__MAIN_TEXT__

Page 1

a j i m e d a k a a n Social 9 1 0 2 v letu Posameznikom pomagamo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine. Skupine krepimo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe. Gradimo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

15 LET DELOVANJA ZAVODA

SISTEMATIČNO DELO S POBUDAMI

Decembra 2004 je bil potrjen ustanovni akt Socialne akademije, ki so ga približno pol leta pred tem sestavili predstavniki treh organizacij: društva Slovenski katoliški izobraženci, Društva mladinski ceh ter Društva za trajne človekove vrednote Perennia.

V letu 2019 smo na Socialni akademiji naredili korak naprej pri uvajanju sistematičnega dela z družbenimi pobudami. Pobudniki – osebe, ki želijo delovati kot aktivni državljani in državljanke na izbranem področju – prejmejo podporo v obliki mentorstva, pomoči pri prijavah na razpise, izposoje prostorov in opreme, obenem pa skušamo pobudnike tudi povezovati med seboj. Socialna akademija se tako vedno bolj približuje enemu od svojih sloganov: Gnezdo družbenih pobud.

Pred tem je v okviru Slovenskih katoliških izobražencev že nekaj let potekal t. i. študij Socialne akademije, program državljanskega izobraževanja v trajanju nekaj več kot 300 pedagoških ur, ustanovitev zavoda pa je vendarle pomenila pomemben korak naprej pri širjenju dejavnosti. 15 let delovanja za organizacijo, kot je Socialna akademija, vsekakor ni malo, še posebej če upoštevamo nepredvidljivost financiranja in ostalih okoliščin. Mnoge nevladne organizacije, tudi takšne z občutno večjo podporo, so med tem že prenehale s svojim delovanjem.

10 LET SOCIALNEGA TEDNA V letu 2019 je potekal že enajsti Socialni teden. Tokrat smo se pod naslovom Kdo sem, kdo smo? lotili tematike identitete. V času od 25. septembra do 5. oktobra 2019 se je po Sloveniji in zamejstvu zvrstilo 32 dogodkov, ki so jih pripravljali posamezniki in skupine, koordinirala pa jih je ekipa prostovoljcev na nacionalni ravni.


i k i ž š j e s e n o d najvid Tokratni Socialni teden je bil poseben predvsem iz dveh vidikov: ker je od prvega minilo že 10 let, poleg tega pa se je po letu pred tem, ko je bilo dogajanje Socialnega tedna močno okrnjeno, ponovno pokazal »v vsem svojem sijaju«. NOVA OKNA IN NADALJEVANJE PRENOVE PROSTOROV Glavno pridobitev v letu 2019 predstavlja 18 oken, ki so bila v veliki večini financirana iz donacij fizičnih in pravnih oseb, zbranih v letu 2018. Nova okna pomenijo bistveno izboljšanje kakovosti življenja in dela v naših prostorih, saj se stara aluminijasta in pretirano zračna okna niso odlikovala z izolativnostjo, tako pri toploti kot pri hrupu. IZGRADNJA ZVOČNEGA STUDIA Poslanstvo studia je podpirati državljanske pobude pri njihovi slišanosti v svetu medijev, posameznikom in skupinam pa omogočati prostor ustvarjalnosti. Pri izdelavi so ključno vlogo odigrali prostovoljci. Brez prostovoljnega dela studio do danes še ne bi bil zgrajen. PARTNERSTVA Z IZOBRAŽEVALNIMI INSTITUCIJAMI Skozi leta uspešnega delovanja in izvajanje projektov v povezavi s srednjimi šolami in fakultetami se je razvilo več partnerstev. Sad partnerstev je izvajanje delavnic in dogodkov, vse večje pa je tudi povpraševanje po delovnih praksah. Letos smo tako na praksah gostili eno dijakinjo, eno študentko in enega mednarodnega študenta. 49 ŠOL, 124 MENTORJEV IN 595 DIJAKOV AMBASADORJEV V PROGRAMU ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA V tretjem in hkrati zadnjem letu izvajanja programa EPAS je program dosegel 49 srednjih šol, večinoma poklicnih. Gre za uraden mednarodni program EP, zanj pa smo ga v Sloveniji skupaj izvajali s Fakulteto za družbene vede. Projekt je bil podprt tudi z usposabljanji za učitelje, ki so postali mentorji ambasadorji EP.

SEDEM OBISKOV STRASBOURGU

PROGRAMA

EUROSCOLA

V

V letu 2019 je s Socialne akademije proti Strasbourgu odpeljalo kar 7 avtobusov z dijaki, ambasadorji v projektu EPAS, ki so se odpravili na dogodke Euroscole. Programa v Evropskem parlamentu se je tako udeležilo 152 dijakov, spremljali pa so jih mentorji ter po ena oseba s Socialne akademije. Projekt Euroscola predstavlja pomemben doprinos k razvoju aktivnega in odgovornega evropskega državljanstva. USPOSABLJANJE UČITELJEV IN ISKANJE OSEBNEGA POSLANSTVA

MLADIH

ZA

Po zaključku projekta Inkubator 4.0 (2016-2018) in izdaji priročnika Moj korak naprej – priročnik za odkrivanje osebnega poslanstva in vizije, smo v letu 2019 nadaljevali z razvijanjem in podporo mladim pri karierni orientaciji in iskanju osebnega poslanstva. Spomladi smo izvedli tridnevno usposabljanje mladinskih delavcev s tega področja, načrtujemo pa tudi usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Poleg tega s koordinatorji orodja Europass pripravljamo priročnik, namenjen mladim, ki jim bo pomagal pri pisanju življenjepisov, s to tematiko smo nastopili na več konferencah in posvetih, izvajamo pa tudi delavnice po osnovnih in srednjih šolah. IZVAJANJE STORITEV ZA DRUGE NAROČNIKE Leto 2019 je glede na prejšnja leta izstopalo tudi po izvajanju storitev, pri katerih Socialna akademija nastopa kot podizvajalka drugih organizacij in institucij. Prednjačile so storitve snemanja dogodkov, izposoje snemalne opreme, najema učilnic in izvajanja izobraževalnih delavnic. Storitvena dejavnost tako predstavlja pomemben vir prihodkov Socialne akademije, večjo finančno neodvisnost od javnih razpisov in možnosti za kakovostno nadgradnjo našega delovanja.


h a k l i v e t š v 9 201 SOCIALNA AKADEMIJA V ŠTEVILKAH V letošnjem letu se zvrstilo 258 dogodkov: • • • • • • • • • • •

76 delavnic, 67 svetovanj, 27 usposabljanj, 26 mednarodnih dogodkov, 23 dogodkov mladinskega uličnega dela, 13 krajših javnih dogodkov, 12 študijskih krožkov/projektnih ekip, 8 kulturnih dogodkov, 3 posveti oz. konference, 2 koordinaciji več dogodkov ter 1 moderiranje.

Dogodkov se je skupaj udeležilo več kot

3.300 udeležencev,

7 EVS prostovoljcev je skupaj oddelalo

40 mesecev prostovoljnega dela. V inkubatorju smo gostili

24 pobud ter jim v mentorstvu, najemih prostora in opreme, oglaševanju in drugih storitvah nudili podporo v višini

11.794,50 evrov.

skupaj pa so trajali več kot

V okviru Socialnega tedna se je zvrstilo

4.900 ur.

32 dogodkov,

Youtube kanal Socialne akademije ima skupno več kot

1.390.000 ogledov in več kot

1.960 naročnikov. Na Youtube kanalu se je v letu 2019 pojavilo

41 novih posnetkov. 252 udeležencev je preko Socialne akademije potovalo na dogodke v tujino ali iz tujine na dogodke v Slovenijo.

ki se jih je skupaj udeležilo dodatnih

1.347 udeležencev V programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je sodelovalo

49 šol , 124 učiteljev in 595 dijakov. Fizične osebe ste nam preko 0,5 % dohodnine in ostalih donacij namenile

886,54 evrov.


Zahvala za uspešno leto 2019 gre v prvi vrsti sodelavcem:

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

• redno zaposlenim,

• Mestna občina Ljubljana,

• Slovenska škofovska konferenca ter

• honorarnim sodelavcem,

• drugi donatorji - pravne in fizične osebe.

• študentskim delavcem, • članom organov zavoda, • predvsem pa mnogim prostovoljcem, ki so za naše skupno poslanstvo darovali najdragoceneje, kar imajo svoj čas. Finančna sredstva za delovanje v letu 2019 so prispevali: • Evropska komisija v okviru programa Erasmus+, • Ministrstvo za javno upravo,

Zahvaljujemo se vsem, ki ste Socialni akademiji namenili del svoje odmerjene dohodnine. Nenazadnje se želimo zahvaliti vsem, ki ste nam v letu 2019 izkazali zaupanje tako, da ste kupili katerega od naših izdelkov ali storitev, kot so usposabljanja, snemanja dogodkov, svetovanja, knjige, najem multimedijske opreme in storitve v inkubatorju.

• Urad RS za mladino, • Zavod RS za zaposlovanje,

Če poslanstvo Socialne akademije prepoznavate kot pomembno, vas prosimo, da ga podprete. Brez vas najverjetneje ne bo šlo. Načinov podpore je več, najpogostejši pa so naslednji: Postanite prostovoljec ali prostovoljka pri enem od programov Socialne akademije! Časa, vašega najdragocenejšega daru, bomo izjemno veseli! Do 0,5 % vaše odmerjene dohodnine lahko namenite Socialni akademiji. Izpolnite obrazec na spletni strani http://socialna-akademija.si/podprite-nas in sledite navodilom. Z donacijo na transakcijski račun SI56 1010 0005 5946 782 (pripišite DONACIJA, lahko pa navedete tudi konkreten namen).

Socialna akademija Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana T: 01 439 97 95 M: 068 616 004 E: info@socialna-akademija.si

Profile for Socialna akademija

Socialna akademija v letu 2019  

V Letnem poročilu Socialne akademije vam predstavljamo dosežke, na katere smo v minulem letu najbolj ponosni.

Socialna akademija v letu 2019  

V Letnem poročilu Socialne akademije vam predstavljamo dosežke, na katere smo v minulem letu najbolj ponosni.

Advertisement