High Life NL 13-06

Page 1

#06-2013 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Stadsstranden Urban beach is hip

Interview Marc Josemans De slag om Maastricht

MC Melodee

"HET MOET IN BALANS ZIJN"


Silver Haze® De legendarische sativa. Bekerwinnaar 1989.

S

e

t

t

i

n

g

t

®

®

h

e

S

t

a

n

d

a

r

d

S

i

n

c

e

Meer weten over deze strain? Ga direkt naar onze productpagina ! ‘De Sensi Seed Bank is de meest uitgebreide cannabiszaadbank ter wereld en het is, vanuit medisch oogpunt gezien, essentieel dat zij blijft functioneren en behouden blijft. Het is zoals met het behoud van het regenwoud want we weten dat er potentiële geneesmiddelen zijn die niet vernietigd mogen worden.’

Dr. Lester Grinspoon (december 1996)

1

9

8

5

!


Optimist Het heeft even geduurd, maar na een ijskoude lente is het inmiddels zomer. De kleine buitenkwekers zijn volop bezig met de verzorging van hun geliefde cannabisplant, en de terrassen van de Nederlandse coffeeshops zitten vol met binnen- en buitenlandse tevreden rokers.

Of dat ook in het zuiden het geval zal zijn, is als ik deze tekst schrijf nog niet helemaal duidelijk. Maar ik ben een optimist en ga er van uit dat ook in Limburg uiteindelijk het gezond verstand gaat zegevieren en we samen met onze Belgische en Duitse buren met een jointje van de zomerzon mogen genieten. Over de zomerzon gesproken, in dit nummer geven we een aantal tips voor hippe stadsstranden

bij jou in de buurt. Omdat het fenomeen stadsstrand inmiddels erg populair is geworden, konden we niet alle Urban Beaches voor jullie op een rij zetten, maar we geven wel aan via welke site je een coole beachparty op het spoor kunt komen. Enne, jullie weten zelf toch ook wel de goeie plekken? Natuurlijk houden we je verder op de hoogte over het laatste cannabisnieuws. We gaan opnieuw in op de plannen om bij wijze van proef legaal wiet te kweken. Er zijn al diverse modellen bedacht om zoiets te doen. In dit nummer zetten we een aantal van die plannen op een

rijtje. Verder spraken we met Marc Josemans, de eigenaar van coffeeshop Easy Going in Maastricht, die ook namens 13 van de 14 coffeeshops daar in overleg is met de lokale overheid. Maastricht is een van de laatste gemeentes waar ze nog moeilijk doen over de wietpas. De strijd daar is hard, mede door het optreden van VVD-burgemeester Onno Hoes, die meer bezig is met coffeeshop-pesten dan de aanpak van de criminele en brutale straatdealers, die zijn op-

gedoken na de introductie van de wietpas. Veel inwoners van Maastricht zijn zijn warrige beleid daarom meer dan zat. Natuurlijk besteden we in dit nummer ook aandacht aan veel andere zaken. We spraken met MC Melodee en DJ Stickybuds, graffitikunstenaar Roy Schreuder, en niemand minder dan de wereldberoemde misdaadauteur David Baldacci, die al meer dan 100 miljoen boeken verkocht. En die Baldacci is op en top zomerliteratuur. Net als deze Highlife natuurlijk! Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen. De uitgever heeft getracht alle rechthebbenden op copyright van foto-en/of beeldmateriaal te bereiken. Zij die desondanks menen aanspraak te kunnen maken op deze rechten, kunnen zich tot de uitgever wenden.

3


plagron.com open 24/7.

pass it on!

Tips & tricks vind je op onze website www.plagron.com


INDEX

06 13

FEATURES: De slag om Maastricht MC Melodee: Engelstalige hiphop Stickybuds: Iedereen kan een DJ zijn Grafittikunstenaar Roy Schreuder Gemeenten willen proef wietkweek Hippe stadsstranden Legalize!: de zin en onzin van drugs Overvallen tijdens je vakantie Guiter Hero Annie Leung David Baldacci: 100 miljoen boeken VOC Logboek Sterren met een hart voor dieren

18 20 26 30 36 42 46 56 62 68 70 78

18

20

GROENE ZAKEN Night Queen (Dutch Passion) Review Huis & Tuin Centrum Review Paradisorum

64 74 75

26

RUBRIEKEN:

42

Nicole Maalsté Flash André Beckers Brievenrubriek High Weirdness Suicide Girl Muziek terwijl u blowt High Gadgets Spannende boeken Games Grabbelton C Man

6 7 10 11 17 40 50 52 66 72 80 81

62

EN VERDER: Buitenlanders in de coffeeshop? Cannabis Filmfestival Seminar Growshopwet www.cannabis.info Stoner Kebab Puerto Rico wil legaliseren

24 48 49 65 76 77

78 En nog veel meer...

5


Column

Nicole Maalsté

Blowen voor de flow Het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) heeft de drempelwaarde van cannabis verhoogd bij dopingtests. Tot voor kort werden sporters positief getest bij 15 nanogram THC per milliliter in hun urine. Dat is nu verhoogd naar 150 nanogram per milliliter. De WADA denkt dat daardoor het aantal overtredingen op basis van cannabisgebruik sterk zal afnemen. Met de nieuwe drempelwaarde richt WADA zich vooral op het opsporen van cannabisgebruik tijdens de wedstrijd.

Het was maar een klein berichtje, maar het kan verstrekkende gevolgen hebben voor sporters die af en toe een jointje roken. Het zou ook eens tijd worden. Hoeveel sporters zouden hiermee al de mist zijn ingegaan? Op de website van de Nederlandse dopingautoriteit staat dat een op de vier

bureau niet tot een overschrijding van de limiet leiden. Dat wordt niet als een geldig excuus geaccepteerd.

sante gedachte. Maar als ik de nadelen daar tegenover zet, vraag ik mij of er geen betere alternatieven zijn om als sporter in zo’n flow te komen…. Ik kan me voorstellen dat je je onder invloed van cannabis misschien ook wel gaat afvragen waarom je überhaupt zo’n prestatie zou moeten leveren. Wat de zin ervan is en zo….

‘Spirit of Sport’

Rolmodellen

Eigenlijk is het sowieso vreemd dat wiet als doping wordt gezien. Klimmers en snowboarders willen van oudsher regelmatig

Voor de dopingautoriteit lijkt het verlangen om topsporters rolmodellen te laten zijn de voornaamste reden om cannabis op de

Eigenlijk is het sowieso vreemd dat wiet als doping wordt gezien. dopingovertredingen het gevolg is van cannabisgebruik. Blowen is buiten de wedstrijd in principe toegestaan, maar

de sporen daarvan kunnen nog heel lang zichtbaar zijn in urine. Daarom raadt de dopingautoriteit het roken van cannabis af. En meeroken kan volgens het doping-

6

een jointje roken. Dat hoort een beetje bij het scenetje. Ik kan zo gauw geen sport bedenken waarbij de prestaties verbeteren door cannabisgebruik. Misschien schaken. Maar dat is geen Olympische sport. In de spelregels van WADA is te lezen dat een stof op de dopinglijst kan komen als deze prestatiebevorderend werkt en schadelijk is voor de gezondheid. Maar ook wanneer het gebruik ervan in strijd is met de ‘spirit of sport’. De essentie van de Olympische gedachte is dat sport op een eerlijke manier wordt bedreven. Dat verklaart nog steeds niet waarom cannabis op die lijst staat. De dopingautoriteit schrijft terecht dat een trage reactietijd, verminderde concentratie en lichaamscoordinatie en het minder goed inschatten van risico’s, niet bepaald garant staan voor topprestaties. En roken bevordert de conditie ook niet echt. Wat wel een voordeel zou kunnen zijn is dat cannabis een sporter helpt om in een ‘flow’ te komen. “De fel begeerde toestand waarin alle handelingen als vanzelf lijken te gebeuren. Alles klopt en lukt. De sporter voelt geen vermoeidheid meer en stijgt boven zichzelf en zijn/haar tegenstanders uit”. Interes-

‘verboden lijst’ te plaatsen. De sporthelden van de jeugd moeten geen blowende, snuivende of dronken losers zijn. Zwemlegende Michael Phelps (goed voor veertien gouden Olympische medailles) werd ooit drie maanden geschorst omdat een Britse krant een foto van hem publiceerde lurkend aan een wietpijp. Zijn reclamecontract met een cornflakesbakker werd onmiddellijk beëindigd. Er zijn nog wel enkele markante doping issues. Zo werd de Zweed Hans-Gunnar Liljenwall als eerste sporter ooit betrapt op het gebruik van alcohol. Voorafgaand aan het onderdeel pistoolschieten bij de vijfkamp had hij een pintje gevat voor de zenuwen. Het resultaat was dat het hele Zweedse team werd gediskwalificeerd. En de Amerikaanse wielrenner Alexi Grewal werd in 1992 betrapt op het gebruik van morfine. Hij at regelmatig muffins met maanzaad als ontbijt. Nader onderzoek bleek dat het eten van maanzaadmuffins inderdaad de dopingsensors rood doet gloeien en de wielrenner ging vrijuit. De moraal van dit verhaal: bezint eer ge aan de start verschijnt.


Toeristen blijven welkom In tweederde van de coffeeshops blijven toeristen welkom. In de praktijk blijkt dat veel gemeenten het ingezetenencriterium niet handhaven uit vrees voor overlast en illegale (straat)handel. Het ingezetenencriterium wordt ervaren als een papieren tijger en symboolmaatregel. Dit blijkt uit een inventarisatie over de handhaving van het ingezetenencriterium onder coffeeshopondernemers van Stichting Epicurus Foundation. De overlast door straathandel is – zoals verwacht – overal in het land gestegen.

FLASH Duitse deelstaten willen dezelfde gedoogregels Verschillende Duitse deelstaten zijn van plan om de regels rond het bezit van cannabis meer op elkaar af te stemmen. Het bezit van wiet is in Duitsland officieel verboden, maar het bezit van kleine hoeveelheden voor eigen gebruik wordt gedoogd. En dat verschilt per deelstaat. Zo mag je in veel deelstaten tot zes gram wiet op zak hebben, maar is dat in Rheinland-Pfalz en Nordrhein-Westfalen zeven gram, en in Berlijn zelfs 15 gram. Het is nog niet bekend hoe een gezamenlijk beleid er uit gaat zien.

CDA wil inzet leger tegen drugsoverlast Bij het CDA zijn ze de weg een beetje kwijt. CDATweede Kamerlid Peter Oskam stelde in mei namelijk voor om het leger tegen de overlast van straatdealers in Maastricht in te zetten. Een ander geluid vind je bij 29 CDA-leden. In een verklaring heeft deze zelfverklaarde Gideonsbende voorgesteld om in te stemmen met een regulering van de achterdeur van de coffeeshop. Ook eisen zij zo spoedig mogelijk een evaluatie van de wietpas, omdat deze ‘helaas belangrijke nadelen heeft’.

Michelin-wiet De Amerikaanse acteur Patrick Dempsey is tevens eigenaar van het bedrijf Global Baristas LCC, een keten die coffeeshops in handen heeft. En dan bedoelen we coffeeshops waar vooral koffie verkocht wordt. Maar Dempsey stelde onlangs in een interview graag een stapje verder te willen gaan: “Koffie is een gelegaliseerde drug. Maar voor mij zou een volgende stap kunnen zijn om ook marihuana in mijn coffeeshops te verkopen, zodra die drugs legaal is. Je kunt het op een prachtige manier gaan introduceren. Met bijvoorbeeld een soort Michelin-systeem.”

7


Arrestatie door gestolen iPad De smartphone lijkt steeds meer op een multifunctioneel elektronisch Zwitsers zakmes. Voor je het weet is je hele leven op een minuscuul geheugenkaartje vastgelegd, en dat is niet altijd handig als je elektronische steun en toeverlaat in verkeerde handen valt. Toen de gestolen iPhone van de Nieuw-Zeelander Michal John Nicholas door de politie werd teruggevonden, maakte de vreugde al snel plaats voor spijt. Nicholas had namelijk een paar foto's op zijn iPhone waarop hij trots poseert tussen enkele cannabisplanten. Hij verklaarde zichzelf samen met zijn twee miezerige plantjes te hebben gefotografeerd omdat hij niet kon geloven dat de plantjes het zo goed deden bij iemand zonder groene vingers. Dat moet de rechter hebben vertederd, want hij kwam er vanaf met een taakstraf van 80 uur.

FLASH Opstel na 1 kilo wiet De 32-jarige Brit Terry Benett was betrapt op het bezit van een kilo wiet, die zoals hij zelf schuldbewust toegaf bestemd was om te worden verkocht. Benett, die twee kinderen heeft en nog bij zijn moeder woont, werd aanvankelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar, aangevuld met 240 uur dienstverlening. Maar nadat de voormalige loodgieter de rechter had weten te overtuigen dat hij de taakstraf vanwege een bij het snowboarden geblesseerde schouder onmogelijk kon uitvoeren, bedacht de rechter een creatieve oplossing: vier maanden huisarrest van acht uur 's avonds tot acht uur 's morgens en het schrijven van een opstel, waarin Benett in 5000 woorden de gevaren van cannabis moet beschrijven.

Zweedse douane kweekt Een paar Zweedse douanemedewerkers die worden beschuldigd van het kweken van cannabis, beweren dat hun activiteiten uitsluitend werden gemotiveerd door nieuwsgierigheid. Volgens een artikel in de Helsingborg Dagbladet verzorgden de twee grensbewakers enkele planten die ze op een verloren hoekje van het douaneterrein hadden geplant. Beide heren werden gerapporteerd wegens professioneel wangedrag. “Maar er bestaan ook verdenkingen dat het hier om een serieus narcoticamisdrijf gaat”, aldus openbaar aanklager Mats Eriksson. Volgens de mannen verzorgden ze hun plantjes uitsluitend om er achter te komen hoe snel die groeiden. Hoewel de twee op non-actief zijn gesteld en hun sleutels hebben moeten inleveren, is nog onduidelijk of ze hun baan definitief kwijt zijn.

8

Een jaar voor een joint Ontspannen met een jointje is voor de 18-jarige George NJoroge Chege net zo normaal als voor miljoenen anderen overal ter wereld. Helaas deed Chege dat in Kenia, waar hij net halverwege zijn jointje was toen hij een paar dienders zag langslopen. Chega raakte in paniek, en in plaats van het rokertje onopvallend op de grond te laten vallen zette hij het op een lopen. Niet slim, want dat is voor politieagenten overal ter wereld de trigger om de achtervolging in te zetten. Nadat hij voor de rechter was voorgeleid, legde die hem een boete van 20.000 Keniaanse shilling op. Dat is het op zich niet onoverkomelijk lijkende bedrag van zo'n 180 euro, maar in Kenya het equivalent van drie maanden minimumloon. Omdat de onfortuinlijke jongen zoveel geld niet had, moet hij nu een jaar de gevangenis in.Column

André Beckers

Limburgse coffeeshophouders komen in opstand Op 25 april 2013 vernietigde de rechtbank Limburg het besluit van burgemeester Onno Hoes van 8 mei 2012. Bij dat besluit had hij coffeeshop Easy Going voor de duur van 1 maand gesloten wegens de verkoop van cannabis aan buitenlanders.

De rechtbank Limburg toetste het coffeeshopbeleid van burgemeester Hoes aan artikel 1 van het Twaalfde Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechtbank kwam vervolgens tot de conclusie dat burgemeester Hoes de sluiting van de coffeeshop niet voldoende had

Discriminatie Met die wetenschap kunnen de burgemeesters in Zuid-Nederland het indirecte onderscheid op basis van nationaliteit niet langer rechtvaardigen. De discriminatie die met het ingezetenen criterium gepaard gaat, heeft overlast veroorzaakt. De straathandel floreert in het zuiden. De stroom misdaadgelden droogt door dit ondoordacht beleid niet op, maar zwelt aan. Het ingezetenencriterium heeft de criminaliteit per saldo vergroot. De buitenlanders die blijven kiezen voor het bezoek aan een gedoogde coffeeshop zijn boven de grote rivieren nog steeds welkom. De achterdeur van de Nederlandse coffeeshops is daardoor per saldo niet minder omvangrijk dan voor invoering van het gewijzigde gedoogcriterium.

Geen wet

gemotiveerd. Met het simpelweg napraten van partijgenoot Opstelten had burgemeester Hoes niet in voldoende mate gemotiveerd waarom een minder vergaande maatregel dan toepassing van het ingezetenen-criterium niet mogelijk zou zijn. De boodschap lijkt helder. Je mag onder zeer bijzondere omstandigheden als uiterste middel best onderscheid maken tussen burgers, maar dat moet je dan wel verdomde goed motiveren.

10

De simpele stelling dat de burgemeester nu eenmaal verplicht is de wet te handhaven gaat niet op. De Aanwijzing Opiumwet is immers geen zorgvuldig tot stand gekomen wet, maar een eenvoudige door politieke keuzes ingegeven beleidsregel. Burgemeester Bruls van Nijmegen liet zich als burgemeester van Venlo de wet voorschrijven door het Openbaar ministerie. Als burgemeester van Nijmegen koos hij na korte tijd van handhaven in het belang van de openbare orde voor een andere koers. Duitsers zijn in Nijmegen opnieuw welkom in de coffeeshops. De burgemeester van Doetinchem deed hetzelfde. Burgemeesters die het ingezetenen criterium niet langer willen handhaven, kunnen verwijzen naar de uitspraak van de rechtbank te Breda van 17 januari 2013. Uit die uitspraak blijkt namelijk dat bur-

gemeesters niet verplicht zijn het beleid van justitie over te nemen. Dat was een domper voor minister Opstelten, zodat hij tegen die uitspraak als belanghebbende zelf hoger beroep instelde. Hij heeft de landsadvocaat de opdracht gegeven om op kosten van de belastingbetaler recht te praten wat uiterst krom is.

Politiemacht De grote steden lieten van meet af aan al duidelijk weten geen buitenlanders te zullen weren uit de coffeeshops. In grenssteden zoals Nijmegen, Winterswijk, Ulft, Doetinchem en Enschede zijn buitenlanders ook nog steeds welkom in de coffeeshops. Het Openbaar Ministerie onderneemt daar niets tegen. Nergens worden coffeeshophouders voor de strafrechter gedaagd vanwege de verkoop van cannabis aan buitenlanders. Burgemeesters kunnen met deze wetenschap niet meer met droge ogen beweren dat zij een plicht tot handhaven hebben. In Maastricht stuurde burgemeester Hoes een politiemacht af op de coffeeshops die vanaf 5 mei 2013 weer aan buitenlanders verkopen. Over dit massale politieoptreden zijn Kamervragen gesteld. Terwijl tientallen agenten de coffeeshops sloten, vierden straatdealers voor het oog van de camera feest. Van die genante beelden moet burgemeester Hoes wakker hebben gelegen. In de meeste andere Limburgse coffeeshopgemeenten tonen de coffeeshophouders zich solidair. Ook in Kerkrade, Sittard, Geleen, Heerlen en Roermond gingen de deuren weer open voor buitenlanders. Door deze acties worden burgemeesters en Officieren van Justitie gedwongen hun kaarten op tafel te leggen. Waar zal dit toe leiden? André Beckers Advocaat te Sittard


BRIEVEN HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam redactie@highlife.nl

Drones es Het is meer dan terecht dat jullie over drones hebben geschreven. We worden steeds vaker bespioneerd, zonder dat we daar zelf weet van hebben. Wisten jullie dat Nederland percentueel gezien het land is waar de meeste telefoons wordenn afgeluisterd? Bijna niemand hoor je daarover, want iedereen en denkt dat het niet erg is om een beetje privacy in te leveren, en, als daarmee je veiligheid wordt gewaarborgd. Maar dat laatste ste is steeds meer de vraag... Kijk maar naar Maastricht, waarr ze de politie liever inzetten om coffeeshops het leven zuur te maken, aken, dan om die criminele straatdealers aan te pakken.

Bart

Gelukkig komt de discussie rond het gebruik van drones langzaam ngzaam op gang. En wat de situatie in Maastricht betreft; lees in dit nummer het interview met Marc Josemans van coffeeshop Easy asy Going over de situatie in Maastricht.;

Gemeentewiet? Ik begrijp er niks meer van. Terwijl ze hier in mijn woonplaats Rotterdam nog steeds doorgaan met het oprollen van wietkwekerijen, vertelt de burgemeester dat hij graag een proef met het legaal kweken van cannabis wil beginnen. Wie is hier nu gek? Dit is toch niet uit te leggen aan al die arme hobbykwekers die een bezoek van de blauwe arm krijgen? Kan dat gedonder niet eens afgelopen zijn? Laat iedereen gewoon vijf planten kweken. Binnen of buiten, gedoogd of gelegaliseerd. Ik word zo moe van deze discussie. Ik kweek al 10 jaar (gelukkig in mijn eigen koophuis), maar het schiet allemaal niet echt op.

Jean

In dit nummer zetten we een aantal plannen voor experimenten met de kweek van cannabis op een rijtje. Er zijn verschillende modellen voor verschillende gemeenten. Zelf blijven wij hoopvol. Uiteindelijk zal wiet legaal (of gedoogd) gekweekt gaan worden in Nederland. Het is een kwestie van tijd. En lange adem. Heel lange adem, geven we toe...

Vage vagina Ik kwam niet meer bij nadat ik in het vorige nummer las over die vage vagina. Waar kan ik dit maffe Japanse ding bestellen, want ik zou dit graag aan mijn zwager op zijn verjaardag willen geven.

Zelda

Check de website www.kanojotoys.com. Er gaat een wereld voor je open...

Patatje Coffeeshop In mei stond een artikel over patat met wietsaus in Highlife. Jullie redacteur was niet zo te spreken over deze saus. Desondanks namen we zelf afgelopen week de proef op de som, en we moeten zeggen, we zijn het totaal niet met hem eens. Wij vonden die wietsaus namelijk heel erg lekker. Maar ja, smaken verschillen, zo is het nu eenmaal. We raden in ieder geval alle lezers aan om zelf die saus te proberen. Wij likten onze vingers er bij af.

Johan en Ilse

We geven deze tip graag door.

11


Rihanna viert 420 Rihanna steekt niet onder stoelen en banken dat ze graag een jointje rookt. Ook op 20 april, inmiddels uitgegroeid tot een internationale cannabisdag, deelde ze haar liefde voor cannabis met haar fans en de rest van de wereld. Op Twitter plaatste ze een foto waarop ze een jointje opsteekt. Let ook op de enorme wiettaart, die ze van fans kreeg.

FLASH Cannabislolly’s op de markt Elke zaterdag vindt in Amsterdam op de Noordermarkt een populaire markt plaats, waar vele duizenden Amsterdammers en bezoekers aan de hoofdstad graag komen. Je vindt er tal van biologische etenswaren, maar natuurlijk staan er ook veel marktlui met tweedehands artikelen waar je lekker tussen kan snuffelen. Tijdens een van ons laatste bezoekjes zagen we deze cannabislolly’s, die vooral veel bekijks van toeristen kregen.

Uit je dak Christian Delarosa uit Brooklyn (New York) dacht een wit voetje bij de politie te halen, door te melden dat op het dak van het pand waar hij conciërge is cannabis werd geteeld. Maar nadat de NYPD met groot vertoon van macht het pand was binnengevallen, bleek het niet om een clandestiene wietkwekerij te gaan, maar om een verzameling tomatenplantjes van een van de bewoners. Delarosa was zich van geen kwaad bewust: “Ik heb niet echt verstand van planten, maar zelfs de politie moest twee keer kijken voordat ze zagen dat het geen wiet was.” De wakkere conciërge heeft inmiddels de toegang tot het dak afgesloten: “Niemand heeft iets op dat dak te zoeken.”

12

Wietvarkens William von Schneidau is een slager uit Seattle die wel in is voor iets nieuws. Onlangs organiseerde hij samen met een veehouder een diner waarbij varkens werden opgepeuzeld, die deels waren vetgemest met wietbladeren. De innovatieve slager meldde eerder al eens varkensvlees te hebben geserveerd, waarbij de dieren wodka hadden gekregen. Dierenrechtenactivisten waren niet te spreken over deze publiciteitsstunt van de slager.


HIGH WEIRDNESS

Patent op ‘breastaurant’

Condoomportret

Het is ‘m gelukt. Doug Guller, eigenaar van diverse Bikinis Sports Bar & Grill restaurants in Texas, heeft een heus patent gekregen op de naam die hij zelf voor zijn restaurantketen verzon; breastaurant. Want de vaste klanten van Guller komen niet alleen voor de lekkere hamburgers in zijn zaken. Of de hele grote TVschermen, waar je alle denkbare sporten op kunt volgen. Nee, de fans komen vooral voor de lieftallige bediening, die de bestelde hapjes en drankjes in bikini’s serveert. En, we zijn tenslotte in Texas, de dames zijn verder gekleed in stoere cowboylaarzen en een heel kort afgeknipt spijkerbroekje. Voor als je in de buurt bent…

We hebben eerder al eens portretten van bijvoorbeeld Snoop Dogg laten zien, die gemaakt waren van joints. Maar een portret dat gemaakt is van condooms hadden jullie nog van ons tegoed. De Amerikaanse kunstenares Nikki Johnson is verantwoordelijk voor het hier afgebeelde condoomportret van paus Benedictus XVI. Hey, zullen jullie denken, die is toch geen paus meer… Dat klopt, maar Niki deed maar liefst 270 uur over het volbrengen van dit portret, waarvoor ze 17.000 condooms gebruikte. Dus logisch dat het even duurde. Ze maakte het portret trouwens uit protest tegen uitspraken van Benedictus, die in 2009 meldde dat het gebruik van condooms aids zou verspreiden. De beste man sloeg daarmee, zoals wel vaker, de plank helemaal mis.

Opvallend Guinness Rishi houdt wel van een geintje. Zo is hij wereldkampioen suikerklontjes op elkaar stapelen en dronk hij een fles ketchup in 40 seconden leeg. Daarmee haalde hij het Guinness Book of Records. Meer in het oog springend is zijn verzameling landentattoo’s. Over zijn hele lichaam heeft hij de vlaggen van ruim 200 landen getatoeëerd. Alleen al op zijn gezicht heeft-ie er 49. Sommige mensen doen ook alles om een beetje op te vallen.

Vlinderkunst Al sinds de oudheid tekenen mensen op alles wat ze maar voor handen hebben. Neem nu de Turkse kunstenaar Hassan Kale. Hij doe het liefst aan micro-tekenen. Al is een oppervlak nog zo klein, voor de begaafde Hassan is dat alleen maar een uitdaging. Kijk eens naar zijn laatste project, waarbij hij prachtige landschappen op de vleugels van een (uiteraard) dode vlinder schildert. Mooi, maar wel heel breekbaar.

17


Marc Josemans, voorman van de Maastrichtse coffeeshops

”Burgemeester Hoes heeft ons in feite een plezier gedaan” Tekst & fotografie: Derrick Bergman / G0NZ0 Media

Hij is de beroemdste coffeeshopondernemer van Nederland. Tegen wil en dank. Al ruim vijftien jaar is Marc Josemans voorzitter van de Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM). Sinds op 1 mei vorig jaar de wietpas werd ingevoerd in het Zuiden, voert hij de zwaarste en belangrijkste strijd uit zijn carrière. “Ik ben er zeker van dat we in juni 2014 het spreidingsbeleid hebben doorgezet, en dat op die locaties alle buitenlanders ook weer welkom zullen zijn.”

Hoe was het om op Bevrijdingsdag, voor het eerst sinds meer dan een jaar, je coffeeshop Easy Going weer te openen en bezoekers te ontvangen? “Erg mooi om na een jaar en vier dagen weer de deuren van je zaak voor iedereen te kunnen openen. En dan ook nog in het dertigste bestaansjaar van de Easy Going, dat maakt het helemaal af. Het zou natuurlijk nog fijner zijn geweest als we gewoon in alle rust heropend waren, en niet met alle stress die er nu omheen hangt over mogelijke handhaving.” Had je verwacht dat burgemeester Hoes de rechterlijke uitspraak van 25 april aan zijn laars zou lappen? De rechter oordeelde immers dat Easy Going vorig jaar onterecht is gesloten, omdat Hoes dat besluit onvoldoende heeft gemotiveerd. Hij had aan moeten tonen waarom een minder vergaande maatregel onmogelijk zou zijn. “Twee uur na de uitspraak liet de heer Hoes al een persbericht uitgaan waarin hij stelde dat hij zou handhaven als wij weer voor niet ingezetenen - lees buitenlanders - de deu-

VOCM-leden zelf verzocht om strafrechtelijke handhaving. Omdat die tot nu toe achter-

Je hebt zowel met Gerd Leers (CDA) als met Onno Hoes (VVD) onderhandeld en samengewerkt; waarin verschillen deze burgemeesters van elkaar? “Ik denk dat het grootste verschil zit in het feit dat de heer Leers open staat voor aanpassingen in zijn visie als daar de juiste argumenten voor worden aangedragen. De heer Hoes lijkt tot op heden geen last te hebben van voortschrijdend inzicht, maar ik blijf positief en weet dat hij zijn koers op enig moment zal aanpassen. Repressie is nooit en te nimmer het antwoord, discriminatie zo mogelijk nóg minder.” Op de dag dat de VOCM weigerde te overleggen met Hoes viel de politie jouw shop binnen en werd je gearresteerd. Denk je dat er een verband is? “Natuurlijk, maar dat is eigenlijk niet zo spannend. Ik heb de bal gekaatst en dan moet je hem ook terug verwachten. Nogmaals, wij zijn allen gebaat bij een diepgaande strafrechtelijke procedure, die komt er nu en daar heeft de heer Hoes ons in feite een plezier mee gedaan.

wege bleef, maar ook omdat zo'n strafrechtprocedure de vereiste duidelijkheid omtrent het I-criterium voor eens en voor altijd zal

Kun je iets vertellen over het spreidingsplan voor coffeeshops in Maastricht? Dat plan ligt er toch al heel lang? Waarom is het nooit uitgevoerd? “Het spreidingsplan behelst een idee dat ik samen met een collega heb opgesteld en in 2001 aan de heer Leers heb gepresen-

Ik ben er zeker van dat we in juni 2014 het spreidingsbeleid hebben doorgezet, en dat op die locaties alle buitenlanders weer welkom zullen zijn. ren zouden openen. De handhaving kwam dus niet onverwacht. Daarnaast hadden de

18

regelen. De heer Hoes heeft ons hierbij dus een handje geholpen.”

teerd. Van de veertien coffeeshops die nagenoeg allen in het centrum van Maastricht


liggen, zullen er zeven vrijwillig en op eigen kosten drie locaties, zogenaamde Coffeecorners, aan de rand van de stad betrekken, langs de invalswegen. Onderzoek onder onze buitenlandse bezoekers had namelijk aangetoond dat 48% niet voor de stad en haar faciliteiten komt, maar alleen voor de cannabis. De resterende 52% geeft echter buiten de coffeeshops jaarlijks €119 miljoen uit aan parkeren, eten, drinken, aankopen, overnachtingen, enzovoort. Voor deze groep, maar ook voor het uitgaanscircuit, moeten de zeven shops in de binnenstad uiteraard beschikbaar blijven.” “Helaas vonden onze buurgemeenten, voornamelijk Belgische vanwege onze unieke geografische ligging, dit voorstel niet prettig. Zonder hier goede argumenten voor aan te dragen overigens. Bij diverse procedures

Dat moet ook wel als je ziet dat de nieuwe tactiek van onze tegenstanders het bewust “zwart maken” van iemand is.” Volgens sommigen ontstond de (parkeer-)overlast in grenssteden als Maastricht pas toen de maximale verkoophoeveelheid werd verlaagd van 30 naar 5 gram. Hoe is jouw ervaring? “Dat klopt. Wij hebben destijds minister van justitie Sorgdrager nog geprobeerd duidelijk te maken dat als je Frankrijk tegemoet komt in het streven om coffeeshoptoerisme te bestrijden door de maximale aankoophoeveelheid te verlagen naar vijf gram, er een veel grotere verkeersstroom op gang zou komen. Ook hier gebiedt logica weer dat je meer verkeersbewegingen krijgt als klanten minder per keer kunnen kopen. Deze verlaging was dan ook het startsein

geprobeerd: een transparante lijn van productie, verkoop en consumptie van cannabisproducten. Daarbij mag het belang van de hobbyteler voor eigen gebruik zeker niet uit het oog worden verloren. Alleen dan komen we nog uit dit moeras van halve waarheden en soms zelfs hele leugens. Samen zoeken naar oplossingen in plaats van elkaar te bestrijden.” Denk je wel eens: was ik maar een kroeg begonnen? “Nou, ik heb vroeger twee cafés gehad en in alle eerlijkheid: nooit meer! Hoewel het hier om legale harddrugs gaat, heb ik honderd keer liever met een blower te maken dan met een stevige drinker. De sfeer en gasten in een coffeeshop zijn zo wezenlijk anders en veel beter dan in een kroeg. Ieder zijn meug...” Niemand kan de toekomst voorspellen, maar hoe denk je dat de situatie in Maastricht er in juni 2014 uit zal zien? “Ik ben er zeker van dat we in juni 2014 het spreidingsbeleid hebben doorgezet, en dat op die locaties alle buitenlanders ook weer welkom zullen worden geheten. In de stad houden we het dan op het buurlandcriterium om de aanloop te verminderen. Ik hoop dat we op korte termijn met de heer Hoes tot overeenstemming zullen komen, anders zijn de rechtszaken de enige hoop op duidelijkheid. Toch merk ik dat iedereen tegen een kantelpunt aanzit. Van de heer Opstelten tot de coffeeshopondernemers zijn we het er over eens dat het huidige gedoogbeleid zijn langste tijd heeft gehad. Dit betekent ook een groeiend besef bij de coffeeshops dat wij zelfregulerende maatregelen zullen moeten treffen. En daar is, mits normaal uitgevoerd, ook helemaal niks mis mee.”

zijn er door de gemeente Maastricht fouten gemaakt, waardoor we nog steeds op het groene licht van de Raad van State wachten. Zo snel dat er is zullen de bouwplannen worden uitgevoerd, naar verwachting over enkele maanden. Begin 2014 moeten dan de eerste coffeeshops kunnen verhuizen.” NRC/Handelsblad repte onlangs over een mediaoorlog tussen Maastricht en de VOCM. Wat vind je van die kwalificatie? “Tja, registratie en discriminatie maken uiteraard - en gelukkig maar - de tongen los. En de media volgen dat met grote interesse. Daarnaast ben ik nooit te belabberd om het VOCM standpunt met verve uit te dragen.

voor het grootschalige coffeeshoptoerisme zoals we dat tot op heden in sommige gemeenten kennen.” Als je terug kijkt op de periode sinds 1 mei 2012, wat is dan je meest verbazingwekkende of opvallendste ervaring? “Eigenlijk niks... Alles wat de VOCM aan de heer Hoes en de gemeenteraad heeft voorspeld is ook daadwerkelijk zo uitgekomen. Maakt ons dat nu zo slim? Natuurlijk niet, iedereen die met gebruik van - daar zijn we weer - logica hier vooraf eens goed over nadacht zou tot dezelfde conclusie zijn gekomen. De enige oplossing voor al deze problemen is ook de enige mogelijkheid die we tot op heden niét hebben

“Laten we nu, in navolging van de Dranken Horecawetgeving, eenzelfde Wietwetgeving in het leven roepen die eindelijk gaat regelen wat al 37 jaar op zich laat wachten. Het is de enige juiste weg, die ook meteen door het buitenland zal worden overgenomen. Een eerste aanzet zou een “Benelux cannabisverdrag” kunnen zijn. Minister Opstelten zou zo'n vorm bij zijn Belgische en Luxemburgse collega aan kunnen kaarten. Daarmee zal coffeeshoptoerisme een zelf oplossend probleem blijken te zijn geweest. En krijgen alle Europese cannabisconsumenten waar ze recht op hebben: een veilige plek waar zij van dit mooie plantje kunnen genieten, zonder in contact te komen met harddrugs of criminele elementen.”

19


HET MOET IN BALANS ZIJN

MC Melodee

Je zou in alle aandacht voor de Nederlandstalige hiphop haast vergeten dat er ook nog succesvolle Engelstalige rappers uit Nederland zijn. Zoals MC Melodee, die net een heuse plaat uit heeft met het wereldwijd bekende Spaanse producersduo Cookin’ Soul.

Highlife interviewde Melodee al eerder, in 2007, toen ze nog met producer I.N.T. samenwerkte onder de naam La Melodia. Sinds die tijd is er veel veranderd, maar Melodee zelf oogt nog even fris als toen. Haar

20

geheim? Dat komt zo... Veertien jaar lang werkte ze samen met I.N.T., waarmee ze in 2000 samen van Eindhoven verhuisde naar Amsterdam. “I.N.T. is op het moment met andere dingen bezig, daar focust hij zich op.

tekst: Arjan van Sorge foto’s: Joel Frijhoff, Mathaus Jagielski

En ik ben bezig met mijn soloproject, samen met Big Size en Zock van Cookin’ Soul. Maar het is niet zo dat ik vanaf nu alleen maar met hen samenwerk hoor.”

Niet alleen 90-ies “Ik werk met verschillende producers,


Records uit Duitsland wilde het graag uitbrengen op vinyl, en dat leek ons tof omdat het een op de 90-ies geïnspireerd album is. Ik hou van soulvolle dingen, niet van hard, maar ik wil niet alleen maar 90-ies hiphop doen, helemaal niet. Het is echt het concept voor dit album.”

Knipogen “Bij de mixtape wordt ook geknipoogd naar oldskool hiphop, maar wel op een newskool manier geflipt waardoor je het ook hier en nu in de clubs kan draaien. Het is niet zo dat ik vastzit in dat negentiger jaren ding en dat dat het enige is wat ik wil maken. Eigenlijk was het idee van Cookin’ Soul, ik

mensen helemaal los tijdens de show, ik krijg boxershorts naar m’n hoofd, en na de show ben ik zeker nog een uur bezig met foto’s maken met fans en zo. Het heeft er uiteraard mee te maken dat Cookin’ Soul daar de grootste hiphop producers zijn, iedereen die daar naar hiphop luistert kent hen. Ze vinden de muziek die ik maak, de manier waarop ik rap en hoe ik mijn shows doe heel tof.”

Buitenland “Ik heb altijd al veel shows in het buitenland gedaan. Toen we in 2004 met La Melodia begonnen hebben we ook vaak in Nederland gespeeld, maar ik rap in het

In Spanje gaan mensen helemaal los tijdens de show, ik krijg boxer-shorts naar m'n hoofd. had eerder zoiets van, zullen we dat nu wel doen... Maar gasten als Joey Bada$$ hebben nu ook een 90-ies inspired project en dat loopt hartstikke goed. En Cookin’ Soul maakt eigenlijk het liefst dat type beats. Binnen een paar dagen kreeg ik hun beats en toen ik met schrijven begon, ontstonden die songs vrij snel.”

Europees project Melodee kwam met de producers in contact via het Diversidad project van de Europese Unie. Dat stond in het teken van de interculturele dialoog, waarmee de EU de communicatie tussen verschillende Europese landen wilde versterken. “Muziek is daar een goede manier voor, en urban music leeft overal onder jonge mensen, dus zo hebben ze dat project opgezet. Het was erop gericht om diverse rappers en producers in de ICP studio’s in Brussel te laten samenkomen, en in tien dagen een heel album te laten opnemen. Onder andere Alicia Keys en Pharrell hebben daar nog opgenomen! Voor mij was Cookin’ Soul uit Valencia, Spanje de grootste ontdekking tussen al die artiesten.” maar ik houd er wel van om voor een specifiek album of project met een en dezelfde producer te werken. Misschien volgende keer wel met Chuck English van de Cool Kids... Vorig jaar rond deze tijd heb ik de mixtape Check Out Melodee uitgebracht, die is iets van 15.000 keer gedownload. Die mixtape was grotendeels geproduceerd door Cookin’ Soul, en ik dacht dat het een goed idee zou zijn om ook een album met elkaar uit te brengen. Jakarta

Engels en de hiphop in Nederland is vooral gericht op Nederlandstalige rap. De beats zijn harder en killer dan wat ik maak. Hiphop in Nederland is al een kleine groep, en binnen hiphop ook nog eens Engelstalig gaan rappen en ook nog eens met soulfulle beats komen – daar is Nederland niet groot genoeg voor. Vandaar dat ik optreed van Indonesië tot New York, van Kaapstad tot Japan, in Duitsland, Polen en Litouwen. Het is geweldig om shows te doen in andere landen. Ik kan er van leven, maar ik doe ook veel als MC in het clubcircuit. De crowd hypen met de DJ, een feestje bouwen, dat vind ik leuk om te doen. Maar je eigen repertoire uitvoeren blijft het leukst van allemaal.”

Niet meer all-out Een heftige droom jaren geleden was voor Melodee een punt om met blowen op te houden. “Maar ja, af en toe neem je toch een hijsje. Ik ging tien jaar met een steevaste blower, die smookte elke dag minstens vier joints of zo, dan ben je samen muziek aan

Helemaal los Cookin’ Soul werkte al samen met artiesten als Mac Miller en Nicki Minaj, waardoor er voor Melodee weer wat deuren opengingen. Ze introduceerden haar ook in Spanje, waar ze dan weer optreedt op festivals als Viña Rock, een van de grootste daar. “Als headliner op het hoofdpodium, zaterdagnacht om half twee, met een set van een uur, het podium afsluiten. In Spanje gaan

21


het maken en dan smoke je ook een jointje mee. Maar ik ben veel minder gaan blowen, ik sport en ik zit in een running team. Ik merk dat als ik blow ik minder luchtcapaciteit heb, en de volgende dag langer moe ben. Ik smoke dus wel af en toe, maar ik blow niet om high te worden. Ik vind het lekker, maar ik ga niet meer all-out. Maar I.N.T. nog wel hoor, die zal nooit stoppen met blowen.”

Blowen op de dansvloer En hoe is dat bij Cookin’ Soul? “Zock rookt en blowt, maar hij is niet degene die alle beats maakt. 95 % van de beats wordt gemaakt door Big Size, Zock is net pas weer bezig met beats, dat had-ie een aantal jaren niet meer gedaan. De DJ-sets doen ze dan weer wel samen. Zock doet meer

22


de businesskant, ze runnen zich zelf. Een tijdje geleden was ik nog in Spanje om een showcase te doen in Valencia, daar mogen ze roken in clubs en er waren gasten aan

manier beneveld, ik word energieker, wakkerder. Van wiet word ik best wel lui. Dat ik liever wil chillen en niks meer wil doen; op de bank liggen, een film kijken of in slaap

ik doe ook veel als MC in het clubcircuit. De crowd hypen met de DJ, een feestje bouwen, dat vind ik leuk om te doen. het blowen op de dansvloer, dus ik zei geef mij ook maar een hijsje dan. Maar we hadden ook best al wel wat gedronken, dus bij Zock kwam het niet lekker aan. Het ging goed, maar hij wou voorlopig even geen joint meer aanraken.”

Energiek van hasj “Ik rook hasj, of een combinatie van hasj en wiet. Van hasj word je weer op een andere

vallen. Met hasj kan ik nog wel een tekst schrijven of gewoon actief zijn. Zo ervaar ik dat. Ik sportte altijd al wel, softballen, handballen en zwemmen. Later ging ik rennen, in de zomer, en in de winter trainde ik dan binnen, in de sportschool. Maar een van mijn sponsors heeft een running team opgericht, dat leek mij ook wel wat. Met dat rennen hebben we leuke projecten gedaan, afgelopen zomer was er bijvoorbeeld The Romance Of Running, het verhaal achter

rennen. Ik ben toen gaan trainen voor de 10 kilometer en de halve marathon.”

Running Team “Dat sporten gaat trouwens best moeilijk samen met blowen... Maar rennen wordt steeds populairder in Nederland. Ons team bestaat alleen maar uit DJ’s, MC’s en producers: Team Patta Runningteam. Allemaal mensen uit het nachtleven. Ze hebben toch het gevoel dat ze een balans moeten houden, dat je goed voor je lichaam moet zorgen. Omdat ik artiest ben zit ik twee, drie keer per week in een club, en ik drink alcohol en neem af en toe een hijsje van een joint, maar anderzijds probeer ik ook gezond te eten en te sporten. Ik wil nog een hele tijd mee met dit lichaam!” www.mcmelodee.com

23


Buitenlanders in de coffeeshop Door: Michiel Panhuysen

Begin mei bepaalde de rechter dat burgemeester Onno Hoes coffeeshop Easy Going in Maastricht niet had mogen sluiten omdat er wiet aan buitenlanders werd verkocht. De burgemeester heeft in de ogen van de rechter niet duidelijk gemaakt waarom een minder vergaande maatregel (dan het stoppen van de wietverkoop aan buitenlanders) niet voldoende was.

De coffeeshops zagen in de uitspraak van de rechter het signaal om buitenlanders weer toe te laten. Op 5 mei lieten de Maastrichtse shops weer buitenlanders toe. In de week daarop greep de politie met veel machtsvertoon in bij enkele shops in Maastricht. Tijd voor de stelling:

Buitenlanders moeten in Nederlandse coffeeshops wiet kunnen kopen, onder dezelfde voorwaarden als Nederlanders. Martijn, econoom Mee eens, want ieder onderscheid dat je zou maken tussen Nederlanders en nietNederlanders zou neer komen op een vorm van discriminatie. Het is wel een interessante discussie. Tot op zekere hoogte is het zo dat het Nederlands coffeeshopbeleid in de behoefte van de inwoners van onze buurlanden voorziet. De overlast voor de grensgemeentes zou omlaag kunnen als er coffeeshops aan de grens worden gezet. Dat leidt tot protesten van de buurlanden, maar het zijn toch echt hun eigen inwoners die graag een jointje roken. Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl) Mee eens. Al was het alleen maar vanuit toeristische en economische motieven. Natuurlijk zijn toeristen welkom, ook in de

24

grenssteden, als ze zich maar gedragen en niet voor overlast zorgen. Ook Amsterdam zou jonge toeristen meer moeten koesteren. Een beetje vooruitkijken kan geen kwaad. Op het moment dat die jongeren volwassen zijn en veel meer hebben te besteden, komen ze graag nog eens terug naar die stad waar ze in hun jonge jaren zo’n leuke vakantietijd hebben gehad! Hans v Duijn, voormalig politieambtenaar (www.lesscrime.nl) Laat ik het nou eens helemaal eens zijn met de stelling. Waarom zou je voor discriminatie moeten zijn? Omdat het overlast ver-

oorzaakt? Welke overlast? Die is nog nooit aangetoond! Ook niet bij Madurodam, de Euromast of de Keukenhof! Sterker nog, we moedigen buitenlanders aan vooral massaal te komen. Dat is goed voor de middenstand. In Maastricht weet de middenstand inmiddels wat het betekent om buitenlandse wietgebruikers buiten de coffeeshops te houden. Het zijn beperkten van geest die overlast als argument aanvoeren om buitenlanders te

weren. Als er al overlast is, kan die op andere wijze doeltreffend worden tegengegaan. Suver Nuver Buitenlanders mogen alleen in Friese coffeeshops wiet kopen, onder dezelfde voorwaarden als Nederlanders! Jaro, coffeeshopmedewerker Ik vind het hele begrip 'buitenlander' al lastig. Als je hier werkt, maar niet woont? Of als je maar een gedeelte van het jaar in Nederland woont? En what about Schengen? Wanneer ben je buitenlander? In dit huidige Europa is niemand echt buitenlander, tenzij je wiet rookt. Dan ben je al snel de Belg van de Maand. Job Joris Arnold, woordgozer Jazeker! En het omgekeerde is ook waar, Nederlanders moeten in buitenlandse coffeeshops wiet kunnen kopen. Want het is de hoogste tijd voor de export van - volgens socioloog Egbert Tellegen - ‘de belangrijkste sociale innovatie van de afgelopen halve eeuw’. In Barcelona kan het al, nu de rest van Europa nog. Raimond Dufour, voorzitter Stichting Drugsbeleid Eens. De rechter deed precies wat het Europese Hof had bepaald: Het ‘discrimineren’ van buitenlanders mag alleen als uiterste redmiddel. Burgemeester Hoes zal er nog een hele dobber aan hebben aan te tonen dat hij op geen enkele andere manier de overlast kan bestrijden. Verkeershinder - de hoofdzaak - bestrijd je toch met verkeersmaatregelen? Ondertussen gaat het in de kern om de redeloze angst van Opstelten voor die monsterachtige drugs. Juist de coffeeshops tonen aan dat onze bevolking er volwassen mee kan omgaan. Marc Josemans verdient een standbeeld op het Vrijthof!Stickybuds

26


“Iedereen kan een DJ zijn…”

door: Arjan van Sorge

Stap voor stap verovert de Canadese DJ en producer Stickybuds Europa met zijn feestelijke en gefreakte versie van funk. Met stevige beats, vette bassen en maffe samples gaat het dak er geheid af, maar daar doet het feestbeest dan ook erg z’n best voor.

27


Stickybuds, oftewel Tyler Martens, is 29 jaar en woont in Kelowna in British Columbia, dat bekend staat om het bruisende culturele leven en de wijnbouw. Een flink eind weg dus, maar Europa trekt. “Ik kwam om 8 uur aan op Schiphol, sliep de hele dag en toen was het feest. Voor zo’n dikke twintig shows ben ik twee maanden in Europa, en

labels, en een van mijn tracks is nummer 1 op Beatport. Maar dat is dan weer een glitchhop nummer.”

Naar buiten Tyler volgde een opleiding aan een school voor geluidstechniek, aan het Centre of Arts

platenkast vond de jonge Tyler muziek van o.a. Stevie Wonder en Cheech & Chong, goede inspiratiebronnen. Maar samples van vinylplaten halen hoeft wat hem betreft niet meer: “Ik breng geen tijd meer door in platenzaken, daar heb ik het te druk voor. Je kan een te gek nummer altijd wel ergens digitaal vinden, en dan gaat het in een pro-

Mijn stijl muziek is in heel Europa nog underground, maar in Canada en de States is het gigantisch. het optreden in Amsterdam in Canvas op de 7e verdieping van het Volkskrantgebouw in Amsterdam was de aftrap. Het is mijn vierde jaar dat ik hier kom, en iedere keer wordt het groter en groter.”

Tijdloze funk “Mijn stijl muziek is in heel Europa nog underground, maar in Canada en de States is het gigantisch. Ghetto Funk, het grote label dat platen van me uitbrengt, is dan wel weer Engels. Daar is het zo’n beetje begonnen. Bij partyfunk worden een hoop samples van funk uit de 70’s en 80’s gebruikt, en dan komen er vettere beats onder en dikke baslijnen. Oude funk zetten we zo in deze tijd neer. Maar we maken ook zelf nieuw spul, het is niet alleen maar re-samplen van het werk van ouwe muzikanten. Funk is er altijd al geweest en het is nooit weggegaan, het is een tijdloze vorm van muziek.” Tyler is nu negen jaar aan het DJ-en. Hij produceert sinds 2008: “Toen kwam mijn eerste plaat uit. Ik heb nu 23 releases op verschillende

28

and Technology. “In twee jaar leerde ik hoe je muziek moet maken, geluid opnemen, editen, en daar was ik best wel goed in. Toen ik geslaagd was nam de school me aan als leraar. Dat deed ik drie jaar, maar ondertussen was ik ook gaan DJ-en. Maar toen ik ging optreden werd dat steeds moeilijker te combineren. Drie jaar geleden ben ik fulltime muzikant geworden, en dat gaat lekker. Canada is een prima land voor muzikanten zoals ik, er zijn veel plekken om te spelen en je kan er aardig geld maken als je goed bent. We hebben geweldige festivals; het grootste heet Shambala met 10.000 mensen, en daar heb ik elk jaar gestaan. Maar ik kan niet alleen maar in Canada toeren, ik moet ook naar buiten. En dat is goed, want zo raakt je muziek ook over de grens bekend.”

Er is over nagedacht De vader van Tyler was jarenlang gitarist in verschillende bands, dus de muzikale genen zijn in ieder geval doorgegeven. In de

gramma als Ableton of Logic. Live gebruik ik Serato, dan draai ik toch op vinyl maar dan digitaal, zo kan ik nog steeds scratchen. Ik ben niet zo’n gast met een verbluffende turntablist techniek, ik ben meer goed in een aantal zaken zoals produceren, DJ-en en turntablism. Meer een allrounder, in alle bescheidenheid. Ik doe een hoop met liveremixing, dat onderscheidt mij van een hoop andere DJ’s. Mijn mixen zitten goed in elkaar en er is over nagedacht. Ik steek er dan ook een hoop tijd in.”

Competitief “Muziek maken is echt competitief vandaag de dag, want iedereen kan een DJ zijn, of producer. Het gereedschap is overal beschikbaar, voor een paar honderd euro heb je een controller, op internet kan je alle muziek die je maar wilt hebben downloaden, en zelfs de software kun je makkelijk illegaal krijgen. Als er dan zoveel mensen zijn die dat doen, dan moet je hard werken en jezelf aantrekkelijker maken dan een ander, als je


geboekt wil worden. Ik maak me daar geen zorgen over en ik doe gewoon mijn ding, maar dit is zoals het is. Het heeft me tien jaar gekost om te komen waar ik nu ben. Tegenwoordig moet je producer zijn als je draait, mensen die alleen maar plaatjes draaien hebben het erg moeilijk. Pas door het maken en uitbrengen van tracks trek je aandacht, en word je geboekt.”

Mistig brein “De naam Stickybuds kwam zo rond mijn 18e, toen we met een paar vrienden veel blowden. Blowen vind ik heerlijk, ik ben voor legalisatie en ik ben ervan overtuigd dat we de plant moeten gebruiken voor medische doeleinden, om dingen van te maken en als brandstof te gebruiken. Het is een

ker diep gaan. Maar ik zie wat ik doe echt als een baan. Ik sta op tijd op, en dan ga ik aan de slag en houdt alles draaiend.”

Opgelicht Lekkere biologische wiet rookt Tyler het liefst, met zo min mogelijk chemicaliën erin. “In Europa vind ik het heerlijk om wiet gemengd met tabak te roken - in Canada rook je puur. Van roken met tabak word je tenminste niet zo stoned... De eerste keer dat ik een joint opstak was op mijn veertiende, mijn nicht verkocht me echt slechte wiet voor veel te veel geld. Zij was toen rond de twintig, ik kreeg van haar vier van die hele kleine superlullige jointjes waar haast niks in zat. Ik rookte ze op en belde haar en vertelde dat ik dacht dat ik high was. Maar mijn vrien-

zelf kweken, dus is wiet moeilijker te krijgen. Ze importeren hasj overal vandaan. In het westen wordt echt veel verbouwd, ook al is het illegaal, het is een groot iets, iedereen doet het: de georganiseerde misdaad, papa en mama die wat bijverdienen, je vrienden.”

Kweekvergunning “Canada is begonnen met veel medicinale marihuana vergunningen uit te geven. Je moet een aanvraag doen om dat te krijgen, en als je goede redenen kan aantonen waarom je die wiet moet roken en je krijgt een vergunning, dan mag je het zelf verbouwen. Je krijgt toestemming voor een flink aantal planten. Maar je kan die vergunning ook aan iemand anders geven die dan voor jou kweekt, en die moeten jou dan weer een

De kwaliteit van de wiet is heel hoog aan de westkust van Canada, aan de oostkant met Toronto en Montreal roken ze meer hasj. plant die de wereld echt kan veranderen als het niet illegaal zou zijn. En dat is waarom het in de illegaliteit geduwd wordt... Het is verbazingwekkend om dan naar een land te gaan zoals Nederland, waar het legaal is. Morgen gaan we coffeeshopping, denk ik, maar meestal rook ik met vrienden thuis. Als ik produceer blow ik niet, ik rook liever aan het eind van de dag als een beloning voor mezelf. Relaxen, mijn hersens even uitschakelen. Roken en dan een film of tv kijken, naar toffe muziek luisteren. Als ik smook dan helpt dat niet voor mijn creativiteit, het maakt juist dat het mistig wordt in mijn brein. Als ik aan een productie werk, dan ben ik helemaal met m’n kop erbij. Mijn vrienden blowen trouwens wel tijdens het produceren, die kunnen op die manier lek-

den lachten me uit en vroegen voor hoeveel ik die joints gekocht had, en zeiden dat ik zwaar opgelicht was. Zij reageerde daarop met dat het OK zat zo, omdat iedereen bij de eerste keer afgezet wordt. De volgende keer krijg je goed spul! Ze is nog steeds een van mijn favoriete nichten hoor.”

Veel wiet verbouwen “Van mijn 16de tot 21e blowde ik echt veel, je weet hoe dat gaat als je die leeftijd hebt. Ik rook nog steeds elke dag, maar veel en veel minder. De kwaliteit van de wiet is heel hoog aan de westkust van Canada, aan de oostkant met Toronto en Montreal roken ze meer hasj. Daar zijn niet zoveel mensen die

bepaalde hoeveelheid wiet geven bij iedere oogst, zoiets. Dus zo kunnen een hoop mensen legaal kweken. Volgens mij willen ze het nu gaan bijstellen en de vergunningen intrekken, en een paar mensen aanstellen om op daarvoor aangewezen plekken te verbouwen. Zo willen ze het meer centraliseren.” “Als ik optreed rook ik niet. Mensen proberen de hele tijd samen met mij te blowen, als je naam Stickybuds is dan nodigt dat echt wel uit. Die moet wel elke seconde elke dag een joint roken! Maar nee, het is m’n baan, dus ik doe zoiets niet voor een set. Daarna wel, prima!” www.stickybuds.com www.bangnmash.nl

29


fotograaf Wolfgang Josten

30


Roy Schreuder

Stripfiguren en coole fotoportretten Graffitikunstenaar Roy Schreuder uit Leeuwarden fleurt de muren op met stripfiguren en bewerkte fotoportretten. De strakke spuitbusschilderingen met veel verschillende tinten zijn coole eyecatchers in het drukke straatbeeld. Ze zijn vaak te zien in zijn thuisstad en duiken ondertussen in steeds meer steden op.

Hij is actief in het Graffitiplatform Leeuwarden, dat elk jaar het internationale muurkunstfestival Skrift organiseert. De

pen jaren zijn aan de randen van de stad negen legale plekken gemaakt, Halls Of Fame, waar iedereen zijn muurkunsten

Tekst: Peter van Sparrentak Foto’s: Wolfgang Josten, e.a.

voert, waardoor beginnende spuitbusschilders het moeilijk hebben.

Stencils “Ik ben ook met taggen begonnen, samen met een vriend,” vertelt Roy. “Dat is uitge-

Het monster van Frankenstein is opgebouwd uit ronde pixels en uitgevoerd met beschilderde bierdoppen. groep, die deels subsidie krijgt van de gemeente, wil graffiti als kunstvorm promoten. De Friese hoofdstad vervult daarbij een positieve voortrekkersrol. De afgelo-

kan uitproberen. En de gemeente bemiddelt soms bij legale muurschilderingen. Minpunt is dan weer dat ze in de binnenstad een fanatiek schoonmaakbeleid

groeid tot dingen met stencils. De laatste tijd maak ik ook weer schilderingen met de hand, dus zonder sjablonen. Van alles en nog wat eigenlijk. Ik ben er nu serieus

fotograaf Wolfgang Josten

31


een jaar of vijf mee bezig. Daarvoor heb ik een paar jaar dingen uitgeprobeerd en

ten. “Ik heb eerst met potlood vierkantjes gemaakt en daarin rondjes geschilderd.

kenstein, opgebouwd uit ronde pixels, uitgevoerd met beschilderde bierdoppen. Her

De afgelopen jaren zijn aan de randen van Leeuwarden negen legale plekken gemaakt, Halls Of Fame, waar iedereen zijn muurkunsten kan uitproberen. geoefend. Veel ideeën ontstaan digitaal. Ik maak bewerkingen van afbeeldingen in Photoshop en dan ga ik kijken hoe ik dat buiten kan uitwerken,” vertelt hij. In zijn werkruimte hangt een groot portret van Herman Brood, dat uit zesendertighonderd rondjes bestaat in verschillende tin-

Daar ben ik twee maanden mee bezig geweest. Als ondergrond heb ik krantenpapier gebruikt en daarna heb ik het gelakt. ”

Bierdoppen Een ander werk is het monster van Fran-

en der staan nog enkele beschilderde houten boards. Roy: “Ik werk binnen iets uit om te kijken of het klopt en of de kleuren in orde zijn. Als ik het okay vind, ga ik het buiten maken.” Grappig is dat hij grafische technieken kopieert naar de straat. Zo gebruikt hij optische effecten als rasters en kleurlagen in verschillende tinten. De fotoportretten maakt hij met behulp van stencils, een graffititerm voor grote sjablonen. “Het werkt een beetje als zeefdruk, maar dan met de spuitbus. Je maakt van de foto een voorbewerking en bepaalt waar je de kleurvlakken wil hebben. Die snij ik met de hand uit en neem ik mee om op straat over te spuiten.”

Michael Jackson Hij heeft een zichtbare voorkeur voor portretten van mensen, al is hij de laatste tijd ook doende met dierschilderingen. Roy: “Aan pieces lopen veel mensen voorbij. Met portretten trek je makkelijker de aandacht. En op een gegeven moment gaan mensen het herkennen aan de stijl.” Soms

32


kiest hij voor bekende iconen, zoals Michael Jackson, het monster van Frankenstein of kunstenaar Salvador Dali, maar even vaak zijn het persoonlijke bekenden of willekeurige mensen. Altijd zonder enige tekst. Zo beschilderde hij in opdracht enkele elektriciteitskasten met anonieme portretten in een Leeuwarder achterstandswijk. Deze schilderingen, bedoeld om de wijk op te knappen, staan er nog steeds. De technieken heeft hij zelf aangeleerd. “Ik heb de hbo-opleiding vrijetijdskunde gedaan, waar je leert om evenementen te organiseren, maar ik kon nog geen werk vinden. Daarom ben ik voor mezelf begonnen en besteed ik nu veel tijd aan graffiti. Ik werk in opdracht voor bedrijven en bij mensen thuis. Momenteel kan ik er van leven.”

‘Paste ups’ Naast spuitbus en sjablonen gebruikt hij zelfgemaakte posters en stickers. “Werken met stencils kost veel tijd. Vooral als ik heel snel iets wil doen of op reis ga, maak ik veel posters van tevoren, ‘paste ups’. Met stencils en spuitbus maak ik iets op oude kranten, en die kan ik vervolgens met behanglijm op vriend van me maakte die foto met zijn mobiele telefoon. Als de politie je ziet, komen ze altijd wel even langs om te vragen of je daar mag schilderen. Soms ben ik bezig met een opdracht en kan ik dat aantonen. En anders kan ik dat altijd zeggen.”

Graffiti-jams

de muur plakken. Zo kun je heel snel in de stad op tien of vijftien plekken iets doen. Ik gebruik daarvoor gewoon een krant, hoe dunner hoe beter. Dan gaat de poster echt ‘in de muur zitten’, zeg maar. Verder maak ik stickers. Dat kunnen stukken van stencils zijn, maar ik gebruik ook oude promotiestickers van bedrijven die ik overspuit.” “Ik probeer elke week iets op straat te

doen,” vertelt hij. “Ik ben altijd wel aan het kijken naar goede locaties, want dat is belangrijk. Hier in het centrum doen we regelmatig elektriciteitskasten. Als je daar midden op de dag bezig bent, wordt er eigenlijk nooit wat van gezegd, want veel mensen vind dat wel cool.” Op zijn Flickr-account staat een foto waarop hij in een steeg bezig is met een schildering,, terwijl twee agenten langslopen. Roy: “Dat was toeval. Een

Al reizend heeft hij zijn muurkunst in het buitenland verspreid. Roy: “Na mijn studie ben ik de afgelopen maanden in Denemarken geweest, waar ik dingen op straat heb gedaan. Afgelopen zomer ben ik op interrail door Europa gereisd. Dan probeerde ik in elke stad wat te doen. Verder ga ik naar graffiti-jams. In Groningen was er een tijdje terug één en elk jaar is in Eindhoven Step In The Arena. Vaak is zoiets een dag, maar er zijn grotere van twee dagen tot een week. Op die jams kom je veel mensen tegen en daar hou je weer leuke contacten aan over. Op interrail ga je bijvoorbeeld langs bij wat jongens in Italië en je zit bij mensen in Frankrijk. Als ze dan hier naar toe komen, kunnen ze hier overnachten. Dat is het toffe eraan. Je leert veel mensen kennen en je komt op veel plekken.” Info: www.flickr.com/photos/royschreuder of check zijn Facebook-pagina

33


After Earth

SF-spektakel met vader en zoon Smith Door: Rob Tuinstra

In het duistere sf-spektakel After Earth heeft de mensheid het flink voor de kiezen gehad. Na eeuwenlang ecologisch wanbeheer is Moeder Aarde het zat. De mensheid wordt zo’n beetje van de aarde uitgespuugd als een onwelkome bacterie, die niets anders doet dan het leven voor andere soorten te verpesten.

Onze verre nakomelingen worden dus gedwongen hun heil elders te zoeken. Een nieuw thuis vinden ze op de planeet Nova Prima. Daar maken we kennis met de twee hoofdrolspelers van de film, de legendarische generaal Cypher Raige en zijn 13-jarige zoon Kitai. De acteurs die deze rollen spelen zijn ook in real life vader en zoon, want het gaat hier namelijk om Will Smith en zijn zoon Jaden Smith. Zij crashen met hun ruimteschip na een heftige asteroïdenstorm op een voor hen vreem-

zijn vader van de dood te redden. Kitais droom is altijd geweest om in de voetsporen van zijn vader een heldhaftige strijder te zijn. Nu is zijn kans… De film wordt geregisseerd door M. Night Shyamalan. Dat heeft bij menig filmfan voor gefronste wenkbrauwen gezorgd, want Shyamalans ooit zo veelbelovend begonnen loopbaan lijkt de laatste jaren als een nachtkaars uit te gaan. Rond het millennium was de Indiër meer dan hot in

was niet om aan te zien. Er staat dus veel op het spel voor Shyamalan. Will Smith kent dergelijke zorgen niet. Na een aantal jaren waarin hij weinig rollen speelde, is hij weer druk in de weer. Hij staat momenteel op de set van Winter’s Tale, en mag later op de automatische piloot mee-

Ze crashen met hun ruimteschip op een voor hen vreemde planeet, namelijk de oude vertrouwde aarde, die levensgevaarlijk blijkt te zijn. de planeet, namelijk de oude vertrouwde aarde, die levensgevaarlijk blijkt te zijn. Kitai moet door het bedreigende landschap trekken om hun schip te herstellen en om

34

Hollywood, met blockbusters als The Sixth Sense, Signs en Unbreakable. Maar na dit trio prima films kwam de klad er in. Zijn laatste grote project, The Last Airbender,

doen aan I, Robot 2, Hancock 2 en Bad Boys 3. Tussendoor staan opnames voor American Can op de agenda. En in al deze films speelt Smith de onbetwiste hoofdrol…


Nu verkrijgbaar!

E NIEUW TEN SOOR

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

10,00 27,00 40,00 75,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,00 20,00 30,00 55,00

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

Probeer nu onze nieuwe gefeminiseerde en gefeminiseerde autoflowering soorten!

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

9,00 23,00 35,00 65,00

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

Volg ons op Facebook & Twitter en maak kans op GRATIS zaden! facebook.com/RQSeeds twitter.com/royalqueenseeds

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

9,50 25,00 37,50 70,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

NIEUW

8,50 21,50 32,50 60,00

NIEUW

9,50 25,00 37,50 70,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

9,00 23,00 35,00 65,00

NIEUW

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

9,00 23,00 35,00 65,00

1 zaadje ............ € 3 zaden ............. € 5 zaden ............. € 10 zaden ........... €

8,00 20,00 30,00 55,00

WWW.ROYALQUEENSEEDS.COM

TELEFOONNR: +31 (0)73 54 79 916 PREMIUM FEMINIZED SEEDS

PREMIUM FEMINIZED SEEDS

PREMIUM FEMINIZED SEEDS

ORDER@ROYALQUEENSEEDS.COM


Verschillende modellen voor wietkweekproef

Gemeenten wedijveren met achterdeurexperiment Door: Nicole Maalsté

Het debat over het reguleren van de achterdeur is terug van weg geweest. Oude plannen worden uit de kast gehaald en nieuwe spelers mengen zich in de discussie. Gemeenteraden roepen om het hardst dat zij de eerste gemeente willen zijn voor een experiment met de achterdeur. Wat is er aan de hand?

Volgens de kersverse winnaar van Cannabis Culture Award 2013, VVD-coryfee Frits Bolkestein, kraakt het huidige gedoogbeleid in zijn voegen. Hij denkt dat het niet lang duurt voordat het beleid uiteen valt. Bolkestein pleit daarom voor een gereguleerde productie van cannabis. Hij vindt dat kwekers in aanmerking moeten komen voor een vergunning om cannabis te kweken. De gecontroleerde wiet kan

Europese landen medestanders te vinden zijn voor legalisering. Daarom zou Nederland het debat over legalisering van cannabis in Europa moeten aanzwengelen.

Achterdeurplannen Zijn partijgenoot Ivo Opstelten, onze huidige minister van Veiligheid en Justitie,

gens hem juridisch onhaalbaar. Om die reden verwees hij het plan van de Utrechtse wethouder Victor Everhardt in 2011 ongezien naar de prullenmand (zie kader). Desondanks nodigde hij gemeenten op 4 februari 2013 uit om eventuele plannen voor een experiment met gereguleerde cannabisteelt in te sturen. Het lijkt er sterk op dat hij hiermee buiten de waard rekende. Kennelijk ging de minister ervan uit dat gemeenten het wel uit hun hoofd zouden laten om zo’n plan in te dienen. Hij had immers duidelijk te kennen gegeven dat die plannen geen schijn van kans zouden maken. Lokale politici blijken zich daar

Nederland zou het debat over legalisering van cannabis in Europa moeten aanzwengelen. vervolgens in de coffeeshop worden verkocht. Hij denkt ook dat er in veel andere

36

denkt daar heel anders over. Plannen voor het reguleren van de achterdeur zijn vol-

echter niks van aan te trekken en roepen hun burgemeesters op om een experiment


te starten. In Breda, Eindhoven, Enschede, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Smallingerland, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Velsen, Zutphen en Zwolle zijn heftige discussies hierover gevoerd. Ook het Limburgse Valkenburg, een gemeente zonder coffeeshops, heeft laten weten een experiment met een gemeentelijke kwekerij te willen. Hierdoor is het aantal gemeenten dat de stoute schoenen heeft aangetrokken en tóch een plan bij minister Opstelten indiende, aardig opgelopen. Volgens Bolkestein staat de minister inmiddels zwaar onder druk. Nadat zelfs de burgemeester van Rotterdam Aboutaleb met een plan kwam (zie kader), heeft de getergde minister toegezegd te laten uitzoeken of hij experimenten kan toestaan. Plannen voor de achterdeur zijn er al jaren in alle maten en vormen. Meestal zijn dat plannen van mensen die zelf actief zijn in de cannabissector of mensen die actievoeren op het gebied van legalisering. Daar is verder niks mis mee, want die mensen weten vaak heel goed waar ze het over hebben. Dat zie je bijvoorbeeld aan de jongste

voorstellen van het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod en het Team Haarlemse Coffeeshops (zie kaders). Allebei prima voorstellen voor experimenten met de achterdeur. De werkelijke meerwaarde is

feeshops de wind uit de zeilen nemen. De Utrechtse wethouder Everhardt wijst erop dat het huidige gedoogbeleid het criminele systeem in stand houdt. En de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb spreekt van

Een ander punt waar alle plannen op wijzen is de kwaliteit en zuiverheid van de cannabis. echter dat het plan van de VOC ertoe heeft geleid dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb met een alternatief plan kwam. Daarmee weten we nu wat voor hem de uitgangspunten van zo’n experiment met de achterdeur zijn. Het uiteindelijk experiment zal immers door álle betrokken partijen gedragen moeten worden. In die zin dragen alle plannen bij aan het uiteindelijke doel: een experiment met de achterdeur.

Toezicht van zaadje tot zakje Alle plannen hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen. Het reguleren van de wietteelt moet criminele bendes die zich nu bezighouden met de bevoorrading van cof-

grootschalige criminaliteit met zelfs doden tot gevolg. Iedereen die zich een beetje in de materie heeft verdiept weet natuurlijk al lang dat criminele bendes het gat in de markt opvullen omdat de achterdeur van de coffeeshop illegaal is. Het VOC wijst er in zijn plan nog een keer fijntjes op dat justitie daar halverwege de jaren negentig al voor waarschuwde. Om die georganiseerde misdaad buiten spel te zetten moet de productie en de handel in cannabis transparant en controleerbaar worden, zodat betrokken instanties hierop toezicht kunnen houden en er belasting kan worden geïnd. Cannabis met factuur en BTW, heet dat in het Haarlemse plan. Dat geldt dus voor alle onderdelen van het productieproces, de opslag en toevoer van producten naar

37


de coffeeshops en de verkoop van de producten aan de eindconsumenten. In VOCbewoordingen: efficiënt toezicht van ‘van zaadje tot zakje’.

Pas op voor gemeentewiet Een ander punt waar alle plannen op wijzen is de kwaliteit en zuiverheid van de cannabis. In de huidige situatie valt daar een hoop

op af te dingen. Daardoor lopen cannabisconsumenten onnodige risico’s. Dat is ook een belangrijke reden om de achterdeur te reguleren. De plannen van gemeenten en insiders uit de cannabissector verschillen overigens in de wijze waarop dat zou moeten gebeuren. Insiders wijzen in hun plannen op onwenselijke gevolgen die zeer waarschijnlijk zullen optreden wanneer gemeenten zelf wiet gaan kweken of wanneer slechts enkele bedrijven een vergunning zouden krijgen om wiet te kweken. De kans is groot dat de variëteit van de aangeboden cannabis in coffeeshops dan zeer beperkt zal zijn. Dat is niet alleen jammer voor de

38

fijnproevers, maar het biedt nieuwe kansen voor illegale handelaren. Die kunnen zich dan massaal gaan storten op variëteiten die niet in de coffeeshop verkrijgbaar zijn. We hebben het afgelopen jaar gezien dat de illegale markt zeer flexibel is en onmiddellijk reageert op veranderingen in de coffeeshop. Het is daarom zeer belangrijk om bij de experimenten rekening te houden met voldoende evenwicht tussen vraag en aanbod, zodat clandestiene handelaren

worden welke model het beste past. Dat kan dus verschillend zijn voor Amsterdam, Zwijndrecht of Terneuzen. Coffeeshops zien er immers ook niet overal hetzelfde uit. Ik kan me voorstellen dat critici menen dat het Utrechtse experiment met social cannabis clubs een mijl op zeven is in een land waar we al jaren lang goede ervaringen hebben met coffeeshops. Toch is dat model eveneens een interessante en gedurfde poging om een experiment met de achterdeur van

geen mogelijkheden meer zien om hun verboden waar te slijten.

de grond te krijgen. En wellicht is dit een geschikt model voor gemeenten waar nu nog helemaal geen coffeeshops zijn. In een andere gemeente zou dan geëxperimenteerd kunnen worden met kwekers die een vergunning krijgen om voor coffeeshops te telen, en in weer een andere gemeente met coffeeshops die zelf een vergunning krijgen om wiet te telen. Deze strijd zou niet moeten gaan om welke gemeente als eerste een experiment met wietteelt begint of welk plan het beste is, maar om zoveel mogelijk verschillende experimenten te laten plaatsvinden, zodat duidelijk wordt welk model in welke situatie het meest geschikt is.

Maatwerk Mocht het ooit zover komen, dan denk ik dat er verschillende experimenten gedaan moeten worden. Naast de hier genoemde ideeën voor het kweken van wiet, is er nog wel een aantal andere scenario’s denkbaar die al eerder zijn geopperd, zoals de volkstuintjes van Ronald Motta (voormalige PvdA gemeenteraadslid in Rotterdam) of het Veilingmodel van Stichting Legalize!. Uiteindelijk zal er per situatie gekeken moeten


Model Everhardt - De Social Cannabisclub

Model Aboutaleb – High trust, high penalty

Het Utrechtse model voor de Social Cannabisclub komt uit de koker van D66 wethouder Victor Everhardt. Hij lanceerde zijn plan in 2011 en beloofde dat het experiment binnen drie jaar van start zou gaan. Minister Opstelten liet weten dat hij geen toestemming zou geven voor het experiment in de Domstad. Wethouder Everhardt, die jarenlang bij het ministerie van Volksgezondheid werkte, liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Hij heeft zijn experiment omgedoopt tot een medisch wetenschappelijk onderzoek. Op die manier is zijn experiment niet strijdig met de Opiumwet. Daartoe heeft hij het Rotterdamse Instituut voor verslavingsonderzoek (IVO) gevraagd om een voorstel te schrijven. In dat onderzoeksvoorstel is te lezen dat de Utrechtse cannabisclub rekent op 100 tot 150 leden. De leden zullen drie jaar lang minutieus worden gevolgd door de onderzoekers. Kosten: drie ton. Inmiddels zijn er twee stichtingen opgericht die in het kader van dit experiment wiet willen kweken voor de eigen leden. De stichtingen hebben op wetenschappelijke gronden ontheffing van de Opiumwet aangevraagd bij de staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn. Zo hoopt de voortvarende Utrechtse wethouder minister Opstelten behendig buiten spel te zetten.

Het Rotterdamse model van burgemeester Aboutaleb is een reactie op het model dat de VOC aan de Rotterdamse gemeenteraad had voorgelegd. Hij verzoekt de gemeenteraad in een brief van 19 april 2013 om het model van de VOC naar de prullenbak te verwijzen en zijn alternatief te steunen. Net als Everhardt wil Aboutaleb een experiment, waarbij een stichting onder toezicht van de gemeente en de politie “een aantal hoogwaardige soorten” zal telen. De teeltlocatie zal in een buitengebied of op een industrieterrein worden gevestigd. Volgens dit plan zal de stichting leveren aan enkele bestaande coffeeshops die ook meedoen met het experiment. De betreffende coffeeshops mogen uitsluitend cannabisproducten verkopen die bij de stichting zijn gekweekt. De betrokkenen (zowel de deelnemende coffeeshops als de telers) morgen geen strafbare antecedenten hebben. Het uitgangspunt is: ‘High trust, high penalty’.

Model VOC - Roterodanum Botanicum Het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC) heeft in haar achterdeurplan twee concrete scenario’s uitgewerkt voor Rotterdam. Deze zijn in april 2013 voorgelegd aan de Rotterdamse gemeenteraad. Scenario I is een kleinschalig lokaal experiment, waarbij een beperkt aantal telers ontheffing krijgt om binnen een wetenschappelijk experiment cannabis te telen voor enkele coffeeshops. De zogenoemde “BIGH LB-criteria” vormen het uitgangspunt bij het verstrekken van vergunningen aan de deelnemende telers. De vijf letters staan voor Boekhouding, Informatieverstrekking, Geen bestrijdingsmiddelen, alleen Hennepplanten verbouwen, alleen Leveren aan coffeeshophouders en deugdelijke Bedrijfsvoering. Eventuele strafbare veroordelingen vanwege bezit of teelt van cannabis zouden geen rol moeten spelen bij de selectie van de telers. Scenario II is een experiment in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De teelt vindt plaats op één locatie in het Westland die alle coffeeshops in de regio zal bevoorraden. “Deelnemende telers kopen bij de Belastingdienst of de lokale overheid genummerde tie-wraps voor elke individuele plant in hun kwekerij. Deze tie-wraps zijn vergelijkbaar met de gele oormerken van koeien; op elk moment in het proces is via het nummer de herkomst te traceren. Met dit systeem kunnen de bevoegde instanties eenvoudig en efficiënt toezicht uitoefenen gedurende het hele proces, “van zaadje tot zakje”.

Model Team Haarlemse Coffeeshops Volgens het conceptplan van 29 april 2013 van het team Haarlemse Coffeeshops (THC) mogen ZZP’ers onder strikte contractvoorwaarden een bepaalde hoeveelheid cannabis produceren die zij met factuur (inclusief de vereiste belasting) aan coffeeshops leveren. Wanneer deze ZZP’ers voldoende mogen produceren kunnen zij ook hasj fabriceren. Met het plan beoogt het THC

A: Controle-ruimte klimaatbeheersing etc. B: Moederplanten en stekken ruimte C: Voorgroei ruimte D: Afbloei ruimte E: Verwerking ruimte F: Droogruimte

complete transparantie in en om de productie van cannabis te bewerkstelligen, zodat alle betrokken overheden en instanties inzicht kunnen krijgen in deze productie. Het plan bevat een voorbeeld van een productieruimte met in dit geval zes kweekruimtes met elk 20 kweeklampen en een aantal andere ruimtes die voor de verwerking van de toppen van de plant nodig zijn (zie plaatje). De productieruimte is zodanig ingericht dat deze de coffeeshop waar de cannabis voor bedoeld is, van een behoorlijk aantal soorten kan voorzien.

39


6N\ 40


FE

Kera Burmese Kush

Kera LA Widow

IZED

Kera Venice Beach Afghan

MIN

Kera Cherry Grapefruit

Kera California Nugget

www.keraseeds.com

Kera Pineapple Sativa


Stadsstranden

Urban beach is hip Door: Peter van Sparrentak

Met Amsterdam aan kop is het fenomeen stadsstrand de afgelopen jaren in meerdere steden opgedoken. Zwemmen kan slechts bij enkele locaties, dus een echt alternatief voor de kust is het niet. Maar sommige ervan zijn bruisende, culturele vrijplaatsen, waar je uitgebreid kunt relaxen, weg van de gebruikelijke stadsdrukte. Highlife zet een aantal stadsstranden op een rijtje.

Breda, Belcrum Beach (Nieuw!) Is in mei dit jaar geopend, op een voormalig industrieterrein. Dit strand kan minimaal tien jaar op deze locatie blijven. Er is een klein strandpaviljoen en op het zand zijn er houten tafels, ligstoelen en parasols. De groep vrijwilligers wil het nog verder uitbrei-

den en inrichten. Omdat zwemmen in de rivier verboden is, zijn er toekomstplannen voor een zwembadboot, misschien volgend jaar. Alles is gebouwd van restmaterialen. Er komen workshops en kunstprojecten. Locatie: Veilingkade 12-15. Aan de Belcrumhaven in de wijk Belcrum

Belcrum Beach, Breda, foto: Sabine Engels

in Breda-Noord. Deze wijk ligt aan de achterkant van het centraal station, op loopafstand. Info: www.belcrumbeach.nl Zwemmen: nee. Open: wo t/m zo van 10.00 tot 22.00 uur. Groningen, Strand Euroborg Bestaat uit een lange strook zandterras en een groot strandpaviljoen, dat uit Scheveningen is overgehaald, en een grote boot. Commerciële horeca. In het verleden waren er diverse sportevenementen en dancefeesten. Locatie: Boumaboulevard 599. Aan de zuidoost-rand van de stad. Vanaf het centraal station bereikbaar per trein of bus. Info: www.strandeuroborg.nl Zwemmen: nee. Open: do t/m zo, bij 20+ graden. Alkmaar, Stadsstrand De Kade Ziet er op de site erg gezellig uit, met vuurkorven, lampions en kriskras meubilair. Met paviljoen en een strook zandstrand. Wil een sociaal en cultureel podium zijn. Er zijn workshops, kleine optredens, alternatieve kunstenaars en dj’s. Locatie: Noorderkade, bij de Tesselsebrug in het centrum. Info: www.stadsstranddekade.nl Zwemmen: nee. Open: ma 13.00 – 21.00, di t/m zo 12.00 tot middernacht. Bij warm weer tot 1.00 uur. Utrecht, Oog In Al Relaxt stadsstrand met groot paviljoen, flinke strook zand en gras. Nog niet zeker of het dit jaar open gaat. Was voorgaande jaren de spot van een aantal leuke festivals. Locatie: Aan de Kanaalweg, aan de westrand van de stad. Goed

42

Belcrum Beach, Breda, foto: Sabine Engels


bereikbaar met bus. Info: www.strandooginal.nl Zwemmen: nee Open op zonnige dagen bij 18+ graden. Tilburg, Stadsstrand Piushaven (Nieuw!) Sinds 2 juni open. Met een Scheveningse strandtent en een zandstrand met strandbedjes, palmbomen een terras. Eerste activiteiten zijn een beachvolleybalveld en een waterjump. Locatie: Op de hoek Piushaven/Wilhelminakanaal aan de oostrand. Info: www.piushaven.nl Zwemmen: ja. Haarlem, De Oerkap Een gezellig ogend selfmade houten paviljoen met een strook zand. De uitbater mailt dat hij eigenlijk niet op publiciteit zit te wachten, wat dus de indruk geeft van een buitenplek voor de lokale incrowd. En hij benadrukt dat blowen hier niet prijs gesteld wordt, omdat het stadsstrandje zich vooral richt op jonge ouders met kinderen. Dat is overdag, ’s avonds als er soms bandjes optreden en bij de vollemaansfeesten zal het niet zo’n probleem zijn. Kwestie van low profile houden. Locatie: Harmenjansweg 95, net buiten het centrum over het Spaarne. Info: www.oerkap.nl

Zwemmen: kan, maar vies water Open van april tot oktober.

Amsterdam Strandzuid, Amsterdam Rai Paviljoen met groot buitenterras en zandstrook met nog enkele kleine horecagebouwen. Duidelijk gericht op (would be) upperclass en wie zich daarbij thuis voelt. Denk: prosecco, champagne, broodje parmaham. Er zijn regelmatig evenementen. Locatie: Europaplein 22, tussen de RAI en het Beatrixpark. Info: www.strand-zuid.nl Zwemmen: nee. Open: dagelijks van 11.00 tot middernacht. Blijburg Staat bekend als vrolijk ogende, culturele strandspot. Een groot zandstrand en zwemwater maken de zomervibes helemaal compleet. Op het strand zijn openbare toiletten en zwemtoezicht. Mits aangelijnd mag je zelfs je hond meenemen. Er zijn allerlei leuke feestjes en festivals, zoals Costa Del Soul, met gevarieerde muziek en kunst. Locatie: Muiderlaan 1001, op IJburg aan het IJmeer. Vanaf CS

met bus of tram. Vanaf middernacht is er elk half uur een nachtbus naar het centraal station. Info: www.blijburg.nl Zwemmen: ja. Open: wo t/m zo. Vanaf 11.00, in het weekend vanaf 10.00 uur. Strand West, Houthaven Paviljoen met veel banken en ligstoelen, maar ook een flinke strook strand waar je je handdoek kunt neerleggen. Met volleybalveld en diverse kindervoorzieningen, waaronder een zwembadje. Locatie: Stavangerweg 900, aan de oever van het IJ, vlakbij het Westerpark. Info: www.strand-west.nl Zwemmen: nee. Open: dagelijks 12.00 tot 19.00 uur. Amsterdam Roest Ziet er uitnodigend uit, deze mix van café, bar, stadsstrand en culturele vrijplaats. Zit bij het historische Koud Gas Gebouw op het Oostenburgereiland. Grappig en praktisch is het concept van Super De Bar, waarbij je in de schappen je drinken en eten pakt en zelf bij de bar afrekent. De agenda staat vol met theater, film, kunst, muziek en dj’s. Let op de ruime nachtopeningstijden!

Strandzuid Amsterdam

43


Amsterdam Roest, foto: Maarten Tromp

44


Locatie:

Czaar Peterstraat 213-B, in het Oostelijk Havengebied. Info: www.amsterdamroest.nl Zwemmen: nee Open: ma t/m do 11.00 tot 01.00, vr. 16.00 tot 3.00, za 11.00 tot 3.00, zo 11.00 tot 01.00. Pllek, Amsterdam Noord Café/restaurant opgebouwd uit oude zeecontainers, met een groot buitenterras en een flinke strook zand. Er zijn cursussen yoga en tai chi. Het eten is er biologisch. Op de agenda staan theater, film, livemuziek en dj’s. Locatie: op de NDSM-werf. Te bereiken met het gratis pontje vanaf het centraal station.

Locatie:

op de Westerdoksdijk, op enkele minuten lopen van het CS. Info: www.stenenhoofd.nl Zwemmen: ja, maar beperkt.

Belgie Antwerpen, Strantwerpen Luxe uitziende zomerspot aan de Schelde met wit zand, palmplanten, bar, restaurant en dj booth. Er zijn regelmatig evenementen en danceavonden. Locatie: Kattendijkdok, Westkaai in Antwerpen-Noord Info: www.perrier-strantwerpen.be

Open:

van 5 juli tot 11 augustus. Di, wo, do, zo vanaf 11.00 tot 22.00 uur. Vr en za tot 23.00 uur. ‘s Zondags dicht.

Gent, DOKstrand Halfopen havendok met grote strook strand. Met een terras, eetstands en vrij te gebruiken kookstands en barbecues. Met theater, film en andere kunsten. Medeorganisator Democrazy zorgt voor een concertagenda met vooruitstrevende namen, zoals we van de Gentenaren gewend zijn. Locatie: splitsing Koopvaardijlaan - Afrikalaan, bij de voormalige haven aan de Oude Dokken. Info: www.dokgent.be

stadsstrand Pllek, fotograaf: Josée van Dijk

Info: www.pllek.nl Zwemmen: nee Open: vanaf 10.30 uur tot ‘zolang het ’s avonds gezellig is’. Dat betekent doordeweeks tot middernacht, in het weekend tot pakweg 3.00 uur. Het Stenen Hoofd, Westerdokseiland Plek zonder vaste horeca, dus neem je eigen drank mee. ’s Zomers twee weken lang de locatie van het filmfestival Pluk de Nacht.

Zwemmen: nee. Open: dagelijks vanaf 12.00 uur. Brussel, Brussel-Bad Strook zand met cocktail- en eetkramen, ligstoelen en palmplanten. Met concerten, dj’s, kunst, kinderactiviteiten en sport. Locatie: Akenkaai, 1000 Brussel. Bij het Saincteletteplein, langs het Kanaal van Brussel. Info: www.blb-bb.be Zwemmen: nee.

Zwemmen: nee. Open: Evenementen van mei tot en met augustus. Strand open vanaf 31 juli. Wo t/m za 12.00 tot middernacht, zo 11.00 tot 22.00 uur.

Meer stadsstranden Deze lijst is bij lange na niet volledig. Zoek zelf een stadsstrand in je eigen regio op de website www.strandindestad.nl

45


Legalize!

De zin en onzin rondom drugs Tekst: Michiel Panhuysen

“Herinner je je die party’s van Legalize! nog?” vroeg mij laatst iemand. Ik moest even diep in mijn geheugen graven. Het waren de laatste paar jaren van de vorige eeuw. In Amsterdam was het nog gezellig. Kraken was nog niet verboden. En als je het leuk bracht, wilden blowers en andere druggebruikers nog wel eens in actie komen voor de goede zaak. Zeker als daar een feestje aan verbonden was.

de onzin rondom drugs in beeld. Alleen dan kunnen we als samenleving op een gezonde manier met drugs omgaan.”

Krampachtig “Dat werd na een paar jaar een beetje een probleem”, zegt een van de woordvoerders van Legalize. Laten we hem Zep noemen. “Bij die actiefeestjes werd het middel voor de meesten uiteindelijk als belangrijker ge-

anoniem. Veel werkgevers laten zich liever niet openlijk in met werknemers met een ‘drugsverleden’. Met een openlijk drugsverleden, moeten we misschien zeggen. Want veel van de mensen die topfuncties bekleden

Nog steeds gaan we volgens Zep krampachtig om met drugs. “Onbekend maakt onbemind. Drugs zijn illegaal. Die illegaliteit levert een hoop problemen op.” Alle drugs legaliseren dus? Het antwoord van Legalize op die

Onbekend maakt onbemind. Drugs zijn illegaal. Die illegaliteit levert een hoop problemen op. zien dan ons doel.” Adders onder het gras van Legalize.

Struisvogelgedrag ...Laten we hem Zep noemen... Zep heet geen Zep. Maar omdat Zep in zijn dagelijkse leven een baan in het onderwijs heeft en niet uitsluit dat hij later nog eens gaat solliciteren bij een andere werkgever, blijft hij

in de samenleving, hebben in hun studententijd wel eens een jointje gerookt, maar lopen daar tegenwoordig niet meer mee te koop. Dat struisvogelgedrag is een van de oorzaken dat Nederland nog steeds een onvolwassen drugsbeleid heeft. En het aankaarten van dat onvolwassen drugsbeleid is nou precies waar Legalize voor staat. “We willen de politiek en de samenleving bewust maken van een aantal druggerelateerde problemen”, aldus Zep. “We brengen de zin en

vraag is inmiddels wat genuanceerder dan zeventien jaar geleden. Zep: “Legalize! is onze naam, dat klinkt ook beter dan ‘regulate’.” Criminelen verdienen wereldwijd miljarden met drugsproductie en handel. Die handel en productiemethoden leveren de samenleving, het milieu en de economie veel schade op. “In onze begintijd zeiden we daarom dat alle drugs legaal moesten worden. Inmiddels zijn we bijna twintig jaar verder. Er is

Studierichting Een van de oudere ideeën uit de koker van Legalize is het opzetten van een studierichting ‘Drugs’ op universitair of HBO niveau. Het idee was om studenten binnen een multidisciplinaire omgeving kennis te laten maken met alle informatie die op dit gebied beschikbaar is. Zep: “We moeten werken aan het ontwikkelen van drugsexpertise op hoog niveau. Of het nou gaat om de farmacologische, juridische, psychiatrische, opvoedkundige, economische of bestuurskundige aspecten van drugs, we hebben gewoon behoefte aan een bundeling van kennis om die uiteindelijk in zinnig beleid om te zetten. Alleen op die manier kunnen we een gezonde omgang met drugs realiseren. De politiek noch de onderwijsinstituten deden helaas iets met het plan.”

46


meer bekend over de werking van sommige drugs. Ik heb zelf een dochter en ik vind het geen prettig idee dat zij op haar twaalfde iedere dag een joint zou opsteken. Ik pleit nog steeds voor het legaliseren van drugs, maar ik vind goede voorlichting en begeleiding net zo belangrijk.” Legalize staat daarom tegenwoordig voor het vergroten van het bewustzijn rondom drugs. “Drugs zijn leuk, maar kunnen ook schadelijk zijn, zeker bij verkeerd gebruik. Mensen gebruiken schadelijke stoffen als suiker, zout, alcohol, tabak, vet en koffie. Je bepaalt zelf wat je in je lijf stopt. Dat zou ook moeten gelden voor drugs. Zolang mensen er op een bewuste en constructieve manier mee omgaan, is er niet zoveel aan de hand.

Je zult mensen dus moeten uitleggen hoe sommige stoffen werken. Je moet ze bewust maken van wat het is. Dat geldt voor consumenten, maar evengoed ook voor politici en beleidsmakers.”

Streetrave Om een brede discussie los te maken over de illegaliteit van drugs besloot een aantal activisten in 1997 op een ludieke manier de aandacht op zich te vestigen: stichting Legalize was geboren. De wijze van actievoeren was origineel: al blowend, slikkend en housend trok een bonte stoet hippies, corpsballen en krakers door delen van Amsterdam. Die acties werden jaarlijks gehouden. De sfeer was altijd uitgelaten en ontspannen. Er was redelijk wat aandacht voor de beweging in de pers. Legalize deed het zo goed dat

ook in veel andere internationale steden Legalize feesten werden georganiseerd. Maar na enkele jaren realiseerden Zep en de zijnen dat de ‘streetraves’ eigenlijk vooral erg gezellige feesjes waren geworden, waar het innemen van middelen een grotere plek had gekregen dan het vergroten van bewustzijn over de schadelijke kanten van de illegaliteit van die middelen. Vanaf toen besloot Legalize zich meer te gaan richten op specifieke acties. Zep: “Het is een hele opgave om zo’n beweging gaande te houden, zonder dat de boodschap verwatert. Mensen van het eerste uur hadden na een paar jaar geen tijd meer voor onbezoldigd actie voeren. Geld is altijd een probleem. En ook motivatie. Na een paar jaar hebben

de meesten het wel weer gezien. Dat is begrijpelijk. Een gezin stichten kost tijd en aandacht en voor een carrière geldt hetzelfde. Daarbij lijken mensen de laatste jaren meer op zichzelf gericht, dan op een hoger ideaal. Veel actie wordt er anno 2013 in Nederland niet meer gevoerd. Die tijden zijn voorbij.” Legalize kende in zijn bestaan up en downs. Inmiddels is de club alweer een goede tijd stabiel met een sterk bestuur met Gerben Hellinga, Hans Plomp en Joep Omen. Aangevuld met een klein maar gemotiveerd team, een nieuwe site en een solide organisatie is Legalize weer helemaal klaar voor het uitdragen van de Legalize boodschap.

Drie campagnes Legalize richt zich de komende tijd op drie

Veilingmodel Een nieuw Legalize idee: Waarom de achterdeur niet als volgt reguleren: Op een centrale plaats wordt cannabis gekeurd, verwerkt, verpakt en verhandeld. Dat heeft voordelen voor iedereen. De aangesloten grote of kleine grower krijgt een goede prijs en kan legaal telen, de wiet kan gekeurd en zelfs verzegeld worden verpakt en de coffeeshopeigenaar betaalt de prijs op basis van vraag en aanbod volgens het beproefde systeem van de afslagveiling voor groente, fruit en bloemen. Dit systeem is goedkoop voor grower, verkoper en consument. De overheid kan er ook wat aan verdienen. Over cannabis kan geen BTW worden geheven, het product is immers illegaal. Een door door de overheid gerund veilingbedrijf kan wel provisie berekenen over de inkoop en de verkoop. Een legale veiling levert transparantie, veel banen en €500 miljoen op (CPB2011). Het systeem maakt illegale handel minder lucratief en geeft de kleine en de grote teler legaal bestaansrecht voor een redelijke prijs. De overheid hoeft zo geen eigen kwekerijen te beginnen, maar valt terug op de bestaande expertise van betrouwbare kwekers. campagnes. De eerste campagne is al gaande. Op posters en stickers stonden enkele drugs gerelateerde uitspraken van Pim Fortuyn, die groot voorstander van het legaliseren van cannabis was. Hij lustte zelf namelijk ook wel een jointje. Die posters sloegen goed aan. “Met zo’n campagne bereik je mensen die je normaal helemaal niet bereikt. Een uitspraak als ‘geef fiscus een deel van de winst op softdrugs’ van Fortuyn zet mensen aan het denken, als het uit de mond komt van een bekende kop.” Deze campagne wordt nu voortgezet met stickers met uitspraken van wereldberoemde mensen over drugs. Een andere campagne is de filmtent op Cannabis Bevrijdingsdag op 16 juni (zie pagina 48). Daar wordt ook de derde uitgave van ‘Uit je bol’ (geschreven door Hellinga en Plomp) gepresenteerd. Uit je bol is de bijbel van de Nederlandse drugsgebruiker. In deze derde vernieuwde uitgave vinden druggebruikers alles over de werking en de bijwerkingen van alle denkbare drugs. Een must-read voor iedereen die iets met deze materie te maken heeft. Een derde campagne is het verspreiden van het idee van een veilingmodel voor cannabis. www.legalize.net

47


Programma Cannabis Filmfestival Tijdens de Cannabis Bevrijdingsdag 2013, die op 16 juni in het Westerpark in Amsterdam plaatsvindt, organiseert Stichting Legalize traditioneel een Cannabis Filmfestival. Alle films worden gratis vertoond in de Zevenster-tent. Deze fraaie Ger biedt plaats aan 120 mensen. Schakel mobiele telefoons uit en stoor andere kijkers zo min mogelijk. Om 18.15 uur presenteren Gerben Hellinga en Hans Plomp de derde editie van hun “drugsbijbel” Uit Je Bol in de filmtent.

14.00-14.39 De Achterdeur Onthullende documentaire over het schizofrene cannabisbeleid in Nederland. Een geheim kwekersproject van de Belastingdienst, een minister die een positief onderzoek over regulering in de shredder gooit… Regie: Steven Kompier, NL, 2012. Lengte: 39 minuten. 14.40-14.50 Cannabis timelapse compilatie Verzameling video's waarop je versneld cannabis ziet groeien en bloeien. Lengte: 10 minuten. 14.50-15.46 Breaking the taboo Documentaire over het werk van de Global Commission on Drug Policy en het falen van de war on drugs. Regie: Fernando Grostein Andrade, VS, 2012. Lengte: 56 minuten 15.50-17.15 Nederwiet Lange documentaire over het kat-en-muis spel van coffeeshops, kwekers, politie en rechters rond de achterdeur. Met een glansrol voor biologisch wietkweker en VOC-

48

er Doede de Jong. Regie: Maaik Krijgsman & Hans Pool, NL, 2011. Lengte: 85 minuten 17.15-17.30 Doede-le-Docu (preview) Exclusief voorproefje van een nieuwe documentaire over Doede de Jong: Doede-leDocu. Regie: Ernst Ellerman, NL, 2013, Lengte: 15 minuten

onze favoriete plant. Diverse regisseurs. Totale lengte: 30 minuten. 19.18-20.15 Clearing the smoke: the science of cannabis Wetenschappelijke blik op de werking van cannabis in het brein en lichaam en de vaak spectaculaire medicinale toepassingen van de plant. Interviews met patiënten, wetenschappers en tegenstanders van medicinale cannabis. Een productie van de Amerikaanse publieke omroep PBS Montana. Regie: PBS Montana, VS, 2011. Lengte 57 minuten.

17.30-18.15 Animatie special 1 Bekende en onbekende animatiefilms over onze favoriete plant. Met o.a. stonede afleveringen van South Park, The Simpsons en Family Guy en The Flower. Diverse regisseurs. Totale lengte: 45 minuten. 18.15-18.45 Presentatie Uit Je Bol Auteurs en psychonauten Gerben Hellinga en Hans Plomp presenteren de derde druk van hun populaire “drugsbijbel” Uit Je Bol en signeren aansluitend. I.s.m. Stichting Legalize! 18.45-19.15 Animatiespecial 2 Bekende en onbekende animatiefilms over

20.16-22.00 The Union: the business behind getting high Een van de beste films over de – illegale cannabisteelt van de laatste jaren. De makers brengen alle aspecten van de “cannabusiness” in British Columbia in beeld. Met oa. Marc Emery en Lester Grinspoon. Regie: Brett Harvey, Canada, 2007. Lengte: 104 minuten.


Seminar Growshopwet

“Niet gaan doemdenken” Door: Rob Tuinstra

Ruim honderd ondernemers uit de cannabisbranche waren op vrijdag 24 mei aanwezig bij een door uitgeverij Discover georganiseerde seminar over de aanstaande ‘growshopwet’.

Eén van de sprekers was een communicatiedeskundige, die uitleg gaf over de beeldvorming over de cannabissector. Politie en justitie koppelen de begrippen wietteelt, cannabis en cannabissector aan begrippen als georganiseerde criminaliteit of overlast. Het is een bewuste communicatiestrategie die ‘Management of Meaning’ heet. Politieman Max Daniel heeft dat jarenlang zeer kundig uitgevoerd. Elke keer wanneer Daniel in de media verscheen, koppelde hij hennepteelt aan georganiseerde misdaad en grootschalige export, en linkte hij coffeeshops aan overlast.

Tegenwicht Om dat beeld enigszins recht te trekken moet men tegenwicht aan die negatieve berichtgeving rondom cannabis geven. Maar het is niet eenvoudig om dat negatieve beeld

“De overheid gaat er van uit dat growshops een faciliterende rol ten aanzien van de

vermoeden heeft dat een klant op professionele wijze hennep teelt, de ondernemer bij deze nieuwe wet ook strafbaar is. Dit kan tot vreemde situaties leiden. Is de kassamedewerkster van een tuinbouwcentrum straks strafbaar, als een wietkweker daar zijn inkopen doet?

Enige optimisme

teelt van cannabis spelen. En dat wil men tegengaan.” De sector wordt daarom nu al intensief door justitie onderzocht. Beckers vertelde over het gebruik van BOB, Bijzonder Opsporingsbevoegdheden. “De kans dat

Beckers vindt dat ondernemers zich goed bewust moeten zijn van de gevolgen van de wet. Hij meldde dat de wet vooral bedoeld is om op te treden tegen de professionele teelt, waardoor ondernemers zich dus moeten gaan focussen op de kleine gedoogde teelt. En op dit moment ligt die grens op maximaal 5 planten. Aan de hand van vragen uit het publiek werd een aantal mogelijke situaties na invoering van de wet besproken. Daarbij speelde de zaal een actieve rol, waarbij door de uitleg van Beckers veel zaken duidelijk werden. Naast het zich uitsluitend richten

De wet is vooral bedoeld is om op te treden tegen de professionele teelt. te kantelen. Vooral ook omdat de politiek vaak op basis van emoties in plaats van op wetenschappelijke feiten beslist. Wil de cannabissector op een neutralere manier worden gezien, dan moet de sector zich via de media op een positieve manier aan de buitenwereld presenteren. Dus geen dure auto’s maar een Opel Corsa, en geen verhaal van grootschalige gifmengers maar een verhaal van een idealistische kweker als Doede de Jong. Met een goed en acceptabel verhaal verandert het beeld van de branche. En het is aan de sector zelf om dat beeld actief naar buiten te brengen.

Faciliterende rol Ook advocaat André Beckers sprak over de growshopwet. Hij ging kort in op de ontstaansgeschiedenis van de wet. Beckers:

een van jullie telefoons wordt afgeluisterd, of dat er onder een van jullie wagens een peilzender zit, is groter dan de kans dat ik een grote prijs in de staatsloterij win”, aldus Beckers, die het zelfs heel goed mogelijk achtte dat de bijeenkomst daadwerkelijk werd afgeluisterd.

Niet onomstreden Beckers meldde dat de tekst van het wetsvoorstel al door de Tweede Kamer is, en dat de wet nu bij de Eerste Kamer is aanbeland. Op dit moment zijn er schriftelijke vragen over de wet gesteld, want de nieuwe wet is niet onomstreden. Zo is er bijvoorbeeld sprake van de zogenaamde strafbaarstelling van voorbereidende handeling. Dat betekent zoiets dat als een ondernemer weet of het

op de kleinschalige teelt zouden ondernemers ook hun assortiment op de winkelvloer sterk moeten uitbreiden. Niet alleen hennepgerelateerde zaken, maar ook andere tuinbouwartikelen moeten toonbaar zijn. Men moet vooral ook klanten op hun gedrag aanspreken. Wat is wel bespreekbaar? En vooral, wat is niet bespreekbaar? Verder; hoe presenteer je je als onderneming? Of hoe presenteer je je product. De tijd dat je overal een wietblaadje op plakt, of je onderneming De Grootste Toppen gaat noemen, is echt wel voorbij. Aan het eind van de discussie bleek toch sprake te zijn van enig optimisme, of misschien opluchting. “We moeten niet gaan doemdenken”, klonk het dan ook vanuit de zaal. En daaruit blijkt ook weer de ware ondernemersgeest.

49


MUZIEK Door: Arjan van Sorge

wie: !!! wat: Thr!!!er waar: (Warp)

De band achter het moeilijk vertaalbare chk chk chk heeft het beste van funk, eighties, disco, rock en psychedelica gecombineerd tot een meer dan prachtige plaat met de titel Thr!!!er. En spannend is het, de negen tracks tellende opwindende, funkende fluistering van het zestal. Het album wijkt nogal af van de voorgangers die meer in het teken van dancepunk stonden, maar de poppy funk van nu komt nog steeds ongemeen hard en heftig binnen, al is het dan verpakt in een soft jasje. Teksten, muziek, uitstraling, intensiteit en vernieuwing gaan hand in hand de strijd aan tegen vlak en nietszeggend - kortom, een topper van jewelste.

wie: FEMI KUTI wat: No Place For My Dream waar: (Naive)

Femi Kuti is een van de vele muzikale kinderen van afrobeat legende Fela Kuti. Dat de zanger/saxofonist/componist erg betrokken is bij het wel en wee van het Afrikaanse continent waar in de loop van de eeuwen zoveel geleden is (en nog steeds) heeft hij altijd duidelijk laten merken. Maar de teksten op zijn ongeveer tiende album zijn scherper en harder dan ooit, en het tempo van de over het algemeen relaxed swingende afrobeat is flink opgeschroefd. Keiharde protestpunk op z’n Afrikaans, zoiets. De muziek lijdt hier en daar onder die snelheid, maar meestal valt er genoeg bij te genieten, hoe gek dat ook klinkt.

50

wie: THE CRYSTAL FIGHTERS wat: Cave Rave waar: (Zirkulo/PIAS)

Uiteraard pakte Highlife al eerder uit met dit inmiddels niet meer weg te denken Engelse duo met het hart in Baskenland. In no-time veroverde hun in folk gedrenkte dance de harten en voeten van vele luisteraars, en werd het al snel weer tijd voor de opvolger van het debuut uit 2010. Alle ingrediënten die hun muziek zo genietbaar maken zijn op dit tweede album nog steeds aanwezig: de meezingbaarheid, de mystiek, de rauwe en stuwende ritmes, het warme gevoel en de dromerige zang. Overal is nog een schepje bovenopgedaan zonder dat het teveel wordt, behalve bij hier en daar een zangpartij.

wie: ROB ZOMBIE wat: Venomous Rat Regeneration Vendor waar: (Zodiac Swan Records)

Het universum van horrorfilmer/multiinstrumentalist Rob Zombie mag er van buiten wat ongezond uitzien (ratten, skeletten, monsters, lijken en weerwolven), het is het ook. De voormalige zanger van de heavy metalband White Zombie is uitermate gefascineerd door horror, en laat dat ook duidelijk merken met zijn films en muziek. Op dit album gaat hij weer ongeremd los met stevige rock onder de gordel, waarbij het gebruik van elektronica niet uit de weg wordt gegaan. Alles bij elkaar levert dat een supervette mix op, met onderhoudende stampers als Teenage Nosferatu Pussy en Ging Gang Gong De Do Gong De Laga Raga.

wie: DIRTY HONKERS wat: Superskrunk waar: (Motor)

Electroswing – waarbij de swing uit de jaren 30 en beats van nu een kruisbestuiving aangaan – heeft vele gedaanten, maar vaak komt het toch neer op het gebruik van jazzsamples met een pompende beat eronder. De Dirty Honkers uit Berlijn pakken het net weer iets anders aan, met knerpende electro/hiphop, livesax en een in alle opzichten opwindende, energieke sound. Naast grappige teksten, enthousiaste zang en een keur aan gastmuzikanten komt ook nog eens een heel stuk muziekgeschiedenis voorbij met rock ’n roll, r&b, exotica, funk, house en wat al niet meer. Het trio stuwt het genre op een geweldige manier naar nieuwe hoogten.

wie: SPLENDID wat: Sun Beats Down waar: (PIAS)

Het zal weer eens niet over zon en de geneugten daarvan gaan bij de Haagse band Splendid... Maar het blijft leuk bij de in zand en zout gedrenkte vrolijke reggaepoprock van dit tienkoppige gezelschap, dat de lekkere liedjes met groot gemak uit de mouw lijkt te schudden. De beats zijn stukken zwaarder aangezet dan bij voorgaande producties, zodat de sound nog meer pakkend wordt dan voorheen, en heel geschikt voor de dansvloer. De van een licht heesje voorziene, relaxte en krachtige stem van zanger Patrick deint uiterst prettig mee op het superstrakke spel van de andere bandleden. Zomer verzekerd!


Keeps You Grow MTL Trading Snelliusweg 40-17 6827 DH Arnhem T. 0031-(0)26 750 32 83

Openingstijden: MA t/m vr 10.00 - 18.00 u. za. 10.00 - 16.00 u.


GADGETS Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

BLUETOOTH SPEAKER SET Een speakersetje als eyecatcher in je woonkamer of de coffeeshop is op zich niet eens zo bijzonder anno 2013. Maar deze veelkleurig verkrijgbare Spinnaker van Edifier heeft veel meer te bieden dan alleen uiterlijk vertoon; een mooie abstracte vorm. Het draadloze systeem klinkt daarnaast echt als de spreekwoordelijke klok! Of je er nu draadloos een smartphone, laptop, pc, tablet iPad of hifi-installatie via Bluetooth mee verbindt. De geluidsoverdracht en -reproductie is fantastisch! Prijs: € 350. www.edifier-international.com

EERSTE ULTA HIGH DEFINITION SPELER Sony gaat deze zomer de FMP-X1 aanbieden in Amerika. Dit is geen gewone mediaspeler, maar een als een filmblik gelijnde 4K-machine die heuse UHD-films kan afspelen. Sony levert de speler met tien Ultra HD-films. Waaronder Bad Teacher, The Bridge on the River, The Karate Kid, Battle: Los Angeles, Taxi Driver, That’s My Boy, The Amazing Spider-Man, Totall Recall en The Other Guys. Daarnaast heeft Sony een 4K-videodienst in de planning. Aan aankondigingen van 4K- of UHD-schermen was de laatste maanden geen gebrek. Al wachten we nog steeds ongeduldig op een echt woonkamervriendelijke oplossing die echt 4K-beeldmateriaal op het scherm brengt. Prijs: zo’n € 540. www.techtastic.nl

BOSE’S BLUETOOTH KOPTELEFOON De Amerikaanse fabrikant Bose had nog geen Bluetooth-hoofdtelefoon. Met de introductie van de zwarte AE2w komt daar eindelijk verandering in. De nieuwe high tech-hoofdtelefoon is een variant op de eerder verschenen Bose AE2 en AE2i. Hiervan leent de nieuwkomer de geluidssignatuur, het ontwerp en een hoogstaand draagcomfort. De afneembare A2DP-protocol Bluetooth-module, die op de linkerkant van de hoofdtelefoon is bevestigd, weegt evenveel als het voormalige krulsnoer. Ondanks de geïntegreerde, (via USB) oplaadbare batterij, die het onder normale omstandigheden zo'n 200 uur uithoudt. Ideaal voor gebruik in combinatie met al je mobiele apparaten. Tot zo’n 9 meter. Hij is onder meer geoptimaliseerd voor gebruik met je iPad. Prijs € 250. www.loopygadgets.com

52


SLIMME TOMTOM SPORTWATCH Ziehier: de gloednieuwe sporthorloges van TomTom, de Runner en Multi-Sport. Ze worden door sportliefhebbers gebruikt om op te zien hoe lang ze sporten en welke afstand is afgelegd. De Runner richt zich vooral op joggers en hardlopers. De Multi-Sport is waterdicht en kan ook bij fietsen of zwemmen gebruikt worden. Deze GPS sporthorloges hebben een groot, hoge resolutie scherm, zodat je in één oogopslag kunt zien wat je afgelegde afstand, de verstreken tijd en je tempo is. De eenknops navigatie is bewust simpel gehouden. In beide zit een Graphical Training Partner om het maximale uit je training te halen. Met drie standen: Race (om je tijd op een bepaald parcours te verbeteren), Goal (om toe te werken naar een vooropgesteld doel; afstand, tijd, of verbrande calorieën) en Zone (om naar een vooropgestelde hartslag te werken). Je kunt je gegevens synchroniseren via Internet. De horloges zijn 11,5 mm dik, kras- en schokbestendig en voorzien van het zuinige Bluetooth Smart. De batterij gaat 10 uur mee. Prijs: n.n.b. http://sports.tomtom.com/en/

HIGH TECH HOOGSTANDJE De Finse fabrikant Amphion brengt zijn kleine versterker NuForce Icon2 niet voor niets met een prachtset Helium 410 luidsprekers op de markt. Dit combo en het eindresultaat mag zeker gezien en gehoord worden. Het concept is draadloos en functioneert perfect als vervanging voor je traditionele hifi-unit thuis. Hij zit eigenlijk ergens tussen een AirPlay iPod-dock en een full size installatie in, met talloze draadloze vaardigheden. De kwaliteit van de luidsprekers is een enorme stap voorwaarts. In combinatie met de fraaie versterker kunnen ze de concurrentie aan met de allerbeste iPoddocks verkrijgbaar. Dat mag ook wel, gezien de prijsstelling: € 1.065.

SAMSUNGS S4 MINI Samsung is een kei in het ontwikkelen van varianten op goed scorende smartphones. Dat kunstje deed het bedrijf reeds bij eerdere modellen uit de S-serie. En dat staat deze maand ook te gebeuren met de splinternieuwe S4. De aanstormende S4mini mag dan wat mindere specificaties hebben dan zijn grote broer, zijn prestaties liegen er niet om. Wij noemen een 4,3” Amoled qHD-scherm met een pixeldichtheid van 256 ppi, gecombineerd met een 1.6 Ghz Dual mCore Processor. De prijs is nog onbekend, maar zal substantieel lager zijn dan zijn grote broer… Het toestel zal worden geleverd in de kleuren Black Mist en White Frost. www.samsunggalaxy-s4.nl

www.gadgetluxe.co.uk

53


Staatswiet in België? Door: Karel Michiels

Staatswiet? Het voorstel van toxicoloog Jan Tytgat werd door de Vlaamse partijen vrijwel meteen afgebrand. Maar ook de voorstanders van legalisering zien geen heil in een door de overheid georganiseerde handel en productie. “Wie bloemen kan verzorgen, kan ook een cannabisplant houden.”

Barbara rolt een joint van het A-afval, de verkruimelde blaadjes die ze heeft afgeknipt van haar onlangs geoogste wietplanten.

TUP eruit gedistilleerd heeft. “Ik doe niets illegaals,” zegt Barbara. “Ik betaal braaf mijn elektriciteit en alle veiligheidsvoorschriften

Wie bloemen kan verzorgen, kan ook een cannabisplant houden. Correctie: van de planten die haar zijn toevertrouwd door leden van Trekt Uw Plant (TUP), de ‘social club’ voor cannabisgebruikers. Geen staatswiet, maar wel gedoogd door de overheid. Bij elke plant hoort een naam en een kopie van een identiteitskaart. Eén wietplant per (meerderjarige) gebruiker: meer laat de omstreden drugrichtlijn van 2006 niet toe, en daar wil TUP zich ook aan houden. Twee keer werd de organisatie voor de rechter gedaagd, twee keer werd ze vrijgesproken. Trekt Uw Plant wordt sindsdien ongemoeid gelaten. “Wij respecteren de gerechtelijke uitspraak,” zegt Philippe Beinaerts, woordvoerder van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. “Zolang de vzw de wet niet overtreedt, zullen wij de confrontatie niet zoeken.”

Plantenverzorgers Barbara is een van de 20 ‘plantenverzorgers’ die de ruim 300 leden van TUP bedienen. Verzorgers, geen kwekers. Elke plant is en blijft eigendom van de persoon die hem ‘besteld’ heeft. De tekst op de eigendomsbewijzen van de planten ontslaat de verzorgers van iedere juridische verantwoordelijkheid: ‘Ik ben eigenaar van deze vrouwelijke cannabisplant. Ik geef opdracht aan de vzw Trekt Uw Plant om deze plant groot te brengen, maar deze plant blijft te allen tijde mijn eigendom. Ik maak daarmee gebruik van de ministeriële richtlijn van 2006.’ Iedereen houdt zich dus netjes aan de wet, of toch aan de creatieve interpretatie die

54

worden streng nageleefd. Als ze hier nu binnenvallen, kunnen ze mij nergens op pakken. Er staat maar één plant van mezelf voor eigen gebruik. Ik doe dit ook niet voor het geld. Ik heb een vaste job en een gelukkig leven. Wie wiet kweekt om rijk van

te worden, zal zelden goede kwaliteit produceren. Ik ben graag met mijn planten bezig, ik zie ze graag groeien, ik praat ermee, ik geef ze namen… Elke dag zijn we samen. Wie in zijn tuin de bloemen kan verzorgen, kan ook een cannabisplant houden. Als ik op mijn bloemen luizen zie zitten, zet ik er een lieveheersbeestje op. Op die manier ga ik ook om met de wietplanten.”

Professioneel advies De kweekinstallatie heeft Barbara ongeveer 1300 euro gekost. “Maar dan heb je wel de beste toestellen en materialen.” Professioneel advies kreeg ze van TUP, een


familielid heeft de plantage geïnstalleerd, “in ruil voor een mooie top wiet van elke oogst.” Doe-het-zelf maar niet bric-à-brac: het is een van de voorwaarden die aan de plantenverzorgers gesteld worden. De organisatie heeft intussen genoeg kennis en ervaring om perfect (brand)veilige, ecologische verantwoorde plantages te bouwen en stelt die kennis graag ter beschikking. Dat is uiteindelijk waar de leden voor betalen,

ring zouden toestaan voor cannabis, zou de staat er accijnzen op kunnen heffen. Het lijkt mij dus veel verstandiger om belastingen te heffen op de service die social clubs bieden: het verzorgen van een plant. De consument koopt niets, hij krijgt. De plant is van meet af aan zijn bezit. De social clubs certificeren ook de plantenverzorgers, met de bijhorende kostenberekening. Wij garanderen een eerlijke prijs, biologische teelt

Oplossing Volgens een studie van criminoloog Tom Decorte (UG) zouden er in België ongeveer 15.000 telers zijn (2007), and counting. Die zouden samen een 500-tal social clubs kunnen bevoorraden. Dat zou niet alleen een hoop werkgelegenheid opleveren, maar ook behoorlijk wat inkomsten uit belastingen. Van Gruisen heeft berekend dat een wettelijke regulering van de social clubs

Wij garanderen een eerlijke prijs, biologische teelt en een grote variëteit, niet twee soorten staatscannabis waar je of stoned of high van wordt. een dienstverlening, en die zou de overheid ook kunnen belasten, suggereert Dominique Van Gruisen van Trekt Uw Plant. “Accijnzen heffen, zoals professor Tytgat zegt, is onmogelijk, omdat cannabis nu eenmaal een verboden product is. Pas wanneer de internationale drugverdragen een uitzonde-

en een grote variëteit, niet twee soorten staatscannabis waar je of stoned of high van wordt. De cannabis moet natuurlijk ook getest worden, en daarvoor heeft op dit moment geen enkele universiteit de nodige knowhow. Wij wel, met nu al zeven jaar ervaring in de sector.”

genoeg geld zou kunnen opleveren om de maatschappelijke kost van alcoholmisbruik bijna volledig te neutraliseren. “In Nederland hebben ze de voordeur geregeld,” zegt Van Gruisen, “via de coffeeshops. Wij bieden een oplossing voor de achterdeur. Zonder staatswiet.”

Loterijwinnaar schenkt cannabisactivisten miljoen Door: redactie Highlife

Toen de Canadees Bob Erb in de jaren zeventig begon mee te doen aan de loterij, leek de kans groter dat cannabis tijdens zijn leven zou worden gelegaliseerd dan dat hij ooit de jackpot zou winnen.

Die verwachting kwam bepaald niet uit. Na veertig jaar trouw loten kopen sloeg het ge-

migen zou het winnen van 25 miljoen reden zijn om het activisme aan de wilgen te han-

ste sociale onrecht' van zijn tijd, betekent een goedgevulde bankrekening een kans om er nog een schepje bovenop te doen. Erb heeft nu een miljoen dollar toegezegd aan nationale campagnes die positieve regule-

Bob Erb won de jackpot van 25 miljoen dollar. luk in november 2012 voor Erb toe: hij won de jackpot van 25 miljoen dollar. Twee dagen later werden in Canada verplichte minimumstraffen voor cannabisdelicten ingevoerd.

gen. Maar voor de man die de criminalisering van cannabis beschouwt als het 'groot-

ring nastreven voor gebruik, productie en consumentenveiligheid.

Marihuana Partij Bob Erb profileert zich al tientallen jaren als het gaat om sociale vraagstukken, waarvan het cannabisverbod er maar een is. In 2001 stelde hij zich kandidaat voor de Marihuana Partij in de provinciale verkiezingen van Brits Columbia, en het jaar daarop probeerde hij zelfs burgemeester te worden. Voor som-

55


Bruut overvallen tijdens je vakantie Een kwart van alle Nederlanders krijgt er tijdens een vakantie over de grens mee te maken, becijfert het Ministerie van Buitenlandse zaken: een brute overval, diefstal met geweld. Waakzaamheid en oplettendheid blijken echter lang niet altijd preventief. Drie schokkende recente cases, die aantonen dat het echt iedereen kan overkomen. Jou ook!

Case 1: 19 BSG-leerlingen uit Bergen aan Zee en 6 begeleiders Incident: Overvallen door gewapende bende tijdens 17-daagse schoolreis door Peru

56

Schade: Geld, mobieltjes en camera’s weg, begeleiders geslagen en door knie geschoten “Veiligheid staat bij onze reizen altijd voorop. Niets wordt aan het toeval overgelaten"

Tekst: Mike de Leede

Vrijdag 7 mei, 12.20 uur ‘s nachts. Reisdag 15. In het tentenkamp op een privéterrein van een bekende van de reisorganisator, nabij het dorpje Pachamanca in de Peruaanse provincie Caral, heerst diepe rust. Een groep toeristen uit Bergen aan Zee (19 scholieren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar en 6 begeleiders) slaapt diep, na een avontuurlijke woestijntocht afgelopen donderdag naar een geplunderd Incagrafveld.


maandenlang geld ingezameld via fundraising, een kunstveiling en een loterij,” verduidelijkt reisbegeleider en aardrijkskundeleraar Harry Burgering tijdens een persconferentie. “10.000 Euro, de helft van het opgehaalde geld, is naar een lokaal schooltje in Patacancha gegaan (dat we bezocht hebben en al tien jaar steunen), ter bevordering van het onderwijs aldaar. Van

Na twintig minuten weet Harry met tact de overvallers zo ver te krijgen dat ze vertrekken. De eerste zorg gaat uit naar de gewonde begeleider. Met vereende krachten wordt een geïmproviseerde brancard gemaakt waarmee hij over de rivier naar de bus wordt gedragen. “Een barre tocht. Het water stond laag, maar het was donker en de keien in het water waren glad. Maar

Door de kieren van hun tenten zien ze een bende van acht gemaskerde en bewapende inheemse overvallers staan. de rest heeft de Stichting Biodiversiteit en Educatie (Bee) wederom een droomschoolreis in elkaar gedraaid, die de leerlingen en hun begeleiders vanaf 23 april via Lima naar het Noorden van Peru bracht. Stichting Bee doet dat al vele jaren, voor vele Nederlandse scholen. Er is nog nooit iets misgegaan. Veiligheid staat altijd voorop bij hun reizen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Zo worden waardevolle spullen altijd uit het zicht gedragen. ’s Avonds wordt alleen per taxi gereisd. En er wordt nooit wild gekampeerd. De plaatselijke politie wordt verwittigd waar we ons bevinden. Zo ook die bewuste vrijdag, toen onze reis om 00.30 uur plaatselijke tijd ineens een bizarre wending nam. Nota bene op het privéterrein van een Internationale school uit Lima.”

Knieschot

Het water van de naast hun kamp gelegen Rio Supo kabbelt zacht. Ze hebben een fantastische reis door de binnenlanden van Peru achter de rug. Na hun bezoek aan de hooggelegen Incastad Machu Picchu zijn ze alweer op de weg terug. Zaterdag vliegen ze om 18.00 uur lokale tijd richting Amsterdam. “Leerlingen van de Berger Scholengemeenschap en hun docenten hebben voor deze jaarlijks terugkerende educatieve reis

De groep schrikt wakker van blaffende honden, schoten en harde Spaanse stemmen. Door de kieren van hun tenten zien ze een bende van acht gemaskerde en bewapende inheemse overvallers staan. Ze willen geld zien. Om hun eisen kracht bij te zetten wordt de 48-jarige vrijwilliger/begeleider Tjeerd Volbeda (in het dagelijks leven conrector bij het Amsterdams Lyceum, die zijn reisgezelschap probeert te beschermen en kennelijk iets te opstandig is) door zijn rechterknie geschoten. Hij krijgt ook nog een klap op zijn hoofd met een geweerkolf. Een andere begeleider en de bewoner van het perceel worden tevens uitgeschakeld. Harry Burgering wordt hardhandig door de overvallers langs de tenten gesleurd. Met een beetje Spaans weet hij de overvallers rustig te houden en beweegt hij de geschrokken leerlingen zoveel mogelijk telefoons, camera's en geld af te geven. Een aantal leerlingen weet alleen nog wel wat geheugenkaarten achter te houden.

zonder problemen wordt de overkant en het ziekenhuis bereikt, waar de kogel uit Tjeerds been wordt gehaald.” Als het ministerie van Buitenlandse Zaken later die dag het incident bevestigt, barst in Nederland en Peru een mediahype los, terwijl de Nederlandse ambassade in Lima de groep opvangt en begeleidt voor hun reis terug naar Nederland, waar de groep (inclusief de gewonde begeleider) zondagnamiddag 9 mei aankomen. Tjeerd gaat direct door naar het ziekenhuis, de leerlingen worden uit het zicht van de pers verenigd met hun ouders. Er wordt menig traantje geplengd.

Professionele hulp “Met de leerlingen gaat het naar omstandigheden redelijk,” vertelt rector Elly Kamminga. “De school heeft intern en extern professionele hulp ingeschakeld. Slachtofferhulp Nederland is op de achtergrond aanwezig; kan indien nodig bijspringen. Ouders en school houden goed in de gaten hoe het met leerlingen en begeleiders gaat. Waar nodig zal hulp op maat worden geboden.” De komende tijd wordt de Peru-reis met alle betrokkenen grondig geëvalueerd. "Mogelijk is de veiligheidsituatie veranderd,” zegt Harry Burgering. “De plek waar wij kampeerden wordt al tien jaar door de Stichting Bee als kampeerstek gebruikt. Bovendien was bij de lokale politie bekend dat wij er sliepen. Zij zouden patrouilleren. Dat is niet gebeurd. Naar aanleiding van de overval zullen de veiligheidsmaatregelen verder worden aangescherpt. Er wordt in ieder geval niet meer op deze beladen plek overnacht.” Tjeerd Volbeda laat weten dat zijn revalidatie voorspoedig verloopt. “Er is goede hoop dat ik aan deze brute overval weinig schade zal overhouden,” meldt hij. Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor.

57


Case 2: Jean en Marina uit Deurne Incident: Overvallen in bus tijdens rondreis Mexico Schade: Dure camera afgegeven “Marina heeft nog snel haar sieraden in haar slipje verborgen"

film of nieuwsitem, kan ik ineens gaan beven. Wat als ik met dat scherpe mes gestoken was? Dan zat ik hier nu waarschijnlijk niet meer. En elke keer als ik in een bus zit die inhoudt of stopt, schiet er door mijn hoofd dat ik weer overvallen wordt. Gek hè?

snel beter. Zeker toen we van de opgetrommelde politie te horen kregen dat zelfs de meest onfortuinlijk pechvogels onder ons (zij die al hun papieren, geld en kredietkaarten waren kwijtgeraakt) hun reis, die dagen later zou eindigen in badplaats Cancún, gewoon

Ze stonden ineens in de bus. Eén gemaskerde bandiet hield onze Mexicaanse buschauffeur onder schot, terwijl twee kompanen met grote kapmessen de passagiers bedreigden. ”Terugkijkend was vooral de spanning akelig, op deze woensdag in november,” herinnert de gepensioneerde 62-jarige Jean Roelants zich. Hij zat met zijn vrouw Marina (55), in een bus met in totaal 28 Nederlandse en Vlaamse toeristen, die bruut werd overvallen tijdens een rondreis door Mexico. “Ze stonden ineens in de bus. Eén gemaskerde bandiet hield onze Mexicaanse buschauffeur onder schot, terwijl twee kompanen met grote kapmessen de passagiers bedreigden. Ze graaiden tassen, fototoestellen, geld en mobiele telefoons mee. “ “We hadden net de Agua Azul waterval bezocht, waren nog maar net vertrokken richting Palenque, toen onze bus door een groep in het zwart geklede, gemaskerde kerels werd tegengehouden,” vervolgt Marina, in het dagelijks leven veiligheidsbeambte op een luchthaven. “Van paniek was echter geen sprake. Het was muisstil in de bus. Op het Spaanse geschreeuw en gecommandeer van de overvallers na. Maar toen achterin de bus een toeriste in snikken uitbarstte, werden de overvallers ineens erg nerveus. Een opstandige toerist uit Antwerpen kreeg rake klappen. Enkele reizigers uit ons gezelschap raakten al hun bezittingen kwijt. Bij ons viel de schade gelukkig mee.”

Klappen ”We zaten ongeveer in het midden,” vervolgt Jean. ”Een van de overvaller gebaarde naar mij dat ik onze bagage aan hem moest afgeven. Maar die lag boven in het bagagerek. Om zijn verzoek kracht bij te zetten, boog hij zich dreigend naar mijn vrouw en gaf mij een paar klappen op mijn rug met de platte kant van zijn machete. De striemen daarvan waren nog dagen te zien. Uiteindelijk pikte hij alleen mijn camera van 1000 euro mee.” Op het moment zelf voelde het echtpaar geen angst. Toch slaat de angst ze een half jaar na dato nog te pas en te onpas om het hart. ”Toen voelde ik mij zelfs stoer. Maar als ik de beelden voor mijzelf vertraagd terugdraai, of ineens flashbacks krijg bij bijvoorbeeld een

58

Dus posttraumatisch is het zeker geweest… Die gast voorin stond wel met een doorgeladen geweer te dreigen!"

Ambassade “We hadden ook nog een, kennelijk te grote tas tussen ons in liggen. Die hebben ze in alle haast niet meegenomen. Marina heeft nog snel haar sieraden in haar slipje verborgen. Dat vond ik naderhand best angstaanjagend. Want wat als… Na afloop zochten we uren steun bij elkaar. De sfeer werd al

Schokkend Cijfermateriaal * Nederlanders bereiden zich over het algemeen bar slecht voor op hun vakantie. Zo neemt 40 procent van alle vakantievierders geen kopieën van paspoort, visa, rijbewijs en tickets mee (terwijl ieder reisbureau je daarop wijst). * 22 procent van alle vakantievierders is meer bezorgd over hun heen- en terugvlucht dan over de veiligheid in het land van hun keuze (terwijl op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken met 1 muisklik alle risico’s en veiligheidsaanbevelingen van elk land te vinden zijn). * In 2012 werden door de Nederlandse ambassades in den vreemde wederom meer nooddocumenten afgegeven aan vakantievierders die hun identiteitsbewijs waren kwijtgeraakt bij een overval of beroving: ruim 12.000 stuks. In 2010 waren dat er 11.000, in 2007 ruim 8.000 exemplaren. * Uit recent onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat 25 procent van alle Nederlanders tijdens de vakantie te maken krijgt met diefstal of geweld. * 35 procent van alle inbraakslachtoffers (in huurauto- of vakantieaccommodatie) doet volgens verzekeraar FBTO tijdens zijn of haar vakantie niet eens aangifte bij de plaatselijke politie.

konden voortzetten. Ambassadepersoneel heeft de zaken daar voor ons prima afgehandeld en begeleid.” Case 3: Angela en Emal uit Rotterdam Incident: Gedrogeerd, mishandeld en beroofd in Turkse hotelkamer Schade: Gemolesteerd, alle kostbaarheden weg, kluis leeg, paspoort en geld verdwenen “Gelukkig bleek ik niet verkracht" Wat een droomweek had moeten worden in een 5-sterrenhotel aan de Turkse Rivièra eind juli, eindigt in een nachtmerrie. Op de laatste avond werd Angela gedrogeerd, mishandeld en beroofd. Rond 22.00 uur gaat de 22-jarige Angela met haar vriend naar een show, daarna bezoeken ze de disco en de loungebar van het hotel. Als Angela aangeeft naar bed te willen, raakt Emal in gesprek met een Duitser, die niet meer op zijn benen kan staan. Hij brengt de dronken toerist behulpzaam naar zijn kamer. Een andere Duitser begeleidt Angela tot de lift. Ze bekijkt zichzelf in de liftspiegel, loopt naar de hotelkamer, steekt de sleutelpas in de deur… en daarna gaat letterlijk en figuurlijk het licht uit.

Bloed Een uur later komt haar vriend binnen. Om Angela niet wakker te maken, doet hij geen licht aan en kruipt snel in zijn bed. Om 09.00 uur schrikt hij wakker. Angela’s kussen zit onder het bloed. Ze heeft een blauw oog, een snee bij haar wenkbrauw. Hij schudt haar wakker. Ze kan zich niets meer herinneren. Ze heeft haar onderbroek en hemd aan, is kennelijk uitgekleed door iemand. Haar broek hangt keurig op de stoel, haar gympen staan er netjes onder. “Ik schrok mij dood,” vertelt Angela daags erna aan De Telegraaf. “Ging meteen naar het toilet om te kijken of ik misschien verkracht was. Maar vond geen sporen, had


nergens pijn. Wel blauwe knieën, dus ik moest gevallen zijn. Bij de deur lag glas. Wat later bleken al onze spullen weg: kleren, camera, telefoon, mijn portemonnee. Zelfs de kluis was leeg. Te bizar voor woorden.” Het stel gaat overstuur verhaal halen bij de receptie, maar daar gelooft men hun verhaal niet. Volgens de receptioniste heeft haar vriend haar dit aangedaan, maar dat acht Angela totaal onmogelijk. “De barman zou mij ijs hebben gegeven voor de hoofdwond en ik was naar mijn kamer gebracht. Dat stond in een verklaring van de barman, zei men. Daarin stond ook dat mijn vriend met spullen had rondgelopen.” Het stel wil

aan had gedaan. Verslagen verlieten we het hotel. Door bemiddeling van de Nederlandse reisleidster kregen we voor de laatste nacht een ander hotel. En zijn alsnog naar de politie gegaan. Maar de aangifte werd door taalbarrières een lachertje. Een oudere agent zat onderuitgezakt tv te kijken, terwijl zijn jongere collega een sigaretje stond te roken. Ze spraken geen woord Engels. Ik heb ze het hotel laten bellen en onze namen laten noemen. Nou, dat werkte. Er volgde een lang gesprek in het Turks met veel geknik.” Emals paspoort blijkt die ochtend om zes uur in het herentoilet te zijn gevonden. Dat terwijl het stel vier uur later aan de hotelbalie heeft gestaan. Er

een luxe 5-sterrenhotel. In zo’n veilige omgeving kan je toch niets gebeuren? Nu weten we beter…”

Juridisch advies Wat blijft spoken zijn alle onbeantwoorde vragen. Angela vermoedt dat er iets in haar drankje is gedaan. “Later realiseerde ik me dat die ‘aardige’ barman een portofoon aan zijn broekriem had hangen. Heeft hij daarmee een seintje gegeven aan een overvaller dat ik op weg was naar mijn kamer? Een onbekende is in onze hotelkamer geweest. Iemand die de code van de kluis kent... Iemand van het hotel! We heb-

Bij de deur lag glas. Wat later bleken al onze spullen weg: kleren, camera, telefoon, mijn portemonnee. Zelfs de kluis was leeg. Te bizar voor woorden. weten waarom het hotel de politie niet heeft ingeschakeld. Angela wil die onmiddellijk spreken. En de barman. En de Duitser die haar naar de lift heeft gebracht...

Bewaking De bewaking wordt erbij geroepen. Ze zitten niet te wachten op een rel. Angela en Emal kunnen hun spullen pakken en oprotten. Ze zijn niet meer welkom. “Emal huilde van onmacht. Hij wilde weten wie mij dit

blijkt ook helemaal geen verklaring te zijn van de barman, als Angela daar dringend om verzoekt. In het vliegtuig terug overheerst louter ongeloof. Op Schiphol, na de douane, komen de tranen... Angela gaat voor de zekerheid langs de gynaecoloog. Alles blijkt in orde. Bij het reisbureau heeft het stel tevergeefs een klacht ingediend tegen het hotel. Naar hun verdwenen spullen kunnen ze fluiten; ze hebben geen reisverzekering. “We zaten immers in

ben nog juridisch advies ingewonnen. We moesten een zaak aanspannen in Turkije, een lokale advocaat nemen. Dat ging een langdurige, kostbare procedure worden. We maakten geen schijn van kans: iedereen draaide en loog; de een beschermde de ander. Ik heb mij erbij neergelegd. Maar mijn vriend kan zich er nog steeds over opwinden. Gelukkig is het niet ten koste gegaan van onze relatie. We zullen ook gewoon blijven reizen. Maar we gaan nooit, echt nooit meer naar Turkije!”

59


Bio-G-Power Parallelweg 1 4209 AA Schelluinen www.bio-g-power.nl 3de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 1ste prijs Hydro: Cheese x Chocolope 1ste prijs Hasj: Critical Amber Ice 2de prijs Hasj: Skunkberry Gold 3de prijs Bio: Bubble Kush


Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1ste prijs Haze Hydro: Amnesia Haze

Amaranta Seeds www.amarantaseeds.nl 2de prijs Haze Hydro: Amnesia Haze

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam www.royalqueenseeds.com 3de prijs Autoflowering: Royal Haze Auto


Annie Leung

Ecstacy op Guiter Hero door: Arjan van Sorge

Ecstacy heet ze, en niet voor niks. In 2010 werd Annie Leung Guinness World Record Holder met de hoogste score voor vrouwelijke Guitar Hero III spelers, en bleef ze daarna ook nog even de beste gitarist ter wereld – op het plastic nepgitaartje dan.

Elektrisch gitaarspelen, dat was toch altijd wat voor jongens, die zo een verlenging van hun edele delen konden bespelen en daarmee de meisjes wild maakten. Vooral

op het hoogtepunt van de gitarist als god - in de zestiger jaren - ging het er daarbij ruig aan toe. Hoe sneller hoe beter, hoe geiler hoe heter, met idolen als Jimi Hen-

Het idee van rockgod in je eigen huiskamer bleek een gat in de markt.

drix, Eric Clapton, Alvin Lee, Carlos Santana en John McLaughlin. De solo die naar een climax leidde stond daarbij centraal, en geldt wereldwijd nog steeds als een ijkpunt. De gitarist had daarbij tot aan de komst van de punk dezelfde status als de DJ vandaag de dag.

Gitaarjongens Ook Nederland sprak in die wedloop naar sneller, meer en mooier een woordje mee, met namen als Andy Tielman, Rudy de Queljoe, Jan Akkerman, Eelco Gelling, Eddie van Halen en Adje Vandenberg. Nog steeds eigenlijk, zoals de documentaire Gitaarjongens van Erik de Bruyn laat zien, die polderpielers als Pablo van der Poel (DeWolff) en Anton Goudsmit (New Cool Collective) portretteert. Maar dat steekt allemaal toch wel wat bleekjes af tegen de echt grote jongens... Afijn, het leeft nog steeds zullen we maar zeggen.

Gitaargame Stappen we over naar 2007, toen het muziekvideospelletje Guitar Hero uitkwam. Net zoals bij een DJ worden er daarvoor knoppen gebruikt, en dus geen snaren meer. De game is te spelen op platforms als Xbox, PlayStation en Wii, en de deelnemer(s) volgt daarbij de lichtgevende knopjes die op het scherm verschijnen. Een beetje gevoel voor gitaar kan dan geen kwaad, maar is op zich geen must. Het idee van rockgod in je eigen huiskamer bleek een gat in de markt, de spellen vlogen de deur uit en er werd echt vet verdiend aan een computergame. En toen: enter Annie.

Lekker toch! Mannen overheersen in het spel om de macht bij Guitar Hero, maar de studente Annie Leung (1984) uit Berkeley, Californie kwam met iets wat bij de meeste computergitaarjongens volledig ontbrak: een

62


niet uit te schakelen glimlach, sexy looks en zo’n vrouwelijk soort enthousiasme van: ik kan het misschien niet zo goed als jullie maar ik doe het lekker toch! En ik heb er ook nog eens lol in! De Aziatisch-Amerikaanse veroverde vanaf 2004 vele harten met haar versies van Megadeth, Def Leppard en Metallica, en bleek een kei in gitaarduels. Mediageniek, mooi, slim, snel, grappig en ook nog eens serieus – wat wil

je nog meer als toeschouwer. Al snel reist ze van het ene event naar het andere festival, wint prijzen, geeft trainingen en doet vele interviews.

Rood waas En dan, ergens in 2011, houdt alles op en is er zowat niets meer over Annie te vinden – totale mediastilte. Of een me-

diadood? Het heeft er veel van weg dat ze uiteindelijk haar gitaar aan de wilgen heeft gehangen, precies zoals dat in het spreekwoord gaat. Een tipje van de sluier wordt opgelicht in haar blog, waaruit blijkt dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is in het leventje van een topgamer. Zo is ze gestalked, bedreigd via Twitter en afgemaakt op een videoblog. Ze beklaagt zich over het te snel uitbrengen van nieuwe spellen vol bugs, die dan pas later eens een keer aangepakt worden door de geldbeluste gameontwikkelaars. Maar waar ze echt een grondige pesthekel aan heeft en een rood waas voor haar ogen van krijgt: Ciji.

Nieuwe generatie Ciji is van de nieuwe generatie, en een zogenaamde multi-genre gamer die thuis is in spellen als Rock Band, Need For Speed, Super Street Fighter 4 AE, SFxT, Mortal Kombat 9 en ook nog eens Guitar Hero. Met piercings, tattoes, onbeschaamde media-optredens en voor alles in. Dat is tegen het zere been van Annie, een specialiste die hard oefent om de beste in haar vakgebied te zijn en te blijven. Een discussie van alle tijden... www.annieleung.net

63


NIGHT QUEEN (SPANJE, BUITEN)

Foto: Dutch Passion

64


www.cannabis.info

Blijf op de hoogte Door: Marian Henderson

De Highlife die je nu in handen hebt, wordt uitgegeven door uitgeverij Discover in Schijndel. Het blad verschijnt maandelijks. Dezelfde uitgeverij brengt ook het blad Soft Secrets op de markt, eveneens een wietblad, dat eens in de twee maanden uitkomt. Je hebt het vast wel eens een keer gezien en misschien wel gelezen.

Maar wist je dat Discover ook een site runt, waarop je heel veel wetenswaardigheden over cannabis kunt vinden? We gaan maar

die tolerant is ten opzichte van cannabis, maar wel met een dosis gezond verstand. Een opinie die kritisch staat ten opzichte

Grappig Er komen ook regelmatig buitenlandse wetenswaardigheden voorbij. Vooral als ze erg belangrijk, of simpelweg heel grappig zijn. Meestal is het artikel voorzien van een passende illustratie. Voor wie op de hoogte wil blijven van wat er zich allemaal voordoet

Een scherpe analyse van wat er allemaal aan repressief beleid het daglicht ziet. eens even reclame maken voor onszelf. Op www.cannabis.info worden zo'n vijf keer per week nagelnieuwe berichten geplaatst, die te maken hebben met cannabis en aanverwante onderwerpen. Soms in de vorm van kleine weetjes over gebeurtenissen of innovaties uit binnen- of buitenland, maar nog vaker gaat het over de wondere werkelijkheid van ons Nederlandse overheidsbeleid. De vele strapatsen van Opstelten en consorten komen regelmatig g voorbij. We kregen bij-voorbeeld lamme hand-jes van de berichtgeving g over de wietpas en laatst st bijvoorbeeld weer over er de invallen in coffeeshops ps in Maastricht. Je blijft je e verbazen.

van de vele inperkende maatregelen van de overheid, die voortdurend over onze schouder loert. Een scherpe analyse y van wat er allemaal aan repressief beleid het daglicht ziet.

op cannabisgebied, kan het zinvol zijn om de site een paar keer per week op te klikken. Dan weet je precies van de hoed en de rand. Wil je een goede indruk krijg krijgen van de historie van het beleid en de verschillende ver proefballonnetjes waarmee blo blowend owe Nederland te maken krijgt, dan kun kun je volstaan met een maandelijks bezoek.. Dan D ben je weer helemaal bij. Je zou de informatie ook kunnen gebruiken gebruiiken voor een werkstuk of o lezing. le Leuk als je eens ee ens als bezoeker langs lan ngs komt.

Tolerant De ene keer vind je een n onverkort bericht zozo oals dat ook in de media dia is verschenen, met een ee en rechtstreekse link naarr de pagina of het programma. am mma. ook een Maar vaker vind je er ook atu uurlijk gekoppeld. En dat is natuurlijk

mening aan een mening

65


door: Feije Wieringa

BOEKEN

De Aanslag

De Zwarte Doos

David Baldacci

Michael Connelly

(Bruna)

(De Boekerij)

Baldacci beschikt over het geheimzinnige vermogen om het ongelooflijke geloofwaardig te maken, om over the top te gaan en soms personages neer te zetten van bordpapier en er toch weer een pageturner van jewelste uit te persen. Of je nu fan van het genre bent of niet: niemand die aan een Baldacci is begonnen, is in staat het boek weg te leggen. Ook in deze thriller is de hoofdpersoon Will Robie, een huurmoordenaar met het hart op de goede plek, waarop de Amerikaanse regering een beroep doet als het gaat om het om zeep helpen van hun grootste vijanden. Om het maar zo te zeggen; in de perceptie van Baldacci had Robi Bin Laden ongetwijfeld in zijn eentje gepakt. Hier heeft hij het aan de stok met zijn excollega Jessica Reel. Ook voor geen kleintje vervaard. Voortdurend word je op het verkeerde been gezet. Je vliegt van de ene cliffhanger naar de andere, en aan het eind is Amerika op het nippertje gered. Dit is feelgood lezen. Voor de goede orde: ik had het boek pas in huis nadat ik Baldacci sprak (het interview staat elders in dit blad), maar dat was in dit geval alleen maar een voordeel.

Verdiende Loon Belinda Bauer (Bruna)

Volgens de flaptekst is haar eerste boek beloond met een Gold Dagger award. Verdiende Loon is haar derde boek en om eerlijk te wezen: het viel me nogal tegen. Het verhaal speelt zich af op het Britse platteland in Exmoor. De sfeer daar wordt zeker niet onaardig getekend. Als er opeens kinderen verdwijnen en de dader briefjes achterlaat met cryptische aanwijzingen, is het ook nog wel plausibel. Maar in het tweede deel van het verhaal, als de dader in beeld komt, is de schrijfster voor mijn gevoel geheel aan het ontsporen. Wat begon als een sfeervol en aardig verhaal, verandert in een totaal ongeloofwaardig soort horror-story. Daarmee is dit een typisch geval van vlees noch vis. Stephen King had er mogelijk iets meeslepends van kunnen maken, maar Belinda Bauer is helaas geen King. Toch ben ik benieuwd naar dat debuut, want schrijven kan ze wel. Het probleem zit 'm in de plot.

66

Dit is Connelly's 25ste thriller, deze keer weer met detective Bosch als hoofdpersoon. Connelly schrijft net zo makkelijk een rechtbankdrama als een hardboiled thriller. Deze Bosch valt onder de laatste categorie. Connely voert ons terug naar de rellen in LA in 1992, wanneer een lijk van een fotografe wordt ontdekt. Een jeugdige Bosch weet de zaak niet rond te krijgen, waarmee het dus een cold case wordt. Twintig jaar later stuit een oudere en meer cynische Bosch via de vondst van een kogel op bewijs dat nieuwe inzichten biedt. Hij stuit op sinistere intriges die zich openbaren binnen politie en politiek. Laat het maar aan Connelly over om die wereld kraakhelder te tekenen. De laconieke en bijna misantropische Bosch wordt gedwongen om voortdurend op het randje te balanceren om de zaak alsnog tot een goed einde te brengen. Het verhaal is een plaatje van een harde, realistische, geloofwaardige thriller. Er is minder humor dan in andere Bosch thrillers, maar dat zal wel aan het pessimistische wereldbeeld van Connelly en Bosch liggen....

Connelly schrijft net zo makkelijk een rechtbankdrama als een hardboiled thriller. Deze Bosch valt onder de laatste categorie.

De Man uit Albanië Magnus Montelius (Signatuur Noir)

In de heuvels bij Stockholm (1990) wordt het lijk van een man aangetroffen. Hij draagt een Albanees paspoort bij zich. Alleen; de Albanese autoriteiten ontkennen zijn bestaan. Het spoor leidt naar een groepje radicale studenten uit de jaren zestig, die inmiddels niet zo radicaal meer zijn en liever niet met het verleden worden geconfronteerd. Dan volgt een degelijke spionageroman, die een ster meer had verdiend als er wat meer vaart in het verhaal had gezeten. Toch een goed debuut.


Top of the world

binnentuintechniek Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,


David Baldacci

˝Schrijven zit in mijn genen˝ Tekst: Feije Wieringa // Foto: Mariel Kolmschot

Even was David Baldacci in Nederland om zijn nieuwe boek De Aanslag te promoten. Niet dat een nieuwe Baldacci zoveel promotie nodig heeft, want als je wereldwijd meer dan 100 miljoen boeken hebt verkocht, dan weten je lezers wel waar ze aan toe zijn. Toch gaat Baldacci nog regelmatig 'on tour'. Een gesprek met een van de best verkochte thrillerschrijvers ter wereld.

We hebben elkaar voor het eerst in 1996 ontmoet toen je debuut Het recht van de macht net uit was. “Dat herinner ik me nog. Dat waren hele andere tijden.”

Heb je nooit spijt gehad dat je geen advocaat bent gebleven? “Nee, helemaal nooit. Advocaat is een prachtig beroep. Maar mijn ervaring is dat schrijver zijn net iets leuker is.”

Dat mag je wel zeggen. Je zat nog in spanning over de verfilming van dat boek. “Ik was net begonnen en ik had het geluk dat de filmrechten van dat boek waren gekocht en dat de film (Absolute Power, red) ook nog met Eastwood werd gemaakt.

Ik las dat je in Nederland ook met een paar fans uit eten gaat en dat er ook andere ontmoetingen met lezers zijn. Het lijkt wel een sterrenstatus. “Als schrijver doe je je werk in je eentje. Maar ik weet als geen ander dat ik schrijf

Taal is bijna net zo belangrijk als voedsel. Daar denk je echt niet aan als je begint te schrijven. En nu ben je bijna 30 boeken verder en nog steeds succesvol! “Iets wat we beiden niet hadden gedacht toen we elkaar in 1996 spraken.” Zou de doorbraak te maken hebben met die film? “In zekere zin wel. Dat wil zeggen: voor de film was het boek al een bestseller en daarom is het ook door Hollywood opgepikt. Maar toen de film er was, kwam er een soort sneeuwbaleffect. Ik had het geluk dat alles op dat moment op de juiste plek viel. Een droomdebuut met een ijzersterke film waar mijn naamkaartje aan hing.” En dat succes werd de basis van je carrière? “Het was niet de basis. Althans, de film was niet de basis. Dat was natuurlijk het boek zelf. Ik denk dat ik ook schrijver zou zijn gebleven als de film er niet was geweest. Schrijven zit nou eenmaal in mijn genen. Maar als je met een debuut zo weet door te breken, is dat natuurlijk wel een goede push om meer en beter te schrijven.”

68

voor het grote publiek. Voor mij is dat een reden om contact met mijn lezers te houden. Ten eerste moet je wanneer je succes hebt uitkijken dat je niet in een ivoren toren belandt. En ten tweede is het leerzaam om te weten wie je lezers zijn en hoe ze over dingen denken. Met mensen praten houdt je met je beide benen op de grond.” Dit is de derde keer dat we elkaar spreken. Moet ik daaruit concluderen dat je een band hebt met Amsterdam? “Zeker nadat jij hebt me hebt meegetroond naar een van jullie coffeeshops (Baldacci grijnst). Maar zonder gekheid: ik heb een zwak voor Nederland. Amsterdam is een heerlijke stad waar ik inmiddels redelijk de weg weet. En mijn eerste boek werd ook bijzonder snel opgepikt door mijn Nederlandse uitgever, Bruna. Dat schept een band.” Je boeken zijn heel herkenbaar. Je zult een Baldacci niet zo snel verwarren met een Grisham. Heb je ooit gespeeld met het idee om nu eens een totaal ander boek onder een andere naam te maken? “Nee. Ik ben en blijf Baldacci. Ik schreef omdat ik er plezier in had en ik heb nog

steeds plezier in het schrijven. En ik heb plezier in het genre. Ik beheers mijn eigen genre en mijn lezers waarderen dat. Ik pretendeer niet dat ik wat anders maak dan entertainment. Daar is niks mis mee, want de meeste mensen lezen ook voor hun plezier. Maar soms verstop ik in mijn boeken wel wat maatschappijkritiek. Het is niet alleen maar fun. Ik heb bijvoorbeeld boeken geschreven over mensenhandel, en veel van mijn thrillers gaan over macht. Experimenteren doe ik het liefst in mijn verhalen. Wat minder mensen weten is dat ik bijvoorbeeld ook kinderverhalen schrijf. Dat is heel wat anders


dan thrillers. Maar ook op de cover van die bundels staat natuurlijk wel Baldacci. By the way: ik heb ook een liefdesroman geschreven, Die zomer geheten. Ook een boek dat buiten mijn reguliere werk staat, maar ik blijf daarin dicht bij mezelf. Het heeft wel een plot.” In enkele boeken wordt de hoofdrol gespeeld door Oliver Stone. “Dat heb ik als grapje gedaan. Als je die figuur goed bekijkt, zijn er inderdaad over-

goede plot. Dat is alles. De dosering van dat geheel is natuurlijk het geheim.” Inmiddels is bekend dat je een niet aflatende strijd tegen analfabetisme aan het voeren bent. “Klopt helemaal. The Wish You Well Foundation. Als ik niet meer zou schrijven zou ik daar mijn tijd mee kunnen vullen. Nu werken er een aantal medewerkers fulltime aan. Ik heb deze organisatie opgezet omdat mensen die niet kunnen lezen en

Als je zoveel schrijft, kom je dan nog aan lezen toe? “Ik ben schrijver geworden omdat ik lezer was. Dus ik schrijf als ik werk en ik lees in mijn vrije tijd. Ook thrillers, want ik ben niet iemand die bang is om zich te laten beinvloeden. Soms zit daar wel eens eentje tussen waarvan ik gewild had dat ik hem zelf geschreven had. Titels schieten me zo gauw niet te binnen. Maar ik lees ook veel literatuur, Amerikaanse en Europese. Nee, ik ben nog niet aan de E-reader, maar ik

Mijn lezers zijn de beste recensenten. En daarvan heb ik er genoeg. eenkomsten met de regisseur van die soms uitstekende films over complotten. Ik laat het aan de lezer over om dat uit te zoeken en laat er verder niks over los. Nou ja, laat ik zeggen dat in deze Stone ook een stukje Baldacci zit.” Kun je de definitie geven van een goede thriller? Heel eenvoudig. Een boek dat van de eerste tot de laatste pagina niet weg te leggen is. Een paar ingrediënten: karakters die staan, een goede spanningsboog en natuurlijk een

schrijven kansloos zijn in het leven. Taal is bijna net zo belangrijk als voedsel. Toch zijn er in Amerika talloze mensen die wat dat betreft zijn blijven steken. Door slecht onderwijs en door andere factoren. En omdat ik zoveel verdien met schrijven voel ik me verplicht om daar iets tegenover te stellen, iets terug te doen voor de maatschappij. Ik had het geld ook aan andere goede doelen kunnen geven. Maar dit project bestond nog niet. Het staat dicht bij me en ik combineer het nuttige met het aangename: mensen enthousiast maken.”

ben er ook niet bang van. Als er maar gelezen wordt.” Trek je je iets aan van recensies? “Ach, ik zie het zo: ik heb net zoveel recensenten als ik lezers heb. En als ik dan weer zo'n zure recensie van zo'n professionele recensent onder ogen krijg, dan denk ik: man, je had je tijd beter kunnen besteden aan een ander boek. Je weet toch waar Baldacci voor staat? Maar mijn lezers zijn de beste recensenten. En daarvan heb ik er genoeg.”

69


Logboek VOC

Neem je vader mee naar Cannabis Bevrijdingsdag! 16 juni, Westerpark, Amsterdam

Het jaarlijkse hoogtepunt in de VOC kalender komt er weer aan: Cannabis Bevrijdingsdag! Zorg dat je erbij bent op 16 juni, want er is meer dan ooit te beleven, bekijken, beluisteren en te proeven. Neem gerust je vader -of je kids- mee naar het Westerpark, het is tenslotte Vaderdag…

Wat op 9 mei 2009 op het Amsterdamse Museumplein begon met een kleine 400 bezoekers en Joost ‘Nederwiet’ Belinfante en Boris van der Ham als topattracties, is uitgegroeid tot een totaalfestival rond cannabis met duizenden

bezoekers uit het hele land en zelfs daarbuiten. Elders in deze Highlife vind je het volledige programma van het Cannabis Filmfestival, in dit Logboek aandacht voor de sprekers, artiesten en de hennepmarkt van deze vijfde editie. Minstens M twaalf redenen waarom je Cannab Cannabis Bevrijdingsdag 2013 niet ma mag missen… PRESENTATIE V Voor de vijfde kkeer presenteert s schrijver, cartoon nist, vader en onve vermoeibaar strijde der tegen de War on Drugs DC Lama (De (Dennis Lahey) Cannabi nabis Bevrijdingsdag. UITR UITREIKING HIGH HIGHLIFE CANN CANNABIS CUPS Voor het eerst reiken we de Highlife Cannabis Cups o op ons hoofdpodium uit uit, de climax van de langs langstlopende competitie voor de beste wiet en hasj van Nederland, sinds 1991. Ra Radio-Dj Cobus Bosscha reikt de prijzen uit in twee blokk blokken, voor en na het optrede optreden van rocksensatie Mozes a and the Firstborn.

70

Sprekers HENK VAN DALEN Oprichter en eigenaar van zadenbank Dutch Passion, hoofdsponsor van deze editie van Cannabis Bevrijdingsdag en een van de grote pioniers van de moderne cannabiscultuur. DOEDE DE JONG Sinds de documentaire Nederwiet (2011) is deze sympathieke Fries de bekendste wietkweker van Nederland. Cannabis is al veertig jaar Doede's lust en leven. Met het VOC strijdt hij voor bevrijding en eerherstel van de plant. BEN DRONKERS Als hij in het land is, zal de oprichter van het Hash, Marijuana & Hemp Museum, Sensi Seeds, Hempflax en de Cannabis Culture Awards spreken. Weinig mensen hebben zo'n grote invloed gehad op de ontwikkeling van de cannabiscultuur sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw. CRAIG REINARMAN (VS) Professor sociologie en rechten aan de universiteit van Californië, die al veertig jaar onderzoek naar drugsbeleid doet. Reinarman publiceerde talloze studies, o.a. vergelijkend onderzoek naar cannabisbeleid in San Francisco, Bremen en Amsterdam. In 1999 ontving hij de prestigieuze Lindesmith Award van de Amerikaanse Drug Policy Foundation.


CHRIS GARRIT De N8burgemeester van Groningen is zeer actief, ook op het gebied van cannabis. Zo maakt hij zich bij zijn collega, burgemeester Rehwinkel, hard voor gereguleerde cannabisteelt. PRESENTATIE DRUGS IN DEBAT Korte presentatie van 'Drugs in Debat', een jonge organisatie die een maatschappelijke discussie over de legalisering van drugs op gang wil brengen. Meer informatie vind je bij hun kraam op de hennepmarkt.

Artiesten LUCKY FONZ III De headliner van het eerste lustrum is één van de meest authentieke en talentvolle muzikanten van ons land. Geboren in Nijmegen als Otto Wichers, verkaste Lucky naar Amsterdam om Engels te studeren. Via De Wereld Draait Door brak hij door als singer-songwriter. In maart verscheen All of Amsterdam, zijn wonderschone, vijfde album. Lucky bezocht Cannabis Bevrijdingsdag in 2011 en 2012, nu staat hij eindelijk op het podium. MOZES AND THE FIRSTBORN

Thompson bezoekt al jaren onze oos en becoffeeshops en is boos sieve koers zorgd over de repressieve van onze regering. DREADLESS aeformaTien man sterke reggaeformaie sinds tie uit Dordrecht, die ggae ar2001 buitenlandse reggae uropese tiesten begeleidt op Europese at voor tournees. De band staat lstellin100% achter de doelstellinal Cangen van het VOC en zal nabis Bevrijdingsdag opeoepel nen met positieve, soepel gae. geserveerde roots reggae. DJ STAGE Back-a-Wall Soundan system: Irie Jamaican vibes uit Medemblik. Dj Skunkstar: Back by dope demand: drum & bass, jungle en dub uitt Oostenrijk. HENNEPMARKT EN VREETKICKS Hennepkleding, cane wietolie en nabiszaden, medicinale ok zelfverwarmende verdampers, maar ook rinks op basis van de chocomel en energy drinks plant, rokersbenodigdheden en een groot aantal organisaties op het gebied van cannabis en hennep: de markt is dit jaar groter en gevarieerder dan ooit. Datzelfde geldt voor het catering aanbod: je kunt je vreetkick dit jaar op tientallen manieren te lijf. Alcohol wordt niet verkocht op Cannabis Bevrijdingsdag, maar kleine hoeveelheden voor persoonlijk gebruik zijn toegestaan.

De geweldige single I got skills luidde de doorbraak van dit Eindhovense viertal in. Bejubeld door De Wereld Draait Door huisdichter Nico Dijkshoorn als “winnaars van de Popprijs 2013” spelen ze dit jaar in heel Europa op grote festivals. In concertrecensies is de naam Nirvana al gevallen. En niet geheel ten onrechte... THE COSMIC CARNIVAL Rotterdamse rock met echo’s van de jaren zestig en uitstapjes naar wereldmuziek en folk. Vorig jaar verscheen het sterke album Change the world or go home, een motto dat het VOC van harte onderschrijft. DIRTY SOUL ROCKERS (UK) De Dirty Soul Rockers komen speciaal voor Cannabis Bevrijdingsdag over uit Londen. Rock en soul, het geluid van de grote stad: smerig, stevig en soulful. Voorman Dr.

SCHEDULE CANNABIS BEVRIJDINGSDAG 2013 14.00-14.05: Opening: DC Lama & Derrick Bergman 14.05-14.50: Dreadless 14.50-14.55: Spreker: Chris Garrit 14.55-15.30: Back-a-Wall Dj's 15.30-16.15: Dirty Soul Rockers (UK) 16.15-16.20: Spreker: Craig Reinarman (VS) 16.20-16.55: Dj Skunkstar (AU) 16.55-17.00: Presentatie Uit Je Bol 17.00-17.45: The Cosmic Carnival 17.45-18.00: Uitreiking Highlife Cups 1 18.00-18.05: Presentatie Drugs in Debat 18.05-18.35: Back-a-Wall Dj's 18.35-18.40: Spreker: Ben Dronkers 18.40-19.40: Mozes & The Firstborn 19.40-19.55: Uitreiking Highlife Cups 2 19.55-20.00: Spreker: Doede de Jong

20.00-20.40: Dj Skunkstar (AU) 20.40-20.45: Spreker: Henk van Dalen 20.45-22.00: Lucky Fonz III + special guest AFTERPARTY IN PACIFIC PARC Nog een primeur: vanaf 22.00 uur organiseert Pacific Parc, gelegen aan het festivalterrein, een afterparty. Muziek van Dubious Brothers en OneWorldband met Big Lado & MC Lama, beelden van Vj Tv-Boy. GRATIS PROGRAMMABOEKJE Vergeet niet een gratis programmaboekje op te halen bij de VOC tent, links van het podium. Bij de eerste 1000 exemplaren zit een kleine verrassing van hoofdsponsor Dutch Passion Seeds… In de VOC-tent kun je ook terecht met vragen, voor de EHBO en om iets in de pot doen ter ondersteuning van onze strijd voor beter cannabisbeleid. Tot 16 juni in het Westerpark!

CANNABIS BEVRIJDINGSDAG Zondag 16 juni, 14-22 uur Westerpark, Amsterdam Gratis toegang www.cannabisbevrijdingsdag.nl

71


Memory Hunters in Neo-Parijs 2084 Door: Redactie Highlife

Remember Me is een adembenemend sci-fi avontuur dat zich afspeelt in Neo-Parijs in het jaar 2084. Het is een wereld waarin alle privacy en intimiteit is verdwenen sinds de explosieve groei van de sociale media in de eenentwintigste eeuw. De game is verkrijgbaar voor PlayStation 3, Xbox 360 en Windows PC.

Neo-Parijs. 2084. Persoonlijke herinneringen kunnen worden gedigitaliseerd en worden verhandeld. De laatste vormen van privacy en intimiteit zijn verdwenen. De wereldbevolking heeft deze nieuwe samenleving geaccepteerd in ruil voor het gemak waarin de nieuwe technologieën kunnen voorzien. Maar dankzij de geheugeneconomie heeft een klein aantal personen de macht over de complete samenleving. Remember Me is een 3rd person action adventure waarin spelers de rol van Nilin op zich nemen. Nilin is een Memory Hunter die in kan breken in het geheugen van mensen om zo hun herinneringen te stelen of te veranderen. De autoriteiten besluiten Nilin op een zijspoor te zetten omdat ze een bedreiging beginnen te vormen. Ze arresteren haar en wissen haar geheugen. Nadat Nilin ontsnapt besluit ze om haar identiteit terug

72

te vinden met de hulp van haar enige vriend. Maar ze wordt al snel opgejaagd door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de surveillancemaatschappij. Belangrijkste kenmerken * Een indrukwekkende visie op onze toekomst – Ontdek Neo-Parijs in het jaar 2084, waar augmented reality en het digitaliseren van het menselijk geheugen een grote rol spelen. * Speel als Nilin, een van de beste Memory Hunters en iemand met een duister verleden – Kruip in de huid van de meestgezochte Memory Hunter van Neo-Parijs en ervaar hoe het is om in te breken in het geheugen van mensen. Haal de informatie die je nodig hebt direct uit iemands hoofd om zo je zoektocht tot een goed einde te brengen. * Memory Remix – Dit nieuwe, innovatieve

gameplay-element stelt spelers in staat om de vaardigheden van Nilin te gebruiken en de herinneringen van mensen in realtime te veranderen. Dit verandert hun zelfbeeld en het beeld dat ze van de mensen om zich heen hebben, en heeft grote consequenties voor de wereld van 2084. * Een goede mix van actie en avontuur – Vecht jezelf een weg door de verschillende omgevingen van Neo-Parijs door gebruik te maken van Nilin’s gevechtskunsten.


Soest

Den Haag Arnhem

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Nieuw kweekgeluid in de buurt van Antwerpen

Huis & Tuin Centrum Door: Michiel Panhuysen

In Nieuw Namen, aan de Nederlandse kant van de grens, op vijftien minuten met de auto van Antwerpen, ligt een fonkelnieuwe winkel voor tuindersartikelen. HTC is de naam van deze winkel, die gerund wordt door twee Vlamingen. HTC, ofwel Huis & Tuin Centrum, is zeer klantvriendelijk. De deuren van de zaak staan altijd open. Verder staat er voor iedere klant altijd een kop koffie klaar.

HTC heeft een breed assortiment van producten, van lampen en bakken tot voeding. Een speciale plek in de zaak is ingeruimd voor Plagron, dat het initiatief van de Vlamingen genereus steunde. Alle kwekers vinden in Nieuw Namen bij HTC een volledige ondersteuning voor hun hobby, maar de zaak focust zich vooral op de kleinere kwekers. In dat kader levert HTC producten in grotere en kleinere verpakkingen, maar is er ook een breed aanbod aan zaden te vinden. En als een klant een wens heeft die onverhoopt niet voorradig is, dan is een nabestelling zo geregeld.

Zomer Het is zomer en daarom zijn bij veel jongeren en jongere ouderen de tenten weer in trek. HTC levert een paar mooie tentjes. Binnen in de winkel wordt een aantal producten in volle omvang uitgestald. Dat geeft wel zo’n aardig inzicht in de werking.

74

Parkeren is bij HTC nooit een probleem en er kan discreet worden geladen en gelost. Klanten die liever niet zelf komen winkelen bij HTC kunnen hun bestelling ook online doen via www.groeibenodigdheden.nl. De bestelling wordt dan thuisbezorgd. HTC geeft klanten die daar prijs op stellen online updates over de technische ontwikkelingen van de producten. Ook via Facebook houdt HTC geïnteresseerden op de hoogte van marktontwikkelingen (check onder HTC-online). Huis & Tuin Centrum HTC Kapelleberg 7 4568 BE Nieuw Namen +31 633 891 298 Openingstijden Maandag tot en met vrijdag: van 10:00 uur tot 18:00 uur Zaterdag: Van 11:00 uur tot 16:00 uur


Een kwekersparadijs in Almere

Paradisorum Door: Michiel Panhuysen

In Almere heeft begin mei een geheel nieuwe speciaalzaak voor kwekers de deuren geopend. Paradisorum is de naam van deze winkel in benodigdheden voor alles wat groeit en bloeit. Die naam heeft betrekking op zaken uit het paradijs. Want veel tuintjes van kwekers zijn natuurlijk een soort paradijsje. Of dat zouden het in ieder geval moeten zijn.

De zaak wordt gerund door Richard en Roger, twee ondernemende broers met grote plannen. “We hebben hier in Almere een stevig concept neergezet. Het is een mix van een winkel met een breed assortiment aan kwaliteitsartikelen gecombineerd met goede service”, legt Richard uit. “We verkopen hier alleen A kwaliteit producten die niet zijn verwaterd, zoals dat vaak gebeurt.” Paradisorum biedt daarbij zelfs garantie op de kwaliteit. Dat betekent dat de klant een product kan inruilen, als het onverhoopt blijkt te lekken of niet werkt. Bij gewoon gebruik natuurlijk.

Goede kwaliteit In Almere is op dit moment grote behoefte aan een verkooppunt van kwekersbenodigdheden van goede kwaliteit voor een goede prijs, stelt Richard. Daarom is Paradisorum vooruitlopend op de opening van de zaak al een tijdje geleden begon-

nen met de verkoop van producten via www.paradisorum.nl. En dat werkt goed. “Klanten hebben hun producten vaak binnen een of twee dagen in huis, nadat we de betaling binnen hebben. Dat werkt perfect. Mensen uit Amsterdam, Almere en ‘t Gooi die voor 12 uur bestellen, krijgen hun bestelling vaak zelfs dezelfde dag nog thuisbezorgd.”

Service De site van Paradisorum geeft een goede inkijk in de producten die de broers leveren. Maar boven alles gaat om de service bij een zaak als Paradisorum. “We proberen de klant zoveel mogelijk van dienst te zijn. Zo krijgt iemand van mij gerust een tester mee als ik een kapot exemplaar terug moet sturen naar de fabrikant. Tegen een borg dan wel, maar toch. Zie het als een garage die je een leenauto meegeeft als je eigen auto in de reparatie is.”

Laden en lossen De nieuwe winkel van Paradisorum is gevestigd in Almere De Vaart. Er is een zee van ruimte voor het parkeren van auto’s en er kan in alle rust worden geladen en gelost. De plannen van de twee ondernemende broers zijn groot. Eerst willen zij het Nieuwe Land Flevoland met service en goede producten overtuigen. Daarna zijn ze van plan om een netwerk aan winkels uit te spreiden over de rest van het land en Europa. Ach, waarom ook niet? De crisistijd biedt goede kansen aan visionairs en anderen die verder kijken dan hun neus lang is. Paradisorum Remmingweg 23M 1332 BC Almere de Vaart Tel: 06-39572679 (Richard) Open Maandag tm Zaterdag: 9:00 uur - 17:00 uur Telefonisch elke dag te bereiken (ook Zondag) van 9.00 uur tot 21:00 uur

75


Doom or be doomed door: Arjan van Sorge

Het is geen broodje, maar een band: Stoner Kebab. Een stonerband uit Italië die diep in de doom duikt, daar loodzware gitaarmuren bij optrekt en satan op de kont kust.

Ze nemen een mooie plek in tussen gelijkgestemde zielen van bands met prettige namen als Belzebong, Black Pyramid, Stoned Jesus, Electric Moon, Weird Owl, Sungrazer en Bongripper. Stuk voor stuk groepen die psychedelica, doom, stonerrock en metal vermengen tot een duistere oersoep waar de ratten voor wegvluchten. Rituele rock met een randje, die goed gedijt met een flinke joint erbij, om nog dieper de oneindige afgrond in te kunnen gaan.

Spinnen Stoner Kebab komt uit Prato, een historisch stadje gelegen in de lieflijke, noordelijk gelegen Italiaanse provincie Toscane. De band werd in 2004 opgericht in een huisje op het

kort komt Simon uit, dat gepland staat voor begin zomer. Ondertussen wordt er ook nog gewerkt aan een nieuw project, een tribute album waarbij 5 liedjes gecoverd worden in de typische Stoner Kebab stijl. Zo krijgt Steven van Alice Cooper een speciale behandeling waarvan de voormalige shockrocker misschien weer helemaal opleeft...

Mengsel Dat nieuwe album Simon is zelfs een conceptalbum, als we de band mogen geloven: “We vertellen in zes nummers over een nieuwe Messias die in de handen van de duivel valt, maar toch geen slechte dingen doet. Muzikaal gezien is het een mengsel van doom, psychedelische muziek en prog- en stoner-

roken geen wiet of hasj, want de kerk wil het niet, de wet staat het niet toe en wij zijn serieuze jongens.” Ja, haha. De wietblaadjes in het artwork van albumhoezen, posters en flyers zullen er dan wel voor de versiering opzitten... Van hun bezoekjes aan Nederland hebben ze behalve van Van Gogh en Goudse

De band is onafhankelijk en zit stevig in de underground. platteland dat vergeven was van de spinnen. Na een jaar verscheen de EP Chapter Zero, en daarna volgden nog Imber Vulgi (een track van 33:33 minuten) en Superdoom met zeven nummers op vinyl en cd. Binnen-

metal riffs. We zoeken daarbij naar de juiste verhoudingen om iets anders dan gebruikelijk te maken – ehm dat hopen we dan.”

Opstijgende mist Voor liefhebbers van die genres valt er volop te genieten bij de sound van Stoner Kebab. De wortels van het kwaad zijn duidelijk aan te wijzen: Black Sabbath, Pink Floyd met Syd Barrett, Alice Cooper... Zelf denken ze dat hun muziek is ontstaan door de spinnen uit het boerderijtje, en de mist die vreemd genoeg opsteeg toen ze ooit begonnen met spelen. En vanuit de onvoorwaardelijke liefde voor echte rock natuurlijk: echte rock, en geen bullshit. Qua stimulerende omgeving zitten ze in ieder geval goed daar in Prato, maar het zou verder overal kunnen zijn waar mensen plezier hebben in muziek, met genoeg te roken en te drinken.

Wietblaadjes Op de vraag wat ze dan roken maakt de band er zich met een ontkenning vanaf: “We

76

kaas in ieder geval ook nog iets over Sensimilla meegekregen, dus de Nederlandse cultuur is niet helemaal aan ze voorbijgegaan tijdens de vakanties alhier.

Niet alleen smoken De band is onafhankelijk en zit stevig in de underground, dus dat verplicht tot niets en er zijn geen deadlines om rekening mee te houden. Een prima basis om goede muziek mee te maken. Stoner Kebab heeft geen haast, wel tijd genoeg. En met wat geduld, goed zoeken en niet-commerciële muziek kan je toekomst heel leuk zijn – vinden ze zelf. Wijze woorden voor een groep waarvan de leden niet alleen naar Nederland willen komen om te smoken, maar ook hun muziek willen laten horen. Claudio Merlo: gitaar Frullani Alberto: gitaar en zang Roba Alberto: bas en zang Sergio Roba: drums www.myspace.com/stonerkebab


Puerto Rico wil legaliseren Door: redactie Highlife

Het toch al aangename leventje op het paradijselijke Caribische eiland Puerto Rico belooft nog plezieriger te worden nu een wetsvoorstel is ingediend dat het bezit van een ounce (28,34 gram) marihuana voor mensen van 21 jaar en ouder legaal zou maken. Wetsvoorstel 517 voorziet overigens niet in legale teelt of enige vorm van gereguleerde cannabisindustrie.

Volgens initiatiefnemer senator Miguel Pereira is de War on Drugs een uitzichtloze

nigte marcheerde al door de straten van hoofdstad San Juan om steun te geven aan

meer geweld zal leiden. Senator Itzamar Pena ging nog een flinke stap verder door te beweren dat het 'krankzinnig is dat een gekozen volksvertegenwoordiger zijn positie misbruikt om verslaving te veroorzaken en de Puerto Ricaanse samenleving ziek te maken'.

Een juichende menigte marcheerde al door de straten van hoofdstad San Juan om steun te geven aan het wetsvoorstel. verspilling van overheidsgeld en zorgt deze er voor dat 80 procent van de gevangenispopulatie uit niet-gewelddadige cannabisdelinquenten bestaat. Een juichende me-

het wetsvoorstel, maar de tegenkrachten geven zich niet zomaar gewonnen. Politiebronnen beweren dat het legaliseren van zelfs geringe hoeveelheden marihuana tot

Russen censureren cannabis Door: redactie Highlife

Voor de Russische censuur bestaat er geen verschil tussen kinderporno, zelfmoord en drugs. Sinds vorig jaar is het in het land verboden op internet propaganda te maken voor alle drie de onderwerpen. En de grens tussen informatie en propaganda is in Rusland dun.

gedachten te veranderen en het artikel alsnog op de zwarte lijst te zetten.

Begin april heeft de Russische internetwaakhond Roskomnadzor weer eens haar onwelgevallige informatie op de zwarte lijst gezet. In dit geval ging het om een artikel op de Russische Wikipedia (wikimedia.ru) waarin informatie werd gegeven over de verschillende manieren om cannabis te roken. De wikimedia-redactie besloot haastig het artikel aan te passen, waarna de zedenmeesters van Roskomnadzor alsnog groen licht gaven, om enkele dagen later toch weer van

77


Sterren met een groot hart voor dieren

Door: Marian Henderson

BN-ers schitteren niet alleen op de rode loper. Sommigen doen goede dingen, omdat ze weten dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Ze fungeren als voortrekker bij ideële organisaties en stimuleren hun fans tot ethisch gedrag of tot andere voedingsgewoonten. Wie staan er allemaal op de bres voor het beest? Welke celebs in binnenen buitenland hebben zich aan dieren en dierenwelzijn verbonden? We kijken eens rond wat voor dieren we allemaal op de rode loper tegen komen... Laten we een kijkje nemen in eigen land. Als je aan dierenwelzijn denkt, kun je niet om Georgina Verbaan heen. Ze is inmiddels bekender als dierenactiviste dan ze ooit als soapie is geweest. We vergeven haar Goede Tijden Slechte Tijden meteen. Zo ging ze bijvoorbeeld de straat op om mensen te attenderen op de bloederige herkomst van hun bontkraag. Ook is zij lijstduwer van de Partij voor de Dieren. Is er een Dierenbal? Dan is Verbaan zeker van de partij. Van Positief Nederland kreeg ze een onderscheiding voor haar royale inzet voor dierenwelzijn. Enne, laten we ook Katja Schuurman niet vergeten, die biologisch eet omdat ze wil dat dieren een dierwaardig bestaan hebben, evenals Doutzen Kroes. Deze dames laten zien dat er achter een mooi snuitje ook brains schuil kunnen gaan en betrokkenheid bij dierenwelzijn.

Nertsenfokverbod Bont voor Dieren heeft meer voorvechters. Actrice en danseres Kimberley Klaver ging samen met Loretta Schrijver, ooit de meest geliefde nieuwslezeres, in actie voor het nertsenfokverbod. Dat verbod is er inmiddels gekomen. De sector moet nu omzien naar andere inkomstenbronnen. Dames die besloten hebben geen bont meer te dragen, zijn bijvoorbeeld tv presentatrice Anita Witzier (die overigens graag een blowtje mag opsteken), zangeres en presentatrice Nance (Nance Coolen) en troetelblondje Britt, de tv personality die wel eens veel slimmer zou kunnen zijn dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Het zou mooi zijn als onze kakelverse koningin zich ook in dit rijtje zou scharen.

Als je aan dierenwelzijn denkt, kun je niet om Georgina Verbaan heen. 78

Varkens in Nood Dan maar eens bij de varkens kijken. Varkens in Nood heeft in de loop der jaren vele BN-ers


aan zich gebonden. Om te beginnen natuurlijk al de schrijver Voskuil, die aan de wieg van deze organisatie heeft gestaan. Ook betrokken was de inmiddels overleden kinderboekenschrijfster Thea Beckman, die we kennen van Kruistocht in Spijkerbroek. Dan zijn er ook de schrijfsters Mensje van Keulen en Yvonne Kroonenberg, die zich al jaren voor de stichting inzetten. En dat niet alleen. Kroonenberg schreef ook een prima boek over varkenswelzijn, Alleen de knor wordt niet gebruikt, waarin ze het leven van productievarkens beschrijft. Daarmee is veel mis. Het is een confronterend boek voor mensen die het karbonaadje nog niet laten staan. Zij betoogt dat ze het onsympathiek vindt om iemand anders op te eten. Waarvan acte. Ook Youp van 't Hek was actief voor Varkens in Nood. Hij voerde onder andere campagne voor een diervriendelijk kerstfeest. En als Youp zich ergens voor inzet, legt dat best gewicht in de schaal. De huidige ambassadeur is de Vlaamse schrijver Dimitri van Hulst. Hij wil voorvechter zijn voor de miljoenen varkens in de Nederlandse en Vlaamse vleesindustrie. Hij richt zich daarbij op de eters die ''geen barbarij op hun bord willen''.

Dierenopvangcentrum Amsterdam Al eens in een hok in het Amsterdamse dierenasiel gezeten? Vorig jaar was er een publieksactie waarin men zich kon laten opsluiten in een hondenhok en onderwijl geld kon inzamelen. Allemaal voor het goede doel, namelijk het aanleggen van speelvelden voor de honden die maanden of soms zelfs jarenlang onschuldig achter de tralies zitten. Ook een aantal BN-ers deed daar aan mee. Zij lieten zich 12 uur insluiten. Dit waren de Nederlandse Radio DJ Colin Banks, Fabiënne de Vries, bekend van radio en tv, de zangeres Brigitte Nijman en Belinda Meuldijk, die bekend is als schrijfster, actrice en dierenactiviste. Zij is vooral heel actief voor behoeftige zwerfhonden.

Wakker Dier Jort Kelder kennen we vooral van glamour en geld. Maar vergeet niet dat hij ook actief is voor goede doelen. Hij noemt zichzelf Groen Rechts. Wat deed Jort bijvoorbeeld? Hij voerde actie tegen het eten van Foie Gras. Dit is een ganzenpaté die wordt gemaakt door ganzen met dwangvoeding vet te mesten. Ze krijgen via een trechter voedsel toegediend, totdat hun lever bijna uit elkaar barst van de vervetting. De dieren raken vaak gewond en het voederen is natuurlijk erg stressvol. Het is veelzeggend dat juist Kelder zich hiervoor inzet, want Foie Gras is bij uitstek een gerecht dat op het menu staat in chique restaurants.

Stichting Aap Ook Stichting Aap heeft BN-ers als ambassadeur voor de opgevangen apen. Mensen als Rik Felderhof, Bridget Maasland, Ellemieke Vermolen, Loretta Schrijver en Jörgen Raymann waren actief voor chimps die naar een opvangcentrum in Spanje moesten verhuizen. Momenteel zit bij Stichting Aap een Witschouder Capucijnaapje dat van niemand minder is geweest dan van Justin Bieber. Het werd gevonden in zijn bagage en moest mee op toernee. Hier heeft de douane een stokje voor gestoken. Het aapje van nog maar 14 weken zit nu bij Stichting Aap en gaat hopelijk een goed en natuurlijk leven tegemoet.

In het buitenland Zullen we aan de andere kant van de oceaan kijken? Paul McCartey zet zich in voor acties tegen de zeehondenjacht. Pamela Anderson, actice, model, producer en dieractiviste, is actief lid van dierenbeschermingsorganisatie

Peta. Zij is tegen het gebruik van bont in de mode, omdat de dieren in de bontindustrie een gruwelijk leven leiden en soms zelfs levend worden gevild. Actrice Angelina Jolie, vaak uitgeroepen tot de mooiste en meest sexy vrouw ter wereld, bleek in het bezit te zijn van een tas van paardenhaar. Toen ze daarmee werd geconfronteerd kon ze verzekeren dat de paarden geen haartje waren gekrenkt. Ze kreeg daarvoor een compliment van Peta. Jolie is niet alleen een dierenvriendin, zij zet zich ook al jaren in voor vluchtelingen. Brad Pitt, acteur en filmproducent, is overtuigd vegetariër en dierenactivist. Victoria Beckham, zangeres, songwriter en bezitster van een eigen kledinglijn, sprak zich uit tegen het gebruik van bont. Een minpuntje is dat deze dame wel tassen draagt van reptielenhuid. Diana Keaton, filmactrice, producente en regiseusse, stimuleert ons om dieren uit het asiel te halen. Dan hebben we nog acteur Mickey Rourke die in zijn jonge jaren een bokscarrière had. Samen met zijn geliefde chihuahua Jaws pleitte hij in een Petacampagne voor het steriliseren van huisdieren. Zullen we afsluiten met Barack Obama, die geen introductie nodig heeft? Hij maakte zich hard voor veel onderwerpen op het gebied van dierenwelzijn. Onder andere is hij fel tegen broodfokkers, die honden onder erbarmelijke omstandigheden fokken. Toen de familie Obama zelf een hond nam, hoopten velen dat dat een dier uit het asiel zou zijn. Maar helaas, het werd een allergie-vrije hond van een fokker.

Onze eigen Lady Gaga Wie kent niet Lady Gaga in haar jurk van lappen vlees? Kim Feenstra, bekend als fotomodel, liet zich daarentegen filmen in een jurk die helemaal was gemaakt van vleesvervangers. Ze deed dit in het kader van de campagne “Ik ben flexitariër”. Je hoeft uiteindelijk niet helemaal met vlees te stoppen, een beetje minder en een beetje anders kan ook. Kim Feenstra wilde zich hiermee inzetten voor gezondheid, milieu, natuur en dierenwelzijn. De jurk werd later op Marktplaats verkocht.

79


FILMS door: Rob Tuinstra

Sightseers Regisseur: Ben Wheatley Met: Alice Low, Steve Oram, Eileen Davies

Dat Engelsen een briljant gevoel voor humor hebben, bewijzen ze met Sightseers, een van de beste zwarte komedies die ik de laatste jaren gezien heb. Tina is al een eindje in de dertig en lijdt een saai leven met haar chagrijnige moeder en een hondje. Wanneer haar nieuwe vriend Chris haar uitnodigt voor een trip met zijn caravan grijpt ze die kans met beide handen aan. Chris laat haar enthousiast allerlei favoriete plekjes van hem zien, zoals het potlodenmuseum of een trammuseum. Je zou denken dat Chris eigenlijk net zo’n saai type is als Tina, maar dat verandert snel naarmate de film vordert. Ik ga hier niet verklappen hoe de boel ontzettend ontaardt, maar bereid je voor op gruwelijke schokmomenten afgewisseld met inktzwarte Britse humor. Lang geleden dat ik zo heb gelachen in de bioscoop.

The Perks of Being a Wallflower Regisseur: Stephen Chboski Met: Logan Lerman, Emma Watson en Ezra Miller

Charlie is een wat eenzame puber die niet echt populair is op school. Op jonge leeftijd heeft hij een traumatische gebeurtenis beleeft, waardoor hij maar moeizaam kan communiceren en steeds verder in een isolement dreigt weg te zakken. Wanneer hij naar een andere school gaat veranderen er nogal wat zaken in zijn leven, want hij wordt als verse brugpieper zomaar opgenomen in het alto-vriendengroepje rond Patrick en Sam. Ze delen hun muzieksmaak voor alternatieve bands (The Smiths, Ramones) en Charlie leeft helemaal op. Er volgen feesten met drugs en verliefdheid, die Charlie met ups en downs doorstaat. Maar wanneer zijn nieuwe vrienden aan het eind van het jaar afstuderen en naar de universiteit gaan, staat Charlie er weer alleen voor. Kan hij dat aan? Regisseur Chboski maakte een fijne film over de vele onzekerheden die een getraumatiseerde puber teisteren. Autobiografisch, ook dat nog.

Small Apartments

Nude Nuns with Big Guns

Regisseur: Jonas Åkerlund Met: Matt Lucas, Juno Temple, Dolph Lundgren

Regisseur: Andrew Hull Met: Asun Ortega, David Castro, Aycil Yeltan

Matt Lucas is geweldig op dreef als de bizarre Franklin Franklin, een wereldvreemde man die zijn dagen doorbrengt met het blazen op zijn Alpenhoorn en het openen van post van zijn broer, die in een gesticht zit en hem elke dag een envelop met een cassettebandje en afgeknipte teennagels stuurt. Het is geen wonder dat zijn buurman Mr. Allspice (James Caan!) Franklin liever ziet vertrekken. Zijn andere buurman, de gesjeesde student Tommy Balls (Johnny ‘Jackass’ Knoxville), heeft minder last van Franklins weirde gedrag. De zaak loopt echter uit de hand wanneer de huisbaas van het appartementencomplex sterft. Ondertussen krijgt Franklin te maken met de gezondheidsgoeroe Dr. Saga Mennox, in wie iedere filmliefhebber meteen de Zweedse spierbundel Dolph Lundgren herkent. Kortom, Regisseur Åkerlund, die ooit debuteerde met de prachtige drugsfilm Spun, is prima op dreef in deze maffe zwarte komedie, die helaas op enkele momenten wel wat haperingen kent.

80

Als er een ding is wat we over deze film kunnen zeggen, dan is het wel dat de titel meer dan waargemaakt wordt. Je zult niet vaak zoveel topless nonnen in een film zien. Liefhebbers van het boobygenre zullen de film dan ook hoog op hun lijst zetten. Helaas valt er verder weinig te genieten van deze poging tot spaghetti-exploitation, die vooral lijdt aan gebrekkig acteren en een gebrekkige regie. Het verhaal op zich is echter ijzersterk. De Rooms-Katholieke Kerk in Mexico fungeert als een Colombiaanse drugskartel, waarbij naakte nonnen gedwongen worden de drugs te versnijden en te verpakken. Uiteraard gaat dat gepaard met het nodige geweld, tot verkrachtingen aan toe. Uiteindelijk staat er dan een non op die met Big Guns bloedig wraak neemt. Het idee was goed, de uitvoering een stuk minder.


Column

C-man

Gouden zaad Op cannabisforums wordt wel eens gemord over de hoge prijzen van wietzaden, maar veel minder vaak dan je misschien zou verwachten. En zo heel gek is dat ook niet als je bedenkt dat een investering van maar 7 euro voor een zaadje in het beste geval misschien wel een halve kilo droge wiet oplevert. Dat is, afhankelijk van het land waar en de manier waarop je je product wilt slijten, goed voor minimaal € 1750, tot meer dan vier maal zoveel.

Ooit heb ik in een nauwelijks geventileerd kweektentje een vrouwelijke plant van zo'n 35 cm groot onder tl-licht bestoven en de resulterende zaden geteld. Dat ene miezerige vrouwtje leverde onder een verre van ideale verlichting ruim 1000 zaden op. Ik vond het een verbluffende hoeveelheid. Als je je voor-

Maar is de prijs van wietzaad eigenlijk wel zo uitzonderlijk vergeleken met zaden van gewone tuinbouwgewassen? In een interview met Ko Romijnse, commercieel directeur van Nunhem, een van 's werelds grootste producenten van groentezaden, lees ik dat een kilo tomatenzaad in 2011 tussen de € 100.000

In een vrije markt bepaalt de consument of een prijs oké is.

jes wegen even veel, maar zelfs met een flinke slag om de arm kun je vaststellen dat het om bedragen gaat waar zelfs de duurste tomatenzaden niet aan kunnen tippen. Geen wonder dat de zadenbedrijven tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond schieten.

Tulpenmanie Het is verleidelijk een parallel te trekken met de tulpenmanie, een hausse in de tulpenhandel waarbij tussen 1634 en 1637 tulpenbollen voor astronomische bedragen van de hand gingen. Dat wietzaad aanzienlijk

stelt hoeveel een serieuze kweekruimte van een vierkante meter met een 600 watt lamp er boven aan zaad oplevert, moet dat al gauw richting honderdduizend zaden lopen. En al krijg je maar 50 cent per zaadje, dan nog levert zo'n hokje een veelvoud op van het bedrag dat je krijgt voor de 500 gram wiet die een beetje kweker uit datzelfde hokje weet te trekken. Je gaat je bijna afvragen waarom er überhaupt nog mensen wiet kweken.

Goud Als ik uit een zakje willekeurige wietzaden 80 zaadjes op de weegschaal uitstrooi, geeft deze 1 gram aan. Uitgaand van een gemiddelde stuksprijs van € 7 per (gefeminiseerd) zaadje, levert een gram wietzaad dus € 560 op, oftewel zo'n achttien maal zoveel als een gram 24 karaat (99,9% zuiver) goud (€ 31,02), en ruim elf maal zoveel als de straatprijs van een gram coke (€ 50). De kiloprijs van dezelfde wietzaadjes zou, als het gefeminiseerde merkzaden waren, € 560.000 bedragen. Let wel: dan hebben we het over zaden uit de goedkopere categorie. Je vindt net zo makkelijk zaden die tweemaal zoveel kosten.

Tomatenzaad Dat zijn prijzen waar je wel even van slikt.

en € 300.000 euro opbracht, beduidend minder dan wietzaad dus. Helaas wordt niet vermeld hoeveel tomatenzaden er in een kilo gaan. Maar wat de stuksprijs van een tomatenzaadje in de groothandel ook mag zijn, ook tomatenzaad is meer waard dan zijn gewicht in goud, dat zo'n € 30.000 per kilo oplevert. Uit de stuksprijs voor consumenten valt meer af te leiden: een zakje met 75 tomatenzaden van het ras Moneymaker kost € 1,75, oftewel € 0,02 per zaadje. In de duurdere categorie valt Tomatoberry Garden F1, waarvoor je € 3,95 per 8 zaden betaalt, net geen € 0,50 per zaadje. Peanuts dus vergeleken met wietzaden. Natuurlijk gaat het hier om grove berekeningen, want niet alle wietzaad-

kostbaarder is dan luxe goederen als goud en cocaïne staat als een paal boven water. Maar wat zegt dat eigenlijk? In een vrije markt bepaalt de consument of een prijs oké is. Of een winstmarge redelijk is ten opzichte van de gemaakte productiekosten, speelt geen enkele rol in een markt van vraag en aanbod. Bovendien zijn die productiekosten onmogelijk te berekenen gezien de geheimzinnigheid die zaadproducenten begrijpelijkerwijs in acht nemen. Het is niet ondenkbaar dat een verandering in de legale status van cannabis enorme gevolgen zal hebben voor het prijsniveau, maar zelfs dat is moeilijk in te schatten. De vraag of wietzaad te duur wordt betaald is dus eigenlijk niet te beantwoorden.

81


Advertentie index

Agra-Wool International

51

Airfan

13-14-15-16

Airflow Tec

51

Amaranta Seeds

60-61

Apollyon

ATK Agratrading Atrium Trading

13-14-15-16

HOWD

13-14-15-16 13-14-15-16

Indoor Flowers

13-14-15-16

51

Ion Quest

67

Bio Boer

41

Hennep Huis Het

Hydroland

13-14-15-16

Big Supplies

Handelsonderneming Emmen

83

13-14-15-16

Atami

Handelsonderneming Divers Company 13-14-15-16

13-14-15-16

35

Keldertje 't

13-14-15-16

Kera Seeds

41

MTL Trading

51

Bio Ibo / G-Power

82

Notos

13-14-15-16

Bio TKA Nederland

25

Paradisorum.nl

13-14-15-16

Partijhandel Nr. 12

13-14-15-16

84

Pascha

13-14-15-16

Cedars Corner

13-14-15-16

Plagron

Danny Trading

13-14-15-16

Polder de

13-14-15-16

Polderweg de

13-14-15-16

Bio-G-Power

60-61

Canna

4

Dizzy Duck

73

Dizzy Duck

60-61

Royal Queen Seeds

35

13-14-15-16

Royal Queen Seeds

60-61

Extra Tuin Future Care Worldwide

9

G.B. Tuintechniek

13-14-15-16

Goede Leven het

67

Rozentuin de

13-14-15-16

Seed Company the

13-14-15-16

Sensi Seeds

Green Rainbow the

13-14-15-16

Snail

Greenhouse Davids

13-14-15-16

TDM Trading

Groei Maar

13-14-15-16

Thc

Growmaster the

67

Growshop24.nl

13-14-15-16

Guna Guna

60-61

H.T.C. Home & Tuin Centrum

13-14-15-16

2 67 13-14-15-16 51

Thuiskweker Heerlen de

13-14-15-16

Thuiskweker Zwolle de

67

Top Vision

67

Tuincentrum Lopik

13-14-15-16

Hacas

67

Upstairs

73

Hacas

73

Vision Seeds

25

Handelsonderneming de Vormer

13-14-15-16

colofon Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Discover Publisher BV, Postbus 362, 5460 AJ, Veghel, Telefoon: 073-5498112, Fax: 073-5479732 E-mail: info@highlife.nl

Job Joris Arnold, André Beckers, Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen, Jan Sennema, Arjan van Sorge, Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije Wieringa, en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

82

Redactie-adres: Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam, redactie@highlife.nl Advertenties: Nancy en Daisy Drukwerkbegeleiding: Friends Support Drukkerij: Pijper Media, Groningen


NIE

BOO

STE

UW

112012

BIO RPA -B CKS BLO LOOMB AST SS O IC M LIQ BUILD UID ER

Atami

041212

WWW.ATAMI.COM INFO@ATAMI.COM TEL.: 0031(0)73.522.32.56

FOLLOW US ON FACEBOOK


Kweek nu je eigen plantje! Gebruik de CANNA Grow Box, dé ideale start!

10 0 % GE M A K

Easy

Fun

Tasty

Fresh

Enjoy!

Vraag ernaar bij jouw favoriete speciaalzaak of kijk op www.canna.nl Ook in de varianten CANNA TERRA, CANNA COCO en CANNA HYDRO. www.canna.nl


Articles inside

Grabbelton

3min
page 80

Sterren met een hart voor dieren

6min
pages 78-79

David Baldacci: 100 miljoen boeken

6min
pages 68-69

Review Huis & Tuin Centrum

1min
page 74

Stoner Kebab

3min
page 76

VOC Logboek

5min
pages 70-71

Puerto Rico wil legaliseren

1min
page 77

www.cannabis.info

2min
page 65

Games

1min
pages 72-73

Review Paradisorum

2min
page 75

Guiter Hero Annie Leung

3min
pages 62-63

Seminar Growshopwet

3min
page 49

Legalize!: de zin en onzin van drugs

6min
pages 46-47

Cannabis Filmfestival

2min
page 48

Hippe stadsstranden

5min
pages 42-45

Gemeenten willen proef wietkweek

9min
pages 36-39

Overvallen tijdens je vakantie

13min
pages 56-61

Grafittikunstenaar Roy Schreuder

7min
pages 30-35

Stickybuds: Iedereen kan een DJ zijn

7min
pages 26-29

Buitenlanders in de coffeeshop?

3min
pages 24-25

André Beckers

3min
page 10

Flash

5min
pages 7-9

De slag om Maastricht

6min
pages 18-19

Brievenrubriek

6min
pages 11-16

MC Melodee: Engelstalige hiphop

7min
pages 20-23

Nicole Maalsté

3min
page 6
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.