Socialna akademija

Ljubljana, SI

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Poslanstvo Socialne akademije je oblikovati mlade in odrasle, da se bodo v polnosti udejstvovali v družbi. Delujemo na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti, pravičnosti in skupnega dobrega.

https://www.socialna-akademija.si

Publications