Page 1

Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

"Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg! (Gen 17:1b)

2

Saterdag 1 NUWEJAARSDAG

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED 7:00 KERKRAADSAFSKOP 10:00 ORIENTASIE KINDERKERK

21

22

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

28

29

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

9:00 EREDIENS (DOOP)

9 9:00 EREDIENS

ALLE SKOLE OPEN

19:00 GEBED VIR KWARTAAL

16 AFSKOP 17

18

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERKREGISTRASIE JEUGDIENS EN KATEGESE

19:00 GEBEDSAFSKOP

24

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

19:00 WYKSKERKRAAD 20:00 KERKRAADSVERG

30

31

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

20

9:00 BYBELSTUDIE

23

LIEFDE 1

19

25

26 9:00 BYBELSTUDIE

27

Januarie 2011


Sondag

Maandag

Roep My aan , Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie (Jer 33:3)

6

LIEFDE 2

7

Dinsdag

1

LIEFDE 3

14

8 15

9:00 NAGMAAL, BROODFEES 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

20

LIEFDE 4

21

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

27

LIEFDE 5

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

28 19:00 KERKRAADSVERG (BEGROTING)

Donderdag

Vrydag

22

Saterdag

2

3

4

5

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

GR 9 KAMP 8:00 GEBED

9

10

11

12

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

10:15 WATERVAL VILLAGE

9:00 EREDIENS (DOOP) 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

13

Woensdag

9:00 VROUEONTBYT

16

17

18

19

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

23

24

25

26

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

Februarie 2011


Sondag

Maandag

Jy is net minder as die hemelse wesens (Ps 8)

6

LIEFDE 6

7

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

4

5

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED MANNEWêRELDBIDDAG

10:15 WATERVAL VILLAGE

8

9:00 EREDIENS (DOOP) 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

13

LIEFDE 7

GRAAD 11 KAMP

9

10

11

12

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

KONSERT: ROOI KAART

14

15

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

20

21

9:00 EREDIENS

MENSEREGTE DAG

27

28

9:00 EREDIENS

VROUEWêRELDBIDDAG

22 29

16

17

18

19

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

AVONTUURKAMP 8:00 GEBED

23

24

25

26

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

SKOLE SLUIT

30

31

Is iets te buitegewoon vir die HERE? (Gen 18:14) Niks is vir U onmoontlik nie! (Jer 32:17b)

Maart 2011


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

"Die Here sal julle seën en julle beskerm; die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees; die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!" (Num 6:23-27)

3

4

5

6

7

9:00 EREDIENS (DOOP)

Saterdag

1

2

8

9

PRIVAAT SKOLE SLUIT

10

11

9:00 EREDIENS

SKOLE OPEN

17

Vrydag

18

12

13

14

15

16

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

WTVL SINODESITTING 19:00 ATKV PAASOPVOERING

WTVL SINODESITTING

23

WTVL SINODESITTING

19

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

20

21

22

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

GOEIE VRYDAG

19:00 AANDNAGMAAL

8-10:00 STILTENAGMAAL

28

29

24

25

26

27

9:00 PAASFEES

GESINSDAG

SKOOLVAKANSIE

VRYHEIDSDAG

"Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, . deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid" (Ef 3:20-21)

30

April 2011


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

1

2

3

4

5

6

7

WERKERSDAG 9:00 EREDIENS (DOOP)

OPENBARE VAKANSIEDAG

PRIVAAT SKOLE OPEN

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

8

9

10

11

12

13

14

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

GRAAD 10 KAMP 8:00 GEBED

18

19

20

21

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

25

26

27

28

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

MOEDERSDAG

10:15 WATERVAL VILLAGE

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

15

16

17

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

22 9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

29 9:00 NAGMAAL, BROODFEES 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

23

24

19:00 KERKRAADSVERG.

30

31

Mei 2011


Sondag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Saterdag

God kan `n pad gee waar ons geen pad kan sien nie. Hy wil die donker gister in `n helder m么re veranderuiteindelik in die stralende m么re van die ewigheid (Martin Luther King)

1

2

3

4

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

5

7

8

9

10

11

10:15 WATERVAL DIENS

10:15 WATERVAL DIENS

9:00 DAMESGROEP

19:00 PINKSTERDIENS

19:00 PINKSTERDIENS

19:00 PINKSTERDIENS

13

14

15

16

17

18

JEUGDAG

SKOOLVAKANSIE

23

24

9:00 EREDIENS (DOOP) 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

12 W锚reldbiddag

Maandag

6

Dinsdag

HEMELVAART 19:00 HEMELVAARTDIENS

9:00 PINKSTERFEES 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

19VADERSDAG 20

21

22

9:00 EREDIENS

26

25

SKOLE SLUIT

27

28

29

30

9:00 EREDIENS

Junie 2011

Bid sonder ophou


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Ons Vader en ons God, dankie dat U die Gewer is van alle goeie gawes en elke volmaakte geskenk. Ek weet die grootste geskenk van alles het U alles gekos, en ek eer en aanbid U vir die offerande wat U en u Seun vir my gebring het. Dankie vir u onuitspreeklike kosbare geskenk. In Jesus se Naam. AMEN.

3

Vrydag

Saterdag

1

2

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

9:00 EREDIENS

SKOLE OPEN

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

24

25

26

27

28

29

30

RINGSITTING

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

9:00 EREDIENS (DOOP)

10 9:00 EREDIENS

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

31 9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

RINGSITTTING

Julie 2011

8:00 GEBED


Sondag

Maandag

1

Dinsdag

2

Woensdag

Donderdag

Saterdag

3

4

5

6

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED PRIVAAT SKOLE SLUIT

JEUGSPAN KAMP 8:00 GEBED

10:15 WATERVAL VILLAGE

19:00 KERKRAADSVERG

Vrydag

7

8

9

10

11

12

13

9:00 EREDIENS (DOOP)

SKOOLVAKANSIE

VROUEDAG

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

149:00

15

16

17

18

19

20

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

24

25

26

27

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

GRAAD 8 KAMP 8:00 GEBED

EREDIENS

Ds Elza Meyer 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

219:00

NAGMAAL,

22

23

BROODFEES 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

28r12 Geloof 1

29

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

Aangename woorde is heuning, soet en geneeskragtig vir die mens. (Spr 16:24)

30

31 9:00 BYBELSTUDIE

Die Here het geantwoord: Kyk na die ander nasies: julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. (Habakuk 1:5)

Augustus 2011


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebed. (Hand 2:42)

4

Vrydag

Saterdag

1

2

3

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

COENIE DE VILLIERS KONSERT

6

7

8

9

10

9:00 EREDIENS (DOOP) 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

PRIVAAT SKOLE OPEN

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

GRAAD 11 KAMP 8:00 GEBED GEBEDSKAMP ds. Peet Grobbelaar

11r12 Geloof 3 12

13

14

15

16

17

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

GRAAD 11 KAMP 8:00 GEBED

21

22

23

24

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

28

29

r12 Geloof 2

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

5

Donderdag

10:15 WATERVAL VILLAGE

19:00 KERKRAADSVERG

18 r12 Geloof 4 19

20

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

25r12 Geloof 5 26

27

9:00 EREDIENS 9:00 JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my betroubaar geag om my in sy diens te stel. (1 Tim 1:12)

9:00 DAMESGROEP

ERFENISDAG

30 SKOLE SLUIT

September 2011


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

God is bo ons, Ps 33:13-15: "Die Here kyk uit die hemel, Hy sien al die mense, Hy kyk uit sy woonplek wat almal doen, almal wat op die aarde woon. Dis Hy wat hulle verstand gemaak het en Hy weet alles wat hulle doen."

Saterdag

1

2

3

4

5

6

7

8

9:00 EREDIENS (DOOP)

SUPER 7’S KAMP SURVIVOR KAMP GR 8

SUPER 7’S KAMP SURVIVOR KAMP GR 8

SUPER 7’S KAMP SURVIVOR KAMP GR 8

SUPER 7’S KAMP SURVIVOR KAMP GR 8

6:00 MANNEGEBED SUPER 7’S KAMP

8:00 GEBED

9

10

11

12

13

14

15

9:00 EREDIENS

ALG.SINODESITTING SKOLE OPEN

ALG.SINODESITTING

ALG.SINODESITTING

ALG.SINODESITTING

ALG.SINODESITTING

8:00 GEBED

16

17

18

19

20

21

22

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

KAMP BEJAARDES

KAMP BEJAARDES

KAMP BEJAARDES

KAMP BEJAARDES GHOLFDAG

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

9:00 BYBELSTUDIE

23

24

25

26

27

28

29

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

9:00 EREDIENS 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS Gr4-6 17:30 JEUGDIENS 10ers

30 9:00 BELYDENISAFLEGGING 9:00 KINDERKERK,

31

9:00 BYBELSTUDIE

6:00 MANNEGEBED

10:15 WATERVAL VILLAGE

KAMP BEJAARDES

Oktober 2011


Sondag

Maandag

Ek drink uit my piering uit, want my beker loop oor.

6

7

9:00 DANKFEES 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS EN KATEGESE 12:00 GEMEENTE-ETE

19:00 KERKRAADSVERG

13

14

Dinsdag

1

21

8

15

22

9:00 EREDIENS

27

28

Donderdag

29

9:00 KERSSANGDIENS

KINDERKERK KERSBOOM

God is voor ons, Spr 3:5: "Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou pad gelyk maak."

Vrydag

Saterdag

2

3

4

5

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

9

10

11

12

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

16

17

18

19

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

23

24

25

26

9:00 BYBELSTUDIE

9:00 DAMESGROEP

6:00 MANNEGEBED

8:00 GEBED

10:15 WATERVAL VILLAGE

9:00 NAGMAAL BROODFEES 9:00 KINDERKERK, JEUGDIENS EN KATEGESE

20

Woensdag

30

God is agter ons, Jes 30:21: "Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou `n stem sê: " Hier is die pad loop hierlangs."

November 2011


Sondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

God is langs ons, Ps 91:4,7: "God beskut jou onder sy vleuels en is vir jou `n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou van alle kante. Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie."

4

5

6

7

Donderdag

1 8

9:00 EREDIENS (DOOP)

11

Saterdag

2

3

6:00 MANNEGEBED PRIVAAT SKOLE SLUIT

8:00 GEBED

9

10

SKOLE SLUIT

12

13

14

15

9:00 EREDIENS

18

Vrydag

16

17

VERSOENINGSDAG

19

20

21

22

9:00 EREDIENS

23

24

UITDEEL CLAREMONT KRUIDENIERSWARE

25

26

KERSFEES 9:00 KERSDIENS

WELWILLENDHEIDSDAG

27

God is onder ons, Jes 40:31: "... die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie."

28

29

30

31 19:00 OUJAARSDIENS

Desember 2011


/Kalender_2011  
/Kalender_2011  

http://www.quellerina.co.za/wp-content/uploads/2010/04/Kalender_2011.pdf

Advertisement