Socialna akademija: Naredi nekaj!

Page 1


rega di nekaj dob pridi in nare

Tudi vam ni vseeno, kam gre ta svet? Tudi vi čutite pravico in dolžnost, da ga po svojih močeh spreminjate na bolje? Tudi vi verjamete, da je vsak na svet rojen z edinstve­nimi talenti in zato z edinstvenim poslanstvom? Da je nanj postavljen, da izpolni nalogo, ki je sicer ne bo izpolnil nihče drug? Na Socialni akademiji se združujemo tisti, ki nam ni vseeno. Mladi, predstavniki srednje generacije in starejši. Mladim in starejšim ponujamo priložnosti, da se izkažejo. Odpiramo prostor dialoga o družbenih dogajanjih. Mrežimo in povezujemo tako posameznike kot organizacije. Ustvarjamo. Inovativnost nam ni tuja. Skakati skušamo iz svojega udobja in storiti ­tisto, kar je potrebno. Mladim in odraslim želimo pomagati na poti njihovega udejstvo­vanja v družbi. Pri tem pa nas vodijo vrednote človeko­ vega do­ stojanstva, solidarnosti, subsidiarnosti, pravičnosti in skupnega dobrega. Pridite! Naredite nekaj dobrega tudi vi!


Vstopite v inkubator! Primerno opremljen prostor, v katerem vlada prijetno sodelovalno vzdušje. V njem je razvoj idej zabavnejši, znanje dostopnejše in vztra­ janje v težkih trenutkih lažje. Dinamično delovno okolje Prostor z veliko pretočnostjo ljudi, v katerem pa l­ ahko najdete tudi svoj lastni kotiček. Svetovanje in mentorstvo Spremljali vas bodo izkušeni mentorji z večletnimi ­izkušnjami delovanja v civilni družbi na področjih aktivne participacije, vodenja, organiziranja, promo­ cije, pridobivanja financ in drugih. Izposoja prostorov in opreme Primerno urejena učilnica, računalniki, projektor, montažna soba, didaktični material in še in še. Priložnosti za promocijo Predstavite se na vsakoletnem Socialnem tednu ali drugih množičnih prireditvah, ki jih organizira So­ cialna akademija.

jo pobudo uresniči svo

Socialna akademija je tu zato, da vam pomaga uresni­ čiti vašo pobudo! Že dlje časa želite organizi­ rati ­družbeno koristno akcijo? Posneti dokumentarni film? Pripraviti posvet o aktualnem vprašanju v domačem kraju? Zbrati ljudi na diskusij­ski kavarni? Ustanoviti društvo ali zavod?


dja družben ih dogajanj spoznaj oza

Se želite intenzivneje vključiti v gradnjo boljše družbe? Želite delovati kot aktiven državljan ali državljanka?­ Razumeti, kaj se v resnici dogaja? Poznati ozadja ­izrazov, ki jih slišite v medijih? Srečati zanimive inte­ lektualce in izraziti svoje mnenje? Predavanja, okrogle mize in diskusijske kavarne Udeležite se brezplačnih dogodkov z odličnimi go­ sti. Sodelujte pri razpravi o temah, ki se nas resnično tičejo! Usposabljanja za aktivno državljanstvo Je tudi vas šolski sistem pustil na cedilu brez ustrezne državljanske izobrazbe? Naučite se javnega nastopa­ nja, pisanja pisem bralcev, argumentiranja, kritičnosti in ostalih veščin družbenega udejstvovanja. Videonaklik.si Oglejte si katerega od več sto predavanj na naši sple­ tni strani! Publikacije Izbirajte med množico privlačnih naslovov in avtor­ jev s področij družbene participacije, vseživljenjskega učenja, vzgoje, medijev, kulture in drugih. Študijske in projektne skupine Bi se radi poglobljeno udejstvovali na kateri od tema­ tik? Srečajte somišljenike in se skupaj lotite tistega, kar vam samim morda ne bi uspelo!


Voditelji so med seboj različni. Nekateri pri vodenju uporabljajo več odnosov, drugi več vizije, tretji več strukture, četrti slovijo po svoji drznosti. Razvijte svoj edinstveni stil vodenja! Usposabljanja Vodim, torej sem Daljše osnovno usposabljanje in krajše nadaljevalne tematske delavnice, na katerih se voditelji posvetijo vsakemu posamezniku. Delo poteka na konkretnih primerih s priznanimi strokovnjaki kot gosti. Knjižna zbirka Vodim, torej sem Najbrž edina knjižna zbirka v Sloveniji, ki se primarno posveča voditeljem v civilni družbi. Usposabljanja za mladinske voditelje in delavce Socialna akademija je ena vodilnih v Sloveniji na področju usposabljanja za mladinsko delo. Skupini trenerjev – nekateri v mladinskem sektorju delujejo komaj nekaj let, drugi pa že več desetletij – sodobni pristopi in metode na mladineskem področju niso tuji. Udeležite se katerega od usposabljanj!

il vodenja razvij svoj s t

Vodite skupino, gibanje ali nevladno organizacijo? Bi v svojem okolju radi bolje organizirali delo? Uvajate prostovoljce ali zaposlene? Čutite, da vam manjka ne­ kaj vizije? Poskrbite za nadgradnjo vaših voditeljskih sposobnosti!


zaživi v poln osti

Se v svojem življenju trudite, pa se vam vseeno zdi, da vaša dejanja ne ustvarijo pričakovanega učinka? Imate občutek ujetosti v vsakdanjem življenju in si želite nekaj spremeniti? Ali pa se morda le nekoliko zmotivirati? Skočite ven! Preskočite okvire, ki jih postavlja sistem in postanite celovita osebnost. Poskrbite za zanemar­ jena področja svojega osebnega razvoja in naredite korak naprej. 10 ključnih stvari Ker šola ne nauči vsega, kar je pomembno za življenje, vsako leto pripravimo 10 delavnic in izzivov o tistih temah, ki jih uspešni ljudje prepoznavajo kot ključne. Rešite izziv ali se nam pridružite na delavnici! Celostna rast Ne zanemarjajte različnih področij razvoja; sodeluj­ te na seminarjih, ki odstranjujejo ovire na vaši poti izgradnje celovite osebnosti. Osebna in poslovna uspešnost Ste kdaj začutili zadovoljstvo po uresničenem ­cilju? Pomagamo vam prepoznati vaše močne in šibke točke, ki jih boste lahko uporabili tudi na drugih ­področjih svojega delovanja.


video Usposabljanja za vse generacije Za otroke, mlade, srednjo generacijo in starejše pri­ pravljamo usposabljanja in študijske krožke: Ustvari film, Ustvari dokumentarec, Ustvari videospot, Ustvari ‘promo’ video, Ustvari risani film, Jaz novinar. Izmenjava s strokovnjaki in vrstniki Na formalnih in neformalnih druženjih lahko z dru­ gimi multimedijskimi ustvarjalci pokramljate o svojih zamislih, pridobite nove ideje in koristne informacije. Izposoja opreme Najamete lahko polprofesionalno opremo za sneman­ je slike in zvoka. Popusti za redne sodelavce! Podpora skupinam filmskih navdušencev Zagnanim skupinam, ki želijo ustvarjati na medij­ skem področju, nudimo svetovanje ter strokovno in mentorsko vodstvo skozi vse faze ustvarjalnega pro­ cesa.

ustvari svoj

Vas mika svet filma, pa si sami ne drznete podati vanj? Bi radi nadgradili svoje poznavanje medijev, pristali v ekipi podobno mislečih ter se predali mentorstvu filmskih strokovnjakov?


odkrij biser e Slovenije

„Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: ‚Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!’ Kakor je rekel, tako se je zgodilo.” Ivan Cankar: Kurent Le če se bomo zavedali lastne identitete, ki bo te­ meljila na naši naravni in kulturni dediščini, se bomo kot družba razvijali. Radi imejmo svojo domovino in nanjo glejmo kot na neprecenljiv dar. Na Socialni akademiji usposabljamo in podpiramo ­ ­ izkustvene vodnike, s pomočjo katerih želimo mladim in starejšim približati bisere Slovenije na dinamičen in osebno doživet način. Postanite izkustveni vodnik Udeležite se usposabljanja. Pripravite izkustveno delavnico, v kateri boste predstavili enega od biserov, ki so vam blizu. Srečajte druge Pridružite se skupini izkustvenih vodnikov ter uživaj­ te medsebojno deljenje in učenje. Skupaj v Sloveniji odkrijmo bisere, ki še niso dovolj znani. Izkustvena vodenja po Sloveniji in tujini Morda pa bi radi le spoznali nekatere skrite kotičke? Udeležite se katere od delavnic, ki potekajo po Slo­ veniji in širše!


talente Postavite razstavo V naših prostorih ljubiteljskim ustvarjalcem nudimo možnost, da njihovi izdelki zaživijo med ljudmi. Izdajte knjigo Vas srbijo prsti in bi svoje misli radi prelili v tiskano obliko? Svežim in kreativnim pogledom na izzive življenja in družbe pomagamo, da se utelesijo v knjižni obliki. Stopite na oder Pridružite se gledališki skupini Marta, Marta ali pa se pod vodstvom naših mentorjev naučite, kako v pedagoških procesih uporabiti tehnike ‘gledališča ­zatiranih’! Organizirajte javni dogodek Okrasiti dvorano, poskrbeti za oglaševanje, po­vabiti goste in pripraviti dobro moderiranje, prodreti v medije idr. Priprava kakovostnega posveta, okrogle mize, diskusijske kavarne ali usposabljanja terja v­ eliko truda, časa in denarja. Naj naše dolgoletne izkušnje z množičnimi in odmevnimi dogodki pomagajo tudi vam!

izrazi svoje

Tli v vas ustvarjalna vnema, ki si je še niste drznili ­izpustiti na plano? Še niste dobili priložnosti, da bi svoja dela predstavili javnosti? Želite, da bi kdo cenil vaša izrazna prizadevanja, četudi se z umetniško de­ javnostjo ukvarjate zgolj v svojem prostem času?


ij a t organizac sodelujte ko

Socialna akademija sodeluje z mnogimi organi­ zacijami v Sloveniji in drugod po svetu. V vsakem lokal­nem okolju se trudimo za sodelovanje z lokal­ nim partnerjem in tako poleg svojega spodbujamo tudi njegov razvoj. Imamo izkušnje z vodenjem velikih in inova­tivnih mednarodnih projektov ter smo člani več med­ narodnih mrež, v katerih dejavno sodelujemo. Vidite ­vzajemne koristi sodelovanja tudi za svojo organi­ zacijo? Vstopite v inkubator S sodelovanjem se bodo spletle pomembne vezi. Član­ stvo v inkubatorju pa vam prinaša tudi ugodnosti pri izobraževanjih, izposoji opreme in drugih storitvah. Postanimo partnerji Vsakdo je v nečem boljši od drugega in skupaj lahko naredimo stvari bolje. Še posebej nas zanima sodelo­ vanje z lokalnimi skupinami in organizacijami, delu­ jočimi na področjih mladih, izobraževanja, kulture, multimedijev, družbenih vprašanj in drugih. Lotimo se skupnih projektov Tudi vi verjamete, da smo skupaj lahko močnejši pri reševanju družbenih problemov?


Želite priti v stik z aktualnim dogajanjem na podro­ čjih družbe, aktivne participacije, zaposlovanja, mla­ dih, učenja, socialnega podjetništva? Spoznajte, kaj inovativnega počnejo drugi in se po­ vežite z njimi. Izkušnje v tujini spremenijo vsakogar. Imate prtljago že pripravljeno? Popotniško novinarstvo Pridružite se skupinam, ki pod mentorstvom izkuše­ nih popotnikov in novinarjev ostrijo svoja mnenja, prirejajo popotniške dogodke, krepijo svoje novinar­ ske kompetence, usposabljajo druge ter vsako leto pripravijo Bivak - festival popotništva in popotniškega novinarstva. Mednarodna srečanja Redno spremljajte objave ter se dovolj hitro prijavite. Zanimanje za mednarodna srečanja je vedno veliko!

skoči v svet

Si želite oddiha, ki zagotavlja mnogo več od ležanja na kavču? Vas vodi želja po odkrivanju novih krajev, soočanju z drugačnimi mnenji in spoznavanju za­ nimivih ljudi?


www.socialna-akademija.si

Socialna akademija Ulica Janeza Pavla II. 13 1000 Ljubljana tel.: 01 439 97 95 mobi: 051 896 060 e-naslov: info@socialna-akademija.si