Page 1

Génial är ett läromedel i franska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Serien, som är en reviderad version, omfattar fyra allt-i-ett-böcker för steg 1–4. Till varje steg finns en lärarhandledning, lärar-cd samt inspelningar för eleven som nedladdningsbara mp3-filer. Den här boken, Génial 3, är avsedd för steg 3.

Marie-Louise Sanner l Lena Wennberg

Marie-Louise Sanner • Lena Wennberg

Génial 3

Génial 3

Génial 3

Marie-Louise Sanner ISBN 978-91-27-41499-0

Lena Wennberg

9 789127 414990

Geniel_3_omslag_tryck.indd 1

11-01-20 15.48.51


Genial_3_framvagn_1-9.indd 2

11-01-20 15.51.57


Förord Välkommen att lära dig mer franska med Génial 3! Den här boken är ett läromedel i franska för gymnasiet och vuxenutbildningen. Den är avsedd för steg 3 (100 poäng).

16

Boken inleds med ett repetitionskapitel, Intro, där du får friska upp dina kunskaper. I boken figurerar ett flertal autentiska personer från den fransktalande världen. Dem vill vi tacka på det här sättet:

9 DIM 10 LUN 11 MAR 12 MER 13 JEU 14 VEN Hôtel de la Paix 15 SAM 16DIM 17 LUN

Nous remercions tous nos amis francophones qui nous ont beaucoup aidées et qui ont consenti à figurer dans notre manuel avec leurs photos et leurs textes. Lycka till med franskstudierna – eller som man säger på franska:

Bonne chance!

Genial_3_framvagn_1-9.indd 3

21

2011-01-19 19.12


Sida 12

Kapitel/Text

Textinnehåll

Grammatik

Intro

Repetition

adjektiv, aktiviteter, räkneord, klockan, kläder, regelbundna verb (-er, -ir, -re), väder, être, avoir, aller, venir, passé composé, möbler, partitiv artikel, beau, vieux, nouveau, possessiva pronomen, futur proche, namn på länder

Kändisar, teve, dokusåpor, tidningar, hur ungdomar roar sig

futur proche, futur simple, vivre, devoir, adjektivets komparation

Äventyrssporter i Schweiz, en fransman i Kanada, fråga om vägen, Guadeloupe

connaître, savoir, ce/cet/cette/ces, självständiga betonade personliga pronomen

Fransk skola, skolämnen, att lära sig köra bil, svenskt gymnasium sett genom franska ögon

imperativ, reflexiva verb i passé composé, écrire, dormir, objektspronomen i ackusativ

Hemma hos Sofia och Dylan i Paris, bostäder, möbler, en uteliggares berättelse, livet i förorten

y, en, rire, sourire, croire, negationer

En familj i Kongo, hunden Barry som räddar liv, en svensk au pair i Frankrike

venir de faire qc, objektspronomen i dativ och ackusativ, recevoir, voir imparfait/passé composé

Je m’appelle Justine – Salut ! Je suis Quentin – Bonjour tout le monde ! Cet été

32

1 C’est la vie A La télé – on kiffe ou pas ? B C’est très tendance C La télé (réalité) En plus : Au café et au restaurant

70

2 La francophonie – mais oui ! A La Suisse, vachement sympa ! B Quel idiot je suis ! C Ingrid En plus : Le Sénégal

104

3 Etudier en France A Une année dans les Pyrénées B Fais gaffe ! – J’apprends à conduire C Au lycée en Suède En plus : Vacances dans les Pyrénées

140

4 Portes ouvertes A Bienvenue chez nous ! B Ça dégringole vite C En banlieue En plus : L’argot et le verlan

172

5 Ensemble, c’est tout A Visite au Congo B Barry – un vrai héro C Au pair en France En plus : 30 Millions d’Amis

000 000

Genial_3_framvagn_1-9.indd 4

2011-01-19 19.12


Sida 199

Kapitel/Text

Textinnehåll

Grammatik

6 C’est si bon !

Svensk mat, franskt restaurangbesök, Roquefortostens historia

regelbunden adverbbildning, adverbets komparation, relativpronomen, sentir, ouvrir, gérondif

A La bouffe suédoise, miam, miam ! B Un repas inoubliable C Le roi des fromages En plus : On fait les vendanges

230

Noël en Provence

234

A/B-övningar

236

Minigrammatik

261

Facit

272

Texterna på svenska

280

Fransk-svensk ordlista

Jul i Provence

5

Genial_3_framvagn_1-9.indd 5

2011-01-19 19.12


Till dig som ska arbeta med Génial Människor och miljöer i Génial 3 De flesta huvudpersonerna i Génial 3 finns på riktigt, och har i hög grad medverkat till att göra den här boken äkta. I Génial 3 finns ett brett spektrum av autentiska miljöer, allt från vanliga franska miljöer till uteliggarens hårda verklighet. Vi har också några fantasipersoner för omväxlings skull. Génial 3 är en allt-i-ett-bok med sex kapitel. Det finns också ett introduktions­ kapitel med repetition samt ett extra avsnitt, som handlar om julfirande. I alla kapitel finns en A- och en B-text som behandlar samma ämnesområde (utan skillnad i svårighet). Det finns också en C-text med tillhörande övningar men utan ny grammatik. C-texterna har något högre svårighetsgrad. Efter arbetsområdena hittar du: • • • • •

A/B-övningar (B:s instruktioner) Minigrammatik Facit Texterna översatta till svenska Fransk-svensk ordlista

Innehåll Texterna består både av dialoger och sammanhängande berättelser. I direkt anslutning till nästan varje text finns en tredelad gloslista. Fördelen med detta är att du kan lära dig orden insatta i ett sammanhang. Du får också bra fraser ”på köpet”! Övningarna är av flera olika slag, och de flesta har tonvikten på kommunikation. En del gör du på egen hand och andra tillsammans med en eller flera kamrater. Det finns många muntliga övningar och minst två hör­övningar till varje kapitel. Grammatikavsnitten inleds ofta med rubriken Réfléchissez. Det betyder ”Fundera”. Du får först några exempel på den nya grammatiken och får chansen att själv lista ut hur allt hänger ihop. Vi tror att grammatiken fastnar bättre om du börjar på detta sätt, i stället för att få allt serverat från början. Det finns också forskning, som stöder dessa tankar. Men om du känner att du vill veta regeln först, kan du gå direkt till minigrammatiken. Repetition är all kunskaps moder! Förutom repetitionsövningar i varje kapitel, från och med kapitel 2, finns i lärarhandledningen självdiagnoser. ”Info sur…”. I dessa avsnitt kan du läsa om allt från tidningar och teve till språken i Kanada. Du får lära dig mycket om hur det är att leva i den fransktalande världen idag. Texterna i Info sur … är skrivna på svenska. ”Pour rire” betyder ”För att skratta”. Det är roliga historier på franska, oftast illustrerade med en teckning.

6

Genial_3_framvagn_1-9.indd 6

2011-01-19 19.12


Sånger, dikter och rim. Det finns sånger i nästan varje kapitel, såväl franska visor som låtar med kända franska artister, samt flera grammatikövningar på rim. Bilder. I Génial 3 finns mycket ”ögongodis” i form av ett stort antal illustrationer i färg. Många av fotona och teckningarna kan också bli underlag för enkel konversation eller kan inspirera dig att skriva något, t ex en dikt eller en dialog. WWW. På nätet (www.nok.se/genial) finns interaktiva ord- och grammatikövningar.

7

Genial_3_framvagn_1-9.indd 7

2011-01-19 19.12


Så här kan du arbeta, sidorna 7–11.

Texter Punkt 1–3 bör du arbeta med i varje ny text. Testa gärna nya övningar varje gång, så hittar du till sist dem som passar dig bäst. 1 Lyssna på texten och säg efter. Lyssna flera gånger. 2 Läs texten/dialogen i par eller grupp. Försök härma uttalet. Läs med inlevelse och överdriv gärna. 3 Kontrollera att du har förstått vad texten betyder. Arbeta gärna tillsammans med en kamrat. Titta på översättningen på sidan 272 för att kontrollera att du har förstått. 4 Gör en egen text/dialog med ord och uttryck som du hittar i texten. 5 Spela in texten/dialogen. 6 Spela upp dialogen för klassen. Gärna med rekvisita. 7 Vad får du veta om personerna i texten? Berätta för en kamrat. 8 Gör som fransmännen, en dictée. Detta är ett gammaldags men bra sätt att träna både stavning och grammatik. (Dictée innebär att du läser texten för en kamrat, som skriver den.) 9 Gör en lucktext och byt med någon. 10 Skriv frågor på texten och ställ dem till en kamrat. 11 Vrai ou faux ? Skriv påståenden om texten. Gör en del som stämmer med innehållet och en del som är felaktiga. Byt med en kamrat, som får rätta de felaktiga påståendena. 12 Läs igenom texten och anteckna några stödord. Berätta sedan texten för en kamrat med hjälp av stödorden. Alternativ: Skriv ner berättelsen. 13 Titta på översättningen på sidan 272. Översätt den svenska texten tillbaka till franska. 14 Skriv av fem meningar, som du har lärt dig i texten och som du tycker är viktiga. Jämför dina meningar med några kamraters. Valde ni samma?

8

Genial_3_framvagn_1-9.indd 8

2011-01-19 19.12


Bilder 15 Försök berätta så mycket som möjligt om fotona eller teckningarna i boken. Slå gärna upp några nya ord i lexikon för att kunna berätta mer. 16 Vad säger personerna på bilden till varandra? Försök fantisera ihop en dialog mellan dem. 17 Hitta på frågor om bilden. Ställ frågorna till en kamrat.

Ord 18 Ta för vana att skriva små ”gloslappar” till varje text. Det franska ordet på den ena sidan och den svenska översättningen på den andra. Dessa kan du sedan använda ensam eller tillsammans med en kamrat för att t ex snabbkolla om du kan glosorna. Blanda och lägg lapparna med det svenska ordet upp, och försök säga eller skriva ordet på franska. De ord du lär dig lätt plockar du snabbt bort. Kvar blir de ord som är svårare att lära sig. Förvara dina lappar i olika kuvert/plastfickor och ta fram dem när du behöver repetera. 19 Läs ordlistan. Håll för den svenska översättningen och läs exempelmeningarna till höger. Försök förstå vad de betyder. 20 Gruppera ord under rubriker, t ex personer, yrken, djur, frukter etc. 21 Gör ”Odd one out”. Plocka ut tre ord som du tycker hör ihop på något sätt. Lägg sedan till ett fjärde som inte alls hör dit. Låt en kamrat gissa vilket ord som är ”the odd one out”.

Exempel: Vilket av dessa ord hör inte ihop med de andra? APELSIN, BANAN, ÄPPLE, SOL ”Rätt” svar: t ex banan. De andra är runda.

22 Gör en ”mind-map”, en tankekarta, över ord som hör ihop.

café

c’est combien ? merci

copains je prends

garçon

9

Genial_3_framvagn_1-9.indd 9

2011-01-19 19.12


23 Förklara de nya orden för varandra på franska. Använd händer och fötter eller t ex motsatsord eller synonymer. • • • •

En vinkning kan t ex betyda au revoir eller salut. Le contraire de frère est … (Motsatsen till bror är …) Un synonyme de papa. (Ett annat ord för / en synonym till pappa.) Säg en mening och ersätt ordet med ett pip.

24 Använd de nya orden i egna meningar. 25 Försök hitta ”internationella” ord som du känner igen från andra språk. Exempel: café, aéroport. 26 Gör korsord som de andra i klassen kan få lösa. Illustrera gärna med teckningar. 27 Försök hitta egna, personliga associationer till ord som är svåra att komma ihåg. Exempel: bouclé (lockig). Ordet bouclé liknar ”bucklig”. Tänk dig en person med plåthår som har krockat och fått “buckligt hår”. Att lära sig ett nytt språk kräver en del arbete. Men det är kul!

10

Genial_3_framvagn_1-9.indd 10

2011-01-19 19.12


11

Genial_3_framvagn_1-9.indd 11

2011-01-19 19.12


1 C’est la vie Genial_3_Kapitel 1.indd 32

2011-01-19 19.28


Vous êtes très people ? Vous achetez des magazines de la presse people ? Ou vous les lisez seulement chez le coiffeur ? Vous savez qui est qui dans le monde des Français célèbres ? 1 Quelle actrice-chanteuse a deux enfants (Lily Rose née en 1999 et Jack né en 2002) avec Johnny Depp ? a) Vanessa Paradis b) Patricia Kaas c) Kate Ryan 2 Kate Ryan chante en français mais elle est de quelle nationalité ?

5

Qui est l’acteur qui a eu une romance avec Nastassja Kinski, et qui a aussi joué, par exemple, dans Astérix, dans L’homme au Masque de fer et dans 102 Dalmatiens ?

a) Jean Reno b) Gérard Depardieu c) Serge Gainsbourg

a) Canadienne b) Belge c) Suisse

6 Qui est le metteur en scène qui a fait, par exemple, les films : Le Transporteur, Léon, Le cinquième élément et Taxi ?

3 Comment s’appellent les enfants du Prince Rainier de Monaco ?

a) Jacques Tati b) Jean-Luc Godard c) Luc Besson

a) Anne, Stéphanie et Albert b) Albert, Caroline et Stéphanie c) Armand, Catherine et Stéphanie 4 Quel joueur de l’équipe de France de football a joué à Barcelone avec Zlatan Ibrahimovic ? a) Thierry Henry b) Zinedine Zidane c) Fabien Barthez

7

Comment s’appelle l’actrice qui est devenue célèbre avec Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001) et qui a aussi fait Le Da Vinci Code et Coco avant Chanel ?

a) Vanessa Paradis b) Clotilde Coureau c) Audrey Tautou

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 33

2011-01-19 19.28


8

Comment s’appelle la chanteuse et l’ex top-modèle qui s’est mariée avec le Président de la France, Nicolas Sarkozy en 2008 ?

a) Mylène Farmer b) Carla Bruni c) Catherine Deneuve

10 Quel chanteur-acteur français est-ce qu’on appelle l’Elvis français ? Il est né en 1943 et il a fait plus de 100 tournées (la dernière en 2009) ! a) Serge Gainsbourg b) Johnny Halliday c) Michel Sardou

9 Quel prince (fils d’un Français) s’est marié avec la Française Marie Cavallier en 2007 ? a) le Prince Felipe d’Espagne b) le Prince Haakon de Norvège c) le Prince Joachim de Danemark

très people vard. mycket intresserad av kändisar la presse people skvallerpressen en frisör un coiffeur célèbre känd, berömd un acteur / une actrice en skådespelare / en skådespelerska un chanteur / une chanteuse en sångare / en sångerska né, -e född un joueur en spelare une équipe ett lag fer (m) järn un metteur en scène en regissör har blivit (bli) est devenu, -e (devenir) royal, -e kunglig

34

Genial_3_Kapitel 1.indd 34

Je vais chez le coiffeur cet après-midi. Il y a beaucoup d’acteurs très célèbres en Suède. Brad Pitt est un acteur très célèbre. Je suis né en Suède. Zlatan est un bon joueur de foot. L’Olympique Marseille est une équipe de foot. Le fer est un métal. Quentin Tarantino est un metteur en scène. Marie est devenue célèbre. La famille royale suédoise s’appelle Bernadotte.

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


A

La télé – on kiffe ou pas ? Amandine96 Il y a des trucs nuls et des trucs amusants. Par exemple les séries américaines comme Dr House et Desperate Housewives, je les adore ! Les films, par contre, sont vieux et il y a trop de pubs. rikikill Je ne regarde pas beaucoup la télé. Il n’y a que des émissions débiles. Je regarde Dr House et Scrubs. Le reste, ce n’est peut-être pas nul, mais je n’aime pas … fan_JD_forever Les émissions de télé réalité, je les kiffe toutes homerus2 Je suis un drogué de la télé. Totalement ! Je deviens fou si je n’ai pas ma dose de télé chaque jour. Je regarde toutes les séries, Les Experts (Las Vegas, Miami, Manhattan), Dr House, Desperate Housewives, 2 ½ Men … tous. Je suis aussi totalement accro aux dessins animés (je sais, à mon âge c’est trop … mais qu’importe). Je peux passer un jour entier devant Cartoon Network. Les émissions de télé réalité, personnellement, je trouve ça trop … comment dire … idiot … à chacun son goût, je sais, mais moi je n’aime pas ça. Je trouve que c’est trop humiliant pour les participants. Mais, ça c’est seulement mon avis … Et puis les films, malheureusement les films qui passent à la télé, je les ai presque toujours déjà vus au cinéma. En plus, être coupé par la pub cent fois par heure me tue. Je préfère mettre un DVD … kohlanta95 La télé réalité ? – moi, je suis une accro Secret Story, Loft, la Ferme Célébrité, Star Ac … et surtout Koh Lanta, mon émission préférée. J’adore ce jeu, je ne rate aucune émission (Sinon, je kiffe aussi « Un dîner presque parfait ».) J’aime moins : Next, Change de look, Pékin Express einstein123 La télé réalité, c’est le pire ! C’est prendre les gens pour des crétins Si on ne peut pas rater une émission de Secret Story ou de la Ferme Célébrité, c’est grave … ludo9 Je suis d’accord, c’est prendre les gens pour des crétins. De toute façon, dans les émissions de télé réalité, il n’y a rien de réel Ils sont tous de mauvais acteurs, et moi, je préfère de vrais acteurs. Et je trouve les séries sans imagination, pas vous ? Les experts à Miami, les experts à New York, les experts à Balala etc … lol … ou quoi. Les films qui passent à la télé sont toujours pleins de pub, ça gâche tout. Tu regardes un film d’horreur, t’es dans l’ambiance et waouw, super, la pub pour Krisprolls. Alors on va me dire, « eh ben regarde pas et puis voilà ! » mais bon, pour celui qui n’a pas Canalsat, c’est dead

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 35

35

2011-01-19 20.47


La chanteuse Beth Ditto du groupe Gossip (et son invitée) à Cannes pour le film « Hors la loi ».

kiffer vard. gilla un truc en grej botten, värdelös nul, nulle comme som, liksom par contre däremot la pub(licité) reklam ne … que bara une émission ett program, en sändning vard. fånig, dålig débile, - la télé réalité dokusåpor jag blir (bli) je deviens (devenir) fou, folle galen chaque varje vard. beroende accro, - un dessin animé en tecknad serie qu’importe ? vad spelar det för roll?

36

Genial_3_Kapitel 1.indd 36

Tu kiffes Dr House ? J’ai un truc pour toi. Je n’aime pas ce film. Il est nul. Je fais comme tout le monde, rien. Moi, je déteste danser. Ma sœur, par contre, adore ça. Tu aimes la pub pour ICA ? Je n’ai que deux livres en français. Secret Story est mon émission préférée. Moi, je pense que Secret Story est débile. La télé réalité existe dans tous les pays. Je deviens toujours heureuse quand je te vois. Tu es fou ou quoi ? On ne peut pas faire ça ! Je regarde la télé chaque soir. Je ne suis pas accro à la télé mais j’aime bien. Mon dessin animé préféré, c’est Les Simpson. Qu’importe ce que pensent les autres ?

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


passer entier, entière trouver à chacun son goût humiliant, -e un avis et puis malheureusement passer déjà en plus être coupé par une fois par heure tuer surtout un jeu rater ne … aucun, -e sinon moins le pire les gens un crétin, une crétine c’est grave réel de toute façon vrai, -e lol ou quoi plein, -e de gâcher ambiance (f) et puis voilà celui qui

tillbringa hel anse, tycka var och en har sin smak förnedrande en mening, en åsikt, en synpunkt och sedan, och så olyckligtvis här spelas, visas, gå redan dessutom avbrytas av en gång i timmen döda särskilt, framför allt ett spel, en lek missa inte någon, inte något annars mindre det värsta folket en idiot, en knäppskalle det är illa, allvarligt verklig hur som helst, i varje fall äkta, riktig, sann eng. ”laughing out loud” vard. eller, liksom full av förstöra stämning ung. och så är det bra den som

Je passe des heures devant mon ordinateur. J’ai mangé un melon entier tout seul ! Je trouve que tu as un chien super mignon. Moi, je n’aime pas ça, mais à chacun son goût. C’est humiliant de voir des émissions si mauvaises. A mon avis, les séries sont beaucoup plus intéressantes que la télé réalité. Et puis, il y a des films intéressants aussi. Malheureusement, je ne peux rien dire. Je n’aime pas les films qui passent à la télé. Il est déjà 18h. En plus, j’ai deux amis qui habitent là-bas. On a été coupé par le télephone. Je prends un verre d’eau une fois par heure. Dans les jeux vidéo il faut toujours tuer quelqu’un. J’aime le sport, surtout le hockey sur glace. J’adore les jeux vidéo. Je ne rate jamais une émission de Scrubs. Je ne rate aucune émission de Dr House. Tu veux du café ? Sinon, il y a aussi du thé. J’adore le foot et j’aime moins le basket. Le pire, c’est que je ne sais pas quoi faire ! Les gens sont super sympas ici. Si on fume 20 cigarettes par jour, c’est grave. Il n’y a rien de réel dans ce film. De toute façon, moi j’adore la télé. Eloïse est une vraie fan de Secret Story. Tu ne comprends pas, ou quoi ?! Ce magazine est plein de scandales. Les gens qui parlent au ciné, ça gâche tout. J’aime bien l’ambiance ici. Dis-moi ce que tu veux, et puis voilà. Celui qui ne comprend pas, ne peut rien faire.

Så här kan du arbeta, sidorna 7–11.

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 37

37

2011-01-19 19.28


Regardez Regardez dans le texte. Comment est-ce qu’on dit … ? 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

rolig, underhållande en serie älska, tycka hemskt mycket om resten jag är tokig i teve, jag är teve-narkoman totalt, fullständigt en dos

personligen idiotisk en deltagare perfekt fantasi en expert en skräckfilm

Répondez aux questions 1 2 3 4 5 6

Qui dans le forum « télé » n’aime pas la pub ? Qui aime la télé-réalité ? Qui n’aime pas la télé réalité ? Pourquoi ? Qui adore la télé en général ? Qui aime les dessins animés ? Qui aime les séries américaines ?

 Faites des paires a) Combinez pour avoir de bonnes phrases. 1 La presse people vit 2 Les magazines people sont pleins 3 amandine96 aime les 4 homerus2 devient fou s’ 5 Il est un 6 Il est aussi totalement accro 7 Il n’aime pas être 8 kohlanta95 kiffe 9 ludo9 dit que les séries n’ont pas 10 Il pense que la pub

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

séries américaines. aux dessins animés. la télé réalité. d’imagination. de notre intérêt des personnes célèbres. il n’a pas sa dose de télé chaque jour. gâche tout. coupé par la pub quand il regarde un film. des personnages de la télé réalité. drogué de la télé.

b) Travaillez avec un(e) camarade. Lisez les phrases. c) Skriv minst fem egna meningar på samma sätt. Byt med en kamrat och para ihop.

38

Genial_3_Kapitel 1.indd 38

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Discutez a) Et vous, qu’est-ce que vous pensez de la télé ? Dans le texte, il y a beaucoup d’opinions pour ou contre. 1 2

Faites une liste de ces opinions. Discutez avec un(e) camarade. Vous êtes d’accord avec quelqu’un dans le forum ?

b) Qu’est-ce que vous pensez de la presse people ? Discutez avec un(e) camarade. • • • • • • • • • •

Les célébrités, je m’en fous. La presse people, c’est amusant, et pas trop fatigant pour la tête. C’est plus amusant que la politique ou les changements climatiques. C’est pour les ados, les vieux et les idiots ! Si on ne fait que ça, c’est inquiétant ! La presse people, c’est chouette ! Moi, j’adore les potins. Lire un peu chez le dentiste ou chez le coiffeur ? Oui, ça va. Les paparazzis sont terribles. Ils sont dangereux aussi. Tout le monde lit la presse people. Au moins on regarde les manchettes.

je m’en fous fatigant, -e un/une ado(lescent, -e) inquiétant, -e chouette les potins une manchette

(fam.) jag struntar i det tröttsam en tonåring oroande toppen skvaller en förstasidesrubrik

Des phrases pour vous aider Je suis d’accord. / Je ne suis pas d’accord. Je suis tout à fait d’accord. Tu as raison. / Il/elle a raison. C’est vrai. / Ce n’est pas vrai. Mais oui ! / Mais non ! Moi aussi. / Moi non plus.

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 39

Jag håller med. / Jag håller inte med. Jag är helt överens med dig. Du har rätt. / Han/hon har rätt. Det är sant. / Det är inte sant. Jovisst! / Absolut inte! Jag också. / Inte jag heller.

39

2011-01-19 19.28


Info sur … La presse et la télévision (Press och teve) Endast en fransman av fem läser tidningen varje dag. Den mest sålda dagstidningen (le journal) är L’Equipe, som enbart tar upp idrottsnyheter. Andra stora, nationella dagstidningar är t ex Le Monde, Le Parisien, Le Figaro och Libération. L’Ouest-France är en stor landsortstidning. Fransmännen läser betydligt fler vecko- och månadstidningar (magazines) än dagstidningar. Det finns mer än 3 000 titlar, och antalet ökar för varje år. Det är fler kvinnor än män som läser vecko- och månadstidningar, t ex Femme actuelle, Fémina Hebdo och Elle. Personer mellan 15 och 34 år är tidningsförsäljarnas största kunder. De köper till exempel Phosphore och Salut. Av de tio mest lästa veckotidningarna är sju tevetidningar (magazines de télévision), t ex TV Magazine. I Frankrike finns hundratals tevekanaler (chaînes de télévision), varav sex public service (publiques nationales): France 2, France 3, France 4, Arte (en fransk-tysk kulturkanal) samt LCP (La Chaîne Parlementaire), som är en direktsänd kanal från det franska parlamentet. Bland de privata kanalerna finns t.ex. TF1, M6 och Canal Plus.

40

Genial_3_Kapitel 1.indd 40

Fransmännen tittar mest på filmer och serier (séries, feuilletons), spelprogram (jeux), nyheter (informations) och sport, särskilt fotboll och rugby. Dessutom har historiska serier och dramadokumentärer (docufiction) blivit mycket populära. Teveprogrammen är till största delen finansierade med reklam (publicité), men man betalar också en årlig avgift som går till public service. Många fransmän anser att det finns för mycket tevereklam. På public service-kanalerna är det dock reklamfritt efter klockan 20.30 (sedan 2010). Ungdomar tittar helst på amerikanska serier (séries), t.ex. Dr House, Desperate Housewives, dokusåpor (télé réalité) t ex Nouvelle Star, la Ferme Célébrité, samt polisserier (séries de police) som t.ex. CSI (Les experts). Men många franska ungdomar prioriterar datorer framför tevetittande. Det går att se franska teveprogram via internet, antingen direkt (en direct) eller i play (en vidéo). TV5 är en kanal som sänder franska program över hela världen, även i Sverige.

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Discutez a) Qu’est-ce qui est important dans la vie de la télé réalité ? Vad är viktigt för deltagarna i dokusåpor? b) Qu’est-ce qui est important dans ta vie ? Vad är viktigt i ditt liv? c) Qu’est-ce qui est important dans la vie des gens d’Haïti ? (Une île dans les Antilles (Västindien), un des pays les plus pauvres du monde.) se faire remarquer (synas) être le premier le suspense [syspεns] (spänning) gagner beaucoup d’argent, devenir riche les choses matérielles survivre le courage voyager trouver le grand amour, se marier

être beau/belle, drôle -, charmant -e, brillant -e, généreux/généreuse, sportif/sportive, patient -e être solidaire (solidarisk) la santé (hälsan) les logements (bostäder) les vêtements la nourriture (mat) les médicaments (mediciner)

d) Vous aimeriez participer à une émission de télé réalité ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Tu viens d’où ? a) Complétez avec le mot interrogatif qui manque.

b) Posez les questions à un(e) camarade qui répond.

Komplettera med det frågeord som fattas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

••• heure est-il ? ••• est le restaurant le plus proche (närbelägen) d’ici ? ••• sont les jours de la semaine ? Il y a ••• d’élèves dans la classe ? ••• est-ce qu’on ne va pas au lycée au mois de juillet ? C’est ••• date aujourd’hui ? ••• est Carl Gustaf Bernadotte ? La fête nationale en France, c’est ••• ? Et en Suède ? C’est ••• jour aujourd’hui ? Londres, c’est ••• ?

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 41

Ställ frågorna till en kamrat som svarar.

41

2011-01-19 19.28


Faites connaissance ! comment ?, où ?, quand ?, combien ?, quel ? / quels ?, quelle ? / quelles ?

a)

Travaillez avec un(e) camarade. Ecrivez huit questions que vous pouvez poser à quelqu’un que vous ne connaissez pas. Utilisez chaque mot ci-dessus au moins une fois. Arbeta med en kamrat. Skriv åtta frågor

som ni kan ställa till någon ni inte känner. Använd

varje ord i rutan ovan minst en gång.

b) Formez de nouvelles paires. Posez vos questions à un(e) camarade qui répond. Bilda nya par. Ställ dina frågor till en kamrat som svarar. c) Ecrivez les réponses. Skriv svaren. d) Retournez vers votre premier / première camarade. Racontez ce que vous savez de la personne que vous avez interviewée. Återvänd till din första kamrat. Berätta det du vet om

den person du intervjuade.

On va où ? Chez Milou ! a) Complétez avec les mots ci-dessous pour faire des rimes. Fyll i orden. Två ord blir över. vais qu’est-ce que ?

vas où ?

Tu 1 ••• 2 ••• ? Chez Loulou. A 3 ••• heure, tu pars ? A dix-neuf heures et quart. 4 ••• 5 ••• avec toi ? Mon ami François.

va pourquoi ?

allons qui ?

allez quelle ?

vont

Et alors, réponds-moi 6 ••• ? Parce qu’ils ont besoin de moi. 7 ••• vous 8 ••• faire ? Nous 9 ••• réviser la grammaire !

b) Faites des phrases avec les autres mots. Skriv meningar med orden som blir över.

42

Genial_3_Kapitel 1.indd 42

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Juliette va aller en Suède Tu te rappelles le futur proche ? Kommer du ihåg hur man uttrycker nära framtid? a) Transformez les phrases au futur proche.

Skriv om meningarna från presens till futur proche.

1 2 3 4

Je travaille. Tu visites un musée ? Il regarde la télé ? On tchatte sur le Net.

5 6 7

Nous cherchons une chambre. Vous jouez au tennis ? Ils passent les vacances en Suède.

b) Complétez le dialogue avec les verbes au futur proche.

Komplettera dialogen med verben i futur proche.

– Allô ? – Salut, c’est Sophie. Qu’est-ce que tu 1 ••• (faire) ce soir ? – Moi, je 2 ••• (regarder) la télé, et Pascal 3 ••• (jouer) au foot avec son équipe. – Et demain, vous 4 ••• (travailler) ? – Non, demain on 5 ••• (aller) à Paris. – Avec les enfants ? – Non, ils 6 ••• (faire) les devoirs. Mais le soir, nous 7 ••• (dîner) ensemble au restaurant. Toi et Bernard, vous 8 ••• (sortir) aussi ? – Oui, nous, on 9 ••• (aller) au théâtre.

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 43

43

2011-01-19 19.28


Grammaire

Le futur – futurum Je vais rentrer demain. Je rentrerai un jour.

Jag ska åka hem / tillbaka i morgon. Jag kommer att åka hem / tillbaka en dag.

På franska finns det två sätt att uttrycka framtid: 1 le futur proche Je vais rentrer demain.

presens av aller + infinitiv av verbet Jag ska åka hem/tillbaka i morgon.

Denna form används om en näraliggande, oftast planerad framtid, och om något som man ämnar, tänker, ska göra. Jämför med engelskans be going to. 2 le futur simple

infinitiv + ändelser

(Vid verb som slutar på -re faller e bort före ändelsen.) Je rentrerai un jour.

Jag kommer att åka hem / tillbaka en dag.

En del verb har oregelbundna former i futur, t ex avoir – j’aurai och être – je serai. Denna form motsvarar i stort sett svenskt futurum (”ska”, ”kommer att”), men den förekommer dessutom ofta i fall där man i svenskan använder presens om det som ligger i framtiden. Elle partira demain.

Hon åker / kommer att åka i morgon.

J’espère que tu m’écriras.

Jag hoppas du skriver till mig.

G

Futurum av regelbundna verb parler je parlerai tu parleras il/elle/on parlera nous parlerons vous parlerez ils/elles parleront

finir je finirai tu finiras il/elle/on finira nous finirons vous finirez ils/elles finiront

vendre je vendrai tu vendras il/elle/on vendra nous vendrons vous vendrez ils/elles vendront

Réfléchissez 1 Vilket verb hittar du i ändelserna (utom nous och vous som har sina vanliga ändelser)?

44

Genial_3_Kapitel 1.indd 44

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Réfléchissez 2 De flesta verb bildar futur simple genom att man lägger till ändelserna på infinitiven. Men några oregelbundna verb har oregelbundna former av futur. T ex hör serai ihop med verbet être. Il sera betyder således han kommer att bli. a) Kan du lista ut vilka verb de övriga futur-formerna hör ihop med? futur simple

infinitiv

1 deviendrai 2 aurai 3 verrai 4 devrai 5 saurai 6 pourrai 7 ferai 8 viendrai 9 irai 10 recevrai 11 voudrai

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

voir aller faire devoir recevoir vouloir avoir devenir pouvoir savoir venir

b) Kan du gissa vad On verra bien betyder? Kontrollera i facit.

   Un jour il reviendra Transformez ces phrases au futur simple, en utilisant les expressions du temps ci-dessous. Skriv om följande meningar till futur simple. Använd tidsuttrycken nedan.

l’année / la semaine prochaine lundi / mardi / etc (prochain)

un jour demain

en janvier / en février etc après-demain

Exemple : J’écris une lettre à Julien. Samedi (prochain), j’écrirai une lettre à Julien. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Je suis en Suisse. Je fais tout ce que tu veux. Vous prenez le train pour Copenhague ? Il a une nouvelle voiture. Nous allons au Québec. Ils voient la Tour Eiffel. Je peux aller en France. Tu viens avec moi aux Etats-Unis ? Aurélie doit courir les 100 mètres en 15 secondes.

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 45

45

2011-01-19 19.28


Grammaire

Vivre et devoir vivre (leva, bo)

devoir (böra, vara tvungen att)

presens je vis [vi] tu vis [vi] il/elle/on vit [vi] nous vivons [vivɔ˜] vous vivez [vive] ils/elles vivent [viv]

presens je dois [dwa] tu dois [dwa] il/elle/on doit [dwa] nous devons [dəvɔ˜] vous devez [dəve] ils/elles doivent [dwav]

passé composé j’ai vécu [veky]

passé composé j’ai dû [dy]

futurum je vivrai [vive]

futurum je devrai [dəve]

C’est la vie ! Complétez la rime avec le verbe vivre correctement conjugué. Mon oncle Victorien 1 ••• pour ses vieux vins. Fidel et moi, nous 2 ••• pour la révolution. Toi, Hugo, tu 3 ••• pour ton boulot, mais moi, je 4 ••• pour toi. Les parents 5 ••• pour leurs enfants.

46

Genial_3_Kapitel 1.indd 46

Nous, les profs de science, on 6 ••• pour les vacances. Cédric et toi, vous 7 ••• pour la samba. Yvette ne surfe plus sur le Net. Ella a 8 ••• pour ses cigarettes.

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Ecoutez, les enfants ! Complétéz la rime avec le verbe devoir correctement conjugué. Olivier ne 7 ••• plus zapper devant la télé ! – Ecoutez, vous 8 ••• tous arrêter ! Je suis fatiguée. En plus, je 9 ••• pour une fois, aller au cinéma.

– Ecoutez, les enfants ! Soyez sages ! On 1 ••• faire le ménage. Estelle, tu 2 ••• faire la vaisselle. Victor et Didier, vous 3 ••• commencer au rez-de-chaussée. Papa et moi, nous 4 ••• faire le ménage du salon. Renée, tu 5 ••• raccrocher ! Paul et Didier 6 ••• arrêter de tchatter.

soyez sages var snälla pour une fois för en gångs skull raccrocher lägga på luren

Devoir Qu’est-ce qu’ils doivent faire ?

2

1

André …

3 1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 47

Monique et Audrey …

Tu …

4

Nous …

47

2011-01-19 19.28


Parlez un peu Parlez avec un(e) camarade. Demandez et répondez. Choisissez parmi les activités ci-dessous. Prata med en kompis. Fråga och svara. Välj bland aktiviteterna nedan.

– Et toi, qu’est-ce que tu dois faire aujourd’hui / cet après-midi / ce soir / demain / jeudi / mercredi … ? – Aujourd’hui, je dois …, et demain … étudier faire mes devoirs préparer le dîner / le déjeuner faire la vaisselle faire la lessive (tvätta) faire le ménage (de ma chambre) sortir le chien (gå ut med hunden) faire du baby-sitting

aller chez le dentiste voir un médecin (gå till doktorn) aller chez le coiffeur acheter un / une / des … téléphoner à … jouer au foot / au basket / au volley / au hockey … faire du jogging / du vélo / du ski …

Elle doit sortir le chien.

48

Genial_3_Kapitel 1.indd 48

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Mots croisés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A 8h du matin, le métro est toujours ••• de gens qui vont au travail. La princesse Madeleine est une personne ••• . Gérard Depardieu et Jean Reno sont des ••• français, qui jouent souvent dans des films américains. La Ferme Célébrité est une ••• de télé réalité. Un garçon peut devenir fou, mais une fille devient ••• . Les Simpson est un ••• animé. ••• est un synonyme de penser. Un autre mot pour fameux. « De toute ••• » est un synonyme de quand même. Quelque chose qu’on n’aime pas peut être nul, ou peut-être même ••• « Je ••• « est une autre façon de dire « j’aime bien ». Toute la journée, c’est un jour ••• . Le contraire de « le meilleur » c’est « le ••• ».

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Que veut dire le mot vertical ?

Pour rire Un homme demande à la caissière du théâtre : – Je voudrais deux places, s’il vous plaît. – Pour Roméo et Juliette ? – Non, pour ma femme et moi.

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 49

49

2011-01-19 19.28


B

C’est très tendance

Les sorties en bande, c’est comment en France ? Voici une interview de trois jeunes Françaises, Sophie et Justine Artuso de Lyon et Juliette Joussier d’Aix-en-Provence. Question

Vous allez souvent en ville ?

Justine

Bien sûr. Après les cours, s’il fait beau, on prend volontiers un verre en terrasse.

Juliette

Et avec la boisson on prend souvent aussi une pâtisserie – une crêpe, une gaufre, un beignet … c’est comme le goûter quand on était petit, quoi.

Sophie

Mais s’il fait froid on préfère rester bien au chaud, par exemple au Starbuck’s.

Justine

Et si on n’aime pas le déjeuner à la cantine on se retrouve pour manger un kebab ou pour un bon repas au McDo.

Question

Si vous sortez le soir, c’est vers quelle heure ?

50

Genial_3_Kapitel 1.indd 50

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Sophie

C’est vers 20h. C’est souvent pour aller à une soirée chez un ou une ami(e). Mais d’abord on rentre pour poser ses affaires, prendre une douche et se faire beau. Même les garçons passent beaucoup de temps dans la salle de bains !

Question

Vous n’allez pas au restaurant ?

Juliette

Si, mais on va surtout dans les pizzerias, où les prix sont abordables. Ensuite viennent les crêperies et les sushi bars, qui sont très tendance. On va moins aux restaurants traditionnels, parce que les menus sont assez chers.

Question

Vous aimez les discothèques ?

Juliette

Moi, je n’aime pas trop.

Justine

Sophie et moi, on y va de temps en temps.

Question

Les discothèques en France sont souvent en dehors de la ville, n’est-ce pas ?

Sophie

Oui, c’est souvent comme ça, et ça pose un problème de transport. Malheureusement il y a beaucoup d’accidents. Beaucoup trop de jeunes prennent la voiture ou la moto après avoir bu. Mais beaucoup de parents se lèvent vers 4h ou 5h du matin pour aller chercher leurs enfants et leurs copains à la sortie de la discothèque.

Justine

Parfois les discothèques proposent « un after ». Alors là, elles sont ouvertes jusqu’au petit matin et offrent aussi le petit déjeuner. Après, les jeunes peuvent prendre des transports en commun pour rentrer chez eux.

Question

Quel est le passe-temps préféré des jeunes Français ?

Juliette

C’est le cinéma, mais en effet beaucoup de jeunes préfèrent télécharger des films et de la musique illégalement.

Question

Aller au ciné, c’est cher ?

Juliette

Pas trop. Il y a des réductions pour les ados.

Question

Les films sont doublés ?

Justine

Maintenant, de plus en plus, les cinémas passent des films en V.O., sous-titrés en français. Mais il y a toujours beaucoup de films qui sont doublés.

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 51

51

2011-01-19 19.28


les sorties en bande (f pl) ung. när ungdomar går ut tillsammans les cours (m pl) lektionerna volontiers gärna en dryck une boisson une pâtisserie här ett bakverk en våffla une gaufre un beignet en munk, ett flottyrkokt bakverk un goûter ett mellanmål vard. typ quoi stanna (kvar), här sitta rester skolmatsalen, skolrestaurangen la cantine träffas se retrouver un repas en måltid vers (quelle heure) ? hur dags (ungefär)? une soirée en fest först d’abord gå hem, åka hem; återvända rentrer poser ses affaires lämna sina grejor si jo abordable överkomlig, rimlig ensuite sedan pas trop inte så värst de temps en temps ibland en dehors de utanför poser här innebära efter att ha druckit (dricka) après avoir bu (boire) se lever stiga upp här hämta chercher alors là i så fall jusqu’à till le petit matin gryningen offrir erbjuda rentrer chez eux åka hem (till sig) un passe-temps ett tidsfördriv, en fritidssysselsättning en effet egentligen, i själva verket télécharger ladda ner des réductions (f pl) rabatt un(e) ado(lescent/e) en tonåring

52

Genial_3_Kapitel 1.indd 52

Qu’est-ce que tu fais après les cours ? – Tu veux un café ? – Oui, volontiers. L’Orangina est une boisson. Une tarte est une pâtisserie. Les enfants adorent les gaufres. Tu aimes les beignets aux pommes ? En France, le goûter est parfois un pain au chocolat. On reste ici ? Tu aimes le menu à la cantine ? On se retrouve devant McDo ? Le dîner est un repas. On sort vers huit heures ? Samedi, je vais à une soirée chez Sophie. D’abord on mange et puis on regarde la télé. On rentre vers minuit. – Tu viens ? – Oui, mais d’abord je dois poser mes affaires. – Tu n’es pas suédois ? – Si. 20 euros pour un menu, c’est abordable. D’abord on fait les devoirs et ensuite on va au ciné. – Tu fais du sport ? – Non, pas trop. De temps en temps est un synonyme de parfois. Drottningholm est en dehors de Stockholm. La neige, ça pose souvent des problèmes. En Suède, en général, on ne conduit pas après avoir bu. Le samedi, je me lève tard. Tu peux venir me chercher à l’aéroport ?

Il pleut ? Alors là on prend la voiture. On travaille jusqu’à 17h. Les discos sont ouvertes jusqu’au petit matin. Ce restaurant offre un menu touristique. Je rentre chez moi. Le tennis est mon passe-temps préféré. J’ai mangé trois beignets. En effet c’est trop. Je préfère télécharger des films légalement. Ce n’est pas cher. Il y a des réductions. « Adosurf » est un blog pour les ados.

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


doublé, -e de plus en plus V.O. (Version Originale) toujours

dubbad mer och mer originalversion fortfarande

En France, les films sont souvent doublés. Il y a de plus en plus de gens sur Facebook. Tu préfères les films doublés ou en V.O. ? Tu es toujours malade ?

Så här kan du arbeta, sidorna 7–11.

Trouvez les mots Regardez dans le texte. Comment est-ce qu’on dit … 1 2 3 4 5

det är väldigt trendigt en intervju på uteserveringen duscha göra sig fin

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 53

6 7 8 9 10

priserna en meny ett transportproblem en olycka en motorcykel

11 12 13 14 15

föreslå; erbjuda en efterfest allmänna kommunikationer illegalt, olagligt textade på franska

53

2011-01-19 19.28


C’est comment ? a) Combinez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Au lycée on déjeune On prend le goûter Ce soir, les amis vont Avant de sortir Beaucoup d’ados Après les cours Les discothèques sont souvent Dans un film doublé Les parents vont Un « after » Au cinéma, il y a des réductions On peut télécharger Les films en V.O.

a) vont à la discothèque. c) chercher leurs enfants à la sortie de la discothèque. d) on va boire un verre. e) en dehors de la ville. f) sont sous-titrés en français. g) des films et de la musique. h) organiser une soirée. i) à la cantine. j) peut continuer jusqu’au petit matin. k) on se fait beau / belle. l) Brad Pitt parle français. m) entre les repas. n) pour les lycéens et les collégiens.

b) En Suède, c’est comment ? Discutez avec un(e) camarade. Utilisez des expressions du texte aux pages 50–51. Hur är det i Sverige?

Diskutera med en kamrat. Använd uttryck från texten på sidorna 50–51.

Ecoutez Une interview de Juliette Joussier, lycéenne d’Aix-en-Provence.

Première partie un portable allumé un conservatoire sauf

en mobiltelefon här påslagen här kommunal musikskola utom

Répondez aux questions. 1 2 3 4 5 6

Qu’est-ce que Juliette aime regarder à la télé ? Maintenant, Juliette passe moins de temps sur Internet. Pourquoi ? Qu’est-ce qu’elle préfère comme musique ? Elle joue de quels instruments ? Qu’est-ce qu’elle aime lire ? Où est-ce qu’elle lit des magazines « people » ?

54

Genial_3_Kapitel 1.indd 54

1 C’EST LA VIE

2011-01-19 19.28


Parlez un peu a) Qu’est-ce que tu regardes à la télé ? les séries (f pl) / les feuilletons (m pl) la météo les reportages (m pl) la politique la musique les émissions (f pl) culinaires (matlagningsprogram) les divertissements (m pl) (underhållningsprogram) les événements (m pl) (par exemple la Nuit des Oscars), le Concours Eurovision de la chanson (Melodifestivalen) les jeux (m pl) (lekprogram)

la télé réalité les informations (f pl) / le journal télévisé les documentaires (m pl) les films (m pl) le sport les magazines d’actualité (aktualitetsprogram)

b) Tu passes combien de temps sur Internet ? c) Qu’est-ce que tu préfères comme musique ? la pop le rap le reggae la techno le raï la samba

le rock le hip-hop le metal le R&B la musique folklorique la cumbia

le hardrock le punk le hardcore le jazz la musique classique le dubstep

la house l’electro la tecktonik le blues le country l’opéra

d) Tu joues d’un instrument ? Lequel ? e) Qu’est-ce que tu aimes lire ? les romans d’amour / historiques / classiques / fantastiques les polars (deckare) les BD (bandes dessinées) les magazines ado / « people » / d’informatique (data) / techniques / de voitures les journaux

1 C’EST LA VIE

Genial_3_Kapitel 1.indd 55

55

2011-01-19 19.28


Génial är ett läromedel i franska för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Serien, som är en reviderad version, omfattar fyra allt-i-ett-böcker för steg 1–4. Till varje steg finns en lärarhandledning, lärar-cd samt inspelningar för eleven som nedladdningsbara mp3-filer. Den här boken, Génial 3, är avsedd för steg 3.

Marie-Louise Sanner l Lena Wennberg

Marie-Louise Sanner • Lena Wennberg

Génial 3

Génial 3

Génial 3

Marie-Louise Sanner ISBN 978-91-27-41499-0

Lena Wennberg

9 789127 414990

Geniel_3_omslag_tryck.indd 1

11-01-20 15.48.51

9789127414990  

G én ia a 3 Marie-Louise Sanner Lena Wennberg

9789127414990  

G én ia a 3 Marie-Louise Sanner Lena Wennberg