High Life NL 11-11

Page 1

#11-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowers

Special:

High Times Cannabis Cup

Read all about it: page 52 - 59

Ancilla Tilia Moderne fetish pin-up in 3D

World Wide Weed ‘Vraag naar cannabis blijft groeien’

Gers PardoelGroeten uit Absurdistan “Wij wonen niet in Absurdistan,” zei burgemeester Hubert Bruls van Venlo eind oktober, toen hij hoorde dat minister Opstelten de wietpas al per 1 januari 2012 in de drie zuidelijke provincies wilde invoeren. Dat kan helemaal niet, vond Bruls. De voorbereidingstijd was veel te kort, en bovendien was er “nog niet eens een begin gemaakt” met het regelen van extra politiecapaciteit om de verwachte drugsoverlast tegen te gaan. Uit bovenstaande tekst zie je meteen al dat Bruls

vreemd standpunt van een PVV’er, want deze partij

op één punt ongelijk heeft. We wonen namelijk wél

wil alle

in Absurdistan. Ga maar na. Minister van Veiligheid

liefst jarenlang de bak insturen. Maar misschien

en Justitie Ivo Opstelten wil de wietpas invoeren

was Van Vliet dat vergeten. Dus was zijn plannetje

om daarmee drugsoverlast tegen te gaan. Waarna

een paar uur groot nieuws. Totdat het weer werd

de burgemeester van Venlo vanwege de verwachte

ingetrokken, nadat hij van De Grote Leider op zijn

extra drugsoverlast door de invoering van diezelfde

kop had gehad. Foutje, kan gebeuren. Op naar de

wietpas meer politie wil. Is dat absurd of niet?

volgende luchtballon. En voor de volledigheid, cof-

softdrugs verbieden en wietkwekers het

feeshops betalen al behoorlijk veel belasting. Want Maar wij, de burgers van Absurdistan, worden ook

ook dát kan in Absurdistan.

vertegenwoordigd door absurde politici. Eén van hen is Ronald van Vliet, kamerlid van de PVV. Van

Hier in Absurdistan bestaan verder grote regionale

Vliet opperde eind oktober of het misschien niet

verschillen. In het vorige nummer schreef ik op

eens tijd werd om een “bijzondere verbruiksbe-

deze pagina dat er bij mij in de buurt volop buiten-

lasting” op cannabis in te voeren. We moeten met

planten werden gekweekt: ‘Al na 50 meter lachen

zijn allen miljarden bezuinigen, aldus Van Vliet,

de eerste wietplanten me op de Amsterdamse mi-

dus mag de blower ook wel wat extra betalen. Een

nibalkons tegemoet. Elk jaar staan er bij mij links om de hoek twee prachtige planten, nu staat er een derde mini-variant bij, een Lowrider, en dan bedoel ik geen ¿ets« Iets verderop is een etagebewoner de gelukkige eigenaar van een veel groter balkon. Hier staan vier, vijf (wie zal het zeggen?) bossige planten in de wind te wuiven.’ Hoe anders gaat dat er aan toe in andere steden in Absurdistan. Lees bijvoorbeeld de column van C-man in dit nummer, waarin wordt verteld hoe de politie in Dronten alle buitenplanten vernietigde: ‘Voor nuance was daarbij geen plaats: het was zo zwart-wit als de klederdracht van de oorspronkelijke polderbewoners. Naar aantallen werd niet gekeken. Eén, vijf of tientallen planten, metershoge struiken of miezerige sprietjes, alles ging tegen de vlakte.’ Ja mensen, zoiets kan alleen maar in Absurdistan. Maar er is nog veel meer mogelijk is Absurdistan. In Zuid-Absurdistan mogen mensen straks alleen nog met een wietpas bij een coffeeshop in een Zuid-Absurdistaanse gemeente wiet kopen, maar in Noorden Midden-Absurdistan hoeft dat pas een jaar later. Vooral de coffeeshops in Midden-Absurdistan zouden wel eens te maken kunnen krijgen met grote groepen Zuid-Absurdiaanse wietvluchtelingen. Meer over het leven in Absurdistan in een komend nummer. Want in Absurdistan is er elke maand heel veel nieuw absurd nieuws. Rob Tuinstra

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

311 11

19

22

Ancilla Tilia wordt ook wel een moderne fe-

Met Broodje Bakpao (Opposites ft Gers &

tish pin-up genoemd. Niet zo gek dus dat er

Sef) stond Gers Pardoel eind 2009 opeens

binnenkort een kalender met pikante foto’s

op de kaart van hiphop Nederland. Met het

kennis maken met de mensen die achter het

van haar verschijnt... In 3D nog wel, zo-

nummer Ik Neem Je Mee scoorde hij nu zijn

VOC zitten. Dat is meer dan terecht, want het

dat je deze droomvrouw nog beter kan be-

eigen nummer 1 hit. In een gesprek met

VOC heeft zich in haar korte bestaan bewezen

wonderen. Highlife mocht de sexy blondine

Highlife vertelt Gers hoe zijn debuutalbum

als een club die vol passie en energie opkomt

enige vragen te stellen. Die kans grepen we

tot stand kwam. Het album gaat over een-

voor een eerlijk cannabisbeleid. Vandaar ook

met beide handen aan.

zaamheid, maar ook over vet feesten: “Ik

dat Highlife vanaf dit nummer het maande-

wil eerlijk en open zijn in mijn teksten.”

lijkse logboek van het VOC ook publiceert.

46

52

67

Een wijs man zei eens: ‘Hoe meer je weet,

De High Times Cannabis Cup, die voor de 24ste

Professor Tom Decorte, directeur van het

hoe minder je begrijpt’. Een variant op die

keer in Amsterdam wordt georganiseerd, is

Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan

stelling luidt: ‘Elk antwoord genereert tien

uitgegroeid tot een fenomeen dat niet enkel

de universiteit van Gent, is een van de drie

nieuwe vragen’. Met andere woorden; het

Amerikaanse bezoekers trekt. Steeds meer

auteurs van World Wide Weed. Hij geeft tekst

kweken van de cannabisplant omvat zoveel

Britten, Canadezen en Spanjaarden doen ook

en uitleg over dit gedegen Engelstalige weten-

verschillende disciplines dat zelfs de groot-

graag mee aan dit cannabis circus. Zelfs cof-

schappelijke boek, dat over alle aspecten van

ste kweekgoeroes niet alles kunnen weten.

feeshops buiten Amsterdam zien al steeds

de wietteelt gaat: “De vraag naar cannabis

Piet Groen is zeker niet zo’n goeroe, maar

meer deelnemers over de vloer. Tijd voor een

blijft groeien, ondanks alle repressie.”

hij zoekt wel naar antwoorden.

uitgebreide Engelstalige special.

Features:

Nieuw: Groen vraagt van zich af

46

Games

Shopreviews

75

De eerste keer

79

Grabbelton

80

Ancilla Tilia

Gers Pardoel

Groen vraagt van zich af…

High Times Cannabis Cup

Ancilla Tilia: Fetish pin up

19

Gers Pardoel rapt eerlijk en open

22

Michel Willemsen: Wilde mix

26

Maastricht: Franse blowers niet blij

32

Nieuw: VOC Logboek

34

Kentje: Reggaeton en bubbling

38

Joep Oomen: beroepsactivist

42

De mensen achter het VOC

44

HTCC Special

52

Drugstesten in het verkeer

62

Tom Decorte: World Wide Weed

67

Kweek:

42

Rubrieken:

De mensen achter het VOC Wernard Bruining laat jullie vanaf pagina 42

Tom de Corte: World Wide Weed

Voorwoord

3

Inhoudsopgave

5

Nicole Maalsté

6

Flash

7

André Beckers

8

C-Man

16

High Weirdness

17

Brievenrubriek

18

Smokescreen

40

High Gadgets

48

Product Flash

11

Muziek terwijl u blowt

50

Wietfoto

36

Spannende boeken

66

76

En verder:

We Smoke: voor en door blowers

31

Stelling: Bejaardenpolitiek

37

Positief over plastic

70

RIP: Steve Jobs

74

Borgen: win de DVD-set

78

En nog veel meer...

5


Column

Criminelen kweken

We hadden al een tijdje niks meer van hem gehoord sinds hij plaatsvervangend korpschef in Friesland is geworden. Maar hij is weer helemaal terug. Onze énige echte crime¿JKWHU 0D[ 'DQLHO ,N GHQN GDW ]H KHP ZHHU YDQ VWDO hebben gehaald, omdat de media overspoeld raken met verontwaardigde reacties op het voorstel om sterke wiet als hard drug te bestempelen.

sultaat dat ze een stash vinden met 8 kilo hennep en 15.000 voorgerolde jointjes. Nog geen weekvoorraad voor iemand met vier coffeeshops. Maar we hebben er op papier wel weer een crimineel samenwerkingsverband bij, zodat we ons nog onveiliger voelen en politie en justitie hun activiteiten kunnen

De huidige woordvoerders staan voortdurend met hun mond vol tanden en lijken

Stoere mannentaal

rechtvaardigen.

Gelukkig hebben we Max Daniel nog. “Als

niet over de juiste argumenten te beschik-

het kweken van wiet veel strenger strafbaar

ken om deze beslissing te onderbouwen.

is, kunnen we netwerken oprollen, heel veel

Verdachte hoek

Minister Opstelten riep dat het geen pro-

geld con¿sTueren en de georganiseerde cri-

Dit kun je echter niet al te vaak doen. Dat

bleem is, omdat het THC-gehalte nu ook al

minaliteit een Àinke slag toebrengen,” legt

snappen Henk en Ingrid zelfs. Het blijkt na-

op de menukaart van de coffeeshop wordt

hij uit aan een ANP journalist. Hij belooft dat

melijk niet zo eenvoudig om die ervan te

vermeld. En volgens minister Verhagen

de politie alle sterke wiet gaat con¿sTueren

overtuigen dat blowen écht niet normaal is,

moeten coffeeshops gewoon geen Neder-

voordat deze überhaupt in de coffeeshop

dat telen levensgevaarlijk is en dat alle cof-

landse wiet meer verkopen.

terecht zou kunnen komen. Dat is nog eens

feeshopeigenaren grote boeven zijn. Daar-

stoere mannentaal. Zo’n belofte dat je grote

om moet het product nu in de verdachte

criminelen gaat pakken doet het altijd goed,

hoek worden geplaatst. Dat geeft justitie

dus alle kranten namen zijn uitspraak on-

en politie de mogelijkheid om af en toe een

Met dat soort uitspraken kom je er na-

middellijk over. De praktijk leert echter dat

succesje te melden als ze weer zo’n grote

tuurlijk niet als je het grote publiek wil

échte criminelen meestal net iets slimmer

crimineel hebben opgepakt die in georgani-

overtuigen. Henk en Ingrid komen ook

zijn dan de politie. Die handelen nu namelijk

seerd verband sterke wiet heeft verhandeld.

wel eens in een coffeeshop en weten dat

ook al in andere hard drugs, dus als je ze

Dat kunnen ze dan het beste door Max Da-

daar geen THC-percentages op menu-

zou pakken kun je ze allang streng straf-

niel laten doen. Als het publiek dan nog niet

kaarten staan. En coffeeshops die dat

fen. De maatregel zal dus vooral gevolgen

om is, dan weet ik het ook niet meer….

Het grote publiek

Henk en Ingrid komen ook wel eens in een coffeeshop en weten dat daar geen THCpercentages op menukaarten staan. wel doen (ik heb er zelf wel eentje ge-

hebben voor relatief onbeduidende wets-

kend, maar die bestaat niet meer) base-

overtreders die als grote criminelen worden

ren dat op een lullig testje dat geen 100

behandeld. Hij vertelt er ook niet bij welke

procent zekerheid biedt. De apparatuur

prijs de samenleving hiervoor betaalt.

waarmee dat wél goed kan staat bij instellingen als het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Maar die hebben niet

Nog geen weekvoorraad

de capaciteit om alle coffeeshopwiet te

Ik zat laatst bij een lezing van iemand van

testen. Bovendien mogen ze het alleen

de Brabants Taskforce B5 (B5 verwijst naar

maar testen als het in beslaggenomen

de 5 grote Brabantse steden) die trots ver-

is door politie of justitie, of als het een

telde hoeveel geld het afgelopen jaar was

wetenschappelijk onderzoek betreft. Het

gecon¿sTueerd. Toen ik vroeg wat de hele

is dus onmogelijk voor coffeeshopeige-

operatie had gekost, kon hij daar geen ant-

naren om hun wiet te laten testen. Maar

woord op geven. Honderden politiemannen,

dat is volgens Opstelten en Verhagen het

belastinginspecteurs en justitieambtenaren

probleem van de eigenaar. Moet ie maar

worden ingezet om de activiteiten van cof-

een ander beroep kiezen.

feeshops in de gaten te houden, met als re-

6


Soft Secrets nu uit in Argentinië en Chili! Soft Secrets kondigt met trots aan de overstap te maken naar Latijns-Amerika, met een lokale publicatie die hoofdzakelijk verspreid zal worden in Argentinië en Chili. Beide landen zijn opkomende markten. In 2008 werd in Chili de verkoop van cannabiszaden legaal verklaard! Openbare consumptie is algemeen geaccepteerd onder de jonge volwassenen. Alle produc-

Zware wiet verboden?

ten gerelateerd aan de kweek zijn toegestaan; mest, voedingsstoffen, L.E.D’s, lampen, kasten/bakken voor

Het voornemen van het kabinet

thuis, enzovoorts. In 2009 werd cannabis voor per-

Rutte om cannabis met meer

soonlijk gebruik gelegaliseerd in Argentinië, op voor-

dan 15 procent THC te verbieden

waarde dat het geen risico voor anderen vormt. Dit is

heeft tot veel commotie geleid.

een trend in de regio van Latijns-Amerika en daarom

Alle deskundigen zijn het er ei-

hebben we besloten de overstap te maken. Versprei-

genlijk wel over eens dat dit idee

ding van Soft Secrets zal plaatsvinden met behulp van

onwerkbaar is. Niet alleen omdat

growshops, bars, tabakswinkels, festivals en cups. Wij

het praktisch onmogelijk is om

verwelkomen onze nieuwe lezers in Latijns-Amerika

alle coffeeshopwiet te controle-

en wensen onze lokale schrijvers veel succes bij dit

ren, maar ook omdat cannabis op

nieuwe Soft Secrets avontuur!

deze manier nog meer de illegaliteit ingedrukt wordt. Advocaat André Beckers schat in dat met het vebod zo’n 80 tot 90 procent van het huidige aanbod in coffeeshops door de 15% maatregel zal moeten verdwijnen. Meer hierover in zijn column op pagina 8. Volgens Nicole Maalsté is het voor coffeeshops onmogelijk om zich aan deze eis te houden. Haar column vind je op pagina 6. Overigens is het verbod nog geen uitgemaakte zaak, want het moet nog door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd, waarna de Raad van State zich ook nog eens over het wetsvoorstel zal buigen.

Vooral senioren tegen cannabis

Kamp Seedorf

Voor het eerst is in de VS een meerderheid van de

De laatste tijd zien we steeds vaker mooie straatkunst

bevolking voor legalisering van cannabis. Uit het

van een geheimzinnig collectief dat zichzelf Kamp Seedorf

jaarlijkse GALLUP onderzoek blijkt 50 procent van de

noemt. Een levensgroot portret van darter Andy Fordham,

Amerikanen voorstander van legale wiet te zijn, 46

portretten van voetbalhelden als Stanley Menzo of Stefan

procent is tegen. Vooral jongeren zien legale wiet wel

Pettersen, of een ode aan André Hazes. In een komend

zitten; bij mensen ouder dan 65 jaar is slechts 31 pro-

nummer van Highlife meer over dit collectief.

cent voorstander. Eenzelfde beeld zagen we onlangs bij een lezersonderzoek van De Telegraaf. De krant

www.kampseedorf.nl

vroeg de lezers of zij voor- of tegen het verbieden van cannabis met meer dan 15 procent THC zijn. Een meerderheid, 52 procent, vond dat een goed idee. Maar wie goed naar de gra¿eken keek, zag dat alleen de 55 plussers voor dat verbod waren. Vandaar in dit nummer onze stelling: De harde aanpak van softdrugs is bejaardenpolitiek. Meer hierover op pagina 37.

7


Worden ‘zware’ hasj en wiet harddrugs? Het kabinet maakte in oktober bekend dat ze ‘zware cannabis’ op lijst I van de Opiumwet wil plaatsen. Onder ‘zware cannabis’ verstaat het kabinet hasj en wiet met een THC-gehalte van meer dan 15%. Op Lijst I zijn de verdovende middelen vermeld, die een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid vormen. Verreweg de meeste hasj en wiet komen zo in hetzelfde rijtje te staan als middelen zoals heroïne en cocaïne.

dat zal zeer waarschijnlijk vanwege doorlooptijden de nodige kostbare tijd gaan vergen. Dat betekent dat bij het aantreffen van hasj en of hennep niet op korte termijn vastgesteld kan worden of sprake is van “soft- of van harddrugs”. Hoe behandel je

Het kabinet wijst naar de politieke ge-

van State. De voorgenomen maatregel

als agent een aangehouden verdachte als

schiedenis. Het nu gewenste onderscheid

moet ook worden voorgelegd aan zowel de

je niet weet of deze harddrugs verhandelde

zou in lijn zijn met het in 1976 gemaakte

Eerste als de Tweede Kamer, voordat de

of softdrugs? Werkinstructies en richtlijnen

onderscheid tussen hennepproducten met

gewenste wijziging van de Lijsten van de

zullen moeten worden aangepast. Daarbij

een hoog en een laag gehalte aan THC.

Opiumwet kan worden vastgesteld. Kamer-

leert de ervaring dat haastige spoed zelden

Mijn inschatting is dat 80 tot 90% van de soorten die nu op de menukaarten staan af zullen vallen.

goed is. Reden voor een pas op de plaats.

Nieuwe soorten?

Dat is een argument waarover kan wor-

leden kunnen het kabinet kritische vragen

Het kabinet veronderstelt dat coffeeshop-

den getwist als we kennis nemen van de

stellen en kunnen zich tegenstander van de

houders precies weten wat de THC-gehaltes

inhoud van het arrest van de Hoge Raad

maatregel tonen. Dit proces vergt nog tijd.

zijn van de hasjiesj en wiet die ze verko-

van 2 maart 2010. Uit dit arrest blijkt namelijk dat zelfs Ice-O-Lator met een bij-

pen. Dat zou zelfs op de menukaarten staan vermeld. Niets is minder waar. Als de maat-

zonder hoog THC-gehalte van ongeveer

Praktische uitvoerbaarheid?

40% op grond van diezelfde politieke ge-

Het ligt voor de hand dat met name de

houders de beschikking krijgen over snelle

schiedenis volgens de rechter nu juist als

praktische uitvoerbaarheid van de voor-

en ook betrouwbare testmethoden. Ook de

Lijst II middel moet worden aangemerkt.

genomen maatregel tot veel vragen van

politie moet in staat worden gesteld snel

De hoogste rechter koos voor een andere

volksvertegenwoordigers zal gaan leiden.

en zorgvuldig THC-gehaltes te meten. Als

uitleg dan het kabinet.

In 1976 maakte de regering in de Tweede

metingen uiteen lopen moet een onafhan-

Kamer met betrekking tot hasj en hennep

kelijk en wetenschappelijk erkend bureau

heel bewust geen onderscheid naar gelang

een contra expertise kunnen gaan uitvoe-

Exploitatie coffeeshop bemoeilijken

het THC-gehalte. Dit om de volgende re-

ren. Het onderscheid tussen 15% en 15,1%

den: “daar het ondoenlijk is dit gehalte bij

aan THC kan een wezenlijke wijziging in een

de opsporing vast te stellen.” Vandaag de

toekomstige strafzaak te weeg brengen.

Het lijkt waarschijnlijker dat het kabinet de

dag is die situatie niet gewijzigd. Een po-

exploitatie van coffeeshops nog verder wil

litieambtenaar kan nog steeds geen THC-

De kwekers van wiet die speci¿ek voor cof-

bemoeilijken. Na invoering van de voorge-

gehalte meten. Dat kan het Nederlands

feeshops bestemde wiet willen kweken, zul-

nomen wijziging zullen de coffeeshops al-

Forensisch Instituut wel, maar dat gebeurt

len op zoek moeten gaan naar nieuwe soor-

leen nog hasj en wiet met een THC-gehalte

in de huidige praktijk alleen in bijzondere

ten. Dat vergt behoorlijk wat tijd. Er zullen

van maximaal 15% kunnen aanbieden. Mijn

gevallen. Na invoering van de maatregel

zaden moeten worden gepoot, moederplan-

inschatting is dat 80 tot 90% van de soorten

zal standaard moeten worden gemeten en

ten worden opgekweekt, stekken worden

regel wordt ingevoerd, moeten coffeeshop-

die nu op de menukaarten staan af zullen

opgetrokken en er zal opnieuw moeten wor-

vallen. Als de gedoogde coffeeshop niet aan

den gekruist (veredeld) om bepaalde rasei-

de bestaande vraag van de consument kan

genschappen aan te passen. Dat is een pro-

voldoen, zal het marktaandeel van de ille-

ces dat veel tijd in beslag zal gaan nemen.

galiteit naar verwachting fors gaan stijgen. Kabinet, bezint eert ge regeert! Gelukkig vergt het plaatsen van zware cannabis op Lijst I van de Opiumwet meer dan een enkele pennenstreek. Het kabinet moet nog advies vragen aan de Raad

8

Mr drs. Andre Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nlLolly niet lollig In de Amerikaanse stad Buffalo kunnen ze er niet om lachen. Ze weten het zeker, deze lolly in de vorm van een wietblad is gatewaysnoepgoed. Het begint met een snoepje en het eindigt in de goot, met een joint in je mond. Krachtdadig en eendrachtig schaarde de gemeenteraad zich achter de maatregel: Pothead Lollipops komen er bij ons niet in!

Bulgaren bestrijden armoede met wiet In zuid-west Bulgarije maken tomaten en maïs steeds vaker plaats voor een veel winstgevender gewas: cannabis. Boeren in het straatarme land slagen er met traditionele gewassen nauwelijks in het hoofd boven water te houden en nemen maar al te graag het risico van zware straffen. Zet de Bulgaarse pensioenen van een paar tientjes en een gemiddeld maandinkomen van 150 euro tegenover de Bulgaarse straatprijzen van 15 euro per gram, en de rekensom is snel gemaakt. Je hoeft niet eens al je akkers vol te zetten, en dus kiezen boeren ervoor guerillastijl hun eigen land te bewerken. Betrouwbare informatie uit de ruige grensstreek met Macedonië en Griekenland is schaars, maar er zouden al enkele dorpen zijn waarvan de toegangswegen door bewapende gangsters worden bewaakt.

Snoop vereeuwigd in wiet Kunstenaar Jason Mecier heeft zich gespecialiseerd in portretten van celebrities. Houtskool, krijt of olieverf is te gewoontjes voor kunstenaar. Hij is liever creatief met ongebruikelijke materialen. Zo maakte hij al celebrity-portretten van snoepgoed, pillen en zelfs van het afval dat hij uit de vuilnisbakken van de geportreteerde sterren opviste. Voor de rappende grootcannabist Snoop Dog koos hij voor kostbaarder materiaal: joints, wiettoppen en iets wat er uitziet als hasj. Volgens de artiest is er ter waarde van $1500 aan illegale producten in het redelijk goed lijkende portret verwerkt.

Hollands zaad voor Chili? De

Chileense

regering

heeft groen licht gegeven aan een experimentele mediwietkwekerij. het

uitvoeren

van

Voor het

experiment werd het landbouwbedrijf

Agrofuturo

aangewezen.

Agrofuturo

overweegt de zaden van elf verschillende variëteiten uit Nederland te importeren voor de eerste fase van het project, waarmee een oppervlak van 100 vierkante meter is gemoeid. Om ondernemende Chilenen alvast af te schrikken waarschuwde het bedrijf dat het complexje zal worden beveiligd met twee elektronische sluizen, camera’s en permanent aanwezig beveiligingspersoneel.

10


Greengo Unbleached King Size Slim 2 in 1 De eerste ongebleekte vloei gemaakt uit FSC goedgekeurde pulp ter wereld! Vergeet alle overige merken, want Greengo King Size Slim vloei is de eerste vloei die uit FSC gekeurde pulp gemaakt is en écht ongebleekt is (TCF*). Dat laatste geldt ook voor Greengo tips. - Greengo vloei is geproduceerd uit FSC goedgekeurde pulpmix. - Greengo vloei is geheel vrij van chloor en andere bleekmiddelen. - Greengo vloei heeft de ideale dikte van 14 gr/m2. - Greengo tips zijn gemaakt van 100% ongebleekt en gerecycled papier. - Greengo tips zijn 140 grams tips - Het vloeipakje is vervaardigd van 200 gr/m2 gerecycled karton. Beter voor het milieu dus! - Geheel in de herkenbare Greengo stijl De trotse slogan van Greengo vloei en tips is dan ook: ‘Pure natural papers for a pure natural smoke’ Greengo 2 in 1 vloei en tips: - 33 blaadjes per pakje. - 34 tips per pakje. - 24 pakjes in een display. - Formaat vloei: King Size Slim *Totally Chlorine Free (TCF): TCF gecertificeerd papier wordt gemaakt uit pulp waarin geen

chloor

of

bleekmiddelen

andere

zijn

ge-

bruikt of toegevoegd. Dit resulteert in papier met een bruine kleur. www.greengo.nl www.tgctrading.com

ATA Coco Max: eenvoudig en snel Atami heeft de ATA Coco Max voedingslijn speciaal ontwikkeld voor de kweker die eenvoudig en snel wil kweken en toch een optimaal eindresultaat verwacht. De lijn staat aan de basis voor mooie kweekresultaten op cocos, het is een professionele en snelwerkende voeding in combinatie met additieven die gezamenlijk zorgen voor een stabiel en biologisch evenwicht van het cocos substraat. Daarnaast bevat de gehele voedingslijn alle benodigde meststoffen voor een optimaal groei en bloeipatroon. Wat de ATA Coco Max voeding zo speciaal maakt is de gematigde P en K waardes, door deze eigenschap kan de voeding uitstekend gecombineerd worden met PK additieven.

www.atami.com

11


Amerikanen wereldwijd strafbaar In alle stilte werd in Washington op 8 oktober de Drug Traf¿FNLQJ 6DIH +DUERU (OLPLQDWLRQ Act of 2011 aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk Amerikanen wegens samenzwering aan te klagen wanneer die in het buitenland (!) de &RQWUROOHG 6XEVWDQFHV $FW (CSA) overtreden. Bestrafte overtredingen zijn het praten over, en het plannen van en assisteren bij activiteiten die volgens deze wet verboden zijn. Het kopen en gebruiken van marihuana valt er vreemd genoeg niet onder. De wet heeft extreem bizarre consequenties, waarvan het doel totaal onduidelijk is. Zo

Cannabisdebat verscheurt Nieuw-Zeeland

kunnen bijvoorbeeld Amerikaanse artsen die buiten de VS

Partijleider Don Brash van de Nieuw-Zeelandse ACT-partij

meewerken aan een gratis naalden project voor verslaaf-

stelde onlangs voor marihuana te decriminaliseren omdat

den, daarvoor vervolgd worden in eigen land.

handhaving teveel geld van de politiebegroting opsoupeert. Brashes uitspraak leidde tot grote opwinding, vooral omdat partijgenoot en voormalig minister van justitie John Banks juist een fel tegenstander is van een soepeler drugswetgeving. “Ik zeg nee tegen drugs en ik heb altijd nee tegen drugs gezegd”, verklaarde Banks maar weer eens ferm. Eerder dit jaar had hij zich nog fermer uitgelaten toen hij op een

pro-legaliseringsbijeenkomst liet weten dat ‘iedereen die wiet rookt en denkt slim te zijn, een idioot is’.

Nieuw-Zeelanders

behoren tot de zwaarste blowers ter wereld en roken per hoofd van de

Groot-Brittannië op z’n Opsteltens

bevolking drie keer zoveel als Nederlanders.

Op 13 oktober diende 7KH $GYLVRU\ &RXQFLO RQ WKH 0LVXVH RI 'UXJV (ACMD) bij de Britse regering een rapport in, waarin werd geadviseerd het bezit van alle drugs voor persoonlijk gebruik te decriminaliseren. Op 14 oktober was het advies door de regering al terzijde geschoven. De adviescommissie pleitte ervoor om de tienduizenden gearresteerde Britse

Klimaat helpt Operatie Sabot

drugsgebruikers in plaats van te straffen verplicht te laten

Nat

deelnemen aan een voorlichtingscursus. Daarmee zou de

heeft ook in Brits Co-

politie, het gevangenissysteem en de reclassering veel geld

lumbia, de ‘wietschuur

besparen. Een regeringswoordvoerder vatte het overheids-

van Canada’, de zomer

standpunt met Opsteltense eenvoud samen: “Drugs zijn il-

verpest. Daardoor viel

legaal omdat ze schadelijk zijn – ze verwoesten levens en

de wietoogst er dit jaar

veroorzaken onbeschrijÀijke ellende in wijken en families.”

de helft lager uit dan

en

koud

weer

voorgaande jaren. Dat meldde althans de Royal Canadian Mounted Police. De bereden wouten baseren die bewering op waarnemingen vanuit politie-helicopters, een praktijk die al tien jaar bestaat onder de naam Operatie Sabot. In juni en juli begint de politie de guerillaplantages in kaart te brengen, om eind augustus vernietigend toe te slaan. Uiteraard speelde goed politiewerk een bijna net zo grote rol als het weer. “Als je maar lang genoeg druk uitoefent, krijg je vanzelf een enorme impact op de winstgevendheid”, verklaarde een politiewoordvoerder. Als hij daarmee bedoelde dat de prijzen door schaarste stijgen, heeft hij beslist gelijk. Criminologen wijzen er echter op dat de meeste marihuana indoor wordt gekweekt, waardoor dit soort kostbare operaties

12

dus nauwelijks impact hebben op de markt.
shopreview Coffeeshop Rokade, Hengelo

Office Green, Veenendaal

Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden!

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Het beloofde land Bij mensen die iets te winnen of te verliezen hebben bij wijzigingen in het gedoogbeleid gaat alle aandacht naar Opsteltens 15-procentsplan. Je zou bijna vergeten dat er her en der in het land ook cannabisnieuws is te melden dat – op wereldschaal tenminste – in de categorie klein leed valt. Zo heeft de stad Dronten dit jaar alle wietplanten binnen de gemeentegrenzen geruimd, hoorde ik van een tot nu toe redelijk gelukkige polderbewoner met groene vingers. We hebben het wel over buitenplanten,

heid moet deze herfst in Dronten hoog zijn

dus echt heel moeilijk kan de operatie niet

opgelaaid – toch zeker voor een dag.

geweest zijn. De hittezoekende snuffelhelicopter kon in de hangar blijven, hier

rotdag gehad en is het vertrouwen in de overheid bij hen weer een Àink stuk verder afgebrokkeld. Noem zo’n actie kinderachtig, dom of zinloos, duidelijkheid wordt er wel mee geschapen: in Dronten bedoelen ze met zero ook echt nul.

Olievlek Dat zal ook niemand verbazen als je kijkt naar de samenstelling van de gemeente-

werd gewerkt op basis van degelijk ou-

Bruine toppenkiller

derwets rechercheren. Voor nuance was

Een tikje sneu voor de opdrachtgevers is

gemeentes zit in Dronten het CDA nog ste-

daarbij geen plaats: het was zo zwart-wit

dat er door de extreem natte zomer maar

vig in het zadel; in 2009 en 2010 wisten ze

als de klederdracht van de oorspronkelijke

weinig planten echt Àorissant zullen heb-

er zelfs een bescheiden winst te boeken.

polderbewoners. Naar aantallen werd niet

ben bijgestaan. Als ik op mijn eigen tuin-

Samen met de ChristenUnie beschikken de

raad. Als een van de weinige Nederlandse

Druglords zullen geen traan hebben gelaten om de gerooide biomassa.

vrienden van Jezus over 9 van de 25 raads-

gekeken. Eén, vijf of tientallen planten,

planten afga, kan je meer dan de helft al

gat in een provincie waar de bevolking be-

metershoge struiken of miezerige spriet-

op voorhand afschrijven. Zelfs als schim-

staat uit nazaten van werkloze landarbei-

jes, alles ging tegen de vlakte. Zero tole-

melresistent bekende soorten waren bij

ders, die in een niet eens zo ver verleden

rance in Flevoland. ‘Wij staan voor veilig-

mij dit jaar al begin augustus aangetast

met visioenen over het beloofde land naar

heid’ luidt niet voor niets de slogan van

door de gevreesde bruine toppenkiller. De

de zompige zeebodem werden gelokt. Dat

politiedistrict Noord, waar Dronten onder

omvang van de toppen die nog wel stand-

beloofde land is er nu. En het zal zich als

valt. Dat de leiding van het district in han-

hielden was aan de zeer zuinige kant. In

een olievlek over Nederland verspreiden.

den is van ene Bangma moet toeval zijn.

veel gevallen zal de Drontense politie kwekers juist een plezier hebben gedaan door

Polderwouten

hen een pijnlijke taak uit handen te nemen. Tenslotte is het rooien en weggooien

Dagen moeten de polderwouten bezig zijn

van beschimmelde planten voor geen en-

geweest om alle Drontense achtertuin-

kele kweker een lolletje, zeker niet als het

tjes, moestuinen, terrassen en balkon-

om struiken van twee meter of hoger gaat.

netjes waar zich een of meer wietplanten bevond in kaart te brengen. Hoeveel tijd de ruimoperatie heeft gekost is mij niet

Kinderachtig, dom of zinloos

bekend, maar dat er serieus geld mee ge-

Een gevoelige slag voor de lokale wiet-

moeid is, lijkt me geen overhaaste con-

markt kan de ruimactie onmogelijk zijn

clusie. Toch heeft de gemeente de publici-

geweest, maar dat zou het na een droge

teit niet gezocht na de succesvol verlopen

hete zomer ook niet zijn. Dat er tiental-

actie. Waarschijnlijk voegt dat ook niets

len labiele tieners een langdurig verblijf

toe wanneer je op zoveel plekken in je

op een psychiatrische afdeling bespaard is

gemeente met blauw tegen groen uitrukt.

gebleven, lijkt eveneens een te optimisti-

Honderden Drontenaren moeten met ei-

sche conclusie. Flevolandse druglords zul-

gen ogen de daadkracht der sterke arm

len geen traan hebben gelaten om de ge-

hebben aanschouwd. Mond-tot-mond re-

rooide biomassa. Hooguit hebben enkele

clame doet de rest. Het gevoel van veilig-

tientallen hobby- en mediwietkwekers een

16

zetels. Aangevuld met 6 VVD’ers heeft het conservatieve blok een comfortabele meerderheid. Natuurlijk, Dronten is een sfeerloos


Zuiphert Het is bekend dat dieren net als wij een neutje op zijn tijd niet afslaan. Als dan de stemming er eenmaal goed inzit, wil het nog wel eens moeilijk zijn om maat te houden. Daar kan deze Zweedse tiener-eland van meepraten. Toen het dier

Zijn het geen popjes? Meet Lila May, Becca en Eden. Deze popjes komen niet uit de najaarscatalogus van speelgoedfabrikant Mattel, maar zijn echte mensenkinderen. Dat ze niet van plastic pedohoertjes zijn te onderscheiden is geen toeval. De met make-up dicht-

deze herfst in een buitenwijk van Göteborg tegen een appelboom vol overrijpe appels aanliep, was het party time. Het grootneuzige hert liet zich de door fermentatie gevormde alcohol goed smaken, maar raakte na een appeltje teveel verstrikt tussen de boomtakken. De toegesnelde politie liet de eland een nachtje op het bureau ontnuchteren alvorens hem – ongetwijfeld met barstende koppijn – heen te zenden.

geplamuurde meiden zijn namelijk kandidaten bij de in Amerika razend populaire mini-Miss verkiezingen. Er valt voor de eerzuchtige moeders een hoop geld te verdienen als dochterlief er in slaagt een podiumplaats te veroveren. Verontruste feministen eisen dat er een eind komt aan deze ‘seksistische vorm van kinderuitbuiting’. Typisch verzuurd feministengezeur natuurlijk. Of toch niet?

Hillbilly handvissen De oeroude traditie van het handvissen is in landelijke streken van de zuidelijke VS bezig aan een opmerkelijke comeback. Deze vistechniek werd door de eerste blanke kolonisten afgekeken van de indianen. Noodling, zoals de sport tegenwoordig heet, wordt beoefend in de modderige binnenwateren van Oklahoma, Tennessee, Mississippi en Louisiana, de enige staten waar de sport legaal is. De noodler duikt een kreek in, steekt de handen diep in de drek, op zoek naar liefst zo groot mogelijke meervallen. De strijd tussen mens en een glibberige 30 kilo zware meerval is een spektakel waavoor je de gemiddelde redneck midden in de nacht wakker kan maken.

Proefbaard Meurende etensresten, complimenten over je ‘geslaagde schaamhaartransplantatie’, de open-geschuurde kin van je vriendin na het tongen? Niets kan de trendy baardboy van het idee afbrengen dat een behaarde kaak en kinnebak echt wel het summum van übercool is. Toch zijn er nog steeds mannen die de kat nog liever even uit de boom kijken, en dan heb je natuurlijk de mannen die gebukt gaan onder een vlassige baardgroei. Voor dat soort losers is de Beardo Beard Hat een schrale maar wel lekker warme troost. Gemaakt van acryl, dus gegarandeerd geen irritante jeuk. Vanaf een euro of 30 te bestellen bij www.beardowear.ca.

17


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

Wisselend eindresultaat Een mooie najaarslucht boven deze buitenplanten. Het eindresultaat is volgens deze hobbykweker wisselend; ‘De kruisingen van de Frysian Dew zijn kapot gewaaid in de vele heftige stormen bij ons, mijn eigen kruisingen van genetica die ik zelf al jaren opbouw hebben de stormen en het natte weer wel doorstaan’.

Brievenbus Is het mogelijk om Highlife in België in de brievenbus te ontvangen? Hilde Highlife wordt vanaf 2011 gratis verspreid via vele coffee-, grow- en smartshops in Nederland. Abonnementen zijn op dit moment helaas niet mogelijk.

Maastricht Jullie hebben al vaak over de coffeeshops in Maastricht geschreven, ook over de omstreden maatregel om Franse blowers te weigeren. Ik zou graag een keer die Franse blowers zelf in Highlife aan het woord willen zien, om te kijken wat zij daar nu van vinden. Henri In dit nummer komen ze aan bod. En, weinig verrassend, ze zijn er niet blij mee.

Soldaten gedropt in Afghaans wietveld Eind september, zomaar ergens in Afghanistan. Tijdens een nachtelijk missie werd een compagnie Amerikaanse soldaten voor een strategische missie gedropt. Op het moment dat de Chinooks landden, zo meldde het vaderlandslievende blad Stars and Stripes, ‘vulde de cabine zich met een zware, aardse lucht’. Dit was niet de droge rivierbedding waarop de soldaten hadden gerekend, maar een terrein dat werd doorkruist door vele irri-

DEA in bed met Big Pharma?

gatiekanalen en zwaar begroeid leek met hoge struiken. Nadat ze hun nachtkijkers hadden opgezet drong de waarheid tot de

De Amerikaanse Drug Enforce-

manschappen door: ze bevonden zich middenin een veld met

ment Agency verklaarde nog in

bijna oogstrijpe cannabisplanten. Zwaar beladen met hun uit-

juli dit jaar dat marihuana geen

rusting werd de verplaatsing door het terrein nog een hele op-

medicinale

gave. Toen ze eindelijk het eind van het veld bereikten, liepen

net zo gevaarlijk is als heroïne.

de soldaten volgens de reporter ‘beduidend sneller’.

Toch geeft diezelfde DEA in heel

waarde

heeft

en

Amerika steeds meer kweekvergunningen af. Hoewel algemeen werd aangenomen dat de DEA voor research doeleinden slechts één kwekerij exploiteert, gaf ze nu toe dat er al 55 niet bij naam genoemde bedrijven vergunning hebben om op grote schaal cannabis te kweken. De productie is echter niet bestemd voor medische gebruikers, maar dient als grondstof voor grote farmaceutische bedrijven die werken aan nieuwe medicijnen op basis van cannabis. De boodschap is duidelijk: marihuana is pas een echt medicijn als het in een pil zit.

18


Ancilla Tilia

Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Marcel de Groot

Een moderne fetish pin-up wordt ze wel genoemd. Niet zo gek dus dat er binnenkort een kalender met pikante foto’s van Ancilla Tilia verschijnt... In 3D nog wel, zodat je deze droomvrouw nog beter kan bewonderen.

fetisjfotogra¿e en presenteer- en acteerwerk met actief zijn voor de Stichting Wakker Dier en Bits Of Freedom. Wakker Dier komt op voor de rechten van dieren

Want het gaat bij Linde van de Leest

de dagen erbij. Zoals niets bij de sexy

in de vee-industrie, en Bits Of Freedom

(Rotterdam, 21 juli 1985) uiteraard niet

blondine vanzelfsprekend is. Moeiteloos

voor digitale burgerrechten, met de na-

om zomaar wat foto’s aan de muur met

combineert ze haar modellenwerk, de

druk op privacy en communicatievrijheid. Bijt dat elkaar niet, vraagt Highlife aan Ancilla, vlak voor ze naar San Francisco vertrekt. Is het allemaal wel zo makkelijk met elkaar te verenigen?

Ancilla: “Heel goed eigenlijk! Het zijn dingen waar ik me graag mee bezig hou, dus het kost me ook geen moeite. Het is wel ¿jn om me behalve met uiterlijkheden ook voor belangrijkere zaken in te kunnen zetten. Vooral voor Wakker Dier heb ik het fantastisch kunnen combineren met mijn acteerwerk; we hebben een sexy viral opgenomen die al miljoenen keren is bekeken. Het is nogal een shockerend ¿lmpje, maar ik vind het niet erg om de controverse op te zoeken.” Het spotje uit 2009 laat zien hoe een strippende Ancilla op het hoogtepunt wordt neergeknuppeld en levend gevild, net zoals het duizenden vissen elke dag overkomt.

Toch is het niet zo dat Ancilla een echt alternatief type is dat zich met ‘linkse hobby’s’ bezig houdt: “Ik loop niet bepaald in geitenwollen sokken rond en sjees graag met 250 km/per uur over de Duitse snelweg, dus dat is dan weer wat minder ‘links’ geloof ik!” Ze kan er wel om lachen. Net zoals schrijver en vrouwenliefhebber James Worthy trouwens, die normaal niet veel op heeft met vegetarische blondines, maar voor Ancilla een

19


20


nen. En daarnaast doe ik dus interviews, telefoontjes en mails... en sporten! En in mijn vrije tijd ben ik ook nog aan het verhuizen... Al gaat dat vooralsnog even wat langzaam... Morgen vertrek ik voor een weekje naar San Francisco voor twee burlesqueshows en wat hosting, ik ben aan een gloednieuwe website aan het werken en zit in de vroege fase van wat spannende nieuwe tv-projecten waar ik nog niet teveel over los mag laten...”

Ja zo komt er niks van een blowtje terecht natuurlijk...”Ik kom wel altijd tijd tekort in een dag; voor blowen moet je juist de tijd kunnen nemen toch? Ik heb wel een keertje spacecake gegeten, maar dat was voor uitzondering maakt. Ze heeft iets, aldus

foto’s dat je op een stapel banden ligt

mij niet zo’n succes. Ik ben ook al vrij re-

James, en hij gaf Ancilla ook nog een ad-

terwijl je stout kijkend de dop van een

laxed van mezelf, geloof ik.”

vies toen hij haar tegenkwam: “‘Jij hoort

fles koelvloeistof een lik geeft. Nee, Top-

op een kalender thuis. Zo’n ouderwet-

Notch shit. In een vlindertuin met vleu-

se kalender die je vroeger altijd in een

gels om je goddelijke wespentaille.”

Kwik-Fit aan de muur zag hangen. Maar dan classy natuurlijk, niet met van die En zo kwam Ancilla bij het voormalige hiphoplabel uit, waar tegenwoordig niets meer te gek lijkt. Een kalender dus, deze keer. Ancilla lacht: “Kees (de Koning, oprichter/eigenaar TopNotch, red)vroeg me een album op te nemen, maar toen bleek ik helemaal niet te kunnen rappen! En toen hebben we maar een kalender gemaakt, haha! Nee grapje, Ik had altijd al de droom om een kalender te maken. Kees bleek precies diezelfde droom te hebben. Hij zag me een keer op billboards in de stad hangen en heeft toen een foto van me gemaakt als inspiratie voor de kalender. Op mysterieuze wijze werden we al snel aan elkaar voorgesteld en toen we elkaar eenmaal ontmoetten was het idee vrij snel uitgewerkt. Wel een eer voor mij dat Top Notch zo’n uitstapje maakt van hun normale werkzaamheden om met mij de kalender te maken!”

En mooi dat ze er nog wat tijd voor had, want ze heeft het druk. “De laatste tijd ben ik met heel veel presentatiewerk bezig. Zo heb ik mijn programma ‘Feesten met Ancilla’ op Flabber.nl, heb ik de Firstlook Games, Gadgets & Gear beurs gepresenteerd, een hele reeks oud-voetballers geïnterviewd voor Unibet, stukjes geschreven voor boeken en bladen en

Gratis kalender Highlife geeft in samenwerking met TopNotch 5 van deze prachtige 3D kalenders weg. Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje te sturen naar redactie@highlife.nl (of een briefkaart naar Highlife, Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam) onder vermelding van kalender. En natuurlijk je adresgegevens.

ben ik nieuwe fotoshoots aan het inplan-

21


22


Gers Pardoel

Door: Arjan van Sorge

Met Broodje Bakpao stond Gers eind 2009 opeens op de kaart van hiphop Nederland. Na nog wat singles is het dan nu tijd voor het debuutalbum ‘Deze Wereld Is Van Jou’, dat zijn veelzijdigheid als rapper, zanger en producer laat horen. Met het nummer Ik Neem Je Mee scoorde hij onlangs zijn eerste eigen nummer 1 hit.

hè... Maar dat is iets van toen, daar wil ik nu niet mee naar voren komen, ik ben nu volwassen. Ik denk dat het stoer is om niet stoer te doen. In hiphop heerst wereldwijd de cultuur van stoer doen, en ik heb dat

Gerwin Pardoel (1981, Nijmegen) maakt

muziek. Je zit met muziek wel aan vier

wel, maar dan op een andere manier. Ik wil

al acht jaar muziek, maar niet als beroep.

maten vast, maar dat ik een leuk liedje

heel eerlijk en open zijn in mijn teksten, dat

“Dit is nieuw, ik kan er nu net van leven. Ik

schrijf is voor mij het belangrijkst.”

wil er ook niks nog naast doen... Het hangt er vanaf wat je wilt, als je graag in een dikke auto rijdt dan zul je er een baantje

Zware jeugd

bij moeten hebben, maar het is voor mij

Er komt aan onderwerpen van alles voorbij

belangrijk dat ik muziek kan blijven ma-

op het bij Top Notch verschenen album van

ken. Ik wil wel zo’n auto rijden, maar dat is

Gers. Eenzaamheid, verdriet, maar ook vet

“Ik doe eigenlijk waar ik zin in heb, met goede bedoelingen.”

feesten. Duidelijk is wel dat Gers niet een

niet mijn doel. Produceren vind ik leuk, op

kanten. Misschien heb ik straks wel ruzie

mijn debuutalbum staan negen nummers

op straat, en dan ben ik nog steeds dezelf-

van mijn hand. Ik rap, ik zing, ik produceer,

de persoon, maar is mijn gedrag wel an-

en ik help soms ook andere mensen met

ders. Sommige collegarappers rappen heel

producties en refreintjes. Als je de beat

gangsta en hebben in de bak gezeten, zo-

hebt en het refrein, dan weet je al wat voor

als Kempi, maar we voelen elkaar wel aan.

soort nummer het is.”

Ik heb wel een zware jeugd gehad, veel

echt heftige achtergrond heeft. Of lijkt dat maar zo? “Het hangt er vanaf hoe je jezelf naar buiten wilt brengen. En net zoals ik hebben andere rappers ook meerdere

gevochten en zo. Dat hoor je niet op mijn

Spiegel Gers wil net iets verder gaan dan alleen

album terug, want ik heb niet de behoefte om dat te schrijven. Dat zou raar zijn, het

is het belangrijkste, dan krijg je een goed

past op dit moment niet bij wie ik nu ben.”

album over wie je echt bent. Ik wil leuke en goede muziek maken, maar veel mensen

maar rappen. “ik wil mezelf niet per se aan iets vasthouden, daarom heet mijn

zien mij als rapper; ik zie mezelf echter als

album ook Deze Wereld Is Van Jou. Ik

Stoer doen

zeg dat in de spiegel: deze wereld is van

“Feesten doe ik nog steeds, maar toen ik

jou. Jij kan doen wat jij wilt. Dat is ook

17 was en uitging was ik ook vaak aan het

waarom ik ben gaan rappen - ik doe ei-

vechten, dat is onvolwassen gedrag. Je

Heftig

genlijk waar ik zin in heb, met goede be-

ging uit, en dan was het gewoon knokken.

“Ik had een kantoorbaantje als ontwer-

doelingen. Ik leef hoe ik wil, ik doe waar

Dan stond je ergens en begon iemand ru-

per van keukens, maar ik wilde iets heel

ik zin in heb. En zo maak ik ook mijn

zie te zoeken. En je ego is groter dan jezelf

anders gaan doen. Ik kon bij mijn twee-

muzikant, als een artiest die rapt.”

23


lingbroer intrekken en zo kwam ik in Rot-

de enige rapper in Kaatsheuvel was. Dan

meer, ik sport alleen. Het lijkt misschien

terdam. We woonden samen en dat ging

downloadde ik instrumentals en ging er

wel of ik altijd stoned ben, dat denken veel

af en toe wel eens verkeerd, dan gingen

thuis op schrijven.”

mensen, maar dat is dus niet zo. Het valt

we met elkaar op de vuist, dat soort dingen gebeurt dan. Ik heb daar een half jaar

niet lekker bij mij, ik heb het zo’n vijf jaar geleden nog gedaan, maar ik vond het ge-

gezeten, en daarna bij de ouders van mijn

TL-buis poeder

vriendin. Een jaar later kochten we een

“In Kaatsheuvel had je een man die hasj en

heftig. Bij sommige mensen werkt het be-

appartement en gingen we samenwonen.

wiet aan huis verkocht. Hij is volgens mij

ter dan bij andere. Ik beland gelijk in een

Overdag werkte ik en daarna maakte ik

nu overleden... Je had daar geen coffee-

eigen wereld, in een eenzame wereld. Voor

muziek, maar op een gegeven moment

shop, wel in Waalwijk, maar dat was zeker

mij is dat niet echt... niet meer.”

was ik er klaar mee. De relatie ging uit

3 kilometer verder. Iedereen haalde het bij

en ik ben op mezelf gaan wonen. En toen

die man. Volgens mij wist de politie er ook

brak ik door met Broodje Bakpao. Muziek

wel van dat hij dealde, maar ja, er was niks

was al altijd mijn leven, maar toen be-

anders. We blowden heel veel, we deden

gon het heel heftig mijn leven te worden.

shotjes; dan haalde je in, dan liet je al-

Broodje Bakpao kwam op 1 in de Single

les in je mond. Dus je liet het niet over je

Top 100, maar omdat het niet mijn eigen

longen gaan, en dan deed je die joint an-

single was werd ik niet zoveel geboekt.”

dersom in je mond. Dan blies je uit en dan gaf je iemand een shotje, die kreeg dan

Hangen in Kaatsheuvel

een dubbele hoeveelheid. Dan waren we de hele avond stoned. Altijd buiten, op een

Tot z’n achtste woonde Gers in Nijmegen,

pleintje, of daar of daar, dat verplaatste de

daarna verhuisde het gezin naar Kaatsheu-

hele tijd. Bij die man ging je het alleen ha-

vel, het dorp van de Efteling. “Daar was

len, daar rookte je niet. Ik werd een keer

echt niks te doen. We liepen ons altijd te

helemaal gek, ik vond het spul niet goed,

vervelen, of we gingen uit naar Tilburg.

en iemand vertelde me dat hij poeder uit

Wat moet je doen tussen je tiende en acht-

tl-buizen over zijn planten deed. Die vent

tiende... Op straat hangen, ook al wilde

was niet helemaal goed wijs!”

mijn moeder dat niet. Of op de spelletjescomputer bezig zijn. Van die dingen die je doet als je je verveelt. Of je gaat blowen,

Gestopt

of roken, of drinken, al die gekke dingen.

“Op een gegeven moment ben ik met blo-

Qua hiphop was er echt niks, ik denk dat ik

wen gestopt. Ik rook niet meer, ik blow niet

24

woon niet zo ¿jn. Bij mij werkt het heel

New Kids Gers Pardoel was jarenlang een fanatiek skater, en kwam een aardig eind in die sport. Aangespoord door zijn broer DJ Robbie Pardoel en Postman gaat hij meer werken aan zijn raps en beats, en laat daar wat van horen aan zijn oude skatevriend Steffen Haars. De regisseur van New Kids brengt hem in contact met Sef en Big2 van The Opposites, en uiteindelijk maken ze samen de titeltrack van New Kids, Broodje Bakpao. Met die track krijgt de hiphopcarrière van Gers een stevige boost. De film trekt bijna een miljoen bezoekers, de track staat twee weken op 1 in de Nederlandse hitlijsten en de videoclip wordt op YouTube bijna 2,5 miljoen keer bekeken. Een jaar later heeft Gers (i.s.m. The Partysquad, Adje, Jayh en Reverse) met Ik Ga Hard zijn tweede hit op zijn naam staan.


Lick me…

NEW & IMPROVED WWW.SMOKINGPAPER.COM


26


Michel Willemsen

Wilde mix van graffiti, verf en collages Foto’s: Teo Krijgsman

De Amsterdammer Michel Willemsen had een keurige kantoorbaan, maar besloot vijf jaar terug het roer om te gooien. Hij ging doen wat hij als kind al graag deed: tekenen en schilderen. Zijn werk is een wilde mix van schilderen, spuiten met sjablonen en collages.

keer een bewerking gemaakt van een foto, heel strak en gra¿sch en zocht een manier om die op het doek te krijgen. Zo kwam ik op sjablonen. Ik gebruik ze als een middel om beeld te maken, naast schilderen.”

“Ik wist op mijn zeventiende niet wat ik

Toen ben ik meer gaan schilderen en me

wilde gaan doen,” vertelt hij “Na de havo

op mijn eigen dingen gaan richten. En in-

Hij schildert meestal in het groot, op can-

heb ik de opleiding informatiedienstverle-

eens kreeg ik opdrachten. Ik dacht: hier

vas of houten panelen. Daarbij combineert

ning en -management gedaan. Dat vond

kan ik ook wel van leven, dus ben ik er

hij altijd verschillende technieken. Verf

ik eigenlijk niks, maar die heb ik toch

voor gegaan. Omdat ik rekeningen krijg,

schildert hij met een kwast, spettert hij op

afgemaakt. Toen ik met die studie klaar

die betaald moeten worden, doe ik er nog

het doek of laat hij op het schilderij naar

was, was het krap op de arbeidsmarkt.

andere klussen naast. Zo werk ik soms als

beneden druipen. “Ik werk met sjablonen,

Toch moest ik iets gaan zoeken om geld te

videoassistent voor ¿lm of tv.”

spuitbus, verf, maar ook inkt, lak en lijm. Zo gebruik ik acrylaatbinder, een soort kit

verdienen. Ik heb een tijdje voor de overheid gewerkt, maar dat wil ik absoluut

die je met acrylverf vermengd, zodat je dik-

niet meer. Verder als IT-medewerker bij

Spuitbus en sjablonen

een groot adviesbureau en later nog op de

In het begin maakte hij vooral afbeeldin-

Ik gebruik dat spul soms ook om plaatjes of

marketingafdeling van mediabedrijf Vice.

gen met spuitbus en sjablonen. “Ik had een

doekjes op mijn werk te plakken.”

kere lagen kunt maken en meer reliëf krijgt.

27


“Hoe lang ik met een schilderij bezig ben, is lastig te zeggen. Sommige werken blijven wel een half jaar in mijn atelier staan, en daarna ga ik er weer mee verder. Ik heb hier nog meerdere dingen staan, die nog niet helemaal af zijn.”

Vrouwen Vrouwen zijn een favoriet onderwerp in zijn kleurige schilderijen. Michel: “Ik haal mijn inspiratie uit dingen die ik op straat zie, mensen, liefde, politiek en het dagelijks leven. Voor mij betekent het maken van kunst volledige vrijheid, zonder regeltjes. Veel van mijn schilderijen zijn in een Àow gemaakt, zonder een plan vooraf.” Onlangs had hij een expositie in een galerie in Amsterdam. Daar waren ook objecten te zien, die hij had beschilderd, zoals een scooterframe en een koelkastdeur. “Dat zijn dingen die ik op straat heb gevonden. Ik heb twee typemachines beschilderd. Dat is mijn reactie op alle bullshit die in de krant komt. Terwijl er erge dingen gebeuren, die er meer in zouden moeten staan. Neem de hongersnood in Afrika. We hebben geld ingezameld, maar daarna hoor je er niets meer van. Denk je dat die situatie daar nu beter is? Echt niet.”

Op de begane grond hing een aantal schilderijen met het thema van de expositie, The Hollow Men. “Dat is mijn verbeelding van het huidige klimaat, waarin alles om geld draait. Op de schilderijen heb ik sjablonen gespoten van kostuums zonder hoofden, ofwel ‘mindless ¿gures’. Die staan symbool voor de zakenmannen.”

Video Naast schilderen en fotogra¿e, is hij de laatste jaren bezig met video. Op volgende exposities wil hij meer van die verschillende technieken laten zien. Zonder een creatieve opleiding heeft hij alles zelf aangeleerd. “Als kind tekende ik al veel. Later ging ik met

28


spuitbus de straat op om graf¿ti te maken. Ik leer door te doen. Verder deel ik atelierruimte met enkele andere kunstenaars: daar leer ik ook van. Met één van hen, bekend als SNAR, heb ik samen schilderijen gemaakt onder de naam Aliasali.”

“Ik heb mijn eigen stijl; die past niet in een bepaald hokje.” De afgelopen jaren exposeerde hij zijn werk op uiteenlopende plekken, van galerie tot restaurant en café. “Regelmatig verkoop ik wel wat. Verder krijg ik soms persoonlijke opdrachten van mensen, die een portretfoto leveren en mij vragen om er een schilderij van te maken. Daarnaast doe ik soms commerciële opdrachten.”

Scooters Zoals onlangs voor Perry Sport. “Samen met kunstenaar Zender heb ik vijf nieuwe Vespa scooters gecustomised, die klanten konden winnen. Dat was een tof project, waarin we helemaal naar eigen inzicht konden werken.” Ook beschilderde hij de bedrijfsauto van een alternatief cultuurpodium. “Bij het beschilderen van een auto of scooter, gebruik ik eigenlijk dezelfde technieken als bij een schilderij. Dus een combinatie van sjablonen met spuitbus, beschilderen en tekenen met dikke stiften.” “Ik heb mijn eigen stijl; die past niet in een bepaald hokje,” vertelt hij. “Ik heb geen grote voorbeelden, maar vond Jean-Michel Basquiat wel goed. Hij is heel jong gestorven. Deze Amerikaan, die heeft samengewerkt met Andy Warhol, gebruikte veel collages, tekeningen en teksten en ging heel expressief te werk. Hij had ook geen academie gedaan en ging tegen de regels in, maar werd wel heel erg gewaardeerd.”

www.michelwillemsen.nl

29


T!

INW

I NU

ND

U ET

EL

INK

U BIJ

E ND

R UU

B

I

NIEU

W JA SJE! ! ...ZE LFDE ! KWA LITE IT!!!

$% .)%57% "a#5:: ,)*.


We Smoke

Belangenvereniging voor blowers Tekst: Michiel Panhuysen // foto: Conny Nieuwenboom

In Middelburg waren vroeger vier coffeeshops, maar al een paar jaar is er geen legale joint meer te koop. Ondernemers in spé Dimitri Breeuwer en Will van Looy proberen sinds 2008 een nieuwe plek van de grond te krijgen. “We noemen het een cannatheek”, legt Dimitri uit. “Een soort coffeeshop nieuwe stijl, of misschien eigenlijk meer een coffeeshop oer-stijl. Een blowersomgeving waar het sociale aspect een belangrijke plek krijgt. Want coffeeshops hebben een belangrijke sociale functie.”

genorganisaties te woord staan. Dat is best een opgave en het vraagt veel van een vereniging. Ik ga er van uit dat We Smoke zijn taken als belangenvereniging wel op een stabiele manier kan uitvoeren. We weten waar we aan begonnen zijn!”

Maar de blowersplek in Middelburg wil

wensen en behoeften van alle Nederlandse

maar niet van de grond komen. “We zijn al

recreatieve én medicinale consumenten via

Positieve reacties

een aantal jaren bezig. De gemeenteraad

onze site www.wesmoke.nl en proberen die

‘We Smoke’ is nu een paar maanden actief

staat inmiddels achter ons initiatief. Omdat

in transparante communicatie te kanalise-

en heeft inmiddels Àink van zich laten ho-

“Er is grote behoefte aan de stem van de blower.”

ren. Dat heeft een hoop positieve reacties opgeleverd. “We merken dat er bij consumenten maar ook bij maatschappelijke en

er geen shops zijn en wel een hoop blo-

ren in de richting van de politiek en de pers.

politieke bewegingen een grote behoefte is

wers, tiert de illegale handel welig. Mede

Zo proberen we de Nederlandse consument

aan de stem van de blower. Die hebben we

daarom ziet de lokale politiek ons project

een stem te geven en lokaal en nationaal

begin oktober verwoord in de hoorzitting

wel zitten. Ze kunnen het alleen niet eens

te lobbyen voor de consumentenbelangen.”

over het drugsbeleid in de Tweede Kamer.

worden over een locatie”0.

De heren hopen dat zoveel mogelijk con-

Het volgende agendapunt is dat we vanuit

sumenten zich verenigen door zich aan te

de consument ook een gezamenlijke reac-

melden bij We Smoke om de blowersbelan-

tie gaan vormen op een onderwerp als de

gen optimaal te kunnen verdedigen. Want

15 procent THC maatregel.”

Gezellig rokertje… Toen de laatste coffeeshop van Middelburg

als representant van een vereniging die

en omgeving ter ziele ging begonnen de

opkomt voor de belangen van honderddui-

blowers uit die stad luid te morren en ver-

zenden mensen maakt We Smoke

hieven ze gezamenlijk hun stem. De histori-

natuurlijk veel meer indruk dan de

sche stad heeft al geen serieuze voetbalclub

stem van een enkeling.

www.wesmoke.nl

en nu werd de blowers ook nog eens een gezellig rokertje op zijn tijd ontnomen... Zij eisten een coffeeshop in de Zeeuwse hoofd-

Pers en politiek

stad! Hun stem werd gehoord door de pers

“We staan inmiddels in nauw con-

en anderen. Maar de blowers zelf slaagden

tact met de VOC (Vereniging Ophef-

er niet goed in om zich naar buiten toe als

¿ng Cannabisverbod) en het PCN

een solide beweging op te stellen. Hun stem

(Platform Cannabisondernemingen

dreigde te verwaaien in de strakke zeewind.

Nederland). In wezen zetten we het

Daarom deden ze een beroep op Dimitri

werk voort waarmee consumenten-

en Will om hun belangen als consument te

organisaties vóór ons zijn

verdedigen en hun wensen naar buiten toe

nen. Er is door die organisaties in

goed te verwoorden. Dat resulteerde in het

het verleden al veel werk verricht

initiatief We Smoke.

en wij proberen nu een kroon te

begon-

plaatsen op de basis die zij heb-

Lobbyen

ben gelegd richting pers en politiek. Om als belangenvereniging

Dimitri: “We Smoke is een belangenver-

goed te kunnen functioneren moet

eniging voor cannabisconsumenten, die

je regelmatig in de pen kruipen en

inmiddels veel verder gaat dan alleen Mid-

journalisten en woordvoerders van

delburg. We bundelen de uitgesproken

politieke partijen en andere belan-

31


Maastricht en het buurlandcriterium

Onbegrip bij Franse blowers Door: Michiel Panhuysen

Een mooie zaterdagmiddag eind oktober. Een stel uit het Franse Lille, goed gekleed, begin dertig, staat voor de deur van de Maastrichtse coffeeshop Easy Going, enigszins gedesillusioneerd.

bewijs mogen naar binnen, of andere nationaliteiten die kunnen aantonen dat ze in deze drie landen studeren of werken.

Hij: “We mogen er niet in, dat is iets

de Apartheid. Dit begint er aardig op te

nieuws. Dat hebben we hier nog nooit

lijken. Belgen mogen wel naar binnen en

meegemaakt. We gaan een paar keer per

wij niet. Alleen maar omdat we een Frans

Europese gedachte?

jaar een weekeindje naar Maastricht. Daar

paspoort hebben. Ik heb zoiets nog nooit

Even later komt een groepje van twee

horen een paar coffeeshopbezoekjes bij

meegemaakt. Kom, we gaan op zoek naar

mannen en twee vrouwen niet door de

natuurlijk. Dat maakt Nederland speci-

een plek waar ze wel een jointje hebben.”

paspoortcontrole bij de portier van de cof-

”Ik vind het racistisch. W e zagen kort geleden een docu over Zuid-Afrika tijdens de Apartheid. Dit begint er aardig op te lijken.”

feeshop. “We zijn collega’s en we werken

aal. Ik kan ergens wel begrijpen dat ze de

Op de deur van de Maastrichtse coffee-

toen mocht ik als Fransman gewoon naar

wietverkoop aan buitenlanders aan banden

shops hangt een grote poster:

binnen. Dat is nu veranderd. Op zich zou-

leggen, maar het is natuurlijk wel jammer.

‘Non Nein France Luxembourg. Oui Ja

den we naar binnen mogen, want we heb-

Misschien moeten we in Lille zelf maar een

Nederland Deutschland België Belgique’.

ben alle vier werk in Duitsland, een buur-

coffeeshop openen...”

Vanaf 1 oktober passen de Maastrichtse

land. Maar dat kan ik op dit moment niet

coffeeshops het zogenaamde buurlandcri-

bewijzen, dus we komen er niet in. Ergens

Zij: ”Ik vind het racistisch. We zagen kort

terium toe. Alleen personen met een geldig

begrijp ik het wel, maar toch is het jam-

geleden een docu over Zuid-Afrika tijdens

Nederlands, Belgisch of Duits identiteits-

mer. Ik snap niet waarom ze een verschil

in Düsseldorf”, legt een van de mannen uit. “Ik heb de Franse nationaliteit, maar mijn collega is Spaans en de dames komen uit Portugal. Ik was hier voor de zomer en

maken tussen Belgen en Duitsers en de rest. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Parijs. Dat ligt heel wat dichter bij Maastricht dan Berlijn. Ik vraag me af of dit binnen de Europese gedachte wel toelaatbaar is. We zijn alle vier Europese juristen, we zullen het eens uitzoeken... Maarreh: hoe vinden we nu toch wat te roken?”

Regeerakkoord Marc Josemans, woordvoerder van de VOCM, de Vereniging Of¿ciële Coffeeshops Maastricht, legt uit waarom de coffeeshops in Maastricht over zijn gegaan tot het hanteren van het ‘buurlandcriterium’: “Er zijn kort gezegd drie redenen die ons hebben doen besluiten tot het weren van een deel van de buitenlanders. Ten eerste geven we met deze maatregel uitvoering aan een in het regeerakkoord opgenomen wens. In dat akkoord staat dat de coffeeshops in grensgemeenten op de een of andere manier aan zelfregulering moeten doen om wat kleinschaliger te worden. Maastricht verliest een deel van haar aantrekkingskracht.

32


We hebben het aantal bezoekers uitgebreid geteld vóór de invoering van de maatregel en erna. De resultaten van de tellingen worden pas begin november bekend, maar we schatten dat er door toepassing van het buurlandcriterium twintig procent minder coffeeshopbezoekers in Maastricht zullen zijn. Een belangrijk deel van de bezoekers die we weren komt uit Frankrijk, maar ook Luxemburgers, Amerikanen en Spanjaarden komen er niet meer in.”

Gemeenteraad Een tweede reden is de wens van de gemeenteraad om de verkeersdruk in het centrum af te laten nemen. “Het grootste deel van de buitenlandse coffeeshopbezoe-

Verplaatsing shops De toestroom van buitenlandse toeristen naar de coffeeshops is al jaren een gevoelig punt. De buitenlandse bezoekers leveren overlast op, die vooral bestaat uit parkeeroverlast. De Maastrichtse coffeeshops werkten al jaren geleden met goedvinden van toenmalig burgemeester Leers een plan uit.

Vanaf 1 oktober passen de Maastrichtse coffeeshops het zogenaamde buurlandcriterium toe.

kers komt naar één van de shops in het

cannabis zal afnemen. Wij zijn er van over-

centrum. Een belangrijk deel van deze be-

tuigd dat de wietpas veel blowers de ille-

zoekers neemt de auto, dus door een deel

galiteit in sluist. Mensen op zoek naar wiet

van de buitenlanders te weren zal er min-

zullen die altijd ergens vinden. De zelfbe-

der autoverkeer naar het centrum komen

perking die we met het buurlandcriterium

De grondgedachte daarbij was simpel. Maastricht heeft een regiofunctie, het is de enige gemeente in dat deel van de provincie met coffeeshops. Mensen uit een groot gebied rondom de stad komen naar Maastricht voor een coffeeshopbezoek. Als een deel van al die niet-Maastrichtenaren terecht zou kunnen in coffeeshops aan de rand van de stad, liefst nabij de uitvalswegen, zou dat een groot deel van de overlast kunnen wegnemen.

en zal naar verwachting de overlast afne-

doorvoeren toont aan wat er gebeurt als

men. Dit is ook een belangrijke reden om

je bepaalde groepen mensen uit de coffee-

Industrieterrein

de maatregel. Veel klanten gaan na het

Ook Luxemburgers, Amerikanen en Spanjaarden zijn niet langer welkom. Duitsers en Belgen wel nog toe te laten.

shops weert. Beleidsmakers kunnen men-

Die komen vaak met de trein.” Overigens

sen met een behoefte aan cannabis sturen:

vrezen

Op dit moment lijken ze die vooral de ille-

omliggende

fastfoodrestaurants

een aanzienlijke daling van hun omzet door

Die gedachte werd uitgewerkt in een plan waarin zeven van de veertien coffeeshops naar drie industrieterreinen aan de rand van de gemeente zouden verhuizen. Dat haalt de parkeeroverlast uit de stad, want op de drie industrieterreinen is plek zat. Verder liggen de plekken dicht bij de snelweg, zodat er ook geen noemenswaardige verkeerstoename zal zijn. Tot slot zijn afgebakende terreinen aan de rand van de bebouwing makkelijk in de gaten te houden en te beveiligen. En drugsrunners en andere criminaliteit is er makkelijk te weren. De Maastrichtse gemeenteraad steunt de verplaatsingsplannen.

bezoek aan de coffeeshop nog even een

In 2007 zou de eerste shop al verhuizen, maar na protest van omliggende gemeenten wees een rechter het plan terug naar de ontwerptafel. Inmiddels lijkt het erop dat het plan, ondanks alle protesten van burgemeesters van de omliggende dorpen, toch doorgaat. In juni 2013 verhuizen de coffeeshops Mississippi, Missouri en Smokey naar een ongebruikt industrieterrein ten zuiden van de stad.

galiteit in te willen dirigeren....”

broodje of iets anders eten. De snackten-

Huisreglement

ten hopen dat de coffeeshops zichzelf niet

Terug naar de straat, vóór de Easy Going.

nóg meer beperkingen gaan opleggen...

Drie Franse jonge jongens leunen tegen een voorgevel op een meter of der-

Drugsrunners

tig van de ingang van de coffeeshop. Ze overleggen met een vierde jongen. Die

Er is nóg een derde reden voor de zelf-

vierde gaat de shop in met een Belgisch

beperking van de coffeeshops. Josemans

paspoort. Op het moment dat hij bij het

en andere Maastrichtse coffeeshoponder-

loket wil bestellen haalt de bedrijfsleider

nemers hopen dat ze met de maatregel

van de coffeeshop hem uit de rij, neemt

kunnen aantonen dat een voorgenomen

hem even apart en legt hem uit dat door-

invoering van de wietpas onwenselijke bij-

verkopen van wiet niet volgens de huis-

effecten heeft: “Het is goed mogelijk dat

regels is. De jeugdige Belg krijgt op een

de overlast in de Maastrichtse wijken toe

rustige maar doordringende manier uitleg

gaat nemen omdat we nu een deel van de

van het huisreglement, en mag met een

bezoekers wegsturen aan de deur. Het zou

stevige waarschuwing, maar zonder wiet,

zo maar kunnen dat die hun heil elders in

vertrekken. “We houden hem vanaf nu

de stad gaan zoeken. Er zijn inmiddels ook

in de gaten,” zegt de bedrijfsleider. “Als

al weer heel wat drugsrunners in de stad

hij het nog eens probeert, dan zorg ik er

gesignaleerd. Een afname van het of¿ciële

persoonlijk voor dat hij geen Maastrichtse

aanbod betekent niet dat de vraag naar

shop meer binnenkomt.”

33


Logboek VOC november 2011

VOC herdenkt 35 jaar gedoogbeleid tekst: Derrick Bergman / Gonzo Media // foto’s: Derrick Bergman / Gonzo Media, Darpan / |Canna Embassy

Met het leggen van een wietkrans bij het monument voor tolerantie en verdraagzaamheid in Hilversum heeft de VOC op 18 oktober de 35e verjaardag van het gedoogbeleid herdacht. De actie was daarnaast een protest tegen de absurde kabinetsplannen voor cannabis en coffeeshops.

De belangrijkste redenen voor de wijziging van de Opiumwet: de wetgever wilde cannabisconsumenten niet langer criminaliseren en voorkomen dat zij in aanraking kwamen met hard drugs. Sinds 1976 is het aanwenden oftewel het gebruik van cannabis niet strafbaar in ons land. Bezit, teelt en handel zijn dat echter wel. En dat is waar de schoen de afgelopen 35 jaar steeds harder is gaan wringen. Voormalig minister president Dries van Agt, met Irene Vorrink verantwoordelijk voor de wetswijziging van 1976, vertelde tijdens het tweede Cannabis Tribunaal in 2010 met welke verwachting het gedoogbeleid destijds werd ingevoerd. Citaat: “Iedereen heeft toen begrepen, het is duidelijk gezegd, in het parlement en ver daar buiten, dat dit natuurlijk een aanloop was, een begin, waarop een vervolg zou moeten komen. En welk dat vervolg ongeveer zou zijn had nagenoeg iedereen wel begrepen. Dat vervolg heeft niet alleen decennia lang op zich laten wachten, tot op heden, maar nu

Joep Oomen en Doede de Jong leggen de krans.

zijn we bezig in een politiek waarin de zaak helemaal andersom aan het draaien is.”

De actie trok een groot aantal media, on-

onderscheid tussen enerzijds hard drugs

der wie Geen Stijl, Powned, Radio 1 en

als heroïne en cocaïne en anderzijds de

Toen van Agt deze woorden sprak moest

De Gooi & Eemlander. Ook De Telegraaf,

producten van de hennepplant. Dit onder-

het kabinet Rutte-Verhagen nog worden gevormd. Inmiddels weten we wat deze

Dit kabinet voert een oorlog die failliet is en liquideertregering met de coffeeshops van plan is: een verplichte wietpas, alleen verkrijgbaar een beleid dat succesvol is. voor ingezetenen, verplichte omvorming

Spitsnieuws en De Pers deden verslag.

scheid vormt het fundament van ons we-

van elke coffeeshop tot een besloten club

Rond elf uur hield VOC-woordvoerder

reldberoemde gedoogbeleid en maakte de

met maximaal 1500 leden, een minimale

Derrick Bergman een korte toespraak,

weg vrij voor de coffeeshops.

afstand van 350 meter tussen coffeeshops en scholen, en als klap op de vuurpijl het

daarna legden VOC-er Joep Oomen samen met biologisch wietkweker en VOC-

Omdat er geen vertaling bestaat voor

etiket hard drugs op cannabis met meer

sympathisant Doede de Jong de wiet-

gedogen, werd deze revolutionaire nieu-

dan vijftien procent THC.

krans bij het monument. De volledige

we aanpak bekend als ‘Dutch tolerance’.

tekst van de toespraak:

Mede dankzij dit beleid kreeg Nederland wereldwijd het imago van een land waar

‘Beste mensen,

verdraagzaamheid hoog in het vaandel

We zijn hier vandaag bij elkaar om te

staat, waar de overheid burgerrechten en

Stompzinnig en contraproductief

herdenken dat de Nederlandse Opium-

vrijheden

respecteert en de vreedzame

Het is moeilijk te zeggen welke maatregel

wet 35 jaar geleden ingrijpend werd ge-

omgang met verschillen tussen mensen

het meest stompzinnig en contraproductief

wijzigd. Sinds 1976 maakt die wet een

zoveel mogelijk bevordert.

is. Dit is het kabinet van de straatdealers,

34


de drugsrunners en alle andere al dan niet

moeten eindelijk de volgende stap te zetten:

georganiseerde criminelen die rijk willen

fatsoenlijke regulering van de teelt voor cof-

worden met cannabis. Alleen zij zullen pro-

feeshops en voor persoonlijk gebruik.

¿teren als deze absurde plannen doorgaan. Wij weten dat de cannabisplant in alle opBovendien komt met deze kabinetsplannen

zichten een wonder van de natuur is, een

een einde aan het principe van het Neder-

kostbaar geschenk aan de mensheid. Niet

landse gedoogbeleid. Het stigma op canna-

alleen als roesmiddel en medicijn, maar

bis en degenen die dit middel aanwenden

ook als duurzame grondstof voor tiendui-

wordt versterkt, in plaats van verdraag-

zenden producten. Daarom willen wij dat

zaamheid te bevorderen draagt de over-

het verbod op cannabis wordt opgeheven,

heid bij tot de criminalisering en marginali-

in Nederland en in de rest van de wereld!’

sering van honderdduizenden mensen.

Wat is de VOC?

Wij zijn hier vandaag bij elkaar om te protesteren tegen deze repressieve ramkoers en tegen de afbraak van ons cannabisbe-

Derrick Bergman leest de speech voor.

leid, dat is gebaseerd op tolerantie en verdraagzaamheid. Wij zien dat het tij inter-

Dit kabinet voert een oorlog die failliet is en

nationaal aan het keren is, in Portugal, in

liquideert een beleid dat succesvol is en we-

Spanje, in Tsjechië en België en niet in de

reldwijd erkenning en navolging vindt. We

laatste plaats in de Verenigde Staten.

moeten niet achteruit, maar vooruit. We

VOC demonstreert bij Tweede Kamer

De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod is dé koepel van personen en organisaties die af willen van het verbod op cannabis. Sinds december 2008 strijdt de VOC voor rechtvaardig en rationeel cannabisbeleid en tegen betutteling, symboolpolitiek en repressie. Meer informatie: www.voc-nederland.org

Rond negen uur ’s ochtends arriveerden de eerste demonstranten op het plein voor de Tweede Kamer. Korte tijd later voegden zich drie drugsbaronnen bij het gezelschap, namens het Internationaal Genootschap Drugs Unlimited. Zij instal-

Beschenen door een heerlijk herfstzonnetje demonstreerde de VOC op 3 oktober voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag tegen de kabinetsplannen met cannabis en coffeeshops. Aanleiding was het rondetafelgesprek over drugsbeleid dat die dag in de Kamer plaatsvond.

leerden zich met Àessen champagne, stapels zwart geld en dikke sigaren op een comfortabele bank. De boodschap van de drugsbaronnen: in prohibition we trust. Wat de drugsbaronnen betreft kan het kabinet cannabis niet hard genoeg aanpakken. Het is immers alleen dankzij het uitblijven van regulering en instandhouding van het cannabisverbod dat zij hun torenhoge winsten kunnen maken.

35


Ice Kush

Foto: Advanced Seeds 36


Bejaardenpolitiek Het kabinet-Rutte neemt de ene na de andere onzinnige maatregel tegen cannabis en coffeeshops. Deze harde aanpak verkoopt de regering als bestrijding van overlast en bescherming van de jeugd. Omdat de maatregelen elke rationele onderbouwing ontberen, lijken ze vooral bedoeld voor het imago van kabinet. De vraag is wie er intrapt. Scoren met symboolpolitiek, werkt dat nog wel?

de VS, ziet dat eigenlijk alleen de oudjes nog geloven in ‘the war on some drugs’. De tijd werkt dus in ons voordeel. Dat proces is wel te versnellen als cannabisconsumenten actiever voor hun rechten op zouden komen. Bijvoorbeeld door mee te doen met

De wietpas maakte CNN-headlines, het be-

meen omdat er steeds meer verslaafden

de VOC: www.voc-nederland.org. Ook be-

sluit om cannabisproducten met meer dan

zijn. Tijdens de drooglegging in Amerika

jaarden zijn welkom: de VOC heeft al een

15% THC tot harddrugs te bestempelen

bleek dat zelfs giftige toevoegingen aan in-

paar 70-plussers aan boord...

niet. Op de website van de Telegraaf kon-

dustriële alcohol, zodat die niet meer drink-

den bezoekers stemmen op de vraag: Ster-

baar was, geen enkel effect hadden. Veel

Harde aanpak van softdrugs is bejaardenpolitiek.

Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): Veel softdruggebruikers van het eerste uur, mensen die de zestiger jaren hebben mee-

ke softdrugs verbieden? Een krappe 52%

mensen kwamen om het leven, Al Capone

gemaakt, zijn zelf inmiddels bijna bejaard.

was het daarmee eens. ‘Drugsbeleid te soft’

had zijn beste jaren. Wat de overheid ook

Onder hen zijn nog tamelijk veel mensen

kopte de krant daarom de volgende dag.

bedenkt, het illegale circuit maakt korte

die regelmatig softdrugs gebruiken. Dus:

metten met die regels. De enige manier om

als dit kabinet stemmen wil winnen onder

Maar een kritische blik op de uitslag laat

te reguleren lijkt goede voorlichting, en het

de oudere kiesgerechtigden, dan zullen ze

iets opmerkelijks zien. Alleen 55-plussers

legaal maken.

toch een progressievere koers ten aanzien van softdrugs moeten gaan uitzetten.

blijken in meerderheid de stelling te steunen. Zou er dan langs natuurlijke weg een einde komen aan het cannabisverbod? Tijd voor de stelling:

Harde aanpak van softdrugs is bejaardenpolitiek. Peter Lunk, www.MrLunk.tk : Ik kan weinig meer zeggen, ik ben tenslotte een ‘harddrugs’ junk. Over mensen en politici die cannabis als harddrug bestempelen valt namelijk weinig intelligents te zeggen.

Kid de Winter, directiesecretaresse: De oudjes zitten dus wel op één lijn met de - natuurlijk al even oude - politici die het hierin voor het zeggen hebben. Wat een hopeloze toestand. Het gezegde ‘oud en wij’ kan de prullenbak in… Derrick Bergman, VOC (www.voc-nederland.org): Absoluut waar. Laten we niet vergeten dat de Hollandse hennepoorlog in de jaren negentig is ingezet door Ernst Hirsch Ballin, die al bejaard was toen hij nog studeerde. Wie enquêtes analyseert, zowel hier als in

Wernard Bruining, coffeeshoppionier: Als we nog vijf tot tien jaar geduld hebben zijn de oudjes die zich tegen cannabis op laten jutten in de minderheid. De nieuwe aanstormende generaties zijn voor regulering of gewoon vrijgeven van cannabis. Opstelten is een ouderwetse, wereldvreemde man. Een dinosauriër die niet doorheeft dat de meteoor die een eind maakt aan het tijdperk der dino’s allang gevallen is en Obama heet. Obama was een blower, evenals Steve Jobs. Als het aan Opstelten had gelegen had hij beiden verboden!

Mira de Vries, activiste: Alleen 55-plussers blijken in meerderheid de stelling te steunen. Ja, alleen de 55-plussers die reageren op een peiling op de website van de Telegraaf! Zou er dan langs natuurlijke weg een einde komen aan het cannabisverbod? Die logica gaat niet op, want langs natuurlijke weg worden jonge mensen 55-plussers. Tien Königs, advertentieverkoopster: Bejaardenpolitiek, dat denk ik niet. Ouderen maken zich gewoon meer zorgen omdat het de generatie van hun kinderen betreft, dat lijkt me nogal logisch. Er is steeds meer aandacht voor verslavingen in het alge-

37


Kentje’s Beatsz

De toekomst van reggaeton Door: Arjan van Sorge

In Engeland wordt hij gezien als de man die reggaeton een schitterende toekomst binnen gaat leiden. Voor de 18-jarige Kentje uit Delft is die rol als visionair nog even wennen. Hij is gewoon lekker bezig met muziek te maken.

Soms moet je het gewoon kort houden. Ik wil niet dat muziek irritant gaat klinken als je lang naar hetzelfde deuntje luistert.”

Kenrick Connor (1993), aka Anti-G oftewel

ziek van me kopen. Daar ben ik mee ak-

Kentje heeft net een album uit op Planet

koord gegaan, dus nu wordt het verkocht

Mu, het toonaangevende Britse label voor

in de Free Record Shop en in Londen. Je

Leren draaien

dubstep – en eerder in breakcore en IDM,

kan het bij Wehkamp bestellen, en ik heb

In de kamer van Kentje staat alleen het

Intelligent Dance Music. Op een onver-

gehoord dat mijn muziek gedraaid is in

hoogst noodzakelijke voor een achttienja-

wachte warme dag eind september zoeken

Berlijn en Noorwegen. Ik heb veel goede

rige: een tafel met een computer en spea-

we de man achter Kentje’sz Beatsz op in

reacties op mijn muziek gehad.”

kers, een rommelig bed, een paar dozen

Delft, de producer van wie de muziek een goed voorbeeld is ‘van de experimenten

van Nike, en aan de muur wat jassen en hoodies. Geen draaitafels of cd-spelers, so-

die borrelen onder de hedendaagse digi-

Eerste keer

tale jeugd van Surinaamse en Antilliaanse

Voor veel zaken is het de eerste keer voor

een muzikant. “Ik heb nog nooit optredens

afkomst in Nederland’. De aardige, goed-

Kentje, zo ook een interview en een foto-

gehad, maar ik loop nu stage bij een nieu-

“Met elke beat die ik maakte werd het beter.”

wieso niets dat wijst op het bestaan van

we academie en daar leer ik draaien. Ze organiseren daar van alles, koken, draaien of dansen, rappen... Ik doe daar vier dagen

geklede gast die over het perron komt

shoot. Hij is goed voorbereid: de krullen

stage en een dag school. Ik ben al vijf keer

aanschuifelen is zo te zien heel relaxed ge-

zitten lekker in het vet, de sneakers verto-

uitgenodigd om te gaan draaien. Er staat

bleven onder deze internationale lof.

nen geen spatje. Alleen zijn geliefde jas van

ook wat gepland in december.”

Nickelson is thuis gebleven, daar is het nu

Sociale media

toch echt te warm voor. Het moet wel leuk blijven... We gaan naar zijn huis, dat heel

Gaar geworden

Zijn muziek vinden is ‘een trip door de

cliché een appartement in een wat afge-

Kentje heeft nog geen beats samen met

Nederlandse sociale media websites zo-

leefde maar netjes onderhouden oude Àat

iemand anders gemaakt. “Ik wil zoiets wel

als Hyves’, en zo is Kentje’s muziek ook

blijkt te zijn, aan de rand van de stad. Hij

graag met iemand doen, maar het vertraagt

opgespoord door de platenmaatschappij

woont daar samen met z’n moeder, die zich

steeds – dan is iets weer niet goed – en zo

van Bong-Ra, Eskmo, Ital Tek, Venetian

nogal geneert voor de staat waarin hun wo-

is het er nog niet van gekomen. Het lijkt me

Snares en Terror Danjah. “Ik heb veel mu-

ning zich bevindt. Er wordt een nieuwe vloer

wel heel leuk, dat een mattie van mij hier-

ziek op YouTube, Hyves, Boomr en Sound-

gelegd en het is daardoor nogal een zootje.

Cloud, mensen gingen googelen en zo hebben ze me gevonden. In Londen waren ze geïnteresseerd in me, en wilden ze mu-

Steeds beter “Een vriend op school was aan het beat-

Mix

boxen, en ik vond het goed. Ik vroeg hem

Kentje’s familie komt uit Aruba en luistert naar Antilliaanse muziek. Zelf vindt hij dat niet zo interessant: “Ik doe gewoon maar wat, maar misschien maak ik er wel een mix van.” Toch, vanuit Aruba schemert zeker brassband-muziek door de drukke ritmes van Kentje heen, en ook kawina en kaseko moeten ergens tot de oren van de producer doorgedrongen zijn. Reggaeton en bubbling zijn zeker de duidelijkste bronnen van inspiratie, en zo wordt het schuren, kontdansen of droogneuken de 21ste eeuw ingetrokken.

het computerprogramma Fruity Loops be-

of hij ook beats maakte, en ja, hij was op

38

gonnen. Die demo kon je downloaden en dat heb ik gedaan. Ik ging met de kicks, snares en hi-hats spelen, maar ik begreep er helemaal niks van. Na een jaar ging hij me uitleggen hoe je een beat moet maken, en toen ben ik elke avond muziek gaan maken. Met elke beat die ik maakte werd het beter. Ik heb nu zo’n 70, 80 tracks die echt klaar zijn, en dan zijn er nog zo’n 200, 300 waar ik nog wat mee moet doen. Ik ga ze natuurlijk niet allemaal afmaken, maar ik heb ze opgeslagen liggen. Vaak duren ze drie minuten, maar ik heb er ook van vijf.


en bubbling? heen komt en dat we dan lekker bezig zijn.

hiphop, en ik wou met zouk beginnen,

Geld verdienen

Vroeger speelde ik het af via mijn speakers,

maar ik ben toch meer gericht op reg-

In maart dit jaar tekende Kentje het contract

maar ze zijn gaar geworden en nu heb ik een

gaeton, bubbling en house. Ik heb heel

met Planet Mu. “Ik snap Engels niet zo goed,

professionele koptelefoon, dus zo maak ik

lang geen hiphop meer gemaakt, omdat

dus ik begreep het ook niet allemaal 100%,

nu muziek. Niemand heeft dan last van me.

mijn inspiratie daar een beetje kwijt is.

maar ik kreeg duizend euro en mijn muziek

Ik werk vaak ’s nachts, tot vier uur of zo.

Misschien moet ik weer veel naar hip-

wordt nu verkocht, dus ik denk dat ik daar

Elke jongere heeft moeite met opstaan in de

hop luisteren, dan krijg ik het weer te

wel wat geld mee verdien. Misschien moet

ochtend, en ik ben ook nog eens geen och-

pakken... Ik maak gewoon een deuntje,

ik het contract nog even beter lezen, mijn

tendmens. Soms ben ik tot drie uur ’s nachts

dan komen de kicks, en als ik niets meer

broer en mijn vader kunnen goed Engels,

bezig en kan ik goed om zes uur opstaan,

weet, of als de inspiratie een beetje weg

dan kan ik bespreken hoe het zit. Ik heb het

maar soms ook weer niet. Het verschilt.”

is, dan sla ik het op en ga ik er de vol-

er wel met mijn vader over gehad ... Maar

gende dag mee verder. Ik heb nu een

behalve die duizend euro heb ik nog niets

paar tracks die heel lang duren, maar

binnen. Ik weet ook niet hoeveel er van ge-

dat komt omdat mijn speakers niet goed

maakt zijn, maar heb wel in de zomervakan-

“Ik luister veel naar bubbling, ik maak

klinken, en ik wil dat de sound echt goed

tie een pakketje van 30 dubbel-lp’s en 30

reggaeton, brassband, bubbling house,

klinkt. Maar ze zijn wel af.”

cd’s gekregen. Ik heb de mensen van Pla-

Deuntje

net Mu lang niet meer gesproken, maar dat moet er toch maar weer eens van komen. Ik wil gewoon gepromoot worden, bekend worden, en succesvol in de muziek zijn.”

Blowen Wat betreft blowen heeft Kentje nog niet echt een serieuze record: “Ik heb het wel gedaan, maar niet dat ik elke week een blowtje opsteek of zo. Sowieso koop ik het niet, maar als vrienden van mij blowen en ze geven dat blowtje aan mij dan neem ik wel een hijsje. Ik kan thuis ook niet blowen... Ik rook zelf niet, van roken word ik misselijk en duizelig, maar van blowen niet. Een paar dagen geleden had ik echt zin om te blowen, opeens, maar ik heb niets gekocht of zo.”

Bubbling Het verhaal gaat dat DJ Moortje ergens eind jaren tachtig in Den Haag per ongeluk een dancehall-plaat op het verkeerde toerental draaide, overigens tot grote vreugde van het publiek. Dit zou het begin van bubbling geweest zijn, een stroming die vooral onder Antilliaanse en Surinaamse Nederlanders in de negentiger jaren een tijd populair was. Al snel werd house de populaire muziek in Nederland. Diverse DJ’s met een Caribische achtergrond mengden daar invloeden uit Midden-Amerikaanse muziek doorheen, en zo ontstond bubbling house, waar Kentje vervolgens weer door beïnvloed werd.

39


Cocktail van seks, politiek en religie Door: Richard Tuinstra

Ze zijn er bijna altijd wel bij. Regen, sneeuw of tropische temperaturen, het kan ze niks schelen. Het maakt niet uit of het de begrafenis is van een in Irak omgekomen Amerikaanse soldaat, of een geliefde Hollywoodster, of de slachtoffers van een vliegtuigramp. Onder leiding van de geschifte leider Fred Phelps protesteren de leden van de Westboro Baptist Church bij bijna elke uitvaart. Op de protestborden die ze bij zich hebben staan schokkende teksten als God haat homo’s en 9/11 was een geschenk van God. De Amerikaanse wet op de vrijheid van meningsuiting staat dit allemaal toe.

man) vertrouwt de kerk niet en gaat tot actie over. Maar of de poltie op tijd komt om de gemartelde jongens te redden blijft de vraag. Wat volgt is een overbiddelijke climax waar de politie steun krijgt uit een wel heel onverwachte hoek, namelijk een paar wiettelers. De explosieve cocktail van seks, religie en politiek viel de preutse Amerikanen

een grote Àop. Tijd om het roer eens om

nogal zwaar op de maag. Geen enkele

te gooien, dacht Smith.

¿lmmaatschappij was geïnteresseerd in de ¿lm. Dat dwong Kevin Smith er toe om

Seksfeest

de ¿lm zelf maar direct op DVD en Bluray uit te brengen. In Nederland is de ¿lm

De ¿lm speelt zich af in een willekeurige

gelukkig wel op het grote doek te zien.

conservatieve en religieuze staat in het mid-

En dat is goed nieuws voor de liefhebbers

den van de VS, een zogenaamde Red State.

van een originele horror¿lm.

In het begin van de ¿lm ziet Travis (Michael Angaran), die op weg is naar school, hoe de leden van de conservatieve Five Points Church onder leiding van Abin Cooper (Michael Parks) protesteren bij de lokale begraafplaats. Daar vindt de uitvaart plaats van een homoseksuele tiener die gruwelijk vermoord werd. Op school treft hij zijn vriend Jared (Kyle Gallner), die hem verklapt dat hij op internet een vrouw ontmoet heeft die hem en zijn vrienden uitgenodigd hebben voor een seksfeest later. Die avond gaan ze naar de mysterieuze Regiseur Kevin Smith zag Fred Phelps en

vrouw (Melissa Leo) die in een vervallen

de leden van de kerk vaak op TV. En dat

caravan blijkt te wonen. Ze biedt de jon-

bracht hem op het idee van de horror¿lm

gens bier te drinken aan, maar daar blijkt

Red State. Smith daarover: “Het is niet

een slaapmiddel in te zitten. Travis wordt

dat de ¿lm op Fred Phelps gebaseerd is.

later wakker in een kooi in de kelder van

Hij is meer een inpiratiebron. Je neemt

de kerk. Hij komt er dan achter dat Sara

zo’n ¿guur als Phelps en maakt er iets

de dochter is van Abin Cooper en dat het

nog extremers van.” En dat mag gezegd

allemaal een val is. Tot zijn grote ontzet-

worden. Red State is een zeer verontrus-

ting ziet hij hoe Abin een medegevangene

tende ¿lm die in de VS voor veel ophef

aan een gigantisch kruis vastbindt en hem

zorgde. Ironisch genoeg is Smith voor-

in koelen bloede executeert.

Red State

komedies als Clerks en Chasing Amy. Zijn

Climax

Regisseur: Kevin Smith Met: Melissa Leo, John Goodman en Michael Angarano

voorlaatste ¿lm, de komedie Cop Out met

Ondertussen zit de politie ook niet stil. De

Bruce Willis en Tracy Morgan, was echter

federale agent John Keenan (John Good-

namelijk bekend van zijn komische ¿lms. Hij had in de jaren negentig succes met

40

24 november in de Nederlandse bioscopen


Greengo King Size Slim 2 in 1

Vanaf December 2011

De eerste ongebleekte vloei gemaakt uit FSC gekeurde pulp en tips van 100% gerecycled papier - 100% vrij van bleekmiddelen - FSC mix - Arabische Gom - Pakje van gerecycled karton - Greengo vloei is de NL winnaar van de EPA 2011 - 24 pakjes in een display - De meest natuurlijke en milieuvriendelijke vloei en tips ter wereld!

www.flamez.eu

NEW KIDS NITRO

Lange Vloei Tips Aanstekers Grinders Asbakken Pokerkaarten

www.greengo.nl

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com 2

Bezoek onze 500 m grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


Joep Oomen:

“Het verbieden van planten Door: Wernard Bruining

Nu minister Opstelten dezer dagen als een olifant door cannabisland stommelt, is het goed om de pro-cannabisactivisten te koesteren én ze beter te leren kennen. Wernard Bruining ging naar een oud klooster midden in Antwerpen, de thuisbasis van het VOC, ENCOD en Trekt Uw Plant. Daar sprak hij met Joep Oomen, die bij al deze organisaties betrokken is.

ze nog denken uitzicht te hebben op een mooi baantje voor de rest van hun leven. Het zal daarom uit noodzaak moeten komen, of vanuit onderuit. Ik denk dat het ontstaat vanuit de Cannabis Social Clubs

Joep Oomen (49) is een beroepsactivist.

brengt je in contact met de andere natuur-

in Spanje, en ook in België met Trekt Uw

Hij is geboren in Echt, en coördineert en

lijke wezens die hier op aarde rondlopen

Plant. Je kunt op een vrij transparante

bemant het secretariaat van de Euro-

en het leert jezelf te openen voor signalen

manier iedereen laten zien waar je voor

pese organisatie ENCOD, het Belgische

uit de natuur. Misschien is dat wel waarom

staat; cannabis kweken op een kleinscha-

“Kweken op een kleinschalige, niet commerciële manier. Dat is een ijzersterke kaart die we uitspelen.”

lige, niet commerciële manier, dat is een

Trekt Uw Plant en de Nederlandse VOC.

mensen in de stedelijke omgeving het zo

gen land te kweken dan het te importe-

Hij heeft sociologie gestudeerd, daarna

graag roken, het brengt hen weer in con-

ren. Als je dat dan ook nog kleinschalig

volgde hij een opleiding tolk/vertaler

tact met het universum”.

doet, zonder echt winstbejag, dan is daar

ook een ijzeren economische wetmatigheid. Het is veel goedkoper om het in ei-

weinig tegen in te brengen. Je weet dan

Spaans en Engels. Hij vormt dus makkelijk een brug tussen de verschillende

ijzersterke kaart die we uitspelen. Het is

ook vrij zeker dat als het ooit gereguleerd

cannabisactivisten in Europa. Met ENCOD

ENCOD

heeft hij zich vastgebeten in de lobby en

“De Unie had aangegeven een dialoog te

Bayer, Monsanto of tabaksfabrikanten er

communicatie naar de Europese Unie.

willen met maatschappelijke organisa-

zich in kunnen mengen. We kunnen dus

Het VOC is een open beweging die zich in

ties over het thema drugs. Zo is ENCOD (

van onderuit kleinschalig het verbod on-

Nederland richt op de ophef¿ng van het

European Coalition for Just and Effective

dergraven. ‘Overgow it’, zoals Mark Em-

cannabisverbod. Trekt Uw Plant is een

Drug Policies) aan tafel aangeschoven. De

mery zegt. Het verbieden van planten is

Belgische actiegroep die zich pro¿leert

ambtenaren van de Europese Commissie

de grootste onrechtvaardigheid die je je

als een Cannabis Social Club.

hebben daar een soort dure praatbarak

kunt voorstellen. Toch is het zomaar ver-

van gemaakt. Allerlei maatschappelijke

bieden van dingen voor velen een lucra-

organisaties mogen nu één keer per jaar

tieve bezigheid, daarom zou het nog wel

naar Brussel komen om te praten. Ik zie

eens heel lang kunnen duren!”

Het universum

gaat worden, er geen grote spelers zoals

Zijn eerste joint rookte hij in de zomer van

daar weinig verandering uit voortkomen,

1974, op het strand, hij was toen 12 jaar.

omdat er geen politicus is die zijn mond

“Wat interessant is aan het roken? Het

over dit onderwerp zal opendoen, zolang

VOC “Het VOC (Vereniging voor Ophef¿ng van het Cannabisverbod) is eigenlijk in 2008 begonnen met het eerste Cannabis Tribunaal. Er moest en moet worden geprobeerd om de neuzen in cannabisland dezelfde kant op te laten wijzen. Ik denk dat het daaraan heeft ontbroken. De Cannabis Bevrijdingsdagen gaan de goede kant op; in 2009 waren er 400 mensen, afgelopen jaar 4000. Het gaat erom dat je één keer per jaar een manifestatie hebt van mensen die laten zien dat ze de strijd niet opgeven. Zolang er mensen vervolgd worden vanwege cannabis moeten er ook mensen opstaan en zeggen dat ze het daar niet mee eens te zijn. Dat geld voor jonge

Daklozen krijgen avondeten.

42

mensen, maar ook voor ouderen is het de hoogste tijd om uit de kast te komen.”


is onrechtvaardig” Los zand

wel even gaan regelen. Wat toen erg inte-

Alternatief

“Het Cannabis Tribunaal in 2008 was het

ressant was, was de aanwezigheid van Gerd

“Het gebouw waar we nu zitten is een oud

felste, met als hoogtepunt de clash tussen

Leers en Dries van Agt als coryfeeën van

klooster, tot 2004 zaten hier 25 paters. Dit

Hans van Duijn (ex-voorzitter van de Ne-

het CDA die zich uitspraken vóór regulering.

werd gebruikt voor culturele en spirituele

derlandse Politiebond) en Cisca Joldersma

Leers met name had een prachtig verhaal

activiteiten. In 2008 is het gekraakt door

(drugsdeskundige van het CDA). Heel Ne-

over hoe hij eerst pertinent tegen was,

krakers die de helft van het meubilair ver-

derland kon via internet meekijken op welk

maar hoe hij, toen hij eenmaal burgemees-

patst hebben aan antiekhandelaren hier in

los zand het anti-cannabisbeleid is geba-

ter van Maastricht geworden was, door had

de Kloosterstraat in Antwerpen. Toen is het

seerd. Joldersma kon eigenlijk alleen maar

dat nog meer repressie nooit zou kunnen

overgenomen door een groep mensen die

werken, en tot de conclusie kwam dat het

in een stichting actief zijn die hier allerlei

‘helemaal anders moest worden aangepakt’.

culturele en sociale activiteiten organi-

Maar ja, nu zit hij in Den Haag en daar han-

seert. Elke dag vindt hier een voedseluitde-

gen politici en journalisten als dikke stroop

ling plaats aan 100 daklozen. Ook worden

aan elkaar. Ik weet niet wanneer het vol-

er feesten georganiseerd en ateliers ver-

gende tribunaal komt, misschien weer als

huurd aan sociale en culturele organisaties,

er nieuwe verkiezingen komen, dan heb je

zoals ENCOD en Trekt Uw Plant. Het uit-

meer interesse van de politiek en de media”.

delen van een plantje door Trekt Uw Plant kan alleen in dit gebouw, want er is verder

Trekt Uw Plant

geen exploitant in België te vinden waar we dit in alle rust kunnen doen. De relaties

“We hebben te maken met een Facebook-

met de politie zijn verder heel erg goed.

generatie. Mensen voeren actie via de

De gemeente heeft in het begin nog wel

computer, mensen gaan niet zomaar de

geprobeerd om ons weg te krijgen ten bate

straat meer op. We bedachten om gebruik

van een projectontwikkelaar die er weer

te maken van de mogelijkheid die de Bel-

zo’n kantoorkolos wilde neer zetten. Maar

gische wet ons biedt. Er is een ministeriële

dat is van de baan, want er staan al genoeg

richtlijn die zegt dat je drie gram cannabis

kantoren leeg hier in de buurt. We zitten

bij je mag hebben, of één plant mag laten

dus nog wel een paar jaar goed. We bieden

groeien als je verder maar geen overlast

ook een reëel alternatief, de mensen die

veroorzaakt. Dan mag de politie dat alleen

hier eten komen halen, zwerven niet meer

maar registreren, ze mogen het niet afpak-

over straat of hangen niet meer rond bij

ken. Zo lang je binnen die marge aan het

het centraal station. We geven de mensen

werk blijft, hebben wij zoiets van, dan mo-

een soort eigenwaarde terug, of het nou

gen ze ons ook niet lastig vallen. We heb-

zwervers zijn of cannabisgebruikers.”

ben dat twee keer in het openbaar gedaan, politie en media ruim van tevoren ingelicht. De politie heeft ons eerst laten gaan, maar enkele uren later toch de boel in beslag genomen. We hebben nu twee rechtszaken gehad die we eerst hebben verloren, uitbrengen: We vinden het niet normaal!

maar in hoger beroep zijn we beide keren

Verder was er geen enkele partij of politi-

vrijgesproken. De rechters hebben naar

cus die kon uitleggen waarom we het ver-

ons concept gekeken; het bij elkaar zetten

bod in stand moeten houden. In 2010 zaten

van een plantje per lid en dat na de oogst

we midden in de verkiezingscampagne, dat

weer onder de leden verdelen, en dit niet

bracht vijf partijen naar het tribunaal. Die

strafbaar bevonden, maar er wel bij gezegd

kwamen natuurlijk weer met het geijkte

dat we dat maar beter niet in het openbaar

verkiezingsverhaal, zo van reguleren is een

moeten doen! Nou, vanaf die uitspraak

mogelijkheid. Zelfs Joldersma was niet zo

doen we dat dus discreet. We hebben nu

fel als ze daarvoor was. Maar Teeven van

133 leden en als het goed is zullen die bin-

de VVD vond dat het eerst allemaal moest

nenkort allemaal via Trekt Uw Plant hun

worden uitgeroeid, en dan zouden ‘zij’ het

plantje krijgen.”

Cannabis Bevrijdingsfestival.

43


“Het is godverdomme lekker hè” Door: Wernard Bruining

De organisaties ENCOD, VOC en Trekt Uw Plant steunen op vele vrijwilligers en vaste krachten. Wernard Bruining sprak met een aantal van hen, waaronder Jos Nijsten: “Tot op de dag van vandaag rook ik het graag in een klein pijpje, het is godverdomme lekker hè?”

De Rookies. Het VOC? Natuurlijk zou je wat meer willen bereiken, maar er is ondertussen best wel wat bereikt. Het VOC heeft contact met alle lagen van de cannabiswereld, maar meer met de coffeeshophouders

daar met zijn tweeën, de advocaat en ik.

en de gebruikers. De growshops blijven op

Ik woonde in Antwerpen en de wiet kwam

een afstand, die zouden zich meer moeten

daar aan met de boot uit Kongo, we heb-

laten horen, denk ik.”

ben elkaar ontmoet en voilà! Tot op de dag van vandaag rook ik het graag in een klein

Derrick Bergman (1971) is journalist, bij

pijpje, het is godverdomme lekker hè? Ac-

onder andere de VPRO en Essensie. Derrick

tivisme in België? Ik wil niemand pijn doen,

is fotograaf, webmaster en woordvoerder

ik spreek dan niet over Encod en Trekt Uw

van het VOC. Hij schrijft opiniestukken en

“Opstelten zegt; van blowen word je dom. Ik zou willen zeggen, beledig mij niet.” Plant, dat is een andere zaak, maar het

ingezonden brieven naar de politiek en de

straatactivisme. Je moet al veel doen om

media. “Ik blow sinds mijn zestiende, dus

een blower van zijn stoel te krijgen, hij gaat

nu al 24 jaar. Blowen is voor mij meer gaan

al nauwelijks naar de brievenbus als er een

betekenen door de jaren heen. Je kunt niet

Highlife insteekt, haha!”

anders zeggen dan dat het je bewustzijn verruimd. Of dat de reden is waarom het verbo-

Jos Nijsten

Jos Nijsten (1951) schreef het prachtige boek Cannaclopedia en maakt een gelijknamige website waar een schat aan informatie over cannabis en industriële hennep te vinden is. In het verleden was hij lange tijd medewerker van Highlife. Ook maakte hij de eerste nummers van de Franstalige Soft Secrets. “In 1969 ben ik begonnen met cannabis. We maakten muziek met vrienden. Eén van de jongens was daarin wat verder geëvolueerd dan wij. Toen we eenmaal gerookt hadden, merkten we dat we ineens veel beter muziek maakten. Tenminste, dat was onze persoonlijke bevinding. Ik speelde bas en rammelde wat op een gitaar, maar spelen kan je dat niet echt noemen. Ik heb geen expliciet beroep, ik heb van alles gedaan, alleen dingen die ik interessant vond, dat wel. Een beetje muziek en ja, ik heb jaren op een advocatenkantoor gezeten. Daar deed ik de administratie, we werkten

44

Freek Polak (1942) is arts en psychiater, en vaste deelnemer aan VOC-vergaderingen en acties. Hij draagt kennis, wijsheid en respectabiliteit aan. Hij is tevens lid van de Stichting Drugsbeleid van Raymond Dufour. Freek treedt regelmatig op als procannabis spokesman op hoog niveau, zoals toen hij Antonio Maria Costa, de UN drugstsaar in Wenen in zijn hemd zette. Hij rookt nog regelmatig zijn wietje, niet iedere dag, maar vaker wél dan niet. Waarom? “Dat is verschillend. Als ik de stad in ga en denk, als ik wat rook dan wordt het nog leuker. Of als ik naar muziek ga luisteren. Of als ik met een vriendin ‘plannen’ heb. Als ik een moeilijk artikel ga lezen dan moet ik het juist niet doen. Aan de andere kant, sommige dingen die ik geschreven heb en waar ik nu nog tevreden over ben, heb ik grotendeels onder invloed gedaan. Maar die teksten heb ik wel de volgende dag gecontroleerd natuurlijk. Ik begon te blowen toen ik 17 was, op het Leidseplein. Daar was in gewone ouderwetse café’s hasj en wiet te koop, Thaise wiet op stokjes. Ik kom nu in coffeeshops: De Noon, De Tweede Kamer, Dutch Flowers,

den is? Ik lees daar heel veel over, ik heb een kleine bibliotheek daarover verzameld. Maar voor veel mensen is cannabis gewoon leuk, een beetje kicken, iets voor bij de ¿lm, meer niet! We gaan met het VOC wel vooruit. De

Freek Polak


geprobeerd wil hij nu landelijk invoeren. Wij zijn onze gokvergunning kwijt, onze terrasvergunning, onze drankvergunning, de leeftijd is verhoogd van 16 naar 18 en we moeten nu aan de wietpas. O ja, het afstandscriterium, daar kregen we ook mee te maken. Die maatregelen, de sluiting van 16 coffeeshops hier in Rotterdam, heeft een hoop mensen het illegale circuit in gejaagd, dat weet ik zeker. Wij zaten met zeven op een rij, er zijn er vijf weg en wij hebben het niet drie keer zo druk gekregen. Opstelten zegt dan, zie je wel, ze zijn gestopt. Ik ben er van overtuigd dat mensen al die rare maatregelen zat zijn Derrick Bergman

Darpan Verkuyk

en voor hun eigen supply gaan zorgen. Dus nu ofwel bij de thuisteler of bij zijn vriendjes kopen. Het VOC vind ik een heel mooie on-

Telegraaf had laatst een stelling van de dag: de wietpas lost niets op. Daar was 72% het

je dom. Ik zou willen zeggen, beledig mij

afhankelijke organisatie waar ik veel tijd in

mee eens, dat was enkele jaren geleden on-

niet. Nee, ik heb niet geblowd tijdens mijn

stop. Héél veel vergaderen, organiseren, de

denkbaar! Het gaat de goede kant op. Uitein-

zwangerschap. Er werd me verteld dat je

Tweede Kamer informeren, maar ook de ge-

delijk gaat het VOC het winnen. Daar ben ik

dieper en langer inhaleert. En omdat tabak

meenteraden. We tonen onze aanwezigheid

van overtuigd. Het zal niet vanuit Nederland

nu eenmaal schadelijk is, vooral voor het

met het Bevrijdingsfestival en het Cannabis

komen, het komt uit Spanje, uit Amerika, uit

ongeboren kind, heb ik toen niet geblowd.

Tribunaal. Het verbod wordt een keer opgeheven, dat weet ik zeker. Actie zorgt voor

Tsjechië, desnoods uit België, maar Nederland zal uiteindelijk volgen.”

Darpan Verkuyk (1958) is de man achter de Canna Embassy. “We informeren het publiek, de media en de politiek over een bewust recreatief en medicinaal gebruik van cannabis. Ik ben 53 en cannabist sinds mijn vijftiende. Cannabis is een medium voor mij. Het ontdekken van zoveel verschillende culturen, mensen en achtergronden heeft mijn leven erg verrijkt. Niet alleen de cannabis zelf, maar het heeft ook gefungeerd als een soort brug, als een verbindend middel. Ik was heel lang werkzaam in de media. Ik ben begonnen als fotograaf, en vanaf 1985 ben ik gaan werken voor de lokale omroep in Den Haag. Daar heb ik camerawerk gedaan en later montages. Nadat ik de Media Academie volgde, ben ik gaan werken als editor voor het journaal en NOVA, voor de politieke redacties in Den Haag. Toen heeft mijn leven een heel andere wending gekregen. Ik had moeite met het gebrek aan inhoudelijke feiten en dat er minder ruimte is voor de onafhankelijke media. Het gaat steeds meer om het effect, niet om de informatie. Het gaat om aÀeiding en vooral om advertenties te verkopen. Gelukkig hebben we nu de nieuwe sociale media.”

Mijn coffeeshop heet Colloseum, ook wel be-

reactie. Ze zijn nu weer erg repressief bezig,

kend als 123 in Rotterdam. We bestaan nu

daar komt een reactie op van de mensen.

of¿cieel 15 jaar. Rotterdam was het proef-

Ik geloof heel erg in het overleven van het

tuintje van Opstelten. Wat hij hier heeft uit-

fenomeen coffeeshop.”

Miranda Bruijn (1964) heeft een coffeeshop. En ze is activiste. “Ik blow al dertig jaar, zonder problemen. Mijn dochter ook, al vanaf haar zestiende. Ze studeert af, cum laude, twee richtingen, dus jongeren kunnen echt wel probleemloos roken. Ik was 17 toen ik begon, maar ik denk dat ik geen minuut dommer ben dan toen, integendeel! Opstelten zegt; van blowen word

Miranda Bruijn

45


GROEN VRAAGT VAN ZICH AF... Door: Piet Groen

Een wijs man merkte eens op: ‘Hoe meer je weet, hoe minder je begrijpt’. Een variant op die stelling luidt: ‘Elk antwoord genereert tien nieuwe vragen’. Voor de cannabisplant in al z’n aspecten gaan deze wijsheden zeker op. Het onderwerp cannabis omvat zoveel verschillende disciplines dat zelfs de grootste kweekgoeroes niet alles kunnen weten. Zo’n goeroe is Piet Groen zeker niet. Groen rotzooit maar wat aan, maar wel probeert hij antwoord te krijgen op de vragen die bij hem opkomen als hij weer eens veel te lang rondhangt op cannabisforums, in de growshop of met concullega’s. Hoe zit dat nou?

Jorge Cervantes raadt in zijn kweekbijbel waterstofperoxide aan als ontsmettingsmiddel voor zaad. Het zaad wordt dan een nacht geweekt in water waarin per liter 50 ml waterstofperoxide (de 3% oplossing die de apotheek verkoopt) is opgelost. Dat zal best kloppen, al heb ik het nog nooit gebruikt. Toch is er van de vele honderden zaailingen die ik heb ontkiemd nog nooit één aan een schimmelinfectie ten onder

Bleekmiddel voor planten?

doodt en de groei van schimmels en gis-

gegaan. Ook kwekers kunnen geobsedeerd

ten remt. Steeds meer mensen nemen

raken door veiligheid!

Waterstofperoxide

alleen

waterstofperoxide als een soort energie-

worden gebruikt om grappige kapsels

booster die het zuurstofgehalte van het

Hoewel dat nooit wetenschappelijk schijnt

te kleuren, het is volgens sommige

bloed verhoogt en het immuunsysteem

te zijn bewezen, wordt ook beweerd dat

kwekers ook zeer geschikt als voe-

versterkt. Ook zou waterstofperoxide een

waterstofperoxide effectief is als insecti-

dingssupplement voor planten. Geloof

wondermiddel zijn bij hardnekkige vor-

cide en schimmeldodend middel. Vanwege

jij het? Een bijtend bleekmiddel over

men van gistinfecties en acne.

z’n onschuldige samenstelling en snelle af-

kan

niet

braak in het licht zou het ideaal zijn om

de wortels van je planten gieten, en Dat klinkt allemaal heel veelbelovend.

zeer laat in de cyclus te gebruiken. Uitpro-

Maar toch... We weten inmiddels allemaal

beren dus, maar zorg er wel voor dat je

Ondanks z’n chemisch klinkende naam

dat schimmels en bacteriën van vitaal be-

sproeit in het donker! Voor het maken van

is waterstofperoxide een natuurlijke stof

lang zijn voor allerlei processen in de bo-

een spray voor de bestrijding van bladpro-

die o.a. voorkomt in sneeuw, regenwater,

dem. Een middel dat een holocaust onder

blemen wordt een oplossing van 65 ml wa-

fruit en... moedermelk. Behalve als bleek-

het delicate ondergrondse leven aanricht

terstofperoxide per liter water aangeraden,

middel voor haar en tanden wordt water-

lijkt mij dus niet echt een aanrader. Maar

bij wortelproblemen op hydrosystemen 8

stofperoxide gebruikt als ontsmettings-

dat is ook niet wat er gebeurt volgens

ml per liter voedingswater. De Vereniging

middel omdat het vele soorten bacteriën

kwekers die bij elke voedingsbeurt wa-

van Huisvrouwen heeft geen van de hier

terstofperoxide (ca. 8 ml per liter water)

genoemde methodes al goedgekeurd, dus

meegeven; de stof zou juist de goede ae-

experimenteren op eigen risico!

ermee wegkomen?

robe bacteriën voeden en de slechte anaerobe doden. Ook zouden de radicale zuur-

46

stofatomen in waterstofperoxide zorgen

Plantenmarteling?

voor het afbreken van voedingszouten, die

Wietkwekers zijn net gewone men-

daardoor weer door de wortels opneem-

sen. De een kiest voor begrip en zach-

baar zijn. Bovendien breekt waterstofper-

te dwang als hij zijn planten iets wil

oxide af in water en zuurstof, en dat zuur-

duidelijk maken, een ander grijpt di-

stof buitengewoon belangrijk is voor het

rect naar brute middelen als een plant

functioneren van wortels is bekend.

niet uit zichzelf doet wat de kweker


Droogdoos? Veel kwekers stellen na de oogst de kweekruimte op non-actief om de toppen te drogen. Zonde van de tijd en ruimte! Natuurlijk, er zijn kant-enklare drogers te krijgen, maar die zijn vaak prijzig. Het stuit de gemiddelde Nederlander – zeker in deze crisistijd – tegen de borst om geld uit te geven aan iets dat maar eens per drie maanden wordt gebruikt. Dan is het een kick als je zelf in een paar uur voor enkele tientjes een 100% geurloze droogdoos kunt maken. Belangrijkste benodigdheden: Afsluitbare plastic opbergdoos. Bij Supercropping wordt ook het kneuzen en buigen van stengels gebruikt.

Een kleine ventilator, bijv. een computerventilator of het kleinste model badkamerafzuiger; met een beetje snuffe-

wil. In ieder geval zullen kwekers met

dwijnt op deze manier uiteraard. Daar-

een zachtaardige inborst niet worden

mee heeft supercroppen hetzelfde doel als

aangesproken door de techniek die

de SCROG-techniek (SCReen Of Green),

Koolstof ¿ltermat voor bijv. afzuigkappen.

met de Engelse term supercropping

waarbij een boven het gewas gespannen

Metalen gaas, tie-raps, elastiek, gaffer-

wordt aangeduid.

net wordt gebruikt om de takken in hori-

len op Marktplaats kan je de prijs nog verder drukken.

tape, wat basisgereedschap.

zontale positie te buigen en de toppen op Voor supercropping hebben we niet direct

één hoogte te krijgen.

een Nederlands woord voorhanden. Het woordenboek leert dat cropping zowel

Hoewel sommige indoorkwekers uitsteken-

‘oogsten’ als ‘knippen’ betekent. Aange-

de resultaten rapporteren met supercrop-

zien de techniek voor een deel bestaat uit

pen, lijkt het mij een techniek die beter

radicaal snoeien zou je het supersnoeien

buiten kan worden toegepast dan indoor.

kunnen noemen. Of – als de resultaten

De reden daarvoor is dat bij de zeer korte

aan

beantwoorden

duur van de binnenteelt vooral het herstel

– superoogsten. Naast snoeien wordt

van gekneusde stengels de plant relatief

ook het kneuzen en buigen van sten-

veel tijd en energie kost. Een week is veel

gels toegepast. Daardoor kunnen deze

op een totale teeltduur van 10 tot 11 we-

in een meer horizontale positie worden

ken! Meer nog dan bij scroggen hangt alles

gedwongen, waardoor alle toppen die

bij supercroppen af van timing en vooral

zich op de stengel bevinden evenveel

kennis van de gebruikte plant. Hoe lang

De variatiemogelijkheden zijn eindeloos.

licht ontvangen. Door een stengel tege-

duurt de voorgroei, wat is de gemiddelde

Elementair is dat de lucht in de doos circu-

lijk (met beleid!) vlakbij de hoofdstam te

hoogte bij welke groeitijd, hoe lang groeit

leert en wordt afgevoerd. Daarvoor moet er

knijpen en te buigen breekt de inwendige

een soort daarna nog door, gaat het om een

een luchtafvoer zijn, voorzien van een kool-

structuur, waardoor de stengel enigszins

bossige plant of een met nauwelijks zijtak-

stof¿lter, en een luchtinlaat. Hoe groter (en

gaat hangen. De plant herstelt binnen

ken, hoeveel planten staan er op het kwee-

dikker) het oppervlak van de koolstofmat,

een week de ontstane kneuzing, waarbij

koppervlak? Zelf zou ik bij binnenplanten

hoe langer die effectief zal blijven. Bewaar

de gekneusde plek dubbel zo dik wordt.

waarmee ik geen ervaring heb dus eerder

de koolstofmat voor een langere werkzaam-

Daardoor zou er veel meer voeding naar

kiezen voor scroggen dan voor supercrop-

heid na gebruik in een afgesloten plastic.

de tak worden verplaatst. Supercroppers

pen. Voor buitenplanten, waarbij scroggen

noemen het body building voor planten.

doorgaans moeilijk uitvoerbaar is, lijkt de

Je kunt gaas in een buisvorm buigen en

techniek me echter bijzonder nuttig. De zon

daaromheen met tie-raps de ¿ltermat

Het doel van supercroppen is ervoor te zor-

mag dan een krachtbron zonder weerga

aanbrengen, en zelfs een schaalmodel

gen dat de bovenkant van het gewas een

zijn, er groeit zeker bij planten van 2 meter

van een professioneel koolstof¿lter ma-

gelijkmatig en zo dicht mogelijk tapijt van

of hoger een massa nauwelijks ontwikkelde

ken door de ruimte tussen twee rollen ¿jn

toppen vormt, waardoor alle buds op gelij-

buds die van het knippen een wel erg lang-

gaas te vullen met koolstofkorrels voor

ke afstand van het licht komen en zich dus

dradige job maken. Daarnaast is een laag

aquariums. De inlaat kan je passief maken

optimaal ontwikkelen. Lagere uitlopers,

en breed plantpro¿el een groot voordeel

door gaatjes in de doos te boren, of actief,

die immers nauwelijks opleveren maar de

nu zo’n beetje iedere Nederlander weet

met een of meerdere computerventilators.

plant wel energie kosten, worden in een

hoe een wietplant eruit ziet en het nummer

Binnenin de doos kun je naar behoefte een

vroeg stadium geëlimineerd. Het klassieke

van Meld Misdaad Anoniem bij steeds meer

of meerdere lagen roosters van gaas ma-

kerstboompro¿el van de hennepplant ver-

mensen in het telefoonboek staat.

ken om de toppen op te leggen.

de

verwachtingen

Bij deze DHZ droogdoos zorgen vier kleine computerfans voor de luchttoevoer, de twee grotere zuigen af.

47


STOFZUIGROBOT Onze gebeden zijn verhoord! iRobot, marktleider in consumentenrobotica (ja, echt!),

introduceert de Roomba

700, de snelste en meest effectieve stofzuigrobot ooit. Hij hoort en ziet vuil. Een combi van software en sensoren monitort je huis-, slaapkamer of werkhok 64 keer per seconde. En gebruikt tientallen verschillende bewegingen om daar de gehele vloer gruis- en stofvrij te krijgen. Met zijn akoestische Dirt Detect Sensor ‘hoort’ hij waar het grotere vuil (hard zand bijvoorbeeld) ligt. Met een optische sensor speurt hij tegelijkertijd naar groter of zacht vuil, zoals popcorn bijvoorbeeld. Of blaadjes en gruis. Deze grondige schoonmaakaanpak zorgt voor perfect re-

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

POCKET KETTINGZAAG

sultaat. Hij verwijdert zelfs het vuil onder en dicht rondom je

Kettingzagen zijn geweldige tools. Ze zijn er sinds

meubels. Terwijl jij in alle rust je blowtje paft of e-mail checkt,

1830 en evolueerden door tot de Tweede Wereld-

doet deze electonische interieurverzorger bijna geruisloos het

oorlog. Vervoer van zo’n kettingzaag is altijd tricky

vuile werk. Tegen een redelijk zacht prijsje: vanaf € 550.

geweest. Tot nu! In 2011 kwam een vernieuwing die ze in 1830 niet voor mogelijk hebben gehouden: de

www.asimotion.nl

Pocket Chainsaw ! Hij wordt opgerold en vervoerd in een blik. Hij is sterk, behandeld tegen roest en gemaakt uit supersterk, hittebestendig staal. De Pocket Chainsaw werkt snel en schoon – snijdt in beide richtingen door het gebruik van bi-directionele tanden. Binnen 10 seconden vel je er een klein berkje mee. Het wachten is nu op de gemotoriseerde pocketversie. Freddy Krueger: eat your heart out! Prijs: $ 30.

www.thinkgeek.com

TOEKOMSTHORLOGE VOOR NU Met dit Timesnap horloge wordt het letterlijk leuk om de vinger aan de pols te houden. Deze mobiele MP3/MP4 mulimediaplayer heeft namelijk maar vier knopjes. Deze bieden echter de keus uit verbluffend veel functies: onder meer muziek, foto’s, FM-radio, e-books, video’s kijken en geluidsopnamen maken. Het 1.5 “ scherm geeft een opvallend helder beeld. Het interne 4MB geheugen kan eenvoudig worden verdubbeld. Prijs voor dit alles: € 27. Dus go get it. En troef je vrienden met hun iPhone4 af in de coffeeshop. “Hoe duur is dat dope gadget van jou?”

www.chinavasion.com

48


FUTURISTISCH SCHEURIJZER Dit gespierde rijmonster komt niet uit de science ¿ction ¿lm Tron, maar uit het hoofd van de Koreaanse designer Min Seong Kim. Het is de meest recente Concept Motorcycle van Hyundai, die is gebaseerd op de organische bewegingspatronen van menselijke spieren. Speciale materialen moeten ervoor zorgen dat dit gevaarte zich naadloos aanpast aan allerlei rij- en wegsituaties. Bij het nemen van een bocht bijvoorbeeld wordt de structuur van deze motor automatisch softer voor een betere wendbaarheid. Terwijl bij hoge snelheid de body juist extra stijf wordt om meer stabiliteit en veiligheid te bereiken. Of jij dit gespierde scheurijzer in de nabije toekomst kan gaan bestijgen, blijft nog even ongewis. Maar het concept ligt er. Qua prijs durven wij het erop te gokken dat-ie net iets boven je budget ligt.

www.yankodesign.com/2011/08/15/hyundai-concept-motorcycle-stretches

HAPPY HOMETRAINER De

Italiaanse

LICHTMENSEN

designer

Roberto Cavalli kreeg onlangs de opdracht het wiel opnieuw

uit

te

vinden.

Dat wil zeggen: hij moest voor

Ciclotte

die

duffe

witte houterige ¿tness¿ets nieuw leven inblazen. Getuige de perspresentatie die

wij

onlangs

onder

ogen kregen, is hij daarin rijkelijk geslaagd. Cavalli heeft er een ¿tte fashion bike van gemaakt, opgebouwd uit glasvezel, koolstof en staal. De ¿etsen zijn verkrijgbaar in zes modekleuren, waaronder Ferrari geel en tijgerprint. De wat meer gefortuneerde koper kan zijn Ciclotte zelfs geheel aan zijn woonomgeving laten aanpassen. Vanafprijs: € 8.300.

www.ciclotte.com

De zittende of staande mens als schemerlamp: je moet er maar opkomen! Kunstenaar Kilu deed het en laat letterlijk licht schijnen over de menselijke anatomie. Het resultaat heeft de naam Lightbodies gekregen: met recht levensgroote staande lampen in de vorm van menselijk lichamen. Door het gebruikte materiaal weerspiegelt het licht dusdanig dat het wel lijkt te dansen. Slechts 200 exemplaren zullen, gesigneerd en genummerd, daadwerkelijk het licht zien. Voor circa € 3000 zie jij het ook…

www.thelightbodies.com

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

THE DELTA SAINTS

THE GREEN

(Dixiefrog Records)

(Easy Star Records)

The Delta Saints

Ways & Means

Als er een paar lui naar de ratten uit het

Net zoiets als een bewijs van goedkeu-

moeras besnuffeld zijn, dan wel de Delta

ring natuurlijk, om op hetzelfde label je

Saints. Ze hebben net dat shot swamp in

album uit te brengen als Easy Star All-Stars, The Black Seeds,

het bloed dat maakt dat ze ongelooÀijk broeierige, van irritante

Cas Haley en Tommy T. En als dan ook nog labelbaas Michael

muggen vergeven, in whisky gedrenkte, door voodoo bezwan-

G. achter de knoppen zit, moet je reggae haast wel goed klin-

gerde en in hopeloze liefde dampende blues voortbrengen. Het

ken. En dat doet het ook, al zal de relaxte instelling van de

schrijven van de nummers lijkt volgens eigen zeggen soms op

muzikanten van het uit Hawaii afkomstige The Green er ook

het trekken van tanden, maar het uiteindelijke resultaat is toch

wat mee te maken hebben. Popreggae maakt het viertal, en

minder pijnlijk dan je naar aanleiding van zo’n statement zou den-

dat is dan geen ouderwets degelijke rootsmuziek natuurlijk,

ken. Meeslepend eerder, woest lekker, geil groovend. Drassiger

maar wel vet, met diepe bas en goede liedjes. Wel gek dat ze

en zompiger dan van deze heiligen kan blues nauwelijks klinken.

groen alleen maar een kleur vinden...

FUEL BOX I

JAH6 JAH6

(Top Notch)

(Fuelbox)

In de vorige Highlife had je al het interNa een veelbelovende EP in 2010 heeft

view met zanger en ideeënman Pieter

het even geduurd voor de Utregs/Amster-

Both (ex-Beef) kunnen lezen, waarin Nederland werd voorbe-

dams/Eindhovense formatie Fuel Box het debuutalbum in elkaar

reid op een briljant samengaan van smartlap en reggae. Met

gezet had - maar dan heb je ook wat. Hun mix van soul, psyche-

de EP ging het al hard, en met het album gaat het waarschijn-

delische pop, dub en hiphop werd begin dit jaar op weg geholpen

lijk nog harder, hardst! De mooiste tranentrekkers van Ramses

door mensen rond Kyteman, en het duo kon in diens muziek-

Shaffy, Tante Leen en Willy Alberti gaan met respect en liefde

mekka Kytopia met 8-koppige band repeteren. Producer Joshua

door de molen van het zevenkoppige gezelschap uit Mokum. De

Boon en zanger Remy Britsemmer hebben veel liefde en geduld in

hoofdrol is weggelegd voor de Surinaams-Nederlandse Herman

hun muziek gestoken: de liedjes hebben kop en staart, de sfeer

Havertong, die na een moeilijke jeugd en een zwerversbestaan

is rechtstreeks uit een obscure maar vrolijke sixties soulclub, en

weet wat een levenslied aan ingrediënten kan gebruiken. Het

elke noot is gedrenkt in psychedelica. Soms klinkt het wat rom-

levenslied met een beat, plus veel lagen en geintjes.

melig, maar altijd meer dan ¿jn.

PYROLATOR Neuland

GOAPELE

(Bureau B)

Break Of Dawn

(Skyblaze/Decon Records)

Helaas, het gaat hier niet om een cd die maakt dat je je dope nog zuiniger en

Goapele Mohlabane is de dochter van een vader die door het apartheidssysteem van Zuid-Afrika tot vijand was verklaard en het land uitgezet, en een Joodse moeder uit New York. Niet echt een doorsnee achtergrond, en misschien een reden voor Goapele om niet al te rare dingen te doen. Toch klinkt haar mix van r&b, soul en een vleugje gospel ook weer niet zo doorsnee, ze had zich er makkelijker van af kunnen maken. Ze start met een paar D’Angelo-achtige zwoele kreundeunen, die beneden elk geloofwaardig BPM zitten. Maar dan komen de beats er in en de koortjes en wordt de stemming nog beter. En heter, en zweter.

50

beter kan inhaleren... Het is ouwe rot Kurt Dahlke die eerder in de Neue Deutsche Welle bands Fehlfarben, Der Plan en Deutsch-Amerikanische Freundschaft speelde. De computeren synthesizerspecialist gaat op 10 (je raadt het al) elektronische tracks lekker loos met muziek die ergens tussen minimal, krautrock, ambient, ¿lmmuziek en funk heen en weer gaat. Licht en luchtig, met zwierig uitgekristalliseerde beats en losse loopjes die er zachtjes en zwoel inkomen. Vervolgens worden de laagjes gecontroleerd naar een hoogtepunt gestuwd en geht’s richtig los! Maar Kurt houdt het hoofd koel.Celebrating the Psychedelic:

HIGH TIMES CANNABIS CUP 2011

NOVEMBER 20TH - 24TH AMSTERDAM credits: Sativa Diva

High Times magazine was created in 1974 by Tom Forçade, an activist, commune founder and psychedelic author (Underground Press Syndicate). Anyone who has read it knows of its pro-weed and pro-legalization stances; although it may have begun as a celebration of sex, drugs, politics and activism, the modern edition focuses more upon cultivation and personal use. A cornerstone of the counterculture movements of the ‘60s and ‘70s, the publication’s pages have over the years been graced by the words of literary legends including Hunter Thompson, Charles Bukowski, Andy Warhol and William Burroughs.

expo, jam-packed with booths featuring various coffee shops, new products, medical information, vaporizers, glass, hemp goods, seed companies – and an exclusive lecture series conducted by some of the most knowledgeable members of the international Cannabis community. Visibly absent are the plentiful, Àowering ganja plants that used to be an annual dis-

Steven Hager of¿cially joined the team in

These days, ‘judges’ (members of the pu-

play. Since indoor cultivation is illegal in

‘88 as editor-in-chief and is responsible

blic who purchase a judge’s pass) are tur-

the Netherlands, most Cannabis expos and

for launching the eponymous annual pot

Many of the booths at the expo of fer free samples of their entries through bong hits, free joints or vaporizer party bags.

competition in Amsterdam, the Cannabis Cup, in ‘87. (The High Times Freedom Fighters are another of his innovations.) After ¿ve years as a regular weed and

competitions are noticeably lacking in the

hash competition, the celebration of Cannabis culture and spirituality was introdu-

ned loose upon the city to hunt down the

foliage department. Not to worry, though –

ced, creating the modern version of the

various strains that are entered into the

many of the booths at the expo offer free

Cup that many of us recognize.

competition. Each year there is a four-day

samples of their entries through bong hits, free joints or vaporizer party bags. This year’s expo takes place at the Borchland convention center in Duivendrecht, a suburb of Amsterdam. Judges will be ferried to and from the venue via a free shuttle, departing from the Victoria Hotel across from Amsterdam’s Central Station. Other guests (you may purchase a day pass at the door) can get there relatively easily via public transportation. Being a judge entitles you to the right to vote and help choose the winner in the following categories: sativa, indica, Nederhash, imported hash, products, glass, booth display; plus the overall Cup winner. Judges’ passes cover access to the seminars, concerts and opening/closing ceremonies, the four-day expo, plus an of¿cial Cup program and T-shirt. Weed and hash entries are not free; however

The coveted Cups (photo courtesy of DNA Genetics)

52

shops often offer special deals in addition


to the samples at the expo. Special VIP

There are two particularly notable awards

or celebrity judges choose the winners

presented annually. The Freedom Fighter

among the seed companies.

of the Year for 2011 will be presented to California activist Debby Goldsberry and

While the opening- and closing ceremonies

this year’s inductee into the Counterculture

are both hosted at Borchland, the four eve-

Hall of Fame is Johnny Griggs of the Bro-

nings of music are always held at the legen-

therhood of Eternal Love.

dary Melkweg nightclub in Amsterdam’s famous Leidseplein square. The concerts have

For more information, or to purchase a

always been a huge draw for both judges

judge’s pass, visit www.cannabiscup.com

and locals, with a litany of artists across the

or www.hightimes.com; day passes are

genres performing over the years.

available at the event.

Expo Venue: Borchland Borchlandweg 6 - 12 1099 CT Amsterdam http://www.borchland.nl Music Venue: De Melkweg Lijnbaansgracht 234a 1017 PH Amsterdam www.melkweg.nl

24TH HIGH TIMES CANNABIS CUP SUNDAY, NOV. 20 2:00 PM Cannabis Cup Expo opens 4:20 PM Opening Ceremonies hosted by

Cannabis

Cup

founder

Steven Hager 7:00 PM Opening Party: Cali Connection presents B.O.B., special guests

MONDAY, NOV. 21 (Expo opens at 12:00 from this point) 1:30 PM

“Modern Lighting” Theo Tekstra (Gavita Holland)

3:00 PM

“The Miracle of the Pollinator”

4:20 PM

Ceremonies hosted by Steven Hager

5:00 PM

“More Root, More Fruit: Growing

Mila (Pollinator Company)

Monster Marijuana Plants in the Era of Plant Limits” Danny Danko Lanyards and laminates indicate the return of the annual Cannabis Cup.

10:00 PM @ Melkweg: Freeway, Reef the Lost Cauze, Chief Kamachi, L.I.F.E. Long, Maylay Sparks, DJ Connect, DJ Create – [Funky Munky]

WEDNESDAY, NOV. 23 1:30 PM

“Combining

Junkies); Win Strong with One Wise Sound, DJ Turne, hosted

Counterculture

by MC Supernatural – [DNA]

Values and Business Sense to

TUESDAY, NOV. 22 1:30 PM

Save the Planet with Hemp” Debby Goldsberry, Liana Held

“Achieving Success in the Greenhouse Garden” Arjan

3:00 PM

(Green House) 3:00 PM

“DNA Genetics 2011-2012”

4:20 PM 5:00 PM

4:20 PM

Ceremonies hosted by Steven Hager

5:00 PM

“Taking

Organics

THURSDAY, NOV. 24

Big Buddha

1:30 PM

“Meet Miss High Times 2012” Bobby Black, Clazina van Andel

Don and Aaron (DNA Genetics), special guests

“Big Buddha’s Cheese Sessions”

Swerve (Cali Connection) 3:00 PM

“Canna-Globalization” Adam

4:20 PM

“The

“Illustrated Grow Techniques for Beginners” Nico Escondido

(THSeeds) Eternal

Brotherhood

of Love” Michael and Carol

Higher”

Soma (Soma Seeds)

“The Homegrown Seminar”

9:00 PM

@ the Melkweg: Hotboxx Party

Randall, Travis Ashbrook

featuring Evidence, Rakaa, DJ 9:00 PM

@ the Melkweg: B-Real (Cy-

Babu (Dilated Peoples); Cypress

press Hill), special guests –

Junkies (Eric Bobo of Cypress

Times Cannabis Cup Awards;

[Green House]

Hill, DJ Rhettmatic of The Beat

DJ Logic, special guests

9:00 PM

@ the Melkweg: 24th High

53


CANNABIS OVERLOAD ,I WKLV LV \RXU ¿UVW WLPH DWWHQGLQJ WKH &DQQDELV &XS KHUH DUH D IHZ LQVLJKWV WKDW PLJKW PDNH \RXU H[SHULHQFH PRUH HQMR\DEOH DQG PHPRUDEOH WKDW LV LI \RX FDQ UHPHPEHU DQ\WKLQJ DW DOO (YHQ LI \RX¶YH MXGJHG FRXQWOHVV FRPSHWLWLRQV \RX PD\ ZDQW WR UHIUHVK \RXU NQRZOHGJH DQG SUHYHQW DQ\ SRWHQWLDOO\ HPEDUUDVVLQJ VLWXDWLRQV IURP DULVLQJ :H GR DIWHU DOO OLYH LQ D GLJLWDO FDPHUD DJH

tely the case if the white out was caused by too many edibles, which are processed by the body in a different fashion to inhaled cannabinoids and much more resistant to these sweet antidotes.

THE WHITE OUT:

HELP, I’VE SMOKED TOO MUCH:

It should be noted that if you or a pal are

‘Whiting out’ (sometimes called ‘green fe-

Should the embarrassing ever happen

outside of a coffee shop) try to have some

ver’) is a result of the lowered blood sugar

to yourself or a friend, sugar water, dex-

respect for the staff and do your best to

levels that Cannabis triggers, and no one

trose or fruit juice is a reliable quick ¿x.

clean up after yourselves, or at least leave

is exempt. Of all the argued effects of the

Be wary of caffeine and sodas, however,

them a huge tip!

plant, one thing is certain: regardless of

as the combination of adrenaline (when

your level of experience, method of con-

you do eventually awaken), sugar, THC

If you do begin to feel faint, weak, and

sumption or type of product, Cannabis ma-

and fear often creates an instant relapse.

warm the key is to try to relax. Think happy

kes your body use sugar more rapidly. Think

Slowly drinking a small glass of sugar wa-

thoughts. You won’t die (except perhaps of

unfortunate enough to vomit (either in- or

Be wary of caffeine and sodas, however, as the combination of adrenaline (when you do eventually awaken), sugar, THC and fear often creates an instant relapse. of the feeling you get when you haven’t re-

ter will stop the shaking hands, restore

embarrassment) and as long as you bre-

cently eaten and you attempt to stand too

some strength and allow you to go some-

athe normally and raise your sugar levels,

quickly. If you have too much ganja and not

where safe, rest and eat.

it’s possible to recover with time enough to enjoy a few more Cup events.

enough food, there is a good chance you will turn ghostly white or slightly green, begin

Occasionally the sugar water have little

babbling incoherently, and slide to the Àoor.

or no effect, bringing a wobbly end to a

Remember, the famous last words are usu-

great day of ganja gluttony. This is de¿ni-

ally: “That won’t ever happen to me!”

While the event itself usually looks much worse than it is – this is often more traumatic for the friends who are still awake – there is occasionally collateral damage accrued by crashing into an object on the way down. Paramedics are not usually necessary unless you’re bleeding. 6R KRZ GR ZH DYRLG WKLV VLWXDWLRQ" (DW VRPHWKLQJ Although it’s dif¿cult (and not always so fun) to keep to a strict schedule while on vacation, the one thing for which you must plan is to always have some food in you before smoking. If you’re a medical patient prescribed Cannabis to stimulate your appetite, it might be a good idea to carry some tasty local treats around in case the munchies kick in. Try a stroopwafel (thin wafÀe cookies sandwiching caramel or thick syrup) or stave off the November chill with a Dutch favorite, split pea soup. Whatever you need to do to keep your belly lined will help to ensure that you can party ‘til the late hours.

54 11

Sweet things act as an antidote when you over-indulge on Cannabis


COFFEE SHOP CLARIFICATION If you’re from the States, these days there’s a good chance that your local government has at least considered – if not voted in – medical Cannabis. Frequent Cup attendees are quite used to sharing and comparing the products from back home with the local delicacies of Amsterdam. For the rest of you, the Cannabis Cup is viewed as a chance to enjoy your favorite herb in a relaxed, legal and picturesque setting. To clarify, this assumption is not quite accurate. Here, we attempt to dispel some rumors and explain how things really work.

neighborhoods. There are currently roughly 700 such shops across the Netherlands.

ORIGINAL COFFEE SHOP RULES: No one under 18 0D[LPXP VDOHV ¿YH JUDPV SHU SHUson, per day No hard drugs No advertising &DQQDELV OLPLW RQ SUHPLVHV ¿YH hundred grams (total) Until a few years ago some coffee shops also had bars, where alcoholic beverages could be purchased. These combined businesses were sometimes called ‘hash bars’ or ‘hash cafes’; when these were banned the coffee shop regulations were updated. Alcohol is now strictly prohibited, and shops are expected to conduct business without disrupting their neighborhood. These restrictions are visible; however, the entire process behind stocking the shops is shrouded by secrecy and completely illegal. Cultivation, processing and transport of weed is done by illicit means, and any imported products (i.e. foreign hash) are

Coffee shops are limited to a capacity of ¿ve hundred grams

contraband, yet still sold in many coffee shops – if the menu is to be believed. High quality, cold water-extracted hash is also

Cannabis is not legal in the Netherlands.

1976 due to the growing youth culture

technically prohibited due to its highly pro-

The Dutch have adopted a ‘tolerant’ policy

movement and visible consumption of

cessed nature, yet it’s one of the products

towards THC, meaning that customers 18

hash, drawing a distinction between ‘soft’

that helped to refresh the popularity of

and over may purchase small quantities

and ‘hard’ drugs. The government then

Amsterdam’s famous coffee shops.

of weed or hash, in ‘coffee shops’ only,

decided to abandon the practice of bus-

for consuming on site, at home or at the

ting pot purveyors, a decision not publi-

Many smokers have heard about the po-

park with friends – but not on the street.

cly announced until 1980, when it beca-

tential transformation of coffee shops into

Back in the late ‘60s to early ‘70s, the

me obvious that sales of weed and hash

Dutch-only private smokers’ clubs. However,

small-scale trade or sale of such products

cial, unlicensed and not at all what many of

The entire process behind stocking the shops is shrouded by secrecy and completely illegal.

today’s commercial coffee shops embody.

would not harm society (actually boos-

locals and industry heavyweights, while ner-

The idea was to tune in, turn on and chill

ting the economy) if certain terms were

vous, are con¿dent that the wietpas (weed

out with like-minded individuals, sampling

met. Thus, ‘coffee shops’ were born.

pass) will be ruled as discriminatory and ne-

was conducted in local establishments referred to as ‘tea houses’, which were unof¿-

ver take effect. Most Dutch people don’t use

the latest imports from the Hippie Hashish Highly taxed and randomly raided by the

Cannabis; such restriction would likely redu-

‘HIT Team’ at least once per year, coffee

ce coffee shop revenue, thereby denting the

The Opiumwet (Opium Law) of 1919, co-

shops are strictly licensed, limiting the num-

large contribution towards taxes that coffee

vering psychotropic drugs, was revised in

ber of bud businesses allowed in individual

shops are forced – but able – to make.

Trail – and some local homegrown.

55 11


Not Just for Americans...

CANNABIS CUP GOES GLOBAL While the annual smoke competition has always seemed like a uniquely American event, these days there are countless international visitors. The slow liberalization of weed around the world has resulted in a much more global representation at the yearly High Times Cup, and this is likely to continue.

The Japanese have some of the harshest Cannabis laws; the Cup tempts attendees with coffee shop prices that are sometimes 300% lower than their local dealers. Eastern European countries and Russian territories formerly upheld regulation almost as strict as the Japanese; nowadays their hemp industries are Àourishing. One of the best things about Amsterdam is its multicultural atmosphere. The Cannabis Cup is perhaps the best time of year to meet folks from all over the globe and chat about worldwide weed.

The market-style Expo offers international Cannabis merchandise

Lax weed laws in the US could eventually

more ¿erce – especially now that compa-

lead to a lower American attendance; Am-

nies worldwide are getting involved.

sterdam was originally chosen for the festival because it allowed more freedom than

Brits, Scandinavians, the Japanese, Eu-

the States. In the ‘80s and ‘90s (before

ropeans and the Spanish have increased

the weed forums Àourished), the Cup was

their attendance in the past few years, al-

something discussed in hushed, reverent

beit for very different reasons. Some will

tones among those in the know. A ‘hap-

experience Cannabis for the ¿rst time while

pening’ that was to be planned and saved

others make the annual trek to stock their

for all year, the event was more of a ga-

seed libraries. Neighboring nations such as

thering than a contest. Of course, prizes

Germany, France and Belgium are also in-

have always been awarded, but these days

creasing attendance – raising the numbers

the competition is seen by some as much

of international competitors.

56 11

Cup visitors sometimes attend just to purchase glass or seeds (Courtesy of DNA Genetics)


HOW TO JUDGE WEED AND HASH For those of you planning on ‘judging’ this year’s Cup, or those who cannot afford the pass yet still wish to participate, here are some guidelines for accurately assessing the quality of Cannabis products.

like phenos. Most of the time, hash judging is more straightforward.

First, it should be expressed that accor-

Having said that, genetics will only take a

ding to many Cannabis connoisseurs, it’s

grower so far. If the genetics aren’t fan-

almost impossible to accurately judge

tastic, then the end product will never re-

Most imported hash is either black or blonde

more than two samples of weed or hash

ally be that impressive.

(brown), usually retailed pressed. Blonde

HASH (A.K.A. SOLIDS)

in one day, owing to the fact that these

hash tends to be dryer although still gooey

products are intoxicating by nature. One

(resembling compacted brown sugar) while

sample consumed in the morning and one

OUTDOOR GROWN WEED

the lower grades are grainier or even Àaky.

mum that any seasoned smoker may be

Outdoor grown weed is usually a bit

vy punch of most sticky blacks; however the

able to honestly evaluate.

‘stringy’ or ‘grassy’ in look and feel, but

preference is ultimately up to the smoker.

should still have been cultivated with the

These products can be crumbled with a ¿n-

care and precision of the most expensive

gernail or shaved with scissors.

much later in the day is about the maxi-

Some insist that blonde hash lacks the hea-

TAKE NOTES!

indoor crops. After all, it is a competition, right? Occasionally an outdoor bud

Black hash is gooier and sometimes even

Regardless, people will still try to suck

will be seeded but if it’s inundated, or if

so sticky that you must scrape it out of the

down as many different types of weed

you ¿nd seeds in indoor weed, the sam-

bag with a toothpick and spread it across

and hash as they can in one day, so it’s

ple truly is not professional.

the rolling paper. An alternative would be

Even the very best products can be ruined by poor harvesting, inept drying and faulty processing methods.

to roll thin ‘snakes’ to lay onto the joint. You can soften it by warming it between your hands; never apply Àame to any hash or it will begin to destroy the cannabinoids.

a very good idea to jot down some ob-

Sativas generally are lighter and some-

servations to stay organized. Also handy

times ‘Àuf¿er’ than indicas; then again,

‘Nederhash’, or the ice-water extracted re-

is carrying a permanent marker or felt

with all of today’s hybrids it’s often dif-

sin known for its strength and purity, is the

tip pen, as most samples are packaged

¿cult to tell what family the weed is from

¿nal category of solids. These products are

in those famous little plastic zip bags.

just by sight (sorry, you’ll have to smoke

much stronger; have a higher price range

Don’t convince yourself that you’ll re-

it to tell for sure!) True hazes tend to be

and require a vast amount of processing.

member details later; it’s highly likely

the exception with their grassy, wheat-

Tread lightly and enjoy!

that you will not.

KNOW WHAT TO LOOK FOR Is the sample moldy? Is the weed dry but not crumbling? Are most of the trichomes amber and cloudy? Was it harvested early? In addition, the accuracy (or lack thereof) in trimming and manicuring the buds should be taken into consideration. Even if you’ve never grown it yourself, Cannabis has certain hallmarks – when produced in a high quality manner – and even the very best products can be ruined by poor harvesting, inept drying and faulty processing methods.

Buds should not get full marks if they are not properly trimmed or processed.

Pressed ice hash is a result of careful processing and handling (Courtesy of Devil’s Harvest Seed Company)

57 11


CULTURE AND TOURISM IN AMSTERDAM While Cannabis is obviously the driving force behind your November visit, it’s important to not limit yourself to just Cuprelated events and activities. Try to plan your travel routes accordingly – then it’s easy to experience a wide variety of sights and adventures while you’re in this beautiful capital city. Check out www.iamsterdam.com for helpful links, trip planning advice, events schedules and everything you need to navigate the city.

There is also a beautiful organic Cannabis garden downstairs (both veg and Àower); make a donation and get your photo taken with the ladies! www.cannabiscollege.com

CANAL CRUISES

with an organic lunch at the Orangery, a

HEMP GALLERY AND HASH, MARIJUANA & HEMP MUSEUM

Quite a few professional companies offer

relaxing cafe on site. www.dehortus.nl

Just a few doors away from the College are

canal boat rides, and some are even themed (the Museumboot, for example, is a sort of

the Hemp Gallery and Hash Museum. His-

RED LIGHT DISTRICT

tory has never been so fun; the exhibits

predetermined times and cultural attracti-

Just off of Dam Square, in the center of one

beyond rope and clothing. Industrial hemp

ons throughout town). If these four-engined

of the oldest neighborhoods in Amsterdam,

innovations from throughout the ages are

beasts of the canals are too touristy for you,

the Red Light District is a great place to wan-

highlighted, in addition to medicine, po-

try one of the smaller private companies, who

der through the tiny alleyways and ‘window

litics, legislation, nutrition and culture.

specialize in anything from romantic candlelit

shop’ for legal prostitutes. There are smaller

www.hashmuseum.com

sailing for two to swinging dinner-and-dance

RLDs in other parts of town, but the original

cruises with live jazz. A quick online search is

is still a favorite stop for many visitors. Look

sure to produce plenty of results.

all you want, but whatever you do, do not

water taxi that picks up and drops off at

take any photos of the women!

MUSEUM TOURS

will explain how hemp’s value extends far

AMERICAN BOOK CENTER Beloved by visitors, locals and expats alike, the American Book Center is a fan-

CANNABIS COLLEGE AMSTERDAM

tastic source of English-language publi-

then become distracted and end up skipping

The RLD turns green at the Cannabis Colle-

the ABC has enjoyed a colorful history in

their other planned stops. Don’t discount the

ge, a non-pro¿t information center that pro-

town as a ‘¿ercely independent family-run

large variety and revolving vs. permanent

vides helpful, thorough advice to tourists of

business’. Literary-minded individuals will

exhibitions, chic cafes and special offers that

all ages. Meet up with friends, rest your feet

enjoy public book- and poetry readings

many employ, keeping locals and frequent

and double-check your route on their free

hosted by the ABC Treehouse (around the

visitors in attendance. Perhaps you can stop

WIFI while ¿ne-tuning your ganja education.

corner). www.abc.nl

Many tourists visit only one museum in town,

by a few (the NEMO science center is geek heaven) before the Cup festivities really kick off for the day. Or, after you’ve recovered from Thursday’s awards ceremony, join the Van Gogh Museum’s mixed crowd on Friday nights, when they offer free live concerts, video installations, DJs and a lounge (with bar) until 10PM. www.vangoghmuseum.nl

HORTUS BOTANICUS Those of you with a ‘green thumb’ will be delighted by these greenhouses and gardens stuffed with over 4,000 plant species. Founded in 1638, de Hortus showcases a variety of climates and often displays a hemp plant or two (seasonally, of course). You can complement all that natural beauty

58 11

cations. A great meeting place as well,


THE PROFESSOR (HILVERSUM) :KHQ \RX ¿QG \RXUVHOI LQ +LOYHUVXP ± WU\LQJ WR FKRRVH EHWZHHQ WKHLU QLQH FRIIHH VKRSV ± SRS LQWR GH 3URIHVVRU DQG PHHW +HUPDQ WKH QHZ RZQHU :KLOH KH¶V FRPSHWLQJ ZLWK HLJKW YHWHUDQ ORFDO &DQQDELV SXUYH\RUV GH 3URIHVVRU LWVHOI KDV EHHQ LQ EXVLQHVV IRU \HDUV DQG LWV QHZ ERVV LV FRPPLWWHG WR FXVWRPHU VHUYLFH

If the smoke menu is not enough for you, patrons may also enjoy free WIFI, two separate premium soccer channels (matches are even served up with munchies), an Xbox with a full selection of titles, foosball,

This shop presents eleven types of weed

“It depends on the person and how they

and nine hashes to a wide variety of clients,

would like to get stoned, or high. I usu-

ages 18 to 80, from students to investment

ally ask, ‘how do you want to feel?’ If it’s

bankers to construction workers.

a customer who comes in every day, we

or one of dozens of board games.

just give them what they ask for – not Presenting a warm, community-inspired

everybody wants to try something else,”

atmosphere, de Professor focuses on the

elaborates Herman.

enjoyment of each individual customer rather than commercial pro¿ts. Making

The menu covers the entire spectrum,

people feel welcome and supplying the

from tangy imported Thai to the stron-

particular strength of weed or hash that

gest strains, such as Blueberry- or Diesel

will satisfy their personal tastes actually

Cheese. A plethora of foreign hash varie-

encourages patrons to hang out, relax

ties will delight the palate, from Nepalese

and truly enjoy the smoke menu (vapo-

to Moroccan blondes and browns to Af-

rizers, electronic pipes and tobacco alter-

ghan. Naturally the super-strong, clean ice

natives are also available).

water hash is also a local favorite.

'H 3URIHVVRU .OHLQH 'ULIW .% +LOYHUVXP

D&L COFFEESHOP (AMSTERDAM) ' / KDV EHHQ D QHLJKERUKRRG KDQJRXW VLQFH 7XFNHG LQWR D FR]\ FRUQHU RI RQH RI WKH PRVW IDPRXV SDUWV RI $PVWHUGDP NQRZQ DV GH 3LMS ' / FRIIHH VKRS ZLOO PDNH \RX IHHO ULJKW DW KRPH

Old-school weed snobs will have no problem sampling the varied and extensive haze menu, although the hybrids and indicas that the younger crowd seems to fa-

This is the opposite of the Àashy, neon-lit

vor are also featured. It’s this attention to

shops in the center of town; D&L makes

detail that makes D&L so popular in this

the customers feel as if they’ve simply

neighborhood – a mixed crowd of custo-

stopped by at a friend’s house for a quick

mers is offered a varied menu, sure to

smoke. While the shop is a decent size,

please even the most discerning of smo-

their menu is so reliable that folks often

kers. Speaking of smoke, there is even a

stop in, before or after work, just to buy a

non-smoking nook that is perfect for those

bag to take home. Either way the owner,

not used to inhaling so much.

Dris is dedicated to making his customers happy, stocking the menu with local favo-

The menu prices are more than reasona-

rites, and running the business smoothly.

ble, and customers will feel as if they’ve been treated generously, which is not easy

Hash a¿cionados among you take note:

to ¿nd these days.

D&L is also no stranger to competition and offers some truly delightful varieties. In 2007 the shop’s hash Warme Oortjes won the Highlife Cup, and in 2009 the prize went to D&L’s beautiful Hiya Moroccan hash.

' / &RIIHHVKRS *RYHUW )OLQFNVWUDDW &% $PVWHUGDP

59 11


Sneek Heerenveen

Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem


Sneek

Heerenveen

Koffie / Theehuis Esara Singel 65 8601 AH Sneek

Coffeeshop Dizzy Duck Gedempte Molenwijk 4a-1 8442 BG Heerenveen

Den Haag

Amsterdam

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Soest

Arnhem

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem


Drugstesten in het verkeer

Nederlandse chauffeur zelden stoned? Door: Nicole Maalsté

Ruim een jaar geleden schreef ik dat er een Europese cannabislimiet voor automobilisten zou komen. Een groot onderzoek in verschillende Europese landen zou uitsluitsel moeten geven over de hoogte van die norm. Het onderzoek is inmiddels afgerond. Maar de betrokken landen zijn het niet eens geworden over een Europese limiet. Voorlopig bepaalt elk land daarom nog zijn eigen maximumwaarden.

van uiterlijke kenmerken vast te stellen of iemand drugs heeft gebruikt. Hij was zelf aanwezig bij de afname van speekseltesten bij automobilisten voor het DRUID-onderzoek en vond het moeilijk om druggebruikers eruit te pikken. Het gebruik leidt niet

In Nederland zal de nieuwe wet waarschijnlijk vanaf 1 januari 2013 in werking treden. Deze wetswijziging kan niet alleen gevolgen hebben voor blowers, maar ook voor mensen die bloot worden gesteld aan wiet- en hasjluchten. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat passieve rokers positief kunnen uitslaan op speekseltesten. Dit roept de vraag op hoe betrouwbaar die testen eigenlijk zijn.

per de¿nitie tot een grote verslechtering van het rijgedrag. Dat hangt ook heel erg af van de soort drug. Bij alcohol is dat veel makkelijker omdat iemand waterige ogen heeft en vaak afwijkend (rij)gedrag vertoont. Amfetamine- en cocaïnegebruikers zijn wat onrustig en springerig. Iemand die cannabis gebruikt vertoont over het alge-

Professor Donald Uges, klinisch en forensisch

het verkeer gebruikt. In Nederland zijn die

meen weinig uiterlijke kenmerken; zeker

toxicoloog aan de Rijksuniversiteit Gronin-

testen niet aanvaard. Maar Uges sluit niet

als het een ervaren blower is.

gen en beëdigd getuige-deskundige, is een

uit dat deze er in de toekomst wel zullen ko-

van de belangrijkste Nederlandse experts op

men, omdat dat minder omslachtig en veel

De bevindingen van het DRUID-onderzoek

dit gebied. Hij adviseert de overheid bij het

goedkoper is.

zeggen volgens hem vooral iets over de

vaststellen van de THC-norm en hoe dit in de

aanwezigheid van bepaalde stoffen in het

praktijk moet worden getest. Hij legt uit dat

speeksel of het bloed van een chauffeur. De eventuele aanwezigheid van die stoffen

len hoogstens als voortest worden gebruikt,

Positieve test niet automatisch stoned

maar de de¿nitieve vaststelling zal gebeuren

Sjoerd Houwing, een onderzoeker van de

invloedt. De schreeuwerige krantenkop van

met behulp van een bloedtest die op het po-

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Ver-

de Telegraaf (op 27 september 2011) dat

litiebureau zal worden afgenomen. Volgens

keersveiligheid (SWOV) die betrokken is

Nederlanders massaal stoned rondrijden, is

De waarden die je in speeksel vindt zijn hoger dan de waarden in bloed, omdat de concentratie drugs in speeksel hoger is.

dus schromelijk overdreven. Die bewering

Uges wordt iemand alleen getest wanneer

geweest bij het Europese DRUID-onder-

rijden, en dat is toch iets anders dan stoned

sprake is van afwijkend (rij-)gedrag. In veel

zoek (zie kader), legt uit dat het lastig is

of apestoned achter het stuur zitten.

andere landen worden speekseltesten wel in

om zonder behoorlijke training op basis

in Nederland voorlopig niet met speekseltesten zal worden gewerkt. Speekseltesten zul-

betekent niet per de¿nitie dat iemand zo onder invloed is, dat het zijn rijgedrag be-

is later ook doorgeprikt in de rubriek Pinokkio in De Pers. Daar werd geconcludeerd dat je hooguit kan stellen dat er duizenden mensen met THC sporen in hun bloed rond-

Speeksel of bloed Als je resten van drugs in speeksel vindt, hoeft dat niet te betekenen dat de stof ook in de rest van je lichaam zit. Als de stof in je bloed zit, dan komt hij ook in je hersenen en is de kans groot dat de drugs de hersenen beïnvloeden. Als je een joint hebt gerookt kunnen er restjes van die joint in de poriën van je tong of speekselklieren achterblijven. Wie gisteravond een jointje rookte, kan daardoor vanochtend nog positief uit de test komen, terwijl de rijvaardigheid mogelijk niet

62


geweest bij iemand die een joint rookte of je in een ruimte was waar veel werd geblowd. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van passief roken op speekseltesten- en bloedtesten, en er is nog minder bekend over het effect van passief roken op je rijgedrag. Houwing vertelt dat zij in het kader van het DRUID onderzoek ook testen hebben uitgevoerd in een coffeeshop in Doetinchem. Er zijn toen speekseltesten afgenomen bij de eigenaar en medewerkers van de shop die zelf niet hadden geblowd. Deze testen waren allemaal negatief: er werden geen THC sporen aangetroffen in het speeksel. Een onderzoek dat onder de auspiciën van professor Uges is uitgevoerd [zie kader] kwam echter tot de conclusie dat passief roken van cannabis wel degelijk tot positieve waarden in speekseltesten kan leiden. De bevindingen van dat onderzoek zijn gepubliceerd in het oktobernummer van het Amerikaanse tijdschrift Forensic Science International. Vrijwilligers die zelf nooit cannabis hebin het geding is. De waarden die je in speek-

sor Uges de overheid samen met een aantal

ben gebruikt, blijken na blootstelling aan

sel vindt zijn hoger dan de waarden in bloed,

andere deskundigen heeft gegeven. Omdat

wiet- en hasjluchten in twee Groningse

omdat de concentratie drugs in speeksel ho-

de bepalingsfout groot is, zal verder net als

coffeeshops positieve waarden te hebben

ger is. Daarom wordt er bij speekseltesten

bij alcohol ook een correctiefactor worden

voor THC (en - voor kenners - CBN). De

meestal een hogere onderwaarde genomen

gehanteerd. Bij alcohol houdt het OM bij-

helft van de vrijwilligers scoorde meer

om vast te stellen of iemand inderdaad een

voorbeeld rekening met een correctiefout

dan 4 ng/ml THC. En bij 70% van de vrij-

bepaalde drug heeft gebruikt. Houwing legt

van 6 procent. Als ze 1 promille hebben ge-

willigers is meer dan 2 ng/ml THC gevon-

uit dat het lastiger is om met speekseltesten

vonden, dan is dat dus eigenlijk 1,06 g/L.

den. Let wel, het gaat hierbij om speekseltesten. In Nederland zal de grens bij

vast te stellen is of iemand op een bepaald moment daadwerkelijk onder invloed is van

speekseltesten in de praktijk waarschijn-

cannabis, dan bij een bloedafname. Daarom

Veilige marge

kiest de Nederlandse overheid vooralsnog

De voorgestelde wettelijke limiet ligt een

lijn komen met de 3 ng/ml in bloed. Maar

voor bloedafname.

stuk hoger dan de grenswaarde die in het

in sommige andere landen ligt die grens

DRUID-onderzoek is gebruikt. In dat onder-

voor speekseltesten bij 1 ng/ml.

lijk hoger worden gezet, zodat ze meer in

zoek is gewerkt met een grenswaarde van

Nieuwe Nederlandse cannabislimiet

1 ng/mL THC voor bloedmonsters. Volgens

Volgens Houwing is de voorgestelde wette-

dat de bepalingen van die testjes uitermate

lijke limiet van een THC-concentratie boven

gevoelig zijn. Hij voert soms speeksel-snel-

de 3 ng/ml gebaseerd op experimenteel

testen uit bij studenten en dan vind je al snel

onderzoek. Een onderzoekscommissie heeft

allerlei waarden, terwijl iemand geen drugs

vastgesteld dat vanaf deze grens vermin-

heeft gebruikt. Op het laboratorium liggen

derde rijprestaties optreden. In sommige

bijvoorbeeld regelmatig partijen cocaïne die

Europese landen, zoals Frankrijk, wordt een

getest moeten worden. Als je daarmee in

zero-tolerance beleid gevoerd. De Fransen

aanraking komt, dan kun je zelf ook positief

vinden blowen zo verderfelijk dat zij de li-

uitslaan op zo’n test. Een van zijn analisten

miet op 1 ng/mL THC voor bloed hebben

heeft een keer een aantal haren van Uges

vastgesteld. Die limiet geldt ook voor Fin-

getest en ook hij kon daarin sporen cocaïne

land en Duitsland. Andere landen willen al-

aantonen. Daarom vindt hij dat er een vei-

leen de échte consumenten, die kort voor-

lige marge gekozen moet worden.

professor Uges is de kans op een foute uitslag bij zo’n lage waarde groot. Hij legt uit

dat ze in de auto stapten een joint hebben gerookt, eruit pikken. Net als in Portugal zal de onderwaarde in bloed in Nederland

Passief blowen

waarschijnlijk op 3 ng/ml THC komen te lig-

Het is mogelijk dat je positief uitslaat op

gen. Althans, dat is het advies dat profes-

zo’n test, wanneer je dicht in de buurt bent

Onderzoek passief roken Studenten van professor Uges deden in twee Groningse coffeeshops onderzoek naar passief roken. De onderzoeksgroep bestond uit tien vrijwilligers die zelf nooit cannabis hadden gebruikt, 5 mannen en 5 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 24 jaar. Zij verbleven drie uur lang in een van de twee coffeeshops. Op verschillende tijdstippen werden speekseltesten afgenomen bij de vrijwilligers: voordat zij de coffeeshop betraden, na 20 min, 40 min, 60 min, 120 min, 180 min en 12 tot 22 uur vanaf de blootstelling. De afname van speekseltests vond buiten de coffeeshop plaats om te voorkomen dat de speekseltesten positief zouden uitslaan door het ‘neerslaan’ van de lucht. Bron: Moore et al. (2011). Cannabinoids in oral fluid following passive exposure to marijuana smoke. In: Forensic Science International, 2012 , p. 227–230.

63


land. Portugal staat op de derde plaats met 1,38 procent. In dat onderzoek is een grenswaarde van 1 ng/ml gehanteerd. Als je de grenswaarde voor THC van het wetsvoorstel (gecorrigeerd 3ng/ml) zou hanteren dan zou je dus op een lager percentage uitkomen. Het valt dus wel mee met het aantal Nederlanders dat stoned achter het stuur zit.

Onderrapportage Een mogelijk probleem bij de Europese vergelijking is dat de non-respons in sommige landen zeer hoog is. Dit is het aantal mensen dat weigerde om mee te

Aanwezigheid THC-COOH

de aanwezigheid van THC-COOH inderdaad

werken aan die tests. In twee landen

een graadmeter is voor actief cannabis-

liep de non-respons op tot 50 procent.

De onderzoekers hebben ook gekeken naar

gebruik, dan zou je dat voor de zekerheid

Dat kan volgens Houwing leiden tot een

de aanwezigheid van CBD en naar het af-

kunnen meenemen in het testen van het

onderrapportage van illegale drugs. Het

braakproduct THC-COOH. Nederwiet bevat

bloed om te voorkomen dat mensen onte-

kan goed zijn dat de automobilisten in die

verhoudingsgewijs weinig CBD. Het is daar-

recht worden beschuldigd. Volgens profes-

landen bang waren voor represailles. In

om geen verrassing dat in geen enkele test

sor Uges is het meten van THC-COOH in het

Nederland was de medewerking aan het

Wie gisteravond een jointje rookte, kan daardoor vanochtend nog positief uit de test komen, terwijl de rijvaardigheid mogelijk niet in het geding is

onderzoek groot. Dat kwam mede omdat

CBD werd teruggevonden. THC-COOH werd

bloed echter erg duur. Het is dus mogelijk

de tests zelfs verplicht. Daar deed dus ie-

ook niet gevonden. Volgens de Amerikaanse

dat een passieve mee-blower (de Bob?) on-

dereen mee aan het onderzoek.

onderzoekers vind je dat afbraakproduct al-

terecht positief uit de test komt.

leen bij actieve cannabisconsumenten. In

benaderden of zij mee wilden werken aan het onderzoek. In de meeste landen deed de politie dat. In Italië was deelname aan

Alcohol

het artikel pleiten zij er daarom voor dat niet alleen de THC-waarde, maar ook de

de onderzoekers de automobilisten zelf

Het persbericht van de SWOV was overigens

die manier zou voorkomen kunnen worden

Beperkingen Europese vergelijking

dat passieve meerokers onterecht worden

Uit het DRUID-onderzoek blijkt dat 1,67

zien dat rijden onder invloed van alcohol

beschuldigd van rijden onder invloed. Pro-

procent van de Nederlandse automobilisten

nog steeds een veel groter probleem is dan

fessor Uges en de SWOV-onderzoeker me-

cannabis had gebruikt, terwijl het Europese

rijden onder invloed van drugs. Bij 20 pro-

nen echter dat er geen THC-COOH werd ge-

gemiddelde op 1,32 procent ligt. Nederland

cent van de verkeersdoden in Nederland is

vonden omdat dit niet aan te tonen is met

staat daarmee op de tweede plaats. Op de

alcohol in het spel: in 17 procent van de ge-

de huidige speekseltesten. Dat kan alleen

eerste plaats staat Spanje. Daar werd vier

vallen gaat het dan alleen om alcohol en in

worden aangetoond in bloedmonsters. Als

keer zo vaak THC aangetroffen als in Neder-

3 procent van de gevallen om gecombineerd

THC-COOH moet worden vastgesteld. Op

genuanceerder dan het Telegraafbericht. Zelf stelde het SWOV dat het onderzoek laat

Figuur 1 Percentage monsters dat THC bevatte per land

64


Land

Lichaamsstof

Benadering

Verplicht

Non-respons

België

Speeksel/bloed

Politie eerst

Nee

52%

Tsjechië

Speeksel

Politie eerst

Nee

23%

Denemarken

Speeksel

Politie eerst

Nee

5%

Spanje

Speeksel

Politie eerst

Nee

2%

Finland

Speeksel

Politie eerst

Nee

48%

Hongarije

Speeksel

Politie eerst

Nee

10%

Italië

Speeksel/bloed

Politie eerst

Ja

0%

Litouwen

Bloed

Onderzoeker eerst

Nee

24%

Nederland

Speeksel/bloed

Onderzoeker eerst

Nee

5%

Noorwegen

Speeksel

Politie eerst

Nee

6%

Polen

Speeksel

Onderzoeker eerst

Nee

1%

Portugal

Speeksel

Onderzoeker eerst

Nee

3%

Zweden

Speeksel

Politie eerst

Nee

38%

gebruik van alcohol en drugs. Het aandeel

Toch staat de SWOV positief ten opzichte

Nederlandse automobilisten dat met te veel

van het stellen van een cannabislimiet.

drank op rijdt ligt lager dan het Europese

Houwing geeft trouwens toe dat het vast-

gemiddelde. Ook wordt er in ons land ge-

stellen van een drugslimiet veel gemak-

middeld minder vaak met medicijnen gere-

kelijker is dan een limiet voor het rijden

den dan in de overige EU-landen. Het rijden

met medicijnen. Dat heeft met het huidige

na cannabis- en amfetaminegebruik ligt in

politieke klimaat te maken, maar ook om-

ons land wél hoger dan het EU-gemiddelde.

dat het moeilijk is vast te stellen of mensen beter zouden rijden zonder medicijnen

Amfetaminegebruik in het verkeer blijkt

(bijvoorbeeld anti-epileptica). De plannen

het risico op een ernstig ongeval 5 tot 30

om medicijngebruik in het verkeer tegen te

keer te verhogen. Het gebruik van alleen

gaan zijn vooral van preventieve aard. Er is

cannabis geeft een risicoverhoging die

een nieuwe classi¿catie gemaakt van me-

vergelijkbaar is met een bloedalcohol-

dicijnen die de rijvaardigheid ernstig beïn-

promillage van 0,1 tot 0,5. Hoewel het

vloeden. Je zou bijvoorbeeld een pop-up

enkelvoudig gebruik van cannabis niet tot

op het scherm van een arts kunnen laten

ernstige risicoverhoging lijkt te leiden,

verschijnen wanneer hij of zij zo’n medicijn

wijst de SWOV wél op de zeer hoge ri-

voorschrijft. Deze kan dan bij de patiënt

sico’s van cannabis in combinatie met al-

informeren of deze een auto bestuurt of

cohol en in combinatie met andere drugs.

machines bedient. In dat geval kan er een alternatief medicijn worden voorgeschre-

Medicijnen

ven dat de rijvaardigheid niet beïnvloedt.

Of het gebruik van cannabis daadwerkelijk de kans op een ongeval vergroot, valt niet af te leiden uit dit DRUID-onderzoek.

DRUID-onderzoek DRUID staat voor Dri¬ving Under the Influence of Drugs, Al¬cohol and Medicines. Het DRUID-onderzoek is een grootschalig Europees onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om de werkelijke impact van alcohol, drugs en medicijnen te be¬palen voor de veiligheid op de weg. In dertien landen, waaronder Nederland, zijn testen afgenomen bij automobilisten om de aanwezigheid van alcohol, medicijnen of drugs in het speeksel- en/of bloed te meten. In totaal zijn er 48.542 monsters afgenomen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) voerde het Nederlandse deel van het onderzoek uit onder 4822 automobilisten. Bron: DRUID (2011), Prevalence of alcohol and other psychoactive substances in drivers in general traffic, part 1 en part 2.

65


Door: Feije Wieringa

Apocalyps Baby

Matterhorn

(De Geust)

(Meulenhoff)

Virginie Despentes

Karl Marlantes

Op de flaptekst wordt dit boek aangekondigd als thriller, road-

Op de valreep: een bijna 600 pagina's

movie en seksuele kroniek. Volop superlatieven. In dit ge-

dikke pil over hoe een aantal Ameri-

val kloppen die. De omslag doet chicklit vermoeden, maar

kaanse soldaten de oorlog in Vietnam

schijn bedriegt: Apocalyps Baby is een verontrustend boek.

beleefde. Geen vrolijk boek dus, maar

De hoofdpersonen zijn een lesbische detective en haar hetero

wel een cynische analyse waarom oor-

collega. Samen gaan ze op zoek naar een verdwenen tiener.

log en waanzin synoniem zijn. Geen

Tijdens de zoektocht gaan beide hoofdrolspeelsters op uit-

actieroman, maar een verwerking van

bundige locaties seksueel helemaal los. De seks is hard, maar

de trauma's die de schrijver daar op-

humoristisch beschreven. Je zou 't bijna functioneel kunnen

liep. Een goed boek, niet over helden,

noemen. Als de vermiste tiener in beeld komt verandert de

maar over mensen. Of wat daar in een

toon en wordt de vrolijke roadmovie een griezelige thriller. De

oorlog nog van over is....

finale is een analyse van een orgie die letterlijk in een explosie eindigt. Verrassend, want het leek allemaal zo leuk te worden. Despentes heeft een venijnige pen die soms doet denken aan die van Celine. Duister en groezelig. Allerminst doorsnee, maar dat hadden we ook niet verwacht van een schrijfster die eerder Baise Moi schreef en daarmee een

Mysterium

Monaldi & Sorti (Cargo)

belangrijke literaire prijs won. Voor sterke magen.

Mysterium is het vierde deel van de zevendelige romancyclus rond de diplomaat/spion Atto Melani. Elk deel is afzonderlijk te lezen. Het doet sterk denken aan Umberto Eco, maar Monaldi & Sorti schrijven lichtvoetiger en hebben minder pretenties. Humor speelt een

Het Nachtcircus Erin Morgenstern (Bezige Bij)

belangrijke rol, de plot is niet echt relevant, maar hun setting en aangename wijze van vertellen zorgen ervoor dat je gemakkelijk ruim 800 pagina's bij de les blijft. Tijdens deze episode strandt

Het Nachtcircus is een opmerkelijk boek omdat het niet binnen

Melani, nadat zijn schip is gekaapt, op

een genre valt. Het gaat over een circus waarin twee jonge il-

een vergeten eiland, waar hij in een verlaten fort sporen aantreft

lusionisten strijden om de eer. Het verhaal speelt rond 1900 en

die leiden naar een aantal verloren gewaande literaire meester-

de schrijfster heeft de sfeer van die dagen met koetsen, gas-

werken uit de oudheid. De avonturen die Melani en zijn mede-

licht en een opkomende technologie trefzeker weergegeven.

schipbreukelingen beleven zijn lekker over de top. Kern van het

Is het fantasy? Nee, daarvoor spelen illusies een te grote rol.

geheel: de eeuwenoude bronnen waarop onze geschiedschrijving

Psychedelisch dan? Is een goede illusionist niet bijna een ma-

is gebaseerd, zijn hoogstwaarschijnlijk onbetrouwbaar, want ver-

giër? Voortdurend word je heen en weer

valst door kopiisten die hun fantasie lieten prevaleren boven de

geslingerd tussen droom en werkelijk-

feiten. In feite zegt het duo dat het onmogelijk is om te vertrou-

heid. Dat zou saai zijn als de schrijfster

wen op materiaal zoals dat uit de bibliotheken van het Vaticaan.

haar materiaal niet onder controle had.

Immers: er bestaat geen enkel handschrift van bijvoorbeeld Py-

Maar op een of andere manier weet ze de

thagoras, Archimedes, Homerus en Jezus Christus. Hun debuut

aandacht, ondanks de vele tijdsprongen

Imprumatur werd in het Italië van Berlusconi geboycot, daarom

en talloze bij¿guren, vast te houden. Een

verschijnen hun werken alleen nog in vertaling. Ook het Vaticaan

beetje Harry Potter, een snufje Stephen

is niet blij met het duo! Het boek leest als een thriller en een

King en een zweem Romeo en Julia. Voor-

avonturenroman. Zijn de stellingen van Monaldi & Sorti feit of

al de virtuoze stijl maakt dit boek het le-

¿ctie? In ieder geval zetten ze aan tot denken en dat is meer dan

zen waard. Amusement van hoog niveau!

je van de gemiddelde thriller kan zeggen.

66


Tom Decorte

“Vraag naar cannabis blijft groeien” Door: Karel Michiels

World Wide Weed: een mooie titel voor een gedegen Engelstalig wetenschappelijk werk over alle aspecten van de wietteelt, die zich intussen verspreid heeft naar de verste en zelfs koudste uithoeken van de aarde. Professor Tom Decorte, directeur van het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek aan de universiteit van Gent, is een van de drie auteurs. Hij geeft tekst en uitleg. De cannabiskweek heeft zich wereldwijd verspreid, terwijl de productie van papavers en cocaplanten zich nog altijd situeert in dezelfde landen.

ten ervoor zorgen dat zoveel mogelijk plan-

“Dat heeft vooral te maken met de tech-

inspanningen slaagt men er wel eens in om

nologische vooruitgang die het mogelijk

het lokale zwaartepunt van de cannabis-

maakt om planten te kruisen en te verede-

productie te ontwrichten, maar dat duurt

tages opgespoord en vernietigd werden. Dat heeft er nooit toe geleid dat de productie in elkaar is gestort. Met doorgedreven

nog iemand tussen die oprecht gelooft in het nut en het eindresultaat van die oorlog? “Je zou verbaasd zijn hoeveel mensen er belang bij hebben om dat systeem in stand te houden. Er is rond die War on Drugs een hele bureaucratie ontstaan, een industrie zelfs, en die kun je niet zomaar opzij schuiven. Antonio Maria Costa, de directeur van UNODC (United Nations Of¿ce on Drugs and Crime), blijft onvermoeibaar de wereld rondreizen om rond te bazuinen dat een

“In landen als Finland en Noorwegen wordt gewoon outdoor gekweekt.” len. Vroeger had je maar een paar grote

nooit lang. Er zijn Amerikaanse en Cana-

drugvrije wereld mogelijk is, als we maar

soorten, cannabis sativa, indica en rudera-

dese studies die aantonen dat het tijdelijk

hard genoeg blijven werken en de repres-

lis, die alleen konden groeien in bepaalde

lamleggen van de productie in één county

sie nog opdrijven. In 2009 heeft hij nog in

klimatologische omstandigheden. Vandaag

het probleem alleen maar verschuift naar

Brussel gezegd dat de wereld in 2020 can-

hebben we planten die zelfs in een Arc-

de aangrenzende county’s. Voor een lokale

nabis vrij kan zijn.”

tisch klimaat kunnen overleven. In landen

politicus is dat natuurlijk mooi meegeno-

als Finland en Noorwegen wordt gewoon

men, maar het is wel een mooi voorbeeld

outdoor gekweekt, naast de binnenteelt

van het not in my backyard-syndroom.”

natuurlijk, die is overgewaaid uit de landbouw. Cannabis was al een heel sterke, resistente plant en de mens heeft hem alleen maar sterker gemaakt. En de tweede stimulans is de grote vraag naar cannabis, het meest gebruikte illegale product in de wereld, maatschappelijk ook getolereerd door niet-gebruikers. Soft drugs: de naam zegt het al. Je zou in principe ook de teelt van cocaplanten en opiumpoppy’s kunnen aanpassen, maar daarvoor is de vraag naar cocaïne en heroïne te klein.”

Wat die vraag naar cannabis betreft, blijkt er maar weinig verschil te zijn tussen landen met een harde repressie en een zachter of gedoogbeleid. “De vraag naar cannabis is de laatste decennia overal blijven groeien, ongeacht het plaatselijke beleid. Er zijn overal meer gebruikers gekomen. Repressie heeft ook geen impact gehad op de uitbreiding van de teelt. Men heeft op bepaalde plekken in de wereld heel intensief aan bestrijding gedaan. Speciale eradication programs moes-

Die War on Drugs is nu bijna een eeuw aan de gang. U zit vaak in debatten en vergaderingen met politici en politiemensen. Zit daar eigenlijk

Dat hebben diezelfde mensen ooit gezegd van het jaar 2010. “Hoopgevend is in elk geval dat veel hoge piefen eens ze met pensioen zijn, of een andere baan hebben, vrijuit zeggen dat ze het al die jaren ook wel geweten hebben. Ze deden hun werk maar waren er zelf helemaal niet van overtuigd dat het iets uithaalde. Onder de mensen die nog in functie zijn, vind je jammer genoeg ook nog altijd echte, overtuigde crime ¿ghters, die denken dat ze de strijd kunnen winnen. Of die met de statistieken in de hand, dit jaar weer 6000 plantages opgeruimd!, ‘aantonen’ dat hun aanpak werkt. In Nederland blijkbaar toch niet, want de productie blijft constant. Er worden elk jaar opnieuw 6000 plantages ontmanteld. Voor de politiediensten is het een maandelijkse routine. Er zijn zelfs private bedrijven die de politie helpen bij het opruimen, en hun diensten daarvoor actief aanbieden. Ook zij hebben er belang bij dat die plantages worden opgerold en uiteindelijk gaan ze zelf inlichtingen doorspelen aan de politie. Het is één van de vele perverse effecten van het huidige beleid. Wat bovendien een hit-andrun beleid is: met een beetje geluk kunnen

67


exporteerd naar de andere landen. De cannabis die in België geproduceerd wordt, gaat voor een groot deel naar Frankrijk, Duitsland èn naar de Nederlandse coffeeshops waar Belgische burgers hun cannabis komen halen. Als we het dan toch over overlast willen hebben, moeten we dat misschien meenemen in de eindafrekening. Stèl dat we alle plantages in België zouden kunnen ontmantelen, wat een volstrekte illusie is, dan gaan de Belgische blowers hun cannabis gewoon ergens anders halen. Daarom heb ik er ook alle begrip voor dat de Nederlanders het aantal coffeeshops willen beperken en de buitenlanders weren. Dat zou bij ons dan wel resulteren in een bloeiende, ondergrondse straathandel, met alle nadelige gevolgen van dien voor de volksgezondheid. We zouden ook volledig de grip verliezen op het fenomeen, zowel de politieman als de

Buitenkweek in Scandinavië.

straathoekwerker, de preventiewerker en de ze de kleine garnaal, de plantenverzorger

alleszins mensen in de verleiding gebracht

wetenschapper die statistisch onderzoek wil

oppakken, een arme Bulgaar of bijstands-

door criminelen die doelbewust boeren in

verrichten. Daarom pleit ik voor regulering.

moeder, maar verder gaat het onderzoek

nood aanspreken, vaak net op het mo-

Dan maak je het probleem zichtbaar, en dus

niet. De criminelen en organisaties achter die

ment dat het faillissement dreigt, als die

ook beter controleerbaar. Vooral in het be-

plantages blijven buiten schot.”

boeren heel kwetsbaar zijn dus. Ze hoeven

lang van de volksgezondheid.”

er meestal niets voor te doen, de organi-

Er staan duidelijk afgelijnde kweNHUVSUR¿HOHQ LQ KHW ERHN :HONH LQGHOLQJ EHQDGHUW YROJHQV X KHW GLFKWVW GH UHDOLWHLW" “De meeste zijn gebaseerd op het aantal planten. De hobbykweker heeft tussen vijf en tien planten, de industriële kweker duizend of meer. Je kunt ook een indeling maken tussen mensen die cannabis telen om winst te maken en voor eigen gebruik, of hooguit om een paar vrienden te bevoorraden. Met daartussen een grijze zone van

satie regelt alles. Ze hebben alleen een loods of een magazijn nodig. Zoals de georganiseerde misdaad altijd op zoek gaat naar de meest kwetsbare mensen in de samenleving. In Nederland waren dat in het verleden vaak bijstandsmoeders in een huurhuis. De drugdealers rond het Antwerpse De Coninckplein zijn meestal buitenlanders zonder papieren, die bovendien soms onder dwang in de business stappen. Ook kwetsbare mensen dus. Die ene cannabisboer in West-Vlaanderen is natuur-

'H YRONVJH]RQGKHLG LV HHQ UHODWLHI QLHXZ DUJXPHQW LQ KHW OHJDOLVHULQJVGHEDW 'RRU GH YHUKRRJGH 7+& ZDDUGHQ ]RX GH ZLHW YDQ QX JHHQ VRIWGUXJ PHHU ]LMQ HQ VFKDGHOLMN YRRU GH JH]RQGKHLG “Dat is een cirkelredenering. Die verhoging is er net gekomen omdat men de markt in de handen heeft geduwd van de georganiseerde criminelen, die niet ideologisch geinspireerd zijn, dus niet begaan met kwaliteit of de beste high. Hen interesseren

“Er is rond de War on Drugs een hele bureaucratie ontstaan, een industrie zelfs, en die kun je niet zomaar opzij schuiven.” kwekers die ooit wel begonnen zijn voor

lijk een mooi verhaal voor de media (bij

alleen de variëteiten die het best verkopen,

zichzelf en zeker niet in de criminaliteit

‘boer’ Lagrou in Zandvoorde bij Ieper werd

en dat zijn inderdaad de soorten met een

stappen, maar die intussen wel een mooie

in 2009 de grootste cannabisplantage ooit

hoog THC-gehalte.”

cent verdienen aan de verkoop van hun

ontdekt, 145.000 planten!), zeker nu hij

cannabis. Vroeger hadden ze misschien

opnieuw betrapt is.”

tien planten, nu dertig, en met die extra opbrengst betalen ze hun hypotheek af.”

8 KHEW YRRU XZ HLJHQ VWXGLH HQNHO NOHLQH NZHNHUV RQGHUYUDDJG« “Met enkele uitschieters van vijftig, honderd en zelfs honderdvijftig planten.” « WHUZLMO KHW EHOHLG ]LFK IRFXVW RS JURWH SODQWDJHV ,Q %HOJLs LV GDDUYRRU ]HOIV KHW ZRRUG µFDQQDELVERHU¶ JHwQWURGXFHHUG “Dat fenomeen duikt nu plots op in de media, dat thema ‘Cannabisboeren.’ Er zijn

68

:H NXQQHQ HU LQ HON JHYDO QLHW RPKHHQ GDW KHW DDQWDO SODQWDJHV LQ %HOJLs GH ODDWVWH MDUHQ H[SORVLHI LV WRHJHQRPHQ “Zonder twijfel, mede omdat een aantal Nederlandse kwekers hun productie verplaatst hebben naar ons land. Als men hier de repressie zou opvoeren, zou de productie wellicht verhuizen naar de diepe Ardennen of een ander land. Dat is het zogenaamde waterbedeffect: als je hier slaat, komt het water ergens ander weer naar boven. Maar de cannabis wordt in dat geval gewoon ge-

8 YHUZHHV DO QDDU GH LGHRORJLVFK JHLQVSLUHHUGH FDQQDELVWHHOW 9HHO FDQQDELVNZHNHUV UHFKWYDDUGLJHQ KXQ LOOHJDOH DFWLYLWHLWHQ PHW PHGLVFKH LGHRORJLVFKH HQ VSLULWXHOH HQ ]HOIV UHOLJLHX]H -DK 5DVWDIDUL DUJXPHQWHQ “Het debat over het medische gebruik van cannabis is ooit begonnen vanuit een oprechte interesse in de indicaties die aangaven dat je bepaalde ziekten en symptomen daadwerkelijk zou kunnen behandelen met cannabis. Ik druk mij zo voorzichtig uit omdat het onderzoek nooit echt op gang is gekomen, door het taboe op het product als drug. Maar intussen hebben talloze ge-


bruikers zichzelf bestempeld als medische

len wil eten. Dan betaal ik wel tien euro

gebruikers, al was het maar om afstand te

meer aan iemand die wel zin heeft om in

nemen van die criminele dimensie. In Cali-

de moestuin te werken. Een deel van de

fornia en andere Amerikaanse staten halen

bevolking zal nooit geïnteresseerd zijn in

nu duizenden gebruikers hun wiet bij een

productie voor eigen gebruik. Overigens

van de vele medische shops die als pad-

zijn die social clubs in Spanje zo succesvol

denstoelen uit de grond rijzen. Misschien

dat de georganiseerde criminaliteit ze als

is het een handige manier van de Ameri-

geduchte concurrenten begint te zien, en

kanen om de internationale wetgeving te

nu zelf clubs opzet, als facade, de facto

omzeilen. Dat zou vrij cynisch zijn voor het

zijn het gewoon verdeelpunten. Zo’n sy-

land dat met de War on Drugs begonnen is,

steem kan pas echt goed werken als de

maar niemand gelooft dat al die medische

overheid het consequent toepast, vergun-

wiet enkel gebruikt wordt voor therapeuti-

ningen uitreikt en controles doet. Als je de

sche doeleinden. De dokters die de briefjes

georganiseerde misdaad uit die branche

uitschrijven, wonen er gewoon naast de

wil pushen, is dat de beste manier. Je ont-

verkooppunten, hun apothekers in feite.”

neemt de criminelen hun winstmarge, en daarvoor zijn ze veel gevoeliger dan voor

In België slaagt Trekt Uw Plant er (voorlopig) in om de wetgeving te omzeilen. In Spanje zijn er al meer dan 300 ‘cannabis social clubs’ waar mensen collectief wiet telen. Is dat misschien de oplossing?

eender welke vorm van repressie. Als de

pakt, zullen die mannen na enkele jaren

ook uitvoerig kunnen informeren. Als je de

“Het zijn alleszins heel interessante initia-

wel winstgevender activiteiten opzoeken.”

mensen ervan kunt overtuigen dat er geen

overheid het monopolie heeft, valt er voor hen geen geld meer te verdienen. Er zullen nog achterhoedegevechten zijn, maar als de overheid het goed en verstandig aan-

enkel verschil is tussen tabak, alcohol en

tieven. Je wordt lid van een club, de planten worden gekweekt en verdeeld onder de leden. Je veroorzaakt geen overlast en je behoudt de controle op de kwaliteit van het product. Eén bedenking: als je de cannabismarkt helemaal zou overlaten aan dergelijke clubs, zouden er toch nog altijd gebruikers zijn die zich niet willen aansluiten en hun wiet elders gaan halen. Stel je voor dat aardappelen illegaal zouden zijn en dat je ze alleen zou mogen kweken in clubverband. Heeft iedereen daar de tijd en de goesting voor? Misschien ben ik wel een drukbezette man die niet aan tuinieren toekomt maar toch aardappe-

Is het grootste probleem niet de weerstand in de publieke opinie? Een groot deel van de bevolking is ronduit tegen drugs en wil niet horen van legalisering of een versoepeling van de wetgeving. “Ik kan me niet uitspreken over het draagvlak voor mijn visie maar ik denk wel dat je dat draagvlak kunt beïnvloeden. In sommige Amerikaanse staten is vorig jaar een referendum gehouden over Proposition 19, een plan om de productie en handel in cannabis te legaliseren. 46% van de bevolking was voor, maar men had de burgers dan

Mediwiet is big business in de VS.

cannabis als het over gezondheidsrisico’s gaat, en dat je de handel in cannabis op dezelfde manier zou kunnen reguleren als die van tabak en alcohol, moet je daar volgens mij een sterk draagvlak voor kunnen creëren. Ik heb geen glazen bol, maar ik vraag me wel af hoe lang we nog in deze vicieuze cirkel van repressie en reactie gaan blijven ronddraaien. Niemand kan de vraag of de drugproblemen in de wereld de laatste 30 jaar verminderd zijn, positief beantwoorden. Integendeel: de problemen zijn alleen maar groter geworden.”

Je wordt ook vaak geconfronteerd met emotionele argumenten. Verhalen over jongeren die zogezegd begonnen zijn met een jointje en nu verslaafd zijn aan hard drugs, of die een psychose hebben gekregen. “Ik moet als wetenschapper voortdurend bewijzen hoe betrouwbaar mijn vaststellingen zijn, en hoe representatief mijn onderzoek is. Terwijl een individu dat zich beroept op één geval, vaak de eigen zoon of dochter, toch veel meer indruk lijkt te maken. Die krijgen ook van journalisten veel aandacht. Dat is soms behoorlijk frustrerend. Ik word in debatten wel eens overstemd door hysterische ouders. En dan hebben we het nog niet gehad over de verantwoordelijkheid van die ouders zelf, want dat ligt natuurlijk nog gevoeliger. De meeste ouders hebben niet de neiging om in eigen boezem te kijken en beweren dat enkel en alleen de drugs hun kind naar de ondergang hebben geleid.”

69


Door: Marian Henderson

In het vorige nummer schreef ik over de plastic soep, de vervuiling van de oceanen, met eilanden vol plasticafval. Het was nogal deprimerend. Zeker voor de mensen die ook nog de JHQRHPGH ¿OP RYHU GH]H HFRORJLVFKH UDPS KHEEHQ JH]LHQ ³*HOXNNLJ JHEHXUW HU RRN YHHO SRVLWLHIV RS KHW JHELHG YDQ plasticverwerking”, merkte mijn hoofdredacteur op. “Schrijf de volgende keer maar over die positieve ontwikkelingen.” %LM GH]H (HQ RSWLPLVWLVFK JHOXLG RYHU SODVWLF

Voetbalshirt Het plastic wordt samengeperst, zodat de overtollige lucht verdwijnt. Vervolgens wordt het gedroogd. Machines scheiden vervolgens de verschillende soorten plastic, zoals PVC, polystyreen, PET, polypropeen en polyethyleen. 20% van het plastic is te

Plastic is bijna een scheldwoord geworden.

weg. In 2010 zou er zelfs 48% gerecycled

vuil om te recyclen. Voedselresten, bijvoor-

Toch heeft dit materiaal ook goede kan-

zijn. Dat klinkt mooi, maar er wordt wel

beeld. Dit wordt als brandstof gebruikt, zo-

ten. Door plastic te gebruiken, kunnen we

gerommeld met de cijfers. Het schijnt dat

dat er energie van wordt gewonnen. Van

besparen op schaarse natuurproducten.

de grootte van de op de markt gebrachte

de overige 80% zou het grootste deel wor-

Het is licht materiaal, gemakkelijk te vor-

hoeveelheid plastic naar beneden wordt

den hergebruikt, al beweren boze tongen

men, het roest niet en je hoeft het niet te

bijgesteld en dat de hoeveelheid die gere-

dat het slechts om 50% gaat. Van dit af-

schilderen. Ook breekt het niet zo snel en

cycled wordt, nogal eens wordt overdre-

val wordt bijvoorbeeld granulaat geperst,

gaat het lang mee. Door voedingsmidde-

ven. De industrie heeft er belang bij haar

ruwe plastic korrels, die weer gebruikt wor-

len met plastic te omhullen, wordt bederf

aandeel gunstig voor te stellen, en wil be-

den om nieuwe verpakkingsmaterialen te

en beschadiging voorkomen, zodat deze

reiken dat het statiegeld op PET-Àessen

maken. Er zijn een Àink aantal Europese

artikelen netjes door ons worden opgege-

wordt afgeschaft. Nou goed, we doen er

inkopers die het plastic afnemen om er iets

ten en niet op de afvalberg belanden. Met

een klein korreltje zout bij, maar zeker is

nuttigs mee te doen. Er worden bijvoor-

de stof op zich is dus eigenlijk niet zo veel

dat Nederland twee maal zoveel plastic

beeld champignonbakjes van gemaakt,

mis. Wel wordt plastic van olie gemaakt en

hergebruikt als het gemiddelde EU-land

fossiele brandstoffen dreigen op te raken.

en dat het hergebruik toeneemt.

We moeten plastic dus niet verspillen. Ook moeten we voorkomen dat de aarde ermee

Wat gebeurt er met al dat ingezamelde

raakt vervuild. Hergebruik is hier dus het

plastic? In veel gemeenten worden zakken

toverwoord. Een woord dat gelukkig steeds

of bakken verstrekt waarin de consument

vaker wordt gehoord.

zijn plastic kan sparen. Dat wordt dan twee keer per maand opgehaald. Op zich

422 miljoen kilo plastic

prima, maar de consument moet er nog aan wennen. In de keuken is vaak geen

Sinds 2010 is het in Nederland verplicht

plaats voor een extra bak en een loopje

om plastic afval gescheiden in te zamelen,

naar het schuurtje wordt liever vermeden.

of om het - dit gebeurt in 50 gemeenten

In andere gemeenten staan grote oranje

- na het inzamelen te scheiden. Een ge-

bakken, waarin men zelf zijn plastic kan

ruststellende gedachte. In 2009 werd er

deponeren. Het wordt via overslagbedrij-

422 miljoen kilo plastic op de Nederlandse

ven vervoerd naar sorteerbedrijven in

markt gebracht. Daarvan werd 38,2 pro-

Duitsland. Het is de bedoeling dat er in

cent hergebruikt. We zijn dus op de goede

Nederland ook zo’n bedrijf komt.

70


nieuwe PET-Àessen, dvd-hoesjes, mobiele

miljoen kilo CO2 uitstoot bespaard. Veel

spilling en vervuiling is om je onnadenkend

telefoons, auto-onderdelen, Àeece-sjaals,

supermarkten hebben er al een.

te ontdoen van deze grondstof.

Nederlands voetbalelftal speelde tijdens

Van plastic naar olie

Zelf iets doen?

het WK in Zuid Afrika in ‘plastic’ shirts. Ge-

Er worden tegenwoordig vissersboten uit-

De landelijke Stichting Vrijwillige Zwerfaf-

maakt van 8 plastic PET-Àessen per shirt!

gerust met speciale netten, waarmee ze 2

valopruimers wil alle beschikbare krachten

tot 8 ton afval kunnen opvissen. In grote

bundelen. Er zijn genoeg mensen die zelf

Sommige gemeenten nemen het plastic

havens staan dan containers, waarin ze dit

de handen uit de mouwen willen steken om

gewoon via de grijze container in, maar la-

afval kunnen kwijtraken.

de wereld om zich heen wat schoner te ma-

tennisballen, bloempotten, kratten, jerrycans of zelfs een hele straatlantaarn. Het

ten het er achteraf uithalen met speciale

ken. Bij deze Stichting kun je je aanmelden

machines. Het is inmiddels mogelijk om

Een Japans bedrijf, Blest, heeft een machi-

als vrijwilliger om in je eigen woonplaats

via deze methode per persoon 20 kilo plas-

ne ontwikkeld waarmee van 1 kilo plastic

zwerfafval te gaan verzamelen. Je kan dan

tic per jaar te scheiden. Dit is goedkoper

1 liter olie kan worden gemaakt. Het ap-

bijvoorbeeld een afvalgrijper van ze krij-

dan inzamelen. Bovendien ben je niet af-

paraat is niet veel ingewikkelder dan een

gen, en support, of adressen. Ook zoekt de

hankelijk van de bereidheid om plastic te

kof¿ezetapparaat. De olie wordt op hoge

stichting donateurs. www.svzo.nl

scheiden, want mensen zien vaak het be-

temperatuur gesmolten, dan ontstaat er

lang wel, maar hebben het nog niet ‘’in hun

gas, dat vervolgens door water wordt ge-

systeem’’. Overigens is dit natuurlijk een

leid en daaruit ontstaat dan weer olie. De

Mentaliteitsverandering

kwestie van tijd. Ook de papierinzameling

ontwerper, Akinori Ito, wil bewerkstelligen

Het belangrijkste is misschien wel, dat we

raakte langzaam geworteld.

dat mensen plastic niet langer als afval

gaan nadenken over onze eigen rol. Als

zien, maar juist als een schat. Op YouTube

iedereen in Nederland ging winkelen met

is een aardig ¿lmpje (Plastic tot Oil Fan-

een boodschappentas, in plaats van steeds

tastic OW2.0) te zien waarin hij over zijn

maar weer nieuwe tasjes te kopen, zou dat

uitvinding en het belang ervan vertelt.

al een geweldige plasticbesparing zijn. Als al die waterdrinkers met hun PET-Àesjes

Dan zijn er natuurlijk volop kleinschalige

een hervulbare roestvrijstalen Àes zouden

initiatieven van mensen die willen stoppen

aanschaffen, die ook nog eens een stuk

met het verspillen van plastic. Kleine indi-

hygiënischer is, zou dat alweer gigantisch

viduele bedrijfjes, soms een enkele per-

schelen. We denken nog te vaak dat een

soon, die gebruiksartikelen van plastic tas-

enkel mens geen verschil maakt, maar dat

jes breien of haken, zoals dassen en vazen.

is gelukkig helemaal niet waar. Daarom

Sommigen smelten tasjes om tot een soort

worden ook kinderen steeds meer betrok-

van canvas, waarvan fraaie laptoptassen

ken bij dit onderwerp. Zo raken ze door-

en schoenen kunnen worden gemaakt.

drongen van het nut om plastic te verza-

Steeds meer mensen zien in dat het ver-

melen en verspilling ervan te voorkomen.

De TassenBol Jaarlijks worden in Nederland 420 miljoen plastic tasjes verkocht. Samen met de gratis Àoddertjes kom je al gauw op meer dan een miljard exemplaren. Caroli Buitenhuis, werkzaam in de groene sector, werd wat moedeloos van al die plastic tasjes in haar keukenkastje. Daar moest toch iets beters mee kunnen worden gedaan. Ze kreeg een brainwave. Als supermarkten al die gebruikte tasjes zouden inzamelen, hoefden de klanten niet telkens nieuwe tasjes te kopen. Het idee van de TassenBol was geboren. Toen moest zij dit goede idee nog aan de man zien te brengen. Dat lukte. Met een TassenBol waarin men zijn overtollige tasjes achterlaat voor de volgende gebruiker, kunnen jaarlijks 184 miljoen tasjes worden hergebruikt. Daarmee wordt 30

71


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

a ra

e nta Se

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

4

sh

nt

m o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

n ’t B u

k

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s h o p Ko

sb

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


Steve Jobes: 1955 – 2011

Tegendraadse psychonaut Door: Feije Wieringa

In zijn boek Chaos & Cyberculture (1994) blijkt LSD goeroe Timothy Leary over een profetische blik te beschikken. Hij schrijft: ‘De zeven miljoen Amerikanen die experimenteerden met psychedelica om de potentie van het eigen brein te verkennen staan aan de basis van wat we cybercommunity gaan noemen. Het is geen toeval dat de term LSD twee keer werd gebruikt in Time’s coverstory over Steve Jobs. Want het zijn Jobs en zijn vriend Stephen Wolzack die de hersenen en de computer als het ware met elkaar hebben verbonden.’

sen naar muziek luisteren en hoe ze hun keuzes maken totaal anders geworden. Je hoeft geen hele albums meer te kopen, je downloadt gewoon wat je leuk vindt. Je kunt een gewoon mobieltje aanschaffen, maar een iPhone is natuurlijk veel eleganter vorm gegeven, kan ook veel meer en is gemakkelijker te bedienen.

Let wel, we schrijven de vroege jaren ne-

maar het duurde niet lang of ook DOS

gentig en het internet stond nog in de

werd verdrongen door de muis, de me-

Op een gegeven moment leek Jobs wel

kinderschoenen. In die tijd dacht toch

nu’s en de iconen.

een koning Midas, de man die alles wat hij aanraakte in goud veranderde. Wie, be-

niemand dat Jobs ooit de status van goeroe zou bereiken? Inmiddels is Leary (he-

halve Jobs zelf, had ooit gedacht aan het

laas) bijna vergeten, en was de dag dat

Dwarsligger

Jobs stierf een dag waarop zo’n beetje de

Zonder Apple zou de PC er heel anders

van de iPad? Steve Jobs verliet deze wereld

hele wereld rouwde.

en vermoedelijk veel onvriendelijker heb-

op het hoogtepunt van zijn roem. Met een

ben uitgezien. Lastig was het ook wel een

bedrijfskapitaal van ruim 120 miljard euro.

Ze hadden wel wat met elkaar gemeen:

beetje, een Apple in het begin van de ja-

Niet gek voor een tegendraadse psycho-

beiden waren ze eigenwijs en tegendraads,

ren negentig, want de prijs van de soft-

naut die ons ook de onmisbare prullenbak,

beiden werden ze goeroe tegen wil en dank

en de hardware loog er niet om. En echt

rechtsonder in beeld, naliet!

en beiden verlieten ze de platgetreden pa-

compatibel was het evenmin. Je moest

den, iets wat resulteerde in een gelijk aan-

een beetje een dwarsligger zijn om een

tal vrienden als vijanden.

Apple aan te schaffen. Maar dan had je ook wat: een mooie gra¿sche omgeving,

Apple

een machine met een fatsoenlijk uiterlijk en software met opmerkelijk weinig bugs.

Jobs was Apple. En Apple was zeker in

Dat laatste kun je nog steeds niet van

die beginjaren de rebel in het domein

Windows zeggen. Toch maakt het tegen-

waar de nerds het voor het zeggen had-

woordig weinig meer uit, of je nu op een MAC of een PC werkt. Met dank aan Jobs

Het is de verdienste van ideeën over gebruiksvriendelijkheid. Jobs dat iedereen met een PC kan werken. Koning Midas

Toen de PC’s zo’n beetje gestandaardiden. Het is de verdienste van Bill Gates

seerd waren wist Jobs dat daaraan nog

dat de PC verhuisde van kantoor naar

maar weinig te verbeteren viel. Een be-

huiskamer. Het is de verdienste van Jobs

rustend iemand zou het zo hebben gela-

dat iedereen met een PC kan werken. De

ten, maar zo zat Jobs niet in elkaar. Hij

software van Gates was bruikbaar, maar

bleef soft- en hardware aan elkaar kop-

alleen voor techneuten te doorgronden.

pelen en ontwikkelde daarmee concep-

En opeens was daar de Apple met zijn

ten die de wereld voorgoed veranderden.

muis, menu’s en iconen. Heiligschennis,

Muziek beluisteren met een headphone is

riepen de nerds die in de gaten begon-

helemaal niet nieuw. Denk maar aan de

nen te krijgen dat ze hun monopolie op

walkman. Maar duizenden songs op een

kennis van commando’s dreigden te ver-

ultradunne PC, de iPod dus, dat is andere

liezen. Gates stribbelde eerst nog tegen,

koek. Door Jobs is de manier waarop men-

74

immense succes van de tablet in de vorm


Ultra Trading: ook in Heerenveen Door: Feije Wieringa

Eerder schreven we in Highlife over Ultra Trading in Leeuwarden. We concludeerden dat het ging om een zaak die we met een gerust hart tot klasse A kunnen rekenen. Het is dus beslist geen gebrek aan succes dat heeft geleid tot een dependance in Heerenveen. Integendeel: het pand in Heerenveen is nagelnieuw en onderscheidt zich alleen al qua architectuur positief van het gemiddelde bedrijfspand.

laatste, daar tillen we zwaar aan. Ons personeel is uiterst deskundig. Dat komt niet alleen doordat we de beste mensen in dienst hebben, maar ook omdat we ze regelmatig laten bijscholen. Bij ons is het heel gewoon dat een medewerker bij een

Het bedrijf wordt gerund op het zich snel

Wat we in Heerenveen niet hebben, hebben

leverancier op training gaat. Daarom ken-

ontwikkelende bedrijfsterrein van één van

we wel in Leeuwarden, en andersom.”

nen we de producten die we verkopen. Een goed advies is net zo belangrijk als

de meest gunstig gelegen locaties in hartje Friesland. Geen grauwe loods, maar een pand met een looks waarmee je voor dag kunt komen.

Jullie hebben er creativiteit en energie in gestoken? “Dat mag je ook wel verwachten. In Leeuwarden draaien we alweer zo’n zeven jaar en we hebben daar natuurlijk wel een naam opgebouwd. En heel veel ervaring. Reden voor ons om de horizon te verbreden. Zodoende kwamen we hier terecht. Heerenveen kun je zien als het hart van agri-cultureel Friesland. Daar spelen we natuurlijk op in.” Als tuintechnisch centrum wil je je natuurlijk onderscheiden. Wat is julOLH ¿ORVR¿H GDDURYHU" “Het klinkt bijna als een cliché, maar waar anderen het bij beweringen houden, daar maken wij wat wij beloven waar. En we hebben natuurlijk best wat te bieden. Kijk alleen maar naar onze lijn van producten. Zie je dat we zo’n beetje alles kunnen leveren waar de markt om vraagt? En we leveren snel. Omdat we twee zaken hebben, kunnen we eigenlijk altijd uit voorraad leveren.

Over welke producten hebben we het dan? “We hebben waar de klant om vraagt. We leveren de hele range, van aarde, substraat, voeding, lampen tot en met hele systemen. Alles wat een toegewijde tuinier nodig heeft leveren we. Verlichting, apparatuur voor klimaat optimalisatie, noem maar op. Desnoods stellen we een heel nieuw systeem samen, op maat gesneden naar de behoefte van de klant. En we werken alleen met producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Op onze site staat welke merken we op voorraad hebben. Maar wil een klant toch wat anders, dan zorgen we daar voor. Snelheid is in deze branche belangrijk. In principe is het zo: vandaag bestellen is morgen leveren. Bestellingen via onze webwinkel worden discreet verzonden, ook kan het de volgende dag worden afgehaald. De klant kan kiezen, Heerenveen of Leeuwarden”.

een goed product”.

Ik zie buiten twee banners: Ultra Trading en Horti Trading? “Klopt. Eigenlijk bestaat ons bedrijf uit twee poten. Ultra Trading is de sectie voor de consument. Laten we het de gewone winkel noemen. Horti Trading is onze groothandel. Daarmee bedienen we andere tuincentra.” Hoe kunnen de klanten jullie bereiken? “We hebben deze locatie ondermeer gekozen vanwege de bereikbaarheid. De Icarus ligt pal aan de ring van Heerenveen en is dus via de snelweg prima te bereiken. Vanuit het centrum van Heerenveen ben je er ook binnen een paar minuten”. Ultra Trading Icarus 15 8448 CJ Heerenveen Tel: +31 (0)513-610435 www.ultratrading.nl

Maar er is natuurlijk meer? “Onze kennis en ervaring. Bij ons kun je producten kopen en advies krijgen. Dat

Horti Trading Tel: +31 (0)513-610437

75


Batman slaat weer toe Het wachten is eindelijk voorbij voor alle fans die weer in de huid van Batman willen kruipen! De langverwachte en geprezen videogame Arkham City, die is ontwikkeld door Rocksteady Studios, is door fans enthousiast ontvangen. De game bouwt verder op het intense en sfeervolle fundament van Batman: Arkham Asylum.

In deze game gaan we naar Arkham City, het nieuwe zwaar beveiligde ‘thuis’ voor alle misdadigers, gangsters en gestoorde meesterbreinen van Gotham City, dat vijf keer groter is dan de game wereld in het vorige deel. Met een ongelofelijke verzameling van Gotham City’s meest gevaarlijke criminelen, waaronder Catwoman, The Joker, The Riddler, Two-Face, Harley Quinn, The Penguin, Mr. Freeze en vele anderen, kunnen we ervaren hoe het voelt om als de ‘Dark Knight’ te zorgen voor gerechtigheid in de straten van Gotham City.

Gloednieuw verhaal Arkham City speelt zich af tussen de zwaarbewaakte muren van de uitstrekte wijk in het hart van Gotham City. Dit nieuwe deel introduceert daarmee een gloednieuw verhaal, waar een cast van klassieke karakters en moordlustige schurken van het Batman universum en een breed scala van nieuwe en verbeterde gameplay samenkomen. Kortom, niet alleen Batman-fans zullen veel plezier aan deze game beleven.

www.batmanarkhamcity.com

76


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


Borgen

“Het volk regeert geen zak” De laatste jaren hebben een paar Deense tv-series internationaal veel succes geboekt. Zo werd The Killing door zowel ciritici als het grote publiek met gejuich ontvangen. De Denen proberen datzelfde succes met de nieuwe dramaserie Borgen te evenaren. En net als The Killing is ook dit weer amusement van hoog niveau. In de eerste aÀevering van Borgen (in-

kenmensen, mediamensen en een paar

ternationale titel: The Government) ma-

politici. En zolang ik deel uitmaak van die

ken we kennis met een aantal politici

groep, mogen ze het volksregering noe-

voor een tv-debat, een dag later zijn de

men, of wat ze maar willen.”

nationale verkiezingen. De zittende premier staat slecht in de peilingen, zijn uitdager Michael Laugesen is vol vertrou-

Eerlijk in de politiek?

wen dat hij het land binnenkort zal lei-

Tegenover de cynische Laugesen staat Bri-

den. Als Laugesen later aangeschoten op

gitte Nyborg Christensen, zij trekt de lijst

een receptie ergens in een tuin urineert,

voor de Midden Partij. Chistensen, gespeeld

haarzelf. Want hoe kun je eerlijk blijven,

zegt hij tegen de spindocter Kasper Juul:

door de actrice Sidse Babet Knudsen, is de

wanneer je in de politiek actief bent? En

“Weet je waar ik op pis? Het naïeve idee

eigenlijke hoofd¿guur in de serie. Want

hoe zit het me je integriteit wanneer je ook

van een volksregering. Het volk regeert

nadat Laugesen en Juul verkeerd gokken

internationaal wel eens gedwongen bent

geen zak. Een kleine bevoorrechte groep

met een onthulling vlak voor de verkie-

om te schipperen tussen je idealen en wat

bepaalt wat er in dit land gebeurt. Za-

zingen, wordt zij onverwacht de nieuwe

werkelijk haalbaar is. Politiek was nog nooit

Deense premier. Dat heeft grote gevolgen.

zo spannend als in deze nieuwe, actuele en

Niet alleen voor haar gezin, maar ook voor

maatschappijkritische serie.

Win DVD Box Borgen Highlife geeft 3 DVD’s met het eerste seizoen van Borgen weg. Wil je deze 4-box met 10 uur tv winnen? Stuur dan een mail naar redactie@highlife.nl ovv Borgen, met een antwoord op de vraag wat de naam is van de hoofdrolspeelster. Vergeet niet je adresgegevens te sturen. Je kunt dit ook per briefkaart naar Highlife, Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam sturen. De prijswinnaars krijgen automatisch bericht.

78


Protest Door: Diede Dracht

Koen (53) is leraar Geschiedenis in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. In zijn vrije tijd skeelert hij graag. Hij is altijd politiek en maatschappelijk betrokken geweest. “Ik was iets te jong om Woodstock te hebben meegemaakt, maar ik leefde in de nasleep van het vernieuwde denken: de ontzuiling in Nederland, de toegenomen vrijheid, opkomen voor de zwakkeren en demonstreren als je het ergens niet mee eens was.”

ben je hier gekomen?!” Ik was gewoon met de ¿ets gekomen. “Dan krijg je toch geen reiskostenvergoeding!” Zat ik blijkbaar in het kamertje om een reiskostenvergoeding aan te vragen.

“Ik was een overtuigd paci¿st en ik woonde

zijn dat ik afgekeurd zou worden, heb ik

iedere zaterdag wel een protest bij. Vaak

vooraf Àink wat boterhammen met kaas en

Volledig ongeschikt

onder het genot van een drankje en wat

verkruimelde wiet gegeten. Dat deden wij

Uiteindelijk had ik een medische status van

te roken. Zo ging het in die tijd. Als je het

vaak, achterin de klas bijvoorbeeld.

heb ik jou daar. Ik had bijna alles aange-

ergens niet mee eens was, dan ging je

kruist: slechte knieën, rugklachten, steun-

over tot actie. Het waren vrij roerige ja-

Die boterhammen hadden er al Àink in-

zolen, ik had geen vrienden, voelde me

ren en wanneer mijn eerste keer precies

gehakt, maar toen ik in de pauze een

onbegrepen, zag slecht, kon me niet lang

is geweest kan ik mij niet herinneren. Het

kopje kof¿e kreeg, heb ik er voor de ze-

concentreren, enzovoort. Ik bleek volledig

Koos Zwart was in die tijd een beetje mijn goeroe.

ongeschikt voor Hare Majesteit het leger. Dat mijn ouders thuis een brief kregen was

was toen meer een leefstijl. Het paste bij

kerheid nóg wat wiet in verkruimeld. Ik

wel even pijnlijk. Buiten de volledige afkeu-

de dingen die ik deed en bij hoe ik over

hoorde steeds mijn naam over de inter-

ring om, waardoor ik half zwakzinnig leek,

het leven dacht. Ik hield mij veel bezig met

com en dacht uiteindelijk het goede ka-

stond er ook dat er werd getwijfeld aan

sociale kwesties, maar wat ze me op school

mertje te hebben gevonden. “Waar kom

mijn seksuele geaardheid. Er werd mijn

wilden leren kon mij niet beroeren. Het was

jij vandaan?!” Ze spraken allemaal heel

ouders dan ook dringend aangeraden om

een tijd waarin je veel kon zeggen, veel

erg bars, echt als zo’n militaire autoriteit.

contact op te nemen met onze huisarts, zo-

wilde zeggen en ook veel te zeggen had.

“Uhm, ja, ik woon hier om de hoek.” “Hoe

dat hier iets aan gedaan kon worden.”

Koos Zwart Koos Zwart was in die tijd een beetje mijn goeroe. Hij had een radioprogramma waarin hij iedere week de actuele prijzen van hasj voorlas. Hij zette zich in voor legalisering van softdrugs en ook ik vond dat wiet minder schadelijk was dan bijvoorbeeld alcohol. Ik werkte als schoonmaker bij de rechtbank in Utrecht toen wij hoorden dat Koos Zwart was opgepakt. Dat was natuur-

RODE LIBANON: 6 GULDEN… MAROC 5 GULDEN…

...KETAMA 7,50...

lijk groot nieuws! Hij had altijd zo’n doos bij zich waar van alles in zat, dus dat bewijsmateriaal moest ergens in de rechtbank zijn. Met een groep vrienden eindigden we op een avond stoned, in toga’s, achter een kansel, al rechtszaken-naspelend. Die doos hebben we nooit gevonden.

Militaire keuring Wat ik ook nooit zal vergeten is mijn keuring voor militaire dienst. Maar ik was een paci¿st. Ik was al een paar keer blijven zitten en dan moest ik ook nog in dienst! Dat vond ik verschrikkelijk. Om er zeker van te

79


Door: Rob Tuinstra

Conviction

Sinners and Saints

Regisseur: Tony Goldwin Met: Hilary Swank, Sam Rockwell

Regisseur: William Kaufman Met: Johnny Strong, Tom Berenger, Sean Patrick Flanery

Conviction is typisch zo’n film die het goed doet bij de jury-

Detective Sean Riley (Strong)

leden voor de Oscars, dus veel

gelooft in een keiharde aanpak

critici

verbaasd

van het gespuis dat New Or-

toen de hoofdrolspelers Hillary

leans onveilig maakt. Hij heeft

Swank en Sam Rockwell niet

al zijn talenten nodig wanneer

reageerden

genomineerd werden. In dit

criminelen op sadistische wijze

feelgood drama ziet Bette Ann Davis (Swank) tot haar afgrij-

verschillende mensen vermoorden. Zijn vriend Colin (Flanery)

zen dat haar broer Kenny (Rockwell) voor een brute moord tot

is daar ook zijdelings bij betrokken. Riley zet alles op alles om

levenslang veroordeeld wordt. Ze is er echter heilig van over-

Colin te redden, en krijgt daar van zijn baas Stratham (Be-

tuigd dat hij onschuldig is en zet alles op alles om Kenny uit

renger) nog 24 uur voor; daarna zal hij wegens gebruik van

de gevangenis te krijgen, zelfs als dat ook in haar eigen leven

buitensporig geweld worden geschorst. Ondertussen loopt de

tot dramatische gevolgen leidt. Zal het haar lukken om Kenny’s

bodycount steeds hoger op. Sinners and Saints is een door-

onschuld ie bewijzen? En is Kenny eigenlijk wel onschuldig? De

snee actiefilm; er wordt matig geacteerd, maar veel gescho-

film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

ten. Aardig detail is de boevenbijrol van Bas Rutten, een voormalige Nederlandse MMA-vechter en kickbokser die inmiddels in Hollywood is doorgebroken.

Unknown

Route Irish

Regisseur: Jaume Collet-Serra Met: Liam Neeson, Diane Kruger, Bruno Ganz

Regisseur: Ken Loach Met: Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop

De

Harris

De twee Ierse vrienden Fergus

(Neeson) is een gelukkig ge-

Amerikaan

Martin

(Womack) en Frankie (Bishop)

trouwde biotechnicus die sa-

werken in Irak voor particu-

men met zijn vrouw naar Berlijn

liere beveiligingsdiensten. Dat

reist om daar een congres bij

verdient heel goed, maar het is

te wonen. Maar het gaat goed

ook gevaarlijk werk. Vooral de

mis wanneer zijn taxi, bestuurt

(Route Irish genoemde) weg

door de illegale vluchtelinge Gina (Kruger), verongelukt. Harris

die van het vliegveld naar de beveiligde Green Zone in Bagdad

wordt wakker in een ziekenhuis, maar weet niet meer wie hij is.

leidt, is door bermbommen en andere aanslagen levensgevaar-

Langzaam vallen de puzzelstukken weer op zijn plaats, wanneer

lijk. Wanneer Frankie sterft vermoedt Fergus dat er meer aan de

hij op de televisie een reportage ziet over de komst van een

hand is. Frankie’s vriendin Rachel (Lowe) gelooft hem, maar de

Oosterse sjeik, die wel eens belangwekkende doorbraken in de

directie van het beveiligingsbedrijf wil de werkelijke redenen van

biotechnologie zou kunnen aankondigen. Unknown is vooral een

Frankie’s dood geheim te houden. Fergus laat zich echter niet zo

geslaagde thriller vanwege een aantal plotwendingen, die bijna

snel afschrikken. De kritische ¿lmhuisregisseur Loach steekt zijn

niemand kan voorspellen. Dat tilt de ¿lm boven het gemiddelde

afkeer van de oorlog in Irak zoals verwacht niet onder stoelen of

uit. Heel aardige bijrol ook van Bruno Ganz.

banken. Dat levert een sterk verhaal op, dat op zijn bekende (g) rauw-realistische manier op het ¿lmdoek is gezet.

80Advertentie index

A&T Trading

41

Deventer Trading

Alpha.C

51

Dizzy Duck

60-61

New Age Company

13-14-15

72-73

Dizzy Duck

72-73

Of¿ce Green

13-14-15

60-61

Pascha

13-14-15

Polder de

13-14-15

Amaranta Seeds

13-14-15

Ana-B Products

77

Dizzy Duck Heerenveen

Apollyon

41

Elixer

4

Apollyon

13-14-15

Esara

60-61

Atami

30

Greenforce

ATK Agratrading

77

Greenhouse Davids

Big Supplies

77

Binnenhof ‘t

13-14-15

Bio Ibo / G-Power

82

Bio Nova Biologisch Groen

Professor de Pro-Line

13-14-15

13-14-15

Rokade

13-14-15

Green-Point the

13-14-15

Royal Queen Seeds

9

Groenwinkel

13-14-15

Royal Queen Seeds

72-73

Guna Guna

72-73

Salut Home & Garden

81

Smoking

25

81

13-14-15

Hacas

60-61

Snail

81

77

T.T.B.

13-14-15

Bunkertje ‘t

72-73

Canna

1

Canna

84 72-73

D&L

59

D&L

60-61

Danny Trading

Highlife magazine Is een uitgave van:

81

Hakuna Matata Hennep Huis Het

13-14-15

TDM Trading

81

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

TGC Trading

41

Home Grow Zwarte Tulp Schiedam

13-14-15

Thc

51 77

Hoogendam Trading Company

77

Top Vision

Juweliers Goldberg

81

Tuincentrum Borne

Keeper de

13-14-15

Ultra Trading

Limbo Grow Maastricht

13-14-15

Upstairs

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Kor Graafband, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

13-14-15

Advertenties: Nancy, Kenneth en Marc.

Drukkerij: Corelio, België

82

59

Hacas

83

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

51

2

Bunkertje ‘t

Coffeeshop Cremers

81

Maxx Trading

51 60-61
Articles inside

De eerste keer article cover image

De eerste keer

2min
page 79
Games article cover image

Games

1min
pages 76-77
Borgen: win de DVD-set article cover image

Borgen: win de DVD-set

1min
page 78
Shopreviews article cover image

Shopreviews

3min
page 75
RIP: Steve Jobs article cover image

RIP: Steve Jobs

3min
page 74
Positief over plastic article cover image

Positief over plastic

6min
pages 70-73
Drugstesten in het verkeer article cover image

Drugstesten in het verkeer

12min
pages 62-65
Tom Decorte: World Wide Weed article cover image

Tom Decorte: World Wide Weed

10min
pages 67-69
Nieuw: Groen vraagt van zich af article cover image

Nieuw: Groen vraagt van zich af

6min
pages 46-47
De mensen achter het VOC article cover image

De mensen achter het VOC

6min
pages 44-45
Joep Oomen: beroepsactivist article cover image

Joep Oomen: beroepsactivist

6min
pages 42-43
High Gadgets article cover image

High Gadgets

3min
pages 48-49
Smokescreen article cover image

Smokescreen

2min
pages 40-41
Maastricht: Franse blowers niet blij article cover image

Maastricht: Franse blowers niet blij

6min
pages 32-33
Nieuw: VOC Logboek article cover image

Nieuw: VOC Logboek

4min
pages 34-35
Stelling: Bejaardenpolitiek article cover image

Stelling: Bejaardenpolitiek

3min
page 37
Michel Willemsen: Wilde mix article cover image

Michel Willemsen: Wilde mix

4min
pages 26-30
We Smoke: voor en door blowers article cover image

We Smoke: voor en door blowers

3min
page 31
Gers Pardoel rapt eerlijk en open article cover image

Gers Pardoel rapt eerlijk en open

6min
pages 22-25
Kentje: Reggaeton en bubbling article cover image

Kentje: Reggaeton en bubbling

6min
pages 38-39
Ancilla Tilia: Fetish pin up article cover image

Ancilla Tilia: Fetish pin up

4min
pages 19-21
Brievenrubriek article cover image

Brievenrubriek

2min
page 18
C-Man article cover image

C-Man

3min
page 16
André Beckers article cover image

André Beckers

5min
pages 8-10
Flash article cover image

Flash

2min
page 7
Product Flash article cover image

Product Flash

6min
pages 11-15
High Weirdness article cover image

High Weirdness

2min
page 17
Nicole Maalsté article cover image

Nicole Maalsté

3min
page 6
Voorwoord article cover image

Voorwoord

4min
pages 3-4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.