High Life NL 11-07

Page 1

#08-2011 GRATIS

opinie en lifestyle magazine voor growers en blowersBlowen in de woestijn? In dit nummer lezen jullie over de band Tinariwen. Het zijn Toearegs, nomaden die in de woestijn leven. Blowen hoort niet echt bij hun cultuur, zegt een van hen: “We kunnen geen wiet kweken in de woestijn...” De leden van Tinariwen komen uit Mali, een land waar ik nog nooit geweest ben. Maar hun leefgebied, de woestijn, heb ik al diverse malen bezocht. Bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, want als

autowrakken langs de weg maakten een diepe in-

je van Los Angeles naar Las Vegas rijdt kom je

druk op ons, maar we bereikten heelhuids Dahab.

door de Mojave Dessert, met zijn 57.000 vierkante kilometer een behoorlijk grote dorre bak.

Inmiddels zijn oorden als Dahab of Sharm el-Sheikh

Je komt er weinig Toearegs tegen, wel verschil-

bekende badplaatsen, maar toen was vooral Da-

lende spookstadjes. Toch is de Mojave niet echt

hab niet meer dan een onverharde weg waaraan

een woestijn zoals je je die voorstelt; zand vind

verschillende eenvoudige (min drie sterren) com-

je er weinig, het is vooral dorre aarde, een beetje

pounds lagen, waar je voor een habbekrats een ka-

zoals het zuiden van Spanje.

mertje kon krijgen. Het dak bestond uit palmbladeren, en je bed was een dunne matras op een blok

In Israël was ik in de Negev woestijn. Dat is niet

cement, maar goedkoop was het wel. Je bracht je

zo moeilijk, want die woestijn beslaat meer dan

dagen door met snorkelen, blowen en niets doen.

de helft van het land. De enige reden om je in de

De koraalriffen waren nog onaangetast, de hasj

Negev te begeven is een bezoek aan de Dode Zee,

goedkoop en de theehuizen draaiden onafgebroken

waar je blijft drijven door het hoge zoutgehalte.

Bob Marley of The Doors. Het waren mooie, on-

Ergens in een oude schoenendoos moet ik nog de

schuldige tijden, voordat terroristen ontdekten dat

klassieke foto van die attractie hebben; liggend in

oorden als deze een makkelijk doelwit waren.

het water lees ik een Telegraaf die mijn toenmalige vriendin en ik twee dagen eerder in Jeruzalem

Na twee weken luieren gingen we verder. We sta-

kochten. Een andere reden om de Negev te bezoe-

ken de Rode Zee over en via Luxor trokken we

ken, is dat je er simpelweg doorheen moet als je

naar het noorden, naar de Egyptische hoofdstad

via de badplaats Eilat naar Egypte wil. Israëlische

Caïro, daarna Alexandrië, waarna we weer de

vrienden in Amsterdam hadden ons verteld dat al

woestijn in trokken. Ons volgende doel was name-

hun landgenoten naar de Sinaï gingen, om daar

lijk Siwa, een oase in de Libische woestijn, vlakbij

goedkope Egyptische hasj te roken en lekker te

de grens met Libië ook.

luieren. Dat wilden wij natuurlijk ook. Vooral Dahab werd ons aanbevolen.

Zoals gebruikelijk kostte het geen enkele moeite om aan wat rookwaar te komen. Dat kwam goed van

Vanaf de grens deelden we met enige Israëliërs en

pas, vooral nadat we besloten hadden om twee ¿et-

twee Britten een taxi naar Dahab. Het was ongeveer

sen te huren om naar Shali te rijden, een verlaten

200 kilometer, denk ik. De taxichauffeur reed alsof

nederzetting die grote indruk op ons maakte. Een

de duivel op zijn hielen zat. Levensgevaarlijk, want

volgende doel was Cleopatra’s Well, een duizenden

al het pro¿el was van de banden van zijn stokoude

jaren oude waterbron die (je raadt het al) Cleopatra

Peugot stationcar weggesleten. Nog nasmeulende

ooit bezocht. Genietend van de stilte staken we net onze joint aan toen de rust op deze godvergeten plek midden in de woestijn woest verstoord werd. Drie ronkende jeeps, met Iron Maiden op volume tien, scheurden rakelings langs onze ¿etsen. Twaalf luidruchtige Duitsers toverden deze haast heilige plek met kratten bier en een barbecue in no time om tot een mislukte Bedoeïnen Biergarten. Blowen in de woestijn was nog nooit zo onrustig! Dit jaar ga ik maar eens kijken of het op de bergtoppen in Zwitserland was rustiger is. In september zijn we er weer. Ik wens iedereen mooie avonturen toe in deze vakantietijd. Thuis of op reis, in binnenof buitenland, maak er iets moois van!

Voorwoord van de uitgever De Nederlandse overheid voert een liberaal beleid t.a.v. cannabis. Het gebruik van cannabis wordt in de Nederlandse Opiumwet niet strafbaar gesteld. Vele gemeenten gedogen coffeeshops van waaruit hasj en wiet worden verhandeld. Met het gedogen van deze coffeeshops heeft de overheid een goede scheiding van de drugsmarkten weten te bereiken. Zo’n één miljoen blowers weten de weg naar de coffeeshop te vinden of voorzien d.m.v. kleinschalige hennepteelt in hun eigen gebruik. De cannabisconsument is de samenleving op geen enkele wijze tot last. Hij wordt in ons land dan ook terecht niet als een crimineel behandeld. Sommige politici en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur zijn groot voorstander van het legaliseren van cannabis. Aan legalisatie gaat gewoonlijk een lange periode van normalisatie vooraf. De uitgever hoopt middels het blad ‘Highlife’ het publiek te informeren en hiermee een positieve bijdrage te leveren aan de normalisatie van cannabis. In zijn blad geeft hij zowel voor- als tegenstanders van cannabis de ruimte hun mening te ventileren. Dit betekent niet dat de uitgever het met de inhoud van alle artikelen of advertenties eens is. De uitgever distantieert zich uitdrukkelijk van gepubliceerde uitlatingen of afbeeldingen die de indruk wekken dat er reclame wordt gemaakt voor het gebruik of productie van cannabis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever en de andere auteursrechthebbenden. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en/of de doelstelling van de advertenties. De redactie neemt geen enkele verantwoording voor ongevraagde inzendingen.

Rob Tuinstra

308 11

22

26

32

Woordkunstenaars worden ze genoemd, de

Geen festival of feest zonder Àyers. Het

Wiet is hot! In juni verschenen er drie rap-

mannen van De Jeugd Van Tegenwoordig.

vormgeversduo Out of Order heeft er al

porten over wietzaken. In Maastricht werd

En die woordkunst wordt eens even lekker

heel wat gemaakt. Ze hebben hun roots in

opnieuw advies uitgebracht over de aanpak

extra in het zonnetje gezet in het Hand-

de graf¿ti en maken opvallende publiciteit,

van het coffeeshoptoerisme. In Amsterdam

boek Der Jeugd. Een soort bijbel van het

van posters tot video’s en muurschilderin-

zijn Nederlandse blowers geïnterviewd over

nieuwe Nederlands op zakformaat, iets van

gen. Yves van Asten en David Louf zijn cre-

hun coffeeshopbezoek. En de commissie

het Rode Boekje met citaten van de keizers

atieve sfeermakers. “Ons vak is voor ons

Garretsen adviseerde om wiet met een THC-

van de hogere kul.

beiden eigenlijk ook onze grootste hobby.´

gehalte van meer dan 15% op de lijst van de

Keizers van de hogere kul

Out of Order

Wiet is hot

verboden middelen te plaatsen.

37

42

62

Tinariwen is een band van Toearegs bij wie

Volgens Wernard Bruining is Spanje met

’s Werelds kleinste soevereine staat ligt in de

de muziek nog knarst van het zand van

afstand

cannabisvriendelijke

Noordzee. Veel is het niet: een roestbak op

de Sahara woestijn, waaruit ze vandaan

land in Europa. Het heeft al jaren geleden

betonnen palen. In een vorig leven was het

komen. Vanaf 1979 speelden ze gitaar en

van Nederland de rol van cannabisgidsland

een luchtverdedigingfort tegen Duitse bom-

geweer, maar in 1991 ruilden ze het rebel-

overgenomen. Wat kunnen wij leren van

menwerpers, tot het in 1967 door avonturier

lenbestaan in voor dat van muzikant. High-

onze meest zuidelijke Europese buren? Tijd

en rebelse vrijheidstrijder Roy Bates uitge-

life sprak met bandleider Eyadou Ag Leche.

voor een diepgravend onderzoek, dus ging

roepen werd tot prinsdom Sealand. Highlife

´Roken is vrijheid. De muziek is gezongen

Wernard naar Spanje, waar hij onder an-

bemachtigde een visum en ging op audiëntie

vrijheid, daar gaat het over.´

dere een Cannabis Social Club bezocht.

bij de prinselijke familie.

Tinariwen

Features:

Cannabis Social Clubs

Keizers van de hogere kul

22

Out of Order

26

Wiet is hot

32

Tinariwen: Roken is vrijheid

37

Cannabis Social Clubs

42

Dr. Rat: een kort maar heftig leven

56

Mediwiet: Bert blijft knokken

58

Sealand: Staat in de Noordzee

62

Portret van een blower: Freek Polak

70

List & Bedrog

76

het

meest

Sealand

Kwekerij CSC Ganjazz

59

België

60

Jorge Cervantes

67

Thrillers

74

Ask Ed

83

De eerste keer

95

Wietfoto

90

Grabbelton

96

Rubrieken:

En verder:

Voorwoord

3

Textures naar VS

Inhoudsopgave

5

Zien wat je niet ziet…

20

Nicole Maalsté

6

Stelling: is sterke wiet harddrug?

21

Flash

7

Verwarring rond wietpas

31

C-Man

18

16

Power of the Poppy

72 73

Zolarsem over Pure Groene Dagga

80

High Weirdness

17

Lachen met serie Entourage

Zzzzzzzzzz: muggen!

88

Brievenrubriek

24

Vier ¿jne thrillers

74

Suicide Girls

40

Cult¿lmhelden: Brian the dog

92

Film: Smokescreen

47

Kwart heeft geblowd

93

50

Scarface op Blu-Ray

94

54

En nog veel meer...

Kweek:

Product Flash

11

Muziek terwijl u blowt

PC als kweekkast

48

High Gadgets

5


Column

Doorgefokte tomaten en macho wiet Laatst kreeg ik een mail van iemand die zichzelf introduceerde als een bezorgde vader uit Rotterdam. De man komt op voor de rechten van de plant. Hij heeft aan de wieg gestaan van het veredelen van de Sativa-plant. In zijn ogen is het THC-gehalte in de afgelopen jaren onaanvaardbaar hoog geworden: “Ik rook al jaren niet meer. Alleen in Zwitserland, als ik weet dat het oké is, wil ik nog wel eens een trekje nemen. Die wiet geeft nog een natural high zoals het hoort te zijn. De high van nederwiet is een mokerslag. Echt helemaal geen plezier aan te beleven.”

Euuhh, deze meneer schijnt niet helemaal te begrijpen dat we het hier over een illegale markt hebben. Dat betekent dat het onmogelijk is om een kwaliteitsnorm op te leggen. Maar goed, ik wil best een poging doen: Beste telers. Zouden jullie misschien wiet

De man schrijft dat hij in Rotterdamse cri-

verdwijnt, dan heb je straks hetzelfde als

willen telen die wat meer vrouwelijke kan-

siscentra tientallen jongens heeft gezien, die

met die tomaat. Dan ziet ie er alleen nog

ten heeft? Je weet wel, lekker sensueel.

totaal de weg kwijt waren door het roken

maar uít als een tomaat”, doceert hij. De

Zonder dat harde, macho-effect.

van ‘skunk’. Er heerst volgens hem een cul-

strekking is duidelijk, hoewel ik het niet

tuur waarbij het er om gaat ‘wie het meest

helemaal vat wat die verwijzing naar het

Zo, benieuwd of ze luisteren. Zal toch

kan hebben’. Wiettelers zouden daar op heb-

vrouwelijke er precies mee te maken heeft.

wel? Ik ben tenslotte een deskundige. En

ben ingespeeld door sterke wiet te kweken.

Ik bedoel, heeft nederwiet teveel manne-

een beetje teler laat zich graag door een

Daar moet iets aan worden gedaan.

lijke trekjes? En de huidige tomaat ook?

deskundige vertellen hoe de samenstel-

En zouden tomaten met meer vrouwelijke

ling en kwaliteit van zijn product eruit

trekjes beter smaken?

moet zien. Ja toch?

met een te hoog THC-gehalte verboden

Lekker sensueel

Verandering van beleid

wordt. Hij maakt een vergelijking met to-

Hij spreekt mij erop aan dat ik als des-

Sorry, even serieus. Verandering van het

maten. Die zouden gedegenereerd zijn

kundige de discussie over het te hoge

beleid is de enige manier is om controle

doordat Hollandse telers steeds grotere

THC-gehalte

te krijgen op de cannabismarkt en van

Doorfokken De Rotterdammer ziet het liefst dat wiet

aan

moet

zwengelen

in

“De naam Marie-Juana bestaat uit twee meisjesnamen die aan elkaar gekoppeld zijn. Daar gaat iets sensueels en natuurlijks van uit.”

die machowiet af te komen. En toeval of niet, maar net toen ik dit stukje schreef, adviseerde de commissie Garretsen de overheid om wiet met een THC-gehalte boven de 15% op de lijst van de hard drugs te plaatsen. Kenners weten dat

tomaten probeerden te kweken. Het THC-

plaats van me druk te maken over het

het effect niet alleen door THC wordt

gehalte in Nederwiet is door het verede-

beleid: “Waarom niet ruchtbaarheid ge-

bepaald, maar ook door allerlei andere

len relatief hoog in vergelijking met an-

ven aan het feit dat dat spul niet meer

werkzame bestanddelen. Bovendien kun

dere werkzame bestanddelen, zoals CBD.

om te roken is”, briest hij. Het is volgens

je dat effect beïnvloeden door gewoon

Hierdoor verliest de plant haar vrouwelijke

hem heel simpel op te lossen: “Waar het

meer of minder trekjes te nemen. Toch

kracht: “De naam Marie-Juana bestaat uit

om gaat is dat je opnieuw met ander

beschouw ik dit advies als een stap in de

twee meisjesnamen die aan elkaar gekop-

zaad moet beginnen en dat moet je dus

goede richting. Controle op de samen-

peld zijn. Daar gaat iets sensueels en na-

promoten bij de telers. Je kan die telers

stelling en kwaliteit van wiet is hard no-

tuurlijks van uit. Moederkoren. Vrouwelijk-

toch bereiken bij de achterdeur, dan kun

dig. En dat kan alleen maar wanneer ook

heid. Als dat aspect door het doorfokken

je ook een trend veroorzaken.”

de achterdeur geregeld wordt.

6


Oma’s konijnenwiet Een wakkere Duitse Polizeiverwaltungsbehörde in het Brandenburgse gehucht Golzow herkende op weg naar zijn werk enkele verdachte planten. Nadere inspectie leerde dat het om wietplanten ging. Die stonden in de tuin van een 84-jarige vrouw, die verklaarde dat ze het gewas gebruikte om haar konijnen te voeren. Enkele jaren geleden waren de planten spontaan verschenen, en sindsdien elk jaar teruggekeerd. Al snel ontdekte mevrouw dat haar konijnen dol waren op de malse blaadjes, en wat ze helemaal mooi vond, was dat de planten zo snel weer aangroeiden als ze er takken vanaf had ge-

Muggen laten blowers met rust

snoeid. Uiteindelijk kwamen de agenten tot de conclusie dat het verhaal van de hennepoma waarschijnlijk klopte.

We zijn gek op vreemde onderzoeken met leuke re-

Hoewel ze vermoedden dat het om een ‘ontsnapte’ ve-

sultaten, en we hebben er weer eentje gevonden. In

zelvariëteit ging, zagen de dienders zich toch verplicht

Italië werd bekeken waarom een mug een bepaald per-

de struiken te rooien en af te voeren voor analyse. Wee

soon prikt. Immers, waarom word jij wel geprikt, en je

de 84-jarige verdachte als er toch hoge gehaltes aan

vriend of vriendin naast je in de slaapkamer niet. Maar

psycho-actieve stoffen in worden aangetroffen!

liefst 20.000 Italianen deden mee aan het onderzoek. Die immense massa werd onderverdeeld in verschillende groepen: (alcohol-)drinkers, rokers, niet-rokers, blowers, knoÀooketers, etcetera. En wat denk je? Van alle groepen werden de blowers het minste gestoken. Dat gold voor zowel de mannen als de vrouwen. Zou het een soort zusterlijk instinct zijn tussen de stekende vrouwtjesmug en de welriekende vrouwelijke wietplant? Meer over de mug op pagina 88.

Blowhelm Bigger, better, stronger. Amerikaanse potheads gaan altijd net een stapje verder dan hun Euro-

Dr. Rat

pese broeders. Onder blowende Amerikaanse col-

Eind juni presenteerde Soft

lege kids lijkt het volblazen van een motorhelm met

Secrets medewerker Martijn

wietrook de rage van het moment. Weer eens wat

Haas zijn boek Dr. Rat – God-

anders dan een blauwhelm.

father van de Nederlandse Graf¿ti. Dr. Rat (echte naam Ivar Vics) stierf in 1981 op 21-jarige (!) leeftijd in Amsterdam. In 240 bladzijden (met veel foto’s en graf¿tiwerk) komt het korte, doch heftige leven van Dr. Rat uitgebreid aan bod. Meer hierover vanaf pagina 56.

7


Uitvinder synthi-wiet zegt: No! Al

is

hij

tegen-

woordig professor buiten

dienst,

John de

Huffman, Amerikaanse

uitvinder van de synthetische cannabinoïde

Spaced-Out Sonny Bono

JWH

018, wil de jeugd

De onlangs uit een archief opgedoken voorlichtings¿lm

graag

uitleggen

Marijuana uit 1968 blijkt opvallend evenwichtig, verge-

waarom die zich

leken met andere propaganda¿lms uit de oude doos. De

beter ver kan houden van zijn laboratoriumbaby. De prof

makers maakten niet de fout een stramme conservatieve

waarschuwt dat het middel ernstige psychische problemen

dokter hel en verdoemenis te laten preken, maar namen

kan veroorzaken, waarvan niet bekend is of die omkeer-

de toendertijd hippe Sonny Bono (ooit samen met Cher

baar zijn. JWH 018 imiteert de effecten van THC en was

het zangduo Sonny & Cher) in de arm als anchorman.

oorspronkelijk bedoeld als eetlustopwekker. In veel landen

Het is een hilarische trip terug in de tijd, waarin Bono in

is het middel nog steeds te koop onder fantasienamen als

een ridicule metallic jumpsuit apestoned zit te ¿losoferen

Spice, K2 of Kronik. Pikant detail: bijna al die producten

over de consequenties van cannabisgebruik voor tieners.

worden in China gefabriceerd, en dat werkt bevreemding,

Te vinden op YouTube onder de titel: Marijuana: A 1968

gezien China’s hardvochtige standpunt tegenover drugs. Is

Government Film Starring a Spaced-Out Sonny Bono.

dit een Confuciaanse wraakoefening voor de opiumellende die westerse landen in de 19e eeuw in China veroorzaakten?

Drugs? Doodstraf! Two strikes, you’re dead. Dat is kort gezegd de strekking van Sectie 31A van de Indiase drugswet. Wie in het land voor de tweede maal wegens drugssmokkel of het bezit van een bepaalde hoeveelheid drugs wordt gearresteerd, krijgt een verplichte minimumstraf: de doodstraf. Begin juni is deze wrede bepaling door het hooggerechtshof in Mumbai ongrondwettelijk verklaard. Dat is te danken aan een petitie van het Indian Harm Reduction Network, een organisatie die pleit voor het

Heeft u terug van een miljoen?

behandelen van drugs als een gezondheids-issue in plaats van

Toen de 23-jarige Amerikaan Joseph Lombardi in een

een strafrechtelijk. Directe aanleiding was de terdoodveroorde-

supermarkt in het stadje Sharpsville een pakje Space

ling van Ghulam Mohammed Malik, een Kashmiri die voor de

Cadet Flight Risk aanschafte, bevond hij zich nog

tweede keer was opgepakt voor het smokkelen van charras,

net aan de goede kant van de wet. De zogenaamde

ook in onze coffeeshops een gezochte lekkernij.

‘kruiden potpourri’ die als wierook wordt verkocht, maar in werkelijkheid synthetische marihuana is, zal

al in augustus verboden zijn in de VS. Het ging mis toen Lombardi een briefje van een miljoen dollar op de toonbank legde. Hoewel met fakegeld betalen voor een fakeproduct een mooi consumentenstatement is, leverde de grap Lombardi twee aanklachten op: één voor bedrog en één voor diefstal.

8Hasjboeren schieten met scherp Eind juni trekken ieder jaar zwaar bewapende legereenheden de Libanese Bekaa vallei in. Het doel van de missie: de rijke wietgronden van de vruchtbare vallei. De methode: de taktiek van de verschroeide aarde. Ondanks deze jaarlijks terugkerende campagne staat Libanon volgens het VN drugslanden, na Marokko en Afghanistan. Dit jaar bleven de boeren

To blow or not to blow

niet gelaten toekijken hoe hun inkomsten in rook opgingen.

‘s Werelds beroemdste dode toneelschrijver William

Het militaire konvooi werd verschillende malen onder vuur

Shakespeare gebruikte net als enkele van zijn beroemde

genomen, met onder andere

tijdgenoten waarschijnlijk geestverruimende middelen.

raketwerpers.

Rond het huis waar hij ooit woonde waren al eens pijpen

bureau nog steeds op de derde plaats van hasjproducerende

een

wagen

Behalve van

een

gevonden met daarin sporen van cocaïne en mogelijk

de

ook cannabis. Nu heeft de Zuid-Afrikaanse paleontoloog

bolide van kolonel Adel

Francis Thackeray toestemming gevraagd om met de

Mashmoushi, het hoofd

modernste forensische technieken het gebeente van

van de Libanese anti-

de Engelse bard te mogen scannen op restanten van

drugseenheid, vielen er

cannabis. Voor het onderzoek hoeven de botten niet

geen slachtoffers.

verplaatst te worden, verzekert Thackeray.

televisiestation

en

Cannabinoïden doden superbacteriën Twee onderzoekers, de Italiaan Giovanni Appendino en de Brit Simon Gibbons, hebben een nieuwe toepassing gevonden voor de werkzame stoffen in de cannabisplant waarmee mogelijk vele mensenlevens gered kunnen worden. Uit hun onderzoek bleek dat cannabinoïden korte metten maken met gemuteerde stammen van de Staphylococcus aureus bacterie, die resistent zijn voor zelfs de krachtigste antibiotica. Ook de beruchte EHEC-bacterie die in Duitsland slachtoffers maakte, behoort tot deze groep ‘superbacteriën’. Toen de onderzoekers zes verschillende stammen van de dodelijke bacterie met de extracten van vijf cannabinoïden te lijf gingen, bleken de cannabinoïden minstens zo effectief te werken als antibiotica, en waren zelfs in staat korte metten te maken met de meest resistente bacteriestammen.

Footballspeler de sigaar American footballclub the Florida Gators is hard op weg kampioen in z’n klasse te worden, maar cornerback Janoris Jenkins zal het feest niet meer meemaken. Alles zou anders zijn gelopen als de sportman niet in een geparkeerde auto was betrapt met een walmende ‘marihuanasigaar’, zoals de dienstdoende agent het rokertje in zijn proces-verbaal omschreef; ongetwijfeld politietaal voor een ¿jne blunt. Kwam de speler er bij zijn eerste

wietovertreding

dit

jaar nog vanaf met een boete van ruim 300 dollar en een waarschuwing van de club, nu acht de clubleiding het beter

10

als de 22-jarige atleet zijn carrière elders gaat vervolgen.


Roots the new generation biostimulator Uit een groot aantal onderzoeken gedurende vele jaren op het gebied van wortelversterking en -ontwikkeling door Amerikaanse universiteiten, is gebleken dat het gebruik van het product ROOTS in alle gevallen leidde tot een grotere wortelactiviteit en daaraan gekoppeld een grotere opbrengst van alle hiermee behandelde gewassen. Deze stimulator wordt nu al vele jaren in de Europese tuinbouw en de groeiwereld met succes toegepast. ROOTS kan zowel op het blad als in het groeimedium gebruikt worden. ROOTS bestaat o.a. uit: 7 % Humuszuren (verbeterde zuurstofopname, versnelde wortelcelvorming, versneld ionentransport) 3 % Kelp (wondheling, genezing van chlorose, verhoogde chlorofyl ontwikkeling, meer haarwortelontwikkeling) 3 % Ascorbine-zuur (Vit. C) 0,3 % Thiamine (Vit. B1) 0,5 % Myo-Inositol (planteigen stof, voor celwand vorming) 1 % L-Glycine (aminozuur, voor meer weerstand en groei) ROOTS draagt zorg voor een betere en snellere wortelontwikkeling, een betere voedselopname, een hogere stressbestendigheid tegen alle invloeden, een effectiever gebruik van aanwezige meststoffen, een grotere opbrengst bij alle geteste gewassen. Kortom: EEN HOGERE RENTABILITEIT ROOTS kan worden gemengd met alle meststoffen en verzorgingsmiddelen. DOSERING: 100 ml. op 10 liter water is voldoende voor 70 planten. Dit product hoeft slechts éénmaal toegepast te worden, zo mogelijk bij de aanplant. Organische producten zoals Roots niet toedienen met een druppelsysteem. Roots heeft een werkingsduur van 30 dagen in welke periode de meeste wortels wel gevormd zijn. Bij acute problemen of schade door wortelvretende insecten kan een extra dosering Roots positief werken. (bij ongedierte deze ook bestrijden, Roots is geen bestrijdingsmiddel). www.bionova.nl

Steeds meer mediwiet in USA Hoewel politici in sommige Amerikaanse steden zich zorgen beginnen te maken over het grote aantal mediwietcentra, blijft de groei aanhouden. Zo werd onlangs becijferd dat er in Denver (Colorado) op dit moment meer medical marijuana dispensaries zijn dan vestigingen van Starbuck. De beroemde $PHULNDDQVH NRI¿HNHWHQ NRPW WRW ]DNHQ LQ 'HQYHU WHUZLMO er bijna 300 mediwietcentra in de stad zijn te vinden. Rond de PHQVHQ LQ &RORUDGR KHEEHQ HHQ PHGLZLHWSDV Ondertussen is eind juli een campagne ge-

Nog opzienbarender is een wetsvoorstel

start om wiet helemaal legaal in Colorado

dat in Washington door enige politici is in-

te maken, dus ook voor recreationeel ge-

gediend. Zij stellen voor om het federale

bruik. Voorstanders van dit initiatief moe-

verbod op marihuana te beëindigen. De

ten eerst 86.000 handtekeningen halen. In

verschillende Amerikaanse staten mogen

2006 werd al eerder over een algehele le-

dan zelf bepalen of ze wiet legaliseren of

galisering gestemd. Toen haalde dat voor-

verbieden. Ze kunnen dan ook eventueel

stel het niet, maar de voorstanders menen

belasting heffen op de drugs, net zoals op

dat ze nu meer kans maken.

alcohol. Het wetsvoorstel is ingediend door

Democraten, maar ook door de Republikein Ron Paul (75) die wil meedingen naar het presidentschap in 2012.

11


Nice, Spice In

Europa

neemt

de

bij

de

bezorgdheid

politie over de nieuwe generatie

synthetische

drugs toe, al lijkt GHB vooralsnog het grootste zorgenkind.

Europol

meldde dat in 2008 op de

Europese

drugs-

Zwitsers ‘boetemodel’

markt 13 nieuwe drugs

Bijna één op de vijf inwoners van Zwitserland blowt. Dat

werden ontdekt, in 2009 waren het er 24 en in 2010 maar

betekent dat zo’n anderhalf miljoen mensen gecrimina-

liefst 41. Het ging bijna steeds om synthetische cannabi-

liseerd worden, en dat gaat zelfs de deugdzame Zwit-

noïden of cathinones, die als ‘research chemicals’ in China

sers te ver. Daarom is in het kanton Sankt Gallen het

kunnen worden besteld. In België wordt al hard gewerkt

zogenaamde ‘boetemodel’ ingevoerd. Wie wordt betrapt

aan een wet die dergelijke producten (zoals Spice) ver-

met een kleine (gebruikershoeveelheid) wiet, krijgt een

biedt, maar omdat elke stof afzonderlijk op de lijst van

bekeuring die ter plekke moet worden voldaan, zon-

verboden middelen moet worden opgenomen, gaat het

der verdere registratie. Basel en Zürich overwegen nu

langer duren dan was aangekondigd. Complicatie is dat

nog verder te gaan. Een voorstel voor een proef met

producenten op een verbod reageren met kleine aanpas-

de gecontroleerde verkoop

singen aan de molecuulstructuur, waarna het spel weer van

van cannabis wordt op dit

voren af aan kan beginnen.

moment in beide steden besproken. Dat zou niet alleen een eind aan de criminalisering maken, maar

Canada legt medikweek aan banden

ook de zwarte handel de wind uit de zeilen nemen.

De Canadese regering overweegt nieuwe regels voor het kweken van medische marihuana. Kern van de wijzigingen is de reductie van het aantal vergunningen voor medikwekers. Door

Kweken in je PC

de maatregel zullen vele individuele en particuliere kwekers hun vergunning kwijtraken, en dat is volgens de Canadian

In mei schreef onze kweekmedewerker Piet Groen

Association of Medical Cannabis Dispensaries geen goede

over een heel apart kweekexperiment. Hij wilde

ontwikkeling. “Het zou een ramp zijn voor patiënten die jaren

in een computerkast een aantal autÀowerplanten

bezig zijn geweest om de soort te vinden die bij hun ziekte

opkweken. Zijn doel was om minimaal 25 gram te

helpt, en heel oneerlijk tegenover mensen die Àink hebben

halen. Of dat gelukt is lezen jullie vanaf pagina 48.

geïnvesteerd in kweekmaterialen”, verklaarde de CAMCDwoordvoerder, die luistert naar de toepasselijke achternaam Greenblatt. De maatregel lijkt vooral een tegemoetkoming aan geklaag van lokale overheden over de brandgevaren van ondeskundig ingerichte thuiskwekerijtjes.

12
shopreview

Coffeeshop Rokade, Hengelo Rokade is vanaf day one al ruim 20 jaar een begrip in Hengelo en de wijde omtrek. Op 85 m2 vind je een constante kwaliteit, vriendelijke, snelle bediening, goede muziek, gratis wifi, goede ecologische koffie, vers afgewogen producten, airconditioning, pinnen, een leestafel met alle kranten, goede sfeer, allemaal zaken die bij een professionele coffeeshop anno 2011 horen. Rokade, is een licht en kleurig ingerichte zaak met aandacht voor de klant, aandacht voor kunst, hartje centrum gelegen en weet al jaren een gemêleerd publiek te trekken. Kijk op de website voor parkeermogelijkheden! Coffeeshop Rokade Deldenerstraat 14, 7551AE, Hengelo Tel.: 074-2502377 Dagelijks geopend van 12:00 tot 0:00 www.coffeeshoprokade.nl

Pascha, Veenendaal

Office Green, Veenendaal

Sinds 1 juni is Pascha in Dordrecht gevestigd en na een half jaar gaat het tweede filiaal in Veenendaal open. Het voormalige Growland uit Veenendaal, dat al 15 jaar een begrip is, werd overgenomen en volledig verbouwd. Met een totaal nieuw fris imago en beleid is de vernieuwde winkel erg ruim en overzichtelijk opgezet. Binnen 2 minuten sta je vanaf de snelweg A12 bij de winkel met voldoende parkeergelegenheid waar je discreet kunt laden en lossen. Als “eyecatcher” staat binnen een kolossale barokke lantaarn, het handelsmerk van Pascha. Ben je op zoek naar een adres waar ze net iets meer voor je doen en waar je geholpen wordt door deskundig en zeer gemotiveerd personeel kom dan eens langs bij Pascha. Voor goede service en lekkere koffie kom naar:

Sinds December is de growshop aan de Koningsschot veranderd van eigenaar. Dick zwaait vanaf nu de scepter @ Office Green. De grote ruimte met een oppervlakte van 122m2 is helemaal opnieuw ingedeeld en voorzien van een nieuwe grotere voorraad. Zo heeft Dick het winkelgedeelte helemaal vernieuwd, er is een balie ingemaakt waaraan de klanten een lekker bakje koffie kunnen drinken. Alle produkten zijn keurig in de showroom geëtaleerd. Verder kunt u vanaf nu kennis maken met een complete nieuwe voedingslijn, die ten opzichte van de bestaande merken zeker 30% goedkoper is! Dit is het resultaat van ruim 20 jaar ervaring in de tuinbranche waarin Dick actief was. Kom snel zelf een kijkje nemen.

Pascha Veenendaal Storkstraat 1b, 3905 kx Veenendaal, Tel.: 06-31231388 Open: Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

Office Green, Koningsschot 18, 3905 PS Veenendaal. Tel.: 0031-(0)-644468163 Ma. gesloten, Di. t/m Vrij. 11.00 - 18.00, Za. 11.00 - 15.00. www.officegreenveenendaal.nl


Column

Leugens over THC-percentages In 2006 vond de toenmalige minister Hoogervorst van VWS dat de effecten van sterke wiet niet ernstig genoeg waren om daarvoor speciale maatregelen te nemen. Vijf jaar later adviseert de commissie Garretsen de regering in het rapport ‘Drugs in lijsten’ wiet met meer dan 15% THC op de harddrugslijst te plaatsen. Voor die radicale omslag waren geen doden of op z’n minst wereldschokkende nieuwe inzichten nodig, want die waren er gewoon niet. Maar wat dan wel?

graaf was aangeschaft, een apparaat waarmee de hoeveelheden werkzame stoffen in cannabis worden gemeten. Volgens de laborant kon je de ene THC-meting niet met de andere vergelijken omdat er geen algemeen geaccepteerde norm voor de

Waarom verandert Nederwiet precies bij

vaststellen dat die percentages gewoon niet

meetmethode bestaat. Ik vraag me af hoe

de grens van 15% van een softdrug in een

kunnen kloppen. Als je de hars uit een wiet-

groot de verschillen tussen die meetme-

harddrug? Ik ben het rapport van Garretsen

top zeeft, weegt dat nooit zo’n 12 tot 20%

thodes eigenlijk zijn. De THC-percentages

eens gaan doorspitten. In de woorden van de

van het totale gewicht van de top voor het

die telkens worden genoemd, liggen altijd

commissie zit het zo: ‘Nagenoeg alle mon-

zeven. En dan bestaat nog niet eens alles

in dezelfde range van grofweg 12 tot 20%.

sters bevatten in 2001 15% thc of minder.

wat je uitzeeft uit THC. We zijn er aan ge-

De cijfers van het Trimbos verschillen nau-

Dit kwam neer op een gemiddeld gehalte aan

wend een percentage te relateren aan het

welijks van de percentages die zaadprodu-

thc van 11,3%. De commissie stelt voor om

totale volume of gewicht van een product;

centen bij hun strains geven. Ook de opga-

die situatie als uitgangspunt te hanteren en

een literÀes wijn met een alcoholpercentage

ven van Amerikaanse medische marihuana

adviseert derhalve als grens voor het te ma-

van 13% bevat bijvoorbeeld 130 ml zui-

dispensaries vallen binnen dat bereik.

ken onderscheid een thc-gehalte van 15% te

vere alcohol. Dat is helder. Maar voor het

hanteren’. Het is bijna beschamend, maar dit

THC-gehalte klopt dat dus niet, en het mag

is de reden waarom drie Professoren, twee

gerust misleidend worden genoemd dat dit

Buitenlandse hasj

Doctoren (waarvan een van het Trimbos),

‘detail’ altijd wordt verzwegen.

Ik wil best aannemen dat al die meetresul-

drie Meesters, 1 Doctorandus en een ac-

taten met verschillende testmethodes tot

countmanager de grens waarop cannabis net

Maar zelfs die misleiding wil nog niet zeg-

stand zijn gekomen, maar groot kunnen

zo gevaarlijk wordt als heroïne en cocaïne

gen dat de opgegeven percentages geen

de afwijkingen nooit zijn; wie de percen-

bij 15% THC leggen. Wat zij vinden van de

waarde hebben. Ze zeggen wel degelijk

tages van vriend en vijand vergelijkt, ziet

gevaren van deze sterke wiet? Alweer in de

iets over de sterkte van de ene wiet ten

geen verschillen zoals tussen pakweg pils

woorden van de commissie: ‘Cannabis met

opzichte van de andere. Het gaat dus om

en wodka. Dat pilsje en die borrel veroor-

een hoog thc-gehalte lijkt daarbij een hoger

een relatieve sterkte, en dat komt omdat

zaken vervolgens overigens zoveel schade

risico te vormen dan cannabis met een laag

de THC-percentages van de laboratoria niet

dat ze (alweer volgens de commissie) op

gehalte aan thc’. Let vooral op het woordje

zijn gerelateerd aan het totaalgewicht van

de harddrugslijst thuishoren.

‘lijkt’. Ik laat de conclusie over aan de lezer.

een top, maar aan het totaal aan werkzame

Pure kletskoek En hoe zit het eigenlijk met die THC-per-

stoffen dat uit die top – en alleen die top –

Dat er wel degelijk forse verschillen be-

werd geëxtraheerd.

staan tussen de meetmethodes uit de jaren 70 en 80 en die van nu lijkt onbedoeld te worden bevestigd door het adviesrap-

centages zelf? Cijfers zijn hard, en meten is

Verschillen in meetmethodes

weten. Toch? Nee dus. Een lezer stelt in een

Verder stelt onze gewaardeerde lezer dat

landse hasj in die jaren ‘een thc-gehalte

verhelderend mailtje aan onze hoofdredac-

er geen genormaliseerde methode bestaat

van 5% tot 7% had’. Volgens de commis-

teur dat de THC-percentages die je steeds

voor THC-metingen. Dat kan ik bevestigen.

sie is ‘het thc-gehalte van buitenlandse

hoort pure kletskoek zijn. Hij beschrijft een

Jaren geleden was ik bij een voedingspro-

hasjiesj gestegen en bedraagt dat tegen-

simpele proef waarmee iedereen zelf kan

ducent, waar toen net een gaschromato-

woordig gemiddeld 19%’.

16

port, waarin wordt beweerd dat de buiten-


Bad Barbie Niets is meer heilig. Zelfs Barbie, generaties lang hét schoonheidsideaal van de Amerikaanse vrouw – pronte boezem, geen genitaliën – is van haar voetstuk geschopt. Fotografe Mariel Clayton bracht het symbool van plastic perfectie on-

Twittertongen met Lady Gaga?

herstelbare schade toe met een gruwelijke fotoserie, waarin Barbie hysterisch stralend als altijd poseert tussen de bloedige resten van haar eeuwige verloofde Ken en andere familieleden. Alweer een tijdperk teneinde.

Virtuele seks is weer een stapje dichterbij met een interface waarmee je op afstand kunt tongzoenen. Voorwaarde is wel dat degene met wie je wilt tongen ook over zo’n apparaat beschikt. De module is uitgerust met sensoren die tongbewegingen digitaliseren en versturen – technisch niet veel ingewikkelder dan een muis. Aan de ander kant van de lijn worden de tongbewegingen in de mond van de ontvanger gereproduceerd. Het prototype van de zoenzender ziet er met z’n wattenstaafje als tong niet bijster geil uit, maar daar weet de seksindustrie vast wel een sappige mouw aan te passen. De Japanse uitvinder voorziet een grote toekomst voor de zoenzender. Zo stelt hij zich voor dat popsterren deze techniek kunnen gebruiken om dichter bij hun fans te komen. Lady Gaga!?

Hondse mode Tot voor kort stonden ze overal in China nog op het menu, tegenwoordig zijn honden voor steeds meer welgestelde Chinezen een statussymbool. Misschien omdat een gewone hond Chinezen teveel aan eten doet denken, haalt men alles uit de kast om de viervoeter op alles behalve een hond te laten lijken. De hondenkapsalons van Benjing weten wel raad met die vraag, en bieden een uitgebreid programma hondse kleurspoelingen aan. Vooral dieren uit de Chinese astrologie zijn populair, omdat een als draak, aap of tijger vermomde hond als geluksmagneet wordt beschouwd. In 2010, het Jaar van de Tijger, was de tijgerspoeling de grote hit. De volgende stap is het hondse blaffen vervangen door meer bijpassende dierengeluiden. Naar verwachting zijn chirurgen binnen enkele jaren in staat een labrador te laten brullen als een tijger. Zo zie je maar weer, economische groei lost alle problemen op.

Überfatje Al die voorspellingen dat het einde van de wereld nabij is, zijn voornamelijk lachwekkend, vooral op

de

morning

after.

Maar soms verschijnen er voortekenen die zelfs de grootste doem-scepticus niet kan negeren. Als dit het modebeeld is voor de nabije

toekomst,

zoals

trendwatchers stellig geloven, gaat zelfs de nuchterste optimist verlangen naar het einde.

17


Textures

Brabantse rockers naar de VS Door: Arjan van Sorge

Je komt ze niet zo vaak tegen, Nederlandse bands die zo’n dertig shows in vijf weken tijd in de Verenigde Staten geven. Huh, heb je iets gemist dan? Twee leden van Textures praten je bij. Het Brabantse zeskoppige gezelschap Tex-

Luxe

groot deel van de nummers al klaar was toen we de studio ingingen.”

tures maakt technische, progressieve me-

De studio van andere gitarist Jochem Ja-

Puzzel

tal waar je ook nog eens bij weg kunt dro-

cobs in Amsterdam is zes maanden lang

Bij Textures draagt iedereen stukken aan.

men. De mannen zijn dol op ingewikkelde

leeg gehouden, en alleen bezet geweest

Of een melodie of een rif. Bart: “Iedereen

en ritmisch zeer gevarieerde stukken die ze

voor Textures. “Echt luxe,” zegt Bart, “en

schrijft stukjes thuis en die proberen we

nauwgezet aan elkaar lassen, maar gaan

we hebben dan ook goed kunnen uitpak-

bij elkaar te brengen in de oefenruimte.

sfeervolle en gedragen passages zeker niet

ken. Alles wat we maar wilden - gitaren,

Daar zetten we alles in elkaar, we spelen

uit de weg. Oorspronkelijk (1999) komt de

versterkers, pedalen, effecten - konden

samen en breiden uit, nemen het vervol-

band uit Etten-Leur, maar inmiddels zijn

we allemaal uitproberen tijdens het op-

gens mee naar huis en werken het daar in

de leden uitgezwermd naar Breda, Tilburg,

nemen. Constant experimenteren, er nog

de computer uit. En zo gaat het tussen de

Leiden, Oegstgeest en Amsterdam. Highlife

wat dingen bijschrijven, extra zanglijnen

computer en de oefenruimte heen en weer

sprak aan de vooravond van het uitkomen

toevoegen, synthdingetjes die er nog

totdat het echt nummers worden.” Daniel:

van hun vierde album Dualism met gitarist

extra bijkomen; dat is allemaal nog in

“Het is een grote puzzel.” Bart: “Soms is

Bart Hennephof en zanger Daniel de Jongh.

de studio gebeurd, terwijl eigenlijk een

een stuk in een heel andere tijd geschreven, en dat hoor je dan ook. Maar het is juist ook leuk om verschillende stukken te pakken en die muzikaal naar elkaar toe te trekken. Dat er een rode draad komt. Dat werkt heel gaaf en verfrissend.”

Drukte “Vanaf september wordt het lekker druk,” vertelt Daniel. “We vertrekken richting Amerika en doen daar rond de dertig shows in vijf weken tijd, en dan zijn er nog twee data in Canada met drie andere bands. Het is een gigantische tour. Als we terug komen hebben we twee weken vrij en dan gaan we naar Duitsland voor de releaseparty van het nieuwe album, en de dag erna staan we in Breda, daar is dan onze of¿ciële Nederlandse cd-presentatie. Vanaf november gaan we weer de boer op, naar Engeland, Frankrijk en België, en uiteraard spelen we in Nederland. Er gaan trouwens wel Nederlandse bands naar Amerika, maar in de metal... Ik denk dat het maar een paar bands zijn, en dan vooral de bekendere, zoals Epica, Within Temptation, After Forever, Pestilence en Severe Torture. En nu wij! Ontzettend gaaf natuurlijk.”

www.texturesband.com

18Zien, wat er niet is… Door: Rob Tuinstra

Amsterdam heeft er een heel aardige nieuwe attractie bij. In het voormalige postkantoor op de Singel, amper 200 meter achter de Dam, zit sinds kort het Op-Art Museum, dat gewijd is aan een het curieuze fenomeen van het optische bedrog. Immers, wat we denken te zien is niet altijd wat het werkelijk is. Ons bewustzijn en ons denken houden ons gevangen in wat we kennen en ervaren. En soms zien we iets, dat er niet is. Verschillende kunstenaars hebben met dit idee gespeeld, en veel ervan zijn in dit nieuwe museum te zien. De meest bekende is M.C. Escher, die trouwens al een heus eigen museum in Den Haag heeft (www. escherinhetpaleis.nl), maar ook minder bekende namen als de Zweed Oscar Reutersvård en de Hongaar István Orosz zijn te bewonderen. Net als Escher zijn het meesters van de manipulatie. Het museum is een initiatief buiten de overheid om. Dat zal de huidige regering

M.C. Escher

goed doen, die toch al zo onder vuur ligt vanwege de vele bezuinigingen op cultuur.

kunst van dat optische bedrog, is ook ge-

De initiatiefnemers, afkomstig uit het be-

woon mooi om te bekijken. Mooie posters,

drijfsleven, hebben er zonder subsidie

voor aan de muur. Of via een ansichtkaart

toch een spannend geheel van gemaakt.

naar een vriend of vriendin. Ouderwets

Natuurlijk is er naast de expositie een uit-

met een postzegel dus.

gebreide museumshop, maar dat zie je ook in wel gesubsidieerde musea. En, die

www.op-artmuseum.com

Oscar Reutersvärd

M.C. Escher

20

István Orosz


Is sterke wiet een harddrug? +DVM HQ ZLHW PHW HHQ KRRJ JHKDOWH 7+& QX QRJ RI¿FLHHO softdrugs) moeten volgens een advies aan de regering op lijst 1 van de Opiumwet worden geplaatst. Die lijst is bedoeld YRRU URHVPLGGHOHQ PHW HHQ µRQDDQYDDUGEDDU ULVLFR YRRU GH YRONVJH]RQGKHLG¶ 'UXJV DOV KHURwQH FRFDwQH DPIHWDPLQH (speed) en lsd staan erop. Een commissie onder leiding van profes-

zich laten informeren over het THC-ge-

sor Henk Garretsen van de Universiteit

halte voor aankoop. Uiteraard zouden zo-

van Tilburg heeft het advies opgesteld op

als bij ieder ander product de gevolgen

verzoek van de vorige regering. Nu het

van verkeerd gebruik voor rekening van

THC-gehalte van Nederwiet schommelt

de consument komen.

tussen de 15 en 18% worden de risico’s op verslaving en psychotische stoornissen te hoog, volgens de commissie. De bedoeling is dat het gehalte weer teruggaat naar 11 à 12%. Als het kabinet het advies overneemt, zou ongeveer de helft van alle softdrugs niet meer verkocht mogen worden. In een eerste reactie heeft minister Schippers (Volksgezondheid) laten weten dat zij zich “al jaren” zorgen maakt over

Peter Lunk (www.MrLunk.tk): Gaat de minister er dan voor zorgen dat coffeeshopeigenaren een betrouwbare methode krijgen om hun wiet te contoleren op de sterkte alvorens zij die aankopen ? Zo ja, dan werkt ze mee aan de handel in verboden middelen, en dit mag de overheid niet van de wet volgens mij. Als ze niet kan voorzien in een dergelijke

%UXQR SUREOHHPOR]H FRQVXPHQW Net als Edith Schippers maak ik mij oprecht ‘al jaren zorgen’, maar dan over het gevaarlijk hoge vetgehalte van onze Minister van Justitie. Boven een gemiddeld percentage geeft dat zeker gezondheidsproblemen. Beetje dom, en in mijn ogen niet normaal, om zoveel risico te nemen. Toch gun ik hem alle genot die hij uit eten haalt, in dit land hebben we tenslotte zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam! $QWRLQHWWH YDQ 6WLSGRQN GLUHFWLHVHFUHWDUHVVH Er is nog nooit iemand doodgegaan van wiet, echt nog nooit. En toch wil men nu wiet als harddrugs kwali¿ceren. Ik snap daar helemaal niks van, wat heeft dat voor zin? Ga iets nuttigs onderzoeken, stop met mijn belastinggeld te verkwisten, please!

zeer sterke soorten hasj en wiet. Tijd voor de stelling:

Wiet en hasj met meer dan 15% THC moeten op de lijst voor verboden harddrugs.

Wiet en hasj met meer dan 15% THC moeten op de lijst voor verboden harddrugs.

betrouwbare methode kan ze ook onmogelijk controles uitvoeren en straffen opleggen, lijkt mij. De coffeeshopeigenaren

Gust de Wit, verslavingstherapeut (www.verslaafd.nl): De scheiding tussen soft- en harddrugs is discutabel maar begrijpelijk. Zeker als men streeft naar regulering en legalisering. Het is vergelijkbaar met kof¿ehuizen waar alleen zwakalcoholische drank te koop is. Als het eindresultaat van dit plan is dat de verkoop van de lichtere wiet gelegaliseerd wordt, dan is het een goed idee, temeer omdat bepaalde Nederwiet ook veel te sterk is bij normaal gebruik. Echter: het lijkt er op dat deze regering er alles aan doet om (soft)drugs verder te criminaliseren om uiteindelijk alles te verbieden. 0LUD GH 9ULHV DFWLYLVWH Wanneer cannabis een normaal, vrij verhandeld product was, kon de consument

hebben immers met geen mogelijkheid kunnen controleren om te voldoen aan de gestelde eisen.

:HUQDUG %UXLQLQJ FRIIHHVKRSSLRQLHU Als een staat die een onterechte oorlog is begonnen op het punt staat die te verliezen, worden de meest groteske maatregelen bedacht om alsnog het tij te keren. Wat zou verlagen van het THC-gehalte nu uitmaken? Dan kruimel je toch gewoon wat meer ‘slappe wiet’ in je jointje of steek je er nog een extra op? En zouden ‘kwetsbare jongeren’, dan ineens dood neervallen of in een acute psychose geraken? Wat een onzin! Als een staat burgers tegen haar wil en met grote dwang gaat ‘beschermen’ tegen vermeende gevaren die ze zelf heeft veroorzaakt, dan spreken we van een dictatuur!

Peter Cohen, orakel: Als sterkere soorten wiet al riskanter zijn dan minder sterke geldt dat toch alleen voor sommige beginners. Die weten nog niet precies waar hun tax ligt. Net als bij alcohol. Puberdrinkpatronen, zoals het comadrinken, hangen niet af van de sterkte van het bier, maar van de cultuur waarin zulke patronen van applaus worden voorzien. Dus, minder alcohol in bier kan het comadrinken niet voorkomen. Voorlopig lijkt het voorschrift tot minder THC op een ‘oplossing’ die zijn probleem nog niet heeft gevonden. Geef de coffeeshops wel de gelegenheid de THC, CBD (en eventueel andere alkaloïden van de plant) op de verpakking te vermelden! Op de etiketten staat dan: Jonge Bols 30% alcohol, Leffe Blond 6,6% alcohol; Purple Haze 18% THC, etc. Weet je precies wat je drinkt, weet je ongeveer wat je rookt.

21


22


Woordkunstenaars spelen en stoeien met woorden

Keizers van de hogere kul Tekst: Arjan van Sorge // foto: Marte

Woordkunstenaars worden ze genoemd, de mannen van De Jeugd Van Tegenwoordig. En die woordkunst wordt eens even lekker extra in het zonnetje gezet in het Handboek Der Jeugd. Want zeg nou zelf: de woorden van DJVT ken

voor verandering, voor lekker spelen en

je vast wel van de verschillende media, maar

stoeien met woorden in plaats van de vaak

heb je ze al eens vastgehouden en gelezen?

loodzware en belerende teksten die toen

Bekeken als letters? Misschien in het tekst-

schering en inslag waren – en dat voor een

boekje bij een van de drie cd’s, maar zo alles bij elkaar in een uiterst handzaam boekje (formaat kontzak) is toch wel erg handig. Een soort bijbel van het nieuwe Nederlands op zakformaat, iets van het Rode Boekje met citaten van de keizers van de hogere kul.

Props

Alsjeblieft gast doe gewoon uh Je bent geen rapper maar een Coffeeshopbewoner Ik kijk niet naar je, ik kijk door je Dus loop maar lekker door, en kijk voor je. (uit: Voorjekijkendoorlopen)

Rappers P. Fabergé (Pepijn Lanen alias Faberyayo, P. Dronq, Pepijn von Bièrliér),

Neerlands Hoop/Freek de Jonge, Maarten

Vieze Fur (Freddie Tratlehner alias Vieze

Toonder, Van Kooten en De Bie (zie kader),

Freddie, Baksteen) en Willie Wartaal (Ol-

Hans Teeuwen en – met enige soepelheid

liçio Locadia alias Wiwa) kwamen met

van geest – voetbaltrainers en orakels als

Watskeburt?! in 2005 ook echt ongenadig

Johan Cruijff en Co Adriaanse.

Gozer, gast, pappie, kil Ik weet niet hoe je heet maar je lijkt op m’n bil. Het is die dikzak die nonstop spacet Rooie ogen, longen paars van de haze. (uit: Happen Naar De Baas) hard de Nederlandse taal binnen. Watske-

Hoewel de meeste teksten van DJVT over chickies (of moppies, groepies, snollen, dellen, lellebellen, sletjes, bitches - oftewel ke-de-kedeng - en drank gaan, komt er ook nog wel eens wat wiet of hasj voorbij. Ach, als je maar geen sjembek bent dat zeurt, want dan weet je niet watskeburt. groot deel nog steeds zijn. De rappers waren een vreemde eend in de bijt, maar dat deerde ze weinig. En ze gingen hun eigen weg, zoals de drie albums Parels Voor De

De Jeugd Van Tegenwoordig – Handboek Der Jeugd is uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar

Zwijnen (2005), De Machine (2008) en De Lachende Derde (2010) lieten horen en zien.

burt was dan weliswaar een woord dat naar de uit Amsterdam-Noord afkomstige rap-

Lekker kloten met letters, jongleren met

per Heist Rockah was te herleiden (Props

taal, en dan ook nog eens op een manier

voor de Heist Rockah, en de Watskeburt

die vaak erg grappig en scherp overkomt.

Watskebizzy...), maar DJVT pakte de term

Naarmate de tijd verstreek hebben ze wat

uiteindelijk zo in en gaf het zo vorm dat er

van die scherpte ingeleverd, maar nog

geen ontkomen meer aan was.

steeds staat DJVT garant voor een barokke taalbeleving die z’n weerga niet kent

Anders dan de meeste collega-rappers wa-

in het Nederlandse taalgebied. Hoewel...

ren de mannen achter DJVT al vanaf het

Er zijn uiteraard voorlopers die in hun tijd

begin bezig om taal naar een hoger niveau

al voor de nodige ophef en vertier zorg-

te tillen. Dat veel van die teksten als onzin

den, zoals taalvernieuwers Jules de Korte,

overkwamen maakte ze geen moer uit: tijd

Drs. P, Piet Grijs/Battus, Wim T. Schippers,

Neologismen van Van Kooten en De Bie – woorden en begrippen die we eerder niet hadden, maar die nu gebruikelijk zijn: -

Bescheurkalender Krommunicatie Geilneef Godverdegodver Doemdenken Geen gezeik, iedereen rijk Kneukfilm Mag ik even een teiltje Vrije jongens Mozes kriebel Krasse knarren Positivo

23


HIGHLIFE Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam - redactie@highlife.nl

THC klets Nu die THC klets weer in het nieuws is wil ik hier toch even wat over melden, want er valt niets te meten. Dat komt omdat er geen genormaliseerde (iso-) methode voor is. Pas als die er is, en iedereen op dezelfde manier meet, kan er een THCgehalte worden vastgesteld. Ik ben jaren kwaliteitscontroleur geweest. Als ik iets wil meten op een pro¿elprojector, moet ik dat te meten product eerst uitlijnen op de projector om de juiste maat te krijgen. Als ik het niet uitlijn, maar gewoon meet, klopt de gemeten waarde niet. Vandaar dat de meetwijze eerst gestandariseerd / genormaliseerd moet worden. Maar als je logisch nadenkt kan je nooit 15% THC halen op wiet. Voorbeeld: pak een top wiet, gooi deze op een trilzeef, scuffbuzzer of whatever en laat alle THC loskomen van de top. Dan heb je de THC los van de top, samen met de top is dit 100%. Als je daarna de THC weegt en de top los weegt, zal je merken dat het THC-gehalte nooit 15% is van het geheel. S. Interessante gedachte. In dit nummer een eerste reactie van onze columnist C-Man op pagina 16. In een komend nummer meer over de THC-percentages en de wijze van meten.

Abonnement? Ik kreeg pas geleden voor de eerste keer jullie blad onder ogen. Ik vond het in een coffeeshop in Eindhoven. Omdat ik zelf in België woon en niet elke maand in Nederland kom vraag ik me af of ik me ook op Highlife zou kunnen abonneren. Bas Highlife wordt vanaf 2011 gratis verspreid via vele coffee-, grow- en smartshops in Nederland. Abonnementen zijn op dit moment helaas niet mogelijk.

Deadwood Geweldig. Nadat ik in Highlife over de Amerikaanse serie Deadwood las, heb ik goedkoop het eerste seizoen op de kop getikt. En ik ben meteen verslaafd geraakt; wat een fantastische serie. We love Al Swearingen! Terecht dat acteur Ian MsShane door jullie in het zonnetje werd gezet. Toine en Irma! You ain’t seen nothing yet. In seizoen twee krijgt Al het zwaar te verduren.

Hondenman Mooi om in Highlife te lezen over die hondenÀuisteraar Cecar Milan. Hoewel het natuurlijk een totaal Amerikaanse aanpak is, heeft hij er toch verstand van. Ik ben pas 23 jaar maar al wel een grote hondenliefhebber. Ik heb sinds ik een eigen huis heb twee herdershonden, en ik heb veel aan zijn tips gehad. Leuk dat jullie zo eerlijk over hem schreven. Danielle

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Danielle Verzonden: donderdag 30 juni 2011 19:46 Aan: redactie@highlife.nl Onderwerp: Hondenman

2426


Vormgeversduo Out Of Order

Door: Peter van Sparrentak

*HHQ IHVWLYDO RI IHHVW ]RQGHU À\HUV +HW YRUPJHYHUVGXR 2XW RI 2UGHU KHHIW HU DO KHHO ZDW JHPDDNW =H KHEEHQ KXQ URRWV LQ GH JUDI¿WL HQ PDNHQ RSYDOOHQGH SXEOLFLWHLW YDQ SRVWHUV WRW YLGHR¶V HQ PXXUVFKLOGHULQJHQ &UHDWLHYH VIHHUPDNHUV YDQ VWUDQGWHQW :RRGVWRFN WRW GH IXQN\ 6XSHUQDWXUDO IHHVWHQ De thuisbasis van Out of Order is Amster-

twee kleuren, terwijl ze toch herkenbaar

dam, waar Yves van Asten een kantoor

blijven. In latere edities gebruikten we

heeft. Zijn collega David Louf is enkele ja-

alleen vormen en letters. We hebben be-

ren geleden naar Rotterdam verhuisd. Ze

wust een herkenbare stijl vastgehouden,

werken al tien jaar samen. “Vanaf het be-

waardoor Supernatural bijna een merk

gin maakten we veel Àyers en posters voor

is geworden. Andere feesten, zoals Voltt

verschillende feesten,” vertelt David. “We

en State-; New Forms zijn meer gericht

zijn ook al snel met vj-en begonnen. Op de

op electro/techno. Dat vraagt om een

feesten waar we vormgeving voor deden,

heel andere uitstraling. Net zoals dingen

was dat een soort verlengstuk. We hebben

die we hebben gedaan voor de jeugdpro-

in veel grote clubs opgetreden.”

grammering van het Concertgebouw.”

Als vormgevers werkten ze voor een

Beiden hebben de kunstacademie gevolgd,

lange rij feesten als Paradisco, de drum-

David gra¿sche vormgeving en Yves de

‘n-bass feestjes Fresh in de Mazzo, Voltt,

vrije richting. David: “Qua stijl en werkwij-

de hiphopfeesten Bassline en de spoken

ze zijn we totaal verschillend. Ik ben nogal

word-avonden Palabras in Paradiso en

van het mooi maken, trucjes, typogra¿e.

de Effenaar. En festivals zoals het Voltt-

Yves is meer illustrator, kunstenaar. Dat

festival en Drum Rhythm Nights. Yves:

geeft een goede chemie.”

totaalconcept konden neerzetten. We de-

ken allebei lege boeken, dummy’s, waarin we ideeën en tekeningen neerzetten.

“Onze kracht is altijd geweest dat we een

Als we beginnen met een ontwerp, ma-

den de vormgeving, de website, bedach-

Getekend

ten het image en zorgden er soms zelfs

Wat opvalt aan de Àyers en posters van

het aan elkaar door en zo bouwen we er

voor dat de decoratie van de ruimte hier-

het duo, is dat veel ervan zijn getekend.

samen aan.” David: “Een van onze recen-

bij aansloot.”

Er komen weinig foto’s in voor. David: “Dat

te ontwerpen is voor dancefestival Rock-

is een beetje onze stijl. Een foto is vaak

it. Het begon met verschillende blokken.

heel de¿nitief. Met vormen en letters kun

Toen kwam ik met een plaatje van de

je meer suggereren.” Yves: “Ons uitgangs-

oude en nieuwe Tron-¿lm. Ik ben ermee

Een goed voorbeeld hiervan is Superna-

punt is om het vrij simpel te houden en te

gaan schetsen in de stijl van Tron en zo

tural, een festival met latin, funk, house

werken met eenvoudige vormen. Maar iets

hebben we het ontwerp 3D gemaakt. We

en zwarte muziek, dat ze met hun totaal-

wat er simpel uitziet, is eigenlijk het aller-

moesten het bestaande logo gebruiken.

aanpak een eigen, unieke stijl gaven. Da-

moeilijkst. Dat is de kern van wat je wilt

Dat zijn we niet gewend. Meestal vragen

vid: “We hebben het een vrolijke, funky

vertellen. Dat proberen we in alle af¿ches

ze ons om een heel concept en dus ook

seventies uitstraling gegeven, die past bij

en Àyers te doen. Met zo min mogelijk, zo

het logo te bedenken.”

de sfeer van het festival. Eén van de pos-

veel mogelijk zeggen.”

Seventies

ters heeft een afbeelding van Sly van The

ken we elk onze eigen dingen. We sturen

Family Stone. Op een andere is een chick

Het idee voor een ontwerp kan overal

Hiphop

te zien uit een zwarte ¿lm. We hebben

vandaan komen. Yves: “Soms begint het

“Of we zelf van elektronische muziek

de afbeeldingen teruggebracht tot één of

met een droedeltje op papier. We gebrui-

houden? Jazeker, maar we hebben zeg

27


compositie. Dus je steekt er veel van op. Je kijkt anders naar letters, hoe ze zijn opgebouwd.” David: “We letten nog steeds op graf¿ti en het inspireert ons ook. Dat zit gewoon in je. Als je met mij of Yves in de trein zit, zie je regelmatig onze hoofden buiten graf¿ti spotten.”

Muurschilderingen Ze waren een tijdje actief in het collectief Kwasten met de Gasten, dat op straat en op festivals muurschilderingen maakt. Als duo hebben ze een grote schilderopdracht gedaan voor de kledingketen Men At Work. “Die winkels kregen een nieuwe look. Ze vroegen ons om tijdens de verbouwingsperiode de binnenmuren te beschilderen. We zijn in meer dan twaalf vestigingen geweest en in een ¿liaal in Antwerpen, met een koffer vol verf, stiften, spuitbussen en sjablonen. Er waren geen limits. Dat was heel leuk om te doen. In Rotterdam hebben we zelfs de zuilen en het plafond beschilderd. In een aantal ¿lialen is ons werk nog te zien. We weten het in elk geval van Rotterdam, Utrecht, Leiden en Antwerpen.”

Lichtgevende posters In hun jarenlange ervaring als vormgevers hebben ze met allerlei middelen geëxperimenteerd. Zo maakten ze voor Project 0 van Paradiso posters die licht maar geleerd om ervan te houden. We

flyers voor hadden gemaakt. Tijdens

gaven. David: “Die hadden we in België

komen beiden meer uit de hiphop, zwar-

het veejayen luister je toch vijf, zes uur

laten drukken met fosfor. Dat was toen in

te muziek. We hebben veel gedaan voor

naar die muziek. Zo hebben we het le-

ons land al eigenlijk eeh.. verboden, maar

feestjes met zwarte muziek: hiphop,

ren waarderen.”

kon daar nog wel. Het werkte echt. Op straat laadden ze zich ’s middags zelf op

funk, soul.” David: “Drum-‘n-bass was

en ’s avonds gaven ze licht.”

een logisch verlengde van hiphop, maar

De vele logo’s en letters die ze maken,

techno vonden we in eerste instantie te

doen terugdenken aan hun graf¿titijd.

wit. In het begin veejayden we voor de

Yves: “Je bent met graf¿ti sowieso met

Ook voor Paradiso maakten ze jarenlang

Voltt-feesten in de Mazzo, waar we de

typogra¿e bezig. Letters, vorm, kleur,

VIP-pasjes. “Dat moesten exclusieve din-

28


gen zijn, die niet makkelijk waren na te

Zomerfestivals

kunstenaar wilt zijn, moet je er ook vol

maken. Een keer hebben we vinylplaten

Omdat ze de laatste tijd zelf wat minder

voor gaan. Maar we kunnen veel van ons

laten persen met daarop tweehonderd

in de uitgaansscene zitten, zijn ze andere

eigen werk toepassen in de opdrachten.”

drumsamples. In die plaat was een soort

opdrachten gaan doen. Yves: “Serieuze

David: “Ons vak is voor ons beiden eigen-

creditcard uitgestanst, die je er uit kon

huisstijlen voor bedrijven. Zoals voor Guer-

lijk ook onze grootste hobby.”

halen. De man die ze stanste, had de pla-

rilla, een Nederlands bedrijf, onderdeel van

ten van tevoren verwarmd om het mak-

Sony, dat Playstation-spellen maakt. En

Out of Order maakte de posters/Àyers

kelijker te kunnen doen. Bij de eerste

we hebben boeken en tijdschriften vorm-

voor

partij van honderd platen die we kregen

gegeven. We doen ook ons eigen dingen,

(20 augustus, stadsstrand Oog In Al,

aangeleverd, bleken ze allemaal verbogen

maar dat is meer voor de lol. David heeft

Utrecht) en Voltt (27 augustus, NDSM-

door de hitte. Hij had ze niet goed laten

videoprojecten en ik teken en schilder. Als

werf, Amsterdam).

afkoelen. Dat moest opnieuw. En het was

je daar echt iets mee wilt doen, moet je

al een dure productie.”

kiezen en met vormgeven stoppen. Als je

de

zomerfestivals

Supernatural

www.outoforder.nl

29Uitspraak Raad van State

Verwarring rond wietpas blijft bestaan Door: Rob Tuinstra

In december wordt elk jaar een woord van het jaar gekozen. Het gaat altijd om een nieuw ontstaan woord, dat veelvuldig in de media werd gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn zeilmeisje, ontvrienden of gedoogregering, de winnaar van 2010. Eén van de kanshebbers voor 2011 zou wel eens het woord wietpas kunnen zijn, want de controverse en verwarring rond dit speeltje van Ivo Opstelten blijft maar voortduren.

Discriminatie Beckers vervolgt: ‘Als de wietpas alleen aan Nederlandse consumenten mag worden afgegeven is er sprake van discriminatie. Of die discriminatie geoorloofd is,

Vriend en vijand waren het er over eens.

Vorm van regulering

zal van geval tot geval moeten worden

Na een uitspraak van de Raad van State

Ook advocaat André Beckers, die zich

onderzocht. Een simpele verwijzing naar

in juni zou er eindelijk meer juridische

voor Easy Going met de zaak bezig hield,

de uitspraak in Maastricht is daarvoor on-

duidelijkheid komen over de invoering van de wietpas. De Raad van State zou moeten oordelen over de sluiting van de Maastrichtse coffeeshop Easy Going door

Als de wietpas alleen aan Nederlandse consumenten mag worden afgegeven is er sprake van discriminatie.

de burgemeester (in 2006), omdat de coffeeshop tegen het beleid van de APV

schreef een uitgebreid betoog over de

voldoende. De situatie in Maastricht zegt

in toch buitenlanders had toegelaten. De

juridische gevolgen van deze uitspraak,

immers niets over bijvoorbeeld de situ-

Raad van State oordeelde dat dit vol-

dat onder meer op de website van de

atie in Amsterdam. Er zal sprake moeten

gende de Opiumwet niet kon, maar dat

VOC (Vereniging tot Ophef¿ng van het

zijn van lokaal maatwerk.’

het weer wel was toegestaan om overlast

Cannabisverbod:

tegen te gaan.

org) te lezen is. Beckers op de vraag of

Met andere woorden, de discussie is

de wietpas nu kan worden ingevoerd:

nog lang niet afgesloten. Ook al omdat

‘Het ministerie van Justitie zal hierover

in veel grote Nederlandse gemeenten in

nog eens goed moeten gaan nadenken.

het zuiden van het land, waar de wiet-

Deze uitspraak werd verschillende uitge-

Hierbij moet worden bedacht dat een

pas het eerst zou moeten komen, ruime

legd. Tegenstanders van de invoering van

wietpas waarschijnlijk al

de wietpas waren van mening dat de wiet-

gauw als een doorkrui-

pas nu onmogelijk kon worden ingevoerd.

sing van de Opiumwet

Maar volgens het ministerie van Justitie

zal worden aangemerkt.

was er niets aan de hand en kon de wiet-

Als je in de Opiumwet

pas na enige wetstechnische aanpassin-

ieder handelen met een

gen zonder problemen worden ingevoerd.

verdovend middel in be-

Wie heeft er gelijk?

ginsel verbiedt, rijst al

Wie heeft gelijk?

www.voc-nederland.

snel de vraag wie dan Jan Brouwer, hoogleraar algemene rechts-

bevoegd

wetenschap aan de Rijksuniversiteit Gro-

geacht een wietpas af

kan

ningen, ziet nog genoeg problemen. Om

te geven. Een wietpas

de wietpas landelijk in te mogen voeren,

is namelijk een verdere

zou minister Opstelten moeten bewijzen

vorm

dat in elke Nederlandse stad met coffee-

De cannabisconsument krijgt een pas in

meerderheden in de gemeenteraden zich

shops ‘ernstige overlast’ is door drugstoe-

handen die hem of haar als het ware het

tegen de wietpas hebben uitgesproken.

risten. In de meeste steden zijn echter

recht verleent cannabis aan te kopen in

Meest recent gebeurde dat in Tilburg,

weinig problemen. Bovendien is de handel

een coffeeshop. Als de burgemeester dat

waar de raad zich na een heuse coffee-

in softdrugs volgens de Opiumwet of¿cieel

soort wietpassen gaat afgeven, zal wel-

shoptoer en een wietconferentie tegen

verboden, en dat maakt het lastig om het

licht met succes kunnen worden betoogd

de wietpas keerde. En dat compliceert de

beleid aan te passen.

dat deze daartoe niet bevoegd is.’

zaak verder.

van

worden

regulering.

31


32


Drie rapporten, dat is geen toeval…

Wiet is hot! Door: Nicole Maalsté

Wiet is hot! In juni verschenen er drie rapporten over wietzaken. In Maastricht werd opnieuw advies uitgebracht over de aanpak van het coffeeshoptoerisme. Sluiten van alle coffeeshops zou de beste oplossing zijn. Het invoeren van een wietpas zou een goed alternatief zijn. In Amsterdam zijn Nederlandse blowers geïnterviewd over hun coffeeshopbezoek. Bij invoering van een wietpas zegt de helft zelf te gaan kweken of naar de illegale dealer te gaan. En de overheid ontving het advies van de commissie Garretsen om wiet met een THC-gehalte van meer dan 15% op de lijst van de verboden middelen te plaatsen. Wat is er allemaal aan de hand? Is het toeval dat al die rapporten nu uitkomen?

ten en blowers. Tot slot kun je zien dat twee onderzoeken

verschillende

invalshoeken

hebben meegenomen en dat één onderzoek alleen van een overlast- en criminaliteitsperspectief heeft gekeken. Laten we met deze beknopte informatie in het achterhoofd nu eens inzoomen op die drie rapporten.

Maastrichts belang We beginnen met het Maastrichtse onder-

Om met de laatste vraag te beginnen. Nee,

Science-shopping

dat is geen toeval. In september wordt er

De meeste rapporten worden vanuit één

Nog geen jaar geleden was daar ook al on-

naar verwachting een debat gevoerd in

belang of perspectief geschreven. Daardoor

derzoek naar gedaan in Maastricht. Toevallig

de Tweede Kamer over het drugsbeleid.

komen wetenschappers soms tot compleet

was ik een van de onderzoekers. Ons onder-

Dat debat gaat over de toekomst van wiet

tegengestelde conclusies of adviezen. Het

zoek wees uit dat spreiding van coffeeshops

en coffeeshops. De meningen hierover

is daarom zinvol om bij het beoordelen van

en het verbeteren van de infrastructuur

zijn zeer verdeeld. Aan de ene kant heb

een advies of rapport te kijken wie de op-

rondom coffeeshops de beste oplossing zou

je partijen, zoals het CDA, de PVV en de

drachtgever van het onderzoek was. Met

zijn. Het invoeren van een wietpas werd af-

Christen Unie, die het liefst zouden zien

de keuze van de onderzoekers en het for-

geraden, omdat je daarmee ook Nederland-

dat iedereen stopt met blowen en dat alle

muleren van de onderzoeksopdracht kan

se blowers zou treffen en de illegale markt

coffeeshops verdwijnen. Aan de andere

die bij voorbaat al invloed uitoefenen op

zou pro¿teren. Dat zou bovendien veel ex-

kant heb je partijen zoals PvdA, D66 en

de resultaten. Uiteraard laat een ervaren

tra handhaving vergen. Dit advies beviel

GroenLinks, die ervan uitgaan dat je blo-

wetenschapper zich daardoor niet al te veel

burgemeester Hoes niet. Hij had afspraken

wen niet volledig kunt uitroeien en het

beïnvloeden. Toch lijkt het er sterk op dat

gemaakt met minister Opstelten over het

daarom maar beter op een gecontroleerde

onderzoekers van wietzaken regelmatig in

manier kunt toestaan door ook de achter-

een bepaalde richting worden gestuurd. Je

deur van de coffeeshop te regelen.

weet eigenlijk van tevoren al wat de uitkomst van zo´n onderzoek zal zijn. Je zou

Belang Het lastige aan het debat over wiet is dat

dit ook wel science-shopping kunnen noemen: een beetje rond winkelen om het politiek gewenste resultaat te vinden.

er verschillende ministeries bij betrokken zijn. Die hebben allemaal een ander belang. Het ministerie van Volksgezond-

Drie onderzoeken

heid wil dat het beleid bijdraagt aan het

Laten we eens kijken hoe dat met de drie

welzijn van blowers en hun omgeving.

onderzoeken zit die nu net zijn uitgeko-

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is

men. In de kaders is aangegeven wie de

erop gebrand dat het beleid ervoor zorgt

opdrachtgever en onderzoekers waren, wat

dat de criminaliteit en overlast wordt te-

het doel van het onderzoek was, op welke

rug gedrongen. En het ministerie van Bui-

manier dit onderzocht is, wat het resultaat

tenlandse Zaken wil dat het beleid niet in

was en welke invalshoeken in dat onderzoek

strijd is met internationale verdragen. Bij

zijn meegenomen. Een snelle blik leert dat

elk onderzoeksrapport en advies over cof-

twee onderzoeken in opdracht van een ge-

feeshops, cannabis en blowers moet ei-

meente zijn uitgevoerd en één onderzoek

genlijk rekening worden gehouden met al

in opdracht van een ministerie. Verder valt

die tegengestelde belangen. Want een ad-

op dat twee onderzoeken de cannabissector

vies dat vanuit justitieel belang passend

uitsluitend van buitenaf bestuderen, en dat

lijkt, kan een averechts effect hebben op

één onderzoek ook informatie heeft verza-

de volksgezondheid en omgekeerd.

meld bij insiders, zoals coffeeshopexploitan-

zoek naar overlast van coffeeshoptoeristen.

Rapport 1: De drugsoverlast in Maastricht en omliggende gemeenten Opdrachtgever: gemeente Maastricht Onderzoekers: Ben Rovers en Cyrille Fijnaut (Universiteit van Tilburg) Doel onderzoek: inzicht geven in ervaren drugsoverlast en de effecten van bestrijding van drugstoerisme in andere gemeenten Soort onderzoek: literatuurstudie, enquête beleidsmedewerkers en expertmeeting Aanbevelingen: sluiten van alle coffeeshops of invoeren wietpas Invalshoeken: overlast en criminaliteit

33


invoeren van een wietpas en wilde eigenlijk

plaatsen mét coffeeshops. In Breda is het

dere drugs krijgen aangeboden, weegt ken-

het liefst dat coffeeshoptoeristen helemaal

aantal coffeeshoptoeristen inmiddels met

nelijk minder zwaar dan de visuele overlast

niet meer naar Maastricht zouden komen.

eenderde toegenomen. Maar een deel van

van coffeeshoptoeristen.

Om dit mogelijk te maken had hij bewijs no-

de toeristen blijft gewoon naar Bergen op

Het lijkt er sterk op dat onderzoekers van Amsterdams belang wietzaken regelmatig in een bepaalde richting In Amsterdam is de situatie heel anders. Een kwart van de toeristen bezoekt een cofworden gestuurd. feeshop. Eén op de tien toeristen komt zelfs dig dat de overlast uitsluitend toeschrijft aan

Zoom en Roosendaal komen. Zij worden op-

speciaal daarvoor naar Amsterdam. Coffee-

coffeeshoptoeristen. Daarbij moest het ook

gevangen op de illegale markt en doen er

shops zijn dus een trekpleister voor de stad.

nog zo zijn dat er geen alternatieve maat-

uiteraard alles aan om niet op te vallen.

Ze horen er gewoon bij. Net als de hoerenbuurt. Coffeeshoptoerisme wordt in Amster-

regelen zouden zijn om die overlast te be-

dam niet als een groot probleem ervaren. De

koop van wiet aan buitenlanders te verbie-

Vermindering overlast gaat voor gezondheid blower

den. Anders zou er sprake zijn van discrimi-

Maastrichtse coffeeshops worden niet al-

regel waardoor toeristen niet meer welkom

natie. Ons onderzoek noemde spreiding een

leen bezocht door Belgische, Franse en

zijn in coffeeshops. Zij zijn bovendien bang

goed alternatief. Daarnaast beschreven we

Duitse blowers. Volgens de laatste telling

dat een wietpas ertoe zal leiden dat ook een

dat drugsrunners, straatdealers en illegale

komen er dagelijks 4338 Limburgse blo-

deel van de Nederlandse coffeeshopbezoe-

verkooppunten veel van de overlast veroor-

wers in Maastrichtse coffeeshops. Wanneer

kers de illegale markt op wordt gestuurd.

zaken. Geen handige uitkomsten voor de

alle coffeeshops zouden sluiten, worden die

Om een idee te krijgen wie er gebruik maken

burgemeester. Er was dus ander onderzoek

dus zonder pardon de straat op gestuurd.

van de coffeeshops en welke factoren een rol

nodig. Onderzoek dat de overlast bij coffee-

Dat de Limburgse blowers ook de dupe van

spelen bij de keuze voor een coffeeshop lie-

shoptoeristen zou leggen.

zo’n sluiting worden, vonden de Tilburgse

ten zij het Bonger-instituut onderzoek doen

onderzoekers minder belangrijk. Zij kennen

onder 1214 Nederlandse coffeeshopbezoe-

hun stad en hebben geen drugsrunners no-

kers en 66 coffeeshopexploitanten. Er zijn

dig om illegaal aan wiet te komen en zorgen

ook vragen gesteld over de invoering van

en

dus nauwelijks voor visuele overlast. Dit is

een wietpas. Verder deden ze observaties

Fijnaut leveren het benodigde bewijs. Zij

typisch zo’n advies, waarbij uitsluitend van-

rondom coffeeshops en telden ze het aantal

concluderen dat het sluiten van alle cof-

uit overlastperspectief naar een oplossing

bezoekers. Daarnaast hield de afdeling On-

feeshops in Maastricht tot een ‘gigantische

wordt gezocht. Dat de gezondheid van Lim-

derzoek en Statistiek van de gemeente een

afname van drugsoverlast in brede zin’

burgse blowers hiermee in gevaar komt,

enquête onder omwonenden om overlast in

leidt. Ook de overlast van de illegale markt

omdat ze op de illegale markt allerlei an-

kaart te brengen. Voor nu beperken we ons

strijden. Alleen dan zou hij een rechter zover kunnen krijgen dat deze zou besluiten ver-

Visuele overlast De

Tilburgse

(drugsrunners,

onderzoekers

wietkwekers)

Rovers

het grote voorbeeld genoemd dat je drugsoverlast kunt tegengaan door het sluiten van coffeeshops. De grote toestroom van coffeeshoptoeristen is daar verdwenen. Aan de oppervlakte lijkt het probleem dus opgelost. Dat zou ook naar voren komen uit een onderzoek dat daar is gedaan. Ontwikkelingen op de illegale markt kunnen volgens de Tilburgse onderzoekers echter alleen in kaart worden gebracht door gedegen veldonderzoek. Dat is niet gebeurd in Bergen op Zoom en Roosendaal. Er is geen insight-information verzameld. De situatie is alleen van buitenaf beoordeeld. Wat er werkelijk ondergronds gebeurt is niet bekend.

te wachten op een wietpas of andere maat-

even tot de resultaten van de interviews met

verdwijnt.

Bergen op Zoom en Roosendaal worden als

gemeente Amsterdam zit dus helemaal niet

Rapport 2: Amsterdamse coffeeshops en hun bezoekers Opdrachtgever: gemeente Amsterdam Onderzoekers: Dirk Korf, Jennifer Doekhie & Marije Wouters (Universiteit van Amsterdam) Doel onderzoek: inzicht geven in motieven (push- en pullfactoren) voor coffeeshopbezoek Soort onderzoek: interviews met coffeeshophouders, observaties en tellingen in coffeeshops en interviews met Nederlandse coffeeshopbezoekers Resultaten: meer dan de helft van de blowers gaat zelf kweken of zoekt zijn heil op de illegale markt als de wietpas verplicht wordt Invalshoeken: overlast, gezondheid, sociale gevolgen, criminaliteit

coffeeshopexploitanten en coffeeshopbezoekers over het invoeren van een wietpas.

Terugkeer straathandel Amsterdamse coffeeshopexploitanten verwachten dat veel klanten zich zullen verzetten tegen de wietpas. Zij voorzien vooral problemen met de privacy van klanten (die zich naar hun idee vaak niet zullen willen registreren). Ook vinden zij het niet terecht dat toeristen en dagjesmensen niet meer naar de coffeeshop kunnen. Zij denken dat dit een forse aderlating voor de Amsterdamse economie tot gevolg heeft. Daarnaast voorspellen zij een terugkeer van de straathandel in softdrugs, waardoor (weer)

Het zou dus zomaar kunnen dat sluiting van

vermenging met de straathandel in hard-

alle coffeeshops tot allerlei misstanden leidt.

drugs zal ontstaan.

Maar dat is zeker op zo’n korte termijn niet zichtbaar voor de buitenwereld. Daarom stellen de onderzoekers ook dat de visuele

Veel verzet tegen wietpas

overlast afneemt. Overlast die van buitenaf

De verwachting van de coffeeshopexploitan-

zichtbaar is. Ja, dat lijkt me een open deur.

ten lijkt gerechtvaardigd. In een eerste spon-

Natuurlijk komen er minder coffeeshoptoe-

tane reactie zegt 83% van de geïnterviewde

risten als er geen coffeeshops meer zijn. Die

blowers zich niet te willen registreren om een

zijn voor een groot deel uitgeweken naar

wietpas te krijgen. Als het écht moet, dan

34


breekt het verzet wat af en zegt 32% zich

missie Garretsen gevraagd om daar een

te zullen laten registeren. Het blijft natuur-

advies over uit te brengen.

lijk kof¿edik kijken, omdat je natuurlijk nooit weet of dit nog steeds zo is als het werkelijk zover is. Maar tweederde deel van de huidige

Lijstenproblematiek

coffeeshopbezoekers zegt dus een serieus

De commissie Garretsen komt tot het be-

probleem te hebben met de wietpas. Wat

sluit dat de twee lijsten moeten blijven

gaan die blowers naar eigen zeggen doen?

bestaan, zodat er onderscheid kan worden

Een klein deel zegt in dat geval anderen voor

gemaakt tussen drugs met een onaanvaard-

zich naar de coffeeshop te laten gaan. Bijna

baar risico (harddrugs) en andere middelen

een kwart wil dan zelf wiet gaan kweken of

(softdrugs). De procedure om een drug als

van een wietteler gaan kopen. En ruim een

softdrug of harddrug te bestempelen moet

kwart kiest ervoor om op andere manieren

echter veranderen. Nu volgt dat meestal

zijn cannabis te kopen (via thuisbezorgers,

uit de internationale verdragen. Daarnaast

andere dealers). Opvallend genoeg zegt een

kan de minister van Volksgezondheid, Wel-

op de tien bij de invoering van de wietpas te

zijn en Sport nieuwe drugs van de ene naar

zullen stoppen met blowen…

de andere lijst verplaatsen. Dat gebeurt al-

Rapport 3: Drugs in lijsten Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ministerie van Veiligheid en Justitie Onderzoekers: commissie onder leiding van Henk Garretsen (Universiteit van Tilburg) Doel onderzoek: onderzoeken of onderscheid tussen soft- en hard drugs nog zinvol is Soort onderzoek: literatuurstudie, presentaties experts Aanbevelingen: cannabis met meer dan 15% THC moet op de lijst van harddrugs Invalshoeken: internationale verdragen, handhaving, gezondheid, toezicht, sociale gevolgen en lokaal bestuur

leen wanneer een drug het bewustzijn van

Opheffen onderscheid soften harddrugs

de mens beïnvloedt én wanneer dat tot ge-

Dan het derde rapport. In 2009 verscheen

vindt dat het begrip schade voor de samen-

het rapport ‘Geen deuren, maar daden’ van

leving in de toekomst ruimer moet worden

de commissie Van de Donk. Die commis-

uitgelegd. Er moet ook naar de maatschap-

sie stelde een aantal veranderingen voor

pelijke en sociale schade worden gekeken.

zondheidsschade bij de gebruiker leidt of tot schade voor de samenleving. De commissie

voorbeeld ook van de hoeveelheid die iemand

die verregaande gevolgen zouden hebben voor blowers en coffeeshops. Het omvor-

De adder onder het gras is duidelijk. On-

tot zich neemt, van de fysieke en geestelijke

men van coffeeshops tot clubs, die alleen

derzoek naar de gezondheidsschade van

gesteldheid van die persoon en de omgeving

toegankelijk zijn met een clubpas, komt

verschillende drugs heeft namelijk uitge-

waarin het middel wordt gebruikt. Boven-

bijvoorbeeld uit de koker van die commis-

wezen dat de schadelijkheid van cannabis

dien liet een onderzoek van het RIVM zien

sie. Het regelen van de achterdeur is in

of ;TC gering is in vergelijking met die van

dat er geen verschil in effect is tussen sterke

hun ogen een essentieel onderdeel van dat

alcohol of tabak. Op basis daarvan is het

en minder sterke wiet. De proefpersonen

clubmodel. De overheid negeert dat advies

dus lastig om de risico’s van ;TC of can-

stopten met blowen als ze het gevoel had-

echter en pikt er alleen de wietpas uit.

nabis onaanvaardbaar te noemen. Door nu

den dat het effect te sterk werd. Bij minder

Coffeeshops zijn een trekpleister voor Amsterdam. Ze horen er gewoon bij. Net als de hoerenbuurt.

sterke wiet gebruik je meer voor een verge-

De commissie Van de Donk plaatst in

maatschappelijke en sociale schade (zoals

het THC. Bij veel cannabisvariëteiten die nu

haar rapport ook vraagtekens bij het on-

visuele of subjectieve overlast) in de beoor-

in coffeeshops over de toonbank gaan is het

derscheid in soft- en harddrugs zoals dat

deling van de schade mee te laten wegen,

THC-gehalte naar verhouding hoog en het

in de Opiumwet is vastgelegd. Volgens de

kan een drug als cannabis, waaraan je niet

CBD-gehalte naar verhouding laag. Daarom

commissie moet er onderzocht worden of

dood kunt gaan, op de lijst van verboden

vindt de commissie het nodig om een grens

dat onderscheid in de huidige tijd nog wel

middelen worden geplaatst. En omgekeerd,

te trekken. Ook al is die 15% grens wat hen

houdbaar is. Het onderscheid is indertijd

kunnen middelen waaraan je heel erg dood

betreft discutabel. Of het nou 15% of iets an-

gemaakt vanuit gezondheidsperspectief.

kunt gaan, zoals alcohol of tabak, gewoon

ders wordt, het goede nieuws is dat dit alleen

Het gebruik van softdrugs werd minder

legaal blijven. Dat is moeilijk te vatten…

maar kan als je de achterdeur regelt. Anders

lijkbaar effect. De commissie realiseert zich dat andere werkzame bestanddelen zoals CBD medebepalend zijn voor het effect van

valt zoiets niet te controleren.

schadelijk gevonden dan het gebruik van heroïne of cocaïne. Vanuit justitieel perspectief blijkt dit echter verkeerd uit te

Conclusie

suggereert ten onrechte dat illegale pro-

THC-gehalte boven 15% is harddrug

ductie en handel in softdrugs minder erg

Cannabis is volgens de commissie Garretsen

de korrel genomen. Als al die adviezen

is dan in harddrugs. In de praktijk blij-

een speciaal geval. Zij stellen voor om can-

en aanbevelingen werkelijkheid worden,

ken die markten steeds minder geschei-

nabis met een gehalte aan THC van meer

dan krijgt de coffeeshop Àinke concurren-

den:

misdaadgroepen

dan 15% op de lijst van verboden middelen

tie van de straathandel en andere illegale

bewegen zich gemakkelijk van de han-

te plaatsen. Cannabis met een lager THC-ge-

adressen. Die kunnen zich in de toekomst

del in cocaïne en ;TC naar de handel in

halte beschouwen zij nog steeds als een soft-

verheugen op een Àinke toestroom van

wiet. Daarom pleit de commissie ervoor

drug. Persoonlijk heb ik de indeling in soft- en

blowers die om een of andere reden niet

dit onderscheid te laten vervallen en nog

harddrugs altijd ongelukkig gevonden. Of het

geregistreerd willen worden en/of blowers

slechts één lijst van verboden middelen

effect van een middel soft of hard is hangt

die wiet of hasj willen roken met een THC-

te hanteren. De overheid heeft de com-

niet alleen van dat middel zelf af. Maar bij-

gehalte dat boven de 15% ligt.

pakken. Het forse verschil in strafregimes

georganiseerde

Al met al is de wiethandel behoorlijk op

35


Greengo King Size Slim

De eerste ongebleekte vloei gemaakt uit FSC gekeurde pulp - 100% vrij van bleekmiddelen - FSC mix - Arabische Gom - Pakje van gerecycled karton - NL winnaar van de EPA 2011

www.flamez.eu

www.greengo.nl

Valkenjachtstraat 17-19 5042 WH Tilburg The Netherlands Tel: +31 (0)13 57 22 959 Fax: +31 (0)13 54 43 043

www.tgctrading.com Bezoek onze 500 m 2 grote showroom en laat u informeren door een van onze teamleden!


Tinariwen

Rond een kampvuur, in de woestijn Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Marie Planeille

Tinariwen is een band van Toearegs bij wie de muziek nog knarst van het zand van de Sahara woestijn, waaruit ze vandaan komen. Vanaf 1979 speelden ze gitaar en geweer, maar in 1991 ruilden ze het rebellenbestaan in voor dat van muzikant.

Engels – zodat mensen de bedoeling van onze woorden beter kunnen begrijpen. Tin-

Eind augustus komt het nieuwe album

gen plekje heb je altijd een beter gevoel,

ariwen is de hele wereld over geweest en

Tassili uit, en dus reist de relatief jonge

dan dat je ergens anders zou opnemen.”

dat heeft voor een hoop nieuwe ervaringen gezorgd, en ons op andere ideeën gebracht.

bassist, arrangeur en bandleider (sinds 2001) Eyadou Ag Leche alvast de wereld

Het is goed om meer te weten te komen

over om het goede nieuws te vertellen, in

Reizen

gezelschap van een tolk. Eyadou: “Tas-

Dat terug naar de roots komt door de ont-

Het is heel belangrijk om te reizen, want dat

sili is anders dan de voorgaande albums,

moeting met de Amerikaanse band TV On

is eigenlijk de normale toestand in ons le-

want hiermee gaan we terug naar onze

The Radio: “We kwamen elkaar tegen en

ven. Wij zijn nomaden, het is normaal om

roots. Zoals we speelden aan het begin

dat beviel heel goed. Hun muziek staat dicht

heen en weer te trekken, om van plaats te

van de band, rond een kampvuur, met

bij die van ons, en met elkaar voelt het als

veranderen. Voor ons is zoiets niet moeilijk,

weinig mensen en akoestisch. Het is voor

een familie. Het zijn geen vreemden voor

want nomadische mensen veranderen elke

ons als een roadbook. Het is ook opgeno-

ons; het zijn muzikanten waar we wat mee

dag van plek en gaan ergens anders naar

men in de woestijn, om helemaal in har-

hebben. Daarom ook staat er een track op

toe. Dus het is heel gebruikelijk bij ons om

monie te zijn met die omgeving. Op je ei-

dit album met een mix van Tamashek en

andere landen te leren kennen.”

over andere culturen – de taal, de mensen.

37


Veehouden

mensen. Voor ons is het geen probleem.

“In de woestijn houden de mensen dieren.

van over de hele wereld die schrijven over

“Blowen zit niet in onze cultuur. We kunnen

En ze vertrekken als de omstandigheden

de gevaren, maar voor ons is het normaal

geen wiet kweken in de woestijn... Maar

niet goed zijn op een plek, ze gaan weg

om daar te leven. De mensen die in dat

het staat iedereen vrij om te roken, want

met hun vee om dat ergens anders eten

gebied problemen maken komen niet uit

alles is vrij. We zoeken naar de vrijheid

te geven. Waar dat mogelijk is, waar het

ons land, maar uit bijvoorbeeld Algerije,

voor alles en iedereen. Als je wilt roken dan

beschikbaar is. In de cultuur van Tinariwen

en zijn meestal Arabisch. Ons leven en ons

doe je dat, als je niet wilt roken doe je het

De moeilijkheden komen van journalisten

“Blowen zit niet in onze cultuur. We kunnen geen wiet kweken in de woestijn...” is reizen sowieso heel natuurlijk. Alle leden

denken is simpel. Veel pers schrijft over

van Tinariwen hebben nog steeds dieren,

zaken als uranium en olie, maar dat is

het zijn nomaden. Ik heb kamelen, geiten

voor ons niet belangrijk. Wat er toe doet

en koeien. Meestal bezit je maar weinig

in ons land is vrijheid, en de mogelijkheid

koeien, twee tot vier, want die hebben veel

om rustig te kunnen leven.”

water nodig. Wat dat betreft is het handiger om kamelen en geiten te houden, die gebruiken niet zoveel water. Als ik op toer

Vrijheid

ben mis ik mijn vee. Het houdt me toch be-

De wat oudere leden van Tinariwen zijn

zig of de beesten genoeg water hebben en

begonnen als revolutionairen, in een ge-

zo. Het is voor mij belangrijk om te weten

bied waar de laatste tijd de ene na de

hoe het met ze gaat. En als ik weer terug

andere revolutie losbrandt. Eyadou lijkt

ben voel ik me weer top.”

er niet van onder de indruk: “Ons normale leven is de permanente revolutie. De

Simpel

Maghreb-mensen - uit bijvoorbeeld Algerije en Libië - kijken nu naar vrijheid uit,

Het gedeelte van de Sahara waar Tinari-

maar wij hebben al vrijheid vanaf 3000

wen vandaan komt, ligt in Mali. Niet echt

jaar voor Christus. Vrijheid is de normale

een land dat altijd even gezellig in het

setting voor ons. Wij zijn de eerste demo-

nieuws is... Maar voor de bandleden is

cratie van de wereld. Want de Toearegs

het rustig daar. “Een hoop internationale

leven vrij en veroorzaken geen problemen

pers die de berichtgeving over dat gebied

voor anderen. Als je het ons toelaat om

doet, zegt dat er daar islamisten en ter-

vrij te denken en vrij te zijn dan zijn we

roristen zijn. Maar wij leiden een rustig

voor niemand een probleem. Vrijheid en

leven en hebben geen contact met die

democratie zitten in onze cultuur.”

38

Geen wiet in woestijn


niet. Roken is voor ons dus geen probleem,

Onbelangrijk

tijd. Het gaat erom wat-ie doet. Als je goede

het gaat om de vrijheid van ieder menselijk

Toen Eyadou (32) geboren was, kwam

dingen doet en je gaat op de juiste manier

individu. Gisteren waren we in Amsterdam,

Ibrahim Ag Alhabib – het warrige gezicht

met iedereen om, dan ben je een belangrijk

en dus rookten we een joint. Als we in Pa-

van Tinariwen – gitaarspelen op zijn eer-

persoon. Je leeftijd doet er niet toe, wel je

rijs zijn kunnen we smoken, maar... het is

ste feest. Hij is jonger dan Ibrahim (55)

relatie tot anderen. We hebben geen speciale

niet... het is anders dan in Amsterdam. In

en de anderen, en heeft de muziek van

redenen voor een feest – zoals een verjaar-

Tamashek hebben we een gezegde: als je

ze geleerd. Twee bandleden zijn inmid-

dag – maar als twee of vier mensen elkaar

van plek verandert, dan is het zaak om op

dels overleden en een paar zijn er mee

tegenkomen dan is het al een speciale ge-

de mensen daar te lijken. Je doet dan geen

opgehouden, maar bijna iedereen van de

legenheid, een feest. Honderd procent vrij-

dingen die afwijken. Je komt ergens, je ziet

oude garde gaat voorlopig nog wel even

heid. En voor ons Toearegs is Tinariwen een

de mensen, de meerderheid van die mensen doet iets, en zo doe je dat ook. Wat daar normaal is. Dus in Amsterdam ga je

“Wij zijn de eerste democratie van de wereld”

naar een coffeeshop. We hebben het nog

door. “Zij zijn de scharnieren, de pilaren.

instituut; niet alleen maar een band, maar

maar één keer gedaan, en het was leuk.”

Zij gaan door, met de jongeren, zolang als

de ambassadeur van onze cultuur. Want Tin-

ze willen. In de cultuur van de Toearegs is

ariwen praat over de hele wereld over onze

leeftijd niet belangrijk; we weten niet wan-

problemen, en is daar de enige in. Dus Tina-

neer we geboren zijn, we hebben geen ver-

riwen is meer dan alleen maar muziek.”

Relaxed Eyadou meent dat Amsterdam de plek

jaardag. Niemand houdt het bij. Kijk, hier

van de vrijheid is. “Relaxte mensen, niet

in mijn paspoort: geen geboortedatum, wel

Eyadou en de tolk zijn familie, het zijn ne-

teveel gedoe. Niemand die je iets oplegt.”

een paar kruisjes. Wel het jaar 1978, maar

ven. “Ik vertegenwoordig de Toearegs in

Dat brengt hem weer terug bij het roken:

geen maand en dag. We zijn nomaden, we

de Europese diaspora. We hebben daar een

“Roken is vrijheid. De muziek is gezongen

hebben geen papieren. Dat regel je alleen

samenwerkingsverband voor en daar ben

vrijheid, daar gaat het over. Die twee za-

als je over de grens gaat. Bij ons is het niet

ik de president van. In Nederland heb je

ken zijn helemaal geen probleem, want we

belangrijk, maar in Europa wel, als je naar

twee Toearegs, zover we weten. Misschien

zingen over vrijheid en roken vrijheid.” Hij

het ziekenhuis gaat of waar dan ook.”

zijn er meer... Over heel Europa verspreid

vervolgt: “We maken de dingen in vrijheid, als dat er niet is dan is er ook geen ruk aan.

zijn er 210. Honderd in Frankrijk, twintig

Als je niet vrij kunt roken, waarom zou je

Feest

dan? Als het niet vrij is wil ik het niet. Als ik

De tolk (en tevens advocaat in Parijs) rondt

niet kan roken en ik heb een probleem dan

het verhaal af. “Wij geven de verantwoorde-

is dat niet goed voor me.

lijkheid aan de persoon, niet aan zijn leef-

in België. En als Tinariwen speelt dan komt iedereen, natuurlijk!”

Tinariwen treedt 18 oktober op in Paradiso, Amsterdam

39


6WDUOD 40Spaanse Cannabis Social Clubs

Recht op eigen teelt! Door: Wernard Bruining

“We proberen dit jaar 200 kilo te telen” Spanje is met afstand het meest cannabisvriendelijke land in Europa. Het heeft al jaren geleden van Nederland de rol van cannabisgidsland overgenomen. Wat kunnen wij leren van onze meest zuidelijke Europese buren? Tijd voor een diepgravend onderzoek, ik ging naar Spanje! In Spanje is telen voor eigen gebruik toegestaan, zolang de teelt maar niet is be-

Nederlands systeem

doeld voor levering aan de zwarte markt.

Ook in Nederland is een dergelijk systeem

Dat heeft de Spaanse regering niet zo be-

mogelijk! In april 2011 heeft de Hoge Raad

slist, maar is het gevolg van uitspraken van

immers bepaald dat iedere Nederlander die

onafhankelijke rechters. Zolang je maar

niet meer dan 5 planten teelt en daar vrij-

enkele planten teelt, of meerdere kleinere

willig afstand van doet als politie daarom

planten, word je met rust gelaten. Can-

vraagt, er op kan rekenen verder niet ver-

nabis Social Clubs (CSC) zijn verenigingen

volgd te worden. Het argument dat je 5

waarbij de leden hun ‘recht op eigen teelt’

planten teelt die een kilo per stuk opleveren

op een grote hoop hebben geveegd en aan

en daarom alsnog strafbaar zijn, werd door

de club hebben overgedragen. De club re-

de Hoge Raad afgewezen! In Nederland

gelt de teelt voor de leden en verkoopt het

maakt D66 in Utrecht zich in de persoon

eindproduct (tegen kostprijs met een op-

van wethouder Victor Everhardt hard voor

slag voor salarissen en overige kosten van

een Nederlandse Cannabis Social Club.

de club) weer terug aan de leden. Simpel,

Wordt vervolgd! België loopt trouwens al

heet ‘Trekt Uw plant’ en heeft haar eerste

doeltreffend en vooral heel sociaal.

voor op Nederland! De eerste CSC daar

oogst al binnen. www.trektuwplant.be

De muur gaat vallen! De muur van het cannabisverbod gaat vallen als je er met z’n allen overheen klimt! Ik vergelijk de situatie met de Duitse muur indertijd. Op de dag dat bekend werd dat mensen niet meer werden neergeschoten als ze erover heen wilden klimmen was het afgelopen met de DDR. En later met het communisme in geheel Oost-Europa. Ik zeg dan ook iedere keer: “En nu allemaal 5 planten neerzetten in de tuin en met z’n allen over die muur heen!” Ook in Nederland kun je dus CSC’s beginnen en je 5 planten door het collectief laten telen. Dat dient in het begin omzichtig te gebeuren, net zoals dat nu in Spanje gebeurt. Daar hangen de CSC’s

ook niet aan de

grote klok waar hun planten precies staan, maar de politie laat het gebeuren. Ook in Nederland kent de politie het ‘priDe onopvallende entree van La Maca

42

oriteitsbeginsel’, ze mag binnen bepaalde


Gratis spreekuur Tegenover het uitgiftekantoortje houdt dr. Juan Paris Graïd (64) één keer per week gratis spreekuur. “Ik ben nu bijna 40 jaar praktiserend huisarts en ga volgend jaar met pensioen, maar dit vrijwilligerswerk blijf ik nog wel even doen. Ik rook zelf al meer dan 40 jaar cannabis en ben daarom gewoon lid van La Maca. Ik ken in mijn praktijk veel mensen die cannabis roken, oudere mensen vooral, die daar niet voor durven uit te komen. Ik krijg op dit spreekuur op de club vooral mensen met chronische pijn als gevolg van medische handelingen, rugpijn en artrose. De tweede groep zijn mensen die misselijk De wiet is beter dan die op de zwarte markt, én goedkoper!

dr. Juan Paris Graïd houdt 1 keer per week een gratis spreekuur.

zijn vanwege chemotherapie en bestralingen. Daarnaast komen hier ook patiënten met bijvoorbeeld MS, Parkinson of reuma.

grenzen zelf bepalen of ze tot vervolging

Na de receptie volgt een gang met daarin

In mijn visie is ieder cannabisgebruik the-

overgaat. Ik kan me goed voorstellen dat

links het uitgiftekantoortje waar de wiet

rapeutisch. Het woord therapeut komt uit

als er in Nederland CSC’s ontstaan die

verkocht wordt. Patiënten zetten zelf hun

het Grieks en het betekent ‘hij die je ge-

hun zaakjes goed voor elkaar hebben, de

naam, lidmaatschapsnummer, afgenomen

zelschap houdt’, je begeleidt. Oftewel hij

politie deze clubs hun gang laat gaan. De

soort en gewicht in een groot gastenboek

die het makkelijk en mogelijk maakt, en

“We betalen ongeveer tien kwekers een salaris voor het kweken van onze planten.”

dat is precies wat cannabis voor je doet! Maar let op, het is niet zo dat dit middel voor iedereen geschikt is. Niet iedereen kan de confrontatie met zichzelf aan!”

halen immers de vaart uit de il-

en tekenen voor ontvangst. De medewer-

legale markt en hebben een keurig gere-

ker van de club doet hetzelfde maar dan in

Social Area

gelde achterdeur. De huidige hoge wiet-

een computer. De wiet is beter dan die op

Aan het einde van de gang bevindt zich de

prijzen zijn het gevolg van de repressie

de zwarte markt én goedkoper!

eigenlijke club, de Social Area, een grote

CSC’s

van de overheid, en de motor achter de grootschalige illegale teelt. Als CSC’s wiet verkopen voor een lagere prijs wordt het steeds minder interessant om hele schuren vol te hangen met lampen. CSC’s kunnen in Nederland de beste bestrijder van grootschalige illegale teelt worden. Dus, samen groeien en bloeien en met zijn allen over die muur heen!

La Maca, Barcelona In een onopvallende straat in Barcelona is de Cannabis Social Club La Maca gevestigd. Een onopvallende gevel, een gesloten voordeur met een onopvallende bel en een enigszins herkenbaar groen blaadje. Leden bellen aan en melden zich met hun lidmaatschapsnummer voor ze worden binnengelaten. Meteen achter de voordeur zit de receptie en de ledenadministratie. Hier worden nieuwe leden ingeschreven. Maar La Maca zit vol, de club telt ruim 700 leden en laat alleen nog nieuwe mediwietpatienten toe. Eens per jaar wordt bekeken hoeveel ‘gewone’ (recreationele) leden er dat jaar bij kunnen komen. De wiet valt niet aan te slepen!

Social Area, om samen te blowen…

43


ruimte met enkele verspreid staande bankstellen waar leden een jointje roken voor ze weer de straat op gaan. Belangrijk is ook dat de mediwietpatiënten hier van anderen kunnen leren over de ¿jne kneepjes van het marihuanagebruik als medicijn. Spanjaarden houden van praten, ze verstaan de kunst om met zijn allen door elkaar te praten en dan nog een gesprek te kunnen voeren! Er staat geen muziek aan, alleen het gebabbel van de mensen zorgt voor een waterval aan geluid.

Alfredo Alfredo (27) is net als 40 procent van de Spaanse jongeren momenteel werkeloos en van beroep fotograaf en artiest. “Ik kom uit de Dominicaanse Republiek

Alfredo

José

en woon hier nu 7 jaar. Ik heb ook een jaar in België gewerkt. Ik begon te roken

dieper op zaken kan ingaan. Alleen als ik

toen ik 16 was. Cannabis betekent voor

fotografeer helpt het me niet om stoned

mij vrijheid, het is mijn favoriete genot-

te zijn, dan zie ik teveel kanten aan een

“In het begin haalden we de wiet van de

middel. Ik kan er mee ontspannen, over

zaak, haha! Ik heb hier veel leuke mensen

zwarte markt. Tegenwoordig kunnen we

dingen nadenken. Niet iedereen kan het

ontmoet, van alle leeftijden. Intelligente,

bijna al onze wiet in eigen beheer pro-

aan om naar zichzelf te kijken, maar ik

actieve en ook luie mensen. Dit is een

duceren. Onze wiet kost 4 tot 6 euro per

loop er niet voor weg. Marihuana is voor mij een vriend met wie ik

“Iedereen is tevreden, de wiet is goed en goedkoop!”

America leads the way De muur van het cannabisverbod wankelt en gaat de komende jaren zeker tegen de vlakte! In Amerika, de uitvinder van de War on Cannabis, zijn nu al 16 staten met wetgeving voor mediwiet. En er zijn inmiddels duizenden medical marihuana clubs, de coffeeshops American Style. Dat worden er ieder jaar meer. En wat in Amerika gebeurt, gebeurt hier in Nederland vijf jaar later! Op de foto zien jullie voorverpakte zakjes wiet in het Harbourside Health Center, een van de bekendste Amerikaanse medical marihuana clubs. De mediwietwinkels in Amerika kennen geen lullige 500 grams beperking. Het is immers niet veilig om meerdere keren per dag met een voorraad aanvullende wietzakjes over straat te gaan. check out: www. harborsidehealthcenter.com

44

Zwarte markt

geweldige plek om de hele dag rond te

gram voor de leden. Op de zwarte markt

hangen en niet naar een baan te hoeven

kost wiet 6 tot 8 euro per gram. Maar wij

zoeken. Aan de andere kant, er zijn bijna

bieden ook service, een goede kwaliteit,

geen banen in Spanje en het is beter dat

er is een arts en je kunt elkaar hier ont-

ze hier zitten te blowen dan in een kroeg

moeten. Leden betalen 30 euro per jaar,

hangen om te zuipen!”

daar betalen we de huur van. We letten er goed op dat alleen leden hier binnen

José

zitten, we willen niet dat de politie gaat denken dat dit een soort dekmantel is om

José, 63. “Ik rook al sinds ik 18 jaar was.

wiet te verkopen aan alles en iedereen.

En ik ga daar gewoon mee door, haha! In

Sommige mensen worden hier betaald,

het begin was het voor mijn plezier, in de

maar er zijn ook veel vrijwilligers. Als we

tijd van Franco blowde ik ook nog wel, maar

goed verdienen nemen we meer perso-

minder, want toen was dat heel gevaarlijk!

neel in dienst. Daarnaast betalen we on-

Vier jaar geleden kreeg ik blaaskanker door

geveer tien kwekers een salaris voor het

het roken van tabak en werd ik depressief.

kweken van onze planten. De materialen

Toen ben ik met tabak gestopt en begon

en planten zijn ons eigendom. We heb-

ik cannabis voor het eerst echt medicinaal

ben een centrale kwekerij voor stekken en

te gebruiken. Nu ben ik lid van La Maca en

sturen die naar onze kwekerijen.”

dus eindelijk in veilige haven.” “We hebben een supervisor die veel weet

Andrés

van kweken, alles in de gaten houdt en de kwekerijen aÀoopt. Wij proberen dit

Andrés Ocharra, komt uit Mexico. “Ik werk

jaar 200 kilo te telen. Wanneer iemand lid

voor de FAC (Federacion de Asociaciones

wordt vragen wij altijd eerst hoeveel ze

Cannábicas). Ik doe vooral computerwerk;

denken te roken in een jaar, dat noteren

de website onderhouden, mails beantwoor-

wij dan. Het nieuwe lid tekent daarvoor en

den, dat soort dingen. Er zijn nu 250 as-

dan proberen we dat voor hem of haar te

sociaties aangesloten, die samen ruim 50

produceren. Wij hebben nog nooit proble-

clubs exploiteren. Een typische club heeft

men met de politie gehad, maar we onder-

een paar honderd leden. La Maca heeft 700

houden als club ook intensieve contacten

leden, waarvan 200 medisch, maar er zijn

met de lokale autoriteiten. Dat doen we

ook clubs met meer dan duizend leden.”

ook met de FAC, we praten met het Bas-


ons sympathiek vindt en ons een bestaan gunt. In plaats van ons te focussen op het verkopen van een product concentreren we ons op het onderhouden van een sociaal systeem voor de mensen.”

Ferdinanti Ferdinanti Gaston (22), momenteel werkloos en opgeleid tot gymleraar. “Ik rook nu vier jaar, het is voor mij een soort levens¿-

Kweken voor een Cannabis Social Club Natuurlijk hebben al die Spaanse Cannabis Social Clubs ook kwekerijen nodig om hun wiet te telen. Op pagina 59 meer hierover, waar Wernard Bruining foto’s laat zien van een bezoek aan zo’n kwekerij…

loso¿e, een levensstijl. Het zorgt dat ik me goed voel en tevreden ben met mijzelf. Bijna al mijn vrienden blowen, zoals de meeste jongeren in Spanje. Niet allemaal, maar wel bijna! De kwaliteit van de wiet op de zwarte markt verschilt. Meestal is het goed, maar Ferdinanti

dan betaal je nog altijd meer dan hier. Ik ben nu twee jaar lid en mijn wiet is meestal beter en goedkoper dan die van mijn vrien-

kische en het Catalaanse parlement, het

den. En, ik heb hier inmiddels een heleboel

nationale parlement en met het Europese

nieuwe vrienden gemaakt!”

parlement. We leggen ze ons model uit en vragen hen ons en onze werkwijze te accepteren. De politie zegt alleen dat we ons aan onze eigen regels moeten houden en geen stiekeme handel moeten plegen. Dat is niet zo moeilijk voor ons, want we komen constant wiet te kort!”

President José Maria José Maria Gomez, President van La Maca sinds de start in 2007 en secretaris van de FAC. “Dit jaar zijn er weer verkiezingen voor La Maca, maar ik ben al zeker van mijn herverkiezing, haha. Iedereen is tevreden, de wiet is goed en goedkoop! Het is belangrijk dat we geen grote winsten maken die in eigen zak verdwijnen. Het gaat er hier heel sociaal en democratisch aan toe, waardoor de samenleving

Andres

President José Maria

45


Paradise Seeds opent Amsterdamse Flagship Store Groot feest op 15 juli in de Amsterdamse binnenstad. Het gerenommeerde zadenbedrijf Paradise Seeds opende daar op feestelijke wijze haar Flagship Store, waarin maar liefst twee nieuwe shops zijn gecombineerd. Met hun Amsterdam Seed Center en een Global Gifsthop kunnen de vele fans van Paradise Seeds nu ook in het hart van Amsterdam terecht. De mannen van Paradise Seeds hebben

zijn gevestigd in een monumentaal win-

een droomlocatie gevonden. Het Amster-

kelpand in de Gravenstraat 12. Dit ge-

dam Seed Center en de Global Giftshop

zellige straatje, waar het wemelt van de terrassen, coffeeshops, winkels en hotels ligt direct achter de Nieuwe Kerk, dat statige gebouw rechts van het Koninklijk Paleis op de Dam. Centraler kun je bijna niet zitten in Amsterdam. Luc en Erik tonen zich temidden van familie, vrienden en collega’s dan ook erg tevreden tijdens de opening. En daar is

Paradise Seeds Amsterdam Seed Center & Global Giftshop Gravenstraat 12 1012 NM Amsterdam www.paradise-seeds.com

alle reden toe. Niet alleen zitten ze met twee winkels op een gouden plek, ook hebben ze er hun kantoor, dat alleen

inmiddels al vele tientallen internationale

door glas van het winkelgedeelte is af-

prijzen hebben gewonnen.

gescheiden, waardoor ze direct contact met hun klanten hebben. Dat werkt na-

Daarnaast vind je hier ook veel andere

tuurlijk heel prettig.

leuke hennep lifestyle producten, zoals kleding, tassen, maar ook gifts en body-

Feestelijke opening

Door de combinatie van Seed Center en

care artikelen. Kortom, zowel de Amster-

Global Giftshop is het aanbod groot. Ui-

dammers zelf als de vele binnen- en bui-

teraard zijn Luc en Erik het meest trots op

tenlandse toeristen hebben er weer een

hun eigen zaden van Paradise Seeds, die

mooi adresje bij om eens te bezoeken!

Veel kleding…

46

… en mooie tassen

Lekker plaatjes draaien


Stoned in de middeleeuwen Door: Richard Tuinstra

Your Highness van regisseur David Gordon Green is in VRPPLJH RS]LFKWHQ HHQ XQLHNH VWRQHU¿OP ,Q GH HHUVW SODDWV YDQZHJH KHW EXGJHW ZDQW GH ¿OPVWXGLR KRHVWWH PLOMRHQ GROODU RS RP GH ¿OP WH PDNHQ 'H ¿OP NHQW WZHH DFWHXUV GLH GLW MDDU YRRU HHQ 2VFDU JHQRPLQHHUG ZDUHQ -DPHV )UDQFR GH PDQ GLH HU DOWLMG DO VWRQHG XLW ]LHW VSHHOGH YRULJ MDDU GH KRRIGURO LQ +RXUV

viseren. We oefenden helemaal niet, we begonnen vaak met wat slap te ouwehoeren. Ik ken regisseur David Gordon Green al heel lang en hij gebruikt dezelfde methode bij elke ¿lm die hij maakt’. Het tweetal werkt ook samen aan de fantastische grappige en

De vrouwelijke hoofdrol is in handen van

probeerde daarop in te spelen en maakte

groffe HBO serie Eastbound & Down, die in

Natalie Portman, die een Oscar ophaalde

gebruik van het prachtige Ierse landschap

Nederland op Comedy Central te zien is. Wie

voor Black Swan. Wij waren al een grote

met al zijn fantastische kastelen. Een inte-

een fan van die serie is, zal zich dan ook

fan van Portman toen zij op 12-jarige leef-

ressant feit is dat nadat de ¿lm klaar was

prima vermaken met Your Higness.

tijd debuteerde in de thriller Leon, naast

een andere grote productie stond te trap-

Gary Oldman en Jean Reno. In de psycho-

pelen om van dezelfde kastelen gebruik te

logische thriller Black Swan imponeerde

maken. De bijzonder succesvolle HBO fan-

Portman als een ambitieuze balletdanseres

tasyserie Game of Thrones, die ongetwijfeld

die onder de zware druk dreigt te bezwij-

ook op de Nederlandse televisie zal komen,

ken. Grappig genoeg werd Your Highness

werd namelijk op dezelfde lokaties ge¿lmd.

ge¿lmd voor Black Swan. Om te kunnen overtuigen als danser moest Portman de nodige pondjes kwijtraken en elke dag

Enorme hoeveelheden wiet

haar danspassen oefenen. Ze herinnert

Het verhaal van de ¿lm is mager, zoals dat

het zich nog goed: “We waren in Ierland

haast gebruikelijk is in het genre. James

bezig met het maken van Your Highness.

Franco (Fabious) en Danny McBride (Thade-

Je kunt je je goed voorstellen dat we een

ous) zijn twee prinsen. Fabious is de oudere

hoop lol hadden. Met grappenmakers als

broer en de galante held. Keer op keer be-

James Franco en Danny McBride kan dat

leeft hij spectaculaire avonturen. Thadeous

niet anders. Maar elke avond hadden zij

daarentegen blijft liever op het kasteel, waar

een groot feest, terwijl ik in mijn kamertje

hij zijn dagen doorbrengt met het roken van

in mijn eentje mijn danspassen moest oe-

enorme hoeveelheden wiet. Dan wordt de

fenen. Dat was niet eerlijk.”

verloofde van Fabious door een boze tovenaar ontvoerd. De twee broers worden ge-

Fantasy

dwongen om Belladonna te bevrijden.

Your Highness

Een ander deel van het budget voor de ¿lm

Danny McBride schreeft het script, maar

ging verder op aan op de lokatie in Ier-

geeft al snel toe dat het merendeel van de

land. Fantasy is op dit moment hot in de

¿lm tijdens het ¿lmen is geïmproviseerd. Mc-

Verenigde Staten. Het succes van de Lord

Bride: “Voor elke scene deden we het twee

Regisseur: David Gordon Green Met: James Franco, Danny McBride en Natalie Portman

of the Rings trilogie is daar voor een groot

keer volgens het script. Daarna gooiden we

deel verantwoordelijk voor. Your Higness

het script weg en gingen we gewoon impro-

18 Augustus in de Nederlandse bioscopen

47


Personal Computer wordt Personal Grow Part 2

Bonsai’s op drift Door: Piet Groen

Het zit erop! Al werd de minimaal 25 gram waar ik op hoopte niet gehaald, de Tower PC heeft zich als microgrow absoluut bewezen. Met de nodige improvisatie overleefde een selectie van drie plantjes de hittegolf van april en mei probleemloos. Precies 65 dagen na het ontkiemen van de zaden stonden er drie compacte en rijkelijk met hars bedekte mini-boompjes klaar voor het droogrek. Van de vijf zaden bleek er maar een als

hokje, zeker omdat het net tijd werd

mannetje ter wereld te zijn gekomen. Geen

om een tweede lamp bij te hangen. De

slechte score! Eén van de vier dames was

tweede lamp was een bloeilamp, zodat

een duidelijke achterblijver, het plantje

de plantjes konden wennen aan het

waarvan ik met chirurgische precisie het

nieuwe lichtspectrum, maar ook om te

klevende zaadschilletje van de kiemblaad-

sterke strek tegen te gaan. Achteraf ge-

jes had verwijderd toen dat niet vanzelf

zien een zinloze maatregel, aangezien

losliet. Mooi om te zien dat een slechte

de plantjes makkelijk 10 cm verder had-

start doorwerkt. Wie zou meedingen naar

den kunnen groeien.

de titel Miss PC Tower was dus beslist. Met één lamp werd het binnen de PC zo´n

Hittegolf

7°C warmer dan buiten de kast. Met een tweede lamp kwam daar nog eens 7°C

De zomer viel dit jaar vroeg. Eind april

bij. In huis wist ik de temperatuur rond

werden we al verrast door een heuse

de 23°C te houden, dus met de twee

Kweken houdt de geest lenig en dwingt je technische knobbels te ontwikkelen waarvan je niet wist dat je ze had! hittegolf, die tot ver in mei aanhield. Een

lampen zat ik al gauw boven de dertig

vuurproef voor het benauwde kweek-

graden. Er zat niets anders op dan de kap

Close up

een stuk hoger te hangen om op maximaal 28°C uit te komen. Maar al snel liepen de temperaturen nog verder op, en kon ik er niet omheen de groeilamp uit de armatuur te halen, zodat er nu nog maar één lamp brandde.

Technische knobbels Inmiddels lieten de dames met krachtige aroma´s merken dat ze er zin in hadden. En daarmee werd ook geur een probleem. Aan het steeds uitgestelde project geurfilter was nu niet meer te ontkomen. Na een lekker jointje McGanja haze ging er weer een helder eurekalampje branden. Na een bezoek aan de gereedschapwinkel was het idee binnen een kwartier in een concreet object omgezet: een in een boxachtige vorm gebogen stukje kippengaas, met daaromheen een lap koolstoffilterdoek, vastgezet met een verbandkrammetje. Het geheel werd aan de buitenzijde van de PC kast om de afzuiger geklemd. Het filtertje bleek tot mijn verbazing verbluffend goed te werken, en bleef dat tot de laatste dag Zelfzwenker met lithiumbatterij

48

Geuroplossing

doen. Zo zie je maar weer, kweken houdt


de geest lenig en dwingt je technische knobbels te ontwikkelen waarvan je niet wist dat je ze had!

Delicaat evenwicht Toch zat het me niet lekker, met maar één lamp, ruim 10 cm boven het gewas. Plotseling kreeg ik een, al zeg ik het zelf, redelijk geniale inval: met een oplaadbare 12 volt lithium batterij, een insteekplugje en een afgedankt PC ventilatortje knutselde ik iets dat bedoeld was om de lucht binnen de kast beter te laten circuleren. Snoertjes aan het plugje gesoldeerd en met krimpkous omhuld. De accu paste netjes op de bovenkant reÀectorkap, de ven hing aan een gebogen ijzerdraadje. Dankzij de beperkte ruimte blies het ventilatortje zichzelf in beweging, een zelfzwenker dus.

Dag 23

Zoals ik al hoopte zorgde de zelfzwenker voor een forse verkoeling in de kast, maar nog niet genoeg. Tijd voor ingrijpende maatregelen. Het oorspronkelijke Sunon afzuigertje werd vervangen door een grotere van Pabst. Nu daalde de temperatuur wel tot een aanvaardbare 28°C, ook nadat de tweede lamp weer was ingezet en de armatuur was gezakt tot zo’n 5 cm boven de planten. Het bleef echter een delicaat evenwicht, vooral omdat de zelfzwenker na acht uur nonstop draaien de batterij had uitgeput en stilviel.

24 uur Al snel was duidelijk dat er twee heel verschillende types planten uit hetzelfde

Dag 34

zaad waren gekomen. De kleur blauw, die ik bij Blueberry toch verwachtte, heb ik helemaal niet gezien. Toch maar de originele zaden kopen de volgende keer! De middelste plant vertoonde een breed uitwaaierende top met meerdere groeipunten, de andere twee hadden een meer traditionele vorm. De opbrengst viel met ruim 15 gram lager uit dan de gehoopte 25 gram, maar dat ligt niet aan het systeem maar aan mijn onbekendheid met de gebruikte soort. Ongetwijfeld waren de plantjes een stuk forser geworden zonder het klassieke 18-6 en 12-12 lichtschema, en het licht voortdurend op 24 of 18 uur was blijven staan. Nu was nog niet de helft van de beschikbare ruimte met groen gevuld. Maar ja, dat is het nadeel van een nieuw systeem en een nieuwe soort: wat je van de fouten leert, kun je pas bij een volgende ronde in de praktijk brengen.

Dag 65

49


TERWIJL U BLOWT Door: Arjan van Sorge

AZARI & III

PETER CASE

(Cooperative Music)

(Alive Naturalsound Records)

Azari & III

De

Canadese

producers

The Case Files

(Alphonse)

Meestal zijn demos, outtakes, live shots

Alixander (Lanza) III en Dinamo Azari

& other rarities leuk voor een beperkte

vormen samen Azari & III, dat electro,

groep diehard-fans van een band of act, maar voor The Case

techno, house, minimal, synthpop en vooral disco combineert

Files van Peter Case (1954) geldt een uitzondering. De left-

tot een onweerstaanbaar dansbaar geheel. Hun tracks kunnen

over-liedjes van de voormalige straatzanger en frontman van

zowel rauw als gepolijst klinken – variatie genoeg – maar gaan

The Nerves en The Plimsouls uit Los Angeles klinken totaal

altijd vergezeld van schurende en nogal afwijkende geluiden.

niet overbodig, maar zijn goed gemaakt, klinken als een pret-

Iets donkers zit er ook nog wel in, maar dat vergeet je al gauw

tige mix van blues, folk en rock, en vormen alles bij elkaar

als de beats hun werk gaan doen. Tel daar nog de rauwe zang

een natuurlijke eenheid. En dat kan kloppen, want in de eerste

van twee vocalisten bij op en je weet hoe laat het is: party-

plaats is Peter Case een gedegen songschrijver. Pech alleen

time! Deze zomer kun je ze op een hoop grote festivals vinden.

dat een nummer van The Nerves als Hanging On The Telephone een hit werd voor Blondie...

CUBY + BLIZZARDS

RUBIK

(Mercury Records, Universal Music)

(Fullsteam Records)

Groeten uit Grollo

Solar

Eind jaren zestig was de nederbluesrock

Het uit Finland afkomstige Rubik is nog

op z’n hoogtepunt, niet toevallig de tijd

relatief onbekend in Nederland, maar

dat Groeten uit Grollo (1967) uitkwam. Op het derde album van

daar kan heel goed wel eens verandering in komen. De band

Cuby & the Blizzards spelen naast zanger Harry Muskee pianist

komt hier over een tijdje toeren en zou zomaar voor wat

Herman Brood, gitarist Eelco Gelling en drummer Hans Waterman

verrassingen kunnen zorgen. Dat doet in ieder geval het

een rol van betekenis. En dat zouden ze de jaren erna voor de

album Solar, alweer de derde op rij inmiddels. Een frisse

Nederlandse muziek blijven doen. De plaat is vernoemd naar het

kruisbestuiving van pop en rock met een psychedelisch

Drentse dorp Grolloo waar Muskee een boerderijtje bewoonde en

en melancholiek randje, met soms een zweem van Simple

de band oefende. Herman Brood ging na dit album het gevang

Minds en U2 toen die nog enthousiast en energiek klonken.

in vanwege het gebruik van hasj en werd op aandringen van de

Gevoel voor pakkende liedjes hebben de bandleden ook, en

platenmaatschappij uit de band gezet. Vanwege de 70-ste ver-

ze gaan wat meer eigenzinnig werk beslist niet uit de weg.

jaardag van Muskee is er een speciale DVD-uitgave.

VIEUX FARKA TOURE The Secret

JAMES WORTHY

(Six Degrees)

The Mixtape

TopNotch, Universal Music, Lebowski Achievers

Hee, speel jij ook al afrobeat? Zou kunnen, want de swingende Afrikaanse mix

Als je de afgelopen tijd nog niet van James

van woestijnblues, rock, funk, soul en wat niet al is de laatste

Worthy hebt gehoord dan was die wiet

tijd weer bijzonder populair. Gitarist Vieux Farka Touré uit Mali

toch echt te sterk en heb je een half jaar liggen vegeteren. De

mag dan een jonkie zijn (uit 1981), maar zijn vader heette Ali

schrijver James Worthy wordt echt stevig in de markt geplaatst,

Farka Touré en die was bekend in heel Afrika, vanwege zijn

en nu is er dan zelfs een heuse mixtape. Rappers als Lange Frans,

herinterpretatie van blues. Vieux (de oude) houdt van Àink

Vieze Fur, Sticks, Gers Pardoel, Willie Wartaal, en Big2 en Willem

scheuren en effectieve solo’s op zijn elektrische gitaar, maar

van de Opposites nemen ieder een hoofdstuk uit zijn debuut voor

de jakkerende ondergrond van percussie, bas en orgel houdt

hun rekening, en dat klinkt dan als een wat onaf luisterboek. Maar

de vaart er in ieder geval in.

genieten is het wel, al was het alleen al om al die karakteristieke stemmen die nu eens duidelijk en met veel plezier voorlezen.

50Nieuwe Aanwijzing Opiumwet

Verduidelijking vijf planten richtlijnen Binnen het Openbaar Ministerie worden door het College van procureurs-generaal beleidsregels vastgesteld in de vorm van aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering. Op de internetsite van het Openbaar Ministerie lezen we hierover: “Aanwijzingen worden gebruikt voor het stellen van beleidsregels over de uitoefening van taken en bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en betreffen met name het opsporings-, vervolgings- en executiebeleid. Richtlijnen voor strafvordering bevatten dwingende normatieve regels op het gebied van strafvordering. Ze zeggen met name iets over transactiebedragen en eisen ter zitting”.

zing is geldig tot en met 30 juni 2015. Is dat een opmerkelijk lange geldigheidsduur? Het antwoord op die vraag is neen. In beginsel hebben Aanwijzingen en richtlijnen voor strafvordering namelijk een geldigheidsduur van vier jaar. Er kan echter tussentijds over worden gegaan tot intrekking of aanscherping van deze regels! Zo werden bijvoorbeeld de in 1994 gepubliceerde gedoogcrite-

Aanwijzingen en richtlijnen voor straf-

van deze regels worden op het internet

ria al in 1996 aangescherpt. De mini-

vordering hebben in beginsel een gel-

kenbaar gemaakt.

mum leeftijd voor bezoekers werd toen

digheidsduur van vier jaar. Verlenging

Op 1 juli 2011 trad de nieuwe Aanwij-

verhoogd van 16 naar 18 jaar en de

van de geldigheidsduur of de intrekking

zing Opiumwet in werking. De Aanwij-

maximale verkoophoeveelheid cannabis

52


werd teruggebracht van 30 gram naar 5

derheid kiest voor aanscherping van

wordt, ongeacht de hoeveelheid planten,

gram. Daarna bleef het beleid betrek-

de gedoogcriteria voor coffeeshops kan

aangenomen dat er sprake is van be-

kelijk lang ongewijzigd.

de huidige Aanwijzing Opiumwet op die

roeps- of bedrijfsmatig handelen”.

punten eenvoudig worden aangepast. De te voeren discussie over de “lijstenpro-

Klein feestje

blematiek” kan in het komende drugsde-

De Aanwijzing Opiumwet die op 1 juli

bat ook al aan de orde komen. Worden

2011 in werking trad, heeft binnen de

sommige wietsoorten binnenkort aange-

Geen lampen maar zonnestralen

coffeeshopbranche tot een klein feestje

merkt als harddrugs? Wie weet wat er

De teler die denkt dat je met de teelt van

op het internet geleid. Velen mailden dat

komen gaat mag het zeggen. Kortom,

niet meer dan vijf planten met behulp van

Minister Opstelten van Justitie nu in ieder

het blijven spannende tijden voor de

een paar assimilatielampen en dergelijke

geval tot en met 30 juni 2015 niet meer

coffeeshophouders.

het hele jaar door goede opbrengsten kunt

de mogelijkheid heeft de gedoogcriteria

behalen, komt eveneens bedrogen uit. Ik

voor coffeeshops middels de Aanwijzing

citeer weer uit de Aanwijzing Opiumwet:

Opiumwet te wijzigen. Niks geen wietpas

“Indien, ongeacht de hoeveelheid planten,

rium voor scholen in de AHOJG-gedoog-

Uitzonderingen 5 planten richtlijn

criteria. Geen centraal gestuurde Haagse

Wat zegt de nieuwe Aanwijzing Opium-

trekking tot de mate van professionaliteit,

bemoeienis met coffeeshopbeleid, maar

wet over de teelt van niet meer dan vijf

zoals opgenomen in bijlage 1, wordt aan-

en niks geen 350 meter afstandscrite-

wordt voldaan aan twee of meer punten, genoemd in de lijst indicatoren met be-

Naar verwachting zal de regering na de zomer in de Tweede Kamer het nieuwe drugsbeleid presenteren.

genomen dat er sprake is van beroeps- of bedrijfsmatig handelen”. We kunnen nu concluderen dat je bij de

gemeentelijke vrijheid als uitgangspunt.

planten? Daar lezen we een verduidelijking

teelt van vijf hennepplanten feitelijk aan-

De gemeente is de baas en blijft de baas

ten opzichte van de huidige richtlijnen. Bij

gewezen bent op moeder natuur. Geen

als het gaat over coffeeshopbeleid.

ontdekking van de teelt van niet meer dan

gebruik van lampen maar van zonnestra-

5 hennepplanten door een meerderjarige

len. Geen hennepplanten in huis in de

wordt in beginsel niet strafrechtelijk opge-

kweekkast, maar in potten op je balkon of

treden. Hierbij doen zich echter een paar

in de grond in de tuin. Handig? Neen, dat

uitzonderingen voor.

niet. Wel duidelijk!

is immers dat intrekking en wijziging na

Als blijkt dat de teler met de opbrengst

vaststelling van nieuw coffeeshopbeleid

van niet meer dan 5 hennepplanten geld

niet kan worden uitgesloten. Naar ver-

wil verdienen, is hij bij ontdekking de pi-

André Beckers Advocaat te Maastricht www.beckersbergmans.nl

wachting zal de regering na de zomer

neut. Citaat uit de Aanwijzing Opiumwet:

in de Tweede Kamer het nieuwe drugs-

“Indien er sprake is van het telen van

beleid presenteren. Als dan een meer-

hennep om geldelijk gewin te verkrijgen,

Wishfull Thinking Is dat nu een vaststaand feit of wishfull thinking? Ik vrees het laatste! Feit

FACTOR PROFESSIONALITEIT BIJ DE DEFINIËRING VAN BEDRIJFSMATIG HANDELEN MET BETREKKING TOT DE TEELT VAN CANNABIS

Professionaliteit: Indicator:

Laag

Gemiddeld

Belichting

daglicht

kunstlicht op tijdklokken

Voeding

gieter

centraal geregeld bevloeiingssysteem, drupsysteem

Ruimte

balkon, tuin

Afscherming

geen

geïsoleerd m.b.t. daglicht en temperatuur

Ventilatie

geen

afzuiging naar buiten

Verwarming

geen

Bodem

aarde, potgrond

Ziektebestrijding

geen

wel

signaleringsvellen, ziektebestrijding, ook biologische

Verwerking

kleinschalig

in eigen beheer

uitbesteed aan manicultuurbedrijf

Plantmateriaal

onbekend zaad

geselecteerd zaad

stekken en klonen van eigen planten of extern gekocht

CO2-suppletie

geen

wel

gestuurde installatie

afgescheiden ruimte in huis

wel

Hoog

kas of grote, verdeelde en afgeschermde ruimte binnen of buiten

thermostaat- of computergestuurd speciaal verrijkte aarde en potgrond, steenwol, hydrocultuur

NB. Deze lijst met indicatoren is niet limitatief. Hetzelfde geldt voor de duiding van de aangetroffen installatie en productiemiddelen.

53


MUIS RING Accessoirereus Genius doet zijn naam weer eer aan. Het hightech bedrijf is op de markt gekomen met een gadget die als ring gedragen kan

worden.

En

waarmee

je

draadloos je PC, laptop, palmtop of tablet aanstuurt: The Ring Mouse. Die herbergt een 2,4 GHz-ontvanger, die draadloze bediening mogelijk maakt over maximaal 10 meter. De ‘ring’ maakt gebruik van

een

gepatenteerde

touch-control-techniek,

die scrolt met 1000 dpi bewegingsgevoeligheid. De ring heeft net als de reguliere muis links en rechts een

Door: Mike de Leede // Beeld: MMP

LINKE TAG HEUER

knop en werkt op een ingebouwde oplaadbare Li-Ion batterij.

Horlogefabrikant Tag Heuer heeft een Smartphone de

Dit gadget wordt geleverd met een Pico USB-ontvanger, een

Luxe uitgebracht: de Tag Heuer Link. Het apparaat

hard-shell draagtas en multimediasoftware voor alle toepas-

draait op Android en is hard als staal. De telefoon is lou-

singen die je maar bedenken kunt. Prijs: $ 70.

ter opgebouwd uit hoogwaardige materialen, waaronder zwart PVD, diamant en goud. Hij is als een spiegel

www.geniusnet.com

gepolijst, met ¿jn geborsteld chirurgisch roestvrijstaal; corrosiebestendig en hypoallergeen. Het 3,5 inch grote scherm aan de voorkant (800 bij 480 pixels), is gemaakt van schadebestendig Gorilla Glas. En de exclusieve, met de hand bewerkte bekleding is van kalfsleer, alligator of hagedis. Verder aan boord: een 5-megapixel camera met autofocus, 11 uur muziekgeheugen, WiFi en tot 8GB opslag. Prijs: Vanaf € 4.700.

www.tagheuer.com

HEMELS GELUID STOEL De vormgeving doet misschien wat retro aan, maar in deze draaiende Sonic Chair kun je van een perfecte surround sound genieten. In alle opzichten! De speakers zitten overal, het stoelmateriaal resoneert als de beste en zelfs de rugleuning bevat een geluid producerend membraam, dat met gemak zeer hoge wattages aan kan. De Sonic Chair heeft een ingang voor iPod, iPhone of laptop. Voor de laatste is zelfs een rond tafeltje geïntegreerd. Zo kun je bijvoorbeeld van ¿lms genieten, muziek luisteren, werken of relaxen, terwijl je wordt ondergedompeld in een zee van geluid. En wie oranje geen modekleur vindt: de stoel is verkrijgbaar in 35 andere kleuren. Prijs: € 5.850

www.likecool.com/Sonic_Chair--Seating--Home.html

54


GOUDEN MACBOOK Laptops zijn er in talloze soorten en maten. Qua functies heeft de een wat meer in huis dan de ander. Maar in principe zien ze er allemaal hetzelfde uit. Deze MacBook van Apple niet. Hij is namelijk opgebouwd uit 24 karaat goud (met eventueel diamanten, saf¿eren of platina logo). Er worden er slechts 9 per jaar gemaakt, dus hij is meer dan exclusief. Eindelijk een unieke laptop! Het goud wordt beschermd door een doorzichtige laag polyurethaan. Uiteraard kun je deze laptop via het bedrijf Computer Choppers naar je persoonlijke wensen aanpassen: zoals het ingraveren van je naam of het logo in gekleurde steentjes. Echtheidscerti¿caat en vijf jaar garantie zijn standaard. De prijs is onder meer afhankelijk van de goud- en diamantprijs. Ga uit van zo’n € 25.000.

www.megagadgets.nl

GELUIDSBOOG

PINBALLPHONE

De JBL On Air Wireless Dock

Een heuse klassieker via je ultramoderne iPhone4 of

is naast een eyecatcher van

iPod Touch (met OS 3.0 of hoger): de good old Àipper-

formaat ook een bijzonder

kast. Pinball Magic werkt precies zoals de mechanische

functionele ‘soundcatcher’:

kasten, alleen dan op minischaal. Een Arcade-ervaring

een topklasse iPod speaker-

op pocketformaat zogezegd. Je hoeft je telefoon alleen

dock, dat beschikt over de

in dit gadget te schuiven en de gratis app te down-

revolutionaire Apple AirPlay

loaden en je kunt overal Àipperen. Met zwaailicht om

technologie (d.w.z.: al je

goede shots te belonen. En inklapbare poten voor

favoriete deuntjes kunnen

het transportgemak. Met realistische game-ervaring,

via WiFi eenvoudig worden

compleet met multiball modes, kanteldetectie (Tilt!),

gestreamd vanaf een PC en Mac via iTunes 10). En je kan

klassiek speelbord en realistische balbewegingen. Voor

vanuit elke iPad, iPhone of iPod met IOS 4.2 CD-covers,

$ 35 kun jij je ook Pinball Wizard voelen. Binnenkort

songtitels en artiesten bekijken op het LCD-kleurenscherm.

komen (gratis) meer kasten beschikbaar.

Een FM-radiowekker zit ingebouwd. En met de gratis Apple remote-app kan elk IOS-apparaat omgeturnd worden in

www.newpotatotech.com

een afstandsbediening voor deze opvallend goed klinkende geluidsboog. Prijs € 350

www.jbl.nl/jbl-on-air-blk-nl.html

55


No Future Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: Martijn Haas, Patricia Steur, collectie Diana Ozon

Het is een interessante periode in de geschiedenis van GH JUDI¿WL KHW GUXJVJHEUXLN GH XQGHUJURXQG HQ GH MHXJGEHZHJLQJHQ YDQ 1HGHUODQG GLH PHW 'U 5DW ± *RGIDWKHU YDQ GH 1HGHUODQGVH *UDI¿WL QDDU ERYHQ ZRUGW JHKDDOG

geen grenzen kent, zich niet echt in andere mensen kan inleven en nogal destructieve neigingen heeft. Eigenschappen die van pas komen bij een roemvol bestaan in de

Hoofdpersoon van het boek van Martijn

groeit op in de buurt van het Concertge-

punkscène, die vanaf 1978 in Nederland

Haas (die je misschien kent als schrijvende

bouw in Amsterdam, als enige zoon tussen

pas echt voet aan de grond krijgt. Immers:

medewerker van Soft Secrets) is Ivar Vics

twee jongere zussen en een Letse vader

no future, schijt aan alles, lak aan het ge-

(spreek uit vietsj), die in Amsterdam leefde

en Nederlandse moeder. De ouders heb-

zag en doorgaan tot je niet meer kan – en

van 1960 tot en met 1981. Niet oud gewor-

ben elkaar leren kennen op de Kunstnij-

verder. Alles uiteraard op je eigen manier,

De dikke Edding viltstift wordt zijn wapen tegen sleur en saaiheid, een strijd waarbij geen muur heilig of veilig is.

Do It Yourself. Maar in zulke omstandigheden leer je elkaar wel kennen, en bouw je vriendschappen op voor het leven. Vandaar waarschijnlijk dat een groepje getrouwen

den inderdaad, en dat had alles met dope

verheidsschool, de voorloper van de Gerrit

op 29 juni nog steeds gezamenlijk Dr. Rat

te maken. Vanaf zijn achttiende tot aan het

Rietveld Academie. En, niet onbelangrijk,

herdenkt... Daarbij heeft Ivar uiteraard

einde was Ivar verslaafd aan harddrugs,

de Tweede Wereldoorlog heeft z’n sporen

ook zijn goede kanten, en staat zijn ta-

iets wat hem uiteindelijk te veel is gewor-

achtergelaten in de familie.

lent buiten kijf. Van jongs af aan tekent hij obsessief, waarbij hij veel opsteekt

den. Joints heeft-ie ook genoeg gerookt,

Punk

van zijn vader Juris, een gra¿sch ontwer-

Al lezend in het boek blijkt Ivar iemand

wapen tegen sleur en saaiheid, een strijd

In 240 bladzijden (met veel foto’s en graf-

die z’n emoties niet onder controle heeft,

waarbij geen muur heilig of veilig is.

¿tiwerk) komt het korte doch heftige le-

en komt hij naar voren als een ventje dat

maar daar heeft het ‘m niet aan gelegen dat hij al zo jong de echte No Future inging.

ven van Dr. Rat uitgebreid aan bod. Ivar

per. De dikke Edding viltstift wordt zijn

LLabratten Ratten had hij altijd al interessante dieren Ra gevonden, maar een boek van de Amerige kaanse auteur William Kotzwinkle (Dr. Rat, ka 1976) doet hem besluiten om voortaan die 19 naam te gebruiken. Ivar gaat zelfs zover na dat hij net als de laboratoriumratten geda merkt wordt, op dezelfde plek, achter de m oorschelp – maar dan wel de drie kruizen oo van Amsterdam. Henk Schiffmacher brengt va de tatoeage aan. De enige tag trouwens (met Dr. Rat en het kenmerkende ratten(m kopje) die nog over is in de publieke ruimko te, bevindt zich in Café-restaurant Scheltete ma, naast het voormalige kraakpand NRC m achter het Koninklijk Paleis. ac Een belangrijke plek trouwens voor Dr. Rat, Ee die daar punk-hangout No Name in het ledi ven riep, er woonde en er een praktijk aan ve huis had. Het medisch consult wat hij daar hu gaf was overigens niet meer of minder dan ga

56


heroïne dealen en aan ongeoefende gebruikers uitleggen hoe het werkt... Voor de andere bewoners betekende dat overlast en opgefokte situaties, waar een eind aan kwam toen boze klanten van de dokter een prullenbak in de ¿k staken.

Overdosis Andere plekken in Amsterdam die belangrijk waren voor Dr. Rat zijn het Zebrahuis/ Club DDT666 waar hij o.a. met Diana Ozon en Hugo Kaagman werkte aan de Koecrant, een gestencild blaadje waar hij veel van zijn tekeningen en teksten in kwijt kon. Daarnaast waren Cemsto (waar nu het Muziektheater staat) en de Uilenburgt (aan de Uilenburgerstraat) kraakpanden die een belangrijke rol speelden. De Uilenburgt is ook de plek waar hij een overdosis methadon neemt nadat hem te verstaan is gegeven dat hij er niet langer meer kan wonen. Zijn slechte gezondheid en een door hepatitis B verzwakte lever doen de rest. Eigenlijk net als hij begint door te breken met zijn werk overlijdt Dr. Rat. Er is weinig dat nog rest van zijn werk, en na zijn dood is de meer Europese richting van graf¿ti grotendeels overgenomen door invloeden uit Amerika. Maar beter een dooie rat dan geen rat. Dr. Rat – Godfather van de NederlandVH *UDI¿WL GRRU 0DUWLMQ +DDV XLWJHJHYHQ GRRU /HERZVNL 3XEOLVKHUV

57


Huidproblemen door vergiftiging

Bert blijft 101% knokken Door: Wernard Bruining

Bert (1963) heeft een turbulente jeugd gehad. Zijn moeder had problemen met haar lever en lag bijna vijf jaar in het ziekenhuis. Bert logeerde daarom in zijn jeugd jarenlang bij zijn tante, die op een heus kasteel woonde. Een heerlijke tijd waarin alles kon en alles mocht.

autistisch, wat zijn kenmerkend vermogen tot focussen verklaart. Als hij ergens voor gaat is dat niet voor 100 procent maar voor 101 procent! Hij blowde, dronk en dealde

Toen Bert tien jaar werd, ging hij weer bij

werden. In de drukkerij werd gewerkt met

honderden kilo’s hasj. Maar zijn huid gaf

zijn ouders thuis wonen. Dat was voor hem

benzeen en ethyleen om machines schoon

wel steeds meer problemen. Hij kon de vel-

een enorme stap terug. Zijn kamertje was

te maken, maar ook de inkt zelf zat vol met

len huid soms zo van zijn armen stropen.

nu slechts 2 x 2,5 meter. Het was een hard

schadelijke stoffen. In die jaren was er nog

De zalfjes die hij kreeg, hielpen niet echt.

gelag voor Bert, die vluchtte in de sport

weinig besef over de gevaren bij het re-

en ging boksen. Hij is nogal klein van stuk

gelmatig gebruik van deze middelen. Let-

In 1988 ontstond bij hem botkanker. Dat

en moest op school vaak vechten, dus zijn

terzetters, die veel met giftig lood werkten,

gaf hem vreselijk veel pijn, alsof iemand

nieuwe sport kwam hem daarbij prima van

werd aangeraden vier liter melk per dag te

met een priem in je zenuwen zit te poe-

pas. Het boksen ging hem goed af, eerst

drinken. En daar bleef het bij. De mannen

ren! Eerst kon door de artsen geen duide-

als amateur en later bijna als prof. Het vele

gingen gewoon lunchen, zonder eerst hun

lijke diagnose gesteld worden. Bert werd

bewegen en harde trainen deed hem goed,

handen te wassen.

daarom maar volgestopt met allerlei medicijnen. Toen hij door had dat chemische

het ontspande.

Drukkerij

Huiduitslag

medicijnen hem geen goed deden, stopte hij zoveel mogelijk met het gebruik ervan

Bert was een mooie jongen, die zelfs enige

en ging hij alleen nog maar cannabis als

Op 15-jarige leeftijd kwam hij voor het

tijd als model werkte. De huiduitslag die hij

medicijn gebruiken.

eerst in aanraking met hasj. Hij voelde de

kreeg, gaf hij eerst weinig aandacht. Hij

eerste keer dat hij hasj rookte helemaal

was teveel bezig met sporten, werken, uit-

niets! Volgens hem kwam dat omdat hij

gaan, hasj, drank en vriendinnetjes. Nie-

Oplosmiddelen

toen als leerling bij een drukkerij werkte,

mand die zijn uitslag in verband bracht met

Hij blowde niet meer ongeremd, zoals vroe-

en zijn lichaam gewend was high te zijn

de oplosmiddelen of hem daarvoor waar-

ger, maar ging bewuster en alleen op be-

van de oplosmiddelen die daar gebruikt

schuwde. Bert houdt zichzelf voor lichtelijk

paalde momenten roken. Hij werd er rustiger van en de pijn verdween meer naar de achtergrond. Uiteindelijk is hij 21 keer geopereerd aan zijn gezicht. Hij heeft dan ook 21 vierkante centimeter littekenweefsel in zijn gezicht. De wiet werd steeds meer onderwerp van zijn focus, hij ging er alles over lezen wat hij maar te pakken kon krijgen. Daar had hij mooi de tijd voor, want zijn huid kon geen UV zonlicht verdragen, dus als de zon scheen, zat Bert binnen. Hij kwam over de vloer bij Positronics in Amsterdam, toen de eerste growshop in Nederland. Hij kocht er zaad en stekken en deed er informatie op.

Sensi Bears Bert begon in 1996 zijn eigen growshop, Sensi Bears, die aanvankelijk een groot succes was. Naarmate zijn naam en reputatie groeide, kreeg hij steeds meer zware jongens over de vloer die eisen begonnen te stellen, zodat Bert besloot ermee te stop-

58


pen. Bert kwam na 15 jaar weer eens in

gebruik van deze oplosmiddelen alleen al in

gekregen! Hij heeft ook bij wijze van ex-

een drukkerij en zag daar ‘toevallig’ folders

Nederland honderden en misschien duizen-

periment zeer ruimhartig van de wietolie

liggen waarin uitgebreid gewaarschuwd

den levens heeft verwoest, staat voor Bert

gebruikt, wat hem twee dagen in een soort

werd voor het gevaar van het werken met

als een paal boven water.

roze wolk deed rondlopen. Het gaf hem rust en had uiteindelijk een stabiliserend

oplosmiddelen. Toen werd hem voor het eerst duidelijk waar hij al zijn ellende aan

effect op zijn leven.

te danken had! Bert is er nu nog boos over

Cannabiszalf

dat de drukkerij-industrie tot op de dag

Onlangs kwam Bert in contact met Stich-

Maar Bert is nog niet klaar. Er wachten hem

van vandaag nooit heeft toegegeven dat

ting Mediwiet en kreeg hij wietolie en can-

nog een aantal operaties, maar met de olie

deze middelen zo schadelijk waren. En dat

nabiszalf. De zalf werkte wonderbaarlijk

en de zalf bij de hand, ziet hij ook die con-

terwijl Bert vele drukkers persoonlijk kent,

goed voor hem. Zijn wonden genazen in

frontaties met vertrouwen tegemoet. Hij

die nu niet meer zijn dan wezenloze kas-

enkele dagen, zonder het gebruikelijke lit-

blijft knokken, 101 procent!

plantjes. Het zal wel te maken hebben met

tekenweefsel achter te laten. Dat hadden

de angst voor schadeclaims. Want dat het

121 penicillinekuurtjes nog niet voor elkaar

www.mediwiet.nl

Kwekerij Cannabis Social Club Ganjazz Eerder in dit blad lazen jullie een artikel van Wernard Bruining over Spaanse Cannabis Social Clubs in Barcelona, waar leden probleemloos wiet kunnen kopen. Maar die wiet moet natuurlijk wel ergens vandaan komen. Daarom hieronder nog een kort foto-verslag van Wernard over een bezoek aan zo’n kwekerij. ‘Ik bezocht een kwekerij van Ganjazz. Het

maat. Het voordeel van een kas is dat

is een discreet gelegen, eenvoudige plas-

je wel de zon hebt, maar niet de regen

tic kas met een grote brave hond aan een

en eventuele vervuiling. Kaswiet is beter

lange ketting bij de deur, want de kwekerij

dan lampenwiet, want het licht van de

is ‘s nachts al eens leeg geroofd. En voor

zon is altijd vele malen sterker dan dat

het geval de politie komt staat er ook een

van een lamp. Daarnaast is kaswiet heel

groot bord waarop de collectieve eigenaar,

goedkoop te kweken, gewoon in de volle

club Ganjazz, duidelijk vermeld staat.

grond. Ik denk dan ook dat als er ooit legale wiet in Nederland komt, die in een

Binnen in de kas staan de planten te

kas gekweekt zal worden, en zo de schu-

genieten van het heerlijke Spaanse kli-

ren met lampen overbodig zal maken.’

59


Linkse hobby Door: Karel Michiels

“Je kunt tegenwoordig beter in België wonen als je wil blowen,” zei de hoofdredacteur van dit onvolprezen magazine, en ik zag dat hij het meende. Hij heeft het wel zo’n beetje gehad met telkens weer nieuwe wetten en aankondigingen die het gebruik van cannabis moeten terugdringen. Een linkse hobby natuurlijk, dat blowen, dus waarom zou het dan aan de grote besparingsdans moeten ontspringen? Of nee: er kàn helemaal niet bespaard worden in die sector. Maar wel een linkse hobby, en al jaren een doorn in het oog van het bourgeois establishment, dus weg ermee.

En ik gebruik soft drugs, het enige woord dat ‘goede’ Vlamingen serieus nemen als het over wiet of blowen gaat. Ze gruwen ervan. Ze hebben net als Opstelten en zijn geestesgenoten nooit kunnen verkroppen dat wiet zomaar ‘gedoogd’ werd. Ze liggen op de loer om die vermaledijde wet zo niet af te schaffen, dan toch sterk aan te passen. Voor hen is de War on Drugs niet

Precies die laatste vaststelling doet me

sche CD&V verliezen nu stemmen aan de

mislukt, zoals verstandige beleidsvoerders

vermoeden dat ons in België een gelijk-

NV-A, die eerder al het kiespubliek van het

inmiddels wereldwijd erkennen, maar tij-

aardige evolutie staat te wachten. In

Vlaams Belang halveerde.

delijk onderbroken.

Vlaanderen, moet ik zeggen, maar daar kom ik zo op terug. Ja, de vervolging

En zo openbaart zich nu ook bij ons een

van softdruggebruik heeft sinds 2003

echt rechts, conservatief blok, zoals dat

Gidsland

de laagste prioriteit, en we mogen een

in Nederland gedirigeerd wordt door de

Tel die ‘goede’ Vlamingen van de NV-A

paar planten kweken. En het thema ligt

PVV, in Finland door de Ware Finnen en

bij de ‘brave’ Vlamingen van de CD&V,

niet op de onderhandelingstafel van de

in Frankrijk door het verjongde Front

de ‘rijke’ Vlamingen van de Open VLD

nieuwe regering die nu al meer dan een

National. Ik heb daar op zich geen pro-

(hoewel de liberale partij het gedoog-

Bart De Wever is voorstander van een absolute nultolerantie. jaar under construction is. Als de Walen

blemen mee. Volgens mij zijn er toch

beleid mee heeft goedgekeurd) en de

en de Vlamingen ook nog eens tot een

maar twee dominante politieke stro-

‘besmette’ Vlamingen van het Vlaams

akkoord zouden moeten komen over een

mingen,

conservatief,

Belang, en dat rechtse blok dreigt wel

nieuwe drugwetgeving, kunnen we de

met eventueel een likje groen. Zoals in

heel dominant te worden in het Vlaande-

boel beter de¿nitief sluiten. Ik heb het

de Verenigde Staten. Daar had je eerst

ren van de toekomst. Gelukkig is justi-

op deze plaats al vaker gehad over de

Bush, en nu Obama. Eerst de domheid,

tie een van de laatste domeinen die ooit

plannen van de Waalse socialistische lei-

nu de hoop.

gefederaliseerd zullen worden (waarbij

progressief

en

der en kandidaat-premier Elio Di Rupo om wiet te verkopen via apothekers en/

de bevoegdheden worden overgedragen aan de regio’s), maar dan nog zal

of drogisterijen. Zijn Vlaamse tegenpool

Slechte Vlaming

Bart De Wever is voorstander van een

Het probleem is dat rechts bij ons, in

blowers behoorlijk lastig kunnen maken.

absolute nultolerantie.

Vlaanderen, ook nog eens een nationa-

Gezondheid, onderwijs, cultuur: genoeg

listisch programma wil uitvoeren, wat de

mogelijkheden om wiet in het verdom-

toon van het maatschappelijke debat per

hoekje te duwen en de Vlaamse goege-

de¿nitie besmeurt en verhardt. We zijn

meente nog meer te hersenspoelen.

Populariteit

de Vlaamse regering het leven van de

En die De Wever, baas van de Vlaamsgezin-

nu al zo ver dat er openlijk wordt gespro-

de partij NV-A (Nieuw-Vlaamse Alliantie)

ken over ‘goede’ en ‘slechte’ Vlamingen.

Dus of het hier echt zoveel beter is, zo-

heeft nu al bijna 35% van de Vlamingen

In de ogen van de doorsnee NV-A kiezer

als de baas beweert? In België misschien

achter zich, zo leren we uit de peilingen.

ben ik natuurlijk een slechte Vlaming. Ik

nog wel, maar in Vlaanderen wordt het

Zijn populariteit is sinds de verkiezingen

draai niet mee in de rat race van 4x4

nieuwe Nederland stilaan weer een gids-

van 2010 alleen maar groter geworden.

diesels, fermettes en restaurants. De

land. Dit keer voor de rechterÀank van

Niet dat al die mensen willen dat Vlaan-

onafhankelijkheid van Vlaanderen in-

de samenleving.

deren meteen onafhankelijk zou worden

teresseert me geen zier (net zomin als

(wat toch de einddoelstelling is van de

het voortbestaan van België), en ik voel

NV-A), maar ze voelen zich wel thuis bij

geen enkele emotionele verbondenheid

het rechtse sociale en economische beleid

met de cultuur en de geschiedenis van

dat Bart De Wever voorstaat. Vooral de li-

een volk dat nooit bestaan heeft (dus

berale Open VLD en de christendemocrati-

ook niet met ‘de Belgen’.)

60


DE ORIGINELE LED KWEEKLAMP

Hoge opbrengst met een extreem laag stroomverbruik De originele gepatendeerde en Europees geregistreerde LFG Spectrabox pro II FLOWER BOOSTER is verkrijgbaar bij: CULEMBORG: SUZ - TRADING | LEEUWARDEN: DE LED KWEEKLAMP SPECIALIST | SCHIEDAM: COCO SYSTEMEN | BREDA: GROW SUPPLIES | AMSTERDAM: BASIC PRO | AMSTERDAM: GROW GROW INTERNATIONAL | TILBURG: EL-AMIGO

www.lfgspectrabox.com


62


Prinsdom in de Noordzee (deel 1)

Welkom op Sealand Tekst: Mike de Leede // Fotogra¿e: AdlLC/MMP

Een oneembare vesting in verval ’s Werelds kleinste soevereine staat ligt in de Noordzee. Bijna 12 kilometer uit de Britse oostkust, ter hoogte van de monding van de Theems. Veel is het niet: een roestbak op betonnen palen. In een vorig leven luchtverdedigingfort tegen Duitse bommenwerpers, sinds september 1967 door avonturier en rebelse vrijheidstrijder Roy Bates uitgeroepen tot prinsdom Sealand. Highlife bemachtigde een visum, trotseerde de zee, liet zich optakelen en ging op audiëntie bij de prinselijke familie.

Het dan nog net in internationale wateren gelegen Roughs Tower lijkt geknipt voor zijn nieuwe avontuur. Hij entert het letterlijk (met een haak, als een heuse piraat), klimt omhoog en claimt het fort als zijn eigendom. Hij komt daarna echter nooit meer aan radio-uitzendingen toe. Wel gaat Bates als eerzaam Engels burger onver-

Onneembare vesting

stoorbaar door met het tarten van de Britse

schittert in de Noordzee. We staan op het

Prins en prinses turen de Noordzee over.

breken voor individuele vrijheden. Het zal

balkon op de vierde verdieping van een ex-

Helemaal links van hen, bijna 7 nauti-

zijn levensobsessie worden...

clusief appartementencomplex, dat uitkijkt

sche mijlen uit de Engelse oostkust, op

over de monding van de Theems. Op het

51°53’42’’ noorderbreedte en 01°28’51’’

kiezelstrand beneden staan een pril paartje

oosterlengte om precies te zijn, ligt hun

Aristocratische vrijheidsdrang

te zoenen. De 89-jarige ex-majoor en vrij-

uitgeroepen prinsdom. Honderd zeemij-

De piraat van toen kwakkelt nu met zijn

heidstrijder Roy Bates kijkt zijn vrouw Joan

len voor Hoek van Holland. In tegenstel-

gezondheid en draagt gehoorapparaten.

(82) vertederd aan. De prins en prinses

ling tot Monaco is dit ministaatje op bijna

Hij loopt stram. “Maar hij is nog jong van

van Sealand, waar Highlife op audiëntie is,

geen enkele landkaart terug te vinden. Het

hart en geest,” stelt Joan, voormalige

zijn na 53 jaar huwelijk nog steeds verliefd.

prijkt hooguit op een incidentele zeekaart.

schoonheidskoningin, die hem pas drie

Het Engelse kustplaatsje Westcliff on Sea baadt deze ochtend in het zonlicht, dat

Ze stralen waardigheid uit, maar zijn niet hooghartig. Eerder hartelijk en gastvrij. Sinds 1999 hebben ze de dagelijkse leiding over hun prinsdom uit handen ge-

Kroon, door vanaf zijn zeefort een lans te

In tegenstelling tot Monaco is dit ministaatje op bijna geen enkele landkaart terug te vinden. Het prijkt hooguit op een incidentele zeekaart.

geven aan hun zoon, prins Michael of Sealand, die sindsdien als regent de

Sealand wordt dan ook niet of¿cieel erkend

dagen kende toen hij haar ten huwelijk

zaken waarneemt. Al heeft zijn pa nog

door de Verenigde Naties. Veel is het niet:

vroeg. “Dat wordt niets, zeiden mijn vrien-

steeds

alles

twee enorme holle betonnen pilaren die 25

den. Maar ik wist het zeker: dit is de ware,

goed gaat, hoef ik niets te horen. Maar

meter boven zee uittornen. Met daarop een

liefde op het eerste gezicht! Ik heb mijn

mochten er problemen zijn, dan ben ik

plateau van tien bij veertig meter. Een half

man altijd onvoorwaardelijk gesteund. Hij

de eerste die het moet weten,” aldus

voetbalveld van verweerd plaatstaal, hou-

is een rasechte pionier. In alles wat hij

prins Roy of Sealand, die sindsdien met

ten vlonders en doorgeroest ijzer, waarop

deed was hij de eerste. Wat dat betreft is

zijn prinses Joan fulltime aan vaste wal

eens twee enorme kanonnen prijkten: het

hij in de verkeerde tijd geboren. Driehon-

resideert: in hun comfortabele apparte-

voormalige

Roughs

derd jaar terug had hij zijn pioniersgeest

ment in Westcliff, dan wel in het Spaan-

Tower, dat het Engelse achterland tijdens

en vrijheidsdrang veel beter kunnen bot-

se Marbella, waar het prinselijk paar elk

de Tweede Wereldoorlog moest bescher-

vieren, te vuur en te zwaard. Hij is ook een

jaar overwintert. Op Sealand zelf, waar

men tegen Duitse bommenwerpers. Een

rasechte survivor. Hij kwam na de Tweede

ze 33 jaar hebben gebivakkeerd (“wonen

onneembare vesting in verval.

Wereldoorlog als held met tal van verwon-

besluitbevoegdheid.

“Als

luchtverdedigingfort

is niet het juiste woord”), komen ze zel-

dingen terug van het Italiaanse slachtveld,

den meer. “De botten laten het niet meer

De succesvolle zakenman Roy Bates laat er

als enige overlevende van zijn 600 man

toe, de condities zijn er op onze leeftijd…

in januari 1967 zijn oog op vallen. Als ra-

tellende regiment. En hij is het enige kind

niet optimaal. Te Spartaans. Soms zaten

diopiraat die vanaf de Noordzee het mono-

van de zes die zijn ouders kregen dat niet

we er voor slechts een paar weken, maar

polie van de BBC aanvecht, zoekt hij naar

is overleden. Waar anderen botten breken

soms ook 16 maanden achtereen. On-

iets dat door de autoriteiten minder mak-

of dood neer vallen, krabbelt Roy Bates

voorstelbaar, achteraf gezien…”

kelijk te beteugelen is dan een zendschip.

met hooguit wat schrammen overeind en

63


gaat weer verder. Zo werd hij jaren terug

kunnen worden getakeld. Zijn vrouw blijft

geschept door een voorbijrazende motor,

met hun twee kinderen in eerste instantie

toen hij de weg overstak. Hij kwam totaal

in Westcliff, waar Joan zonder enige kennis

verfomfaaid binnen. En zei alleen: ik heb

van zaken zijn business moet overnemen.

een ongelukje gehad.”

Terwijl haar man zich vol overgave in zijn nieuwe avontuur stort. Als voormalig mili-

Roy en Joan leren elkaar vlak na de oor-

tair kraakt hij een voormalig militair fort. Hij

log kennen. Zij is dan net 18, hij 26 jaar

laat zijn luxe huis en haard achter voor een

oud. Hij geldt als de jongste majoor die

roestbak op volle zee, dat beheert en verde-

het Engelse leger ooit gekend heeft. “Ik

digt dient te worden. De rest van de wereld

ontmoette hem tijdens een dansavond:

verklaart de oorlogsheld geschift!

een knappe, krachtige ¿guur in uniform. Ik vond hem meteen leuk,” herinnert Joan zich. Roy blijft echter om haar heen

Soevereine staat

cirkelen. “Ik was bang afgewezen te wor-

Al spoedig wekt zijn nieuwe aanwinst de

den, haar af te schrikken. Ik wilde haar

afgunst op van eigenaren van andere ra-

eigenlijk al meteen ten huwelijk vragen,” aldus de aristocraat.

diostations. “Allemaal zogenaamde hippieDoor Sealand uitgegeven of¿ciële documenten als een paspoort en postzegels.

rebellen die er niet voor terugdeinsden je reinste zeeroversmethoden toe te passen,” vertelt Bates, die in drie maanden tijd

Gekraakt marinefort

non stop uitzendingen. Ik was daarmee

maar liefst zeven keer wordt aangeval-

Na de oorlog verzandt het Engelse leger

de eerste in Europa, op de voet gevolgd

len. “Soms door zwaar bewapende legers

in administratieve rompslomp. Voor Bates

door Radio Caroline.”

van wel dertig man.” Hij krijgt zelfs te

het teken om de militaire dienst de rug

maken met Nederlandse kapers, die goud

toe te keren en in avontuurlijker zaken

geld zien in zijn aftandse platform. Hele veldslagen vinden er op en rond zijn fort

zen vervaardigt), een exportbedrijf, een

Stoorzenders en dwangbevelen

keten slagerijen en een enorme vissers-

Zijn uitzendplek kan al spoedig op warme

Zijn Engelse buren vinden het maar niets,

vloot, die louter op lucratieve garnalen en

aandacht rekenen van de Engelse autoritei-

maar weten zich geen raad met de veel-

kreeft vist. Hij boert goed, maar is snel

ten, die Bates met stoorzenders, dagvaar-

vuldig gedecoreerde majoor, die op on-

verveeld. Rond 1965 zoekt hij een nieuwe

dingen, dwangbevelen en boetes te lijf gaan.

verwachtse steun kan rekenen van leger

uitdaging en raakt geïnteresseerd in ra-

Tot Bates het gezeik zat is en zijn heil verder

en marine. Als de Britse overheid de ma-

dio-uitzendingen vanaf zee. “De BBC zond

op zee zoekt. Net buiten de Engelse terri-

rine opdracht geeft om hem te verwijde-

alleen overdag uit. Ik wilde 24 uur radio

toriale wateren neemt hij januari 1967 het

ren, trekken de mariniers zijn verleden na

uitzenden, zoals in Amerika. Dat wilde ik

verlaten marinefort Roughs Tower in. Het af-

en krijgen ze diep respect voor die gekke

in Engeland introduceren en daarmee de

weergeschut verdwijnt in zee, zodat het dek

Bates. Ze betuigen hem zelfs steun en

BBC de oorlog verklaren. In 1966 kaapte

als helikopterplatform kan dienen. Hij cre-

leggen hem daarna geen strobreed meer

ik een verlaten verdedigingsbolwerk, drie

eert in de ruimte onder het platform en in

in de weg. Er wordt uiteindelijk niets te-

mijl uit de Engelse kust en begon als pi-

de pilaren enigszins leefbare onderkomens.

gen hem ondernomen; hij wordt tot zijn

raat onder de namen Radio Essex en

En installeert een kraan, zodat per zee aan-

verbazing gedoogd. Waarmee de basis

BBMS (Britain’s Best Music Station) met

gevoerde personen en materieel omhoog

voor zijn land op zee is gelegd.

te gaan. Weldra bezit hij diverse fabrieken (waar hij als eerste rubber zwemvlie-

64

plaats. Maar Bates houdt stand.


Prinsdom

heid op Zee). De uitgedaagde regering

cieren. “Al valt onze vrijheidsstrijd inmiddels

Op het zoveelste overwinningsfeest wordt in

van Groot-Brittannië siddert van woede

niet meer te becijferen. Bloed, zweet, goud

zeeën van alcohol zijn nieuwe levensuitda-

en onvrede, maar mag volgens haar ei-

en tranen heeft het gekost,” aldus Bates,

ging geboren: op Roughs Tower een eigen

gen wetboeken niet ingrijpen. Wel vaar-

voor wie geen zee te hoog of te ruw lijkt om

staat uitroepen. De rebelse vrijheidsstrijder

digt ze vrij spoedig daarna een decreet

zijn ideaal te verwezenlijken.

geeft zijn advocaten lachend opdracht uit te

uit dat toekomstig uit te roepen prins-

zoeken wat zijn kanzen zijn. “Ze riepen in

dommen rond haar wateren onmogelijk

eerste instantie: ze zullen je opsluiten in de

maakt. Ook laat de Britse overheid alle

Wetteloze situaties

Tower of London, je als Brits staatsburger

andere overgebleven zeeforten door de

Terwijl de herinneringen elkaar tussen de

persona non grata verklaren,” vertelt Bates

marine tot puin schieten. Als Bates zich

kopjes thee afwisselen, veert het prinselijk

met veel handgebaar. “Maar ook na weken

in 1968 openlijk bewapend tegen al te

paar ineens op. We krijgen ongevraagd een

zoeken konden ze geen enkele jurispruden-

opdringerige pottenkijkers en een eigen

rondleiding door hun residentie. Bij elke foto

tie of vergelijkbare zaak in de wereld op-

leger vormt (een paar man permanent

of kunstvoorwerp valt wel een verhaal te

dissen. Hun advies luidde dan ook: gewoon

aanwezige security), acht een rechter op

vertellen. Trots laat de prins een kaart zien waarop zijn Sealand wordt aangegeven als autonoom gebied. Hij kan een glimlach niet onderdrukken. De prinses toont ons een foto van de prinselijke herder, die jarenlang hun fort hondstrouw bewaakte. In Roy’s kantoor liggen bouwtekeningen van Sealand. Je komt de oerlelijke puist roestig betonrot werkelijk in alle vertrekken tegen, naast prachtige portretten van Joan, die in haar jongere jaren een bekend model en mannequin is geweest. “Ach, Roy blijft de rusteloze en rebelse avonturier, die het best Àoreert in wetteloze situaties,” zegt Joan met glimmende pretoogjes. Ze hebben er heel wat overleefd.

Oorlogsfregat De prinses vertelt dat ze in haar beginja-

Joan en Roy Bates: “Bloed, zweet, goud en tranen heeft het gekost.”

ren op Sealand eens de wet is voorgelezen door de commandant van een oorlogsfre-

doen! Maar ik moest er dan wel een prins-

het vasteland zich onbevoegd om de zaak

gat dat bij hen aanmeerde. Ze bleef echter

dom van maken. Dat was juridisch gezien

in behandeling te nemen. Bates is einde-

volhouden dat ze hem vanaf haar hoogte

het eenvoudigst, net zo wettig als Monaco.

lijk vrij. Maar tegen welke prijs?

niet kon verstaan. “Achter de man wuifden

Jouw wil is er wet, zeiden mijn advocaten. En na je dood kunnen je vrouw of je zoon

matrozen al met witte zakdoeken ten teken van overgave. Tot de man uiteindelijk zelf

je opvolgen. Familie en vrienden verklaar-

Bloed, zweet en tranen

den mij voor gek. Maar mijn vrouw geloofde

Zijn zoon Michael (die dan bijna 15 jaar

heilig in mijn idee: een eigen autonome en

oud is) wordt tot zijn grote vreugde de¿-

soevereine staat, in haar eer uitgeroepen op

nitief van kostschool afgehaald en net als

Ook zoon Michael wist als zestien jarig jo-

haar 39e verjaardag: 2 september 1967. Op

zijn 18-jarige dochter Penny op Sealand ge-

chie een overname te verijdelen. Hij hield

die dag voegde ze zich bij mij, op wat vanaf

stationeerd. De prinselijke familie maakt er

manhaftig twee mariniers tegen die het plat-

nu of¿cieel Principality of Sealand heette.

in die moeilijke beginjaren maar het beste

form op wilde klimmen, dreigend met een

Het was meteen het allermooiste verjaar-

van. Er is bijna niets: geen elektriciteit,

geweer. “Ze dropen uiteindelijk beschaamd

dagscadeau wat ik haar tot nu toe heb kun-

generatoren, eten of drinken, geen ramen

af,” herinnert de net binnengelopen Michael

nen schenken: ze kreeg vanaf die dag im-

of deuren, geen radioverbindingen met de

of Sealand zich. De nu 58-jarige regent zal

mers de titel prinses.”

buitenwereld, geen verwarming of huisraad.

ons straks per stoere zwarte commando-

Alles moet worden ingevlogen of overgeva-

boot naar Sealand varen. “Jaren later kreeg

ren, wat zeer kostbaar blijkt. Miljoenen pon-

ik via de Wet Openbaarheid Bestuur een

den stopt Bates naar eigen zeggen de eer-

document in handen waaruit bleek dat de

Als prins Roy hijst hij de of¿ciële driekleur

ste jaren in zijn prinsdom. In die tijd wordt

marine daadwerkelijk opdracht had gekre-

boven Sealand: met boven het rood van

de bevoorrading hevig dwarsgezeten door

gen Sealand in te nemen. Er mochten alleen

de hartstocht (de favoriete kleur van de

de douane, die alles strikt controleert en

geen doden of gewonden vallen aan onze

prins), in het midden het wit van deugd

soms elk conservenblikje of pakje dat naar

kant. Het was dus echt menens destijds. Ik

en zuiverheid en onder het zwart van

Sealand gaat openmaakt. Maar de doorzet-

kreeg er een brok van in mijn keel…”

de piraten. Onder het door twee gouden

ter wint en wordt uiteindelijk ook op dit punt

leeuwen met groene vissenstaarten vast-

met rust gelaten. Zijn business aan wal

gehouden wapenschild van Sealand prijkt

loopt gewoon door en levert genoeg geld op

zijn levensmotto: E Mare Libertas (Vrij-

om het avontuur op zee te kunnen ¿nan-

Vrijheid op Zee

ook opgaf. Het was onze zoveelste overwinning op de autoriteiten.”

Volgende maand deel 2

www.sealandgov.org

65Kweken met Jorge Cervantes Over Jorge Jorge Cervantes is een van de meest vooraanstaande kweekexperts in de cannabiswereld. Hij schreef diverse boeken en maakte verschillende dvd’s. Zo maakte hij onder andere Marijhuana Horticulture: the Indoor/Outdoor Medical Grower’s Bible, Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD (shot in BC) en Jorge Cervantes Grow DVD II (shot in Spain), Indoor Marijhuana Horticulture: The Indoor Bible, Marijhuana Indoors: Five Easy Gardens, Marijhuana Outdoors: Guerilla Growing en Jorge’s Rx. Hij schrijft voor 13 tijdschriften in zes talen. Zijn boeken verschijnen in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Russisch en Spaans. www.marijuanagrowing.com

Verjonging

helpt dit de geoogste plant om meer blad aan te maken terwijl die terugvalt in de groei. Terwijl de hergroei vordert zullen zich

Ik heb je grow DVD bekeken en ik heb er veel aan gehad. Iets

steeds meer bladeren vormen met steeds meer vingers. Laat de

wat niet werd behandeld was regenereren. Uit verschillende

verjongde planten doorgroeien tot ze de gewenste hoogte heb-

bronnen heb begrepen dat je het bovenste twee derde deel van

ben alvorens ze weer in bloei te zetten met een 12 uur fotoperio-

de plant moet snoeien en alle grote bladeren van de lagere tak-

de. Als planten die voor de tweede maal bloeien te groot worden,

ken moet weghalen. Vervolgens moet je de plant stikstofrijke

zullen ze iele toppen produceren. Vergeet niet dat deze planten

voeding geven en het licht weer op 18/6 zetten. Kennelijk kan

al een volledig ontwikkeld wortelsstelsel hebben en onder weinig

je zo een tweede en mogelijk zelfs een derde oogst van de-

licht magere toppen zullen produceren. In binnenruimtes zijn

zelfde plant halen. Klopt dat?

dergelijke planten ook gevoeliger voor ziektes en ongedierte.

Ron, K., Internet De DVD duurt maar honderd minuten en het is moeilijk om daar

Grond, Shit & Ongedierte

alles in te proppen dat ik de afgelopen 25 jaar heb geleerd uit duizenden interviews met kwekers en ontelbare bezoeken aan

Ik ga voor het eerst kweken en wil het 100% organisch doen. Ik

kweekruimtes. Wat je bedoelt is verjonging, het proces om een

heb er veel artikelen over gelezen en ben van plan een kweekmix

uitgebloeide plant letterlijk weer in een jonkie te veranderen.

te maken met 15 procent perliet, 15 procent vermiculiet en 20

Laat om een reeds geoogste vrouwelijke plant weer jong te ma-

procent wormenmest. Kan je nog iets anders aanraden? Ik ben

ken een aantal onontwikkelde lagere takken met blad aan de

ook van plan er een product met micronutriënten bij te doen.

plant zitten. Je moet alle goede toppen absoluut weghalen! Zelfs

Suggesties? Ik weet niet zo goed welke voedingsstoffen en mi-

als je 95 procent van de plant wegsnoeit kan die verjongen. Zelf

cronutriënten ik moet gebruiken en wanneer ik ze moet geven.

laat ik het liefst 20 procent aan de onderkant van de plant zitten.

Moet ik lieveheersbeestjes en bidsprinkhanen van begin tot eind

Zet de plant op een 18/6 lichtschema. Binnen vier tot zes weken

in de kweekruimte laten, zelfs als ik aan het drogen ben? Hart-

zal de geoogste plant stoppen met bloeien en beginnen te ver-

stikke bedankt voor je wijsheid.

jongen en weer in de groei terugvallen. Er zal nieuwe bladgroei

Jake

uit de takken en bloeischeuten ontspruiten. Geef de bos stompen met blad een verhoogde dosis stikstofrijke groeivoeding om

Wees voorzichtig als je vermiculiet gebruikt. Het houdt veel

nieuwe bladgroei te stimuleren. Onder ideale omstandigheden

vocht vast en verpulvert makkelijk tot een papperige smurrie. In mijn nieuwe Jorge Cervantes’ Ultimate Grow DVD II is een geweldige organische aardemix te zien die perfect aan al je behoeften voldoet. De mix bestaat uit 0,5 schep kleikorrrels (hydroton), 1 schep perliet, 2 scheppen wormenmest, 5 scheppen kokos, 2 eetlepels Mineral Magic (General Hydroponics) en 2 cl trichoderma. Er zijn veel uitstekende organische meststoffen verkrijgbaar. De wormenmest zou voor genoeg stikstof (N) moeten zorgen. Enkele van mijn favoriete organische voedingsmerken zijn

Kweken is lastig. Deze top is zwaar, maar ziet er door de grote concentratie bladeren niet aantrekkelijk uit.

Canna Bio Flora, Earth Juice and BioBizz. Je kunt ook bij je lokale tuincentrum of growshop om advies vragen. Lieveheersbeestjes en hun jongen doen weinig tot helemaal niets in een kweekruimte. Ze eten bladluizen, die normaal ge-

67


drogen. Haal de toppen uit de pot en leg ze op een stuk krantenpapier, dat je al dan niet afdekt. Laat de toppen zo een nacht liggen, 2-3 dagen als ze echt nat zijn. Stop ze dan weer voor een uur of of 3-4 in de pot. Ze zouden nu nog maar een klein beetje vocht moeten afgeven. Open de pot en laat de toppen een paar minuten luchten. Sluit de pot weer en laat ze nogmaals vocht verdampen. Herhaal dit aan paar keer tot de toppen gelijkmatig droog zijn. Ze zouden nu goed moeten branden. Als de toppen beginnen te ontbinden, vandaar de azijngeur, moet je ze uitdrogen en voorkomen dat ze beschimmelen. De beste manier om schimmel te voorkomen is de toppen helemaal droog te laten worden.

Kweekkast Tof om op je steun te kunnen rekenen bij brandende vragen! Ik wil een kweekkast, Quick Grow Seed to Bloom Box, kopen. Is die z’n geld waard? Heb je ze wel eens gebruikt? Wat weet je er vanaf? Hoeveel leveren ze op?

Mr. Dank Quick Grow is een uitstekende growbox om toppen te draaien! n. Deze kant-en-klare systemen zijn voorzien van licht, ventiODWLH OXFKW¿OWHU K\GURV\VWHHP WLPHUV HQ FRQWUROOHUV DOOHV ZDW je nodig hebt voor een geweldige oogst. De fabrikant heeft alle kinderziektes er al uitgehaald, dat hoef jij dus niet meer te doen! Je hoeft alleen nog maar zaad en een beetje liefdevolle aandacht toe te voegen. De behuizing kan rigide zijn en wat duurder, of goedkoper en uit een soort tent bestaan. Je kunt de kast ook zonder accesoires krijgen. Beide soorten werken goed Deze kleine kweekruimte met een 400 watt lamp werd een beetje misbruikt, maar laat wel zien hoe je in de hoek van een kamer een tuintje kunt inrichten. De verhoogde bak van een vierkante meter onder de potten voorkomt problemen met de drain.

en zijn eenvoudig in elkaar te zetten. De kweekkasten zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar; van 60 x 90 cm tot grotere units van 120 x 120 x 180 cm. Grotere kweekkasten zijn vaak onderverdeeld in een bloeiruimte bo-

sproken geen schade aan cannabis veroorzaken. Lieveheers-

venin en een groeiruimte onderin. Kleine kasten kunnen worden

beestjes voelen zich aangetrokken door het felle HID licht en

gebruikt voor klonen, zaailingen, groeiende of bloeiende planten.

de meeste zullen direct tegen de lamp vliegen en binnen de eerste paar dagen het loodje leggen. Bidsprinkhanen eten alle

Je hebt nog wel steeds ventilators nodig om oude lucht af te

insecten die ze in het vizier krijgen, inclusief lieveheersbeest-

voeren en verse lucht binnen te brengen. Je hebt ook de ruimte

jes. Als die eenmaal op zijn beginnen ze elkaar op te vreten.

nodig om zo’n kast neer te zetten. Denk eraan dat de lamptrafo

Het is leuk om hun dodelijke strijd te observeren, maar ze

en de ventilator waarschijnlijk lawaai zullen maken. Zet de kast

hebben weinig effect tegen de grootste bedreiging van kweek-

of tent in een koele droge ruimte. De vraag of je de tempera-

ruimtes: spint. Je kan het beste je ruimte goed schoon houden

tuur en luchtvochtigheid in de kast onder controle kunt houden

en als spint toch opduikt lokaal met neem-olie of pyrethum

betekent het verschil tussen succes en mislukking.

spuiten, allebei natuurlijke producten.

Natte dope!

Kleine opbrengst Ik kweek nu voor de derde keer en heb een AK-47 gekruist om-

Ik heb een paar wekpotten met klemsluitingen en rubber ringen ge-

dat ik de meeste waar voor mijn geld wilde – zoveel mogelijk

kocht, dezelfde die mijn oma gebruikte om snoepgoed te bewaren.

THC dus. Een paar weken geleden heb ik geoogst, en tot nu toe

Als een top er een paar dagen heeft ingezeten verschijnt er vocht

ben ik niet kapot van het resultaat. Aangezien ik voor 2000 watt

op de wanden. Het vocht heeft een zure, bijna azijnachtige geur.

aan verlichting heb in een ruimte van 200 x 130 cm, op hydro

Dat gebeurt zelfs als de pot regelmatig wordt gelucht of als de top is

kokos kweek met CO2 en een goed voeding, valt de opbrengst

gecured. Wat is er aan de hand?

van 60-70 gram per plant me tegen. Het kostte ook nog eens 75

Da Rev

dagen voor er geoogst kon worden.

Je hebt natte dope. In de afgesloten pot lekt het vocht uit de

Heb je nog suggesties voor de stekken die ik net op 12-12 heb gezet?

toppen en condenseert op het glas. De top moet absoluut uit-

Ik ben nogal een zware blower, dus ik kan aardig wat hebben. Kan

68


je me een soort aanraden voor de volgende ronde waar je echt

Traag groeiende planten

totaal-loss van raakt? Iets psychedelisch misschien? Ik heb in een kleine kast drie planten groeien. Ze zijn on-

T-Boy

geveer een maand oud. Geen van de planten heeft bladeren Je pobleem is begonnen toen je je eigen planten ging kruisen.

met vijf punten, alleen maar met drie. Waarom? Ik vrees dat

Het zaad dat je kruising opleverde was niet zo potent als de ou-

het niet goed is en begin me zorgen te maken, ik wil over

ders, en daarom word je niet zo stoned als daarvoor. De extra

een paar weken beginnen met bloeien maar ik ben bang dat

tijd die de planten nodig hadden was een ander gevolg van deze

de resultaten waardeloos zijn omdat de planten om de een af

onproductieve kruising. Zo te horen heb je meer dan genoeg

andere reden onrijp lijken.

licht en goede kweekomstandigheden. Het enige wat je nodig

Fabio

hebt is wat goede genetica. Begin met nieuw zaad van een zaadproducent. Kweek deze zaden op tot volwassen planten en kies

Plant nog een paar zaden. Drie planten zijn niet genoeg! Als

de beste vrouwen uit om stekken van te maken. Als je de ‘super-

twee van de drie mannetjes blijken te zijn, heb je maar één

klonen’ eenmaal hebt, blijf daar dan mee werken!

vrouwtje om tot de oogst te verzorgen!

Er bestaan aardig wat ‘psychedelische’ wietsoorten. Al jaren zijn

Waarschijnlijk krijgen de planten niet wat ze nodig hebben om

Haze en verschillende Haze-kruisingen mijn favorieten. Haze is

goed te groeien. Ze hebben veel frisse lucht, licht, water, goede

een lang bloeiende tropische plant die lastig te kweken is en

aarde, temperaturen rond 24°C, en 50-60 procent luchtvoch-

niet enorm veel gewicht oplevert. Maar het THC-gehalte is hoog

tigheid nodig. Als dat allemaal klopt, zullen ze goed groeien.

en de high is zelfs hemelhoog. Super Silver Haze is een van de

Naarmate ze langer staan krijgen de bladeren meer ‘vingers’.

beste, maar als je liever een sterke plant hebt die je high maakt

De volgende stellen bladeren zouden vijf vingers moeten heb-

én goed opbrengt, is Chronic absoluut de beste keus. Chronic

ben. De planten moeten nu zo’n 15-20 cm hoog zijn. Over een

levert veel gewicht op en is super stoned.

maand moeten ze 30-45 cm hoog zijn en behoorlijk bossig. De eerste twee maanden moet de groei krachtig zijn. Ongeveer rond de tweede maand verschijnen de voorgroei-bloemen. Je moet wachten tot de voorbloei voor je de planten in bloei kunt brengen met een 12/12 dag/nacht schema. De voorbloei verschijnt rond de derde zijtak vanaf de top. Vrouwelijke voorbloeibloemen hebben twee witte haartjes, de stampers, die uit een soort bolletje tevoorschijn komen, de mannelijk voorbloei bestaat uit een bobbeltje dat uitgroeit tot stuifmeelzakjes. Ruk de mannen eruit en zet de vrouwen in bloei!

Nieuwe kweekruimte Ik ben bezig mijn nieuwe kweekhok in te richten, een schuur van 240 cm bij 300 cm. Er is al gesproeid tegen insecten, en de wanden zijn bekleed met plastic wit-zwart-wit folie. Er is fatsoenlijke ventilatie en een goed bewateringssysteem. Wat is de beste verlichting voor een hok van deze afmetingen? Ik ga de ruimte niet opsplitsen en ben van plan maar een paar planten neer te zetten. Heb je nog meer tips voor een goede kweekruimte? Mr. Nice Guy Je kunt een kweekruimte van 2 x 2 meter makkelijk verlichten met vier 600 watt hogedruk natriumlampen, één lamp per 120 x 120 cm. Omdat jij echter maar ‘een paar planten’ wilt neerzetten heb je genoeg aan enkele 400 watt lampen om je planten te laten opgroeien tot je ze kunt oogsten. Gebruik twee 400 of 600 watt lampen als je grote planten wilt kweken. Zet de planten 15 FP YDQ GH UHÀHFWHUHQGH ZDQGHQ HQ JHEUXLN GH KRHN YDQ GH UXLPWH ]RGDW HU WZHH UHÀHFWHUHQGH ZDQGHQ ]LMQ (YHQWXHHO NXQ MH YHUSODDWVEDUH UHÀHFWHUHQGH ZDQGHQ PDNHQ RP URQGRP GH planten te zetten. Gebruik daarvoor stukken multiplex en schilder die wit of bedek ze met wit-zwart-wit plastic. Stel de twee Een 400 watt natriumlamp is genoeg om deze kleine kweekruimte alles te geven wat nodig is om planten af te bloeien. De kweker plakte een 15 cm hoog bed af met zwaar vijverplastic om lekkage te voorkomen en drainage mogelijk te maken.

SODWHQ ]R RS GDW ]H KHW RRN OLFKW QDDU GH SODQWHQ UHÀHFWHUHQ

69


Portret van een blower

Meer dan vijftig jaar blowervaring Tekst: Michiel Panhuysen // foto’s Job Joris Arnold

Freek Polak is een blowend geschiedenisboek. De psychiater (68) in ruste rookte zijn eerste joint op zijn zeventiende, en mag met recht een ervaren blower worden genoemd. Zijn know how op het gebied van de werking van de geest en ook de invloeden van stimulerende en kalmerende substanties is gebaseerd op wetenschappelijke kennis en praktijkervaring.

coffeeshops. Als je erin geïnteresseerd was kwam het op het Leidseplein wel aan je voorbij. Omdat bijna niemand wist wat het was maakte niemand zich er druk om. Je werd geen café uitgezet omdat je een joint

Freek rookte zijn eerste jointje op het Am-

het nogal eens. En ook wat nieuwsgierigen

rookte, dat speelde gewoon helemaal niet.

sterdamse Leidseplein van 1959. In Neder-

in de geestverruimende werking van ‘dat

Ik kan me uit die beginjaren nog wel herin-

land rook het in die tijd nog ernstig naar

spul’ in het uitgaanscircuit op het Leidse-

neren dat er concerten waren in het Concertgebouw, van Miles Davis bijvoorbeeld.

In Nederland rook het in 1959 nog ernstig naar spruitjes, en wat drugs waren wist bijna niemand.

Daar werd toen openlijk in de zaal en op het podium geblowd....” De sfeer rondom het blowen was gemoe-

spruitjes, en wat drugs waren wist bijna

plein of in jazzclubs als de Cottonclub of

delijk. Thuis in huize Polak werd er niet

niemand. Jazz was de muziek waar de jon-

Casablanca deelden wel eens een stickie of

moeilijk over gedaan: “Mijn vader vond het

geling naar luisterde en als iemand bebop

een joint. Zo ook Freek, die aan zijn laatste

allemaal best zo en mijn moeder vond het

zei dan bedoelde hij daarmee een muziek-

schooljaar was begonnen.

eigenlijk allemaal zo interessant dat ze af en toe zelfs meedeed met een jointje.”

stijl en geen Wet Bibob. Met die zwarte muziek kwam uit de Verenigde Staten ook het roken van sigaretten met hasj of ma-

Gemoedelijk

Freek ging medicijnen studeren in Am-

rihuana naar Europa. Grootschalig was dit

“Het heette toen dus nog helemaal geen

sterdam en studeerde af in 1969. In zijn

gerook niet. Musici en kunstenaars deden

wiet of cannabis en er waren nog lang geen

studiejaren maakte hij mee dat de jongeren in verzet kwamen tegen de gevestigde orde. Mannen lieten hun haar en een baard groeien, het huwelijk van koningin Beatrix en Claus werd verstoord, bij het Lieverdje organiseerde Robert Jasper Grootveld zijn happenings, en ook het roken van hasj werd een vorm van protest tegen de burgerlijkheid. Inmiddels werd de politie gewag van dat gerook met een vreemd luchtje en justitie zette druggebruikers in de cel.

Derde oog “Het waren wilde tijden. Er gebeurde een hele hoop. Mensen werden zich bewust van een hele hoop zaken, die ze daarvoor niet interessant vonden. Ze kwamen in opstand. Maar er gebeurden ook veel vreemde dingen. Ene Bart Huges, een medicijnenstudent die een paar jaar ouder was dan ik, verkondigde het idee dat je permanent een verruimde geest zou krijgen als je een gaatje boorde in je voorhoofd. Het derde oog werd dat gaatje genoemd. Huges moest uiteindelijk zelf een boor op zijn voorhoofd zetten omdat vrijwilligers

70


om hem heen het idee bij nader inzien toch minder geslaagd vonden.” Het zal mensen niet verwonderen dat er van de loopbaan als arts van Huges uiteindelijk niet meer veel terecht is gekomen. Het derde oog is dus duidelijk een ‘don’t try this at home’ beleving. Toen hij eenmaal arts was geworden in 1969 begon Freek aan zijn opleiding psychiatrie. Om hem heen kreeg wel eens iemand een bad trip van het blowen. “Die gaf ik wel eens wat benzo’s. Voor mij was daar makkelijk aan te komen. Zo’n tranquilizer als Librium werkte perfect bij een bad trip. Je weet bij Librium gewoon dat je een kwartier later al van je paniekaanvallen afbent, en die wetenschap leidde meestal meteen al tot een afname van de negatieve gevoelens.” Toen Freek zelf ooit eens LSD uitprobeerde hield hij een antipsychoticum bij de hand voor het geval het mis zou gaan. En dat was maar goed ook. “De eerste paar uur dat ik tripte was nog wel leuk, maar toen ik later toch bang werd dat het nooit meer zou ophouden, was ik

Jaren later kreeg Freek toch weer zin

ziet bijvoorbeeld cannabis als een zeer nut-

blij dat ik nog een redmiddel had. Die pillen

in een stickie af en toe. Dan blowde hij

tig medicijn, sommigen vinden recreatief

werkten snel en de trip hield op. Zo bleef

thuis, ook wel eens in de nabijheid van

gebruik prima en anderen moeten er niets

het allemaal een beetje binnen de marges

zijn opgroeiende kinderen. “Ik kwam er

van hebben. De KNMG, de overkoepelende

van wat leuk was.”

op zeker moment achter dat mijn zoon

vereniging van alle medici, heeft al heel

die toen zestien was wel eens had ge-

lang geen standpunt over het drugsverbod.

blowd. Gezien mijn eigen ervaringen zou

Ik denk dat geld de grond is van dit zwij-

het een beetje hypocriet zijn om daar

gen. Artsenorganisaties steggelen al jaren

Freek beleefde een hoop plezier aan het

nou moeilijk over te gaan doen. Ik sprak

over geld met de regering. Daarom willen

blowen en de inname van andere drugs.

met mijn zoon en dochter af dat ze thuis

ze niet ook nog een controversiëel punt als

“Al was het maar om al die keren dat we

bij mij mochten blowen wanneer ze de

drugs op tafel leggen.”

naar Sjef van Oekel op de televisie keken

volgende dag geen school hadden, om

met een jointje erbij. Het was al heel erg

schoolprestaties niet nadelig te beïnvloe-

geestig zonder wiet, maar met blowen er-

den. En dat systeem heeft goed gewerkt.

Actief

bij werd het helemaal prettig gestoord. Het

Mijn kinderen hebben nooit een probleem

Tegenwoordig is Freek actief in drie or-

enige nadeel van die combinatie tv kijken

gekregen met welke drug dan ook. Er is

ganisaties die zich inzetten voor een lo-

Van Oekel

gischer, beter of rechtvaardiger drugsbe-

Als iemand bebop zei dan bedoelde hij daarmee een muziekstijl en geen Wet Bibob.

leid. Hij was één van de oprichters van de Stichting Drugsbeleid, is bestuurslid van de VOC en voorzitter van ENCOD. Via ENCOD gaat hij regelmatig naar Brussel

en blowen was dat je je de volgende och-

zelfs een aantal andere ouders geweest

en Wenen, om bij internationale bestuurs-

tend weinig meer herinnerde van wat je al-

dat dit systeem thuis heeft overgeno-

organen als bijvoorbeeld het UNODC, het

lemaal gezien had. Gelukkig werd het rond

men. Mijn argumenten als praktiserend

VN Drugsbureau zijn zegje te doen. We-

die tijd ook mogelijk om programma’s op

psychiater en verslavingsarts bij de GGD

reldberoemd werden de aanvaringen van

video op te nemen. Dan kon je alle beelden

wogen daarbij voor andere ouders na-

Freek met UNODC directeur Costa. Op

later toch nog eens terughalen...”

tuurlijk toch wat zwaarder dan de mening

¿mpjes die via You Tube op allerlei sites

van een blowende puber...”

terechtkwamen (met in totaal misschien

Bewust

wel 100.000 hits) is te zien hoe Freek de Italiaan Costa in een hoek zet met een

Hij ging altijd heel bewust met drugs om.

Twistpunt

“Ik heb een hele periode niet geblowd. Ik

“Ik heb sinds mijn studie gestreden tegen

van het Nederlandse liberale drugsbeleid.

had toen jonge kinderen, mijn vrouw had

de negatieve houding ten opzichte van

Van het verbod op drugs deugt niets, is de

er weinig mee en ik had het zo druk met

drugs in het algemeen binnen mijn eigen

onderliggende boodschap. Costa werd niet

mijn werk als psychiater dat blowen niet

beroepsgroep. Onder medici is dit altijd

meer herkozen. Maar helaas blijft de strijd

in mijn leven paste.”

een twistpunt geweest. Een aantal artsen

voor een beter drugsbeleid hard nodig.

paar simpele vragen over de pluspunten

71


The Power of the Poppy Door: Jan Sennema

Net als de hennepplant is ook de papaver al sinds oeroude tijden een metgezel van de mens. En net als de Cannabis sativa wordt ook de Papaver somniferum om z'n culinaire en medicinale kwaliteiten gewaardeerd. Maanzaad is tot de dag van vandaag een belangrijk ingrediënt voor de banket- en broodbakker. Het tweede deel van z'n Latijnse naam wijst al de richting aan waar de medische specialisatie van de papaver ligt: 'somniferum' betekent 'brenger van slaap'.

brouwen van papaverthee, en aanwijzingen voor het gebruik van papaver in pil-, tabletof capsulevorm. Hoewel Filan de term harm reduction nergens gebruikt, is hij ondubbelzinnig over de ellende die je te wachten staat als de papaver de overhand krijgt. Wie zich te diep heeft laten meelokken in het droom-

Slaap als de genadige toestand waar pijn

Zo blijkt het woord 'dope' afkomstig van Ne-

wereld van de opiaten, vindt hulp bij een

afwezig is, zowel fysieke als psychische.

derlandse zeelieden uit de 17e eeuw, die het

handleiding over hoe je weer clean kan wor-

Anders dan de cannabisplant is de papaver

mengsel van opium en tabak 'doep' noem-

den. Over het kweken van papavers schrijft

echter een plant die misbruik ongenadig

den, naar de vettige stoofpot die aan boord

Filan: "Papavers zijn populaire tuinplanten

afstraft. In The Power of the Poppy brengt

bijna dagelijks op het menu stond.

die gewaardeerd worden om hun spectaculaire bloemen. Zoals zo vaak het geval is met

Kenaz Filan de fascinerende geschiedenis van de papaverplant, in het Engels 'poppy' genoemd, in kaart.

Boze gezusters

Strijd tussen hemel en hel

papaver, is discretie ook hier aan te raden. Die schattige oude dametjes die aahh en

Het tweede deel gaat in op de verschil-

oohh kraaiend je prachtige bloemen staan te

lende stoffen die uit de plant worden geëx-

bewonderen hoeven heus niet te weten dat

traheerd. Bij elk nieuw ontwikkelde opiaat

het om Papaver somniferum gaat.”

Het onderzoek naar de vele werkzame

was het doel van de onderzoekers een stof

stoffen in de cannabisplant is nog maar

te vinden die wel de pijnstillende eigen-

Geschreven op de gemoedelijk toon van een

net begonnen, maar bij de papaver is dat

schappen van de papaver had, maar niet

erudiet rasverteller, is Power of the Poppy

traject al achter de rug, met onder andere

de verslavende. Een missie die tot misluk-

een lekker leesbaar boek, gesteld natuur-

de boze gezusters morphine en heroïne als

ken gedoemd lijkt. “Ondanks de inspannin-

lijk dat je Engels goed is. Je hoeft echt geen

resultaat. Vooral de chemische extracten,

gen van de meest briljante scheikundigen”,

dopehead te zijn om te genieten van deze

ooit als medicijnen tegen elke kwaal op

schrijft Filan, “eist de papaver nog steeds

onbevooroordeelde en nuchtere geschied-

de markt gebracht, hebben de plant een

haar deel op. Zelfs als we de papaver de

schrijving over de papaver. Een aanrader!

slechte naam gegeven. Toch is papaver-

oorlog verklaren zijn we gedwongen met

zaad in vrijwel alle landen volkomen le-

haar zaken te doen.”

gaal, met als enige reden dat het aandeel werkzame stoffen zo gering is dat voor het

In het derde deel ontmoeten we beroemde

maken van verhandelbare hoeveelheden

en beruchte af¿cionados, zoals Thomas de

gigantische plantages nodig zijn.

Quincey, William S. Burroughs, Charlie Parker en Lou Reed. Hoewel deze biogra¿eën

Godsgeschenk

beknopt zijn, illustreren ze scherp de strijd tussen hemel en hel die de relatie tussen

Het boek is opgedeeld in vier delen, die de

mens en papaver typeert. De laatste ce-

verschillende aspecten van de papaver onder

lebrity user is dj Screw, een hiphop dj uit

de loep nemen. Het eerste deel beschrijft de

Houston die wereldfaam verwierf met zijn

vele manieren waarop de geschiedenis van

chopped and screwed dj-techniek. De fa-

de mens en de papaver sinds 5500 v. Chr.

voriet van Screws crew was purple drank,

met elkaar verweven zijn. In een tijd waar-

een mix van frisdrank, codeïnehoudende

in dysenterie en maagziekten vaak fataal

hoestsiroop en fruitsnoepjes.

waren, leverde de papaver krachtige medicijnen tegen diarree. In een wereld waar je meestal rond je dertigste doodging en

Populaire tuinplanten

arthritis algemeen voorkwam, was papaver

Met het laatste deel kan de lezer zelf aan de

een godsgeschenk. Ook onze voorouders

slag. Voor de doe-het-zelver zijn er recepten

hebben bijgedragen aan de papavercultuur.

voor het maken van een opiumextract en het

72


TV-serie Entourage

Hollywood Blows Door: Jan Sennema

Een van de meest succesvolle tv-series van de laatste jaren is Entourage, een productie van HBO, bekend van toppers als Six Feet Under en True Blood. De formule is even simpel als ijzersterk: vier vrienden uit een armoedige New Yorkse volksbuurt belanden in Hollywood nadat de pretty boy van GH JDEEHUV LV RQWGHNW DOV ¿OPVWHU (QWRXUDJH QHHPW MH PHH op een ongecensureerde trip door de enerverende wereld van glitter en glamour. Net als in veel Amerikaanse tv-series van de laatste jaren is cannabis ook in Entourage nooit ver weg. In Entourage wordt geblowd, tegen de klippen op.

Hollywood is een neurotisch wereldje waar de grens tussen succes en ondergang Àinterdun is. Hollywood is seks, en al is de kans op maagden in het ¿lmwalhalla klein, er staan de ¿lmster heel wat meer gewillige vrouwen te wachten dan de 72 maagden waar een zelfmoordterrorist genoegen mee neemt. Voeg daarbij

Inmiddels is Entourage in Amerika aan

over de vriendschap van die jongens. Ze

een pakket niet onaantrekkelijke secun-

z´n achtste (en laatste) seizoen bezig.

hebben misschien wel de bling, maar het

daire arbeidsvoorwaarden, en het is niet

Een belangrijke reden voor dat succes is

zijn geen jongens die naast hun schoe-

vreemd dat mensen alles doen voor een

dat de serie appelleert aan de algemene

nen lopen. Ze nemen het voor elkaar op,

plekje in het Californische paradijs. De

nieuwsgierigheid naar de decadente we-

ook als het mis dreigt te gaan.”

ambities zijn kolossaal. Voor een nederig baantje op de postkamer bij een groot

reld van de rich & famous. En die nieuwsgierigheid wordt in Entourage volop bediend, want in vrijwel elke aÀevering is

Neurotisch wereldje

een echte ster te zien, die nu eens geen

Dat is hard nodig ook. De net ontdekte

rol speelt, maar zichzelf. Kanye West,

ster Vince Chase ontdekt al snel dat een

Hugh Heffner, Scarlett Johansson, Dennis

hoofdrol in een kaskraker geen garantie

Hopper, Martin Scorsese en Snoop Dogg,

is voor meer succes. Kinnesinne onder

agentschap zijn er wachtlijsten van jaren, en elke kandidaat heeft minimaal een universitaire opleiding.

Stripblowen Geen wonder dat de boys regelmatig een ontspannend blowtje nodig hebben. Er gaat geen aÀevering voorbij of de joints gaan rond en de bongs walmen. De vrienden bezoeken een excentrieke hippiewietkweker die de jetset catert, worden lid van een Medical Marijuana Dispensary, en we maken kennis met de opwindende discipline stripblowen. Toch wordt het leven van de hoofdrolspelers niet bepaald door blowen. Wiet is niet belangrijker dan de vele biertjes die in de serie worden opengetrokken. Blowen, lijkt de boodschap, doe je terwijl je eigenlijk met iets anders bezig bent. Het Of¿ce of National Drug Control Policy noemt de relaxte manier waarop Hollywood cannabisgebruik in beeld brengt ‘onverantwoordelijk’. “Het gaat om een trendsettende serie die het gedrag en opvattingen, zeker van tieners, beïn-

om er maar een paar te noemen. Toch

agenten, haatdragende regisseurs, dic-

vloedt”, vindt de Partnership for a Drug-

is dat volgens producent Doug Ellin niet

tatoriale studiobazen en overgevoelige

Free America. Producent Ellin, die zelf

de echte verklaring voor het succes: “De

producenten zorgen voor een mijnenveld

beweert niet te blowen, is van mening

setting van Hollywood is natuurlijk enter-

dat voortdurend in beweging is. De ene

dat cannabis gelegaliseerd moet worden.

taining, maar alleen het laten zien van

dag ben je de nieuwe Robert de Niro, de

Acteur Jerry Ferrara, die Vinces vriend

een milieu waar iedereen over fantaseert

volgende dag kan er zomaar een fatwa

Turtle speelt: “De manier waarop de se-

is niet genoeg om kijkers zo lang vast te

over je worden uitgesproken omdat je

rie cannabisgebruik weergeeft klopt ge-

houden. Entourage werkt omdat het gaat

ooit de ex van een top dog hebt geneukt.

woon met de werkelijkheid.”

73


Door: Feije Wieringa

Carte Blanche

Op volle zee

(Holkema & Warendorf)

(De Boekerij)

Jeffery Deaver

Wilbur Smith

De erven van Ian Fleming hebben de Amerikaanse auteur Jeffery

Fans van hardcore avonturenromans

Deaver goed genoeg bevonden om een nieuwe James Bond te schrij-

komen aan hun trekken bij Wilbur

ven. Deaver heeft zijn sporen verdiend als schrijver van een serie

Smith. Hij schreef meer dan dertig

mainstream thrillers die niet bijzonder goed, maar evenmin slecht

boeken en verkocht er meer dan der-

zijn. Voor fans van Deaver zal dit boek niet echt verrassen: veel

tig (!) miljoen. Op volle zee is we-

vaart, veel actie en het leest allemaal heel comfortabel weg. Voor

derom typisch Smith, dus wordt er

de fans van de oude Bond is het een tikje teleurstellend. Bond is

weer breed uitgepakt. Een erfgena-

door Deaver ontdaan van zijn scherpe kantjes en de broeierige sfeer

me van een groot olieconcern wordt

die Fleming in het oudere werk wist te stoppen, ontbreekt geheel.

ontvoerd en de losprijs is niet min-

Bond is weliswaar een Brit, maar het is Deaver niet gelukt om de

der dan 10 miljard dollar. Dat is zelfs

droge Britse humor die Bond zo eigen is te vatten. Deze Bond is

voor een multinational een bedrag

een beetje braver. Hij rookt niet meer

dat je niet zomaar laat schieten, dus

en de gadgets zijn in het informatie-

zet de maatschappij de bedrijfsbe-

tijdperk ook niet meer wat ze geweest

veiliging in, mede omdat politie en politiek wegens eventuele

zijn. Blijft over een spannend verhaal

publicitaire stampij buiten de zaak moeten blijven. Veel vaart,

dat zich in verschillende werelddelen af-

niet veel diepgang, Op volle zee, maar wel een heel degelijke

speelt. Bond vliegt wat af. Maar eigenlijk

pageturner, want Smith is schrijver genoeg om je bij de les te

had het ook Rambo kunnen zijn. Als je

houden. Het pleit voor hem dat hij wars is van elke pretentie.

echter van een thriller houdt die leest als een ¿lmscenario en Sean Connery wegdenkt, dan geeft Deaver je wel waar voor je geld. Vermoedelijk wordt de ¿lm beter dan het boek, al zou ik niet weten wie de rol van deze moderne Bond geloofwaardig neer zou kunnen zetten.

Een zomer zonder slaap

De slager begint te disfunctioneren en een van de gevolgen is dat een heel dorp naar de apotheek rent voor een middel tegen buikloop als gevolg van onzorgvuldig bereide filet.

Bram Dehouck (De Geus)

Bram Dehouck maakte in 2007 zijn eersteling: Het meisje dat vergeet. Twee jaar later kwam zijn tweede boek uit, De minzame moordenaar, waarvoor hij werd beloond met de schaduwprijs, de prijs voor het beste spannende Nederlandstalige debuut. Dat

De herziening Michael Connelly (De Boekerij)

boek leverde hem ook nog eens de Gouden Strop van 2010 op. Een zomer zonder slaap is zijn derde. Het onderwerp: groene

Voor echt vakmanschap moet je bij

energie als plaag. Windmolens houden in het dorp Blaashoek

Michael Connelly wezen. In deze

een slager en enkele andere bewoners

aflevering laat hij Harry Bosch sa-

uit hun slaap. Insomnia kan vreemde

menwerken met Mickey Haller, een

gevolgen hebben. De slager begint te

advocaat uit een eerdere Connelly.

disfunctioneren en een van de gevolgen

Het resultaat is een geslaagde mix

is dat een heel dorp naar de apotheek

van rechtbank- en politiethriller en

rent voor een middel tegen buikloop

bevat van beide werelden het beste.

als gevolg van onzorgvuldig bereide ¿-

Connelly kan gewoon geen slechte

let. Een postbode die zijn behoefte in

boeken schrijven, maar zelfs binnen

de berm doet wordt opgepakt wegens

het toch al zo verdienstelijke oeuvre

exhibitionisme. Daarna loopt alles uit

van een van Amerika's beste mis-

de hand in een gigantische shoot out.

daadschrijvers is dit een uitschieter.

Humor, splash en trash. Alex van War-

In de hoogte. Een pareltje.

merdam meets Tarantino!

74


Open: ma t/m vr 10.00 - 18.00 zaterdag 10.00 - 16.00

Tel. 045 - 5211541 Fax. 045 - 5281086

Wijngaardsweg 34 b/c 6412 PJ Heerlen Industrieterrein De Koumen Groothandel in kweekmaterialen


List & Bedrog Door: Feije Wieringa

Vaak wordt beweerd dat het oudste beroep ter wereld dat van prostituee is, maar ik vermoed dat de zwendelaar nog langer bestaat. Denk maar aan de verkwanseling van het recht van de eerstgeborene om een schotel linzen. Dat staat in Genesis en de hoofdpersonen zijn Jakob en Esau.

toonde haar¿jn aan dat zoiets met geen enkele telescoop mogelijk was. Tegelijk betoogde hij dat er sowieso geen leven op de maan was.

Na afloop van een jachtpartij, waar-

gemeengoed, de industriële revolutie

aan Esau had deelgenomen (Esau was

kwam op gang en het grote publiek

Poe speelde tegen de machine, maar de

een man die van jagen hield, Jakob was

dacht dat machines alles konden. De

historie vertelt niet of hij won of verloor.

meer het huiselijke type), gaf Jakob

Hongaarse uitvinder Wolfgang von Kem-

Wel maakte hij van de gelegenheid ge-

zijn vermoeide en hongerige broer een

pelen komt de eer toe de eerste machi-

bruik om zijn ogen niet alleen goed de

kop linzensoep, op voorwaarde dat hij

ne gebouwd te hebben die kon schaken.

kost op het bord te geven, maar ook er

in ruil daarvoor het eerstgeboorterecht

Dat niet alleen, het ding had het niveau

omheen en eronder. De meeste schakers

kreeg. Esau ging hiermee akkoord. Later

van wat we nu een grootmeester zou-

letten namelijk alleen maar op de stel-

bedroog Jakob zijn slechtziende vader

den noemen. En dan te bedenken dat de

ling. Poe was van mening dat Von Kem-

Isaäk ook nog eens door zich, met hulp

meeste moderne schaakcomputers dat

pelen daar handig op inspeelde. Hij ver-

van zijn moeder Rebekka, in geitenvellen

niveau niet eens halen!

moedde dat Von Kempelen een illusionist

te vermommen en zich uit te geven voor

was en de machine een truc. De enige

Esau, om zo de zegen te ontvangen die

De machine was nogal groot, maar dat

logische verklaring die Poe kon vinden,

aan de eerstgeborene toekwam. Overi-

verhinderde Von Kempelen niet om er de

was dat er in de machine een dwerg ver-

gens is het hele oude testament (en ook

wereld mee rond te reizen. Het verhaal

stopt moest zitten. Vrijwel niemand ge-

een aanzienlijk deel van het nieuwe)

gaat dat zelfs Napoleon Bonaparte nog een

loofde hem, maar jaren later bleek Poe

doordrenkt van dit soort schurkenstreken. Als het om misdaad gaat wordt er meestal over moord en doodslag geschreven. Dan komen de zwendelaars en de bedriegers er maar bekaaid vanaf. Daarom zetten we hier maar wat zaken

Hij ontmaskerde ook een mijnheer die beweerde een telescoop te hebben, waarmee men mensen op de maan kon zien lopen.

op een rijtje over schurken en hun systemen. De wereld wil blijkbaar op een of

partij tegen de ‘automaat’ speelde en dat

het bij het rechte eind te hebben gehad.

ander wijze beduveld worden.

de kleine Corsicaan deze strijd jammerlijk

Het knappe van Von Kempelen was niet

verloor. De notatie van die partij is nog in

zozeer de illusie die hij schiep, maar dat

de schaakliteratuur terug te vinden, alhoe-

hij een semi-machine wist te ontwerpen

De Schaakmachine en Edgar Allan Poe

wel men twijfelt aan de authenticiteit. Maar

met daarin een dwerg die kon schaken

ook als mythe blijft het mooi.

op het niveau van een grootmeester. Die

De Mechanische Turk was de naam

Natuurlijk waren er sceptici die ver-

van de eerste ‘mechanische’ schaak-

moedden dat er sprake was van bedrog,

machine. Machines werden rond 1750

maar niemand kon er echt de hand op

Parapsychologie

leggen. De stukken schoven mechanisch

Profeten, zieners, astrologen en helder-

over het bord en iedereen verloor. Von

zienden, ze zijn van alle tijden. Er drijven

Kempelen verdiende goud geld met zijn

hele bedrijfstakken op en in die sector

uitvinding. Het was Edgar Allan Poe die

wordt een uitstekende boterham verdiend.

een aardig sluitende theorie omtrent dit

Denk maar aan mensen als Derek Ogilvy,

fenomeen bedacht, want Poe was naast

Char en Jomanda. Allemaal beweren ze ‘in

een groot schrijver en dichter ook een

contact te staan met gene zijde,’ wat dat

groot logisch denker. Hij was één van

ook moge zijn. Wij weten het niet, want

de eersten die serieus bezig was met

wij hebben nooit kennis kunnen nemen van

de denkrichting die later Einsteins rela-

gene zijde en de wetenschap heeft dat al

tiviteitstheorie zou worden. Hij ontmas-

evenmin. Wat al deze lieden met elkaar ge-

kerde ook een mijnheer die beweerde

meen hebben, is dat zij claimen dat wat zij

een telescoop te hebben, waarmee men

doen uniek is en dat alleen zij dat kunnen.

mensen op de maan kon zien lopen. Poe

Ze hebben een gave die anderen missen.

76

zijn er zelfs tegenwoordig niet zoveel!


hoofd’. Eye4Care heette de kliniek en de

mera legde TROS Radar vast dat Pathuis

eigenaar heette Dick Pathuis.

in zijn witte jas diagnoses stelde aan de hand van röntgenfoto’s die hij uit dokters-

“Bioresonantie,” zo liet Pathuis me weten,

dossiers had losgepeuterd. Om een lang

“is het opwekken van een soort elektrische

verhaal kort te maken: Pathuis werd op-

energie die de kwade cellen scheidt van de

gepakt en moest zich voor de rechter ver-

goede en de energie in het lichaam, mocht

antwoorden. Tijdens de rechtszaak bleek

die verstoord zijn, wederom in goede banen

dat hij zelfs de apparatuur verkeerd had

leidt.” Een behandeling bij Pathuis kostte

aangesloten! Hij werd veroordeeld. Even

ongeveer de prijs van een bescheiden villa.

later overleed Dick Pathuis, oh ironie, aan

Dat mocht de pret niet drukken, want het

een gezwel in zijn hoofd. Zou de wet van

liep storm. Pathuis schafte zich een witte

karma dan toch bestaan?

jas en een stethoscoop aan, en op zijn auto plakte hij een sticker met een esculaap. Hij Het is moeilijk om dat te controleren,

Broncode

want je weet natuurlijk nooit wat een an-

In 1995 beweerde een techneut die Jan

der ziet. In feite zijn het in de meeste ge-

Sloot heette dat hij een datacompres-

vallen behendige psychologen, die net als

siesysteem had ontwikkeld, waarmee hij

goochelaars het publiek listig weten te be-

16 speel¿lms op een chip van 64 kb (!)

spelen. Als Char vraagt hoe iemands oma

kon zetten en ze razendsnel per beeld

heet, vraagt ze bijvoorbeeld: begint de

kon reproduceren. De chip zat in een

naam met een A? Het slachtoffer aarzelt.

kastje. Van Jan mocht niemand in dat

Is het dan een B? Nog meer aarzeling,

kastje kijken, want “patenten en rech-

totdat de ondervraagde bijna zelf aan-

ten ben je zo kwijt”. Tijdens de demo’s

geeft dat het wel C moet zijn. Char noemt

ging er veel mis, maar Philips topman

de C net even eerder dan het slachtoffer.

Roel Pieper geloofde Jan op zijn woord.

En zo trekt ze zelf de verhalen uit haar

Nadat hij Philips had verlaten ging hij

klanten, die denken dat ze het allemaal

het kastje van Jan promoten. De druk

van gene zijde haalt. Dat gaat ook op voor Ogilvy en vele anderen. Ooit ontmoette ik een astrologe, die naar

op Jan werd hoger en hoger en Jan werd noemde zich nog net geen dokter, maar hij

alsmaar

sprak niemand tegen die hem wel met deze

resoluut om wie dan ook een kijkje in

titel aansprak. En dat waren er nogal wat.

de kast te geven. Vrijwel op de dag dat

zenuwachtiger.

Hij

weigerde

Jan met het geheim op de proppen zou

mijn sterrenbeeld vroeg. Moet jij toch weten, antwoordde ik. Ze somde alle tekens

Volgens Pathuis was zijn methode ook in

komen, legde hij het loodje. Waar het

van de dierenriem op, maar zonder succes.

zwang bij het Dijkzigt ziekenhuis in Rot-

kastje is gebleven, is onbekend, evenals

“Maar dan blijft alleen de Waterman over,”

terdam, waarmee hij zou samenwerken.

de broncode die evenmin werd gevon-

concludeerde ze terecht na al haar missers.

Een telefoontje leerde dat dat een leu-

den. Roel Pieper is vermoedelijk een illu-

Om eraan toe te voegen: “Dat heb je nou

gen was. Bioresonantie, zo ontdekten wij,

sie armer en - zou het toeval zijn? - ook

altijd met Watermannen.” In de jaren der-

was kwakzalverij. Met een verborgen ca-

niet meer in trek als topman…

tig van de vorige eeuw ontmaskerde Julian Huxley (de broer van Aldous) in Engeland het gros van de mediums. Hij schreef er een groot stuk over. Maar het hielp niet, want na zijn onthullingen hadden ze het nog drukker dan voorheen. Dat is dus nog steeds het geval. De handel in tekenen van gene zijde is booming business.

Kwakzalverij Als je ziek wordt, ga je naar de dokter. Tenminste, wanneer je ziek en verstandig bent. Vaak kan de dokter helpen, maar de beste dokter staat machteloos als je de pech hebt om te laat met een uitgezaaide vorm van kanker op het spreekuur te komen. Een paar jaar geleden maakte ik voor de Vereniging tegen Kwakzalverij een stuk over bioresonantie. Een typeleraar annex PC-handelaar was op het idee gekomen om een kliniek te beginnen voor mensen met ‘terminale kanker in het

77


1

Royal Queen Seed Store Damstraat 46 1012 JM Amsterdam Haarlemmerstraat 30 1013 ER Amsterdam www.royalqueenseeds.com 2e prijs Haze Bio Amnesia Haze

2

Coffeeshop Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag 2e prijs Bio Chocolope/Skunkberry

ff

ee

sho

Du

Co

3

p Dizz

y

4

m

m

a ra

e nta Se

4

o

Amaranta Seeds/Growshop Amaranta www.amarantaseeds.nl 1e prijs Bio Amarant Dwarf 1e prijs Haze Hydro Silver Haze 3e prijs Hydro Critical

a

Gr

w

4

d

sh

nt

o p C re

A

esh

s

f

fe

er

Co

Coffeeshop Cremers

s

3 Prinsestraat 84 2513 CG Den Haag 1e prijs Hydro Northern Lights

ueen Seed

ck

a

lQ

St

Ro y

2

o re

1

op Amar

a

ZADEN

COFFEESHOP

GROWSHOP/GROOTHANDEL


WINNAAR HIGHLIFE CUP 2011 MET AMNESIA HAZE

fe

es

5 Coffeeshop ’t Bunkertje

er

Co f

t je

5

hop

’t B u

nk

Laan vd Mensenrechten 101 7331 VT Apeldoorn 1e prijs Haze Bio Amnesia Haze

f

ee

sho

Gu

Cof

na

6

p Gun

a

6

Coffeeshop Guna Guna Sint Janstraat 31A 5401 BA Uden 1e prijs Hasj Kashmir 7

7

Co

ff

ee

or

Kosbor s s h o p Ko

b

Maastricht 3e prijs Haze Hydro Amnesia Haze


Zolarsem

Pure groene dagga! Tekst: Arjan van Sorge // foto’s: A.J. Montano

Zolarsem is de rapformatie van de ZSAlliance, een hiphopcollectief uit Zaandam bestaande uit o.a. MC’s, B-boy’s, DJ’s, beatproducers en straatkunstenaars.

Inspiratie

Aan de mic heb je dan Menna en Brett Spitt,

sen onder ons die roken, roken puur en

Cannabis hoeft volgens Menna niet direct

LIN doet de decks, en de beats zijn van

het liefst biologic pro chronic. Ik smook

invloed te hebben op de inspiratie. “Inspi-

Meltman&Gompzs. Ze kennen elkaar van de

overal, en doe dat met de verdamper.

ratie kan ik zelf creëren, voor de rest lees

Zaanse hiphopscène. LIN en Menna zaten

90% van de consumptie gaat via de ver-

ik, en alles wat op mijn pad komt kan als

samen in De Verlichting, een voormalige

damper; de rest wordt netjes opgerold.”

inspiratie dienen.” LIN haalt zijn inspiratie

hiphopcrew uit Zaantje. Brett Spitt kwam

LIN: “Mijn voorkeur gaat op dit moment

merendeels uit de alledaagse dingen, mensen die je leert kennen of die je al jaren

“De mensen onder ons die roken, roken puur en het liefst biologic pro chronic.”

kent. “Het voordeel van cannabis bij mij is dat ik de domme shit meteen vergeet; het creatieve proces krijgt dan meer focus.” Brett Spitt: “Inspiratie haal ik uit al mijn

eind 2008 met Menna mee naar de studio;

uit naar verdampen maar op z’n tijd wel

ervaringen, met en zonder cannabis. De

Meltman en LIN kennen elkaar sinds 1999,

even een spliff. Ik rook het liefst haze, en

meeste inspiratie krijg ik wanneer ik net uit

en Gompzs is er nu twee jaartjes bij. Eind

altijd puur.” Brett Spitt: “Ik smook alleen

bed gestapt ben en een beat opzet.”

september 2011 bestaat Zolarsem drie jaar

puur, voornamelijk de verdamper maar

- en daar zal dan genoeg gras zijn! Zolar-

af en toe ook wel eens hasj uit de wa-

Op de vraag of blowen en de muziek van

sem staat o.a. voor kennis, wijsheid en ge-

terpijp. Meestal in de studio. Ik hou van

Solarsem

lijkheid. Zolar is een ode aan de zon, sem is

dagga, en ben me zeer bewust van de

Menna: “Role up, brand het, play the mu-

je bewustzijn buiten je lichamelijke vorm.

regelgeving en misvattingen over canna-

sic en je komt er vanzelf achter!” LIN:

bis in het buitenland. Collega’s uit andere

“Productiviteit en dagga gaan samen als

En bij Zolarsem is er gras genoeg! Men-

landen kunnen niet met dezelfde vrijheid

de kick en de snare van een drumstel; zo-

na: “Pure groene dagga, ha! De men-

er even eentje rollen...”

lang er geen tabak in zit ben ik down.”

Brett Spitt

80

LIN

Menna

goed

samengaan

antwoordt


Brett Spitt: “Het heeft me altijd wel ge-

ken als HVZ, PLB, Peldersveld, 5 Hoek,

een brede smaak en is niks te gek, als

holpen om sneller in mijn zone te komen.

de Rosmolen, Kogerveld en WW. We zijn

het maar dope is.”

Sinds de vaporizer in de studio staat, ben

multicultureel hier en dat levert zeker

ik creatiever gaan werken.”

wel de nodige drive.”

Er is genoeg te doen bij Zolarsem; volgens Menna zijn beats, rijms, tapes & ideeën al-

Dat ze met hiphop bezig zijn is volgens

tijd in de maak. LIN vervolgt: “We zijn nu

LIN logisch: “Ik denk dat het voor ons zo

bezig in de studio met het afwerken van het

De click komt uit Zaandam, volgens eigen

moest zijn. Iedereen komt in aanraking

album De Opstand, en rapper DSI Bel van de

zeggen een heel kieskeurig stadje. “Maar

met hiphop maar het raakt niet iedereen

ZSAlliance duikt ook weer de studio in. Naast

als je goed werk levert heb je zeker sup-

op dezelfde manier. In de zee der muziek

De Opstand nemen we ook al tracks op voor

port in Zaandam. Je hebt hier wel dui-

is deze uiting een vorm die ons gehoor,

Illtronickzs Vol. 2 en binnenkort droppen we

delijk een hiphopscène en een popscène,

gevoel, liefde en aandacht heeft weten te

ook beattapes van Meltman&Gompzs; daar-

waarvan de aanhang van hiphopliefheb-

winnen.” Menna: “Wurd is born! - daar

naast kan je ook wat beattapes verwachten

bers in Zaantje met de dag groeit. Met

sluit ik me volledig bij aan.” BrettSpitt:

van Laupie Uno.” BrettSpitt: “Luister naar

de lokale wiet en hasj zijn we trouwens

“Hiphop heeft mij uitgekozen om zijn

Illtronickzs Vol. 1, voor als je wat positieve

niet echt bekend, in verband met spon-

ware vorm te behouden en zijn kennis

vibes wilt horen. Echte NLHIPHOP!”

soring uit Amsterdam. Maar Zaandam is

door te geven aan de volgende genera-

sowieso wel een inspiratiebron met wij-

tie. Wat andere muziek betreft heb ik wel

Zaandam

www.zolarsem.com

81


Ask Ed — TM

“Ed Rosenthal is the guru of ganja”-- High Times

LED lamps use less than half the electrici ty of HIDs per unit of PAR light produced. At $.10 a kilowatt, LEDs By tailoring will save $215 the diodes’ per light specyear when compare trum to plant requirements, d to the cost LEDs can be of running a more efficient 1000w HID PAR produce twelve rs. HPS lamps hours a day. deliver more total light per watt of input, UÊ LEDs last but LEDs are longer than HID twice as efficient bulbs. UÊ LEDs need in PAR light per watt little to no as HPS lamps. cooling That means equipment, a 200w LED lamp in contrast can be substitu to HIDs that require ted for a 400w HPS lamp, air or water and the 300w cooling, LED lamps ventilation systems can be substitu , or air condited for 600w HPS lamps. tioners. The first generati ons of LED lamps did not emit an intenseenough light LEDs are powered to support either active vegetati by either a transformer or a ve growth or flowering, but digital driver. modern fixtures, Transformers are similar to which use higher-c old-style magneti apacity diodes, c ballasts for HID units; have solved those early problem they use more energy than s. digital controll Higher quality ers and produce DRIPmostly systems use SYSTEM heat that may need to S OUTDOORS light along with red be dissipated. Drip some blue. Just irrigation This is a small is a 90% more consideration compar as with any other product efficient ed to the heat , manufamethod delivering water lamps produce HPS cturers’ of standards differ. A to , which has plants outdoors than other few manufacturers to be vented. LEDs are convenient methods. That LED lamps emit to add the green light NASA virtually no heat, is much highly efficient light use because they are lightweight has shownhigher than so they flooding producers, and emit far can to be effective be placed very an area using with plants, and less HPS lamps. They are close to the garden a hose, or overhead amber is also small, so they are easy heat than spraying. The are not encumb and sometimes Stealth LED™ grow to install. The added. Most result is more ered with tubes light manufacturerswater delivere for air or reduces energy consumptionhas a 50,000 hour lifetime and water include a fewd to the root zone white light emitters than any cooling, heavy ventilation, as compared with HPS other waterin systems by 60-70%. in their or MH or any of the other units. These g system. Drip diodes actually problem irrigation s or inconveniences has other benefits emit a combina of HID tion of red, that make it green, and blue useful. It lamps. easy to install, spectrums,is which easy Light of a 1000w HID to design and combine to appear from LEDs can is inexpensive. system. white. White be combined LEDs emit very little with lights help HPS and MH heat to both supply An advantage lamps, to the plants. The light and can be placed very close useful Drip of so using a combin there is no wavelengths systems use spreads at a 120° angle. reason to scrap tion of HPS for the pressure from plants and soften afrom Maxx Power has your digital and LED lights the the eeriepublic a built in digital driver This LED HID lamp. system, gravity Adding LEDs is that you purplewater tors the power going can that color generate moniensure to or your d by the combina to deliver a pump that you are to other lights increasproviding all adjusts accordingly to the bulbs 100 times a second and tion of red water where it is wsantedes the amount of spectrums that the blue light. Luckily, ensure that maximum light delivere . Spaghetti linesand plants need output is being achieved. the spectrum d to the garden. to thrive. If range tap more HID lamps usually wider is off a main delivery lineFor instance, a garden that is connect than the band rather than using a 400w HPS that is guar- ed to the water LEDs are used, they add anteed for each source. Ancan be increased to the equivale emitter on the PAR light, but emitter. 600 nt of increase most of the other end of For even distribution, using 100 watts 120 | MARIJ the spaghetwatts is in the yellow UANA GROW ti line controls use a water soaker hose, of LEDs. Adding E R ’ S H A N D Bwater spectrum. Addthe rate at which 300 watts which “leaks” O O K through its ing of red LEDs porous material. and creates the equivale blue LEDs instead water flows. nt PAR light, increases but not in the As with other yellow spectrum plumbing systems . eastern U.S., there are all kinds and other areas, of accessories there may be to deal with no need to irrigate problems that MARIJUANA plants at all or GROWER’S H may be encount ANDBOOK | to use it as plants just a supplem 121 ered by or gardens. Some ent to natural sources. of these are garIn areas where dens located there is a summer on different levels, remote drought such gardens and as parts of souther differen t size plants n Europe varying and the North with American west, water needs. The plants can irrigation fertilize is required or be the plants will d using a fertilize die. r siphon placed Outdoor plants in the water line. and gardens can be irrigated using Irrigation systems a hose that fills vary tremend a trough in reservoir, using ously their complex a gravity powered ity resulting from canal they that delivers the tasks are designed water to a group to accomplish. of plants or most efficient Store bought kits ly using a drip are suitable system. for most backOverhead waterin yard gardens . Even simpler g is very inefficie is the pinhole because of loss nt pail or bag to evaporation irrigation. A container is filled and the with shotgun approac water. The water h of deliverin slowly g water in desired areas where there drips to the area through are no crop roots. small holes drilled Once pierced the plants are or flowering, overhea into the reservoi r. It delivers water d water slowly is dangerous thrive under to the buds to the plant so that little those specific conditio ceptible to attack Indica which are susis lost. Thus, in any ns. by moldplants developed in season, no matter when moistur is present. central weather e Asia between what the the 25th and , some plants 35th latitude will do better where the weather s, others. than is changeable. Drought one 292 | MARIJ may Indicas, U A N A G R Oyear be followed including Kush WER’ HAND by cloudy, rainy BOOK varieties, have or sunny Sweather broad general . For the populat characteristics: ion to early, continue, the they mature have compac plant group t short branche needed different individu s and wide, short leaves als that survive which and even sometim are dark green, MARIJUANA es tinged purple. GROWER’S Their buds are

INDICAS, SATIVAS, ETC.

HYDROPONICS

LIGHT

MARIJUANA

GROWER’S Handbook

LED fixtures are more expensiv e than HID lights, but they save money in the long run:

INDICA

MAZAR: 100% Indica. Afghan weeks, early Nov. outdoors. x Skunk. The Afghani (Mazar-i-Shariff) part is a very short Christmastre Photo: Dutch Passion Seeds e-like plant. High:

GROWER’S H ANDBOOK

MARIJUANA

Best from the Seed Breeders

HANDBOOK

| 293

MANGOLIAN INDICA: Smell/Taste: fresh woodsy,100% Indica, Flowering 55-60 days, High: heavy body mango citrus taste. stone, sleepy, long lasting, 36 | MARIJU ANA

The Big Book of

INDICAS, SATIVAS, ETC.

Your Complete Source for Medical & Personal Marijuana Cultivation

ASK ED® Edition

HYDROPONICS

All New Marijuana Grower’s Handbook: s Over 500 pages of grow info and full color photos s Ed’s methods guarantee better marijuana and bigger yields for experts and beginners alike s Preview book online—

Ed Rosenthal’s

LIGHT

Ed Spent 30 Years Perfecting His Grow Technique: All You Need Is THE BOOK

tems because each diode emits light in an unusually narrow spectrum. The minerals used to make it determine the spectrum the diode emits. HID lamps emit most of their light in spectrums that are not very useful to the plant. With LEDs, fixtures can be designe d to provide the plants with exactly the spectrum that they need for maximum growth.

very "up." Flowering:

GROWER’S H ANDBOOK

8-9

| 37

4

Big Book of Buds is back, and more spectacular than ever! Volume 4 features 86 new varieties. Find exactly what you want to grow and enjoy.

(SZV H]HPSHISL! )\KZ

HD9FL <AK=9K=K

H=KL AFN9KAGFK E=9DQ :M?K 9F< EAL=K

Troubleshoot any problem with expert help, whether it is garden set up, nutrients, pests or disease.

HGO<=JQ EAD<=O

D=9> K=HLGJA9

O@AL=>DA=K

9H@A<K

EGD<Q :M<

JGGL JGL

L@JAHK >MK9JAME OADL

KHA<=J EAL=K

KHA<=J EAL=K FMLJA=FL :MJF

9FLK

=fnajgfe]flYd Klj]kk]k

=FNAJGFE=FL9D KLJ=KK=K

DA?@L :MJF

s Best of Ask Ed s Marijuana Garden Saver

Available through SENSI SEEDS www.sensiseeds.com

<ak]Yk]k

Save Your Garden

;9L=JHADD9JK 9F< KDM?K GN=JO9L=JAF?

D=9> EAF=JK

9F< EM;@ EGJ=

9DKG AF;DM<=K AF>GJE9LAGF GF <==J$ >MF?MK ?F9LK$ ?GH@=JK$ EGD=K 9F< J9LK @=9L :MJF

;GJF :GJ=JK

0UJS\KLZ KPHNUVZ[PJ N\PKL [V [OL TVZ[ JVTTVU NHYKLU WYVISLTZ

GROW IN AG Tel. 49 (0)30 / 34 43 64 2 www.grow-in-berlin.com

All Books Available at AMAZON.COM www.amazon.com/books


Kweken met Ed Rosenthal Over Ed Ed Rosenthal wordt wereldwijd erkend als een van de grootste autoriteiten op het gebied van marihuana. In zijn ruim dertig jaar als ‘ganja goeroe’ heeft hij zeker twaalf boeken geschreven over het kweken van marihuana, waarvan door de jaren heen meer dan een miljoen kopieën zijn verkocht. Zijn eerste boek, Marijuana Grower’s Guide, is het enige boek over het kweken van marihuana dat een review kreeg in The New York Times Book Review. Na bijna twee decennia geeft zijn Ask Ed column nog steeds antwoord op alle brandende vragen die leven bij lezers van over de hele wereld.

MATERIAAL UIT DE BOUWMARKT

op een adres waar niet gekweekt wordt. Soms worden gebruikte kweekmaterialen aangeboden op internet, bijvoorbeeld kweekfo-

Kan ik HPS, MH en CFL lampen gebruiken die in bouwmarkten

rums of Marktplaats.

worden verkocht, of moet ik gewoon naar de growshop gaan om ze te kopen? Ik vertrouw de veiligheid van growshops niet meer zo door de verhalen over de politie.

PYRETHRUM

Frankie112 Hoe lang blijft pyrethrum giftig voor mensen? Ik heb een paar De lampen die je in growshops kan kopen, en speciaal zijn ge-

planten die net in bloei staan er drie keer mee besproeid om

maakt voor de indoorteelt, zijn gewoonlijk geschikter dan de lam-

spint te bestrijden en ik maak me zorgen dat ze giftig blijven

pen die je bij bouwmarkten kunt kopen.

zelfs als ik er nu ophoud het te gebruiken.

De hogedruknatriumlampen die je in bouwmarkt koopt hebben

Breekt pyrethrum af en zo ja, hoe lang duurt dat?

bijvoorbeeld meestal geen hoger wattage dan 125 of 150. De

Is het oké om deze oogst gewoon te roken?

UHÀHFWRUV ]LMQ RQWZRUSHQ RP OLFKW RS HHQ EUHHG LQ SODDWV YDQ

Rick Ritch

HHQ FRPSDFW JHELHG WH UHÀHFWHUHQ HQ JHHQ HQNHO W\SH LV YRRUzien van luchtkoeling.

3\UHWKUXP LV HHQ QDWXXUOLMN SHVWLFLGH GDW LV JHPDDNW YDQ GH JHdroogde bloemen van de C. cinerarifolium, een lid van de margrie-

+HW]HOIGH JHOGW YRRU VSDDUODPSHQ FRPSDFW ÀXRUHVFHQWV 'H PR-

WHQIDPLOLH GDW QDXZ YHUZDQW LV DDQ GH FKU\VDQWKHQ ,Q 'DOPDWLs LQ

dellen die in growshops worden verkocht hebben een hoger wat-

de noordelijke Kaukasus wordt het al honderden jaren gebruikt als

WDJH HQ EHVFKLNNHQ RYHU UHÀHFWRUV GLH KHW OLFKW ERYHQ KHW NZHHN-

pesticide voor planten en in tuinen, in geconserveerde voedingspro-

EHG WHUXJNDDWVHQ 'DW VRRUW UHÀHFWRUV KHE LN QRJ QRRLW LQ HHQ

ducten, en als pesticide voor mensen en vee. Tegenwoordig is 90%

bouwmarkt gezien.

YDQ GH S\UHWKUXP GLH ZH JHEUXLNHQ DINRPVWLJ XLW .HQLD

Naarmate het formaat van een kweekruimte groter wordt, is het

&KHPLVFKH S\UHWKUXP ZRUGW JHZRQQHQ GRRU GH ]DGHQ GLH LQ GH JH-

toepassen van speciale lampen belangrijker. Als je op minder dan

GURRJGH EORHPHQ ]LWWHQ WH ZHNHQ LQ ZDWHU 3\UHWKUXP LV ]RZHO JLIWLJ

een vierkante meter kweekt is het nog wel te doen om meerdere

als afschrikkend voor alle insecten. Het werkt door het openen van

kleinere lampen te gebruiken. Aan de andere kant zetten HPS en

hun natrium-ion kanalen, die de signalen van zenuwen reguleren.

0+ ODPSHQ YDQ HHQ ODJHU ZDWWDJH HOHNWULFLWHLW QLHW ]R HI¿FLsQW RP

Daardoor vuren de neuronen voortdurend, waardoor de aangetaste

in licht als 400 of 600 watt lampen.

spieren vermoeid raken en het uiteindelijk niet meer doen.

Ik snap je aarzeling om je gezicht te laten zien bij een growshop.

In de hoeveelheden waarin zij er waarschijnlijk mee te maken krij-

Dit was aanvankelijk vooral een probleem in Amerika en niet in

gen is het veilig voor de meeste wilde dieren, inclusief vogels en

Europese landen, maar ook in Engeland, Frankrijk en recentelijk

zoogdieren. Het is giftig voor vissen en weekdieren en schadelijk

Nederland is het klimaat omgeslagen. Toen ze eenmaal van het

YRRU DP¿ELHsQ HQ UHSWLHOHQ 1DWXXUOLMNH S\UHWKUXP EUHHNW RQGHU LQ-

$PHULNDDQVH MXVWLWLHV\VWHHP KDGGHQ JHOHHUG KRH SUR¿MWHOLMN SURKL-

vloed van zonlicht en zuurstof in een paar dagen af.

bitie kan zijn, is hun houding tegenover dit zoete kruid veranderd. 3\UHWKUXP ZRUGW DO KHHO ODQJ LQ GH ODQGERXZ JHEUXLNW YRRU SHUAls je niet wilt worden gezien bij een growshop zou je een niet-

VRRQOLMNH K\JLsQH RQWOXL]HQ HQ DOV LQVHFWHQGRGHQG PLGGHO +HW

kwekende vriend kunnen sturen. Je kunt je materialen ook over

wordt beschouwd als een van de veiligste pesticiden, en is volgens

GH WHOHIRRQ RI YLD LQWHUQHW EHVWHOOHQ HQ MH EHVWHOOLQJ ODWHQ DÀHYHUHQ

het Amerikaanse ministerie van landbouw zelfs het veiligste.

83


Je moet wel een paar veiligheidsmaatregelen in acht nemen als je

zij een betere weerstand tegen de afbrekende werking van

het gebruikt. Volgens verschillende veiligheidsbijsluiters moet het

zonlicht en zuurstof. Ze worden gewoonlijk in een formule met

zorgvuldig gebruikt worden. Voorkom in de eerste plaats het inade-

PBO gebruikt om hun effectiviteit te vergroten en zullen eerder

men van het stof of de nevel, omdat het in lage concentraties de

negatieve effecten hebben op zoogdieren, waaronder mensen,

longen kan irriteren en hoesten en niesen kan veroorzaken. Hoge

maar zijn minder schadelijk voor reptielen.

concentraties kunnen het zenuwstelsel aantasten en hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid en rusteloosheid veroorzaken. Het kan ook een allergische huidreactie veroorzaken. Langdurige blootstelling

GREEN DRAGON TINTUUR

aan lage concentraties kan huiduitslag en jeuk veroorzaken. Het kan ook zorgen voor allergie en astma-achtige symptomen, waaronder

Wat is Green Dragon? Hoe wordt het gemaakt?

hoesten, niesen en benauwdheid. Deze symptomen zijn zeldzaam

Starwarsfan

bij incidenteel gebruik, maar kunnen ernstiger vormen aannemen bij frequent of doorlopend gebruik.

Green Dragon is een vloeibaar concentraat gemaakt van bladeren of toppen. Het wordt gemaakt door gedroogde marihuana enkele

Bedek als voorzorgsmaatregel het hele lichaam met een hemd met

weken bij kamertemperatuur in alcohol te laten trekken of, als

lange mouwen, handschoenen, hoofddeksel en een veiligheidsbril.

het sneller moet, door de alcohol ongeveer een uur tot 21°C te

Ook ademautomaat met perslucht of op z’n minst een masker ver-

verwarmen.

mindert de kans op blootstelling. Deze maatregelen zijn belangrijker wanneer pyrethrum binnenshuis wordt gebruikt, waar de kans gro-

Hier is het recept:

ter is dat de dampen blijven hangen. 0DDO GH EODGHUHQ RI WRSSHQ ¿MQ *HEUXLN RQJHYHHU JUDP Aan sommige pyrethrumproducten wordt piperonyl butoxide toege-

EODG RI JUDP WRSSHQ SHU FO DOFRKRO

voegd (PBO), een pesticide-synergist die het ontgiftingsmechanisme van insecten uitschakelt, waardoor het pesticide effectiever wordt.

9HUKLW KHW EODG RI GH WRSSHQ LQ HHQ RYHQ RS & WRW ]H NQDS-

Uit proeven is gebleken dat herhaalde blootstelling aan piperonyl

perig droog zijn. Hierdoor decarboxyleren de inactieve THCA

butoxide tijdens de zwangerschap resulteert in een verminderde

(zuur) moleculen, die water en CO2 afgeven en worden omge-

mentale ontwikkeling van de vrucht. Om deze reden, en vanwege

zet in het psychoactieve THC. Door de relatief lage temperatuur

pyrethrums eigen effecten, moet het gebruik van dergelijke midde-

blijven de terpenen, de geurmoleculen die mede verantwoordelijk

len tijdens de zwangerschap worden vermeden. Pyrethrum met PBO

zijn voor de ‘persoonlijkheid’ van marihuana, behouden in plaats

wordt als niet-organisch beschouwd.

van te verdampen.

Pyrethroïden zijn synthetische versies van pyrethrum. Ze heb-

2SWLRQHOH VWDS :HHN GH ZLHW LQ NRXG ZDWHU +HW FKORURI\O HQ

ben een langere werkingsduur dan hun natuurlijke versie dank-

andere in water oplosbare stoffen lossen op in het water en worden verwijderd, zodat ze niet in de alcoholoplossing terecht komen. /DDW GH PDULKXDQD WUHNNHQ LQ VWHUNH DOFRKRO ]RDOV ]RDOV Stroh rum. GEBRUIK GEEN SCHOONMAAK OF ISOPROPYL ALCOHOL. HET IS GIFTIG EN KAN BLINDHEID VEROORZAKEN. Laat de RSORVVLQJ GULH ZHNHQ WUHNNHQ LQ HHQ JOD]HQ ÀHV RI SRW RS HHQ GRQkere plek staan bij kamertemperatuur of iets daarboven. $OV MH GH NRRNPHWKRGH JHEUXLNW YHUKLW GDQ WRW & HQ ODDW GH oplossing ongeveer een uur trekken. Alcohol kookt bij circa 78°C, dus de temperatuur moet daar onder blijven om verdamping te voorkomen. Gebruik liever een elektrische kookplaat dan gas om de alcohol te verhitten. Gebruik een kooktermometer om de temperatuur van de vloeistof in de gaten te houden. Gebruik binnenshuis een afzuigkap. 9HUZLMGHU GH PDULKXDQD XLW GH YORHLVWRI PHW HHQ NRI¿H¿OWHU De Green Dragon oplossing is nu klaar voor gebruik of kan nog YHUGHU ZRUGHQ JHUDI¿QHHUG HQ JHFRQFHQWUHHUG Verhit om verder te concentreren tot ongeveer 78°C, zodat de vloeistof gaat borrelen en verdampt. 2P GH QLHW LQ ROLH RSORVEDUH VWRIIHQ WH UDI¿QHUHQ NXQ MH LQ HHQ SRW RI ÀHV PHW HHQ ZLMGH RSHQLQJ HHQ NOHLQH KRHYHHOKHLG SHWUROHumether (in sommige landen niet vrij verkrijgbaar) en wat water ELM GH DOFRKRO JLHWHQ 6FKXG RI URHU GH SRW RI ÀHV (U ]XOOHQ GULH lagen zichtbaar worden. Het water absorbeert de wateroplosbare

84


velaar of bom. Op deze manier komt het direct bij de insecten terecht. Botanigard bevat sporen van de GHA-soort Beauveria bassiana. Deze schimmel tast zachte insecten aan waardoor ze doodgaan. Het kan ook worden gebruikt om media in te drenken. Alle drie deze behandelingen kunnen tegelijk worden toegepast voor de bestrijding van de plaagdieren. Botanigard is onder de merknaam Mycotrol A verkrijgbaar in een organische oplossing. De pesticide Ed Rosenthal’s Zero Tolerance is een kruidenmix die vaak wordt gebruikt om wortelplagen te bestrijden en is ook effectief.

DE JUISTE TEMPERATUUR In de ruimte waar mijn planten staan is het 31°C. Denk je dat het te heet is? Fletch Ik neem aan dat je de temperatuur tussen de bladeren bedoelt. Voor een nauwkeuriger manier van temperatuur meten kun je een oppervlakte-thermometer gebruiken. Daarmee krijg je de temperatuur aan het bladoppervlak te zien, in plaats van de lucht daaromheen. De juiste luchttemperatuur is gerelateerd aan de lichtintensiteit en het kooldioxidegehalte van de lucht. Planten functioneren op een manier die vergelijkbaar is met koudbloedige dieren. Hun metabolisme stoffen zoals chlorofyl en andere pigmenten, en kleurt dus groen.

en fotosynthese-snelheid neemt toe naarmate het warmer wordt.

De alcohollaag is bleekgroen. De petroleumether lost selectief de

Als de temperatuur tot beneden de 15°C daalt, kan er ongeacht de

THC en de terpenen op maar blijft redelijk helder. Laat het staan

lichtintensiteit nauwelijks nog fotosynthese plaatsvinden. De snel-

en uiteindelijk hou je een stroperige extreem potente olie over. Je

heid van de fotosynthese neemt toe naarmate de temperatuur stijgt.

kunt wat alcohol aan het concentraat toevoegen en dat een paar uur onafgedekt laten staan. De petroleumether zal verdampen en

%LQQHQVKXLV OHYHUW HHQ JRHG JHUHÀHFWHHUGH ZDWW KRJH-

een gezuiverde alcoholoplossing achterlaten.

GUXN QDWULXPODPS +36 RQJHYHHU OXPHQ QD DIWUHN YDQ VWURRLOLFKW HQ UHÀHFWLH DEVRUEWLH %RYHQ HHQ YLHUNDQWH PHWHU

Je kunt Green Dragon op verschillende manieren gebruiken. Mijn

wordt dat als een hoge lichtintensiteit beschouwd, boven 1,2 m2

favoriete methode is om het met een druppelaar onder de tong

als een matige. Als onder matig tot zeer intens licht de tempera-

te druppelen. De oplossing wordt snel geabsorbeerd door het

tuur kan worden bijgesteld, is CO2 vaak de beperkende factor.

slijmvlies in de mond en komt snel in de bloedbaan terecht, en

Bij voldoende hoge CO2 niveaus neemt de fotosynthesesnelheid

geeft binnen een paar minuten een soort rokers-high. Ik heb het

toe naarmate de temperatuur stijgt. Het CO2 niveau en de ideale

ook gebruikt in drankjes en het op eten gedruppeld. Op die ma-

temperatuur voor planten zijn onder matig intens licht lager dan

nier passeert het de spijsverteringsorganen, waardoor de chemie

voor planten onder zeer intens licht.

enigszins verandert en je een eet-high krijgt. Planten hebben bij een matige lichtintensiteit een CO2 niveau van ]R¶Q 330 QRGLJ 3ODQWHQ RQGHU HHQ KRJH OLFKWLQWHQVLWHLW NXQQHQ

WORTELLUIZEN

tijdens de lichtperiode een CO2 QLYHDX YDQ URQG GH 330 DDQ Cannabis gebruikt geen CO2 in de donkerperiode.

Ik probeer wortelluizen uit te roeien. Ik heb in twee weken twee maal water met nematoden gegeven. Nu lopen er bladluizen op de

%LM GH]H QLYHDXV ÀRUHUHQ GH SODQWHQ ELM HHQ WHPSHUDWXXU YDQ

aarde rond, maar ze bevinden zich nog steeds in de wortelzone.

31C°, bij een matige lichtintensteit zullen ze het waarschijnlijk

Ik heb met pyrethrum gesproeid om de nog levende wortelluizen

EHWHU GRHQ ELM &

te doden, en het plan is om het kweekmedium met Botanigard te behandelen. Twee dagen daarna wou ik weer nematodes geven.

Als de planten worden gekweekt in een sterk geventileerde ruimte

Heb je nog meer suggesties?

die voor CO2 afhankelijk is van verse lucht, ligt het niveau een stuk

Dan de Hydro Man

lager. Het CO2 QLYHDX LQ GH EXLWHQOXFKW EHGUDDJW PDDU 330 Dus zelfs bij een hoge lichtintensiteit verloopt de fotosynthese niet

De meeste van je maatregelen zijn effectief. Nuttige nemato-

zo snel en is de temperatuur voor een ideale groei lager. Zorg in

den doden de meeste bodembewonende insecten, gebruik py-

beide situaties voor 3° minder warmte. Te hoge temperaturen re-

rethrum om het medium in te drenken in plaats van een verne-

sulteren in lossere, sprietiger toppen.

85


Amsterdam Soest

Den Haag

Arnhem

Venray

Geleen


Amsterdam

Amsterdam

D&L Govert Flinckstraat 323 1074CB Amsterdam

Coffeeshop Ocean Dusartstraat 57 1072 HP Amsterdam

Den Haag

Soest

Arnhem

Dizzy Duck Trompstraat 210 2518 BR Den Haag

Koffiesjop Hacas Koninginnelaan 25 3762 DA Soest

Upstairs Beekstraat 12 6811 DV Arnhem

Venray

Geleen

Halicarnas Henseniusstraat 47 5801 AW Venray

Club 88 Rijksweg Zuid 82a 6161 BP Geleen


Door: Marian Henderson

Het is weer muggentijd. Van het vroege voorjaar tot het ODWH QDMDDU KHEEHQ ZH GLH ]RHPHQGH ¿JXXUWMHV LQ RQ]H slaapkamers, met rode jeukbulten tot gevolg. De gewone oerhollandse steekmug is al heel vervelend, maar hoe zit het met zijn exotische familieleden, die drager zijn van nare ziekten? Zijn ze al in Nederland? En hoe gevaarlijk zijn ze? Is er nog iets te doen aan die muggen-invasies?

ciaal bedoeld om ons dol te maken, maar wel om dat met een mannetje te doen. Ze roepen ze. Omdat muggen in het donker opereren, communiceren ze met geluid. Wie eenmaal de klopjacht op zo’n nachtelijk stoorzendertje heeft geopend, weet dat

De mens beschouwt de mug niet als een

planten. Je zou er moe van worden. Wat

de strijd bij voorbaat kansloos is. Het beste

geliefde diersoort. Vooral vanwege zijn

die muggen gemeenschappelijk hebben is

is om je maar gewoon te laten prikken. Het

akelige bijtgedrag en zijn irritante gezoem.

het bezit van zes pootjes en twee veerach-

miniscule injectienaaldje verdwijnt in je

Of eigenlijk dat van haar, want de bijters

tige antennes, die bij het mannetje vaak

huid. Het diertje spuugt wat speeksel naar

zijn vrouwtjes. Alleen al in Nederland ko-

imposant behaard zijn. Hiermee kunnen ze

binnen, wat er voor dient om de stolling uit

men 35 soorten steekmuggen voor. Dan

prima ruiken. Ook hebben ze een zuigsnuit.

te stellen en het bloed te laten stromen. Daarvan krijg je naderhand die jeukende bult. Als mevrouwtje klaar is houdt zij op met zoemen en gaat ze waarschijnlijk op een rustig plekje haar pootjes en vleugels zitten schoonwassen. Deze operatie mondt uit in zo’n 100 eitjes, die in een stilstaand plasje worden gedeponeerd, waar ze al na een dag of twee uitgroeien tot muggenlarven, die zich vervolgens weer verpoppen tot gloednieuwe muggen. Een volwassen mug leeft meestal maar een maand. Sommigen wat langer, omdat ze eerst overwinteren en zich daarna pas voortplanten. Hoe dan ook, een muggenleven is maar kort. Daarom moeten ze maar veel lol maken.

Voetengeur Muggen zijn dol op vocht en warmte. Ze vinden gemakkelijk een plekje dat zich leent voor de eitjes. Een vogeldrinkbakje, een kapotte goot, een regenton of een vijvertje. Een oude Àes met wat vocht erin, een natte kelder of een drassige hebben we de langpootfamilie, die nie-

De mug bevindt zich ergens onderin de

plantenpot. Muggen zijn niet veeleisend

mand een vlieg kwaad doet, de ongevaar-

voedselketen. Hoewel hij zelf plantaardig

en ze houden van tijdelijke en wisselende

lijke kriebelmuggen en knutten en de dans-

voedsel tot zich neemt, wordt hij door veel

omstandigheden. Stabiel water spreekt

muggen die niet bijten, maar dansen. Een

hogere diersoorten gegeten.

ze minder aan. Dan hebben we natuurlijk de prangende vraag: Hoe kiezen ze

paringsdans. Dan heb je de dikke zwartbehaarde rouwvliegen, die eigenlijk muggen

hun slachtoffers? Muggen komen niet op

zijn, en de motmuggen die op vlindertjes

Klopjacht

lijken, maar stiekem ook gewoon muggen

Wat moet zo’n vegetarische steekmug dan

geurtjes. Het diertje kan zijn prooi op 30

zijn. Dan nog de galmuggen die hun lar-

toch met ons bloed? De mannetjes niks,

meter afstand lokaliseren. Wat zweet,

ven laten opgroeien in zo’n galbolletje op

want die willen nectar. Het zijn de vrouwtjes

een vleugje voetengeur, dat zweempje

een blad en de paddestoelmuggen die een

die dat bloed nodig hebben voor de produc-

parfum of een wolkje haarlak zijn voor

paddestoel nodig hebben om zich voort te

tie van hun eitjes. Het zoemen is niet spe-

vrouwe

88

het licht af, maar op warmte en prettige

mug

ronduit

uitnodigend.

Zo


komt het dat sommige ‘lekkere’ mensen

woordig genetisch gemanipuleerde mug-

muggen. Andere verbindingen imiteren

worden lekgeprikt en anderen stelsel-

gen uitgezet, die larven voortbrengen die

juist de CO2 en kunnen zodoende als

matig worden vermeden. De mug komt

doodgaan voor ze zich hebben kunnen

val dienen. Verder zijn er stoffen die de

trouwens ook af op de kooldioxide die we

voortplanten. Zo wordt een wilde mug-

receptoren een tijdlang uitschakelen. Er

uitademen. Net zoals de kip en de koe dat

genpopulatie van binnenuit ondermijnd.

wordt nu gekeken of deze middelen in

doen. Alleen hebben wij een kalere huid

Op de Kaaimaneilanden heeft dit tot een

commerciële productie kunnen worden

en dat maakt ons een gemakkelijk slacht-

afname van muggen tot wel 80% geleid.

genomen. Maar het kan nog gekker: er

offer. Tijdens een enquête over muggen-

In Maleisië heeft men onlangs 6000 ge-

bestaan laserkanonnen die muggen met

overlast gaf 68% van de ondervraagden

netisch gemanipuleerde muggen uitgezet

hun stralen uitschakelen door middel van

aan wel eens een slapeloze nacht te heb-

om de knokkelkoorts terug te dringen.

infrarode LEDjes. Dan heeft men het in

ben door een mug in de slaapkamer.

Vorig jaar stierven daar 134 mensen aan

Venetië een stuk minder technisch aan-

deze ziekte en werden er 46.000 besmet.

gepakt. Daar werden vleermuizenkasten

Ook in Brazilië werkt men met transgene

opgehangen in de hoop dat de aange-

muggen. Het is de bedoeling iedere 6 we-

trokken vleermuizen zich op de muggen-

Zijn muggen gevaarlijk? Nee, de soorten

ken 30.000 gemanipuleerde muggen los

wolken zouden storten.

die in Nederland voorkomen, dragen geen

te laten. De verwachting is om totaal 2

enge ziekten bij zich. Ze zijn alleen maar

tot 3 miljoen muggen nodig te hebben om

lastig. Eigenlijk hebben wij het dus

ge-

het gewenste effect te bereiken. Het zou

Invasieve exoten

makkelijk, want in andere werelddelen kan

geweldig zijn als dit een oplossing biedt,

In Nederland komen drie muggensoorten

een simpele muggenbeet je ernstig ziek

want de ziekte dengue of knokkelkoorts

voor die hier niet thuishoren. Dat zijn de

maken of zelfs je dood betekenen. Zeker

neemt epidemische vormen aan, terwijl

Amerikaanse rotspoelmug, de gelekoorts-

als je geen geld hebt voor levensreddende

er geen vaccin of medicijn voor is.

mug en de tijgermug. Deze komen veelal

Gevaarlijk

medicijnen. Wereldwijd zijn er 200 miljoen mensen besmet met malaria, dat zoals be-

binnen via geïmporteerde gebruikte autobanden. In de plasjes water die daarin

kend door muskieten wordt overgebracht.

Vanuit de ruimte

Ook ziekten als knokkelkoorts, sommige

Wonderlijk genoeg wordt er ook vanuit

voortplanten. De tijgermug komt overi-

vormen van hersenvliesontsteking en het

de ruimte aan muggenbestrijding ge-

gens ook meegereisd met plantjes lucky

Nijlvirus worden van mens naar mug en

daan. Het is namelijk mogelijk om grote

bamboo uit Zuid-Oost Azië. Met deze

van die mug weer naar de volgende mens

groepen muggen in kaart te brengen. Er

mug is Nederland niet blij, want hij kan

verplaatst. Soms wil een klamboe nog wel

wordt dan gekeken naar weersomstan-

20 verschillende virusziekten overbren-

blijven staan, kunnen ze zich uitstekend

gen. Zijn beet jeukt behoorlijk en kan al-

Wonderlijk genoeg wordt er ook vanuit de ruimte aan muggenbestrijding gedaan.

lergische reacties geven, maar het meest valt te vrezen van zijn ziektekiemen. Zo kan de tijgermug de knokkelkoorts overbrengen en chikungunya, een virale aan-

eens helpen, maar er zijn ook dag-actieve

digheden en andere levensvoorwaarden

doening waarbij je hevige koorts en ge-

muggen en daar helpt geen klamboe tegen.

die de groepenverplaatsing kan beïnvloe-

wrichtspijnen krijgt. In Italië komt hij al

Bart Knols, die al twintig jaar muggenon-

den. Het Europees Ruimtevaart Agent-

twintig jaar voor en heeft hij inderdaad

derzoeker is, pleit er voor om het probleem

schap ESA houdt zich bezig met deze

tot chikungunya geleid, in Frankrijk vie-

bij de bron aan te pakken en de broedko-

centrale databank. Ook wordt er gewerkt

len op het eiland Reunion 125 doden aan

lonies met larven uit te roeien. Want dat

aan verschillende middelen die de mug

knokkelkoorts. Tot nu toe zijn dergelijke

kan! In Brazilië heeft men een gebied van

in de war brengen als hij op zoek gaat

besmettingen in Nederland niet voor-

54.000 vierkante kilometer in 18 maanden

naar onze CO2 uitstoot. Sommige stof-

gekomen. Wel zijn er in de kassen met

schoongeveegd, door alle larven te doden

fen, zoals hetanol en butanal, voorkomen

lucky bamboo verscheidene mensen ge-

met behulp van een muggendodende bacil.

dat de CO2 wordt opgevangen door de

stoken en ook in de buurt van de kassen

Voor die taak waren overigens wel 4000

is sprake van overlast. Deze verstekeling

mensen nodig, dus je moet voldoende me-

uit Zuid-China is kleiner dan onze eigen

destanders hebben. Knols werd zelf negen

steekmug en heeft een zwart pyamaatje

keer met een dodelijke vorm van malaria

aan met witte streepjes. Wie hem meent

besmet, maar wist dit te overleven omdat

te hebben gezien kan een foto opsturen

hij toegang tot de goede geneesmiddelen

naar het ministerie, cnv@minlnv.nl.

had. Hij schreef een standaardwerk over de mug (‘Mug’ geheten). Daarin schrijft hij dat tijdens het lezen van een bladzijde van zijn boek in Afrika vier kinderen sterven aan de gevolgen van een muggenbeet. Dat is wel even iets om van te schrikken.

Transgene muggen De muggenbestrijding kent nieuwe, effectieve methodes. Zo worden er tegen-

89


Moby Dick

Foto: Dinafem Seeds 90


Top of the world

binnentuintechniek Open: maandag 12.30-18.00 dinsdag tot donderdag 10.00-18.00 vrijdag 10.00-20.00 zaterdag en zondag gesloten

,9 .96,0; 0,;: 4660: 05 ,5:*/,+,


Family Guy

‘Everything’s better with a bag of weed’ Steeds vaker blijft de tv bij het zappen bij mij thuis hangen op Comedy Central. De kwaliteit van de serie’s neemt toe, en dat is een groot compliment, want niets is zo gecompliceerd als humor. Grootste trekker blijft de anarchistische cartoonserie )DPLO\ *X\ 9RRUDO QDGDW LN SHU WRHYDO GH DÀHYHULQJ ]DJ waarin de inmiddels befaamde potsong ‘Everything’s better with a bag of weed’ een hoogtepunt vormt. Niet voor niets werd Brian the dog, een van de karakters van de serie, door KHW $PHULNDDQVH EODG +LJK 7LPHV LQ XLWJHURHSHQ WRW Stoner of the Year. Het is meer dan verdiend dus, dat Brian RRN FXOW¿OPKHOG YDQ +LJKOLIH ZRUGW

waarna iedereen constant stoned is en de misdaadcijfers tot nul dalen. Daarna loopt het echter helemaal mis. Er komt een lastercampagne van een papierfabrikant, een overduidelijke verwijzing naar de leugenachtige anti-wietcampagne van William Randolph Hearst in de jaren dertig. Zelfs beelden van Hitler worden gebruikt, en de legalisering wordt teruggedraaid.

Het mag een wonder worden genoemd

Island. Vader Peter is niet echt slim, werkt

dat Family Guy in de VS wordt uitgezon-

op een brouwerij en is dol op zijn gezin,

den door de tv-zender FOX. Dat station is

en het product dat hij brouwt. Zijn vrouw

Diplomatieke rel

tamelijk rechts georiënteerd, dus lag het

Lois zwaait de scepter over het gezin, lijkt

De aÀevering (uitgezonden op 19 april, dus

niet echt voor de hand dat Seth MacFar-

nogal braaf maar heeft soms ook bizarre

vlak voor 420) zorgde voor veel ophef in de

lane, de geestelijk vader van Family Guy,

seksuele escapades. Dochter Meg is 16 en

VS. Verschillende organisaties vonden dat

regelmatig slachtoffer van pesterijen van

de aÀevering nooit uitgezonden had mogen

haar vader. Zoon Chris is 13, net als zijn

worden, omdat er reclame voor drugsge-

vader wat aan de zware kant, en ook al

bruik zou worden gemaakt. Er dreigde zelfs

niet bijster slim. Nee, de hersenen in de fa-

even een diplomatieke rel, omdat de rege-

milie zijn voorbehouden aan de sadistische

ring van Venezuela een lokale tv-zender

baby Stewy, die met een belachelijk Engels

verbood om de aÀevering uit te zenden.

accent praat, en Brian the dog, die rookt,

De makers van Family Guy zaten daar niet

drinkt, en ook van een lekkere joint houdt.

mee. Voor het eerst sinds 1961 (The Flint-

Brian is met afstand de meest verstandige

stones) ging een Emmy Award naar een

van het stel.

cartoonserie, en Brian the dog werd benoemd tot Stoner of the Year.

Emmy Award In 2009 won de serie een Emmy Award (Amerika’s

meest

prestigieuze

tv-prijs)

in 1999 bij FOX terecht kon. Aanvankelijk

voor een aÀevering getiteld 420. Oplet-

waren de tv-bazen ook niet echt te spre-

tende lezers weten dan genoeg, want 420

ken over de avonturen van de disfunctio-

staat in de Verenigde Staten voor wietge-

nele familie Grif¿n; de serie werd op last

bruik. Inmiddels wordt op 20 april (maand

van FOX in 2000 en 2002 stopgezet, maar

4, dag 20) overal in de VS in het openbaar

door de vele positieve reacties op uitgeko-

wiet gerookt. Terug naar Family Guy, waar

men dvd‘s en

herhalingen werd de pro-

Brian in deze aÀevering door de politie

ductie van de serie hervat. En inmiddels is

wordt opgepakt omdat hij wat wiet bij zich

een tiende seizoen aangekondigd.

heeft. Nadat hij is vrijgelaten organiseert hij een groot wietfestival, waar het hele

Sadistische baby

dorp bij elkaar komt en in een spontaan lied uitbreekt waarin wordt opgeroepen

De serie gaat over de avonturen van de fa-

tot de legalisering van cannabis. De bur-

milie Grif¿n in het stadje Quahog in Rhode

gemeester van het stadje legaliseert wiet,

92


Kwart heeft ervaring met blowen Een kwart van de Nederlandse bevolking heeft ervaring met blowen. Een op de vijfentwintig gebruikt cannabis; van deze groep blowt 30 procent (bijna) dagelijks. Omgerekend naar de bevolking zijn dat 141.000 mensen tussen de 15 en 64 jaar. Dit blijkt uit het Jaarbericht 2010 van de Nationale Drug Monitor.

alcoholproblematiek als hoofddiagnose en 12.459 als nevendiagnose. De Nationale Drug Monitor (NDM) is in

Het cannabisgebruik onder jongeren en

len waren psychosen de aanleiding voor

1999 opgericht door de minister van VWS.

scholieren daalt verder. Vijf procent van de

opname. Ter vergelijking; in 2009 ston-

De jaarberichten worden samengesteld

12 tot 16-jarige scholieren gebruikt canna-

den 34.646 mensen met een primair alco-

door het Trimbos-instituut en het Weten-

bis, ongeacht het schoolniveau.

holprobleem ingeschreven bij de versla-

schappelijk Onderzoek- en Documentatie-

vingszorg, evenveel als in 2007 en 2008,

centrum van het ministerie van Justitie. De

Het aantal cannabiscliënten in de versla-

maar 40 procent hoger dan in 2002. De

monitor bundelt jaarlijks de informatie van

vingszorg blijft toenemen: van 3534 in

toename was relatief het grootst onder

in Nederland lopende onderzoeken (peilin-

2000 naar 8863 in 2009. In algemene zie-

55-plussers. In 2009 viel bijna een kwart

gen, registraties) over gebruik van drugs,

kenhuizen zijn in 2009 ruim 500 opnames

van de alcoholcliënten in deze leeftijds-

alcohol en tabak.

geregistreerd

cannabisgebruik

groep. Algemene ziekenhuizen registreer-

een rol speelde; in een op de vijf geval-

den in dit jaar 5908 opnames vanwege

waarbij

www.trimbos.nl.

40 jaar War on Drugs Op 17 juni werd op verschillende plaat-

dat vaak het centrale onderwerp van het

sen in de Verenigde Staten herdacht dat

protest. Ook president Obama kreeg de

de toenmalige president Richard Nixon

nodige kritiek te verduren. Velen hadden

40 jaar eerder de War on Drugs uitriep.

gehoopt dat met zijn intrede in het Witte

In alle grote steden kwamen duizenden

Huis een kentering in het drugsbeleid zou

mensen bijeen, die pleitten voor een le-

volgen, maar tot op heden zijn die ver-

galisering van cannabis. In de staten waar

wachtingen niet door Obama ingelost.

mediwiet nog niet verkrijgbaar is, was

93


Het heelal, dat ben je zelf Door: Feije Wieringa

Govert Derix is niet makkelijk in een vakje te plaatsen. En dat is tegenwoordig met al die formuleschrijvers een groot goed. Hij combineert uitersten. Zijn debuut was een spraakmakend boek over een onderwerp dat veel lezers van dit blad niet echt aan zal spreken: The Vision Web, een boek over modern management.

lijk kom je terecht op de plek waar je bent vertrokken. Filoso¿sch beschouwd is Derix' stelling: het heelal, dat ben jezelf. Dat klinkt allemaal nogal vaag, maar is de

Daarna schreef hij

de meest moderne ontwikkelingen op het

hele kwantummechanica niet gebaseerd op

over een heel ander

gebied van de kwantummechanica en de

dit idee? Zijn gedachten over deze materie

onderwerp, name-

theorie van alles. Terwijl de menselijke om-

worden afgewisseld met observaties van

lijk zijn ervaringen

gang met de planeet de¿nitief in het hon-

alle praktische problemen die een eenzame

met Ayahuasca. Ti-

derd dreigt te lopen, wandelt een man rond

wandelaar kunnen hinderen. Die inbreng

tel: Ayahuasca, een

de wereld om de sleutel te ontdekken die

maakt het boek realistisch en aards. Het

kritiek van de psy-

leidt tot een versmelting van wetenschap,

hogere gecombineerd met het profane.

chedelische

rede.

spiritualiteit en politiek. Dat klinkt ambi-

Veel humor, onvoorspelbaar en tot naden-

Destijds hebben wij

tieus en het lijkt pretentieus, maar Derix'

ken stemmend. Psychedelisch en hilarisch

ruimschoots

aan-

ongelooÀijk transparante wijze om moeilijke

tegelijk. Een ongrijpbaar boek van een

dacht besteed aan

begrippen uiterst eenvoudig te beschrijven,

man die door een hoogleraar ¿loso¿e van

dit

opmerkelijke

maakt deze wonderlijke roman tot een ui-

de Radboud Universiteit is omschreven als

pleidooi voor een van de meest ingrijpen-

terst leesbare pageturner. De hoofdpersoon

een Jules Verne van onze tijd. Wij zouden

de psychedelische middelen die er zijn.

heeft een visioen dat je met een krachtige

zeggen: een Jules Verne van de geest... En

telescoop aan gene zijde van de oerknal

wat die theorie van alles betreft: het gaat

Zijn nieuwe boek is wederom een verras-

uiteindelijk naar je diepste oorsprong, in

hier om een roman!

sing. Het is zowel een roman met een heu-

feite je eigen bewustzijn, kijkt. Vergelijk het

se spanningsboog als een verkenning van

met een wandeling rond de aarde: uiteinde-

Scarface op Blu-Ray ,Q VHSWHPEHU YHUVFKLMQW GH ¿OPNODVVLHNHU 6FDUIDFH RS %OX 5D\ 'H YHOH IDQV YDQ GH]H XOWLHPH JDQJVWHU¿OP NXQQHQ NLH]HQ XLW WZHH YHUVLHV HHQ VWLMOYROOH 6WHHOERRN RQH GLVF HGLWLRQ HQ HHQ zo mogelijk nog exclusievere two disc Cigarbox Edition, voor ZLH KHW JUDDJ HYHQ EUHHG ODDW KDQJHQ DOV 7RQ\ 0RQWDQD

Voor veel fans zal deze nieuwe Blu-Ray trouwens een eye-opener zijn, want op de uitgebreide (en duurdere) disc staat namelijk ook de niet heel erg bekende originele

Iedereen heeft Scarface vast al eens ge-

blijken uit beelden van een bewakingsca-

Scarface uit 1932. En die ¿lm was weer

zien. De ¿lm is immers al bijna 30 jaar

mera op een Belgisch tankstation, waar de

gebaseerd op het gelijknamige boek van

oud. Toch blijft het verhaal over de jonge

bende al eerder toesloeg. In april beroofde

Armitage Trail uit 1930.

Cubaan Tony Montana (Al Pacino), die met

de bende een geldtransportbedrijf in Rot-

zijn vriend Manny Ray naar Miami vlucht en

terdam. Daarbij werden twee medewerkers

daar een nietsontziende gangster wordt,

van het bedrijf neergeschoten. Zij raakten

inspireren. Soms ook letterlijk, want de po-

ernstig gewond. Bij de overval in Amster-

litie gaat er van uit dat een heuse Scarface-

dam schoten de overvallers met automa-

bende verantwoordelijk is voor een specta-

tische wapens op de politie. Na een wilde

culaire overval op een geldtransportbedrijf

rit over de A2 moest de politie de achter-

in Amsterdam in juni. Deze criminelen wor-

volging in de buurt van Eindhoven staken,

den de Scarface-bende genoemd omdat

nadat de overvallers in een hinderlaag op-

ze zich kleden als Tony Montana. Dat zou

nieuw het vuur openden.

94


Heftig en intens Door: Diede Dracht

Deze keer deelt Marloes haar eerste blowervaring met ons. Marloes is 23 jaar. Ze is afgestudeerd maatschappelijk werker en werkt bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. In een notendop is zij verder zangeres, cultureel kunstig met een serieus randje en een Utrechtse in hart en nieren. Muziek is één van haar grootste passies; stoned muziek luisteren is voor haar op en top genieten.

en ik merkte dat ik door het blowen minder gaf om wat anderen van mij dachten en dat ik meer mezelf kon zijn. Wij hadden schik en daar ging het om. Die avond in de trein had Lotte haar mp3-speler bij

“Ik was 16 jaar toen ik voor het eerst een

ik later, toen ik regelmatiger ging blowen,

haar, zo eentje waar toen wel 24 liedjes

blowtje rookte. Ik woonde in Houten en

erg gaan missen. Dat was ook nog niet

op konden! Zonder schaamte of enig besef

daar was echt niets te beleven. Er waren

de tijd dat je tot diepe en ¿loso¿sche ge-

van medepassagiers in de trein hebben we

geen coffeeshops, dus ik ging die eerste

sprekken kwam, alles was gewoon ontzet-

toen keihard meegezongen met Son of a

keer samen met een vriendinnetje van

tend grappig en interessant. Gras heeft

Preacher Man en er de gekste danspasjes

mij, Lotte, naar Utrecht. We wisten dat er

mij die avond het meest gegrepen. Terwijl

op proberen te maken, terwijl we op onze

bij een bepaalde coffeeshop amper werd

Lotte rustig op het bankje zat, lag ik als

stoelen moesten blijven zitten.

gecontroleerd en dus stapten wij daar

een malloot door het gras te rollen, eraan

heel dapper naar binnen. Ik had om de

te plukken, te ruiken, te voelen, ermee

één of andere reden toch heel veel pro-

te gooien. Dat ik nooit eerder besefte dat

Alles was grappig

blemen verwacht bij het kopen van wiet,

gras zo bijzonder was! Daar snapte ik op

Het spannendst van de hele avond was

maar zonder enige moeite stonden we

dat moment helemaal niets van.

toch wel het naar huis gaan en onze ou-

een paar minuten later buiten met onze voorgedraaide jointjes.

ders onder ogen komen. We hadden be-

Son of a Preacher Man

sloten bij mij te slapen, want dan hoefden we maar één ouder te trotseren.

De terugreis was lang, veel langer dan de

Achteraf denk ik wel dat mijn moeder het

heenreis, maar die treinreizen terug naar

door moet hebben gehad. Dat kan eigen-

We zijn toen op een bankje in de buurt

Houten werden een vast onderdeel van

lijk ook niet anders. Heftig giechelend

gaan zitten. Zo stoned als ik die avond

het blowen. Ik herinner mij nog goed van

kwamen wij binnen en omdat we niet

was ben ik denk ik nooit meer geweest.

die eerste keer dat ik er best baldadig van

wilden dat zij dacht dat er iets aan de

Niet op die manier. Alles was zo heftig en

werd en dat mijn grenzen vervaagden. Ik

hand was, bleven we nog even beneden

intens. Vooral de lachkicks om niks ben

was in die tijd niet zo zeker van mijzelf,

om een kopje thee te drinken. Maar alles

Lachkicks

was grappig. Alleen al door Lotte te vragen of zij ook thee wilde stroomden de tranen over mijn wangen van het lachen. Ook heb ik een lange tijd altijd mijn handen gewassen als ik thuis kwam, omdat ik dacht dat mijn moeder de wietgeur dan niet zou ruiken.

Heerlijk Ik was wel vrij snel hooked aan het blowen. Ik vond het heerlijk en in die tijd ook wel een beetje stoer. Er zaten twee jongens bij mij in de klas die altijd stoned waren. Eén van hen had een piercing in zijn wenkbrauw en daar had hij altijd een tippie ingestoken zodat hij in de pauze meteen een blowtje kon draaien. Daar wilde ik best graag bij horen. Blowen werd een dagelijks iets. Na een lange dag op school of na hard werken kon en kan ik nog steeds ontzettend uitzien naar lekker op de bank ploffen met een blowtje.

95


Door: Rob Tuinstra

Monsters

Winter’s Bone

Regisseur: Gareth Edwards Met: Scoot McNairy, Whitney Able

Regisseur: Debra Granik Met: Jennifer Lawrence, John Hawkes en Lauren Sweetser

Dat Monsters voor een habbekrats werd gemaakt is eerder

Winter’s Bone won veel prijzen

in dit blad al uit de doeken ge-

op ¿lmfestivals, de waardering

daan. Vraag is, blijft zo’n goed-

van het grote publiek zal anders

koop

sci¿-thriller

zijn. Want Winter’s Bone is taaie

overeind op dvd, thuis op de

kost. Er wordt niet één keer ge-

gemaakte

bank. Niet helemaal dus. Het

lachen, sterker nog, de mond-

idee is wel leuk; buitenaardse wezens die op de aarde thuis-

hoeken staan constant naar beneden, om nog eens te benadruk-

houden, ik kan er niet genoeg van krijgen. Het genre kent vele

ken dat het geen pretje is om als poor white trash in Amerika te

klassiekers, en vooral de recente Zuid-Afrikaanse topper District

moeten leven. De ¿lm volgt de 17-jarige Ree, die op zoek is naar

9 moet iedereen zien. Dat geldt niet voor Monsters, waarin we

haar vader. Als hij niet gevonden wordt zal Ree met haar moe-

vooral verveeld worden door twee hoofdrolspelers, die continue

der en haar kleinere broertje en zusje op straat komen te staan,

bang zijn voor aliens die je amper ziet. Het kon niets kosten,

omdat haar vader hun huis als borg heeft gegeven. In haar zoek-

okay, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Maar de suffe roman-

tocht stuit Ree op veel weerstand. Winter’s Bone is heel goed ge-

tische ontwikkeling en het nutteloze geblaat van de hoofdrol-

maakt, dus is het een ¿jne, maar ook een heel depressieve ¿lm.

spelers maken de ¿lm er niet beter op.

Voor de liefhebbers van de betere art¿lm, heet het dan.

Peacock

The Crazies

Regisseur: Michael Landner Met: Cilian Murphy, Susan Sarandon, Bill Pullman

Regisseur: Breck Eisner Met: Tomothy Olyphant, Radha Mitchell, Danielle Panabaker

Peacock haalde de bioscoop in Nederland niet eens. Toch jam-

Echt origineel is deze remake

mer dat dergelijke ¿lms met-

natuurlijk niet, maar toch is

een naar dvd worden verban-

The Crazies een heel amusante

nen, want Peacock blijkt toch

¿lm geworden. In het kleine

een verrassende kijkervaring te

stadje Ogden Marsh in Iowa

zijn. Het is 1932. Bankbediende

gaat alles zijn gangetje, totdat

John Skillpa gaat het liefst onopgemerkt door het leven, maar

enige inwoners vreemd gedrag beginnen te vertonen. De lokale

dat is niet eenvoudig door zijn soms bizarre gedrag. En zijn

sheriff ziet zich gedwongen in te grijpen, maar het gaat van

streven naar anonimiteit is helemaal voorbij wanneer een ont-

kwaad tot erger. Terwijl de sheriff en anderen op onderzoek

spoorde trein in zijn tuin belandt. Voor dorpsbewoners wordt

gaan om er achter te komen waar dat agressieve gedrag van-

het mysterie rond John alleen maar groter, wanneer blijkt dat

daan komt, loopt de bodycount behoorlijk op. Regisseur Eisner

hij niet alleen in dat grote huis woont… Peacock zet de kijker

toont zich creatief in de manier waarop de psychopatische in-

soms subtiel op het verkeerde been, en weet ook te ontroeren.

woners aan hun eind komen, en weet het verhaal ook vakkun-

Met name hoofdrolspeler Cilian Murphy is geweldig op dreef. De

dig af te ronden. Aardig detail is dat een van de producenten de

¿nale werd niet door iedereen gewaardeerd, maar de ¿lm levert

beroemde zombie-¿lmmaker George A. Romero is, die in 1973

wel stof tot napraten op.

de originele versie regisseerde.

96


STARTENDE ONDERNEMERS OPGELET!

HIER VINDT U DE GROOTHANDELS/PRODUCENTEN VAN NEDERLAND!

Huisbergenweg 3 5249 JR Rosmalen Tel.: +31(0)73-5212730 Fax: +31(0)73-5211980 www.bimexbv.nl info@bimexbv.nl

De Sjamaan Wholesale B.V. Celsiusweg 24a 6662 PX, Elst (Gld) Tel.: +31-(0)481-712330 Fax: +31-(0)481-712329 Website: www.sjamaanwholesale.nl E-mail: wholesale@sjamaan.com

Ferro Postbus 12 5373 ZG Herpen Tel.: +31(0)486-416959 Fax: +31(0)486-416962 www.ferro.nu info@ferro.nu

Tel.: +31(0)497-644788 Fax: +31(0)497-644786 www.hy-pro.nl info@hy-pro.nl

Koffiemolen 2a 6686 MD Doornenburg Tel.: +31(0)481-422040 Fax: +31(0)481-422043 www.pptrading.eu


Advertentie index

A&T Trading

36

Ed Rosenthal

Alpha.C

75

Elixer

4

Amaranta Seeds

9

Ferro

97

Amaranta Seeds

78-79

Gemakstore Asahi

82

13-14-15

Keeper de

13-14-15

Limbo Grow Maastricht

13-14-15

LTT

13-14-15

Maxx Trading

51

Ana-B Products

75

Goede Leven het

91

Ocean

Apollyon

61

Greenforce

91

Of¿ce Green

15

Apollyon

13-14-15

15

Greenhouse Davids

13-14-15

Pascha Veenendaal

13-14-15

Polder de

86-87

Atami

19

Green-Point the

ATK Agratrading

61

Greenshop.eu de

93

PP Trading

51

Grow Pro

61

PP Trading

97

51

Pro-Line

B.A.C. / BG Products

2

Bimex

97

Growersplanet

Bio Ibo / G-Power

98

Guna Guna

Biologisch Groen

13-14-15

78-79

Salut Home & Garden

91

Sjamaan de

97

91

Snail

93

86-87

T.T.B.

13-14-15

91

Bunkertje ‘t

78-79

Hacas

86-87

100

15

Royal Queen Seeds

Hacas

Canna

Rokade

91

99

1

13-14-15

H.O. Emmen

Bunkertje ‘t

Canna

13-14-15

Hakuna Matata Halicarnas

78-79

Club 88

86-87

Hennep Huis Het

13-14-15

TDM Trading

75

Coffeeshop Cremers

78-79

Home Grow Zwarte Tulp Delft

13-14-15

TGC Trading

36

D&L

86-87

Home Grow Zwarte Tulp Schiedam

13-14-15

Thc

75

Danny Trading

91

Hy-Pro

97

Top Vision

75

Devil’s Harvest Seed Company the

41

Hy-Supply

25

Tuinbouw Centra Jupiter

41 51

Dizzy Duck

78-79

Indoor Garden Center

41

Ultra Trading

Dizzy Duck

86-87

Jorge Cervantes

66

Upstairs

Juweliers Goldberg

75

K1drink.com

30

Dutch Green Led Lights E.C.J.

61 13-14-15

Highlife magazine Is een uitgave van:

Aan dit nummer werkten mee:

Redactie-adres:

Job Joris Arnold, André Beckers,

Postbus 6024, 1005 EA Amsterdam,

Discover Publisher BV,

Sulvan Geurts, Marian Henderson, Nicole

redactie@highlife.nl

Postbus 362, 5460 AJ, Veghel,

Maalsté, Karel Michiels, Michiel Panhuysen,

Telefoon: 073-5498112,

Jan Sennema, Dark Farobang, Arjan van Sorge,

Fax: 073-5479732

Peter van Sparrentak, Wernard Bruining, Feije

E-mail: info@highlife.nl

Wieringa en vele anderen.

Hoofdredacteur: Rob Tuinstra

Coverfoto: Marte

Advertenties: Nancy, Kenneth en Marc.

Drukkerij: Corelio, België

98

86-87
Articles inside

De eerste keer

3min
page 95

Scarface op Blu-Ray

2min
page 94

Kwart heeft geblowd

1min
page 93

Cult lmhelden: Brian the dog

2min
page 92

Zzzzzzzzzz: muggen

7min
pages 88-89

List & Bedrog

7min
pages 76-79

Lachen met serie Entourage

3min
page 73

Power of the Poppy

3min
page 72

Portret van een blower: Freek Polak

6min
pages 70-71

Jorge Cervantes

10min
pages 67-69

Sealand: Staat in de Noordzee

11min
pages 62-66

België

3min
pages 60-61

Mediwiet: Bert blijft knokken

3min
page 58

Kwekerij CSC Ganjazz

2min
page 59

Dr. Rat: een kort maar heftig leven

4min
pages 56-57

High Gadgets

3min
pages 54-55

PC als kweekkast

4min
pages 48-49

Film: Smokescreen

2min
page 47

Cannabis Social Clubs

12min
pages 42-46

Tinariwen: Roken is vrijheid

7min
pages 37-39

Wiet is hot

13min
pages 32-36

Out of Order

6min
pages 26-30

Brievenrubriek

2min
pages 24-25

Verwarring rond wietpas

3min
page 31

Keizers van de hogere kul

3min
pages 22-23

Stelling: is sterke wiet harddrug?

3min
page 21

Product Flash

7min
pages 11-15

C-Man

3min
page 16

High Weirdness

2min
page 17

Textures naar VS

3min
pages 18-19

Flash

6min
pages 7-10

Zien wat je niet ziet

1min
page 20

Nicole Maalsté

3min
page 6

Voorwoord

4min
pages 3-4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.