Page 1

Fritids- och idrottskunskap L채rarhandledning Tove Phillips


Innehåll Kapitel 1: Vad är fritid?.......................................................................................7 Kapitel 2: Fritidens betydelse............................................................................15 Kapitel 3: Fritidsvanor och fritidsaktiviteter........................................................23 Kapitel 4: Fritid för funktionshindrade...............................................................31 Kapitel 5: Fritids- och idrottspolitik....................................................................39 Kapitel 6: Fritidssektorn förr och nu och i olika länder.......................................46 Kapitel 7: Bidrag och regler..............................................................................55 Kapitel 8: Regional utveckling och turism.........................................................63

6


Det här kapitlet behandlar den första punkten i kursens centrala innehåll: ”Fritid som begrepp och fenomen”. Läroboken ger eleverna en introduktion till fritids- och idrottskunskap. Kapitlet behandlar följande områden:

t Tid t Fritid och fri tid t Vad är en fritidsaktivitet? t Fritidsforskning t Fritidsyrken

Genom att komplettera boken med de övningar och aktiviteter som lärarhandledningen ger förslag på, kan du erbjuda eleverna en varierad undervisning som passar alla lärstilar. På läromedelswebben www.laromedelswebbar.se hittar du ännu mer kompletteringsmaterial, t.ex. powerpointpresentationer, fördjupningsmaterial, länkar, film- och litteraturtips.

7

Kapitel 1

Kapitel 1: Vad är fritid?


1.

Vad innebär det att ha en linjär syn på livet?

2.

Förklara begreppen kvalitet och kvantitet.

3.

Hur skiljer sig det moderna fritidsbegreppet från den traditionella kvantitativa definitionen?

4.

På vilka sätt är fritid ett kulturellt fenomen?

5.

Vad betyder kollektivt?

6.

Ge exempel på fritidsaktiviteter som finns i den offentliga sektorn.

7.

Ge exempel på fritidsverksamheter som finns i den privata ideella sektorn.

8.

Ge exempel på fritidsaktiviteter som finns i den privata kommersiella sektorn.

9.

Ge exempel på några vanliga fritidsaktiviteter.

10. Vad betyder verifierbar? 11. Vilka länder är stora inom fritidsforskningen? 12. Vad betyder entreprenörskap? 13. Vad gör en badmästare?

8

Kapitel 1

Frågor på texten


Uppsats Skriv en uppsats med titeln Min tid. Det ska vara en personlig uppsats med reflektioner och funderingar kring tiden. Ta bland annat upp hur du använder din tid, hur styrd du är av tiden, vad tiden betyder för dig och hur du helst skulle vilja tillbringa din tid.

Fritidsaktivitet Arbeta i par eller grupp. Välj en fritidsaktivitet att göra ett fördjupningsarbete om. Det enda kravet är att det ska vara ett fritidsintresse som ni inte själva har. Leta information på internet och på biblioteket, hos föreningar, företag och genom att intervjua människor som ägnar sig åt denna fritidsaktivitet. Ta bland annat reda på: Hur vanlig är den? Hur många utövare finns det? Bland vilka grupper finns de flesta utövarna? (kön, ålder, geografi, kulturell och ekonomisk bakgrund) Hur utövas fritidsaktiviteten/vad går den ut på? Vad kostar det? Gör ett bildspel och presentera muntligt för resten av klassen.

Fritidsforskning Arbeta i par. Leta reda på en nyhetsartikel, en studie eller en forskningsrapport som handlar om fritid. Leta exempelvis på: www.forskning.se www.fof.se (Forskning och framsteg) www.gp.se www.dn.se www.svd.se Tänk på att ”fritidsforskning” också är ett slanguttryck för arbetslöshet och sysslolöshet. Återberätta era artiklar i helklass, halvklass eller i grupp.

9

Kapitel 1

Uppgifter


Fritid Låt eleverna sätta sig på stolar i en ring mitt på golvet. Förklara för eleverna att de ska ta ställning till de påståenden du säger. Detta gör de genom att sitta kvar på sin stol om de inte håller med om påståendet eller om de behöver tid att tänka och genom att resa sig och byta plats med någon om de instämmer i påståendet. Stanna upp efter varje påstående och låt några elever motivera varför de satt kvar eller flyttade på sig. Exempel på påståenden: t Jag är väldigt styrd av tiden. t Tid är viktigare än pengar. t Jag skulle aldrig jobba om jag inte behövde. t Dagens ungdomar tillbringar för mycket tid med digitala medier. t Tre timmar tv om dagen är för mycket. t Människor med bra ekonomi har också bättre fritid. t Mina fritidsintressen är viktigare än mina studier. t Livet är fullt av måsten.

10

Kapitel 1

Heta stolen


11

Kapitel 1

Fri tid och tv책ngstid


1.

Livet har en början och ett slut med olika milstolpar längs vägen. Man återföds inte.

2.

Kvalitet: innehåll och egenskaper Kvantitet: mängd

3.

Det gamla begreppet handlade mest om hur mycket fri tid man hade. Det moderna begreppet tar in kvalitet, upplevelse och självförverkligande.

4.

Man ser på fritid på olika sätt inom olika kulturer. I Sverige är det en viktig politisk samhällsfråga, men i många andra länder är det ingenting man ens pratar om.

5.

Gemensamt, med alla i gruppen. Man gör någonting tillsammans.

6.

Fritidshem, fritidsgårdar, bibliotek.

7.

Idrottsföreningar och andra föreningar.

8.

Gym, kafé, restaurang.

9.

Idrott/motion, friluftliv, husdjur, tv/dator/mobil, musik, restaurang, kafé, fritidsgård, hem/trädgård, familj/ vänner, hobby/hantverk, bil/båt/mc, bio/teater, läsning, religion, spel, resor.

10. Verifierbar: att någonting kan bevisas med vetenskapliga metoder. 11. USA, Storbritannien, Tyskland 12. Entreprenörskap: förmåga att skapa affärsmöjligheter inom nya områden. 13. Ansvarar för badsäkerheten i simhallen/utomhusbadet, håller i simundervisning och vattengymnastik.

12

Kapitel 1

Facit till frågor på texten


1.

Tiden är som en rak linje, med början och slut.

2.

Tiden är som en cirkel med återkommande tidpunkter, t.ex. årstiderna.

3.

Man tror på reinkarnation, alltså att man återföds gång på gång. Livet är en cirkel.

4.

Man fokuserar på mängden tid, alltså den fria tiden.

5.

Man fokuserar på fritidens innehåll, alltså vad man gör och vad man får ut av sina fritidsaktiviteter.

6.

Den del av dygnets tid som är fylld med sådant man måste göra, t.ex. arbete, sömn och måltider.

7.

Fysiologisk tvångstid: tid som går till fysiologiska måsten som sömn, hygien och måltider. Ekonomisk tvångstid: tid som går till ekonomiska måsten som arbete och utbildning. Relationell tvångstid: tid som går till att vårda och upprätthålla relationer med omgivningen.

8.

Den ska drivas av inre motivation, den ska ge en upplevelse av frihet och den ska ge en känsla av livsmakt.

9.

Aktiv fritid är när individen själv är aktiv i sitt utövande, t.ex. genom idrottande eller hantverkande. Passiv fritid är när individen är passiv, t.ex. när man tittar på tv.

10. Svårt att avgöra vad som är aktivt och vad som är passivt. Aktiv låter positiv, passiv låter negativ. 11. Det bästa är en balans mellan aktiv och passiv fritid. 12. Den är planerad och arrangerad av exempelvis en förening eller ett företag, t.ex. fotbollsträning eller scouter. 13. Umgås med vänner, titta på tv, gå på kafé. 14. En vetenskap som studerar människors fritid. 15. Fritiden är en stor del av våra liv och har betydelse för hur vi mår. Det är ett område som många arbetar inom. Många människor får allt mer fritid. Vad människor gör på fritiden är ett samhällsintresse. 16. Grund- och fortsättningskurser i Fritidsvetenskap på vissa högskolor. Ingår också i vissa utbildningar som leder till fritidsyrken. 17. Fritidsledare arbetar framför allt med ungdomars fritid på fritidsgårdar och skolor. 18. Tvåårig fritidsledarutbildning på folkhögskola. 19. Många fritidspedagoger arbetar på fritids med skolbarns fritid. Några arbetar också med fritid för äldre eller funktionshindrade. 20. Genom lärarprogrammet på högskolan, tre och ett halvt år. 21. Exempelvis hotell- och turismprogrammet plus utbildningar som arrangeras av reseföretag. 22. En person som arbetar med människors hälsa, exempelvis genom motion, kostrådgivning, sjukgymnastik, massage eller dylikt.

13

Kapitel 1

Facit till instuderingsfrågor i boken


Black Swan: Stark film om en ung kvinna som lever för baletten. Kingpin: Komedi om en proffsbowlare som blir av med sin hand. City Slickers: Komedi om tre storstadskillar som åker på cowboysemester. Stick it: Ungdomsfilm om elitgymnastik, tonårsproblem och ledarskap. Offside: Det gamla brukssamhället Stenfors ska räddas när den engelske fotbollsstjärnan Duncan Miller flyttar in. The Blind Side: Sann historia om hemlösa Michael Other som tas om hand av en vit fotbollsfamilj och blir stjärna. Döda poeters sällskap: Gripande om pojkarna och en lärare på en internatskola som bryter normerna på fritiden. Coach Carter: Om basket och ledarskap och sociala frågor. Fever pitch: Om fotboll och vad det är värt att offra som supporter.

Boktips Abrahamson, Kurt: Arbete och fritid. Om människors arbets- och fritidsaktiviteter genom livet. Aléx, Peder: Efter arbetet - studier av svensk fritid. Fritidsaktiviteter under senare delen av 1900-talet.

Länktips Fritidsvetarna. Aktuellt om fritidsforskning: www.fritidsvetarna.se National Park and Recreation Association. Amerikansk huvudorganisation för fritidsforskning: www.npra.org Fritidsforum. Ett nationellt forum för fritidsgårdar och ungdomsverksamhet: www.fritidsforum.se

14

Kapitel 1

Filmtips


Fritids- och idrottskunskap Lärarhandledning Tove Phillips

Denna lärarhandledning följer lärobokens kapitel så att du enkelt kan hitta material att komplettera din undervisning med. Den innehåller också en bedömningstabell med kunskapskrav för kursen som underlättar vid bedömning av eleven. Till varje kapitel finns följande typ av material: t Frågor på texten: kan kopieras upp och delas ut till elever som studiehjälp eller användas i läxförhör eller prov t Facit till frågor på texten t Facit till lärobokens instuderingsfrågor t Kopieringsunderlag för OH eller utdelning till elever t Förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten t Film-, länk- och litteraturtips

ISBN 978-91-40-67649-8

9

7 8 9 1 4 0

6 7 6 4 9 8

9789140676498  
9789140676498  

Lärarhandledning Tove Phillips Kapitel 8: Regional utveckling och turism.........................................................63 Kapitel...