Page 1

Anna Lundin & Hällpetters Maria Bergström

Hällpetters Maria Bergström och Anna Lundin

Anna Lundin är rektor på Skolan för kinesisk medicin. Hon är utbildad akupunkturlärare och har många års erfarenhet av akupunktur enligt TCM. Hällpetters Maria Bergström är författare, frilansskribent samt utbildad hästakupunktör.

på hund

Anna Lundin & Hällpetters Maria Bergström

Akupressur har använts under många tusen år, och fungerar lika bra på djur som på människor. I behandlingen används fingrar i stället för nålar, som i akupunktur. Metoden passar bra för hemmabruk och är lätt att lära sig. Bokens teoretiska del presenterar ämnet akupressur och de grundläggande behandlingsprinciperna. I den mer praktiska delen tas hundens vanligaste krämpor upp och hur dessa kan behandlas.

Akupressur på hund

Lindra smärta och behandla sjukdomstillstånd med hjälp av akupressur.

Akupressur

www.icabokforlag.se

3467_Akupressur_pa_hund_omslag_NY.indd 1

2011-07-25 08.56


anna lundin & hällpetters maria bergström

Akupressur på hund


www.icabokforlag.se © 2011 Anna Lundin, Hällpetters Maria Bergström och Ica Bokförlag, Forma Books AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Forma Books AB är ett dotterbolag till Forma Publishing Group som är miljöcertifierat enligt SS-EN ISO 14001. Fotografier: Hällpetters Maria Bergström, Signe Larsson, Anna Lundin och Erik Lundin utom s. 95, Elise Sjörs, s. 106, 107, 117 och 125, Moa Nagy. Teckningar: Bo Hannersjö Grafisk form: Anna Paladino/Paladinodesign Layout och original: Britt-Marie Ström Redaktör: Carin Brosten Repro: Italgraf Tryck: Ednas Print d.o.o., Sloveninen 2011 ISBN 978-91-534-3467-2


Innehåll 6 Del 1 Teori ......................................................................................9   TCM – dess historia fram till idag .......................................10   Vad är akupressur? – och andra vanliga frågor ................12   Vanliga begrepp ....................................................................18   Hundens meridianer och punkternas lägen ......................30   Grundläggande behandlingsprinciper ...............................46 Del 2 Praktik ...............................................................................49   Innan du börjar behandla din hund .....................................50   Punkter som används mycket ofta ......................................54  Öronbesvär ............................................................................60  Ögonbesvär ...........................................................................64   Mag- och tarmbesvär ............................................................68   Leder och skelett ...................................................................74  Muskler ...................................................................................82   Mentala besvär ......................................................................88   Löp och skendräktighet ........................................................96   Skador och sår ..................................................................102   Eksem och hudbesvär ......................................................108  Immunförsvar ......................................................................114  Luftvägsproblem ................................................................120 Litteraturförteckning ..............................................................126 Register ...................................................................................128 Förord ..............................................................................................

5


Del 1 – Teori


Yin, yang, qi och meridianer När qi cirkulerar fritt ges kroppen möjlighet att läka på egen hand.

Du kommer här att möta en del nya begrepp och dessa förklaras i kommande kapitel. Fundera därför inte så mycket på dem just nu utan ta istället till dig helhetssynen och sätt dig in i hur traditionell kinesisk medicin fungerar.

Hur fungerar det?

Vid all ohälsa hos hunden bör dock ägaren konsultera veterinär före behandling med akupressur, detta för att utesluta allvarliga sjukdomar och för en tydlig diagnos.

Inom TCM behandlar man hela patienten, vare sig det är fråga om ett djur eller en människa. Ohälsa beror på att en obalans uppkommit, till följd av sjukdom eller skada, och därför kan inte qi flöda fritt i kroppen. Behandlingen syftar till att lösa upp den aktuella blockeringen i meridianen men går också djupare än så. Det gäller även att identifiera grundorsaken till varför symtomet uppstått och behandla detta. Man behandlar därför varje patient individuellt utefter dess specifika konstitution och tar hela tiden hänsyn till helheten. Hundar, liksom människor, har sin unika konstitution, och därför skiljer sig varje enskild individ åt. Vi har olika benägenhet eller känslighet att få vissa obalanser. Detta gäller inte bara för enskilda hundindivider, utan vi vet också att vissa hundraser är predestinerade för vissa åkommor. Vet man om detta kan man förebygga och behandla med akupressur. Qi cirkulerar i ett unikt system av meridianer vilka i stort följer nervsystemet, även om det inte är nervbanorna vi behandlar med TCM. När qi cirkulerar fritt ges kroppen möjlighet att läka på egen hand. TCM återställer balansen mellan yin och yang, vilket är en förutsättning för fysisk och psykisk hälsa. Vid behandlingen sker en reflexmässig muskelavslappning, halten av hormonerna serotonin, oxytocin och endorfin ökar vilket leder till en känsla av välbefinnande. I samband med akupunkturbehandling bildas extra många vita blodkroppar i kroppen. De hjälper immunförsvaret att bekämpa såväl inflammation som infektion. Effekten är något svagare vid akupressur jämfört med akupunktur.

Vilka problem kan behandlas med akupressur? Akupressur är helt utan biverkningar och kan hjälpa vid såväl mentala som kroppsliga problem. Vid all ohälsa hos hunden bör dock ägaren konsultera veterinär före behandling med akupressur, detta för att utesluta allvarliga sjukdomar och för en tydlig diagnos. Hur de vanligaste sjukdomarna behandlas tas upp i egna kapitel i bokens andra del. Vi har med framgång behandlat till exempel skador, problem med mage, ögon och öron. Med hjälp av akupressur kan vi balansera och harmonisera flödena i kroppen. Problem med rädsla och aggressivitet hos hund kan därför med fördel behandlas med TCM.

16


Under jaktsäsongen utsätts hunden för hård belastning. Då kan det vara bra att kunna behandla de punkter som är allmänt stärkande eller direkt relaterade till eventuella skador.

Hur reagerar hunden på akupressur? De flesta hundar accepterar behandling på akupunkterna även om de har ont och en del punkter kan vara något ömma. Är hunden orolig börjar vi med att trycka på två lugnande punkter, sedan är det lättare att fullfölja behandlingen. De djur jag behandlar – häst, katt och hund – verkar känna på sig att behandlingen gör gott och stannar fogligt kvar och låter mig trycka vidare. Just hundar verkar ofta njuta av kuren och det är vanligt att de somnar under behandlingen.

De djur jag behandlar – häst, katt och hund – verkar känna på sig att behandlingen gör gott.

17


När man behandlar en akupunkt med akupressur eller akupunktur balanserar man både känslan och det inre organet.

Back shu- och Ashi-punkter Back shu-punkterna ligger på båda sidor av ryggraden, längs urinblåsans meridian. Dessa är mycket kraftfulla och går direkt till varje organ där de reglerar energierna, oavsett vad problemet är. Alla organ har dubbla back shu-punkter, två stycken för lungan, två för hjärtat och så vidare. Ashi-punkterna däremot är inga egentliga akupunkter, utan lokala punkter i muskeln där man trycker eller sätter nålar, som ett komplement till behandlingen på meridianens punkter.

De fem elementen Teorin om de fem elementen, jord, metall, vatten, trä och eld är av gammalt ursprung och fungerar som en modell över hur energierna rör sig i kroppen. De fem elementen hör också ihop med de fem Zang-organen som nämnts tidigare. Dessa organ är de viktigaste i kroppen och de är av yin till sin natur. De bildar par och arbetar tätt tillsammans med Fu-organen som är av yang till sin natur. Elementen hör även ihop med känslolivet. Vid en första anblick kanske du tycker att det är svårt att se vad det här har med din hunds hälsa att göra,

26


men i kinesisk hälsomedicin är kropp och själ nära sammankopplade och det går inte att bara se den ena aspekten. En obalans på det känslomässiga planet kan skapa en obalans på organet. Och en obalans på organet kan skapa en obalans i individens känslor. När man behandlar en akupunkt med akupressur eller akupunktur balanserar man både känslan och det inre organet. Ett par exempel kan vara på sin plats. Problem med levern leder till frustration och ilska, både hos människa och djur. Hos hunden tar det sig ofta uttryck i ett aggressivt skällande vilket fyller en funktion för djuret – den negativa energin som blockerar levern frigörs och ger en tillfällig känsla av lättnad. Problem med njurarna påverkar även ryggen. Det värker och hunden blir trött, rädd och osäker. Den känner behov av att beklaga sig genom att gnälla och jämra sig vilket påverkar den negativa energin från njurarna genom att det ger en tillfällig lättnad. Genom att studera känslouttryck, hur hunden reagerar gentemot andra individer, får vi ledtrådar till vilket organ som ska behandlas.

Element

Zang- resp. Fu-organ

Kroppsdelar

Kroppsöppningar

Sekretion

Känslor

Trä

Lever Gallblåsa

Senor Muskler

Ögonen

Tårar

Ilska

Eld

Hjärta Tunntarm

Blod Blodkärl

Tungan

Svett

Glädje

Jord

Mage Mjälte

Kroppsform

Munnen

Saliv

Grubbel

Metall

Lunga Tjocktarm

Hud och päls

Nosen

Slem från nosen

Sorg

Vatten

Njurar Urinblåsa

Skelett Märg

Öronen

Slem i halsen

Rädsla

27


Hundens meridianer och punkternas läge akupunkterna har sitt namn efter den meridian de ligger på och ett num-

mer som utgår från var meridianen börjar – dess flödesriktning. Jag har valt att använda den engelska beteckningen på akupunkterna – helt enligt Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer, även om jag i dagligt tal oftast använder de svenska namnen. I längden är det bättre att lära sig de engelska beteckningarna direkt eftersom de är mer gångbara internationellt. I Kina däremot, fortsätter man att använda de ursprungliga namnen. Nedan följer en förteckning över meridianernas namn på svenska, engelska och kinesiska. Lungans meridian Hjärtats meridian Hjärtsäckens meridian Leverns meridian Mjältens meridian Njurens meridian Tjocktarmens meridian Tunntarmens meridian Gallblåsans meridian Magens meridian Urinblåsans meridian Trippelvärmarens meridian

LU HT PC LR SP KI LI SI GB ST BL SJ

Lung Heart Pericardium Liver Spleen Kidney Large intestine Small intestine Gall bladder Stomach Bladder Triple warmer

Fei Xin Xin bao luo Gan Pi Shen Da chang Xiao chang Dan Wei Pangguang San jiao

Dessutom har jag, bland illustrationerna, tagit upp en extraordinär meridian som heter Du mai.

30


LUNGA (FEI)

BL 13

LU 1

LU 5

LU 7

BL 13 (Feishu)   LU 1 (Zhongfu)   LU 5 (Chize)   LU 7 (Lieque)  Årstid: Höst  Färg: Vit  Känsla: Sorg  Kroppsöppning: Nosen  Kroppsdel: Hud/päls

31


Grundläggande behandlingsprinciper när man behandlar en hund med akupressur behöver man inte behandla ett lika stort antal punkter, och inte heller lika lång tid, som på en människa. Vid akupressur letar man på punkten med hjälp av anatomiska riktmärken på kroppen. Man utgår till exempel från knäskålens nedre kant, sedan använder man ett mått som heter cun. Detta mått är relaterat till den egna kroppen, och eftersom hundar är väldigt olika i storlek så blir avstånden vi mäter ut olika stora.

9 cun

12 cun

46

16 cun


När du har hittat akupunkten ska du trycka och massera på den under cirka två minuter. Den bästa tekniken är att först gå in på punkten med ett ganska mjukt tryck, för att sedan rotera med små rörelser medsols och motsols. Man brukar räkna tre gånger åt vardera hållet och upprepar den rörelsen under ett par minuter, men inte längre. Observera hela tiden hur hunden reagerar och om du behöver lätta på trycket. Är punkten väldigt öm, kan man massera lätt på punkten istället för att trycka. Du bör använda punkter på både fram- och bakdel, så att behandlingen blir mer spridd. Du ska sträva efter balans även där. Det räcker med att man lägger till någon enstaka punkt på framkroppen om man behandlar många baktill och vice versa. Om det är ett yttre problem du behandlar, som en skada på ett enskilt ställe eller ett visst muskelområde, räcker det att göra akupressur på den aktuella sidan. Om du däremot behandlar inre organproblem, som till exempel magproblem, bör du behandla samma punkt på båda sidorna, likadant på höger och vänster. Man bör då trycka på samma punkt samtidigt på båda sidorna. Akuta sjukdomar och åkommor är av naturen yang, och behandlingsresultaten brukar inte låta vänta på sig. Med kroniska sjukdomar, som av naturen är yin, kan det ta lite längre tid innan man ser resultat. Som tidigare nämnts så står yang för aktivitet och snabba förlopp medan yin står för lugn och långsamma förlopp. Man kan behandla sin hund två till tre gånger i veckan, vid akuta tillstånd varje dag. Behandlingstiden bör vara cirka 20 minuter, men den kan förstås variera. Det mest effektiva brukar vara att man behandlar mer intensivt i början för att sedan följa upp behandlingen en gång i veckan. Hunden brukar själv ”säga till” när det är klart, den ruskar på sig och vill gå iväg. Har man en orolig hund, kan det vara bra att börja med lugnande punkter, så som DU 20 och Yin tang. Då kommer hunden till ro och du kan sedan lättare utföra den övriga behandlingen. Akupressuren kan inte skada hunden. Behandlingen är helt riskfri och utan biverkningar, men det kan inte nog betonas, att man bör uppsöka veterinär innan man påbörjar en akupressurbehandling, om hunden har diffusa symtom. Detta är väldigt viktigt för att man ska kunna utesluta allvarliga sjukdomar. Om din hund till exempel är halt rekommenderar vi röntgen så att man kan ta reda på om det finns sprickbildning i benet. Lite beroende på vilka punkter vi använt kan hunden reagera olika direkt efter behandlingen. Antingen kan den bli väldigt trött så att den vill vila efteråt, eller så kan den få ett riktigt qi-påslag och bli glad, pigg och sprallig. Akupressuren är en trygg metod att använda. Det värsta som kan hända är att det inte händer något alls, att vi har tryckt på fel ställe och inte hittat rätt punkt. Men då har du i alla fall fått en trevlig stund tillsammans med din vovve.

När man behandlar en hund med akupressur behöver man inte be­handla ett lika stort antal punkter, och inte heller lika lång tid, som på en människa.

Hunden brukar själv ’säga till’ när det är klart, den ruskar på sig och vill gå iväg.

47


Punkter som används mycket ofta Balanserande punkter DU 20 Yin tang PC 6

det finns ett antal akupunkter som återkommer ofta, oavsett vilken krämpa du behandlar på din hund. Det kan till exempel vara punkter som är smärtlindrande, lugnande eller allmänt stärkande för hela organismen, och det finns anledning att nämna något extra om dessa. Jag föreslår att du lägger ner lite tid på att lära dig att hitta dessa punkter, det är bra att få in en viss rutin så att det så att säga sitter i händerna.

Balanserande punkter Det finns tre akupunkter som vi ofta inleder en behandling med, särskilt då hunden är uppenbart stressad över situationen. Detta behövs i högre grad när hunden kommer till vår klinik – på hemmaplan upplever den sällan situationen som något ovanligt. En hund som är orolig inför en ovan behandlingssituation lugnar snabbt ner sig om man börjar med dessa. Dessa punkter är:

DU 20

54


Yin tang

PC 6

55


Ögonbesvär Punktval BL 1 Tai yang LR 3 BL 18 ST 36 LI 4 KI 3 BL 23

BL 1

64

ögonbesvär hos hund är relativt vanligt, det är alltid tillrådligt att konsul-

tera veterinär om det är första gången hunden visar symtom på detta. Vid återkommande besvär, kan man mycket väl behandla åkomman med akupressur. Detta gäller rinnande ögon, torra ögon, irriterade ögon och lindriga ögoninfektioner. Även viss synnedsättning kan behandlas med akupressur, men då krävs behandling över lång tid. Enligt TCM är ögat leverns kroppsöppning och därför behandlar man alltid punkt LR 3 på leverns meridian vid ögonbesvär. Ibland kan punkten vara svårbehandlad, många hundar är rädda om sina baktassar, och man kan då välja BL 18 som alternativ. Därefter behandlar man lokala akupunkter vid ögat, BL 1 vid inre ögon­ vrån och Tai yang vid yttre ögonvrån. Man lägger också till en punkt för immunförsvaret, ST 36, och en punkt kopplad till huvudet – LI 4. Alla punkter behandlas bilateralt på kroppen förutom punkterna vid ögat. Om bara ett öga är drabbat räcker det att trycka på den sidan. Behandla varje dag i minst tio dagar vid akuta besvär. Vid förebyggande behandling, när hunden är frisk, kan du behandla cirka två gånger i veckan. Akupressurbehandlingen kan utföras även om hunden får västerländsk medicin.


Tai yang

LR 3

65


HT 7

PC 6

LR 3

90


KI 3

BL 23

91


Eksem och hudbesvär Grundläggande punktval LU 5 BL 13 BL 23 KI 3 ST 36 SP 6

Motstående sida: LU 5

108

vi får ofta in hundar som lider av eksem och hudbesvär, ofta i kombination med klåda och pälsavfall. Det brukar vara tacksamt att använda akupressur vid sådana tillstånd, men man bör kontakta veterinär för att få orsaken konstaterad. Besvären kan dels vara akut uppblossande – yang – dels mer långvariga, kanske till och med kroniska och långvariga – yin. Är besvären återkommande kan man förebygga med akupressur när hunden är frisk. Man använder här mestadels punkter av karaktären ben (orsak). Lungan är kopplad till hud och hudhår enligt TCM varför man arbetar med punkter på lungans meridian. Man bör dock även använda stärkande punkter på njuren. Om eksemen är fuktiga och vätskande behandlar man även punkter på mjältens meridian. Man kan också använda lokala akupunkter runt det sjuka området, om det är ett enstaka område som är drabbat. Oftast är dock besvären mer utbredda. Vid akuta besvär, behandla varje dag i minst tio dagar. Har problemen inte gått över då kan du behandla ytterligare fem dagar. Vid förebyggande behandling, när hunden inte har besvär, räcker det att behandla en till två gånger i veckan. Även vid denna typ av problem kan akupressurbehandling utföras i de fall hunden får västerländsk medicin. Kortison kan dock göra att behandlingstiden måste förlängas. Huden är hundens största organ och avspeglar i hög grad allmäntillståndet. Det är en klok vana att dagligen gå igenom päls och hårbotten för att upptäcka problem i tid. De flesta hundar fäller pälsen två gånger om året, vanligen vår och höst. Tikar fäller också i samband med löp, efter valpning och digivning. Detta är ett normalt tillstånd och ingenting som ska behandlas. Man kan gärna hjälpa naturen på traven genom att ge sin hund en rejäl genomborstning varje dag. Borstningen hjälper dig också att hitta eventuella förändringar. Var försiktig med vassa borstar. De kan lätt orsaka småsår som kan misstas för eksem. Vår vanliga inomhustemperatur är egentligen för hög för många raser vilket kan resultera i att de fäller mer päls. Dessa hundar skulle må bättre av att vistas utomhus, men där det inte är möjligt kan balansen till viss del återskapas genom att låta hunden vara ute så mycket som möjligt.


109


Anna Lundin & Hällpetters Maria Bergström

Hällpetters Maria Bergström och Anna Lundin

Anna Lundin är rektor på Skolan för kinesisk medicin. Hon är utbildad akupunkturlärare och har många års erfarenhet av akupunktur enligt TCM. Hällpetters Maria Bergström är författare, frilansskribent samt utbildad hästakupunktör.

på hund

Anna Lundin & Hällpetters Maria Bergström

Akupressur har använts under många tusen år, och fungerar lika bra på djur som på människor. I behandlingen används fingrar i stället för nålar, som i akupunktur. Metoden passar bra för hemmabruk och är lätt att lära sig. Bokens teoretiska del presenterar ämnet akupressur och de grundläggande behandlingsprinciperna. I den mer praktiska delen tas hundens vanligaste krämpor upp och hur dessa kan behandlas.

Akupressur på hund

Lindra smärta och behandla sjukdomstillstånd med hjälp av akupressur.

Akupressur

www.icabokforlag.se

3467_Akupressur_pa_hund_omslag_NY.indd 1

2011-07-25 08.56

9789153434672  

på hund Anna Lundin & Hällpetters Maria Bergström Akupressur på hund anna lundin & hällpetters maria bergström Mångfaldigande av inn...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you