti. Yrittäjähenkisyys on vahvaa eli ideoihin lähdetään usein ennakkoluulottomasti mukaan ja roolit jaetaan.” Mutta on selvää, että myös Venäjältä löytyy omat riskitekijänsä. Yksi niistä on sääntely-ympäristö. Lainsäädännön puolella muutoksia tapahtuu usein niin nopealla tahdilla, että on hankala pysyä ajan tasalla ja reagoida ajoissa muutoksiin. Toiminta vaatii läsnäoloa Venäjällä tai osaavaa paikallista kumppania, jolla on pitkä historia ja tieto, kuinka toimia erikoistilanteissa. Esimerkki pikaisista käänteistä on digitaalinen tuotteiden merkintäjärjestelmä. Digitaalinen järjestelmä otettiin viime vuonna käyttöön Venäjällä, ja vuonna 2024 kaikissa maahantuotavissa tuotteissa tulee olla QR-koodi. RATKAISU VENÄJÄN LIIKETOIMINTAHAASTEISIIN

Riskeistä huolimatta Venäjän merkitys kauppakumppanina on viime aikoina kasvanut. Yksi esimerkki on verkkokauppa. Vuonna 2019 verkkokaupan arvo oli Venäjällä 19,74 miljardia ja jo ennen

INFO

Turvallisesti ja tehok-

Akaasti H L EVenäjälle RS Stevecon

ja Ahlersin Master ImporSuomen ja ter -palvelupaketti Venäjän välinen kauppa 1. Suomen tavaravienti Venäjälle

kasvoi vuonna 2019 kymmenen prosenttia

ja oli arvoltaan 3,6 miljardia euroa.

2. Eniten Venäjälle viedään koneita, laitteita ja kuljetusvälineitä. Vientitilastoja nosti osaltaan Nord Stream 2 -kaasuputkeen toimitettujen teräsputkien vienti Venäjälle. 3. Tuonti Venäjältä väheni viime vuonna kolme prosenttia. Lähde: Suomen Tulli

1/2020

7


koronapandemiaa sen arvioitiin ylittävän vuoteen 2023 mennessä jo 45 miljardin rajan. ”Kriisi on kasvattanut verkkokaupan myyntiä myös Venäjällä räjähdysmäisesti. Moni asiakas sanoo, että oma kapasiteetti ei riitä kattamaan kysyntää. Tästä verkkokaupan poikkeustilasta voi hyvin tulla uusi normaali”, uskoo Ulla Keino. Valtaosa tuotteista on kulutustavaroita, jotka valmistetaan muualla kuin Venäjällä. ”Logistiikan lisäarvopalveluiden tarve on valtava.” Kaupan kasvusta huolimatta Stevecon Mia Brunilan mukaan on syytä unohtaa haikailu ja vertailu 1990-luvun lopun kultaisiin vuosiin. ”Nyt eletään tätä todellisuutta. Ilmassa on positiivisiakin signaaleja tulevaisuuden suhteen ja pelkkä odottelu, että jotain tapahtuu Venäjän liiketoiminnassa on jatkunut liian pitkään. Ahlersin Ulla Keinon yhteydenotto osui juuri sopivaan saumaan”, kertoo Brunila. Ahlersilla on suuri asiantuntija- ja operatiivinen organisaatio Venäjällä, pitkäaikainen kokemus ja hyvä maine belgialaisen yrityksen tytäryhtiönä. Kaksi logistiikan konkaria ryhtyi pohtimaan, miten yhdistää molempien osaaminen niin, että asiakkaat pääsisivät

”Tämän uuden palvelun avulla asiakkaat voivat poikkeusoloissakin keskittyä myyntiin ja jättää muun meidän huoleksemme” 8

1/2020

parhaiten hyötymään satamista, terminaaleista, joustavista kuljetusratkaisuista ja ennen kaikkea mutkattomasta maahantuonnista Ahlersin ns. Master Importer -mallilla. ”Pohdimme yhdessä, miten voimme auttaa yrityksiä menestymään ja kasvamaan Venäjän markkinalla niin, että ne ulkoistavat mahdolliset operatiiviset haasteensa meille ja keskittyvät itse myyntiin ja asiakkuuksiin. Tämän tuloksena syntyi ajatus yhteisestä myyntikonseptista”, toteaa Ulla Keino. Pohdintojen tuloksena syntyi uudenlainen konsepti, jossa Ahlers tarjoaa kaikille asiakkailleen läpinäkyvän, varman ja vaivattoman palvelun Venäjällä. ”Enää asiakkaiden ei tarvitse lähteä etsimään Venäjältä paikallisia ennestään tuntemattomia logistiikkatoimijoita avuksi tai alkaa laskea paikallisen yrityksen perustamisinvestointia. Ei tarvitse edes osata venäjää. Asiakkaan tulee vain pitää huoli tuotteensa laadusta, tuotekehityksestä ja esitellä Ahlersille omat myyntikanavansa. Me huolehdimme kaikesta muusta operatiivisesta toiminnasta, aina tuontitoimituksista päämiehemme loppuasiakaslaskutukseen ja esimerkiksi KPI-analyysien asiakkaallemme toimittamiseen saakka”, kuvailee Ulla Keino. Jokaiselle yritykselle pystytään räätälöimään juuri sen tarpeisiin sopiva paketti. Kummankin yrityksen jo itsessään suuren ostovoiman ansiosta Steveco ja Ahlers voivat yhteistyössä alihankkia asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelupaketin logistiikkaan ja maahantuontiin. Tulevai-


suudessa Steveco voisi esimerkiksi huolehtia asiakkaiden Venäjälle menevien tuotteiden digitaalisesta merkitsemisestä jo Suomessa eräänä lisäpalveluna. ”Yhdessä voimme palvella asiakkaita rajan molemmin puolin ja tarjota heille kokonaispalvelun ovelta ovelle saman katon alta”, toteaa Mia Brunila. Ahlersin ratkaisu on todistettu toimivaksi useiden kansainvälisten huippubrändien osalta. Tällä mallilla toimien asiakkaiden keskimääräinen kasvu on ollut Ulla Keinon mukaan jopa 40 prosenttia vuodessa.

liiketoiminta voi jatkua häiriöittä. ”Tämän uuden palvelun avulla asiakkaat voivat poikkeusoloissakin keskittyä myyntiin ja jättää muun meidän huoleksemme. Kauttamme löytyy tarpeen vaatiessa vaihtoehtoinen reitti ja kuljetusmuoto niin kauan kuin jokin reitti toimii.” Tällä hetkellä Stevecon ja Ahlersin yhteistyö auttaa yrityksiä pysymään elinvoimaisina Venäjän markkinoilla. ”Kun tilanne taas normalisoituu, yritykset pystyvät sen avulla kasvamaan voimakkaasti”, kiteyttää Ulla Keino.

RATKAISEVA RESURSSI POIKKEUSOLOISSA

Logistiikka on sekä Brunilan että Keinon mukaan yhä aliarvostettu osa yritysten toimintaa. Etenkin kriisiaikoina logistiikasta tinkiminen on väärä tie. ”Jos logistiikka ei rullaa, ei rullaa mikään muukaan. Ei ole mitä myydä, eikä mitä laskuttaa”, muistuttaa Mia Brunila. Ulla Keino huomauttaa, että yritykset eivät epäröi ulkoistaa kirjanpitoaan tai juridisia palveluitaan. ”Miksi myyntipäällikön sitten pitäisi perehtyä toimitusketjun suunnitteluun ja hallintaan tai tuontidokumentteihin?” Asiantuntijapalveluiden ulkoistamisen hyödyt vain korostuvat poikkeusolosuhteissa. Ne voivat olla Keinon mukaan jopa ratkaisevan tärkeä ylimääräinen resurssi, jos esimerkiksi yrityksen palkkalistoilla olevat henkilöt sairastuvat. Ulkoistamisen ansiosta

”Ahlersilla on suuri asiantuntija-­ ja operatiivinen organisaatio Venäjällä.”

AHLERS Ahlers on logistiikka- ja toimitusketjuratkaisuihin erikoistunut yritys, jonka fokusalueena on Venäjä, Aasia sekä monimutkaiset liiketoimintaan liittyvät toimitusketjuratkaisut. Liiketoimintayksikkö Trade Facilitation and After Sales Support (Trade Services) tarjoaa lisäarvopalvelua yrityksille, jotka haluavat ottaa koko toimitusketjun haltuunsa mutta eivät investoida omaan valtavaan organisaatioon tai juridisen yhtiön perustamiseen sen hoitamiseksi. Myös yhtiöt, joilla on jo oma organisaatio Venäjällä voivat hyötyä palvelusta, ja ulkoistaa maahantuonnin ja toimitusketjun hallinnan ja keskittyä myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen. Belgian Antwerpenissä pääkonttoriaan pitävä 110-vuotias Ahlers työllistää 650 ammattilaista Euroopassa, Venäjällä ja muissa CIS-maissa ja Aasiassa. Karkeasti ottaen puolet henki­ löstöstä on Venäjällä. Yrityksen vahvuus on omat varas­tot Pietarin Gorelovossa, Ahlersin omistamalla maalla sekä Mos­kovassa,Novosibirskissä ja Chelyabinskissä. Venäjällä Ah­­lers on toiminut jo 25 vuotta ja yrityksellä on Venäjällä omat tullibrokerit.

1/2020

9


VASTUULLISUUS

VASTUULLISUUS KAIKESSA

JA KAIKKIALLA teksti Jukka Nortio

VASTUULLISUUS ON OLLUT VUOSIKYMMENET STEVECOLAISTEN SELKÄ­ YTIMESSÄ. SIKSI VASTUUPERIAATTEIDEN DOKUMENTOINTI ON OLLUT PITKÄLTI OLEMASSA OLEVIEN TOIMINTATAPOJEN KIRKASTAMISTA.

Y

ritykset vaativat toisiltaan vastuullisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä. Kaikki lähtee työntekijöiden arjesta. ”Vastuullisuutta on se, että kerromme työntekijöillemme, mitä edellytämme heiltä ja miten se linkittyy yrityksen vastuullisuusperiaatteisiin”, Stevecon kehittämis- ja laatupäällikkö Laura Hasko sanoo. Vastuullinen toimintatapa on ollut helppo viestittää, sillä koko henkilöstöllä johdosta lähtien on halu ja tieto siitä, miten toimitaan aina oikein. Vastuullisuusperiaatteiden kirjaaminen lähti liikkeelle pari vuotta sitten yrityksen johdon keskusteluista, mikä on hyvää ja vastuullista Stevecon liiketoiminnassa. Siitä syntyi yrityksen vastuullisuusteesit. Vastuullisuus ei ole staattinen tila, vaan se vaatii toiminnan kehittämistä kaikilla osaalueilla. Yrityksen johto seuraa jatkuvasti kehityssuunnitelmien toteutumista. Esimiestyössä tämä tulee esille jokapäiväisen työn vastuullisena johtamisena. Uusimpana vastuutyökaluna Stevecossa ovat työnopastajat, jotka seuraavat ja raportoivat vastuullisuuden edistymisestä eri yksiköissä. He myös perehdyttävät uusia työntekijöitä vastuullisiin työtapoihin sekä vanhoja uusiin koneisiin ja työtapoihin.

10

1/2020

TOIMIMME HYVÄNÄ YRITYSKANSALAISENA

Steveco on reilu kumppani sidosryhmilleen, sillä on vastuullinen rooli omalla toiminta-alueellaan ja sillä on työnantajavastuu työntekijöistään. Yrityskansalaisuuden perustana on lakien sataprosenttinen noudattaminen, johon kuuluu muun muassa lahjonnan ja harmaan talouden torjunta. Steveco valitsee vastuulliset yhteistyökumppaninsa, sitoutuu kumppanuuteen ja kehittää heidän kanssaan yhteistyötä. Jos virheitä sattuu omassa toiminnassa, ne kerrotaan avoimesti, korjataan ja niistä otetaan opiksi.

VIESTIMME KUMPPANEIDEMME KANSSA REILUSTI JA AVOIMESTI

Vastuullinen viestintä merkitsee sitä, että Steveco jakaa oikeaa tietoa oikeaan aikaan ja varmistaa sen, että sidosryhmät saavat tarvitsemansa tiedon. Viestinnän periaatteena on toimia selkokielisesti ja luotettavasti asiakkaille ja työntekijöille sopivissa kanavissa. Tärkeää on myös se, että viestintä on kaksisuuntaista.

KÄSITTELEMME HALTUUMM ASIANMUKAISESTI JA H KOSKEVASTA TIE

Tietoturva kattaa Stevecolla tietoturvan. Teknisen tietotu kokenut it-osasto, joka ylläpit turvan työkaluja ja toimintatapo kattaa muun muassa kulkukort teista huolehtimisen, salassapid semisen ja vierailijoiden henkil sen sekä heidän liikkumisen va ennaltaehkäisy merkitsee Ste ohjeiden mukaista toimintaa. R on olemassa liuta arjen käytänt asiakkaiden asioista keskustella estetään luvaton pääsy Steveco keamista ja epäilyttävistä sei


TUNNEMME VASTUUMME YMPÄ­ RÖIVÄSTÄ YHTEISKUNNASTA, LUONNOSTA JA SIJAINNISTAMME VESISTÖJEN ÄÄRELLÄ HUOLEHDIMME HENKILÖSTÖMME TERVEYDESTÄ, TURVALLISUU­ DESTA JA HYVINVOINNISTA

TOIMIMME VASTUULLISENA KUMPPANINA ASIAKKAAN KULJETUSKETJUSSA

Lasteja käsitellään asianmukaisella konekalustolla, ja koneiden ohjaimissa ovat ammattitaitoiset työntekijät. Laitteita huolletaan ja niitä käytetään oikein. Henkilöstöä koulutetaan jatkuvasti koneiden uusiin ominaisuuksiin. Asiakkaiden antamia ohjeita noudatetaan aina. Steveco edellyttää myös alihankkijoiden laitekannalta ja työntekijöiltä sama laatutasoa.

Aiemmin riskialtis ala on muuttunut jatkuvasti turvallisemmaksi systemaattisella turvallisuusjohtamisella. Steveco huolehtii vastuullisena työnantajana työntekijöistään. Turvallisuus ja työkyvyn ylläpito koostuu pienistä yksityiskohdista kuten turvavarusteista, selkeistä ajoreiteistä, konekuljettajien ergonomiasta ja näkyvästä työvaatetuksesta. Terveenä töistä kotiin -koulutus on ollut konkreettinen tapa, jolla työturvallisuutta on parannettu. Se lähtee arjen pienistä asioista kuten siitä, miten toimitaan, jos huomaa työympäristössä jotakin tavallisuudesta poikkeavaa.

Stevecon 9 vastuuperiaateetta

VASTUULLINEN HANKINTA

Hankinnat tehdään kokonaistaloudellisesti sekä tarveharkinta ja vastuullisuus aina mielessä. Hankinnat suunnitellaan ja kilpailutetaan huolella. Hankinnoissa huomioidaan tuotteiden ja palveluiden elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset. Toimittajia ja palvelutarjoajia arvioidaan samoilla vastuuperiaatteilla kuin Stevecon omaa toimintaa.

ME USKOTTUA TIETOA HUOLEHDIMME SITÄ ETO­TURVASTA

a teknisen ja fyysisen urvan takaa Stevecon tää ajanmukaisia tietooja. Fyysinen tietoturva tit, asiakkaan dokumendon, tietokoneiden lukitlöllisyyden tunnistamialvonnan. Rikollisuuden evecossa jokapäiväistä Rikollisuuden torjuntaan töjä, esimerkiksi se, ettei a ulkopuolisten kanssa, on alueille tai että poikikoista raportoidaan.

OIKEUDENMUKAISUUS JA YHDENVERTAISUUS

Steveco operoi pääasiassa vesistöjen rannalla ja tunnistaa toimintaansa sisältyvät riskit. Kun riskit tunnistetaan, niitä voidaan minimoida hyvällä varautumisella. Esimerkiksi öljypäästöjä aiheuttaviin konerikkoihin varaudutaan niin, ettei sadevesiviemärin kautta pääse öljyjä veteen. Työntekijöillä on ymmärrys ympäristöön vaikuttavista toimista muun muassa niin, että turhaa ajoa koneilla ja tyhjäkäyntiä vältetään. Osaavan henkilöstön tekemä hyvä työnsuunnittelu takaa taloudellisen ja sujuvan ajotavan sekä turhan ajon välttämisen.

EMME HYVÄKSY LAHJONTAA MISSÄÄN SEN MUODOSSA

Lahjusten antaminen ja vastaanottaminen on kiellettyä. Steveco-konserni ja sen henkilöstö ei anna eikä ota vastaan lahjuksia tai ryhdy muihin laittomiin toimiin liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.

Merkitsee työnantajan ja työntekijöiden jatkuvaa yhteistyötä, vapaata järjestäytymistä ja vuoropuhelua ammattiosastojen kanssa. Työnantajavastuu heijastuu yksittäisen työntekijän hyvinvoinnista koko henkilöstön tasapuoliseen ja kunnioittavaan kohteluun. Hyvä henkilöstöpolitiikka johtaa myös siihen, että henkilöstö sitoutuu Stevecoon ja toimii aina sen asiakkaiden parhaaksi. Stevecon toimintaa leimaa kaikessa reilu merihenkinen meininki.

SERTIFIKAATIT JA LAATUJÄRJESTELMÄT • ISO 9001 -laatujärjestelmä, vuodesta 1993. • Tullin myöntämä AEO-status (Authorized Economic Operator), valtuutettu taloudellinen toimija vuodesta 2010. • Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestön CEFIC:n SQAS- arviointijärjestelmä (Safety & Quality Assessment for Sustainability), johon Steveco liittyi keväällä 2019.

• Satamatiedon SeeS-järjestelmä (Smart Energy Environmental System), jolla analysoidaan mm. työkoneiden päästöt ja energiakulutus. Järjestelmän tuottamaa tietoa on hyödynnetty hankintojen tukena. • Energiatehokkuussopimus, vuosiksi 2017-2025, sitoutuminen energiatehokkuuden parantamiseen. • Sertifioidaan ISO14001 ympäristöjärjestelmä ja ISO 45001 työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

1/2020

11


teksti Jukka Nortio kuvat Jarkko Voutilainen

SATAMETRINEN LAITE

AHMII LUNTA KUN VETURIN EDESSÄ ON ENNÄTYSMÄÄRÄ LUNTA, APUUN TULEE VENÄJÄLLÄ VALMISTETTU LUMENSYÖJÄJUNAKSI KUTSUTTU SATAMETRINEN LAITE.

S

uomessa uutta rautateiden talvikunnossapitokalustoa testattiin viime helmikuussa Itä- ja Pohjois-Suomessa. ”Väyläviraston projektin tarkoituksena oli tutkia, miten venäläinen SM-7 soveltuu Suomen oloihin, kun poikkeuksellinen lumitilanne yllättää”, lumensyöjäjunan maahan tuoneen Teräspyörän myyntipäällikkö Evgeny Lindström sanoo. PARIN VIIKON VISIITTI

Laite tuli Suomeen Pietarin alueelta Tosnosta, jossa on Venäjän rautateiden iso konepaja, joka hoitaa ja huoltaa koko 12

1/2020

Pietarin alueen junakalustoa. Väylävirastolla ja VR:llä on pitkäaikainen yhteistyö Venäjän rautateiden kanssa, onhan Suomen ja Venäjän rautatieyhteys 150 vuotta vanha. Yhteistyötä helpottaa myös se, että maiden raideleveys on jokseenkin sama 1520/1524 millimetriä, joka on eri kuin Euroopassa yleisesti käytössä oleva 1435 milliä. Teräspyörä on toiminut projektissa konsulttina ja kouluttajana. ”Kävin useamman kerran kouluttamassa lumensyöjäjunan henkilökuntaa suomalaiseen työturvallisuus- ja ratatyöturvallisuuskoulutukseen. Väylävirasto antoi myös meille tehtäväksi hoitaa kaikki laitteen maahantuontiin liittyvät käytännön toimet”, Lindström sanoo.


Teräspyörän tehtäviin liittyi myös teknistä konsultointia eli koneen toimivuuteen liittyviä asioita, dokumentoinnin kääntämistä, jarrulaskelmien tekoa sekä neuvontaa laitteen teknisissä kysymyksissä. Lumensyöjäjuna tuli Vainikkalaan 17.2.2020, mistä se hinattiin Kouvolan Ratateknisen oppimiskeskuksen sähköistämättömälle rataosuudelle. Siellä Teräspyörä varusteli sen Suomen oloissa tarvittavilla suojavarusteilla. Matka jatkui edelleen Kontiomäelle, jonka lähistöllä tehtiin suorien rataosuuksien testejä. Sieltä ajettiin testeihin Kemin ja Tornion ratapihoille. Lumensyöjajuna poistui Suomesta Vainikkalan kautta 2.3.2020. STEVECO TULI APUUN

Lindströmin yllätykseksi kukaan ei ollut halukas auttamaan Teräspyörää laitteen maahantuonnissa ennen kuin hän otti yhteyden Stevecoon. ”Sain alusta alkaen Stevecolta erittäin hyvää ja ystävällistä palvelua. Kaikki kävi helposti. Sekä tuontiin että vientiin liittyvät dokumentit hoidettiin kaikissa vaiheissa todella hienosti,” Lindström totetaa. ”Vastasimme maahantuojan puolesta lumensyöjäjunan väliaikaisen maahantuonnin sekä jälleenviennin tullidokumenttien laadinnasta. Tätä varten tarvitsimme Teräspyörältä väliaikaisen maahantuonnin lupahakemuksen”, huolitsija Saija Malm muistelee.

”Minulle jäi koko projektista mieleen Stevecon hyvä organisointi. Väliaikainen maahantuonti merkitsee sitä, että laitteella on tietty käyttöaika Suomessa ja laitteen on lähdettävä maasta määräajan päätyttyä. ”Kun laite tuli maahan, siitä tehtiin väliaikaisen maahantuonnin ilmoitus. Tullin järjestelmään jäi muistutus, mihin päivämäärään saakka väliaikaisen maahantuonnin lupa on voimassa. Jos jälleenvienti-ilmoitusta ei ole tehty siihen mennessä, Tulli kyllä kyselee perään”, Malm kertoo. Laitteen tuonti ja vienti oli helppoa Stevecon kanssa tehdyn yhteistyön myötä. ”Kun olimme Stevecon kanssa hyvin suunnitelleet lumensyöjäjunan maahantuonnin, Väylävirastolla ei ollut mitään muuta ongelmaa laitteen kanssa kuin Etelä-Suomen lumeton talvi”, Lindström sanoo. PAPERIT RUTIINILLA KUNTOON

Teräspyörästä oltiin yhteydessä Stevecoon pari kuukautta ennen laitteen maahantuontia. 1/2020

13


Kaikki toimii jopa -50 asteen lämpö­ tilassa.

”Selvitimme Stevecon kanssa, mitä dokumentteja maahantuonti vaatii. Pyysin Venäjän rautateiltä tarvittavat dokumentit. Vaikka kyseessä oli valtava laite, oli maahantuonti helppoa ilman mitään byrokratiaa”, Lindström sanoo. ”Minulle jäi koko projektista mieleen Stevecon hyvä organisointi. Homma on toiminut kuin junan vessa. Olemme toimineet Stevecon, Tullin ja Rajavartioston kanssa koko ajan rauhallisesti ja turvallisesti, mikä on tärkeää kansainvälisessä projektissa.”

MIKÄ

Yhteistyö on jäänyt myös Malmin mieleen mukavana kokemuksena. ”Sain hyvissä ajoin Teräspyörältä kaikki tarvittavan ennakkotiedon laitteesta. Kun tiesimme, mitä lisätietoja tarvitsimme, saimme ne heiltä nopeasti. Esimerkiksi väliaikaista maahantuontilupaa varten tarvitsimme tiedot laitteen käyttötarkoituksesta ja käyttöpaikasta. Vaikka kyseessä oli hyvin poikkeuksellinen laite, oli siihen liittyvät dokumentit varsin tavallisia maahantuontiasiakirjoja.”

IHMEEN

lumensyöjäjuna? Lumensyöjäjuna koostuu kolmesta vaunusta: etuvaunu, välivaunu ja niin sanottu häntävaunu. Koko junassa ei ole yhtään hydrauliikkaa vaan kaikki toimii sähköllä ja paineilmalla jopa -50 asteen lämpötilassa. Etuvaunussa on siivekkeet ja harjat, jotka keräävät lunta kuljettimelle, joka siirtää sitä edelleen keskivaunuun. Se on tarkoitettu lumen säilyttämiseen. Kun laite puhdistaa esimeriksi ratapihaa, keskivaunu kerätään täyteen lunta. Sen jälkeen

14

1/2020

juna ajetaan sivuraiteelle, missä häntävaunun purkauskuljetin poistaa lumen keskivaunusta. Keskivaunuun mahtuu kerrallaan 100 kuutiota lunta. Kun laite auraa pitkää ratalinjaa, se heittää lumen samalla pois. Lumensyöjäjunaa työnnetään veturilla ja sen nopeus on 3-10 kilometriä tunnissa. Koneessa on generaattori ja paineilmakompressori hätäkäyttöä ja laitteen omia sähköntarvetta varten. Paineilman laite saa veturista.


VISIO

Tietoa ammatillisesta koulutuksesta levitettävä tehokkaasti Suomalaisella ammatillisella koulutuksella menee kokonaisuudessaan melko hyvin, sanoo Skills Finlandin toiminnanjohtaja Eija Alhojärvi. teksti Kirsi Riipinen

S

kills Finland edistää ammatillisen hyvällä tasolla, ongelma on, että hakijat eivät aina koulutuksen laatua ja vetovoimaa kohdennu oikein ja tarvittaville aloille.” kilpailu- ja valmennustoiminnalla. Myös opintonsa keskeyttävien määrää tulisi Alhojärven mielestä ammavoida vähentää. Alhojärvi toivoo lisäksi, että tillisen koulutuksen uudistus toi tiukkaa sukupuolittaista alojen suuntautumista mukanaan hyvän pohjan, sillä sen avulla voionnistuttaisiin purkamaan. daan kehittää yhä helpommin koulutuksen Hänen mielestään oikea tapa ratkaista laatua ja joustavuutta. kysymyksiä on tieto: ammatillisen kouluTapahtumassa tuksen lukuisista eri mahdollisuuksista on ”Reformi auttaa myös monipuolistaon mahdollisuus kyettävä kertomaan paitsi nuorille, myös maan koulutusta, ja nyt työelämä sekä yhdellä kertaa vanhemmille, isovanhemmille ja koulujen työssäoppiminen ovat aiempaa vahvemmin mukana”, kertoo Alhojärvi. opinto-ohjaajille. tutustua yli Ilman ongelmia isoa uudistusta ei ”On helppo hakeutua aloille, joista tietää kuitenkaan viedä läpi. Samaan aikaan ja jotka tuntee”, pohtii Alhojärvi. uudistuksen alkaessa ammatillisen Mutta moniko tuntee vaikkapa varastokoulutuksen rahoitusta leikattiin. Myös jen tai ylipäätään logistiikan eri tehtäviä? lähiopetuksen määrästä on keskusteltu ISOT KYSYMYKSET YHTEISTYÖSSÄ aktiivisesti. Osalle oppilaista omaehtoiammattiin Hyviä mahdollisuuksia tiedon lisäämiseen nen opiskelu sopii hyvin, kun taas osa ovat ammatillisen koulutuksen Taitajatarvitsee enemmän lähiopetusta. suurtapahtumat. Taitaja-kilpailulajit pyriKorona-aikana työssäoppimisen vaihtään rakentamaan niin, että ne vastaavat toehdot ovat vähentyneet. Pienillä paikkatodellisia työympäristöjä. Tapahtumassa on mahdollisuus kunnilla tilanne voi olla pysyvämpi. yhdellä kertaa tutustua yli 40 eri ammattiin. TYÖELÄMÄN JA NUORTEN TOIVEET EIVÄT KOHTAA Alhojärvi ei usko minkään yksittäisen alan isoihin Nopeat maailman muutokset koskettavat myös ammatillista mainoskampanjoihin. Niistä mahdollisesti tuleva hyöty jää koulutusta. Osaajia pitäisi löytyä nopeasti työvoimaa tarvithyvin lyhytaikaiseksi. Lisäksi ison rahan mainoskampanjat seville aloille, ja opetuksen pitäisi pysyä muutosten tahdissa. voivat viedä hetkeksi hakijoita muilta aloilta. ”Mille aloille, miten paljon ja millaista työvoimaa tarvitTiedon levittämisen lisäksi tarvitaan yhteistyötä. Suomessemme”, Alhojärvi luettelee isoja kysymyksiä. sa ammatillisen koulutuksen kysymyksiä ratkotaan yhdessä Koronapandemia on entisestään nopeuttanut digiloikkaa, isolla porukalla. Alhojärvi kiittää, että tiedonkulku on sumutta mitä kaikkea se tarkoittaa konkreettisesti eri toimijuvaa ja koulutuksen järjestäjät ovat aktiivisesti tekemisissä aloilla jo lähitulevaisuudessa? toistensa kanssa sekä tekevät vertaisarvioita. ”Iäisyysongelma on, kuinka saamme työelämän ja ”Näyttää siltä, että yhdessä tekemisen meininki vahvistuu nuorten toiveet kohtaamaan. Vaikka hakijamäärät olisivat edelleen.”

40

1/2020

15


PALVELU teksti Eija Anttila

Aviso-palvelu on tuonut tehokkuutta vientiterminaaliin Vuoden 2019 alusta lähtien asiakkaat ovat tehneet viennin terminaali-ilmoitukset suoraan Aviso-palvelussa. Stevecon IT-hanke onnistui erittäin hyvin: kielteistä palautetta ei ole tullut.

voineet tehdä pian puolentoista vuoden ajan viennin terminaali-ilmoituksen sähköisesti niin Mussalon kuin Vuosaaren konttiterminaaleissa. Stevecon operatiivinen päällikkö Pauliina Lindholm pitää toteutettua IT-projektia erittäin onnistuneena. ”Projekti meni kaiken kaikkiaan todella hyvin. IT-osastomme teki loistavaa työtä”, Pauliina Lindholm sanoo. STEVECON ASIAKKAAT OVAT

ASIAKKAAT OTTANEET HYVIN VASTAAN

Vientihuolinnassa työskentelevä Samuli Halonen on Lindholmin kanssa samaa mieltä. Projektin onnistumista kuvaa erityisesti se, että myös asiakkaat ovat Halosen mukaan ottaneet

16

1/2020

uuden toimintatavan hyvin vastaan. Ennen sähköistä palvelua vierashuolitsijat tekivät terminaali-ilmoituksen lomakkeelle, jonka he lähettivät esimerkiksi sähköpostitse Stevecolle. Stevecon vientihuolitsijat puolestaan siirsivät tiedot manuaalisesti Stevecon tietojärjestelmään. Nyt asiakas tekee ilmoituksen itse Aviso-palvelun kautta, eikä välikäsiä enää tarvita. Halonen oli yksi työkseen terminaali-ilmoituksia syöttäneistä vientihuolitsijoista. ”Tämä on vapauttanut Stevecon työntekijöitä muihin tehtäviin. Aiemmin 2-3 henkilöä teki pelkästään terminaali-ilmoituksia”, Halonen sanoo. Uuden toimintatavan testauksessa ja käyttöön ottamisessa Halonen

oli tiiviisti mukana. Ennen vuoden alkua 2019 Halonen kiersi esittelemässä Aviso-palvelua asiakkaille ja käyttöönottovaiheessa hän oli monin tavoin asiakkaiden tukena. ”Ohjelma on kyllä todella helppokäyttöinen.” Edelleenkin uusia käyttäjiä tulee ja opastusta tarvitaan. Halonen hoitaa muun muassa uutta chat-palvelua, jossa hän vastailee asiakkaita pohdituttaviin kysymyksiin internetin kautta. NOPEUTTA JA TEHOKKUUTTA

Pauliina Lindholmin mukaan sähköinen terminaali-ilmoitus on nopeuttanut tiedon siirtämistä ja tehostanut palvelua.


”Ilmoituksen voi nyt tehdä mihin vuoro­kauden aikaan tahansa.”

1/2020

17


”Kun aiemmin asiakkaan piti toimia arkisin tiettyyn aikaan, nyt hän voi tehdä ilmoituksensa mihin vuorokauden aikaan tahansa, eikä kiireisenä juutu mahdolliseen ruuhkaan”, Lindholm kuvailee muuttunutta tilannetta. Toimintatavan muutos on ollut huomattava, mutta asiakkailta tulleen palautteen määrä on ollut Lindholmin mukaan pientä, eikä kielteistä palautetta ole tullut juuri lainkaan. Viennin terminaali-ilmoituksia tehdään Avisossa reilut 2000 kappaletta kuukaudessa.

JATKUVAA KEHITYSTYÖTÄ

Sähköisten palveluiden kehittäminen satamaoperoinnissa ei suinkaan jää tähän viennin terminaali-ilmoitukseen. Yksi sen jatkokehityshanke on sähköinen reeferin kytkentäpyyntö Aviso-palvelussa. ”Sitä työstetään parhaillaan ja on odotettavissa, että se olisi käyttöön­ otettavissa kesällä”, Lindholm sanoo. Lindholmin mukaan tällä hetkellä selvitetään myös, toimisiko vastaavanlainen Aviso-palvelu myös tuonnin terminaali-ilmoituksissa.

Viennin terminaali-ilmoituksia tehdään Avisossa reilut

2000

18

1/2020

kappaletta kuukaudessa.

Steveco on käynyt viime aikoina huolintaliikkeiden kanssa keskustelua siitä, missä muissa huolinnan kohdissa IT-teknologiasta olisi hyötyä. ”Yhteinen ajatuksemme siitä, että sähköisiä palveluja kehitetään edelleen, on vahva. Joskus hyvinkin yksinkertaisella sähköisellä keinolla virheitten määrää saadaan pienemmäksi.”


MIELIPIDE

Kaasulogistiikka levisi ympäri maailman

Gasum

KUVA: TOMI PARKKONEN

Myös jätehuoltoa tehostetaan, minkä ansiosKAASULOGISTIIKKA ON YLEISTYNYT kaikilla ”Käytössä ta saadaan yhä enemmän biojätteitä talteen ja mantereilla. Erityisen nopeaa kasvu on ollut oleva tule­ meille polttoaineeksi. Suomalaisilla on tässä vielä Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös Keski-Eurooppa on pysynyt vauhdissa hyvin vaisuuden kirimistä, sillä sekajätteen joukossa on arviolta 30-40 prosenttia biojätettä. mukana. ratkaisu.” Energiayhtiö Gasum on hyvin poikkeukselBiokaasu on kasvanut myös pohjoismaisille linen yritys, sillä kaasu- ja energiamarkkinoiden kuljetusyrityksille yhä relevantimmaksi vaihtoasiantuntijuuden lisäksi yhtiö on myös merkitehdoksi sitä mukaa, kun kaasutankkausasemien tävä pohjoismainen kiertotaloustoimija. Suomen lisäksi verkosto on kasvanut. yhtiöllä on toimintaa Ruotsissa ja Norjassa. Halu ja tarve saada myös raskas kalusto kulkemaan Pelkästään Suomessa käsittelemme biokaasulaitokuusiutuvilla polttoaineilla voimistuu, ja kaluston sillamme noin 500 000 tonnia biohajoavia valmistajat kasvattavat kaasumallistojaan. Ivecolla on jätteitä, kuten jätevedenpuhdistamojen ollut kaasukuorma-autoja jo useita vuosia, ja kaasulietteitä ja kauppojen pakkauksellista malleja löytyy nyt myös Volvolta, Renaultilta, Scanialta biojätettä. ja Mercedekseltä. Biojätteistä jalostetaan yhä Scanian raskaan kaluston myynnistä Suomessa oli enemmän liikennekaasua. Lukuisten viime vuonna noin neljä prosenttia kaasulla toimivia. laajennushankkeiden lisäksi pääkauLuku saattaa äkkiseltään kuulostaa vaatimattomalta, punkiseudun kupeeseen Lohjalle on mutta todellisuudessa se kertoo murroksen voimistulossa Gasumin uusi biokaasulaitos, tumisesta. Mikäli kaasuun siirtyminen on aiemmin jonka biojätteen käsittelykapasiteetti on tuntunut kovin eksoottiselta, nyt edelläkävijät ovat 60 000 tonnia vuosittain. ehtineet näyttää käytännön esimerkkiä ja madaltaa Laitoksen lopputuotteina saadaan uukynnystä. siutuvaa biokaasua sekä ravinteiLiiketoimintaympäristö on muutta, joilla voidaan korvata liikentunut pysyvästi ympäristöarvoja teen fossiilisia polttoaineita ja korostavaksi. Ympäristöystävälviljelyn väkilannoitteita. liset tuotteet ja energiamuodot Kiertotaloudesta puhueivät ole enää aikoihin olleet taan tulevaisuuden teemalogistiikassakaan pelkkää na, mutta me toteutamme puhetta vaan konkreettissitä päivittäin parhailta arkea. laankin. Ja mieluusti Biokaasuun siirkorostamme uusiutymistä vauhdittaa tuvan biokaasun myös julkinen valta. hienoutta: meillä Suomi on sitoutuon jo nyt käytössä nut Pariisin ilmasoleva tulevaisuuden tosopimukseen, ratkaisu. jonka mukaan kumipyöräliikenteen on puolitettava päästönsä 2030 mennessä. Viime syksynä hyväksytty CVD (Clean Vehicle Directive) puolestaan edistää julkisissa MIKKO SIMOLA myyntipäällikkö, hankinnoissa puhtaiden ajomaa- ja biokaasu neuvojen yleistymistä. 1/2020

19


SATAMASSA teksti Eija Anttila

YKSITYISET SAHAT SEURASIVAT STORA ENSON IMUSSA LOVIISASTA HAMINAAN STORA ENSO KESKITTI ALKUVUODESTA SAHATAVARA­ LIIKENTEENSÄ HAMINAAN. YLIVOIMAISESTI SUURIN OSA SUOMEN KAIKESTA SAHATAVARASTA VIEDÄÄN HAMINAN-KOTKAN SATAMAN KAUTTA MAAILMALLE.

20

1/2020


päätös siirtää sa”Tehot Haminassa ovat nousseet, samoin hatavaraliikenteensä Loviisasta Haminaan on palvelukyky ja sen laatu”, Sinikannas sanoo. kasvattanut Haminan sataman kautta kulkevan Stora Enson sopimuksella on itseään suusahatavaraliikenteen määrää huomattavasti. rempi merkitys, sillä se on poikinut Haminaan Satamaoperaattori Stevecolle ja sen tytäryhtimyös muuta liikennettä. Laivalinjojen siirölle Saimaa Terminalsille keskittämispäätös on ryttyä merkittävän toimijan myötä Loviisasta merkittävä. Haminaan, on myös muu liikenne kasvanut ”Sahatavaraliikenteen kasvu Haminan satamerkittävästi. massa on tämän ansiosta useita satoja tuhansia kuutioita vuodessa”, sanoo Saimaa Terminalsin SAHATAVARALIIKENTEEN YLIVOIMAINEN tuotantopäällikkö Arto Sinikannas. YKKÖNEN Paitsi Stora Enson sahoilta sahatavaraa tulee Stevecolla metsäteollisuudesta vastaava myynHaminaan varastoitavaksi ja edelleen laivattatijohtaja Markus Myllylä on niin ikään tyytyvaksi todella paljon myös yksityisiltä sahoilta. väinen hyvin liikkeelle lähteneeseen uuteen Sahatavaraa viedään Haminasta pohjoiseen sahatavaraliikenteeseen Haminassa. Afrikkaan – Marokkoon, Tunisiaan, Algeriaan ”Näkymät tälle vuodelle ovat olleet haasteelliset alkuvuoden lakkojen ja koronapanja Egyptiin, sekä UK:n ja Ranskan suuntaan. demian vuoksi, mutta nykyisten sopimusten Jo ennen Stora Enson päätöstä keskittää samyötä tulevaisuus näyttää kuitenkin varsin hatavaravientinsä Haminaan Hamina-Kotkan valoisalta”, Myllylä sanoo. sataman kautta on kulkenut merkittävä osa, Hamina-Kotka on ylivoimaisesti suurin lähes 40 prosenttia, Suomen sahatavaraviensahatavaran vientisatama Suomessa ja uuden nistä. liikenteen myötä Sataman asema vain vankisLISÄÄ VARASTOTILAA, NOSTUREITA JA HENtuu. Kohta lähestytään tilannetta, että puolet KILÖKUNTAA kaikesta sahatavarasta viedään Haminan ja Stora Enson sopimuksen myötä Saimaa TermiMussalon satamien kautta. nalsin oli hankittava lisää varastotilaa, laitteita Myllylän arvion mukaan kokonaisvienti ja henkilökuntaa. Sinikannaksen mukaan viisi Haminan ja Mussalon kautta saattaa yltää nosturia on hankittu ja uutta henkilökuntaa tänä vuonna jo yli kolmen miljoonan kuution, rekrytoitu. Vuonna 2018 oppisopimuskurssin vaikka vuosi on ollut todella haastava ja poikkäyneistä 15 oppilaasta yhtiö palkkasi 80 prokeuksellinen näiden ulkopuolisten ongelmien senttia vakituiseen työhön. vuoksi.

STORA ENSON TAMMIKUINEN

HAASTAVA VUOSI SAHATEOLLISUUDELLE Kuluva vuosi on suomalaisille sahoille haastava. Alkuvuodesta alaa koetteli kuukauden mittainen lakko ja miltei heti perään alkoivat koronaviruksen leviämisestä aiheutuvat ongelmat. Koronapandemia kohtelee metsäteollisuuden eri sektoreita eri tavalla. Pehmopapereiden ja niiden raaka-aineeksi tarvittavan sellun vienti vetää, kun taas sahatavaran ja vanerin vienti vähenee voimakkaasti rakentamisen pysähtyessä koronaviruksen vastaisten rajoitustoimien ajaksi. ”Eivät rakentaminen ja sahatavaran vienti kokonaan ole pysähtyneet. Moni tavara liikkuu

edelleen. Isoja vaihteluja on tavaran kohdemaista riippuen”, sanoo Sahateollisuus ry:n puheenjohtaja Tommi Sneck. Esimerkiksi Kiinaan ja Japaniin, joissa koronaepidemia alkaa olla hallinnassa, kysyntä on jo hyvää. Sneck huomauttaa, että tavaran kulkeminen Suomesta Kaukoitään kestää kaksi kuukautta. Sneckin mukaan alkusäikähdyksen jälkeen kotimaassakin rakentamista on edelleen. Vaikka yksityisasiakkaita ei rautakaupoissa juuri näy, ammattilaiset ja rakennusliikkeet kyllä käyvät.

1/2020

21


HENKILÖ

Ajan tasalla kaikilla osa-alueilla

Muutoksen hallitsija Stevecon logistiikkayksikön operatiivisen päällikön Pauliina Lindholmin työnkuva on moni­ puolinen. Hänen tavoitteensa on tehdä yksikkönsä toiminnasta entistä sujuvampaa. teksti Eija Anttila kuva Johannes Wiehn

INFO

Pauliina Lindholm Aloittanut Stevecolla v. 1996 Työskennellyt logistiikkayksikön operatiivisena päällikkönä vuodesta 2016. Perhe mies ja kaksi lasta Harrastaa mökkeilyä ja pioneja

22

1/2020


HAMINALAINEN PAULIINA LINDHOLM on edelleen. Tuohon aikaan elettiin (45) on työskennellyt Stevecolla Venäjän liikenteen nousukautta, eikä oikeastaan koko työikänsä. Hän tuli huolinnan tehtäviin ollut olemassa taloon 21-vuotiaana Stevecon oman muuta koulutusta kuin yrityksen huolinnan oppisopimuskoulutuksen oma. Siitä hän on päässyt nauttimaan kautta syksyllä 1996. Siitä asti hän on työuransa aikana muulloinkin uusiin ollut eri tehtävissä huolintaosastoilla tehtäviin siirtyessään. ja erilaisissa toimihenkilötehtävissä, ”Nykyiset tehtäväni ovat sen myös myynnin tehtävissä. verran vaihtelevia, että minulla ei ole Vuodesta 2012 lähtien Lindholm mitään kiirettä siirtyä mihinkään. Täon työskennellyt esimiehenä ja män työnantajan palveluksessa paras nykyisessä tehtävässään juttu on ollut se, että olen logistiikkayksikön opepäässyt tekemään erilaisia Logistiikassa asioita. Siinä pysyy mieli ratiivisena päällikkönä vuodesta 2016. virkeänä.” on aina ”Yksikössämme on muuttuvia nelisenkymmentä henVAIHTELUA tekijöitä, kilöä. Vastaan yksikön JA LAAJUUTTA toiminnasta ja sen keMielenkiintoiseen työhön joihin pitää hittämisestä”, Lindholm liittyy olennaisesti myös pystyä sanoo. haastavuus. Lindholm reagoimaan. kuvailee johtamaansa koLindholmin rooliin kuuluvat vientilaivaus, konaisuutta laajaksi. tuontihuolinta, kuljetus”On pysyttävä ajan palvelut ja terminaalien ulkopuoliset tasalla kaikilla osa-alueilla. Kun jotain varastopalvelut. yllättävää tapahtuu, kuten esimerkiksi tämä koronapandemia, luovuus HYVIEN SATTUMIEN SUMMA joutuu kyllä koetukselle”, Lindholm Pauliina Lindholm aloitti aikanaan kuvailee. Stevecon Haminan toimipisteessä. Kun koronan aiheuttamat rajoi”Sieltä on pelkästään lämpimiä tukset alkoivat ulottua yhteiskunnan muistoja”, hän naurahtaa. jokaiselle tasolle, Lindholmille se Kotkassa hän on työskennellyt tiesi työntäyteisiä päiviä yksikkönsä vuodesta 2004. Hän siirtyi huolitsiuudelleen organisoimisessa. jan roolista myyntiin työskennellen ”Logistiikassa on aina muuttuvia pääasiassa Venäjän transitoliikenteen tekijöitä, joihin pitää pystyä reagoiparissa. maan. Se on haaste, mutta samalla se Lindholmin mielestä hänen päätyon myös ”se juttu”. misensä Stevecolle oli hyvien sattumiVaihteleva työ ja laajan kokonaien summa. Yliopistohaku ei tuottanut suuden hallitseminen yllättävissäkin tulosta, mutta tilalle ilmaantui oppi­ tilanteissa on Lindholmin työssä sopimuskoulutuksen kautta pääsy parasta, mutta sen ehdoton suola on logistiikkaan - ja sillä tiellä Lindholm mahtavan hyvä työporukka.

HELPOMMIN JA SUJUVAMMIN

Työssään Pauliina Lindholmia motivoi myös kaikenlainen kehittäminen. Logistiikassa toimintojen kehittäminen liittyy nykyisin usein digitaalisuuteen. Vastikään Lindholm oli kehittämässä menestyksellisesti viennin terminaaliilmoitusten IT-hanketta yhdessä Stevecon IT-osaston kanssa. ”En todellakaan halua siitä kunniaa itselleni. IT-osastomme tekee loistavaa työtä ja kaikenlainen kehitystyö on yhteistyötä.” Lindholmia kiinnostaa erityisesti se, miten asiat voidaan tehdä työtapoja muuttamalla helpommin ja sujuvammin, toisin. ”Ei ole enää tarkoituksenmukaista, että ihminen on konekirjoittajana. Tavoitteena on, että kerran järjestelmään syötetty tieto menisi läpi koko ketjun. Manuaalisen työn vähentäminen vähentää myös virheitä”, Lindholma pohtii. Lindholmin mielestä Stevecolla on kehitysmyönteinen ilmapiiri. Ideoita on aika helppoa saada vietyä eteenpäin. ”Mutta jos ideoita alkaa olla paljon, kaikkea ei voida toteuttaa, vaan on tehtävä priorisointia.” VAPAA-AIKANA LUONNOSSA

Pauliina Lindholm asuu edelleen Haminassa, omakotitalossa miehensä ja kahden kouluikäisen lapsensa kanssa. Vapaa-aikaansa hän viettää mielellään metsässä, merellä ja saaressa olevalla mökillä. Lindholm on hurahtanut pioneihin, jonka erilaiset lajikkeet täyttävät omakotitalon pihan. ”Noin 70 lajiketta pihalta löytyy, jollei pionien kannalta huono talvi ole tehnyt tuhojaan.”

1/2020

23


Tavara liikkuu yli rajojen ja merien Tehokas, turvallinen ja kestävä logistiikka on tänään entistä tärkeämpää. Stevecolla pidämme huolen siitä, että yrityksesi logistiikka hoidetaan fiksusti joka tilanteessa. Toimimalla itse vastuullisesti ja viranomaisohjeita noudattaen takaamme asiakkaillemme normaalin palvelutason myös poikkeusaikoina. Sinun yrityksesi puolesta, asiakkaidesi parhaaksi. Steveco on Suomen suurin ahtauspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa asiakkailleen myös tarvittavat lastinkäsittely-, huolinta-, tullaus-, kuljetus- ja varastointipalvelut. Konsernin satamaterminaalit sijaitsevat Kotkan Mussalossa ja Hietasessa, Haminassa, Helsingin Vuosaaressa sekä Saimaan alueella.

@stevecoGroup

Steveco Oy

@steveco_oy

@StevecoOy

www.steveco.fi


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.