Page 1

Lgr 11

I arbetsboken till PULS Geografi Norden finns roliga och omväxlande

Geografi

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

NORDEN

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna en kartbok för

ARBETSBOK

att kunna lösa vissa av uppgifterna.

Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Norden innehåller: Lgr 11

Geografi betyder beskrivning av jorden Kartor Vi bor på Norra halvklotet Norden befolkas Nordens länder Hållbar framtid

Geografi

I arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

NORDEN

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. I varje kapitel finns rutor med Viktiga ord. Eleverna ska förklara orden

ARBETSBOK

och skriva in dem i en egen ordlista. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna en kartbok för att kunna lösa vissa av uppgifterna. Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Sverige innehåller: Vad är geografi? Vår jord Jordytan förändras Kartor beskriver världen Vi bor i Sverige Sveriges natur Återanvändning Arbeta med Sveriges landskap

Geografi

I arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

SVERIGE

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågorna som finns beskrivna i kursplanen. I varje kapitel finns rutor med Viktiga ord. Orden ska förklaras och skri-

ARBETSBOK

vas in i en egen ordlista. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna för att kunna lösa vissa av uppgifterna. Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Sverige innehåller:

Nordpolen

Sverige

EUROPA

Haparanda AFRIKA 0°

EKVATORN

Umeå

Arbetsbok 1

Sydpolen

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Stockholm

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna:

Göteborg

PULS Geografi – Norden PULS Geografi – Europa Malmö

GRUNDBOK

Geografi Geografi SVERIGE

SVERIGE

N

Ö

V

S

Ingrid Åsgård • Katarina

Olsson

ISBN 978-91-27-42226-1

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Ingrid Åsgård • Katarina Olsson 9 789127 422261

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna: PULS Geografi Norden PULS Geografi Europa

GRUNDBOK

rafi Geog Geografi SVERIGE

NORDEN

N

Ö

V

S

Katarina Olsson

• Ingrid Åsgård

ISBN 978-91-27-42226-1

Katarina Olsson • Ingrid Åsgård

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 422261

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna: PULS Geografi Sverige PULS Geografi Europa

GRUN DBOK

raffii gra og G Geeo SV ER IG E

NO RD EN

N

Ö

V

S

Katarina Olsson

• Ingrid Åsgård

ISBN 978-91-27-42542-2

Katarina Olsson • Ingrid Åsgård

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 425422

PULS Geografi Norden AB_cover.indd 1

2012-10-31 13.53


ARBETSBOK

Geografi NORDEN

Innehåll GEOGRAFI BETYDER BESKRIVNING AV JORDEN 2

Jorden är ett klot 3 Våra liv påverkas av var vi bor 4

KARTOR 5

Topografiska kartor 6 Tematiska kartor 7 Bredd och längd 8 Olika kartor 9

VI BOR PÅ NORRA HALVKLOTET 10

Danmark 26 Lågland men inte platt 27 Tätbefolkat land 28 Jordbruk och turism 29 Stora öar med självstyre 30 Norge 31 Höga fjäll och älvar 32 Ett glest befolkat land 33 Små jordbruk och fiske 34 Olja och naturgas 35

Solen styr klimatet 11 Vatten finns i olika former 12 Olika typer av regn 13 Vatten – vårt viktigaste livsmedel 14

Finland 36 Stora skogar och många sjöar 37 Flest invånare i söder 38 Skogsbruk och industrier 39

NORDEN BEFOLKAS 15

Sverige 40 Täta skogar och öppna slätter 42 Nordens folkrikaste land 43 Industrier och tjänster 44 Vägar och transportmedel 45

Inlandisen smälte sakta bort 16 Människan påverkar landskapet 17

NORDENS LÄNDER 18

Många likheter i Norden 19 Sápmi – ett land i andra länder 20 Island 21 Berggrund av lava 22 De flesta bor vid kusten 23 Fåruppfödning och fiske 24 Vulkaner och heta källor 25

Geografi_Norden_AB.indd 1

HÅLLBAR FRAMTID 46

Hållbar energi i Norden 47 Kläder och hållbar utveckling 47

2012-10-30 10.40


GeoGrafI betYder besKrIVNING aV JordeN 1 Rita en egen jordglob.

s 4 –5

Sätt ut Nordpolen och Sydpolen.

2 Varför är det vitt vid polerna?

3 Nordpolen ligger rakt under Polstjärnan. I vilken stjärnbild finns Polstjärnan?

4 Tror du att du skulle kunna läsa den gamla läroboken som Brita hade?

2

Geografi_Norden_AB.indd 2

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-10-30 10.40


Jorden är ett klot

s 6–7

1 Hur kan man säkert veta att jorden är ett klot och inte en platt skiva?

2 Rätt eller fel? Stryk de meningar som är fel. De största landområdena ligger på det södra halvklotet. De största landområdena ligger på det norra halvklotet. Det är mest hav på det södra halvklotet. Det är mest hav på det norra halvklotet. Sverige ligger på det norra halvklotet. Sverige ligger på det södra halvklotet. När jordaxeln lutar mot solen har vi sommar på norra halvklotet. När jordaxeln lutar mot solen har vi vinter på norra halvklotet. Det bor flest människor på det södra halvklotet. Det bor flest människor på det norra halvklotet.

3 Rita ut ekvatorn på kartan. Skriv ekvatorn vid linjen. Rita också ut ekvatorn på den jordglob du ritade på sidan 2.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Geografi_Norden_AB.indd 3

3

2012-10-30 10.40


Våra liv påverkas av var vi bor

s8–9

1 Hur måste vi i Sverige anpassa våra liv till klimat och väder? Tänk på hus, kläder och mat.

2 I vilket av husen på bilderna på sidorna 8–9 skulle du vilja bo? Och i vilket skulle du absolut inte vilja bo? Förklara varför.

3 Minns du de viktiga frågorna som man bör ställa när man läser geografi? Skriv av dem.

• • • • •

4

Geografi_Norden_AB.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-10-30 10.40


Lgr 11

I arbetsboken till PULS Geografi Norden finns roliga och omväxlande

Geografi

uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

NORDEN

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna en kartbok för

ARBETSBOK

att kunna lösa vissa av uppgifterna.

Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Norden innehåller: Lgr 11

Geografi betyder beskrivning av jorden Kartor Vi bor på Norra halvklotet Norden befolkas Nordens länder Hållbar framtid

Geografi

I arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

NORDEN

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågor som finns beskrivna i kursplanen. I varje kapitel finns rutor med Viktiga ord. Eleverna ska förklara orden

ARBETSBOK

och skriva in dem i en egen ordlista. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna en kartbok för att kunna lösa vissa av uppgifterna. Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Sverige innehåller: Vad är geografi? Vår jord Jordytan förändras Kartor beskriver världen Vi bor i Sverige Sveriges natur Återanvändning Arbeta med Sveriges landskap

Geografi

I arbetsboken till PULS Geografi Sverige finns roliga och omväxlande uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är

SVERIGE

direkt kopplade till innehållet i grundbokens olika kapitel och hjälper eleverna att träna de förmågorna som finns beskrivna i kursplanen. I varje kapitel finns rutor med Viktiga ord. Orden ska förklaras och skri-

ARBETSBOK

vas in i en egen ordlista. Till kapitlet Kartor beskriver världen behöver eleverna för att kunna lösa vissa av uppgifterna. Arbetsboken PULS Geografi 4–6 Sverige innehåller:

Nordpolen

Sverige

EUROPA

Haparanda AFRIKA 0°

EKVATORN

Umeå

Arbetsbok 1

Sydpolen

Vad är fysik och kemi? Material Ljud Vatten Blandningar Värme och kyla

Stockholm

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna:

Göteborg

PULS Geografi – Norden PULS Geografi – Europa Malmö

GRUNDBOK

Geografi Geografi SVERIGE

SVERIGE

N

Ö

V

S

Ingrid Åsgård • Katarina

Olsson

ISBN 978-91-27-42226-1

För mer information om PULS se www.nok.se/puls

Ingrid Åsgård • Katarina Olsson 9 789127 422261

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna: PULS Geografi Norden PULS Geografi Europa

GRUNDBOK

rafi Geog Geografi SVERIGE

NORDEN

N

Ö

V

S

Katarina Olsson

• Ingrid Åsgård

ISBN 978-91-27-42226-1

Katarina Olsson • Ingrid Åsgård

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 422261

I serien PULS Geografi 4–6 ingår även böckerna: PULS Geografi Sverige PULS Geografi Europa

GRUN DBOK

raffii gra og G Geeo SV ER IG E

NO RD EN

N

Ö

V

S

Katarina Olsson

• Ingrid Åsgård

ISBN 978-91-27-42542-2

Katarina Olsson • Ingrid Åsgård

För mer information om PULS se www.nok.se/puls 9 789127 425422

PULS Geografi Norden AB_cover.indd 1

2012-10-31 13.53

9789127425422  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you