Page 1

Feniksët e Lirisë

Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (Monografi)

1


Feniksët e Lirisë

Kryeredaktor Nezir MYRTAJ Kolegjiumi i Redaksisë: Dilaver Goxhai Ahmet Qeriqi Bedri Tahiri Sheremet Krasniqi Remzie Zeqiri Bedri Zyberaj Murat Musliu Ruzhdi Jashari Xhavit Sadriaj Anëtarë nderi të Redaksisë: Adem Demaçi Rifat Jashari

2


Feniksët e Lirisë

Radhitja kompjuterike Kadrie Gashi

Realizimi kompjuterik Rrezart Galica

Fotografia Habib Zogaj

Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (Monografi) Prishtinë 2001

3


Feniksët e Lirisë

PARATHËNIE Me daljen në dritë të vëllimit të parë të monografisë “Feniksët e lirisë”, lexuesit shqiptar i jepet mundësia të njihet me jetën dhe veprën e dëshmorëve të rënë nën emblemën dhe me betimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në luftën e udhëhequr prej saj për çlirimin e trojeve të pushtuara shqiptare. Hapin për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë", Redaksia Dëshmorët e UÇK-së e ka marrë duke u mbështetur në vendimin e Kuvendit Themelues të Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i mbajtur më 23 shtator 2000, në Prishtinë.

4


Feniksët e Lirisë

Qëllimi i këtij botimi, është prezentimi në mënyrë sa më të plotë, sa më proporcionale dhe të paanshme të heroizmit e të sakrificës sublime të dëshmorëve të luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ky heroizëm do të përjetësohet si pjesë e historisë sonë të shkruar, e cila brezave të ardhshëm do t'u dëshmojë se u desh të derdheshin lumenj gjaku që Kosova të çlirohej nga pushtuesi serb. Redaksia Dëshmorët e UÇK-së për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë" ka marrë hapin ta fillojë këtë punë kolosale duke u nisur nga obligimi që duhet të ndijë secili shqiptar para veprës heroike të dëshmorëve të rënë në luftë për lirinë kombëtare, gjaku i të cilëve qëndron në çdo shkëndijë lirie që ne gëzojmë sot dhe në themelin e lirisë të cilën do ta gëzojnë brezat e ardhshëm.

5


Feniksët e Lirisë

*** Duke pasqyruar jetën dhe veprën e pavdekshme të dëshmorëve të kësaj periudhe historike, në shërbim të lirisë së atdheut, mbi bazën e fakteve të mbledhura nga shokët dhe nga bashkëluftëtarët e dëshmorëve, nga anëtarët e familjeve dhe të afërmit e tjerë të tyre, monografia "Feniksët e lirisë" do të jetë një mjet i fuqishëm i edukimit atdhetar për brezat tanë. Në kujtesën e këtyre brezave, heroizmi i dëshmorëve të lirisë do të tingëllojë zëshëm si porosi jetësore se si duhet jetuar dhe si duhet vdekur , duke mos e bërë rrojtjen vdekje të përditshme, por luftë dhe punë në shërbim të idealeve të lirisë e të atdheut. Siç dihet, Ushtria Çlirimtare e Kosovës lindi dhe u rrit me një shpejtësi marramendëse për një periudhë shumë të shkurtër, si në asnjë rast të luftërave çlirimtare botërore. Duke u bazuar në faktin se ajo bënte një luftë të drejtë për t’u çliruar nga një ushtri dhjetëra herë më e madhe në 6


Feniksët e Lirisë

numër e shumë herë më e armatosur me armët më moderne të kohës, Ushtria Çlirimtare e Kosovës fitoi përkrahjen dhe simpatinë e mbarë botës përparimtare liridashëse. UÇK-ja ishte aleate ex officio e NATO-s dhe e SHBA. Prandaj, lufta që bëri Ushtria Çlirimtare e Kosovës ishte lufta më madhështore, ndërsa akti i flijimit të pjesëtarëve të saj ishte një heroizëm i pashoq. *** Nismën për ngritjen dhe funksionimin e Redaksisë për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë" e mori një grup intelektualësh profesionesh të ndryshme, politikisht të shëndoshë, e partiakisht të paanshëm, i cili rreth vetes arriti ta afrojë një numër kuadrosh, që edhe gjatë kohës së luftës që bëri Ushtria Çlirimtare e Kosovës, kishin

7


Feniksët e Lirisë

dëshmuar zell e profesionalizëm, duke kryer me sukses obligimet kombëtare. Duke marrë parasysh faktin mbi aktivitetin qëllimmirë, por të pakoordinuar, në pasqyrimin dhe përjetësimin e veprës së dëshmorëve të UÇK-së, si dhe mungesën e përkujdesjes përkatëse institucionale, Këshilli Nismëtar kishte projektuar ngritjen e një redaksie në nivel vendi, me një kuadër profesionalisht të përgatitur, e cila do t'i qasej punës për publikimin, në dhjetëra vëllime, të shënimeve të domosdoshme faktografike e dokumentare për të gjithë dëshmorët e luftës që udhëhoqi Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Ngritja e Redaksisë u bë pas prezentimit të këtij projekti, gjithsesi ambicioz, para asociacioneve përkatëse siç janë: Shtabi i Përgjithshëm i TMK-së, Shoqata e Veteranëve të Luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Shoqata e Invalidëve të Luftës të UÇK-së, Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve të Luftës së UÇK-së, si dhe para 8


Feniksët e Lirisë

personaliteteve kyçe, politike e ushtarake, drejtuese të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Nënshkrimet e përfaqësuesve të këtyre asociacioneve e të këtyre personaliteteve, në shenjë pëlqimi të këtij projekti, kishin domethënien e legjitimitetit moral për Redaksinë e ngritur dhe për punën e filluar nga ajo. Si e tillë, ajo është dhe do të jetë derëhapur për të gjithë ata krijues, individë e institucione, të cilat shprehin vullnet dhe angazhim për të ndihmuar në realizimin e projektit për botimin e monografisë "Feniksët e lirisë", që ka një rëndësi të veçantë kombëtare. Mbi bazën e këtij legjitimiteti, Redaksia do të funksionojë deri në krijimin e kushteve dhe të rrethanave, të cilat do të mundësojnë marrjen nën përkujdesjen institucionale të këtij projekti. Me ngritjen dhe funksionimin e strukturave qeverisëse në të gjitha nivelet e Kosovës, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së shpreson të forcohet e të përkrahet edhe

9


Feniksët e Lirisë

më fuqishëm në punën e saj, duke qenë pjesë obliguese e institucionit përkatës përgjegjës. *** E ndërgjegjshme se do ta kryejë vetëm një pjesë të obligimit tepër të madh dhe se do të mbetet edhe shumë më tepër për të bërë për dëshmorët tanë të mëhershëm e për ata të ardhshëm, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së e ka vlerësuar si nevojë të ngutshme dhe ka parashikuar si të mundshëm botimin e monografisë "Feniksët e lirisë", në të cilën do të përfshihen të gjithë dëshmorët e evidentuar deri tash në regjistrat zyrtarë të dëshmorëve të rënë, që nga paraqitja e parë publike e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, më 27 nëntor 1997, e deri në përfundim të tërheqjes së shpallur të forcave të pushtuesit serb nga Kosova, më 21 qershor të vitit 1999*)(Në këtë monografi do të përfshihen, gjithashtu, edhe dëshmorët që kanë rënë në 10


Feniksët e Lirisë

luftërat e mëvonshme për çlirimin e trojeve shqiptare në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc, si dhe në Maqedoni). Meqenëse Redaksia Dëshmorët e UÇK-së nuk është kompetente t'ia përcaktojë ndokujt statusin e dëshmorit, gjatë punës së saj, ajo do t'i konsiderojë si zyrtare regjistrat për dëshmorët të formuluar nga shtabet e zonave të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (derisa ekzistonte ajo) dhe nga shtabet e Trupave të Mbrojtjes të Kosovës, më pas. **)(Redaksia do t’i konsiderojë si zyrtare, po ashtu, edhe regjistrat e përpiluara nga organet përkatëse të pushtetit vendor, pas konstituimit të tij). Evidentimi në këta regjistra i dëshmorëve të UÇK-së dhe të luftës së saj nuk është kompetencë e Redaksisë. Shpallja e tyre dëshmorë ishte e drejtë e komandave dhe e shtabeve të rendimeve ushtarake të UÇK-së, e Shtabit të Përgjithshëm të saj gjatë periudhës së luftës, si dhe e pushtetit vendor pas konstituimit të tij. Regjistrat janë siguruar nga ish-shtabet dhe komandat e batalioneve e të brigadave të 11


Feniksët e Lirisë

zonave operative të UÇK-së dhe më vonë nga ato të Trupave të Mbrojtjes të Kosovës. Po ashtu, Redaksia ka shfrytëzuar edhe regjistrat ekzistuese të dëshmorëve, të përpiluara nga organet përkatëse të pushtetit vendor. Redaksia Dëshmorët e UÇK-së ka parasysh faktin se këta regjistra nuk do të jenë përfundimtarë dhe se numri i dëshmorëve të lirisë të periudhës së luftës të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës do të rritet krahas ndriçimit të argumenteve të reja mbi sakrificat e atyre që u flijuan për Kosovën e për trojet shqiptare. Ajo, po ashtu, ka parasysh edhe faktin tjetër, se ky numër i dëshmorëve do të ndryshojë edhe pas krijimit të institucioneve të Kosovës dhe përcaktimit nga ana e tyre të kritereve ligjore lidhur me statusin e dëshmorit të atdheut. Prandaj, në vëllimet e monografisë "Feniksët e lirisë", Redaksia nuk do ta përkufizojë numrin e dëshmorëve të kësaj periudhe në vetëm rreth 1800, sa ai konsiderohet sot. Në këto vëllime do të përfshihen edhe ata që nesër, në bazë të kritereve të caktuara, do ta 12


Feniksët e Lirisë

gëzojnë statusin e dëshmorit. Prandaj, në këtë drejtim, puna e filluar nga Redaksia Dëshmorët e UÇK-së do të jetë një ndihmë e çmueshme edhe për strukturat e ardhshme të pushtetit lokal e të atij qendror në Kosovë, sepse do ta bëjë më të lehtë procesin e korrigjimeve e të plotësimeve të nevojshme në listat e dëshmorëve të rënë në luftën e udhëhequr nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. *** Gjatë punës së mëtejme, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së parasheh botimin e vëllimeve të posaçme edhe me biografitë e dëshmorëve të rënë para dhe pas periudhës së përfshirë në monografinë "Feniksët e lirisë". Duke u përqendruar në fillim, brenda kësaj periudhe, ajo nuk harron faktin se dëshmorët që dje ranë gjatë luftës në Kosovë, kishin për ideal jo vetëm çlirimin e saj, por edhe bashkimin kombëtar. Ishte ky ideal shekullor, që 13


Feniksët e Lirisë

pastaj u ndez në luftën për liri në trojet shqiptare nën pushtimin serb, në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc dhe nën atë maqedonas, në Ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Vazhdimi i luftës në këto troje, ndonëse, për shkak të rrethanave të caktuara kombëtare e ndërkombëtare, nën uniformat e modifikuara të Ushtrisë Çlirimtare, ishte një përpjekje dhe vazhdim për ta jetësuar aspiratën e të gjithë atyre që më parë u flijuan në Kosovë, nën emblemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Duke pasur parasysh këtë element shumë të rëndësishëm, Redaksia, dëshmorë të radhëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës i ka konsideruar edhe të gjithë ata dëshmorë që dikur kishin luftuar në kuadrin e kësaj ushtrie, porse më vonë kanë rënë duke luftuar si pjesëtarë të UÇPMB-së ose të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare. Po për këtë arsye, ajo ka synuar që monografinë kushtuar dëshmorëve të lirisë të rënë në Kosovë, gjatë luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ta titullojë me titullin, domethënia figurative e të 14


Feniksët e Lirisë

cilit do ta pasqyronte në mënyrën sa më të qartë rizgjimin dhe ringjalljen e idealeve të tyre. Është Vlerësuar se emërtimi “Feniksët e lirisë” ***)(Feniksi është zog mitologjik, i cili ka vetinë të digjet e të ringjallet nga hiri i tij) simbolizon në mënyrë të kënaqshme figurën e përjetshme të dëshmorëve dhe idealin e tyre. *** Seria në vëllime “Feniksët e lirisë" fillon me regjistrin e dëshmorëve të luftës së UÇK-së, si në asnjë rast të ngjashëm të këtij lloji. Redaksia u përcaktua që ky botim të niste me këtë veçori, pasi Kosova, duke qenë nën protektorat, nuk i ka ende strukturat e veçanta të ligjshme, të cilat do t'i evidentonin normalisht dëshmorët e luftës. Për shkak të kësaj rrethane, është vlerësuar se renditja në regjistër, sipas radhës alfabetike, e jo sipas numrit rendor, do të jetë më e qëlluar. Renditja alfabetike nis me emrin 15


Feniksët e Lirisë

dhe jo me mbiemrin e dëshmorit, duke përfillur specifikat e traditës shqiptare në këtë çështje. Në krye të renditjes alfabetike të dëshmorëvë qëndron emri i Komandantit Legjendar, Adem Jashari, i cili, që nga shpërthimi i luftës në Kosovë u bë legjendë, jo vetëm për popullin e Kosovës e për luftëtarët e UÇK-së, por edhe për gjithë kombin tonë. Shqiptarët, pa asnjë porosi institucionale, pa asnjë dekret shtetëror dhe pa asnjë imponim të çfarëdoshëm, kudo filluan ta radhitin portretin e tij përkrah atij të Skënderbeut. Pavarësisht se institucionet shkencore dhe ato ligjore, ende nuk e kanë vënë në rendin e ditës për diskutim vlerësimin e kësaj figure madhështore, Redaksia Dëshmorët e UÇK-së e respekton vendimin e kësaj vetëvendosjeje mbarëkombëtare. Vëllimi i parë i monografisë "Feniksët e lirisë", me regjistrin e emrave të dëshmorëve, paraqet të dhënat për vitin e për vendin e lindjes, si dhe për vitin e për vendin e rënies. Të dhënat e tjera biografike janë parashikuar të 16


Feniksët e Lirisë

jepen në monografitë e shkurtra e të veçanta, që do të vijojnë në vëllimet pasardhëse. Numri i dëshmorëve, biografitë e të cilëve do të botohen në secilin vëllim vijues, është paraparë të përcaktohet në bazë të kritereve të caktuara, duke përfillur edhe përfaqësimin proporcional në përputhje me numrin e dëshmorëve të rënë sipas zonave ushtarake. Me qëllim që secili vëllim të jetë gjithëpërfshirës për të gjitha krahinat e Kosovës e të trevave të tjera shqiptare nga kanë ardhur vullnetarë në radhët e UÇK-së, në çdo vëllim do të ketë dëshmorë nga të gjitha këto vise, në bazë të raportit që ata zënë në numrin ekzistues të regjistrit të përgjithshëm të dëshmorëve të kësaj periudhe. Në këto vëllime synohet të përfaqësohet tërë Kosova, por edhe të gjitha trevat shqiptare që dërguan djemtë e tyre për çlirimin e saj . *** 17


Feniksët e Lirisë

Hartimi i biografisë së dëshmorëve do të bëhet duke u mbështetur mbi materialin faktografik të mbledhur në terren, sipas të dhënave të parashtruara në pyetësorin e formuluar nga Redaksia. Përpunimi i këtyre të dhënave do të jetë rezultat i punës së përbashkët të kolegjiumit të Redaksisë. Për pasqyrimin sa më të plotë të jetës dhe të veprës së dëshmorëve, si material shtesë faktografik, Redaksia do t'i shfrytëzojë edhe burimet e ndryshme të shkruara, sikurse që janë publikimet e veçanta në shtypin e përditshëm e në atë periodik, si dhe botimet e ndryshme monografike, letrare, historike, publicistike e të tjera. Në treguesin e emrave e të të dhënave, në fund të secilit vëllim të monografisë, Redaksia do të shënojë emrin e autorëve, publikimet e të cilëve janë shfrytëzuar. Në vëllimin e parë të monografisë "Feniksët e lirisë", toponimet për vendlindjet dhe për vendin e rënies së dëshmorëve janë të periudhës së paraluftës e të gjatë luftës të bërë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës. Kjo 18


Feniksët e Lirisë

mënyrë e shkrimit të këtyre toponimeve u kushtëzua për shkak të vështirësisë teknike që krahas tyre të vendoseshin edhe toponimet e reja. Mirëpo, ky korrigjim do të realizohet në monografitë e veçanta për secilin dëshmor, ku krahas emërtimit të vjetër, të vendosur brenda kllapave, për çdo fshat, komunë, qytet, krahinë e të tjera, do të shënohet edhe toponimi i ri. *** Kushtet në të cilat Ushtria Çlirimtare e Kosovës ka zhvilluar një luftë, skajshmërisht të pabarabartë me pushtuesin serb, kanë bërë që një numër i pjesëtarëve të saj të bijnë në fushën e nderit, e që të dhënat për ta të mos mund të kompletohen sot e kësaj dite. Disa prej të rënëve janë trajtuar, apo edhe mund të trajtohen ende si persona të zhdukur. Redaksia ka bërë 19


Feniksët e Lirisë

përpjekje që regjistrat me emrat e dëshmorëve, të vënë në dispozicion nga shtabet e zonave, të verifikohen hollësisht përmes bashkëpunëtorëve në terren dhe të ekipeve të saj të posaçme. Megjithatë, ajo nuk ka arritur t'i kompletojë shënimet e domosdoshme për të gjithë dëshmorët në regjistër, madje për disa prej tyre nuk ka arritur ta sigurojë asnjë shënim të vetëm. Arsyeja pse një numër dëshmorësh të evidentuar mbetet pa të dhëna të plota qëndron në faktin se familjet dhe të afërmit e tyre tashmë ndodhen në vendbanime të ndryshme pa adresë, kurse disa prej tyre edhe jashtë Kosovës. Arsyeja tjetër e mungesës së plotë të të dhënave qëndron në faktin se ata figurojnë në regjistrin e dëshmorëve, ashtu siç kanë mundur të shënohen pas rënies në vijën e frontit, vetëm me emër e mbiemër, apo vetëm me emër e me mbiemër të pasaktë e të përgjithësuar dhe pa asnjë të dhënë tjetër. Me gjithë keqardhjen për këto mangësi, Redaksia e ka vlerësuar të nevojshme paraqitjen e emrit të këtyre dëshmorëve në vëllimin 20


Feniksët e Lirisë

e parë të monografisë "Feniksët e lirisë", me po aq të dhëna sa ka për ta, me shpresë dhe me këmbëngulje që në botimet dhe në vëllimet e tjera të kësaj monografie, të dhënat për ta të paraqiten të plota. Shpresojmë se lexuesi dhe sidomos familjet dhe të afërmit e këtyre dëshmorëve do të kenë ndjenjë mirëkuptimi ndaj vështirësive në të cilat ka hasur Redaksia në këtë drejtim, me bindjen se më e mirë është një rreze e vetme drite, se një terr i plotë. *** Duke iu qasur punës për ndriçimin e jetës e të veprës, të idealit e të sakrificës sublime të dëshmorëve të rënë si pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, në monografinë "Feniksët e lirisë", Redaksia Dëshmorët e UÇK-së nuk pretendon ta rishkruajë historinë, të cilën këta dëshmorë e kanë shkruar me gjakun e rrjedhur nga damarët e zemrave të tyre. Ajo, me 21


Feniksët e Lirisë

monografinë "Feniksët e lirisë", do ta servojë vetëm lëndën e parë për shkrimin e historisë për këta dëshmorë dhe materialin bazë, mbi të cilin do të mund ta marrin fillin vepra të mëdha historike, letrare e artistike. Po t'ia arrinte këtij qëllimi, Redaksia do të ndihej e lehtësuar nga barra e rëndë që me vetëdashje ia ka ngarkuar vetes dhe njëkohësisht do të ndihej e gëzuar për shlyerjen e një pjese të obligimit të përjetshëm që kemi ndaj atyre që dhanë jetën dhe derdhën gjakun për lirinë dhe bashkimin e kombit. Redaksia është e vetëdijshme se në këtë vëllim, në të cilin janë publikuar emrat e dëshmorëve, mund të jenë përvjedhur gabime, andaj ajo do t’u jetë mirënjohëse të gjithëve që me vërejtjet dhe sugjerimet e tyre do të ndihmonin për korrigjimin e këtyre gabimeve me rastin e botimit në vijim të vëllimeve të monografisë. 22


Feniksët e Lirisë

Redaksia

Emri dhe mbiemri

Viti dhe vendi i lindjes

Adem Shaban Jashari Abaz Isuf Thaçi Abdullah R.Tahiri Abdullah Sh. Baftiu Abdumexhid Shahini Abdurrahman Xh. Gerdelaj Abdyl Islam Duçi Abdyl R. Nimani Abdyselam A. Ahmeti Abedin A.Vojvoda Abedin Bujupi Abedin Dervishaj

1955 1964 1956 1965 1987 1974 1937 1954 1979 1958 1978 1967

Prekaz Ozdrim Malishevë Dubravë (Kaç.) Sllupçan Rrenc Ponoshec Reçicë Greme Llaushë Arllat Zabllaç

23

Viti dhe vendi i rënies 1998 1999 1999 1999 2001 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999

Prekaz Koshare Dubravë Biçec Sllupçan Gorozhup Smolicë Demahmet Mollopolc Qyqavicë Negroc Vrellë


Feniksët e Lirisë

Abedin Hysen Murtezi Abedin Isë Salihaj Abedin S. Rexha Abedin Sh. Ferizi Abedin Tahir Merlaku Abedin Ukë Sumaj Abit Isuf Rrahmani Abit P. Sinani Abit R. Dullovi Abush Liman Loku Adem Ajet Lushtaku Adem Feriz Gashi Adem Hysni Trepça Adem Isuf Morina Adem Misin Delia Adem R. Kamberi Adem Ramadan Ademi Adem S. Berisha Adem S. Rakoci Adem Sadik Bajrami

1975 1970 1969 1943 1978 1975 1978 1980 1966 1978 1960 1961 1965 1958 1956 1948 1968 1963 1959 1956

Mollopolc Shushicë Vojnik Pasomë Gremnik Strellc Lubovec Murgullë Biçec Kotlinë Prekaz i Po. Bajqinë Vidishiq Drenoc Zhebel Jashanicë Galicë Buqe Kaçanik Ponoshec

24

1999 1998 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998

Koshare Shushicë Kllodernicë Pasomë Dubël Strellc Mitrovicë Ahishtë Kaçanik Koshare Qyqavicë Kolovicë Bajgorë Drenoc Zhebel Pejë Padesh Prizren Rakoc Smolicë


Feniksët e Lirisë

Adem Shaban Mulaj Adem Zeqë Ukëhaxhaj Adile Bahtjar Jashari Adnan Adem Berisha Adnan Ilmi Maliqi Adnan N. Krasniqi Adnan R. Loku Adnan Sadik Shyti Adnan SH. Bunjaku Adonis Haxhi Beci Adrian Rexhep Krasniqi Afërdita S. Ukshini Afete Hamëz Jashari Afrim B. Krasniqi Afrim Bahtir Isufi Afrim Bislim Selmanaj Afrim Buçaj Afrim Fazli Hajdaraj Afrim Haki Morina Afrim Halil Behrami

1940 1964 1959 1971 1979 1981 1978 1979 1979 1979 1972 1976 1981 1958 1972 1978 1963 1975 1973 1967

Tërstenik Carrabreg Prekaz Pozhar Orllan Prizren Kotlinë Oshlan Studime Gjakovë Vranoc Rahovec Prekaz Leskovec Shtuticë Savrovë Lladrofc Abri e Epërme Istog Izbicë

25

1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1997 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999

Tërstenik Carrabreg Prekaz Pozhar Miradi Nerodime Kotlinë Pirç Studime Devë Kliçinë Bellacerkë Prekaz Në burg (Dubravë) Baks Koshare Luzhnicë Abri Istog Izbicë


Feniksët e Lirisë

Afrim Halim Thaçi Afrim I. Musliu Afrim Isa Gagica Afrim Isë Berisha Afrim Krasniqi Afrim M. Krasniqi Afrim Miftar Kiqina Afrim Qazim Meshi Afrim Rrahim Krasniqi Afrim Sadri Gashi Afrim Selim Gjuraj Afrim Sinan Hajrizi Afrim Syla Afrim V. Kalanica Afrim Vitia Afrim Xh. Bajraktari Afrim Xhafer Gashi Agim A. Matoshi Agim A. Nalli Agim A. Shala Agim Abaz Mazrekaj

1972 1970 1969 1976 1975 1968 1970 1967 1966 1978 1970 1965 1975 1980 1981 1971 1969 1976 1972 1970 1970

Poterk Belinc Gjilan Tërstenik Lladroviq Tërpezë Baicë Lubozhdë Sibofc Kryshec Radafc Mitrovicë Reçak Jezerc Marec Polluzhë Ajvali Greme Krushë Jeshkovë Sllup

26

1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 2001 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998

Poterk Pashtrik Gjilan Trubuhoc Rahovec Koshare Abri Lubozhdë Sibofc Llaushë Bukel Vaganicë Reçak Sllupçan Bullaj Polluzhë Koshare Doganaj (Kaç.) Krushë Jeshkovë Koshare


Feniksët e Lirisë

Agim Ajet Duraku Agim Ali Selmanaj Agim Bardh Zeneli Agim Brahim Gashi Agim Brahim Zekaj Agim E. Bajrami Agim H. Ramadani Agim Halil Mëziu Agim Hasan Sadiku Agim I. Kelmendi Agim Jusufi Agim Murat Islami Agim Q. Bajrami Agim Rrahim Ramadani Agim Sadri Dervishi Agaim Nebiu Agron Berisha Agron H. Krasniqi Agron Halil Gashi Agron I. Bytyçi

1954 1978 1962 1961 1970 1971 1963 1974 1976 1973 1968 1971 1964 1960 1960 1977 1976 1975 1978 1978

Burojë Gllogjan Jabllanicë Sferkë Raushiq Randobravë Zhegër Morinë Vidishiq Bellacerkë Dumnicë Taraxhë Stagovë Prekaz i Epërm Qikatovë e Vj. Haraçinë Therandë Hoçë Sferkë Prizren

27

1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999 2001 1999 1999 1999 1999

Dubravë Ratishë Rogovë Dush Myleshec Randobravë Koshare Në kufi Studime Bellacerkë Uglar Taraxhë Gabrricë Oshlan Verbofc Haraçinë Bukosh Nagafc Dush Romajë


Feniksët e Lirisë

Agron Ismet Rama Agron M. Ramadani Agron Niman Mehmetaj Agron Osman Ramaj Agron Rrahmani Agron Sadik Krasniqi Agron Sadri Gjocaj Agron Shaban Gashi Agron Sherif Berisha Agron Mehmeti Agush Asllan Gjoci Agush Zenel Isufi Ahmet Alush Pantina Ahmet Bajram Krasniqi Ahmet Deli Shala Ahmet Ferid Xhikolli Ahmet H. Shabani Ahmet Hoxha Ahmet Ibish Haxha Ahmet Idriz Pulatani

1969 1972 1978 1973 1971 1967 1977 1974 1976 1973 1976 1971 1979 1966 1969 1980 1982 1945 1981 1976

Shkabaj Godanc Gllogjan Smolicë Ballofc Llapushnik Baballoq Sibofc Vasilevë Shtrubullovë Rashiq Gjyrishec Gllarevë Dardani Loxhë Pejë Demahmet Pleshinë Bajgorë Morinë

28

1999 1999 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998

Shkabaj Godanc Gllogjan Rogovë Prishtinë Në kufi Baballoq Sibofc Vasilevë Në kufi Rogovë Kamenicë Llazicë Graboc Loxhë Gjakovë Ahishtë Në burg (Dubravë) Maja e Zezë (Shalë) Morinë


Feniksët e Lirisë

Ahmet Ismet Baçaj Ahmet Kaçiku Ajdin S. Rrahmanaj Ajet Cenë Rexhaj Ajet Halil Beqiri Ajet Halil Rukiqi Ajet Rexhep Rrahmani Alajdin F. Elshani Alajdin M. Berisha Alajdin N. Xhezahiri Alban Daut Halilaj Alban Muhamet Ahmeti Alban R. Popaj Alban Shaqir Ajeti Albert Ismet Rama Albesian Sali Mataj Albrim Z. Fanaj Ali Daut Ivaja Ali Dibran Ahmeti Ali H. Krasniqi

1965 1964 1982 1967 1960 1940 1973 1980 1964 1974 1978 1977 1975 1978 1983 1982 1978 1967 1942 1977

Drenoc Biti e Epërme Kobaj Jabllanicë (Pejë) Padalishtë Verbofc Tërstenik Brestofc Lez Prizren Tërdec Radishevë Bellacerkë Gjilan Shkabaj Gjakovë Vërmicë Cernillë Prellofc Çabiç

29

1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998

Drenoc Reçak Kobaj Në kufi Izbicë Verbofc Trubuhoc Brestofc Lez Jeshkovë Kishnarekë Radishevë Bellacerkë Zhegoc Shkabaj Osek Pashë Vërmicë Koshare Baks Në kufi


Feniksët e Lirisë

Ali H. Krasniqi Ali Halil Krasniqi Ali Hazir Kalimashi Ali I. Thaçi Ali Mahmuti Ali Miftar Hasi Ali Murat Paçarizi Ali R. Beqa Ali Rifat Zeneli Ali Sadik Fejzullahu Ali Vitia Ali Zogaj Altin Sadri Haskaj Alush F. Mustafa Antigona Agush Fazliu Arben Avdyl Ukshini Arben Aziz Haliti Arben Bajram Ahmetaj Arben Hetem Nura Arben Istref Krasniqi Arben M. Mehmeti

1977 1977 1961 1951 1981 1951 1963 1973 1965 1972 1960 1972 1978 1966 1979 1976 1976 1970 1978 1978 1976

Çabiç Qabiq Kodrali (Deçan) Çifllak Hasanbeg Cërmjan Dragobil Kaçanik Mazhiq Bajgorë Marec Lladroviq Irzniq Reçak Gradicë Morinë Ozdrim Gllogjan Açarevë Grabanicë Jabllanicë

30

1998 1998 1998 1999 2001 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1998 1999

Kufi Në kufi Kodrali Koshare Mateç Padesh Dragobil Reçak Reshan Molliq Bullaj Llapushnik Poberc Reçak Verbofc Morinë Ozdrim Irzniq Açarevë Grabanicë Rakoc


Feniksët e Lirisë

Arben R. Hyseni Arben S. Bytyçi Arben Sh. Salihaj Arben Shaqë Qerimaj Arben Skënder Isufi Arben Tahir Hajdaraj Arben Xhemajl Januzaj Arian Q. Ibrahimi Arif Demush Gjoci Arif Gashi Arif Halil Hysenaj Arif Ibrahimi Arif Ramë Berisha Arif Shpend Dautaj Arif Spahiu Armend Sefedin Qymyri Armend Tafil Kukleci Arrnaud Pierre Paillard Arsim A. Zogiani Arsim Arif Rama Arsim Arif Tahiri

1980 1974 1978 1976 1976 1976 1976 1978 1965 1965 1965 1969 1968 1959 1980 1976 1975 1971 1976 1973 1979

Godanc Denjë Shushicë (Istog) Gllogjan Cernicë Shaptej Lubozhdë Shkodër Gjocaj Studençan Istog Llopatë Qeskovë Gegaj Samadraxhë Gjakovë Pejë Paris Halilaç Rashkoc Pasomë

31

1998 1998 1998 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999 2001 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999

Pashtrik Denjë Shushicë Rastavicë Koshare Gjakovë Burim Rahovec Zhare Samadraxhë Sejnovë Strimë Qeskovë Babaj Bokës Samadraxhë Shishman Drenoc Vrojtore Dubravë Kodradiq Pasomë


Feniksët e Lirisë

Arsim Bali Gashi Arsim Hamdi Përgjegjaj Arsim Nazmi Muzaçi Arsim R. Poniku Arsim R. Zeqiri Arsim Rexhep Rexhepi Arsim Shefki Isufi Arsim Sylejman Bega Arsim Tahir Tahiri Artan Nezir Qorraj Artim Sejdi Jashari Arton Adem Lekaj Arton Ahmet Mehmetaj Arton Isë Hasanaj Arton Shaip Haxhiu Arton Sheh Zogaj Asllan Can Dinaj Asllan D. Kleçka Asllan Dinë Rexhepaj Asllan Emrulla Berisha

1970 1976 1978 1979 1979 1975 1976 1978 1976 1980 1974 1983 1979 1976 1976 1979 1980 1947 1979 1930

Kryshec 1999 Lumbardh 1999 Vushtrri 1999 Prizren 1998 Hallaç 1998 Sazli 1999 Rahovicë 1999 Jezerc 1998 Klinë (Skënderaj)1999 Carrabreg 1998 Prekaz 1998 Lumbardh 1999 Gllogjan 1999 Rakoc 1998 Poklek 1998 Kaliçan 1999 Skivjan 1999 Rahovec 1998 Hereç 1998 Lez 1998

32

Kryshec Lumbardh Melenicë Tuzus Jezerc Koshare Rahovicë Planejë Klinë (Skënderaj) Carrabreg Mitrovicë Lumbardh Ratishë Gllogjan Poklek Koshare Rugovë Celinë Hereç Lez


Feniksët e Lirisë

Asllan Ramadan Cimili Asllan Sadik Botusha Asllan Salih Nikqi Asllan Sefer Berisha Asllan Zymer Fazliu Asret Sylë Poniku Astrit Gafurr Bytyçi Astrit Istref Berisha Astrit Xhafer Hadërgjonaj Astrit Xhavit Belegu Avdi Fazli Shala Avdi I. Gjaqku Avdi Mustafa Avdi Smajl Bërdynaj Avdi Smajl Kelmendi Avdullah Ali Morina Avdullah Gj. Avdullahu Avdullah K. Kodra Avdullah Z. Bugari Avdurrahim D. Shehu Avdyl Ali Jasiqi

1972 1980 1976 1965 1963 1964 1975 1981 1977 1970 1949 1971 1955 1955 1968 1947 1975 1975 1962 1960 1966

Melenicë Baballoq Shtupeq Rogovë Gradicë Prizren Ferizaj Ruhot Sllup Pejë Jeshkovë Hogosht Haraçinë Radafc Lutogllavë Astrazub Popoc Prekaz Rahovec Kaçanik Jasiq

33

1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 2001 1998 1999 1998 1999 2001 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1998

Melenicë Piskotë Shtupeq Rogovë Gradicë Prizren Pashtrik “Bondstill” Koshare Pejë Jeshkovë Pashtrik Sllupçan Radafc Tërstenik Astrazub Smolicë Prekaz Rahoveca Në burg (Dubravë) Zhare


Feniksët e Lirisë

Avdyl Beqiraj Avdyl Brahim Hasani Avdylgafurr. D. Luma Avni A. Hajredini Avni Adem Përgjegjaj Avni Ali Xhabota Avni B. Thaçi Avni Bali Sinanaj Avni Buçaj Avni Dudi Avni H. Shehu Avni Hajdin Klinaku Avni Hodaj Avni Hysni Saraçi Avni Jetullah Dibrani Avni Nezir Ymeri Avni Osman Avdimetaj Avni Rasim Shabani Aze Zekë Brahimaj Azem B. Hajrizi

1966 1926 1969 1963 1966 1969 1976 1978 1980 1975 1976 1973 1976 1969 1977 1975 1968 1972 1961 1970

Greikoc Gjakovë Kaçanik Koshtovë Lumbardh Shtupel Reti Baballoq Lladroc Llaushë Doganaj Bivolak Samadraxhë Bivolak Vaganicë Gllamnik Strellc Dedi Jabllanicë Kotorr

34

1999 Greikoc 1998 Smolicë 1999 Në burg (Dubravë) 2000 Mitrovicë 1998 Isniq 1998 Açarevë 1999 Samadragjë 1998 Deçan 1999 Lladroc 1999 Prishtinë 1999 Doganaj 1999 Strofc 1999 Samadraxhë 1998 Vushtrri 1998 Vërrnicë (Mitrov.) 1998 Vendenis 1998 Në kufi 1998 Mazhiq 1998 Jabllanicë 1998 Radishevë


Feniksët e Lirisë

Azem Babiqi Azem Behluli Azem Kastrati Azem M. Hajdaraj Azem Q. Zymberi Azem Ukë Musliaj Aziz Bajram Gashi Aziz R. Tolaj Abdullah Zenë Jashari Adem Idriz Jasiqi Afrim Nezir Gjokaj Afrim Maliqi Afrim Qamil Shehu Afrim Rrahim Kdrasniqi Ajvaz Kajtaz Jashari Ali Ramadan Jashari Alirizan Selimi Ardian XH. Kelmendi Arif B. Mahmutdemaj Arton Guraliu

1968 Marec 1968 Mushtisht 1945 Nekoc 1974 Abri 1968 Prelloc 1972 Shaptej 1975 Balincë 1965 Potoçan 1982 Prekaz 1952 Jasiq 1977 Terstenik 1968 Dobratin 1977 Dobrashec 1970 Sibovc 1980 Prekaz 1940 Prekaz 1973 Tetovë 1980 Kusuriq 1952 Strellc ? Poradec

35

1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 2000 1999 1998 1998 1999 1999 1998 2001

Prapashticë Maçitevë Zborc Ticë Morinë Gramaçel Koshare Koshare Prekaz Hereç Çiktovë Prishtinp Blinajë Sibovc Prekaz Prekaz Gorozhu Gllavicë Strellc Shkup


Feniksët e Lirisë

Asret Sylë Poniku Avdullah Adem Çerkezi Avdyl Ali Osdautaj Avni Bislim Kutllovci Bafti Nexhip Haxhiu Bahri Fazliu Bahri Ferat Kuqi Bahri Gallopeni Bahti Buçaj Bahti Shala Bahtir Jahiri Bahtjar Avdyl Morina Bahtjar S. Gashi Bajram A. Murati Bajram B. Sallahaj Bajram H. Sylejmani Bajram H. Veliu Bajram Hakif Latifi Bajram Jashar Berisha Bajram Mehmet Aliu

1964 Prizren 1969 Stanovc 1963 Isniq 1977 Sfërçak 1965 Gjylekreshtë 1971 Llaushë 1971 Dolak 1978 Therandë 1956 Lladroc 1969 Mushtisht 1975 Verbicë (Gjilan) 1975 Lubizhdë 1953 H. e Vogël 1937 Llapashticë 1959 Koznik 1965 Sadovinë 1967 Rahovec 1962 Dumnicë 1958 Shtuticë 1968 Likoc

36

1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1999

Prizren Stanovc Myleshc Në Kufi Gorozhup Në kufi Sukë -Balincë Reshtan Lladroc Bukosh Marec Rugovë Zaqisht Llapashticë Rahovec Jezerc Bllot Prishtinë Shtuticë Verbofc


Feniksët e Lirisë

Bajram Metë Kastrati Bajram Rr. Lataj Bajram Rrustem Gashi Bajram Rrustem Gogaj Bajram T. Rexhepaj Bajram Thaçi Bajram Ukë Musliaj Bajram Xh. Musa Bajram Xhemë Zekaj Bajrush R. Mehmeti Baki Sali Pacolli Bardhyl Osmani Bashkim Avdi Leku Bashkim Azemi Bashkim I. Suka Bashkim Idriz Kerolli Bashkim J. Krasniqi Bashkim Kabashi Bashkim Krasniqi Bashkim Mustafë Idrizi Bashkim Qazim Meshi

1955 1974 1974 1943 1968 1963 1969 1981 1963 1972 1955 1972 1972 1967 1976 1971 1962 1979 1977 1967 1966

Polluzhë Carrabreg Vërmicë Deçan Zaberxhë Lubeçevë Shaptej Bajgorë Abri Jabllanicë Marec Gjilan Baicë Zllakuqan Bllacë Polac Hoçë Leshan Zllakuçan Gjakovë Lubozhdë

37

1999 2000 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2001 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999

Skënderaj Deçan Negroc Deçan Açarevë Lubeçevë Shavare (Shalë) Maja e Zezë (Shalë) Abri Rakoc Marec Rahovicë Junik Gorozhup Jeshkovë Në kufi Nagafc Hoxhaj-Shqipëri Në kufi Koshare Lubozhdë


Feniksët e Lirisë

Bashkim R. Vishi Bashkim Ramadan Jasiqi Bashkim S. Emini Bashkim Tahir Muleta Bashkim Xh. Mehmetaj Bashkim Xh. Selishta Basri Hajzer Beqiri Bastri Beqir Hyseni Bastri Canolli Beamir Rr. Memaj Bedri Ahmeti Bedri Bajram Berisha Bedri Bajrami Bedri H. Gashi Bedri Hajdin Mustafa Bedri I. Bislimi Bedri Isuf Deliu Bedri Maloku Bedri Musli Demaku Bedri Veli Shala

1977 1977 1976 1971 1976 1971 1975 1970 1976 1973 1969 1977 1974 1967 1974 1976 1959 1956 1976 1969

Kaçanik Jasiq Vojnovc Korroticë Rudicë Kranidell Okrashticë Skromë Marec Zhur Llapashticë Volljakë Shtedim Arllat Siçevë Ballofc Rezallë Bradash Arbri Gjergjicë

38

1998 1999 1998 1998 1998 1999 1998 199 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998

Jezerc Koshare Planejë Vasilevë Dobërdol Miresh Në kufi Studime Marec Buçe Llapashticë Nafafc Majanc Pashtrik Dobërdol Ballofc Rezallë Bradash Abri Junik


Feniksët e Lirisë

Bedrush A. Gashi Behar Begolli Behetjar Avdyl Morina Behram Hazir Morina Behram S. Behrami Behxhet Brajshori Behxhet I. Karaxha Behxhet Shaban Hamza Bejtë A. Kajdomçaj Bejtë N. Nebihu Bejtë Pajazit Rexhepi Bejtë Xhemajl Rexhepi Bekë Sefer Hadërgjonaj Bekim A. Sylka Bekim Ahmet Doroci Bekim Bekteshi Bekim Fazli Berisha Bekim H. Mani Bekim H. Osmani Bekim Halil Kelmendi

1964 1978 1975 1959 1954 1961 1969 1965 1959 1973 1974 1972 1976 1972 1974 1981 1967 1973 1979 1973

Drenoc Tërnavë Lubizhdë Gllobar Pollatë Sharban Çitak Lugishtë Damanek Korroticë Korroticë Sllup Rahovec Braboniq Samadraxhë Graboc Përpllac Jezerc Llabjan

39

1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999

Drenoc Sharban Rogovë Çirez Pollatë Sharban Gllobar Koshare Koshare Plluzhinë Vasilevë Vasilevë Koshare Rahovec Zmiç (Mitrovicë) Zaqisht Junik Përpellac Jezerc Staradran


Feniksët e Lirisë

Bekim Halit Krasniqi Bekim I. Gashi Bekim Lushaku Bekim Lutfi Thaçi

1975 1976 1978 1968

Negroc Krushë e M. Podujevë Dushanovë

Bekim Fazli Berisha

1967 Graboc

Bekim M. Berisha Bekim Maliqi Bekim Nezir Toverlani Bekim Q. Bytyçi Bekim Salih Alia Bekim Sefer Mavraj Bekim Sh. Isma Bekim Shaban Zenuni Bekim Shaqir Kodra Bekim Shefqet Mazrekaj Bektesh Nuhë Haliti Beqë Binak Lokaj Beqë Sefer Gashi Beqir Brahim Rexhepi Beqir Haxhë Qufaj Beqir Kamer Hyseni

1971 1976 1968 1978 1974 1977 1971 1973 1981 1976 1975 1968 1959 1968 1977 1959

Lez Batllavë Klinac Denjë Hereç Staradran Rahovec Beçiq Prekaz Sllup Gllavotinë Sllup Buçan Çirez Prejlep Skromë

40

1999 1999 1998 1999

Negroc Krushë Dobratin Padesh

1998 Junik 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999

Lez Kaqandoll Koshare Pashtrik Koshare Trubuhoc Rahovec Beçiq Llapushnik Koshare Apterushë Koshare Zhebel Likoshan Prejlep Studime


Feniksët e Lirisë

Beqir Losh Mehmetaj Beqir Nebih Mehaj Beqir Sefë Gashi Beran M. Gashi Besim A. Kabashi Besim Ali Rama Besim Berisha Besim Bilall Ukëhaxhaj Besim Daut Halilaj Besim Hamëz Jashari Besim Isë Vitia Besim Ismail Nuka Besim M. Berisha Besim M. Bishtazhini Besim M. Krasniqi Besim Parallangaj Besim R. Shala Besim Rexhep Muleta Besim Rizah Tiku Besim S. Qarri Besim Saqip Rexhepi

1969 Isniq 1936 Prekaz 1966 Mleçan 1974 Prizren 1972 Opterushë 1963 Batushë 1976 Sharban 1962 Carrabreg 1967 Tërdec 1982 Prekaz 1969 Marec 1972 Mitrovicë 1970 Rogovë 1968 Gjakovë 1972 Negroc 1972 Lugishtë 1963 Jeshkovë 1975 Korroticë 1977 Verbofc 1979 Greiçec 1974 Ferizaj

41

1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1999

Mylyshec Çubrel Në kufi Gorozhup Dubravë Shishman Sharban Carrabreg Llapushnik Prekaz Viti Koshare Rogovë Gjakovë Baicë Lugishtë Jeshkovë Vasilevë Shtuticë Koshare Koshare


Feniksët e Lirisë

Besim Sh. Sopa Besim T. Fazliu Beslim M. Aliaj Besnik L.Begunca Besnik Musë Lajçi Besnik Përzhaku Besnik S. Muçaj Besnik Salih Jasiqi Besnik Veli Maroca Bexhet Ajet Shabani Bilall Ali Shala Bilall Idriz Mazrekaj Bislim Kamer Imeri Bislim Maliq Trepça Bislim Zekolli Blerim Agim Saraçi Blerim Ahmet Likaj Blerim Ali Ahmeti Blerim Bajram Ukshini Blerim Bekteshi

1979 1970 1970 1972 1971 1977 1972 1981 1975 1965 1950 1972 1975 1958 1953 1980 1974 1981 1976 -

Gjurkovc 1999 Koshare 1999 Dujakë 1999 Gabrricë 1998 Pepaj 1999 Studençan 1999 Korishë 1999 Jasiq 1999 Druar 1999 Baks 1999 Ngucat (Malish.) 1998 Drenoc 1998 Gurbardh 1998 Vidishiq 1998 Bllacë 1998 Gllavatin 1999 Irzniq 1998 Kralan 1999 Morinë 1998 Ferizaj 1998

42

Zborc Ferizaj Gllogjan Gabrricë Qafë e Hajles Samadraxhë Vraniq Prishtinë Marec Koshare Në burg (Ferizaj) Prejlep Gurbardh Tamnik Bllacë Strofc Carrabreg Kralan Morinë Në kufi


Feniksët e Lirisë

Blerim Halil Kelmendi Blerim Hamëz Jashari Blerim Hamit Zuçaku Blerim Miftar Durmishi Blerim R. Raka Blerim Ramë Januzaj Blerim Selman Lokaj Blerina Hamëz Jashari Brahim Avdullah Nura Brahim Islam Gashi Brahim Selman Mazreku Brahim Tafë Demaliaj Bujar Beqir Shala Bujar Buzhala Bujar Esat Sylaj Bujar Haki Roka Bujar RexhepVisoçi Bujar Rrahman Neziri Bujar Salih Jasiqi Bujar Sh. Thaçi

1977 1985 1968 1978 1965 1968 1975 1981 1945 1952 1969 1949 1979 1979 1974 1974 1979 1978 1979 1978

Llabjan Prekaz Vushtrri Shipol Kaçanik Dujakë Prejlep Prekaz Prellofc Drenoc Malishevë Strellc Rashiq Budakovë Gjakovë Gjakovë Llukafc (Istog) Tërstenik Jasiq Reti

43

1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Dobrushë Prekaz Vushtrri Shipol Kaçanik Koshare Drenoc Prekaz Prellofc Drenoc Lladrofc Strellc Shishman Budakovë Shishman Gjakovë Vrellë Trubuhoc Zhare Samadraxhë


Feniksët e Lirisë

Burhan M. Dervishaj Burhan M. Zeneli Burim A. Greiqeci Burim Ilaz Vitia Burim Rr. Veliqi Burim S. Rexha Burim Sadik Mustafaj Burim Zenun Hamza Bylbyl Hazir Breqani Bahtije Jashari Baki Shefqet Hoxha Bejzat Zenel Krasniqi Bekim Xhmajl Hysenaj Beqir Bajram Jashari Besim Faiku Bislim M. Aliaj Blerim Ahmet Dërvishaj Blerim Zenë Jashari Brahim Ademi Bujar Hoxha

1980 Irzniq 1975 Kaçanik 1980 Prishtinë 1980 Marec 1981 Polluzhë 1981 Kaçanik 1977 Gllogjan 1981 Smolicë 1974 Markaj ? Prekaz 1970 Domanek 1967 Negroc 1974 Drenas 1958 Prekaz ? Tërnoc 1970 Dujakë 1974 Irzniq 1993 Prekaz 1973 Koshare 1977 Shalë

44

1998 Mylyshec 1999 Kaçanik 1999 Koshare 1999 Viti 1999 Rezallë 1999 Kaçanik 1999 Dashinoc 1998 Smolicë 1999 Shkozë 1998 Prekaz 1999 Verboc 1998 ? 1999 Terstenik 1998 Prekaz 2001 Tërnoc 1999 Gllogjan 1998 Gramaçel 1998 Prekaz 2001 Tanushë 1999 Mekoc


Feniksët e Lirisë

Canë Mehmet Çelaj Cen E. Loku Cen Tafil Dugolli Curr Asllan Aliçki Çaush Sinan Dakaj Dalip H. Alshiqi Dalip Isuf Behra Danush M. Kurtaj Dashmir A. Krasniqi Daut I. Pllana Daut I. Zagragja Daut Rakoci Daut Sh. Dervishi Daut Z. Halilaj Demë Avdyl Shala Demir B. Haziri Demir Demiraj Demir J.Vitia Demush Kamer Mavraj Dervish Sylë Sylaj

1967 1964 1966 1973 1977 1945 1962 1961 1982 1973 1971 1956 1946 1933 1966 1954 1971 1979 1949 1965

Strellc Kaçanik Nekoc Kosuriq Cerovikë Sharban Krushë Gabrricë Gjakovë Bardh i Madh Banjë(Istog) Kaçanik Kopiliq Tërdec Dujakë Jashanicë Samadraxhë Marec Staradran Ratishë

45

1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Strellc Kotlinë Në burg (Ferizaj) Kotradiq Cerovikë Sharban Krushë Në burg ( Dubravë) Qabrat Bardh i Madh Rogovë Rakoc Kopiliq Tërdec Në burg ( Dubravë) Burojë Samadraxhë Viti Kashicë Dubravë


Feniksët e Lirisë

Dinë Rexhep Aliaj Dominik Tush Përgega Driton Azemi Driton G. Loku Driton Kadri Islami Driton Mujë Zeneli Driton Musli Demaku Driton Mustafë Veliu Driton Shaban Ibrahimi Driton Shaban Paçarizi Driton V. Krivaça Dukagjin Ruzhdi Vula Driton Gani Veliu Edmond Hysni Hoxha Ejup Dibran Ukshini Ejup Hasan Dushkaja Ejup Jakup Kryeziu Ekrem Ibër Berisha Ekrem Ramë Berisha Ekrem Sh. Gudaçi

1935 1982 1979 1979 1975 1972 1982 1971 1976 1981 1977 1978 1971 1975 1957 1961 1972 1976 1974 1960

Hereç Gjakovë Bradash Kaçanik Talinofc Piskotë Arbri Mitrovicë Prekaz Dragobil Kamenicë Gjakovë Polac Junik Prekaz Kaçanik Pagarushë Shaptej Ruhot Stagovë

46

1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1997 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Hereç Gllogjan Llapashticë Hani i E. Slivovë Jabllanicë Tërdec Mitrovicë Dubofc Kleçkë Kamenicë Koshare Në Kufi Pustovë Vojtesh Rakoc Senik Shavare Nabërgjan Stagovë


Feniksët e Lirisë

Ekrem Zekë Lulaj Elez Mustafë Berisha Elez Ramë Geci Elfir Behrami Elham Curri Elhami Sh. Hasani Elmaz M. Peci Elmi B. Kamberi Elmi M. Lestrani Elmi Sadri Aliu Elton Gëzim Zherka Emërllah Mexhid Kuçi Emin I. Troshupa Emin Mic Berisha Emin Ruzhdi Kryeziu Emredin I. Çengaj Emri Pajazit Curri Emrush Buzhala Emrush Çeta Emsale Zijadin Frangu Enver Olluri

1980 1976 1951 1977 1981 1973 1964 1981 1976 1964 1979 1976 1969 1945 1975 1964 1971 1968 1972 1981 1979

Berliq Ruhot Llukë Metohi Hani i Elezit Ferizaj Rahovë Reçak Baicë Izbicë Gjakovë Kotlinë Godanc Tërstenik Rogoçicë Prizren Han i Elezit Budakovë Trubohoc Kaçanik Kroimir

47

1998 1999 1999 1999 2001 1999 1999 2001 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998

Mylyshec Jabllanicë Pozhar Kaqandoll Malinë Jezerc Rashan Sllupçan Baicë Jashanicë Junik Kotlinë Belinc Trubuhoc Padesh Jeshkovë Koshare Vraniq Rogovë Rakoc Në kufi


Feniksët e Lirisë

Enver B. Topalli Enver Bytyçi Enver E. Duraku Enver Hasan Avdimetaj Enver Hasan Halilaj Enver Hyzri Rashiti Enver Istref Musa Enver Jahir Tahiri Enver Malë Dobraj Enver Metë Kastrati Enver N. Maloku Enver Nebi Buçaj Enver Sh. Berisha Enver Sh. Miftari Enver Sinan Bajra Enver T. Gashi Enver Tahir Alaj Ernest S. Zariqi Ersan M. Mazreku Esat Ali Shabani

1959 1977 1979 1969 1962 1977 1971 1977 1968 1958 1960 1975 1970 1974 1973 1960 1975 1972 1981 1966

Greme (Ferizaj) Peçan Krushë Strellc Gllogjan Petrovë Vushtrri Strofc Carrabreg Polluzhë Batllavë Dushanovë Siçevë Verbicë (Gjilan) Izbicë Shtime Drenoc Prishtinë Prizren Sferkë

48

1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999

Në burg (Dubravë) Semetisht Pagarushë Strellc Gllogjan Reçak Melenicë Qyqavicë Dashinoc Galicë Batllavë Dushanovë Grashticë Verbicë Izbicë Shtime Loxhë. Koshare Reti Trubuhoc


Feniksët e Lirisë

Esat Berisha Esat I. Berlajolli Esat Maliq Imeri Esat Muhamet Meholli Esat Rr. Kastrati Esat Sami Axhami Eset H. Ibrahimi Eset I. Maloku Eset Xhafer Ibishi Eshfredin R. Kastrati Estref Ramadan Emini Edmond Hysni Dabiçaj Ejup Tafil Kosumi Elfije Sadik Jashari Elheme Jashari Emin P. Sinani Emin Sadri Krasniqi Enver Salik Kukaj Fadil A. Krasniqi Fadil Bajram Jakupi

1965 Godishnjak 1971 Pejë 1977 Shipol 1976 Melenicë 1978 Zatriq 1967 Kaçanik 1967 Dumnicë 1957 Bradash 1969 Bajgorë 1979 Drenoc 1973 Belinc 1976 Prejlep 1976 Stanofc 1970 Prekaz 1953 Prekaz 1949 Murgull 1947 Negroc 1955 Terstenik 1966 Negroc 1974 Livoç

49

1999 Dyz 1998 Drelaj 1999 Shipol 1999 Melenicë 1998 Zatriq 1999 Llanisht 2000 Klinë 1999 Bradash 2000 Lugmir 1998 Drenoc 1999 Belinc 1998 Gllogjan 1999 Gorozhub 1998 Prekaz 1998 Prekaz 1999 Murgull 1999 Negroc 1999 Poklek 1998 Negroc 1999 Livoç


Feniksët e Lirisë

Fadil Bajram Nimani Fadil Bajrush Rashiti Fadil Elshani Fadil Halil Maloku Fadil Ismet Deliqi Fadil Kabashi Fadil M. Balaj Fadil Muhamet Balaj Fadil R. Ferati Fadil S. Krasniqi Fadil Sejdiu Fadil Tafil Franca Fadil Xhevat Bunjaku Fadil. Izahir Çaka Fahri Bici Faik Ali Dragaj Faik B. Hajrizi Faik Beqir Çabrati Faik H. Rama Faik Ibrahimi Faik Imer Goxhuli

1967 1975 1956 1978 1956 1959 1979 1977 1963 1968 1972 1968 1966 1961 1979 1979 1972 1982 1972 1981 1976

Gjakovë Petrovë Sopi Gjocaj Mitrovicë Sopi Rimanishtë Korishë Randbravë Pastasel Bradash Mitrovicë Biçec Bobaj Prishtinë Leqinë Kotor Planejë Rahovec Kumanvë Makërmal

50

2001 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 2001 1999

Vaksincë Pashtrik Sopi Koshare Vaganicë Bukosh Rimanishtë Pashtrik Randobravë Pastasel Kaqandoll Shipol Biçec Rakoc Prishtinë Leqinë Radishevë Koshare Rahovec Mateç Tërstenik


Feniksët e Lirisë

Faik Jahë Ukëhaxhaj Faik Qabrati Faik Tafil Mjekiqi Faruk Brahim Murati Faruk I. Rama Faruk Kamer Elezi Faruk Nazmi Beqiri Faruk Vesel Dogani Faruk Zymer Zekaj Fatime Hamëz Jashari Fatime Zeqir Hetemi Fatmir Avdyl Horuni Fatmir F. Berisha Fatmir H. Hyseni Fatmir Ibishi Fatmir Hajrush Ahmeti Fatmir Haki Kërçeli Fatmir Imer Hoti Fatmir Jonuz Krasniqi Fatmir R. Isufi Fatmir Rexhep Doçi

1963 1982 1964 1981 1976 1977 1974 1968 1978 1989 1977 1956 1969 1976 1964 1976 1969 1974 1974 1970 1978

Carrabreg Planejë Grabofc Treboviq Shkabaj Gjergjevik i V. Ceceli Kaçanik Radafc Prekaz i Po. Bistricë( Shalë) Biçec Prizren Sllatinë Uglar Lubovec Softaj Jashanicë Pagarushë Qikatovë Tropojë

51

1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 2001 1998 1999 1998 1999 1998 1998

Carrabreg Pashtrik Grabofc Sejnovë Shkabaj Grabanicë Melenicë Rakoc Jabllanicë Prekaz i Po. Gllanasellë Kaçanik Jeshkovë Guri Bardhë Konçul Lubovec Koshare Burojë Pagarushë Baicë Smolicë


Feniksët e Lirisë

Fatmir Sh. Selmani Fatmir Smajl Nimanaj Fatmir Xh. Shala Faton Nazif Xhylani Faton Qerim Gashi Faton Zeqir Nikqi Fatos E. Zhuniqi Fatos Muhamet Ademaj Fatos Sherif Krasniqi Fazli Binak Beqiri Fazli Fetahu Fazli Halit Krasniqi Fazli Haxhi Jakupi Fazli Kabashi Fehmi Bajrush Rama Fehmi Kastrati Fehmi M. Lladrovci Fehmi Miftar Shala Fehmi Nazif Demiqi Fehmi Vesel Preteni

1976 1973 1971 1981 1978 1978 1955 1980 1970 1952 1971 1974 1971 1961 1976 1978 1956 1977 1972 1974

Repë Gllogjan Kopiliq Baicë Sferkë Hereç Bellacerkë Katundi i Ri Negroc Açarevë Podujevë Negroc Baks Mohlan Likoc Kishnarekë Gllanasellë Cërmjan Abri Melenicë

52

1999 Repë 1999 Zhebel 1998 Kopiliq 1998 Junik 1999 Sferkë 1999 Shtupeq 1999 Bellacerkë 1999 Padesh 1998 Negroc 1999 Açarevë 1999 Surdull 1999 Negroc 1999 Dashefc 1999 Dubravë 1999 Rakinicë 1998 Lladroc 1998 Gllanasellë 1999 Kralan 1999 Beleg 1999 Tamnik


Feniksët e Lirisë

Fehmi Ymer Berisha Fehmi Zukë Fetahu Feim A. Gashi Feim Morina Fejsal Skënder Hoti Fejzë Feriz Ramadani Fekë Fejzë Durmishi Ferat B. Aliu Ferid Esat Curri Feride Ramadan Jashari Feriz A. Susuri Feriz Bibaj Feriz F. Guri Feriz Hasan Blakaj Feriz R. Selimi Feriz Sh.Thaçi Ferki Ali Aliu Fetah Adem Selca Fetah Ali Kiqina Fetah Gega

1964 1979 1971 1966 1978 1975 1954 1980 1974 1954 1969 1974 1970 1964 1966 1975 1970 1971 1976 1966

Rogovë 1998 Çirez 1999 Drenoc 1998 Samadraxhë 1998 Krushë 1998 Shtuticë 1998 Rakinicë 1998 Përpellac 1999 Mazgit 1999 Prekaz 1998 Zhur 1999 Lladrofc 1999 Nikaj 1999 Vrellë 1999 Radishevë 1998 Llapushnik 1999 Pantinë 1999 Beran 1999 Baicë (Gllogovc) 1999 Studençan 1999

53

Rogovë Shtuticë Bellacerkë Shqipëri Tuzus (Prizren) Shtuticë Rakinicë Përpellac Grabofc Prekaz Jeshkovë Lladrofc Gorancë(Kaçanik) Lubozhdë Vitak Llapushnik Kçiç Gllavicë Baicë Shirokë


Feniksët e Lirisë

Fetah Hasan Krasniqi Fetah O. Rexhepi Fetah S. Sylejmani Fetah Sylejman Sylejmani Feti J. Haxholli Fisnik Bajram Salihu Fitim Adem Jashari Fitim I. Duraku Fitim Selman Rexha Fitush Rr. Kukaj Fitush Rrustem Kukiqi Flamur Perteshi Florim Baki Maliqi Florim Elez Sejdiu Florim Nebih Krasniqi Florim S. Imeri Flurim Gashi Françesko Giuseppe Bider Fadil Agush Kuçi Faik Tahir Jashari

1972 1954 1968 1968 1975 1978 1981 1975 1981 1982 1982 1982 1977 1976 1979 1976 1969 1961 1974 1963

Gjergjevik Randobravë Shajne Shajne Marec Morinë Prekaz Krushë Jabllanicë Prishtinë Prishtinë Duhël Ferizaj Smolicë Drenoc Zllatar Mohlan Itali Lutogllavë Prekaz

54

1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1968 1999 1999 1998

Dobrosh Randobravë Gorozhup Koshare Viti Koshare Prekaz Pagarushë Rakoc Koshare Në Kufi Greiçec Koshare Shishman Drenoc Zllatar Budakovë Koshare Istog Prekaz


Feniksët e Lirisë

Fatime Bazaj Fatime Sadik Jashari Fatmir Dalip Selmani Faton Vesel Sharani Fitim Dinë Jakupaj Gafurr Xh. Loku Gani Bislim Musa Gani Halit Helshani Gani Hamdi Saramati Gani Hasan Zogaj Gani Kastrati Gani Musë Balaj Gani Paçarizi Gani Qerim Kelmendi Gani Ramadan Smajli Gani Salih Uka Gani Vehbi Bajrami Gani Xh. Paçarizi Gani Xhemë Paçarizi Ganimete A. Xhylani

1979 1972 1976 1978 1975 1949 1964 1955 1968 1973 1975 1960 1964 1948 1972 1972 1966 1967 1967 1979

Prekaz Prekaz Gllamnik Gërdoc Cerovikë Paldenicë Bajgorë Kroikovë Petrovë Rixhevë Nekoc Isniq Lubizhdë Lutogllavë Zhebel Ticë Randobravë Lubizhdë Lubizhdë Baicë

55

1998 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998

Prekaz Prekaz Llapashticë Dyz Negrovc Paldenicë (Kaçanik) Bajgorë Në kufi Gorozhup Në kufi Luzhnicë Isniq Bellacerkë Tërstenik Rogovë Ticë Randobravë Rahovec Sopniq Açarevë


Feniksët e Lirisë

Gaspër Ndue Karaçi Gazmned Arifi Gazmend Aliaj Gazmend Fazli Imeri Gazmend Hasan Ramaj Gazmend Hysen Mehmetaj Gazmend Qerim Baliu Gazmend Selman Lokaj Gazmend Zenel Berisha Gazmend Zeqir Zeqiri Genc Mustafë Bytyçi Gëzim Hamza Gëzim F. Mullabazi Gëzim H. Morina Gëzim Hajdin Duçi Gëzim Hamza Gëzim Haxhi Morina Gëzim Miftar Pepshi Gëzim Qazim Ademaj Gëzim Rasim Rama Gëzim S. Sahiti

1961 1983 1978 1976 1972 1978 1977 1974 1968 1972 1971 1963 1977 1976 1975 1963 1976 1977 1981 1978 1974

Ujzë Tanushë Mushtisht Ponoshec Hereç Gllogjan Mitrovicë Prejlep Pejë Kopiliq Gjakovë Rahovec Rahovec Arllat Ponoshec Rahovec Gjergjicë Junik Ratish Kollë Pojatë (Ferizaj)

56

1999 2001 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999

Bishtazhin Malinë Mushtisht Në burg (Dubravë) Koshare Gllogjan Vaganicë Drenoc Koshare Kopiliq Vrojtore Rahovec Rahovec Koshare Smolicë Rahovec Molliq Ponoshec Rogovë Strofc Koshare


Feniksët e Lirisë

Gëzim Shaban Dervishaj Gjokë Hilë Ndrecaj Gjylsere Sahiti Gursel H. Sylejmani Habib A. Zeka Habib B. Sejdiu Habib Halil Berisha Habib J. Gashi Habib Zogaj Hadie M. Spahiu Hafir Elshani Hafir Imri Bajrami Hajdar A. Shala Hajdar Idriz Ademi Hajdar Ramadan Lokaj Hajdar Ramadan Thaçi Hajdar Sylë Agaj Hajdin Misin Abazi Hajdin S. Haliti Hajredin Bajrami Hajriz Haxhi Morina

1978 1962 1978 1961 1956 1964 1965 1979 1973 1966 1963 1980 1977 1974 1975 1962 1945 1968 1961 1962 1973

Irzniq Bitesh Hotël Sadovinë Rakinicë Smirë Gurbardh Nagafc Lladrofc Rahovec Sllapuzhan Zborc Hatmagje Ponoshec Sllup Hereç Deçan Zhabel Orllan Leletiç Drenoc

57

1998 1999 2001 1998 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1998 2000 1999 1999 1999 1998

Gerdajë Dubravë Nakushtak Jezerc Kaqandoll Smirë Rahovec Hoçë Luzhnicë Bellacerkë Vraniq Pashtrik Jashkovë Smolicë Koshare Koshare Gramaçel Zhabel Orllan Blinajë Drenoc


Feniksët e Lirisë

Hajriz Muhadin Muhadini Hajrullah S. Abdullahu Hajrush Avdullah Demaj Hajrush Mehmet Elezaj Hajrush R. Berisha Haki Abaz Ahmetxhekaj Haki Ali Krasniqi Haki Behlul Prokshi Haki Dinë Kameraj Haki Liman Krasniqi Hakif Zejnullahu Halil Bajraktari Halil Haxhi Alia Halil Islam Thaçi Halil Mehmet Bajraktari Halil Meta Halil Muhamet Gashi Halil N. Ahmetaj Halim M. Çallapeku Halim R. Bajraktari

1971 1949 1974 1973 1958 1975 1959 1974 1963 1973 1962 1969 1975 1951 1969 1967 1972 1970 1958 1978

Dremjak Krilevë Dobrushë Radafc Brestofc Rudicë Vranoc Verbofc Lebushë Negroc Lladrofc Kodrali Çifllak Gllogoc Kroimir Landovicë Kabash Tërstenik Gllogoc

58

1999 Mollapolc 1999 Krilevë 1999 Beleg 1999 Lubozhdë 1999 Brestofc 1998 Dobërdol 1999 Lajthi (Gllogovc) 1999 Verbofc 1998 Lebushë 1998 Negroc 1997 Pestovë 1999 Koshare 1998 Kodrali 1999 Strellc 1999 Molliq 1999 Divjakë 1999 Burrel 1999 Kabash 1999 Gllobar 1999 Kosmaç


Feniksët e Lirisë

Halim Sefer Brahimi Halit Asllan Asllani Halit Qerkin Salihu Halit R. Coka Halit Rizah Coka Hamdi Berisha Hamdi Bilall Çeta Hamdi Brahim Sheremeti Hamdi Gashi Hamdi Ibish Berisha Hamdi Ismet Krsaniqi Hamdi K. Hasani Hamdi Kadri Ferati Hamdi Qazim Ferati Hamdi Qemajl Hajrizi Hamdi S. Sejdiu Hamdi Sadri Berisha Hamëz Ali Thaçi Hamëz Arif Ukaj Hamëz Shaban Jashari

1969 1961 1967 1974 1974 1958 1968 1976 1932 1977 1966 1940 1971 1959 1973 1958 1958 1963 1955 1950

Kozhicë Brovinë Druar Ballore (Tiranë) Tiranë Carravran Trubohoc Shipol Peçan Ruhot Zhilivodë Kllodernicë Çirez Sfarçak Strofc Repë Gurbardh Xerxë Romajë Prekaz

59

1999 1998 2000 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998

Kozhicë Smolicë Vushtrri Ratishë Ratishë Rahovec Kashicë Në kufi Semetisht Rogovë Studime Kllodernicë Verbofc Studime Apterushë Repë Rahovec Koshare Pashtrik Prekaz


Feniksët e Lirisë

Hamit Halit Lladrofci Hamit Hysen Jashari Hamit Maliq Hyseni Hamit Shaip Thaçi Hamzi Bytyçi Hamzi Hysen Zyberi Hanif Ali Muja Hanumshahe A. Abdullahu Harun Nebih Beka Harun Sh. Kosumi Hasan Bajram Hasani Hasan Bajram Tahiri Hasan Hazir Osmani Hasan R. Jashari Hasan S. Dema Hasan Sali Çerkini Hashim N. Gashi Hashim Qazim Zeka Hasim J. Maliqaj Hasim Misin Halilaj Hasim S. Berisha

1920 1934 1953 1970 1965 1976 1964 1961 1951 1982 1971 1953 1972 1976 1970 1975 1962 1955 1966 1973 1957

Gllanasellë Prekaz Oshlan Landovicë Peçan Madanaj Struzhë Gjilan Gushafc Sllupçan Poklek Hereç Nivokaz Brecë Pollatë Zaskok Landovicë Vojnik Billushë Gllogjan Lez

60

1998 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 2001 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998

Gllanasellë Prekaz Oshlan Jeshkovë Peçan Madanaj Stuzhë Zhegoc Koshare Poklek Koshare Deve Ahishtë Pollatë Koshare Landovicë Turiçec Lubiçevë Zhebel Lez


Feniksët e Lirisë

Hasip Emerllahu Haxhi Hajdar Kleçka Haxhi Halil Hoti Haxhi Haxhaj Haxhi Mustafë Tolaj Haxhi R. Krasniqi Haxhi Shala Hazir Avdyl Mala Hazir Selimaj Hazir Selman Kryeziu Haziz Rasim Tolaj Hetem A. Hasaj Hetem Cenë Rexhaj Hida I. Hoti Hidajet Hasan Mazreku Hidajete Rifat Jashari Hilmi Binak Morina Hilmi H. Hoti Hilmi Isa Shala Hilmi Osman Bërdynaj Hilmi Sokol Sheqiri

1961 1976 1967 1967 1960 1964 1973 1941 1954 1945 1965 1964 1969 1976 1975 1980 1954 1980 1978 1966 1967

Hotël Kleçkë Rogovë Greikoc Prejlep Prapaçan Kleçkë Tipla Greikoc Bubavec Prizren Gabrricë Jab. Krushë Gotiq Prekaz Vrojakë Carrallukë Dubovik Radafc Baks

61

2001 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1998 2001 1998 1999 1999

Mateç Rugovë Pashtrik Gallushë Voksh Prapaçan Rugovë Bajram Curr Gorozhup Bubavec Padesh Gajre Në kufi (M. Zi) Pashtrik Semetisht Prekaz Bratatin Hotël Mylyshec Radafc Verbofc


Feniksët e Lirisë

Himë Rasim Haradinaj 1981 Gllogjan 1998 Gllogjan Hisen N. Rexhepi 1970 Celinë 1999 Jeshkovë Hyra Emini 1975 Ferizaj 2001 Gosivarë Hysen Avdyl Ademi 1944 Molliq 1999 Koshare Hysen Hoti 1976 Samadraxhë 1999 Samadraxhë Hysen Kadri Bujupaj Istog 1998 Bishtazhin Hysen Malë Arifi 1964 Pacaj 1998 Dobrosh Hysen Mon Mehmeti 1967 Gjakovë 1999 Bogiqe Hysen Rifat Sopi 1972 Janqist 1999 Magjare Hysen Rr. Elezi 1948 Sllatinë 1999 Sllatinë Hysen Shaban Salihaj 1975 Shushicë (Istog) 1998 Shushicë Hysen Ukë Komoni 1980 Dardania 1998 Gorozhup Hysni Emin Berisha 1979 Tërstenik 1999 Trubuhoc Hysni H. Jetullahu 1954 Damanek 1998 Në kufi Hysni Idriz Dvorani 1971 Tërstenik 1999 Verbofc Hysni Kajtazi 1979 Tërnë 1998 Koshare Hysni Murseli 1966 Nekoc 1998 Murg Hysni Nezir Bilalli 1972 Shtuticë 1999 Shtuticë Hysni R. Morina 1971 Landovicë 1999 Dobërdelan Hysni Sadik Ramaj 1975 Loxhë 1999 Devë Hysni Shaip Kajtazi 1979 Tërrn (Ferizaj) 1998 Koshare

62


Feniksët e Lirisë

Hysni Sylë Temaj Hysni Xh.Duraku Hysni Xheladin Dautaj Hyzri H. Talla Hafije Jashari Hajrie Jashari Halil Bajram Jashari Halil Ukë Ukaj Halim Rr. Statovci Halit Sokol Çallapeku Hamdi Hajzer Çallapeku Hamdi Sadik Jashari Hamide Jashari Hamit Hus Jashari Hamit Maliq Hyseni Hanife Zymer Jashari Hisa Fazliu Hysni Shaban Salihaj Ibër Sherif Metaj Ibish Daut Mavraj

1976 1961 1976 1963 1938 ? 1960 1974 1971 1965 1951 1965 1928 1936 1953 1982 1974 1981 1962 1963

Kushnin Krushë Deçan Podujevë Prekaz Prekaz Prekaz Ceovikë Batllavë Terstenik Terstenik Prekaz Prekaz Prekaz Oshlan Prekaz Gostivar Shushicë Hereç Staradran

63

1999 1998 2000 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1988 2001 1998 1999 1999

Koshare Pashtrik Carrabreg Prishtinë Prekaz Prekaz Prekaz Cerovikp Batllavë Terdec Terstenik Prekaz Prekaz Prekaz Oshlan Prekaz Tanushë Shushicë Dubravë (Istog) Trubuhoc


Feniksët e Lirisë

Ibrahim Beqir Shabani Ibrahim Kadri Asllani Ibrahim Krasniqi Ibrahim M. Osmani Ibrahim M. Uruçi Ibrahim Mazreku Ibrahim Sylë Nikçi Ibrahim Xh. Pacolli Ibrahim Z. Mushkolaj Idriz Bajram Ngucati Idriz Halil Balaj Idriz Hamit Gajraku Idriz Mehmet Mehmeti Idriz Salih Salihu Igballe Rifat Jashari Ilaz Bali Hyseni Ilaz Maliq Javori Ilaz Selimi Ilaz Smajl Kodra Ilir Ahmet Hoxha

1962 1973 1956 1977 1968 1969 1958 1960 1954 1952 1952 1945 1969 1955 1987 1915 1962 1958 1966 1979

Vojnoc 1998 Devë 1999 Grashticë 1999 Prizren 1998 Bresalc 1999 Malishevë 1999 Shtupeq 1999 Marec 1999 Deçan 1998 Polac 1998 Gllarevë 1998 Gajrak 1999 Reçak 1999 Ticë (Skënderaj) 1998 Prekaz 1998 Kaqanoll 1998 Llazicë 1998 Repë 1999 Prekaz 1999 Dushanovë 1999

64

Dremjak Shishman Grashticë Lez Marec Lladroc Kukës Verbicë (Gjilan) Deçan Jabllanicë Vuçak Gajrak Shtime Ticë Prekaz Kaqanoll Gjergjicë Repë Verbofc Koshare


Feniksët e Lirisë

Ilir Ali Sadriaj Ilir E. Zharku Ilir Hazir Asllani Ilir Hoxha Ilir Konushefci Ilir Masar Hoxha Ilir Mazllum Soba Ilir Rexhep Merturi Ilir Sinan Koca Iljas Mehmeti Ilmi B. Morina Ilmi Bytyçi Ilmi Ismail Bahtiri Ilmi Sadri Malushaj Ilvi Kemajl Demiri Imer Alushani Imer Fazli Dvorani Imer Fazli Vila Imer Isak Kryeziu Imer Isuf Lokaj Imer Ramë Krasniqi

1972 1976 1969 1979 1969 1981 1971 1970 1950 1977 1954 1971 1965 1964 1973 1964 1957 1958 1955 1970 1957

Kosuriq Biçec Makërmal Prizren Llugë Cërmjan Gjakovë Klinë Polac Mateç Vranjak Nishor Blaç Kotradiq Smirë Komaran Tërstenik Hani i Elezit Pagarushë Sllup Carrallukë

65

1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999 2001 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998

Kusuriq Rakoc Në kufi Koshare Bajram Curr Gërgicë Kralan Rogovë Tërstenik Mateç Vranjak Leshan Koshare Koshare Smirë Llapushnik Verbofc Drenushë Koshare Koshare Bllacë


Feniksët e Lirisë

Imer Sadik Shala Imer Sylë Jetishi Imri Elezi Imer Sylë Ahmeti Imri H. Halili Imri P. Curri Indrit Cara Isa Adem Ferati Isa Ahmeti Isa Havolli Isa Kastrati Isa Lushë Kuqi Isa M. Morina Isa Olluri Isa Zymer Tafaj Isak Adem Hoti Isë Hajdin Balaj Isë Salihaj Isë Shaban Mernica Isen R. Elezi Islam Azem Asllani

1971 1978 1978 1953 1976 1971 1971 1979 1969 1943 1947 1955 1958 1979 1957 1974 1972 1952 1948 1963

Miradi 1999 Katund i Ri Shkup Katund i Ri Gaçkë Hani i E. Kavajë Çirez Hotël Llapashticë Hogosht Deçan Vranjak Kroimir Junik Krushë Isniq Shushicë (Istog) Veskofc Sllatinë Makërmal

66

Miradi (Fushë K.) 1999 Katund i Ri 2001 Në Kufi 1999 Katund i Ri 1999 Jezerc 1999 Koshare 1999 Gallushë 1999 Verbofc 2001 Mateçë 1998 Llapashticë 1999 Marec 1998 Deçan 1998 Pashtrik 1998 Në kufi 1998 Junik 1998 Pashtrik 1998 Mylyshec 1998 Shushicë 1999 Pasomë 1999 Sllatinë 1999 Tërstenik


Feniksët e Lirisë

Islam H. Neziraj Islam Halil Ademaj Islam Kastrati Islam Rekaliu Islam Rexhep Krasniqi Islam Sali Berisha Ismail I. Kuçi Ismail M. Gashi Ismail Milaim Raka Ismajl A. Luma Ismajl Ahmetaj Ismajl Bytyçi Ismajl I. Kuçi Ismajl Istref Isufi Ismet Haxhi Prokshi Ismet Asllani Ismet Daut Hoti Ismet Dërguti Ismet Hamit Rrahmani Ismet Hasan Osmani

1981 1954 1964 1975 1957 1969 1978 1967 1955 1975 1974 1954 1978 1959 1953 1955 1975 1971 1962 1957

Mollopolc Jabllanicë Kishnarekë Dobratin Gjakovë Çallapek Kotlinë Krushë Kaçanik Kraishtë Maçitevë Arllat Kotlinë Shtuticë Verbofc Prapashticë Krushë Brainë Açarevë Izbicë

67

1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998

Reçak Rakoc Berishë Dobratin Beleg Gllavicë Kotlinë Nagafc burgu (Ferizaj) Reçak Maçitevë Bukosh Kotlinë Baks Verbofc Lypian Pashtrik Obrançë Klinë (Skënderaj) Izbicë


Feniksët e Lirisë

Ismet Hazir Ukaj Ismet J. Haliti Ismet Jashari Ismet Kodra Ismet Latifi Ismet M. Beqiri Ismet M. Gashi Ismet Mustafa Ismet Mustafë Bicaj Ismet R. Aliu Ismet S. Spahiu Ismet Sadik Rama Ismet Salih Uka Ismet Sokol Morina Isuf Ademi Isuf Balaj Isuf Brahim Dinaj Isuf Camë Mazrekaj Isuf Ferizi Isuf Isa Mula Isuf Muharrem Sadikaj

1976 Strellc 1943 Balincë 1967 Kumanovë 1977 Leshan 1978 Majanc 1956 Peran 1967 Krushë Çerkez 1958 Vrellë (Istog) 1981 Greme 1957 Vitak 1964 Çirez 1958 Ticë 1959 Qeskovë 1959 Kushevicë 1958 Korishë 1975 Skivjan 1938 Voksh 1951 Prapashticë 1954 Vitak 1974 Shushicë (Istog)

68

1998 1998 1998 1999 2001 1999 1999 1999 1999 2000 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998

Strellc Balincë Luzhnicë Samadraxhë Mateç Peran Nagafc Koshare Vrellë Dobrosin Vitak Verboc Hade Pejë Mramor Skorobisht Skivjan Voksh Lisicë (Podujevë) Vitak Padalishtë


Feniksët e Lirisë

Isuf Pollomi Isuf R. Berisha Isuf R. Morina Isuf Ramadan Ahmeti Isuf Shaban Aliçkaj Isuf Shaban Rexhaj Isuf Tahir Olluri Izahir G. Troni Izair Mustafë Berisha Izet Ali Beqiraj Izet Islam Morina Izet Rexhep Shatri Izja I. Loku Igball Rifat Jashari Ilir Durmishi Ilir S. Lushtaku Ismajl Mehmeti Jaha T. Hasani Jahë Sali Kabashi Jahir Sadik Agushi

1963 1968 1950 1945 1975 1951 1959 1960 1932 1980 1961 1969 1976 1984 1978 1972 1982 1971 1968 1948

Herticë Drenoc Grabanicë Stubëll Llaushë Graboc Rakovinë Kovaçec Lez Baballoq Astrozub Tomoc Kotlinë Prekaz Shajkovc Prekaz Tetovë Bërvenik Zahaç Drenoc

69

1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 2001 1999 1998 1999

Herticë Dubravë Grabanicë Stubëll Llaushë Qyshk Rakovinë Kaçanik Lez Koshare Koshare Vrellë Kotlinë Prekaz Prishtinë Prekaz Totovë Kalinë Zahaç Në burg (M. e Sremit)


Feniksët e Lirisë

Jahir Shaban Mazreku Jahja Rehan Danuza Jakup Bajram Demaliaj Jakup Sokol Agushi Januz Mehmet Krasniqi Januz Qazim Zejnullahu Januz S. Zeneli Januz Zenë Jashari Jashar Zejnullah Jashari Jehona S. Raka Jemin M. Musliu Jetë Hasani Jeton A. Kabashi Jeton Avdyl Tërstena Jeton Idriz Dedushaj Jeton Idriz Hoxha Jeton Kabashi Jeton Zeqir Dabiçaj Jetullah Kastrati Jetullah M. Islami

1969 1971 1981 1963 1971 1975 1942 1959 1962 1976 1974 1956 1982 1974 1975 1973 1982 1975 1978 1950

Malishevë Rahovec Srellc Drenoc Dushanovë Gjylekreshtë Sharban Strofc Strofc Kaçanik Shtime Godanc Opterushë Vushtrri Pejë Cërmjan Opterushë Prejlep Obrançë Dyz (Podujevë)

70

1998 1999 1999 1998 1999 1999 1997 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999

Rahovec Bërkoc Strellc Drenoc Koshare Koshare Në spital Qyqavicë Shishman Rakoc Budakovë Resinoc Samadraxhë Pantinë Dashinoc Cërmajn Samadraxhë Prejlep Obrançë Dyz


Feniksët e Lirisë

Jonuz M. Krasniqi Jonuz Q. Zejnullahu Jusuf H. Pollomi Jusuf Ibush Hoxha Jusuf Maliq Balaj Jusuf Skënder Kelmendi Jusuf Z. Ferizi Kadri A.Trena Kadri Çollaku Kadri Haki Ademaj Kadri Jahir Gashi Kadri Kokollari Kadri Miftar Mehmeti Kadri Muhamet Berisha Kadri Qerimi Kadri R. Karaçica Kadri Selim Latifaj Kadri Shyqëri Syla Kadrush H. Ilazi Kamer Alush Bacaj

1971 1975 1963 1967 1958 1975 1951 1969 1981 1975 1980 1965 1975 1966 1968 1965 1977 1967 1966 1958

Arbanë Gjylekar Herticë Komaran Korishë Shaptej Prapashticë Kaçanik Bllacë Petrovë Balincë Budakovë Prekaz Pozhar Katunishtë Gllanasellë Prejlep Reçak Firajë Gremnik

71

1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999

Koshare Koshare Herticë Koshare Skorrobisht Shaptej Prapashticë Rakoc Ngucat Pashtrik Në kufi Dardhishtë Dubofc Shishman Pakashticë Gllanasellë Gerdaja Reçak Koshare Shupkofc


Feniksët e Lirisë

Kapllan A. Tahiri Kasim Ibish Uka Kasim Rexhep Shala Kasim S. Zhuniqi Kastriot Sahit Baftiu Kemail H. Thaçi Kemajl H. Hazizi Kemajl H. Kolshi Kemajl R. Hetemi Kenan Idriz Halimi Kjani M. Bela Kolë Gjon Lleshi Korab Masar Binxhiu Kreshnik Avdi Ademaj Kujtim Avdyl Çollaku Kujtim Hajzer Ahmeti Kujtim Sinan Krasniqi Kurtish B. Hasani Kushtrim Adem Jashari Kushtrim N. Hoxha

1964 1970 1981 1985 1955 1970 1966 1968 1978 1965 1967 1961 1982 1978 1981 1976 1957 1984 1978

Radishevë Ponoshec Ruhot Bellacerkë Gjilan Runjevë Lubishtë (Viti) Doganaj Ferizaj Gjylekreshtë Kaçanik Vraniq Gjakovë Katund i Ri Baballoq Ternafc Domanek Randobravë Prekaz Gjakovë

72

1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999

Vitak Koshare Bishtazhin Bellacerkë Zhegoc Runjevë Verban Biçec Jezerc Suharekë Rakoc Vraniq Koshare Padesh Kralan Mitrovicë Senik Randobravë Prekaz Gjakovë


Feniksët e Lirisë

Kadri R. Dushi Kajtaz Jashari Labinot G. Krasniqi Labinot Hysni Morina Latif Beqir Lajçi Latif Shukaj Lavdim Rexhep Likaj Lec Bislim Ukaj Liman Aziz Rekaj Liman Gegaj Liman Latif Morina Lirie Hamëz Jashari Llokman Neziri Luan Avdi Smajli Luan Binak Krasniqi Luan H. Krasniqi Luan Hilmi Haradinaj Luan Islam Nimanaj Luan Isuf Qerimaj Luan Ramë Çelaj Luan Ruzhdi Gashi

1948 Lumi i Madh 1954 Prekaz 1978 Carrallukë 1981 Loxhë 1969 Pepaj 1981 Samadraxhë 1978 Carrabreg 1954 Gradicë 1973 Prelez 1965 Fshat i Ri 1975 Drenoc 1983 Prekaz ? Hotël 1978 Jabllanicë 1975 Tërstenik 1976 Hoçë 1973 Gllogjan 1978 Gllogjan 1980 Gllogjan 1977 Strellc 1977 Hoçë

73

1999 Nadakoc 1998 Prekaz 2001 Mateç 1998 Loxhë 1999 Pepaj 1999 Samadraxhë 1998 Carrabreg 1998 Qyqavicë 1999 Koshare 1998 Rahovec 1999 Në kufi 1998 Prekaz 2001 Hotël 1999 Rogovë 1999 Kashicë 1999 Nagafc 1997 Në kufi 1999 Zhebel 1999 Shaptej 1999 Strellc 1999 Koshare


Feniksët e Lirisë

Lulëzim Sh. Guta Lulëzim Bylykbashi Lulëzim Gani Morina Lulëzim J. Jashari Lulëzim Nail Veselaj Lulëzim O. Rexhepi Lulëzim Veseli Lumni Musë Surdulli Lumnie Sh. Raka Lutë Sh. Vitia Lutfi Avdush Musiqi Lutfi H. Bilalli Lutfi S. Haxhidema Liman Sinan Koca Lutfi Latif Krasniqi Mahi Sh. Loku Mahir Haxhi Lajçi Male Avdyl Zenaj Maliq Fetah Ademi Maliq Hamëz Karaçica

1980 Jezerc 1975 Samadraxhë 1972 Hallaç i V. 1975 Batllavë 1976 Reçan 1964 Randobravë Reçan 1969 Samadraxhë 1978 Kaçanik 1976 Marefc 1968 Svaraçak 1957 Reçak 1954 Manastirc 1950 Polac 1963 Sibovc 1972 Kotlinë 1981 Pejë 1954 Irzniq 1964 Shtuticë 1947 Balincë

74

1998 1999 2000 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 2001 1998 1999 1999

Jezerc Samadraxhë Osek Batllavë Tiranë Randobravë Koshare Loxhë Rakoc Marefc Koshare Reçak Manastirc Prekaz Sibovc Kotlinë Gllogjan Irzniq Shtuticë Balincë


Feniksët e Lirisë

Malush Halil Ahmeti Man Karavidaj Man Metë Maçi Man Metë Sejfiaj Man Sallauka Manush A. Berisha Mark Tunë Lleshi Mark Z. Sopjani Maxhun Brahim Berisha Maxhun Malë Çekaj Mazllum A. Kastrati Mehdi A. Musliu Mehdi Adem Zabeli Mehdi Bytyçi Mehdi Halit Cakiqi Mehdi Sylë Haziri Mehdi Vehbi Hajredini Mehdi Zymer Fazliu Mehë Ramë Uka Mehedin A. Morina

1959 1958 1978 1969 1968 1980 1926 1950 1962 1941 1979 1961 1968 1963 1966 1957 1966 1976 1962 1967

Rezallë Mazrek Shishman Gramaçel Budakovë Krushë Vraniq Dobidol Prapaçan Irzniq Zatriq Dumnicë Lum i Madh Arllat Tërstenik Druar Koshtovë Gradicë Bajgorë Gllarevë

75

1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1996 1998

Rezallë Dubravë Shishman Deçan Biraq Randbravë Vraniq Çifllak Pozhar Gërdaja Zatriq Studime Shishman Arllat Shtuticë Novolan Prekaz Gradicë Lushtë Gjakovë


Feniksët e Lirisë

Mehmet Azem Saliuki 1976 Mehmet Brahim Tafaleci 1959 Mehmet Bytyçi 1968 Mehmet Cen Rexhaj 1972 Mehmet Dulë Dula 1972 Mehmet Feriz Halilaj 1970 Mehmet I. Popaj 1954 Mehmet Lumi 1969 Mehmet Ramë Dezdari 1972 Mehmet Sh.Visoka 1938 Mehmet Ukë Çelaj 1943 Mehmet Zenun Mustafa 1935 Mejdi Abdullah Korani 1977 Mejdi E. Xhaferi 1975 Mejdi H. Dalloshi 1944 Melihate Mehmet Rama 1969 Memë Zef Lleshi 1973 Mendres Osman Dervishaj 1973 Menhend Osman Dervishaj 1974 Mensur S. Zyberaj 1965

Gradicë 1998 Verbofc 1999 Reshtan 1998 Jabllanicë 1999 Ponoshec 1998 Terdec 1999 Bellacerkë 1999 Bllacë 1998 Shkëlzen 1998 Sfeçël 1999 Strellc 1999 Reçak 1999 Pozharan 1999 Mirosal (Ferizaj) 1999 Kaçanik 1999 Mitrovicë 2000 Vraniq 1999 Zabllaç 1999 Zabllaç 1999 Drenoc 1999

76

Gradicë Verbofc Reshtan Jabllanicë Smolicë Terdec Bellacerkë Greiqec Koshare Sfeçël Strellc Reçak Koshare Semetisht Në burg (Dubravë) Mitrovicë Goden Staradran Ozdrim Randobravë


Feniksët e Lirisë

Mentor Gashi Mentor I. Retkoceri Mentor Ibriqi Mentor Isa Humolli Mentor Krasniqi Mentor Morina Mentor Osman Dervishaj Meriton S. Elshani Mervete Sali Maksutaj Metë Adem Morina Metë Lush Krasniqi Metush Mehmet Gashi Mevlan T. Hoxhaj Mevludin Mehmeti Mexhid M. Mustafa Mexhit Hamiti Mexhit Hamit Bislimi Miftar A. Zejnullahu Miftar Ali Bajraktaraj Miftar S. Rreci Milaim Bugari

1984 Llapushnik 1978 Lupç 1979 Komaran 1976 Lupç 1973 Bukosh 1974 Komaran 1977 Zabllaq 1975 Krajkovë 1978 Orroberdë 1970 Grabanicë 1972 Turjakë 1927 Nabergjan 1974 Zhur 1973 Mateç 1970 Rahovec 1970 Runicë 1960 Prekaz 1974 Përpellac 1952 Isniq 1956 Llaushë 1969 Therandë

77

1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1998 2000 1999 1999 1998 2001 1999 2001 1998 1998 1998 1998 1998

Berishë Sylevicë Gorozhup Koshare Bukosh Berishë Hade Kraikovë Pejë Klinë Bogiqe Ruhot Pashtrik Mateç Brestofc Runicë Dubofc Obrançë Isniq Llaushë Vraniq


Feniksët e Lirisë

Milaim G. Loku Milaim H. Qerimi Milaim Hetem Bilalli Milaim Isa Salihaj Milaim Isaj. Krasniqi Milaim Ismet Bajrami Milaim Mehdi Beha Milaim R. Morina Milaim Rexhë Gjocaj Milaim Xh. Thaçi Milazim Brahim Zekaj Milazim Fetah Fazliu Milazim Hasan Kiçina Milazim Musli Balaj Milazim Qazim Shala Milazim Sadri Mavraj Mirali Y. Sejdiu MIrsad Abduli Mirsad Musaj Mirsad S. Gashi Mirsad Zenel Idrizaj

1965 1955 1979 1962 1998 1977 1970 1958 1975 1971 1974 1957 1972 1977 1965 1966 1963 1980 1971 1980 1976

Kotlinë Repë (Podujevë) Shtuticë Shushicë (Istog) Pastasel Panorc Carralevë Denjë Baballoq Kushtendil Raushiq Gradicë Baicë Gllarevë Baballoq Staradran Smirë Haraçinë Samadraxhë Dobërdol Lubozhdë

78

1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 2001 1999 1999 1999

Kotlinë Repë Qikatovë Shushicë Bratatin Panorc Kleçkë Celinë Deçan Myleshec Gradicë Therandë Vuçak Koshare Koshare Smirë Haraçinë Samadraxhë Surdull Junik


Feniksët e Lirisë

Mizair J. Isma Muhamet Asllan Gashi Muhamet Aziz Dervishi Muhamet B. Muharremi Muhamet B. Shala Muhamet Hysen Gashi Muhamet Imer Ukshini Muhamet Isuf Gjeli Muhamet Krasniqi Muhamet L. Bardhecaj Muhamet M. Musliu Muhamet N. Malësori Muhamet N. Malësori Muhamet Nuredin Zeneli Muhamet Rexhep Gashi Muhamet Rr. Aliaj Muhamet S. Haxhaj Muhamet S. Kabashi Muhamet Shaban Çitaku Muhamet Ukë Zenunaj

1964 1956 1967 1971 1961 1972 1976 1978 1973 1980 1959 1955 1955 1968 1969 1962 1960 1978 1969 1934

Rahovec Llapushnik Gradicë Lubishtë Prapaçan Buçan Morinë Likoshan Peçan Baballoq Ozdrim Krushë Krushë Bobaj Mitrovicë Gërgoc Gllarevë Krushicë Çitak Hereç

79

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1978 1999 1999 1998

Rahovec Poterk Në kufi Lubishtë Prapaçan Brezovicë Morinë Likoshan Peçan Jahoc Ozdrim Pashtrik Pashtrik Rakoc Vaganicë Spital (Prishtinë) Dollc Jezerc Çitak Hereç


Feniksët e Lirisë

Muhamet Xh. Sokoli Muharrem Fadil Mehmeti Muharrem H. Samahodaj Muharrem Haxhi Gashi Muharrem Hoxha Muharrem Murat Misini Muharrem Raif Ibrahimi Muharrem Rrustem Lataj Muharrem Sadri Kelmendi Muharrem Sejdi Morina Muharrem Smajl Vuthaj Muharrem Z. Rexha Mujdin Qerim Alia Mujë Halil Krasniqi Mujë Jashar Tafili Mukadeze Lika Murad Muhamed Ali Murat E. Kabashi Murat Isuf Dula Murat Kadriaj

1969 1981 1974 1977 1974 1935 1959 1976 1950 1941 1947 1957 1974 1967 1968 1960 1969 1952 1964 1966

Llugë Pakashticë Krajkë Ruhot Dushanovë Prekaz Gjilan Carrabreg Pejë Tërstenik Vrellë Ticë Poroj Qabiq Shtaricë Kaçanik Algjeri Kabash Ponoshec Budakovë

80

1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999

Koliq Koshare Rogovë Trubuhoc Astrazub Dubofc Marec Carrabreg Gllavicë Trubuhoc Vrellë Ticë Koshare Në kufi Dubravë Rakocit Koshare Kabash Smolicë Budakovë


Feniksët e Lirisë

Murat M. Murati Murat Muharrem Haliti Murat Sahit Krasniqi Murat Xhemajl Lika Mursel Rr. Boletini Musa Avdyl Salihu Musa Azem Rexha Musa Sh. Ahmeti Musë R. Qerimi Musë Selman Begu Musë Xh. Hajrizi Musli Adem Ymeri Musli Ahmet Berisha Musli Kadri Krasniqi Musli Nebih Demaku Mustaf ë Xhemajl Abdull. Mustafë Beqir Shema Mustafë H. Skënderi Mustafë Hazir Geci Mustafë I. Llapashtica

1956 1964 1966 1975 1977 1970 1961 1945 1981 1968 1975 1976 1950 1966 1947 1969 1966 1950 1964 1954

Llapashticë 1999 Lubovec 1998 Hamidi 1999 Strazhë 1999 Mitrovicë 1999 Jashanicë 1999 Lubovec 1999 Radishevë 1998 Repë (Podujevë) 1999 Kaqanoll 1998 Strofc 2000 Kremenatë 1999 Dush (Klinë) 1999 Negroc 1999 Arbri 1999 Popoc 1999 Lubishtë 1999 Vojnik 1999 Llaushë 1998 Dyz 1999

81

Konushefc Lubovec Bivolak Ivajë Tamnik Jashanicë Lubovec Radishevë Repë Kaqanoll Mitrovicë Marec Dush Negroc Terdec Popoc Lubishtë Vojnik Llaushë Dyz


Feniksët e Lirisë

Mustafë M. Haxhiu Mustafë Rexhep Abazi Mustafë Rexhep Qorri Mustafë Sh. Shyti Mustafë Tahir Shabani Mustafë Xhemajl Cekaj Muzafer Agushi Muzafer Veli Xhaferi Mynyr B. Thaçi Myrtë Rexhë Zeneli Mehmet Sylë Çallapeku Mentor Xh. Gashi Mihrije Jashari Mirush Kurtesh Dakaj Mujë Bahtir Çallapeku Murat Salih Krasniqi Murtez Zymet Jashari Nagip Muharrem Cacaj Naim Azem Tiku Naim Berisha Naim Halil Berisha

1945 1963 1956 1945 1960 1958 1981 1980 1965 1976 1963 1978 1945 1962 1963 1967 1976 1959 1966 1968 1977

Ternafc Jabllanicë Padalishtë Oshlan Tërstenik Irzniq Haraçinë Tanushë Kovaçec Jabllanicë Terstenik Plloçicë Prekaz Cerovikë Terstenik Hamidi Prekaz Deçan Verbofc Reshtan Sferkë

82

1999 1999 1999 1998 1999 1999 2001 2001 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999

Ternafc Lubeniq Padalishtë Oshlan Trubuhoc Ratush Luboten Tanushë Kaçanik Këpuzë Terstenik Plloçicë Prekaz Golluboc Terstenik ? Prekaz Deçan Vasilevë Reshtan Beleg


Feniksët e Lirisë

Naim Halil Dreshaj Naim I. Haxhiu Naim Kadri Gashi Naim Malë Bajraktaraj Naim Metë Nimanaj Naim Qazim Kluna Naim Ramadan Berisha Naim Sadri Xhukaj Naim Sh. Arllati Naim Sh. Beka Naim Shin Lataj Naim Xh. Gashi Naim Xhafer Gashi Naim Zenel Zahiti Naip G. Berisha Namim Xh. Terziu Naser Ahmet Kodra Naser Hajriz Lani Naser Muhamet Gjeli Naser Muzli Idrizaj

1970 1972 1972 1967 1979 1961 1964 1977 1979 1966 1977 1978 1978 1969 1973 1977 1961 1968 1958 1966

Prigodë (Istog) Ternac Shtuticë Isniq Gllogjan Poklek Shtuticë Strellc Brestofc Pleshinë Smolicë Sferkë Sferkë Vushtrri Prizren Sllatinë Prekaz Llaushë Likoshan Kodrali (Deçan)

83

1999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1998

Rogovë Prekaz Shtuticë Mylyshec Gllogjan Poklek Shtuticë Qafë e Myly. Koshare Doganaj Shishman Rogovë Rogovë Në burg (Dubravë) Lez Jezerc Polac Llaushë Likoshan Gerdaja


Feniksët e Lirisë

Naser Q. Azemi Naser Rexhë Brahimaj Naser Sekiraça Naser Shefki Kelmendi Naser Tafaj Naser V. Krasniqi Nasip Reshit Bytyçi Nasuf Hysen Goxhuli Nasuf Qerkin Goshani Nazim Buduri Nazim Haki Hasani Nazim Kadri Bakiu Nazim M. Lushaj Nazim Misin Buduri Nazim Mon Lushaj Nazim T. Kokollari Nazmi A. Ismaili Nazmi Brahim Gashi Nazmi Gashi Nazmi Haxhi Muzliaj

1967 1976 1978 1976 1976 1972 1967 1977 1951 1973 1979 1974 1976 1973 1976 1974 1960 1977 1978 1966

Stançiq 1999 Jabllanicë 1999 F.Kosovë 1999 Karaçicë(Shtime)1998 Greikoc 1998 Ratkoc 1998 Potërç 1999 Makërmal 1999 Tërstenik 1999 Hoçë 1999 Randobravë 1999 Biti e Epërme 1999 Arbanë 1999 Hoçë 1999 Dushanovë 1999 Vojnoc 1999 Lkenas 1999 Shushicë 1998 Komaran 1998 Orroberdë 1998

84

Gjilan Jabllanicë Kullaj Gorozhup Gorozhup Ratkoc Potërç Kleçkë Shtuticë Koshare Randobravë Jezerc Koshare Koshare Koshare Reçak Lkenas Shushicë Padesh Koshare


Feniksët e Lirisë

Nazmi I. Osmani Nazmi Nebih Gashi Nazmi Osman Gradica Nazmi R. Gashi Nazmi Xh. Terziu Nazmi Xh. Ukzmajli Nazmi Xh. Zhegrova Nehat I. Çaka Nehat Jupa Nehat S. Berisha Neshat F. Rexha Nesim Esat Krasniqi Nesim S. Popaj Nevzat M. Çollaku Nexhad F. Kuçi Nexhat Adem Bajrami Nexhat Adem Humaj Nexhat F. Ramadani Nexhat Faik Limani Nexhat Q. Fanaj

1961 1971 1973 1978 1977 1972 1975 1971 1975 1953 1976 1930 1965 1968 1968 1968 1977 1978 1975 1965

Elezaj Sferkë Dashinoc Komaran Sllatinë Jezerc Llapashticë Bobaj Studençan Lez Ivajë Lubeçevë Bellacerkë Kaçanik Kotlinë Sferkë Baballoq Reçak Reçak Grazhdanik

85

1999 1998 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998

Biçec Gjocaj Beleg Në kufi Jezerc Jezerc Kaqanoll Rakoc Samadraxhë Lez Kotlinë Lubeçevë Bellacerkë Rakoc Kotlinë Trubuhoc Baballoq Reçak Reçak Buçe


Feniksët e Lirisë

Nexhat Shyqyri Gashi Nexhmedin A. Elshani Nexhmedin Bardh Hakaj Nexhmedin Hoti Nexhmedin Llumnica Nexhmedin Refki Morina Nexhmush Qamil Elezi Nexhmush Rexhep Fera Nezir A. Demiri Nezir Halim Elezaj Nezir Mustafë Pacolli Nezir Salih Mujaj Nezir Xhevat Imeri Njazi M. Azemi Nikë Sokol Hajdaraj Nikollë Mhil Dodaj Niman Musë Demaj Nimon Bajram Musaj Nimon Kadri Kadriu Nimon Shaban Bajraktari Njazi Bajraktari

1974 1964 1973 1979 1958 1979 1979 1947 1981 1977 1955 1968 1977 1970 1960 1966 1978 1953 1976 1947 1980

Buçan Ozdrim Orroberdë Samadraxhë Barilevë Burim Kaçanik Kaçanik Kumanovë Morinë Marec Vrellë Liqej Mugillë Bardhaniq Dujakë Vrellë Kodrali Stubëll Rudicë Pleshinë

86

1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 2001 1998 1999 1999 1998 2001 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999

B. Lebeniq Baicë (Istog) Kaliçan Samadraxhë Konushefc Burim Kaçanik Rakoc Sllupçan Morinë Bullaj Vrellë Apterushë Preshevë Dashinoc Koshare Koshare Bogiqe Tropojë Dobërdol Rancë


Feniksët e Lirisë

Njazi Ibrahim Zenuni Njazi M. Sinani Njazi Osmani Njazi Q. Gashi Njazi R. Rexhepi Njazi Ramiz Rexhepi Njazi S. Bajraktari Njomëza Ramë Lipaj Nuhi Bexheti Rexhepi Nuhi Haxhi Elezaj Nuhi Lan Dvorani Nuhi Mazreku Nuhi Rrustem Berisha Nuhi Sh. Geci Nuhi Zejnullah Mazreku Nuradin M. Gërvalla Nuri Gani Bushi Nysret Ali Shala Nysret Ramë Halili Nystret Osman Musa Nystret Xhafer Zymberi

1975 1980 1964 1970 1967 1967 1980 1985 1982 1981 1975 1959 1972 1968 1957 1977 1966 1958 1956 1979 1965

Mikushnicë Tanushë Gadish Krushë Sllatinë Sllatinë Pleshinë Kamenicë Randobravë Lubizhdë Tërstenik Goriç Vasilevë Llaushë Goriq Kryshec Hani i Elezit Berliq Shtuticë Mitrovicë Pasomë

87

1999 2001 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Llapushnik Malinë Gadish Krushë Koshare Koshare Rancë Studenicë Randobravë Shishman Verbofc Luzhnicë (Shtime) Vasilevë Llaushë Luzhnicë Bogiqe Pustenik Berliq Shtuticë Veskofc Pasomë (Vushtrri)


Feniksët e Lirisë

Naser Ademi Nazmi I. Bytyqi Nazmi Osmani Nazmi Xhemajl Bashota Bazmi Zukë Jashari

1965 1965 1961 1975 1972

Gostivar Peçan Elezaj Cerovikë Prekaz

Ndriqim Koxhaj Omer Gega Orhan Lan Halilaj Osë Sylë Osaj Osman Demë Tafa Osman Krasniqi Osman M. Luma Osman Shaban Geci Osman Xhemë Gjokaj Pajazit Misin Ahmeti Pal Mark Paluca Patriot Dan Berisha Pëllumb Hysen Ademaj Përmet Ilir Vula Përparim A. Thaçi

1971 Vlorë

2001 Shkup

1970 1979 1975 1957 1966 1971 1943 1939 1970 1975 1982 1966 1978 1976

1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998

Studençan Gllogjan Novosellë Nivokaz Vukoc Glloboçicë Llaushë Terstenik Zhegoc Trepeticë Lumbardh Ponoshec Gjakovë Landovicë

88

2001 1998 1999 1998 1998

Tabushë Peçan Biçec Golluboc Prekaz Samadraxhë Gllogjan Rusoli (Pejë) Nivokaz Arllat Ivajë Prekaz Terdec Zhegoc Piranë Lumbardh Skivjan Junik Bellacërkë


Feniksët e Lirisë

Përparim Ismet Ferizaj 1979 Kodrali Përparim M. Berisha 1981 Tërstenik Përparim Qazim Shala 1982 Prapaçan Përparim Xhafer Krasniqi 1976 Vranoc Prend Zef Lleshi 1964 Vraniq Qamil Ferat Hoti 1968 Jashanicë Qamil Hafiz Ilazi 1948 Kaçanik Qamil M. Osmani 1963 Kashtanjevë Qamil Olluri 1978 Kroimir Qani M.Luma 1976 Glloboçicë Qaush Haxhi Fazliu 1961 Bokshiq Qaush Haxhi Morina 1950 Qeskovë Qazim Ali Hakaj 1957 Orroberdë Qazim Hajdar Cimili 1954 Melenicë Qazim Hamëz Shala 1955 Prapaçan Qazim Hazir Dautaj 1952 Gegaj Qazim Shaban Dobërdalani 1971 Korroticë Qelë Sokol Ukaj 1980 Lumbardh Qemal N.Guri 1962 Nikaj Qemal Shaqiri 1975 Hasanbeg Qenë A. Qenaj 1958 Ramajë

89

1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 2001 1999

Beleg Trubuhoc Beleg Zogaj, Tropojë Goden Burojë Drenushë Mollapolc Në kufi Ivajë Bokshiq Qeskovë Kaliçan Melenicë Kodradiq Babaj Bokës Harilaç Dashinoc Biçec Malinë Pashtrik


Feniksët e Lirisë

Qamil Shehu Qazim Osman Jashari Qerim Hus Jashari Rafet Xh. Goxhufi Ragip Ademi Ragip Hasan Halilaj Ragip J. Bajrami Ragip N. Hoti Ragip Qaush Morina Raif A. Krivanjeva Raif Emin Koraçi Raif R. Haliti Raif Sh. Babatinca Ramadan Beqir Fazliu Ramadan Brahim Morina Ramadan Çerkin Peci Ramadan D. Elshani Ramadan E. Bytyçi Ramadan Gani Salihu Ramadan Islam Muleta

? 1950 1953 1969 1982 1967 1964 1948 1966 1966 1954 1954 1949 1954 1958 1973 1969 1964 1976 1954

Dobroshec Prekaz Prekaz Kolaj Zhiti Terdec Reçak Krushë Tërstenik Krivanjevë Kovaçec Llapashticë Polonicë Dolak Qupevë (Suh.) Mitrovicë Shtime Arllat Zaskok Korroticë

90

2000 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998

Blinajë Prekaz Prekaz Koshare Pollatë Arllat Reçak Krushë Trubuhoc Prishtinë Ivajë Llapashticë Polonicë Në kufi Rahovec Mitrovicë Pashtrik Negroc Koshare Korroticë


Feniksët e Lirisë

Ramadan R. Thaçi Ramadan R. Xhakli Ramadan Rexhepi Ramadan Rizah Gllareva Ramadan Sefer Behrami Ramë Ali Lajçi Ramë Bytyçi Ramiz Avdyl Rexha Ramiz Binak Krasniqi Ramiz Jonuz Berisha Ramiz Jonuz Gashi Ramiz Ramë Memia Ramiz Sadik Botusha Ramiz Sadik Brahimaj Ramiz Sadik Jashari Ramiz Shala Ramiz Shyqeri Ukzmajli Ramush H. Shalaqi Ramush Ilaz Shatroli Ramush Micë Lajçi

1962 1973 1962 1956 1940 1946 1963 1962 1974 1950 1958 1968 1974 1955 1971 1970 1974 1974 1963 1965

Kushtendil Doganaj Sojevë Gllobar Kaqanoll Pepaj Karvansari Ponoshec Denjë Dush Sferkë Myhejan Baballoq Novosellë Prekaz Kleçkë Jezerc Dubovik Pleshinë Pepaj (Rugovë)

91

1999 1999 1999 1999 1998 1999 1969 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999

Jabllanicë Sllatinë Jezerc Verbofc Kaqanoll Pas Hajles Temeçinë (Suh.) Smolicë Koshare Dush Gjocaj Dubravë (Istog) Baballoq Hajle (Rugovë) Prekaz Resinofc Jezerc Mylyshec Koshare Hajle


Feniksët e Lirisë

Rasim Misin Sopi Rasim Rrahman Kiçina Refki G. Shala Refki Hamdi Paçarizi Refki Sokol Salihaj Remzi Azem Agushi Remzi B. Ademaj Remzi B. Maksuti Remzi Danush Xhaferi Remzi N. Demolli Remzi Pajazit Durmishi Remzi Ramë Gllareva Remzi S. Ukshini Remzi Shaqir Zharku Reshat Fazli Çoqaj Reshat Muçaj Reshat Sherif Shehu Rexhë Ali Zeqaj Rexhe B. Rexhaj Rexhë Haxhi Morina

1957 1972 1970 1977 1972 1960 1952 1971 1963 1965 1964 1956 1977 1978 1970 1975 1961 1968 1969 1962

Llapushnik Baicë Kushtendil Dragobil Siçevë Drenoc Zhur Lubovec Haraçinë Brançë Shipol Verbofc Rahovec Biçec Tupec Vraniq Kaçanik Strellc Kaliçan Loxhë

92

1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998

Negroc Arllat Kleçkë Sferkë Shkozë Grazhdanik Lubovec Koshare Brançë Shipol Verbofc Rahovec Kaçanik Rogovë Gllaviçicë Rakoc Strellc Koshare Loxhë


Feniksët e Lirisë

Rexhë Ramë Uka Rexhë Sadik Qorraj Rexhep Ajet Rexhepi Rexhep Ali Tafa Rexhep Bajram Musa Rexhep Brahim Kadriaj Rexhep F. Kukaj Rexhep H. Morina Rexhep Hazir Kastrati Rexhep M. Mazrekaj Rexhep Rexhep Bislimi Rexhep Sali Hajdaraj Rexhep Shaban Sadiku Rexhep Shefki Demiri Rexhep Tahir Berisha Ridvan Qazimi Rifat Goxhufi Rifat Alush Zeneli Rifat Bekë Shala Rifat Fazli Mëziu

1962 1961 1935 1973 1962 1974 1966 1952 1974 1959 1966 1962 1954 1979 1970 1963 1969 1916 1982 1968

Bajgorë 1996 Carrabreg 1998 Çirez 1998 Bec 1999 Ceceli (Vushtrri) 1998 Rastavicë 1998 Kabash 1999 Gllarevë 1999 Magjarre 1999 Drenoc 1998 Ferizaj 1998 Shaptej 1999 Nivokaz 1998 Talinofc 1999 Lutogllavë 1999 Ternovc 2001 Lluzhan 1999 Mazhiq 1998 Drelaj 1999 Morinë 1998

93

Shipol Carrabreg Likoshan Shaptej Ceceli Rastavicë Kabash Terdec Magjarre Drenoc Në burg (Ferizaj) Sheremet Nivokaz Jezerc Staradran Ternovc Gollak Mazhiq Shtupeç Në kufi


Feniksët e Lirisë

Rifat R. Dina Rifat Sokol Çelaj Rifat Ukë Salihu Rifat Xhelil Kastrati Rifata Hasan Smajli Rizah Halit Ahmeti Rizah Kadolli Rizvan H. Bela Rrahim A. Gërbeshi Rrahim Gërbeshi Rrahim J. Beqiri Rrahman H. Murati Rrahman Islam Gashi Rrahman Jetullah Tafa Rrahman Murati Rrustem Beqir Bruçi Rrustem Nezir Hyseni Rrustem R. Hoti Rushit R. Selmani Rushit Rr. Rushiti Ruzhdi Berisha

1939 1980 1970 1968 1973 1980 1976 1964 1971 1966 1957 1947 1938 1962 1947 1958 1973 1961 1979 1978 1952

Celinë Leqinë (Skënd.) Kralan Polluzhë Kralan Vojnik Bukosh Drenushë Marec Marec Korenicë Nishefc Llapushnik Carralevë Ballaban Isniq Gumnishtë Morinë Llapashticë Kopiliq Buqe

94

1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 2001 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Celinë Gjocaj Kralan Koshare Kralan Turiqefc Bukosh Gjurgjedell Marec Gërbesh Tetovë Gërbesh Llapushnik Koshare Gërbesh Loxhë Melenicë Gradicë Llapashticë Turshilë Përroi i Keq


Feniksët e Lirisë

Ruzhdi I. Salihu Ruzhdi Jashar Haxhiaj Ruzhdi Jupa Ruzhdi Xhemajl Gjyliqi Ryfet Ramadan Krasniqi Rafet Isufi Ramadan Kastrati Ramiz Kajtaz Bazaj Ramiz Sadik Raci Rifat I. Beqiraj Ristë Mark Prevorku Rrahim Islam Bajraktari Sabedin B. Hajda Sabedin Jashar Prekazi Sabit Garip Loku Sabit Lushaj Sabit Rrahimi Sabit S. Ahmeti Sabit Sh. Babatinca Sabit Shabandulla

1961 1971 1974 1963 1959 1964 ? 1977 1979 1976 1966 1978 1960 1979 1979 1975 1958 1965 1949 1964

Zborc Raushiq Studençan Marali Jeskovë Gjyriçec Karaçevë Terstenik Jellovc Shaptej Dujakë Çikatovë Rahovec Mitrovicë Kotlinë Greikoc Dobratin Radishevë Polonicë Rahovec

95

1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999

Zborc Myleshec Samadraxhë Rahovec Në Itali Koretin Kamenicë Terstenik Plluzhinë Shavarë Dubravë Baicë Brestofc Galicë Kotlinë Gorozhup Dobërdol Radishevë Polonicë -


Feniksët e Lirisë

Sabri Hamit Loku Sabri S. Morina Sabri Vehbi Krivaça Sadedin Hysen Shehu Sadik Imer Guri Sadik Lush Avdiaj Sadik M. Bega Sadik Murat Mujota Sadik R. Haziri Sadik Ramë Ganiaj Sadik Rr. Hoti Sadik Shala Sadik Xh. Osmani Sadri Azem Latifi Sadri Azem Zeneli Sadri F. Krasniqi Sadri Guraziu Sadri Hajdar Vishaj Sadri Ibish Berisha Sadri Rrustem Neziri

1971 1972 1975 1958 1970 1961 1976 1939 1966 1946 1958 1966 1954 1963 1951 1974 1979 1970 1962 1948

Kotlinë Vranjak Kamenicë Gjakovë Nikaj Hereç Jezerc Mollopolc Llaushë Gjocaj Jashanicë Kleçkë Reçak Prejlep Jabllanicë Senoc Bllacë Beleg Grabanicë Ponoshec

96

1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1998 2000 1998

Kotlinë Pashtrik Kamenicë Boka e Devës Biçec Koshare Slivovë Reçak Llaushë Jasiq Burojë Rahovec Reçak Voksh Jabllanicë Senoc Javor Bogiqe Grabanicë Smolicë


Feniksët e Lirisë

Sadri Rrustem Shala Sadri Shaban Lokaj Safet Elshani Safet Gjinoci Safet Haki Ajeti Safet Hamdi Rexhepi Safet Imer Gjinoci Safet Kicaj Safet L.Latifi Safet Rexhepi Sahit A. Krasniqi Sahit Beqir Baftiu Sahit Mursel Avdyli Sahit Sejdiu Sahit Tixhaj Sahit V. Popaj Sakip Mustafë Mulaku Sakip Sakip Hysa Sakip Xh. Belaqa Sala Sheremet Jashari Sali Beqir Çekaj

1972 1979 1985 1968 1977 1964 1968 1975 1978 1980 1975 1952 1971 1969 1974 1958 1953 1947 1964 1943 1956

Cërmjan Gjakovë Ngucat Makërmal Stançiç Vërrnicë Makërmal Greikoc Ratkoc Gjilan Ratkoc Zhegoc Dubofc Tanushë Dushanovë Bellacerkë Gajre Kaçanik Pataçan Kopiliq Broliq

97

1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 2001 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999

Kralan Neticë Çadrak Koshare Beguncë Vërrnicë (Mitr.) Koshare Greiqec Zatriq Koshare Rogovë Zhegoc Dubofc Sllupçan Luzhnicë Bellacerkë Në kufi Kukaj Bellacerkë Prekaz Koshare


Feniksët e Lirisë

Sali Halim Zenuni Sali I. Saramati Sali Latifi Sali Muhamet Ferizaj Sali Rrustem Gashi Sali Shaban Berisha Salih Adem Sejdiu Salih B. Vlashi Salih Kelmendi Salih Qerimi Salih R. Matoshi Salih Skënder Halilaj Salih Zymer Baliu Sami Feriz Bogaj Sami Plakolli Sami Rr. Geci Sami S. Halili Sami Sahit Gashi Sami Tahir Gashi Sami Ukshini Samir S. Nurkasa

1979 1963 1961 1980 1969 1938 1972 1975 1983 1943 1976 1977 1974 1962 1970 1975 1971 1958 1974 1978 1973

Lubishtë Dobrushë Hotël Kodrali Pejë Greme Vërrnicë Kotlinë Bllac Katunishtë Dabishefc Terdec Jezerc Komaran Letanc Llaushë Krushë Arllat Prigodë Zheger Rahovec

98

1999 1999 2001 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 2001 1998

Gorozhup Tiranë (spital) Mateç Beleg Pejë Greme Vërrnicë Kotlinë Bllacë Dyz Dabishefc Fshati i Ri Jezerc Komaran Orllan Llaushë Krushë Vaganicë Vrellë Rahovicë Rahovec


Feniksët e Lirisë

Sedat Aziz Hoti Sedullah Selman Dibrani Sefedin I.Vitia Sejdi Avdyl Ramaj Sejdi Fazli Shala Sejdi M. Sejdiu Sejdi Smajl Krelani Selaim Dervish Sylaj Selajdin A. Shabandulla Selajdin H. Berisha Selajdin Mullabazi Selatin Xhelil Gërgjaliu Selim A. Berisha Selim Halil Berisha Selim Imer Shehu Selim Ismajl Bislimi Selim Qerim Salihu Selim S. Rekaliu Selim Shaip Selimi Selim Veselaj

1975 1950 1975 1965 1964 1960 1951 1964 1953 1970 1950 1959 1950 1965 1976 1963 1976 1978 1977

Krushë Gradicë Marec Smolicë Kopiliq Nerodime Verbofc Gllogjan Rahovec Lez Rahovec Studime Brestofc Drenovc (Pr.) Kaçanik Nishefc Gërgoc Dobratin Belinc Reçan

99

1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999

Pashtrik Vërrnicë Kullaj Rogovë Qupevë Jezerc Verbofc Lubeniq Rahovec Lez Opterushë Studime Brestofc Denovc Pashtrik Galicë Gërgoc Dobratin Pashtrik Bukosh


Feniksët e Lirisë

Selma Tahir Dukaj Selman Bekë Lajçi Selman Brahim Lokaj Selman Rifat Raci Selman Zhuj Morina Selver B. Maçkaj Selver Bajram Kryeziu Selvete Hamëz Jashari Serbeze B. Gashi Shaban Ali Gola Shaban B. Avdiu Shaban Bislim Shabani Shaban Fetah Hajzeraj Shaban Fetah Hajzeraj Shaban Gashi Shaban Halil Smajli Shaban Haxhi Kelmendi Shaban I. Morina Shaban Iballi Shaban Isë Salihaj

1960 1952 1950 1974 1940 1967 1969 1977 1981 1970 1971 1949 1979 1979 1973 1976 1954 1967 1971 1950

Drenoc Rugovë Sllup Siçevë Loxhë Lubiçevë Rogoçicë Prekaz Baran Gjakovë Bellopojë Açarevë Veriç Veriq Reshtan Nakull Kusuriq Rogovë Bllacë Shushicë (Istog)

100

1998 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998

Drenoc Rugovë Koshare Kernicë Loxhë Gorozhup Koshare Prekaz Turjakë Junikut Sharban Makërmal Koshare Koshare Reshtan Pavlan Buçan Rogovë Bllacë Shushicë


Feniksët e Lirisë

Shaban Murat Jashari Shaban Nuredin Krasniqi Shaban R. Ukshini Shaban Rexhë Kasumaj Shaban S. Morina Shaban Ukë Elezi Shaban Zeqë Mazrekaj Shabi A. Gërbeshi Shabi F. Kajolli Shahin Baftiu Shahin Brahim Krasniqi Shahin I. Krasniqi Shahin Qerim Jashari Shahin R. Gashi Shahin Rifat Syla Shaip Emin Kolludra Shaip Pacolli Shaip Smajl Gllareva Shani M. Hoti Shaqir Berisha Shaqir Kuka

1924 Prekaz 1961 Zhilivodë ? Zheger 1954 Lloqan 1973 Rogovë 1958 Sllatinë 1967 Voksh 1971 Marec 1961 Shkup 1959 Zhegoc 1963 Majanc 1965 Majanc 1973 Prekaz 1955 Dobërdol 1942 Kollë 1974 Vushtrri 1950 Marec 1963 Verbofc 1954 Polluzhë 1969 Reçak 1942 Bobaj

101

1998 1999 2001 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999

Prekaz Rahovicë Lloqan Rogovë Sllatinë Junik Gërbesh Koshare Pashtrik Në kufi Prekaz Kaqanoll Vushtrri Pantinë Marec Verbofc Polluzhë Reçak Kukaj


Feniksët e Lirisë

Shaqir Ramë Tahiraj Shaqir Z. Shaqiri Shaqir Zekë Parçarizi Shefik Miftari Shefket Ahmet Muhadini Shefket Nazim Fera Shefki A. Kuleta Shefki Hamit Thaçi Shefqet Ahmet Panxhaj Shefqet Curr Zukaj Shefqet Fazli Mustafaj Shefqet Halit Thaçi Shefqet K. Shala Shefqet M. Berisha Shefqet N. Hasanaj Shefqet S. Zeka Shefqet Selim Aliaj Shefqet Selim Rexha Shefqet Shaban Dervishaj Shehadin Sh. Berisha Shemsedin Ibrahim Suma

1966 1969 1945 ? 1973 1969 1970 1971 1960 1945 1969 1976 1975 1953 1962 1977 1969 1962 1975 1978 1966

Novosellë Reçak Dragobil Gjilan Topillë Kaçanik Tërnavë Rogovë Kusuriq Beleg Gllogjan Rogovë Kopiliq i Po. Lez Gllarevë Prishtinë Hereç Ponoshec Kralan Lez Hani i Elezit

102

1999 1999 1999 2001 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1999

Novosellë Reçak Dragobil Sllupçan Reçak Rakoc Penuhë Rogovë Kosuriq Beleg Koshare Rogovë Llaushë Lez Në kufi Çikatovë Koshare Smolicë Kralan Lez Pustenik


Feniksët e Lirisë

Shemsedin P. Haxhiu 1973 Ternafc Shemsi Arif Ahmeti 1969 Zasellë Shemsi Jusufi 1968 Dumnicë Shemsi Ukë Musliaj 1958 Shaptej Shemsi Xhafer Istrefi 1977 Vushtrri Shenasi Ibrahimi 1967 Sllupçan Shëndet S. Popaj 1981 Bellacerkë Sheqir Avdullah Avdiu 1980 Zhabar Sherif B. Muçaj 1973 Prizren Sherif Buçaj 1966 Budakovë Sherif Metë Duraku 1960 Murgë Sherif Musë Brahimaj 1957 Novosellë Shkëlzen Hilmi Haradinaj 1970 Gllogjan Shkëlzen I. Dragaj 1962 Pejë Shkëlzen Imer Brahimaj 1971 Skivjan Shkëlzen M. Dobra 1968 Kryshec Shkëlzen Sylë Syla 1977 Morinë Shkëlzen Xh. Hasanaj 1967 Vranoc Shkëlzen Zeqë Gacaferri 1971 Junik Shkodran Hysen Fejzaj 1980 Radafc Shpend Halil Mazrekaj 1981 Deçan

103

1998 1998 1999 1999 1999 2001 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 2001

Prekaz Melenicë Dumnicë Shaptej Melenicë Sllupçan Bellacerkë Tamnik Lubizhdë Budakovë Dollc Husaj Zhebel Reti Ramoc Mitrovicë Morinë Vitomiricë Zhare Istog Tanushë


Feniksët e Lirisë

Shpend S. Berisha Shpend Zeqë Malaj Shpëtim Idriz Bojku Shpëtim Sahit Bobi Shpëtim Z. Robaj Shukri Xh. Hoti Sinan Abaz Hoti Sinan Brahim Gashi Sinan Gegollaj Sinan Haradin Morina Sinan Hazir Rexha Sinan Hodaj Sinan Latif Berisha Sinan Sahit Thaçi Skënder Alushani Skënder Bytyçi Skënder F. Karaxha Skënder H. Gashi Skënder Hameli Skënder Haxhi Çeku

1960 1969 1979 1974 1957 1976 1974 1970 1971 1968 1977 1976 1971 1962 1968 1974 1967 1970 1959 1955

Volljakë Gllogjan Pejë Lubeniq Prizren Krushë Krushë Qupevë Lugishtë Rixhevë Ponoshec Samadraxhë Vasilevë Zojz (Gjakovë) Komaran Nishor Çitak Dobërdol Mazrek Qyshk

104

1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998

Gorozhup Ratishë Koshare Bogiqe Abri Krushë Pashtrik Panorc Lugishtë Dashinoc Smolicë Samadraxhë Vasilevë Koshare Verboc Gallushë Gllobar Pakashticë Pashtrik Loxhë


Feniksët e Lirisë

Skënder J. Kastrati Skënder Liman Shala Skënder M. Latifi Skënder M. Rexhepi Skënder Malush Maraj Skënder Metallari Skënder Mujë Skënderi Skënder Mulaku Skënder N. Qarri Skënder Qazim Hajdari Skënder R. Mrasori Skënder Rr. Zejnullahu Skënder Saqip Salihu Skënder Shaban Gega Skënder Ymer Ademi Skënder Z. Salihu Skifter M. Arifi Smajl Asllan Jashari Smajl R. Kabashi Smajl Tafil Fetahaj Sokol Muzli Sejfiaj

1964 1977 1970 1965 1960 1972 1954 1976 1973 1969 1965 1976 1965 1981 1947 1972 1976 1951 1978 1980 1970

Malësi e V. Vuqak Piranë Mrasor Vrellë Shkup Vojnik Komaran Shtime Hereç Mrasor Besianë Smirë Turjakë Drenoc Mollopolc Gjilan Prekaz Tomoc Vrellë Gllogjan

105

1998 1998 1999 1999 1999 2001 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1998 2001 1998 1999 1999 1998

Bellacerkë Kosmaç Jeshkovë Bellacerkë Vrellë Haraçinë Vojnik Komaran Reçak Koshare Bellacerkë Llapashticë Smirë Llugagji Drenoc Shtime Sllupçan Prekaz Zllakuçan Vrellë Carrabreg


Feniksët e Lirisë

Sokol J. Preteni Sokol M. Sopi Sokol Zeqir Nikçi Suad Isen Brava Sylë Ali Balaj Sylë Bytyçi Sylë Jakup Morina Sylë Januz Bezaraj Sylë Kadri Çeta Sylejman Adem Shala Sylejman M. Bytyçi Sylejman M. Kolludra Sylejman Mustafë Abdyli Sylejman N. Jashari Sylejman Remzi Kuka Sylejman Statofci Sylejman Zeqir Elshani Sabrie Zymer Jashari Sadik H. Shala Sadik Hys Jashari

1969 1977 1938 1982 1961 1972 1968 1981 1968 1970 1960 1941 1978 1980 1969 1965 1957 1978 1966 1933

Melenicë Prishtinë Pecaj Pustenik Gllarevë Arllat Gjergjicë Rashiq Trubuhoc Vidishiq Opterushë Pirç Morinë Prapashticë Kaçanik Batllavë Gllobar Prekaz Kleçkë Prekaz

106

1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998

Tamnik Marec Hajle Në burg (Dubravë) Vuqak Divjakë Gjakovë Maznik Kaliçan Shkozë (Mitrovicë) Bellanicë Pirç Morinë Prapashticë Kaçanik Batllavë Në kufi Prekaz Rahovec Prekaz


Feniksët e Lirisë

Sadik M. Bega Sadik Murat Mujota Sadik Osmani Sadik R. Haziri Sadik Ramë Ganiaj Sadik Rr. Hoti Sadik Rrustem Hoti Sadri Azem Latifaj Sadri Azem Zeneli Sadri F. Krasniqi Sadri Guraziu Sadri Hajdar Vishaj Sadri Ibish Berisha Sadri Rrustem Neziri Sadri Rrustem Shala Safet Zeqir Peci Salih Selman Bytyqi Sami Gashi Sejdi Avdyl Ramaj Selman Xhemë Gashi

1976 1939 1954 1966 1946 1958 1958 1963 1950 1979 1979 1970 1962 1948 1972 1974 1956 1972 1965 1967

Jezerc Mollapolc Reçak Llaushë Gjocaj Jashanicë Jashanicë Prejlep Jabllanicë Senoc Bllacë Beleg Grabanicë Ponoshec Cermjan Mitrovicë Shkozë Arllat Smolicë Plloçicë

107

1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1998 2000 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998

Slivovë Reçak Reçak Llaushë Jasiq Burojë Burojë Voksh Jabllanicë Senoc Javor Bogiqe Grabanicë Smolicë Kralan Gorozhubë Shkozë Arllat Rogovë Golluboc


Feniksët e Lirisë

Shaban Ukë Sejfijaj Shani M. Hoti Shefshet Jashar Bazaj Shemsi Isufi Sinan Ramadan Jashari Smajl Bazaj Smajl MustafëThaçi Sokol Rexhep Elshani Tafil Brahim Kasumaj Tafil N. Zyberi Tafil Veli Osmani Tahir Abaz Mazrekaj Tahir H. Gashi Tahir Nasuf Goshani Tahir Ramë Memia Tahir Salih Shala Tahir Sinani Tamil Beqir Shala Tasim Ukë Elezi Tefik Babatinca

1969 1954 1952 1962 1932 1980 1980 1950 1950 1962 1971 1962 1979 1969 1962 1965 1964 1956 1975 1942

Gramaçel Polluzhë Terstenik Rahovicë Prekaz Terstenik Poterk Krajkovë Lloqan Drenoc Shipol Sllup Landovicë Tërstenik Myhejan Loxhë Bujan (Tropojë) Kushnin Radafc (Pejë) Polonicë

108

1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1998 2001 1998 1999 1999

Gramaçel Polluzhë Terstenik Rahovicë Prekaz Prekaz Kosmaç Vukoc Lloqan Bellacerkë Koshare Koshare Jeshkovë Shtuticë Në kufi Loxhë Tanushë Kushnin Vrellë Polonicë


Feniksët e Lirisë

Tefik Raka Tefik Veli Zymberi Tomë Rrok Gjokaj Tahir Rexhep Aliaj Ukë Misin Shabanaj Ukë Ramë Çelaj Urim Gani Mehmeti Ukshin Qerim Jashari Vahid Ukë Ukaj Valdet Gashi Valdet Muzli Kuqi Valdet S. Xhemajli Valdete Rifat Jashari Valjant Njazi Ferizaj Valon Hamdi Mala Valon Muharrem Gashi Valon Myrtaj Valon Sokol Shala Vehbi Asllan Hasanaj Vehbi Ejup Hoxha

1939 1961 1973 1940 1970 1970 1975 1977 1960 1976 1969 1976 1983 1975 1981 1979 1978 1977 1967 1951

Kaçanik Verbicë Dashinoc Drenoc Hereç Strellc Cërnicë Prekaz Piranë Dubravë Deçan Abri Prekaz Kodrali Gjakovë Buçan Dubravë (Istog) Loxhë Hereç Kraikovë

109

1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998

Në burg (Dubravë) Zhegoc Gjakovë Pejë Koshare Strellc Koshare Prekaz Durrës Dubravë Carrabreg Abri Prekaz Beleg Gllogjan Buçan Samadraxhë Loxhë Koshare Kraikovë


Feniksët e Lirisë

Veli Adem Nocaj Veli B. Ballazhi Vesel M. Demaku Vesel S. Muharremi Vesel Sejdi Avdyli Vezir Hazir Kolshi Vezir Hysen Ademaj Vezir N. Jashari Visar Besim Juniku Visar Idriz Miftari Visar M. Hoti Visar Sh. Krasniqi Vllaznim Avdyl Jetishi Vesel Halit Nebihu Xajë Sahit Jashari Xhafer A. Abdullahu Xhafer Bekë Krasniqi Xhafer H. Vehapi Xhafer Haxhi Lipoveci Xhafer Hysen Mehmetaj Xhafer Isuf Haskaj

1968 1978 1946 1956 1978 1970 1971 1975 1978 1981 1979 1979 1978 1975 1955 1962 1953 1975 1974 1972 1960

Dujakë Hani i E. Abri Mikushnicë Drenoc Baicë e Kolshit Sheremetaj Gadish-Ferizaj Gjakovë Gjakovë Ratkoc Drenoc Brekoc Domanek Strofc Açarevë Junik Zatriq Gjakovë Zabllaç Cercë (Istog)

110

1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 2001 1998 1998 1998 1899 1998 1998 1999 1999 1999

Koshare Pashtrik Abri Mikushnicë Rogovë Terpezë Dobrosh Jezerc Gjakovë Kralan Zatriq Hotël Deve Shushticë Strofc Açarevë Junik Zatriq Koshare Vrellë Vrellë


Feniksët e Lirisë

Xhafer Latif Gashi Xhafer Musë Balaj Xhafer Rexhë Thaçi Xhafer Z. Nurkasa Xhavit Bajraktari Xhavit Bajram Hasani Xhavit Haradin Bislimi Xhavit Haxhë Dobra Xhavit Isuf Uka Xhavit Kelmendi Xhavit Kozhani Xhavit R. Islami Xhavit S. Popaj Xhavit Salih Fetahu Xhavit Salih Lajçi Xhavit Sylaj Xhavit Tahir Çufaj Xheladin Azem Salihu Xheladin H. Xheladini Xheladin Kurtaj

1960 1971 1964 1969 1962 1977 1956 1965 1949 1977 1966 1964 1969 1952 1976 1962 1969 1964 1976 1974

Perçevë Isniq Gjakovë Rahovec Samadraxhë Poklek Prekaz Kryshec Açarevë Karaçicë Ribar (Lipjan) Piskotë Bellacerkë Skivjan Pepaj Sllapuzhan Dardania Gërgoc Carralevë Gabrricë

111

1998 1998 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1998

Gjocaj Isniq Koshare Rahovec Shirokë Korroticë Dubofc Polac Terdec Terpezë Zborc Beleg Bellacerkë Sheremetaj Hajle Gallushë Loxhë Bardhaniq Pashtrik Gabrricë


Feniksët e Lirisë

Xheladin M. Kurtaj Xhelal A. Gashi Xhelal B. Hajda Xhelal Zenun Morina Xhemajl A. Mehmeti Xhemajl Halil Agushi Xhemajl Idriz Avdullahu Xhemajl Metë Fetahaj Xhemajl Nuredin Kuçi Xhemajl Osman Haxha Xhemajl Rama Xhemajl Rexhaj Xhemajl Sejdë Mazrekaj Xhemajl Z. Ademi Xhemajli Bytyçi Xhemajli H. Gashi Xhemajli Xh. Hoti Xhemë Ajet Qorri Xhemë Gegollaj Xhemil Krasniqi

1974 1967 1967 1980 1944 1981 1964 1964 1977 1975 1971 1961 1969 1979 1974 1960 1963 1974 1978 1950

Gabrricë Hoçë Rahovec Tërstenik Plluzhinë Drenoc Gjakovë Raushiq Kotlinë Maxhere Reçan Papaz (Suh.) Sllup Lubishtë Peçan Hoçë Krushë Gllogoc Lugishtë Hoqë

112

1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998

Gabrricë Zaqisht Opterushë Trubuhoc Hade Deve Shishman Koshare Kotlinë Melenicë Budakovë Llanisht Koshare Lubishtë Peçan Zaqisht Krushë Abri Lugishtë Hoçë (Prizren)


Feniksët e Lirisë

Xhemsedin I. Suma Xhemshir Emin Xhemshiri Xhemshir Haziz Islami Xheva A. Lladrofci Xhevat A. Berisha Xhevat A. Elshani Xhevat Abaz Kajtazi Xhevat H.Demaku Xhevat Haxhi Demaku Xhevat I. Kasapi Xhevat M. Sejfiaj Xhevat Qaush Nitaj Xhevat Ruhan Jusufi Xhevat Salih Shala Xhevdet Abaz Kajtazi Xhevdet Ali Krasniqi Xhevdet Faik Guri Xhevdet I. Krasniqi Xhevdet Kadri Dobrani Xhevdet Mexhit Ahmeti

1966 1957 1973 1955 1961 1979 1968 1974 1974 1072 1972 1978 1953 1971 1964 1969 1971 1970 1976 1982

Hani I E. Petrovë Mikushnicë Drenoc-Klinë Lez Brestofc Shishman Abri Abri Rahovec Gllogjan Voksh Vidishiq Kopiliq Shishman Vojnik Nikaj (Kaçanik) Denjë Izbicë Mazhiq

113

1999 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1999

Pustenik Petrovë Koshare Gllanasellë Lez Brestofc Ramoc Abri Abri Rahovec Në kufi Koshare Smrekonicë Açarevë Ramoc Rakinicë Koshare Pashtrik Izbicë Reshan


Feniksët e Lirisë

Xhevdet Munish Misini Xhevdet Qazim Morina Xhevdet Rrustem Loshaj Xhevdet Shaban Hoti Xhevdet Sylë Plava Xhezair Xhafer Syla Xhezair Zeqir Bela Xhevat Haxhi demaku Xhevat Shaban Thaçi Xhelal Sopi Ylber Z. Fanaj Ylli Morina Ymer M. Bytyçi Ymer S. Shala. Ylber Zenel Fanaj Zahide Shaban Jashari Zahir I. Neziri Zahir Pajaziti Zahir Sadik Agushi Zaim Zeqiri Zaim Muçaj

1977 1977 1970 1978 1959 1975 1974 1974 1969 1977 1979 1972 1956 1971 1979 1924 1972 1962 1951 1966 1969

Prekaz Astrazub Carrabreg Jabllanicë Cërmjan Grabanicë Drenushë Abri Poterk Petroc Vërmicë Gjakovë Nishor Miradi (F. Kos.) Vërmicë Prekaz Burrnik Turiqicë Drenoc Vaksinc Vraniq

114

1998 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1999 1997 1999 2001 1999

Gradicë Astrazub (Mal.) Koshare Jabllanicë Jasiqit Grabanicë Gjurgjedell Abri Në Kufi Gorozhub Vërmicë Gramaçel Morinë Abri Poterk Prekaz Jezerc Pestovë Në burg (Dubravë) Vaksincë Vraniq


Feniksët e Lirisë

Zaim Qazim Bajrami Zarife Bahtir Jashari Zef Rrok Berisha Zejnullah Rr. Zena Zekë Haxhi Hasan Metaj Zeki Xhevat Shulemaja Zekir Musa Dardhishta Zenë Ferat Veseli Zenel Curraj Zenel Morina Zenel Tahir Mëziu Zenun M. Mataj Zenun Rr. Çoqaj Zeqë Idriz Istrefaj Zeqir Isuf Gashi Zeqir Rexhep Rexhepi Zeqirja Hasani Ziaver Ali Vllasaliu Zymer Adem Krasniqi Zymer H. Goxhuli Zymer Dan Tahiri

1964 1950 1980 1967 1975 1974 1978 1955 1973 1965 1972 1975 1952 1969 1974 1968 1979 1972 1966 1965 1946

Izbicë Prekaz Dashinoc Sojevë Strellc Prishtinë Kaçanik Açarevë Greikoc Stravuçinë Morinë Baballoq Romajë Strellc Buçan Vërrnicë Shkup Marec Astrazub Makërmal Açarevë

115

1999 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 2001 1999 1999 1998 1998

Izbicë Prekaz Dashinoc Koshare Në burg (Dubravë) Koshare Koshare Shkozë Gorozhup Stravuçinë Në kufi Pagarushë Gjonaj Strellc Buçan Zmiq (Mitrovicë) Haraçinë Marec I zhdukur Makërmal Shkozë


Feniksët e Lirisë

Zenel Shefqet Thaqi Afrim Halil Hysenaj Alban Qorraj Gani Shala Hajriz Kryeziu Halil Sejfijaj Hamzi Mataj Hamzi Zeqiri Hasan Latifi Hesat Qarri Isuf Gashi Liri R. Gashi Naim Lubofci Nuhi Ahmet Kelmendi Sadri Kastrati Shaban Bytyqi Shaqir Tëshana Visar Mataj Shpend Llogami Lufter Bica

1977 Poterk

116

1999 Poterk


Feniksët e Lirisë

Ndriçim ? Gursel ? Bexhet Shaban Hamza Afrim Bajraktari Agim Bajrami Agron Krasniqi Arsim Sylejmani Bedri Erisha Elmi Morina Eshref Zhuniqi Haxhi Kleçka Isa Morina Kreshnik Popaj Naim Sahiti Nazmi Hasani Osman Rexhepi Ramadan Mazreku Ramiz Krasniqi Sabri Gashi Sami Nalli

117


Feniksët e Lirisë

Shani Kastrati Sylejman Bytyqi Adem Ukë Mazreku Agim Ismail Muja Arif Shpend Dautaj Artan Xhemë Kovaçi Astrit Hekuran Suli Astrit Selman Prushi Besnik Azem Brati Bilal Hazir Breçani Dinë Alush Koleci Enver Vila Fatmir Doçi Hazir Malaj Hamdi Muharrem Mula Isa Peshk Malaj Mehriman Ukë Dauti Naim Hajda Cema Qazim Hazir Dautaj Ramë Mustafë Geca

118


Feniksët e Lirisë

Xheladin Dautaj Xhem Sadri Bardhoshi Xhevat Ajet Lleshi

119

Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (Monografi) -->shefdomi.com  
Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (Monografi) -->shefdomi.com  

Dëshmorët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (Monografi) -->shefdomi.com

Advertisement