Page 1

Äppel Päppel Piron Paron Kråkan Tallekvist

Äppel Päppel Piron Paron Kråkan Tallekvist

Tallekvist

Snack

Piron

Snick

Paron

Snäcka

Kråkan

Paff

Äppel

Päppel

Puff

Piff

SCHEMA ÖVER BÖCKERNAS INBÖRDES ORDNING

Pärtan Ärtan

Best nr 21-20442-9 Tryck nr 21-20442-9-11

Övningar i läsförståelse L I L LY J A K O B S O N Almqvist&Wiksell

Äppel

Äppel omsl till tryck.qxd 09 12 30 06.53 Sida 1


Äppel inlaga t tryck_Äppel inlaga t tryck.qxd 2012-12-05 10.18 Sida 66

Innehåll 1 2–3 4–5 6 7 8–9 10–11 12–13 14–15 16–17 18 19 20–23 24–25 26–27 28–29 30 31

Vilken färg? Rita och måla En gardin En tavla Gåtor Vad ser du? Här är jag Bild och text Bildgåtor Vilken text? Bilda ord Gåtor En clown Bildgåtor Rätt eller fel? Stå på händer Kan du äta en sten? Bilda ord

32–33 34–35 36–37 38–39 40–41 42–43 44–45 46–47 48–49 50–51 52 53 54–55 56–57 58 59 60–61 62

Vem gör vad? Kan du rimma? Hur ska det sluta? Har du en lös tand? På landet Gåtor Ord i rutor Micke packar Sommar och vinter I fickorna Ett ord för mycket Vilket är ordet? Det regnar Vad kan det vara? Det handlar om läten Hur låter de? Bella Sista sidan

Fotoförteckning Peter Hoelstad/Pressens Bild 12 (1), pixgallery.com 12 (2), Jonas Raam 13, 16, 27 (1), Axel Ljungquist/ Naturfotograferna 17 (1), Jan Schützer/Naturfotograferna 17 (2), Roine Karlsson/Pressens Bild 25 (1), Jan Rietz/Tiofoto 25 (2), Jan Elmelid/Naturfotograferna 26, Ingmar Holmåsen/Naturfotograferna 27 (2), Sven Zetterlund/Naturfotograferna 27 (3), Nils-Johan Norenlind 32, LE Carlsson Foto 33, Lennart Hyse/ Pressens Bild 48-49, Stock 48/Pressens Bild 50-51, Bengt Lundberg/Naturfotograferna 60

ISBN 978-91-21-20442-9 © 2002 Lilly Jakobson och Liber AB Redaktion: Birgit Eriksson, Anna Lindén Formgivare: Toula van Rooij Layout: Ammi Fotoredaktör: Christina Hållbus Tecknare: Maija-Liisa Tiitto Produktion: Bertil Stålenmark Andra upplagan 11 Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: 1010 Printing, Kina 2013

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras. Kopiering för undervisningsändamål enligt BONUS-avtal är inte tillåten. Intrång i upphovsmannens rättigheter enligt upphovsrättslagen kan medföra straff (böter eller fängelse), skadestånd och beslag/ förstöring av olovligt framställt material. Såväl analog som digital kopiering regleras i BONUS-avtalet. Läs mer på www.bonuspresskopia.se. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01, e-post: kundservice.liber@liber.se

Tack alla lärare och elever för synpunkter och goda råd!


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 1

Vilken färg?

M Måla blå

M Måla gröna

M Måla gula

Kopiering förbjuden.

M Måla röda

1


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 2

Rita och måla M Rita en katt och en mus. M Måla katten svart. M Måla musen grå.

M Rita en hund och ett ben. M Måla hunden brun. M Måla benet gult.

M Rita en båt och en fisk. M Måla båten röd och blå.

Kopiering förbjuden.

M Måla fisken röd och grön.

2


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 3

M Rita ett träd och en sol. M Måla trädet grönt och brunt. M Måla solen gul.

M Rita en häst och en myra. M Måla hästen brun. M Måla myran svart.

M Rita ett stort hus.

Kopiering förbjuden.

M Måla huset.

3


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 4

En gardin M Läs och måla.

Apan ska vara svart. Musen ska vara grå. Haren ska vara brun. Grisen ska vara röd. 4

Kopiering förbjuden.

Solen ska vara gul.


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 5

Ormen ska vara gul och svart. Kopiering förbjuden.

Kon ska vara brun och vit. Katten ska vara svart och vit. Fågeln ska vara blå och grön. Hunden ska vara brun och vit. 5


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 6

En tavla

M Måla granen grön.

M Måla en sol som lyser.

M Rita två harar som leker.

M Rita tre svarta fåglar.

M Måla hararna bruna.

M Rita en svamp.

M Måla gräs till hararna.

M Måla den röd och vit.

6

Kopiering förbjuden.

M Rita och måla.


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 7

Gåtor M Läs och gissa vad det är. M Rita och måla.

Den har ratt. Den har hjul. Den har dörrar. Den har motor. Man kan åka i den.

Det har tak. Det har väggar. Det har fönster. Det har trappa.

Kopiering förbjuden.

Man kan bo i det.

7


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 8

Vad ser du? M Vad ser du på bilderna?

8

ett tak

två skor

fem löv

ett glas

tre båtar

en sol

en fin gran

två små bollar

tre stora päron

en stor och en liten groda

ett högt hus

en tom burk

en trasig docka

ett par stövlar

Kopiering förbjuden.

M Ringa in rätt ord.


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 9

Kopiering förbjuden.

M Ringa in det du ser på bilderna.

en sko

ett skal

ett möte

en ko

ett tält

ett flöte

en bok

ett tal

ett spöke

en pil

en gata

en ärta

en bil

en spade

en ärla

en bild

en skata

en pärla

9


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 08.23 Sida 10

Här är jag M Rita av dig själv i rutan. Måla. M Skriv ditt namn.

Jag heter M Sätt X för det som är sant.

10

Jag är i skolan. Jag är en flicka. Jag är en pojke. Jag är två år. Jag är stor. Jag är liten.

     

Jag har rött hår. Jag har gult hår. Jag har brunt hår. Jag har blå ögon. Jag har bruna ögon. Jag har kort hår.

Kopiering förbjuden.

 ✗     


11 nov 03 Äppel inlaga t tryck 08 11 12 09.30 Sida 65

Äppel päppel piron paron. Kråkan satt på tallekvist. Hon sa ett, hon sa tu, ute ska du vara nu!

m ga

m a l r am s a

Kopiering förbjuden.

Äppel, Päppel, Piron, Paron, Kråkan och Tallekvist är en serie böcker.

Det här är Äppel-boken. I den kan du läsa tyst när du vill arbeta på egen hand. Du får visa att du förstår vad du läser. Du får leta ord, skriva, gissa gåtor, se på bilder, svara på frågor, lösa korsord, rita och måla. Lilly Jakobson


Äppel Päppel Piron Paron Kråkan Tallekvist

Äppel Päppel Piron Paron Kråkan Tallekvist

Tallekvist

Snack

Piron

Snick

Paron

Snäcka

Kråkan

Paff

Äppel

Päppel

Puff

Piff

SCHEMA ÖVER BÖCKERNAS INBÖRDES ORDNING

Pärtan Ärtan

Best nr 21-20442-9 Tryck nr 21-20442-9-11

Övningar i läsförståelse L I L LY J A K O B S O N Almqvist&Wiksell

Äppel

Äppel omsl till tryck.qxd 09 12 30 06.53 Sida 1

9789121204429