Page 1

KARL

KVERVEL

ISBN 978-82-7959-278-5

KVERVEL

SEGLEM

perspektiv på verda rundt oss, både det nære og det fjerne.

KARL SEGLEM

Klangpoesien til Karl Seglem gir eit uvanleg og overraskande


her er eg snur eget er eg her eget snur her er du her er me

5

kvervl


6

FJORDEN OG BRUI

det der ute sett frå det inste av fjorden lyset endra når skuggar fell inn i rørsler av lyd skydottar forsvinn kjem igjen vassoverflateskinet det skimrar i meir grønt, blått komme frå hav djupare enn me nokon gong når pustar pustar ut pustar inn pustar no kan eg pusta no kan du pusta me pustar i det inste av fjorden


gå på ei glatt bru

sjå ned i svart elv i natti striper streklys strenglar høyra meining

7

under står det laks står slik laks står heile den ventande vinteren


TROMSØBANGKOK

20

filtrert lys frå byen klarnar og skyar over me held oss fast øvst i takkanten ser kvarandre inn i auga, spor i det blå lyset eit tynt lag snø horisontkvitt fyk rulla mot det mørkaste i seige klyv


heisekraner sprett opp for så å forsvinna byar reiser seg, blir ståande det finst ikkje piller mot einsemd det finst ikkje kjærleik til sals menneske som veit kva liv kostar den nøyaktige vekt av ei tåre finst ikkje piller mot einsemd finst ikkje kjærleik til sals

byane reiser seg og går flaum i Bangkok piller mot einsemd kjærleik til sals

21

heisekranene kviler på løynde stader i utkantar


ØSTERDALSISL AMABAD

22

me er omkransa av vid skog grånande fjell, ei gulkvit rand skimt av furu og bjørk over mønet tomme skyer bakanfor, ein ny åskam solmosaikk på takplatene nyleg herja vilt med av lyn, regn, tore sommaren er omme går over i tenor


den tidlegaste morgonen i Islamabad sveitt, fuktig sakte vaken bøn mannesong så kjem ungane nedunder vindauga på skuleplassen eit verdsrop

lær oss å undrast å sjå å leika på ny

23

lytt


KVERVEL

går over i snø og attende til regn på bakken is

46

jalm, straum av dagar eg ligg i elvi draumebølgjer renn over meg treet som syng når det er skore ned snøen som kviskrar når han smeltar vinterregn går over i snø attende til regn på bakken is flagget på taket er teke ned sildrande einsame her, einsame der i elvi ligg eg i jalmen i den kvervel straumen av dagar er i det som kanskje er lys vinterregn går over i snø og attende til regn på bakken is


noko kitlar meg øvst i ryggen, øvst i nakken som om eg har leie her i elvi saman med ein fisk den suttande vesle truten mot hudi mi

47

går over i snø og attende til regn på bakken is


FØR ELLER SEINARE

58

før eller seinare kler me av oss er hud og berre hud før eller seinare kler me av oss mjukt før eller seinare kler me av oss held før eller seinare kler me av oss forsvar før eller seinare kler me av oss åtak før eller seinare kler me av oss igjen er hud og berre hud


STJERNETINDR

eg tek på øyra til ei stjerne strekkjer handi ut stryk fingertuppen varsamt mot den fosterhinna eg ein gong til skal falla gjennom tek på øyra til ei stjerne alt gror eg har vakse til eit menneske

59

vorte ordlaust knitr


IN N HALD

5

HER ER EG

6

7

FJORDEN OG BRUI

8

9

MÅNEN OG FJELLI

10

11

AHMEDABADBERGEN

12

13

URVERK

14

NORDSJØEN

16

17

VINTER OG VÅR

18

19

TOGET OG TIDI

20

21

TROMSØBANGKOK

22

23

ØSTERDALSISLAMABAD

24

25

GRENSESTREKAR

26

27

MÅRENLYS

28

29

NATURTID

30

31

DEJANEIROSNØ

32

33

FRAM OG ATTENDE

34

35

FINLANDCUBA

36

37

MORGONOSKE

38

39

SLETTERUSTBERLIN

40

41

IN NPUST UTPUST

42

43

NEWDEHLIVALDRES

44

45

HEIMR

46 48

KVERVEL 49

50

OSLORIO MOR

52

53

STEINMERG

54

55

STEGI OG ARRI

56

57

VINDMINNE

58

FØR ELLER SEINARE

60

STJERNETINDR

61

HER ER ME


HER ER EG, KVERVL

FJORDEN OG BRUI

KVERVEL

GLIPER (EIN KVERVEL)

LY DSPOR

NORDSJØEN


Ordet jalm er norrønt og tyder sterk ljom, klang, langdregen, syngjande ljod Side 32: «me er begynt med å døy», refererer

N O TA R

til Søren Ulrik Thomsens opningsdikt i poesisamlinga Rystet s p ejl (2011) «Vinter: Hastesagerne hoper sig op Folk er begynt at dø O g her på kont ore t ... »

Tekst: Karl Seglem www.karlseglem.no Grafisk form og illustrasjon: Andreas Töpfer Font: Benton Sans 9,5 (7,5) / 13,6 Papir: Munken Print White 1.5 100g Trykk og innbinding: Livonia Print © SKALD 2018 www.skald.no ISBN 978-82-7959-278-5


KARL

KVERVEL

ISBN 978-82-7959-278-5

KVERVEL

SEGLEM

perspektiv på verda rundt oss, både det nære og det fjerne.

KARL SEGLEM

Klangpoesien til Karl Seglem gir eit uvanleg og overraskande

Karl Seglem: Kvervel  

I Karl Seglems tredje diktsamling Kvervel utforskar musikaren og poeten kontrastar som det nære og det fjerne, det naturlege og det kunstige...

Karl Seglem: Kvervel  

I Karl Seglems tredje diktsamling Kvervel utforskar musikaren og poeten kontrastar som det nære og det fjerne, det naturlege og det kunstige...

Advertisement