__MAIN_TEXT__

Page 1


OPENBARE BIBLIOTHEEK BRUGGE

Als lid van de Openbare Bibliotheek Brugge kan je thuis gratis naar de kwaliteitsvolle (kort)films en documentaires kijken die je op Dalton.be vindt. Op Dalton (her)ontdek je de beste documentaires van DOCVILLE, de strafste kortfilms die te zien waren op het Kortfilmfestival Leuven, de bijzonderste wereldcinema van filmfestival MOOOV en de leukste kinder- en jongerenfilms van JEF. Daarnaast vind je er ook Vlaamse en internationale films of series die je miste op filmfestivals, in de cinema, of op TV. Zo rol je thuis het hele jaar door de rode loper uit en haal je via je laptop, mobiele telefoon, smart TV of tablet zelf een filmfestival in huis.

2


BLVRD magazine is een gratis, tweemaandelijks jongerenmagazine. Vorige edities gemist of nog meer lezen? Kijk op www.blvrdmagazine.com voor meer content. BLVRD#14, 02/02/20, first seen at Cherry Picker Recordstore On the cover: Victor Jejcic. Photo by Jokke De Roo Special tnx to Bibliotheek Brugge / Cadeaubon Brugge / CC Brugge / Het Entrepot / Howest / Jeugddienst Brugge / JH Comma / Jong Volk / KAAP / Musea Brugge / Snuffel / Stad Brugge / TURBO / Wegwijzer vzw Follow us on facebook&instagram: / blvrdmagazine Get in touch: info@blvrdmagazine.com

Team Atlesque / Bert Puype / Brecht Vanhoutte / Emiel Van de Gracht / Jokke De Roo / Jolien Van Acker / Juliet Cleenwerck / Luka Franck / Jordy Vermote / Octavie Ide / Seppe Vanhaecke Eindredactie Jordy Vermote Lay-out Faldona Vande Velde / Sanne De Muynck Druk Vanden Broele Productions BLVRD RADIO Al geluisterd naar onze radioshow? Je hoort ons maandelijks op 106.4 FM of via www.villabota.be, op dinsdagavond tussen 21u en 22u.

Love for print and trees

3


STICK-UP EXPO IN DE TANK Helemaal nieuw is het fenomeen niet, maar toch is het de laatste jaren aan een serieuze opmars bezig in steden overal ter wereld: stickertags. Vandalisme, vervuiling of toch kunst, wie zal het zeggen? Wel, de Brugse artiest Tom Roose! Op schrikkeldag 29 februari stelt hij in de exporuimte van de Tank stickers van over de hele wereld tentoon in het kader van de WAWWA-reeks van Het Entrepot, waarin Tank-bewoners ĂŠĂŠn keer per maand carte blanche krijgen.

Tekst: Seppe Vanhaecke Beeld: Chiara Trovato

4


Stickers zijn geen werelderfgoed

soorten. Sommige artiesten ontwerpen dit digitaal

Stickerart is een onderdeel van streetart. Het kent

en laten het op vinyl plaatsen bij een drukker.

zijn oorsprong in de jaren 90 en is gegroeid vanuit

Maar je hebt bijvoorbeeld ook een hele cultuur

de wereld van graffiti en tags. “Stickers zijn eigenlijk

waarbij blanco’s gebruikt worden: voorgemaakte

veel meer een grijze zone tussen legaal en illegaal,”

stickers om op te tekenen of tags op te zetten.

vertelt Tom. “Het is een manier om heel makkelijk

Stickerart is een heel verscheiden wereld met heel

in het straatbeeld te verschijnen als illustrator,

veel verschillende manieren om het medium te

artiest of grafisch ontwerper. Het is gewoon veel

gebruiken.”

makkelijker dan bijvoorbeeld tags. Het neemt geen tijd in beslag: je maakt je sticker thuis en het kleven

Dat het nog niet echt een groot Belgisch fenomeen

duurt een paar seconden.”

is, zie je in de reactie die er kwam op de open call die Tom deed voor de expo. Slechts zo’n 10% van

Het is niet omdat het in Brugge relatief weinig

de inzendingen kwam uit België. “Mijn oproep is

voorkomt, dat stickerart daarom niet aanwezig is.

veel verder geraakt dan ik zelf had kunnen dromen.

Dat heeft allemaal te maken met de grijze zone

Ik heb post ontvangen uit Indonesië, Rusland,

waarin het fenomeen zich bevindt, zo stelt Tom:

Nieuw-Zeeland… Ik heb meer dan 70 enveloppes

“Het komt meer voor, dus de overheid gaat er ook

gekregen met grote hopen stickers in.”

meer aandacht aan besteden. Je ziet het ook hier in Brugge. Er zijn diensten die de stickers gaan

Trading

verwijderen. Brugge is UNESCO-werelderfgoed en

Tom is zelf nog maar een jaar of vier bezig met

moet heilig blijven voor de toeristen. Ook in Brussel

stickers en pas sinds een tweetal jaar echt

of Gent halen ze dat weg, maar in mindere mate. Het

betrokken in de stickercommunity. “Al in m’n jeugd

fenomeen is hier ook nog relatief klein. In Duitsland

lette ik op al die kleine details in het straatbeeld.

zie je bijvoorbeeld dat de stickercultuur veel meer

Op reis met m’n ouders in Parijs of Rijsel was dat

leeft. Elke verkeerspaal en elk verkeerslicht in

altijd al een ontdekkingstocht, die kleine elementen

Berlijn of Hamburg is volgestickerd. Er wordt ook

in het straatbeeld. De stickers en tags die je ziet, zijn

weinig moeite gedaan om het te verwijderen. Het

een opening naar de lokale cultuur die daar heerst,

is daar een veel groter fenomeen en dus veel

een soort open deurtje om te zien wat daar populair

moelijker tegen te gaan.”

is. Je kan zo een deel van die cultuur opsnuiven zonder er te wonen.”

Indonesië, Rusland en Nieuw-Zeeland Het is al de tweede editie van de stick-up expo,

“Ik ben dan grafische vormgeving gaan studeren

georganiseerd door Tom in samenwerking met

en graffiti beginnen doen,” gaat hij verder. “En van

Het Entrepot. Waar in de eerste editie op autoloze

daaruit dan uiteindelijk in de stickercommunity

zondag een aantal stickers heel groot werden

beland. Het is eigenlijk een heel goedkope en

uitgeprint en tentoongesteld, is het nu de bedoeling

makkelijke manier om in het straatbeeld te komen.

om kunstenaars en stickerartiesten hun werk te

Treinen en bussen gaan bespuiten vergt veel

laten inzenden. “We kregen heel veel verschillende

organisatie en je pak-kans is heel groot. Bij stickers

5


is het meer van ‘just do it’. Je kan zeer makkelijk en goedkoop tienduizend stickers drukken, er wat in je zak steken en overal snel gaan rondhangen.” Het basisidee van de expo - stickerartiesten die

“Het zou bijvoorbeeld ook tof zijn om een vaste

hun stickers opsturen - is eigenlijk de normaalste

locatie te hebben in de binnenstad waar het mag.

zaak van de wereld in die middens, stelt Tom: “In

Het zou dan ook een toeristische trekpleister

de community gaat het om ‘trading’: ik zend een

kunnen worden. Streetart is een wereldwijd

pakketje naar daar en zij zenden eentje terug. Het

fenomeen, je kan dat niet tegenhouden. Je kan dat

is een soort nultransactie om zo heel makkelijk je

gewoon niet winnen als overheid. Zorg dus voor

werk te verspreiden in andere landen, wat dan weer

een soort legalisering. Zorg dat er plaatsen zijn

een manier is om naam en faam te krijgen zoals bij

waar dat kan. En dat kan hand in hand gaan met

gewone tags. Ik ben vanuit dat idee vertrokken voor

toerisme. Tot nu toe is Brugge op dat vlak redelijk

de expo en heb m’n oproep gedaan.”

conservatief. Als je kijkt naar Oostende zie je dat ze daar fantastische projecten doen met streetart,

Toeristische trekpleister

zoals The Crystal Ship.”

Maar nu brengt hij dus de streetart weg van de straat en in de expozaal. Het wordt bijna een cliché in de streetart: straatkunst in een galerie om zo voor een contrast te zorgen. Maar het is ook een statement voor Tom: “Het is gewoon heel moeilijk om in Brugge te overleven als stickerartiest. Het hee ft echt niet veel nut om ze te hangen want ze worden toch snel verwijderd. Dit is mijn manier om de kunst toch wat exposure te geven in Brugge. Ik weet tenminste dat het gaat blijven hangen en dat mensen zo in

ALS HET NIET BUITEN KAN, DAN BINNEN

aanraking gaan komen met de stickercultuur, want

Overload aan prikkels

hier is het gewoon niet in het straatbeeld te zien.

Met deze expo’s bewijst Tom dat het heel wat

Zo toon ik: het kan ook in Brugge en het is geen

mensen aanspreekt. “Op de vorige editie in

vandalisme.”

september zijn er veel jonge gezinnen gepasseerd. Het was heel tof om te zien hoe jongeren daarop reageren. Het is een heel kleurrijke en boeiende cultuur met een overload aan prikkels, iets wat de jeugd aanraakt. Dat is ook de reden dat ik nu nog een editie organiseer en hopelijk nog meer. Ik zie het als een proces en ik weet niet waar het gaat

Stick-up expo De Tank 29 februari 2020

eindigen, maar ik hoop alleszins op een vaste plaats voor stickercultuur.”

6


7


MA LA BAR

V E R E D E L D E TA PA S EN EEN GOEIE SELECTIE WIJN

Tekst: SDM Beeld: Jokke De Roo

Het ‘Suvéestratje’ doet bij elke Bruggeling wel een belletje rinkelen. In het steegje dat van de Vismarkt naar het Koningin Astridpark loopt, openden de laatste maanden heel wat nieuwe zaken. Zo ook ‘Malabar’, op de hoek. Sinds begin januari kan je er voor wijn, bier en tapas terecht en tijdens de zomer wordt het een nieuwe plek in de zon, met uitzicht op het park. We gingen op bezoek bij Victor Jejcic (29) en zijn vader, die de zaak samen runnen.

8


We zetten ons neer in de kleine, maar gezellige bar

Beneden staan vier tafeltjes, op de eerste verdieping

en krijgen meteen een heerlijk frisse Sloveense wijn

heb je zeteltjes met kleine bijzettafeltjes, goed voor

aangeboden. “We focussen met het eten en de wijn

een totale capaciteit van een dertigtal man, als je de

niet per sé op een land of streek, maar we bieden

bar erbij rekent. “Maar met dertig man zit het echt

zowel Spaanse, Portugese en Sloveense gerechten

vol. Als er dan iemand een capuccino en een picon

aan, je vindt ook veggie en vegan op onze kaart. Er

vraagt, moet ik sjette geven,” lacht Victor. Gelukkig

is van thuis uit een grote affiniteit met Portugal, ik

springt vader Daniel uit zijn keuken graag even

heb er net een jaar verbleven, we hebben familie

achter de bar om te helpen op drukke momenten.

in Argentinië wonen en mijn vader heeft FransSloveense roots dus het is een mengelmoes van al deze landen.”

9


De bedoeling is om boven mensen te zetten die

Surfvibe

gezellig onder elkaar eten delen. Op de kaart

De zaak straalt een familiegevoel uit, ook de hele

staan dan ook vooral veredelde tapas. “Dat vind

inrichting is door vader en zoon gedaan. “Hier zat

ik het leukste, het kan gedeeld worden, met de

vroeger een broodjeszaak dus de infrastructuur

vingers worden gegeten, het creërt meteen een

hebben we serieus onder handen genomen. De

gevoel van vriendschap. Daarnaast geven we elke

keuken is vernieuwd, we hebben een nieuwe bar

week ook verschillende suggesties. Deze week

gezet en alles heeft een likje verf gekregen. Twee

zijn dat bijvoorbeeld een ‘Tartiflette Francobelge’,

maanden hebben we erin gewerkt en de dag dat

diamanthaas of mosseltjes. Deze laatste komen

we de laatste laag verf hebben gelegd, zijn we

in kleine porties voor zes euro, dus we rekenen

opengegaan. Daarna meteen drie weken volle bak

zeer democratische prijzen aan. Daar wil ik graag

gegaan… en meteen ook drie kilo eraf. Mijn ma is net

genoeg variatie insteken.”

om een nieuwe broek voor me, een maatje kleiner (lacht). Maar het is de moeite waard!”

Het accent ligt bij Malabar wel op wijn, maar ze willen daarom niet als wijnbar uitpakken. Het is duidelijk

De blauwe afgewassen bar, die trouwens ook uit

dat de bar een breder aanbod heeft. “We blijven

Portugal afkomstig is, doet ons denken aan de

met de selectie - buiten één Argentijnse – vooral

surfcultuur. “Dat is niet toevallig, boven hangt ook

binnen Europa. De Argentijnse wijn is een knipoog

een oude surfplank die ik kreeg van een goede

naar onze familie daar, maar voor de rest willen we

vriend. Ik ben zelf surfer, ik ben vorig jaar nog gaan

proberen zo ecologisch mogelijk te denken. Qua

surfen in Portugal en wil die vibe hier wel laten

bieren hebben we op dit moment een basisselectie,

doorschijnen.”

de klassiekers, maar ik wil tegen de zomer wel een paar extra biertjes op de kaart zetten.”

10


Bar d’amis

Zomeren bij Malabar

Alle publiek is bij Malabar welkom voor ‘een bitje

De aanvraag voor een terrasuitbreiding heeft Victor

eten en een bitje drinken’. Victor omschrijft het

al gedaan. “Ik heb nu sowieso al toestemming om 12

zelf als een mix tussen café en restaurant, een

mensen te zetten op de stoep, maar ik heb nog een

deel van ons voor jullie. Vader en zoon hebben

aanvraag ingediend om een deel van de laad- en

beiden horeca-ervaring en hebben daardoor al een

loszone ook te mogen gebruiken. We zitten recht

klantenbestand opgebouwd. “’s Middags komen

in de zon en met zicht op het Astridpark zal dat hier

vooral toeristen binnen om een glas te drinken,

deze zomer echt leuk worden. Zeker met Klinkende

maar ’s avonds zijn het over het algemeen al

Kroegen en de zomerfestivals in het park. Ik wil dan

Bruggelingen geweest. Mijn pa heeft al drie zaken

ook veel organiseren, barbecues en zo!”

gehad in Brugge en ik ken ook veel mensen in de stad, het is een leuke mix van jong en oud.”

Malabar is voor de lunch open van 11.30u tot 14.30u en en dan ’s avonds terug van 17.3u0 tot 22u, in het

“De bovenverdieping wil ik wel graag inrichten voor

weekend tot 23u. “Maar dat zijn de beginuren. We

de jeugd, er hangen nu al wat foto’s uit die ik zelf

gaan na een tijd eens samenzitten om te bekijken

nog liggen had, maar ik wil jonge fotografen de

wat werkt en wat niet. We doen alles zelf, ook de

kans geven om hun werk hier te exposeren en te

boodschappen in de ochtend dus het zijn lange

verkopen. De beelden wil ik af en toe veranderen,

dagen. Als je je avondshift laat uitlopen tot 2u, piekt

zodat mensen die regelmatig over de vloer komen

het ’s morgens wel om op te staan, hoor.”

zien dat het hier leeft.”

Jozef Suveestraat 29 elke dag van 11u30 tot 14u30 & 17u30 tot 22u zaterdag tot 23u. Zondag en Maandag gesloten. social: @malabarbrugge

11


DOORN ROOSJE “ M E E S TA L SCHRIJF IK WEL OM IETS NAAR BUITEN TE BRENGEN D AT E E N B E E TJ E A A N M E V R E E T.”

12


Op vrijdag 3 april gaat het urban arts festival BURBAN door in de Magdalenazaal

Brugge.

Nina

Everaert, ook wel bekend als Doorn Roosje, siert samen met andere knallers zoals DVTCH NORRIS, Team DAMP, K1D en ICTO de lineup. Wie Nina is, hoe ze van pure woordentovenaar naar robuuste rapprinses evolueerde, en wat we van haar mogen verwachten op BURBAN, legde ze ons uit tijdens een gezellige babbel.

Doorn Roosje: “Toen ik klein was, las ik soms zeven

Om even verder in te gaan op dat schrijven: vinden je

boeken op een week. Het schrijven kwam daar vanzelf

teksten altijd aansluiting bij iets binnen je leefwereld?

bij, vooral om rommel uit mijn kop te krijgen. Ik besefte

“Meestal schrijf ik wel om iets naar buiten te brengen dat

dat ik schrijven wel tof vond en er ergens wel goed in

een beetje aan me vreet. Ik krop mijn verdriet op. Om

was, maar toen kon je er niet echt veel mee.”

het eruit te krijgen zet ik het in mijn hoofd om in verhalen die dan op papier uitgedrukt worden in metaforen. Ik

Een aangeboren drang om te schrijven dus. Wanneer

probeer om daar wat van af te komen en ook teksten te

zette je je eerste stap in muziek en vanwaar de

schrijven die iets vrolijker zijn, maar dat vind ik moeilijker.

specifieke keuze voor hiphop?

Over vrolijke dingen schrijven en rijmen lukt me wel,

“Dat ging allemaal heel toevallig. Ik leerde via een

maar dan blijven die goede metaforen wat achterwege.”

vriend een facebookgroep voor West-Vlaamse hiphop kennen waar maandelijks een beat wordt gedropt en

We kijken er naar uit die metaforen te horen op

op die beat mag iedereen een tekst schrijven. Om te

BURBAN. Kan je al een tipje van de sluier lichten van

lachen postte ik er mijn eerste zelfgemaakte raptekst en

wat het publiek van je mag verwachten?

tegen al mijn verwachtingen in kreeg ik daar gigantisch

“Wat ik precies op BURBAN zal brengen is ook voor mij

veel positieve feedback op. Door het feit dat mensen

nog een verrassing. Ik hoop alleszins dat het publiek

zeiden dat ik hier effectief iets mee kon, veranderde het

iets van zichzelf zal herkennen in mijn teksten. Ik werp

-voor mij- van nerdy schrijven naar iets waarvoor ik echt

met mijn teksten licht op de meer donkere gevoelens

gemotiveerd was.”

van de mens. Niet per se op een negatieve manier, maar meer op een lieve manier om te zeggen dat die

“Er was dus nooit een bewuste keuze voor hiphop. Ik

gevoelens ook oké zijn. Ook al stuuk je nu eftjes ip je

hou van oude muziek en stijlen zoals reggae en dub. In

bakkes, gewoon rechtstaan en verder gaan.”

eerste instantie wist ik eerlijk gezegd niet zoveel over hiphop. Al doende was het echter heel leuk om die cultuur en het schrijven verder te ontdekken.”

13


De opties liggen dus nog open voor BURBAN: freestyle,

Is er ook zo’n verschil tussen Nina en Doorn Roosje?

voorgeschreven tekst of een combinatie van de twee.

“Op bepaalde vlakken wel. Ik merk dat op een podium

Welke van je teksten vind jij het puurst?

de emotie waar ik mij het comfortabelst bij voel

“Zowel freestyle als voorgeschreven tekst is oprecht

stoerheid is. Ik voel me dan effectief stoerder dan hoe ik

vind ik, maar bij freestyle kán je niet liegen. Je moet je

me in het dagelijkse leven tegenover mensen voordoe.

tekst al bijna brengen vóór je hem bedacht hebt of je

Uiteindelijk ben ik wel heel lief denk ik. (lacht)”

bent niet meer mee met de beat. Er is gewoon geen tijd om na te denken of om je woorden te filteren. Het is een

“Rap battles zijn ook zoiets grappigs, want tenslotte is

momentopname en, ja, dat kan evengoed gezever zijn.

dat echt elkaar uitdagen, liefst zo virtuoos mogelijk. Dat

Bij freestyle zijn mijn teksten vaak wel vrolijker, dat is

is hard, want je moet echt kletsen incasseren. Op dat

leuk. Bij voorgeschreven teksten heb ik dan weer het

moment doe ik me wel een beetje anders voor, want het

gevoel dat ik heel precies kan verwoorden wat ik voel

is een soort toneelstukje waar je een stoerdere versie

en wil overbrengen. Dan kan ik meer onderbouwen en

van jezelf opzoekt. Je bent nog steeds jezelf, maar

bijschaven.”

tegelijk weet je ook dat je op dat moment niet lief mag zijn, of ze fretten je gewoon op.” Hoe zien je toekomstplannen eruit? “Hiphop is in Brugge nog redelijk dood. Er zijn wel mensen die ermee bezig zijn, maar het is moeilijk om elkaar hier te vinden. Ik neem constant de trein naar Kortrijk of Gent omdat daar interessante plaatsen voor hiphop zijn. Ik zou heel graag hier, in Brugge, een plaats bouwen waar mensen kunnen samenkomen om elkaar creatieve input te geven. Ik zou ook graag crossoverevenementen organiseren met hiphop, muzikanten en eender welke creatieve activiteit waar mensen hier mee bezig zijn. Toch al een dikke shoutout naar Brugge, omdat ze al een beetje meer hiphopminded en openminded aan het worden zijn qua kunst dan vroeger.” “Naar mijn gevoel is er echter een enorme leegte in

Tekst: Juliet Cleenwerck Beeld: Octavie Ide

de ondersteuning van creativiteit en dat vind ik heel jammer. Veel jonge gasten zijn bijvoorbeeld bezig met beats maken, we moeten ze gewoon uit hun kot kunnen trekken. Iedereen zit op zijn eigen eilandje, al heb je die eenzame momenten ook nodig. Wat ik me vooral afvraag is of de jeugd daarin interesse heeft en waar ze zich dan bevinden. Ik verlang eigenlijk dat iedereen eens de trein naar Brugge zou moeten nemen voor een cool evenement.”

14


BURBAN gaat door vlakbij het station, ideaal dus! (lacht)

En of het cool is. Wij wachten al ongeduldig op Doorn

En wat zijn de toekomstplannen voor Doorn Roosje

Roosjes toekomstige plaat en BURBAN staat al in vette

specifiek?

letters in onze agenda op 3 april. See you there!

“Als Doorn Roosje ben ik van plan om een EP of CD uit te brengen met als centraal thema psychische kwetsbaarheid. Ik merk dat heel veel van mijn teksten

Volg BURBAN op Facebook (BURBAN Festival) en Instagram (@burbanfestival) voor updates.

gelinkt zijn aan dat onderwerp. Het is niet per se dat die teksten depressief zijn of zo, het gaat vooral over

Tickets via https://www.ccbrugge.be/.

hoe jonge mensen zoals jullie en ik in de samenleving onze weg moeten zoeken. Dat is nu eenmaal niet altijd

Burban is een evenement georganiseerd door studenten Cultuurmanagement van Hogeschool VIVES, met steun van het Cultuurcentrum Brugge.

zo gemakkelijk. Ik wil in de toekomst blijven prutsen met woord en muziek. Da is wa da ‘k doen e, gewoon e bitje prutsen. ‘Kè geen idee wa dak aan ‘t doen ben, ma ‘k vind ‘t wel cool, dus….”

15


POST

BAR

Tekst: Emiel Van de Gracht Beeld: Atlesque

Post vatten doe je voortaan nergens anders meer dan halfweg de Langestraat. Postbar, de nieuwe glinsterende parel binnenin het Brugse stratenplan. Een absolute voltreffer en opnieuw een argument dat deze lange straat de rode draad vormt doorheen de geestigste buurt van Brugge. Het zal dan ook niemand verwonderen dat een uiterst geestig koppel hier een nog geestiger concept uit de kasseien stampt.

16


Zaakvoerdster Tine, de vrouw van Miguel, kwam enkele jaren geleden tijdens een doordeweekse droomsessie op het idee om een bar rond de traditie van de postzegel te bouwen. In tijden waar belachelijk veel communicatie via het internet de wereld rondgaat, snakken we steeds meer naar de goeie oude tijd waar men een brief perfect geplooid in de enveloppe glijdt, om dan met afgemeten nauwkeurigheid de juiste millimeters lijm te belikken en daarmee de brief te verzegelen, tot hij vol opwinding netjes wordt opengesneden of roekeloos wordt opengereten. En hoewel de postkaartjescultuur nooit helemaal weg was, brengt Tine deze wel terug, zij het naar een volledig nieuw niveau. En hoe: in deze stralende bar kom je een kaartje schrijven om op te sturen naar waar ook ter

Iedereen krijgt graag een kaartje, het zijn echter

wereld. Let wel: het zijn niet zomaar kaartjes. Hier

de woorden waar goed over werd nagedacht

vind je een uiterst uitgebreid arsenaal aan geniale

die je het diepst raken. Voor het delen van een

postkaartjes die door artiesten van over de hele

lach, een traan of ergens daartussenin: wie een

planeet werden ontworpen. Is je kaartje klaar dan

geslaagde postkaart wil schrijven neemt daar best

hoef je het enkel aan de bar te overhandigen, een

een geestverruimende thee, kwaliteitskoffie of

datum en tijdstip vast te leggen wanneer het kaartje

een smaakvol biobiertje bij. Maar vooral en des te

dient aan te komen en dan krijgt jouw post een

belangrijk: post schrijven doe je niet op een nuchtere

plaatsje in een prachtig rek boven de bar alvorens

maag. Dat is waar Miguel in het spel komt. Deze

die op het juiste moment gepost wordt.

man staat voornamelijk in voor de culinaire insteek bij Postbar. Hij is van vele markten thuis, zo zal je hem ook als bassist van Marooned en Transcoder op het podium van de Snuffel zien staan. Voor een (extreem) aantrekkelijke prijs en met de juiste strepen muziek serveert hij stimulerende ontbijtjes en volwaardige lunches zoals een deugddoende soep met een smaakmakend stuk brood, frisse pasta’s of een stevige quiche. Miguel voorziet je naast de lekkere keuken ook graag van een gezellige babbel. Er gaat weinig tijd over vooraleer je een soort Dominique Persoone in Miguel zal horen vertellen: hij ademt een soort begeesterende combinatie van passie, gezelligheid en rock&roll. Laat het in die filosofie dan ook evident zijn dat de zoetgezinde pennenvrienden hier al dan niet al schrijvend van verse patisserie kunnen smullen.

17


18


We zijn met ons allen op zoek naar de steeds schaarser wordende authenticiteit. Dat gelukzalige gevoel dat je krijgt wanneer je voelt dat je het juiste stekje vond om op originele wijze je vrije tijd in te vullen, is behoorlijk onevenaarbaar. Postbar is er zo eentje. Waar postbodes in een nostalgische bui, bronstig op hun stalen ros, door de grote ruiten turen naar de wedergeboorte van de ooit zo begeerde briefcultuur. Waar locals een warm Brugs welkom krijgen en reizigers echt willen belanden. Is het de flow die Tine en Miguel met zich meedragen en je doen geloven dat trouwen echt een goed idee kan zijn? Is het de geur van die heerlijke keuken die je doet denken aan oma’s keuken? Is het die juiste balans tussen moderne facetten binnen het krakende karakter van dit oude, vernieuwde pand? Is het een combinatie van dit alles die ervoor zorgt dat jong en oud, in alle geuren en kleuren, van hieruit brieven komen versturen? Het zou best wel eens de combinatie van dit alles kunnen zijn. Maar de voornaamste reden om hier met jezelf of geliefden (al dan niet) in de pen te kruipen is volgens allen die hier reeds waren het resultaat van de wijze waarop Tine en Miguel je hier op zo’n warme, oprechte en unieke manier doen thuiskomen.

Postbar vind je in de Langestraat 82. fb/Postbar ig/@Postbarbrugge

19


Eva Dinneweth studeerde Beeldende Kunst op het Sint-Lucas in Gent, behaalde daarin haar master en volgde daarna een lerarenopleiding. Na een jaartje thuis op zolder experimenteren, heeft ze sinds een paar maanden een atelier in De Tank: de creatieve broedplaats op De Burg.

20


De Tank als werkplek

wil inslaan. Anders blijf je zitten met ‘geniale ideeën’

Voor Eva is het gegeven van een atelier iets wat haar

maar zolang je ze niet uitprobeert, weet je ook niet of

stimuleert om te experimenteren. “Thuis had ik wel

het iets kan worden. Sommige mensen werken heel erg

plaats op de zolder, maar ik stelde het vaak uit om te

vanuit een idee, bij mij is dat heel erg experimenteel, ik

beginnen, er is altijd wel iets van afleiding te vinden.

wil het zien, ik wil dat dat resultaat een doorgang is naar

Hier kom ik echt naartoe om te werken en sommige

iets anders.

dagen gebeurt er niet veel, maar dat is ook niet erg. Je moet jezelf de tijd en ruimte gunnen om het te doen. Ik

De tijdsdruk van een tentoonstelling legt ook een

kom soms met een object waarmee ik aan de slag wil

limiet op je werk, je moét dan gaan zoeken naar iets

gaan, maar vaak heb ik ook gewoon een vrij moment

omdat het er moet liggen, maar nu heb ik de tijd om te

en niet direct een idee of goesting. Door toch de stap

experimenteren. Heb ik eens een dag geen zin om iets

te zetten om hier te komen zitten, gebeuren er dingen.

te doen, om te schrijven of om iets compleet anders te

Je verplicht jezelf een beetje om te beginnen creëren.”

doen, dan kan dat.”

“Na mijn masteropleiding, waarin ik superintensief bezig

L’art pour l’art

ben geweest, heb ik een tijd veel tentoonstellingen

“Mijn werk is zeker niet vanzelfsprekend, het vraagt

gedaan met werken uit mijn master die ik herwerkt had,

wel enige inspanning van de kijker. Er zit ook niet vaak

maar ik was daar snel door uitgeput. Ik haalde er nog

een concreet verhaal achter, ik vind het boeiender als

weinig voldoening uit, dus ik heb mezelf vorig jaar de

het werk zelf de aanwijzing kan geven of op zich kan

tijd gegund om weer te beseffen waarom ik het graag

staan. Ik zoek de grens op met l’art pour l’art, wanneer

doe en wil doen. Nu begin ik er echt weer in te komen.

is een kunstwerk boeiend genoeg om naartoe te

Ik zit op dit moment dus heel erg in een experimentele

blijven kijken? Tijdens het maakproces komen zoveel

fase waarin alles nog mogelijk is. Het is belangrijk om

dingen voorbij die interessant zijn, maar die je bij het

dit toe te laten aan mezelf en om gewoon van alles uit

eindresultaat niet meer ziet doordat het zo uitgepuurd

te proberen. Waarschijnlijk ga ik van de werken die ik

is of zo minimalistisch wordt gemaakt. Ik wil graag een

maak ook veel dingen wegsmijten en nooit aan iemand

manier vinden om de hele reis ook te kunnen tonen,

tonen, maar ik weet voor mezelf dan wel welke weg ik

zonder dat daar een tekst of uitleg bij hoort.”

21


22


“IK ZOEK DE GRENS O P M E T L’A R T P O U R L’A R T , WA N N E E R I S E E N KUNSTWERK BOEIEND GENOEG O M N A A R TO E T E BLIJVEN KIJKEN?

23


“Ik ben mijn Masterproject heel intuïtief begonnen, ik had een collectie van objecten en materialen. Dan maakte ik daar een werk mee en was het voor mij al 'af', maar dat blijft niet interessant. Ik schrijf tegenwoordig ook veel en ik wil er die teksten en andere ideeën bij betrekken, anders blijf ik mezelf gewoon herhalen. Als de werkwijze altijd hetzelfde blijft, ben je gewoon een machine die op

Plastiek

eenzelfde manier de dingen benadert en telkens wel

“Ik verzamelde de laatste tijd al heel veel plastieken

een mooi resultaat bekomt. Maar dan stel ik de vraag

flesjes, ik weet wel nog niet wat ik ermee ga doen (lacht).

naar mezelf: ik ga nu wel om met de objecten, maar wat

Plastiek is een super ondergewaardeerd materiaal. Het

is mijn positie daarin? Ben ik dan ook een object tussen

is een wegwerpmateriaal, maar erg veelzijdig. Het kan

die objecten, wat zeggen die objecten mij en hoe gaat

zo mooi zijn als het een bepaalde vorm heeft, of een

die dialoog dan? Zijn dat dingen die gewoon op zich

bepaalde kleur. Er is een verschil tussen één flesje

staan of is er ook een manier waardoor er interactie kan

en een geheel van meerdere plastieken flesjes die

ontstaan met de toeschouwer en die kan uitnodigen om

samen op een bepaalde manier liggen of staan. Ik ben

bij te dragen aan mijn zoektocht?”

benieuwd naar de vraag: ‘Wanneer wordt het iets meer dan een plastieken fles, zonder dat er een heel verhaal

Vorig jaar werk heb ik bijvoorbeeld een werk in

achter moet zitten?’”

Oostende tentoongesteld. Ik had aangespoeld materiaal verzameld en daarmee een installatie gemaakt in de

“Tegenwoordig creëer je met plastiek meteen een

bibliotheek. Het werk was wel mooi, als een golf waarin

beeld van recyclage of milieubewustheid, maar ik vind

materiaal was aangespoeld, maar achteraf gezien toch

plastiek gewoon een superinteressant materiaal. Een

een gemiste kans: misschien was het leuk geweest als

papieren werk kan binnen 20 jaar al bijna niet meer

mensen zelf materiaal konden meebrengen, er had

bestaan, plastiek is veel duurzamer. Ik zoek graag op

meer interactie kunnen zijn.”

hoe ik een materiaal dat geen kunstmateriaal is toch edeler kan maken. Hoeveel handelingen zijn nodig van mijn kant om er een kunstwerk van te maken, hoeveel onthul ik of in hoeverre laat ik het materiaal op zichzelf bestaan?”

Meer van Eva: http://evadinneweth.ml Meer van De Tank: https://www.detank.be/

Tekst: SDM Beeld: Jana Germanus

24


019 Jacques Charlier Raffaella Crispino Hans Demeulenaere & Dimitri Vangrunderbeek Daniël Dewaele Goele De Bruyn Thomas I’Anson Bart Lodewijks Hannah Mevis Jeancy Nsumbu Chloé Op de Beeck Leander Schönweger Ingel Vaikla Kris Van Dessel Stijn Van Dorpe Benjamin Verhoeven Curator: Bert Puype i.s.m. Nowhere Collective

Tentoonstelling Zo 8 maart–Zo 29 maart Vernissage Za 7 maart 14.00u, Timmermansstraat 5 Meer info: verlorenvoorwerpen.org

25


LET’S PLAY! P L AY T I M E 2020

Zin om de wondere wereld van games te ontdekken? Zak dan zeker af naar de jarige Koninklijke

Stadsschouwburg

op

vrijdag

6, zaterdag 7 en zondag 8 maart, want dat weekend vindt voor het tweede jaar op rij het gratis gamefestival Playtime 20.20 plaats. Zowel doorgewinterde gamers als amateurs kunnen een heel weekend lang hun hart ophalen in het monumentale gebouw, dat dit jaar ook 150 jaar bestaat. Wandel naar binnen en waan je in een immense, digitale gamehal waar al je zintuigen geprikkeld worden. Welkom in het stadstheater van de toekomst!

26


P L AY T I M E 2020 Dankzij

wat

sociale aspect van samenkomen om te spelen blijft

organisaties is er voor ieder wat wils. Tijdens de

de

samenwerking

tussen

heel

behouden, maar het typische schreeuwerige en

tweede editie van het festival ontdek je onder andere

commerciële aspect wordt vervangen door meer

de nieuwste creaties van gameontwikkelaars, ervaar

elegante ontwerpen en alternatieve games. Thomas

je een andere wereld in virtual of augmented reality

gaat met zijn skills als meubelmaker aan de slag met

en ontdek je dat games ook creatief, sociaal en

verschillende materialen en creëert arcadekasten

artistiek kunnen zijn met de handgemaakte houten

waar je games op kunt spelen. Hannes: “Onze

arcadekasten en installaties van Devillé Arcade. Die

tenen krullen een beetje als we het woord retro

laatste zullen verspreid over het gebouw opgesteld

horen in combinatie met ons werk. Onze installaties

staan en nemen je mee op ontdekkingstocht in de

hebben een design retrojasje, een groot verschil

wereld van alternatieve games.

met het grote gamma bestaande retro arcadekasten waarmee al vaak gewerkt wordt. Wij vertrekken

Wat moet een mens zich daar precies bij voorstellen?

altijd vanuit een nieuw design, en halen inspiratie

Onze nieuwsgierigheid was gewekt en we zochten

van over de hele wereld!” Maar dan heb je natuurlijk

het voor jullie uit. Een gesprek met twee broers en

enkel nog maar de kast en geen spel. Over dat

een opmerkelijk verhaal.

laatste aspect ontfermt Hannes zich. Als game developer ontwikkelt hij eigen artistieke producties,

Arcadewadde?

maar er zijn ook samenwerkingen en games van

Jup, een arcadekast is een meubel waarop je

independent game developers uit het alternatieve

games kunt spelen, ze waren vooral populair in

circuit. “Ons belangrijkste doel? We streven ernaar

de jaren 70 en 80 in Amerika en Japan, waar je in

dat al ons werk bespeelbaar is en dat de mensen

cafés games zoals Space Invaders of Pac-Man kon

ons werk kunnen ervaren waarvoor het bedoeld is

spelen. Devillé Arcade geeft hier een draai aan: het

en dat is gamen.”

27


Cultuur & games Hoe kom je dan met je arcadekasten terecht in grote culturele centra zoals de Stadsschouwburg? Dankzij de samenwerking met Cultuurconnect toert de collectie van de broers Devillé langs de Vlaamse en Brusselse culturele centra en bibliotheken. “De cultuurwereld is eveneens een kleine wereld en zo word je al snel opgemerkt.” vertelt Thomas. “Ons werk neemt fysiek ook veel ruimte in en valt op. Dan kom je al snel uit op grote gebouwen zoals cultuurcentra.” Van hobby naar levenswerk “Het begon eigenlijk al snel na mijn studies”, vertelt

Hannes vult aan: “Je merkt ook dat de cultuursector

Hannes. “Ikzelf heb de game opleiding Digital Arts

in België heel nieuwsgierig is naar het medium en

& Entertainment in Kortrijk afgerond en Thomas

het graag wilt opnemen in hun programma. Het

heeft diploma’s in o.a. de vrije beeldende kunsten

enige struikelblok is vaak nog de know how van

en houtbewerken op zak. Samen vulden we elkaar

waar te zoeken en hoe ermee in contact komen. Het

perfect aan en zo zijn we gestart met het maken van

is en blijft een relatief jong medium en in de pers zie

arcadekasten. Thomas stond in voor de buitenkant,

je enkel de populaire games, terwijl er een brede,

ik ontwikkelde de games.” Wat startte als hobby liep

artistieke onderstroom is die boeiende zaken maakt.

al snel uit de hand zo blijkt. “Het wereldje is klein

Daarnaast associëren mensen games toch nog vaak

en we ontmoetten al snel 2 andere gasten die met

met negatieve aspecten zoals geweld, verslaving

iets gelijkaardigs bezig waren. Samen met hen zijn

en asociale tieners. Maar de game installaties die

we een tijd actief geweest onder de vzw The House

wij brengen draaien allemaal net rond sociale

of Indie en merkten we dat er een zekere vraag

en creatieve aspecten waarbij ook persoonlijke

was naar dit type installaties. Dat heeft ons gesterkt

verhalen verteld worden en alles draait rond

in onze overtuiging en zo zijn we in januari 2016

communiceren. Als wij onze games tonen, is dat nog

gestart onder de huidige entiteit Devillé Arcade. We

steeds een eye opener voor de meeste mensen en

doen dit nu al vier jaar en het loopt nog steeds zoals

zijn ze heel blij dat ze ermee in aanraking komen.”

we willen.”

28


CULTUUR CENTRUM BRUGGE

20.20

gratis gamefestival

6-7-8 MAART 2020 KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG BRUGGE

playtime2020.be

Met Cadeaubon Brugge doe je de leukste adresjes van Brugge cadeau. Keuze uit meer dan 70 lokale deelnemende handelaars: resto, mode, design, wellness en zoveel meer. Jij kiest de waarde van de bon, de ontvanger kiest zelf bij welke deelnemende handelaars hij hem spendeert. Cadeaubon Brugge: leuk om te geven en leuk om te krijgen!

Koop Cadeaubon Brugge snel en makkelijk via www.cadeaubonbrugge.be 29


Player Input

What’s more

Voor de 2e editie van Playtime zal er, naast de

Afkomen is dus de boodschap, want er zullen

arcadekasten die de mensen kunnen bespelen,

ook verschillende, grote namen aanwezig zijn op

ook een teaser te zien zijn van de aankomende

Playtime 20.20. Zo kan je gameheld William Boeva

artistieke game expo Player Input dat eind 2020

uitdagen voor een stevig potje gamen! Of bekijk je

volledig te zien zal zijn, een samenwerking

het hele gebeuren liever vanop een afstand? Schuif

met Zuraida Buter, Wood to Play en het VAF/

dan aan bij het boeiende panelgesprek met o.a.

Gamefonds. Hannes: “Met deze expo willen we

Joost Vandecasteele en Hannes Devillé. And last

de games die we tonen inhoudelijk versterken

but not least, bereid je voor op een crazy gameparty

door ze in ruimtelijke installaties te verwerken. Ik

georganiseerd door DO vzw met o.a. Herrmutt

ben heel benieuwd hoe de ene installatie die we

Lobby achter de draaitafels op zaterdagavond 7

gaan brengen, zal passen binnen het historische

maart!

kader van de Stadsschouwburg. Het is een grote ruimtelijke sculptuur, het ontwerp is geïnspireerd

Tekst: Jolien Van Acker Beeld: Playtime 20.20

door het skelet van een walvis van bijna 10m lang op 3m hoog, waarin meerdere games verwerkt worden met alternatieve besturing, met veel LED lichten, wat een mooi contrast zal opleveren. Het werk is trouwens van de hand van twee mede game developers/artiesten, Robin Baumgarten en Gregory Kogos. In hun games maken ze geen gebruik van de klassieke combinatie scherm en toetsenbord of muis, waardoor de interactie helemaal anders is. Dat maakt het toegankelijker voor non-gamers! Het is eigenlijk een volledig nieuwe ervaring voor alle bezoekers.” Het andere deel, Teken, is dan weer een creatieve game installatie waarbij je als speler je eigen creativiteit in kunt leggen. Met tastbare materialen (potlood en papier) geef je kleur aan een 3D spelwereld. Thomas: “Het blijft altijd een grote test, want je weet nooit met zekerheid hoe de mensen zullen reageren en wat ze ermee zullen doen, maar dat is net het spannende.”

Bekijk het volledige programma op www.playtime2020.be. In samenwerking met Bibliotheek Brugge, Cultuurconnect, Gluon, Pecha Kucha, Devillé Arcade, Razor Reel Flanders Film Festival, Het Consolesalon, Game Mania, Damp Oord vzw en de Vlaamse Gemeenschap.

30


ANT-WOORD! Op zoek naar wat bij jou past? Wat je wil bereiken en hoe je dat wil bereiken, beslis je zelf. Je bent tussen 16-30 en op zoek naar antwoorden in je zoektocht naar werk of opleiding. Stan (Groep Intro) en Louise (TURBO) beluisteren je verhaal, denken samen na over wat je wil en hoe je dat wil. Jij kiest waar, wanneer en hoe we afspreken om jouw droom te realiseren.

Stan Meulemeester Groep Intro Brugge Nieuwstraat 7 8000 Brugge

Louise Stroobandt TURBO Sint-Jakobsstraat 36 8000 Brugge

stan.meulemeester@ groepintro.be 0473 52 42 47 Stan Groep Intro

louise@ republiekbrugge.be 0472 81 50 31 Turbobrugge 31


OPEN CALL V R I J D AG 2 1 F E B R UA R I 20U HOF DE PLEZANCE (DE REPUBLIEK)

MEEWERKEN AAN BLVRD? SCHRIJVEN - FOTO'S - TEKENEN - RADIO ... OF HEB JE NOG IDEETJES? DEZE LEGE PAGINA IS VOOR JULLIE. TAG @BLVRDMAGAZINE! OF KOM NAAR ONZE OPEN CALL-BARAVOND DRINKS ON US.

32


33


BASIEL URBAN GREEN HOUSE Sinds

27

oktober

heeft

Tekst: Dennis Deprez Beeld: Jolien Chielens

Brugge

er een gezellig plekje bij: Basiel Urban Greenhouse. Het met licht en planten gevulde pand is gelegen in de Mariastraat en is als een groene verrassing gebouwen.

tussen

alle

bakstenen

Interieurarchitecten-

en

ondernemerskoppel Jane en Thomas zijn trotse eigenaars van Basiel. “We misten al een tijdje een hippe plek in de stad waar je als jonge Bruggeling in een fijne omgeving een goeie kop koffie kunt drinken. Er zijn wel al een aantal toffe bars, maar je kunt ze op één hand tellen, en wij wilden daar iets aan doen!”

34


Basiel Tot een tijdje geleden woonden ze samen om de hoek van het pand dat nu ‘Basiel’ is. Het stond al een aantal jaar leeg. “Stel je voor”, zeiden we tegen elkaar, “dat het ooit te koop zou komen te staan”. Plots was het zover en ze beslisten bliksemsnel om er hun project van te maken. “We hebben totaal onderschat wat er allemaal bij een eigen zaak komt kijken toen we aan het hele ding begonnen, maar misschien is dat best zo, want toen we het beseften stonden we er al met beide voeten in.” De renovatie van het pand heeft zo’n drie jaar in beslag genomen. Een halve aanpak was ook geen optie, Thomas en Jane gingen voor een grondige renovatie waarbij meteen alles in orde zou zijn: nieuwe riolering, nieuwe elektriciteit en veel meer licht binnentrekken in het gebouw. “We schakelden wel een architect in, maar dankzij onze scholing als interieurarchitecten hadden we wel een heel duidelijk idee van wat we wilden.” In het interieur werken ze met elementen in hout en staal en bij bepaalde wanden is de bakstenen muur gewoon zichtbaar gelaten. De kleuren wit, zwart en groen staan centraal. “Dat groen is duidelijk, dat komt van de planten die overal staan, maar dat wit en zwart, daarmee verwijzen we op een speelse manier naar onze trouwe viervoeter thuis. Niet enkel de vacht van de Franse bulldog was inspiratiebron voor het interieur, ook zijn naam werd overgenomen: Basiel. “Ik hoop hem binnenkort af en toe mee te kunnen nemen naar hier!”

35


EEN UNIEK GROEN PLEKJE MIDDENIN D E S TA D.

Tekst: Luka Franck Beeld: Atlesque

Basiel Urban Greenhouse is open van woensdag tot zondag, tussen 9u en 18u. Je kan Jane en Thomas volgen via hun instagrampagina basiel.urbangreenhouse en hun toekomstplannen via basiel.knitsanddesign.

36


Urban Greenhouse

Toekomstplannen

“Met de naam ‘Urban Greenhouse’ blijven we

Voordat we aan de verbouwingen van Basiel

expres een beetje vaag. Er staan geen vlaggen,

begonnen, was Jane erg bezig met breien en het

borden, toeters of bellen buiten die schreeuwen wat

verkopen van haar eigen knits. De bedoeling is

het idee achter Basiel precies. We willen mensen

om dat binnenkort weer op te kunnen nemen.

hun nieuwsgierigheid triggeren, hen uitnodigen om

“We willen in Basiel binnenkort ook workshops

binnen te komen en zich te laten verrassen. Het

aanbieden rond breien, maar ook plant-workshops.”

is pas als je binnenstapt dat je ziet wat voor plek

Een ander project is de webshop voor knits en

Basiel is, hoeveel licht er in het pand valt.”

design, die komt er ook aan. Wie geïnteresseerd is kan al basiel.knitsanddesign volgen op instagram,

Er is wel nagedacht over het concept van ‘Urban

more coming soon!

Greenhouse’ en het omvat een paar ideeën. Eerst en vooral moet Basiel een groene plek zijn middenin de stad, tussen alle bakstenen gebouwen. Jane en Thomas vulden het gebouw met verschillende planten en daar zullen er alleen nog bij komen. Alle planten in de zaak zijn te koop en ze hebben ook een aantal ecologisch verantwoorde en duurzame gadgets

en

designobjecten:

bamboe

rietjes,

koffietassen van gerecycleerd materiaal en mooie plantenpotten. Niet te missen “Onze kaart is niet oneindig uitgebreid, maar dat is

Wat bezoekers echt niet mogen missen: de energy

een bewuste keuze. We willen wat we aanbieden

shot! Appel, gember en een schijfje citroen. Je krijgt

echt heel goed doen. We focussen op lekkere

het in een klein shotglaasje en als je er meerdere

koffies, thee, verse sapjes, limonades en mocktails.

besteld worden ze net als bij tequila op een lange

Geen alcohol, want als je daarvoor kiest, moet er

plank gezet. Aanrader!

meteen voor elk wat wils zijn.” Er is een beperkt ontbijt- en lunchaanbod en je kunt er ook terecht voor een lekker stukje taart.

37


38


(B)ITS OF DANCE: DRIE DAGEN DANS IN BRUGGE Op

26,

27

brengen

en

februari

kunstencentrum

Cultuurcentrum het

28

eerst

ook

Brugge

KAAP,

en

voor

Concertgebouw

Brugge opnieuw (B)its of Dance, een driedaagse vol vernieuwende artistieke

dansinitiatieven.

We

gingen praten met Merel Vercoutere, artistiek

coördinator

podium

bij

kunstencentrum KAAP.

Wat maakt (B)its of Dance anders dan andere dansfestivals? Merel: “We mikken zowel op de dansliefhebber als op de professionele danser en choreograaf. We hebben op vrijdag een makersdag die enkel toegankelijk is op uitnodiging of mits inschrijving. Op die dag komen dansers en choreografen uit zowel binnen- als buitenland samen om ideeën uit te wisselen maar ook tips & tricks te delen. Het is eigenlijk een miniconferentie, waar Brugge mee op de kaart wordt gezet als dans en creatiestad.” Maar als je geen danser bent kun je ook naar (B)its of Dance? “Ja, uiteraard. Het gros van het programma is open voor het grote publiek. We pakken uit met de première van Hyphen en de Belgische première van Neuer Neuer Tanz. Op vrijdag kun je ook naar FLÖKT, a flickering flow die nog in de eerste weken van de première zit.”

39


Hoe gebeurt de programmatie? “Georg Weinand – de artistiek coördinator van Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw Brugge en ik werken nauw samen aan het programma. We kijken zowel naar de inhoud van de voorstelling als wat scherp genoeg staat om te brengen voor een toch wel zeer divers publiek. Nu we dit jaar drie organisaties hebben als partner, hebben we ook gekozen op elke locatie een dansvoorstelling te plaatsen.” Elke avond een dansvoorstelling dus? “Klopt, maar naast die voorstellingen hebben we ook nog iets als de open studio’s, dat is eigenlijk waar je een danscreatie in zijn eindfase ziet, net voor die in première gaat. Een ‘dressed rehearsal’ eigenlijk. Hyphen was bijvoorbeeld een open studio in (B)its of Dance vorig jaar.” Komt elke voorstelling dan terug naar (B)its of Dance? “Nee, niet noodzakelijk. Bij Hyphen klopte het verhaal gewoon volledig binnen (B)its of Dance.”

(B)its of Dance vindt plaats van 26 tot en met 28 februari www.bitsofdance.be

40


© Aëla Labbé

PODIUM

OPEN STUDIO

FLÖKT - a flickering flow

Jardin Poilu

Francesca Chiodi Latini

Bára Sigfúsdóttir en Tinna Ottesen 28/02/2020, 17u, 19u & 21u, KAAP | De Werf

28/02/2020, 15u, KAAP | De Groenplaats

FLÖKT is een verkenningstocht waarbij de band tussen lichaam en de wereld die ons omringt centraal staat. Deze dansperformance vertrekt vanuit het idee dat de natuur niet enkel buiten ons bestaat, maar dat we ze ook vanuit ons lichaam kunnen voelen en ervaren.

In other words

Ingrid Berger Myhre 28/02/2020, 16u, KAAP | De Groenplaats

KAAP Brugge Oostende | +32 50 33 05 29 | info@kaap.be

aMAZe ©

M L IA AR

RGE AFO

BELGISCHE PREMIÈRE

ICHEL DE POU ©M RC Q

NEUER NEUER NEUER TANZ MICHIEL VANDEVELDE DO 27 FEBRUARI 2020 20.00 UUR / MAZ

PLAYTIME 20.20

ZA 7 MAART 2020 / 14.00 ZO 8 MAART 2020 / 10.00 KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG DO 26 MAART 2020 20.00 UUR / KONINKLIJKE STADSSCHOUWBURG

ET

Tickets: 050 44 30 60 | www.amazeteam.be | In&Uit Brugge CULTUUR VOOR EN DOOR JONGEREN

EEN GREEP UIT HET AANBOD VOOR HUIDIG AMAZE SEIZOEN! 7 EURO / -26 JAAR

41

© ROBBREC HT DE SM

MOVING BALLADS / FEMKE GYSELINCK


“WE WILLEN DE JONGEREN VIA EEN CREATIEVE, OUT OF THE BOX-WIJZE LATEN ONDERDOMPELEN IN DE WERKING, DE COLLECTIES EN DE GEBOUWEN VAN DE BRUGSE MUSEA” 42


Tekst: SDM Beeld: Musea Brugge

In

aanloop

gerenoveerde

naar

de

heropening

Gruuthusemuseum

van vorig

het jaar

richtte Musea Brugge de jongerenwerking Paleisje Pimpen op. Een twintigtal jongeren werkte een jaar lang mee aan een tentoonstelling op de zolder van het museum. Maar nu het museum open is, hoe gaat het verder? Lieven De Visch leidde het project vorig jaar en geeft ons - inclusief primeur - meer info over de doorloop ervan.

43


Lieven De Visch: “Waarschijnlijk zullen velen zich het feest op het binnenplein van het Gruuthusemuseum vorig jaar op 24 mei nog herinneren. We hebben die dag namelijk duizend mensen over de hele dag verspreid ontvangen tijdens de opening. Het museum had 690

“Wel komt expliciet vanuit jongeren de vraag om

bezoekers tussen 20u en 21u30 ’s avonds, het

meer sociale cohesie. Het idee om samen iets

was gigantisch druk! De hele avond was een

te doen en daar ook effectief een naam op te

mooie mix tussen mensen die kwamen voor het

kleven. Een groep die zo andere projecten kan

feest en geïnteresseerden in het jongerenproject,

gaan uitwerken, in de schoot van de musea. De

dus naar de werking van Musea Brugge toe was

startgroep heeft kennisgemaakt met het museum

duidelijk dat dit echt een interessante piste is om

op een atypische manier, in die zin dat er nog

verder op te gaan werken.”

geen museum was (lacht). Het museum was in opbouw, er was enkel een werf en een nieuwe

Was

het

sowieso

niet

de

bedoeling

dat

opstelling op papier. Veel objecten, concepten

Paleisje Pimpen de start zou zijn van een vaste

en zalen in theorie, maar niet in realiteit. Dus er

jongerenwerking, verbonden aan de Musea?

was geen beleving. Met als conclusie: ze voelden

“Jazeker, het was de bedoeling om met dat project

zich wel eigenaar van het project, maar met het

een actieve, duurzame jongerenwerking op te

museum zelf voelden ze zich nog niet verbonden.”

starten. Ik omschrijf het graag als ‘de bedoeling om van het project naar het traject te gaan’. Bij

“Onze grote uitdaging zal dit jaar zijn om die kleine

Paleisje Pimpen hebben 18 jongeren concreet

groep vast te pakken en een stap te zetten naar

meegewerkt, daarvan hebben we nu al een tiental

een nieuwe werking - met een nieuwe naam - die

jongeren overgehouden die geïnteresseerd zijn in

verbonden is aan het museum. Of beter, aan de

de verdere stappen die we willen uitdenken. We

musea. We willen de jongeren via een creatieve,

willen vers bloed met frisse ideeën, dus we gaan

out of the box-wijze laten onderdompelen in de

opnieuw op zoek naar jongeren tussen de 16 en

werking, de collecties en de gebouwen van de

24 die het huidig team willen aanvullen.”

Brugse musea en in tweede instantie laten groeien naar een nieuwe realisatie. Dat moet op dezelfde manier gebeuren als vorig jaar, door middel van participatie en co-creatie. De jongeren en de professionals staan op hetzelfde niveau, wij gaan hen niet voorleggen welk project moet uitgevoerd worden. Dat maakt het heel breed, maar tegelijk ook moeilijk natuurlijk.”

44


MUSEA MUSEA BRUGGE BRUGGE

MEESTERS IN GROENINGEMUSEUM BRUGGE

12 maart — 12 juli 2020

VAN EYCK IN BRUGES Gluur binnen bij Jan, BV uit de Middeleeuwen.

MUSEABRUGGE.BE #MUSEABRUGGE VISITBRUGES.BE

45


Hoe zie je dat gebeuren? “In theorie willen we vanaf maart de groep opnieuw gaan uitbreiden en met die jongeren in 2020 een nieuwe kick-off doen, waarbij ze geïntroduceerd worden met de nieuwe naam. We zien dat echt als een experimentele fase. Als we terug een 20 à 25 jongeren kunnen warm maken om via workshops

Hoe verloopt het nu?

met de musea kennis leren maken, is dat een

“We willen Paleisje Pimpen afsluiten maar

goed begin.”

symbolisch ook doortrekken en laten herleven in Brikl’young. De bedoeling is om er een kick-

Is er al een naam gekozen voor het vervolg op

off event aan te koppelen waarbij we de hand

Paleisje Pimpen?

gaan reiken naar de nieuwe doelgroep, nog meer

“Ja, we hebben samen met de jongeren

jongeren warm maken om met mee te stappen

nagedacht over de werking en op welke manier

in het verhaal. De gipsen kunstwerken die we nu

ze van Paleisje Pimpen naar het nieuwe project

boven in de zolder van het Gruuthusemuseum

willen gaan. Daaruit is de naam ‘Brikl’young’

tonen, gaan we na het einde van de tentoonstelling

ontstaan. Het is een knipoog naar brikkeljon, wat

(in de laatste week januari) verplaatsen naar de

in het West-Vlaams zoveel wil zeggen als afval

Groenestraat. De gipsen willen we gaan smashen,

van baksteen, steengruis. Eigenlijk is brikkeljon

trashen. Er letterlijk brikkeljon van maken. Die

hetgeen je legt als fundering bij de bouw van iets.

restanten zullen aanwezig zijn op de opening en

Maarten Derous, een van de jongeren, heeft een

daarmee gaan we de nieuwe naam voorstellen.

logo ontworpen, de jongeren hebben er feedback

Van de finissage wordt dus ook een klein

op gegeven en onze creatieve cel heeft dat

kunstproject gemaakt en tegelijk is dat ook de

uitgewerkt, dus alles groeit echt vanuit hen.”

aanzet en de fundering voor de nieuwe werking.”

46


“Tegen het begin van het najaar willen we terug op reguliere basis ateliers organiseren waar we de jongeren kunnen ontvangen, momenten om samen te komen. We moeten een context uitdenken en een goed format hebben zodat jongeren op een uitdagende manier kunnen kennismaken met de musea. Ze kunnen experimenteren met hun talent. Dat is heel divers. Podcasts maken voor de vaste opstelling in het Groeningemuseum? Een performance uitvoeren of organiseren in de tuin van Gezelle- of Volkskundemuseum? Het zou kunnen. De keuze is aan hen, wij ondersteunen.”

Zin in een creatieve boost op één van de vele verrassende plaatsen/locaties van onze musea? Hou de facebookpagina @brikl’young in de gaten of neem contact op met Lieven.DeVisch@brugge.be

47


BEST OF BRUGGE 2020: DE PODCASTS Aan talent in Brugge geen gebrek:

met de

Best of Brugge-awards bewezen Villa Bota en Het Entrepot jaar op jaar dat de locals in onze toeristische stad het meer dan waard zijn om geprezen te worden. In verschillende categorieën werden Bruggelingen die het afgelopen jaar iets betekenisvol verwezenlijkten, in de kijker gezet. Toch drong verandering zich op. Griet en Michiel van Het Entrepot vertellen ons de plannen.

Griet: “We willen even afstappen van het idee van

Michiel: “Het is boeiender om de mensen hun verhaal

een awardshow om dit te kunnen herbekijken, we

te laten vertellen in een podcast dan dat het een

merkten de laatste jaren dat de stemmingsrondes

populariteitswedstrijd is, zo hebben ze de kans om hun

heel competitief werden bekeken, het werd allemaal

stem te laten horen en te vertellen waar ze mee bezig

iets serieuzer bevonden dan we hadden verwacht. De

zijn, wat hen inspireert en motiveert.

onderlinge concurrentie werd eigenlijk te groot, terwijl het aanvankelijk een show was met de bedoeling het

Griet: “Het zal veel duidelijker zijn waarom je ‘Best of

talent in Brugge uit te lichten. Door middel van een jury

Brugge’ bent en niet meer gaan over dàt je het bent.

te betrekken en spelregels te moeten gaan uitschrijven,

We kunnen veel beter uitlichten waar je op dat moment

verliezen we de connectie met de jongeren, en dat is

mee bezig bent.”

niet de bedoeling.” Michiel: “Ook zal de link met Villa Bota meer zichtbaar “In plaats van een awardshow of een stemronde

zijn, de awardshow had an sich niet zoveel met de

wordt het komende jaar maandelijks gekeken wie de

radiozender te maken. Achter de schermen werden

interessante figuren in Brugge zijn, wie het Best Of

de gekozen categorieën wel benoemd en ingevuld en

Brugge-toonbeeld is en die personen zullen in beeld

er werd een live-uitzending van de show uitgezonden,

gebracht worden door middel van podcasts. Het is op

maar dat was het ook. Er zijn veel jongeren in de Villa

die manier ook meer een directe promotie voor de

Bota-crew die interesse hebben in het maken van

jongeren, dan er na een jaar een award voor te krijgen.”

podcasts, een hart hebben voor Brugge en hieraan

48


Tekst: SDM Beeld: Brecht Vanhoutte

“HET ZAL VEEL DUIDELIJKER ZIJN WA A R O M J E ‘BEST OF BRUGGE’ BENT EN NIET MEER GAAN OVER D ÀT J E H E T B E N T.”

willen meewerken. Het is ook voor hen een kans meer betrokken te zijn met het gegeven. Tijdens Kookeet vorig jaar hebben we al enkele podcasts opgenomen, dat werkte zeer goed en de jongeren die daaraan meegewerkt hebben zijn hongerig naar meer.” Griet: “Concreet gaan we maandelijks dus op zoek naar jonge, bruisende Bruggelingen die we kunnen uitnodigen voor een gesprek. De mensen van de Villa Bota-crew selecteerden alvast enkele interessante

In januari verschenen reeds de eerste twee afleveringen met de jongens van Cherry Picker Recordstore en de Brugse band Ventilateur. De bedoeling is om elke maand twee podcasts uit te brengen. De podcasts kan je beluisteren via Spotify of op de website van Villa Bota.

koppen, maar de lijst kan zeker aangevuld worden! Iedereen mag via de Instagrampagina van Villa Bota (@villabota) tips of aanbevelingen doorsturen. Er hoeft ook niet meer gedacht te worden in categorieën, die onderverdelingen zorgden ervoor dat we heel weinig ruimte hadden voor experiment. Met de podcasts kunnen we het terug breder gaan trekken, het hoeft niet persé een band te zijn, of een jonge ondernemer, maar gewoon iemand die jou of ons heeft verbaasd in 2020.”

49


OP DE FIETS DOOR LATIJNS-AMERIKA

Iris Deckers (30) trok na haar studies de wijde wereld in. Niet zomaar als toerist met een selfiestick, maar als lowbudget reiziger met een trekrugzak en een fiets. In de laatste drie jaar liftte ze zes maanden van Iran naar Japan, fietste ze anderhalf jaar van Mexico naar ArgentiniĂŤ en doorkruiste ze zes maanden Europa per fiets. Tijdens Reismarkt, op 15 maart in Brugge, deelt ze haar avonturen met het grote publiek, maar wij mochten haar nu alvast verwelkomen op Belgische bodem.

50


# KM’S PER FIETS: 30.000 # PLATTE BANDEN: 5 # VALPARTIJEN: 8 # EURO BESTEED PER DAG: 5 # LANDEN OP DE TELLER: 40 # VERLOREN KILO’S: 5 LANGSTE DAG-ETAPPE: 160 KM LANGSTE PERIODE ZONDER DOUCHE: 16 DAGEN HOOGSTE SNELHEID: 75 KM/U HOOGSTE TEMPERATUUR: 46° C IN COLOMBIA LAAGSTE TEMPERATUUR: - 20° C IN BOLIVIA

Je reist graag traag en met de fiets. Wat vind je daar zo

Ik kan me inbeelden dat je lang moet sparen om zulke

geweldig aan?

reizen te kunnen betalen.

Iris: “Met de fiets kan ik mijn eigen tempo bepalen en zit

“Dankzij mijn fiets en tent geef ik weinig geld uit aan

ik niet in een box. Ik ervaar de landschappen, de cultuur

transport en overnachtingen. Misschien geloof je het

en de mensen op een meer betrokken manier. Het voelt

niet maar ik spendeer gemiddeld slechts vijf euro per

goed om me duurzaam, actief en vrij te verplaatsen. Op

dag. Met een Belgisch maandloon kom ik in Latijns-

mijn fiets voel ik mij ook helemaal één met de natuur. Als

Amerika vele maanden rond. Op lokale markten kan

het koud is, heb ik koud. Als het warm is, heb ik warm.

je groenten en fruit kopen voor slechts enkele euro’s.

Ik vind het leuk om m’n ritme te laten bepalen door het

Ik eet niet luxueus. Rijst, bonen en bananen zijn een

licht en het donker.”

goede basis. Met mijn kookset kook ik vooral voeding die me energie geeft om te fietsen. Ik slaap ook niet luxueus en doe het liefst aan wildkamperen. Omdat ik zo low budget reis, kan ik veel langer reizen.”

51


“IK SPENDEER GEMIDDELD SLECHTS VIJF E U R O P E R D AG .”

Had je geen schrik als vrouw alleen op reis?

“Het moeilijkste was de fysieke uitdaging. Ik heb

“Ik had eerder schrik van de natuur dan van mensen.

bergtoppen tot 5000 meter met de fiets beklommen. Je

In een storm fietsen op een open vlakte, weten dat de

merkt dat het veel vergt van je lichaam en dat je weinig

bliksem elk moment kan inslaan, dan word je zot door je

zuurstof hebt. Ik heb ook geleerd om nog meer mijn

eigen gedachten. Of de wind in Patagonië die zo sterk

plan te trekken. Ik ga ervan uit dat als ik mezelf in een

is dat je letterlijk van de weg geblazen wordt. De natuur

lastig parket breng, ik mezelf er ook weer kan uithalen.”

kunnen we niet domineren. Je leeft volgens de wetten van de natuur. Dat is heel mooi maar ook heel krachtig.”

In welke lastige situatie ben je verzeild geraakt? “Toen ik op 4800 meter hoogte aan het fietsen was,

Dus je gelooft in de goedheid van de mens?

had ik al een tijdje weinig tot geen gevoel meer in

“Ja, zeker! Ik werd overal heel hartelijk verwelkomd.

mijn tenen en vingers door de koude. Dan heb ik in de

Vaak raakte ik spontaan aan de praat met locals en

middle of nowhere mijn tent opgezet en mijn koudste

nodigden ze me uit om bij hen te komen eten of slapen.

nacht, van min twintig graden, beleefd. Ondanks mijn

In Colombia was ik bij schemeravond op zoek naar

goede slaapzak en een branddekentje merkte ik dat

een kampeerplek. Toen ik langs het bamboehuisje van

m’n lichaam bijna in een shock verkeerde. Maar ik had

een man fietste, verwelkomde hij me met open armen

niemand rondom me, dus moest ik mezelf kalmeren

om de nacht daar door te brengen met lekker eten en

door rustig te ademen zodat ik geen zuurstof verspilde.

gezelschapsspellen. De volgende ochtend vertrok ik

De volgende ochtend was ik opgelucht om de eerste

opnieuw om een helling van 30 km te trotseren. Vijf

zonnestralen te zien.”

minuten later hoorde ik een auto achter me claxonneren. Die man was bij de buren een aanhangwagen gaan

Zo alleen op pad lijkt me… eenzaam.

halen om mijn fiets en mij over die helling te voeren. Zo

“Alleen reizen is zo vrij en spontaan! Als ik bij een mooie

vrijgevig en behulpzaam!”

plaats of familie kom en ik er langer wil blijven, dan kan ik dat zonder te overleggen met een reispartner.

Hoe heeft deze reis je uit je comfortzone gehaald?

Onderweg leerde ik ook andere fietsers kennen met

“Soms moest ik lange afstanden overbruggen zonder

wie ik snel een klik had. Altijd leuk om samen te fietsen,

dagenlang een dorp te passeren. Dus heb ik in

koken, kamperen… In Patagonië heb ik drie weken

Patagonië leren vissen en fileren uit noodzaak, als

enorme hellingen en rukwinden getrotseerd met twee

vegetariër. (lacht)”

Brazilianen en een Peruviaan.”

52


15 maart 2020 Stadshallen Brugge

tips van >

10u > 18u

200 ervaren reizigers

reismarkt-brugge.be

Welke tips heb je voor beginnende (fiets)reizigers?

Telkens als ik erover nadenk om een ander hoofdstuk

“Stort je niet meteen in grote investeringen qua

te beginnen in mijn leven, vraag ik me af ‘waarom?’.

materiaal. Ik ben ook begonnen met een simpele tent

Zolang mijn alternatieve levensstijl mij gelukkig maakt

en goedkope fiets. Probeer ook eerst eens dichter bij

en ik het op een goedkope manier kan blijven doen, ligt

huis of een fietsreis je wel ligt. Als het echt je ding is, kan

de wereld aan m’n voeten.”

je nadien nog altijd beter en duurder materiaal kopen. Neem niet te veel materiaal mee. Hoe minder spullen, hoe meer vrijheid. Het doet er niet toe hoe je eruit ziet, Op Reismarkt geeft Iris een beeldreportage en beantwoordt ze als één van de 250 informanten al jouw vragen tijdens een persoonlijk gesprek!

zolang het maar comfortabel is. Soms zie ik weken geen spiegel. Ik ben daar niet mee bezig onderweg. Dan merk je dat het uiterlijk slechts een facet is. Het belangrijkste zit vanbinnen, niet?”

Zondag 15 maart, 10 - 18 u Stadshallen Brugge GRATIS t.e.m. 30 jaar

Houdt het avontuur nu voor je op? “Neen hoor. Reizen is zo boeiend en omhelst alles waar ik van hou: mensen ontmoeten, uitdagingen, natuur,

Tekst: Marjolein Puype Beeld: Iris Deckers

persoonlijke groei… Reizen is een continu leerproces.

53


NORDMANN

Tekst: Jordy Vermote Beeld: Tobi Jonson

Nordmann: de Kaukasische zilverspar met als Latijnse naam Abies nordmanniana werd in 1838 door de Finse bioloog Alexander von Nordmann hier geĂŻntroduceerd en is een boom die vaak in december in de huiskamers te vinden is. Maar Nordmann is eveneens een Gents viertal dat met hun instrumentale sound al enkele jaren zalen doet vollopen. Op 11 maart is dat ook het geval in de Snuffel, en net daarom slaan wij er even een babbeltje mee.

54


Kunnen jullie jezelf even voorstellen? “Wij zijn Nordmann, een vierkoppige band uit het Gentse en spelen alternatieve rock. Wij zijn volledig instrumentaal en laten ons beïnvloeden door alles wat ons pad kruist: jazz, improvisatie, elektronica, film, theater, dans,… ” Hoe is Nordmann ontstaan? “We hebben elkaar leren kennen op het Conservatorium van Gent. Op een gegeven avond zaten we toevallig samen op café met iemand die jamsessies organiseerde in het Gentse. Hij zei: “Ik heb nog mannen nodig om een sessie te openen op die datum in dat café. Hé, toevallig: hier een gitarist, bassist, saxofonist en een drummer. Zin om die avond een sessie te openen?” Sinds die jam zijn we een band.” De invloeden in jullie muziek, die jazzrock genoemd wordt, zijn er naar eigen zeggen spontaan gekomen, is dat een belangrijk kenmerk van hoe jullie met de muziek omgaan? “We denken dat invloeden in de muziek er altijd spontaan insluipen. Het is geen bewuste keuze. Iedereen checkt verschillende muziek en ontdekt spannende dingen die hij bewust of onbewust meeneemt in het creëren van muziek. Dat is bij ons niet anders. Jazzrock? Dat werd inderdaad wel eens geschreven, maar eigenlijk klopt deze term voor ons niet. Zeker niet voor de plaat die er zit aan te komen. We leunen veel meer aan tegen alternatieve rock, alhoewel het ook niet echt rock is, maar dan nog steeds met invloeden uit de jazz, vrijere improvisatie of zelfs de elektronische muziek. Het zijn interessante tijden waarin de grenzen tussen genres steeds vager worden, waardoor er dan ook onverwachte combinaties ontstaan tussen verschillende stijlen. Iedereen luistert tegenwoordig naar alles en dat brengt een cool resultaat met zich mee.”

55


Jullie werken aan het derde album. Hoe loopt dat?

Binnenkort starten de try-outs, met in Brugge hostel

“Eigenlijk hebben we bijna anderhalf jaar gewerkt

De Snuffel op de agenda. Wat was voor jullie een

aan het nieuwe album, sommige periodes wat

legendarische of gewoon mooie herinnering uit het

intenser dan andere. We zijn bijvoorbeeld twee

verleden op het podium?

keer een week gaan werken aan de nieuwe muziek,

“Vaak kijk je heel hard uit naar de grote optredens,

afgezonderd op een boerderij in Zarlardinge en

maar die blijken niet altijd zo episch te zijn zoals

hebben bijzonder veel tijd doorgebracht in ons

je had verwacht. In the end is het een gig zoals

repetitiekot. Alles werd opgenomen op aparte

een ander, alleen voor meer volk. Een goed, leuk

sporen, zodat we op voorhand een heel goed beeld

optreden hangt van zoveel factoren af. Soms kom

hadden over alle klanken, partijen, extra melodieën

je op de kleinste plekken en denk je: "What the

en dergelijke. Tot voor dit album beperkten we ons

fuck is dit hier?". Later die avond blijkt het een

steeds tot sax, gitaar, bas en drums. Het nieuwe

ongelooflijk zalig concert te zijn geweest, dit tegen

album is anders geworden. In januari zijn we de

alle verwachtingen in. We hebben natuurlijk ook al

studio ingetrokken en werd ze gemixed. Het is een

grotere shows gespeeld die wel ongelooflijk fijn

echt studioalbum geworden, waarbij we onszelf zo

waren, zoals Pukkelpop, twee jaar geleden.”

weinig mogelijk grenzen opgelegd hebben, zonder het geheel uit het oog te verliezen.”

56


“HET ZIJN INTERESSANTE TIJDEN WA A R I N D E G R E N Z E N TUSSEN GENRES STEEDS VAG E R W O R D E N ”

Beeld: Tobias Jansen

In 2014 haalde je de tweede plek tijdens Humo's

Volg je kleinere of beginnende bands binnen het

Rock Rally. Heeft dat zilver jullie een boost gegeven?

genre om dingen van op te steken of om hen een

“Wedstrijden zijn een soort snelweg naar een groter

duwtje in de rug te bieden?

succes, maar het is geen vereiste. Er zijn veel

“Ja natuurlijk. We zijn zeker en vast op de hoogte van

bands die ook geraken waar ze moeten geraken

wat er leeft in de muziekscene. Elk jaar ontstaan er

door veel te spelen, en zo hun publiek vergroten.

nieuwe toffe projecten in België. Af en toe krijgen we

Maar we kunnen niet ontkennen dat de Rock Rally

de vraag van groepen om onze support te mogen

ons een enorme boost heeft gegeven. Vroeger

spelen en bijna altijd is dat fijn om mee te maken. Wij

waren we, meer dan nu, een jazzkwartet dat vooral

hebben zelf ook vaak in dergelijke situatie gezeten,

speelde binnen het jazzmilieu. Sinds de Rock Rally

dus waarom zouden we dat niet zelf terugdoen voor

zijn we ook in het clubcircuit beland, waardoor we

beginnende groepen?”

op plekken zoals de AB, Trix, Vooruit of Pukkelpop terecht kwamen.”

57


“HET IS EEN ECHT STUDIOALBUM G E WO R D E N , WA A R B I J W E ONSZELF ZO WEINIG MOGELIJK GRENZEN OPGELEGD HEBBEN, ZONDER HET GEHEEL UIT HET OOG TE V E R L I E Z E N .”

België, Nederland, Duitsland, zelfs Tsjechië is al gepasseerd. Staan er nog plekken op de verlanglijst, of is het internationale gegeven minder van belang? “Elk concert, eender waar, is welkom. België is relatief klein en de speelplekken zijn dan ook beperkt. Ook al zijn er hier eigenlijk best veel speelmogelijkheden, je bent snel rond. Dus verder uitbreiden naar het buitenland is voor ons een logische stap. Waar: dat zullen we wel zien maar we zijn er in elk geval klaar voor.”

Jullie schreven een nieuwe soundtrack voor de film 'Dementia' van John Parker. Op welke manier

Wat mogen we verwachten van de show in De

ga je om met het 'opnieuw schrijven' van muziek?

Snuffel?

“Je kan dat op verschillende manieren aanpakken,

“Een nieuw elan binnen Nordmann. De muziek

maar we hebben ons hoofdzakelijk gericht op

klinkt nog steeds zoals Nordmann, maar er is wel

de sfeer die de muziek moest weergeven, om

een nieuw, fris briesje aangewaaid dat de muziek

het beeld zo goed mogelijk te ondersteunen. Je

heeft gekleurd. Benieuwd naar wat de mensen

kan bijvoorbeeld een personage een specifiek

ervan gaan vinden.”

thema geven, waar je dan rond werkt. Wij hebben eerder gezocht naar manieren om de verhaallijn Nordmann Try-Out 11 maart in De Snuffel

mee te ondersteunen: snel of traag, luid of hard. Daarna hebben we zelf een clicktrack gemaakt op de film, waarmee we perfect synchroon met het beeld konden spelen. Heel veel werk allemaal en bijzonder leerrijk!”

58


DO 27.02.20 // REGGAE

Pura Vida + Roots Explosion Soundsystem & Gus by Live Explosion

WO 11.03.20 // IMPROVISATION - JAZZ

Try Out Nordmann DO 26.03.20 // ROCK

She Bad + Marooned ZO 12.04.20 // INDIEPOP - SOUL

EMY + ILA + Future Messiah ZA 09.05.20

brugge beslist WO 20.05.20 //GYPSY PUNK

Buffo’s wake I.H.K.V. Airbag

59


DE TANK VAN DE PAREL AAN DE KUST:

Tekst: Bert Puype Beeld: +3

BLVRD bracht een bezoek aan +3, een shared workspace voor creatieve Oostedenaars. Organisator Toon Van Biervliet vond onder andere in De Tank in Brugge inspiratie om eveneens ateliers op poten te zetten in Oostende. +3 is dan ook op vele vlakken gemodelleerd naar de atelierwerking van De Tank in Brugge.

60


+3 WORKSPACE TE OOSTENDE

+3 bevindt zich op de derde verdieping van het grote gebouw van jeugdhuis OHK. Na de verhuis van Open-School, een school voor nieuwkomers, kwamen hier namelijk heel wat ruimtes vrij. Zo zijn er sinds een jaar 14 ateliers gevestigd op de derde verdieping van de Oostendse Hobbi Klubs (OHK). Deze vereniging bewoont sinds meer dan 30 jaar het grote gebouw in de Christinastraat. In de jaren 80 vond het z’n oorsprong als verzamelplaats voor, zoals de naam reeds doet vermoeden, een grote reeks aan hobbyclubs: van Vespa-enthousiastelingen tot punkers of een schaakclub. Ook vandaag vinden we er nog repetitielokalen, een opnamestudio, zeefdrukatelier, donkere kamer en bar. En sinds kort treffen we in dit gebouw dus ook enkele schilders, grafisch ontwerpers, fotografen, een platenlabel en ontwerpstudio aan onder de noemer van +3.

61


“ WA A R N E T Z O A L S I N B R U G G E S O M S E E N V LU C H T N A A R D E G R OT E R E S T E D E N WO R DT O P G E M E R K T, K A N E E N AT E L I E R W E R K I N G O P P O R T U N I T E I T E N S C H E P P E N VO O R K U N S T E N A A R S O M TO C H T E B L I J V E N E N D E M O G E L I J K H E D E N VA N H U N E I G E N S TA D T E V E R K E N N E N .”

De focus ligt er op het aanbieden van de correcte middelen om - in de bewoording van de organisator - dromen waar te maken. Door een locatie, materiaal, connecties en een netwerk ter beschikking te stellen, hoopt +3 een hub te worden voor uitwisseling, interactie en creatie. Net zoals in De Tank is er een groot palet aan verschillende disciplines en invloeden aanwezig, en het is net deze mix die tot interessante uitkomsten kan leiden. Het delen van een gebouw maakt het nu eenmaal mogelijk om bruggen te bouwen tussen deze verschillende creatievelingen. Het is net deze convergentie die van +3 zo’n interessante plaats maakt, vergelijkbaar met het unieke karakter van De Tank in Brugge. Tegelijk wordt op deze manier een Oostends gemeenschapsgevoel gecreëerd onder artistieke ondernemers: waar net zoals in Brugge soms een vlucht naar de grotere steden wordt opgemerkt, kan een atelierwerking opportuniteiten scheppen voor kunstenaars om toch te blijven en de mogelijkheden van hun eigen stad te verkennen. Dergelijk samenhorigheidsgevoel kan van Oostende terug een culturele en creatieve broeiplaats maken. “t’Zètje” bracht in het verleden enkele van de grootste Belgische schilders voort zoals James Ensor, Constant Permeke en Léon Spilliaert. Aan een rijke kunstgeschiedenis ontbreekt het er dus zeker niet. Jong talent aan de kust houden is echter wel een voorwaarde om deze traditie in leven te houden. De toekomst van +3 is wel onzeker. Het gebouw waar ze momenteel gebruik van maken is namelijk - net zoals De Tank - verkocht en zal worden gerenoveerd en voor nieuwe doelen ingezet. Het zal dus spoedig moeten worden leeggemaakt en het jeugdhuis alsook de verschillende ateliers, repetitielokalen en werkruimtes zullen een nieuw onderdak moeten zoeken. Dergelijke ondernemingen vergen echter wel veel ruimte, iets wat in een stad niet altijd even makkelijk te vinden is. We kunnen alleen maar hopen dat de meerwaarde van initiatieven als deze wordt erkend en er duurzame, lange termijn oplossingen kunnen worden gevonden om jonge kunstenaars een plaats te bieden.

62


Jong wat? Jong Volk! Een online platform waarop je van alles terugvindt over jong zijn in Brugge: verhalen door Brugse jongeren over niet te missen events en (on)bekende plekken!

Zin om mee te werken? Verhalen te vertellen – in de vorm van beeld, klank of tekst? Zelf met een zot project bezig dat je wil delen? Laat het ons weten! Mail naar Luka.Franck@bruggeplus.be

63

een project van Brugge+ voor


INFODAG

3 0 / 4 1 G A D R ZATE

u 6 1 T O T u 0 1 VAN IJK

TR R O K , E G G U R B IN E D R A A N E D U O N E

howest.be/ infodag 64

Profile for Sanne de Muynck

BLVRD14  

BLVRD14

BLVRD14  

BLVRD14

Advertisement