Page 1

HÄSTENS SKÖTSEL

Författaren Eva Eternell Hagen har lång erfarenhet av hästar och hon tävlar själv i flera ridsportsgrenar. Hon är en välkänd ridsportsreporter för bland annat Aftonbladet och Hästmagazinet. Eva har gett ut flera faktaböcker om hästar, bland andra Min första bok om ponnyer, Hästmassage och Ridövningar.

EVA ETE R N E LL HAG E N

Den här boken skiljer sig från andra böcker om hästens skötsel. När man ska ta hand om en häst måste man se helheten. Det handlar inte bara om uträknade foderstater, utfodring på bestämda tider, se till så att hästen vaccineras och avmaskas samt att ordna med täcken och annat åt dem, det handlar också om att man ska ha en känsla för djuret som individ. I Hästens skötsel får du reda på det mesta om den praktiska hanteringen av hästen – den dagliga skötseln, utfodring och om att göra i ordning hästen inför ridpasset. Dessutom finns här en massa matnyttigt om hästens hälsa och hovvård samt vad man ska tänka på vid köp och transport av häst. Flärd och värdefullt praktiskt vetande finns med i avsnitt om klippning, frisyrer och täcken.

HÄSTENS SKÖTSEL

EVA ETE R N E LL HAG E N

H E LH ETSSYN PÅ HÄSTE N PRAKTI S K HANTE R I NG DAG LIG S KÖTS E L KLI PPN I NG & FR I SYR E R TÄCKE N

ISBN 978-91-534-3388-0

I N FÖR R I DPASS ET I STALLET UTFOR DR I NG HÄLSA & HOVVÅR D

www.icabokforlag.se

omslagCS3.indd 1

VETE R I NÄR B E S I KTN I NG

10-05-11 14.14.17


www.icabokforlag.se © 2009 Eva Eternell Hagen och Ica Bokförlag, Forma Books AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group AB som är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001 Fotografier: Roland Thunholm och Eva Eternell Hagen Granskning av kapitlet ”Utfodring – mer än bara mat”: Kristina Ekström, Lantmännen KRAFFT AB. Grafisk form: Hammarqvist Design Layout och original: Ellinor Svensson Projektledare: Rolf Ellnebrand Redaktör: Carin Brosten Repro: Done Tryck: Shengtong, Kina 2010 ISBN 978-91-534-3388-0


Innehall Känsla för hästen

9

Helhetssyn

13

Praktisk hantering

19

Den dagliga skötseln

25

Klippning och frisyrer

31

Täcken

45

inför ridpasset

49

I stallet

57

Utfodring – mer än bara mat

61

Hälsa, visitering och hovvård

79

Veterinärbesiktning

89

Att köpa häst

93

Transport

101

Register

110


Leksaker i boxen, krubbitarremmar och vita linjer är vanliga hjälpmedel mot stallolater. Olater är ett sätt för hästen att hantera antingen tristess eller stress. Hästar som går ute har inte dessa olater eftersom de kan röra sig som de vill. Instängdheten tvingar dem till annat beteende. Likaså om de står utan grovfoder. Hästar är vandrare av naturen. De går upp till två mil per dag. Största delen av dygnet går också åt till att äta. Den enklaste och absolut bästa lösningen är att ha hästarna ute under större delen av dygnet samt att låta dem få fri tillgång till foder eller ge foder vid fler tillfällen per dygn.

Hästar ska få vara hästar Det finns inte något djur som mår bra av att stängas in i bur. Ska man ha djur i fångenskap ska man alltid utgå från djurets naturliga levnadssätt och försöka anpassa djurets liv så gott det går. Det är vad jag anser, men allting är dock relativt. Att gå till ytterligheter är inte heller bra. Hästar ska få gå ute i riktiga hagar varje dag, få äta gräs och ha kompisar som ”riktiga hästar”. Inte bara stå i en box eller i en pytteliten ruta med lera till knäna för att den inte ska springa. Det är naturligt för hästar att springa. De går inte ”sönder” av en galopp i hagen. Tvärtom. Men det är också klart att en häststackare som sällan eller aldrig får komma ut blir GLAD när den äntligen får komma ut – tacka sjutton för det! Vem skulle inte ha blivit det? Men att göra tvärtom och låta hästar vara ute dygnet runt, oavsett väder och vind, är inte heller bra. Där måste man vara förnuftig och kunna se när en häst vill in och sova i en torr och varm box. Det är inga vildhästar vi har och de ska heller inte jämföras med sådana. Detta med uppstallning har ju också att göra med att vi använder våra hästar. Då behöver de skötas om dagligen.

16


Praktisk hantering Hästar är flockdjur, de trivs i grupp med en ledare. Därför fungerar de så bra tillsammans med människor och accepterar oss som flockmedlemmar och ledare. Men för att detta ska fungera i praktiken måste människan erbjuda hästen en tillvaro där den kan känna sig trygg, vilket inte minst innebär att vara en god ledare. Det är ju ledaren som är flockens stora trygghet. Alla hästar är också flyktdjur. Detta beteende är olika starkt hos olika hästar. Vissa hästar är rädda för allt medan andra inte bryr sig ett dugg om vad som händer runt omkring dem. Men att hästar kan bli rädda är något du alltid måste ha med i beräkningen, oavsett hur lugna de är. Flyktbeteendet är också till viss del en träningssak. Med en god ledare som tränar hästen att klara olika situationer blir hästen lugnare. Det ultimata är att hästen känner sig så trygg med sin ledare att den följer denne överallt oavsett vad som händer. Som jag nämnt tidigare så är nyckelordet för en god ledare konsekvens. Du ska alltid ha samma regler. Ställ hästen där du vill ha den, flyttar den en enda hov så flytta tillbaka den. Korrigera alltid! En dag kommer den att stå lugnt och du kan gå flera varv runt den utan att den går någonstans. En annan regel som alltid ska gälla är att det är du som bestämmer vad hästen ska göra. Om hästen inte har en tydlig ledare tar den själv över den rollen, eller så förstår den helt enkelt inte vad den ska göra.

Att gå in till en häst Se till att alltid undvika överraskningsmoment. När du går in till eller förbi en häst ska du göra den uppmärksam på att du kommer. Prata med den och var säker på att den hört att du är på väg innan du går fram. Hästen läser av hela ditt kroppsspråk. Du ger självklart hästen olika signaler om du närmar dig den genom att ”smyga längs väggarna” jämfört med s

Hästar är flockdjur som vill ha kompisar.

19


s

Har man en hink un-

der hoven när man kratsar den slipper man sopa golvet efter sig.

Kratsa hovarna Hovarna måste alltid kratsas varje dag och efter varje arbetspass. Ställ dig med ryggen mot hästens huvud och börja med frambenen på respektive sida. För att lyfta hästens ben börjar man att lägga handen högt upp på hästens ben. För handen nedåt och lyft upp hoven. En häst som inte är villig att lyfta på benet kan du luta dig lite emot för att flytta tyngdpunkten till den andra sidan. Håll stadigt i hoven även om hästen skulle rycka till. Släpper du bara hoven hur som helst kan hästen känna sig otrygg nästa gång du ska lyfta. Kratsa bort från dig som ett upp och nervänt V och undvik strålen i mitten.

Rykten är naturlig massage I vårt stressiga samhälle hoppar allt fler över rykten av sin häst. Förr i tiden hade man särskilda ”stallkarlar” anställda bara för att rykta hästarna. En glansig hårrem talar för en välmående häst. Rykten ger hästen en naturlig massage. Den är också ett sätt att umgås med sin häst på och ger en bra kontakt mellan häst och skötare.

26


En ryktborste ska vara tillverkad av naturmaterial. Syntet får inte alls samma verkan. De kostar en del, men samma ryktborste kan användas dagligen i flera årtionden. Jag har haft min ända sedan jag ryktade sköthästen på ridskolan 1981. Tvätta dem med vatten och använd eventuellt hästschampo någon gång om året. Många timmar bakom ryktborsten ger teknik. Det gäller att utnyttja sin egen kroppstyngd och att luta sig mot borsten. Låt den följa hästen och dra inte borsten med muskelstyrka, då blir du bara trött. Ha alltid borsten i handen närmast hästens huvud. Har man en ljus häst kan det vara lite trist eftersom man inte ser skillnaden när man har ryktat – men den kan kännas. När du stryker med handen ska huden vara len. De stövfulla skraporna på stallgolvet kan du ju räkna och känna att du faktiskt genomfört en bra rykt.

Vård av man och svans Pannluggen och svansen ska man alltid vara försiktig med så att man inte sliter på dem. När det gäller manen så hanteras kort och lång man lite olika. En kort man kan man kamma hur som helst medan man måste vara försiktig med en lång man. Använd aldrig en piggborste till svansen eftersom de sliter på den. Ha hellre en medelmjuk borste och red ut resten med fingrarna. För att hålla man och svans mer fria från smuts och tovor så finns det en sprej man kan köpa. Observera att sprejen ska vara för just man och svans – inte som pälsglans för kroppen. Under leriga perioder kan man fläta manen för att den ska vara lättare att hålla ren. Kom dock ihåg att inte fläta pannlugg och svans när det finns mycket insekter ute. Då kan inte hästen vifta bort dem.

Svampa av Om hästen är svettig i hårremmen efter ett ridpass ska man svampa av den. Det innebär att man tar en hink med vatten och en svamp, doppar svampen i vattnet, kramar ur den lite och torkar bort svettmärkena. De områden som har störst behov av avtorkning är under sadeln och där sadelgjorden har suttit. Låt hästen torka innan du lägger på ett täcke, alternativt låt den ha ett svettäcke och byt sedan. Anpassa efter väder och temperatur.

27


Trimma Trimning innebär att man ”friserar” hästen lite för att snygga till den. Numera trimmar man inte mer än nödvändigt eller inte alls, vilket är bäst för hästen. På 1980-talet var det populärt att till och med raka insidan av hästens öron för att den skulle se snygg ut. Stackars hästar. Det räcker med att klippa bort den tuss som sticker ut. Likadant är det med hovskägg. Väldigt långt hovskägg som släpar i backen och är svårt att hålla rent kan man frisera lite, men aldrig klippa bort. Hästen behöver känselhåret som sitter runt mule för att kunna känna sig fram när den ska äta. Den kan inte se området precis framför nosen, så var inte för nitisk och gör häststackaren ”blind” genom att klippa bort det. Ansa nacken Vill du klippa håret i nacken på hästen, använd en sax eller en liten trimmer. Anledningen till klippt nackhår är rent praktisk – manen ska inte vara i vägen för träns och grimma. Var mycket försiktig när du klipper nära hästens öron. En del hästar är väldigt rädda om detta område. Prata lugnt med hästen, klappa den och var noga med att du inte råkar komma åt den med saxen. Är hästen orolig kan du be en kompis hålla den i grimman. På arabiska fullblod klipper man ofta bort nackhåren en längre bit för att framhäva böjen i nacken.

34


KLIPPA MANEN

1.

Klipp en rak linje för att få en tvär kant.

2.

Vill du ha en mjukare övergång så rycker du manen med en kam. Ta några strån med fingrarna och gnugga mothårs med kammen så att stråna går av.

Klippa manen Man kan antingen rycka eller klippa manen. Klipper man den blir den tvärare, medan det blir en mer naturlig kant om man rycker den. Ståndman När man klipper manen helt kort så att den står upp kallas det för ståndman. De hästar man brukar klippa ståndman på är oftast ponnyer med mycket tjock man samt fjordhästar. Det går att klippa ståndman med en sax, men resultatet blir snyggare om man använder en klippmaskin eller trimmer.

s

En ståndman är väldigt lättskött. Men tänk över noga innan du klipper, vill du låta manen växa ut igen så ser den inte så fin ut under utväxten.

35


Tränsa Att lära sig tränsa kan vara knepigt i början. Många tycker det är lite läskigt att stoppa in bettet i munnen. Det brukar dock inte vara något större problem, bara man tränar lite. Det finns olika typer av träns som ska spännas på olika sätt: 1. Engelsk nosgrimma spänns innanför och bakom bettet. En del har en tunnare rem på nosgrimman som spänns framför bettet och då kallas det för Aachengrimma. 2. Remontgrimma spänns framför bettet. Remont är ett gammalt ord för unghäst. 3. Mexikansk nosgrimma går i kors på nosryggen och spänns både framför och bakom bettet.

s

Om man tränsar hästen i stallgången, lossa grimman och sätt den runt hästens hals så att den inte står helt lös. Börja sedan med att föra tygeln över hästens hals.


TR ÄNSA

1.

2.

Placera bettet i hästens mun. Dra samtidigt tränset uppåt med den andra handen så bettet inte ramlar ut igen.

För tränset över öronen. Var försiktig med dem. Rätta till pannluggen.

3.

4.

Nosgrimman ska sitta innanför sidostyckena.

Nosremmen ska sitta så att man får plats med ungefär två fingrar emellan.

5.

6.

Det här tränset har en Aachenrem som spänns framför bettet. Den håller bettet på plats och gör att hästen undviker att gapa.

Spänn käkremmen. En knuten näve ska få plats emellan rem och ganasch.

53


HÄSTENS SKÖTSEL

Författaren Eva Eternell Hagen har lång erfarenhet av hästar och hon tävlar själv i flera ridsportsgrenar. Hon är en välkänd ridsportsreporter för bland annat Aftonbladet och Hästmagazinet. Eva har gett ut flera faktaböcker om hästar, bland andra Min första bok om ponnyer, Hästmassage och Ridövningar.

EVA ETE R N E LL HAG E N

Den här boken skiljer sig från andra böcker om hästens skötsel. När man ska ta hand om en häst måste man se helheten. Det handlar inte bara om uträknade foderstater, utfodring på bestämda tider, se till så att hästen vaccineras och avmaskas samt att ordna med täcken och annat åt dem, det handlar också om att man ska ha en känsla för djuret som individ. I Hästens skötsel får du reda på det mesta om den praktiska hanteringen av hästen – den dagliga skötseln, utfodring och om att göra i ordning hästen inför ridpasset. Dessutom finns här en massa matnyttigt om hästens hälsa och hovvård samt vad man ska tänka på vid köp och transport av häst. Flärd och värdefullt praktiskt vetande finns med i avsnitt om klippning, frisyrer och täcken.

HÄSTENS SKÖTSEL

EVA ETE R N E LL HAG E N

H E LH ETSSYN PÅ HÄSTE N PRAKTI S K HANTE R I NG DAG LIG S KÖTS E L KLI PPN I NG & FR I SYR E R TÄCKE N

ISBN 978-91-534-3388-0

I N FÖR R I DPASS ET I STALLET UTFOR DR I NG HÄLSA & HOVVÅR D

www.icabokforlag.se

omslagCS3.indd 1

VETE R I NÄR B E S I KTN I NG

10-05-11 14.14.17

9789153433880  

HELHETSSYN PÅ HÄSTEN PRAKTISK HANTERING DAGLIG SKÖTSEL KLIPPNING & FRISYRER TÄCKEN INFÖR RIDPASSET I STALLET UTFORDRING HÄLSA & HOVV...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you