Page 1

Exhibition May 16 → July 16

Urban fictions for possible futures

Diplareios School 3 Theatrou sq Omonoia


Urban fictions for possible futures

Έκθεση 16 Μαΐου - 16 Ιουλίου | 12:00-21:00 Διπλάρειος Σχολή (πλ. Θεάτρου 3)

Εικαστικοί, αρχιτέκτονες και designers πλάθουν διαφορετικές ιστορίες για πιθανούς αυριανούς κόσμους. Στην έκθεση Tomorrows, ουτοπικά και δυστοπικά σενάρια αξιοποιούν το μέλλον ως εργαλείο κατανόησης για το ίδιο το παρόν.

© 2017, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση sgt.gr


tomorrows.sgt.gr

Exhibition 16 May - 16 July | 12:00-21:00 Diplareios School (Theatrou sq 3, Athens centre)

Artists, architects and designers tell stories for possible tomorrow's worlds. The Tomorrows exhibition presents utopian and dystopian scenarios, where the future becomes a tool of understanding present itself.


Σημείωμα των επιμελητών Το μέλλον σήμερα μοιάζει να είναι πιο κοντά από ποτέ. Μια σειρά από περιβαλλοντικές, τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές μεταμορφώνουν τον πλανήτη και μας καλούν να αναλογιστούμε τη θέση μας σε αυτόν. Η Γη θυμίζει μια πόλη που συνεχώς εξαπλώνεται, ενώ την ίδια στιγμή περιοχές εγκαταλείπονται λόγω της κλιματικής αλλαγής και ακραίων κοινωνικοπολιτικών συνθηκών. Η ζωή στις πόλεις αναδιοργανώνεται χάρη σε έξυπνα συστήματα που διαρκώς επεξεργάζονται τις κινήσεις μηχανών και ανθρώπων. Τεχνητές οικολογίες υπόσχονται λύσεις στα προβλήματα του αυξανόμενου πληθυσμού. Καθώς διαφορετικές εικόνες που ανήκαν κάποτε στο μέλλον γίνονται όλο και περισσότερο μέρος του παρόντος, η ανάγκη κατανόησης των σύγχρονων φαινομένων γίνεται διαρκώς πιο έντονη. Η έκθεση Tomorrows εστιάζει στις πολυδιάστατες πτυχές που παρουσιάζει το μέλλον σήμερα, μέσα από το έργο καλλιτεχνών, αρχιτεκτόνων και designers. Η ενασχόληση με το μέλλον δεν είναι κάτι νέο γι’ αυτούς τους χώρους. Χαρακτηριστικές είναι οι οραματικές αρχιτεκτονικές προτάσεις της δεκαετίας του 1960 που αναφέρονταν στις υποσχέσεις των νέων δικτύων και στις δυνατότητες επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσα από την τεχνολογία. Υποθετικά σενάρια αλλά και μακρόχρονα ερευνητικά έργα, όπως η Ηλεκτρονική πολεοδομία του Τάκη Χ. Ζενέτου, επεδίωκαν να φανταστούν αλλά και να επηρεάσουν αλλαγές προς ένα θεμιτό για τον άνθρωπο μέλλον. Στη σημερινή εποχή, η ενασχόληση με το αύριο γίνεται και πάλι επίκαιρη, παρουσιάζοντας ωστόσο κάποιες σημαντικές διαφορές. Σε αντίθεση με την προσμονή για το αύριο που διαφαίνεται στα έργα του παρελθόντος, οι σημερινές αφηγήσεις ξεκινούν από τις προκλήσεις και τις αντιφάσεις που διαμορφώνουν τις πιθανές εικόνες του μέλλοντος. Σενάρια υπερβολικά, απροσδόκητα και, συχνά, παράδοξα έχουν στόχο να εγείρουν ερωτήματα και να προκαλέσουν συζητήσεις. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη πως το μέλλον καταφτάνει με διαφορετικές ταχύτητες στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές, πολλές από τις σημερινές υποθέσεις υπογραμμίζουν το ρόλο που παίζουν οι τοπικές συνθήκες και ανάγκες. Τα έργα της έκθεσης δίνουν έμφαση στις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων τόπων.

Ανάμεσά τους, ξεχωρίζουν οι πόλεις της Μεσογείου, το μέλλον των οποίων συνδέεται με την οικονομική κρίση, το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και τις μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. Σημείο αφετηρίας και αναφοράς για την έκθεση αποτελεί η Οικουμενόπολη του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, η πόλη που τον 22ο αιώνα θα καταλάμβανε ολόκληρο τον κατοικήσιμο πλανήτη. Σύμφωνα με τον οραματιστή πολεοδόμο, η επιθυμητή για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ανάπτυξη της μελλοντικής πόλης βασιζόταν στη σχέση και την ισορροπία πέντε θεμελιωδών στοιχείων. Αυτά ήταν η φύση, τα κελύφη, τα δίκτυα, η κοινωνία και ο άνθρωπος. Τα στοιχεία αυτά της Οικιστικής του Δοξιάδη αξιοποιούνται για να μελετηθούν οι συνιστώσες του μέλλοντος, αλλά και για να κατανοηθούν οι μεταμορφώσεις των προσδοκιών μας για το αύριο. Πέντε θεματικές, που προκύπτουν από τα πέντε αντίστοιχα στοιχεία, γίνονται, έτσι, αφορμές για διερεύνηση. Λειτουργούν ως βασικές έννοιες για την έκθεση, και όχι ως αυστηρές κατηγορίες. Με τον τρόπο αυτό, τα θεμελιώδη στοιχεία του Δοξιάδη επαναπροσδιορίζονται, μεταλλάσσονται και πιθανώς ανατρέπονται, επιστρέφοντας σε ένα καίριο και βασικό ερώτημα: Ποιο μέλλον, εν τέλει, είναι θεμιτό και ποιος θα είναι ο ρόλος μας στη διαμόρφωσή του; Δάφνη Δραγώνα & Πάνος Δραγώνας

Συντονισμός: Χρήστος Καρράς Επιμέλεια: Δάφνη Δραγώνα, Πάνος Δραγώνας Οργάνωση: Κωνσταντίνα Σουλιώτη Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & Επίβλεψη: Πάνος Δραγώνας & Βαρβάρα Χριστοπούλου Επιμέλεια Παράλληλων Δράσεων: Δάφνη Δραγώνα, Πάνος Δραγώνας Οργάνωση Παράλληλων Δράσεων: Πάσκουα Βοργιά, Ηρακλής Παπαθεοδώρου Επιμέλεια & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Μυρτώ Λάβδα, Ελεάννα Σεμιτέλου


Curators' Note The future never felt closer than it does today. A series of environmental, technological, and social shifts are changing the planet, forcing us to reassess our place on it. The Earth resembles a city which keeps on sprawling outwards while other areas are abandoned due to climate change and extreme socio-political conditions. Life in the urban environment is reorganized thanks to intelligent systems constantly processing human and machinic behaviour. Artificial ecologies promise to offer solutions to the problems of the ever-growing global population. As diverse images, once belonging to the future, become more and more part of the present, an urge to understand the ongoing phenomena becomes apparent. The Tomorrows exhibition unfolds the multiple aspects the future presents today through the works of artists, architects, and designers. Of course, dealing with the future is not new in these fields. Renowned are the visionary architectural proposals of the 60s which addressed the promises of the new networks, and the possibilities of overcoming environmental problems, thanks to the technological advance. The speculative scenarios, and long research projects of the time – such as the Electronic Urbanism by Takis Ch. Zenetos – aimed to imagine and influence changes towards a desirable future. Nowadays, dealing with the future is once again timely but the proposals coming from the fields of art, design, and architecture, are in a somehow different context. In less anticipation of tomorrow’s worlds, contemporary narratives rather start from the challenges and the contradictions that shape the images of the future. The current scenarios are exaggerated, unexpected, and often paradoxical, aiming to raise questions, and to provoke discussions. Furthermore, taking into consideration that the future reaches different geographical areas at a different pace, many of today’s hypotheses underline the role of the local conditions and needs.

The works of the exhibition emphasize the particularities of different areas; special attention is given to the cities of the Mediterranean region, whose future seems to be specified by the economic crisis, the climate change, and mass population movements. The exhibition takes both as a starting and a reference point the Ecumenopolis by Constantinos Doxiadis, the city that by the 22nd century would have occupied the whole of the inhabited planet. According to the visionary city planner, the desirable development of the future city for the human and the environment was based on the relation and balance between five fundamental elements, i.e. nature, shells, networks, society and anthropos [the human]. The five elements of Doxiadis’ Ekistiks are used in the context of this exhibition to study the components of the future, and also to render understandable the changes in our expectations for the future. Five themes deriving from the five respective elements become, therefore, points of exploration; they are used as basic notions for the exhibition, and not as strict categories. This way, the fundamental elements of Doxiadis are transformed, redefined, and possibly reversed, while returning to one key and central question: Which future is, at the end, the one we want, and what will be our role within its formation? Daphne Dragona & Panos Dragonas

Coordination: Christos Carras Curated by: Daphne Dragona, Panos Dragonas Organization: Konstantina Soulioti Architectural Design: Panos Dragonas & Varvara Christopoulou Parallel Events Curated by: Daphne Dragona, Panos Dragonas Parallel Events Organized by: Iraklis Papatheodorou, Pasqua Vorgia Educational Programmes Curated & Organized by: Myrto Lavda, Eleanna Semitelou


LIST OF WORKS

1

Constantinos Doxiadis, Ecumenopolis, 1959-74

2 Shu Lea Cheang,

Mediterranean Touch Screen, 2017

3 Design Earth,

Geographic Leviathan, 2016

4 Demetra Katsota & the Coastal Domains

Option Studio, Department of Architecture, University of Patras, Coastal Domains, 2016-17

14 Metahaven, City Rising, 2014 15 Takis Ch. Zenetos,

Electronic Urbanism, 1952-71

16 Manolis Daskalakis-Lemos,

Feral Remnants (Dog), 2017

17

18 Penelope Haralambidou & MArch Unit 24,

Bartlett School of Architecture, Cinematic Essays of Urban Futures, 2015-16

5 Stefania Strouza & The New Raw,

Making Shores / Making Nature, 2017

6 Cathryn Dwyre & Chris Perry,

Transitional Environments, 2015-17

7 Emma Charles, White Mountain, 2016

19 Liam Young, New City (2015-ongoing)

& Tomorrow’s Storeys, 2017

20 Lydia Kallipoliti & Andreas Theodoridis

with Erica Vinson, Xueping Li, Seraphim Le and Dakota Pace, Air Shake, 2017

8 Morehshin Allahyari & Daniel Rourke,

The 3d Additivists Cookbook: On mediterranean post-natures and the cultural now, 2017

Lina Theodorou, α2525, Athens in S.F, 2017

21

Point Supreme Architects, Tomorrow’s Commons, 2008-17

9 Erich Berger & Mari Keto,

22 Zissis Kotionis,

10 Kyriaki Goni,

23 Tobias Revell, New Mumbai, 2012

Inheritance, 2016

The Aegean Datahaven: A collaborative platform in the archipelago, 2017

11 Aristide Antonas,

Cave for an Unknown Traveler, 2014-ongoing

Hot_Camp: A Τrans Urban Block, 2017

24 AREA Architecture Research Athens,

Victoria: Way in / Way out, 2017

25 Victoria University of Wellington,

Birthright, 2016

12 Zenovia Toloudi, Silo(e)scapes, 2017

26 Adam Harvey, Stealth Wear, 2013

13 Michael Young & the Yale School

27 Ava Aghakouchak & Maria Paneta,

of Architecture Advanced Studio, The Icelandic Infrastructure 2036-2056, 2016

Sarotis Wearable Futures, 2016


32 !Mediengruppe Bitnik,

28 New Affiliates & FarzinFarzin,

Ashley Madison Angels At Work in Athens, 2017

Time Fears the Pyramids, 2017

29 Behnaz Farahi, Caress of the Gaze, 2015

33 Pinar Yoldas,

The Kitty AI: Artificial Intelligence for Governance, 2016

30 James Bridle, Homo Sacer, 2014 31 Vassiliea Stylianidou,

“Hello! My name is Β_ _ o _ _ _ _ _ _ _ _d _ y _ _ and I am here to abduct the f_ _ _ut_ _ u_ _ _ _ _ _ re_ _ _”, 2017

33

32

24

30

28

27

31

29

26

23

22

21 20

25 18 17

1 16 2

15

9

3 4 5

19

6

7

12

8 10

11

13

14


ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Λέξεις & Σκέψεις

Η είσοδος είναι δωρεάν και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν από κάθε εκδήλωση.

Συζητήσεις για το αύριο 17 Μαΐου | 17:00-22:00 | Διπλάρειος Σχολή Συμμετέχοντες: Behnaz Farahi, Adam Harvey, Στεφανία Στρούζα και The New Raw, Ζηνοβία Τολούδη, Liam Young, Michael Young, Πηνελόπη Χαραλαμπίδου Συντονίζουν: Δάφνη Δραγώνα, Πάνος Δραγώνας Τάκης Χ. Ζενέτος: Ηλεκτρονική πολεοδομία, 40 χρόνια μετά 29 Ιουνίου | 19:00 | Μικρή Σκηνή, Στέγη Ομιλητές: Πάνος Δραγώνας, Λυδία Καλλιπολίτη, Μανόλης Μαρμαράς, Γιώργος Τζιρτζιλάκης Εργαστήρια για ενήλικες

Πληροφορίες - Kρατήσεις: digital@sgt.gr Δωρεάν συμμετοχή Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

Μη πιθανός τόπος: Κριτικός σχεδιασμός και αστικά περιβάλλοντα 27-28 Μαΐου | 11:00-17:00 | Διπλάρειος Σχολή Συντελεστές: Strange Telemetry (Tobias Revell και Georgina Voss) #Additivism Workshop: Σχεδιάζοντας μέλλοντα μετα-φύσης 10-11 Ιουνίου | Διπλάρειος Σχολή Συντελεστές: Daniel Rourke, Geraldine Juárez Βιο-χάκαρε όπως η γιαγιά σου: πρακτικές ζύμωσης και το μέλλον της τροφής 15-16 Ιουλίου | Διπλάρειος Σχολή Συντελεστές: Denisa Kera, Matthias Fritsch Εργαστήρια για παιδιά

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 213 017 8002 | education@sgt.gr

Πεζοδρόμια: Η μικρογραφία της πόλης μας 14 Μαΐου – 18 Ιουνίου | 11:00-14:00 | Στις γειτονιές γύρω από τη Στέγη Παιδιά 8-12 ετών | 54 € (και για τις έξι συναντήσεις) Συντελεστές: Βασίλης Βασιλειάδης, Φάνης Καφαντάρης, Σταύρος Μουζακίτης, Catriona Gallagher Εργαστήρια για σχολεία

Πληροφορίες - Κρατήσεις: 213 017 8002 | education@sgt.gr Κόστος συμμετοχής: 3 € ανά μαθητή

Tomorrows: Τα σχολεία επισκέπτονται μια έκθεση από το μέλλον Μάιος-Ιούλιος 2017 Συντελεστής: Νίκος Βογιατζής


PARALLEL EVENTS Talks & Thoughts

Entrance is free and on a first come, first served basis. Distribution of tickets begins one (1) hour before each event.

Tomorrow’s Talks 17 May | 17:00-22:00 | Diplareios School Participants: Behnaz Farahi, Penelope Haralabidou, Adam Harvey, Stefania Strouza and The New Raw, Zinovia Toloudi, Liam Young, Micheal Young Moderated by: Daphne Dragona, Panos Dragonas Takis Ch. Zenetos: Electronic Urbanism, 40 years after 29 June | 19:00 | Upper Stage, OCC Speakers: Panos Dragonas, Lydia Kallipoliti, Manolis Marmaras, Yorgos Tzirtzilakis Workshops for adults

Information - Reservation: digital@sgt.gr Participation is free Workshops will be held in English.

Impossible Place: Critical Design and Urban Spaces 27-28 May | 11:00-17:00 | Diplareios School With: Strange Telemetry (Tobias Revell and Georgina Voss) #Additivism Workshop: Designing Post-Natural Futures 10-11 June | Diplareios School With: Daniel Rourke, Geraldine Juárez Biohack like your grandma: fermentation practices and the future of food 15-16 July | Diplareios School With: Denisa Kera, Matthias Fritsch Workshops for children

Information - Reservation: 213 017 8002 | education@sgt.gr

Pavements: our city in miniature 14 May - 18 June | 11:00-14:00 | In the neighbourhood of the OCC Children 8-12 years | 54 € (for all 6 sessions) With: Vasilis Vasileiadis, Fanis Kafantaris, Stavros Mouzakitis, Catriona Gallagher Workshops for schools

Information - Reservation: 213 017 8002 | education@sgt.gr Cost: 3 € per student

Tomorrows: Schools visit an exhibition from the future May-July 2017 With: Nikos Vogiatzis


ΧΟΡΗΓΟΊ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ & MARKETING ΤΜΉΜΑ ΕΚΔΌΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ


Tomorrows: Urban fictions for possible futures

Artists, architects and designers tell stories for possible tomorrow's worlds.

2016 → 17

sgt.gr

TOMORROWS | URBAN FICTIONS FOR POSSIBLE FUTURES  

Tomorrows | Urban fictions for possible futures | May 16 - July 16 | Exhibition | Diplareios School, 3 Theatrou sq, Omonoia | http://www.sgt...