Socialni teden 2015

Page 1

V iskanju dialoga

www.socialniteden.si


Poslanica 2015 Obtičali smo

Vsaka skupnost se sooča s problemi, a nekatere jih rešujejo hitreje, bolj učinkovito in bolj temeljito kot druge. Prav od sposobnosti reševanja problemov sta odvisna napredek skupnosti in kakovost življenja njenih članov. Ali v Sloveniji zaznavamo in rešujemo prave probleme? Kako se premakniti naprej? Kako skočiti iz vseenosti?

V iskanju pravih vsebin

Iz dneva v dan so nam v razpravo ponujene vsebine, ki črpajo iz razdeljenosti, zapirajo pot dialogu ter za katere ne vemo, od kod so se znašle in kdo jih je ponudil. Ali državljanke in državljani znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih vsebinah?

V iskanju dialoga

Težko se o čem dogovorimo. Zato se tudi težko zares odločamo. Večino časa se ne poslušamo in zgolj neučinkovito prepričujemo drug drugega. Je smisel dialoga res v prepričevanju drugih ali v nagovarjanju že prepričanih? Pravi dialog se zgodi takrat, ko smo se pripravljeni spremeniti tudi sami. Ko tvegamo, da bomo iz njega izšli vsaj nekoliko drugačni, kot smo vanj vstopili. S pravim dialogom vstopamo v svet sogovornika – popelje nas izven okvirov znanega in udobnega.

V iskanju identitete

Dialog nas oblikuje. Preko dialoga laže oblikujemo stališča, sprejemamo odločitve in se bolje zavedamo svoje identitete. Z dialogom jaz postajam bolj jaz, ti postajaš bolj ti in midva postajava bolj midva.

V iskanju resnice

Naša medsebojna različnost pa še ne predpostavlja tudi obstoja več resnic. Vsak ima svoj pogled, vendar dober dialog temelji na prepričanju, da je skupna resnica le ena. Te ni nihče sposoben razumeti v polnosti, zato jo tudi vidimo različno. Prav različnost pogledov ustvarja napetost, potrebno za dialog.

V iskanju edinosti

Prizadevajmo si za edinost v iskanju skupne resnice. Ne za enotnost. V kolektivni zavesti še vedno nosimo izkustvo enotnosti, dosežene z zatiranjem drugače mislečih. Edinost je, za razliko od enotnosti, mogoča tudi med različnimi.

www.socialniteden.si


Zemljevid dogodkov Pet vsebinskih področij 1. Dialog o ... Drznimo si spregovoriti, soočiti mnenja, poslušati drug drugega in spremeniti svoj pogled. Odprimo teme, ki jih doslej še nismo!

2. Dialog v družini, vzgoji in medosebnih odnosih Širši družbeni dialog se začne v družini in v odnosih z najbližjimi. A prav v teh odnosih je dialog pogosto najtežji, ranjenosti vključenih pa najbolj boleče. Kako se pogovarjati z najbližjimi?

3. Mediji v službi dialoga in resnice Kaj se dogaja v ozadju medijev? Kako izbirajo tematike? Do kod sega njihova družbena odgovornost? V kakšnem odnosu so z resnico? Jo ustvarjajo, povzemajo, interpretirajo, zamegljujejo?

4. Identiteta: kdo sem jaz, kdo smo mi? Z dialogom jaz postajam bolj jaz, ti postajaš bolj ti in midva postajava bolj midva. Iskanje osebne in kolektivne identitete je vseživljenjski proces in dialog nam lahko pri tem pomaga. Na zelo različne načine.

5. V iskanju edinosti Ali znamo in zmoremo voditi naše dialoge tako, da vodijo k odkrivanju skupne resnice? Smo sposobni priznati, da je resnica ena in da jo je kljub različnim izhodiščem vredno iskati?

Več kot 40 dogodkov po Sloveniji

http://socialniteden.si/zemljevid2015/

www.facebook.com/SocAkadem


Uvodna okrogla miza

Uvodna okrogla miza V iskanju dialoga Četrtek, 24. 9. 2015, ob 18.30 Svetovni slovenski kongres Cankarjeva cesta 1, Ljubljana

ddr. Verena Perko, Andrej Šter, mag. Klemen Žumer, msgr. dr. Jože Plut Različni smo si in vsak ima svoj pogled na svet. To pa še ne pomeni, da obstaja tudi več resnic. Dober dialog temelji na prepričanju, da je resnica le ena in da se jo splača iskati. Na okrogli mizi bomo skušali skupaj z gosti iskati odgovore na naslednja vprašanja:

• Ali državljanke in državljani Slovenije znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih vsebinah?

• Kakšne so konkretne izkušnje z dialogom na različnih ravneh: znot države, v Evropskem parlamentu, med civilizacijami?

• Kako graditi prihodnost Slovenije in EU na kulturi dialoga – tudi v luči begunske krize?

• Od kod naprej dialog ni več mogoč? • Kako mlade vzgajati v dialogu? • Kako do dialoga med nasprotno mislečimi v duhu spominjanja in sprave?

www.socialniteden.si


Program Četrtek, 24. 9. 2015 Gregor Macedoni, Tomaž Kordiš, Radko Luzar, dr. Boris Vodopivec, Tomaž Savšek Ali sta lokalna skupnost in gospodarstvo v dialogu? (okrogla miza) Kraj: Zavod Friderika Ireneja Barage, Smrečnikova ulica 60, Novo mesto Ura: 19.00 Pripravljajo: Zavod Friderika Ireneja Barage, Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Fakulteta za poslovne vede in Časnik - Spletni magazin z mero 'Rdeči otok' izza kulise (potopisno predavanje) Kraj: Župnija Ljubljana Dravlje, Vodnikova cesta 279, Ljubljana Ura: 19.45 Pripravljata: Pota Madagaskar, Župnija Dravlje

Janez Ciperle Krščanski in socialistični ideali razprava (diskusija) Kraj: Klub študentov Kranj, Slovenski trg 5, Kranj Ura: 18.00 Pripravlja: Janez Ciperle Igor Bahovec, predstavniki združenj in gibanj: Najina pot, Fokulari, Emanuel, Iskreni.net, Zakonci za Kristusa Skupaj z družinami za družine: kaj prinaša sinoda novega v življenje družin?(predavanje in okrogla miza) Kraj: Teološka fakulteta (predavalnica1), Poljanska cesta 4, Ljubljana Ura: 19.30 Pripravljata: Teološka fakulteta in Socialna akademija

Sobota, 26. 9. 2015

Mario Plešej Dialog in odkrivanje identitete na romanju po Jakobovi poti (potopis) Kraj: Župnijska dvorana ob cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani (vhod z Rožne ulice) Ura: 19.30 Pripravljajo: Mario Plešej in sodelavci Župnije Ljubljana – Sv. Jakob

Tone Lesnik, Aleš Čerin Na pot spomina in sprave (pohod) Kraj: Kočevski Rog, Kren – Žaga Rog – Rajhenavski pragozd – Pugled Ura: 8.00 Pripravlja: Skavtska akademija Združenja odraslih katoliških skavtinj in skavtov Slovenije

Srečanja pod lipami: p. Peter Lavrih OFM, slovenski komisar za Sveto deželo (pogovorni večer) Kraj: Kulturni center Lojze Bratuž, Drev.Viale XX Settembre 85, Gorica, Italija Ura: 20.00 Pripravljata: Kulturni center Lojze Bratuž in Krožek Anton Gregorčič

dr. Sebastjan Kristovič, Lojze Kozar, mag. Andrej Kociper, Aleš Zver Dialog v družini in družbi (okrogla miza) Kraj: Telovadnica Osnovne šole Odranci, Prešernova 1, Odranci Ura: 18.00 Pripravljata: Osnovna šola Odranci in Župnija Odranci

Petek, 25. 9. 2015 p. Branko Cestnik in Boris Blagotinšek, moderatorka Barbara Polutnik Brusnik “V iskanju edinosti”. Ali državljanke in državljani znamo in hočemo spregovoriti o za nas pomembnih vsebinah? (okrogla miza) Kraj: Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec Ura: 18.00 Pripravlja: Kolpingovo združenje Slovenije – Kolpingova družina Stari trg

Ponedeljek, 28. 9. 2015 Martin Lenarčič, Mira Lenarčič Ali je mogoče NEkomunicirati? (učna delavnica) Kraj: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, sejna soba (2. nadstropje), Prečna ulica 2, Postojna Ura: 17.00 Pripravljata: Kulturno športno društvo Koče, Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna

#socialniteden


Program Kaja Kosec Poslovni dialog (predavanje) Kraj: Prevale 3, Obrtno industrijska cona Trzin Ura: 17.00 Pripravlja: Zavod Za dialog Alenka Rebula, Josipa Prebeg Pot do miru med nami (predavanje) Kraj: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva 15, Grosuplje Ura: 19.00 Pripravljata: Tina Smrečnik, Mestna knjižnica Grosuplje XV. Večer pod Čavnom: dr. Karl Bonutti (kulturni dogodek) Kraj: Dom krajanov Ajdovščina, Prešernova 26, Ajdovščina Ura: 20.00 Pripravlja: Civilna iniciativa Čaven

Torek, 29. 9. 2015 Ambrož Volek, Matej Cepin Stopimo v stik s pomočjo spletnih socialnih omrežij (učna delavnica, potrebna prijava) Kraj: Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana Ura: 10.00 Pripravlja: Socialna akademija Ambrož Volek, Matej Cepin Stopimo v stik s pomočjo videa (učna delavnica, potrebna prijava) Kraj: Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana Ura: 13.30 Pripravlja: Socialna akademija Goran Novković, mag. Matej Tonin, Marko Pavlišič, Jakob Počivavšek Dialog o davkih (okrogla miza) Kraj: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana Ura: 17.00 Pripravlja: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka

www.socialniteden.si

Silva Matos Dialog s sočutjem in odpuščanjem (predavanje in pogovor) Kraj: Župnija Ljubljana – Sv. Peter, župnijska dvorana, Trubarjeva cesta 80, Ljubljana Ura: 19.30 Pripravlja: Župnija Ljubljana – Sv. Peter Lovrenc Habe, Vito Pešič, Matias Zemljič, Andrej K. Somer & Dan Juvan & Gregor Kovačič Bajt, Martin Glažar & co. Dialog skozi film (kulturni dogodek) Kraj: Arrupejeva dvorana, Ul. Janeza Pavla II. 13, Ljubljana Ura: 19.30 Pripravlja: Socialna akademija p. mag. Branko Cestnik, Aleš Čerin, Meta Halas, dr. Brigita Perše, Metka Vombergar, Simon Potnik, Janez E. Rus Župnija: Vsi dobrodošli? (okrogla miza) Kraj: Cukaletova dvorana, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana Ura: 20.00 Pripravlja: Založba Emanuel Milan Pregelj, p. dr. Peter Rožič SJ Dobrodošli na planetu zemlja! (učna delavnica) Kraj: dvorana Zavoda Antona Martina Slomška (2. nadstropje), Vrbanska cesta 30, Maribor Ura: 20.00 Pripravlja: Dijaški dom Antona Martina Slomška

Sreda, 30. 9. 2015 Darja Trupi, dipl.soc.del. Dialog: Starejši in Center za socialno delo (predavanje) Kraj: Savinjsko nabrežje 6, Laško Ura: 17.00 Pripravljata: Hiša generacij Laško in Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško


Program Janez Ciperle Krščanski in socialistični ideali razprava (diskusija) Kraj: Klub škofjeloških študentov Škofja Loka, Mestni trg 20, Škofja Loka Ura: 18.00 Pripravlja: Janez Ciperle Karel Gržan Dialog kot iskanje skupnih imenovalcev (pogovorni večer) Kraj: Mestna knjižnica Grosuplje, Adamičeva 15, Grosuplje Ura: 19.00 Pripravljata: Tina Smrečnik, Mestna knjižnica Grosuplje mag. Bogdan Vidmar Razločevanje med pristnim in lažnim dialogom (predavanje in pogovor) Pogovor povezuje Majda Žužek Kulturna točka: Ana Žužek Barle, Marko Barle Kraj: Župnišče Pivka, Pot na Orlek 22, Pivka Ura: 19.00 Pripravljata: Pivški odbor Socialnega tedna in Župnija Pivka dr. Jože Dežman, mag. Dušan Pšeničnik, dr. Mitja Ferenc, Peter Sušnik Izvajanje zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev (okrogla miza) Kraj: Galerija Družina, Krekov trg 1, Ljubljana Ura: 19.00 Pripravljata: Časnik - Spletni magazin z mero in Družina, d.o.o., civilnodružbena pobuda Resnica in sočutje Prihodnost in izzivi šolstva v lokalnem okolju razprava razprava (diskusija) Kraj: Modra hiška, Log 1, Morje, Fram Ura: 19.00 Pripravlja: Zavod Simetris Morje dr. Igor Bahovec Dialog v službi sprave: od družine do naroda (predavanje) Kraj: Župnijska dvorana Teharje, Teharje 27 Ura: 19.00 Pripravlja: Župnija Teharje

Jože Strgar, Alojz Ivanušič, Jože Bartolj, Jani Šumak Ljubljana in Maribor med pogovorom in mimobežnostjo (okrogla miza) Kraj: Zavod Antona Martina Slomška, Vrbanska cesta 30, Maribor Ura: 19.00 Pripravljata: Slovenski katoliški izobraženci in revija Tretji dan Spoznamo se v dialogu (predavanje) Kraj: Župnija Preska, predavalnica v pastoralnem domu, Preška cesta 33, Medvode Ura: 19.30 Pripravlja: Zavod Za dialog Matej Cepin Mladi so na netu – jaz pa … (predavanje) Kraj: Župnišče, Šenturška Gora 2, Cerklje na Gorenjskem Ura: 20.00 Pripravlja: Župnija Šenturška Gora

Četrtek, 1. 10. 2015 Urška Vidmar Kako so živeli Slovani nekoč in kako živijo danes (učna delavnica) Kraj: Zavod Marianum Veržej (prostori centra DUO), Puščenjakova ulica 1, Veržej Ura: 14.00 Pripravlja: Urška Vidmar Matej Cepin Mladi so na netu – kaj storiti? (predavanje) Kraj: Župnija Crklje ob Krki (veroučna učilnica), Cerklje ob Krki 54 Ura: 18.00 Pripravlja: Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina mag. Zdravko Luketič, dr. Martina Rauter, dr. Dragica Marinič, Žiga Štajnbaher Dialog o ukrepih za mlade v MO Maribor (okrogla miza) Kraj: prostori Društva SMC Maribor (pritličje), Engelsova 66, Maribor Ura: 19.00 Pripravljata: Društvo salezijanski mladinski center Maribor in Mestni mladinski svet Maribor

www.youtube.com/user/SocialnaAkademija


Program Kaja Kosec Dialog o dialogu (predavanje) Kraj: Dom krajanov Šenčur, Kranjska cesta 1, Šenčur Ura: 19.30 Pripravljata: Občina Šenčur, Lista VID Učenec, učitelj in identiteta razprava (diskusija) Kraj: Arrupejeva dvorana, Ulica Janeza Pavla II. 13, Ljubljana Ura: 19.30 Pripravlja: Društvo katoliških pedagogov Slovenije Meta in Rudi Tavčar Preden zakon propade … Vsakodnevno negovanje zakona v majhnih stvareh. razprava (diskusija) Kraj: župnijska dvorana na Ježici, Kališnikov trg 2, Ljubljana Ura: 20.00 Pripravljajo: skupina mamic Domačice Zdravko Likar Srečanja pod lipami: Zdravko Likar – odnosi med Slovenijo in Slovenci v FJK (pogovorni večer) Kraj: Kulturni center Lojze Bratuž, Drev.Viale XX Settembre 85, Gorica, Italija Ura: 20.00 Pripravljata: Kulturni center Lojze Bratuž in Krožek Anton Gregorčič

Petek, 2. 10. 2015 Marta Sekolonik Zibelka – pomen rojstva nekoč in danes, pomen novih začetkov (delavnica) Kraj: lokacija bo objavljena na spletni strani: http://socialniteden.si/program2015/ Ura: 16.00 Pripravlja: Marta Sekolonik dr. Milan Zver Vrednostno središče Evrope v luči begunske krize razprava (diskusija) Kraj: Martinov dom Kamnica, Cesta v Rošpoh 21, Kamnica Ura: 19.00 Pripravlja: Kolpingovo združenje Slovenije

www.socialniteden.si

dr. Bernard Nežmah, dr. Andrej Perko, dr. Tomaž Erzar, moderatorka Tanja Dominko Fenomen pesnika Balantiča na Kamniškem: od političnega problema do sočutnega iskanja poti sprave (okrogla miza) Kraj: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, Ljubljanska cesta 1, Kamnik Ura: 19.00 Pripravljajo: Društvo sv. Jakoba, Demos na Kamniškem, civilnodružbena pobuda Resnica in sočutje ter Časnik - Spletni magazin z mero

Sobota, 3. 10. 2015 Ernest Margon Pohod po poteh pivških križev – pivški križ in njegovo sporočilo nekoč in danes (pohod) Kraj: začetek pri Krpanovem domu, Prečna ulica 1, Pivka Ura: 10.00 Pripravljata: Pivški odbor Socialnega tedna in Kulturno društvo Lipa Pivka Franc Bogovič Med Posavjem, Slovenijo in Evropo s Francem Bogovičem, evropskim poslancem (okrogla miza) Kraj: Slomškov dom, Kržičnikova 2, 8250 Brežice Ura: 19.00 Pripravljata: Društvo 1824 in Župnija Brežice


Zaključni seminar Kdo smo in kam hočemo? petek, 2. 10. od 16h - sobota, 3. 10. do 15h Dom sv. Jožef, Celje

Civilna družba naj bi bila medij med državljani in institucijami. Po eni strani naj bi državljanom omogočala udejstvovanje v družbi in izražanje njihovih potreb, po drugi strani pa naj bi institucijam omogočala, da bi bile bolj v stiku z realnimi potrebami državljanov. Kakšna pa je naša civilna družba? Še posebej tisti njen del, ki izhaja iz temeljne vrednote človekovega dostojanstva? Naslavlja prave potrebe? Odpira prava vprašanja? Je dovolj blizu ljudem in institucijam? Dotaknili se bomo naslednjih področij:

• Kakšna je identiteta krščanskodemokratskega svetovnega nazora? • Analiza stanja civilne družbe v Sloveniji in trendov med državljani? • Vizija: kakšne spremembe želimo in za kaj si prizadevamo? • Ideje in novi pristopi • Sodelovanje in medsebojno povezovanje Seminar bo potekal v duhu dialoga. Vodila ga bosta izkušena moderatorja. Več informacij in prijavnica se nahaja na spletni strani!

www.facebook.com/SocAkadem


Zakaj Socialni teden? Namen Socialnega tedna je spodbujati posameznike k družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu. S projektom želimo tudi krepiti civilno družbo ter prispevati k razmišljanju o izzivih, ki Slovenijo, Evropo in svet čakajo v prihodnosti. V Sloveniji Socialni teden v letu 2015 poteka sedmič. Za razliko od večine drugih držav, projekt pri nas ne poteka na enem mestu ampak po vsej državi, namesto množičnih prireditev pa želimo čim bolj spodbujati dogodke na lokalni ravni.

Dogodki na lokalni ravni Vrsta dogodkov, ki jih prirejajo posamezniki, skupine, gibanja in organizacije, predstavlja jedro Socialnega tedna. Vsak je povezan z osrednjo temo in poslanico.

Fotografski natečaj Pred uradnim začetkom Socialnega tedna smo izvedli fotografski natečaj na temo V iskanju dialoga. Zmagovalna fotografija po mnenju žirije tvori celostno podobo tedna in je natisnjena na naslovnici.

Socialni teden na internetu Vsako leto se nam pridružijo znana in manj znana blogerska imena. Če radi blogate in vas tema zanima, vas vabimo, da se nam pridružite! Socialni teden je prisoten tudi na socialnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, posnetke nekaterih dogodkov pa boste našli na Youtube kanalu Socialne akademije.

Sodelujte tudi vi! Projekt Socialni teden temelji na prostovoljstvu. Se želite pridružiti zagnani projektni ekipi? Bi prihodnje leto tudi vi pripravili kak dogodek ali poskrbeli za kakšno drugo nalogo? Socialni teden je priložnost za pridobivanje novih izkušenj, poznanstev in za kakovostno preživljanje časa. Pišite nam na info@socialna-akademija.si!

www.socialniteden.si


Socialna akademija

Socialna akademija je nevladna organizacija, katere poslanstvo je mlade in odrasle spodbujati na poti njihovega odgovornega državljanstva in udejstvovanja v (civilni) družbi. Ustanovljena je bila leta 2004 na skupno pobudo mladih in odraslih, medgeneracijsko sodelovanje pa je še danes eno naših temeljnih načel. Geslo Socialne akademije je Gnezdo družbenih pobud. Želimo biti prostor dialoga in kritične refleksije družbe na temelju vrednot človekovega dostojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti, odgovornosti in skupnega dobrega.

Popotniško novinarstvo. Motiviranje mladih za popotništvo, kritično razmišljanje in konstruktivno uporabo interneta. www.popotniskonovinarstvo.si.

10 ključnih stvari. Pridobivanje veščin, ki te jih šola ne nauči, so pa ključne za uspeh v tvojem življenju. http://10kljucnihstvari.si

SOS: Spomin • Opomin • Sprava Pospeševanje spravnih procesov v Sloveniji. http://www.facebook.com/spomin.sprava

Globalna Slovenija. Spletno mesto za mlade, ki so zapustili Slovenijo. http://www.globalnaslovenija.si Vodim, torej sem. Usposabljanja in zbirka knjižic za pridobivanje veščin vodenja.

Ferdo in Pastir. Risanke za odrasle, ki razlagajo družbene pojme: www.socialna-akademija.si/ferdo.

Ustvari film. Izposoja opreme in tečaji za amaterske filmske ustvarjalce. Snemanje javnih dogodkov. Inkubator. Prostor razvoja novih družbenih pobud.

#socialniteden


Organizatorji in podporniki

Organizator Socialnega tedna: Socialna akademija, Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana Organizatorji dogodkov: Janez Ciperle, Civilna iniciativa Čaven, Časnik, Demos na Kamniškem, Dijaški dom Antona Martina Slomška, skupina mamic Domačice, Društvo 1824, Društvo katoliških pedagogov SlovenijeDruštvo salezijanski mladinski center Maribor, Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina, Društvo sv. Jakoba, Društvo zdravljenih alkoholikov Postojna, Družina, d.o.o., Fakulteta za poslovne vede, Hiša generacij Laško, Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, Kolpingovo združenje Slovenije, Kolpingovo združenje Slovenije, Kolpingova družina Stari trg, Konrad Adenauer Stiftung, Kulturni center Lojze Bratuž, Kulturno društvo Lipa Pivka, Kulturno športno društvo Koče, Krožek Anton Gregorčič, Lista VID, Mestna knjižnica Grosuplje, Mestni mladinski svet Maribor, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Laško, Občina Šenčur, Osnovna šola Odranci, Pivški odbor Socialnega tedna, Mario Plešej , Pota Madagaskar, civilnodružbena pobuda Resnica in sočutje, Marta Sekolonik, Skavtska akademija, Združenja odraslih katoliških skavtinj in skavtov Slovenije, Slovenski katoliški izobraženci, Tina Smrečnik, Socialna akademija, Urška Vidmar, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, revija Tretji dan, Založba Emanuel, Zavod Friderika Ireneja Barage, Zavod Simetris Morje, Zavod Za dialog, Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije- Župnija Brežice, Župnija Ljubljana – Dravlje, Župnija Ljubljana – Sv. Jakob, Župnija Ljubljana – Sv. Peter, Župnija Odranci, Župnija Pivka. Župnija Šenturška Gora, Župnija Teharje

www.socialniteden.si