Page 1

Ledenblad van afdeling Groningen | Mei 2012 | nummer 2

Onze Binding

Ombudsteams Interview met Carine Bloemhoff Interview met Tjeerd van Dekken

Wilma Mansveld Groningen


ja! ik word lid! Noteer mij als lid van de Partij van de Arbeid naam:

geboortedatum:

adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon:

mobiel:

emailadres:

bank- of girorekeningnummer:

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende contributiebedrag af te schrijven: 2 euro

12 euro

5 euro

een ander bedrag:

7 euro

(kruis een bedrag aan of vul zelf in, gemmiddeld betalen de PvdA-leden 6 euro per maand contributie)

Ik betaal liever per acceptgiro. Stuur mij elk kwartaal een acceptgiro voor het volgende bedrag : (minimaal 15 euro per kwartaal)

plaats en datum:

Verstuur zonder postzegel aan:

2 | Onze Binding | Mei 2012

handtekening:

Partij van de Arbeid Antwoordnummer 3989 1000 PA Amsterdam


interview wilma mansveld

‘In je eentje ga je sneller. Maar samen kom je verder.’ ‘Ik heb binnen Gedeputeerde Staten de leukste portefeuille met Jeugdzorg, Energie en Economische zaken’, Thema’s die aan m’n hart gebakken zijn. Thema’s ook die er toe doen.

meegemaakt. Het leuke van de jeugdzorg is dat er niet veel politieke strijd over is. Het is niet gepolariseerd. Je merkt dat gemeenten en instellingen samen willen werken om zo goed mogelijke zorg te bieden. De jeugdzorg gaat de komende jaren over naar de gemeenten. Het is spannend om die decentralisatie goed te regelen. Eigenlijk ga ik voor het provinciale aandeel in de jeugdzorg de deur dicht doen.’ ‘Ik ben 10 jaar secretaris van de SERNoord-Nederland geweest. Dus ook economische zaken ken ik van dichtbij. Tal van taken zijn er in de afgelopen tijd gedecentraliseerd. Zonder geld. De uitdaging is om in samenwerking met de NOM en anderen een geöliede infrastructuur in de benen te houden, die leidt tot economische groei en dus meer banen.’

Aan het woord is Wilma Mansveld. Gedeputeerde voor de provincie Groningen.

‘Jeugdzorg ligt heel dichtbij me. Mijn dochter is mijn pleegdochter en ik heb met haar de jeugdzorg van binnenuit

‘En het derde grote thema uit m’n portefeuille is energie. In de jaren 80 was het nog echt een activistisch thema. Organisaties als Greenpeace probeerden het met acties op de politieke agenda te krijgen. Nu is het volledig uit die sfeer. Het gaat nu echt iedereen aan. En volgens mij staan

Mei 2012 | Onze Binding | 3


we aan het begin van een enorme ontwikkeling. Ik denk aan de offshore-windparken. Ik denk aan de opgave om huishoudens qua energie zelfvoorzienend te maken. Dat heeft niet alleen met geld, techniek of innovatie te maken. Maar ook met gedrag en wetgeving. Want ja, tot nu toe stijgt het energiegebruik alleen nog maar.’

Maar wat is nu het sociaaldemocratische?

Kijk eens naar het arbeidsmarktbeleid. Was helemaal wegbezuinigd en hebben we weer op de kaart gezet. We stoppen er één miljoen per jaar in om dat een duwtje in de rug te geven.

4 | Onze Binding | Mei 2012

Maar ook in het onderwijs. We hebben in Nederland de eerste MBO offshore-windopleiding in Delfzijl. Daar ben ik trots op. Maar ook een provinciebreed programma om het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Je ziet bij deze thema’s de rol van de provincie. We doen er eenmalig geld bij om goede ontwikkelingen een zetje in de rug te geven. Ik geloof er erg in dat de provincie vooral ontwikkelingen moet meefinancieren. In je eentje ga je sneller. Maar samen kom je verder. Een goed voorbeeld is het nieuwe economische beleid. Om dat in de steigers te


interview wilma mansveld zetten, zijn we eerst bij betrokkenen langs geweest. De NOM, het MKB, onderwijsinstellingen, grote organisaties, de sociale partners etc. Dan krijg je goede plannen en draagvlak.

Heeft de provincie op termijn wel bestaansrecht met al die bezuinigingen en decentralisaties?

Ik vind het opheffen van provincies zo’n non-discussie. Het is geen kwestie van of-of. Natuurlijk zijn krachtige gemeenten nodig. Maar Brussel wordt van steeds meer gewicht. En daar heeft de provincie als lokaal overstijgende overheid een belangrijke rol. Regio’s worden steeds belangrijker. Kijk ook naar onze samenwerking met de Duitse regio’s. Daarnaast is een provinciale overheid van belang omdat sommige zaken efficiënter bovengemeentelijk georganiseerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld in de jeugdzorg aan het meldpunt kindermishandeling of aan de jeugdreclassering. Maar ook arbeidsmarktbeleid of infrastructuur houdt niet bij de provinciegrens op. De schaalgrootte van de provincie is voor stukken beleid heel erg handig. En we hebben in Groningen een traditie dat zaken heel gemakkelijk geregeld worden met de 23 gemeenten.

ontwikkelingen van dit moment in?

Ja, het was wel raar. Na zeven weken vruchteloos onderhandelen werd in 48 uur een akkoord gesloten. Aan de ene kant was ik opgelucht dat er eindelijk iets gebeurde. Maar als je leest wat er is afgesproken, vraag je je af of dat nu wel zo’n goed akkoord is en daadwerkelijk een oplossing is voor een probleem. We krijgen nu de verkiezingsstrijd. Het akkoord zal de inzet zijn. Diederik is duidelijk geweest en daar heb ik alle vertrouwen in.

Tenslotte: Wat is nu het allerbelangrijkste dat je wilt bereiken?

Tegengaan van sociale uitsluiting en eenzaamheid. Je merkt het bij chronisch zieken, bij de sociale werkvoorziening. Juist bij dit soort thema’s zit het beleid veel te dicht bij het afvoerputje van bezuinigingen. Je ziet het met het wegbezuinigen van de ID-banen. Schandalig vind ik dat. Juist een baan hebben, die structuur, die eigenwaarde, is een eigen leven hebben. Kees Hermanides fotografie: Richard Misran Redactieleden

Natuurlijk kunnen er zaken op provinciaal niveau eenvoudiger geregeld worden. Ik denk dan aan de relatie tussen de provincie en de waterschappen.

Hoe schat jij de landelijke

Mei 2012 | Onze Binding | 5


column jasper eijsink

Jouw zorg is mijn zorg In de Vrij Nederland van 21 april 2012 stelt Kees Kraaijeveld dat Diederik Samson van alle marktwerking af wil. Onzin natuurlijk, want een groot aantal onderdelen worden in onze samenleving prima geregeld door marktwerking. Als morgen een supermarkt X de prijzen halveert dan gaan we met z’n allen daar boodschappen doen. Lijkt me prima, daar hoeft de overheid zich niet mee te bemoeien. Voor dit type markten zijn tal van voorbeelden te bedenken. Ik neem aan dat Samson hier geen probleem mee heeft. Indien wel dan dreigen we af te geleiden naar een communistische staat waarin de overheid alles reguleert. Ik heb dit soort gedachtes niet kunnen bespeuren in het onlangs gepubliceerde stuk van Samson: Keuzes voor de toekomst van Nederland. Wat Samson bedoelt is dat er onderdelen in de samenleving zijn die zich niet lenen

6 | Onze Binding | Mei 2012

voor marktwerking. De zorg is zo’n onderdeel. Het huidige neo-liberale gezondheidssysteem is ontwikkeld om de stijgende zorgkosten een halt toe te roepen doordat zorgverleners met elkaar concurreren en de zorgverzekeraar de scherpste aanbieder contracteert. Dat dit systeem niet werkt is al gebleken en wordt nogmaals bevestigd door het recente experiment bij de tandartsen. Sinds kort moeten tandartsen een eigen tarief vaststellen, het gevolg is dat de tarieven in korte tijd met 3% zijn gestegen. De zorgverzekeraars anticiperen hierop door de premie te verhogen. Afgezien van het kosten aspect zit er iets anders fundamenteel fout in dit neo-liberale gezondheidssysteem. Zorgverleners horen niet met elkaar te concurreren, maar juist samen te werken. Onlangs stond er in het Medisch Contact een artikel over ‘geïntegreerde zorg in het Zwarte Woud’ (Medisch Contact 23 maart 2012). Het artikel beschrijft een project in een regio in Duitsland waarin zorgverleners in de eerste en tweede lijn uit één budget bekostigd worden. Het budget wordt afgestemd op de samenstelling van de populatie in de regio en de insteek is dat de beloning afhangt van de gezondheidswinst. Het mag duidelijk zijn dat in een dergelijk systeem samenwerking tussen zorgverleners en preventie zeer belangrijk is. En u raad het al: het resultaat is lagere zorgkosten. Minister Schippers heeft aangegeven dat zij experimenten met een


integraal zorgbudget toe zal staan. En dit is het punt waarop ik de minister niet meer kan volgen. Jaren is het neo-liberale gezondheidssysteem er doorgedrukt en nu lijken regionale zorgbudgetten de oplossing voor het beteugelen van de stijgende zorgkosten. Laat ik het positief benaderen: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Echter, de minister hoeft zich hier gelukkig niet meer druk over te maken. Met de voorstellen die in ‘Keuzes voor de toekomst van Nederland’ over de zorg worden gedaan, hebben we als PvdA een ijzersterk

programma om een nieuwe minister van VWS aan het werk te zetten. Regionale afstemming van zorg en bekostiging, samenwerken, zorgverleners in loondienst, zorg dichter bij de mensen waar het kan en centraliseren waar het moet en bovenal preventie zijn items waar de PvdA zich de aankomende jaren hard voor moet maken. Als we dit echt willen realiseren lijkt de opdracht me helder: we moeten de verkiezingen winnen! Jasper Eijsink

Mei 2012 | Onze Binding | 7


interview

Interview met Carine Bloemhoff Met de portefeuille werk en inkomen en als lid van de raadscommissie financiĂŤn en veiligheid houdt Raadslid Carine Bloemhoff zich voornamelijk bezig met werk en sociale zaken, zoals de sociale werkvoorziening en reintegratie, economie, veiligheid en ondernemerschap. Onze Binding sprak met haar over haar rol in de schoonmakers acties van afgelopen half jaar en over haar inzet voor gesubsidieerde arbeid in de stad.

Hoe raakte je betrokken bij de acties van de schoonmakers?

We kregen een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de actie. Wat ik belangrijk vind is niet alleen mee te doen in discussies in het stadhuis, want hoewel je daar behoorlijk wat mee kunt bereiken is het belangrijk ook buiten het stadshuis actief zijn en je ook daar te laten zien. Wat mij opviel is dat wij toch wel een beetje het contact met de vakbond waren verloren. In januari 2011 kregen wij bericht van de vakbond dat de schoonmakers bij DUO (Dienst Uitvoering

8 | Onze Binding | Mei 2012

Onderwijs) op straat dreigden te komen te staan. Het verhaal was dat er een nieuw gebouw voor DUO in aanbouw was en alle ambtenaren van het ene gebouw naar het andere mee gingen, maar dat dit niet gold voor de schoonmakers. De aanbestedingswet waarbij de schoonmakers bij overname zouden worden overgenomen gold hier niet omdat het een nieuw gebouw betrof. Dus die schoonmakers zouden op straat komen te staan. Ik ging naar de actie en trof daar een heel activistische bond aan, mensen die erg betrokken waren en die mij een beetje raar aan keken dat ik daar namens de PvdA was. De mensen vonden het niet vanzelfsprekend dat wij daar zijn, ze vinden het vanzelfsprekend dat de SP er is. Het was een beetje een KafkaĂŤske situatie, we stonden daar in januari in de vrieskou en de schoonmakers stonden te strijden om in de overkant van het gebouw te mogen werken. Vervolgens heb ik een persbericht de wereld ingedaan waarin de PvdA een moreel appel op DUO deed. Want je bent als opdrachtgever wel verantwoordelijk voor de aanbesteding. Uiteindelijk kregen de schoonmakers de keuze hun baan te


houden bij het huidige schoonmaakbedrijf werkende op een andere locatie of met hetzelfde CAO en hetzelfde contract naar het nieuwe schoonmaakbedrijf over te stappen. Ik heb daarna goed contact gehouden met Bart Plaatje, bestuurder van FNV Bondgenoten. In september werd ik door een schoonmaakster van een basisschool

gebeld over een nieuwe aanbesteding en dat ze ontzettend onder druk werden gezet. Men probeerde aan contracten te morren en de tijd die men kreeg voor het schoonmaken halveerde. Toen heb ik opnieuw de media gezocht, maar ook de schoonmakers in contact gebracht met de vakbond voor hun specifieke vragen over contracten; daar is de vakbond voor. We zijn toen die strijd aangegaan en

Mei 2012 | Onze Binding | 9


interview carine bloemhoff tussendoor speelde het algehele verhaal met de schoonmakers. Het mooie aan de acties is dat je zag dat ze zich gesterkt voelden, eerst voelden ze zich machteloos en doordat ze in contact komen met de vakbond en mij kunnen bellen voelen ze zich sterk. Hebben ze het besef echt iets te kunnen bereiken. De O2G2 schoonmakers zijn aangehaakt bij de algemene schoonmaakstaking. In december liepen de CAO onderhandelingen vast, in januari dit jaar begon de staking, toen ben ik met de schoonmakers mee geweest naar Amsterdam. Ik dacht daar te kunnen aansluiten bij de partijgenoten, maar er was niemand. Toen heb ik Spekman ge-sms’t, hij dacht ook dat er mensen aanwezig zouden zijn, ik dacht toen: “Maar dit kan toch niet?” Maar dat was de laatste keer dat er niemand van de PvdA aanwezig was, we hebben actie ondernomen en gebeld met het partijbureau. De SP is overal en wij moeten gewoon voor dit soort zaken opkomen. Ik begrijp dat sindsdien de PvdA overal het meest zichtbaar was. Hier in Groningen sowieso. Toen hebben de schoonmakers een tour gemaakt door het land, ze zijn overal wezen demonstreren, hier in Groningen hebben ze mij gevraagd ze toe te spreken, dat was heel leuk. Ik krijg daar heel veel positieve energie van, heel veel partijgenoten hebben mee gelopen, dus dat is ook een goede boost voor onze partij. We staan weer ergens voor, we gaan met elkaar de straat op voor het goede doel.

10 | Onze Binding | Mei 2012

In het kader van bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid is het 200 banen plan vorig jaar ingevoerd, wat is de status hiervan?

Als je kijkt waar we concrete resultaten hebben behaald, dan is dat bij het dossier gesubsidieerde arbeid. Per 1 juli begint de afbouw heel geleidelijk aan, eerst in stappen van 25% en daarna in kleinere stappen. Het wordt dus in ieder geval geleidelijk aan afgebouwd en niet in een klap, wat D66 en VVD liever hadden gehad, dat was voor ons echt onacceptabel. Het 200 banenplan is een nieuw plan om 200 banen structureel te behouden, omdat ze belangrijk zijn voor de mensen en deze mensen nuttig werk verrichten voor de maatschappelijke infratstructuur in de stad (zoals buurtbeheer). Over het 200 banen plan is nu overleg met de werkgevers en we weten voor juli hoeveel banen daarvan overblijven. We waren niet voor afschaf van de gesubsidieerde arbeid maar hadden gewoon geen geld meer. Het kost 29 miljoen per jaar om 1500 mensen te begeleiden en er is maar 21 miljoen voor de algehele re-integratie beschikbaar waarvan in totaal 8000 mensen van moeten worden begeleid naar werk. We hebben nu voor elkaar gekregen dat de banen tot 2015 behouden blijven, maar we willen, en hebben daar ook een motie op ingediend die is aangenomen, dat het uiteindelijk structurele banen worden. We moeten nog deze periode de financiering voor de lange termijn regelen. De werkgevers staan open voor dit plan waarbij een derde door de werkgever en twee derde door de gemeente wordt betaald. Het is


een plan wat de werkgevers als alternatieve denkrichting hebben ontwikkeld. Ze zien dat een aantal mensen heel moeilijk aan de slag komt. Ik denk dat gesubsidieerde arbeid het dossier is waar ik de meeste moeite mee heb gehad, want als ik naar mijn idealen kijken ben ik voor gesubsidieerde arbeid, maar je hebt niet de altijd de middelen om dat te behouden. Ook de onzekerheid voor de toekomst van de mensen met een gesubsidieerde baan heeft mij erg geraakt.

Wat houdt je nu bezig en wat zijn je plannen voor de toekomst?

Waar ik mee bezig ben voor de toekomst is een aanvalsplan op de gezinsbijstand. De wet werk en bijstand is 1 januari gewijzigd en dat houdt in dat straks de gezinsnorm geldt. Dat is schrijnend want jongeren moeten zich kunnen ontplooien en dit remt ze in hun ontwikkeling omdat ze straks geld moeten inleveren bij hun ouders. Ik zie als mijn opdracht voor komend jaar om te zorgen dat jongeren zo min mogelijk last hebben van het feit dat ze nu onder die gezinsbijstand vallen. Dat vind ik een belangrijke opgave. Het tweede waar ik mee bezig ben ligt precies op het snijvlak van mijn onderwerp veiligheid en re-integratie. Dat is een project, dat moet nog worden gelanceerd, waarbij de brandveiligheid van panden in de stad en de capaciteit om deze panden te bezoeken wordt aangepakt. Vanwege geld gebrek worden deze panden niet vaak genoeg geïnspecteerd en veel mensen maken zich daar zorgen over. In Assen

hebben ze project ‘Smokey’ waar als reintegratie mensen worden ingezet om deze controles uit te voeren. Of ze daarna dan ook in dienst kunnen komen, moet ik nog uitzoeken, maar de opzet is een re-integratietraject.

Hier moeten we een initiatiefvoorstel voor doen. Ik moet er nog hard aan schrijven, de bedoeling is dat het deze zomer verschijnt.

Tot slot wil ik de ondernemers nog meer bij de partij betrekken en kijken of we elkaar kunnen versterken en op die manier misschien nog wat mensen aan de slag kunnen zetten. Zij hebben best ideeën, maar vaak lopen ze tegen een dingen aan zoals begeleiding van mensen of ziekte wat ze dan niet kunnen betalen. Misschien kun je dat oplossen door met een poel van mensen te werken, daar wil ik graag met ze over sparren.

Over minder dan twee jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, jij komt weer op de lijst?

Dat weet ik niet, dat hangt van de leden af. Ik vind het ontzettend leuk, dus ik denk dat ik voor een volgende keer wel op de lijst zou willen. Als de leden mij op die lijst willen hebben natuurlijk! We zijn een democratische partij.” Karin Siebenga Richard Misran Redactieleden

Mei 2012 | Onze Binding | 11


tjeerd tikt Tjeerd van Dekken geeft telefonisch een impressie van zijn dag als parlementarier. “Tjeerd ben je herkiesbaar, begin ik ons gesprek: “Ik ben herkiesbaar”, volgt er resoluut. “Er is een kabinet gevallen, dat bevindt zich in de demissionaire staat, en wij maken ons op voor verkiezingen. Mijn motivatie is onverminderd groot.”. De lijst wordt half juni bekend gemaakt waarna door het congres deze definitief wordt gemaakt.

was. Is het niet onze taak om ervoor te zorgen dat het nog beter wordt?

Het 7 puntenplan van de 2e kamerfractie van de PvdA is bekend, kun je er iets over vertellen?

“Jawel, maar bedenk we hebben hard gewerkt aan deze plannen, en die zijn goed voor Nederland in sociaal-economisch opzicht. Het is een plan waar jij toch ook warm van wordt?”

“Dit plan vormt voor een belangrijk deel de basis van ons nieuw te schrijven verkiezingsprogramma. Er zit een fatsoenlijke doorrekening op van het CPB, die gunstig afsteekt bij die van anderen. In onze plannen kunnen we het principe van eerlijk delen overeind houden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de eigen bijdrage in de zorg, die in het plan van de ‘Kunduz-coalitie’ naar 400 euro gaat, daar schrikken de mensen van. Het is teleurstellend dat hun programma nog niet doorgerekend kan worden door het CPB”, vervolgt Tjeerd zijn betoog. “Het is een plan voor de begroting van 2013, en voor een periode van vier maanden. Daarna moeten we maar weer verder zien”.

Ik ben wel blij dat we nu dit plan hebben, dat is toch beter dan wat er 12 | Onze Binding | Mei 2012

“Inderdaad, dat moeten we in de campagne straks ook gaan doen. We hebben een goed sociaal-democratisch verhaal. Daarmee moeten we in het offensief, om mensen trachten te overtuigen.”

Andere partijen hebben toch ook een goed verhaal?

Dat is waar, geef ik grif toe. Wat is voor jouw persoonlijk het onderdeel in het plan waar je mee aan de slag wilt? “Wat ik heel belangrijk vindt, is dat mensen een sociaal economisch perspectief wordt geboden. Dat ze zekerheden hebben. Bijvoorbeeld dat we op de arbeidsmarkt los komen van die enge flexibilisering. Dat we meer doen voor Zelfstandige Zonder Personeel. Als je echt wil dat iedereen meedoet op de arbeidsmarkt dan moet je als werkgever ook je verantwoordelijkheid nemen en gehandicapten in dienst nemen in een volwaardige positie. Het beleid is nu doorgeslagen in een kil soort neo-liberalisme.”


Wat is er gebeurt, dat dit gevoel jarenlang op de achtergrond is geraakt?

Volgens mij zijn er ook genoeg liberalen die dat met je eens zijn, hoop ik. Tjeerd zet nog eens aan:

“Koopkrachtbehoud, arbeidsperspectief, het onderwijs kwalitatief op orde. Ons voorstel voor gemeente brigadiers, die kunnen in een gemeente opbouwwerk, welzijnswerk, jeugd en jongeren werk ondersteunen en de veiligheid op straat vergroten, zowel in de dorpen als in de steden. Belangrijk is de mensen die met de poten in modder staan, beter te honoreren. Dat zijn onder andere de agenten en de docenten.”

Wie gaat dan bepalen wie hoeveel krijgt?

Enigszins fel antwoord Tjeerd: “Dat is gewoon een herverdeling van middelen, dat moet kunnen. Het authentieke sociaaldemocratische verhaal zit goed vervlochten in die zeven punten. Toen ik het las werd ik blij, ik dacht dit is de Partij van de Arbeid.”

Tjeerd legt uit: “Er heerst een maatschappelijke en politieke klimaat, waarin het liberalisme en de individualisering een belangrijke rol spelen, en wij zeggen ‘ga terug naar de basis’ . School, buurt, jongeren. Het is een herziening van falend beleid. Mensen zijn bang en onzeker gemaakt in deze tijd. Ze vragen zich af hoe gaat het straks verder, bijvoorbeeld op de huizenmarkt. Het is goed dat we de economie stimuleren en innovatie een kans geven. Daarvoor liggen de gelden klaar, maar daar gebeurt praktisch nog niets mee. Er liggen kansen en mogelijkheden, we hoeven ze alleen maar op te pakken. De PvdA is wel degelijk een factor in het te bepalen beleid.” Dat denk ik ook. En Tjeerd vult aan: “Vergis je niet, veel leden denken dat we nu geen factor in deze discussie meer zijn, maar dat is niet zo. Na de verkiezingen zijn we een belangrijke factor bij de discussies over hoe we samen verder gaan. En wij als volkpartij zijn goed in staat gebleken om groepen mensen te binden.” Tot slot teken ik uit Tjeerd zijn mond op: “Wat ik wel heel erg wens en vurig hoop is dat iedereen intensief campagne gaat voeren omdat het moet. Voor de mensen in stad en dorp en voor onze idealen” Peter Oostenbach Redactielid

Mei 2012 | Onze Binding | 13


kleintje politiek

column

Ruimte en Wonen

Wijkvernieuwing Selwerd

Selwerd is een wijk die al een tijd wacht op wijkvernieuwing. Gemeente en woningbouwcorporaties hebben omliggende wijken als De Hoogte, Tuinwijk en Paddepoel flink opgeknapt. Maar in Selwerd is nog niets gebeurd. Wijkvernieuwing werkt. Nergens in Nederland is de leefbaarheid zo spectaculair gestegen als in Groningen. In 1998 woonde nog 35% van de Stadjers in een wijk met een matige of slechte leefbaarheid. 10 jaar later was dit percentage nog maar 7%! Daarmee is de wijkvernieuwing een ongekend voorbeeld van sociale politiek. Als PvdA zijn we trots op dit Groningse succes. Selwerd moet daarvan ook gaan profiteren. Bewoners hebben dit zelf ook aangegeven. De gemeente werkt nu samen met de betrokken corporaties aan een plan. Eerst zou dit plan al eind 2011 klaar zijn. Maar nu is het idee dat we dit voor de zomer van dit jaar krijgen gepresenteerd. De PvdA hoopt dat we snel aan de slag kunnen in Selwerd. Want dat is nodig. Uit onderzoek blijkt dat maar 15% van de Selwerders vindt dat de buurt er de afgelopen jaren op vooruit is gegaan. Ter vergelijking: voor de Tuinwijk en Vinkhuizen ligt dit ruim boven de 50%! Corporaties zullen woningen in Selwerd moeten opknappen. Misschien moet er ook nieuwbouw komen. Verder willen we graag de leefbaarheid en de veiligheid verhogen. Tot slot moeten we niet de impact vergeten van de tram op Selwerd. Soms is dat een bedreiging, maar het is ook een kans. Voor het winkelcentrum zou dit een mooie impuls kunnen zijn. De PvdA zal zich de komende tijd hard maken voor Selwerd! Roeland van der Schaaf fractilied

14 | Onze Binding | Mei 2012

Van heel veel keuzes in het leven weet je pas achteraf of ze de juiste waren. Toch weerhoudt ons dat er niet van te trouwen, kinderen te krijgen, stofzuigers, auto’s of bankstellen te kopen. Of een huis…. Natuurlijk: je neemt meer of minder tijd, laat je informeren, probeert te vergelijken. Met de keuze van een partijleider,- voorzitter of volksvertegenwoordiger gaat het niet anders, en uiteindelijk is het met politieke besluiten dito. Net het gewone leven: soms weloverwogen gokken, soms neus dicht en in het diepe. En achteraf heeft iedereen gelijk, heerlijk: de toekomst blijkt achteraf zo eenvoudig te voorspellen! En alleen degene die niets doet maakt geen fouten, tenzij natuurlijk niets doen de slechtst denkbare optie is…. Wij zijn een partij met kritische leden en dat is mooi. Minder mooi is het wanneer we bij het “goed doen voor de mensheid” vergeten dat goed omgaan met mensen daar ook bij hoort – en dat zit hem soms in kleine dingen. Blij ben ik dan ook


met Hans Spekman, die mijn suggestie om leden een verjaardag wens te sturen direct heeft omgezet in beleid. Wat meer aandacht voor dit soort kleine zaken zou ons niet misstaan, ook niet wanneer we gevangen zijn in grote problemen. Ik weet (omdat ik erbij was) hoe hard we hebben gevochten voor een pensioenakkoord met een breed draagvlak en met aandacht voor de mensen die dreigden tussen de wal en het schip terecht te komen- een helse klus, prima geklaard door Mariette Hamer. Mij verbaast het dan ook helemaal niet dat er nu door ons ook op dit onderdeel niet wordt ingestemd met het Kunduz-klupje. Natuurlijk ben ik blij met onderdelen van het Kunduz-akkoord waarin schandalige bezuinigingen zijn verzacht, bezuinigingen waaronder het gevallen Kabinet zijn handtekening had gezet. Maar verwacht nu niet van mij dat ik per omgaande vergeet dat de maatregelen van het Catshuis-akkoord door CDA en VVD zijn voorbereid en geaccepteerd, waarna ze zichzelf transfereren naar de K-divisie en blijmoedig uit een geheel ander vaatje tappen en ons verwijten dat we niet meedoen. En of wij gelijk hebben dat onze plannen voor de toekomst van Nederland de betere plannen zijn? De toekomst zal het ons leren en intussen kunnen we alleen maar hopen dat er onderweg niet teveel mensen of groepen sneuvelen- operatie

geslaagd, patiĂŤnt helaas overleden. Maar van een ding ben ik wel zeker: we zullen gezamenlijk een geweldige campagne moeten voeren om de mensen in

Nederland te laten zien dat het anders, eerlijker en beter kan. Progressief , innovatief, sociaal en respectvol, met een overheid die je medestander is, niet je vijand. En dan past ons slechts een doel: de grootste willen worden om onze ideeĂŤn en idealen te kunnen realiseren Komt socialisten, sluit de rijen!!! Marjo van Dijken voormalig kamerlid voor de PvdA

Mei 2012 | Onze Binding | 15


van de fractievoorzitter

Toch maar breed draagvlak. Het is verleidelijk om de column te vullen met een beschouwing over de val van het kabinet. Dat is actueel en voor de PvdA leuk. Hebben de liberalen naar 90 jaar weer eens een premier dondert zijn kabinet na anderhalf jaar in elkaar. Ze kunnen dus niet echt goed besturen. De verschillen media hebben een hard oordeel over de landelijke politici geveld. “In tijden van economische crisis moeten politieke partijen over hun schaduw heen stappen en de problemen van het land oplossen.” Kennelijk is het ze ontgaan dat de verschillende politieke partijen verschillend denken over de oorzaken van- en de oplossingen voor de problemen. Dat is hun bestaansrecht. De PvdA was het erg vaak niet eens met dit kabinet en het zou dwaasheid zijn te vragen om al hun plannen nu toch maar te steunen. Het minderheidskabinet had een flinterdunne meerderheid gekregen via een uniek gedoogakkoord, ze werd gesteund door de SGP en dat was het. Ik vind het nog steeds niet verstandig om, in tijden van economisch zwaar weer, het bestuur te baseren op zo’n smalle basis. De gedoogconstructie vond dat democratie de helft plus één is, waarna je een lange neus kunt trekken

16 | Onze Binding | Mei 2012

naar de helft min één. Dat democratie inhoudt dat de meerderheid rekening houdt met de wensen en belangen van de minderheid is helaas in de vergetelheid geraakt. Dat hebben we in de Stad anders, en volgens mij beter, gedaan. De meerderheid is groter maar wat belangrijker is, de coalitie probeert goed te luisteren naar de oppositie. Ook proberen we de besluiten die genomen worden zo breed mogelijk te nemen. Hoe breder een besluit wordt gedragen, hoe democratischer. De lokale VVD ziet dat heel anders. Ze beschimpt met name Student en Stad en de ChristenUnie. Deze partijen stemmen vaak met het college mee en dat is de liberalen een doorn in het oog. Immers, dit college deugt volgens hen niet en ze ontlenen hun bestaansrecht aan het bestrijden van het college. Ik vind het jammer dat een deel van de oppositie, en dan met name de VVD en de Stadspartij, deze route kiezen. Het is voor hen niet goed, want ook zij willen wat met de Stad en ook zij hebben daar een meerderheid voor nodig. Om nu de koers


van “wij zijn principieel tegen alles” te kiezen komen hun idealen en hun opvattingen geen stap dichterbij. Als je goed naar de resultaten kijkt zijn CU en Student en Stad een stuk effectiever. Ze halen meer van hun punten binnen dan de VVD en Stadspartij. Terwijl zaken die de groei van de economie betreffen ook de VVD aan het hart zou moeten gaan. Hierin zouden coalitie en oppositie gezamenlijk moeten optrekken. Maar goed, iedere club kiest z’n eigen strategie. Daar moet je als PvdA niet in willen treden. Maar je zult als PvdA wel moeten zorgen voor een zo breed mogelijk draagvlak van je voorstellen. Zeker als het economisch slechter gaat. Dan is het gezamenlijke streven de Stad zo goed mogelijk door de crisis te loodsen van groot belang. Ik heb het als een groot verlies ervaren dat de vorige begroting alleen door de coalitiepartijen gesteund werd. Dat was voor het eerst in hele lange tijd en ik vind dat de coalitie hier gefaald heeft. De begroting hoort van de hele raad te zijn. Ik vind het heel erg dat we hier niet in geslaagd zijn. Mark Rutte ging aan het eind van de Catshuisonderhandelingen stiekem, op de achterbank van z’n dienstauto zitten praten met Cees van der Staai van de SGP. Dat was z’n goed recht. Maar twee dagen later klapten de onderhandelingen en moest hij een beroep doen op de oppositie. Die oppositie had hij zeven weken lang niet uitgenodigd op die achterbank.

En dat is niet zo democratisch. Rutte mag z’n handen dichtknijpen dat PvdA, D66, CU, GroenLinks en (in zekere zin) ook de SP een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor het landsbelang hebben dan deze premier. Zij moeten nu immers de problemen oplossen in een week, terwijl de premier nooit de moeite heeft genomen om zijn plannen in een eerder stadium te delen met de oppositie. Met de helft plus één zetel had hij die oppositie immers niet nodig...Het siert de oppositiepartijen dat ze, ondanks hun verschillende opvattingen, proberen om een goede begroting in elkaar te draaien. Had Rutte die poging eerder genomen dan hadden we niet zo’n probleem gehad. Maar Rutte zat, gezien zijn voorgestelde begroting, met z’n rechtse vriendjes, z’n vingers af te likken. In de Stad mogen we deze fout niet maken. We moeten blijven praten met de oppositie, we moeten hun standpunten serieus nemen en kijken waar we gemeenschappelijkheid kunnen vinden. En dat hoeven we dan niet radiostil, stiekum op een achterbank te doen, nee dat kan in alle openheid. Dat is beter voor de Stad en ook beter voor de Partij. Ik wil dat de volgende begroting weer door een grote meerderheid gesteund wordt. Laat het college dat zien als een doel. Arjan de Rooij fractievoorzitter

Mei 2012 | Onze Binding | 17


oproep

Ombudsteams Het initiatief om als PvdA weer Ombudsteams op te richten ligt bij Hans Spekman , destijds kamerlid, nu partijvoorzitter. Op dit moment zijn er 130 PvdA Ombudsteams actief in ons land en wij zijn daar een van.

Doelstelling van het ombudswerk van de PvdA:

Ondersteuning: Het Ombudsteam probeert individuele burgers te helpen en daar waar mogelijk hun problemen op te lossen. Dit kunnen uiteraard problemen op heel verschillende gebieden zijn en vaak kunnen we ook volstaan met doorverwijzing naar andere organisaties die op diverse terreinen in de stad actief zijn. Signalering: Via het ombudswerk krijgen de afdeling en fractie signalen binnen van wat er zoal mis kan lopen bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid. De fractie of het bestuur kan hier eventueel actie op ondernemen. Ook kan er een signaal uitgaan naar het landelijk Ombudsteam over problemen, die vooral een landelijk karakter hebben, en dan kan er bestuurlijk zowel landelijk als plaatselijk of provinciaal actie worden ondernomen. De wisselwerking die via het Ombudsteam kan ontstaan, is dus erg belangrijk. Electoraal: de PvdA wordt zichtbaarder, in eerste instantie voor de mensen die bij het Ombudsteam aankloppen, maar ook

18 | Onze Binding | Mei 2012

voor anderen wordt de partij herkenbaarder. Wanneer de mensen goed geholpen zijn door de partij zullen ze misschien ook hun stem op ons gaan uitbrengen.

Hoe geven we hier vorm aan in de afdeling?

De afdeling is begonnen met “Koffiedrinken op de Vismarkt”, iedere eerste zaterdag van de maand. Een groepje actieve partijleden aangevuld met raads- staten- en bestuursleden gaan de Vismarkt op om in contact te komen met de bevolking en hun eventuele problemen, kritiek of bijval aan te horen. Vanaf februari jl. zijn we naast het koffiedrinken ook gestart met spreekuur op Ons Pand, ook op de eerste zaterdag in de maand. Marjo Van Dijken, oud kamerlid, is bereid gevonden het spreekuur te draaien. Marjo heeft daar zeer ruime ervaring mee, ze hield ook spreekuur toen ze kamerlid was. Het Ombudsteam heeft verder een naslagwerk samengesteld van de sociale kaart van Groningen. Het naslagwerk staat op Ons Pand ter inzage. Inmiddels beschikken we ook over een mobiele telefoon en een eigen emailadres. Het Ombudsteam is dagelijks te bereiken via telefoon: 06 83 32 86 85 of e-mailadres groningen@pvda-ombudsteam.nl De kerngroep van het Ombudsteam bestaat uit: Hemmo Blaauw, Jan Breider, Eveline Klijn en Gea Korte (Coördinator)


column

Tulpen en verzoening Samen met mijn significant other gingen wij

significant other opperde de idee om een bos

de adressen langs waar de tulpen op 1 mei ge-

Tulpen aan de echtgenoot van haar collega te

bracht moesten worden. Het was prachtig weer

geven die altijd PvdA stemt en een bos aan G.

en wij maakten er een heerlijke fietstocht van.

een eenzame oude vrouw in

Zij bepaalde de logistiek en ik belde aan om de bos Tulpen namens de PvdA af te geven. In een

een rolstoel die zij af en toe tegenkomt als

enkel geval was de partijgenoot niet aanwezig

ze de hond uitlaat. Onderweg naar de laatste kwam plots zonder enige aanleiding het onderwerp van de aangenomen Amnestiewet in Suriname ter sprake. Het verbaasde mij zeer dat mijn significant other hierover begon omdat ik haar nog niet eerder hierover hoorde praten.

en dan duwde je de Tulpen met zorg door de brievenbus op advies van mijn significant other. “Ik heb de Tulpen wel verwacht hoor”, zei een oude partijgenote tegen mij toen ik haar de Tulpen overhandigde.“ Ik zei nog tegen mijn zoon dat hij vandaag geen bloemen voor mij hoefde

“Die Amnestiewet is toch op een democratische wijze aangenomen? Een democratisch gekozen Assemblee heeft gekozen voor die wet. Hoe democratischer wil je het nog hebben”, betoogde mijn uit Groningse klei getrokken significant other. “Wat wij hier zeker niet moeten doen is onze moraliserende wijsvinger opsteken want onze geschiedenis rechtvaardigt dat niet. Laten wij vooral verzoening prediken in dit land als het om Suriname gaat want per slot van rekening woont de helft van de Surinaamse bevolking hier”, zei ze met een verbeten gezicht. te kopen want op 1 mei krijg ik altijd Tulpen van

“Dag G. alsjeblieft, Tulpen namens de PvdA,

de PvdA. Ik vind het zo jammer dat ik niets meer

speciaal voor jou”, en ze lachte haar liefste lach.

voor de PvdA kan doen vanwege al het fysieke

Tulpen en verzoening op een prachtig 1 mei

ongemak maar ben heel blij dat jullie aan mij

dag. Geweldig.

gedacht hebben”, zei ze met weemoed vervulde stem terwijl ze mij heel hartelijk uitzwaaide vanuit de deuropening.

Parimo Columnist

Wij hadden nog 2 bossen Tulpen over en mijn

Mei 2012 | Onze Binding | 19


kleintje politiek Betere schoolgebouwen, betere leerprestaties De raadsfractie van de PvdA spant zich al heel lang in voor betere schoolgebouwen in de stad. Ook schoolbesturen, leraren en ouders geven al jaren kritiek op de kwaliteit van de Groningse schoolgebouwen. De aanhoudende kritiek lijkt nu effect te sorteren. B&W van Groningen hebben een aanvalsplan gemaakt. Dit plan is een gevolg van een door de PvdA opgestelde motie. De hele raad steunde dit voorstel. In 2020 moeten we de achterstanden hebben weggewerkt. De scholen moeten dan in topconditie zijn. En dat is nodig.

gaan kinderen beter leren en worden de werkomstandigheden voor het personeel beter. In Groningen zijn veel zwakke scholen. Gezonde lucht in de school is een noodzakelijke voorwaarde om dit tegen te gaan. Schoolbesturen vrezen verder de stijgende energielasten. Deze kosten gaan rechtstreeks ten koste van het geld voor het onderwijs zelf. De gemeente kan hier wat aan doen door te zorgen voor energiezuinige gebouwen. Dit betekent dat we oude gebouwen moeten moderniseren. Op die manier zorgen we ervoor dat de schoolbesturen meer geld overhouden. Dit geld kunnen ze dan besteden aan de kwaliteit van het onderwijs in plaats van aan de gasrekening. Het verstoken van onderwijsgeld moeten we een halt toe roepen. De PvdA is blij dat het college deze ambitie heeft uitgesproken. We gaan er voor zorgen dat de komende tijd ook het geld hiervoor beschikbaar komt. Roeland van der Schaaf fractielid

In 2009 onderzocht de GGD Groningen de kwaliteit van het binnenmilieu van de scholen in de stad. Er kwam naar voren dat 86% van de lokalen van het basisonderwijs een onacceptabel hoog CO2gehalte heeft. Dit zijn schokkende cijfers. Een beter binnenklimaat is nodig. Hierdoor

20 | Onze Binding | Mei 2012

Onderwijs & Welzijn De komende maanden staat ons veel sport te wachten. Zo spreken we over een voorstel om voetbalverenigingen vitaler te maken. Dit gaat vooral over de financiĂŤle draagkracht van de verenigingen. Ook zijn we in afwachting van een stuk van het


mededeling college over het bewegingsonderwijs. Er ligt namelijk al een tijd een bezuinigingsvoorstel op tafel om het schoolzwemmen af te schaffen. Maar de raad wil dat niet zonder dat er een goed alternatief ligt voor de invulling van het bewegingsonderwijs en zonder goed vangnet voor die kinderen die om te leren zwemmen afhankelijk zijn van schoolzwemmen. Ook zal het college komen met een reactie op onze enquĂŞte onder alle sportverenigingen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een discussie over accommodaties en de manier waarop de gemeente de verenigingen ondersteunt. Ook op het vlak van cultuur komt een belangrijke periode op ons af. De Kunstraad heeft advies uitgebracht over de subsidies aan instellingen in de stad. Dit vormt een belangrijke basis voor de nieuwe cultuurnota. Vanaf juni dus ook veel en vaak cultuur op de agenda! Erica van Lente fractielid

Nieuw Afdelingsbestuur De afdelingsvergadering van 19 april koos met grote meerderheid voor een nieuw afdelingsbestuur. Het afdelingsbestuur 2012 – 2014 zal bestaan uit de volgende mensen: Voorzitter: Piet Boekhoudt Secretaris: Rick Jonker Penningmeester: Niels Kramer Vicevoorzitter: Jorn Michels De volgende leden werden ook gekozen: Huub Kappert, Diederik van der Meijde, Jochen Mierau, Jacob Roel Meijering, Paul Smit, Irene Taroni, Wim Wijnholts Een van de eerste taken van het nieuwe afdelingsbestuur is het opzetten van een campagneorganisatie voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen, waarbij uw hulp ook zeker nodig is. Op de langere termijn zal het afdelingsbestuur zich onder andere bezighouden met het maken van een verkiezingsprogramma en het opstellen van de PvdAlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen die waarschijnlijk op 19 maart 2014 worden gehouden.

Mei 2012 | Onze Binding | 21


adressen & personen Ons pand aan de Haddingestraat 10(9711 KD) is open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 13.00. Telefoon: 050-3127815 E-mail: secretariaat@pvdagroningen.nl Website: www.pvdagroningen.nl Giro: 4426302 Afdelingsbestuur voorzitter Piet Boekhoudt

050-5276315

voorzitter@pvdagroningen.nl

secretaris Rick Jonker

06-13743057

secretaris@pvdagroningen.nl

Jonge Socialisten

050-3183364

info@jsgroningen.nl

voorzitter Erwin Krol

06-30985393

voorzitter@jsgroningen.nl

Gemeenteraadsfractie Grote Markt 1, 9712HN pvda@raad.groningen.nl Arjan de Rooij fractievoorzitter Beheer en Verkeer, Cultuurverandering 050-5422585 arjan.de.rooij@raad.groningen.nl

Randy Martens Financien en Veiligheid, Ruimte en Wonen 06-81467267 randymartens@raad.groningen.nl

Mohn Baldew Ruimte en Wonen, Financien en Veiligheid 050-5776282 b.m.baldew@raad.groningen.nl

Wim Moes Beheer en Verkeer, Financien en Veiligheid 06-41207490 wimmoes@raad.groningen.nl

Carine Bloemhoff Werk en Inkomen, Financien en Veiligheid 06-20763516 carinebloemhoff@raad.groningen.nl

Jan Spakman Beheer en Verkeer, Financ誰en en Veiligheid, Cultuurverandering 050-5262109 jan.spakman@raad.groningen.nl

Marloes Dekker Onderwijs en Welzijn, Werk en Inkomen 06-51034998 marloesdekker@raad.groningen.nl

Roeland van der Schaaf Onderwijs en Welzijn, Ruimte en Wonen 06-20412338 roelandvanderschaaf@raad.groningen.nl

Erica van Lente Onderwijs en Welzijn, Ruimte en Wonen 06-19142904 ericavanlente@raad.groningen.nl

22 | Onze Binding | Mei 2012

Marijke Boersma fractie-assistente 050-3121876


Wethouders Elly Pastoor Frank de Vries

050-3677601 050-3677821

ellypastoor@benw.groningen.nl frankdevries@benw.groningen.nl

Tweede Kamer Tjeerd van Dekken

t.vdekken@tweedekamer.nl

Europarlement Thijs Berman

thijs.berman@europarl.eu

Werkgroepen VROEM Internationaal Cultuur Sport Nieuwe Leden

Contactpersoon Wim Wijnholts Irene Taroni Diederik van der Meide Michiel de Rooij Sjoerd Bouwman

wimw@pvdagroningen.nl irenetaroni@libero.it diederik@pvdagroningen.nl michieldr@pvdagroningen.nl sj.bouwman@home.nl

Colofon Onze Binding is het ledenblad van de PvdAafdeling Groningen en verschijnt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

Redactie: Kees Hermanides Diederik van der Meide Richard Misran Peter Oostenbach Karin Siebenga

Redactieadres:

Haddingestraat 10 9711 KD Groningen Telefoon: 050-3127815

Ontwerp en Lay-out

Website PvdA:

Jacob Roel Meijering

www.pvdagroningen.nl

Drukwerk:

Kopijsluiting volgende nummer:

www.drukland.nl

31 Augustus 2012 De redactie beslist over plaatsing van berichten en artikelen en behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Maximale lengte van de artikelen is 600 woorden. U kunt uw kopij mailen naar: binding@pvdagroningen.nl

Onze Binding verschijnt ook digitaal. Het digitale archief valt te bekijken op www.issuu.com/ pvdagroningen

Mei 2012 | Onze Binding | 23


Agenda Vrijdag 25 mei Vrijdagmiddagborrel 16:00-18:00 Ons Pand

Zaterdag 26 mei Wijkbezoek Vinkhuizen 11:00-14:00 Meer info: diederik@pvdagroningen.nl Zaterdag 2 juni Ombudsteam 11:00-15:00 Ons Pand

Woensdag 6 juni Nieuwe leden avond 20:00-23:00 Ons Pand Donderdag 14 juni Werkgroep VROEM 20:00-23:00 Ons Pand Zaterdag 23 juni Landelijke Canvasdag met Diederik Samsom 12:00-18:00 De Binnenstad Zaterdag 23 juni BBQ / Aftrap Campagnezomer 18:00-22:00 Ons Pand

Algemene Leden Vergadering Data: donderdag 31 mei donderdag 5 juli Voorlopige agenda voor alle data Opening Vaststellen agenda Mededelingen Goedkeuren notulen Verenigingszaken Actuele politiek Spreker Rondvraag Sluiting

24 | Onze Binding | Mei 2012

Onderwerpen en initiatieven kunnen op de voorgeschreven wijze tot uiterlijk drie weken voor de vergaderdata ingediend worden (uitgezonderd zeer actuele onderwerpen). Vanaf twee weken voor de vergadering is de definitieve agenda en aanverwante stukken te vinden bij de agenda op www.pvdagroningen.nl. Ook kan vanaf die datum een hard-copy van de stukken afgehaald worden op het pand Haddingestraat 10.

Onze Binding Mei 2012  

Onze Binding Ledenblad van de PvdA Afdeling Groningen Nr 2 2012 Met Wilma Mansveld en Carine Bloemhoff