Page 1

Kolla vad du kan-serien Fakta och uppgifter i samma bok! Kolla vad du kan är en serie häften med lättlästa texter

inom SO och NO. Faktatexter på vänstersidorna – arbetsuppgifter på högersidorna, och sist en ordfläta som repetition och koll på att man lärt sig och kan! Kolla vad du kan-serien har häften även inom matematik och svenska. Kolla vad du kan om Medeltiden berättar om riddare och kungar,

Anna Gustavsson

om Stockholm som blev vår huvudstad, om digerdöden, Heliga Birgitta och mycket annat.

MEDELTIDEN

Best.nr 47-08121-9 Tryck.nr 47-08121-9

Kolla omslag Medeltiden.indd

1

09-02-10

10.20.07


ISBN 978-91-47-08121-9 © 2009 Anna Gustavsson och Liber AB Redaktör: Inga Henriksson Formgivare: Lotta Rennéus Produktion: Bertil Stålenmark Teckningar: Leif Eriksson

Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Sahara Printing Egypten 2009

Kolla omslag Medeltiden.indd

2

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Liber AB, 113 98 Stockolm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 E-post: kundservice.liber@liber.se

09-02-10

09.34.55


Kolla vad du kan om

MEDELTIDEN Innehåll Medeltiden Kungen och hans riddare Stockholm blev huvudstad Kyrkor och kloster Heliga Birgitta När digerdöden kom Barnen på medeltiden Adel, präster, borgare och bönder Brott och straff En kung och en drottning Ordfläta När du är klar Kul att veta

Sidan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 24

Anna Gustavsson LIBER

Medeltiden.indd

1

09-02-10

09.39.26


Måla gärna bilderna i boken, om du vill!

Medeltiden

(år 1050 – 1520)

Fram till år 1050 ungefär var det vikingatid i Sverige. Du har kanske hört om vikingarnas resor ut i världen och om deras gudar Oden, Tor och många fler. Sedan hände det saker som gjorde att vikingatiden tog slut och medeltiden började.

Svenskarna blev kristna I slutet av vikingatiden kom präster till Sverige. De ville att människorna skulle sluta att tro på Oden och de andra gudarna. De berättade om Gud och Jesus i stället. Människorna lyssnade och de började tro på vad prästerna sa. På det sättet kom kristendomen till vårt land. Svenskarna blev kristna och då började den tid som vi kallar medeltiden.

Sverige blev ett land

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

På vikingatiden var Sverige många små länder. Flera hövdingar bestämde över varsin liten bit av landet. På medeltiden blev alla de små länderna ett enda land och Sverige fick sin första kung. Han hette Olof Skötkonung.

På medeltiden skrev man med vanliga bokstäver och inte med runor, så som vikingarna hade gjort.

2

Medeltiden.indd

2

09-02-10

09.39.27


I

uppgifter

J

1. Färglägg den bit som är medeltiden på den här tidslinjen.

år 0

200

400

600

800

1000 1200

1400

1600

1800 2000

2. Ungefär hur många år var det medeltid i Sverige? Kryssa för rätt svar. a.

300 år

b.

c.

50 år

500 år

3. Vad ville prästerna som kom till Sverige i slutet av vikingatiden? ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

4. Ringa in de ord som hör till medeltiden i Sverige.

Medeltiden.indd

gudar

kristendom

Oden

ett enda land

hövdingar

vikingar

runor

präster

många små länder

Jesus

bokstäver

kung

Klar? Måla en bit av bilden på sidan 23!

3

3

09-02-10

09.39.28


Ordfläta 1. På medeltiden började människorna i Sverige att tro på Gud och Jesus. Svenskarna blev … 2. Digerdöden kallades också för … 3. Kungen bestämde var sådana här skulle byggas. Runt dem växte städer upp. 4. Munkarna och nunnorna tillverkade detta av växterna de odlade. 5. Kungen bestämde att riddarna och deras familjer inte behövde betala … 6. De flesta som dömdes till döden avrättades på det här sättet. 7. På medeltiden räknades man som vuxen när man fyllde … år. 8. Birgitta blev ett ...... efter sin död.

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

9. Hon var drottning över Sverige, Danmark och Norge samtidigt.

22

Medeltiden.indd

22

09-02-10

09.39.43


Blev huvudstad på medeltiden

x 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S T O C K H O L M

När du är klar Måla en bit av riddaren när du är klar med uppgifterna på den sidan.

Medeltiden.indd

Sid 5

Sid 17

Kopiering förbjuden. Se omslagets insida.

Sid 3

Sid 15 Sid 7 Sid 13

Sid 9

Sid 19 Sid 9

Sid 21 Sid 11

23

23

09-02-10

09.39.43


Kolla vad du kan-serien Fakta och uppgifter i samma bok! Kolla vad du kan är en serie häften med lättlästa texter

inom SO och NO. Faktatexter på vänstersidorna – arbetsuppgifter på högersidorna, och sist en ordfläta som repetition och koll på att man lärt sig och kan! Kolla vad du kan-serien har häften även inom matematik och svenska. Kolla vad du kan om Medeltiden berättar om riddare och kungar,

Anna Gustavsson

om Stockholm som blev vår huvudstad, om digerdöden, Heliga Birgitta och mycket annat.

MEDELTIDEN

Best.nr 47-08121-9 Tryck.nr 47-08121-9

Kolla omslag Medeltiden.indd

1

09-02-10

10.20.07

9789147081219  

MEDELTIDEN A n n a G u s t av s s o n Första upplagan 1 Repro: Repro 8 AB, Nacka Tryck: Sahara Printing Egypten 2009 Liber AB, 113 98 Stocko...