Page 3

Magasin om blåljusverksamheter och specialfordon Utgivare Tidningen Samverkan 112 ges ut av förlaget On Road Communications AB. Förlaget är privatägt och står ägar- och åsiktsmässigt helt oberoende i förhållande till företag, organisationer och politiska partier. Utgivningsbevis: 24 224 ISSN: 1650-7487 Adress Pirgatan 2, 374 35 Karlshamn (NetPort Science Park) Tel: 0454-300 800 (vx), E-post: red@s112.se www.s112.se Chefredaktör och ansvarig utgivare: Sven Åsheden, 0454-300 800 (vx), sven@s112.se Reporter Mats Thorner, Mobil: 070-39 73 666 Övriga medarbetare i detta nummer Gunnar Bergström, Lena M Fredriksson, Mats Jonsson, Maria Lindberg, Fredrik Solvang, Elliot Turvall, Erik Wallsten och Dag Öhrlund. Formgivning Sven Åsheden och Johan Carlsson Produktion On Road Communications AB. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material. För åsikter som framförs i artiklar svarar intervjuade personer och textförfattaren. Annonser Adviser AB, Västergatan 40, 211 21 Malmö, Dennis Sandström, 040 - 97 04 43, dennis@adviser.se Upplaga: 3 000 exemplar Tryck: Mixiprint, Olofström Prenumeration - www.s112.se/prenumerera/ Ett år 250:-, 6 nummer. Lösnummer 49:- inkl. porto inom Sverige. Utanför Sverige tillkommer ett portotillägg. Foto framsida: Polisen i Blekinge

Utgivningsplan 2014 NR 1 UTKOMMER vecka 8 / 9 Materialdag annonser, 4 feb . ........................................... NR 2 UTKOMMER vecka 16 / 17 Materialdag annonser, 2 apr . ........................................... NR 3 UTKOMMER vecka 25 / 26 Materialdag annonser, 3 jun

........................................... NR 4 UTKOMMER vecka 36 / 37 Materialdag annonser, 19 aug

12

Mediadrevet går Dagliga rubriker i media som; – Brist på personal – ambulanser stod stilla. – Ambulans stod still fyra pass efter personalbrist. – Personalbrist hotar ambulansverksamheten. Vad är det som händer? Är det driftsformen som är problemet? Inte vet jag, men det mullrar mer i vissa landsdelar än i andra. Media har rapporterat om ”fula lösningar” från arbetsgivarnas sida och den positiva erfarenheten av privat ambulanssjukvård, som politikerna tror finns, lyser oftast med sin frånvaro. Media drar stegvis fram ny och besvärande fakta i ljuset och de stegvisa erkännandena och den ryckiga reträtten försämrar trovärdigheten ytterligare: När arbetsgivarna bara medger det som pressen grävt fram, hur ska vi då veta att det inte finns ännu mer surdeg? Det ska sägas direkt: Personalbrist och andra problem som hotar ambulansverksamheter förekommer också inom den landstingsägda ambulanssjukvården. Och att ambulanssjukvården granskas av media är bra och en viktig insats för vår svenska demokratimodell. Men vilka är orsakerna till missnöjet? Nuvarande regelverk har gett allt för stort spelrum till politiker och tjänstemän att själva få tolka vilken kvalitet den lokala ambulanssjukvården skall ha. Under dessa förutsättningar blir ambulanssjukvården knappast nationellt jämlik. Som en direkt följd av detta påverkas ambulanssjukvården negativt inom flera områden; arbetsmiljö, utbildning, kompetens och utveckling. Till detta kan läggas bristen på systematisk tillsyn och avsaknaden av nationella riktlinjer. Det krävs mycket arbete för att återigen, få det så populära ambulansyrket attraktivt. Skarp kritik måste riktas både mot offentlig och privat verksamhet när Ni inte lyckats lösa rekryteringen till detta fantastiska yrke. Personal har rätt att förvänta sig att, i grunden konstruktiva synpunkter och idéer, tas på största allvar. Det är sådant som återspeglas i förtroendekapitalet. Avslutningsvis. Låt oss inte glömma bort behovet av stilla eftertanke och alla möjligheter som kan utvinnas ur god vilja. Jag hoppas att Ni alla får möjlighet till en härlig semester och en go sommar nu när ljuset och värmen ska skölja över Sverige! På återseende i början av september.

........................................... NR 5 UTKOMMER vecka 42 / 43 Materialdag annonser, 1 okt

........................................... NR 6 UTKOMMER vecka 51 / 52 Materialdag annonser, 2 dec

...........................................

WWW.S112.SE

Sven Åsheden Chefredaktör och ansvarig utgivare sven@s112.se SAMVERKAN 112 NR 3 2014

3

Profile for Samverkan112

bladderbar-nr-3-2014  

bladderbar-nr-3-2014  

Profile for s112
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded