9789180932417

Page 1

Fåglar Fåglar har har varit varit

Fåglar Fåglar har har varit varit

Emelie Olofsson

Faktagranskad av Anders Brodin

av
Hegas fak ta
Vad är en fågel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Dinosauriefåglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Anpassa dig eller dö? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Örnsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Osynliga öron – superbra hörsel . . . . . . . . . . . . . . . 12 Sång och läten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Fågelprat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Otroliga fåglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Fåglar som använder verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Flyttfåglar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Låta andra göra jobbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Speciella förmågor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Fåglarnas framtid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Innehåll

vad är en fågel?

Det finns ungefär 10 000 olika

arter av fåglar, och de ser ut på många olika sätt. En del är stora

och andra små. Vissa lever på land medan andra nästan alltid

är på vatten. De flesta kan flyga, men inte alla. Men några saker är samma för alla fåglar.

De har

• lätt skelett

• vingar

• näbb

• fjädrar.

Och dessutom: Alla fåglar som finns på jorden idag har utvecklats från dinosaurierna!

4
5

DInosauriefåglar

Utvecklingen från dinosaurie till fågel tog lång tid. Forskare tror att vissa dinosaurier började bli mer lika fåglar för 150 miljoner år sedan. De dinosaurier som utvecklades till fåglar kom från samma dinosauriefamilj som Velociraptor.

Den första dinosauriefågeln som vi känner till var Archaeopteryx. Den var ungefär lika stor som en korp.

Den hade tänder och klor som en dinosaurie, men fjädrar och vingar som den kunde flyga med.

6
7 vIsste Du? Archaeopteryx brukar kallas för urfågeln.

anpassa dIg eller dö?

Det tog tiotals miljoner år innan

dinosauriefåglarna utvecklats till en egen familj: fåglar. Fåglarna klarade sig bättre än

dinosaurierna eftersom de var bättre på att anpassa sig efter var och hur de levde.

Näbbens form beror på vad fågeln äter. Rovfåglar har en vass

näbb som passar för att slita loss kött. Kolibrier har långa, smala näbbar

så att de kan komma åt nektar inne i blommor.

8

Ankors fötter är breda för

att vara bra att paddla med i vatten. Rovfåglar har starka klor som de kan hålla fast sitt byte med.

Fåglarnas vingar kan se ut på många olika sätt och de allra

flesta fåglarna kan flyga. Men pingvinernas vingar går inte att flyga med alls. De fungerar istället som fenor och hjälper pingvinerna att simma.

9

Örnsyn

Örnar har otroligt bra

syn. De kan se skarpt

på fem gånger så långt

håll som vi människor.

Det beror bland annat

på att deras ögon är stora och släpper in mycket ljus.

10

Men örnar är inte de enda fåglar som ser bra. De flesta fåglar har fler synceller i ögonen än vi människor. Stavar är de synceller som uppfattar svart, vitt och grått. De hjälper fåglarna att se i mörker. Tappar är synceller som uppfattar färger. Fåglar har en extra sorts tappar vilket gör att de ser fler olika färger än vi människor. Där vi människor ser ett buskage som en suddig grön vägg kan fåglar se vartenda blad.

vIsste Du?

Ugglor som är vakna på natten har inga tappar, eftersom de inte behöver kunna se bra på dagen.

11

Har du hört uttrycket att någon

är dum som en gås? Det är faktiskt orättvist eftersom fåglar är både smarta och bra på att lösa problem. Det var det som räddade dem när dinosaurierna dog ut.

För visste du att alla fåglar som lever idag kommer från dinosaurierna!? Lär dig en massa spännande, konstig och annorlunda fakta om fåglar – vår tids dinosaurier!

www.hegas.se Art nr 932417

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.