High Life NL 16-02

Page 1

#02-2016 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor hobbygrowers en blowers

TO VAPE OR NOT TO VAPE SCF WORKSHOP EXTRACTIE CANNABISOLIE HOOP OP GENEZING… TJALLING VAN DER GOOT “GEDOOGBELEID IS NIET CONSISTENT”

ONTHULLEND!

OPBRENGSTBEPALING JUSTITIE HENNEPPLANTEN ONBETROUWBAAR


Check de shoplocator op www.plagron.com


Primeur In deze uitgave van Highlife hebben we een heuse primeur. Nicole Maalsté kwam er achter dat de opbrengstberekening van justitie bij rechtszaken tegen betrapte henneptelers onbetrouwbaar en achterhaald is. Opgerolde hennepkwekers krijgen naast een straf vaak een flinke geldboete opgelegd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vermeende wietopbrengsten die iemand met zijn kwekerij heeft behaald. Justitie maakt voor de berekening gebruik van een opbrengstmodel. Onderzoek laat zien dat dit model achterhaald en onbetrouwbaar is.

de workshop was immers om patiënten makkelijker toegang te geven tot betaalbare en veilige olie. Veel van de olie die momenteel op de markt komt is namelijk duur. En als patiënt heb je vaak geen zich op de zuiverheid van de olie, tenzij je die zelf maakt.

Verbluffend Nicole Maalsté schrijft hierover: ‘Vorig jaar werd ik benaderd door de advocaat van een hennepteler die volgens justitie een aantal miljoen euro met zijn kweekactiviteiten zou hebben verdiend. In de opgerolde kwekerijen waren duizenden hennepplanten aangetroffen. De advocaat vroeg zich af in hoeverre de opbrengstberekening die justitie bij dit soort ontnemingzaken gebruikt, toepasbaar is op grootschalige henneptelers. Zijn cliënt had zelf ook een berekening gemaakt. Hij beweerde dat opbrengsten die justitie had berekend niet haalbaar zijn als je op zulke grote schaal kweekt. In overleg met de advocaat besloot ik samen met de Gentse plantkundige Wouter Vanhove uitgebreid onderzoek te doen naar het opbrengstmodel. De resultaten zijn verbluffend en ook zeer bruikbaar voor andere henneptelers die te maken hebben met een ontnemingvordering.’

Daarmee zijn we er nog niet, qua mediwiet. We schrijven over twee individuele gevallen. Allereerst over mediwietkweker Rudolf Hillebrand in Amsterdam, die werd vrijgesproken op een spraakmakend proces. En we vertellen het hartverscheurende verhaal over Jayden, een Amerikaanse baby die werd geboren met een zeldzame aandoening, maar er weer bovenop kwam toen zijn vader Jason zijn ziekte ging bestrijden met cannabis. Ook André Beckers schrijft in zijn vaste column over een rechtszaak tegen een mediwietkweker.

Cannabisolie

Joep Oomen

Verder in dit nummer veel aandacht voor mediwiet. We hebben onze vaste bijdrage van Stichting PCMCG, maar ook een uitgebreid artikel van Michiel Panhuysen over de workshop van Social Club Friesland over het maken van medicinale wietolie. In de workshop ‘Cannabis extractie en medicinale toepassingen’ lieten verschillende olieproducenten zien hoe ze bij de extractie van cannabisolie te werk gingen. Naast hightech methoden kwamen daarbij ook enkele eenvoudige methoden aan bod. Het doel van

Tot slot berichten we over het onverwachte overlijden van Joep Oomen. Joep stond aan de wieg van veel initiatieven, zoals het Cannabis Tribunaal en het daaruit voortkomende VOC, Trekt Uw Plant en Encod. Joep stierf onverwacht en veel te jong op 54-jarige leeftijd. Derrick Bergman en Karel Michiels schrijven over hun samenwerking met Joep. En geloof het of niet, maar vlak voor zijn dood interviewde Derrick zijn strijdmakker Joep nog uitgebreid over de komende UNGASS bijeenkomst. Tot onze spijt is dat nu een postuum interview geworden. Joep Oomen, rust zacht.

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Rob Tuinstra 3


INDEX

02 16

FEATURES: Interview Tjalling van der Goot

16

Justitie rekent teveel

18

Stedin: Kat- en muisspel

21

Hoop op genezing

22

To vape or not to vape

26

Cariben: cannabis El Dorado?

32

Black Slate: old skool reggae

36

PGMCG met mediwietnieuws

40

Fat Heat: Hongaars tekentalent

46

Triple 9: keiharde actiethriller

56

Wat doet UNGASS?

58

VOC Logboek

62

Manu Moreau: wietcomedian

66

Tentempies: Damsko Mestizo

70

26

21

16

32

56

4

66

36


58

22

RUBRIEKEN: Voorwoord

3

Nicole Maalsté

6

Flash

7

André Beckers

12

High Weirdness

13

Brievenrubriek

14

Wil & Ruud Oomen

42

High, Low & Dirty

44

High Gadgets

52

Games

68

NIEUW: Treasures

74

C Man

81

74

80

54

42

76

EN VERDER: Joep Oomen: 1961 - 2016. RIP

30

Mediwietkweker vrijgesproken

31

Jayden gered door cannabis

50

Bijen en cannabis

54

Xander: “Geloof in jezelf”

65

Church of Cannabis

78

Follow the Money

80

65 EN NOG VEEL MEER... 5


Column

Nicole Maalsté

Blufpoker Laatst was ik weer eens opgetrommeld om een gemeenteraad bij te praten over de ontwikkelingen in de cannabiswereld. Andere genodigden waren drie mensen van de politie, een dame van de brandweer, een fraudebestrijder van netbeheerder Stedin en een coffeeshopexploitant.

Zoals te verwachten kwamen de antwoorden die de coffeeshopexploitant en ik op de gestelde vragen gaven niet altijd overeen met die van de politie en de fraudebestrijder. Op zich is dat niet zo vreemd . Zij kijken met een heel andere bril naar coffeeshops en

ties? Ik probeerde het beeld dat zij neerzetten enigszins te nuanceren, maar realiseerde me dat het risico daarvan is dat de gemeenteraadsleden achterblijven met een gevoel van ‘wie moet ik nou geloven’. Het leek er sterk op dat zij bewust tweedracht

De politie goochelde met cijfers om opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken te geven. henneptelers en hebben ook andere belangen. Desondanks bekroop mij het gevoel dat (met name) de politie moedwillig een gekleurd beeld van de cannabiswereld neerzette. Zo beweerden zij dat bij hennepteelt vrijwel altijd sprake is van criminele organisaties en dat wietopbrengsten gebruikt worden voor het bekostigen van grote cocaïne en XTC-transporten. Dit zal best wel eens voorkomen, maar het is een beperkt beeld van de wietindustrie.

Grote vissen? Ook stelde de politie dat zij zich voornamelijk richt op het opsporen van zogenaamde grote vissen die de hennepteelt aansturen. Uit hun eigen cijfers blijkt echter dat de gemiddelde omvang van de kwekerijen die zij oprollen in de loop der jaren steeds kleiner is geworden. In een opgerolde hennepkwekerij stonden in 2013 gemiddeld 203 hennepplanten. Tien jaar daarvoor waren dat er nog 530. Zaten die politiemensen hier nou gewoon keihard te liegen? Of gaan ze er vanuit dat al die thuiskwekers onderdeel zijn van criminele organisa-

6

zaaiden om de gemeenteraadsleden een rad voor de ogen te draaien.

Bekende strategie Het is een bekende strategie. Door onduidelijkheid te creëren over cijfers en beelden, worden toehoorders in verwarring gebracht. Wanneer ze niet meer kunnen vertrouwen op feiten en cijfers die een expert aanlevert dan worden andere zaken belangrijker. Een politieman in uniform straalt dan al vlot meer autoriteit uit dan een wetenschapster of een coffeeshopexploitant. Deze politiemensen wisten precies wat zij deden. Zij wisten zelfs een deel van de zaal ervan te overtuigen dat de kosten voor handhaving

en opsporing zullen stijgen wanneer cannabis gelegaliseerd zal worden, omdat criminelen zich dan massaal op de export zullen storten en de politie het dan nog drukker zal krijgen. Een knap staaltje blufpoker.

Bijval Gelukkig kwam er bijval uit onverwachte hoek. De brandweerdame liet weten dat hennepteelt in de regio Haaglanden (slechts) in 1% van de gevallen de oorzaak van brand is. Ze had niet de indruk dat de situatie in deze regio heel erg afwijkt van die in andere regio’s. Een oplettend gemeenteraadslid vroeg de brandweerdame hoe deze cijfers stroken met die van de fraudebestrijder en de politie. Die hadden namelijk beweerd dat een groot deel van de branden (tot wel 60%) te wijten is aan onveilige situaties in hennepkwekerijen. Bam, die zat! Ik keek benieuwd toe hoe zij zich hieruit zouden redden. De fraudebestrijder fluisterde iets in het oor van de brandweerdame waarop een onduidelijke uitleg volgde. Voor mij was de boodschap helder. De politie en netbeheerders goochelen met cijfers om opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Maar dit keer hadden ze hun hand overspeeld. Of de gemeenteraadsleden hun spelletje uiteindelijk ook doorzagen, durf ik echter niet met zekerheid te zeggen.


FLASH Nieuwe ontwikkelingen rond Johan van Laarhoven De vendetta van justitie tegen Johan van Laarhoven en The Grass Company blijft doorgaan. Bij een gerichte actie tegen het coffeeshopbedrijf werden Frans van Laarhoven en een bedrijfsleider gearresteerd en enkele dagen vastgehouden. Het inmiddels al vier jaar durende fraudeonderzoek moet volgens het OM bewijzen dat er voor 20 miljoen euro is witgewassen. Na twee dagen werden beiden weer vrijgelaten. Inmiddels heeft Johan van Laarhoven zelf via zijn advocaten aangifte gedaan tegen de geschorste officier van justitie Lucas van Delft. Deze beweerde namelijk dat Van Laarhoven leden van de motorclub Satudarah op hem zou hebben afgestuurd. Van Delft is geschorst omdat hij deze aangifte verzonnen had. Ondertussen wordt bekeken of Johan van Laarhoven toch eerder aan Nederland uitgeleverd kan worden. Wordt vervolgd…

Britse LibDems willen legale wiet De Britse Liberaal Democraten zijn er klaar mee. Het verbod op cannabis is uit de tijd. Cannabis zou gereguleerd en gelegaliseerd moeten worden, aldus de derde partij van het Verenigd Koninkrijk in een uitgebreid rapport, waarin de voordelen van legalisering en regulering van cannabis uitgebreid besproken worden. Iedereen boven de 18 jaar zou het recht moeten krijgen om cannabis te kopen. Ook de thuiskweek voor eigen gebruik en Cannabis Social Clubs hebben een plaats in het LibDem cannabismodel gekregen. Woordvoerder Norman Lamb: “De War on Drugs is een catastrofale fout geweest. Het reguleren en legaliseren van cannabis is een noodzakelijke stap die we al veel eerder hadden moeten nemen.”

Reputatie Amsterdam blijft ongeschonden Amsterdam heeft een reputatie hoog te houden als drugshoofdstad van Europa. En die reputatie is ondanks alle pogingen van het gemeentebestuur en burgemeester Van der Laan weer eens bevestigd in het jaarlijkse rapport van het EMCDDA (Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving). Deze organisatie onderzoekt elk jaar het afvalwater op drugsresten. Amsterdam was de Europese nummer 1 op het gebied van cannabis. In de hoofdstad werd 469,4 milligram per 1000 inwoners per dag aangetroffen. Barcelona volgde op enige afstand als nummer 2 met 165,7 milligram. Nederland was goed vertegenwoordigd in de top tien, want Utrecht en Eindhoven staan na Antwerpen, Parijs en Lausanne op de zesde en zevende plaats.

7


FLASH Nooit meer flippen met CannaRelief N Een tegengif maken voor cannabis, dat als een van de minst giftige stoffen E bekend staat? Je moet er maar op komen. Toch is het idee zo gek nog niet. b Veel medicinale gebruikers zijn nooit stoned geweest en voelen zich niet prettig V bij de geestverruimende effecten van THC. Het Amerikaanse CannaSafety ontwikkelde voor hen CannaRelief, 's werelds eerste product dat de ongewenste effecten van cannabis neutraliseert. CannaRelief bestaat uit een mix van kruiden, vitamines, aminozuren en met CO2 geëxtraheerd CBD. Na twee jaar testen bevestigen proefpersonen dat het product binnen 15 minuten de voor sommigen beangstigende effecten van THC neutraliseert. CannaSafety's Bill Brouillet noemt het product een totale game changer: “CannaRelief is een nieuwe manier om THC-gerelateerde bezoeken aan eerste hulp afdelingen drastisch te verlagen of zelfs te elimineren, waardoor artsen meer van hun kostbare tijd kunnen besteden aan echt ernstige gevallen.”

Mediwiet legaal in Australië Het Australische parlement stemde in februari voor legalisering van de teelt van medicinale cannabis. Dat betekent niet dat patiënten zelf kunnen gaan tuinieren of direct verlichting vinden, eerst moet er een infrastructuur voor de productie, distributie en verkoop komen. De eerste stap is het benoemen van een instantie die de regie krijgt over vergunningen voor cannabiskwekers en de landelijke distributie. Voordat het eerste zaadje de grond in gaat zal moeten worden vastgesteld welke cannabissoorten geschikt zijn; een proces waar veel druk achter zit en dat naar verwachting binnen een maand rond is. “Dit is een historische dag voor Australië en de vele activisten die lang hebben gestreden tegen het stigma rond medische cannabisproducten.” aldus gezondheidsminister Sussan Ley.

BNR: growshopwet werkt niet Volgens nieuwsradio BNR heeft de growshopwet niet tot de gewenste resultaten geleid. De bedoeling was om het growshops onmogelijk te maken kweekmaterialen te leveren aan grootschalige criminele kwekers, maar die kopen hun kweekspullen tegenwoordig in het buitenland of verplaatsen hun activiteiten naar vooral Spanje en Oost-Europa, waar de politie minder alert is op professionele teelt. Overigens aardig om hier even te vermelden dat de BNR redactie voor de inside-info en expertise in deze reportage advocaat André Beckers en VOC-woordvoerder Derrick Bergman opvoerde. Beiden medewerkers van Highlife. Nog even BNR: ‘Growshops, consumenten en coffeeshops zijn de dupe. Sommige growshops moesten de deuren sluiten… Coffeeshops hebben last van de slechte kwaliteit wiet…’ De foto is overigens van een operatie van de Guardia Civil in Spanje.

8


DUTCH PASSION Presenteert USA Special variëteiten!

AutoDaiquiri Lime®

AutoBrooklyn Sunrise® AutoColorado Cookies®

AutoDaiquiri Lime is gebaseerd op een unieke Californian Orange kloon met een scherpe, limoenachtige citrus smaak, die vervolgens gekruist werd met een harsrijke, elite kloon van de Amerikaanse Sour Diesel. Van deze kruising hebben we vervolgens de AutoFem AutoDaiquiri Lime gemaakt.

AutoBrooklyn Sunrise combineert een onderscheidende, kruidige smaak met grote oogsten van harsrijke cannabis van topkwaliteit. De genetica komen van een zogenoemde USA East Coast ‘Brooklyn’ Diesel kloon, die bekend staat om zijn rijke Diesel aroma en sterke high.

10 - 11 weken AutoFem Sativa S ti Dominant D i t

10 - 11 weken

10 - 11 weken AutoFem

XXL

3X €24 / 7X €49

Contact: info@dutch-passion.nl

Sterke indica-dominante AutoFem genetica die afkomstig is uit Colorado. De genetica komt van onze originele, immens populaire AutoBlueberry en een exceptionele ‘Girl Scout Cookie’ kloon uit Colorado die bekend staat om haar zware indica stone met een zoete, tropische mango smaak.

Indica Sativa I di / S ti

XL

3X €19 / 7X €39

0031 43 321 58 48

Vind je lokale dealer op onze offical dealers lijst, of koop zaden online: www.dutch-passion.com

AutoFem IIndica di Dominant D i t

Bezoek onze winkel: Dutch Passion Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht

XL

3X €29 / 7X €59

Hoofdkantoor: Dutch Passion Hoogoorddreef 133 1101 BB Amsterdam


FLASH Trump draait over cannabis Wat vindt Donald Trump eigenlijk van cannabis. Drumpf (de echte naam van zijn voorouders) ventileerde door de jaren heen verschillende meningen. In 1990 toonde hij zich een fel tegenstander van de War on Drugs en zag legalisering als een prima inkomstenbron voor de overheid. Over staten waar gestemd werd voor legalisering zei hij later: “Als ze ervoor stemmen, stemmen ze ervoor.” Maar toen Colorado koos voor legalisering was hij juist tegen. “Ik heb niks tegen medische marihuana, maar recreatief gebruik is slecht.” Toch zijn de meeste cannabisten redelijk optimistisch over een eventueel presidentschap van Trump. Volgens hen is hij zakenman genoeg om in te zien hoeveel belastinginkomsten legalisering in het laatje kan brengen, terwijl hij de besparingen op handhaving en gevangenissen evenmin zal versmaden.

Executie door overdosis Indonesië gaat drugsgebruikers de duimschroeven nog verder aandraaien. Alsof doodstraffen door het vuurpeloton en onmenselijke, door aids-epidemieën geteisterde gevangenissen nog niet genoeg zijn. Ondanks de draconische straffen woekert het drugsprobleem in Indonesië voort. Hoogste tijd voor nieuwe maatregelen, moeten ze bij het nationale drugsagentschap hebben gedacht. Eerder werd gewerkt aan plannen om de overvolle gevangenissen te laten bewaken door krokodillen, tijgers of piranha’s, maar meer resultaat wordt verwacht van een innovatieve vorm van doodstraf: voer gevangenen net zo veel van de drug waar ze aan verslaafd zijn dat ze daar aan sterven. Executie door OD.

Ouders huren O drugshonden d Steeds meer ouders in Amerika bespiS oneren hun eigen kinderen door snufo ffelhonden tienerslaapkamers te laten d doorzoeken op drugs. The Last Chance K K9 Service in New Albany, Indiana is een van de bedrijven die speciaal daare ttoe getrainde honden op missie stuurt. S Sinds hij zijn bedrijf eind vorig jaar s startte, doorzochten de honden van eigenaar Michel Davis meer dan vijfe ttig woningen, waarvan bij 90 procent d drugs werden aangetroffen. Ouders die hun zoon of dochter verdenken van drugsgebruik kunnen voor 99 dollar een speurhond met begeleider inhuren. Wat er met eventuele drugsvondsten gebeurt laat het bedrijf over aan de ouders. “Ons doel is om gezinnen te helpen het probleem zelf op te lossen,” verklaart Davis. “We zijn de politie niet.”

10


FLASH Agenten misdragen zich bij inval Drie agenten van het politiekorps van Santa Ana in Californië hebben een groot probleem. Tijdens een inval bij een medical marijuana dispensary, die ondanks het intrekken van de vergunning van de gemeente gewoon open was gebleven, gedroeg het drietal zich niet van hun meest nobele kant. Ze beledigden de eigenaar, die in een rolstoel zit, aten snoepwaren van de winkel die op de toonbank waren uitgesteld, en ze vernielden vijf beveiligingscamera’s. Jammer genoeg voor Santa Ana’s ‘finest’ zagen ze echter over het hoofd dat er nog enige verborgen veiligheidscamera’s in de zaak waren. Die legden het wangedrag van de agenten haarscherp vast. Hen wacht nu een rechtszaak.

Mediwietkweker krijgt waarschuwing Hij was op heterdaad betrapt, de man die in een schuur bij zijn woning in Valthermond hennep kweekte. Voor de rechter verklaarde hij dat hij de wiet voor zijn zieke vrouw kweekte: “Mijn vrouw is psychisch ziek en heeft reuma. Medicijnen en therapie helpen niet. Wiet is eigenlijk het enige wat haar verlichting biedt. Het was absoluut niet mijn bedoeling om de hennep te verkopen.”De politie telde 22 planten, waarvan 14 al geoogst waren. Volgens hen lag er een kilo wiet te drogen. Het OM eiste een werkstraf van 40 uur. Dat ging de rechter te ver. De kweker kwam er met een voorwaardelijke boete van 500 euro goed van af. Na de inval volgde ook nog een dreigende huisuitzetting. Maar die werd gelukkig teruggedraaid na overleg met de huisarts.

VS-wiet in 2020 44 miljard dollar waard? Het is misschien een beetje een onderzoek en voorspelling van, wij van wc-eend vinden wceend het beste, maar toch… We hebben het hier over een rapport van het Amerikaanse Marijuana Business Daily. Zij beweren na onderzoek dat de economische impact van de Amerikaanse cannabisindustrie in 2020 wel eens tussen de 24 en 44 miljard dollar waard zou kunnen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om de verkoop van cannabis, maar ook de impact en opdrachten die de industrie geeft aan andere bedrijfstakken. Volgens MBD is de wietindustrie in 2016 goed voor een omzet tussen 14 en 17 miljard dollar. Dat zijn heel forse bedragen.

11


Column

André Beckers

Mag je hennep telen voor eigen medicinaal gebruik?

Appelleren is riskeren De Nederlandse Opiumwet is hartstikke streng. Met hennep mag je als normale burger in de regel helemaal niets. Ook telen voor medicinaal gebruik is niet toegestaan. Misschien heb je te kampen met een ziekte of aandoening waarbij hennep voor jou een geschikt medicijn is. Zorg er dan voor dat je arts je hennep op recept voorschrijft. Je kunt dan terecht bij de apotheek.

Wil je dat niet of werkt je arts niet mee? Teel dan niet meer dan 5 hennepplanten in je tuin of balkon. Als je dan wordt gepakt, seponeert de officier van justitie de strafzaak. Teel je meer dan 5 hennepplanten? Dan loop je risico’s.

Opvallende uitspraak Op 22 januari jl. deed het Gerechtshof te Amsterdam een opvallende uitspraak. Ik trad in deze strafzaak niet als advocaat op. Het hof behandelde in hoger beroep een strafzaak tegen een hennepteler die was betrapt met 75 hennepplanten. De teler stelde dat hij deze planten uitsluitend teelde voor

Voordeel Het Amsterdamse hof was minder mals. Het hof ging ervan uit dat de man 38 hennepplanten op 1 m2 had geteeld en twee keer had geoogst. Zo zou hij per plant 15,5 gram wiet hebben geoogst. Iedere gram had volgens het hof een waarde had van 3.270 per kilogram. Dat de man zijn geoogste wiet niet verkocht, maar zelf medicinaal gebruikte maakte volgens het hof niet uit. Doordat hij geen wiet bij de apotheek hoefde te kopen, had hij volgens het hof op illegale wijze kosten bespaard. Die besparing werd aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel. Rekening houdende met diverse kosten veroordeelde het hof de teler tot betaling

zijn hennepplanten maakte. Gedurende acht maanden zou hij met de verkoop van foto’s € 1.000 per maand hebben verdiend. Deze verdiensten werden door het hof aangemerkt als illegaal “vervolgprofijt”.

Slechter De redenering daarbij is vrij simpel. “Als jij niet illegaal hennepplanten had geteeld, had je geen foto’s kunnen maken voor de verkoop. Dus het geld dat je daarmee hebt verdiend, is illegaal en moet je afdragen. Je mag niet profiteren van het plegen van strafbare feiten”. Het hof legde de man een betalingsverplichting op van 14.739. In hoger beroep kwam hij er dus beduidend slechter vanaf dan bij de politierechter. Als je hoger beroep aantekent tegen een uitspraak van een lagere rechter moet je altijd goed nadenken. Soms heb je voor je

Als je hoger beroep aantekent tegen een uitspraak van een lagere rechter moet je altijd goed nadenken. zijn eigen medicinaal gebruik. Ook verklaarde hij geld te hebben verdiend door foto’s van zijn hennepplanten te maken en deze te verkopen. De politierechter in Amsterdam had eerder geoordeeld dat de teler strafbaar was. De rechter veroordeelde hem tot het afdragen van zijn illegale winsten ad 4.535,50. De teler was het daar niet mee eens. Hij vond dat je niet van voordeel uit hennepteelt kunt spreken als je geen wiet verkoopt. Hij ging in hoger beroep. Dat was zijn goed recht. Maar “appelleren is riskeren”, zo bevestigt deze strafzaak.

12

van een bedrag van € 6.739. Daar bleef het niet bij. De man had bij de politie verklaard dat hij geld verdiende met de verkoop van foto’s, die hij van

gevoel gelijk, maar kun je je gelijk niet halen bij de rechter. Deze zaak maakt dat duidelijk. De rechters bij het hof hadden natuurlijk ook anders kunnen oordelen. Iemand die een ziekte of aandoening heeft en daarvoor medicijnen gebruikt, hoeft deze in de regel niet zelf te betalen. Dat doet de ziektekostenverzekeraar. Als je zelf je medicijn kunt telen, word je daarvan niet financieel beter. Wel geestelijk of lichamelijk. Laat dat nou net de bedoeling van een geneesmiddel zijn. www.beckersbergmans.nl


HIGH WEIRDNESS

Colaflesmitrailleur Joerg Sprave, in het dagelijks leven manager bij een Duits elektronicabedrijf, is een man die zich na werktijd nooit verveelt. Hij doet aan motorrijden, gewichtheffen en verzamelt vulpennen, maar zijn echte passie ligt bij katapulten en ander 'groen' wapentuig. Op slingshotchannel.com demonstreert hij apetrots w zijn laatste vinding, de Full Auto Coke Bottle Machinegun, een mix ttussen een mitrailleur en een kruisboog. Alles wat je nodig om dit luchtdrukwapen in elkaar te knutselen zijn zes colaflessen, een accuboormachine, wat hout en een krachtige pomp. En natuurlijk een handje met pijlen. "Don't try zis at home," bulderlacht Joerg in Schwarzenegger-Engels nadat hij de achterwand van zijn schuur nog maar eens heeft volgeschoten met pijlen. Deze man is duidelijk klaar voor de zombie apacalyps.

MacSelfie Geen idee wat deze jongen heeft gerookt. Wat wel vast staat is dat de selfierage met zijn Macbook selfiestick een nieuw dieptepunt heeft bereikt. IJdelheid en de religieuze verering van 'all things Apple' vinden elkaar in dit volslagen onzinnige verlengstuk van het ego. Vooralsnog zijn de Macbook selfiesticks nog geen werkelijk product, maar een kunstproject dat de draak steekt met de hedendaagse obsessie met zelfverheerlijking. Op macbookselfiestick.com vertonen de makers Moises, John Yuyi en Tom Galle hun bizarre accesoire op diverse beroemde locaties in New York. Laten we hopen dat commercieel verkrijgbare Macbook selfiesticks ons voorlopig bespaard blijven. Of voor altijd.

Doodgeknuffeld De oude Egyptenaren wisten het al: katten zijn heilig en dienen na hun dood gemummificeerd te worden. Die tijden lijken terug tte keren, en het 51-jarige Argentijnse ex-fotomodel Daniela Cardone is wat dat betreft een voorloper. Na jaren zonder catwalk en camera's zette La Cardone zichzelf onlangs weer glorieus in de spotlights. Selfies op Instagram laten zien hoe ze door de stad paradeert met het opgezette kadaver van haar onlangs overleden kater Matute. Hoewel het zelf ook goed geconserveerde ex-model nog vijf andere katten heeft, was Matute haar grote liefde. “Hij was onze leider, toen hij w dood ging waren we onze meester kwijt,” zwijmelt Cardone melancholiek. De reacties op haar coming out liegen er niet om, maar dat boeit haar voor geen meter. “Huisdieren zijn het heiligste wat er is, ze accepteren je zoals je bent.” Zou Cardone dan toch een reïncarnatie van Cleopatra zijn? 13


BRIEVEN HIGHLIFE Postbus 6024 | 1005 EA Amsterdam | redactie@highlife.nl

Carribean Cannabis Cruise? Ik ga binnenkort op een cruise via Florida op een acht-daagse cruise door de Carribean. Wat en waar is daar verboden? Ik wil graag een jointje roken, maar ik wil natuurlijk niet in de bak eindigen. Hebben jullie enig idee? Tony

We hebben net een cruise daar gedaan. In dit nummer wat antwoorden…

Onderwerp indienen?

Lezersonderzoek Eind vorig jaar hielden we een lezersonderzoek. Veel van onze lezers reageerden op die oproep, waarvoor dank. De resultaten zien jullie terug in de laatste nummers; we focussen meer op cannabis. Hier willen we echter één van de deelnemers extra bedanken, namelijk de 87-jarige lezer die deelnam door de desbetreffende pagina uit Highlife te kopiëren. Hij heeft namelijk geen internet. Uit zijn bijdrage: ‘Heel jammer dat het blad in plaats van maandelijks tweemaandelijks gaat verschijnen. Ik kijk er elke maand naar uit. Succes van een 87-jarige’. Geweldig nietwaar! Dus nogmaals via deze plaats, hartelijk dank voor deze bijdrage aan het lezersonderzoek. Rob Tuinstra Hoofdredacteur Highlife

14

Ik vroeg me af waar ik een idee voor een artikel voor in het magazine kan indienen? Ik ben namelijk van mening dat er een eind moet komen aan de malafide farmaceutische corporaties, daar cannabis een veelzijdig medicijn kan worden. Althans, als je de voortekenen van de medische wetenschap goed kunt plaatsen. Hetzelfde geldt voor hennep en de ontelbare functies die hennep heeft. Plastic zou op grote schaal, zo heb ik ergens eens vernomen, vervangen kunnen worden door hennep bijvoorbeeld. Dit zou de doodsteek betekenen voor veel bestaande bedrijven en dat is vermoedelijk een reden dat er nog niet op grote schaal hennep gekweekt wordt door boeren. Immers is dit uitzonderlijk makkelijk te verbouwen... Ik heb nu een tip voor een artikel in de 'medische rubriek' van jullie magazine. Ik was zo omvergeblazen door dit verhaal en werd kwaad, verdrietig, gedreven om dit aan de grote klok te hangen. Maar een gevoel van machteloosheid dreigde me te overvallen. Echter is het niet zo. Ik sta niet machteloos. Dit verhaal moet verteld worden en gedeeld worden. Er moet een stemgeluid naar overheden gericht worden om deze medische plant onmiddellijk te exploiteren. Met vriendelijke groeten, Dimitri S

In dit nummer meer aandacht voor het onderwerp waarvoor je aandacht vroeg op pagina 50. Bedankt voor de tip, Dimitri. Gelukkig hebben we al veel vaker aandacht aan soortgelijke fantastische mediwiet-wonderen besteed.


EUROPEAN WHOLESALER


Mr. Tjalling van der Goot

“Gedoogbeleid is per definitie niet consistent” Mr. Tjalling van der Goot is advocaat bij Anker & Anker Strafrechtadvocaten in Leeuwarden. Hij is gespecialiseerd in onder meer geweldsdelicten, hennepzaken en zedenzaken. In cannabiskringen verwierf hij faam door zijn verdediging van de idealistische wietkweker Doede de Jong

Onlangs is hij, samen met twee Amsterdamse collega's, genomineerd voor de titel 'Meest gewaardeerde advocaat van ons land'. Zelf schrijft

huigelaar en hond. een prijs nou ja zeg. ik hoop dat je in de goot beland en niet er naast en die ankers kunnen van mij ook de teringh krijgen

Tekst: Feije Wieringa Foto: Anker & Anker, Derrick Bergman / Gonzo Media

kunnen in hun vonnis wel laten doorklinken dat zij met een politieke lijn ongelukkig zijn of dat zij er niet mee uit de voeten kunnen. In de zaak van Doede de Jong hebben de raadsheren van het hof hun best gedaan om lenig met de wet om te gaan. Daarmee heeft het hof een duidelijk

Ik kan de eigenaren van coffeeshops of de kleine thuiskwekers onder mijn cliënten dit tweeslachtige cannabisbeleid niet goed uitleggen. hij daarover: “Hoewel het belang van zo'n nominatie niet moet worden overdreven, vind ik het zelf wel eervol.” Hij voegt daaraan toe dat de nominatie markant is omdat het vorig

jaar ook Wim Anker is overkomen en omdat de nominatie afkomstig is van collega-advocaten.

Hatemail Strafrechtadvocaten krijgen niet zo vaak complimenten. Op deze nominatie werd door sommigen gereageerd met hatemail. We citeren uit een column daarover: “Jij, vuile

16

met hun lelijke smoel. zou daar best op willen timmeren.” De spelfouten zijn van de afzender. Blijkbaar worden advocaten nogal eens gezien als handlangers van de dader en meent men dat zij niet de verdachte bijstaan, maar de misdaad goedpraten. Dat iedere verdachte recht heeft op juridische bijstand wordt door de onderbuik van dit land nogal eens vergeten. Van der Goot heeft ook Robert M. verdedigd, maar dat betekent natuurlijk allerminst dat hij achter de misdaden van M. staat. In dit artikel hebben we het vooral over het (straf)recht in het algemeen en cannabiszaken (met name Doede de Jong) in het bijzonder. Toen ik Doede destijds sprak, viel de term 'politiek proces'. Was het dat in uw ogen ook? “In zekere zin heeft elk proces rond cannabis een politieke component. Rechters spreken namelijk recht binnen het kader van een door de politiek geschapen wettelijk kader. In dit land is de rechterlijke macht van de politiek gescheiden en kan dus geen politieke uitspraken doen. Rechters

signaal afgegeven dat strikte toepassing van de wet in dit concrete geval onjuist zou zijn. Dat zou je een politiek signaal kunnen noemen.” Zou u de positieve uitspraak in het geval van Doede als een overwinning van de cannabiscultuur omschrijven? “Daar kan ik kort over zijn: Ik zou het een overwinning voor Doede de Jong willen noemen. Hij is als idealist de strijd aangegaan. En hij heeft zijn rug recht gehouden.” Maar het was toch ook een beetje een overwinning voor mr. Van der Goot? “Zo zie ik het niet. Ik ben blij als mijn cliënt tevreden is. En dat ik eraan kan bijdragen het tij te kenteren. Laten we zeggen dat 10 jaar geleden iedereen die werd gepakt vanwege het telen van cannabis een werkstraf kreeg opgelegd. In het geval van Doede is heel duidelijk rekening gehouden met zijn idealisme.” Aan de ene kant zien we een soort van milde houding van de rech-


ters. Aan de andere kant lijkt het OM zich juist te verharden. “Dat klopt. Rechters zijn milder, coffeeshops krijgen bij overtreding van gedoogvoorwaarden nauwelijks nog straf. De publieke opinie neigt steeds meer naar regulering van cannabisteelt. Inmiddels al zo’n zestig gemeenten willen ook gereguleerde teelt. Aan de andere kant is vervolging van hennepzaken een speerpunt bij het OM, daarbij aangemoedigd door de minister. Dat wringt enorm. Komen we op het gedoogbeleid. In mijn ogen is dat een juridisch monstrum omdat het leidt tot willekeur. “Gedoogbeleid is per definitie niet consistent. Het is hinken op twee gedachten. Maar het is hier op dit moment het enige wat we hebben. Daarom zul je je ernaar moeten voegen. Maar ik wil wel opmerken: als ik het voor het zeggen had, zag het er allemaal heel anders uit. Ik kan de eigenaren van coffeeshops of de kleine thuiskwekers onder mijn cliënten dit tweeslachtige cannabisbeleid niet goed uitleggen. Zolang hennepteelt illegaal is, blijft het interessant om grootschalig te kweken. Vervolging van grootschalige georganiseerde teelt is onder het huidige politieke gesternte iets beter te snappen.” Iets anders. Ik heb u zien pleiten in een moordzaak en opeens viel het me op dat het optreden van een advocaat wel enige overeenkomst met dat van een dominee laat zien. Ik had het gevoel dat het in beide gevallen om het overtuigen gaat.

Tijdens het proces rond Doede de Jong

Een pleidooi houden is het mooiste van ons beroep. Knallen, overtuigen, improviseren en overreden.” Is het verstandig om familie en bekenden van een slachtoffer hun woordje te laten doen tijdens een zitting? Zelf twijfel ik, omdat er een stuk emotie binnen de zaak wordt gebracht. En recht gaat toch over een rationele afweging? “Vanuit het standpunt dat ik er sta voor mijn cliënt, juich ik die ontwikkeling, en de aankomende verruiming van dat spreekrecht, zeker niet toe.

In zekere zin heeft elk proces rond cannabis een politieke component. “Overtuigen, met argumenten proberen de rechter te beïnvloeden is ons vak. Op dat punt is er gelijkenis met het werk van een dominee. Bedenk wel dat bij elk proces veel voorwerk wordt verricht. Wat je in de rechtszaal ziet, is eigenlijk het einde van een proces. Het mooie van het strafrecht – in tegenstelling tot bijvoorbeeld civiele zaken – is dat vrijwel alle zaken mondeling worden behandeld. Geen ellenlange schriftelijke uitwisseling van standpunten dus.

Laat het recht maar over aan juristen. Je staat immers nog steeds als verdachte voor de rechter. Is er vonnis gewezen, dan ben je mogelijk dader. Maar voor het zover is, moet een verdachte niet twee partijen tegenover zich hebben. Eén aanklager is voldoende.” In het verlengde hiervan; er zijn veel televisieprogramma's die verdachten in beeld brengen als daders. Wat vindt u daarvan?

“Als strafpleiter vind ik dat een slechte zaak. Maar vermoedelijk is de trend onomkeerbaar. En wat te denken van de sociale media? Als advocaten van Anker en Anker zijn we trouwens niet vatbaar voor optredens in de media. We doen het niet zolang de zaak onder de rechter is, tenzij er een doel en/of een cliënt bij is gebaat. Het OM en de politie zijn daar ruimhartiger in.” Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat bij het grote publiek de gedachte heerst dat advocaten alleen maar bezig zijn met het vrijpleiten van schuldigen. “Die gedachte bestaat helaas. En het is een vooroordeel. Wij zijn er om een proces zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Een goede advocaat is geen tegenstander van de rechtsstaat, maar juist de hoeder van die rechtsstaat. En het is ontzettend belangrijk dat de rechtsgang zuiver blijft. Verdachten hebben wettelijk vastgelegde rechten, dus ook onze cliënten. En daarom komen wij op voor onze clienten. Niet om ze een straf te laten ontlopen, maar om erop toe te zien dat het recht zuiver blijft.” www.ankerenanker.nl

17


Nieuw onderzoek naar opbrengstbepaling hennepplanten

Opbrengstberekening justitie onbetrouwbaar en achterhaald Door: Nicole Maalsté

Opgerolde hennepkwekers krijgen naast een straf vaak een flinke geldboete opgelegd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de vermeende wietopbrengsten die iemand met zijn kwekerij heeft behaald. Justitie maakt voor de berekening gebruik van een opbrengstmodel. Onderzoek laat zien dat dit model achterhaald en onbetrouwbaar is.

Vorig jaar werd ik benaderd door de advocaat van een hennepteler die volgens justitie een aantal miljoen euro met zijn kweekactiviteiten zou hebben verdiend. In de opgerolde kwekerijen waren duizenden hennepplanten aangetroffen. De advocaat vroeg zich af in hoeverre de opbrengstberekening die justitie bij dit soort ontnemingszaken gebruikt, toepasbaar is op grootschalige henneptelers. Zijn cliënt had zelf ook een berekening gemaakt. Hij beweerde dat opbrengsten die justitie had berekend niet haalbaar zijn als je op zulke grote schaal kweekt. In overleg met de advocaat besloot ik samen met de Gentse plantkundige Wouter Vanhove uitgebreid onderzoek te doen naar het opbrengstmodel. De resultaten zijn verbluffend en ook zeer bruikbaar voor andere hen-

18

neptelers die te maken hebben met een ontnemingsvordering. Zonder al te veel in technische details te treden, zal ik in dit artikel in grote lijnen te schetsen hoe het opbrengstmodel tot stand is gekomen en wat er mis is met dat model. Wil je echt het naadje van de kous weten (bijvoorbeeld omdat jezelf in een ontnemingszaak bent verwikkeld), neem dan even contact met mij op: nicole@accesinterdit.nl.

Opbrengst per plant of per lamp? Het opbrengstmodel dat justitie gebruikt is gebaseerd op onderzoek van twee Wageningse onderzoekers.

Aangezien de onderzoekers werkten met in beslaggenomen planten, moesten zij een voorspelling maken van de opbrengst zoals verwacht bij het oogsten van de planten. Zij berekenden in 2005 dat in een doorsnee hennepkwekerij 15 planten per vierkante meter staan en dat een gemiddelde teler 510 Watt assimilatiebelichting per vierkante meter gebruikt. De opbrengst zou in dat geval 28,2 gram per plant zijn. Als er meer planten per vierkante meter staan, dan is de opbrengst per plant lager. Staan er minder planten per vierkante meter, dan is opbrengst per plant hoger. Dit klinkt tot zover als een logisch verhaal. Toch blijken er bij nader inzien allerlei haken en ogen aan dit verhaal te zitten. Volgens het opbrengstmodel zou iemand die 40 planten op een vierkante meter heeft staan een opbrengst van 14,2 gram per plant hebben. De totale opbrengst voor die vierkante meter is dan 568 gram. Heeft iemand maar één plant op die vierkante meter staan, dan zou de opbrengst 34,3 gram zijn. Uit verschillende onderzoeken is echter gebleken dat de opbrengst per vierkante meter (of per lamp) niet afhankelijk is van het aantal planten (de plantdichtheid). Of er nou dertig of vijf planten staan, de opbrengst per vierkante meter blijft hetzelfde. Daarom rekenen veel henneptelers ook niet in opbrengst per plant, maar in opbrengst per vierkante meter of per lamp. Dat roept vragen op over de betrouwbaarheid van het opbrengstmodel.


Licht is gewicht Licht is gewicht, is een veelgehoorde uitspraak in de sector. Daarnaast hebben ook de warmte- en luchtbeheersing, het voedings- en waterregime en de expertise van de hennepkweker veel invloed op de uiteindelijke opbrengst. Ook weet iedere teler dat de kwaliteit van de stekken medebepalend is en dat opbrengsten van cannabissoorten enorm uiteen kunnen lopen. Ook dat is met onderzoek in België en het Verenigd Koninkrijk aangetoond. En last but not least heeft tevens het knip- en droogproces veel invloed op de uiteindelijke opbrengst. Volgens een ervaren medicinale teler bepaalt de combinatie van die factoren uiteindelijk wat de opbrengst van een plant is: “Het luistert heel nauw. Met name aan het eind van het proces.” Behalve de lichtintensiteit, is geen van deze factoren meegenomen in het opbrengstmodel van de Wageningse onderzoekers.

ces kennen. Dat zit als volgt. De onderzoekers onderscheidden tien ontwikkelingsstadia die zij aan de hand van optische kenmerken bepaalden (zie tabel 1). Het ontwikkelingsstadium is (naast licht en plantdichtheid) de derde factor die ten grondslag ligt aan hun opbrengstmodel. Om te weten wat de uiteindelijke opbrengst is, wogen zij de plantopbrengst en bepaalden zij in welk ontwikkelingsstadium de plant zich bevond. Volgens het lineaire regressiemodel dat de onderzoekers gebruikten, neemt het gewicht van de plant in elk ontwikkelingsstadium met 4,261 gram toe. Zo konden zij vervolgens voorspellen wat de opbrengst in stadium 10 zou zijn.

brengstmodel is dat er totaal geen rekening is gehouden met de omvang van de kwekerij. Hennepkwekers weten uit ervaring dat het lastig is om condities in een kwekerij onder controle te krijgen in een grote ruimte. Zeker onder illegale omstandigheden. Daarom valt de opbrengst per plant in grote kwekerijen vaak een stuk lager uit dan in kleine kwekerijen. Om hier meer zekerheid over te krijgen hebben we wat extra berekeningen gemaakt met de data die de Wageningse onderzoekers hadden verzameld. Daar komt inderdaad uit naar voren dat de opbrengst per plant daalt naarmate de omvang van de kwekerij toeneemt.

Ontwikkelingsstadium

Beschrijving

1

Beginnende bloeiwijze groen

2

Kleine bloem groen

3

Ontwikkelende bloem groen

4

Ontwikkelde bloem groen

5

Start indrogen

6

Verkleuren haartjes (nar roodbruin)

7

Begin harsvorming, plakkerig

8

Harsvorming

9

Volgroeide bloem

10

Volgroeide knop, veel hars, oogststadium Tabel 1 Beschrijving van optische kenmerken in verschillende ontwikkelingsstadia

Lineair groeiproces Een andere belangrijke tekortkoming van het opbrengstmodel van de Wageningse onderzoekers is de veronderstelling dat hennepplanten een zogenoemd lineaire groeipro-

Toen wij deze werkwijze aan verschillende plantkundigen en ervaren (medicinale) henneptelers voorlegden, zeiden ze unaniem dat het onmogelijk is om het ontwikkelingsstadium te bepalen aan de hand van de omschreven optische kenmerken. Al helemaal niet als je niet eens weet om welke cannabisvariant het gaat. Dit plaatst grote vraagtekens bij de wijze waarop de bepaling van het ontwikkelingsstadium heeft plaatsgevonden. Daarnaast kent een hennepplant – net als de meeste andere planten – geen lineair groeiproces. Na ontwikkelingsstadium 8 vindt er geen gewichtstoename meer plaats. Dit betekent dat de opbrengsten volgens het opbrengstmodel aanzienlijk hoger uitvallen dan in de illegale praktijk haalbaar is.

Opbrengstverschillen grote en kleine kwekerijen Een laatste zwakheid van het op-

Onbetrouwbaar en achterhaald Ons onderzoek laat zien dat de berekening die justitie in vrijwel alle ontnemingszaken hanteert om de opbrengst van illegale hennepkwekerijen te bepalen onbetrouwbaar is. Dat geldt niet alleen voor het berekenen van de opbrengst van grote hennepkwekerijen, maar voor illegale hennepkwekerijen in het algemeen. Het Wageningse onderzoek dat ten grondslag ligt aan de opbrengstberekening gaat uit van foutieve veronderstellingen en houdt onvoldoende rekening met de illegale praktijk. Inzichten uit recente onderzoeken maken bovendien duidelijk dat het onderzoek achterhaald is. Een aantal factoren dat veel invloed heeft op de opbrengst is niet meegenomen in het onderzoek. Bovendien kunnen wietopbrengsten beter per vierkante meter of per lamp worden bepaald. www.accesinterdit.nl

19


NIEUW

NIEUW ·

IEUW · ·N

NIEUW ·

Blow Mind Auto® 4th generation autoflowering strain. In the development of this variety we have used the famous “Cordobesa” Amnesia Haze clone. To introduce the autoflowering trait in this genetic we have used selected genetic lines of our variety SWS24 (S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®), which contributes with a background of sweet and musky aromas to the cross.

Variety SWS57 Binnen Opbrengst: 400-600 g/m2 Buiten Opbrengst: 50-200 g/plant Binnen/Buiten Oogst: 8-9 weken na ontkiemin Hoogte: 60-120 cm

This variety features a pleasant, deep and complex aroma of incense, with sweet and musky tones, complemented with lemony citric hints, shades of wood and dried fruit. Tall-stemmed autoflowering strain, very resinous and productive.

3z+1z 21,90 €

5z+2z 35,90 €

www.sweetseeds.com SWEET SEEDS DOES NOT SELL BULK OR LOOSE SEEDS TO GROW SHOPS. THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 · DISTRIBUTEURS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · Fax +34 961 939 618 · info@sweetseeds.es Alleen voor volwassenen (ouder dan 18). Zaden uitsluitend voor verzamelaars. Sweet Seeds neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor illegaal gebruik van zaden. Raadpleeg de lokale wetgeving!.


Kat- en muisspel

Slimme software risico voor henneptelers? Door: Nicole Maalsté

Eind januari werd de cannabiswereld opgeschrikt door een bericht op het NOS journaal dat netbeheerder Stedin nieuwe software heeft ontwikkeld om hennepkwekerijen op te sporen. Highlife sprak met Dave de Wit (hoofd Fraudebestrijding van Stedin) om poolshoogte te nemen over deze nieuwe ontwikkeling.

Op het NOS journaal vertelde De Wit dat Stedin met de nieuwe software kan zien of er in het elektriciteitsnetwerk van een wijk of buurt een hennepkwekerij is: "Zodra dat wordt geconstateerd, gaat er een automatische melding naar de afdeling fraudebestrijding. Dan kunnen we verder onderzoeken om welke kabels het gaat. Uiteindelijk kom je dan in de

Veilig telen De Wit laat me telefonisch weten dat de software niet eens zozeer is ontwikkeld om hennepteelt tegen te gaan. Het gaat Stedin vooral om het terugbrengen van de storingsgevoeligheid en het vergroten van de veiligheid op hun net: “Je komt dan toch al snel bij de hennepteelt terecht. Er wordt nou eenmaal veel illegaal

Daarvoor is het allereerst handig om te weten dat dit hele verhaal nog in de ontwikkelingsfase zit. Het is de bedoeling om de slimme software in de komende vijf jaar in alle elektriciteitsstations van Stedin te implementeren. Dat zijn er in totaal 22.000 en die bevinden zich in Utrecht en een groot deel van Zuid-Holland. De Wit legt uit dat ze de techniek in handen hebben, maar dat het nog veel tijd gaat kosten om al die stations om te bouwen. Met andere woorden: voorlopig levert die nieuwe software geen acuut ontdekkingsgevaar op. Hij is zich ervan bewust dat ondernemers in de cannabissector in de tussentijd natuurlijk niet stil blijven zitten: “We hebben een medium waarmee we het kunnen meten, maar als er morgen bij wijze van spreken een ‘pilletje’ is waardoor wij het niet meer kunnen meten, dan moeten we weer opnieuw beginnen. Zo gevoelig is dat natuurlijk wel. Het blijft wat dat aan gaat een kat-en-muisspel.”

Warmtescan

straat of zelfs voor het pand uit waar de hennepkwekerij is. We wachten dus niet meer af, maar gaan actief op zoek naar hennepkwekerijen." Hoe het precies werkt, wil hij niet zeggen. Wel laat hij weten dat het te maken heeft met het specifieke elektriciteitsgebruik van hennepkwekerijen. Sporen daarvan kunnen met behulp van de slimme software worden teruggevonden in de elektriciteitsstations van Stedin.

afgetapt. Dat mensen hennep telen maakt voor Stedin niet zoveel uit. Ze moeten het alleen op een veilige manier doen. Dan is het voor ons eigenlijk al goed”, aldus De Wit.

Ontwikkelingsfase De vraag is dan natuurlijk hoe groot de kans is dat je als hennepteler wordt opgespoord met de nieuwe software.

Dat was volgens De Wit ook zo bij de warmtescan. Henneptelers koelen de lucht die ze naar buiten blazen tegenwoordig eerst en/of creëren binnenruimtes die geïsoleerd zijn van de buitenmuur: “Tsja, dan kunnen wij die kwekerijen niet meer scannen. Dus op het ene moment heb je een middel om iets op te sporen en een dag later is het weer achterhaald. Dus wij moeten blijven ontwikkelen en de telers zoeken ook constant naar mogelijkheden om toch weer niet gezien te worden.” Het blijft volgens De Wit een zoektocht. Als de manier van kweken drastisch verandert, dan moet Stedin haar metingen en de nieuwe software ook weer aanpassen. Kwestie van innovatief blijven!

21


Workshop extractie cannabisolie bij Social Club Friesland druk bezocht

Hoop op genezing… “Het verlicht de pijn, maar het is geen wondergeneesmiddel” Social Club Friesland (SCF) timmert flink aan de weg. SCF strijdt voor legalisatie van medicinaal en recreatief gebruik van cannabis. De Club probeert medicinale cannabis meer toegankelijk te maken voor patiënten, omdat in de praktijk blijkt dat veel gebruikers van cannabis als medicijn hun twijfels hebben bij de ‘officiële’ mediwiet, die in de apotheek verkrijgbaar is. Op 30 januari organiseerde SCF in Leeuwarden een workshop waar geïnteresseerden zelf konden ervaren hoe cannabisolie wordt gemaakt.

Olie is een van de vormen waarin cannabis als medicijn kan worden gebruikt, naast bijvoorbeeld can-

de ‘babyfles verwarmingsmethode’. Wernard geldt als de geestelijke vader van de cannabisolie in ons land,

Tekst: Michiel Panhuysen

extractie van cannabisolie te werk gingen. Naast hightech methoden kwamen daarbij ook enkele eenvoudige methoden aan bod. Het doel van de workshop was immers om patiënten makkelijker toegang te geven tot betaalbare en veilige olie. Veel van de olie die momenteel op de markt komt is namelijk duur. En

Tijdens de workshop gaven ervaringsdeskundigen en experts uitleg over het gebruik en de productie (extractie) van de olie. nabis in pilvorm of cannabisthee of het roken van wiet door een vaporizer. Bij de olievorm van het medicijn gaat het om een extractie van CBD of THC uit de wietplant, waarbij de werkzame bestanddelen van de cannabis zijn opgelost in olie. In Nederland heeft Wernard Bruining een extractiewijze ontwikkeld, die inmiddels vrij breed in ons land bekend is:

22

maar er zijn inmiddels meerdere manieren om CBD of THC te extraheren (‘uittrekken’).

als patiënt heb je vaak geen zich op de zuiverheid van de olie, tenzij je die zelf maakt.

Cannabisolie

Pijnverlichter

In de workshop ‘Cannabis extractie en medicinale toepassingen’ van SCF eind januari lieten verschillende olieproducenten zien hoe ze bij de

Veel patiënten met uiteenlopende ziektes gebruiken olie met CBD of THC tegen pijn, ontstekingen en tremoren (spiertrillingen bij MS). Bij een


enkele ziekte is cannabis mogelijk een medicijn, maar bij de meeste klachten werkt medicinale cannabis vooral om pijn te verlichten en de ziekte dragelijk te maken. Johan Meines, initiatiefnemer van de workshop: “Veel van de patiënten die de olie gebruiken zijn opgegeven door de medische wereld. Iedere vorm van verlichting die deze patiënten ervaren is een goede zaak.” Olie heeft naast medicinale toepassingen een prettige vorm van toedienen, het is immers makkelijk ‘naar binnen te krijgen’. Een van de manieren om wietolie te consumeren is de verwerking ervan in gebakjes, koekjes of zoetwaren. Zo wordt medicijnen innemen vergelijkbaar met ‘iets lekkers eten’.

Druk bezocht Op de uitnodiging voor de workshop van SCF kwamen 150 mensen af, waarmee het gezellig druk werd. Ongeveer 20% van de deelnemers aan de workshop had zelf al eens olie

gemaakt, maar voor de meesten was het onbekend terrein. Het merendeel was boven de veertig, maar er was ook een aantal mensen dat heel wat jonger was. De sfeer was goed, hoewel de persoonlijke verhalen van de aanwezigen af en toe zeer triest waren. De mensen gebruiken deze olie immers niet voor hun plezier. Meines: “Er zaten een paar behoorlijk schrijnende gevallen bij. Het is vreselijk om tegenover iemand te staan die uitbehandeld is. Anderzijds geeft het een goed gevoel om iets te kunnen doen om het leven dat deze patiënten rest iets dragelijker te kunnen maken met cannabisolie.”

Informatie Mensen kwamen naar de workshop om informatie in te winnen over het medicinale gebruik van cannabisolie voor henzelf of hun naasten. Sommigen kwamen specifiek om zelf te leren om olie te maken. Je kunt natuurlijk olie kopen bij een van de

Veel belangstelling

producenten of aanbieders van die olie, maar zelf maken heeft een aantal voordelen. Als je je olie zelf maakt weet je precies welke stoffen er in de olie zitten en dat de olie niet vervuild is. Vaak is de olie die je zelf maakt ook een stuk goedkoper, dan commerciële olie.

Positief Veel mensen reageerden positief op de workshop en de informatie die de aanwezige experts gaven. Ook werd duidelijk dat het samenbrengen van patiënten die in hetzelfde schuitje zitten de mensen kracht geeft. In de woorden van één van de aanwezigen, een vrouw van een kankerpatiënt: “Hij wordt dan misselijk en draaierig zonder de wietolie. Gisteren hebben we de uitslag van de scan gehad. Het ziet er goed uit, de tumor is minder geworden. Hopelijk heeft de wietolie daar een bijdrage aan gehad.” Uit dit soort reacties klinkt soms hoop op genezing, maar daarbij is grote voorzichtigheid geboden, aldus Meines. “Je moet goed uitkijken dat je mensen geen valse hoop geeft met de medicinale cannabis. Het verlicht de pijn, maar het is vooralsnog niet vastgesteld dat het een wondergeneesmiddel is dat alle ziektes kan genezen.”

Getoonde technieken

Sour Diesel shatter

Tijdens de workshop gaven ervaringsdeskundigen en experts uitleg over het gebruik en de productie (extractie) van de olie. Een technicus van Rosintech liet zien hoe je olie kunt persen met wiet of hasj die in bakpapier is geklemd met een lijmklem. Die cannabis wordt vervolgens met een hairstyle tang verhit tot

23


140 graden. De THC-olie blijft dan achter op het bakpapier. Een veilige methode die prima werkt, al is het rendement wat laag. Het Deense bedrijf 710 Crew gaf uitleg over de meer gespecialiseerde extrac-

ten als iceolator, shatter (glashasj), wax, CO2 supercritical extract, of winterised medicinal prepared shatter. Het getal 710 staat in de VS overigens voor cannabisolie. De BHO moet met een CLS worden

hoe ze zelf extracties maken van CBD hennep en buitenwiet. De eigen methode van SCF, de kokosolie extractie, is een uitstekende en veilige manier voor de mensen om thuis zelf hun eigen biologische olie te maken.

Veel mensen reageerden positief op de workshop en de informatie die de aanwezige experts gaven. tie vorm BHO (Butane Honey Oil) in combinatie met een Close Loop System (CLS) en een vacuümoven. De Deense nerds met een gouden hart

geproduceerd uit veiligheidsoverwegingen. Een variant is het maken van BHO met zogenaamde ‘open air blasting’, waarbij gewerkt wordt met verdampte butaan (aanstekergas). In butaan zitten zware metalen die je er alleen met een CLS uithaalt. SCF raadt mensen daarom ten strengste af om op deze manier cannabisolie te maken.

Experts

Wietolie ‘muffin’ uit vacuümoven (BHO)

toverden met hun hightech methoden pure extracties in eindproduc-

De aanwezigen bij de workshop waren natuurlijk erg geïnteresseerd in de gespecialiseerde extractievormen, maar het werken met oplosmiddelen moet je echt aan experts overlaten, vanwege explosie- en brandgevaar. Naast het hightech gebeuren van de Denen lieten medewerkers van SCF daarom ook zien

Niet iedereen snapt natuurlijk meteen na een middagje hoe hij het best zijn eigen olie kan maken. Daarom blijft SCF de olie ook aanbieden aan haar leden en mensen begeleiden bij het zelf produceren van olie.

‘Edibles’ Om aan te tonen hoe de medicinale olie op een prettige manier kan worden gebruikt, waren er tal van ‘edibles’: cake, snoep, kwarktaart en roomboter. Twee van de oudere workshopdeelnemers hadden helaas niet door dat het bij deze etenswaren om medicinaal voedsel ging, waarna ze iets higher werden dan dat ze prettig vonden. Een professionele begeleiding, een paar druppels pure CBD en wat suikergoed hielp ze om snel uit de high te komen.

CBD versus THC De laatste jaren is medicinale CBDolie een ware hype geworden. Deze geheel legale olie wordt op veel verschillende plekken aangeboden. Je kunt van cannabis ook THC-olie maken. Een groot verschil tussen beide cannabinoïden is dat CBD geen psychoactieve werking heeft en THC wel. Eenvoudiger gezegd: van THC word je high en van CBD niet. Sterker nog: door het percentage CBD te verhogen neem je de high weg. 24


www.sweetseeds.com

NIEUW ·

NIEUW

IEUW · ·N

NIEUW ·

NIEUW ·

NIEUW

IEUW · ·N NIEUW ·

Crystal Candy®

Blow Mind Auto®

Variety SWS58 · Indica/Sativa: 60%/40% Binnen Opbrengst: 500-650 g/m2 · Buiten Opbrengst: 500-700 g/plant Binnen bloei: 9 weken · Buiten oogst: Halverwege-eind september

Variety SWS57 Binnen Opbrengst: 400-600 g/m2 · Buiten Opbrengst: 50-200 g/plant Binnen/Buiten Oogst: 8-9 weken na ontkiemin · Hoogte: 60-120 cm

3z+1z 19,00 € 5z+2z 31,00 €

3z+1z 21,90 € 5z+2z 35,90 €

Special Edition for Cannabis Clubs

Packages for your Collection 35€

Our best strains, available in special formats of 25 and 100 seeds for Cannabis Clubs

A small but excellent 10 seed collection of seeds at an extraordinary price!

100 SEEDS

Feminisedd th

FREE

IT

ED

D

ED

K*

10

5 +2

FREE

CK*

10 th

LI M

www.sweetseeds.com

3 +1

E

respectively Check the promo duration on:

L I MYI T

Get 1 or 2 FREE seeds buying a packet of 3 or 5 seeds,

IVERSA N R AN

NIVER AN S

Y AR

We continue

Celebrating!

Auto

AC

100€ 350€

ITION

P

PA

25 SEEDS

10 SEEDS

IO

N

SWEET SEEDS DOES NOT SELL BULK OR LOOSE SEEDS TO GROW SHOPS. THE ONLY ORIGINAL AND GUARANTEED SEEDS ARE THOSE SOLD IN THEIR ORIGINAL PACKAGING. C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España · +34 963 890 403 / +34 628 593 887 · DISTRIBUTEURS: +34 963 473 730 / +34 963 404 289 · Fax +34 961 939 618 · info@sweetseeds.es Alleen voor volwassenen (ouder dan 18). Zaden uitsluitend voor verzamelaars. Sweet Seeds neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor illegaal gebruik van zaden. Raadpleeg de lokale wetgeving!.


De onstuitbare opmars van de vaporizer

To vape or not to vape Verdampen moet je leren Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Het heeft even geduurd, maar dit jaar lijkt de verdamper toch zijn grote doorbraak te beleven. Tijd om een duik in de geschiedenis te nemen en twee vaporizer-fans aan het woord te laten. “Met een joint krijg je ongeveer een kwart van de werkzame stoffen binnen en met een verdamper ongeveer twee derde. Tel uit je winst.”

Zelf maakte ik ruim twintig jaar geleden voor het eerst kennis met het fenomeen cannabis verdampen, tijdens het openingsfeestje van een smartshop in Rotterdam. Het was de legendarische Eagle Bill Amato (1942-2005) die me mijn eerste dampjes toediende. Bill gebruikte toen nog een verfstripper om de cannabis tot de juiste temperatuur te verhitten, zodat de werkzame stoffen niet worden verbrand maar omgezet in damp. Het voordeel is evident: er komen geen schadelijke stoffen als teer en koolmonoxide vrij en je hoeft

geen tabak te gebruiken, zoals in een joint. Bovendien is verdampen vele malen efficiënter dan roken; volgens sommige onderzoeken bevat de rook van een joint slechts tien procent cannabinoïden, de rest bestaat uit verbrandingsproducten.

Eagle Bill Eagle Bill liet duizenden mensen kennismaken met verdampen, de laatste jaren van zijn leven resideerde hij min of meer permanent in het Hash, Marihuana & Hemp Museum in Am-

sterdam. Sensi Seeds lanceerde dit jaar een Eagle Bill strain om deze pionier te herdenken. Met evenveel passie promoot onze eigen Evert de Verdamper al sinds de jaren negentig de verdamper, in binnen- en buitenland. Zo liet hij al in 1995, tijdens het legendarische Highlife festival in Ahoy, Rotterdam, de leden van Cypress Hill kennismaken met deze schone manier van cannabis consumeren. Evert heeft zijn verdamper door de jaren heen geperfectioneerd; een flink aantal coffeeshops heeft er een of meerdere staan.

Eagle Bill demonstreert zijn vaporizer eind jaren negentig in Amsterdam

26


Opmars Toch is de opmars van het verdampen pas sinds een paar jaar echt op gang gekomen. Twee landen hebben daarin een cruciale rol gespeeld: de VS en China. De legalisering van cannabis in vier Amerikaanse staten heeft geleid tot een explosief groeiende, innovatieve branche. Zo'n beetje elke week komt er een nieuw model vaporizer op de markt. Een groot deel van die

verdampen is toch dat je de tabak af kan zweren. Vaak is de overstap een geleidelijk proces. Joop Mestrom (eerste hoofdredacteur van Highlife, nu RollingStoned), rookt al meer dan dertig jaar joints. Dit jaar besloot hij de joint vaarwel te zeggen en alleen nog te verdampen. “Met een joint krijg je ongeveer een kwart van de werkzame stoffen binnen en met een verdamper ongeveer twee

derde. Tel uit je winst.” Joop's vape of choice is de pittig geprijsde Prima vaporizer van Vapir. “Die werkt erg goed. Al moet je als blower wel leren dat je dus niet moet sucken, maar eigenlijk gewoon ademen. Heel rustig, dat werkt het beste. Je proeft dan een duidelijk aroma, subtieler dan de smaak die je krijgt bij verbranding. En de high is veel helderder.” Het laatste zetje voor zijn be-

Volgens sommige onderzoeken bevat de rook van een joint slechts tien procent cannabinoïden, de rest bestaat uit verbrandingsproducten. apparaten wordt gemaakt in China, zodat de prijzen enorm zijn gedaald. De tijd dat je voor een beetje fatsoenlijke verdamper minstens 250 euro kwijt was, is voorbij. Nadeel is wel dat er ook veel slechte vaporizers op de markt zijn. Maar er is ook goede kwaliteit. De bekende Volcano vaporizer, van de Duitse fabrikant Storz & Bickel, geldt als de standaard bij artsen die cannabis voorschrijven.

Vaporizen in een restaurant Sinds oktober vorig jaar kunnen vaporizer-fans in Amsterdam terecht bij Greenhouse Kitchen, een restaurant in de Haarlemmerstraat met een vaporizer op elke tafel. Je kunt er experimenteren met het verdampen van pepermuntblaadjes, kamille of rozemarijn, maar ook met cannabis, zolang je die maar zelf meeneemt. Of koopt bij de naastgelegen vestiging van Greenhouse; het restaurant wordt gerund door Celester Roskam, de dochter van Greenhouse oprichter Arjen. Ook dit soort initiatieven helpt bij de popularisering van het verdampen. Voor een deel van de verdamper-fans is discretie een belangrijk voordeel van een vaporizer boven een joint. Zo ken ik een vrij bekende Hilversumse tv-maker die op premières en andere mediafeestjes gewoon binnen zijn Magic Flight gebruikt; het elegante houten doosje past precies in je handpalm en je ruikt vrijwel niets.

Geleidelijk proces Maar de belangrijkste reden om over te stappen van blowen naar

Evert de Verdamper leert Cypress Hill verdampen op het legendarische Highlife festival in Ahoy, 1995

27


Vaporizen in Greenhouse Kitchen

28


sluit: zijn vriendin is zwanger van een tweeling. “Met een vaporizer heb je geen rooklucht in je huis en hoef je toch niet buiten te gaan staan.”

Effectiviteit Voor Diego uit Endhoven (36) is de effectiviteit een belangrijk voordeel van verdampen. “Ik geef veel minder uit aan tabak, zeker als ik goede wiet heb. Dan is de smaak ook veel beter vergeleken met een joint. Maar minder goede wiet vind ik niet lekker om te verdampen, dus daar draai ik er een joint van.” Nadat hij een Magic Flight cadeau had gekregen, ging hij vaker verdampen en het ding bevalt hem nog steeds prima. “Als ik een nieuw wietje heb, begin ik lekker laag en voer de temperatuur langzaam op tot de verdamping optimaal is. Dat verschilt nogal, afhankelijk van hoe droog je wiet is en hoe fijn je vermaalt. Bij de Magic Flight zit een grindertje en ik weet inmiddels: als de wiet daar niet fatsoenlijk doorheen komt, dan wil je die ook niet verdampen.” Eén ding wordt duidelijk uit alle gesprekken met vaporizerfans: verdampen moet je leren. De juiste manier om te inhaleren, de juiste temperatuur en droogheid van je wiet: het kost tijd voordat je optimale resultaten bereikt.

Welke temperatuur? Het bepalen van de optimale temperatuur is een kwestie van zelf experimenteren. Tussen 157 en 220 graden Celsius verdampen alle cannabinoïden, maar vanaf 200 graden kan je cannabis gaan verbranden. Over het algemeen geeft een hogere temperatuur een meer lichamelijk, stoned effect. Als vuistregel kan gelden dat bij 185 graden Celsius de meeste werkzame stoffen vrijkomen, zonder het risico op verbranding. Een kort overzicht van de belangrijkste cannabinoïden en de temperatuur waarop ze verdampen: THC: 157 °C CBD: 160-180 °C Delta-8-THC: 175-178 °C CBN: 185 °C CBC: 220 °C THCV: 220 °C.

Vaporizen in Greenhouse Kitchen

Joint Zal de goeie ouwe joint over tien jaar helemaal verdrongen zijn door de vaporizer? Dat denkt eigenlijk nie-

ziet de joint niet snel verdwijnen. “Maar voorlopig zit er absoluut een stijgende lijn in. In die zin heeft de vaporizer wel de toekomst. De pro-

Als blower moet je wel leren dat je dus niet moet sucken, maar eigenlijk gewoon moet ademen. Heel rustig, dat werkt het beste. mand. Diego: “Ik zou het wel willen, maar ik denk niet dat het gebeurt. Het feit blijft dat veel mensen verslaafd zijn aan nicotine en eigenlijk meer daarmee bezig zijn dan met cannabis. Die blijven gewoon blowen met tabak.” Ook Joop Mestrom

vincie Flevoland heeft het bedrijf Spirocan anderhalf miljoen subsidie gegeven om een nieuwe compacte verdamper te ontwikkelen voor medicinaal gebruik. Ze willen toe naar gestandaardiseerde capsules, een soort Senseo voor wiet.”

29


Joep Oomen (54) plotseling overleden

Wietkrijger van het eerste uur Door: VOC m.m.v. Karel Michiels

Op 18 maart is Joep Oomen onverwacht overleden in zijn huis in Antwerpen. Joep zette zich ruim een kwart eeuw in voor een humaan en rechtvaardig drugsbeleid en een einde aan de War on Drugs. Hij was mede-oprichter van een groot aantal organisaties, waaronder Encod, Cannabis Social Club Trekt Uw Plant in Antwerpen en de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) in Nederland.

In 1993 was Joep een van de oprichters van Encod, de Europese co-

mede-oprichter van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, dat uit dit eerste Tribunaal voortkwam. Hij was bestuurslid van de stichting Legalize! en een voorbeeldige vergadervoorzitter bij het VOC, met oneindig geduld en een groot diplomatiek talent. Joep was een activist zoals er maar heel weinig zijn. Hij paarde een schijnbaar onuitputtelijke werkkracht en doorzettingsvermogen aan een onberispelijke integriteit en transparantie. VOC-voorzitter Derrick Bergman: “Ik prijs me gelukkig Joep gekend te hebben en acht jaar intensief met hem samen te hebben gewerkt bij het VOC en bij Encod. Hij was niet

Hulde aan de stille kracht van Joep Oomen. alitie voor rechtvaardig en effectief drugsbeleid. Als coördinator was hij de spil van een unieke coalitie van organisaties en individuen uit bijna alle landen van Europa. In 2006 richtte Joep Trekt Uw Plant op, de eerste Cannabis Social Club van België. De club telt inmiddels zo'n 400 leden. Het baanbrekende werk in Antwerpen inspireerde Michel Degens om in 2014 Mambo Social Club te starten in Hasselt.

Inspirerende activist Joep Oomen organiseerde het Cannabis Tribunaal in Den Haag en was

30

alleen een zeldzaam effectieve en inspirerende activist, maar ook een zeer goede vriend.”

Rust en overtuiging Highlife-medewerker Karel Michiels: ‘Weinig mensen hebben meer betekend voor de legaliseringstrijd dan Joep, in België en in Nederland. Joep, wietkrijger van het eerste uur en oprichter van Trekt Uw Plant (TUP), was de rust en vriendelijkheid zelf. Misschien is dat wel de reden dat hij zoveel bereikt heeft in de strijd om de legalisering van cannabis in de Lage Landen. TUP bestaat al

meer dan 10 jaar en de Cannabis Bevrijdingsdag wordt ook in Antwerpen stilaan een traditie. Twee initiatieven van Joep die hij in de luwte van de grote debatten en het politieke gekrakeel met evenveel plezier als overtuiging heeft vorm gegeven.’

Arrestaties Michiels: ‘Toen Joep in 2006 vier stekjes wilde afknippen van een wietplant in de Antwerpse Kruidtuin, die daar met goedkeuring van de overheid gezet was, namen enkele agenten in burger de plant en de stekjes in beslag en pakten de vier leden van TUP op voor verhoor. Twee jaar later greep de politie opnieuw in toen Joep een wietzaadje probeerde te zaaien op de Konijnenwei. Diezelfde week werden Joep en vier andere leden van TUP gearresteerd omdat ze een zaadje plantten naar aanleiding van Worldwide Marijuana March. Twee keer werd TUP voor de rechter gedaagd, twee keer werd de stichting in hoger beroep vrijgesproken. En dus ook Joep, die de strijd vervolgens rustig voortzette.’

Idealen Tot slot: ‘Joep was eigenlijk een brave burger die zijn idealen trouw bleef zonder de confrontatie te zoeken. Met TUP hield hij zich nauwgezet aan de wettelijke richtlijnen en de Bevrijdingsdag mocht zeker niet uitgroeien tot een grote blow-in. Dat zou de beweging alleen maar negatieve belangstelling opleveren. Ik zag Joep nog enkele dagen voor zijn dood, druk - nee: rustig in de weer met affiches en flyers voor de Bevrijdingsdag in mei. Zijn strijd is ten einde, die van ons gaat door. Hulde aan de stille kracht van Joep Oomen.’


Uniek vonnis

Mediwietgebruiker mag cannabis kweken Door: Jan Sennema

Nadat de politie bij mediwietgebruiker Rudolf Hillebrand 24 wietplantjes had aangetroffen, hing hem een veroordeling boven het hoofd. Maar omdat de rechter erkent dat cannabis bij Hillebrand acuut levensgevaar voorkomt, is hij ontslagen van rechtsvervolging en mag hij voortaan meer dan vijf planten telen. Hillebrand hoopt dat door deze uitspraak ook andere patiënten nu hun eigen plantjes mogen kweken. Die kans lijkt echter klein.

de steun die hij kreeg van het Amsterdamse PvdA-raadslid Marjolein Moorman en zelfs burgemeester van de Laan, die lieten weten zich in te zetten om een oplossing te vinden.

Hete aardappel

Hillebrands lijdensweg begon in 1992, toen hij tijdens zijn werk als verpleegkundige besmet werd met het HIV-virus. Sindsdien slikt de Amsterdammer talloze medicijnen, waarvan sommige heftige bijwerkingen veroorzaken: “Mijn anti-hiv medicatie moet ik twee keer per dag op stipte tijden innemen, als ik misselijk ben en moet braken kan ik dat niet. Slechts één dosis medicatie overslaan kan resistentie veroorzaken.” Het enige dat helpt om die bijwerkingen te bestrijden is cannabis. Bij de apotheek verkochte medicinale cannabis geeft bij Hillebrand niet de gewenste resultaten. De soorten die bij hem wel werken kosten bij de coffeeshop zo'n 15 euro per gram. “Als je zoals ik vijf gram per dag nodig hebt, kom je op onbetaalbare bedragen.” Cannabis is voor Hillebrand niet alleen levensreddend, het verbetert ook de kwaliteit van leven. “Zonder cannabis kom ik de deur niet meer uit en is mijn horizon niet hoger dan de rand van de toiletpot.”

ologisch gekweekte medicijn nu door de ziektekostenverzekering wordt vergoed. En die kosten kunnen flink

Ziektekostenverzekering

Zonder cannabis is mijn horizon niet hoger dan de rand van de toiletpot.

Kweken valt overigens niet mee met Hillebrands symptomen: ondergewicht, zenuwpijn door het hele lichaam, slaapstoornissen, permanente vermoeidheid. Vooral de fysieke inspanningen die ook kleinschalige binnentelers moeten leveren, vallen hem zwaar. Daarnaast betekent de uitspraak niet dat zijn bi-

oplopen, denk alleen maar aan de elektriciteitsrekening. “Kweken kost een paar honderd euro per maand,” schat hij.

Steun Onduidelijk is of het standpunt van zijn huisbaas, woningbouwvereniging Eigen Haard, door de uitspraak van

de rechter verandert. In Het Parool van 20 februari liet een woordvoerder van Eigen Haard nog weten dat “een woning niet bedoeld is als broeikas. Het is onze ervaring dat er best vaak brand uitbreekt door thuisteelt en daar zijn ook wel eens mensen bij omgekomen”. Hillebrand put hoop uit

De uitspraak mag dan hoopgevend zijn, de onhoudbare situatie van zelf kwekende medicinale cannabisgebruikers is er dus allerminst voor eens en voor altijd mee recht gezet. Tenslotte zijn rechters er niet om wetten te veranderen, daar hebben we de politiek voor. Volgens Hillebrands advocaat Barbalique Peters is medicinale cannabis voor de politiek een hete aardappel die al vanaf 2006 van de een naar de ander wordt doorgeschoven. “Kennelijk is het geen knuffelbaar onderwerp,” verzucht zij in een interview met RTL nieuwsradio. Toch bleken in ieder geval twee politici de zaak Hillebrand op de voet te hebben gevolgd. Daags na de uitspraak stellen kamerleden Volp en Otwin van Dijk (beide PvdA) naar aanleiding van de zaak Hillebrand dertien kritische vragen. Zo vragen zij o.a. 'of de minister bereid is regels te ontwikkelen voor de thuisteelt door patiënten, en de mogelijkheid te onderzoeken om die in groepsverband te organiseren?' Ook de financiële kant van de

zaak blijft niet onbesproken; 'Hoeveel zorgverzekeraars vergoeden medicinale cannabis? Welke verzekeraars zijn dat? Tot welk bedrag wordt de cannabis vergoed?' Cruciale vragen die duidelijk maken dat het schuiven met de 'hete aardappel' nog lang niet ten einde is.

31


‘No Contra La Guerra de Drogas’

Cariben: een nieuw cannabis El Dorado? Door: Rob Tuinstra

Op steeds meer plaatsen gaat het de goede kant op met decriminalisering en legalisering van cannabis. Ook landen in de Cariben die daar vroeger niet hardop over durfden na te denken omdat ze bang waren voor de machtige buur Amerika, schuiven steeds meer op richting acceptatie van marihuana.

Het cruiseschip Jewel of the Seas heeft net de haven van Puerto Rico verlaten. Op een achtdaagse reis zullen de 2500 passagiers en 850 bemanningsleden vijf eilanden bezoeken. Als cannabisliefhebber een uitgelezen kans om aan fact finding in dit deel van de wereld te doen. We beginnen in San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico. Het eiland is een soort overzees gebiedsdeel van de Verenigde Staten, maar kent eigen wetten. Toevalligerwijs hebben ze in het hotel waar we verblijven gasten gehad die aan een conferentie over het herzien van de regionale drugswetten gaan. Op de hotelbalie liggen folders en stickers met de tekst ‘No Contra La Guerra de Drogas’. De receptioniste meldt dat het om hoge ambtenaren en politici ging, ze verwacht veel van de bijeenkomst: “Het wordt tijd dat we overal op de wereld legaal mogen blowen.” We kunnen haar natuurlijk alleen maar gelijk geven.

32

Puerto Rico

Saint Thomas

Op Puerto Rico gaat het in ieder geval met de mediwiet de goede kant op. Onlangs is nieuwe wetgeving goedgekeurd voor de teelt en distributie van medicinale cannabis op het eiland. Het programma is naar verwachting tegen het eind van 2016 operationeel. Dan is het mogelijk voor patiënten met een doktersverklaring medicinale cannabisproducten te kopen bij bedrijven met een vergunning. Patiënten mogen helaas niet zelf hun eigen cannabis kweken. En net als voorheen blijft het bezit van cannabis strafbaar met twee tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 5000 dollar. Gelukkig is oom agent op straat daar niet zo heel veel mee bezig.

De eerste stop na het vertrek uit San Juan is Saint Thomas, een van de Virgin Islands. Deze Maagdeneilanden worden verdeeld tussen de VS en Groot-Brittannië. Hoewel St. Thomas door de Amerikaanse DEA nauwlettend in de gaten wordt gehouden omdat het een doorvoorhaven van cocaïnesmokkel zou zijn, laat de lokale politiemacht blowers over het algemeen met rust. Het is daarom ook niet moeilijk om wat wiet te scoren. Voor minder dan 10 dollar kun je prima kwaliteit kopen, alhoewel dat natuurlijk wel aan je talent voor onderhandelen ligt. Het is handiger om de joint op het eiland zelf op te roken, want op cruiseschepen geldt een strikte no-drugs rule. Uiteraard mag


iedereen wel voor een vet bedrag een drink-all-day polsbandje kopen. Want alcohol is geen probleem, en een grote moneymaker. Een biertje op zo’n schip kost zeven dollar.

Saint Kitts en Nevis Saint Kitts en Nevis is een van de kleinste onafhankelijke landen ter wereld. Tot 1983 waren ze een Britse kolonie. Lokale politici hebben oog voor de veranderingen die zich voordoen bij machtig buur USA, en pleiten voor een herziening van het drugsbeleid voor de hele regio. Zo schreef minister-president Ralph Gonsalves al in 2013 een brief naar de toenmalige leider van de CARICOM (de regionale raad van de diverse Caribische eilanden), om de decriminalisering van marihuana op de agenda te zetten. Gonsalves: ‘Het is hoog tijd dat CARICOM hier op een verstandige en niet-hysterische wijze naar gaat kijken. Immers, de cannabisplant bezit een aantal voordelige eigenschappen.”

Dominica Dominica is onze volgende stop: een speldenprik op de kaart, maar wel opnieuw een onafhankelijk land. Dat

het Britse roots heeft, wordt overduidelijk als we een grote groep schoolkinderen cricket zien spelen. Ook zien we nog zo’n ouderwetse Engelse telefooncel. Net als elders in het gebied is het klimaat bij uitstek geschikt voor de teelt van cannabis. Dominica heeft de reputatie dat het eiland ook goede kwaliteit levert. Het is niet echt heel moeilijk om aan wiet te komen. Tijdens ons bezoek aan de hoofdstad krijgen we verschillende malen een knipoog toegeworpen. En dat is niet omdat we zo knap zijn. In een van de parken hangt een zware wietgeur; een van de aanwezigen wrijft tussen duim- en wijsvinger. Dus ja, er is wel wat te regelen. Helaas loopt net op dat moment een agent het park in. En we moeten ons haasten om de afvaart van de Jewel of the Seas te halen. Jammer, jammer, jammer.

Barbados Next stop: Barbados. Voor veel van de cruisepassagiers een aanleiding om een van de vele piratentrips te gaan doen. Wat dat inhoudt? Wel, je ‘monstert aan’ op een omgebouwde vissertrawler die is omgebouwd tot een zeventiende-eeuws piratenschip. De bemanning doet een lapje voor een oog en haakt een metalen haak

aan de linkerarm, en er wordt heel, heel veel rum uitgedeeld. Tijdens de tocht langs het eiland worden er wat passagiers ‘gekielhaald’ en vindt er een ‘spontaan’ huwelijk plaats. Bij het snorkelen lijken de tropische vissen al even nep als de rest van de trip. Gelukkig weet een van de neppiraten ons voor 10 dollar wat lokale wiet te overhandigen. De kwaliteit is matig, maar we hadden dat eigenlijk al ingecalculeerd.

Sint Maarten Ons laatste eiland tijdens deze cruise is Sint Maarten. Net als op de andere eilanden vind je hier ontelbare juwelierszaken voor de veelal Amerikaanse en Canadese toeristen die hier tax-free kunnen winkelen. Gelukkig hebben we er vrienden: “Ja, we zijn toch in de buurt, haha”. Dus genieten we van lokale thuiskweek van uitstekende kwaliteit. Erg discreet, want niet iedereen hoeft het te weten, maar omdat ze afgelegen wonen is dat geen probleem. Hun commentaar? “Man, de Cariben zouden het El Dorado van de cannabis kunnen worden. Je hebt hier alles! Zon, zee, strand, en een perfect klimaat om wiet te verbouwen. Ik zie de toekomst zonnig tegemoet.”

33


DUTCH PASSION Presenteert nieuwe variëteiten! AutoNight Queen®

AutoBrooklyn Sunrise®

AutoNight Queen is een AutoFem hybride gebaseerd op onze fotoperiodieke Night Queen,een zeer harsrijke variëteit. Het is één van onze sterkste indica’s ooit met een THC percentage van meer dan 20%. Ze won de 1e prijs op de Champions Cup Malaga in 2015. AutoNight Queen zet de familie traditie voort in de zin dat ze bovengemiddelde oogsten van premium kwaliteit, kleverige Kush oogsten geeft. Binnen kan ze tot 500gr/m2 oogsten en buiten zijn oogsten van 150 gr per plant niet ongebruikelijk in goede condities. AutoNight Queen behoort tot de meest potente AutoFems die we gezien hebben, met een zware en langdurende stone die populair is bijj zowel medische als recreatieve gebruikers.

AutoBrooklyn Sunrise combineert een onderscheidende, kruidige smaak met grote oogsten van harsrijke cannabis van topkwaliteit. De genetica komen van een zogenoemde USA East Coast ‘Brooklyn’ Diesel kloon, die bekend staat om zijn rijke Diesel aroma en sterke high. Deze kloon werd gekruist met connaisseur genetica van “upper New York State” en hier is een AutoFem versie van gemaakt. Het resultaat brengt de beste East Coast genetica samen in een zeer smaakvolle AutoFem met een sterke, maar plezierige high. AutoBrooklyn Sunrise geeft een onverwachte, in eerste instantie euforische high en is een aangename ochtendvariëteit voor bijj het ontbijt. Hier komt dan ook de naam vandaan.

10 - 11 weken

10 weken AutoFem Indica Dom.

AutoFem

XL

3X €29 / 7X €59

Indica / Sativa

XL

3X €19 / 7X €39

AutoColorado Cookies®

AutoDaiquiri Lime®

Sterke indica-dominante AutoFem genetica die afkomstig is uit Colorado. Dit is een USA AutoFem variëteit die een heerlijke fruitige smaak combineert met de potentie die u gewend bent van Dutch Passion, met oogsten boven gemiddeld. De genetica komt van onze originele, immens populaire AutoBlueberry en een exceptionele ‘Girl Scout Cookie’ kloon uit Colorado die bekend staat om haar zware indica stone met een zoete, tropische mango smaak.

AutoDaiquiri Lime is gebaseerd op een unieke Californian Orange kloon met een scherpe, limoenachtige citrus smaak, die vervolgens gekruist werd met een harsrijke, elite kloon van de Amerikaanse Sour Diesel. Van deze kruising hebben we vervolgens de AutoFem AutoDaiquiri Lime gemaakt. Deze plant combineert de kracht van de Dutch Passion AutoFem’s met een ongebruikelijk rijk, fruitig/dieselachtig aroma en een friszure smaak.

10 - 11 weken AutoFem Indica Dom.

10 - 11 weken XL

3X €29 / 7X €59

AutoFem Sativa Dom.

XXL

3X €24 / 7X €49

Think Big®

Think Fast®

Think Big is een nieuwe ‘high performance’ AutoFem gebaseerd op de legendarische Think Different genetica. Think Big werd gecreeërd nadat er een kleine selectie van XXL Think Different planten was gemaakt vanuit honderden exemplaren die vanuit zaad werden opgekweekt. Deze selectie vormt de basis voor Think Big.

Think Fast is het resultaat van een kruising tussen Think Different en een speciaal geselecteerde kloon van onze klassieker Power Plant. De eerste generatie nakomelingen die normaal gebruikt wordt voor verdere selectie, werd afgebloeid en liet onverwachte resultaten zien. Wanneer een automatisch bloeiende plant wordt gekruist met een niet-automatisch bloeiende (fotoperiodieke) varieteit, zal geen van de nakomelingen automatisch bloeiend zijn. De Dutch Passion genetici ontdekten dat deze niet-automatisch bloeiende planten, die wel het recessieve µDXWRÀRZHULQJ¶ JHQ GUDJHQ VLJQL¿FDQW VQHOOHU ]LMQ dan hun fotoperiodieke ouder.

Think Big groeit hoger (1.5m+) en groter dan Think Different AutoFem, maar heeft wel een paar weken langer nodig om af te bloeien. De twee tot drie extra weken die Think Big nodig heeft om af te bloeien zijn ook verantwoordelijk voor de verbazingwekkend grote oogsten die zij wannee zij met liefde gekweekt wordt. biedt wanneer

8 weken / September

14 weken AutoFem Sativa Dom.

XXL

3X €34 / 7X €69

Gefeminiseerd Sativa Dom.

XL

3X €39 / 5X €49 / 10X €89


Afghani Kush

CBD Rich

Dense sticky buds and a powerful body stone.

Night Queen® € 3X €29

5X €39 10X €70

3X €29 7X €59

7X €49

Indica Dominant

Indica Dominant

Gefeminiseerde, AutoFem en Reguliere Cannabiszaden Voor recreatief en medisch gebruik.

Brainstorm

3X €17 5X €24 10X €45

Indica Dominant

Indica Dominant

AutoMazar® € 3X €29 7X €60

AutoBrooklyn Sunrise®

3X €27 5X €44 10X €80

WWW.DUTCH-PASSION.COM

Indica Dominant

Mazar®

Sativa Dominant

Sativa Dominant

CBD Kush®

Jorge’s Diamonds#1® € 3X €27 5X €44 10X €80

3X €30 5X €49 10X €90 €6 69 Reg. 10X €69

AutoDaiquiri Lime® € 3X €24

5X €42 10X €75

Indica Dominant

AutoNight Queen®

Resin-dripping genetics.

ComPassion® € 3X €26

Masterkush® € 3X €24

5X €47 10X €85

USA Special

Rich in CBD

Outdoor

Outdoor

Colour Mix 1 2 x Frisian Dew® 2 x Passion #1® 2 x Shaman®

Colour Mix 2 2 x Frisian Dew® 2 x Durban Poison® 2 x Hollands Hope®

6 X €45

6 X €40

3X €19 7X €39

Indica / Sativa

Indica / Sativa

CBD SkunkHaze®

AutoColorado Cookies®

3X €27 5X €44 10X €80

3X €29 7X €59

Indica Dominant

Indica / Sativa

Indoor

Indoor

Indoor

AutoFem

AutoFem

Colour Mix 3 2 x Skunk#11® 2 x White Widow 2 x Power Plant®

Colour Mix 4 2 x Blueberry® 2 x Orange Bud® 2 x Mazar®

Colour Mix 5 2 x Jorge’s Diamonds#1® 2 x Euforia® 2 x Brainstorm®

Colour Mix 6 2 x AutoBlueberry® 2 x Polarlight#3® 2 x AutoMazar®

Colour Mix 7 2 x AutoXtreme® 2 x Think Different 2 x StarRyder®

6 X €50

6 X €50

6 X €45

6 X €55

6 X €58

Strawberry Cough®

3X €27 5X €44 10X €80

Indica Dominant

Sativa Dominant

Skunk Family

Orange Family

Blue Family

Consistent, easy to grow and XL yielding premium Skunk genetics

Citrus taste & aroma.

Connoisseur quality at its best.

Skunk#11®

The Edge®

3X €17 5X €27 10X €45

Orange Hill Special®

3X €26 5X €42 10X €75

Sativa Dominant

Sativa Dominant

Skunk#1

Euforia

®

Reg 10X €29

3X €27 5X €44 10X €80 9 Reg. 10X €49

5X €39 10X €70 Reg 10X €55

Sativa S ti Dominant D

Indica / Sativa

Pamir Gold®

3X €33 5X €54 10X €100 Reg 10X €69

3X €30 5X €49 10X €90

Indica Dominant

AutoBlueberry

®

3X €21 5X €34 10X €60

IIndica di / Sativa

IIndica di / Sativa

Blue AutoMazar

3X €29 7X €60

®

Snow Bud

3X €31 7X €65

AutoBlackberry Kush® € 3X €29

Latin America

3X €18 5X €29 10X €50

Indica I di / Sativa

Desfrán® € 3X €29

5X €47 10X €85

7X €60

Prize winning new world genetics.

Sativa S ti Dominant D

IIndica di Dominant D

Sativa Dominant

Dutch Outdoor

Classics

Top quality outdoor cannabis genetics

Heavy yields and exceptional results.

Frisian Dew®

Purple#1®

Forest Dream®

Think Different

White Widow

OutLaw®

3X €23 5X €37 10X €65

3X €21 5X €34 10X €60 Reg 10X €45

Indica / Sativa

3X €23 5X €37 10X €65

Indica / Sativa

®

IIndica di Dominant D

Indica Dominant

I di / Sativa Indica

Orange Bud® € 3X €24

7X €65

Blue Velvet®

3X €26 5X €42 10X €75

Sativa S ti Dominant D

AutoEuforia® € 3X €31

5X €44 10X €80

®

Mountaincannabis cannabis Mountain

Blueberry®

IIndica di / Sativa

Californian Orange

®

Sativa Dominant

Ultra Skunk® € 3X €27

3X €27 5X €44 10X €80 9 Reg 10X €59

High Altitude

3X €29 7X €60

3X €33 5X €54 10X €100 Reg 10X €69

Sativa Dominant

Sativa Dominant

3X €15 5X €24 10X €40

Indica Dominant

Sativa Dominant

AutoFrisian Dew®

Durban Poison®

Shaman®

Think Big®

AutoWhite Widow®

AutoXtreme®

3X €29 7X €60

3X €23 5X €37 10X €65 Reg 10X €45

3X €18 5X €29 10X €50 Reg 10X €29

Sativa Dominant

Indica / Sativa

3X €34 7X €69

3X €29 7X €60

Sativa Dominant

Sativa Dominant

3X €31 7X €65

Indica Dominant

Sativa Dominant

Frisian Duck®

AutoDurban Poison®

Twilight®

Think Fast®

The Ultimate®

White Widow X The Ultimate®

3X €26 5X €42 10X €75

3X €31 7X €65

Indica / Sativa

3X €20 5X €32 10X €55

Sativa Dominant

3X €39 5X €49 10X €89

Indica Dominant

3X €32 5X €52 10X €95

Reg Only 10X €65

IIndica di / Sativa

Sativa Dominant

I di / Sativa Indica

Passion#1®

Hollands Hope®

StarRyder®

Power Plant®

AutoUltimate®

Freddy’s Best®

3X €23 5X €37 10X €65 Reg 10X €45 Indica Dominant

3X €23 5X €37 10X €65 Reg 10X €29 Indica Dominant

3X €31 7X €65

Indica / Sativa

3X €27 5X €44 10X €80 Reg 10X €59 Sativa Dominant

3X €29 7X €60

IIndica di / Sativa

3X €30 5X €49 10X €90

Sativa Dominant


36


Black Slate

“Weet wat je rookt, begrijp wat de oorsprong is” De legendarische Britse reggaeband Black Slate was aan het begin van het jaar even op het vasteland van Europa voor een paar optredens. Een goed moment voor een interview met een van de aanwezigen bij de oprichting (in 1972!), namelijk de zeer bescheiden maar toch alomtegenwoordige keyboardspeler Anthony Brightly.

Rond de tijd van het optreden kwam ook een nieuwe plaat uit, Peaceful Demonstration. Daar valt genoeg over te vertellen, maar bij een band die nummers op hun naam heeft staan als Legalise Collie Herb, Harvest Time, Brutality en 700 Pound Weight kan het geen kwaad om aandacht te besteden aan de high life toch... Ook

blowen goed was. Maar dat was het dus niet voor mij.”

Genezen En toch... “Als ik verkouden was of koorts had, gaf mijn moeder me wietthee te drinken. Dus ik heb er verder geen probleem mee, en ik weet wat

tekst: Arjan van Sorge foto’s: Johan Livens / Unity Creations

feit. Maar ze kunnen daar geen reclame voor maken, als ze er mee gaan adverteren dan kunnen ze de medicijnen die ze er nu voor gebruiken niet kwijt. Er kan niet gepraat worden over al die natuurlijke middelen die kanker genezen, want de farmaceutische bedrijven krijgen betaald voor hun spul.”

Alles klaar “Op ons eerste album hadden we een song over het legaliseren van

Yep, we hebben een paar nummers gemaakt die over wiet gaan. Dan gaat het over de geweldige dingen die de plant kan doen, al gaat het er bij Black Slate wat dat betreft dan niet helemaal aan toe zoals bij de gemiddelde reggaeband.

je er allemaal mee kan. De echte olie van wiet geneest kanker, dat is een

marihuana, dat deden we toen omdat we naar Nederland gingen, naar

Echte wiet “Yep, we hebben een paar nummers gemaakt die over wiet gaan. Dan gaat het over de geweldige dingen die de plant kan doen, maar ik moet eigenlijk zeggen: echte wiet. Want er is nu zo’n hoop genetische gemanipuleerde marihuana, dat is niet zoals het ooit geweest is. Ik ben heel jong begonnen, maar het zat mijn dj-en in de weg. Dus ik zei: nou niet meer. Als ik de naald in de groef wilde droppen, beefde mijn hand. Ik had toen één draaitafel, dus als je er dan naast zat en je had geen vaste hand, dan... Daarom ben ik er mee gestopt. Ik denk dat ik als broekie de massa volgde, en daarom het idee had dat

37


een café, en daar kon je wiet roken. Als je merkt dat een land dingen doet om gecontroleerd geld mee te verdienen... Kijk naar Amerika, we waren laatst in Oregon, ze hadden net verklaard dat het legaal was, en dezelfde dag nog had je winkels die in grote hoeveelheden allemaal verschillende soorten verkochten, als snoepjes. Daar zit een productieplan achter. Dus, wie verkoopt dat?

geweest. Het is als een cirkel, als iemand drugs illegaal verkoopt wordtie een keer gepakt. En als-ie gepakt wordt dan kan de staat alles afpakken wat-ie verdiend heeft.”

Opvallen “In Antigua waar ik woon is wiet totaal illegaal, maar de regering kan het niet controleren dus ze hebben

het niet. Er is wel over legalisatie gesproken, de wetten zijn best wel relaxed, maar als iemand er overdreven big business mee probeert te maken, dan springt de staat of de politie erop. Het is als in Jamaica, daar hebben ze de deur op een kiertje gezet, maar iedereen die een big boy cultivator probeert te zijn wordt opgesloten. Je moet niet opvallen en er veel geld mee willen verdienen. Wiet

Soms gebruik ik ook wel eens wat wietolie. Al het pure wat van de aarde komt, is goed voor de ziel. Iemand moet het gekweekt hebben, want ze wisten dat het zou gebeuren. Alles stond klaar.”

Controle “Het is als met sigaretten en olie. Ze doen er belasting bovenop zodat ze er een hoop geld aan kunnen verdienen. Zo gauw als ze in staat zijn om de import te controleren en hun belastingen krijgen, vinden ze het prima - en dat geldt voor ieder land. Het interesseert ze niet wat het bij mensen doet, of het nou goed, slecht of onduidelijk is. Want het land heeft geld nodig. Dope is altijd verkrijgbaar

38


en belasting behoren tot dezelfde categorie. Als er belasting over wordt betaald, is het verkrijgbaar.”

Nadenken Op het nieuwe album staan geen nummers over ganja. “Ik denk dat het ermee te maken heeft dat niemand in de band nog blowt. Je schrijft liedjes over zaken die gebaseerd zijn op hoe iets deel van je leven is, dus als het daar niet in voorkomt... Dit album is ook erg van de volwassen levensliederen en liefdesliedjes. Als je ouder wordt en je realiseert je dat je van iemand houdt en je hebt iets niet goed gedaan, dan raak je die kwijt. Je probeert de redenen ervoor te vinden en je denkt erover na.”

Afhankelijk “Vaak is blowen een sociale gewoonte, en als het een interne gewoonte wordt, dan is het een probleem. Ik heb dat gezien hoor: ik heb een spliff nodig, ik heb een spliff nodig! Dat is ook een van de redenen waarom de eerste versie van Black Slate er mee opgehouden is. De wetten van het land zeggen, je moet geen wiet roken, dus als ik met jou in verband sta en je begaat een misdaad dan worden we allebei opgepakt. Overal waar we kwamen was het zo belangrijk om aan wiet te komen; waar is de wiet, waar is de wiet? Ik moet wiet hebben, ik kan anders niet het podium op! Maar ik kan niet samen zijn met iemand die er zo afhankelijk van is.”

Gelijkgestemd “Het is vast niet teleurstellend voor de lezers van Highlife om te horen dat wij niet meer blowen, want wat wij doen is sharing, we delen. Met gelijkgestemde mensen, maar vanuit een andere invalshoek. Als er iemand teleurgesteld is om dit te horen, dan begrijpen ze niet echt wat ik aan ervaring en wat ik weet probeer te delen. Het gaat er niet om dat ik geen wiet rook. Als ik me niet goed voel, drink ik het. Ik weet precies waar ik naar toe moet, naar iemand die het organisch kweekt, ik neem het mee naar huis, doe het in een glas, neem het met me mee en drink er de hele dag slokjes van. En dat maakt me beter. Dat is niet om teleur te stellen, maar om

te laten zien wauw! Wie weet heeft iemand er iets aan.”

Natuurlijk “Je zou kunnen zeggen dat ik me dan high voel, maar ik noem het: ik voel me beter! Het doet me goed voelen, en het werkt. Dus er is geen verschil met degene die blowt voor zijn eigen, andere redenen. Soms gebruik ik ook wel eens wat wietolie. Al het pure wat van de aarde komt, is goed voor de ziel. Maar als er wat tussenkomt dan heb je een probleem. Zo is tabak is een natuurlijk product, maar als er mee geknoeid is doodt het je. Dus als het klinkt alsof ik tegen de Amerikanen ben die wiet gelegaliseerd hebben, natuurlijk ben ik dat want ze knoeien ermee. En dat maakt het verkeerd. Het is nu een commerciële business.”

Genot “Ik herinner me Amsterdam van jaren geleden, we gingen naar een shop en er was keuze. Het was een plezier

om naar te kijken. Ruik maar! Wat een genot. Maar die lol is er vanaf, nu wordt er van alles mee gedaan. Daarvoor had iemand een tuintje en deed daar z’n ding, en je had mensen die risico’s namen om het te krijgen, dat was the real thing. Er werd voor betaald en iedereen was er tevreden mee. Maar als mensen er nu mee knoeien: niet goed. En als ik dan nadenk over een boodschap voor jonge mensen die willen blowen, dan zeg ik: weet wat je rookt. Begrijp wat de oorsprong is. Als je wat wil kopen en daarover vraagt en die persoon raakt opgefokt, neem het dan niet aan. Als hij je goed spul geeft, kom je vanzelf wel weer terug. Maar als je gaat kweken en het wordt een commerciële, niet zo leuke business, dan neemt dat de essentie weg van waar het in de eerste plaats over ging.” www.blackslatereggae.com Met dank aan Johan Livens van Unity Creations en Lorenzo Stam van Cultivizion

39


Medicinaal Cannabis Nieuws Door: St PGMCG

Stichting PGMCG verzorgt de Nederlandse vertaling voor de International Association for Cannabinoid Medicines IACM). Deze website wordt door het Ministerie van VWS erkend. Vanaf dit nummer lezen jullie in Highlife elk nummer berichten uit het IACM-bulletin met allerlei internationaal Medicinaal Cannabis Nieuws.

Cannabidiol en epilepsie Cannabidiol (CBD) kan de frequentie van aanvallen bij kinderen en jonge volwassenen met ernstige refractaire epilepsie verminderen. Dit blijkt uit een open studie met 214 patiënten tussen 15 januari 2014 en 15 januari 2015, dat in verscheidene centra in de Verenigde Staten werd gevoerd. De gemiddelde vermindering van maandelijkse aanvallen was 36,5%.

per maand af. De meeste patiënten gebruikten dagelijks meer dan één vorm van cannabis ter voorkoming van migraine-aanvallen. Positieve effecten werden gerapporteerd door

CBD en blowen CBD (cannabidiol), dat werd toegediend aan gezonde vrijwilligers 90 minuten voor het roken van een joint, had geen invloed op de psycho-actieve effecten en de hartfrequentie. Aldus blijkt uit een onderzoek in de VS. CBD, dat geen significante psychoactieve of cardiovasculaire effecten heeft, veranderde het high-gevoel of de hartslag niet of nauwelijks. De auteurs concludeerden dat de “bevindingen suggereren dat orale CBD niet versterkend, fysiologisch of persoonlijke positieve effecten hebben op blowen”.

Mediwiet en migraine Door het medisch gebruik van cannabis kan de frequentie van migraine worden verminderd. De migraineaanvallen namen door cannabis met een gemiddelde van 10,4 tot 4,6

40

48 patiënten (39,7%), waarbij het meest voorkomende effect de daling van migraine, het aantal aanvallen (24 patiënten [19,8%]) en verminderde migraine-aanvallen (14 patiënten [11,6%]) was.

Cannabisolie en Alzheimer Waanvoorstellingen, agressie, prikkelbaarheid en andere symptomen bij dementie kunnen worden verlaagd door het gebruik van cannabisolie. Dat schrijven de onderzoekers van het Abarbanel Medisch Centrum in Bat-Yam en de Sackler Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv (Israël) in het Journal of Alzheimer’s Disease. Er waren reducties in de volgende aspecten: waanvoorstellingen, onrust / agressie, prikkel-

baarheid, lusteloosheid, slaapproblemen en stress voor de zorgverleners. De auteurs concludeerden dat de toevoeging van cannabisolie bij patiënten met de ziekte van Alzheimer “een veilige en veelbelovende behandeling optie kan zijn”.

Sativex en MS Een behandeling met het cannabisextract Sativex resulteerde in een vermindering van de pijn bij patiënten met multiple sclerose. Dit blijkt uit Italiaans onderzoek. Wetenschappers onderzochten 20 MS-patiënten (10 met en 10 zonder neuropathische pijn) in de studie. Een maand lang medicatie bij MS-patiënten met neuropathische pijn verminderde de pijn en de hoeveelheid pijn aanzienlijk, en zorgde voor een betere kwaliteit van leven. Deze effecten gingen gepaard met specifieke veranderingen in de communicatie van zenuwcellen. De auteurs concludeerden dat de gegevens suggereren dat “Sativex MS-gerelateerde neuropathische pijn effectief kan verbeteren, mogelijk door het effect van specifieke corticale wegen”.

CBD-rijke cannabis en epilepsie Cannabis met een hoog CBD-gehalte toonde veelbelovende therapeutische effecten bij 74 patiënten met epilepsie van 1 tot 18 jaar, bij wie andere behandelingen niet aanslaan. Verschillende centra in Israël namen deel aan deze studie, die in het tijdschrift Journal Seizure werd gepubliceerd. De


patiënten waren resistent tegen standaard geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie en bij 66% ontbrak een ketogeen dieet, de implantatie van een nervus vagus stimulators of beide. Behandeling met CBD toonde een significant positief effect op de ernst van de aanvallen. De meeste kinderen (89%) rapporteerden een daling van de frequentie van aanvallen. 13 deelnemers maakten melding van 75 tot 100%, 25 een reductie van 50 tot 75%, 9 een reductie van 25 tot 50%, en 19 gaf een afname van minder dan 25%. Vijf patiënten melden een toename van de ernst van de aanvallen, wat leidde tot stopzetting van de CBD. Bijwerkingen omvatten slaperigheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid en gastro-intestinale stoornissen, waardoor de 5 patiënten stopte met cannabis.

THC en borstpijn THC (dronabinol) verminderde de intensiteit van pijn bij patiënten met functionele borstpijn. Dit blijkt uit een studie met 13 patiënten door onderzoekers van de afdeling Gastro-enterologie van de Temple University Hospital in Philadelphia, USA. Zeven patiënten werden tweemaal daags 5 mg THC toegediend en 6 kregen een placebo. Middels vragenlijsten werd de borstpijn, algemene gezondheid, en angst / depressie aan het begin en na vier weken gemeten. THC verminderde de intensiteit van de pijn en odynofagie (pijnlijke slikken in de mond of slokdarm). De waarden voor depressie en angst verschilde niet tussen de groepen aan het begin of na de behandeling. Er waren geen ernstige bijwerkingen.

die, dat werd uitgevoerd bij de pijnkliniek van het Medisch Centrum van de Hebreeuwse Universiteit Hadassah in Jeruzalem (Israël). De primaire uitkomstmaat was de verandering in de pijnsymptoomwaarde. Na zes maanden was die aanzienlijk verbeterd ten opzichte van een mediaan van 83,3 - 75,0. De intensiteit van de pijnscore verbeterde samen met de meeste waarden voor sociale en emotionele

stoornissen. Het opiaatgebruik daalde met ongeveer 44% ten opzichte van de observatieperiode. Sterke bijwerkingen resulteerde bij twee deelnemers om te stoppen met de behandeling. De auteurs concludeerden dat “de resultaten suggereren dat cannabis op lange termijn voordelen heeft bij deze groep patiënten.” www.pgmcg.nl

Tips voor bij de dokter om medicinale cannabis op recept te krijgen

Verklaring is altijd zinvol cannabis Raadpleeg bij gezondheidsproblemen, klachten, vragen of voor het voorschrijven van medicinale er in de lijnverzorg eerste de zijn Zij . psychiater of g psycholoo altijd een gecertificeerde arts, klinisch van je verklaring een is kweekt zelf patiënt als je als Ook . nspersoon vertrouwe zorgketen en tevens uw arts altijd beter, mocht je een inval krijgen! ven. Elke beëdigd arts, klinisch psycholoog of psychiater mag cannabis of zijn applicaties voorschrij vragen te aan vergoeding om schrijven en Specialisten kunnen ook de aanbevelingsbrieven of machtiging bij de ziektekostenverzekeraar, indien deze vergoedt. nt van het * Een middel is voor de één vergif, maar voor een ander een feest. Dit was het uitgangspu ontstaan van de farmacie. * Wees voorbereid, zorg voor steun voor jezelf, want niet elke arts zal het doen. * Elke farmacie is direct of indirect begonnen met plantengeneeskunde. * Cannabis heeft weinig negatieve bijwerkingen ten opzichte van farmacie. * Er kan niet bewezen worden dat cannabis niet werkt. * De ethische kant, jouw keuzevrijheid, daar ben je zelf verantwoo rdelijk voor. * Experimentele operaties of geneesmiddelen kunnen gevaarlijk zijn. * Het is geen oplossing, net als pijnstillers, maar een symptoombestrijder. * Elke pil kan in potentie celwoekering veroorzaken. Dit leren artsen in hun opleiding! * Langdurende medicatie is en blijft slecht voor ingewanden en bloedvaten. * Farmacie (lees; pillen) en acht op de tien artsen, willen geen medicinale cannabis! Perspectief ers Noteer, om maar even wat getallen weer te geven, voor het perspectief. Met 17 miljoen Nederland ook: we zit misschien wel de helft aan de voorgeschreven medicijnen. Daarom hebben oldoden * 2765 zaken van paracetamolvergiftiging, inclusief 700 tieners. Geschatte aantal paracetam is 2000. * 450.000 mensen die pijnstillers slikken. * 265.000 psycho-farmaceutica, sommigen cijfers zeggen 600.000 tot 800.000. * 300.000 slaapmiddelen. * 4 miljoen aan de bloedverdunners. * 1,7 miljoen op maagzuurremmers.

Cannabis en chronische pijn Cannabis verminderde de intensiteit van de pijn en de opiaatconsumptie bij 274 patiënten met therapieresistente chronische pijn. Dit is het resultaat van een open klinische stu-

41


Column

Wil Oomen

Ontwikkeling in rechtspraak alleen maar positief?

De vlag kan nog niet uit De laatste maanden lijken rechters steeds meer de kant te kiezen van de coffeeshophouder. Wederom heeft de rechter een rechterlijk pardon uitgesproken om de geringe ernst van het feit, dat de coffeeshop een stash bezit bedoeld voor bedrijfsvoering, de coffeeshophouder te ontzien.

geen straf zullen krijgen. Dit hangt van de feiten en omstandigheden van een specifieke coffeeshop af. Naast reeds genoemde uitspraak is recentelijk in een vergelijkbaar geval geoordeeld tot een straf. Als laatste is op te merken dat rechters het steeds vaker oneens zijn met elkaar. Onlangs heeft de Hoge Raad tweemaal haar adviseur (de AdvocatenGeneraal die een conclusie/advies schrijft) overruled en tegen het advies geoordeeld.

Conclusie

De rechter doet hierbij ook een verzoek aan de wetgever om het gedoogbeleid aan te pakken (Rechtbank Amsterdam 13/098395-14). Echter, zal die politiek zich hier wat van aantrekken? Wat houden de recente uitspraken nu precies in en wat betekent dit voor de coffeeshophouder? Allemaal vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Wij merken echter steeds meer dat coffeeshophouders, onder andere door deze recente uitspraak, denken dat alles ‘geregeld’ is en wel goed zal komen. De rechter heeft toch in het voordeel van de coffeeshop gesproken?

Schuldig zonder straf Ten eerste is de coffeeshophouder door de rechter wél schuldig bevonden, echter is gekozen om geen straf op te leggen. Dit kan

42

consequenties hebben voor de gedoogvergunning. Er is immers een strafbaar feit gepleegd. Uitspraken in het strafrecht kunnen nadelige gevolgen hebben voor bestuursrechtelijke zaken! Denk hierbij aan vergunning, gedoogverklaring, belastingaanslagen en ontnemingsvorderingen. Daarnaast is de uitspraak gedaan in een specifiek geval waarbij de coffeeshop verder geen administratieve gebreken liet zien (‘de verdachte heeft zijn zaken goed op orde’). Onze ervaring is dat onderzoek door de Belastingdienst of justitie meestal andere conclusies geven. De juiste wijze van administreren voor een coffeeshop is zeer lastig.

Oneens De uitspraak van de rechter betekent dus niet dat alle coffeeshops

De vlag kan nog niet uit na de recente uitspraken. Pas als de politiek een en ander zal wijzigen zal dit voor alle coffeeshops goed nieuws betekenen. Wij verwachten niet dat de politiek op korte termijn het gedoogbeleid zal wijzigen. De politiek heeft nu andere prioriteiten. De recente uitspraken gelden voornamelijk voor de specifieke situaties van die coffeeshops en zijn geen ijkpunt. Feiten en de wijze van administreren zijn nog altijd de belangrijkste zaken voor een coffeeshop, die dan ook veel aandacht nodig hebben.

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingambtenaar en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen. Oomen fiscaal onderzoek en advies. Mr. Wil Oomen www.oomenfiscaalonderzoek.nl OAK - Oomen Administratiekantoor Ing. Ruud Oomen www.oomenadministratiekantoor.nl, y t r i D & Low Rose eanne ga aat t in de mediw wiet

Is Kim Kardashian exhibitionistisch? De vraag stellen is hem beantwoorden, want er gaat geen week voorbij of ze trakteert de wereld op haar borsten. Nadat de 35-jarige realityster in december baby Saint West op de wereld zette, ging ze furieus aan de slag om af te vallen. Daarbij zei ze haar volle borsten te haten: “Ik voel me net een walvis.” Gelukkig duurde die depressie niet te lang, want onlangs wist ze alle media weer te halen met de truc van haar dubbelplakkende borstentape. En een week niet in de media is een week niet gescoord, want met de tekst “als je zoals ik niks hebt om aan te trekken”, liet ze vlak daarna haar 41 miljoen Instagramvolgers nog eens van haar voorgevel genieten.

44

Roseanne Barr heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze medicinale cannabis gebruikt. De Amerikaanse actrice leidt aan twee oogziektes, glaucoom en macula-degeneratie, een netvliesaandoening die vooral senioren treft. Maar door mediwiet te gebruiken heeft Barr de gevolgen van beide ziektes goed kunnen onderdrukken, omdat cannabis de oogdruk verlicht. Ze is inmiddels zo overtuigd van de geneeskundige werking van cannabis dat ze nu een eigen toko opent: Roseanne’s Joint in Santa Ana in Californië. De Amerikaanse actrice verwierf ooit wereldfaam door de tv-serie Roseanne, die ook in Nederland werd uitgezonden. Naast Roseanne speelde John Goodman een hoofdrol in deze comedy.

Woo ody’s s Med dic cal Marijuana a in Hono olullu? Steeds meer Amerikaanse sterren zien een eigen mediwietshop wel zitten. Naast Roseanna wil ook acteur Woody Harrelson eentje openen in Honolulu op Hawaii. De lokale autoriteiten hebben inmiddels ruims 60 aanvragen binnen van belangstellenden die zo’n wietapotheek willen beginnen, en een daarvan is dus van Woody Harrelson. De Hollywood-ster was altijd al open over zijn liefde voor wiet. Nu ligt het dus aan de overheid in Honolulu of hij zijn gedroomde mediwietshop magen openen. Ook Henk Rogers, de maker van het videospel Tetris en Dirk Fukushima, de producent van de tv-serie Hawaii Stars, dienden een aanvraag in.


Chr ris Bro own ruik kt na aar r wiet t R&B-zanger Chris Brown was onlangs voor een optreden in Leeuwarden in ons land. Voordat hij naar Friesland vertrok was hij een aantal dagen in Amsterdam. Zoals altijd wanneer hij in de hoofdstad is, was de ster veelvuldig in coffeeshop The Green House te vinden. Sterker nog, deze keer nam de 26-jarige zanger zelfs de rolluiken van de coffeeshop onder handen, en vervaardigde hij een eigen grafitti-kunstwerk. Brown was meer dan enthousiast over zijn bezoek: “Ik ben terug! Aangezien het hier legaal is, wil ik zoveel mogelijk wiet roken. Ik wil zo high worden, dat mijn scheten ruiken naar wiet.''

Blac Chyna: "Nasty ass bitch!" Het Amerikaanse model Blac Chyna is onlangs in de boeien geslagen, nadat ze zich op een vlucht van Los Angeles naar London misdragen had. De 27-jarige voormalige stripper was onder invloed van drank en mogelijk drugs, en kreeg het heftig aan de stok met een stewardess. Nadat er gevochten en gescholden werd, met termen als "nasty ass bitch", besloot de politie de baldadige ster in te rekenen. Dit akkefietje krijgt nog een vervolg, want in de handtas van Chyna werden ook twee XTC-pillen gevonden. Medepassagiers meldden later dat de beroemdheid stomdronken was: “She was acting like a drunken fool.” Dat zou best wel eens kunnen kloppen, als we zien hoe ze er op de mugshot van de Austin Police Department uitziet.

Canna abis-C CEO Sno oop Dogg ver rovert Ca anada Niemand anders is in staat om zijn cannabisimago zo in cash om te zetten als Snoop Dogg. Calvin Broadus Jr, zoals zijn echt naam is, heeft met LBC Holdings een heel conglomeraat aan bedrijven en initiatieven rond cannabis opgestart. Mooier kan het toch niet, van je favoriete hobby ook je beroep maken? Het laatste wapenfeit van Snoop Dogg is een partnerschap met het Canadese bedrijf Tweed. Tweed en Bedrocan vormen samen Canopy Growth Corporation. Tweed moet daarvan de recreatieve kant regelen, Bedrocan zorgt voor de medicinale cannabis. De verwachtingen zijn hooggespannen, vooral omdat de nieuwe Canadese premier Justin Trudeau heeft beloofd om cannabis te legaliseren. Snoop Dog: “Canada has been at the forefront of the business model, and I look forward to being a part of the road ahead.”

45


46


Fat Heat

Hongaars tekentalent Door: Peter van Sparrentak

Tekentalent en illustrator Fat Heat komt uit Boedapest, Hongarije. Met zijn bizarre comicstijl maakt hij verbluffend mooie muurschilderingen. Hij heeft veel oog voor details en creëert door een slim gebruik van kleurtinten een ruimtelijk effect.

Hoe ben je ertoe gekomen om muurschilderingen te gaan maken? Ik ben geboren in een kleine stad in Hongarije. Ik zag in 1998 graffiti op de muren enkele straten verderop waar ik woonde. De grote, met spuitbus gespoten kleurige letters vond ik meteen helemaal te gek. Toen ik de middelbare school deed in een grotere stad, ontmoette ik twee jongens die al bezig waren met het spuiten op treinen. Ze leenden me een VHS-band van de graffitifilm Style Wars. Toen wist ik helemaal dat ik dat ook wilde gaan doen. Sinds 2000 hebben we met een groepje vrienden de Colored Effects Crew, waarmee we samen muurschilderingen maken. We proberen elkaars werk te overtroeven en hebben een bepaalde stijl ontwikkeld.

mijn skills. Door telkens weer te oefenen, nieuwe technieken aan te leren en mezelf proberen te verbeteren.

Je hebt het dus van straat geleerd. Hoe ben je thuis verder gaan oefenen? Ik ben begonnen met pennen, potloden en vilstiften. In het begin kopieerde ik stijlen van gefotokopieerde

Tekende je al langer voordat je met graffiti begon? Nee, niet echt. Alles wat ik nu doe, komt voort uit graffiti. Het is eigenlijk een vreemde aanpak. Ik heb leren tekenen door te beginnen met letters. Tot 2005 heb ik alleen letters op de muren gespoten. Daardoor leerde ik basiskennis over licht en schaduw. Daarna ben ik overgestapt op karakters. Heb je een creatieve opleiding gevolgd? Nee, ik studeerde economie. Ik heb wel veel boeken gelezen over tekenen. Als ik ergens schilder, hoor ik mensen wel zeggen: goh, wat heb je veel talent. Maar op die manier denk ik zelf niet. Als ik tekeningen terug zie van vijftien of vijf jaar terug zie ik de fouten die ik heb gemaakt. Ik heb veel tijd gestoken in het verbeteren van

47


magazines. Daarna begon ik het meer driedimensionaal te maken, dus met perspectief. Toen ben ik de outlines, dikke omlijningen, gaan weglaten. Outlines worden in graffiti veel gebruikt om afbeeldingen te laten opvallen. Je schildert veel dieren op een bijzondere manier en verder skeletten. Vertellen je schilderingen telkens een verhaal? Niet echt. Er zit vrijwel nooit een directe boodschap in. Ik laat mensen hun eigen idee erbij krijgen. Ik probeer meer een bepaalde sfeer te creëren. denken. Ik maak graag composities met veel verschillende elementen. Op een of andere manier kom ik vaak op dieren en kleine voorwerpen uit. Het zijn nogal eens donkere thema’s. Voor mij is het een vorm van meditatie om die te schilderen. Ik voel me er beter door als ik die shit uit. Als ik iets heb geschilderd, voel ik me relaxt. Als ik twee of drie weken niets heb geschilderd, is het weer hoog tijd om iets te gaan doen. Eerst schilder ik het hoofdonderwerp en dan ga ik er andere beelden bij be-

48

Je beeldt de dieren af op een menselijke manier. Zijn er soorten

die telkens terugkomen? Ja, ik schilder graag ratten en wolven. Maak je voor een muurschildering een schets van tevoren? Ja, dat doe ik redelijk vaak, maar ik bereid het niet voor in mijn studio. Ik doe dat als ik onderweg ben in het hotel of ter plekke. Op de locatie zelf kun je pas echt op goede ideeën komen. Je ziet hoe groot een wand is, wat de omgeving is. Soms kan ik bepaalde beschadigde stukken van een muur of onderdelen in mijn schildering gebruiken.


Je maakt verder tekeningen op papier, schilderingen op canvas en digitale illustraties. Bij het maken van illustraties op de computer met Photoshop en Illustrator kan ik in alle vrijheid experimenteren. Een kleur kan ik bijvoorbeeld zo veranderen. Ik schilder ook op canvas, maar dat kost veel meer tijd. En je kunt op deze manier gemakkelijk prints maken, die je kunt verkopen. Verder vind ik het leuk om videoclips te maken en mezelf hier telkens in te verbeteren. Ik zou nog wel eens een korte animatiefilm willen maken. Hoe leeft graffiti/street art in Hongarije? We zijn er pas later mee begonnen. Sinds de opening van het IJzeren Gordijn in 1989 zijn we langzaam Europees geworden. Internet was er nog niet. Sommige jongeren kwamen uit West-Europa terug met gefotokopieerde graffitimagazines. Zo is begin jaren negentig langzaam een scene ontstaan. Het concentreert zich vooral in Boedapest, al zijn er ook wel kleinere steden waar wat gebeurt. Vorig jaar ben ik uitgenodigd voor de tweede editie van het street art-festival Colorful City (Színes Város) in Boedapest. De organisatie ervan regelt

muren op mooie locaties en nodigt goede kunstenaars uit. Ze proberen het festival elk jaar te doen. Je was vorig jaar ook te gast op het Roskilde-festival in Denemarken? Ja, een te gek festival. Ze hebben al meer dan vijftien jaar een graffitiarea. Heb je al veel in Europa getoerd? In de lente en ’s zomers reis ik best wel. Meestal gaan we met een aantal mensen van de crew. Als we op reis gaan, gaan we graag langs Amsterdam, want dat is een van onze favoriete steden. www.fatheat.hu

49


“Dit is geen dope, dit is hoop” Door: Jan Sennema

“Er bestaat voor een ouder geen grotere marteling dan machteloos te moeten aanzien hoe je kind lijdt,” vertelt Jason David in de documentaireserie Weed Wars. Bij zijn geboorte in 2007 was Jasons zoontje Jayden een gezonde baby, maar na vier maanden manifesteerden zich de eerste symptomen van het zeldzame syndroom van Dravet, een ongeneeslijke epileptische aandoening. Vanaf dat moment ging het in sneltreinvaart bergafwaarts. Tot vader Jason dankzij cannabis aan de noodrem wist te trekken.

Als vierjarige zat Jayden op een regime van 22 pillen per dag. Toch had hij dagelijks zo'n 500 epileptische aanvallen, waarvan sommige anderhalf uur duurden. Het jochie huilde van 's avonds laat tot 's morgens vroeg van de pijn en had hallucinaties door de medicijnen. “Het was een leven-of-dood situatie. Jayden was bezig te sterven aan een medicijnenvergiftiging. De keus is simpel: laat je je kind als een kasplant wegkwijnen of ga je het gevecht aan?”

Jayden's Juice En een gevecht werd het. “We lagen voortdurend in de clinch met de ziektekostenverzekering. We raakten ons huis kwijt, onze auto, ons bedrijf. Mijn huwelijk liep op de klippen.” Pas toen Jason geruchten hoorde dat cannabis bij epileptische aandoeningen verlichting kon brengen, begon er weer hoop te gloren. Hij zocht naar informatie, sloot zich aan bij patiëntenverenigingen, en ontwikkelde zich in korte tijd tot mediwietexpert. De eerste keer dat hij Jayden CBD-olie gaf was de eerste dag in zijn leven zonder aanvallen. Ondertussen rezen de kosten de pan uit. Jason betaalde omgerekend zo'n 400 euro voor 30 gram olie, maar dankzij donaties kon hij verder. Na veel vallen en opstaan bleek dat een CBD:THC verhouding van 10:1 bij Jayden het beste werkte. Uiteindelijk werd in samenwerking met een locale dispensary Jayden’s

50

Juice ontwikkeld, een extract met 12,5 mg CBG (cannabigerol) en 16 mg CBD per milliliter. Hoewel patiënten met multiple sclerose, autisme en kanker positief zijn over Jayden's Juice, ziet Jason het niet als wondermiddel. “Iedereen reageert er anders op. Het is niet one-size-fits-all. Het is geen kwestie van zoveel milligram per kilo lichaamsgewicht. Geef niet op als het niet direct werkt, blijf proberen.”

Charlotte’s Web Jason benadrukt dat het van talloze details afhangt of en welke cannabissoort effectief is. De befaamde mediwietsoort Charlotte’s Web bijvoorbeeld zorgde er bij Jayden alleen

maar voor dat de symptomen terugkwamen. Van andere ouders leerde hij dat iedere patiënt anders reageert. Sommigen gebruiken met succes kokosolie-extract, bij anderen doet dat niets. Hetzelfde geldt voor olijfolie- en alcoholextracten, ook al zijn die uit dezelfde cannabis gemaakt. Zelfs de grondstof waar de CBD uit afkomstig is kan verschil uitmaken. Op een keer probeerde hij uit vezelhennep geëxtraheerde CBD; Jayden kreeg dezelfde dag negen zware epileptische aanvallen. Tijdens het afkicken van benzodiazepine hielp CBD niet tegen Jaydens ontwenningsverschijnselen, maar THC en THC-A bleken wel effectief. Dat zette Jason aan het denken. “Iedereen heeft het alleen maar over CBD, maar CBD zal snel oud nieuws zijn,” voorspelt Jason. “THC-A wordt de nieuwe CBD.” Ook is Jason er van overtuigd dat de cannabinoïden CBN en CBG voor een volgende doorbraak zullen zorgen.


Check Che ck it out out!!

Check Che ck k itt out ut!! ut

www.dinafem.org

H

e ed S d ea

- Smart- Heal

thsh op WWW.DUTCHTRIMMING.COM

HIGHSPEED KNIPMACHINE

ALTIJD EEN SCHOON EN OLIEVRIJ PRODUCT BESTE PRIJS / KWALITEIT VERHOUDING GOEDKOOPSTE IN ZIJN KLASSE CBD

HEMP PRODUCTS

OIL / BHO

BONGS

SEEDS

STASH

5 GoodService 5 FastDiscreetDelivery Apollyon Dordtsestraatweg 434a 3075 BK Rotterdam (near Zuidplein and Ikazia Hospital) Phone: 0031 10 4866605 info@apollyon-shop.nl

Open from Monday to Saturday from 11.00 to 19.00h. Join us at Facebook, Regular giveaways www.facebook.com/headshopapollyon

NU VERKRIJGBAAR IN UW LOKALE GROWSHOP TEL (0031) 617191525 | MAIL: INFO@DUTCHTRIMMING.COM


GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP, e.a.

HIGHTECH SCOOTMOBIEL Voor ouder wordende Urban Pendelaars onder ons waarvoor looprek, rollator of Scootmobiel gloort aan de horizon, is er hoop. Ook die worden steeds moderner en slimmer! Meer een Ultralight Personal Scooter, draagbare City Rider zo je wilt, dan zo’n loodzwaar blauw opklapding met boodschappenmandje en knijpremmen. Nee, neem dan de uiterst wendbare URB-E. Amerikaans, strak design, compact, kleurrijk, opvouwbaar en volgestouwd met hightech. En bedienbaar vanaf je Smartphone! Een formule-1 bolide is er niets bij. Prijs: € 1.300. www.urb-e.com

SMART PARAPLU Het is een absolute trend: alle gebruiksvoorwerpen om je heen worden steeds slimmer. Neem nou de oer-Hollandse paraplu. Ook die wordt binnenkort een high gadget. Onder de naam Oombrella wordt druk gewerkt aan de conceptversie en de financiering via Kickstarter. Deze slimme paraplu laat je via satellietverbinding, regensensor of buienradar weten wanneer het gaat regenen. En herinnert je via je smartphone vrijwel direct als je hem ergens laat liggen. In de trein of een restaurant bijvoorbeeld. Het is misschien niet het meest noodzakelijke ding ter wereld, maar wel een vrij indrukwekkende ontwikkeling. Toch? www.wezzoo.com/oombrella

GEAUTOMATISEERDE IJSKAST Da’s handy: een koelkast waarop je via een LCD-scherm via het web boodschappen kunt bestellen en laten bezorgen. Toekomstmuziek? Nee! Check bij de lokale witgoedmarkt maar eens de Samsung Family Hub. Blikvanger is het 21,5 inch grote Full HD beeldscherm van een ingebouwde Tizen-tablet in de rechterdeur. Waarop je onder meer digitale post-its kunt achterlaten, je agenda kunt tonen en bijhouden, recepten kunt vinden, tv, foto of internetvideo’s kunt bekijken of muziek kunt afspelen. De koelkast heeft ingebouwde speakers en kan via bluetooth streamen. Elke keer als je de ijskast sluit, maakt ie een foto van de inhoud. Die kun je op je smartphone bekijken. Handig als je in de supermarkt staat en even niet meer weet wat je nodig hebt. Maar eigenlijk hoef je met deze koelkast de deur dus helemaal niet meer uit. Prijs: € 5.000. www.popsugar.com/tech/Samsung-Fridge-Grocery-Delivery-39671900

52


MES VAN DE TOEKOMST Ziehier: de conceptversie van het Smart Knife. Een intelligent mes van Electrolux, dat in de nabije toekomst het keukenblad zal gaan veroveren. Het verschaft de gebruiker onder meer informatie over de scherpte, snijhoek, versheid, aanwezige voedingsstoffen en de bacteriën op voedsel of de snijondergrond. Het mes heeft een sensor en een ingebouwd scherm. Je kunt voor spraakherkenning of touchscreen kiezen. Het mes wordt opgeladen via de lader waar hij in staat. Met powerknop en vergrendelingsfunctie, om te voorkomen dat kinderen met het scherpe titanium mes gaan gamen. Prijs: n.n.b. www.electroluxdesignlab.com/en/submission/smart-knife/

WONDERWOOF HUISDIER TRACKER Maak van je hond een heuse robodog. Met de Wonderwoof, een huisdier tracker in de vorm van een botje dat aan de halsband gedragen moet worden. Erin huist een flinke dot hightech dat via Bluetooth communiceert met je smartphone. Bijgehouden wordt of je hond de juiste hoeveelheid beweging krijgt, op basis van grootte, ras en leeftijd. Thuis of onderweg kun je real-time updates krijgen via een gratis app om te weten wat je hond uitspookt: of ie slaapt, speelt of wandelt. Het verbindt je via GPS tevens met andere hondenliefhebbers in je omgeving, om bijvoorbeeld te zien of en waar speelcameraatjes present zijn op de te lopen uitgaansroute. Verkrijgbaar in zes modekleuren. Prijs: $ 95. www.wonderwoof.com

RIJDENDE PROJECTOR-ROBOT Ben jij ook zo iemand die StarWars zag en bij dribbelrobot R2-D2 dacht: Da’s handig, een projector die met je mee kan rijden? Dan is de Tipron van Cerevo echt helemaal iets voor jou. Deze robot rijdt namelijk door je huis en projecteert dingen op de muur. Het is de bedoeling dat de robot steeds dingen op de muur projecteert van de ruimte waar je bent, afhankelijk van wat je aan het doen bent. Dit gadget komt rond mei op de markt en kost zo’n 1.500 dollar.

https://tipron.cerevo.com/en/

53


Maken bijen wiethoning? Door: redactie Highlife

Het is bijna te mooi om waar te zijn: bijen die uit cannabis honing produceren. De 39-jarige Fransman 'Nicolas Trainerbees' beweert op Facebook dat hij bijen heeft getraind om uit bloeiende (vrouwelijke) cannabisplanten honing te produceren.

Om zijn claim te staven heeft hij een video online gezet waarop te zien is hoe de nijvere insecten zich tegoed doen aan een fraaie bud. Maar kenners betwijfelen of Trainerbees' verhaal wel klopt. Bijen gebruiken nectar om honing te maken, en die vind je niet in vrouwelijke cannabisbloemen. Als windbestuiver heeft cannabis namelijk helemaal geen nectar nodig om de insecten te lok-

ken waarvan andere planten afhankelijk zijn voor hun bestuiving. Wel is bekend dat bijen, als nectarhoudende bloemen schaars zijn, mannelijke cannabisplanten gebruiken om stuifmeel te verzamelen, waarvan ze royal jelly maken. Maar dat klopt dan weer niet met de video van de Fransman. Dikke kans dus dat we met de zoveelste hoax om de tuin worden geleid.

Papier uit wietafval Nu al worden er in de VS jaarlijks tientallen miljoenen wietplanten gekweekt, waarvan duizenden tonnen afval moeten worden weggewerkt. Met een verwachte omzet van 35 miljard dollar in 2020 zal die afvalberg alleen maar groeien.

54

In plaats van de CO2 uitstoot nog verder op te schroeven door stelen, takken en wortels te verbranden of te composteren, kan het restmateriaal beter op een verantwoorde manier worden gerecycled, dachten de mensen die onlangs Restalk begonnen. Houtvrij henneppapier is het eerste product waarmee het bedrijf de markt wil veroveren. De branche toont zich enthousiast over het initiatief en steeds meer grote kwekers sluiten zich aan bij het initiatief. Lucas Hildebrand, mede-oprichter van Restalk, voorziet een zonnige toekomst voor cannabisrecycling: “Ons prototype papier is een mooi begin, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Deze grondstof kan voor meerdere sectoren interessant zijn, of het in de vorm is van composieten, bioplastics, textiel of zelfs 3D printen.”


55


Door: Rob Tuinstra

In de keiharde actiethriller Triple 9 zien we hoe de meedogenloze maffiose Irene (Kate Winslet) een groep corrupte agenten voorstelt om een gewelddadige overval te plegen. Het lijkt de agenten een goede deal, maar hun plannen krijgen al snel een gruwelijke en onomkeerbare wending.

Regisseur John Hillcoat (The Road) moet in zijn handen geknepen hebben met de casting. Want Triple 9 kan beschikken over een geweldig sterrenensemble. Naast Kate Winslet zien we ook Woody Harrelson, Casey Affleck en Aaron Paul. En zeg nu zelf, Kate Winslet als sinister lid van de Russische maffia. Je moet er maar opkomen.

56

Kat- en muisspel Triple 9 gaat over een groep corrupte agenten die een levensgevaarlijke deal met de maffia sluiten om een overval te plegen. Na een zenuwslopende, maar geslaagde missie dwingt de maffia de agenten een tweede overval te plegen. Dat lijkt een hopeloze zaak, vooral nu de recherche (Woody Harrelson) hen op de hielen zit. Met de dood in de ogen bedenken ze een plan ter afleiding. Marcus (Anthony Mackie) krijgt de opdracht om een triple 9 op zijn


partner Chris (Casey Affleck) uit te voeren. Dat is een levensgevaarlijk plan, dat een bloedstollend kat- en muisspel als gevolg heeft.

Morele dilemma’s De Australische regisseur John Hillcoat: “In de meeste steden in de Verenigde Staten betekent de politiecode triple 9, dus 999, maar één ding: officer down. Dat houdt in dat zowat het hele politiekorps daar op af gaat. If they hear that call, they’ll walk away from whatever is going on to go there. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt hier in de Hollywood Hills. Hoewel de dader al uitgeschakeld was, heb ik nog nooit zoveel politie bij elkaar gezien.” Triple 9 speelt zich af in Atlanta, waar de bende losgeslagen agenten een Homeland Security depot wil bero-

Heat. Daar zag je voor de eerste keer dat bankrovers een bepaalde tactiek uitwerkten. Dat aspect komt terug bij Triple 9. Want ook deze criminelen opereren tactisch. Bovendien hebben ze veel wapenkennis, en die kennis wordt ook heel doeltreffend gebruikt.” De Britse acteur

Geweld kan soms excessief zijn. Dat komt in de film terug. ven. Hillcoat: “Deze film gaat over morele dilemma’s. Zo zijn criminelen in deze film agenten en ex-militairen,

Chiwetel Ejiofor (bendeleider Michael Atwood): “De film is heel intens.”

stress. Je rijdt door de stad en je hebt een normaal gesprek met je collega over ditjes en datjes, er is niet veel aan de hand, en het volgende moment scheur je met dik honderd kilometer per uur door een zijstraat, met het gevoel dat elk moment iets levensbedreigends kan gebeuren.” Oscar-winnares Kate Winslet speelt in de film de rol van Irina, de meedogenloze baas van de Kosher maffia. Hillcoat: “Ze was heel erg enthousiast om eindelijk eens een schurkachtige rol te spelen, dat had ze nog nooit gedaan. Ze vond het geweldig, dat ze ook eens deze kant van het acteren mocht verkennen.”

Geweld

die héél erg ver gaan in hun acties. Onder druk doen mensen de meest extreme dingen.”

Intens Acteur Anthony Macky, die in de film de rol van een van de corrupte agenten speelt: “De film is zeker geïnspireerd op meesterwerken als Heat en The French Connection. Vooral

Ben Affleck

De film kent nogal wat gewelddadige momenten. Dit in een tijd waarin de politie in de VS veel bekritiseerd wordt, met name door het hoge aantal slachtoffers van AfrikaansAmerikaanse afkomt. Affleck: “Er is veel aan de hand op dit moment.” Hillcoat: “Agenten krijgen tegenwoordig SWAT-training. Het politiekorps militariseert daardoor. Plus dat er veel spanningen in de samenleving zijn. Geweld kan soms excessief zijn. Dat komt in de film terug.Maar geweld heeft altijd gevolgen voor beide zijden. Niemand blijft ongedeerd.” Triple 9 draait vanaf 7 april in de Nederlandse bioscopen.

Hollywoodster Ben Affleck (rookie cop Chris Allen) liep ter voorbereiding van de film een tijd stage bij het politiekorps van Atlanta. Daar leerde hij hoe het is om een politieman te zijn. Affleck: “Als je in een politieauto zit, krijg je bijna alleen maar wantrouwende, boze of wraakzuchtige blikken. En het is een baan met veel

57


UNGASS 2016

Doorbraak in de War on Drugs? Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Van 19 tot en met 21 april vindt bij de Verenigde Naties in New York een zogenaamde special session plaats, om de wereldwijde strijd tegen drugs te evalueren. Vanuit de hele wereld reizen activisten af om actie te voeren en echte veranderingen te eisen. Maar hoe reëel is de hoop op een doorbraak?

UNGASS staat voor, hou je vast, 'United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem'. Het is de derde keer in de geschiedenis dat zo'n sessie wordt belegd die alleen over drugs gaat. De eerste twee waren in 1990 en 1998, met een slogan die nog steeds op de lachspieren werkt: 'A drug-free world, we can do it!' Toenmalig directeur van VN drugsorganisatie UNDCP, Pino Arlacchi, verklaarde zelfs dat die drugsvrije wereld in 2008 een feit zou zijn. Het liep net even anders. Anno 2016 klinkt het verzet tegen de destructieve en contraproductieve oorlog tegen drugs wereldwijd harder dan ooit. Het is geen toeval dat drie Zuid-Amerikaanse landen deze sessie bijeen hebben geroepen. Ze zijn het zat om de prijs te betalen voor falend beleid van de Verenigde Naties of de VS.

Je bent al bijna 25 jaar actief in de internationale beweging tegen de War on Drugs; zie je New York als een mogelijkheid voor verandering? “UNGASS 2016 zal meer een oefening in geduld zijn: drie dagen luisteren naar nietszeggende toespraken. Ik verwacht niet dat het enige concrete verandering in zal luiden, daarvoor heb ik genoeg van dit soort bijeenkomsten gezien. De mensen die aan zo'n VN top deelnemen zijn er niet om verandering teweeg te brengen, maar vooral om de status quo te handhaven. De basis van die status quo is wel van karakter veranderd. In de jaren negentig domi-

Activisten De rol van activisten en non-gouvernementele organisaties (NGO's) bij deze UNGASS zal groter zijn dan ooit tevoren. Bij de eerste twee edities stond de internationale drug reform beweging nog in de kinderschoenen. De VN diplomaten stonden ronduit vijandig tegenover NGO's en andere burgers die op zijn minst gehoord wilde worden. Die houding is stukje bij beetje verbeterd, dankzij het werk en doorzettingsvermogen van organisaties als ENCOD, IDPC en LEAP. Joep Oomen, coördinator van ENCOD, reist met een klein team naar New York: de ENCOD peace brigade. Een interview.

58

neerde de VS nog het debat met een krachtig pleidooi voor handhaving van het verbod, en durfde niemand openlijk te twijfelen aan de zin daarvan. Nu steeds meer landen openlijk gebruik, bezit en zelfs productie voor eigen gebruik gedecriminaliseerd hebben, is die status quo opgeschoven naar een soort stilzwijgende afspraak dat niemand openlijk aanstuurt op wijzi-

ging van de VN verdragen, maar ook niemand landen bekritiseert die de verdragen aan hun laars lappen.” ENCOD gaat met een klein team naar New York: wat zijn jullie plannen? “Elke VN top over drugsbeleid is een gelegenheid om een krachtig geluid vanuit de maatschappij te laten horen voor een eind aan de wereldoorlog tegen drugs. En om de VN op te roepen zich aan hun primaire taak te wijden: het bevorderen van vrede, volksgezondheid en het vreedzaam samenleven van mensen en culturen met respect voor de mensenrechten. De verdragen moeten zo worden aangepast dat ze niet langer gebruikt worden als rechtvaardiging om gebruikers en bonafide producenten en distributeurs te vervolgen. We organiseren nu een symbolische actie op 19 april, als de UNGASS begint, geïnspireerd door de rituelen van inheemse volkeren in Noord- en Zuid-Amerika, die Moeder Aarde inroepen om een speciale wens kracht bij te zetten. In dit geval: de wens dat de regeringsleiders hun gezond verstand gebruiken. Ook roepen we, onder de titel 'It's up to you, New York', op tot een manifestatie op 20 april, om samen het beroemde 420 moment te beleven. Beide acties vinden plaats op de Dag Hammarskjold Plaza, het plein voor het VN-gebouw.” De UNGASS2016 is bijeengeroepen door drie Zuid-Amerikaanse landen. Hoe belangrijk is de rol van dat continent? “Oorspronkelijk hebben de belangrijkste doorvoerlanden voor met name cocaïne naar de VS, Mexico, Colombia en Guatemala, opgeroepen tot deze UNGASS. De verwachting was dat zij, met steun van landen als Uru-


guay en Chili, zouden pleiten voor volledige herziening van de conventies. Met als argument dat zij vooral de lasten dragen van het internationale drugsbeleid dat door de VS en Europa is ontworpen. Inmiddels zit de toenmalige president van Guatemala in de cel wegens corruptie. Colombia heeft wel stappen aangekondigd om medicinale cannabis te legaliseren, maar gaat intussen vrolijk door met de gewelddadige uitroeiing van cocabladeren. En Mexico maakt geen aanstalten om de strijd tegen de drugskartels te vervangen door enige vorm van regulering, ook al heeft het Hooggerechtshof onlangs uitgesproken dat het verbod op cannabisteelt voor eigen gebruik ongrondwettelijk is. Uruguay en Chili zijn hard op weg gidslanden te worden op het gebied van cannabisregulering, maar ze zullen het niet van de daken schreeuwen. Ik verwacht dus vooral vage verklaringen waardoor de betrokken landen diplomatieke aanvaringen vermijden en toch hun eigen gang kunnen blijven gaan. Eigenlijk wat Nederland al sinds de jaren zeventig doet.” Verwacht je dat Nederland als EUvoorzitter een speciale rol gaat spelen? “Niet echt. Uit de antwoorden op Kamervragen over UNGASS blijkt dat de regering zich zal beperken tot weer een pleidooi voor harm reduction, de strategie om de schade die eventu-

eel met druggebruik gepaard gaat te beperken. Misschien gaat de regering er van uit dat een pleidooi voor harm reduction het hoogst haalbare gemeenschappelijk EU standpunt is. In elk geval doet ze nog altijd niets om de goede resultaten met het cannabisbeleid van de afgelopen decennia uit te dragen. Vergeleken met veel westerse landen zijn er in Nederland veel minder problemen rond cannabis, maar daarover zwijgt de regering in alle talen.”

#ProCannabisTeam Ook de Franse cannabis activist Kenzi Riboulet is weinig optimistisch over UNGASS 2016. Zelf erbij zijn zit er niet in; de Amerikaanse ambassade weigerde Kenzi en collega Farid Ghehioueche een visum. Toch proberen ze hun geluid door te laten klinken, met het #ProCannabisTeam, een coalitie van drie Franse NGO's. Riboulet: “Het #ProCannabisTeam is een ad hoc paraplu organisatie voor elke cannabisactivist die wil lobbyen bij de VN en die het mogelijk maakt om meer embedded actie te voeren binnen de griezelige instituties die het internationale drugs controle systeem leiden.” Het team was in maart aanwezig bij de voorbereidende VN vergaderingen voor de UNGASS in Wenen en presenteerde er een brochure over Canna-

bis Social Clubs, die inmiddels op de website staat van de UNODC (United Nations Office On Drugs and Crime). De tekst staat ook in drie talen op http://csc.faaat.net. “Hopelijk lukt het om de brochure in New York op tafel te krijgen, ook al zijn we er zelf niet fysiek bij.”

Unieke kans Een doorbraak verwacht Riboulet niet. “Maar het wordt wel een unieke kans om het publieke debat te voeren op internationaal niveau. De kans op echte verandering van het wereldwijde prohibitie systeem is heel klein; je hoeft maar naar de concept teksten te kijken die uit de voorbereidende vergaderingen komen. Maar in plaats van te zeggen: 'de veranderingen die wij willen komen er niet, dus we doen niks', proberen we dit moment, waarop de internationale gemeenschap praat over drugs, te benutten. We proberen onze speerpunten naar voren te brengen, gebaseerd op ethiek, fair trade, het niet uitsluiten van mensen die nu nog op de zwarte markt opereren en een regulering die niet leidt tot overcommercialisering van cannabis, maar een cultuur van kwaliteit bevordert. UNGASS zal de wereld niet veranderen, maar het is een unieke gelegenheid om politici en gewone burgers wereldwijd te pushen naar een meer open minded aanpak.”

Postuum interview Zoals jullie elders in dit blad kunnen lezen is Joep Oomen op 18 maart onverwacht overleden. Dit interview met hem, dat enkele weken voor zijn dood plaatsvond, is daarmee een postuum interview geworden.

Joep Oomen

59


2015 WINNAARS

Royal Queen Seeds Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 1ste prijs Medical (CBD): Euforia 3de prijs Medical (CBD): Medical Mass

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 1ste prijs Autoflowers: Blue Shark auto 1ste prijs Traditionele Hasj: Moroccan Enemy of the State 2de prijs Hydro: Lady Cane x Sour Diesel

Paradise Seeds www.paradise-seeds.com 3de prijs Haze Hydro: Atomical Haze

Dutch Passion Seed Company Seed Shop: Grote Gracht 40 6211 SX Maastricht Online Seed Shop: www.dutch-passion.nl 3de prijs Bio: Orange Hill Special


Kera Seeds www.keraseeds.com 1ste prijs Haze Bio: A.M.G. Haze 3de prijs Autoflowers: Amnesia Auto

Coffeeshop Regine Gedempte oudegracht 28 2011 GR Haarlem www.reginehaarlem.nl 3de prijs Haze Bio: Amazing Haze

Maastricht 1ste prijs Kush soorten: OG Kush (by Sumo Seeds)

Highlife cup winnaar 2015 OG Kush (by Sumo Seeds) Sensi Seeds www.sensiseeds.com 2de prijs Bio: Super Skunk

www.sumoseeds.nl

Coffeeshop ‘t Bunkertje Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1ste prijs Hydro: White Widow 1ste prijs Haze Hydro: Silver Haze 3de prijs Traditionele Hasj: King Hassan

Coffeeshop Missouri Hoogbrugstraat 31 6221 CN Maastricht Mississippi Wilhelminakade 6211 AE Maastricht 2de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze 3de prijs Hydro: Buddha Cheese

1ste prijs Bio: Star Bud 2de prijs Haze Bio: Silver Haze


Logboek VOC maart/april 2016

Eerste namen Cannabis Bevrijdingsdag 2016 Achtste editie op 12 juni in het Flevopark in Amsterdam Voor de achtste keer op rij vindt op zondag 12 juni Cannabis Bevrijdingsdag plaats, het gratis toegankelijke protestival van het VOC. Locatie is opnieuw het wonderschone Flevopark in Amsterdam. In dit logboek de eerste artiesten, sprekers en speciale attracties...

Cannabis Bevrijdingsdag wordt elk jaar weer wat groter en daarmee groeit ook de voorbereidingstijd. Al in november begint het productieteam met de planning, de samen-

Dramali

stelling van de longlist met artiesten en sprekers en de gesprekken met sponsors en partners. Dankzij deze ondernemers kunnen we Cannabis Bevrijdingsdag gratis toegankelijk houden en toch een sterk programma presenteren. Voor deze achtste editie heeft Sensi Seeds het stokje als hoofdsponsor overgenomen van Dutch Passion. Official partners zijn dit jaar coffeeshopbond PCN, Canna, Othala/TheCoffeeshops.com, Hempflax, het Hash, Marihuana & Hemp Museum en Dutch Passion.

scream: the first and last days of the war on drugs' publiceerde. Sindsdien geeft hij in de hele wereld lezingen en interviews over het failliet van de drugsoorlog. Hari is dit jaar spreker op Cannabis Bevrijdingsdag en deelnemer aan een paneldebat in de filmtent. Ook Nol van Schaik, coffeeshopondernemer te Haarlem en al ruim een kwart eeuw vooraan in de strijd voor fatsoenlijk cannabisbeleid, zal dit jaar spreken.

Muziek Muzikaal valt er dit jaar weer veel te genieten. Doorbrekend talent Iris Penning opent Cannabis Bevrijdingsdag en speelt nummers van haar pas verschenen album 'Spreken met suiker'. “Spinvis knikt instemmend, Ramses Shaffy en Maarten van Roozendaal zien van bovenaf dat het goed is. Koesteren die plaat”, jubelde muziekblad OOR. De Gronings-Afrikaanse forma-

Agenda 12 april Maandelijkse VOC vergadering, Bel Air, Breda. Vanaf 13.00 uur. 19-21 april UNGASS 2016: 'United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem', New York. Meer informatie oa op www.encod.org

tie Dramali mag hierna het Flevopark in hoger sferen brengen. Dramali is geformeerd rond de Malinese muzikale alleskunner Dra Diarra, die speelde met bands van wereldformaat als de Railband (met Salif Keita) en Zani Diabate’s Super Diataband.

Irie vibes De Utrechtse troubadour Jan van Piekeren maakt voor de tweede keer zijn opwachting op het hoofdpodium, met

Johann Hari Hij wilde vorig jaar al komen, maar had op Cannabis Bevrijdingsdag opnames voor een Ted Talk: Johann Hari, de Britse journalist die in 2015 het magistrale boek 'Chasing the Jan van Piekeren band

62


Iris Penning (Foto ThatPhotoGuy)

band én met zijn nieuwe single, die helemaal gaat over ons aller favoriete plant. Covenant Sound System uit Den Bosch zorgt opnieuw voor plenty irie vibes en onze resident DJ Skunkstar uit Oostenrijk deelt de Dj booth met de selectors van United Sounds Sound System uit Tilburg. Meer sprekers en artiesten, inclusief een spectaculaire headliner uit Engeland, worden in april bekend gemaakt. Houd de website www.cannabis-bevrijdingsdag.nl in de gaten, de Facebookpagina of Twitter: @cannabisdayams

meehelpen met het verspreiden van posters en flyers, liefst in Amsterdam en directe omgeving. Vanaf eind april kun je in het Cannabis College in Amsterdam en een aantal afhaalpunten in de rest van het land posters en flyers ophalen om te verspreiden in coffeeshops en te plakken op toegestane plakplaatsen. Cannabis en hennepge-

dertussen gestaag verder aan vergroten van het draagvlak voor regulering en uiteindelijk legalisering van cannabis. Meestal op de achtergrond; wie het naadje van de kous wil weten, is welkom op de maandelijkse VOC vergadering. Datum en plaats van de eerst volgende vergadering zijn altijd te vinden bij Agenda op de VOC-website. Tenslotte een oproep aan iedereen die de petitie voor Johan van Laarhoven nog niet heeft ondertekend: doe dat vandaag nog en deel de pagina via social media. Check www.justiceforjohan.nl

Primeurs We hebben een aantal primeurs in petto voor deze achtste editie. Zo verzorgt Mascotte vloei een tropische Chill Out op het veld, zodat je Cannabis Bevrijdingsdag vanuit een hangmat kunt beleven. Ook nieuw is 'GEDOOGD', een tentoonstelling over 40 jaar gedoogbeleid en cannabiscultuur. Het VOC gaat bovendien een nieuwe campagne lanceren rond thuisteelt, waaraan op dit moment nog hard wordt gewerkt. Wil je als vrijwilliger meehelpen op Cannabis Bevrijdingsdag, stuur dan een mailtje naar vrijwilligers@cannabisliberationday.org. Hier kun je je ook melden als je wil

Over het VOC Johann Hari

relateerde ondernemers en organisaties kunnen een kraam huren op de Hennepmarkt. Mail hiervoor naar market@cannabisliberationday.org

VOC lobbywerkgroep

Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) is een onafhankelijke, niet-commerciële stichting, opgericht na het eerste Cannabis Tribunaal in december 2008. Het VOC strijdt voor fatsoenlijk cannabisbeleid inclusief het recht op thuisteelt en tegen betutteling en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org twitter.com/@vocnederland

De VOC lobbywerkgroep werkt on-

63


8

e

Gratis!

12 juni 2016, Flevopark

Amsterdam

www.cannabis-bevrijdingsdag.nl

64


Xander van Soelen

“Geloof in jezelf” Xander van Soelen uit Ede is een opkomende stencilkunstenaar. Hij is een aantal jaar bezig met stencilkunst: “Sinds het najaar van 2015 ben ik hard blijven werken om elke maand wat nieuws uit te brengen. Wat vooral voor verandering zorgde is dat ik actief ben geworden op social media. Instagram werkt hier erg goed bij.” Tekst: Rob Tuinstra

Xander vervolgt: “ Ik merk dat de feedback die ik krijg van mensen over alle continenten voor mij erg meewerkt. De reacties die ik krijg zijn echt insane soms. Dit helpt mij enorm om gemotiveerd te blijven.”

Crew “Vanuit mijn tienerjaren in Ede was er altijd maar weinig te beleven qua cultuur voor jongeren, laat staan graffiti en dergelijke. Een legale muur is er nog steeds niet en de meeste mensen uit de scene zijn verhuisd of doen het niet meer op de straat. Vrienden van mij hadden een eigen crew, dat vond ik altijd heel tof om te zien. ’s Nachts de wekker zetten en dan de straat op, daar heb ik respect voor gekregen en dat inspireerde mij ook. Een van de jongens liet mij stencils zien en hoe je die kon maken met Photoshop. Dat pakte ik snel op en het bleek goed te werken.”

Blowen “Blowen doe ik regelmatig. Wel ben ik redelijk van de wiet afgestapt, omdat ik ‘s ochtends echt een uur nodig had om wakker te worden. Hasj vind ik heel lekker, en ik word er niet zo wazig van als van wiet. Vooral de mildere soorten zoals Afghaan en Polm vind ik lekker. Maar uiteindelijk probeer ik wel zoveel mogelijk soorten!”

Toekomst? “Ik ben een groentje in de scene, dus probeer ik op verschillende manieren contact te leggen met andere artiesten of street art evenementen.

In november stond ik in Amsterdam op een street art markt en daar kreeg ik veel positieve reacties. Stencilartiest Fake vertelde me dat het behalve doorzetten ook een kwestie is van geluk hebben. Dus ik doe wat ik kan, en hoop ooit bekender te worden.”

Muziek “Als geboren en getogen Edenaar bemoei ik mij sinds 6 jaar met de lokale popmuziek en cultuursector, vooral voor jongeren. Ondertussen heb ik een stichting met vrienden opgericht en organiseren we verschillende events in Ede en soms ook erbuiten, waarvan de bekendste projecten Deep Cutz en Poppodium Ede zijn. Na jaren overleg lijkt het erop dat wij in 2016 een gebouw krijgen in Ede Centrum, waarbij wij voor en met de jongeren uit Ede aan de slag gaan met cultuur en (pop) muziek. Heel spannend dus. Verder ben ik nog student Social Work aan de Hogeschool Utrecht, en studeer ik daar deze zomer af! Good times.”

Tot slot “Ik krijg vaak te horen van mensen dat ze het 'zo knap' vinden dat ik mezelf zo inzet voor anderen en heel divers bezig ben met mezelf ontwikkelen. Wat ik graag zou meegeven aan anderen is dat je je ideeën op moet schrijven voor je ze vergeet. Je krijgt ze niet voor niets. Hoop is een sterk wapen. Geloof in jezelf!”

www.instagram.com/ trendkill_stencils/ xandervsoelen@hotmail.com

65


Manu Moreau: wietcomedian Tekst: Karel Michiels | Foto’s: Fabio Giovacchini

Comedy en wiet: het is altijd een gouden combinatie geweest, vooral in de States. De meeste Amerikaanse stand-up comedians zijn niet vies van een blowtje en maken daar op het podium ook geen geheim van. In Vlaanderen profileert Manu Moreau zich nu als de eerste echte wietcomedian.

De vader van alle stand-up comedians, Lenny Bruce, kaartte het verbod op marihuana al regelmatig aan. Zelf

nomische kijkcijfers. De echte Beatles worden ook regelmatig gespot in de bekende club The Comedy Store,

het roken van cocaïne, de voorloper van crack. Maar over wiet heeft bij mijn weten geen comedian ooit één onvertogen woord gezegd. Integendeel: als één beroepsgroep de legalisering bespreekbaar heeft gemaakt, dan wel de Amerikaanse stand-up

Wiet en comedy: dat kan nooit tegenvallen. blowde hij niet, hij was verslaafd aan speed. Maar op het podium pleitte hij wel steevast voor de legalisering van marihuana. ‘Pot facilitates ideas and heightens sensations,' zei hij. 'I’ve got enough shit flying through my head without smoking it.’ Marihuana is sindsdien een vaste waarde in het Amerikaanse comedycircuit, en heeft zonder twijfel bijgedragen tot de opening en de verruiming van de geesten die volwassen, volwaardige humor mogelijk maken. ‘Alcohol destroys tissues which cannot be rebuilt,' sprak Bruce met kennis van zaken. 'It is toxic, and damages one of the most important organs in the body – one that cannot repair itself or be repaired – the liver. Whereas no form of cannabis sativa destroys any body tissue or harms the organs in any way.’

en met hen talloze agenten en managers op zoek naar nieuw komisch talent. ‘It’s like kind of being Jesus or Hitler,’ zei Steve Martin.

Robin Williams Met het geld arriveerde ook een nieuwe drug in de comedy scene, zij het dat wiet voor de meesten

66

Strijd gestreden? Chris Rock presenteerde dit jaar de Oscars en wordt beschouwd als de beste comedian van zijn generatie. Als hij iets zegt, wordt dat door miljoenen mensen gehoord en ernstig genomen. Nederlandse cabaretiers als Theo Maassen en Hans Teeuwen verhullen niet dat ze zelf graag blowen, maar maken er in het theater al lang geen punt meer van. Ze denken misschien dat de strijd gestreden is. Waarom zouden ze dat thema nog oprakelen in een land waar iedereen al lang overtuigd is, toch? Laat me gerust weten of andere Nederlandse comedians wel explicieter stelling nemen als het over wiet gaat, maar voorlopig blijf ik op mijn honger zitten.

The Year of Comedy 1978, in het milieu ook wel The Year of Comedy genoemd. Woody Allen wint vier Oscars met Annie Hall. Voor een komedie is dat een primeur, voor de filmindustrie het signaal om nog meer komieken naar Hollywood te halen. Er liggen miljoenencontracten klaar voor Steve Martin, Mel Brooks, Gene Wilder, Richard Pryor, Marty Feldman, Chevy Chase, Cheech & Chong en anderen. Robin Williams krijgt de hoofdrol in de maffe sitcom Mork & Mindy. Saturday Night Live, ‘The Beatles of comedy’, haalt astro-

comedians. En ze hoeven er niets eens grappen over te maken. 'Ook al heb ik twee dochters, ik ben helemaal voor de legalisering van wiet,' zei Chris Rock in een interview. 'We weten allemaal dat alcohol een veel groter probleem is.'

de drug of choice bleef. ‘Cocaine is God’s way of telling you that you’re making too much money,’ grapte wijlen Robin Williams ooit, zelf jarenlang verslaafd geweest aan coke en alcohol. Richard Pryor raakte in 1980 zwaar verbrand over het hele lichaam tijdens het freebasen,

Vlaanderen In Vlaanderen is het al niet veel beter. Ik ken wel een paar comedians die blowen, maar ze puren daar zelden grappen of sketches uit. Niemand die DE leefwereld van mensen als wij cool en geloofwaardig weet neer te zetten, niet met humor die


Lenny Bruce: No form of cannabis sativa destroys any body tissue or harms the organs in any way.

zich vrolijk maakt om ons zogenaamde stonede gedrag (ik noem dat het Cheech & Chong-syndroom) maar om de wereld zoals wij hem zien. Maar nu is er Manu Moreau. Ik zag hem bezig op een avond van Trekt Uw Plant, de Antwerpse social club, als voorprogramma van de Hollandse Belg Bas Birker, een van mijn favoriete comedians van het moment. Manu heeft het allemaal: de looks (denk aan de hoofdrolspeler in de cultserie Mr. Robot), het gedrag (soeverein en ontspannen), de flow (high en heerlijk helder), de verhalen (kleurrijk maar geloofwaardig) en de grappen, doordrongen van zelfkennis en - relativering.

Voorstelling Manu Moreau werkt aan een voorstelling met mijn boek 'Land van wiet en honing' als inspiratiebron. Comedy meets hiphop meets history meets street poetry: zoiets moet het worden. We zullen hem de komende maanden steeds vaker aan het werk zien om zijn werk te try-outen. Op de Belgische Cannabisbevrijdingsdag (14 mei in Antwerpen) staat Manu geprogrammeerd als MC, wat betekent dat hij daar verschillende korte sets zal doen en andere artiesten aankondigen. In elk geval een extra reden om te gaan en alvast in de stemming te komen voor de show die Manu Moreau na de zomer wil presenteren. Wiet en comedy: dat kan nooit tegenvallen.

67


Nu met Leatherface en Zenomorph

Door: redactie Highlife

Mortal Kombat XL is nu beschikbaar voor PS4 en Xbox One. Mortal Kombat XL biedt een uitgebreide versie van de bekroonde Mortal Kombat X, recent benoemd tot Fighting Game of the Year tijdens de 19e D.I.C.E. Awards en The Game Awards 2015. De game is ook benoemd tot Best Fighting Game in 2015 door Game Informer en IGN.

Mortal Kombat XL is ontwikkeld door NetherRealm Studios en biedt de ultieme Mortal Kombat X ervaring. Naast de hoofdgame bevat het alle content uit de originele Kombat Pack en Kombat Pack 2. Ű Gloednieuwe speelbare karakters; Leatherface uit The Texas Chainsaw Massacre horrorfilm serie en de Xenomorph uit Alien, samen met de terugkerende Mortal Kombat karakters Triborg en Bo’Rai Cho Ű Alle speelbare karakters uit de originele Mortal Kombat X Kombat

68

Pack: Predator, Jason Voorhees, Tremor en Tanya, ieder vergezeld door drie gethematiseerde skins Nieuwe Apocalypse Skin Pack Ű Eerder vrijgegeven content van Mortal Kombat X, zoals Goro, de Brazil Skin Pack, de Kold War Skin Pack, Samurai Skin Pack en Kold War Scorpion Skin

Bonus Als bonus voor Mortal Kombat XL kunnen spelers in het bezit van PlayStation4 of Xbox One en Mortal

Kombat X de nieuwe Medieval Skin Pack en nieuwe Pit Stage omgeving gratis downloaden. Deze omgeving is gebaseerd op de klassieke Mortal Kombat arena, met een specifieke Fatality. Spelers reeds in het bezit van Mortal Kombat X kunnen de Mortal Kombat XL Pack aanschaffen, met daarin content van zowel de originele Kombat Pack en Kombat Pack 2. Fans reeds in het bezit van de originele Kombat Pack kunnen de nieuwe gameplay ervaren door de aankoop van de Kombat Pack 2. Zowel de Mortal Kombat XL Pack en Kombat Pack 2 zijn nu beschikbaar in de PlayStationStore en via Xbox Live.TENTEMPIÉS

“Ik houd van mooie, goeie polms” Tekst: Arjan van Sorge | Foto’s: Sander Baks

Er zijn maar weinig mestizo bands in Nederland, maar wat we hebben is dan ook gelijk top. Het internationaal samengestelde TenTemPiés uit Amsterdam maakt een krachtig mengsel van latin rock, reggae, ska en zo nog wat, en heeft een gedegen live reputatie opgebouwd. Ze houden van drank en drugs op z’n tijd, en dat is in ieder geval niet als ze op tour zijn. Zanger/gitarist Maurino Alarcón legt uit waarom.

Maar eerst even voorstellen: TenTemPiés (vrij vertaald: ‘hou je staande’) wordt gevormd door acht muzikanten uit Nederland, Chili, Venezuela, Spanje en Duitsland. Bas, drums, percussie, gitaar en zang vormen sinds 2008 de basis, later kwamen daar nog trompet, trombone en saxofoon bij, en op toer doet er ook nog een toetsenist mee. “We komen uit de jazz, funk en rock en mijn roots liggen in de reggae, hiphop en folklore uit Latijns-Amerika. Die mix zoeken we ook op. Het moet niet al te mak-

harder aan. Wat je daar zegt en zingt is veel meer confronterend, omdat mensen die taal daar gewoon spreken, en veelal komt de context ook uit de Chileense en Latijns-Amerikaanse samenleving.”

Volledige macht “Je hebt heftige reacties, positief en negatief. Je wordt er voor het eerst in de essenties aangevallen op je tekst, of juist geloofd. Als je rechts bent in Latijns-Amerika is dat anders

We hebben een sound met een Amsterdamse attitude. We noemen het Damsko Mestizo en dat is ons eigen ding. kelijk zijn, we zoeken naar grappige dingetjes en bijzondere akkoordjes, in die zin zijn we uniek. En we komen uit Amsterdam en niet uit Barcelona zoals veel mestizo bands, we hebben een sound met een Amsterdamse attitude. We noemen het Damsko Mestizo en dat is ons eigen ding.”

dan hier, rechts gaat daar over lijken. Hier gaat het meer om het geld verdienen, en we kunnen zelfs de andere kant opkijken als het nodig is. Maar daar gaat het om volledige macht, om de heersende klasse; een VVD-er daar zou mild zijn. En het is er heel conservatief en christelijk.”

Hard aankomen

Focus krijgen

De band treedt vaak op in Nederland, maar heeft ook al wat andere Europese landen aangedaan, en Chili en China. Later dit jaar volgt er een Oostbloktoer. De vaak politieke teksten zijn belangrijk voor Maurino, die in Nederland in 1982 ter wereld kwam als kind van politieke vluchtelingen uit het Chili van dictator Pinochet. “Mijn teksten komen in Chili veel

Wis en waarachtig wordt er, zoals met de meeste mestizo bands, geblowd bij TenTemPiés, maar er zijn uitzonderingen. “Voordat ik ga spelen of als we op tour gaan doe ik het niet. Een week voor het spelen blow ik niet meer. Eventjes afkicken, en voor mezelf helemaal scherp zijn, het doet denken aan een bokser die helemaal droog gaat. Het is belangrijk voor me

70

om focus te krijgen en helemaal daar te zijn. In de periodes van het creatieve proces, als ik aan het schrijven ben, dan blow ik wel, en dan voornamelijk hasj. Mijn middelbare school heb ik stoned gehaald, ik weet niet hoe ik dat gedaan heb, ik weet er sowieso weinig meer van. Maar dat was dan vooral met wiet.”

Mezelf prikkelen “Op een gegeven moment moet het op een of andere manier wat minder impact hebben op je dagelijkse leven, en toen ben ik op hasj overgestapt. Maar ik ben niet iemand die overdag veel blowt. Ik ben iemand die na het eten een blowtje rookt. Ik houd ervan om een paar trekjes te nemen, de joint neer te leggen en z’n werk te laten doen. Ik houd ervan dat het me prikkelt in plaats van dat het me dood op de bank neerlegt. Ik doe het niet om te ontspannen, maar om mezelf te prikkelen, dat is voor mij belangrijk. Dat is ook hoe ik drank gebruik.”

Impuls gebruiken “Comazuipen probeer ik niet te doen, ik ben er mee bezig om dat goed tegen te gaan. Als je een of twee whisky’s drinkt en dan gaat fietsen, dan heb je er wat aan. Het is hetzelfde met een jointje, om te bedenken en om te spelen en als ik gitaar speel: twee, drie trekjes, ik pak mijn gitaar erbij en begin te schrijven. Maar als ik zes of zeven hijsjes neem, ga ik gewoon chillen. Ik houd ervan om die impuls te gebruiken om te schrijven.”

Tot resultaat komen “Een vriend van me werkt in een coffeeshop en die neemt altijd heel lek-


Optredens 2 april -

Burgerweeshuis, Deventer

29 april - De Spot, Middelburg 30 april - Podium Mozaïek, Amsterdam (met Akwasi) (check voor meer optredens de website)

71


kere hasj voor me mee. Ik houd van mooie, goeie polms. Het hoeft niet heel hard en heftig te zijn, maar smaakvol en lekker. Hij laat me wat proeven en dan is het meestal goed, hij snapt precies wat ik wil. Niet te sterk, want hij weet waarvoor het is. Dat is mooi. Wat het ook is, of het nou wiet, drank, een rondje lopen in het park, sport, een boek lezen of een documentaire zien is, als het iets is wat je prikkelt dan is het voor mij do whatever you do. Om tot het resultaat te komen dat je wilt bereiken. En het resultaat dat ik wil bereiken is veel goede nummers schrijven.”

Shinen Over de andere bandleden zegt Maurino dat sommigen blowen en anderen niet. “We hebben het allemaal gedaan en we doen het allemaal wel eens, maar het is vooral het moment. We hebben door de jaren heen met vallen en opstaan geleerd om wat dat betreft gedisciplineerd te zijn. Een week lang clean, water, vroeg opstaan, sporten. Maar iedereen op zijn eigen manier natuurlijk, de een gaat verder dan de ander. Er wordt in ieder geval van ze verwacht dat ze scherp zijn. Dat ze geen fouten maken omdat ze niet goed uitgerust zijn, of een kater hebben. Een bepaalde discipline is belangrijk! Je moet van het ene op het andere moment kunnen shinen. Je kan relaxen en chillen in de kleedkamer, je doet je gitaar om en stapt het podium op en dan moet je shinen, dan moet je het pakken, dan moet je het doen. En dat moet je iedere keer opbrengen.”

Terugdraaien Maurino is een voorstander van legalisering van drugs, van wiet. “Politiek is voor mij belangrijk, het is een aspect dat ook in de muziek naar voren komt. Met wat ze in Uruguay hebben gedaan, het echt legaliseren, hebben ze daar heel goede resultaten gehaald. En in Nederland zie je juist dat er eigenlijk steeds maar meer restricties komen. We gaan steeds meer naar een conservatieve maatschappij, maar dat is ook wel logisch na twaalf jaar rechts-conservatieve regeringen. Dat vind ik jammer, ik zou graag zien dat Nederland het helemaal legaliseert. Het gedoogbe-

72

leid is een goed begin geweest in de jaren zeventig, toen liepen ze voor, maar het had op een gegeven moment gelegaliseerd moeten worden, ze hebben de volgende stap niet gemaakt. Ze zijn het eerder aan het terugdraaien, voor mijn gevoel.”

Biowiet “Het is belangrijk om het bij de maffia weg te nemen, ik denk dat daar

veel te halen valt. Dat je controleert en reguleert en weet wat er wordt gedaan lijkt me logisch. Haal het weg bij ze! In Uruguay heeft de biologische wiet een grote opkomst gemaakt, mensen verbouwen hun eigen wiet, iedereen doet het en het is gewoon OK. En je kan het ook gewoon kopen. Mensen zijn legaal bezig in hun tuin en hebben mooie wietplanten, heel natuurlijk allemaal. Maar, toegegeven, je hebt er daar


het klimaat voor, dus dat scheelt een slok op een borrel.”

Lachkick high Toen Maurino begon met blowen was hij 16 jaar. “Dat was niet dagelijks, maar toen probeerde ik het voor het eerst, en zo rond mijn 18 begon ik het vaker te doen. Dan haalde je je wiet in de Bulldog of Abraxas, een beetje brutaal doen en faken dat je

je rijbewijs was vergeten. Toen had je alleen skunk en superskunk, het menu was gewoon twee dingetjes. Dat hoeft niet toch. Maar wat voor mij ook niet hoeft zijn al die chemische strings die ze tegenwoordig hebben, als ik nu wiet rook is het zo heftig. Terwijl, biologische wiet... Als ik in Chili ben en daar een pure wietjoint rook, met wiet die van daar komt, ben ik duizend keer higher dan als ik het hier haal. Puur natuur, met

een echte lachkick high, geweldig! En hier is het eerder een soort van stoned, zelfs al heb je een sativa.” www.tentempies.com

73


TREASURES Black Mass Regisseur: Scot Cooper Met: Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch

Bettina Rheims Uitgeverij Taschen www.taschen.nl

Uitgeverij Taschen heeft een reputatie hoog te houden met hun collectie van erotische boeken. Nu hebben ze met Bettina Rheims weer een nieuw pareltje aan hun bestand toegevoegd. Het gelijknamige boek laat ruim 500 foto’s van deze gerenommeerde topfotograaf zien. Het fotoboek bevat zowel artistiek als commercieel werk. Maar overal zie je de kunstzinnige handtekening van Bettina Rheims terug. In deze verzameling ontbreken ook modellen als Kate Moss, Madonna, Monica Bellucci, Claudia Schiffer en Naomi Campbell niet.

74

Whitey Bulger (Depp) is een Ierse gangster in Boston in de jaren zeventig. FBI-agent John Connolly (Edgerton) is samen met Bulger opgegroeid. Connolly stelt voor om samen te werken, om zo de (Italiaanse) maffia uit te schakelen. De slimme Bulger gebruikt dat om zelf op bloedige wijze de heerschappij over Boston te krijgen. Dat gaat lang goed, totdat Connolly het steeds moeilijker krijgt om het partnerschap met Bulger bij zijn bazen te verdedigen. Uitstekend en meedogenloos misdaaddrama. Een absolute aanrader.

MR. LIF Don’t Look Down (Mello Music Group)

Onder invloed van paddo’s zag Jeffrey Haynes uit Boston, Massachusetts zijn artiestennaam Mr. Lif voorbijkomen. We zijn nu wat jaren verder en de rapper is trippier, politieker en beter dan ooit. Begonnen op het alternatieve hiphoplabel Definitive Jux is Mr. Lif inmiddels uitgegroeid tot een van de meest interessante stemmen uit de US hiphop, en Don’t Look Down laat dat luid en duidelijk horen. Qua teksten neemt hij geen blad voor de mond, qua beats en productie steekt het album boven veel broeders en zusters uit. Futuristisch, eigenzinnig en diepgaand, maar ook met liefde, humor en hoop.


Geen tijd om te sterven Steve Cavanagh Uitgave: De Boekerij

Everest Regisseur: Baltasar Kormákur Met: Jason Clarke, Josh Brolin en Emily Watson

FLOX Homegrown (Underdog Records)

Dat er voor de (late) verfilming van het fantastische boek Into Thin Air van Jon Krakauer een IJslandse regisseur is uitgekozen, ligt wel voor de hand. Het ijzige klimaat rond de Himalaya zorgt daar wel voor. Net als in het boek gaat de film over de toenemende concurrentie van een aantal commerciële expedities naar de top van ’s werelds hoogste berg. Want er zijn verschillende reisorganisaties die dat aanbieden. Hoe dat totaal verkeerd afloopt zien we in dit ijzingwekkende overlevingsdrama. Krakauer zelf was niet te spreken over het eindresultaat: “Total bull.”

Eddie Flynn, een voormalig zwendelaar, is nu advocaat. Hij zwoer echter om nooit meer een rechtszaal te betreden. Maar dan wordt zijn dochter door de Russische maffia ontvoerd en krijgt hij een bom onder zijn kleren bevestigd. Eddie heeft 48 uur om zichzelf en zijn dochter te redden. Een thema dat altijd werkt: een tikkende bom als drive voor een pageturner. Ook wordt Eddie's verleden als crimineel leuk uitgewerkt. Natuurlijk is dit geen meesterwerk, maar het thema laat zich heerlijk weglezen. Veel vaart en goed voor een hele dag onafgebroken plezier.

Pak die schep, en ga aan de slag – zelf doen staat voorop bij de EngelsFranse producer, toaster en zanger Flox. Welkom in zijn tuintje! Behalve het uitdragen van de DIY boodschap doet-ie het uiteraard zelf ook allemaal eigenhandig, en dat resulteert in een volledig digitaal reggae album. Zwaar geworteld in de rootsreggae, maar dan elektronisch, zonder al te veel afbreuk te doen aan het warme, lome en skankende geluid van de voorgangers. Veel dub-invloeden en spacey uitstapjes, maar toch ook gewoon erg lekkere, pakkende liedjes die zo goed als zeker in vruchtbare aarde vallen. Toppertje!

75


Botox voor en tegen

''Jezelf mooi maken door: Marian Henderson.

Een academische opleiding voor botoxartsen? Is dat goed of is het een verspilling van overheidsgeld? Wat is botox eigenlijk en hoe gevaarlijk is het? Wie zijn de consumenten en waarom doen zij het? We duiken in de cosmetische wereld.

Wat wil het Erasmus MC? Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is botox in opmars. Aanvankelijk alleen voor rijke filmsterren en ijdele BN-ers. Daarna werd het steeds meer iets voor de gewone vrouw, die haar veroudering wilde uitstellen.

merknaam. Het gaat om het inspuiten van de stof Botuline Toxine, een giftige stof, die in zeer kleine hoeveelheden wordt gebruikt. Het is een eiwit, gemaakt door bacteriën, dat rechtstreeks in de spier wordt gespoten. Daar grijpt het in op de communicatie

tientallen jaren naar de kliniek om hun shotje te halen. Is het verslavend? In die zin zou je het verslavend kunnen noemen. Om het gewenste effect te bereiken, moet je steeds weer terugkomen voor een nieuwe behandeling. Maar je hebt niet méér van de stof nodig om dat effect te bereiken, zoals bij echte verslavingen het geval is. Sommige mensen zijn pathologisch

Om het gewenste effect te bereiken, moet je steeds weer terugkomen voor een nieuwe behandeling. De laatste jaren weten ook mannen steeds vaker de weg naar de botoxkliniek te vinden. Ze willen er in het bedrijfsleven fris en gezond uitzien of moeten van hun vrouw omdat ze zo'n moe gezicht hebben. Een inhaalslag. De vraag is enorm en daarom moet het aanbod meegroeien. In het Erasmus Medisch Centrum wil men dermatologen gaan opleiden om cosme-

tische behandelingen te doen. Tamar Nijsten: “Gebeuren gaat het toch. En als het gebeurt dan kun je er maar beter voor zorgen dat het zo goed mogelijk wordt gedaan. Wekelijks zit het complicatiespreekuur in het Erasmus MC vol met patiënten bij wie het grondig mis is gegaan.” Niet iedereen is het met dit plan eens, want de studie wordt met overheidsgeld betaald. Waren artsen van oorsprong niet bedoeld om mensen beter te maken? Dit is alleen ingrijpen in het uiterlijk. Een discussieonderwerp! Wat is botox? Wat is botox nu eigenlijk? Botox is een

76

tussen de spiervezels en de zenuwen. De spier wordt daardoor tijdelijk verlamd en kan dus niet langer die frons of dat kraaienpootje in stand houden. Daarmee verzachten de rimpels en soms verdwijnen ze zelfs geheel. Ook wordt de spieren afgeleerd om zich aan te spannen. Wat doe je ermee? Botox wordt cosmetisch gebruikt om voorhoofdsrimpels, fronsrimpels en kraaienpootjes te verminderen of verwijderen. Ook wordt met de spierverslappende werking migraine, tandenknarsen, overmatig zweten en spasmen bestreden. Als cosmetisch middel wordt het niet vergoed vanwege het ontbreken van een medische reden. Wel die behoefte van de cliënt om er fris en uitgerust en liefst enkele tientallen jaren jonger uit te zien. Helpt het? Meestal werkt het wel, maar zo'n 1 tot 2 procent van de mensen heeft antistoffen tegen botox, zodat het niks doet. Een botoxinjectie werkt na 2 tot 14 dagen. Daarna houdt de werking meestal een maand of drie aan. Er zijn individuele verschillen. Bij sommige mensen doet het zijn werk maar een maand, anderen kunnen er 6 maanden mee toe. Maar hoe dan ook is het tijdelijk. Sommige mensen gaan

ontevreden over hun lichaam. Ze menen dat er iets mee mis is en sparen kosten nog moeite om hun lijf te veranderen. Zulke mensen hebben meer aan een psychiater. Anderen hebben de positieve effecten van botox gezien en willen het op steeds meer plekken in hun gezicht toepassen. Het resultaat wordt er intussen meestal niet


kan lelijk uitpakken" fraaier op. Denk aan de onthutsende looks van Marijke Helwegen, die min of meer een barbiepop geworden is. Wat is het voordeel? Botox stelt je in staat om tot een 'maakbare schoonheid' te komen. De gewone veroudering wordt een halt toegeroepen met een glad gezicht. Die nare frons wordt weggewerkt, zoals bij Ronald de Boer. De bezitter van het gezicht voelt zich weer jong en fris en daarmee kan het wat doen voor je mentale conditie. En de nadelen? Botox blijft een giftige stof, die allerlei tijdelijke reacties kan geven, zoals uitslag, jeuk, een blauwe plek of een zwelling, een verharding, lichte hoofdpijn of een allergie. Toch komt dat niet zoveel voor. Meestal zie je niks na een behandeling, zodat het botoxen ook wel een lunchtime treatment wordt genoemd. Erger is het wanneer er teveel wordt ingespoten of op de verkeerde plaatsen. Dan kunnen wenkbrauwen of oogplooien gaan hangen, ontstaan er extra ongewenste rimpels of wordt het gezicht maskerachtig zonder veel emotionele uitdrukking. Ook is het kostbaar omdat de behandeling (zo tussen de 100 en 450 euro) steeds moet worden herhaald. Zijn er ook ingrijpende gevolgen? Volgens psycholoog Michael Lewis van de Cardiff University heeft het diepere gevolgen wanneer je je lachrimpels laat wegspuiten. Dan kunnen er geen blije signalen naar de hersenen worden gestuurd als we lachen, want lachen maakt ons juist blij. Botox kan dus effect hebben op ons gevoelsleven. Volgens onderzoekers van de Calgary University verslappen niet alleen de ingespoten spieren, maar heeft botox ook een verslappend effect op spieren die niet behandeld zijn. Daar gaat je wasbordje.

Wat zeggen de consumenten: “De ontvangst is een warm bad. Vriendelijk, direct op je gemak. Veel informatie. De artsen zijn zeer professioneel, de prijzen super. Zeer aan te bevelen.” “Zoveel goede berichten gehoord over botox bij deze kliniek. Nu zelf maar eens gegaan. Doe al jaren botox. Maar deze keer geen naald te voelen en na 1 dag zie ik al resultaat. Is al prachtig (frons). Maar kan alleen maar beter worden. Zo blij dat ik deze kliniek ontdekt heb.” Patricia Paay: “Als je het teveel doet, krijg je toch een soort plastic hoofd zonder enige uitdrukking. Een klein beetje helpt wel en kan mooi zijn.” Lydia klaagt op het web over een vermoeide sombere blik, omdat haar oogleden zijn gaan hangen. Mensen vragen haar of ze gehuild heeft. “Zouden mijn oogleden net zo lang blijven overhangen tot de botox in mijn voorhoofd is uitgewerkt? Alsjeblieft niet, zeg!” Jamie rapporteert: “Mensen moeten ophouden met botox en fillers en dergelijke. Ik doe dit al sinds mijn achttiende (fillers) en ik ben toch nooit tevreden. Nu ben ik 27 en begonnen met botox om mijn kaaklijn smaller te maken. Wat er voor gezorgd heeft dat ik niet meer normaal kan lachen. Mijn linker mondhoek hangt scheef, mijn

lachkuiltjes zijn weg en ik ben inderdaad bang dat mijn gezicht verslapt. Het is nu drie weken geleden. Ik mag alleen maar hopen dat dit nog goed komt en hopen dat ik dit nooit meer ga doen.” Mag iedereen botox toepassen? Vroeger werd het ook door schoonheidsspecialistes gedaan, maar tegenwoordig moet botox door een arts worden ingespoten. In de meeste gevallen is dit een basisarts die enkele cursussen heeft gevolgd op het gebied van cosmetische behandelingen. Ook moet hij geregistreerd staan bij de Nederlandse Vereniging voor Cosmetische Geneeskunde. Van een echte grondige specialisatie is dus geen sprake. En soms worden er ook dubieuze injectievloeistoffen gebruikt (Chinese botox). Bedrijven die dergelijke behandelingen geven moeten sedert 2015 verplicht een waarschuwing vermelden: ''Jezelf mooi maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.'' Doen die cursus? Een goede opleiding voor dermatologen op cosmetisch gebied zal het aantal cliënten verminderen bij wie het mis gaat. En daar is de gezondheidszorg mee gediend.

77


First Church of Cannabis viert eenjarig bestaan

‘Cannabis is ons sacrament’ Door: Rob Tuinstra

Naar eigen zeggen was het een aflevering van The Flintstones die Bill Levin ertoe bracht om in de Amerikaanse staat Indiana de First Church of Cannabis op te richten. Levin, die de functie van ‘Grand Poobah’ (de hoogste heilige functie binnen de kerk) bekleedt, heeft in ieder geval die term wel uit The Fintstones. Want in die Amerikaanse tekenfilmserie is dat de hoogst verkiesbare functie in De Orde van de Waterbuffel.

De First Church of Cannabis is officieel op 15 maart 2015 gesticht. Dat Levin zijn kerk in Indiana heeft gesticht, is niet voor niets, want deze Amerikaanse staat kent speciale wetten, waarin de vrijheid en erkenning van religies erkend worden. Het maandelijkse lidmaatschap van de kerk is overigens $4,20, wereldwijd een bekende code om een joint op te steken. Giften aan de kerk zijn aftrekbaar bij de Amerikaanse belastingdienst.

Heilige wiet De eerste dienst van de kerk vond onder grote mediabelangstelling plaats op 1 juli vorig jaar in Indianapolis. Vooral natuurlijk omdat Levin had aangekondigd dat er heilige wiet zou worden gerookt. Zover kwam het echter niet, omdat de lokale autoriteiten met juridische stappen hadden gedreigd. Leden van een nabijgelegen Christelijke kerk waren

78

wel aanwezig om te protesteren, evenals een grote politiemacht. Tevens had het lokale bestuur besloten om een permanente veiligheidscamera op een lantaarnpaal vlak voor de kerk te installeren. Dit om de openbare veiligheid te garanderen, aldus de gemeente.

‘Deity Dozen’ De kerk kent twaalf richtlijnen, de ‘Deity Dozen’. We noemen ze hier allemaal. 1 Wees geen klootzak. Behandel iedereen met liefde en als een gelijke 2 De dag begint met een lach op je gezicht 3 Help anderen waar je kan. Niet vanwege geld, maar omdat het nodig is 4 Je lichaam is je tempel. Vergiftig het niet met slecht voedsel 5 Maak geen misbruik van andere mensen

6

Begin nooit een gevecht. Stop ze alleen maar 7 Teel je eigen voedsel en heb je eigen vee. Verwelkom de natuur in je dagelijkse routine 8 Wees geen trol op internet. Respect anderen zonder te schelden 9 Besteed 10 minuten per dag aan nadenken over het leven op een rustige plaats 10 Bescherm hen die zichzelf niet kunnen beschermen 11 Lach veel. Deel humor. Heb plezier in je leven, wees positief 12 Cannabis, ‘the healing plant’, is ons sacrament. Het brengt ons dichter tot onszelf en anderen. Het is de bron van onze gezondheid en onze liefde. Het geneest ons van ziektes en depressies. We omhelzen cannabis met ons hart en geest, individueel en als groep

Mediahysterie Inmiddels heeft de kerk het eenjarig bestaan gevierd. Na de aanvankelijke mediahysterie is er verder relatief weinig rond de kerk gebeurd. Niet zo verwonderlijk natuurlijk, want het was en is uiteraard een geweldige grap die hilarisch gewerkt heeft. Maar dat de wereld meer religies als de First Church of Cannabis nodig heeft, staat voor mij als een paal boven water vast.


Den Haag Rotterdam

Arnhem

Den Haag

Rotterdam

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Pluto Nieuwe Binnenweg 54 3015 BB Rotterdam

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem www.coffeeshopupstairs.nl


Follow the Money

Intriges bij eco-kapitalisten Door: redactie Highlife

Aan de Deense kust wordt vlak bij een windmolenpark een lijk gevonden. Het gaat om een arbeider uit Oekraïne die omgekomen lijkt te zijn bij het onderhoud van de windmolens. De Deense politieinspecteur Mads wil er toch het fijne van weten.

Tegelijkertijd zien we de algemeen directeur Sander Sødergren van de groene multinational Energreen, eigenaar van het betreffende windmolenpark, op zijn fiets door het Financial District in London scheuren. Zijn bedrijf voorziet een einde aan alle fossiele energie en is in rap tempo een grote speler in de groene energiemarkt geworden. Een van zijn werknemers is de ambitieuze Claudia, die snel carrière maakt. En tot slot maken we in de eerste aflevering kennis met Nicky, een automonteur die in een vorig leven auto’s stal. Ook hij krijgt te maken met zaken die zich afspelen rond Energreen, wanneer een leidinggevende van het bedrijf autopech krijgt.

80

Verfrissend Follow the Money is een Deense serie die ons meeneemt in de wereld van de financiële criminaliteit, waar hebzucht en machtswellust overheersen. Verfrissend aan deze nieuwe tiendelige financiële thriller is dat de fraudeurs nu eens niet in de bankensector of op de beurs actief zijn, maar dat het gaat om mensen uit de milieuvriendelijke energiebranche. Dat geeft de serie extra cachet: eco-kapitalisten als nieuwe witteboordencriminaliteit is een origineel gegeven. Zij die claimen het goed voor te hebben met de aarde, zijn niet zo vies van bedrog en fraude. Dat geeft te denken.

Goede bekenden Zoals gebruikelijk bij de nieuwe lichting Scandinavische series zijn er kosten noch moeite gespaard om de reeks een hoge kwaliteit te geven. Veel van de acteurs die meespelen zijn inmiddels goede bekenden geworden, want je kent ze van andere series of films. In tegenstelling tot Amerikaanse of Britse misdaadseries wordt er veel aandacht aan de thuissituatie van de hoofdrolspelers besteed. Dat maakt de hoofdrolspelers menselijk. Mads zijn vrouw lijdt aan MS, en ook de anderen hebben zo hun eigen sores. Zorgen die er toe leiden dat sommigen de regels een beetje gaat buigen. Fraude is van alle tijden. Follow the Money geeft er een nieuwe draai aan. En succesvol, want inmiddels is er al een tweede seizoen in de maak.


Column

C-man

Beestachtige vluchtelingen Zelfs mij, naïeve Gutmensch, slaat de schrik om het hart nu 800 asielzoekers op nog geen 500 meter van mijn dementerende alleen wonende vader worden gehuisvest. Nu het vluchtelingenvraagstuk zo akelig dichtbij komt, mogen we niet vergeten dat Europa al jaren met oncontroleerbare immigratie te maken heeft.

Groot-Brittannië is het in het verborgene levende minihertje al tot een niet meer in te dammen plaag uitgegroeid. Hoewel van een massale kolonisering van de vaderlandse wouden nog geen sprake lijkt, ligt er al een gedetailleerd scenario klaar voor de radicale 'Endlösung' van deze knuffelbare exoot. Wat de vraag of een soort hier wel of niet thuishoort compliceert, is dat voorouders van het blafhert hier in lang vervlogen tijden hebben rondgestruind.

Amerikaanse rivierkreeft

Het gaat hier niet om mensen, maar om planten en dieren die ook in ons overvolle landje hun toevlucht hebben gezocht. Soms liften ze mee met zeeschepen, andere maken gebruik van kanalen die de stroomgebieden van verschillende rivieren met elkaar verbinden, weer andere trippelen in het holst van de nacht onze open grenzen over. Kunnen we wellicht iets leren van de vrijwel onopgemerkte komst van 'invasieve exoten', zoals zij in vakjargon heten? Passen de nieuwkomers zich aan? Zorgen ze voor problemen? Is Nederland nog wel Nederland?

Blafhert Al jaren hoop ik tijdens mijn fietstochten over de Veluwe een glimp op te vangen van het ongrijpbare blafhert, dat als bedreiging van onze nationale reeënbevolking wordt beschouwd. In

Voor een andere immigrant is het moeilijker warme gevoelens op te wekken. Dit dier jongt als kakkerlakken op speed, maar wat hem pas echt doodeng maakt is dat hij vrijwel onzichtbaar zijn territorium over heel Nederland (en Europa) verspreidt. Onlangs stond

Door deze kreeften gekoloniseerde poldersloten veranderen in naargeestige modderpoelen waar buiten de kreeft nauwelijks leven is. In plaats van zich uit te voeten te maken marcheerde de onuitgenodigde nieuwkomer onvervaard op mij af, de scharen strijdlustig geheven. Hoewel het beestje nog geen 15 cm lang was een beangstigende ervaring. Gelukkig is deze rivierkreeft goed vangbaar en weten hippe culi's zijn smaak op waarde te schatten.

Skunk En dan de skunk, het Noord-Amerikaanse stinkdier waar een legendarische cannabissoort (en coffeeshop) zijn naam aan te danken heeft. Enkele jaren geleden bleek zich op Nederlandse – pardon, Friese – bodem een levensvatbare gemeenschap van deze sympathieke stinkerds te hebben gevestigd. Buiten z'n penetrante geur is er werkelijk niets negatiefs over het beestje te zeggen. Met z'n markante zwart-wit tekening is het een bescheiden, zelfs wat sloom beestje dat niemand overlast bezorgt. Integendeel, hij maakt zich nuttig door zich voornamelijk met schadelijke insecten te voeden. Van de overige 'invasieve exoten' weet ik het nog zo net niet, maar de skunk wil ik met een variatie op Frank Boeijens gezongen pleidooi voor tolerantie in ieder geval van harte welkom heten. 'Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de geur van je hart.'

ik in een Amstelveense polder oog in oog met een Amerikaanse rivierkreeft, een hondsbrutaal schaaldier dat zich op het land met net zoveel bravoure manifesteert als in de Hollandsche binnenwateren, waar het enorme schade aan flora, fauna en oevers aanricht.

81


Advertentie index

Apollyon

51

Kera Seeds

Apollyon

69

Koopjeshal Oldeberkoop

69

60-61

Boerejongens de

60-61

Mik Mak

69

Bunkertje 't

60-61

Notos

69

Canna

84

Paradise Seeds

Coffeeshop Mississippi

60-61

Plagron

Coffeeshop Missouri

60-61

Pluto

Dinafem Seeds

51

60-61 2 79

Regine

60-61

Dutch Passion

9

Royal Queen Seeds

83

Dutch Passion

34-35

Royal Queen Seeds

60-61

Dutch Passion

60-61

Secu-Batt

55

Dutch Trimming Company

51

Sensi Seeds

Groene Start

55

Smartshop House of Smart

43

Grow Expert

69

Sweet Seeds

20

Herb Shop the

69

Sweet Seeds

25

Humboldt Seed Organization

15

Tournai Indoor

55

Hydrodjim

55

Upstairs

79

Hydroland

69

Zamnesia

43

Keldertje 't

69

Zamnesia

55

60-61

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

André Beckers, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Mike de Leede, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Senefelder Misset, Doetinchem


NEW

NEW


Dé oplossing voor groei en bloei

www.canna.nl


Articles inside

Follow the Money

1min
page 80

Church of Cannabis

2min
pages 78-79

NIEUW: Treasures

9min
pages 74-77

VOC Logboek

3min
pages 62-64

Games

2min
pages 68-69

Xander: “Geloof in jezelf”

2min
page 65

Manu Moreau: wietcomedian

4min
pages 66-67

Tentempies: Damsko Mestizo

7min
pages 70-73

Wat doet UNGASS?

8min
pages 58-61

Triple 9: keiharde actiethriller

3min
pages 56-57

Bijen en cannabis

1min
pages 54-55

High Gadgets

3min
pages 52-53

High, Low & Dirty

3min
pages 44-45

PGMCG met mediwietnieuws

6min
pages 40-41

Fat Heat: Hongaars tekentalent

4min
pages 46-49

Jayden gered door cannabis

2min
pages 50-51

Black Slate: old skool reggae

7min
pages 36-39

Mediwietkweker vrijgesproken

2min
page 31

Joep Oomen: 1961 - 2016. RIP

3min
page 30

Flash

14min
pages 7-11

Interview Tjalling van der Goot

6min
pages 16-17

Brievenrubriek

2min
pages 14-15

Stedin: Kat- en muisspel

2min
page 21

Justitie rekent teveel

6min
pages 18-20

To vape or not to vape

6min
pages 26-29

Nicole Maalsté

2min
page 6

High Weirdness

2min
page 13
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.