Safe Cards - Turvakortit - Swedish

Page 1

SU

U

ME

N

LA

ESTÖ ÄRJ

SUO

PE

KU

OSA

TURVA T I T R O K

SJ

I

LL

T U R VA L L I

S

ST

A AV

E STUSALAN K

S

Säkerhetskort

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


OSALLISTAVA

TURVALLISUUS

A T U R VA L L I S

UU

ME

N

PE

Säkerhetskort

RJES

US

SUO

TURVA KORTIT

OSA

IS

V TA

S

LL

MAAHANMUUTTAJILLE

LA

STUS LAN A

S KE

K

Säkerhetskorten har tagits fram av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) i samarbete med Säkerhet för deltagande specialteam (OTE) och Säkerhet för deltagande invandrare (OTE-M). Korten är och andra sidan lämplig för alla som är intresserade av säkerhet. Syftet med materialet är att tillhandahålla en integrerad bas med information om vardaglig säkerhetsteknik tillsammans med andra produkter och metoder som förbättrar säkerheten. Säkerhetskorten består av 50 kort. Paketet innehåller fem jokerkort, 44 temakort och ett omslagskort. Jokerkort innehåller mer omfattande säkerhetsinformation om säsongerna, allemansrätten, rörlighet och påverkan av livsstil och sociala skyddsnät på vardagen.


S

U

TURVALLI

AL

TURVA KORTIT KÖ

US

LI

OSAL

H

A TURV

S

U

US

I LL

OSA

OSA

US

SU

LI

S

EN

AV

US

J

ST

SU

TURVA KORTIT

AL

AL US

N TURV

A TURV

SU

ISE

AV

LI

M

ST

AR

U

S

U

LL

UU

SU

K

RVALLI

A T U RVA

IK

TU

AV

TURVA KORTIT

LI

PA

LO

US

TURVA KORTIT

ST

LL

I

L SU

OSAL

VA T U RVA

LI

TA

IS

S

LI

LI

Korten är indelade i fyra teman

TURVALLI

Kortens innehåll Det finns 11 kort för varje tema. Korten utvärderar varför, var och hur man använder produkten eller arbetssättet. På liknande sätt finns det tips som är bra att veta och mer information om korten. Korten ger också information om den uppskattade lägsta kostnaden (prisnivån för 2019) för produkterna och potentiella inköpsställen. Priser är endast vägledande, det slutliga priset kommer att påverkas av varumärket, produktstrukturen, kvaliteten och inköpsplatsen. Vanliga namn används för inköpsställen och alla produkter finns även i onlinebutiker.

Detaljhandel Kortpaketet (liksom vissa produkter) finns också tillgängliga i SPEK-onlinebutiken: http://verkkokauppa.spek.fi/. Korten finns både i tryckt och elektroniskt format. Säkerhetskorten finns inte bara på finska utan även på tio andra språk. De olika språkversionerna finns tillgängliga i elektroniskt format på webbplatsen: www.spek.fi/OTE och www.spek.fi/OTE-M från och med början av 2020. Materialet finns tillgängligt kostnadsfritt för icke-kommersiellt tillsammans med en hänvisning. Korten tillverkas med stöd från Funding Center for Social Welfare and Health Organisations (STEA). Den första utgåvan av korten släpptes i november 2019.   © Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


L

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Livsstilar -

alkohol, tobak och mediciner


L

Livsstilar - alkohol, tobak och mediciner

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Alkohol Alkohol används ofta som festdryck och av vissa människor för berusning. Överdriven alkoholkonsumtion ökar risken för sjukdomar och olyckor samt orsakar sociala problem och kan förkorta livslängden. Alkohol är en bidragande orsak till många drunkningsolyckor, trafikolyckor och fallolyckor. Drickande av alkohol äventyrar säkerheten både i kallt och i varmt väder. Om du dricker ska du inte köra. Alkohol är förbjudet på arbetsplatsen och på vägen. Alkohol ska inte intas tillsammans med läkemedel.

Tobak Tobak är lagligt i Finland. Köp och innehav av tobak är förbjudet för personer under 18 år. Tobak får inte säljas eller ges till en minderårig. Rökning har stor påverkan på hälsan. Den ökar risken för cancer. Tobaksrök är också ohälsosamt. Rökning är förbjuden på allmänna platser. Rökning ökar risken för brand. Risken förvärras av rökning och missbruk. Se till att inga lättantändliga material finns närvarande när du röker. Fimpar ska placeras i ett askfat eller en burk. Vårdslös rökning utomhus ökar risken för bränder i naturen.

Mediciner Läkemedel används till att behandla sjukdomar. Alkohol och andra berusningsmedel ska inte användas tillsammans med läkemedel för att läkemedlet ska verka och verka så som avsett utan biverkningar. Läkemedel ska användas enligt anvisningar från din läkare. Läkemedel ska köpas på apoteket. En annan persons receptbelagda läkemedel ska inte användas.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

©Juho Sihvonen

Rörelse ELÄMÄNTAVAT


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

Rörelse

N

Varför vara uppmärksam? Fall är den vanligaste dödsorsaken i Finland. Att resa i trafiken kan också äventyra vardagssäkerheten. Säkerheten hos rörligheten måste därför ägnas särskild uppmärksamhet både inomhus och utomhus.

Hur gör jag den säker? Säkerheten hos rörlighet består av flera olika aspekter. Säkerställ alltid åtkomlighet och god allmän belysning. Använd rörelsehjälpmedel vid behov. Säkerställ åtkomlighet. Håll vägar och dörröppningar fria från blockerande föremål. Minimera antalet onödiga föremål (brandbelastning) både i hemmet och i trapphusen. Se till att ramper och trappor är utrustade med robusta ledstänger. Se till att gården och gångvägarna sandas för att undvika hala förhållanden. Säkerställ god belysning inomhus och utomhus. Du kan förbättra belysningen med strålkastare och fristående lampor. Utomhus används ficklampor och strålkastare. Tänk även på att träna och använda fitnessbandet, röra dig säkert utomhus och använda lämpliga skor för förhållandena och vädret. Använd positioneringsteknik ifall du skulle gå vilse. Syn och hörsel är också viktigt för säker rörelse. Använd glasögon och hörapparat vid behov. Ett hörhjälpmedel är också en bra säkerhetsfunktion som du kan använda innan du köper en hörapparat.

Rörlighet och trafik När du reser i trafiken ska du välja en säker tid och rutt. Om du inte gillar att köra kan du överväga att sluta köra frivilligt. Säkerheten hos rörlighet måste också beaktas vid cyklande och promenader. Kom ihåg trafikreglerna och att se dig omkring samt vara synlig för trafikanter.

Hjälpmedel för ökad säkerhet Träning är viktigt för musklerna och förgyller vardagen. Därför är det värt att motionera, även om det är en utmaning. Med de rätta verktygen kan du fortsätta även om din prestation försämrats. Du kan också träna säkert med hjälp av en annan person!

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


T

DE

TURVA KORTIT AM

KE

U

IS

LL S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Allemansrätten ELÄMÄNTAVAT


Allemansrätten

T

DE

AM

KE

U

IS

LL

TURVA KORTIT

S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

I Finland är allemansrätten omfattande: du kan röra dig i naturen och njuta av naturen på ett fritt och mångsidigt sätt. Allemansrätten gäller alla som bor i Finland. Du behöver inte be om tillåtelse. Kom ihåg att allemansrätten inte gäller i naturreservat såsom nationalparker. Ta alltid reda på områdets regler i förväg när du ska besöka ett sådant område. Reglerna har företräde framför alla rättigheter.

Det är tillåtet att • • • • •

Promenera, åka skidor och cykla. Dock inte i trädgårdar, odlingsarealer och åkrar Kampa är också tillåtet Plocka vilda bär, svamp och oskyddade växter Fiska (kom ihåg fisketillstånd) Åka på vatten och is.

Det är inte tillåtet att • • • • • • • • • •

Störa och skada andra, naturen eller miljön Störa fågelbon och vilda djur Fälla och skada träd Plocka mossa, lavar, jord och trä Störa personlig integritet Lämna skräp Kör ett motorfordon i naturen Fisk och jakt utan lämpliga tillstånd Tända en öppen eld på någon annans mark Tända en öppen eld när det utfärdats skogsbrandvarningar.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Socialt skyddsnät


Socialt skyddsnät

LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Varför använda det? Det sociala skyddsnätet stöder dig i din vardag och ditt liv. Det ökar människors säkerhet och känsla av säkerhet.

Vart använder jag den? Du kan be om hjälp eller så kan dina nära och kära hjälp i situationer där ens egna färdigheter eller resurser är otillräckliga. Det finns ett behov av ett säkerhetsnät för fysiskt, psykologiskt och psykosocialt stöd. Behovet av stöd kan uppstå vid livskriser och traumatiska situationer.

Hur använder jag den? Var aktiv och skapa ett eget socialt skyddsnät av nära och kära såsom släktingar och bekanta eller personer från arbetet m.m. Få godkännande från nära och kära om att ta med dem i ditt sociala skyddsnät. Anteckna nyckelpersonerna i nätverket på ett formulär och placera formuläret på en framträdande plats. När du behöver hjälp ska du leta upp rätt person på formuläret vid namn Säkerhetsnät och kontakta personen. Du förklarar din situation och ber om hjälp.

Vad behöver jag veta? I Finland hjälper över en miljon personer en annan person. En del människor har ett naturligt och mycket omfattande säkerhetsnät. För vissa människor är säkerhetsnätet ett väldigt litet. Å andra sidan är till och med en enda stödperson bra. I slutändan kan säkerhetsnätet bestå av myndigheter vars uppgift är att hjälpa personer i nöd.

min un tur vav erkk oni

MINÄ

Mitt säkerhetsnät-formuläret finns på: www.spek.fi/ote

Det finns tre olika modeller av säkerhetsnät, välj den som passar dig bäst. Modellen kan också innehålla namn och telefonnummer på yrkesverksamma personer som erbjuder vardagsstöd, hemsjukvård, sotning samt tjänsteleverantörer. Om informationen finns nedskriven går det snabbare och är enklare att få hjälp i nödsituationer. © Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Säsonger


ST

A TURVAL

L

TURVA KORTIT A ODENAJ

Säsonger

S

VU

UU

OSALLI

AV

IS

´

T

Vinter Vintern i Finland är lång och vädret är annorlunda i olika delar av Finland. Temperaturen under vintern sträcker sig från noll till minusgrader. Temperaturen kan sjunka ända till -30 grader. Vinden ökar frosten. På grund av att temperaturen kan vara under noll är det viktigt att klä sig varmt. Det är bra att ha flera lager med kläder. Om du inte bär tillräckligt med kläder kan du bli kall och börja frysa.

Vår Under våren smälter snön, vattnet i floderna ökar och isen börjar röra sig. Smältande snö kan orsaka översvämningar. En del vägar kan stängas av på grund av översvämningar. Man kan inte gå på isen på våren. Isen kan se tjock ut trots att den är svag och inte tål att gå. På våren ska du inte tända eldar eftersom det finns risk för skogsbrand. Det är även förbjudet att förbränna avfall. Risken för skogsbränder kan fortsätta in på sommaren och hösten.

Sommar På sommaren njuter vi av ljuset och värmen. Det kan dock ibland vara för varmt. Om så är fallet ska du komma ihåg att dricka tillräckligt och skydda dig mot alltför mycket solljus. Långvarig värme är en belastning för din kropp, försök därför att hålla ditt hem svalt. Under sommaren simmar folk i havet och i sjön. Vattnet kan dock vara kallt. Lär dig att simma. Om du inte kan simma ska du använda en flytväst. Lämna inte ditt barn utan tillsyn på en strand, inte ens en kort stund.

Höst Sensommaren och höstkvällarna är mörka. När du är utomhus ska du använda reflexer. När temperaturen sjunker till noll kan vägar bli hala. Under hösten ska du klä dig varmt efter vädret. Hösten är en bra tid för att plocka svamp. Om du ska plocka svamp ska du lära dig skilja ätbara svampar från giftiga. Kom ihåg allemansrätten. När temperaturen sjunker under hösten kan det bildas is på vägen och vägen bli mycket halt. Vinterdäck måste användas för säker bilkörning. Kör försiktigt.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Checklista fÜr säkerhet i hemmet


Checklista för säkerhet i hemmet

Varför använda det? Använd checklistan för att kontrollera säkerheten i ditt och din nära och käras hem och åtgärda potentiella faror.

Vart använder jag den? I ditt hem eller hemmet hos nära och kära.

Hur använder jag den? Skaffa en checklista och gå igenom varje punkt på listan. Om det du kontrollerar är godtagbart så markerar du den gröna rutan. Om det finns ett problem markerar du den röda rutan. Skriv därefter ner nödvändiga korrigerande åtgärder. Utvärdera om du kan göra reparationen eller bytet själv eller om du behöver hjälp. Skriv ner vem som ska åtgärda problemet samt när. Se även till att reparationer utförs.

Hur mycket kostar det? Den utskrivbara versionen är gratis, online för mindre än 1 € / artikel, www.spek.fi/ote

Vart kan jag köpa det? SPEKs webbplats eller onlinebutik. Observera att det finns flera liknande checklistor. Räddningstjänster delar till exempel ut olika checklistor i sina områden. Alternativa listor finns även på webbplatsen.

Viktigt att veta Ta dig tid att gå igenom checklistan. Det är en bra idé att diskutera säkerhetsfrågor och deras status med hela familjen. Det är viktigt att alla är medvetna om potentiella säkerhetsbrister och behovet av att reparera dem. Tänk på att checklistan inte ersätter ett formulär för självövervakning som skickats ut av räddningstjänsten eller brandinspektionen. Observera att en invånares tillstånd och livssituation kan förändras. Vid betydande förändringar måste checklistan granskas och uppdateras.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


112 Suomi ansรถkan


112 Suomi ansökan

Varför använda det? 112 Suomi är en nedladdningsbar app för din smarttelefon. Den hjälper dig få hjälp snabbare vid nödsituationer. Information om varifrån samtalet kommer skickas automatiskt till larmcentralen. Det går snabbare att ta emot nödsamtal och hjälp kan skickas omedelbart till rätt destination.

Vart använder jag den? Vid en nödsituation då du eller någon annan behöver hjälp.

Hur använder jag den? Appen finns i App Store under namnet ”112 Suomi”. Följ instruktionerna i App Store för att ladda ner appen. Placera ikon på en framträdande plats i din telefon. Ge appen åtkomst till din telefons platsdata. Starta appen och ange ditt telefonnummer. Applikationen är därefter redo att användas. Vid en nödsituation klickar du på appen 112 Suomi i din telefon och därefter på knappen RING 112 följt av telefonlurikonen. Berätta ditt namn och vad du behöver hjälp med. Stäng inte av telefonen förrän du fått tillåtelse av katastrofhanteringscentret.

Hur mycket kostar det? Den är gratis. Du kan ringa ett larmnummer även om du inte har pengar på din telefon.

Vart kan jag köpa det? 112 Suomi är gratis och kan laddas ner från App Store på smarttelefoner.

Viktigt att veta Ytterligare tjänster i Suomi 112-appen inkluderar larmnummer och icke-brådskande assistans samt överföring av faroinformation. Uppdatera appen regelbundet. Du kan ändra språket i appen och ditt telefonnummer bland inställningarna. Din mobiltelefons GPS-lägesbestämning måste vara påslagen om du vill att den mest exakta platsinformationen ska skickas till larmcentralen.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Kemikalier


Kemikalier

Varför använda det? Kemikalier används dagligen. De underlättar vardagen.

Vart använder jag den? Kemikalier används för rengöring, tvätt, diskning och personlig hygien. Kemikalier används som bränsle och smörjmedel i bilar och maskiner. Gödselmedel (inklusive gödselmedel för blommor), insektsmedel, råttgift, tändvätska, och fyrverkerier är farliga ämnen. Kemikalier är farligt avfall. Bortskaffa dem korrekt.

Hur använder jag den? Produkterna har en manual. Följ den. Observera varningstecknen:

explosiv

frätande

oxiderande

giftig

Farligt för hälsan

miljöfarliga ämnen

gas under tryck

brandfarligt

hälsorisk/ farligt för ozonskiktet

Förvara kemikalier i originalförpackningen. Undvik kontakt mellan kemikalier och mun, hud, ögon och lungor. Förvara alltid kemikalier utom räckhåll för barn och husdjur. Använd skyddsutrustning (handskar och skyddsglasögon) och skydda dina andningsorgan och ventilera området om så behövs.

Vart kan jag köpa det? Hushållsbutiker, snabbköpskedjor, onlinebutiker. Köp kemikalier från en ansedd återförsäljare.

Viktigt att veta Kemikalier kan vara skadliga för hälsan och miljön. Kemikalier som är farliga för hälsan kan orsaka hud- och ögonirritation, förgiftning och ha allvarliga långsiktiga effekter. Ta hänsyn till miljöpåverkan vid användning och bortskaffande av kemikalier. Bortskaffa alltid onödiga kemikalier korrekt. Ring 112 vid en kemisk nödsituation.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Informationssäkerhet


Informationssäkerhet

Varför använda det? Att förvara din information säkert skyddar mot både kränkningar av privatlivet och ekonomiska oegentligheter. Det ökar också känslan av säkerhet. Varningsklistermärket hjälper dig att komma ihåg att polisen och anställda på banken aldrig frågar om din internetbank eller ditt bankkorts identifikationsnummer över telefonen, på gatan eller i dörren. Om du blir lurad påskyndar bankens larmnummer och 112 rapporteringen av potentiella brott.

Vart använder jag den? Tänk på säkerheten i alla dina vardagliga aktiviteter. Använd klistermärket hemma och i dina nära och käras hem.

Hur använder jag den? Lämna inte ut din bank-ID, lösenordet till din e-post, och elektroniska åtkomstkoder till andra personer. Skriv din banks telefonnummer på klistermärket och använd det vid en nödsituation för att rapportera nätfiske och liknande. Sätt klistermärket på en framträdande plats i ditt hem. Klistermärket påminner dig om att inte lämna ut dina bankkoder. Ge inte heller ut din PIN-kod till ditt betalkort. Om du av misstag lämnar ut din information ska du omedelbart ringa banken och rapportera situationen. Din bank hjälper till att skydda ditt konto. Rapportera även brottet till polisen.

Hur mycket kostar det? Det är gratis.

Vart kan jag köpa det? Delas ut av polisen och diverse samarbetsorganisationer. Klistermärken finns på finska, svenska och engelska.

Viktigt att veta Lär dig IT-färdigheter och håll dem uppdaterade. Uppdatera din dator och smarttelefons mjukvara regelbundet. Använd antivirusprogram. Ta hand om lösenord för e-postadresser och andra elektroniska tjänster. Var försiktig när du öppnar e-postmeddelanden med bifogade bilagor. Allt bra som e-postmeddelanden lovar är inte sant! Lämna inte ut din bankkod och ditt betalkorts PIN-kod till andra personer eller din familj. Förvara din bank-ID utom synhåll. © Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


SpĂĽrningssystem


Spårningssystem

Varför använda det? Spårningssystem används till att öka den personliga säkerheten. En persons position kan hittas via en mängd olika enheter som till exempel smarttelefoner, smartwatch och separata spårningssystem.

Vart använder jag den? Spårningssystem kan användas utomhus och om man går vilse (barn och personer med minnesproblem). Spårningssystem används till att ta reda på vart en person i behov av hjälp befinner sig. De är lämplig för användning utomhus. Vissa satellitföljare kan även hitta en person (enhet) inomhus. Vissa satellitföljare har också en larmkapacitet eller telefonsystem.

Hur använder jag den? Om du använder ett separat spårningssystem behöver du en smarttelefon att parkoppla den med. Ladda ner appen för spårningssystemet till din smarttelefon. Anslut enheten till den mottagande smarttelefonen. Platsinformationen kan därefter avläsas vid behov. Kom ihåg att ladda båda enheterna regelbundet! En smarttelefon med platsspårning kan också användas för spårning. Detta kräver en andra smarttelefon.

Hur mycket kostar det? Separata spårningssystem från 90 € + driftskostnader beroende på användning (dataavgift på cirka 50 € / år)

Vart kan jag köpa det? Onlinebutiker, hushållsbutiker, telefonbutiker.

Viktigt att veta Om spårningssystemet har slut på ström är spårning inte möjligt. Även om enheten är avstängd kan dock spårningssystemet visa den senast upptäckta positionen. Vissa enheter är stänkskyddade. Utrustningen är konstruerad för användning vid temperaturer från -10 till +40 °C. Kalla förhållanden minskar batteriets livslängd. Exponering för direkt solljus kan påverka prestandan.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TitthĂĽl


Titthål

Varför använda det? Titthål ökar säkerheten för de boende. Det kan hjälpa till att undvika att bli utsatt för brott. Titthålet låter dig se vem som står utanför dörren så att du kan avgöra om du ska öppna dörren eller inte.

Vart använder jag den? I ytterdörrar.

Hur använder jag den? Titthålet monteras på dörren enligt anvisningarna. Montera den på en lämplig höjd. Med hjälp av vidvinkellinsen i titthålet kan du se utsidan runt dörren.

Hur mycket kostar det? Ett mekaniskt titthål kostar från 10 € och uppåt och ett elektroniskt dörröga från 40 € och uppåt.

Vart kan jag köpa det? Hushållsbutiker, järnaffärer, låssmeder, onlinebutiker.

Viktigt att veta Utöver mekaniska titthål finns det även elektroniska dörrögon på marknaden. De enklaste enheterna kan vara batteridrivna. Batterier ska finnas nära till hands. Ett elektroniskt dörröga kan monteras i stället för ett mekaniskt titthål. Att montera den är ganska enkelt men be om hjälp om så behövs. Det elektroniska dörrhålet gör det enkelt att identifiera personen utanför dörren med dess stora bildskärm.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Vatten


Vatten

Varför använda det? Utöver syre, mat och värme behövs även vatten för att överleva. Rent vatten ska alltid finnas tillgängligt.

Vart använder jag den? Se till att ha vatten tillgängligt och i lager hela tiden. Det är rekommenderat att lagra vatten i händelse av eventuell störning av vattenförsörjningen.

Hur använder jag den? I Finland är kranvatten som regel drickbart. Du kan köpa flaskvatten i butiker och kiosker. Vatten ska lagras i separata hinkar för rent vatten med lock eller i stora rena behållare som kan transporteras.

Hur mycket kostar det? Från cirka 1 euro / flaska.

Vart kan jag köpa det? Livsmedelsbutiker, kiosker, snabbköpskedjor, bensinstationer.

Viktigt att veta En människa behöver cirka 2 liter rent dricksvatten dagligen. Dessutom behövs vatten för matlagning och hygien. Kom ihåg att vatten i en separat behållare förblir drickbar i ett par dagar. Vattenförsörjningen kan störas. Förorening av vattnet i vattenförsörjningsnätet kan leda till förbud mot konsumtion av vattnet eller krav på att koka det. Potentiella problem med vattenkvaliteten rapporteras i media. I händelse av störningar av vattenförsörjningen under en längre tid kommer kommunen att organisera försörjning av nödvatten. Kom ihåg att husdjur också behöver vatten.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Ă–verlevnadspaket


Överlevnadspaket

Varför använda det? Naturfenomen såsom stormar, strömavbrott och kraftigt snöfall kan hindra dig från att gå till butiken. Samma situation kan uppstå i händelse av sjukdom eller olycka. Sådana situationer kräver lagring av mat i hemmet med lång hållbarhet som passar din diet och dina matvanor.

Vart använder jag den? Hemma, medan du reser eller i stugan.

Hur använder jag den? Det är bra att ha konserverad mat hemma inför nödsituationer som till exempel strömavbrott. Konserverad mat ska vara näringsrik och mättande. Bra exempel är konservburkar, torkad frukt, snabbgröt, couscous, nudlar, rotgrönsaker och torkade livsmedel såsom knäckebröd och rusk.

Vart kan jag köpa det? Snabbköpskedjor, livsmedelsbutiker, kiosker.

Vad behöver jag veta? Vid eventuella störningar äts först den färska maten i kylen. Om det inte finns någon elektricitet rekommenderas det att du undviker att öppna frysen för att undvika att maten tinar. Om strömavbrottet varar länge så rekommenderas det att tillaga maten i frysen. Vid strömavbrott kan mat tillagas med hjälp av till exempel ett campingkök. Observera att ett strömavbrott inte bara hindrar dig från att tanka på en bensinstation och handla mat utan även kan störa telefonnätet. Bränslepumpar, betalningssystem och mobiltelefoner drivs alla med elektricitet. En konserverad produkt kan till exempel vara ärtsoppa som du enkelt kan tillaga en måltid av eller till och med äta kall. Ytterligare information: www.72tuntia.fi

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Fรถrbandslรฅda


Förbandslåda

Varför använda det? Förbandslådan innehåller grundläggande hjälpmedel för behandling av mindre sår och skador. För mer allvarliga skador ska du vidta lämpliga åtgärder: ring 112 eller kontakta en läkare.

Vart använder jag den? Första hjälpen för sår och skador. I hemmet, när du åker eller vandrar någonstans, och i stugan.

Hur använder jag den? Lär dig grunderna i första hjälpen. Bibehåll kunskapen. Skaffa förbandslådor med plåster, bandage, saxar och smärtstillande läkemedel. I händelse av en olycka ska du hämta vad som behövs i förbandslådan och behandla eventuella skador. Behandla skadan. Kom ihåg att bära skyddshandskar och desinficera såren.

Hur mycket kostar det? Från 15 € och uppåt.

Vart kan jag köpa det? Apotek, snabbköpskedjor, onlinebutiker

Viktigt att veta Det är bra att ha en förbandslåda i varje hem. Det finns mindre förbandslådor för bilar, resor och stugor. Du kan även skapa en egen förbandslåda. I stället för en förbandslåda i hemmet kan det vara bra att ha ett medicinskåp som rymmer en större mängd hjälpmedel. Förvara alltid din förbandslåda och dess innehåll på en plats där den är lätta att hitta vid behov. Öva första hjälpen regelbundet. Innehållet i förbandslådor varierar beroende på tillverkare och deras avsedda användning. Kontrollera innehållet i din förbandslåda regelbundet. Observera att lagring under lång tid försämra kvaliteten hos vissa produkter. De kan ha ett datum för sista förbrukningsdag. Bortskaffa föråldrade och använda produkter och ersätt dem med nya. Förbandslådor kan köpas på apotek.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Doseringsask


Doseringsask

Varför använda det? En doseringsask är en ask för mediciner. Den hjälper till att organisera och dosera en persons mediciner. Doseringsasken gör det enkelt att hålla koll på om piller tagits.

Vart använder jag den? Doseringsasken används hemma men är såpass liten att den kan plockas med.

Hur använder jag den? Doseringsasken kan användas till att sortera mediciner efter veckodagar och olika tider på dagen (morgon, dagen, kvällen, natten).

Hur mycket kostar det? Från 10 € och uppåt.

Vart kan jag köpa det? Apotek, hushållsbutiker, onlinebutiker.

Viktigt att veta Se till att medicinen är korrekt doserad! Det finns också olika doseringsaskar på marknaden och läkemedel som kommer förpackade i portionspåsar. Båda kan vara till stor hjälp när det kommer till att hålla reda på mediciner och om de tagits, till exempel för personer med minnesproblem. Observera att doseringsasken i sig inte garanterar att mediciner tas eller att de tas vid rätt tidpunkt. Säkerställ att du tar mediciner vid rätt tidpunkt och korrekt mängd.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Robust, hopfällbar stege


Robust, hopfällbar stege

Varför använda det? Stabila, hopfällbara stegar används för ökad säkerhet vid underhålls-, reparations- och hushållsarbeten som kräver klättring.

Vart använder jag den? En hopfällbar stege används i hemmet för arbeten som kräver klättring som till exempel montering av röklarm i taket, byte av lampor och gardiner.

Hur använder jag den? Köp en tillräckligt hög hopfällbar stege med hänsyn till höjden i ditt rum. Placera alltid stegen på en plan yta så att den varken välter eller glider.

Hur mycket kostar det? Priset för stegar i aluminium är mellan 30-50 euro.

Vart kan jag köpa det? Byggaffärer och snabbköpskedjor.

Viktigt att veta Fall är den vanligaste dödsorsaken i Finland. Fall utgör även betydande kostnader inom sjukvården. Undvik att falla genom att skaffa en bra stege och använda den när du behöver klättra. Se till att stegens ben är halkfria och att den är stabil och inte glider. Observera att bostadsbolag kan köpa in stegar som de boende kan låna. Om du har rörelsehinder ska du inte klättra utan be om hjälp.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Cykelhjälm / hjälm


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Cykelhjälm / hjälm

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använder jag den? En hjälm skyddar mot huvud- och hjärnskador. Vägtrafikförordningen ålägger cyklister att bära hjälm.

Vart använder jag den? Använd alltid en cykelhjälm när du cyklar. Om du har med dig en annan person på cykeln (t.ex. ett litet barn) så måste barnet också bära en hjälm. Det är också en bra idé att bära en hjälm när du åker inlines, moped eller skateboard. En hjälm ska även användas vid issporter och ridning.

Hur använder jag den? Det finns olika typer av hjälmar. Välj en skyddshjälm för ditt ändamål. Välj en hjälm som passar ditt huvud och sitter bekvämt. Justera hjälmen och fäst hakremmen. Hjälmen får inte sitta för hårt eller för löst.

Hur mycket kostar den? Från 20 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutik, marknader, onlinebutiker, sportaffärer.

Viktigt att veta Hjälmen måste vara CE-märkt. Cykelhjälmen måste bytas ut efter en olycka eller annan inverkan. En bra sittande hjälm av lämplig storlek ger det bästa skyddet. En färgglad hjälm ökar synligheten i trafiken. Köp inte en begagnad hjälm eftersom du inte vet om den är skadad eller defekt. Förutom en hjälm bör du även bära all annan skyddsutrustning som krävs för din sport!

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Stödhandtag (säkerhetshandtag)


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Stödhandtag (säkerhetshandtag)

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? Stödhandtaget gör det enklare att röra sig säkert. Att ställa sig upp och gå är lättare när ett handtag finns som stöd.

Vart använder jag den? Ett hem kan ha ett stödhandtag överallt där en boende rör sig. De kan till exempel vara i badrummet, köket och bredvid sängen. Stödhandtag kan också finnas i korridorer och trapphus.

Hur använder jag den? Ta tag i stödhandtaget. Den gör det lättare att ställa dig upp från en stol eller säng. Den hjälper även till när du rör dig.

Hur mycket kostar den? Från 5 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, hårdvaruhandlare, onlinebutiker

Viktigt att veta Välj ett handtag som är robust och håller. Handtaget fästs på en lämplig plats som till exempel en vägg. Var även uppmärksam på färgen hos stödhandtaget. Ett färgat stödhandtag är lätt att se på en ljus vägg. Att montera ett stödhandtag i ett badrum kan kräva godkännande från bostadsbolaget. Kom ihåg fuktbarriären.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Pannlampa


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Pannlampa

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? En pannlampa är en lampa som fästs till din panna eller mössa med hjälp av ett pannband. Den lämnar båda händerna fria för arbete i mörkret. Pannlampan förbättrar även användarens synlighet i trafiken.

Vart använder jag den? Pannlampan kan användas som en extra lampa eller för arbete i mörkret, promenader i skogen, läsa en karta, röra sig utomhus i mörkret, eller gå med hunden i skymningen. Det är bra att ha en pannlampa i hemmet vid strömavbrott

Hur använder jag den? Fäst pannlampan på huvudet med pannbandet. Slå på lampan med strömbrytaren. Pannlampans ljus kan riktas manuellt i önskad riktning.

Hur mycket kostar den? Från 5 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, sportbutiker, onlinebutiker, friluftsbutiker

Viktigt att veta Pannlampor är både laddningsbara och batteridrivna. Se till att ladda lampan regelbundet. Om lampan har batterier ska du se till att du har reservbatterier. I stället för en pannlampa kan du använda en ficklampa. Pannlampan är mer användbar eftersom den bl.a. lämnar båda händerna fria för arbete, bära saker och öppnar dörrar.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Halkfri matta


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Halkfri matta

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? En halkfri dyna eller matta förhindrar halkning och fall. En halkfri matta kan öka säkerheten inomhus. En halkfri matta ökar säkerheten när du rör dig i tvättstugan, duschen eller badkaret.

Vart använder jag den? En halkfri dyna, nät eller filt används under hala mattor. Den är perfekt för barnfamiljer och äldreboenden. Den halkfria mattan kan användas i tvättstugor.

Hur använder jag den? Halkfritt tyg och halkfria filtar kan köpas styckvis eller per meter. Lägg en halkfri duk under mattan. Den får inte synas under mattan. Halkfria mattor för badrum finns som färdiga mattor. De används på golvet i tvättrum, duschen och botten av badkaret.

Hur mycket kostar den? Halkfria nät och filtar kostar från 3 € per meter. Halkfria mattor kostar från 20 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Tygbutiker, hushållsbutiker, onlinebutiker

Viktigt att veta Om en matta riskerar att få en boende att snubbla bör det övervägas att ersätta den med en säkrare matta (t.ex. tunnare matta). Du kan så småningom bli tvungen att ta bort en matta som riskerar att få folk att snubbla.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Flytvästar


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Flytvästar

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? Flytvästar är livsnödvändigt när man är på vatten. Flytvästar hjälper en person i vattnet att flyta medan personen väntar på hjälp. Flytvästens färg, reflex och visselpipa förbättrar användarens synlighet och upptäckbarhet.

Vart använder jag den? Flytvästar används ombord på roddbåtar, motorbåtar, segelbåtar och liknande. Alla på båten måste ha sin egen flytväst. För småbarn rekommenderas användning av flytväst på stranden.

Hur använder jag den? Det finns många typer av flytvästar. Välj en som passar ditt användningsområde. Prova flytvästen innan du köper den. Flytvästar ska vara tillräckligt stora för att passa men sitta tillräckligt hårt för att sitta kvar på plats. Flytvästar ska användas enligt instruktionerna. Se till att flytvästen är hel innan du använder den.

Hur mycket kostar den? Från 30 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, marknader, onlinebutiker, sportaffärer.

Viktigt att veta En flytväst fungerar bara om den sitter ordentligt när en person faller i vattnet. När du köper flytvästar ska du se till att de är CE-märkta.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Reflexer


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Reflexer

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? Reflexer och reflexvästar ökar synligheten och säkerheten för fotgängare samt trafikanter i mörkret.

Vart använder jag den? Reflexen ska användas utomhus i mörkret. Reflexvästen kan även bäras av småbarn för att få dem att sticka ut. Reflexvästen används i många arbeten för bättre synlighet. Förvara alltid en reflektväst i bilen. Förvara västen inuti fordonet. Om du måste stanna och lämna bilen när du är ute och åker ska du ta på dig din reflexväst så att andra trafikanter kan se dig.

Hur använder jag den? En reflex kan fästas i ett klädesplagg eller så kan en separat reflex användas. Reflexen kan fästas med en säkerhetsnål på jackan eller påsen. Reflexbandet placeras på jackärmen, skon eller byxbenet. Ett reflexband med kardborre kan fästas överallt. Det är bra idé att använda flera reflexer samtidigt. Reflexvästen bärs över de andra kläderna. Det finns olika storlekar på reflexvästar. Använd en väst som är tillräckligt stor för att passa över ytterkläderna.

Hur mycket kostar den?

Från 2 € och uppåt. Många företag och organisationer delar ut reflexer gratis under hösten.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, marknader, onlinebutiker

Viktigt att veta När du köper reflexer eller reflexvästar ska du se till att de är CE- och EN-märkta. Det finns även reflekterande leksaker som säljs men de reflekterar inte tillräckligt och inte är reflexer! Kom ihåg att hålla reflexvästen ren. Förvara den när den inte används borta från ljus och smuts (t.ex. i bilen). Tvätta reflexvästen om den är smutsig. Observera att reflexegenskaperna minskar vid tvätt. Köp en ny väst om så behövs.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Nattlampa


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Nattlampa

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? En nattlampa ger grundläggande belysning i mörkret. Den gör det säkrare att gå runt i lägenheten och du kan se omgivningen. Risken för att snubbla och falla minskar. Nattlampan gör det lättare att hitta strömbrytare till lampor.

Vart använder jag den? Nattlampan kan till exempel placeras i sovrummet och vid behov i områden där människor rör sig. En nattlampa kan också användas i trapphus eller på gården.

Hur använder jag den? Nattlampan placeras på vägguttaget. Nattlampan kan tändas kontinuerligt eller utrustas med en skymningsströmställare för att tändas i skymningen. Nattlampan med rörelsesdetektor upptäcker rörelse och tänds automatiskt vid rörelse runt lampan.

Hur mycket kostar den? Från 5 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, onlinebutiker

Viktigt att veta Nattlampor finns i olika färger. Välj en nattlampa med en färg på ljuset som känns bra för den boende och inte skrämmer eller skapar en obehaglig stämning. Observera att det även finns glödlampor eller lampor med rörelsesdetektorer på marknaden. De kan användas i alla lampor och ersätta nattljuset. Lampan tänds när du rör dig i rummet och slocknar med en fördröjning när personen stannar upp eller lämnar rummet. Se till att lampan lyser tillräckligt långt. Lampor med rörelsesdetektorer passar nästan alla rum. Observera att en nattlampa med rörelsedetektor kanske inte passar en person med minnesproblem.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Säkerhetsbälten och bilbarnstol


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Bilbarnstol

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? Användning av säkerhetsbälten är obligatorisk när du åker bil, och även i bussar om säkerhetsbälten finns tillgängliga. Säkerhetsbältet skyddar dig vid en olycka. Användning av bilbarnstol eller bälteskudde i skåpbilar och personbilar är obligatoriskt för barn under 135 cm. Bilbarnstolen håller barnet säkert och skyddar vid en olycka.

Vart använder jag den? I bilen och på motorcykeln.

Hur använder jag den? Säkerhetsbälten är standardutrustning i bilar. Bilbarnstolen köps separat och fästs till bilstolen eller cykeln i enlighet med monteringsanvisningarna som medföljer. FÖLJ MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGARNA. Barnet sätts på bilbarnstolen som har ett eget säkerhetsbälte som därefter dras åt ordentligt. För ett barn under tre år är den säkraste platsen i bilen baksätet och att sitta vänd med ryggen framåt. Använd scenlyft om barnet inte längre passar i bilbarnstolen.

Hur mycket kostar den? Från 50 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Barnbutiker, hushållsbutiker, onlinebutiker

Viktigt att veta När du köper en bilbarnstol ska du se till att den är CE- och ECE-märkt. Livslängden för en bilbarnstol är cirka 5 år. Plaststrukturen blir därefter spröd. En bilbarnstol som varit med om en kollision bör inte längre användas eftersom dess struktur kan ha skadats under kollisionen. Barn får inte sitta i knät när de åker bil! Alla barn under 135 cm måste ha en egen bilbarnstol eller bälteskudde.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Tofflor och halkfria strumpor


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Tofflor och halkfria strumpor

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda dem? Tofflor och halkfria strumpor håller fötterna varma och förhindrar att du halkar på hala golv.

Vart använder jag dem? Tofflor och strumpor kan användas var som helst inomhus.

Hur använder jag dem? Tofflorna kan användas med eller utan strumpor.

Hur mycket kostar dem? Från 5 € och uppåt.

Vart kan jag köpa dem? Varuhus, skobutiker, onlinebutiker

Viktigt att veta Gå inte utomhus med inomhustofflor, inte ens korta sträckor. Sulorna kan vara mycket hala utomhus. Kom ihåg att sulan också slits ut vilket kan försämra dess grepp. Tofflor och strumpor måste vara av rätt storlek. Observera att halkfria strumpor inte är lämpliga för alla människor. Kontrollera alltid lämpligheten hos strumpor och tofflor från fall till fall.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Dubbskor och isgrepp fรถr skor


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Dubbskor och isgrepp för skor

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda dem? Dubbskor och isgrepp för skor förhindrar att du halkar när det är halt ute. De gör det säkrare och mer bekvämt att vara utomhus för man behöva inte oroa sig för att halka.

Vart använder jag dem? På skor utomhus i halt väder.

Hur använder jag dem? Dubbarna är redan på plats på skons sula. Beroende på modell fästs isgrepp till sulan eller den främre delen av skon. Isgrepp ska inte användas inomhus, utan plockas bort innan du går in.

Hur mycket kostar dom? Separata isgrepp kostar från 10 euro / par.

Vart kan jag köpa dem? Onlinebutiker, skobutiker, snabbköpskedjor

Viktigt att veta Insgrepp finns i många olika typer och storlekar. När du köper isgrepp ska du välja rätt storlek för din sko. Alternativt kan du köpa dubbskor med förmonterade dubbar i sulorna. Vinterskor med dubbar finns också i modeller där dubbarna kan vändas in så att skorna kan användas inomhus. Om du inte vill ha dubbar kan du förbättra greppet hos dina vinterskor genom att be en skomakare byta ut klackarna eller sulorna mot en en ny i ett material med bättre friktion.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Motståndsband


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Motståndsband

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Varför använda den? Motståndsbandet är till för att underhålla och stärka musklerna. En tillräcklig muskelstyrka är en förutsättning för säkra rörelser och bra balans. En muskulös kropp förhindrar fall, ökar säkerheten och känslan av trygghet.

Vart använder jag den? Motståndsbandet kan användas var som helst och är lätt att bära på grund av dess lilla storlek. Den kan användas både inomhus och utomhus.

Hur använder jag den? Se förpackningen för tips på hur du använder den. Motståndsband kan användas för att stärka musklerna i händer, fötter och kroppen.

Hur mycket kostar den? Från 5 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, sportbutiker

Viktigt att veta Motståndsbandet passar alla personer oavsett ålder. I vissa fall är det lämpligt att konsultera en sjukgymnast innan du börjar träna på egen hand. Det finns både platta och rörformade motståndsband. De finns med och utan handtag. Handtag ger ett bra grepp. Handtaget kan också hängas runt ett dörrhandtag eller liknande beroende på rörelse.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Kolmonoxidlarm


Kolmonoxidlarm

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Ett kolmonoxidlarm mäter och varnar om kolmonoxidgas kommit in i rummet. Kolmonoxid är en farlig förbränningsgas med en snabb effekten som inte är upptäckbar (den är både luktfri och smaklös). Redan vid låga koncentrationer orsakar den obehag och medvetslöshet. Allvarlig kolmonoxidförgiftning kan leda till döden.

Vart använder jag den? Kolmonoxidlarm finns för alla hus och fritidshus med en ved- eller gasspis, eldstad, järnspis eller annan öppen eld.

Hur använder jag den? Kolmonoxiden rör sig med luftflödet i hemmet eftersom gasen är lättare än luften. Ett kolmonoxidlarm hängs på väggen, inte i taket. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar. Ett kolmonoxidlarm mäter och varnar om det finns en farlig mängd kolmonoxid i rummet. Vissa kolmonoxidlarm har ett enkelt alarmljud medan andra har en skärm som visar mängden kolmonoxid. Kolmonoxidlarmets funktion bör testas regelbundet genom att trycka på testknappen.

Hur mycket kostar den? 15-40 € (den billigaste är inte nödvändigtvis den bästa).

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, marknader, järnaffärer, onlinebutiker

Viktigt att veta När du köper ett kolmonoxidlarm ska du se till att den är CE- och SFS-EN-märkt. På vissa kolmätare visar bildskärmen också temperaturen. Var försiktig när du tittar på skärmen. En kolmonoxidmätaren ska inte ersätta en brandvarnare utan ses som ett extra skydd. Förutom ett kolmonoxidlarm måste det även finnas en brandvarnare i hemmet. Lär dig hur du använder eldstaden korrekt.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Brandsläckare


Brandsläckare

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Den släcker elden så att den inte hinner sprida sig. Bärbara brandsläckare kan också användas till att begränsa en brand tills brandkåren kommer.

Vart använder jag den? Brandsläckare kan användas till att släcka bränder inomhus och utomhus. Brandsläckaren kan vara i hemmet, stugan, båten, bilen eller husvagnen. Brandsläckare finns även i alla allmänna utrymmen.

Hur använder jag den? Plocka fram brandsläckaren och ta bort stiftet vid en brand. Ta tag i änden av slangen, tryck på handtaget och rikta släckmedlet mot lågorna. Fortsätt tills elden slocknar eller släckmedlet tar slut. Om elden slocknar snabbt sparar du det släckmedel som finns kvar. En varm plats kan ta eld och du kan behöva använda brandsläckaren igen.

Hur mycket kostar den? Från 20 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, järnaffärer, onlinebutiker

Viktigt att veta När du köper en brandsläckare ska du se till att den är CE- och SFS-EN-märkt och lämplig för tillämpningen. Brandsläckarens etikett berättar vilken typ av brand den är lämplig för. Pulversläckaren släcker eld effektivt men pulvret sprids ut överallt. Vätskesläckaren är lämplig för användning inomhus. Vätskan är lättare att rengöra än pulvret men en vätskesläckare är endast lämplig för rum där temperaturen inte faller under 0 °C. Brandsläckare finns i olika storlekar. När du köper en brandsläckare ska du se till att du klarar av att använda den. Kontrollera brandsläckaren med jämna mellanrum. Byt ut en använd brandsläckare mot en ny så fort som möjligt.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Ljus och utomhusljus


Ljus och utomhusljus

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Ljus skapar en trevlig atmosfär i mörkret. Ett ljus kan ersätta lampor vid till exempel strömavbrott. Ett LED-ljus minskar risken för eld eftersom den saknar låga. Ett LED-ljus ser ut som ett riktigt ljus.

Vart använder jag den? Ljuset kan användas inomhus eller utomhus. LED-ljuset kan ersätta ett vanligt ljus. Den passar till exempel barnfamiljer och hus med husdjur. Det är också möjligt att använda ett utomhusljus.

Hur använder jag den? Ljuset tänds med tändstickor eller en tändare. Förvara ljuset på en icke-brandfarlig yta på en säker plats. Det får inte finnas något brandfarligt material nära ljuset. Stäng av ljusen om du lämnar rummet. LED-ljuset har batterier. På botten finns en strömbrytare för att slå på och av ljuset. Vissa LED-ljus har också en timer eller fjärrkontroll. Utomhusljus får endast användas utomhus på en öppen plats. De får inte användas på balkonger. Det bör finnas ett tillräckligt stort tomt område runt utomhusljuset.

Hur mycket kostar den? Från 1 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, marknader, onlinebutiker

Viktigt att veta Cirka hundra bränder orsakas av ljus i Finland varje år. Vanligtvis som ett resultat av att ett ljus brinner upp eller faller och att materialet under eller runt ljuset tar eld som sedan sprider sig. Om tända ljus står för nära varandra kan smält stearin ta eld. Överväg ett LED-ljus lämplighet från fall till fall. Vid användning av LED-ljus ska man tänka på att en person med minnesproblem kan blanda ihop ett LED-ljus med ett vanligt ljus och försöka tända det. Om du använder små LED-ljus ska du se till att ljusets batterier inte hamnar i händerna eller munnen på ett barn. Lämna aldrig ett ljus eller en öppen låga utan tillsyn.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Batterifodral och förlängningssladd för brandvarnare


Batterifodral och förlängningssladd för brandvarnare

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Batterifodralet gör det enklare att byta batteri i brandvarnaren. Du kan byta batteri i brandvarnaren utan att behöva klättra.

Vart använder jag den? Använd den med en brandvarnare. Se till att batterifodralet är kompatibel med brandvarnaren.

Hur använder jag den? Anslut batteriet till brandvarnarens batterikabel. Byt ut brandvarnaren och fäst kabeln i taket och väggen. Fäst batterifodralet på väggen i en lämplig höjd. Anslut batteriet till kabelns andra ände. Sätt i batteriet i fodralet och stäng det. Testa brandvarnaren.

Hur mycket kostar den? 12-35 €.

Vart kan jag köpa den? Hjälpmedelsbutiker, brandskyddsbutiker, hårdvaruhandlare, onlinebutiker

Viktigt att veta Testa BRANDLARMET en gång i månaden. Byt ut batteriet vid behov. Batteriet är enkelt att ta bort och byta ut. Du kan enkelt ta bort batteriet vid falsklarm (t.ex. när du lagar mat) men se till att byta ut batteriet efter ventilation. Se till att barn inte rör fodralet.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Eldlådor


Eldlådor

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Vedspisen är ett traditionellt verktyg för matlagning och värme. Eldstaden kan användas för uppvärmning, som en ugn, eller för att skapa en trevlig atmosfär. Vedspisen har ersatts med en elektrisk spis i nya hus medan äldre hus fortfarande ofta har en traditionell vedspis.

Vart använder jag den? Spisen eller eldstaden kan vara i hemmet eller sommarstugan. Bastun kan ha en vedspis eller en kittel (liten bild). Eldstaden kan vara i vilket rum som helst. Det kan finnas en utomhusgrill med öppen spis. Det finns även engångsgrillar. De är endast avsedda för utomhusbruk.

Hur använder jag den? Lär dig använda eldstaden enligt tillverkarens anvisningar. Trä eldas i eldstaden. Träet tänds med tändstickor eller tändare. Öppna skorstenspjället och eventuell ventilation innan antändning. Stäng inte spjället förrän elden slocknat och glöden försvunnit. Om du stänger spjället för tidigt så kan rökgaserna komma ut i rumsluften. Om du mår illa efter att ha värmt upp eldstaden kan det finnas kolmonoxid i luften. Öppna dörrar och fönster för att ventilera rummet och gå ut. Köp ett KOLMONOXIDLARM Larmet varnar för kolmonoxidgas. Eldstadens framsida ska vara av brännbart material och hållas ren. Ta bort aska från eldstaden regelbundet. Samla sval ask i en icke brännbar behållare.

Viktigt att veta Spisen kan vara ändra en öppen vedspis eller försedd med en eldstadsdörr. Det är en bra idé att placera ett lock framför den öppna eldstaden (bild) för att undvika att gnistor flyger ut i rummet. Eldstäder och skorstenar bör rengöras och kontrolleras en gång per år (var tredje år om i stuga).

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Bastu


Bastu

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Bastun är en del av den finska badkulturen. Du kan också koppla av i värmen i bastun.

Vart använder jag den? Bastun kan vara i ditt hem (gemensam bastu), sommarstugan eller så kan den vara en allmän bastu.

Hur använder jag den? Bastun har en spis som värms upp, och sittplatser. Bastun kan vara vedeldad eller elektrisk. Se SPIS-kortet för säker uppvärmning av en vedeldad bastu. Den elektriska bastun har en spis med elektriska motstånd. Spisen värms upp genom att slå på strömbrytaren. Temperaturen ställs in med sin egen kontroll. Justera timern till önskad tid. Bastun värms upp på cirka 15-30 minuter. Kaminens kontrollsystem håller temperaturen konstant tills den stängs av eller timern stänger av den. Innan du går till bastun, ta av dig kläderna och tvätta dig själv och gå därefter in och sätt dig på bänken i bastun. Kasta vatten på den varma bastukaminen och njut av ångan. Tvätta dig igen efter bastun. Bänkskydden i bastun ska tvättas efter användning. Du kan också använda engångsbänkskydd av papper.

Viktigt att veta Läs bruksanvisningen och lära dig använda kaminen. Kaminen måste skyddas med en ledstång. Kaminen är varm så se till att inte röra den. Ånga kan också bränna. Bastun får endast användas under en vuxen persons uppsikt. Barn får inte röra strömbrytarna på elkaminen. Förvara inte saker och torka inte tvätt i bastun. BRANDRISK! Om lägenheten har en eluppvärmd bastu som du inte använder, ta bort säkringarna i bastuaggregatet eller vrid den automatiska säkringsspaken till AV (neråt). Markera de borttagna eller frånkopplade säkringarna med texten ”Avaktiverad”.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Tändare


Tändare

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Tack vare dess långa axel blir det lättare att tända och förhindrar att du bränner fingrarna. Den är lätt att hitta och enklare att använda än tändstickor.

Vart använder jag den? Använd den när du tänder en eld eller ett ljus.

Hur använder jag den? Öppna tändarlåset. Tryck på avtryckaren. Flamman tänds. Tändaren stängs av när du slutar trycka på avtryckaren. Se till att låsa tändaren efter användning. Om tändaren inte är låst så kan tändargas läcka ut (t.ex. i en ryggsäck) och utgöra en brandrisk.

Hur mycket kostar den? Från 2 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, marknader

Viktigt att veta Tändarna använder propan eller butan. Tänk på brandsäkerheten! De billigaste tändarna är engångständare i plast medan de dyrare är mer hållbara och återfyllbara. Tänk på brandsäkerheten även vid påfyllning.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Brandmask (flykthuva)


Brandmask (flykthuva)

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Brandmasken skyddar personens andning och ögon i händelse av flykt från ett rökigt hem eller rum. Det skyddar lungor mot förbränningsgaser, ångor och partiklar.

Vart använder jag den? När man utrymmer ett brinnande hem eller rum, eller hjälper en annan person utrymma. Brandmasken kan användas vid en brand i hemmet för skydd medan du väntar på hjälp när luften i rummet fylls med rök.

Hur använder jag den? Brandmasken plockas ur förpackningen, öppnas och dras över huvudet. Modeller och bruksanvisningar varierar från tillverkare till tillverkare, se bruksanvisningen för användarinstruktioner eller prova att använda brandmasken under ett träningspass. Brandmasken har en mask- och filterdel. Brandmasken har en mask- och filterdel. Vissa brandmaskar har en åtdragningsmekanism i botten av huvan medan vissa andra har en självåtdragande konstruktion. Brandmasken förvaras i ett skyddande fodral för användning vid behov.

Hur mycket kostar den? Pris från 200 € och uppåt beroende på butik.

Vart kan jag köpa den? Brandskyddsbutiker, importörer, onlinebutiker

Viktigt att veta Förvara brandmasken på en synlig plats för enkel åtkomst. Brandmasken skyddar inte mot lågor. Vid användning ska man noga överväga om man ska fly från elden eller ta skydd på en lämplig plats inomhus. Vid en brand ska du endast använda brandmasker avsedda för bränder som även skyddar mot kolmonoxid. Brandmasken kommer förblir användbar i en oöppnad förpackning i cirka åtta år. Filterdelen på den oanvända huvan kan bytas ut och den är då redo att användas i ytterligare 8 år. Använda huvor ersätts med en ny. Om du hjälper en annan person från en brinnande plats ska du först skydda din egen andning och sedan den andra personens andning med en flykthuva.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Brandvarnare


LL

Brandvarnare

US

S

TURVA KORTIT

OSALL

LO

IS

U

IS

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Brandvarnare är lagstadgad utrustning i områden där människor bor eller övernattar. Brandvarnaren reagerar på rök. Den varnar den boende för en eventuell brand så att han hinner lämna bostaden. Räddningslagen ålägger boende att köpa, montera och underhålla ett brandlarm. Det ska finnas ett brandlarm på varje våning för varje 60 m². Om hemmet är på mer än 60 m² så krävs minst två brandvarnare.

Vart använder jag den? Brandvarnare kan monteras i taket på en entré, hall, sovrum, vardagsrum eller liknande.

Hur använder jag den? Brandvarnaren monteras i taket. Följ monteringsanvisningarna. Om brandvarnaren ljuder ska du kontrollera om det finns en brand i lägenheten. Stäng av om inledande avstängning är möjligt. Annars kan du lämna lägenheten, varna andra och ringa räddningstjänsten. Om fellarm tar du bort batteriet från brandvarnaren och ventilera lokalerna. Byt ut batteriet. Om brandvarnaren ger falsklarm utan synlig orsak (t.ex. rök under matlagning) så måste den bytas ut. Testa larmet en gång i månaden genom att trycka på testknappen. Brandvarnaren ska låta när knappen trycks in. Om larmet inte fungerar ska du kontrollera eller byta ut batterierna eller köp en ny.

Hur mycket kostar den? Från 5-10 €

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutik, järnaffärer, onlinebutiker

Viktigt att veta När du köper en brandvarnare, se till att den är CE- och SFS-EN-märkt. Brandvarnarens livslängd är 5 - 10 år. Brandvarnaren varnar med ett kort larm om batteriet är låg. Se till att batteriet fungerar och byt ut brandvarnarens batteri en gång om året, helst vid samma tidpunkt varje år. (Ett brandlarm kan också ha ett 10-årigt batteri så när batteriet tar slut byts hela brandvarnaren ut.) Brandvarnaren kan också anslutas till elnätet i vilket fall bostadsbolaget ansvarar för underhållet av enheten.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Lås och säker utrymning


Lås och säker utrymning

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Varför använda det? Rörelse måste vara fri. Lås skyddar människor och egendom men ska inte hindra en från att lämna hemmet. Dörrar till lokaler måste vara lättillgängliga från insidan vid en nödsituation. Enkel rörelse och utrymningssäkerhet är en del av brandsäkerheten. Att kombinera behovet av att låsa med utrymningssäkerhet är en viktig del av säkerheten i en bostad. Att låsa fönster och balkongfönster skyddar mot fall.

Vart använder jag den? Lås används på dörrar och fönster. Det måste gå att ta sig från insidan till utsidan genom både den huvudsakliga utgången och nödutgången.

Hur använder jag den? Flyktvägarna ska vara öppna och får inte hindras eller blockeras av lås eller föremål. Lägenheters dörrar måste vara låsta på ett sådant sätt att boendet snabbt kan lämna dem om så behövs. Dörrars lås måste kunna öppnas (inifrån och utifrån) utan nyckel. Nyckeln används bara för att komma in från utsidan. Om fönstret används som nödutgång ska det också kunna öppnas, t.ex. med ett fönsterhandtag. Ett hänglås kan användas på lagerdörrar.

Hur mycket kostar det? Pris efter låstyp + monteringskostnad.

Vart kan jag köpa det? Låsbutiker. I hyreshus och radhus byts alltid dörrars lås ut av bostadsbolaget eller fastighetsförvaltaren.

Viktigt att veta Varje bostadsbolag och familj bör du utvärdera utrymningssäkerheten och öva utrymning från bostaden. En räddningsinsats beräknas ha en utrymningstid på cirka 2-3 minuter efter att branden startat. Om utrymningstiden är längre måste utrymningssäkerheten förbättras. Att säkerställa utrymningssäkerhet är ett vanligt problem för bostadsbolag. Se till att alla i familjen (inklusive barn) kan öppna låsen vid en nödsituation. Förvara nycklarna väl. Om en nyckel till en lägenhet till exempel tappas bort kan låsen till dörrar behöva bytas ut där husägaren får stå för kostnaden.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


S

LI

TURVA PA

US

KORTIT

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

Brandfilt


S

LI

TURVA

Brandfilt

US

KORTIT

PA

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

Varför använda det? Brandfilten är lämplig för att släcka små bränder i samband med möbler, TV:n eller köksugnen. Brandfilten är också lämplig för att släcka elektriska bränder och brinnande fett. En brandfilt är en filt gjord av icke-brännbart material som förhindrar syre från att nå det brinnande föremålet och släcker elden.

Vart använder jag den? Det är en bra idé att ha en brandfilt överallt där det finns en risk för brand. Bränder kan uppstå i samband med kaminer, elektriska fel, rökning, ljus och öppen eld. Det är en bra idé att ha filten hemma, i stugan, på båten och i husvagnen.

Hur använder jag den? Brandfilten fästs på väggen på en plats där det finns en stor risk för brand. Läs om hur du använder brandfilten. Använd filten till att öva släckning. Använd filten till att öva släckning. Ta tag i brandfiltens remsor och plocka ur filten ur väskan. Ta tag i remsorna eller hörnen på filten och linda filten runt dina händer för att skydda dem. Sträck armarna rakt fram. Placera filten försiktigt över det brinnande föremålet och förslut den runt föremålet så att elden inte får syre och kvävs. Lämna filten på plats. Stäng av apparaten/gasen vid brand. Stäng av köksfläkten. Rapportera branden till räddningstjänsten på 112. Om branden är ute ska du närma dig elden från vindriktningen och täcka över dig med filten. Använd vid behov foten till att hålla filten på plats och kväva elden.

Hur mycket kostar den? Från 10 € och uppåt.

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutik, järnaffärer, onlinebutiker

Viktigt att veta När du köper ett brandfilt ska du se till att den är 120 x 180 cm och CE- och SFS-ENmärkt.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Mikrovågsugn


LL

S

UU

LI

S

H

Mikrovågsugn

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Mikrovågsugnen kan användas till avfrostning och uppvärmning av mat. Den är snabbare än en vanlig ugn, kostnadseffektiv och ganska säker att använda.

Vart använder jag den? Mikrovågsugnen kan användas hemma eller till exempel i en husvagn eller stuga.

Hur använder jag den? Placera maten i en behållare och placera den i mikrovågsugnen. Placera ett lock över maten. Välj styrka och tid, och slå på mikrovågsugnen. Mikrovågsugnen stängs av när den valda tiden löpt ut eller när dörren till mikrovågsugnen öppnas. Ta ut maten ur mikrovågsugnen. Var försiktig eftersom skålen och maten kan vara varm. Rengör mikrovågsugnen efter användning.

Hur mycket kostar det? Från 40 € och uppåt

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, onlinebutiker, marknader

Viktigt att veta Det måste finnas ventilationsutrymme runt mikrovågsugnen. Förvara inga föremål på den. Mikrovågsugnar är säkra när de används så som avsett. Endast köksredskap och stänkskydd som är tillverkade för användning i mikrovågsugnen får användas. Kontrollera alltid förpackningen eller etiketten för att avgöra om den är lämplig för användning i mikrovågsugn. Observera att förpackningar avsedda för användning i mikrovågsugn också kan ta eld om de värms upp för länge eller med för hög effekt. Se därför till att du har kontroll över matlagningen. Lär barn att använda mikrovågsugnen på ett säkert sätt.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Spislarm


LL

S

UU

LI

S

H

Spislarm

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Spislarmet förbättrar spisens och matlagningens säkerhet. Den varnar om spisplattorna är för varma, om en spisplatta lämnats på när den är tom, och om spisen eller stekpannan på en varm spisplatta överhettas.

Vart använder jag den? Larmet används när spisen används. Den kan monteras antingen på undersidan av spisfläkten eller på väggen ovanför spisen.

Hur använder jag den? Spislarmet fästs med ändra skruvar, klistermärke, eller magnet till spisfläkten, eller med skruvar eller ett klistermärke till väggen. Följ monteringsanvisningarna. Enheten är batteridriven och kräver ingen elektrisk installation. Använd spisen som vanligt. Om larmet ljuder så stänger du av ugnen för att undvika att en brand.

Hur mycket kostar det? Från 30 € och uppåt

Vart kan jag köpa den? Hushållsbutiker, elektronikbutiker, onlinebutiker

Viktigt att veta Den säkerhet som spislarmet tillhandahåller är beroende av att folk reagerar när dess larm ljuder. Spislarmet kan inte förhindra en brand om du inte reagerar på larmet. Spislarmet är lämplig för alla hem, speciellt barnfamiljer och personer med minnesproblem.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Laddning av batteridriven elektrisk utrustning


LL

UU

S

Laddning av batteridriven elektrisk utrustning

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Ingen elektrisk utrustning fungerar utan ström. De laddas med en separat laddare.

Vart använder jag den? Hemma, på kontoret, tåget m.m. Överallt där du har åtkomst till ett elnät

Hur använder jag den? Kontrollera först att laddaren och kabeln inte är skadad. Anslut därefter laddaren till ett eluttag. Anslut kabeln till den enhet du vill ladda. Ta bort skyddskåpan om nödvändigt från den enhet som ska laddas (t.ex. telefon) för att undvika överhettning. När batteriet är fulladdat kopplar du från laddaren från enheten och uttaget.

Hur mycket kostar det? Lämna aldrig enheten för att ladda över natten eller utan övervakning. Det finns risk för överhettning vid laddning. Ladda inte din telefon eller dator i sängen eller i närheten av lättantändligt material. Om apparaten värms upp eller inte fungerar kan den ta eld. Använd enhetens ursprungliga laddare. Telefoner och många andra elektriska enheter kan laddas med en USB-laddare, trådlöst, eller via en strömbank (bärbar laddare). Extra applikationer och funktioner förbrukar batteri. Det rekommenderas att stänga dem för att undvika att batteriet snabbt tar slut. Om din enhet eller dess batteri skadas ska du skafa en ny.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Extern strömbrytare


LL

S

UU

LI

S

H

Extern strömbrytare

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Den externa strömbrytaren förhindrar att spisen slås på av misstag. Istället för att använda en extern strömbrytare kan du ta bort säkringarna från proppskåpet eller vrida säkringsspaken till läget AV (neråt). Att använda en extern strömbrytare är säkrare och snabbare än att ta bort säkringar.

Vart använder jag den? På spisen.

Hur använder jag den? Slå på den externa strömbrytaren och använd spisen (se kökskortet) som vanligt. När du är klar med att laga mat eller värma maten stänger du av den externa strömbrytaren igen. Strömbrytaren kan placeras på en plats som till exempel i slutet av skåpet eller inuti skåpet.

Hur mycket kostar det? Enhet + monteringskostnader

Vart kan jag köpa det? Fråga din lokala elektronikbutik om produkten.

Viktigt att veta Den externa strömbrytaren är väl lämpad för till exempel familjer med barn och personer med minnesproblem. En extern strömbrytare förbättrar också spisens säkerhet för familjer med husdjur såsom hundar eller katter. Ett alternativ till en extern timer.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Spistimer


LL

UU

S

Spistimer

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Spistimern används för ökad säkerhet vid matlagning. Spisen fungerar bara under den tid som valts med timern och stänger av sig när tiden löpt ut. Timern förhindrar att spisen slås på av misstag.

Vart använder jag den? På spisen.

Hur använder jag den? När du använder en spis med en timer ställer du in tiden (i minuter) på den separata knappsatsen. Spisen kan därefter användas som vanligt. Spisen kommer inte slås på om ingen tid valts på timern. Strömmen stängs av när den valda tiden löpt ut och spisen svalnar. Om maten ännu inte är tillagad kan du ändra timern för mer tid. Spisen kan ha en inbyggd timer (en så kallad säkerhetsspis) eller så kan en separat extern timer användas. Den externa timern kräver installation av en auktoriserad elektriker och kan anslutas till alla elektriska spisar. Timern kan placeras på en plats som till exempel sidan eller insidan av skåpet.

Hur mycket kostar det? Utrustningskostnad + monteringskostnad.

Vart kan jag köpa det? Fråga din lokala elektronikbutik om produkten.

Viktigt att veta Placera inte saker på eller i närheten av spisen. Den inbyggd timern på en säkerhetsspis eller en extern timer för en vanlig spis kan endast förhindra bränder vid kontroll över matlagningen. Om spisplattan är på och det finns brandfarligt material i närheten kan en brand uppstå. En extern timer eller säkerhetsspis är väl lämpade för familjer med barn och personer med minnesproblem. De förbättrar också spisens säkerhet för familjer med husdjur såsom hundar eller katter. Alternativ till den externa strömbrytaren.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Spisskydd


LL

S

UU

LI

S

H

Spisskydd

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Spisskyddet upptäcker automatiskt faror och ljuder larmet och stänger av spisen vid behov innan den hinner antändas. Spisskyddet ökar spisens säkerhet avsevärt men upptäcker inte alla faror i sambabd med användning av spisen.

Vart använder jag den? Använd den när du använder spisen.

Hur använder jag den? Spisskyddet kan installeras på alla elektriska spisar. Spisskyddet består av en väggmonterad sensor ändra på spisfläkten eller på väggen i höjd med spisfläkten samt en kontrollenhet som är ansluten mellan strömförsörjningen och spisen (svart ruta på bilden). Efter installationen kan spisen användas som vanligt. Spisskyddets känslighet kan justeras. Om spisen blir extremt varm kommer spisskyddet att varna med ett larm. Larmet uppmärksammas och matlagningen kan fortsätta som vanligt. Om du inte svarar på larmet så stänger spisskyddet av strömförsörjningen och spisplattorna svalnar. Om spisskyddet stänger av strömförsörjningen så kan spisen slås på igen genom att trycka på sensorknappen. Oftast när du lagar mat så märker du inte av spisskyddet.

Hur mycket kostar det? Från 300 € plus installationskostnader.

Vart kan jag köpa det? Elektronikbutiker.

Viktigt att veta I Finland är spisar anslutna till elnätet vilket innebär att installationen av spisskyddet måste utföras av en elektriker. Spisskyddet måste uppfylla EN 50615. Spisskyddet passar alla (speciellt familjer med barn) inklusive personer med minnesproblem och familjer med husdjur. Även om det finns ett spisskydd på spisen så måste matlagningen övervakas. På samma sätt måste spisen och området runt spisen hållas fritt från lättantändliga material.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Timer


TURVAL

S

UU

S

Timer

S

TURVA KORTIT

Timer H

Ä

LL

LI

S

IS

T U RVA

UU

OSALL

VA

IS

TA

Varför använda det? Timern förbättrar elektrisk- och brandsäkerhet genom att se till att elektrisk utrustning inte lämnas på efter användning. Ljus anslutna till en timer ökar också säkerheten i bostaden när den boende är hemifrån under en längre tidsperioden (t.ex. vid en resa eller sjukhusbesök). En person med minnesproblem kan till exempel dra nytta av att ställa in lamporna med en timer så att de följer dygnsrytmen. Att använda en timer minskar elförbrukningen.

Vart använder jag den? Timern kan användas på nästan alla elektriska apparater som inte behöver vara på hela tiden.

Hur använder jag den? Med en timer kan man ställa in en tid då strömmen slås på och hur länge strömmen förblir på. Strömmen stängs sedan av. Anslut timern till ett eluttag. Anslut den enhet du använder till timern.

Hur mycket kostar det? Från 10 € och uppåt

Vart kan jag köpa det? Hushållsbutik, järnaffärer, onlinebutiker

Viktigt att veta Innan du ansluter enheten ska du se till att den är i ett brukbart skick. Se samtidigt till att det inte finns lättantändliga material runt den elektriska enheten. Den elektriska enheten kan ha en inbyggd timer.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Spisplattor


LL

S

UU

LI

S

H

Spisplattor

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? En spisplatta används till att laga eller värma mat.

Vart använder jag den? Spisplattan används i köket.

Hur använder jag den? Samla alla de redskap och ingredienser du behöver för att tillaga maten. Slå inte på spisen förrän du förberett maten. Börja tillaga din mat. Var noga med att övervaka tillagningen och stäng av spisplattorna och ugnen när du är klar.

Hur mycket kostar det? Från 150 € + installationskostnader. Standardinstallationen är en installation av en auktoriserad elektriker. Separata spisplattor är också billigare. Du kan själv ansluta en separat spisplatta med hjälp av en kontakt till eluttaget.

Vart kan jag köpa det? Hushållsbutiker, elektronikbutiker, onlinebutiker

Viktigt att veta Du kan använda alla typer av grytor, stekpannor och värmebeständiga kastruller på spisar av gjutjärn och keramiska spisar. Metall, glas (värmebeständigt) och keramiska kastruller kan användas i ugnen. Du kan endast använda magnetbaserade köksredskap i metall på en induktionsspis. Spisen värmer inte något annat material. Mat värms snabbt upp på en induktionsspis. Se alltid till att slå på rätt spisplatta. TÄNK PÅ BRANDSÄKERHETEN INGET SKA FÖRVARAS PÅ ELLER NÄRA SPISEN. En spisplatta som lämnas påslagen samt överhettat fett kan starta en eld. Spisen, spisplattor och ugnen är endast avsedda för matlagning och uppvärmning av mat, inte för att värma hemmet.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Förlängningssladd med strömbrytare


LL

S

UU

LI

S

H

Förlängningssladd med strömbrytare

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Om det inte finns tillräckligt med eluttag i hemmet eller om kabeln på en elektrisk enhet inte är tillräckligt lång kan du behöva en förlängningssladd. En förlängningssladd används för att få eluttaget närmare den elektriska apparaten.

Vart använder jag den? Förlängningssladden måste användas i det område eller rum där den är ansluten till eluttaget. För användning utomhus ska du använda en jordad och stänksäker förlängningssladd. Den ansluts till ett eluttag utomhus.

Hur använder jag den? Kontrollera att förlängningssladden är i brukbart tillstånd före användning. Bortskaffa skadade förlängningssladdar. Anslut förlängningssladden till eluttaget. Förlängningssladden får endast anslutas till ett eluttag som är kompatibelt med förlängningssladden. Observera att det finns jordade och icke-jordade eluttag. Anslut den elektriska enheten till förlängningssladden. Anslut inte flera förlängningssladdar i rad utan använd istället en tillräckligt lång förlängningssladd.

Hur mycket kostar det? Från 5 € och uppåt

Vart kan jag köpa det? Hushållsbutiker, hårdvaruhandlare, onlinebutiker

Viktigt att veta Anslut endast elektrisk utrustning med låg effektförbrukning till förlängningssladdar med flera portar. Elektrisk utrustning med hög effektförbrukning som till exempel värmare kan orsaka överbelastning av kablarna, överhettning och säkringarna går sönder. Överhettning av delar hos den elektriska enheten (inklusive förlängningssladden) betyder ett det ändra finns ett fel eller att den överbelastats vilket kan resultera i bränder och olyckor. Överhettning av en elektrisk enhet eller sladd kan också resultera i en obehaglig lukt. Förlängningssladdar har även en strömbrytare. Om du vrider strömbrytaren till AV-läget så avbryts strömförsörjningen till uttagen och de anslutna enheterna. Om förlängningssladden är spolformad så måste sladden tas bort från spolen vid användning, annars överhettas den. Det är en bra idé att skydda uttagen och förlängningssladdar med uttagsskydd när uttagen inte används. Använd inte förlängningssladdar på fuktiga platser.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Extravärmare och fläktar


LL

S

UU

LI

S

H

Extravärmare och fläktar

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Elektriska extravärmare, radiatorer och varmluftsfläktar används för att tillfälligt värma upp en lägenhet eller rum. Värmaren ger ytterligare värme ifall det normala värmesystemet inte är tillräckligt för att värma upp lokalen. På liknande sätt används elektriska fläktar och ventilatorer till att kyla hemmet under varma sommardagar.

Vart använder jag den? För att värma eller kyla ett hem eller rum.

Hur använder jag den? Värmare och fläktar är elektriska apparater som är anslutna till ett eluttag. Se till att det inte finns föremål i området runt värmaren. Täck inte över värmaren eller fläkten. Brandfara.

Viktigt att veta Att använda flera värmare eller fläktar samtidigt (eller ansluta dem till samma säkring) kan orsaka överbelastning och förstöra säkringen. Det är rekommenderat att dela upp enheterna och koppla dem till flera uttag och säkringar. Om en enhet upprepade gånger förstör en säkring ska du rengör och underhåll den eller bortskaffa enheten. Tänk på elektrisk- och brandsäkerhet när du använder extravärmare och fläktar. Rör inte en elektrisk enhet om du är blöt. Risk för elektrisk stöt. Gå inte barfota i våta områden där det finns elektriska element såsom värmare och fläktar. Torka inte kläderna på elektriska radiatorer och täck inte över värmare eller fläktar. Kom ihåg att hålla värmaren och fläkten ren och dammsug vid behov.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Säkringslåda


LL

S

UU

LI

S

H

Säkringslåda

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Varför använda det? Säkringar är placerade tillsammans på en säkringspanel som kan vara ändra öppen eller stängd (låda) Syftet med säkringarna är att skydda mot elektriska olyckor och bränder, materiella skador på den elektriska installationen, avbrott, och missbruk av elektrisk utrustning. Säkringspanelen har en huvudströmbrytare som stänger av elen i hela utrymmet.

Vart använder jag den? En säkringslåda finns i alla hem. Säkringslådan är monterad på väggen. Säkringslådan måste vara tillgänglig. Inga föremål får placeras framför den.

Hur använder jag den? Säkringslådan kan fungera med traditionella cirkulära säkringar eller ny teknik med en brytare (spak) istället för säkringar. Utöver dessa har säkringslådan en huvudströmbrytare som kan slå på och stänga av alla ström i bostaden. Om en elektrisk enhet inte fungerar ska du kontrollera om säkringarna är på plats och intakta. Byt ut trasiga säkringar. Om kretsbrytaren är trasig så är spaken nere. Slå på strömmen igen genom att dra spaken uppåt. Om den runda säkringen är trasig trycker du på den svarta knappen för att aktivera den igen. Om säkringen går sönder upprepade gånger finns det ett problem med installationen eller den elektriska enheten. Kontakta en elektriker för att hitta och reparera felet.

Viktigt att veta Att använda flera elektriska apparater samtidigt eller ansluta dem till samma säkring kan orsaka överbelastning och förstöra säkringen. Det är en bra idé att dela upp enheterna och koppla dem till flera uttag och flera säkringar. Säkringar som inte sitter korrekt på plats kan bli varma och orsaka en brand. För spisen och bastuugnen räcker 1-3 säkringar. Om du inte ska använda en elektrisk apparat på länge eller om du vill begränsa dess användning eller öka säkerheten (t.ex. barnsäkra bastuugn eller köksspis) så avaktiverar du säkringarna för enheten. Markera de borttagna eller frånkopplade säkringarna med texten ”Avaktiverad”. Om du stänger av en enhet måste du ta bort alla de säkringar som kontrollerar enheten.

© Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.