Page 1

EUSKAL PILOTA UDALEKUA 2013 Honen bitartez, XIBAK eta ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEAK datorren ekainaren 22tik 28ra, EUSKAL PILOTA UDALEKUA Oionen antolatuko dugula jakinarazi nahi dizuegu. Ondoren, Euskal Pilota Udaleku honek izango dituen atal nagusienak adierazten dizkizuegu:

1. NORENTZAT: -

Euskal Herrian dauden Pilota Eskoletako pilotari prebenjamin, benjamin, kimu, haur eta gaztetxoei zuzenduta. (7-16 urte). Xiba proiektua lantzen duten Euskal Herriko ikastola-ikastetxeetako ikasleentzat, aurretik aipatutako adinetan.

2. HELBURU OROKORRAK: -

Dagoeneko pilota eskola ezberdinetako haurrek pilotarekiko duten zaletasuna garatu giro hezgarri batean. Euskal Pilota ardatz nagusi izanik elkarbizitza eta laguntasuna bultzatzea.

3. NOIZ ETA NON: Ekainaren 22tik 28ra Oiongo San Bizente Ikastolako instalakuntzetan burutuko da udalekua. Azken urteetan bezala bi txanda egingo ditugu: •

Prebenjaminak (2006 – 2005), Benjaminak (2004 – 2003) eta Kimuak (2002 – 2001) ekainak 22 arratsaldetik, ekainaren 25 arratsalderarte.

Haurrak (2000 - 1999) eta Gaztetxoak (1998 – 1997) ekainak 25 arratsaldetik, ekainak 28 arratsalderarte.

EUSKAL PILOTA UDALEKUA


4. NORTZUK:

Euskal Pilota Udalekuaren antolaketan honako pertsona hauek hartuko dute parte: KOORDINATZAILEAK: 

XIBA: Eneko Ibáñez Arabako XIBA proiektuaren arduraduna (Magisteritzan Diplomatua).

ARABAKO EUSKAL PILOTA ELKARTEA: Aitor Xabier Ruiz de Luzuriaga AEPEko Oinarrizko Koordinatzailea ( Psikologian Lizentziatua ). HEZITZAILEAK: Magisteritzan Diplomatuak – Aisialdiko Ekintzetan Adituak LAGUNTZAILEAK: Pilota giroan aritutako edo ari diren gazteak. EUSKAL PILOTA UDALEKUAN PARTE HARTUKO DUTEN PILOTARI TALDEA.

5. EKINTZAK:

-

PILOTA EKINTZAK ETA JOKU EZBERDINAK. TAILERRAK (pilota egitea, takoak jartzen ikastea...). XENDAZALETASUNA. EUSKAL JOLAS ETA JOKOAK PILOTARI PROFESIONALEN BISITA (pilota profesional empreseen IGERILEKUA GAUBELAK. BESTELAKOAK...

EUSKAL PILOTA UDALEKUA

arabera)


6. IZEN EMATE EPEAK: Izen ematea, pilota eskolako arduradunaren bitartez A.E.P.E.an egingo da, ondorengo datuak azalduz (ikus azken orria): Izen abizenak, telefonoa, jaiotze data, adina, pilota eskola, herria, helbidea, posta kodea eta emaila Aurreizenematea bidali daiteke faxez edo emailez behean agertzen diren helbideetara, edo Arabako Euskal Pilota Federakuntzan entregatu. AURREIZENEMATEA: 2013ko MAIATZAREN 13a ARTE Udalekuak onartu dezakeen ume kopuru gehiengoa 120koa da. Ume kopuru hau gaindituz gero, aukeraketa, irizpide hauek jarraituz egingo da: 1º Arabako Euskal Pilota eskola baten pilotaria izatea. 2º Xiba proiektua lantzen duen Arabako ikastetxe baten ikaslea izatea. 3º Euskal Herriko Pilota eskola baten pilotaria izatea. 4º Xiba proiektua lantzen duen Euskal Herriko ikastetxe baten ikaslea izatea. IZEN EMATE OFIZIALAREN EPEA MAIATZAREN 14a eta EKAINAREN 3a bitartean izango da. OHARRA: Behin betiko izenematea egiteko, A.E.P.Eren bulegoetan inprimakiak izango dituzue edota posta elektronikoz helaraziko dizkizuegu. Bertan, argibide zerrenda emango dizuegu udalekuaren atal ezberdinak azalduz: txandak, jantzi zerrenda, beharrezko agiriak, diruaren ordainketarako argibideak, ekintzak, irteera-etorrera eguna eta orduak, bestelakoak...

7. KUOTA:

130 € Besterik gabe eta gaiari behar den denbora emango diozuelakoan, aldez aurretik zuen arreta eskertuz, agur. HARREMANETARAKO TLF ZENBAKIA:945130572 (FAPV)–945233355 (XIBA)

FAX ZENBAKIA: 945135321 EMAILA: koordinatzailea@pilotaraba.com (FAPV) eibanez@ehi.ikastola.net (XIBA)

EUSKAL PILOTA UDALEKUA


CAMPAMENTO DE PELOTA VASCA 2.013 Por medio del presente escrito XIBA y la FEDERACIÓN ALAVESA DE PELOTA VASCA os presenta una nueva edición del Campamento de Pelota Vasca 2013 que se celebrará en Oion (Álava) del 22 al 28 de junio del presente año. A continuación exponemos Campamento de Pelota Vasca:

los

puntos

más

significativos

de

este

1. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CAMPAMENTO? -

-

A todos y todas los y las pelotaris Prebenjamines, Benjamines, Alevines, Infantiles y Cadetes de las diferentes Escuelas de Pelota Vasca de Euskal Herria. (7-16 años) A todo el alumnado de los centros escolares que desarrollan el Proyecto Xiba en las edades anteriormente citadas.

2. OBJETIVOS GENERALES -

Desarrollar la afición que los y las pelotaris de las diferentes escuelas de pelota ya tienen, en un ambiente lúdico y formativo. Fomentar la convivencia, siendo la Pelota Vasca el eje principal de nuestro proyecto.

3. LUGAR Y FECHAS El Campamento de Pelota Vasca 2013 se desarrollará en las instalaciones de la Ikastola San Bizente de Oion (Álava) entre los días 22 y 28 de junio. Como en años anteriores se realizarán dos txandas: • Prebenjamines (2006 – 2005), Benjamines (2004 – 2003) y Alevines (2002 – 2001), del 22 de junio a la tarde al 25 a la tarde. • Infantiles (2000 - 1999) y Cadetes (1998 – 1997) del 25 de junio a la tarde al 28 a la tarde.

EUSKAL PILOTA UDALEKUA


4. QUIENES COORDINADORES:  XIBA: Eneko Ibáñez Responsable del proyecto XIBA en Álava y diplomados en Magisterio.  FEDERACIÓN ALAVESA DE PELOTA: Aitor Xabier Ruiz de Luzuriaga: Coordinador de Base de la F.A.P.V. y licenciado en Psicología MONITORES: Diplomados en Magisterio – Expertos en Actividades de Tiempo Libre AYUDANTES: Jóvenes que han estado o están ligados al mundo de la Pelota. GRUPO DE PELOTARIS QUE TOMARÁ PARTE EN EL CAMPAMENTO.

5. ACTIVIDADES -

DIFERENTES ACTIVIDADES Y JUEGOS DE PELOTA. TALLERES (hacer una pelota, aprender a poner tacos...). JUEGOS Y DEPORTES DE EUSKAL HERRIA SENDERISMO VISITA PELOTARIS PROFESIONALES (en función de las empresas profesionales de pelota). PISCINA ACTIVIDADES NOCTURNAS. OTROS…

EUSKAL PILOTA UDALEKUA


6. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN La inscripción se realizará en la Federación Alavesa de Pelota Vasca por medio de los monitores o responsables de las Escuelas de Pelota o centros escolares, indicando los siguientes datos en la hoja de preinscripción que se adjunta: Nombre y apellidos, teléfono, fecha de nacimiento, edad, escuela de Pelota, localidad, dirección, código postal y e-mail. La preinscripción se puede enviar por fax o por email a las direcciones abajo indicadas, o entregarla en la Federación Alavesa de Pelota Vasca. PREINSCRIPCIÓN: HASTA EL 13 DE MAYO DE 2013 El número máximo de admitidos en el campamento es de 120 niños y niñas. En el caso de sobrepasar este número los criterios de selección serán los siguientes: 1º Pertenecer a una escuela de Pelota Vasca de Álava. 2º Pertenecer a un centro escolar de Álava que desarrolle el Proyecto Xiba. 3º Pertenecer a una escuela de Pelota Vasca de Euskal Herria. 4º Pertenecer a un centro escolar de Euskal Herria que desarrolle el Proyecto Xiba. PLAZO DE INSCRIPCIÓN OFICIAL: DEL 14 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2013 NOTA: Para realizar la inscripción oficial, la F.A.P.V. os proporcionará los impresos en mano en sus oficinas y os los enviará por vía Email con una lista informativa aclarando los siguientes puntos: las txandas, lista de ropa, documentos necesarios, información para el ingreso de la cuota, actividades, días y horas de salida y llegada, otros…

7. CUOTA La cuota será de

130 €

Sin otro particular, esperando que prestéis la atención necesaria a este tema y agradeciendo de antemano vuestra colaboración, recibid un cordial saludo.

TELÉFONO DE CONTACTO: 945130572 (FAPV) – 945233355 (XIBA)

EMAIL:

FAX: 945135321

(FAPV) (XIBA)

koordinatzailea@pilotaraba.com eibanez@ehi.ikastola.net

EUSKAL PILOTA UDALEKUA


HOJA DE PREINSCRIPCIÓN AURREIZENEMATE ORRIA NOMBRE-APELLIDOS IZEN-ABIZENAK

TELEFONOS TELEFONOAK

FECHA NACIMIENTO JAIOTZE DATA

EDAD ADINA

ESCUELA DE PELOTA PILOTA ESKOLA

LOCALIDAD HERRIA

DIRECCIÓN HELBIDEA

COD. POSTAL POSTA KOD.

DIRECCION ELECTRÓNICA HELBIDE ELEKTRONIKOA

NOMBRE-APELLIDOS IZEN-ABIZENAK

TELEFONOS TELEFONOAK

FECHA NACIMIENTO JAIOTZE DATA

EDAD ADINA

ESCUELA DE PELOTA PILOTA ESKOLA

LOCALIDAD HERRIA

DIRECCIÓN HELBIDEA

COD. POSTAL POSTA KOD.

DIRECCION ELECTRÓNICA HELBIDE ELEKTRONIKOA

NOMBRE-APELLIDOS IZEN-ABIZENAK

TELEFONOS TELEFONOAK

FECHA NACIMIENTO JAIOTZE DATA

EDAD ADINA

ESCUELA DE PELOTA PILOTA ESKOLA

LOCALIDAD HERRIA

DIRECCIÓN HELBIDEA

COD. POSTAL POSTA KOD.

DIRECCION ELECTRÓNICA HELBIDE ELEKTRONIKOA

EUSKAL PILOTA UDALEKUA

euskal pilota udalekua  

euskal pilota udalekua