Page 1

cuatro

cuatro

består av

Textbok

Övningsbok

Facit

Lärarhandledning

Lärar-cd

Elev-cd

Du kan också träna ord och fraser på www.liber.se/amigos

LÄRARHANDLEDNING Best. nr 47-90462-4 Best.nr 21-21278-3 Tryck. nr 47-90462-4 Tryck.nr 21-21278-3


ISBN 978-91-47-90462-4 © 2006 1:a upplagan, 2011 2:a upplagan Horacio Lizana och Liber AB

Projektledare och redaktör Anders Lidén Formgivning och illustrationer Snits Bilder i Växjö AB Produktion Anna Törnqvist Göpel

Andra upplagan 1

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen, Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enlig BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Kopiering tillåten. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet.

Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

2

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB AMIGOS cuatro


Innehållsförteckning Innehållet i Amigos cuatro Amigos komponenter Amigos cuatro Basen Fristående delar Övningsboken Lärarhandledningen Documentación Utvärdering 1 Gracias por la entrevista 2 ¿Qué tal el viaje? 3 ¿Quieres jugar a un juego? – primera parte 4 ¿Estás bromeando? 5 ¿Os arregláis todavía?

4 6 7 7 7 7 9 10 11 12 19 25 31 36

6 Un padre desaparecido 7 ¿Quieres jugar a un juego? – segunda parte 8 ¡Chile es súper lindo! 9 En la Embajada de Suecia 10 ¿No la conoces? 11 ¡Goool! 12 El asesinato en el tren – primera parte 13 El asesinato en el tren – segunda parte 14 ¡Qué bien huele! La noche fatal – primera parte La noche fatal – segunda parte Brillantina Más lectura Att arbeta självständigt med Más lectura Extra hörövningar Prov Facit till prov Facit till extraövningar Facit till extra hörövningar Facit till tester Manus till hörövningar

42 47 53 57 62 67 72 76 80 85 90 95 95 96 98 103 123 125 133 134 135

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

3


Innehållet i Amigos cuatro Kapitel

Ämne

Grammatik

En intervju. Vanliga frågor och svar. Sång.

Regelbundna verb samt verb som slutar på -ecer, -ocer och -ucir .

Basen 1 Gracias por la entrevista

2 ¿Qué tal el viaje? Fraser som passar i telefonsamtal.

Frågeord, ordningstal samt några vanliga oregelbundna verb.

3 ¿Quieres jugar a un juego? – primera parte

Första delen av ett avsnitt ur en thriller. Sång.

Regelbundna verb, prepositioner, querer och pensar.

4 ¿Estás bromeando?

Hur man uttrycker åsikter. Sång.

Adjektivets komparation samt ser och estar.

5 ¿Os arregláis todavía?

Fraser man använder när man gör sig Reflexiva verb. i ordning för att gå ut.

6 Un padre desaparecido

Diktaturåren i Chile. Sång.

Adjektivets komparation samt possessiva pronomen.

7 ¿Quieres jugar a un juego? – segunda parte

Andra delen av ett avsnitt ur en thriller.

Regelbundna verb samt gerundium.

8 ¡Chile es súper lindo!

Dagens Chile. Sång.

Verb med ie-diftong samt futurum.

9 En la Embajada de Suecia

Fraser som är bra att kunna när man tappat bort något.

Verb med ue-diftong.

10 ¿No la conoces?

Att introducera en ny bekantskap. Sång.

Personliga pronomen som direkta objekt samt perfekt.

11 ¡Goool!

Ord och fraser som har med fotboll Imperativ. att göra. Sång.

12 El asesinato en el tren – primera parte

Första delen av en deckargåta.

Preteritum.

13 El asesinato en el tren – segunda parte

Andra delen av en deckargåta. Sång.

Imperfekt.

14 ¡Qué bien huele!

Att bjuda hem någon på middag.

4

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB AMIGOS cuatro


Kapitel

Ämne

Más Lectura La noche fatal – primera parte

Första delen av en skräcknovell

La noche fatal – segunda parte

Andra delen av en skräcknovell

Brillantina

En pjäs som är en bearbetning av den amerikanska filmen Grease. Två sånger.

Perú Perú – ¿Sabías que…?

Några fakta om Peru.

Los animales de Perú

En text om anakondan, amazondelfinen och kajmanen

El fin del Imperio de los Incas

Atahaualpa och Inkarikets fall.

Las misteriosas líneas de Nazca

Mystiska figurer i södra Peru.

Un poco de todo El Clásico

Spaniens viktigaste fotbollsmatcher.

Rafa Nadal, deportes y otras cosas

En av världens bästa tennisspelare.

Shakira

Colombias mest berömda kvinnliga artist.

Lo que no sabías sobre los caballos

Några ovanliga fakta om hästar.

Vampiros

Vampyrer som djur och människor.

Pablo Escobar

Porträtt av en av världens största brottslingar.

Los 33

Mirakelräddning ur chilensk gruva.

Grammatik Kapitelordlistor

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

5


Lärarhandledningen I lärarhandledningen finns ett stort antal övningar av olika svårighetsgrad för de elever som vill arbeta ytterligare med varje kapitel.

Extra hörövningar

Det finns 16 extra hörövningar med tillhörande frågor i lärarhandledningen. Dessa korta hörövningar är helt fristående och lite knepigare än de hörövningar som finns i övningsboken. Eftersom de inte anknyter till något kapitel kan du använda dem när som helst under året som övning eller test. Du hittar dessa hörövningar på sidan 98.

Tester

Med hjälp av testerna som finns i anslutning till kapitel 1–14 i lärarhandledningen kan du på ett enkelt sätt se om eleverna har lärt sig det viktigaste i varje kapitel. Du bestämmer själv om du vill poängsätta testen. Testerna kan du också använda som repetition eller som extraövning.

Prov

Det finns fem mer omfattande prov till Amigos cuatro här i lärarhandledningen. Du hittar dem på sidorna 103122 Prov 1–4 omfattar tre kapitel medan prov 5 tar upp två kapitel. Proven testar grundligt elevernas kunskaper. De första två uppgifterna på varje prov prövar elevens förmåga att förstå det viktigaste innehållet i en text. Den sista uppgiften är en avancerad uppgift som prövar elevens förmåga att producera eget material. Uppgifterna där emellan tar upp moment ni har arbetat med i de aktuella kapitlen. Vi beräknar att det tar ca. 35-50 minuter att skriva provet.

Utvärdering

Det är viktigt att eleverna får reflektera kring sin egen inlärning. På sidan 11 här i lärarhandledningen hittar du en blankett för utvärdering som eleverna kan använda efter arbetet med varje kapitel, eller när du tycker att det passar. Eleverna utvärderar med hjälp av blanketten själva sitt arbete och samlar ord och fraser de tycker är särskilt intressanta.

Allmänna tips

Den som vill ha allmänna tips på hur man kan arbeta med texter, dialoger, ord och fraser hänvisas till Amigos dos lärarhandledning sidorna 7–9. Dessa sidor finns också att ladda ner från Amigos webb.

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

9


Documentación Denna blankett ska du fylla i när du arbetar med en av textbokens extratexter. Din lärare kan ge dig ett kopieringsunderlag med mer information. Mi nombre: ___________________________________________________________________ Texto: ________________________________________________________________________ Mis palabras: español

sueco

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Mi resumen: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mis ejercicios: p 96 A1 B3 A2 A3 A4

10

Övningar p 96–97 A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5 B6

Mi trabajo: Estoy:

muy contento/contenta

contento/contenta

descontento/descontenta

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB AMIGOS cuatro


Utvärdering av kapitlet ________________________________________________ i Amigos cuatro Namn: ___________________________________________ Klass: __________________

Hur bra tycker du att du har jobbat med kapitlet? mindre bra

ganska bra

Har du jobbat hemma?

Nej

bra

mycket bra

Ja

Vad gjorde du då? __________________________________________________________________

Vad hade du lätt för i det här kapitlet? __________________________________________________ Vad hade du mindre lätt för? __________________________________________________________ Vad behöver du träna på mer i nästa kapitel? _____________________________________________

Vilka ord och uttryck från kapitlet tycker du är viktigast att komma ihåg? Skriv dem här. Skriv också vad de betyder på svenska. __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Kommentar från lärare eller förälder: ___________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

11


CAPÍTULO uno

Gracias por la entrevista Eleverna repeterar centrala frågor och svar och regelbundna verb samt övar på verb som slutar på -ecer, -ocer och -ucir. Textos

Många svenska elever som läser spanska åker till Spanien för att fördjupa sina kunskaper. Gracias por la entrevista handlar om upprinnelsen till en sådan situation. Málaca Instituto, som nämns i texten, ligger i Malaga och erbjuder ett brett utbud av kurser i spanska både för skolelever och vuxna. Det finns gott om information om Málaca Instituto på webben och det kan vara en bra extrauppgift för en intresserad elev att ta reda på mer och presentera institutet för klassen. I kapitlet finns också en sång; Esta soy yo, som framförs av gruppen El sueño de Morfeo. Gruppen fick sitt genombrott i mitten av 00-talet när de framträdde i den mycket populära TV-serien Los Serrano.

Introduktion till kapitlet

I texten arbetar eleverna med vanliga frågor och svar som används när man intervjuar någon eller presenterar sig. Som introduktion till texten kan därför du ställa några frågor till eleverna för att testa om de kommer ihåg vanliga frågor och svar: • ¿Qué tal chicos? • ¿Cómo estáis? Du kan också ställa frågor individuellt: • ¿Dónde vives? • ¿Cómo te llamas? Andra frågor du kan ställa är t.ex. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hora es? ¿Tienes animales? ¿Qué estás haciendo? ¿Te gusta la música /el fútbol? ¿Qué cantante/equipo te gusta? Skriv gärna både fråga och svar på tavlan och fortsätt sedan med frågor och svar i tredje person singular och plural. Sedan läser ni allt som är skrivet på tavlan högt.

Ejercicios

Övningarna A och B behandlar innehållet i texten. C repeterar frågeord och lämpliga svar. Övning D–F tränar textens ordförråd, medan G–K innehåller verbträning. De avslutande tre övningarna är hörövningar. L och M är direkt kopplade till textens innehåll medan N är fristående. Det finns ett antal sådan hörövningar i Amigos cuatro. I dessa övningar gäller det att förstå det viktigaste innehållet – inte alla detaljer.

Lärarhandledningen

Övning 1 Traduce, ordena y habla består av en dialog mellan Vanessa och hennes lärare Cristina. Eleverna ska skriva replikerna på spanska i rätt ordning och sedan läsa dialogen i par. I 2 Escribe arbetar eleverna med verb från texten. 3 Habla y escribe är en parövning där eleverna först arbetar muntligt och sedan skriftligt. I 4 Crucigrama löser eleverna ett korsord med ord från texten samt några vanliga ord de redan kan.

Testen

På kapitlets test får eleverna välja att göra antingen uppgift C eller D. Det är inte meningen att de ska göra båda.

12

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB AMIGOS cuatro


CAPÍTULO uno

1

Traduce, ordena y habla

Vanessa är en svensk student som ska börja en sommarkurs på Leons universitet. I korridoren träffar hon en person som visar sig vara hennes lärare Cristina. De båda börjar ett samtal. Vanessas repliker kommer i rätt ordning men det gör inte Cristinas.

A Översätt dialogen till spanska med Cristinas repliker på rätt plats.

B Arbeta i par och läs dialogen högt. Byt roller och läs igen.

kalla mig – llámame okej – vale

Vanessa – God morgon, damen! – Åh! Är Ni läraren? – Jag heter Vanessa. Jag är från Sverige, från Malmö. Zlatans stad. – Nej, Zlatan spelar i Italien nu. – Ja, jag tycker mycket om León. Det är en vacker stad. – Tack så mycket. Men Ni pratar mycket bättre spanska än jag. – Tack, jag har köpt den här tröjan på Zara. – Tack, fröken Cristina.

Cristina – Du pratar mycket bra spanska. – God morgon, tjejen! Jag är din lärare. – Ha, ha, ha. Jag pratar bättre spanska än du för att jag är lärare i spanska. Vilken fin tröja du har! – Ja, jag är din lärare. Mitt namn är Cristina. Vad heter du? Varifrån kommer du? – Okej, nu ska vi börja. Välkommen till lektionerna. – Ja, det är sant, han spelar i Italien nu. Tycker du om León? – Kalla mig Cristina, okej? – Åh! Zlatan Ibrahimović – han spelar i Barça, eller hur?

Vanessa

Cristina

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

13


CAPÍTULO uno

2

Escribe Skriv verben i presens i rätt personform. Använd verben i rutorna. De kommer i rätt ordning.

estar, querer, estudiar, preferir

Yo _______________ ahora en Madrid. _______________ mejorar mi español con un curso de

verano en el Instituto Cervantes. _______________ mucho. _______________ estar aquí en

España este verano y no con mis amigos en Suecia.

tener, estar, estudiar, ser, decir, estudiar

Mi amiga Vanesa _________________ 16 años. _________________ de vacaciones en Marbella

y también _________________ español en el Málaca Instituto. Ella _________________ una

chica muy buena. Sus padres dicen que _________________ mucho.

ser, estar, estudiar, conocer, saber

Tú _________________ de Suecia, de Malmo, una ciudad que _________________ en el sur.

Tú _________________ en Madrid durante el verano. Tú _________________ muy bien la

ciudad y _________________ mucho español.

conocer, ir, salir, pasar

Nosotros _________________ Barcelona muy bien. Nosotros _________________ allí cada

verano. ________________ a pasear por La Rambla cada tarde. ¡Lo ______________ bomba!

entrenar, ser, jugar, marcar

Vosotros _________________ fútbol los martes y los jueves. _________________ muy buenos

futbolistas. _________________ en el Málaga y _________________ muchos goles.

ser, vivir, preferir, hablar, estar, salir

Ellos _________________ mis padres. _________________ en Estocolmo en verano pero

_________________ vivir en Marbella en invierno. Ellos _________________ muy bien español.

Cuando _______________ en Marbella ______________ todas las tardes al bar con sus amigos.

14

AMIGOS cuatro

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB


CAPÍTULO uno

3

Habla y escribe

A Arbeta i par. Turas om att berätta följande för varandra.

förbättra –mejorar

1 Berätta att: – du heter Antonio/Antonia Me llamo…

– du är från Madrid – dina föräldrar ska arbeta i Uppsala under hösten – du ska studera svenska på Stockholms universitet – du vill förbättra din svenska – en svensk lärare ska intervjua dig – du har studerat svenska i fem år

2 Berätta att: – du och din kompis åker skate Mi amigo y yo andamos…

– ni tränar varje dag – ni är från Kalmar – ni bor i en lägenhet – ni studerar spanska i skolan – ni vill bo i Barcelona

3 Berätta att: – hon tycker om att sporta A ella le gusta hacer…

– hon går ut med sina kompisar varje fredag – nu vill hon läsa i Spanien under hösten – hon vill också sola – hon talar bra spanska – men hon vill förbättra sin spanska

B Skriv en text där du berättar det som står i A2 eller A3. Skriv i din skrivbok.

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

15


CAPÍTULO uno

4

Crucigrama 1

2

3

4

6

5

8

7 9 10

11

14

12

13

15

16

17 18 20

21

22

23

24

16

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB AMIGOS cuatro

19


CAPÍTULO uno

Horizontales 1 Messi es un jugador de (–). 2 En (–) hay un club de fútbol que se llama “El Málaga Club de Fútbol”. 4 Quiero ir a Barcelona. ¿ (–) ir conmigo? 5 Mi (–) se llama María y mi padre se llama Juan. 7 Tú (–) muy bien inglés. 10 Yo soy español y tú eres (–). 11 (–) al Málaca Instituto, dice el señor. 16 Malmo está en el (–) de Suecia. 17 Muchas (–) por los aplausos, dice el cantante. 20 Estocolmo es la capital de (–). 21 Yo (–), tú conoces, él conoce… 22 Un (–) de español en el Instituto Cervantes es bueno para mejorar el español. 24 Un representante del Málaca Instituto (–) a Erik. Verticales 1 Somos cuatro en mi (–); mi padre, mi madre, mi hermano y yo. 3 Mi (–) favorita en el colegio es Inglés. 6 Yo (–) español en el Málaca Instituto. 8 Yo puedo, tú (–), él puede… 9 Un (–) saca fotos. 12 En Suecia hablo sueco y en España hablo (–). 13 Primavera, verano, (–), invierno. 14 Yo soy de Chile y tú (–) de España. 15 Tengo que (–) los deberes. 18 Gerard Piqué es el (–) de Shakira. 19 Antonio Banderas es un (–) de cine, es español. 22 Estocolmo es una (–) muy bonita. 23 En el colegio me gusta el (–) porque entonces puedo descansar y hablar con mis amigos.

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

AMIGOS cuatro

17


CAPÍTULO uno – Test

Nombre: __________________________________________________________________________ A Översätt fraserna till spanska. 1 ofta __________________________________________________ 2 för länge sedan _________________________________________ 3 han åker skateboard _____________________________________ 4 han är utflippad _________________________________________ 5 mitt favoritämne ________________________________________ 6 rast ___________________________________________________ 7 fritid __________________________________________________ 8 gå ut __________________________________________________ 9 sola ___________________________________________________ 10 du spelar dum _________________________________________ B Skriv frågor till svaren.

1 ¿ ____________________________________________________________________________? Tengo 16 años.

2 ¿ ____________________________________________________________________________? Soy de Estocolmo, la capital de Suecia.

3 ¿ ____________________________________________________________________________? Sí, conozco Sevilla. 4 ¿ ____________________________________________________________________________? En mi tiempo libre me gusta hacer deportes. 5 ¿ ____________________________________________________________________________? En el futuro quiero ser doctor. Välj en av följande uppgifter. Skriv på ett annat papper. C Översätt. Peter är en svensk kille. Hans föräldrar ska arbeta i Spanien under hösten. De vill att Peter för bättrar sin spanska med en kurs i Málaga. En representant för Málacainstitutet intervjuar Peter. D

Skriv en kort text där du berättar följande: du heter Maja/Peter du är från Malmö du känner till Valencia du spelar fotboll på din fritid du tränar varje tisdag och fredag du tycker om att gå ut med dina kompisar

18

AMIGOS cuatro

Amigos cuatro Lärarhandledning. Kopiering tillåten © 2011 Författarna och Liber AB

9789147904624  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you