9789127465183

Page 1

SKRIVLOKET

Berit Jansson SVA åk 1–3 Station 1
3 Innehåll Jag heter … 4 Jag har … 8 Jag kan … 12 Jag gillar … 16 Jag gillar att … 20 Det här är jag 24 Vad kan Alma och Bilal? 26 Vad gör Arek och Baano? 28 Vad gör Alma och Bilal? 30 Min familj 32 Det här är min familj 36 Mina kläder 38 Mina kompisar 42 Det här är mina kompisar 46 Alfabetet 48

Jag heter …

1. Titta och läs Alma Arek Bilal Baano 1 ett år 2 två år

Jag heter …

Jag är …

6 sex år 7 sju år 8 åtta år

nio år

tio år

Jag kommer från …

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4
5
Ukraina Somalia Pakistan
3 tre år 4 fyra år
fem år Sverige
9
10

Vad heter du?

Hur gammal är du?

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vilket land kommer du från?

Jag heter .

Jag är år.

Jag kommer från .

5
2. Svara

3. Läs

Jag heter Alma.

Jag är 8 år.

Jag kommer från Sverige.

Jag heter Baano och

jag är åtta år.

Jag kommer från Somalia.

Jag heter Arek.

Jag är 9 år.

Jag kommer från Ukraina.

Jag heter Bilal och

jag är nio år.

Jag kommer från Pakistan.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

4. Skriv

Vem är du? Skriv en text.

Jag heter …

Jag är …

Jag kommer från …

5. Skriv och rita

Skriv ditt namn. Rita till.

7

SKRIVLOKET

Station 1

I Skrivloket Station 1 får nyanlända elever i årskurs 1–3 träna på att skriva enkla beskrivande texter.

Eleven skriver korta texter med hjälp av stöttande meningar och modelltexter. I Station 1 får eleven beskriva sig själv, sin familj och sina kompisar.

Skrivloket Station 1 utgår till viss del från steg 1 i skriva-delen i Bygga svenska, Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända elevers språkutveckling.

LOK STÅR FÖR

LUST, ORK OCH KUNSKAP ATT SKRIVA

ISBN 978-91-27-46518-3 9 7 8 9 1 2 7 4 6 5 1 8 3

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.