Safety Cards - Estonian

Page 1

SU

U

ME

N

LA

ESTÖ ÄRJ

SUO

PE

KU

OSA

TURVA T I T R O K

SJ

I

LL

T U R VA L L I

S

ST

A AV

E STUSALAN K

S

Turvakaardid

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


OSALLISTAVA

TURVALLISUUS

A T U R VA L L I S

ME

N

PE

RJES

US

TURVA KORTIT

SUO

Turvakaardid

UU

OSA

IS

V TA

S

LL

MAAHANMUUTTAJILLE

LA

STUS LAN A

S KE

K

Turvakaardid on koostatud Soome Päästeala Keskorganisatsioonis (SPEK) projektide „Kaasav ohutus teatud sihtrühmadele“ (OTE) ja „Kaasav ohutus sisserändajatele“ (OTE-M) koostööna. Kaardid on mõeldud kasutamiseks teatud sihtrühmadesse kuuluvatele isikutele, sisserändaja taustaga isikutele, nende pereliikmetele, mitmesuguste organisatsioonide, sotsiaal- ja tervishoiuala töötajatele, päästetöötajatele ning õppuritele. Kaarte võivad kasutada ka kõik muud ohutusvaldkonna küsimustest huvitunud isikud. Materjali eesmärk on pakkuda üldisi alusteadmisi igapäevasest turvatehnoloogiast ning muudest ohutust parandavatest toodetest ja tegevusviisidest. Turvakaardid koosnevad 50 kaardist. Pakk sisaldab 5 jokkerikaarti, 44 teemakaarti ja 1 saatesõna kaarti. Jokkerikaartidel on esitatud laiemat ohutusteavet aastaaegade, igaüheõiguse, liikumise ning eluviiside ja sotsiaalse kaitsevõrgustiku mõju kohta igapäevasele ohutusele.


S

U

TURVALLI

AL

TURVA KORTIT KÖ

US

LI

OSAL

H

A TURV

S

U

US

I LL

OSA

OSA

US

SU

LI

S

EN

AV

US

J

ST

SU

TURVA KORTIT

AL

AL US

N TURV

A TURV

SU

ISE

AV

LI

M

ST

AR

U

S

U

LL

UU

SU

K

RVALLI

A T U RVA

IK

TU

AV

TURVA KORTIT

LI

PA

LO

US

TURVA KORTIT

ST

LL

I

L SU

OSAL

VA T U RVA

LI

TA

IS

S

LI

LI

Teemakaardid on jagatud nelja teema vahel

TURVALLI

Kaartide sisu Igal teemal on koostatud 11 kaarti. Kaartidel on selgitatud, miks mingit toodet peaks kasutama või tegevust tegema ning kus ja kuidas seda teha. Kaartidel on ka kasulikke nõuandeid ja lisateavet. Samuti on kaartidel esitatud infot hinnangulise soodsaima hinna kohta (2019. a hinnatase) ning võimalikud ostukohad. Hinnad on ligikaudsed, lõplikku hinda mõjutavad nii kaubamärk, toote konstruktsioon, kvaliteet kui ka ostukoht. Ostukohad on esitatud üldnimetusena. Kõiki tooteid on saadaval ka veebipoodides.

Edasimüümine Kaardipaki ja osa kaartidel nimetatud toodetest saab soetada SPEKi veebipoest: http://verkkokauppa.spek.fi/. Kaardid on saadaval nii trükituna kui ka elektroonilise materjalina. Peale soomekeelse versiooni on turvakaardid saadaval veel kümnes keeles. Eri keeleversioonid on elektroonilisel kujul saadaval veebilehel www.spek.fi/OTE ja www.spek.fi/OTE-M 2020. aasta algusest. Materjal on mitteärilisel otstarbel ja allikat nimetades vabalt kasutatav. Kaardid on valminud sotsiaal- ja tervishoiuorganisatsioonide abikeskuse (STEA) toetusel. Kaartide esimene trükk valmis 2019. aasta novembris.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


L

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Eluviisid –

alkohol, tubakatooted ja ravimid


L

Eluviisid – alkohol, tubakatooted ja ravimid

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Alkohol Alkoholi kasutatakse tihti pidujoogina ja osa inimesi tarvitab seda ka lihtsalt joobe tekitamiseks. Alkoholi liigtarvitamine suurendab haigestumiste ja õnnetusjuhtumite ohtu, tekitab sotsiaalseid probleeme ning võib lühendada eluiga. Alkoholi tarvitamine on põhjustanud ka paljusid surmasid, liiklusõnnetusi ja kukkumisi. Alkoholi tarbimine on ohuks nii külmal kui ka kuumal ajal. Kui joote, ärge sõitke. Alkoholi tarvitamine on keelatud nii töökohtadel kui ka liikluses. Alkoholi ei või võtta koos ravimitega.

Tubakatooted Tubakatoodete tarvitamine on Soomes lubatud. Neid võib osta ja omada siiski alles 18. eluaastast. Tubakatooteid ei või müüa ega anda alaealistele. Suitsetamine kahjustab tugevasti tervist. See suurendab võimalust kasvaja tekkeks. Ka teiste tubakasuitsu sissehingamine on tervisele kahjulik. Suitsetamine on keelatud avalikes ruumides. Suitsetamine põhjustab ka tuleohtu. Risk on suurem, kui suitsetamisega kaasneb alkoholi tarvitamine. Suitsetamise ajal tuleb jälgida, et läheduses ei oleks süttivaid materjale. Suitsukonid tuleb panna selleks mõeldud süttimatust materjalist tuhatoosi või muusse anumasse. Hooletu suitsetamine võib tekitada maastikupõlenguid.

Ravimid Ravimeid kasutatakse haiguste raviks. Ravimeid ei või võtta koos alkoholi või muude joovastavate ainetega, sest ainult nii mõjuvad ravimid ettenähtud moel ega tekita kõrvaltoimeid. Ravimeid tuleb tarvitada arsti ettekirjutuste kohaselt. Ravimeid tuleb osta apteegist. Teise isiku retseptiravimite kasutamine on keelatud.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

©Juho Sihvonen

Liikumine ELUVIISID


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

Liikumine

N

Miks pöörata tähelepanu? Kukkumised on Soomes enim esinev õnnetusjuhtumitest tuleneva surma põhjus. Ka liikluses liikumine võib olla ohtlik. Liikumise ohutusele tuleb seetõttu pöörata erilist tähelepanu nii sees kui ka väljas.

Kuidas tagada? Liikumise ohutus koosneb mitmest valdkonnast. Jälgige, et liikumisteedel ei oleks takistusi ja teed oleks hea üldvalgustusega. Vajaduse korral kasutage liikumisel abivahendeid. Veenduge, et liikumisele ei oleks ka muid takistusi. Hoidke liikumisteed ja ukseesised asjadest vabad. Vähendage asjatult seisvate asjade hulka (tulekoormus) nii eluasemes kui ka trepikojas. Jälgige, et võimalikel kaldteedel ja treppidel oleksid tugevad piirded. Hoolitsege õueala ja teede libedustõrje eest. Tagage hea valgustus nii sees kui ka väljas. Valgustust saab parandada kohtvalgustite või muude valgustusseadmete abil. Väljas saab vajalikku valgust tasku- või otsmikulambi abil. Arvestage liikumisel ka oma tervislikku seisundit ning kandke ilmaoludega sobivaid jalatseid. Eksimise vältimiseks kasutage navigeerimisseadmeid. Ka hea nägemine ja kuulmine aitavad ohutumalt liikuda. Vajaduse korral kandke prille ja kuulmisaparaati. Kuulmist abistav kommunikaator on samuti hea liikumise abivahend näiteks enne personaalselt kohandatud kuulmisaparaadi hankimist.

Liikumine ja liiklus Liikluses liikumiseks tuleb alati valida turvaline aeg ja teekond. Kui autojuhtimine valmistab probleeme, tuleks ise juhtimisest loobuda. Liikumise ohutusele tuleb pöörata tähelepanu ka rattaga sõitmisel ja jalutamisel. Arvestage liikluseeskirju, olge nähtav ja hoolikas.

Abivahendid Liikumine ja tervisesport on olulised lihastoonuse hoidjad ning argipäeva heaolu loojad. Igasugune liikumine tuleb kasuks ka juhul, kui see on muutunud raskemaks. Sobivad abivahendid võimaldavad liikumist jätkata ka vähenenud liikumisvõime korral. Samuti on abiks teine inimene!

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


T

DE

TURVA KORTIT AM

KE

U

IS

LL S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Igaüheõigused ELUVIISID


Igaüheõigused

T

DE

AM

KE

U

IS

LL

TURVA KORTIT

S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Soomes on igaüheõigus üsna laialdane: looduses võib liikuda ning loodust saab nautida üsna vabalt ja mitmekülgselt. Igaüheõigused kuuluvad kõigile Soomes elavatele ja viibivatele isikutele. Selleks ei ole vaja luba küsida. Pidage siiski meeles, et igaüheõigused ei kehti looduskaitsealadel, näiteks loodusparkides. Sellistesse kohtadesse minemisel tehke alati enne kindlaks looduskaitseala eeskirjad. Eeskirjadel on igaüheõiguse ees eelispositsioon.

Mida võin teha • • • • •

Liikuda jalgsi, suusatada või sõita rattaga. Kuid siiski mitte teiste inimeste õues ja erikasutusse võetud aladel, nagu viljapõllud või istandikud. Telkida ja viibida ajutiselt kohas, kus ka liikumine on lubatud. Korjata loodusest marju, seeni ja kaitse all mitteolevaid taimi. Kalastada veel ja jääl (peab siiski olema kalastusluba). Liikuda veel ja jääl.

Mida ei tohi teha • • • • • • • • • •

Tekitada kahju teistele inimestele, loodusele või keskkonnale ega teisi häirida. Häirida lindude pesitsemist ja metsloomi. Langetada või kahjustada puid. Koguda sammalt, samblikke, mulda või puitu. Häirida kodurahu. Tekitada prahti. Sõita maastikul mootorsõidukiga. Kalastada ja jahti pidada ilma asjakohase loata. Teha teise isiku maal lõket. Teha lõket kulu või metsade tuleohu perioodil.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Sotsiaalne kaitsevõrgustik


LL

TURVA KORTIT

Sotsiaalne kaitsevõrgustik

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Miks kasutada? Sotsiaalne kaitsevõrgustik aitab argielu ja elamisega hakkama saada. See suurendab inimese turvalisust ja kindlustunnet.

Kus kasutada? Abi saab küsida või lähedased võivad abi pakkuda kõigis olukordades, kus inimese enda oskustest või jõuvarudest enam ei piisa. Kaitsevõrgustikku saab kasutada füüsilise, psüühilise ja psühhosotsiaalse toe vajaduse korral. Toe vajadus võib tekkida nii elukriiside kui ka traumaatiliste olukordade puhul.

Kuidas kasutada? Olge aktiivne ja koguge lähedaste, omaste, tuttavate ning töö ja harrastuste kaudu omale sotsiaalset kaitsevõrgustikku. Leppige peamiste lähedastega kokku selles, et arvestate nendega oma sotsiaalses kaitsevõrgustikus. Märkige võrgustiku peamised isikud blanketile ja pange see nähtavasse kohta üles. Kui vajate abi, saate kaitsevõrgustiku blanketilt sobiva isiku otsida ja temaga ühendust võtta. Selgitage talle olukorda ning küsige abi.

Mida tuleb teada? Soomes on üle miljoni inimese, kes mõnda oma lähedast aitavad. Mõnel inimesel on loomulik ja tihti ka väga laialdane kaitsevõrgustik. Mõnel on kaitsevõrgustik üsna väike. Siiski on ka juba ühe tugiisiku olemasolu hea. Teatud juhul võib kaitsevõrgustik koosneda ka abivajajat oma töö kaudu abistavatest ametnikest.

min un tur vav erkk oni

MINÄ

Blanketi „Minu turvavõrgustik“ saab aadressilt www.spek.fi/ote.

Kaitsevõrgustiku mudeleid on kolm, valige neist endale kõige sobivam. Blanketile saab kirja panna ka igapäevaelu abivajaduse korral abistavad töötajad, koduse lapsehoiu, korstnapühkija või majahoidja nime ja telefoni. Valmis andmed lihtsustavad ja kiirendavad hädaolukorra ilmnemisel info leidmist ning abi saamist. © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Aastaajad


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

Aastaajad

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Talv Soome talv on pikk ja ilm on Soome eri paigus varieeruv. Talvel kõigub temperatuur nullist kuni üsna krõbedate külmakraadideni. Külma võib olla isegi üle –30 kraadi. Tuul võib külmatunnet veelgi suurendada. Külma ilmaga on oluline soojalt riietuda. Riideid võiks kanda kihiti. Kui te piisavalt soojalt ei riietu, võite külmetuda või külmuda.

Kevad Kevadel lumi sulab, veehulk jõgedes kasvab ja jää hakkab liikuma. Lume sulamine võib tekitada üleujutusi. Ka teed võivad olla tulvavee tõttu läbitamatud. Kevadel ei või enam minna jääle. Jää võib paista paks, kuid on siiski peal kõndimiseks juba habras. Kevadel ei või väljas tuld teha, sest on kulupõlengute oht. Sel ajal on ka prahi põletamine keelatud. Kulu- ja metsapõlengute oht võib esineda ka suvel ja sügisel.

Suvi Suvel saab nautida valgust ja soojust. Mõnikord võivad ilmad ka väga palavad olla. Sellisel juhul tuleb juua piisavalt vett ja end üleliigse kuumuse eest kaitsta. Pikaajaline kuumus koormab organismi. Püüdke ka oma eluaset jahutada. Suvel saab meres ning jõgedes ja järvedes ujuda. Vesi võib siiski olla küllaltki jahe. Õppige kindlasti ujuma. Kui te ujuda ei oska, kandke päästevesti. Ärge jätke lapsi ujumisranda ilma järelevalveta.

Sügis Suve lõpus ja sügisel muutuvad õhtud järjest pimedamaks. Väljas liikudes tuleb kindlasti kanda helkurit. Kui temperatuur läheneb nullile, võib minna libedaks. Sügisel tuleb ilmaolusid arvestades soojemalt riietuda. Sügis on parim aeg seenel käimiseks. Enne seenele minemist tuleb selgeks teha, millised on söögiseened ja millised mürgised seened. Pidage meeles igaüheõigust. Kui temperatuur sügisel langeb, võib teel tekkida jääd ja teed muutuvad väga libedaks. Autole tuleb panna talverehvid, et autosõit oleks ohutum. Sõitke ettevaatlikult.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Koduohutuse kontrollnimekiri


LL

Koduohutuse kontrollnimekiri

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Koduohutuse kontrollnimekirja abil saate teha kindlaks enda või oma lähedase kodu ohtlikud kohad ja neid vajalikul moel parandada.

Kus kasutada? Enda või lähedase kodus.

Kuidas kasutada? Hankige kontrollnimekiri ja vaadake selle kõik punktid hoolikalt üle. Kui vaadeldava punktiga on kõik korras, tehke rist rohelisse ruutu. Kui punktis nimetatud asi vajab parandamist, tehke rist punasesse ruutu. Kirjutage all asuvale väljale vajalikud parandusmeetmed. Hinnake, kas saate teha paranduse või muudatuse ise või vajate selleks abi. Märkige nimekirja, kes ja millal parandused teeb. Kandke hoolt selle eest, et parandused saaks kindlasti tehtud.

Mis see maksab? Printimine tasuta, veebipoest hind alla 1 €/tk, www.spek.fi/ote

Kust osta? SPEKi veebisaidilt või veebipoest. Arvestage, et samalaadseid kontrollnimekirju on muidki. Ka päästeametid jagavad oma tegevuspiirkonnas erinevaid kontrollnimekirju. Mitmesuguseid samasisulisi materjale võib leida ka internetist.

Mida tuleb teada? Vaadake kontrollnimekiri rahulikult üle. Ohutusega seotud kontrollobjektid ja nende olukord tasuks kogu perega läbi arutada. Väga oluline on, et kõik oleks võimalikest ohutusprobleemidest ja nende parandamise vajadusest teadlikud. Pange tähele, et meelespea ei asenda võimalikku päästeameti saadetavat enesekontrolli blanketti ega tuleohutusülevaatust. Arvestage, et elanike tervislik seisund või elusituatsioon võivad muutuda. Võimalike suuremate muudatuste korral tuleb kontrollnimekiri uuesti üle vaadata ja seda ajakohastada.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Rakendus 112 Suomi


LL

UU

I

S

JE

Rakendus 112 Suomi

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? 112 Suomi on rakendus, mille saab laadida nutitelefoni. See kiirendab abi saamist hädaolukorras. Helistaja asukohateave edastatakse automaatselt häirekeskusele. Hädaabikõne käsitlemine on kiirem ja abi osatakse saata õigesse kohta.

Kus kasutada? Hädaolukorras, kui vajate abi iseendale või kellelegi teisele.

Kuidas kasutada? Otsige nutitelefoni rakenduste poest rakendust 112 Suomi. Laadige rakendus poe juhiseid järgides alla. Paigutage rakenduse ikoon telefonis kiiresti kasutatavasse kohta. Lubage rakendusel kasutada telefoni asukohaandmeid. Avage rakendus ja sisestage enda telefoninumber. Seejärel on rakendus kasutusvalmis. Hädaolukorras valige telefonist rakendus 112 Suomi, toksake ekraanile ilmuvat klahvi SOITA 112 ja seejärel telefoni kujutist. Ütelge oma nimi ja selgitage olukorda, mille tõttu abi vajate. Ärge katkestage kõnet enne, kui häirekeskuse töötaja annab selleks loa.

Mis see maksab? Rakendus on tasuta. Hädaabinumbrile saab helistada ka siis, kui muid kõnesid teha ei saa.

Kust osta? 112 Suomi saab netirakenduste poest tasuta oma telefoni laadida.

Mida tuleb teada? Rakenduse 112 Suomi lisateenused hõlmavad ka muid valvenumbreid abi saamiseks juhul, kui ei ole väga kiire, ning lihtsalt ohuteadete edastamiseks. Uuendage rakendust regulaarselt. Rakenduse seadetes saab muuta kasutatavat keelt ja telefoninumbrit. Kui soovite, et häirekeskusele edastatakse teie võimalikult täpne asukoht, peab telefoni asukoha näitamine olema sisse lülitatud.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Kemikaalid


LL

UU

I

S

JE

Kemikaalid

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Kemikaale kasutatakse igapäevaelus päris palju. Need muudavad argitoimetused lihtsamaks.

Kus kasutada? Kemikaale kasutatakse koristamisel, pesu ja nõude pesemisel ning isikliku hügieeni tagamiseks. Kemikaale kasutatakse autode ja muude masinate kütuste ja määrdeainetena. Väetised (ka lilleväetised), putukamürgid, rotimürk ja süütevedelikud, samuti ilutulestikumaterjalid on ohtlikud ained. Ebavajalikud kemikaalid kuuluvad ohtlike jäätmete hulka. Kõrvaldage need kasutusest ettenähtud moel.

Kuidas kasutada? Toodetel on kasutusjuhend. Järgige seda. Arvestage hoiatusmärke.

plahvatav

söövitav

oksüdeeriv

mürgine

tervisele ohtlik

keskkonnale ohtlik

survealune gaas

tuleohtlik

terviseoht / ohtlik osoonikihile

Hoidke kemikaale nende originaalpakendis. Vältige kemikaalide sattumist suhu, nahale, silma ja kopsudesse. Hoidke kemikaale alati lastele ja koduloomadele kättesaamatus kohas. Kasutage kaitsevahendeid (kaitsekindaid ja -prille), kaitske vajaduse korral ka hingamisteid ning tagage kasutuskoha piisav tuulutus.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, kaubanduskeskused ja veebipoed. Ostke kemikaale alati usaldusväärselt müüjalt.

Mida tuleb teada? Kemikaalid võivad olla kahjulikud nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Tervisele ohtlikud kemikaalid võivad näiteks ärritada nahka või silmi, tekitada ülitundlikkust või mürgistust ning neil võib olla pikaajaline toime. Arvestage kemikaalide kasutamisel ja kasutusest kõrvaldamisel keskkonnamõjusid. Hävitage ebavajalikud kemikaalid alati ettenähtud moel. Võimalike kemikaalidega seotud õnnetuste korral helistage hädaabinumbril 112. © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Andmeturve


LL

Andmeturve

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Andmeturbe eest hoolitsemine aitab kaitsta nii privaatsuse rikkumise kui ka majandusliku kahju eest. Lisaks suurendab see turvatunnet. Hoiatuskleebis aitab meeles pidada, et politseinik või pangatöötaja ei küsi kunagi telefonis, tänaval või koduuksel teie internetipanga paroole ega pangakaardi koodi. Kui te siiski mingil põhjusel petmise ohvriks langete, saate sellest kiiresti teada anda oma panga valvenumbril või üldisel hädaabinumbril 112.

Kus kasutada? Hoolitsege andmeturbe eest kõigi igapäevaste tegevuste puhul. Pange kleebis nähtavasse kohta nii enda kui ka oma lähedaste kodus.

Kuidas kasutada?

Ärge öelge oma pangakoode, e-posti parooli ega muude elektrooniliste kanalite tunnuseid teistele isikutele. Kirjutage kleebisele oma panga telefoninumber, millel saate hädaolukorra ilmnemisel teatada pangaandmete õngitsemisest või muudest probleemidest. Pange kleebis kodus nähtavasse kohta. Kleebis tuletab meelde, et kunagi ei tohi oma internetipanga tunnuseid kellelegi teatavaks teha. Ärge öelge kellelegi ka oma pangakaardi koodi. Kui keegi siiski mingil põhjusel teie paroolid või koodid teada saab, helistage kohe oma panka ja teatage olukorrast. Pank saab teie kontot kaitsta. Teatage andmeturbega seotud õigusrikkumistest ka politseile.

Mis see maksab? Tasuta.

Kust osta?

Jagatakse politseijaoskondades ja paljudes koostööorganisatsioonides. Kleebised on saada soome, rootsi ja inglise keeles.

Mida tuleb teada?

Õppige IT-seadmeid kasutama ja täiendage oma teadmisi pidevalt. Uuendage arvuti ja nutitelefoni programme regulaarselt. Kasutage viirusetõrjeprogramme. Kandke hoolt e-posti ja muude elektrooniliste teenuste salasõnade eest. Olge ettevaatlik meilide manuste avamisel. Kõik hea, mida meilid lubavad, ei pea alati paika! Ärge edastage oma internetipanga paroole ega pangakaardi PIN-koode mitte kellelegi, ka mitte pereliikmetele. Hoidke paroole ja koode varjatud kohas.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

GPS-seade


LL

GPS-seade

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada?

GPS-seadet kasutatakse enda ohutuse parandamiseks. Isiku asukoha saab kindlaks teha nutitelefoni, nutikella või eraldi GPS-seadme abil.

Kus kasutada?

GPS-seadet saab kasutada väljas liikudes ja eksimisohu korral (lapsed ja mäluprobleemidega isikud). GPS-seadet kasutatakse, kui soovitakse kindlaks teha, kus abivajaja viibib. See sobib asukoha määramiseks õues. Mõned seadmed võimaldavad tuvastada isiku (seadme) asukoha ka siseruumides. Osa GPS-seadmete puhul saab kasutada eraldi häirefunktsiooni või telefoniühendust.

Kuidas kasutada? Kui kasutad eraldi GPS-seadet, on sellele lisaks vaja ka nutitelefoni. Laadige GPS-seadme rakendus nutitelefoni. Ühendage omavahel GPS-seade ja nutitelefon. Pärast seda saab kohaandmeid vajaduse korral kontrollida. Pidage meeles mõlemaid seadmeid regulaarselt laadida! Asukoha määramiseks saab kasutada ka nutitelefoni, millel on asukoha määramise funktsioon. Sellisel juhul on asukoha määramiseks vaja teist nutitelefoni.

Mis see maksab?

Eraldi GPS-seadmete hind algab 90 eurost (lisanduvad kasutuskulud olenevalt kasutamisest). (Andmeedastustasu on umbes 50 eurot aastas.)

Kust osta? Kodutarvete kauplused, veebipoed, telefonipoed.

Mida tuleb teada? Kui GPS-seadmest vool kaob, on takistatud ka selle tuvastamine. GPS-seade võib siiski näidata viimast määratud asukohta ka juhul, kui on välja lülitunud. Osa selliseid seadmeid on pritsmekindlad. Seadmed on mõeldud kasutamiseks temperatuuril –10...+40 °C. Külmad olud vähendavad aku vastupidavust. Ka otsene päikesepaiste võib seadme tööd kahjustada.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Uksesilm


LL

Uksesilm

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Uksesilm parandab elanike ohutust ja turvatunnet. See võimaldab end kaitsta tüütute müügimeeste ja kuritegude eest. Uksesilm võimaldab näha ukse taha, et seejärel otsustada, kas uks avada.

Kus kasutada? Välisuksel.

Kuidas kasutada?

Uksesilm tuleb paigaldusjuhiseid järgides uksele kinnitada. Paigaldage uksesilm endale sobivale kõrgusele. Uksesilm toimib lainurkläätsena ja võimaldab seetõttu näha üsna laia ala.

Mis see maksab? Tavaline uksesilm alates 10 eurost, elektroonilised alates 40 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, ehituspoed, lukufirmad, internetipoed.

Mida tuleb teada? Peale tavaliste uksesilmade müüakse ka elektroonilisi. Kõige lihtsamal juhul töötavad seadmed patareidega. Patareisid peaks alati varuks olema. Elektroonilise uksesilma saab paigaldada tavalise uksesilma asemele. Selle paigaldamine ei ole keeruline, kuid vajaduse korral küsige spetsialistilt abi. Elektroonilise uksesilma abil saab ukse taga olija tänu suurele ekraanile paremini kindlaks teha.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Vesi


LL

Vesi

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Vesi on hapniku, toidu ja soojuse kõrval väga oluline elutähtis komponent. Puhas vesi peab alati saadaval olema.

Kus kasutada? Hoidke vett alati saadaval ja ka varuks. Vett tasub varuks hoida ka võimalike veevarustusprobleemide puhuks.

Kuidas kasutada? Soomes on üldjuhul joogikõlblik ka tavaline kraanivesi. Poest ja mujalt müügipunktidest saab osta pudelivett. Vett tuleks hoida spetsiaalsetes kaanega veepangedes või muudes suuremates puhastes ja kaanega anumates, mis võimaldavad vett nii hoida kui ka transportida.

Mis see maksab? Veepudeli hind on ligikaudu 1 euro.

Kust osta? Toidukauplused, kioskid, kaubanduskeskused, bensiinijaamad.

Mida tuleb teada? Inimene vajab päevas umbes kaks liitrit puhast joogivett. Lisaks kulub vett toiduvalmistamiseks ja hügieeniks. Arvestage, et vesi säilib ka puhtas anumas joogikõlblikuna vaid mõne päeva. Veevarustuses võib esineda katkestusi. Kraanivee võimaliku riknemise tõttu võidakse vee kasutamine keelata või lubada seda kasutada vaid keedetult. Võimalikest vee kvaliteedi probleemidest antakse teada meedia vahendusel. Pikemaajalise veevarustuse katkestuse korral korraldab omavalitsus vee jagamise muul moel. Pidage meeles, et ka lemmikloomad vajavad eluks vett.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Toiduvarud


LL

UU

I

S

JE

Toiduvarud

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada?

Mitmesugused loodusnähtused, näiteks lumetorm, ja nendest tingitud elektrikatkestused võivad takistada poes käimist. Sama olukord võib tekkida ka näiteks haigestumise või vigastuse korral. Sellisteks puhkudeks peaks olema kodus tagavaraks hästi säilivaid ning enda toidusedeli ja söömisharjumustega sobivaid toiduaineid.

Kus kasutada? Kodus, reisidel või suvilas.

Kuidas kasutada? Kodus on hea hoida konserve, millest saaks toitu valmistada ka eriolukordades, näiteks elektrikatkestuse korral. Konservid peavad olema toitvad ja kõhtu täitvad. Heaks näiteks on purgikonservid, kuivatatud puuviljad, kiirpudrud, kuskuss, nuudlid, juurviljad, kuivatatud toiduained (näiteks näkileivad ja kuivikud).

Kust osta? Toidukauplused, kioskid, kaubanduskeskused.

Mida tuleb teada? Eriolukorras tuleb kõigepealt ära tarvitada värsked ja külmikus olevad toidud. Kui elektrit ei ole, ärge avage sügavkülmikuid, nii seisab toit seal külmununa kauem. Pikema elektrikatkestuse korral tuleks ka sügavkülmikus olevad toiduained küpsetada ja toiduks ära kasutada. Elektrikatkestuse ajal saab süüa valmistada näiteks matkapliidil. Tuleb arvestada, et elektrikatkestus võib takistada ka tanklate ja toidupoodide tööd ning häirida telefoniühendust. Kütusepumbad, kassasüsteemid ja sidevõrgud vajavad töötamiseks elektrit. Lihtsamal juhul võib varuks olev konserv olla näiteks herne- või muu purgisupp, millest saab kiiresti ja lihtsalt valmis toidu ning mida saab häda korral süüa ka soojendamata. Lisateave: www.72tuntia.fi

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Esmaabikott


LL

Esmaabikott

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada?

Esmaabikott sisaldab lihtsamaid abivahendeid väiksemate haavade raviks ja muude õnnetusjuhtumite puhuks. Raskemate õnnetuste korral tegutsege olukorrast lähtudes: helistage hädaabinumbril 112 või pöörduge pärast esmaabi arsti poole.

Kus kasutada?

Esmaabiks haavade ja muude vigastuste korral. Kodus, reisil, matkal ja suvilas.

Kuidas kasutada? Tehke endale selgeks esmaabi alused. Hoidke ja täiendage enda teadmisi ja oskusi. Muretsege elementaarsed esmaabivahendid: kindlasti plaastrid, sidumisvahendid, käärid ja valuvaigistid. Õnnetusjuhtumi korral otsige esmaabikotist vajalikud tarvikud. Andke esmast abi. Kasutage kaitsekindaid ja desinfitseerige haavu.

Mis see maksab? Alates 15 eurost.

Kust osta? Apteegid, kauplused, veebipoed.

Mida tuleb teada? Esmaabikott peaks olema igas kodus. Autodesse, reisidele ja suvilatesse müüakse ka väiksemaid esmaabipakendeid. Esmaabikoti sisu võib ka ise komplekteerida. Kodus võiks esmaabikoti asemel olla statsionaarne ravimikapp, mis võiks sisaldada suuremas valikus esmaabivahendeid. Hoidke esmaabikotti või esmaabivahendeid alati ühes kohas, et need oleks vajaduse korral kergesti leitavad. Harjutage esmaabi andmist regulaarselt. Esmaabikoti sisu võib olenevalt töötjast või kasutusotstarbest varieeruda. Seepärast kontrollige esmaabikoti sisu. Arvestage ka, et pikk säilitusaeg võib teatud toodete toimet vähendada. Teatud toodetele võib olla märgitud kõlblikkuse kuupäev. Hävitage aegunud tooted ning muretsege nende ja ära kasutatud toodete asemele uued. Esmaabivahendeid saab apteegist.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Ravimikarp


LL

UU

I

S

JE

Ravimikarp

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Ravimikarpi kasutatakse ravimite jaotamiseks eri päevade ja kellaaegade vahel. See aitab kasutajal ravimid korras hoida ning lihtsustab doseerimist ja ravimite võtmist. Karbi abil on lihtne vaadata, kas ravimid on võetud.

Kus kasutada? Ravimikarpi kasutatakse üldjuhul kodus, kuid tänu väiksusele on seda hea ka kaasas kanda.

Kuidas kasutada? Nädala ravimikarpi saab panna valmis kogu nädala ravimid eri aegadeks (hommikused, päevased, õhtused ja öised ravimid).

Mis see maksab? Alates 10 eurost.

Kust osta? Apteegid, kodutarvete kauplused, veebipoed.

Mida tuleb teada? Veenduge, et ravimid oleks karpi jaotatud õigesti! Müüakse ka mitmesuguseid ravimidosaatoreid ning ravimid võivad olla pakendatud annustena. Mõlemad variandid on heaks abimeheks näiteks mäluprobleemidega isiku ravimite jagamisel. Pidage siiski meeles, et ainuüksi ravimikarbi kasutamine ei taga ravimite võtmist ega võtmist õigel ajal. Tagage ravimite õige võtmine ja doseerimine olukord arvestades.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Tugev klappredel


LL

UU

I

S

JE

Tugev klappredel

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miks kasutada? Tugevaid klappredeleid saab kasutada ohutuse tagamiseks kõigi selliste koduste tööde tegemisel, mille jaoks on vaja kuhugi ronida.

Kus kasutada? Kodused tegevused, mis nõuavad ronimist või küünitamist, näiteks suitsuanduri paigaldamine lakke, valgustite või kardinate vahetamine.

Kuidas kasutada? Hankige oma eluaseme ruumide kõrgusega sobiv redel. Asetage redel alati tasasele aluspinnale selliselt, et see ei läheks ümber ega saaks liikuma hakata.

Mis see maksab? Alumiiniumredelite hinnad algavad vahemikust 30–50 eurot.

Kust osta? Ehituspoed, kaubanduskeskused.

Mida tuleb teada? Kukkumine on Soomes kõige enam esinev õnnetusjuhtumitest tuleneva surma põhjus. Sellised õnnetused põhjustavad ka suurt kulu tervishoiule. Vältige kukkumist, hankides korralik redel ning kasutades seda kõigi ronimist vajavate tööde puhul. Vaadake, et redeli jalgadel oleks libisemistõke ning redel paikneks tugeval alusel ega saaks libisema hakata. Korteriühistu võib hankida ka ühiskasutatava redeli, mida elanikud soovi korral laenutada saavad. Ärge ronige redelile, kui tunnete end ebakindlalt – sellisel juhul kutsuge keegi appi.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Rattakiiver/ kaitsekiiver


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Rattakiiver/kaitsekiiver

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Kiiver kaitseb pead ja aju vigastuste eest. Soome liiklusseaduse kohaselt on ratturitel kiivri kandmine kohustuslik.

Kus kasutada? Kasutage rattaga sõites alati rattakiivrit. Kui sõidutate rattaga näiteks väikest last, peab ka temal kiiver peas olema. Kiivrit tuleks kanda ka rulluisutades ning tõukeratta või rulaga sõites. Samuti kasutatakse kaitsekiivrit jääspordialadel ja ratsutamisel.

Kuidas kasutada? Kiivreid on eri liiki. Valige kasutusotstarbeks sobiv kaitsekiiver. Kiiver peab olema paraja suurusega ja peas mugav. Reguleerige kiivri rihm sobivale pikkusele ning kinnitage see alati. Kiiver ei või olla peas liiga kõvasti ega ka liiga lõdvalt.

Mis see maksab? Alates 20 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, kaubanduskeskused, veebipoed ja spordipoed.

Mida tuleb teada? Kiivril peab olema CE-märgis. Pärast võimalikku õnnetust või muud lööki tuleb rattakiiver välja vahetada. Parimat kaitset pakub sobiva suurusega ja hästi peas istuv kiiver. Eredas värvitoonis kiiver teeb teid ka liikluses paremini märgatavaks. Ärge ostke kasutatud kiivrit, sest pole teada, kas see on varem saanud lööke. Hankige peale kaitsekiivri ka muus olukorras vajalik kaitsevarustus!

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Tugikäepide (turvakäepide)


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Tugikäepide (turvakäepide)

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Tugikäepide parandab liikumisohutust. Üles tõusmine ja liikumine on lihtsamad, kui saab käepidemest kinni hoida.

Kus kasutada? Kodus võiks tugikäepidemeid olla seal, kus elanikud liiguvad. Näiteks vannitoas, köögis ja voodi ääres. Tugikäepidemeid võib olla ka koridorides ja trepikodades.

Kuidas kasutada? Haarake tugikäepidemest kinni. See lihtsustab toolilt või voodist üles tõusmist. Sellest saab tuge ka liikumisel.

Mis see maksab? Alates 5 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, ehituspoed ja internetipoed.

Mida tuleb teada?

Valige piisavalt tugev käepide, mis peab kasutamisele vastu. Käepide tuleb tugevalt sobivasse kohta kinnitada, näiteks seinale. Pöörake tähelepanu ka tugikäepideme värvitoonile. Värvilist käepidet on lihtsam heledal seinal märgata. Märgadesse ruumidesse tugikäepideme paigaldamiseks võib olla vaja korteriühistu luba. Arvestage niiskustõkkega.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Otsmikulamp


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Otsmikulamp

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Otsmikulamp on ümber pea pandava rihma küljes olev või näiteks mütsi külge kinnitatav valgusti. See võimaldab vabastada mõlemad käed näiteks pimedas töötamiseks. Otsmikulamp aitab parandada ka nähtavust liikluses.

Kus kasutada? Otsmikulampi võib kasutada lisavalgustina või pimedas töötamiseks, metsas liikumiseks, kaardi lugemiseks, sportimisel või koeraga jalutamiseks. Otsmikulamp peaks igas kodus elektrikatkestuste puhuks varuks olema.

Kuidas kasutada? Otsmikulambi rihm tuleb panna ümber pea. Lambi saab lülitist sisse lülitada. Lambi valguse saab käega vajalikku suunda reguleerida.

Mis see maksab? Alates 5 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, spordipoed, veebipoed ja matkapoed.

Mida tuleb teada? Otsmikulampe on nii patareide kui ka laetavate akudega. Laadige lambi akut regulaarselt. Kui lamp töötab patareidega, tuleb jälgida, et kodus oleks alati varupatareisid. Otsmikulambi asemel võib kasutada ka taskulampi. Otsmikulamp on siiski praktilisem, sest sellisel juhul jäävad mõlemad käed vabaks töötamiseks, millegi kandmiseks või näiteks ukse avamiseks.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Libisemistõkkematt


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Libisemistõkkematt

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Libisemistõkkega matt aitab vältida libisemist ja sellest tulenevat kukkumist. Mati libisemistõke parandab siseruumides liikumisohutust. Libisemistõkkematt muudab pesuruumides liikumise ja duši all või vannis käimise turvalisemaks.

Kus kasutada? Mati libisemistõket, tõkkevõrku või vilti saab kasutada libedate mattide ja vaipade all. Need sobivad lastega peredele ja ka eakate inimeste koju. Libisemistõkkematti saab kasutada pesuruumides.

Kuidas kasutada? Libisemistõkkeriiet või -vilti saab osta tükkidena või meetri kaupa. Pange mati alla sellega sama suur tükk libisemistõkkeriiet. Riie ei või siiski mati alt näha jääda. Niisketesse ruumidesse mõeldud libisemistõkkematid on saadaval valmis toodetena. Neid kasutatakse pesuruumide põrandal, duširuumis või vanni põhjas.

Mis see maksab?

Libisemistõkkevõrk või -vilt alates 3 eurost meeter. Libisemistõkkematid alates 20 eurost.

Kust osta? Kangapoed, kodutarvete kauplused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Kui mingi vaip tekitab elanikele komistamise ohtu, tuleb hinnata, kas selle peaks vahetama turvalisema, nt õhema vaiba vastu. Kui muid võimalusi ei ole, tuleb komistamisohtu tekitava vaiba kasutamisest loobuda.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Ujumisvestid/ päästevestid


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Ujumisvestid/päästevestid

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Päästevest on veekogudel liikudes kohustuslik päästevahend. Päästevest võimaldab vettekukkunul abi oodates veepinnal püsida. Päästevestide värvus, helkurid ja vile parandavad abivajaja nähtavust ja leitavust.

Kus kasutada? Päästeveste kasutatakse veekogudel liikuvates sõude-, mootor- ja purjepaatides või muudes veesõidukites. Veesõidukis peab igaühel olema oma päästevest. Väikesed lapsed võiks päästeveste kanda ka niisama rannas viibides.

Kuidas kasutada? Päästeveste on mitmesuguseid. Valige need kasutuskoha järgi. Proovige päästevesti enne ostmist selga. Päästevest peab olema piisavalt suur, et selle saaks kinni panna, kuid samas piisavalt tihedalt ümber, et see seljas püsiks. Päästevest tuleb selga panna esitatud juhiste kohaselt. Enne päästevesti kasutamist veenduge, et see oleks terve.

Mis see maksab? Alates 30 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, kaubanduskeskused, veebipoed ja spordipoed.

Mida tuleb teada? Päästevestid päästavad inimese vaid juhul, kui need on juba enne vette kukkumist vajalikul moel selga pandud. Kontrollige päästevesti ostmisel, et sel oleks CE-märgis.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Helkurid


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Helkurid

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Helkur ja helkurvest parandavad jalakäijate ning kergliiklusvahenditega liikujate nähtavust ja ohutust pimedal ajal.

Kus kasutada? Helkurit tuleb kasutada pimedal ajal väljas liikudes. Helkurvesti võib panna selga ka lastele, et nad paremini nähtavad oleks. Helkurvesti kasutatakse ka paljusid töid tehes, et tagada parem nähtavus. Samuti peaks helkurvest alati käepärast olema ka autos. Hoidke helkurvesti auto salongis. Kui peate peatuma ja autost väljuma, pange enne selga helkurvest, et teised liiklejad teid paremini märkaks.

Kuidas kasutada? Helkur võib olla riietele kinnitatud püsivalt või nii, et selle asukohta saab vajaduse korral muuta. Helkuri saab näiteks haaknõelaga jope või koti külge kinnitada. Helkurvõru pannakse jopekäise, saapa- või püksisääre ümber. Kleebishelkuri saab kinnitada mistahes kohta. Soovituslik on kasutada korraga mitut helkurit. Helkurvest tuleb panna teiste riiete peale. Helkurveste on eri suuruses. Muretsege piisavalt suur vest, mis mahuks üleriiete peale.

Mis see maksab? Alates 2 eurost. Paljud ettevõtted ja organisatsioonid jagavad sügiseti helkureid tasuta.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, kaubanduskeskused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Helkurite või helkurvestide hankimisel tuleb jälgida, et neil oleks CE- ja EN-märgis. Müügil on ka mänguasju, mis näevad välja nagu helkurid, aga ei helgi piisavalt ega ole tegelikult helkurina kasutatavad! Hoidke helkurvest puhas. Hoidke helkurvesti kasutuskordade vahepeal (näiteks autos) valguse ja määrdumise eest kaitstult. Kui helkurvest määrdub, peske see puhtaks. Arvestage, et korduv pesu vähendab helkivaid omadusi. Vajaduse korral vahetage vest uue vastu.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

ร รถlamp


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Öölamp

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Öölamp on pimedal ajal abivalgustuseks. Tänu sellele on eluasemes ohutum liikuda ja ümbrus valgustatud. Väheneb komistamise ja kukkumise oht. Öölambi abil on ka lihtsam üldvalgustuse lülitit leida.

Kus kasutada? Öölambi võib panna näiteks magamistuppa või vajalikele liikumisteedele. Öölampi saab kasutada ka trepikojas või õues.

Kuidas kasutada? Öölamp ühendatakse pistikupessa. Öölamp võib põleda pidevalt või olla varustatud hämaralülitiga, mis hämardumisel lambi sisse lülitab. Liikumisanduriga öölamp tuvastab liikumise ja lamp süttib automaatselt, kui keegi valgusti läheduses liigub.

Mis see maksab? Alates 5 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Öölampe on eri värvi. Valige selline öölamp, mille valgus abistab elaniku nägemist, aga ei tekita hirmutavaid ega petlikke ettekujutusi. Pidage meeles, et müüakse ka liikumisanduriga lampe. Neid saab kasutada mistahes valgustis ja nii öölampi asendada. Valgus süttib, kui ruumis liigutakse, ja kustub natuke aega pärast seda, kui isik jääb paigale või ruumist lahkub. Kontrollige, et lamp põleks piisavalt kaua. Liikumisanduriga valgustid sobivad peaaegu kõikidesse ruumidesse. Arvestage siiski, et liikumisanduriga öölamp ei pruugi sobida mäluprobleemidega isiku öövalgustiks.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Turvavööd ja turvatool


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Turvatool

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Turvavöö kasutamine on autoga sõites alati kohustuslik. Sama kehtib ka busside kohta, kui neis on turvavööd olemas. Turvavöö annab kaitset õnnetuste korral. Turvatooli või turvaistme kasutamine on kohustuslik, kui autos või kaubikus sõidab laps pikkusega alla 135 cm. Turvatool hoiab last ohutult oma kohal ja kaitseb teda võimalike avariide korral.

Kus kasutada? Autos, jalgrattal.

Kuidas kasutada? Turvavöö on tänapäeva autode standardvarustuses. Turvatool tuleb hankida ise ja kinnitada auto istme või jalgratta pakiraami külge kasutusjuhendis kirjeldatud moel. TÄITKE PAIGADLDUS- JA KASUTUSJUHISEID. Laps kinnitatakse turvatooli selles olevate turvavööde abil ja seejärel kinnitatakse turvatool auto turvavööga. Alla 3-aastase lapse kõige ohutum sõiduviis autos on tagaistmel turvatoolis, mis on kinnitatud seljaga sõidusuunas. Kui laps enam turvatooli ei mahu, tuleb kasutada turvaistet.

Mis see maksab? Alates 50 eurost.

Kust osta? Lastekaupade poed, kodutarvete kauplused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Turvatooli hankimisel tuleb vaadata, et sel oleks CE- ja ECE-märgis. Turvatooli ohutu kasutusiga on umbes viis aastat. Pärast seda muutub plastkonstruktsioon hapraks. Avarii läbi teinud turvatooli ei tohi enam kasutada, sest selle konstruktsioonid võivad kokkupõrke tõttu olla kahjustunud. Autoga sõites ei tohi last süles hoida! Igal alla 135 cm pikkusel lapsel peab olema eraldi turvatool või -iste.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Sussid ja libisemistõkkega sokid


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Sussid ja libisemistõkkega sokid

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Sussid ja libisemistõkkega sokid hoiavad jalad soojas ja väldivad samal ajal kukkumist libedal põrandal.

Kus kasutada? Susse ja libisemistõkkega sokke võib kasutada kõikjal siseruumides.

Kuidas kasutada? Susse võib kanda niisama või mistahes sokkide peal.

Mis see maksab? Alates 5 eurost.

Kust osta? Kaubamajad, kingapoed ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Sussides ei tohi minna õue, ka mitte lühikeseks ajaks. Susside tallad võivad välisoludes väga libedad olla. Arvestage, et tald võib ka aja jooksul kuluda ja sussid seetõttu libedamaks muuta. Sussid ja sokid peavad olema õiges suuruses. Tuleb arvestada, et libisemistõkkega sokid ei pruugi kõigile inimestele sobida. Kontrollige sokkide ja susside sobivust olukorda arvestades.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Naastjalatsid ja jalatsite libedustõkked


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Naastjalatsid ja jalatsite libedustõkked

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Naastjalatsid ja jalatsite libedustõkked on abiks välisoludes libedatel teedel liikumisel. Need muudavad liikumise ohutumaks ja meeldivamaks, sest pole vaja karta kukkumist.

Kus kasutada? Välisoludes libedate teede korral.

Kuidas kasutada? Naastjalatsitel on naastud juba jalatsite küljes. Eraldi libedustõkked kinnitatakse olenevalt mudelist kas jalatsi talla või kontsa külge. Libisemistõket ei või kanda siseruumis, siseruumi tulles peab libisemistõkked eemaldama.

Mis see maksab? Eraldi libisemistõkked alates umbes 10 eurost paar.

Kust osta? Veebipoed, kingakauplused ja kaubanduskeskused.

Mida tuleb teada? Jalatsite libisemistõkkeid on mitmesuguseid ja eri suurusega. Valige enda jalatsitele sobivas suuruses abivahendid. Teise võimalusena võite osta naastjalatsid, millel on naastud juba talla küljes. Saadaval on ka selliseid naastudega talvejalatsite mudeleid, mille naastud saab vajaduse korral sisse pöörata ja käia samade jalatsitega ka siseruumides. Naastude asemel saab talvejalatsite libisemiskindlust suurendada, lastes kingsepal paigaldada talveks karedamad tallad või kontsad.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Treeningkumm


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Treeningkumm

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miks kasutada? Treeningkumm on mõeldud lihastoonuse hoidmiseks ja lihaste tugevdamiseks. Piisav lihasjõud on turvalise liikumise ja tasakaalu hoidmise põhieeldus. Hea füüsiline vorm aitab vältida kukkumisi, parandab ohutust ning suurendab hakkama saamise tunnet.

Kus kasutada? Treeningkummi võib kasutada kõikjal ja tänu väikestele mõõtmetele on seda lihtne kaasas kanda. Seda võib kasutada nii sees kui ka väljas.

Kuidas kasutada? Vt pakendilt kasutusnõuandeid. Treeningkummi saab kasutada nii käte, jalgade kui ka kogu keha lihaste tugevdamiseks.

Mis see maksab? Alates 5 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused ja spordipoed.

Mida tuleb teada? Treeningkumm sobib kasutamiseks kõigile inimestele, olenemata vanusest. Teatud juhtudel tuleks enne iseseisva harjutamise alustamist konsulteerida füsioterapeudiga. Treeningkumme on nii lindilaadseid kui ka torujaid. Neid valmistatakse käepidemega ja ilma. Käepidemed tagavad parema haarde. Käepideme saab olenevalt liigutusest näiteks ukselingi või jalalaba ümber panna.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Vinguandur


Vinguandur

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Vinguandur annab häire, kui ruumi on sattunud vingugaasi. Vingugaas on põlemisel tekkiv kiiresti ja märkamatult mõjuv (lõhnatu ja maitsetu) ohtlik gaas. Juba väike kogus vingugaasi tekitab halba enesetunnet või meelemärkusetust. Raske vingumürgitus toob kaasa surma.

Kus kasutada? Vinguandur peaks olema kõigis eluasemetes ja puhkemajades, kus kasutatakse puu- või gaasipliiti, ahju, kaminat või muud lahtise tulega küttekollet.

Kuidas kasutada? Vingugaas liigub koos ruumi õhuvooluga, sest see on õhust pisut kergem gaas. Vinguandur tuleb paigaldada seinale, mitte lakke. Järgige alati tootja esitatud paigaldusjuhiseid. Vinguandur annab häire, kui ruumi on sattunud ohtlikus koguses vingugaasi. Mõnel vinguanduril on vaid häiresignaal, mõnel ka vingugaasi sisaldust näitav ekraan. Vinguanduri tööd tuleb regulaarselt testnupu abil kontrollida, nagu ka SUITSUANDURI tööd.

Mis see maksab? 15–40 eurot (odavaim ei ole tingimata parim).

Kust osta? Kodutarvete kauplused, kaubanduskeskused, ehituspoed ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Vinguanduri valimisel tuleb vaadata, et sellel oleks CE- ja SFS-EN-märgised. Osa vingugaasiandureid näitab ekraanil ka temperatuuri. Jälgige hoolikalt, mis näit ekraanil on. Vinguandur ei asenda suitsuandurit, vaid on lisakaitseks. Eraldi vinguandurile lisaks peab eluasemes olema ka suitsuandur. Samuti õppige tulekoldeid õigesti kasutama.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Tulekustuti


Tulekustuti

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Tulekustuti võimaldab põlengu enne selle laiemat levimist kustutada. Tulekustutiga saab põlengut enne päästetöötajate saabumist piirata.

Kus kasutada? Tulekustuteid võib kasutada nii sees kui ka väljas tekkinud põlengu kustutamiseks. Tulekustuti peaks olema nii kodus, suvilas, autos kui ka haagissuvilas. Ka kõigis avalikes ruumides on tulekustutid.

Kuidas kasutada? Tulekahju korral võtke tulekustuti välja ja eemaldage selle käepidemelt splint. Võtke vooliku otsast kinni, vajutage käepidet ja suunake väljuv kustutusaine leegi keskmesse. Jätkake tegevust, kuni põleng kustub või kustuti tühjaks saab. Kui põleng kustub kiiresti, hoidke kustuti ikkagi käepärast. Kuum objekt võib uuesti süttida ja kustutit läheb veel kord vaja.

Mis see maksab? Alates 20 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, tuleohutustoodete poed, ehituspoed ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Tulekustuti ostmisel tuleb jälgida, et sellel oleks CE-märgis ja SFS-EN-märgis ning et see oleks kasutuskoha jaoks sobiv. Kustuti etiketil on kirjas, millise põlengu kustutamiseks see sobib. Pulberkustuti kustutab põlengut tõhusalt, kuid pulber levib kõikjale. Vedelikuga kustuti sobib siseruumidesse. Vedelikku on lihtsam koristada kui pulbrit, kuid vedelikkustuti sobib vaid ruumidesse, kus temperatuur alla 0 kraadi ei lange. Tulekustuteid on eri suuruses. Tulekustuti hankimisel tuleb vaadata, et te jõuaks seda käsitseda. Laske tulekustutit regulaarselt kontrollida. Hankige kasutatud kustuti asemele võimalikult kiiresti uus.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Küünlad ja õuetuled


Küünlad ja õuetuled

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Küünal loob pimedal ajal meeleolu. Küünaldega saab näiteks elektrikatkestuse korral ruume valgustada. LED-küünlad aitavad vähendada tuleohtu, sest neis otsest leeki ei ole. LED-küünlad näevad välja nagu päris küünlad.

Kus kasutada? Küünlaid saab põletada nii sees kui ka väljas. Tavalise küünla võib asendada LEDküünlaga. LED-küünlad sobivad hästi ka lastega peredele ja kodudesse, kus on lemmikoomi. Väljas kasutamiseks on ka eraldi õuetuled.

Kuidas kasutada? Küünla saab süüdata tuletikkude või süütajaga. Jälgige, et küünal oleks mittesüttival alusel ja ka muidu ohutus kohas. Küünla läheduses ei või olla kergesti süttivaid esemeid. Kui ruumist lahkute, kustutage ka küünal. LED-küünlad töötavad patareidega. Küünlal on lüliti, kust saab tule sisse ja välja lülitada. Osal LED-küünaldel on ka taimer või muu kaugjuhtimisvõimalus.Õuetulesid võib põletada vaid õues lagedas kohas. Rõdudel on nende kasutamine keelatud. Ka väljas põletatava tule ümber peab olema piisavalt vaba ruumi.

Mis see maksab? Alates 1 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, kaubanduskeskused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Soomes tekib küünalde tõttu ligikaudu sada tulekahjut aastas. Kui küünal lõpuni põleb või ümber kukub, süttib tavaliselt aluspind või küünla ümber paiknevad materjalid ning hiljem levib tuli edasi. Ka üksteisele liiga lähedale paigutatud küünlad võivad põhjustada sulava steariini põlema lahvatamise. Kaaluge olenevalt olukorrast LED-küünalde sobivust. LED-küünalde kasutamisel tuleb meeles pidada, et näiteks mäluhäiretega isik võib LED-küünla tavalisega segamini ajaga ja proovida seda tikuga süüdata. Kui kasutate pisikesi LED-küünlaid, tuleb jälgida, et neis olevad väikesed patareid ei satuks laste kätte. Küünlaid ja õuetulesid ei või kunagi jätta põlema ilma järelevalveta.  © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Suitsuanduri eraldi patareipesa ja pikendusjuhe


Suitsuanduri eraldi patareipesa ja pikendusjuhe

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Patareipesa lihtsustab suitsuanduri patareide vahetamist. Patareisid saab vahetada ilma lae alla ronimata.

Kus kasutada? Suitsuanduri juures. Veenduge, et patareipesa sobiks suitsuanduriga.

Kuidas kasutada? Ühendage suitsuanduri patareide kohta patareipesa juhe. Pange suitsuandur oma kohale ning kinnitage juhe lakke ja seinale. Kinnitage ka patareipesa seinale sobivale kõrgusele. Ühendage patarei eraldi patareipessa. Sulgege patareipesa kaas. Katsetage suitsuandurit.

Mis see maksab? 12–35 eurot.

Kust osta? Invatarvete kauplused, tuleohutustoodete poed, ehituspoed ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Katsetage SUITSUANDURIT tavaolukorras kord kuus. Vahetage patarei vajaduse järgi. Eraldi pesas on patareid lihtne vahetada. Patarei saab sellisel juhul kergesti välja võtta ka valehäire korral, näiteks söögivalmistamise ajal. Pärast ruumide tuulutamist pange patarei kindlasti oma kohale tagasi. Juhendage lapsi, et patareipesa ei tohi puutuda.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Küttekolded


Küttekolded

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Puupliit on traditsiooniline söögivalmistamise ja kütmise vahend. Ahju või kaminat saab kasutada kütmiseks, ahjuna või ka lihtsalt meeleolu loomiseks. Puupliit on uutes eluasemetes asendatud elektripliidiga, vanemates majades võib see veel alles olla.

Kus kasutada? Pliiti või ahju kasutatakse nii kodudes kui ka suvilates. Saunas võib olla puuküttega keris või veepada (väike pilt). Ahi või kamin võib olla mistahes ruumis. Õues võib asuda grillimiseks mõeldud tulekolle. Müügil on ka ühekorragrille. Grillid on mõeldud kasutamiseks vaid õues.

Kuidas kasutada?

Õppige tulekoldeid kasutama tootja juhiste kohaselt. Ahjus põletatakse puid. Puud süüdatakse tuletikkude või süütaja abil. Enne süütamist avage alati siiber ja küttekolde võimalikud õhuhulga reguleerimise avad. Siibri tohib sulgeda alles pärast seda, kui tuli on korralikult kustunud ja söed enam ei hõõgu. Kui sulgete siibri liiga vara, võib ruumi õhku imbuda ohtlikku vingugaasi. Kui tunnete end pärast ahju kütmist halvasti, võib õhus olla vingugaasi. Sellisel juhul avage kohe uksed ja aknad ning tuulutage ruumid põhjalikult. Hankige VINGUANDUR. Vinguandur annab vingugaasi tuvastamisel häire. Küttekollete esine ala peab olema mittesüttivast materjalist ning seal ei või hoida tarbetuid asju. Eemaldage tuharuumist regulaarselt sinna kogunenud tuhk. Koguge jahtunud tuhk mittesüttivasse anumasse.

Mida tuleb teada? Kamin on küttekolle, mis võib olla nii uksega kui ka avatud. Avatud kamina ees peaks siiski olema ka kaitse (foto), mis väldib sädemete ruumi lendamist. Küttekoldeid, lõõre ja korstnaid tuleb pühkida ning kontrollida kord aastas. Suvilates peab sama tegema 2–3 aasta tagant.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Saun


Saun

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada?

Saun kuulub soomlaste pesemiskultuuri juurde. Sauna soojuses on mõnus ka lihtsalt lõõgastuda.

Kus kasutada? Saun võib asuda korteris, olla korteriühistus ühine, asuda suvilas või ka avalikes kohtades, nt spaades.

Kuidas kasutada? Saunas on keris, mis annab sooja, ning lava, kus saab istuda ja leili võtta. Saun võib olla kas puu- või elektriküttega. Vt puuküttega sauna ohutu kütmise juhiseid kaardilt „KÜTTEKOLDED“. Elektrisaunas on elektrilise küttekeha abil töötav keris. Kerise kuumutamiseks tuleb sellesse vool sisse lülitada. Temperatuuri reguleeritakse eraldi regulaatoriga. Reguleerige taimeri abil sobiv saunas käimise aeg. Saun soojeneb umbes 15–30 minutiga. Kerise juhtsüsteem hoiab stabiilset temperatuuri, kuni keris välja lülitatakse või taimer selle välja lülitab. Saunas käies võetakse riided seljast, pestakse ennast ja minnakse saunalavale istuma, istumise alla pannakse vastav lina. Kuumale kerisele visatakse vett ja nauditakse leili. Pärast leilitamist pestakse end uuesti. Saunalaval istumise all olnud linad pestakse puhtaks. Istumiseks võib kasutada ka ühekordselt kasutatavaid paberrätikuid.

Mida tuleb teada? Lugege läbi kerise kasutusjuhend ning õppige kerist kütma ja kasutama. Keris peab olema kaitstud piirdega. Keris läheb väga kuumaks, ärge puutuge seda. Ka leili viskamisel tekkiv aur võib põletada. Lapsed võivad saunas käia vaid täiskasvanu järelevalve all. Lapsed ei tohi puudutada elektrikerise lüliteid. Saun ei ole mõeldud asjade hoidmiseks ega pesu kuivatamiseks. SÜTTIMISOHT! Kui teie eluasemes on elektrikerisega saun, kuid te seda saunana ei kasuta, eemaldage saunakerise kaitsmed või pange automaatkaitsme lülitushoob asendisse „OFF“ (alla). Tähistage eemaldatud või välja lülitatud kaitsmed selgelt loetava tekstiga „Kasutusest väljas“.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Süütel


Süütel

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Süütel lihtsustab tänu oma pikale varrele süütamist ning väldib sõrmede põletamist. See on kergesti kasutatav ja toimib välisoludes paremini kui tuletikud.

Kus kasutada? Näiteks küttekolde või küünla süütamiseks.

Kuidas kasutada? Avage süütli lülitikaitse. Vajutage süütelülitit. Leek süttib põlema. Süütel kustub, kui süütelüliti lahti lasta. Pärast kasutamist pange lülitikaitse jälle peale. Lukustamata süütel võib näiteks kotis kogemata tööle hakata ja põlengu tekitada.

Mis see maksab? Alates 2 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused ja kaubanduskeskused.

Mida tuleb teada? Süütlis kasutatakse propaani või butaani. Täitke tuleohutusnõudeid! Odavamad süütlid on plastist ja neid ei saa uuesti täita. Kallimad süütlid on vastupidavamad ning neid saab uuesti täita. Järgige tuleohutusnõudeid ka süütli täitmisel.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Päästemask

(hingamismask kaitseks suitsu eest)


Päästemask (hingamismask kaitseks suitsu eest)

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Päästemask on mõeldud hingamisteede ja silmade kaitseks juhul, kui on vaja väljuda suitsu täis ruumist või hoonest. See kaitseb hingamisteid suitsugaaside, aurude ja peenosakeste eest.

Kus kasutada? Hoonete tulekahjude korral. Ruumidest väljudes või aidates teistel inimestel väljuda. Päästemaski saab kasutada ka juhul, kui näiteks kodu põlengu korral on vaja varjuda siseruumidesse päästetöötajaid ootama, kuid ruumi tungib suitsu.

Kuidas kasutada? Päästemask tuleb pakendist välja võtta, avada ja pähe tõmmata. Eri tootjatel on erinevad tooted ja kasutusjuhised, seepärast tutvuge juba varem kasutusjuhistega või proovige päästemaski kasutamist asjakohastel koolitustel. Päästemaskil on peaosa ja filter. Mõnel maskil on alaservas pingutamismehhanism, mõni pinguldub tänu oma ehitusele ise pea ümber. Päästemaski tuleb hoida originaalümbrises, kust selle saab kiiresti kasutusse võtta.

Mis see maksab? Hind olenevalt ostukohast alates 200 eurost.

Kust osta? Tuleohutusega tegelevad ettevõtted, maaletoojad ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Hoidke päästemask nähtavas kohas, kust see on kergesti kättesaadav. Päästemask ei kaitse siiski leekide eest. Päästemaski kasutamisel tuleb hoolikalt kaaluda, kas mõistlikum on püüda välja tungida või oodata sees päästjate saabumist. Kasutage põlengu korral vaid spetsiaalseid päästemaske, mis kaitsevad ka vingugaasi eest. Päästemask säilib avamata pakendis kasutuskõlblikuna umbes kaheksa aastat. Kasutamata päästemaski filtri saab uue vastu vahetada ja mask on kasutatav veel kaheksa aastat. Kasutatud päästemask tuleb tervikuna välja vahetada. Kui aitate teistel inimestel põlevast hoonest väljuda, kaitske esmalt päästemaskiga oma hingamisteed ja seejärel päästetava omad.   © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Suitsuandur


Suitsuandur

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Suitsuandur on seaduse järgi kohustuslik ruumides, kus elatakse või ööbitakse. Suitsuandur reageerib suitsule. See hoiatab elanikke võimaliku põlengu eest ja annab aega rakendada esmaseid kustutusmeetmeid või evakueeruda. Päästetegevuse seaduse järgi on elanikel kohustus hankida endale suitsuandur, see paigaldada ja seda korras hoida. Igal eluruumide korrusel peab olema suitsuandur iga 60 m² kohta. Kui eluruumid on suuremad kui 60 m², tuleb paigaldada vähemalt kaks suitsuandurit.

Kus kasutada? Suitsuanduri võib paigaldada esikusse, koridori, magamistuppa, elutuppa või muude ruumide lakke.

Kuidas kasutada? Suitsuandur tuleb paigaldada lakke. Järgige paigaldusjuhiseid. Kui suitsuandur annab häiresignaali, kontrollige võimaliku põlengu olemasolu. Võimaluse korral kasutage esmaseid kustutusvahendeid. Kui midagi teha ei saa, hoiatage teisi elanikke, lahkuge eluasemest ja helistage häirekeskusesse. Kui tegemist on valehäirega, eemaldage suitsuandurist patarei ja tuulutage ruumid. Seejärel pange patarei suitsuandurisse tagasi ja asetage suitsuandur jälle oma kohale. Kui suitsuandur annab valehäireid ilma otsese põhjuseta (näiteks ei esine toiduvalmistamisega seotud suitsu), tuleb see välja vahetada. Kontrollige suitsuanduri tööd kord kuus, vajutades testimisnuppu. Suitsuandur peab testimisnupu vajutamisel andma häiresignaali. Kui häiresignaali ei kostu, vahetage patarei ning kui ka see ei aita, muretsege uus suitsuandur.

Mis see maksab? Alates 5–10 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, ehituspoed ja internetipoed.

Mida tuleb teada? Suitsuanduri valimisel tuleb vaadata, et sellel oleks CE- ja SFS-EN-märgised. Suitsuanduri kasutusiga on 5–10 aastat. Suitsuandur annab lühikeste helisignaalidega märku, kui patarei on tühjenemas. Kontrollige patarei töökorda ja vahetage see vähemalt kord aastas, soovituslikult igal aastal samal ajal. (Suitsuanduril võib olla ka 10 aastat kestev patarei, sellised suitsuandurid tuleb patarei tühjenemise korral tervikuna välja vahetada.) Suitsuandur võib olla ka ühendatud vooluvõrku, mis juhul vastutab selle hooldamise eest korteriühistu.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Lukustamine ja ohutu väljumine


Lukustamine ja ohutu väljumine

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miks kasutada? Liikumisteedel ei tohi olla takistusi. Lukustamine aitab kaitsta inimesi ja nende vara, kuid see ei või takistada eluasemest väljumist. Väljapääsud ja nendeni viivate ruumide uksed peavad olema hädaolukorra ilmnemisel seestpoolt kergesti avatavad. Siseruumides liikumise takistamatus ning väljumise ohutus on üks osa tuleohutusest. Lukustamisvajaduse ja väljumise ohutuse ühitamine on elamise ohutuse oluline osa. Akende ja rõduklaaside lukustamine kaitseb kukkumise eest.

Kus kasutada? Lukustada saab uksi ja aknaid. Samas tuleb tagada seestpoolt avamine ja väljumine nii tavapärase kui ka varuväljapääsu puhul.

Kuidas kasutada? Väljumisteed peavad olema avatud, nende kaudu liikumine ei või olla raskendatud ei lukkude ega asjade tõttu. Korterite uksed peavad olema lukustatud selliselt, et korteritest oleks vajaduse korral võimalik kiiresti väljuda. Uste lukud peavad olema avatavad (seest välja) ilma võtmeta. Võtit kasutatakse vaid väljast sisse tulemisel. Kui evakuatsiooniteena saab kasutada akent, peab olema ka võimalus seda avada, näiteks aknalingi abil. Tabalukke võib kasutada panipaikade ustel.

Mis see maksab? Hind oleneb luku tüübist ja paigalduskuludest.

Kust osta? Lukufirmad. Korrus- ja ridaelamutes toimub lukkude väljavahetamine alati korteriühistu või majahaldaja kaudu.

Mida tuleb teada? Igas korteriühistus, nagu ka igas peres, tuleks evakueerumise ohutust analüüsida ja tulekahju korral evakueerumist katsetada. Päästeamet on määranud ohutuks väljumisajaks umbes 2–3 minutit pärast võimaliku põlengu süttimist. Kui väljumisaeg on tegelikkuses pikem, tuleb püüda seda kiiremaks muuta. Evakuatsiooni ohutuse tagamine on korteriühistu ühine asi. Veenduge, et kõik pereliikmed, ka lapsed, oskaks hädaolukorra ilmnemisel lukke avada. Hoidke võtmeid hoolikalt. Näiteks võib korruselamu korteri võtme kadumine tuua kaasa lukkude uue sarjastamise ja selle kulud võidakse korteri valdajalt sisse nõuda.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


S

LI

TURVA PA

US

KORTIT

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

Kustutustekk


S

LI

TURVA

Kustutustekk

US

KORTIT

PA

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

Miks kasutada? Kustutustekk sobib väiksemate põlengute, näiteks riiete, mööbli, teleri või köögis pliidil süttinud tule kustutamiseks. Kustutustekk sobib ka elektriseadmete ja rasvapõlengu esmaseks kustutamiseks. Kustutustekk on valmistatud mittesüttivast materjalist ning selle toime põhineb tulele hapniku juurdepääsu tõkestamisel, mis selle lämmatab.

Kus kasutada? Kustutustekk tuleks hankida kõikidesse kohtadesse, kus esineb vähimgi tuleoht. Tavalisemad tulekahju põhjused on pliidi kasutamine, elektriseadmete rikked, suitsetamine, küünlad ja lahtine tuli. Kustutustekk peaks olema nii kodus, suvilas, paadis kui ka haagissuvilas.

Kuidas kasutada? Kustutustekk kinnitatakse seinale ruumi, kus põlengu tekkimise oht on suur. Tutvuge kustutusteki kasutamisega. Kustutusteki kasutamist tuleks enne harjutada. Siis oskate ohu korral kiiremini tegutseda. Võtke kinni kustutusteki nööridest ja tõmmake tekk kotist välja. Võtke kinni teki nööridest või nurkadest ja hoidke käsi teki taga. Sirutage käed otse ette. Pange tekk rahuliku liigutusega põleva objekti peale ning proovige tihendada, et tuli ei saaks hapnikku ja kustuks. Jätke tekk põlengu koha peale. Pliidi süttimise korral lülitage pliidist elekter või gaas välja. Lülitage välja ka pliidiventilaator. Teatage põlengust hädaabinumbril 112. Kui sündmuskoht paikneb õues, lähenege põlengule nii, et tuul oleks selja tagant, ja kaitske end tekiga. Vajaduse korral hoidke tekki ka jalaga oma kohal ja kustutage põleng.

Mis see maksab? Alates 10 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, ehituspoed ja internetipoed.

Mida tuleb teada? Kustutusteki ostmisel jälgige, et selle mõõtmed oleks 120 × 180 cm ning et sellel oleks CE- ja SFS-EN-märgised. © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Mikrolaineahi


LL

S

UU

LI

S

H

Mikrolaineahi

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Mikrolaineahi on mõeldud toidu sulatamiseks ja soojendamiseks. See toimib tavalisest ahjust kiiremini, on kulutõhus ja üsna ohutu kasutada.

Kus kasutada? Mikrolaineahju võib kasutada kodus ja ka näiteks haagissuvilas või puhkemajas.

Kuidas kasutada? Pange toit mikrolaineahju jaoks sobivasse anumasse ja koos sellega ahju. Pange anuma peale mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud kaas. Valige võimsus ja aeg ning käivitage mikrolaineahi. Mikrolaineahi lülitub välja valitud aja möödumisel või kui selle uks avatakse. Võtke toit mikrolaineahjust välja. Olge ettevaatlik, sest anum ja toit võivad olla väga kuumad. Puhastage mikrolaineahi pärast kasutamist.

Mis see maksab? Alates 40 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, veebipoed ja kaubanduskeskused.

Mida tuleb teada? Mikrolaineahju ümber peab olema piisav tuulutusruum. Ärge hoidke asju mikrolaineahju peal. Tavapärasel kasutamisel on mikrolaineahjud ohutud. Mikrolaineahjus võib kasutada vaid selliseid anumaid ja kaasi, mis on seda tüüpi ahjule sobivad. Kontrollige alati toote pakendilt või infolehelt, kas seda võib mikrolaineahjus kasutada. Arvestage, et ka mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud pakendid või toit võivad süttida, kui neid kuumutada liiga kaua või liiga suurel võimsusel. Seepärast peab toidu valmimist jälgima. Õpetage ka lastele mikrolaineahju ohutult kasutama.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Pliidialarm


LL

S

UU

LI

S

H

Pliidialarm

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Pliidialarm aitab parandada pliidi kasutamise ja söögivalmistamise ohutust. See annab märku, kui plaadid on väga kuumad, kui tühi plaat on sisselülitatuks jäänud või kui pott või pann on kuumal plaadil ja kuumeneb üle.

Kus kasutada? Pliidialarmi kasutatakse pliidi juures. Selle võib kinnitada kas pliidiventilaatori alapinnale või pliidi kohale seinale pliidiventilaatori kõrgusele.

Kuidas kasutada? Pliidialarm kinnitatakse kruvide, kahepoolse teibi või magneti abil pliidiventilaatori külge või kruvide või kleebise abil seinale. Järgige paigaldusjuhiseid. Seade töötab patareidega ega vaja eraldi elektriühendust. Kasutage pliiti tavapärasel moel. Kui alarm tööle hakkab, lülitage pliit voolu alt välja, vältige põlengu tekkimist ja pange alarm kinni.

Mis see maksab? Alates 30 eurost.

Kust osta? Kodumasinate kauplused, elektrikauplused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Pliidialarmi ülesanne on anda ohu korral häiret, mis võimaldab elanikul sekkuda ja oht kõrvaldada. Kui te alarmile ei reageeri, siis võib tulemuseks olla tulekahju. Pliidialarm sobib igasse kodusse, eriti lastega peredesse ning mäluprobleemidega inimestele haiguse algusfaasis.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Akutoitega elektriseadmete laadimine


LL

UU

S

Akutoitega elektriseadmete laadimine

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada?

Ükski elektriseade ei tööta ilma vooluta. Akutoitega seadmeid tuleb laadida spetsiaalse laadijaga.

Kus kasutada? Kodus, kontoris, rongis jms. Üldjuhul kõikjal, kus on elektriühendus.

Kuidas kasutada? Kontrollige esmalt, kas laadija ja selle juhe on terved. Seejärel ühendage laadija pistik vooluvõrku. Ühendage laadimisjuhe laetava seadmega. Vajaduse korral eemaldage seadmest (näiteks telefonilt) kaitsekate, et seade üleliia ei kuumeneks. Kui aku on täis laetud, eemaldage laadija juhe seadmest ja laadija vooluvõrgust.

Mida tuleb teada? Ärge kunagi jätke seadet laadima ööseks või ilma järelevalveta. Laadimisel võib tekkida ülekuumenemise oht. Ärge laadige telefoni või arvutit voodis või tuleohtlike materjalide läheduses. Kui seade üle kuumeneb või selles tekib rike, võib see põlema süttida. Kasutage seadme originaallaadijat. Telefone ja paljusid muid elektriseadmeid võib laadida ka USB-laadija, juhtmeta laadija või akupanga abil. Asjatult kasutuses olevad rakendused ja funktsioonid kulutavad seadme akut. Need tasuks sulgeda, et aku kauem vastu peaks. Kui seade või selle aku kahjustub, eemaldage see kasutusest ja hankige uus.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Väline voolulüliti


LL

S

UU

LI

S

H

Väline voolulüliti

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Välise voolulüliti abil saab pliidi voolu alt välja lülitada, kui pliiti ei kasutata. Voolulülitiga saab vältida ka pliidi kogemata sisselülitamist. Välise voolulüliti kasutamise asemel võib ka elektrikilbis kaitsmed välja keerata või panna automaatkaitsmete lüliti asendisse „OFF“ (alla). Välise voolulüliti kasutamine on ohutum ja kiirem kui kaitsmetega tegelemine.

Kus kasutada? Pliidi juures.

Kuidas kasutada? Lülitage välisest voolulülitist vool sisse ja kasutage pliiti tavapärasel moel (vt kaarti „PLIIDID“). Kui olete toiduvalmistamise lõpetanud, lülitage vool uuesti välisest voolulülitist välja. Välise voolulüliti võib paigutada endale sobivasse kohta, näiteks kapi kõrvale või kappi.

Mis see maksab? Seade ja paigalduskulud.

Kust osta? Küsige toodet kohalikust kodumasinate või elektritarvete kauplusest.

Mida tuleb teada? Väline voolulüliti sobib hästi näiteks lastega peredele või mäluprobleemidega inimestele. Väline voolulüliti parandab pliidi kasutamise ohutust ka peredes, kus on koduloomi, näiteks koeri või kasse. Selline lüliti on alternatiiv taimerile.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Pliiditaimer


LL

UU

S

Pliiditaimer

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Pliiditaimerit kasutatakse ohutuse parandamiseks. Pliit töötab vaid juhul, kui taimerist kasutusaeg määratakse. Pärast määratud aja lõppu lülitatakse pliidist vool välja. Taimeriga saab vältida ka pliidi kogemata sisselülitamist.

Kus kasutada? Pliidi juures.

Kuidas kasutada? Taimeriga pliidi kasutamisel tuleb regulaatorist määrata pliidi kasutusaeg (minutites). Pärast seda võib pliiti kasutada tavapärasel moel. Pliit ei hakka tööle enne, kui taimerist on määratud kasutusaeg. Pärast määratud kasutusaja lõppu lülitub pliidist vool välja ja plaadid hakkavad jahtuma. Kui toit ei ole veel valmis, saab taimerist aega juurde määrata. Taimer võib olla pliidiga integreeritud (nn turvapliit) või seda kasutatakse eraldi välise taimerina. Väline taimer eeldab kvalifitseeritud elektriku tehtavat paigaldust, kuid taimeri võib ühendada mistahes tüüpi elektripliidiga. Taimeri saab paigutada endale sobivasse kohta, näiteks varjatud kohta kapi sees või küljel.

Mis see maksab? Seadme hind, lisanduvad paigalduskulud.

Kust osta? Küsige toodet kohalikust elektritarvete poest.

Mida tuleb teada? Hoidke pliit ja selle ümbrus tühjana. Turvapliidi integreeritud või tavalise pliidi väline taimer ei väldi pliidi süttimist, kui toiduvalmistamist ei jälgita. Kui pliidiplaat on kuum ja selle vahetus läheduses on süttivaid asju, võib tekkida tulekahju. Väline taimer või turvapliit sobivad näiteks lastega peredele või mäluprobleemidega inimestele. Need aitavad parandada pliidi kasutamise ohutust ka peredes, kus on koduloomi, näiteks koeri või kasse. Toode on alternatiiviks välisele voolulülitile. © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Pliidiandur


LL

S

UU

LI

S

H

Pliidiandur

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Pliidiandur tuvastab automaatselt ohuolukorra, annab häiret ja vajaduse korral lülitab pliidist voolu välja enne, kui sel põleng süttib. Pliidiandur parandab märkimisväärselt pliidi ohutust, kuid see ei tuvasta siiski kõiki pliidi kasutamisel tekkivaid ohuolukordi.

Kus kasutada? Pliidi kasutamise käigus.

Kuidas kasutada? Pliidianduri saab paigaldada mistahes elektripliidile. Pliidiandur koosneb pliidiventilaatori külge või sellega samale kõrgusele seinale kinnitatavast andurist ning pliidi toitekaabli ja pliidi vahele paigaldatavast juhtüksusest (pildil must karp). Pärast paigaldamist saab pliiti kasutada tavapärasel moel. Pliidianduri tundlikkust saab reguleerida. Kui pliit kuumeneb üle määratud piiri, annab pliidiandur hoiatussignaali. Hoiatussignaali saab peatada ja vajaduse korral toiduvalmistamist jätkata. Kui hoiatussignaalile ei reageerita, lülitab pliidiandur pliidist voolu välja ja pliidiplaadid hakkavad jahtuma. Kui pliidiandur pliidist voolu välja lülitab, saab pliiti jälle tavapärasel moel kasutada, kui vajutada anduri nuppu. Tavapäraselt toitu valmistades ei ole pliidianduri töö mingil moel märgatav.

Mis see maksab? Alates 300 eurost, lisanduvad paigalduskulud.

Kust osta? Elektritarvete kauplused ja elektripaigaldusfirmad.

Mida tuleb teada? Soomes on pliidid statsionaarselt vooluvõrku ühendatud ja pliidianduri paigaldab elektrik. Pliidiandur peab vastama standardile EN 50615. Pliidiandur sobib kõigile, eriti lastega peredele, mäluprobleemidega inimestele ning peredele, kus on lemmikloomi. Pliidianduri kasutamise korral tuleb toiduvalmistamist siiski ka ise jälgida. Samuti tuleb pliit ja selle ümbrus hoida tühi süttivatest materjalidest.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Taimer


LL

S

UU

LI

S

H

Taimer

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Taimer parandab elektri- ja tuleohutust, tagades, et elektriseadmed pärast kasutamist kogemata sisselülitatuks ei jääks. Taimeriga ühendatud valgustid aitavad tagada turvalisust, kui elanik peab pikemat aega kodust eemal olema (viibib näiteks reisil või haiglas). Valguse ajastamise abil saab ka näiteks suunata mäluprobleemidega isiku ööpäevast elurütmi. Taimeri kasutamine aitab ka elektrikulu vähendada.

Kus kasutada? Taimerit võib kasutada peaaegu kõigi elektriseadmete puhul, mis ei pea kogu aeg vooluvõrgus olema.

Kuidas kasutada? Taimeriga saab määrata ajahetke, millal vool sisse lülitub, ja aja, mille jooksul vool sees on. Pärast seda lülitub vool välja. Taimer ühendatakse pistikupessa. Kasutatav seade ühendatakse taimeriga.

Mis see maksab? Alates 10 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, veebipoed ja ehituspoed.

Mida tuleb teada? Kontrollige enne ühendamist, et kasutatav elektriseade oleks töökorras. Jälgige samal ajal, et elektriseadme ümber ei oleks süttivaid materjale. Taimer võib olla ka elektriseadmesse sisse ehitatud.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Pliidid


LL

S

UU

LI

S

H

Pliidid

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Pliiti (pliidiplaate või ahju) kasutatakse toidu valmistamiseks või soojendamiseks.

Kus kasutada? Pliiti kasutatakse köögis või kööginurgas.

Kuidas kasutada? Otsige välja toiduvalmistamisel vajalikud anumad ja toiduained. Lülitage pliit sisse alles pärast seda, kui olete teinud vajalikud ettevalmistused. Pange toit keema või küpsema. Jälgige kindlasti toidu küpsemist ja lülitage pliidiplaadid või ahi pärast toidu valmimist välja.

Mis see maksab? Alates 150 eurost, lisanduvad paigalduskulud. Pliit paigaldatakse statsionaarselt ja elektriühendused peab tegema kvalifitseeritud elektrik. Väiksemaid pliite on saada ka soodsama hinnaga. Toitejuhtme ja pistikuga väiksema pliidi võib ise pistikupessa ühendada.

Kust osta? Kodumasinate kauplused, elektrikauplused ja veebipoed.

Mida tuleb teada? Malmplaatidega ja keraamilisel pliidil võib toiduvalmistamiseks kasutada mistahes potte, panne või muid kuumakindlaid küpsetusnõusid. Ahjus võib kasutada metallist, (kuumakindlast) klaasist või keraamilisi anumaid. Induktsioonpliidil võib kasutada vaid magnetiseeruvaid metallanumaid. Seda tüüpi pliit muid materjale ei soojenda. Induktsioonpliidil kuumeneb toit kiiresti. Kontrollige alati, kas sisse on lülitatud õige pliidiplaat. ARVESTAGE TULEOHUTUSNÕUDEID! PLIIDIL EGA SELLE LÄHEDUSES EI VÕI HOIDA EBAVAJALIKKE ASJU. Sisse ununenud pliidiplaat või ülekuumenenud rasv võib tekitada põlengu. Pliit, selle plaadid ja ahi on mõeldud vaid toidu valmistamiseks ja soojendamiseks, mitte eluaseme kütmiseks.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Lülitiga pikendusjuhe


LL

S

UU

LI

S

H

Lülitiga pikendusjuhe

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Kui eluasemes olevatest pistikupesadest ei piisa või kui kasutatava elektriseadme pikkus ei ole piisav. Pikendusjuhe võimaldab pistikupesa seadmele lähemale tuua.

Kus kasutada? Pikendusjuhet tuleb kasutada selles ruumis, kus see on pistikupessa ühendatud. Välisoludes tuleb kasutada maandatud ja pritsmekindlat pikendusjuhet. Selleks tuleb voolu võtta väljas asuvast pistikupesast.

Kuidas kasutada? Kontrollige alati enne kasutamist, et pikendusjuhe oleks terve. Kahjustada saanud pikendusjuhtmed tuleb kasutusest kõrvaldada. Ühendage pikendusjuhe vooluvõrku. Pikendusjuhtme võib ühendada vaid sellisesse pistikupessa, millesse juhtme pistik sobib. Arvestage ka, et pistikupesad võivad olla maandatud või mittemaandatud. Ühendage elektriseade pikendusjuhtme pistikupessa. Ärge ühendage mitut pikendusjuhet järjestikku, vaid kasutage ühte piisavalt pikka pikendusjuhet.

Mis see maksab? Alates 5 eurost.

Kust osta? Kodutarvete kauplused, veebipoed ja ehituspoed.

Mida tuleb teada? Ühendage mitme pesaga pikendusjuhtmetega vaid väiksema võimsusega elektriseadmeid. Suure võimsusega elektriseadmed, näiteks küttekehad, võivad põhjustada juhtmete ülekoormuse, kuumenemise ja kaitsmete läbipõlemise. Elektriseadmete, ka pikendusjuhtmete, osade kuumenemine on märk rikkest või ülekoormusest, mis võib tekitada tulekahju või õnnetusi. Elektriseadme või selle juhtme ülekuumenemise tunnuseks on ebameeldiv lõhn. Pikendusjuhtmeid on ka lülitiga. Kui vajutate lüliti asendisse „OFF“, lülitatakse vool pikendusjuhtmega ühendatud seadmetest välja. Kui pikendusjuhe on keritud trumlile, tuleb kogu juhe trumlilt kasutamise ajaks maha kerida. Vastasel juhul võib tekkida ülekuumenemine. Pistikupesad ja pikendusjuhtmed tuleks katta spetsiaalsete katetega, kui need ei ole kasutusel. Ärge kasutage pikendusjuhtmeid niisketes ruumides. © Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Radiaatorid ja soojapuhurid


LL

S

UU

LI

S

H

Radiaatorid ja soojapuhurid

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Elektrilised küttekehad, näiteks radiaatorid või soojapuhurid, on mõeldud ruumide ajutiseks lisakütmiseks. Lisakütteseadmeid tuleb kasutada, kui tavalisest küttesüsteemist ei piisa või kui ruume veel ei köeta. Samal moel võib kuumal ajal eluruumide jahutamiseks kasutada elektrilisi kliimaseadmeid või ventilaatoreid.

Kus kasutada? Eluaseme või üksiku ruumi kütmiseks või jahutamiseks.

Kuidas kasutada? Soojapuhurid ja ventilaatorid on elektrilised seadmed, mis ühendatakse toitejuhtme pistiku abil pistikupessa. Hoidke kütteseadme ümbrus vaba. Ärge katke soojapuhurit ega ventilaatorit kinni. Süttimisoht!

Mida tuleb teada? Mitme kütteseadme üheaegne ühendamine ühe kaitsmega kaitstud vooluahelasse võib tekitada ülekoormust ja põhjustada kaitsme läbipõlemise. Kui kasutada mitut kütteseadet, oleks soovituslik need mitme vooluahela ja kaitsme vahel ära jagada. Kui seade põhjustab korduvalt kaitsme läbipõlemise, viige seade hooldusse. Kui see ei aita, siis ärge seadet enam kasutage. Arvestage lisakütteseadmete ja ventilaatorite kasutamisel elektri- ja tuleohutust. Ärge kunagi puudutage elektriseadmeid, kui te olete märg. See võib tekitada elektrilöögi ohtu. Ärge minge paljaste jalgadega niisketesse ruumidesse, kus asub juhtme abil ühendatud elektriseade, näiteks soojapuhur või ventilaator. Ärge kuivatage riideid elektriradiaatori peal ning ärge katke kinni ka puhureid ja ventilaatoreid.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Elektrikapp (kaitsmekapp)


LL

S

UU

LI

S

H

Elektrikapp (kaitsmekapp)

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miks kasutada? Kaitsmed on eluasemes koondatud kaitsmekappi, mis võib olla lahtine või suletud. Kaitsmete eesmärk on vältida elektriga seotud õnnetusjuhtumeid ja süttimisi, samuti sellise materiaalse kahju tekkimist, mis seondub elektriseadmete rikete või vale kasutamisega. Elektrikapis asub peavoolukaitse, mis võimaldab voolu kogu eluasemest välja lülitada.

Kus kasutada? Elektrikapp asub igas kodus. Elektrikapp on paigaldatud seinale. Elektrikapile peab olema takistamatu juurdepääs. Elektrikapi ees ei tohi hoida asju.

Kuidas kasutada? Elektrikapis võivad olla vanad sulavkaitsmetega kaitsekorgid, uuemate hoonete puhul on elektrikapis automaatkaitsmed (hoovaga). Neile lisaks on elektrikapis pealüliti, mis võimaldab eluasemes korraga kogu voolu sisse või välja lülitada. Kui mingi elektriseade ei tööta, kontrollige alustuseks, kas kaitsmed on oma kohal ja terved (sisse lülitatud). Läbi põlenud kaitsmed tuleb uute vastu vahetada. Kui automaatkaitse on välja lülitunud, on selle hoob all. Voolu saab uuesti sisse lülitada, kui hoob üles suruda. Kui ümar (korgilaadne) automaatkaitse on välja lülitunud, aktiveerige see uuesti, vajutades musta nuppu. Kui kaitse korduvalt läbi põleb, on elektriseadmetes või nende ühendustes mingi viga. Võtke ühendust elektrifirmaga, kes vea kindlaks määrab ja parandab.

Mida tuleb teada? Paljude elektriseadmete üheaegne kasutamine või ühendamine sama kaitsme alla võib tekitada ülekoormust ja põhjustada kaitsme läbipõlemise. Elektriseadmed tuleks mitme kaitsme ja pistikupesa vahel ära jagada. Halvasti paigaldatud kaitsmed võivad üle kuumeneda ja tekitada tulekahju. Pliidi ja kerise tööd saab juhtida 1–3 kaitsme abil. Kui te mingit elektriseadet pikka aega ei kasuta või kui te soovite muul moel selle kasutatavust piirata või tagada paremat ohutust (nt saunakerise kaitsmine laste suhtes või pliit mäluprobleemidega isiku eluasemes), lülitage seadmesse voolu juhtivad kaitsmed välja. Tähistage eemaldatud või välja lülitatud kaitsmed selgelt loetava tekstiga „Kasutusest väljas“. Kui lülitate seadme pikemaks ajaks kasutusest välja, lülitage välja ka kõik seadme voolutoidet juhtivad kaitsmed.

© Soome Päästeala Keskorganisatsioon 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.