Advertisement
The "Socialna akademija" user's logo

Socialna akademija

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo Poslanstvo Socialne akademije je oblikovati mlade in odrasle, da se bodo v polnosti udejstvovali v družbi. Delujemo na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti, pravičnosti in skupnega dobrega.

Publications

Soba pribega - priloge


September 15, 2021

Digitalni domorodci


December 23, 2018

Mladinsko delo 4.0


October 10, 2018

Samo začeti je treba


April 13, 2018

Letno poročilo 2016


January 16, 2017

Etični kodeks mladih


December 15, 2016

Slovenija, moja država?


September 14, 2016

Porodne zgodbe (izbor)


November 20, 2015

Socialni teden 2015


September 15, 2015

My European story


November 10, 2014