Socialna akademija

Socialna akademija

Ljubljana, Slovenia

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo

Poslanstvo Socialne akademije je oblikovati mlade in odrasle, da se bodo v polnosti udejstvovali v družbi.
Delujemo na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti, pravičnosti in skupnega dobrega.

www.socialna-akademija.si