Page 1

Ledenblad van afdeling Groningen | Oktober 2012 | nummer 3

Onze Binding

Interviews met Dig Istha en Roeland van der Schaaf Nieuwe raadsleden stellen zich voor

Thijs Berman Groningen


ja! ik word lid! Noteer mij als lid van de Partij van de Arbeid naam:

geboortedatum:

adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon:

mobiel:

emailadres:

bank- of girorekeningnummer:

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende contributiebedrag af te schrijven: 2 euro

12 euro

5 euro

een ander bedrag:

7 euro

(kruis een bedrag aan of vul zelf in, gemmiddeld betalen de PvdA-leden 6 euro per maand contributie)

Ik betaal liever per acceptgiro. Stuur mij elk kwartaal een acceptgiro voor het volgende bedrag : (minimaal 15 euro per kwartaal)

plaats en datum:

Verstuur zonder postzegel aan:

2 | Onze Binding | Oktober 2012

handtekening:

Partij van de Arbeid Antwoordnummer 3989 1000 PA Amsterdam


Lobyisten moeten nu hun slag slaan want het nieuwe kabinet is gevormd, met een mooi PvdA smaldeel. In de stad is ondertussen de nieuwe coalitie met SP, D66 en CDA en VVD gesmeed. Twee nieuwe wethouders maken hun opwachting en de nieuwe raadsleden zijn geinstalleerd. In de lokale media en op onze vernieuwde site -http://www. pvdagroningen.nl - kunt U dit van dicht bij volgen. U kunt lezen over het werk aan Europa dat door de PvdA wordt verricht. Over eerlijk delen, open zijn en de harde waarheid als uitgangspunt. Analyses van crisis en verkiezingen. Onze Partij van de Arbeid is in beweging met nieuwe jonge mensen, zoals Henk Nijboer ons verse Groninger kamerlid. Het roer gaat om, ... langzaam maar gestaag. Nuchter en hardwerkend met oog voor onze omgeving gaan we verder. Bedankt allemaal hiervoor. De redactie

Oktober 2012 | Onze Binding | 3


interview

Dig Istha Nog maar drie weken is hij bezig. De vaststelling van de cultuurnota was de vuurdoop en volgende maand is het armoede beleid aan de orde: “Je moet mensen stimuleren, maar ook een vangnet bieden, om hen rust te bieden. We moeten elkaar helpen.” zegt hij daarover. Dig Istha werkt zich in en wij spreken hem in zijn werkkamer op het stadhuis.

Er volgt een leuk kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder van sociale zaken, sport, Forum en cultuur, die tot de volgende verkiezingen in 2014 deze functie gaat vervullen.

Waar ben je geboren?

“Ik ben in Amsterdam geboren en getogen en woon er nog steeds, hoewel ik er een tijdlang niet gewoond heb. Zo’n 10 jaar geleden ben ik weer teruggekomen. Ik heb in alle buurten van Amsterdam gewoond. Toen ik een jaar of 7 was ben ik er vertrokken met mijn ouders, later ging ik er Sociale Wetenschappen studeren en studeerde af in methodologie en statistiek. Eerst werkte ik voor de universiteit, waarna ik 14 jaar bij de diplomatieke dienst zat.

4 | Onze Binding | Oktober 2012

Mijn gezin reisde met me mee, we woonden in Londen, Rabat, Cairo en Brussel. De ontwikkelingen in Egypte volg ik daardoor nu met belangstelling want we hebben er 5 jaar gewoond.”

Hoe was je studententijd?

“Ben een kind van de jaren 70. In mijn studententijd was ik politiek actief in de SVB, de studentenvakbeweging. Ook ben ik al meer dan 30 jaar lid van de partij.”

Wat was je beweegreden om lid te worden?

“Als je in de studentenbeweging zit, dan hoor je bij een linkse beweging. Op een gegeven moment begon de CPN heel erg te infiltreren in de studentenbeweging, waar ik niets van moest hebben. Ik heb toen Jan Schaefer leren kennen, die was nog bakker. Samen hebben we de werkgroep “de Pijp” opgericht. Daar woonde ik en we wilden de bewoners mobiliseren. Ik denk dat Jan toen al lid was, en via Jan ben ik toen de Partij van de Arbeid ingerold.”

Vanwaar de sociale betrokkenheid, heb je dat met de paplepel binnen gekregen?

“Mijn grootouders van vaders kant waren lid van de SDAP en van de vakbond. Mijn moeder van 90 is nog steeds lid van de partij. Toen ik in het buitenland werkte volgde ik de partij niet zo.”


Heb je iets met Groningen?

“Dat is een beetje toeval. Ik kwam hier wel vaker want in mijn vorige functie bij RWE was ik verantwoordelijk voor het vergunningentraject in de Eemshaven. Daardoor kreeg ik veel contacten in Groningen en kwam 1 tot 2 keer per week hier of in de Eemshaven. Met de gemeente Groningen had ik nooit van doen, want die had daar niets mee te maken.”

Je bent een zo te zeggen junior wethouder en bestuurder.

“Eh, ja junior ..., het is de eerste keer. De provincie ken ik beter, daar had ik te maken met de gedeputeerden, Wilma Mansveld en Wiebe van der Ploeg en met de commissaris van de koningin. Maar in de stad kende ik bijna niemand. Piet Boekhoudt was de enige vanuit de partij die ik kende via congressen.”

Hoe kwam je op het idee om te zeggen: ik ga die externe wethouder worden?

“Het idee is ontstaan in de partij, dan wordt er over gesproken en dan moet je je op een gegeven moment wel melden. Verder wil ik daar niet veel over zeggen.”

Toen moest je je baan opgeven?

“Toen ik van Jan Spakman hoorde dat het doorging heb ik nog dezelfde nacht mijn Duitse baas, de CEO van RWE opgebeld om te vertellen dat ik met onmiddellijke ingang wegging. Normaal gesproken is dat in het bedrijfsleven niet normaal, maar nu ging het om de publieke zaak te dienen. Ze hebben me uitstekend behandeld en alle medewerking verleend .”

Sport, deed je aan sport?

“De Portefeuilles die ik heb, daar heb ik

Oktober 2012 | Onze Binding | 5


interview dig istha geen enkele invloed op gehad. Ik had wel voorkeuren aangegeven maar het eindresultaat is een mix.”

Sport, ..?

“Cultuur, vaak heb ik activiteiten gehad in de culturele sector. Zo was ik interim manager bij het Haags gemeente museum, ben jarenlang voorzitter geweest van de Raad van Toezicht van het filmmuseum en jarenlang voorzitter van het Rotterdams FilmFonds. Dus daar heb ik wel enige affiniteit mee, en dan vooral met film.”

Sport, ..?

“Ik heb veel aan sport gedaan vroeger. Veel hardgelopen en geschaatst. Later werkte ik bij Essent, waar we hoofdsponsor waren van FC Groningen en van het schaatsen. Dus in mijn vorige baan heb ik met FC Groningen te maken gehad en ik ben een groot voetballiefhebber, absoluut.”

Heb je nog tijd voor leuke dingen?

“Nu helemaal niet maar dat had ik bij RWE ook niet. Ik werkte in Essen, Eemshaven en den Bosch en woonde in Amsterdam, dus dat was een druk bestaan. De kinderen zijn het huis uit, die staan op eigen benen.”

Je blijft in Amsterdam wonen?

“Ik moet daar formeel wonen, ik heb nu dispensatie van de raad daarvoor. Maar ik zie toch dat ik hier eigenlijk permanent ben, omdat ik in het weekend vaak dingen heb. Het college moet regelmatig aanwezig zijn. Mijn partner en ik pendelen een beetje heen en weer. Het is pas de derde week dat ik hier ben en weet nog niet hoe zich dat gaat settelen.”

6 | Onze Binding | Oktober 2012

Ga je bijdragen aan de gewenste cultuurverandering, en hoe ga je dat aanpakken?

“De crisis is ontstaan door de tram, maar er was al een onderstroom van verstoorde verhoudingen in de PvdA in Groningen. Er moet iets fundamenteels veranderd worden. De dominante positie die de PvdA altijd gehad heeft is voorbij daarom zit er aan alle kanten een beetje spanning op.” “Het moet niet allemaal door elkaar lopen. ieder moet zijn eigen rol spelen. Vanaf dag 1 heb ik tegen de fractie gezegd dat ik prijs stel op een goede relatie met de fractie maar dat ik geen onderdeel van de fractie ben. Ik ben voor een dualistisch systeem en ga niet op iedere maandagavond bij de hele fractie vergadering zitten. Ik hoef ook niet altijd bij de afdelingsbestuursvergadering te zitten. Als ze me willen hebben kom ik graag. Je moet altijd proberen je politieke tegenstanders met respect te behandelen, dat heb ik geleerd in de diplomatieke dienst. Je hebt nu een college dat politiek gezien ver uit elkaar hangt, van SP tot VVD, maar ik vind de onderlinge persoonlijke verhoudingen goed. Alle raadsleden zijn me even lief, ook die van de oppositie, ik zou niet anders willen en kunnen.”

Jij hebt een voorbeeld functie, maar hoe gaat het verder met de conclusies van het rapport Tichelaar.

“Ik ben nu drie weken in functie, en bezig om me in te werken. Ik zie mezelf niet als een manager van de Groningse PvdA. Ik zit in het landelijk partijbestuur. Er moet een vorm van begeleiding komen, maar de


afdeling zelf moet bepalen wat ze willen. Als ik daar een rol in kan spelen wil ik dat graag doen, maar het initiatief daarvoor moet van de afdeling en de fractie komen.

Iedereen heeft zijn afscheid gehad nu, we krijgen kerst en daarna begint het nieuwe jaar. Dan gaan we zien hoe het verder gaat.�

Aan het eind van het gesprek is onze indruk dat we te maken hebben met een meelevend, benaderbaar persoon, wars van poespas, en bereid de vinger op de zere plek te leggen. Vanuit een sociaal democratische bewogen visie op de samenleving en het besef van deze moeilijke tijd wil deze wethouder zich inzetten voor alle Groningers. Wij gaan hem in ieder geval over een tijd nogmaals spreken hierover. . Richard Misran Peter Oostenbach Redactieleden

Oktober 2012 | Onze Binding | 7


analyse

En nu stappen stappen zetten Crisis in het kort De afdeling Groningen bevindt zich in een crisis. We hebben het Dagblad vh Noorden, Trouw, Volkskrant, 1Vandaag gehaald.

Een samenvatting van de voorgeschiedenis Op 26 september valt het College van B&W. Ogenschijnlijk gaat het over de begroting waarin de regiotram is opgenomen. Frank de Vries en Elly Pastoor dienen evenals Karin Dekker hun ontslag in. Al snel wordt duidelijk dat de regiotram de stok is om de hond te slaan. De werkelijke oorzaak is de beschuldiging door andere partijen van regentesk gedrag van Frank, Karin en fractievoorzitter Arjen de Rooij. Omdat er tevens spanningen zijn zowel binen de fractie als tussen fractie en Afdelingsbestuur, vraagt het Afdelingsbestuur om interventie door de landelijke leiding. Jacques Tichelaar (Commissaris van de Koningin in Drenthe) wordt naar voren geschoven en alle betrokkenen spreken af zich vooraf te commiteren aan de uitkomst van deze interventie. Op de ledenvergadering van 11 oktober wordt met een minieme meerderheid een motie aangenomen waarin Frank en Arjen opgeroepen worden zich terug te trekken uit hun functie. Zij doen dit ter plekke. Op 24 oktober komt Tichelaar met z’n rapport. De belangrijkste aanbeveling is dat naast Frank en Arjen ook Elly

8 | Onze Binding | Oktober 2012

en voorzitter Piet Boekhoudt hun functie moeten neerleggen. Het argument is dat deze vier de belangrijkste cultuurdragers van de afdeling zijn. Tevens wordt geadviseerd de fractie en het Afdelingsbestuur extern te begeleiden. Op de ledenvergadering van 30 oktober aanvaarden Piet en Elly de consequenties van het rapport Tichelaar en treden af. Tevens geeft de ledenvergadering groen licht voor de vorming van een nieuw College van B&W waarin we twee Wethouderszetels houden. Roeland van der Schaaf en Dig Istha, een externe kandidaat, naar voren geschoven door het landelijke bestuur, zullen deze gaan bezetten. Kortom er is heel veel gebeurd. En toch blijft de indruk dat er weinig is opgelost. Achterliggende mechanismen zijn onbenoemd gebleven. In het vervolg doen we hiertoe een poging.

Trends Invloed

De invloed van de lokale politiek is kleiner geworden. Meer markt, minder overheid. Veel uitvoerende taken heeft de gemeente afgestoten of er zijn plannen om deze af te stoten. Zij wordt een plannenmakende, controlerende organisatie. Om zich te profileren, scheiden gemeenten vaak een enorme stroom aan beleidsvoorstellen af met daarin nogal wat symboolpolitiek. Dat is schadelijk voor de geloofwaardigheid.


Ideologische meetlat

Partijen hebben geen alomvattende ideologie meer als leidraad voor een standpuntbepaling. Hadden we nog maar zo iets simpels als de ‘klassenstrijd’. Er zijn wel duidelijke uitgangspunten. Maar het naadloos koppelen van deze toch wat abstracte uitgangspunten aan onze politieke afwegingen zou het uitleggen een stuk eenvoudiger maken. Het verkiezingsprogramma biedt die samenhang niet.

Mondigheid

Mensen hebben politieke partijen niet nodig om hun directe belangen te behartigen. Er zijn blogs, ombudsmannen, stadsdeelcoördinatoren, huuradviescommissies. Mensen kunnen beleid beïnvloeden via media, referenda, wijkplannen, wijkbudgetten. Dit heeft gevolgen: Nog nooit hebben inwoners zoveel invloed gehad. Maar wij hebben ons laten aanpraten dat we het contact met de bevolking verloren hebben. Inwoners benadrukken hun wensen domweg krachtiger. Te vaak maken we mee dat als een groep haar zin niet krijgt, zij maar hoeft te roepen dat ‘die politici een stelletje regenten zijn’ om toch gelijk te krijgen. Referenda, wijkbudgetten, wijkgericht werken zijn nuttig. Maar zij hebben wel één eigenschap gemeen. En dat is dat zij de noodzaak en aanzien van de vertegenwoordigende politiek schaden. Als er een ingewikkeld en subtiel besluit genomen moet worden over de Grote Markt organiseren we een referendum. De Raad besluit pro forma. Draagvlak wordt niet meer door partijen zelf gezocht. Alles bij elkaar is het resultaat een negatief imago

voor een op afstand staande gemeentepolitiek en de mensen die daarin actief zijn, dat verder verslechterd door incidenten opgepakt door de media.

PvdA Groningen Bestuurderspartij

Zeker in Groningen is de PvdA een bestuurderspartij. Alle activiteiten zijn gericht op het parlementaire werk. De scholingen, trainingen, de inhoud van het ledenblad. Alsof er buiten de raadszaal geen politieke activiteit meer is. Voor vrijwilligers is er niet veel meer te doen dan meepraten in de werkgroepen. Omdat de taakstelling van die werkgroepen niet altijd helder is, verliezen we vrijwilligers. Je merkt het in tijden van verkiezingscampagnes. Het doel is dan helder, de mensen gemotiveerd, de campagne goed geleid. En meteen verbeterd de sfeer in de afdeling.

Geen politiek debat

Er vindt heel weinig politiek debat plaats tijdens de ledenvergadering dat er toe doet. Eigenlijk gebeurd dat enkel als een onderwerp door de fractie of wethouders wordt voorgelegd. Een voobeeld: op enig moment zou de fractievoorzitter van de Eerste Kamer met de ledenvergadering van gedachten wisselen. Wat is de zin daarvan? Waarom op dat moment? Godzijdank was zij verhinderd.

Oktober 2012 | Onze Binding | 9


analyse en nu stappen zetten De cultuur van de afdeling.

Een citaat uit een brief van Roeland van der Schaaf van twaalf jaar geleden. Ons imago als vereniging is waardeloos en dat hebben we grotendeels aan ons zelf te wijten. Elementaire fatsoensregels, onderling respect en de menselijke maat verdwijnen soms als sneeuw voor de zon.’ Er zit een vreemde paradox in de cultuur van de afdeling. De rituelen doen sterk denken aan een strijdbare partij, die de modale kapitalist nog wel eens mores zal leren. De werkelijkheid is dat wij sinds jaar en dag Collegepartij zijn, compromissen sluiten, zowel succesvol met links als rechts samenwerken. Kortom: een heel bindend element zijn in de stad. En ja, als de rituelen niet meer sporen met de werkelijkheid, dan gaan er dingen mis. Bijvoorbeeld dat er achter je rug een nieuw College in elkaar getimmerd wordt, waar je met hangen en wurgen aan deel mag nemen. Dat onze rituelen niet alleen voor de buitenwereld worden gereserveerd, leert bovenstaand citaat. Dit kost vrijwilligers. Een ander cultuurelement is dat er bij interne problemen in de afdeling een rapport geschreven wordt. Jetta Klijnsma en Siepie de Jong hebben dit naar beste weten gedaan. Onder veel dank zijn hun rapporten vastgesteld en in een heel stoffige la gestopt. Kennelijk heeft de afdeling moeite om stappen te zetten.

Tien punten plan Op het gevaar af de stoffige afdelingsla verder te vullen, hierbij tien voorstellen

10 | Onze Binding | Oktober 2012

1. Onze ledenvergadering en het politiek debat

In iedere ledenvergadering geeft de fractie aan wat er de afgelopen tijd gebeurd is en wat ze de komende tijd wil bereiken. Leden kunnen daarop reageren en voorstellen doen voor nieuwe initiatieven De ledenvergadering krijgt daarnaast het karakter van een politiek cafĂŠ. Dat wil zeggen dat er nog te beĂŻnvloeden onderwerpen besproken worden, die op enig moment politiek relevant worden. Zonodig geeft de ledenvergadering een advies aan de fractie. Belangengroepen en deskundigen worden gericht benaderd voor de ledenvergadering. Dus ook tegenstanders. Een open deur: Fractieleden en Wethouders zijn altijd aanwezig op de ledenvergadering.

2. Onze werkgroepen

Omdat mensen zo langzamerhand geen langdurige en ongerichte verbindingen met organisaties aangaan, worden de huidige werkgroepen omgezet in kortlopende projectgroepen, die een concrete taakstelling met start en eind kennen. Deze projectgroepen moeten broeinesten van vernieuwing worden. Individuele leden worden uitgenodigd om in overleg met fractie- en bestuursleden nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Om met echt vernieuwende initiatieven en activiteiten te komen, zullen we ook de talenten moeten aanboren van leden (en niet-leden), die zich wat aan de rand van


de afdeling ophouden. Het gevaar is niet denkbeeldig dat de binnenste cirkel een beetje uitgedacht raakt.

3. Onze vrijwilligers en hun werkzaamheden.

Als eerste stap in het verbeteren van het vrijwilligerswerk organiseert de afdeling een politiek café over vrijwilligerswerk en achterbanpartijen. Met behulp van de ervaring van andere organisaties (Humanitas, Stiel) kunnen we de succesfactoren voor het werven en vasthouden van vrijwilligers bepalen.

4. Bewonersinvloed

Afdeling, fractie en deskundigen organiseren een politiek café met als inzet het ontwikkelen en beoordelen van methoden van structurele beleidsbeïnvloeding (burgerregie) door inwoners, die de rol van de Raad als hoogste besluitvormend orgaan in tact laat.

5. Project 2020

In het project 2020 wordt op grond van onze uitgangspunten een samenhangend beeld geschetst van de gewenste ontwikkeling van de stad. Om dit samenhangend beeld te krijgen, worden zo veel mogelijk leden en deskundige niet-leden gevraagd periodiek mee te denken. Het project is ook de start van het verkiezingsprogramma 2014.

6. Cultuur

Nagestreefde cultuurelementen zijn discussie en debat, overtuigen en overtuigd worden, fouten maken mag en fouten ook

toegeven, risico’s nemen en vernieuwen, compromissen zijn ook legitieme standpunten, partijgenoten die er anders over denken zijn geen tegenstanders. En vooral openheid, duidelijkheid en eerlijkheid. Ook bij vervelend nieuws. Cultuurelementen, waar leden op aangesproken worden: Egooptredens in de ledenvergadering, het jagen op raadsleden/wethouders, politiek

Oktober 2012 | Onze Binding | 11


even voorstellen

analyse ramptoerisme, het mensen eindeloos ingenomen standpunten nadragen, ideologisch jongleren, loopgraven betrekken, liever links dan compromis, mistigheid en gedraai.

7. Fractiewerkplan 2013

De fractie legt een werkplan 2013 voor aan de ledenvergadering. In dit werkplan geeft de fractie aan welke zaken zij komend jaar probeert te bereiken.

8. Ondersteuning fractieleden

Desgewenst kunnen fractieleden een beroep doen op ondersteuning door vrijwilligers uit een op te zetten pool van deskundigen. Helder is dat de politieke verantwoordelijkheid bij het fractielid ligt. Het gaat hierbij om praktische ondersteuning bij het vele leesen uitzoekwerk en het leggen van contacten.

9. De conceptlijst

Om op dit moment rust en duidelijkheid in de fractie te scheppen wordt afgesproken dat fractieleden, die goed functioneren (functioneringsgesprekken), verzekerd zijn van een verkiesbare plek op de conceptlijst. En deze keer worden er geen bestuursleden in de kandidaatstellingscommissie gezet.

10. Interim-voorzitter

Op korte termijn wordt een interim-voorzitter benoemd, die als taak heeft de vernieuwing van de afdeling in gang te zetten. Kees Hermanides Peter Broer

12 | Onze Binding | Oktober 2012

Jan-Pieter Loopstra

Op 14 november ben ik door de Burgemeester geïnstalleerd. Ik ben oprecht blij dat ik de komende anderhalf jaar in het hoogste democratische orgaan van onze gemeente zitting mag nemen. In 1954 ben ik geboren in Leeuwarden maar alras naar Oost Groningen verhuisd waar ik in Finsterwolde en vooral in Sellingen mijn jeugd heb doorgebracht. Diskjockey in cafe Schepers en voetballend voor de plaatselijke voetbaltrots gaf mij veel bier en plezier. Sinds 1974 woon ik in de stad, eerst als student rechten en later als werkende. Nooit heb ik de neiging gehad de stad te verlaten. Erger nog als ik 14 dagen weg ben geweest, verlang ik weer heftig naar de stad van d’olle Grieze. In 1992 ben ik getrouwd met Carina en samen hebben wij een zoon, Jelmer, die al weer 19 jaar is. Meer dan 20 jaar heb ik gewerkt in het bedrijfsleven. Mijn werkzaamheden hebben altijd gelegen op het snijvlak van mens en werk. In de jaren negentig heb ik veel mensen omgeschoold naar banen waar wel werk in was, later als loopbaanadviseur heb ik werkenden begeleid naar een volgende stap in


hun carrière. Vervolgens heb ik als Hoofd P&O mij ondermeer bezig gehouden met strategisch en operationeel HR beleid. En verder was ik nog werkcoach en trainer bij het werkplein Eemsdelta in Delfzijl. Ook heb ik bestuursfuncties bekleed. Zo was ik ondermeer secretaris van Project F en bestuurslid van stichting Stiel. Leuk is nog te melden dat ik vanaf 1966 bijna geen thuiswedstrijd mis van onze FC, een ware verslaving. Als lid van de fractie houd ik mij bezig met alle zaken rondom werk en inkomen. Dat wil ik als raadslid verder gaan uitbouwen. Mijn mening is dat je als stad pas sterk bent als je goed omgaat met de zwakkeren om ons heen.

zijn. Verder moeten wij inkomensondersteuning bieden waar dat nodig is. Ik vind dat de verantwoordelijkheid van de pvda fractie allereerst ligt bij de mensen die aan de onderkant van de samenleving en arbeidsmarkt zitten. Wij moeten zorgen dat het hun wat beter gaat. Daarna kunnen we allemaal leuke zaken gaan regelen en organiseren op de diverse andere beleidsterreinen. Jan-Pieter Loopstra Raadslid

Belangrijk is dat er voldoende werk is. Het zorgt voor regelmaat, zelfrespect en inkomen. In samenspraak met het bedrijfsleven en de centrale overheid dienen wij te zorgen voor nog meer bedrijvigheid. Faciliteren, ondernemerschap, innoveren en creativiteit zijn daarbij sleutelwoorden. Er zijn echter veel stadjers die niet kunnen werken of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Voor die mensen moeten wij er zijn. Niet door te pamperen of met een belerend vingertje hen de les te leren. Nee, door op maat te kijken wat zij wel kunnen en deze mensen te stimuleren in hun ontwikkeling. Belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief

Oktober 2012 | Onze Binding | 13


even voorstellen

Bea Enting Mijn naam is Bea Enting en ik woon sinds juni 2003 opnieuw in Groningen. Voordien heb ik gewoond in Ten Boer, Delfzijl en Overschild, nadat ik in 1979 uit Groningen was vertrokken. Mijn kinderjaren heb ik doorgebracht in West End/Kostverloren, om daarna met mijn ouders en broer en zus, te verhuizen naar Corpus den Hoorn. Toen ik ‘op mezelf kwam’ ben ik verhuisd naar Vinkhuizen, Tuinwijk en Selwerd en daarna naar het platteland. Ik heb altijd gezegd dat ik ‘later’ weer in de stad zou gaan wonen, wat dus in 2003 is gebeurd. In mijn vorige woongemeente Ten Boer ben ik korte tijd lid geweest van de steunfractie van de PvdA en wilde graag ook in Groningen actief worden. Toen ik opnieuw in de stad kwam wonen heb ik me meteen aangemeld als lid. Het was wel even zoeken waar ik mij kon aanmelden, maar uiteindelijk had ik gevonden waar ik mijn interesses kon doorgeven, o.a. meedoen aan de werkgroep Onderwijs, Politiek Café en Zorg/WMO. Ik ben anderhalf jaar lid geweest van het bestuur van de afdeling PvdA Groningen, en van daaruit lid van het Politiek Forum. Daarna was ik anderhalf jaar opvolger/burgerraadslid in de raadsperiode 2006-2010 en vanaf 2010-tot 14 november 2012, het moment dat ik als raadslid werd benoemd. Als opvolger heb ik woordvoeringen gedaan in de commissie Onderwijs en Welzijn. Onderwijs ligt me na aan het hart. Jaren was ik hoofdleidster aan kleuterscholen

14 | Onze Binding | Oktober 2012

in de stad en ik wil bevorderen dat de jeugd kansen krijgt niet alleen door goed onderwijs, maar ook door goede zorg, huisvesting en mogelijkheden om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Daarnaast vindt ik burgerparticipatie belangrijk. Zelf ben ik jaren lid geweest van het bestuur van diverse bewonersorganisaties en heb mogen ervaren dat dit een mooi instrument is waarmee je samen - gemeente en bewoners - goede dingen kunt doen. Deze werkwijze kan breder en beter worden toegepast en ik hoop de komende tijd hieraan mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn motto is een kansrijke, sociale en leefbare stad. Dit wil ik uitdragen door mij in te zetten voor goed en toegankelijk onderwijs, waaronder het terugdringen van schooluitval, kwalitatief goede scholen, samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling, tussen onderwijsinstellingen en werkgevers, en tussen onderwijs, culturele instellingen en sportverenigingen. Daarnaast wil ik mij inzetten voor pluriforme kwalitatieve en leefbare wijken waarin bewoners oog hebben voor elkaar en medezeggenschap hebben over hun wijk. Bea Enting Raadslid


kleintje politiek Onderwijs & Welzijn Zelforganisaties en schoolzwemmen Voor de zomer is veel gesproken over cultuur en onderwijs. Ook stonden op de agenda: een bezuiniging op de zelforganisaties en het afschaffen van het schoolzwemmen. Het college stelde in het voorjaar van 2012 een bezuiniging voor op het platform voor de zelforganisaties. Dit zijn organisaties voor en door etnische minderheden, zoals Somaliërs, Ghanezen, Irakezen. Deze organisaties zijn van groot belang als het gaat om het bereiken van deze groepen. Het lukt de gemeente zelf vaak matig om deze groepen erbij te betrekken. Een pijnlijk bezuinigingsvoorstel van het college omdat de subsidie aan het platform pas sinds een paar jaar wordt toegekend en nu gehalveerd zou worden. Het college gaf aan dat voor veel van de activiteiten van het platform ook andere subsidiepotjes bestaan. Onze fractie, en vele anderen, vonden dat het platform eerst de tijd moet krijgen om deze alternatieven te ontwikkelen. Het college besloot na alle kritiek het voorstel eerst terug te nemen. Bij de begroting 2013 ligt er een nieuw voorstel op tafel; dit najaar dus. In juni kwam ook de brief van het college over het afschaffen van het schoolzwemmen. Voor onze fractie een duidelijke keus – schoolzwemmen kost veel onderwijstijd, terwijl veel kinderen al kunnen zwemmen. Het college stelt een vangnetregeling voor om alle kinderen in Groningen

wél te leren zwemmen. Buiten schooltijd. Onze fractie is wel teleurgesteld dat er nog geen complete visie ligt op bewegingsonderwijs. Scholen worden geacht om twee uur bewegingsonderwijs per week te geven en dat wordt maar mondjesmaat gehaald. Tijd om er samen met de schoolbesturen de schouders onder te zetten.

Crowdfunding, onderwijs en zorg Op 24 september is de Groninger website voordekunst.nl door de Kunstraad Groningen gelanceerd. Het online platform voor crowdfunding voor kunst en cultuur is hiermee een feit. En daarmee is uitvoering gegeven aan ons initiatiefvoorstel van bijna een jaar geleden. Als reactie op de hevige bezuinigingen op de cultuursector begonnen we een zoektocht naar slimme manieren om juist te investeren in cultuur, omdat we groot belang hechten aan een sterk cultureel klimaat van stad en regio. Meer lezen over crowdfunding in Groningen? Www. voordekunst.nl/groningen In oktober staat de raadscommissie in het teken van onderwijs – hoe wordt Groningen (nog meer) onderwijsstad? Daarnaast verwachten we dat het eerste deel van het masterplan onderwijshuisvesting gereed is in oktober/november. Weer een belangrijke stap op weg naar goede schoolgebouwen! Erica van Lente

Oktober 2012 | Onze Binding | 15


interview

Roeland van der Schaaf

De PvdA is een partij van meer dan eerlijk delen alleen. Roeland van der Schaaf is 42 jaar, getrouwd met Sisca en vader van 4 kinderen waarvan de oudste 7 jaar, de jongste 3 en tussen in een tweeling van 5 jaar. Geboren in Friesland is hij zich door de jaren heen een echte Stadjer gaan voelen getuige het feit dat hij al 23 jaar in Groningen woont. Hij heeft twee grote hobby’s: reizen en muziek.Onlangs heeft hij met zijn gezin een reis gemaakt naar Suriname. Hij verbleef er twee maanden. Een prachtige ervaring. Hoewel hij geen instrument speelt kan hij enorm genieten van goede muziek: Van alternatieve rock tot hiphop. Eurosonic / Noorderslag zal ie ook dit jaar niet willen missen. “Ik ben zoals zovelen in de stad gekomen om te studeren en na mijn studie geschiedenis en filosofie heb ik hier werk

16 | Onze Binding | Oktober 2012

gevonden. In mijn studietijd ben ik actief geweest voor de Jonge Socialisten en ben er voorzitter van geweest”, antwoordde hij op de vraag hoe hij lid is geworden van de PvdA. Roeland loopt al 20 jaar rond in de afdeling Groningen en zat in het landelijk bestuur van de JS en in het landelijke Partijbestuur namens de afdeling, dat toen ongeveer 30 bestuursleden telde. Hij heeft zich in die functie intensief bezig gehouden met het Beginsel Programma van de PvdA. Sinds 2009 zit hij in de fractie. In 2006 stond hij op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst.Het ging er vooral om het dat hij het leuk vond om op de lijst te staan. In die raadsperiode gingen er 4 raadsleden weg en via plek 20 kwam hij toch in de Gemeenteraad nadat er nog iemand afhaakte vanwege een verhuizing. Het beviel hem zo goed dat hij in 2010 besloot om er nogmaals voor te gaan. “Wat er de afgelopen periode in de partij gebeurd is, valt niet goed te praten maar het is niet de eerste keer dat wij in de partij een crisis hebben en het zal helaas ook niet de laatste keer zijn, vrees ik. In 2001 gingen er ook 4 mensen weg en behalve een inhoudelijk conflict speelde ook de persoonlijke animositeit een rol. Wij slagen


er soms niet in om op een vriendelijke en menselijke manier met elkaar om te gaan. Als je de hele geschiedenis van de partij bekijkt dan duiken dit soort conflicten van tijd tot tijd op”, filosofeert Roeland. “Het huidige conflict sluimerde reeds lange tijd en op een gegeven moment knalde het eruit. Het zou aan de tijdsgeest kunnen liggen waarbij politieke verhoudingen aan het veranderen zijn. Wanneer je je als partij aanpast kan dat schoksgewijs gaan. Dingen veranderen tegenwoordig heel snel. We dachten bijvoorbeeld tot voor kort dat politici met gemakkelijk in het gehoor liggende boodschappen de toekomst hadden. Een tijd geleden dacht men dat het in de politiek ging om de beeldvorming. Maar de opkomst van Diederik Samsom heeft laten zien dat het

zeker ook om de inhoud gaat en dat je ook populair kunt worden door eerlijk te zijn over vervelende maatregelen en over 2 jaar kan het weer anders zijn”, zegt hij vol overtuiging terwijl hij zijn stoel verzet om er goed voor te gaan zitten. “Dat je het soms niet met elkaar eens bent mag ons niet weerhouden om normaal en met respect met elkaar om te gaan. Feit is dat er een hoop mensen binnen de afdeling zijn die zich onvoldoende betrokken en gehoord voelen. Daardoor steken gevoelens van onbehagen de kop op. Wij moeten er voor waken als eilandjes binnen de partij te opereren; een fractie, een bestuur, de wethouders en de leden. Hierdoor verliezen we elkaar uit het oog. Ik vind dat ik in mijn nieuwe rol een grote verantwoordelijkheid heb om die verbinding

Oktober 2012 | Onze Binding | 17


interview roeland van der schaaf te herstellen.” “Er moet weer sprake zijn van een open cultuur en de leden mogen niet langer de indruk krijgen dat ze geen invloed kunnen uitoefenen op datgene wat er in het stadhuis gebeurd. Dat hebben ze namelijk wel! Het denken in vijandbeelden moeten wij loslaten, want wij zijn van dezelfde partij”, zegt Roeland gedecideerd. De wethouder heeft hiervoor 7 jaar met plezier bij woningbouwcorporatie Accolade gewerkt in Friesland. Hij was daar manager Strategie en Projecten en hield zich bezig met projecten en beleid. Van 1998 tot 2005 heeft hij bij de gemeente Groningen gewerkt daar het vak van wonen en volkshuisvesting geleerd. Als wethouder gaat hij daar nu zelf over. “Het is nu een drama in de woningmarkt vanwege de economie, de twijfel van de kopers en de banken die moeilijk doen bij het verstrekken van hypotheken en leningen. Woningcorporaties zijn nog een van de weinigen die willen investeren. Maar als de plannen die het kabinet heeft voorgesteld doorgaan betekent dit dat de corporaties zullen moeten gaan bezuinigen. Hierdoor komen belangrijke projecten voor jongeren en in de wijkvernieuwing in gevaar. Wij zijn nu bezig samen met corperaties en andere gemeenten om aan het kabinet duidelijk te maken dat de plannen niet goed zijn voor de woningmarkt. Daarnaast proberen wij als gemeente handreikingen te bieden aan de corporaties. Maar dit onderzoek is nog in een pril stadium, we denken dan aan financieringconstructies en erfpacht.”

18 | Onze Binding | Oktober 2012

Vanuit zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening heeft hij ook te maken met de bereikbaarheid van de stad Groningen. Daarin werkt hij nauw samen met verkeerswethouder Joost van Keulen. “Al die grote vraagstukken met betrekking tot de bereikbaarheid en het openbaar vervoer proberen wij samen aan te pakken. Nu de regiotram niet doorgaat is dat een hele opgave. Het eenzijdige besluit van de gemeente om niet door te gaan met de tram is slecht gevallen in de regio. Ook daar heeft men heel wat kosten gemaakt en de vraag is hoe ga je daar nu mee om? Er zal een goed gesprek moeten komen om het geschonden vertrouwen te herwinnen want wij hebben de regiogemeenten nodig om een goed bereikbaarheidsplan te maken voor de stad. Dit kan met grotere bussen en ook een systeem met een tram is nog niet van tafel. Mogelijk kleiner en smaller en dan niet door de historische binnenstad. Maar wij moeten ons realiseren dat er minder geld voor is en het zal dan ook een moeilijke opgave zijn.” Roeland vindt het van belang is dat de uitgangspunten die wij als PvdA hebben recht overeind blijven en noemt de principes die voor de PvdA belangrijk zijn: Eerlijk delen in voor en tegenspoed en een partij van vooruitgang zijn. “Vertaald naar de huidige gemeentelijke politiek zijn er 3 pijlers van de lokale Sociaal Democratie: - werk; Wat betreft werkgelegenheid bij hoger opgeleiden gaat het nog steeds relatief goed (UMCG en Universiteit) maar


de zorg zit vooral bij hoe wij lager opgeleiden weer aan het werk krijgen. -onderwijs: mensen een goede opleiding bieden zodat ze aan de bak kunnen komen. Dit betekent dat wij een klimaat moeten scheppen waarin het onderwijs gedijt, niet alleen de universiteit maar ook de basisscholen en de middelbare scholen.We moeten zorgen voor goede gebouwen en goede docenten. - de kwaliteit van de wijken. Wij hebben de afgelopen jaren heel veel goede dingen gedaan en dat moeten we blijven doen zodat mensen plezierig kunnen wonen. De samenwerking tussen woningcorporaties, welzijnsinstellingen en bewoners gaat heel erg goed waarbij de bewoners zelf aangeven hoe het allemaal moet. (Nieuw Lokaal Akkoord) Ondanks de crisis gaat het in Groningen economisch nog redelijk en deskundigen zijn het er over eens dat Groningen een van de vier steden is die blijft groeien, samen met Utrecht, Almere en Amsterdam. Wij hebben hier goede voorzieningen en ook een goed imago, dat moeten we uitdragen. Van belang is ook dat Stadjers uit alle lagen elkaar blijven ontmoeten. Als PvdA staan we voor een ongedeelde stad met ongedeelde wijken, zowel bij sport, scholen en culturele activiteiten. Het Forum zal ook hier een belangrijke rol kunnen spelen om verbindingen tussen alle Stadjers tot stand te brengen�, zegt hij met nadruk. Peter Oostenbach Redactielid

Oktober 2012 | Onze Binding | 19


interview

Thijs Berman In de media wordt gesproken over federalisme, financiële markten, banken en over geldpersen als het over Europa gaat. Dit leg ik voor aan Thijs Berman en vraag hem wat Europa de komende twee jaar moet doen.

Verkiezingsresultaat en de belofte Allereerst begint Thijs te spreken over het verkiezingsresultaat. “We beginnen met vast te stellen dat de PvdA met een geweldige campagne een klinkende overwinning heeft behaald. Nee, we zijn niet de eerste, maar we komen uit een heel diep dal en we zijn ongelooflijk hoog geëindigd dankzij Diederik en dankzij al die mensen die zich ingezet hebben voor ons programma, onze partij.” Dat kan ik beamen.

“Wat was het wezen van het programma?” gaat Thijs verder.

“Sociaal de crisis uit, eerlijk delen, en een onomwonden keuze voor Europese samenwerking op al die terreinen waar we het nodig hebben. Je komt de crisis niet uit als Nederland alleen. Onze kiezers weten

20 | Onze Binding | Oktober 2012

dat het verhaal van Wilders - Nederland uit de EU - een ramp zou zijn voor de economie en tot grote werkloosheid zou leiden. Mensen weten dat de onheldere keuze van de SP over Europa ook niet voldoet. Onze kiezers hebben gekozen voor eerlijk de crisis uit, in het volle besef dat wij kiezen voor Europese oplossingen voor Europese problemen. Je hebt er niks aan vast te houden aan soevereiniteit waar deze hol is geworden, leeg is.”

En hij geeft een voorbeeld: “De financiële markten, die moeten we eronder krijgen en dat kan alleen als Europa samenwerkt, je komt nergens met alleen Den Haag.”

Thijs verwoordt het fantastische resultaat van de verkiezingen en de rol van de crisis hierin: “De campagne was heel bemoedigend, heel enthousiasmerend. Waar ik ook was in Winschoten, Veendam of Pekela. De crisis heeft het mensen duidelijk gemaakt: Nee, Europa doet het niet goed, de Europese leiders doen het niet goed, die rechts-conservatieve leiders, de grote meerderheid, doen het niet goed. Die leggen idiote bezuinigingen op, denken niet aan een agenda van werkgelegenheid. Zij denken alleen in termen van het wegbezuinigen van de staat, van de


sociale zekerheid. Dat biedt geen toekomst aan mensen. Geen toekomst aan jongeren waarvan de helft werkeloos is in Griekenland en in Spanje en dan krijg je die bewegingen als de fascisten (Gouden Dageraad) in Griekenland. Dan gebeurt het dat mensen zich vastklampen aan de eerste de beste rattenvanger.”

de mensen aangesproken. Het betekent dat we dat contact harder moeten aanhalen dan ooit, omdat we dat kapitaal wat Diederik heeft opgebouwd heel goed moeten koesteren. Dat moeten we waarmaken, de belofte die daarin zit. Dat is wel een belofte. Wij blijven geloofwaardig, wij blijven julli het eerlijke verhaal vertellen.”

Dan komt hij bij de grote belofte van deze verkiezingen:

We praten verder over de mogelijke nieuwe coalitie in Nederland.

“Wat ik belangrijk vind is dat de PvdA een heleboel mensen heeft teruggewonnen die al heel lang niet meer gestemd hebben op de partij. Mensen die zeiden: ‘jullie zijn er niet voor ons, jullie zijn er voor je eigen mooie baantjes’. Dat deed heel erg pijn. Nu komen die mensen weer terug omdat ze geloofden in het harde maar eerlijke verhaal van Diederik. Die zei: ‘we gaan de crisis eerlijk door, we zorgen dat we vooruitgang mogelijk maken en dat zijn de principes. En verder kunnen we geen valse beloftes doen.’ Dat heeft

“Een coalitie met de VVD kan als we elkaar wat gunnen en we onze eigen punten zoveel mogelijk vasthouden. Iedereen snapt dat we niet alles kunnen binnenhalen. Deze coalitie wordt niet paars, maar een mix van rood en blauw, het wordt een blauw-rood kabinet. Ieder houdt zijn eigen kleur.”

Macht van het Europees Parlement Wat gaan we doen in Europa de komende twee jaar?

“Wat ons te doen staat is gedragsregels

Oktober 2012 | Onze Binding | 21


interview thijs berman opleggen aan de banken zodat ze niet kunnen frauderen. Zodat ze geen onverantwoorde risico’s kunnen nemen waarvan de lasten terechtkomen bij de gewone mensen. Op dit moment kunnen beleggers hun Spaanse obligaties verkopen en onze obligaties kopen. Dat betekent dat we hier bijna geen rente betalen en de Spanjaarden meer dan 6 procent. dat moet je onmogelijk maken, die speculatie, het uitspelen van het ene land tegen het andere. De ECB heeft al iets gedaan doordat ze zeggen dat ze ongelimiteerd obligaties opkopen, waardoor de beleggers/ speculanten de wind uit de zeilen wordt genomen. Ik denk dat je verder moet gaan. Dat je euro-obligaties moet uitgeven, dat je toe moet naar het delen van de schuld. Daar moeten harde afspraken over de overheidsfinanciën tegenover staan; samen met goed toezicht op de naleving ervan.”

Heeft het Europese parlement daar jurisdictie voor, kunnen jullie dat bepalen?

Europees Parlement volledige medezeggenschap in gehad heeft.” “Het Europees Parlement moet dus toezien op de eurocommissaris die deze wetten uitvoert. Deze Eurocommissaris kijkt naar het huishoudboekje van de nationale overheden.”

Over die controle valt meer te zeggen blijkt.

“We hebben als sociaaldemocraten gezegd dat je ook uitzonderingen moet toestaan. Als een regering heel erg investeert in de strijd tegen jeugdwerkloosheid en daardoor een wat groter tekort heeft, dan moet een Eurocommissaris zeggen: ‘ok, dat is een goede reden. Je hebt geïnvesteerd in de toekomst, je krijgt geen sanctie’. Dat staat ook in het sixpack. Daarom heeft de PvdA ermee ingestemd.”

En als tegenvoorbeeld:

“Er zijn zat dingen die buiten ons omgaan. Bijvoorbeeld een noodfonds gaat via de nationale parlementen. Die moeten besluiten of ze dat risico willen of niet.”

“Nee. meestal wordt het Europees Parlement door de regeringsleiders buiten dit soort besluiten gehouden.”

Federalisme of nationaal

Nu volgt een korte uitleg over wat het Europees parlement wel en niet kan, ik luister.

“Daar wordt veel over gepraat maar wat is dat dan. Op allerlei gebieden zijn we al federalistisch. Landbouw beleid dat is federalistisch. De Nederlandse minister is daar alleen maar uitvoerend in. We willen de boeren niet tegen elkaar uitspelen in Europa. We hebben een interne markt. We hebben een mededingingscommissaris

“Alleen bij de begrotingsregels voor nationale overheden, als deze worden overschreden door overheden, dat zijn er 6 wetten, het sixpack genaamd, waar het

22 | Onze Binding | Oktober 2012

Hoe zit dat nou met het federalisme?


die is de baas daarover. Er zijn allerlei beleidsterreinen waar we al federaal opereren.�

Er volgt een onderwerp waar het anders is.

“Arbeidsrecht daar hebben we nog te weinig Europa. De slecht betaalde

vrachtwagen chauffeur uit Litouwen wordt uitgespeeld tegen de goed betaalde uit Nederland. Het zijn vaak nationale regels die maken dat dit in Nederland extra hard gevoeld wordt. We hebben heel weinig bescherming wat dit betreft. In Frankrijk is die bescherming veel beter geregeld. In Nederland mag je best met een Litouwse vrachtwagen tussen Leeuwarden en

Oktober 2012 | Onze Binding | 23


interview thijs berman Groningen rijden. In Frankrijk is dat aan regels gebonden. Daar is die concurrentie veel minder.”

Thijs vertelt over de meningen van de socialisten onderling:

“In Polen vinden de socialisten ‘laat onze vrachtwagens maar rijden’, vervolgens hebben we als PvdA dus een debat met onze eigen kameraden. De Fransen vinden dat onze regels te slap zijn. Voor dit probleem moet je dus in de Tweede Kamer zijn. Over heel veel dingen hebben we veel te zeggen. Maar net niet over sociale wetgeving. Dat is namelijk nationale wetgeving. Daar kunnen ministers afspraken over maken, maar het Europees Parlement staat daar voor een groot deel buiten.”

... en hoe ziet de VVD dat?

“Volgens de VVD moet er open concurrentie zijn en moet je je van de sociale regels niets aantrekken. Voor de VVD is het prima dat een werknemer uit Polen voor een lager loon hier komt werken. Daar zijn wij het niet mee eens, wij willen een gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek. En we vinden dat daar ook meer arbeidsinspectie op gezet moet worden om dat te controleren. Ik zeg vaak tegen liberalen, jullie kunnen wel het Europa van de interne markt willen, en dat willen we allemaal wel, want dat is voor Nederland als exportland prima. Maar je verliest de steun van de werknemers in Europa als je ze tegen elkaar gaat uitspelen. Dus je moet daar sociale regels bij hebben. Doe je dat niet, dan verlies je steun van de bevolking voor het Europese 24 | Onze Binding | Oktober 2012

project.” Thijs verzucht:”Kapitalisme is te moeilijk voor liberalen.”

Het roer gaat langzaam om Aan het einde van ons gesprek geeft Thijs Berman de Europese agenda richting voor de komende periode.

“Het hangt heel erg van ons sociaaldemocraten af of we deze crisis doorkomen, of dat de EU werkelijk gevaar loopt af te brokkelen met alle economische en sociale gevolgen van dien. Investeer in groei, zorg dat mensen toekomst hebben voor hun kinderen. 50% jeugdwerkloosheid in Spanje en Griekenland, wat voor generatie groeit daar op? Dat mag je niet zo laten. Dat is een gevaar voor heel Europa. Daar moet je iets aan doen. Dat laten we in het Europees Parlement krachtig horen met onze fractie. We waren de eersten die dat zeiden. Langzamerhand zegt nu zelfs de conservatieve voorzitter van de Europese Commissie Barosso dat ook. Langzamerhand slaat dat roer om. Met die rechtse regeringsleiders gaat dat zo langzaam. Gelukkig heeft Francois Hollande gewonnen in Frankrijk, In Duitsland moeten we afwachten hoe het met Merkel gaat, in Nederland krijgen we toch een ander kabinet, dat niet meer dat eurofobe verhaal en dat xenofobe verhaal mag houden. Dat is een zegen.” Peter Oostenbach Redactielid


parimo column

Kalebas

geworden dank zij You Tube en Facebook en hij zou vele volgers hebben gehad op Twitter.

Ik mag hem wel die Kalebas die op eenvoudige wijze mensen kan overtuigen op de partij te stemmen. In het politieke debat verkondigt hij wel eens een mening die vaak onbegrepen overkomt maar waar altijd een kern van waarheid in zit.

Het Groningse lied zou op de internationale kaart gezet zijn en de toeristen zouden massaal van overal vandaan naar het Hoge Noorden komen om al het moois persoonlijk te komen aanschouwen.

Je zou hem kunnen uitmaken voor alles en nog wat als je hem niet kent: zwerver, professor, onruststoker, marktverkoper, alcoholist, rentenier, filosoof, muzikant, filantroop, aalmoezenier, ontdekkingsreiziger, BourgondiĂŤr, acteur, schrijver, profiteur, vader en zeker ook een in Suriname geboren en getogen Nederlander die vaak laat komt aanwaaien op bijeenkomsten.

Wat een geluk dat hij behouden blijft voor de partij. Gewoon een nuchtere Groninger, en partijgenoot in al zijn eenvoud die de tijd heeft die niet een ieder is gegeven. Een mooie Kalebas die ook nog mooie klanken geeft. Parimo

Ik mag hem wel die Kalebas die zich met hart en ziel overgeeft aan zijn politieke idealen waar menigeen een voorbeeld aan kan nemen. Ik heb vol bewondering naar hem staan kijken tijdens het uitdelen van de rode rozen. Vrouwen krijgen dan, uit eigen werk wel te verstaan. als toegift een serenade van hem in het Gronings. Hun dag kan dan niet meer stuk en natuurlijk die van Kalebas ook. Zou hij ook in Haren zijn geweest tijdens de uitvoering van Project X waar de burgemeester een alternatief feestje zou bouwen? Het zou best kunnen maar ik denk het niet. Van mij had hij een uitnodiging van de burgemeester moeten krijgen om al die jongeren in het Gronings toe te zingen. Hij zou gelijk wereldberoemd zijn

Oktober 2012 | Onze Binding | 25


opinie

Een krachtig kabinet dat de rit nu eens uitzit Paul Smit (Bestuurslid/ campagnecoördinator afdeling Groningen) en Henk Nijboer (sinds 20 september Kamerlid) zijn het roerend eens. Dit was het signaal dat zij uit de campagne oppikten. Uiteindelijk was 12 september een feestdag voor ons. Hoe slecht hadden we er niet voorgestaan. Zo’n 15 zetels en Diederik Samsom als grote onbekende. Wat is er in de campagne gebeurd?

Volgens Paul en Henk springen er drie factoren uit: We zijn de verkiezingen ingegaan met een helder verhaal. We hebben duidelijk gemaakt dat gemakkelijke oplossingen op dit moment niet bestaan. En zo werden we langzaam weer de vertrouwde partij links van het midden. En Diederik wist dat in de debatten heel goed duidelijk te maken. Maar er hing ook een sfeer van optimisme in de partij. Zelfs toen de peilingen ons nog 15 zetels gaven. Diederik heeft samen met Hans Spekman de partij achter zich

26 | Onze Binding | Oktober 2012

gekregen. En zurige verhalen van de mastodonten in de Volkskrant zijn gelukkig achterwege gebleven. Een heel belangrijke succesfactor was de inzet van vrijwilligers van de partij en de JS. Paul: ‘Je ziet het canvassen in de wijken direkt terug in de uitslagen.’ Henk wijst op de twee pallets met flesjes water die op 11 september nog even uitgedeeld werden op het station. De JS-ers die met de trein meegingen om ook op de andere stations te flyeren.

Gekozen voor het midden? Paul denkt niet dat de mensen gekozen hebben voor het midden, zoals de Volkskrant kopte op 13 september. ‘Mensen willen meer daadkracht van de politiek en een kabinet dat de vier jaar nu eens volmaakt. Geen onzorgvuldig beleid meer, zoals met de wietpas of de PGB’s’. Henk denkt dat mensen vooral een stabiel kabinet met een duidelijk verhaal willen. ‘Mensen waren klaar met het rechtse kabinet, dat groepen tegen elkaar opzette. Ze willen vooruitgang en eerlijk delen, ook in een crisis’. Paul: ‘Je kan verwachten dat het beleid


gaat veranderen op thema’s als de huizenmarkt, zorg en arbeidsmarkt’. ‘We zijn ook nog lang niet klaar met de PVV’, geven zowel Paul als Henk aan. ‘Vooral de laatste maand was de campagne een strijd tussen Diederik en Mark Rutte. Dat heeft zowel stemmen bij de SP maar ook bij de PVV weggezogen. Die kunnen we zo weer verliezen als we niet goed optreden. En de emotie van islamisering en angst voor Europa leeft bij veel mensen. Je moet goed opletten dat je geen splitsing krijgt tussen laagopgeleide mensen die bijvoorbeeld Europa vooral als bedreiging zien voor hun werkgelegenheid. En hoogopgeleide mensen, die er vooral kansen in zien. Als Nederlandse vrachtwagenchauffeurs meer kans willen maken tegen hun Poolse collega’s moet je op Europees niveau eerder meer dan minder regels stellen. Dat is een moeilijk verhaal. Maar daar moeten we niet voor weglopen’.

Formatie Paul verwacht niet dat er een derde partij bij de onderhandelingen betrokken wordt. Zo’n kleinere partij delft altijd het onderspit. En wie van de andere partijen wil nog. D’66 wil niet vermalen worden. CDA wil wonden likken en ‘herbronnen’ en de SP is buitengesloten door de VVD.

plaatsvinden. Maar dat daar een kabinet met schwung uit moet komen. Een vechtkabinet zou in de huidige situatie heel slecht zijn.

Risico’s Jarenlang was regeren vooral verliezen bij de volgende verkiezingen. Paul en Henk zijn daar niet zo bang voor. Paul: ‘De mensen willen een regering met een eerlijk en duidelijk verhaal, die de vier jaar volmaakt. Dan krijgen ze de credits bij de volgende verkiezingen. Henk geeft aan dat juist dat eerlijke verhaal de kracht van de campagne gebleken is. Die lijn moeten we volhouden. Een ander risico is het bevriezen van de partijvernieuwing. Paul wijst op de verjonging en de ledenwerving. Sinds begin van dit jaar hebben we er 9% meer leden bij en ook de afdeling Groningen is met 100 leden gegroeid. De kans bestaat dat bij deze uitslag een aantal mensen achterover gaat leunen. ‘Maar daar zijn we zelf bij’.

Ook verwacht hij geen raamakkoord met veel vrije kwesties voor de kamer.

Henk geeft aan dat we de sfeer en het enthousiasme van de campagne moeten vasthouden. ‘En natuurlijk moeten we kritisch blijven, ook op de eigen organisatie. Maar dat is nooit een probleem binnen de partij geweest’.

Je krijgt dan de paradoxale situatie dat er uiterst moeilijke onderhandelingen gaan

Kees Hermanides Redactielid

Oktober 2012 | Onze Binding | 27


column marjo van dijken

Oma Terwijl jullie hier nog in de verkiezingsroes leefden begaf ik mij, met een grote Groninger delegatie, naar het verre Moermansk, onze Stedenbandstad. Voor mij de tweede keer, ik ging in 2002 al eens - als Raadslid. Die eer was nu onze Jan Spakman ( door loting!) ten deel gevallen. En zou ik al aarzelingen gehad hebben vóór aanvang van de reis, ik kan nu met overtuiging stellen dat je beroerdere reisgenoten kunt treffen! Rusland is een overweldigend land en er gebeuren dingen die verbijsterend zijn, maar er wonen ook warme en lieve mensen- net als bij ons. Van een heel erg groot verschil werd ik me nadrukkelijk bewust toen we ( in de wachttijd in Sint-Petersburg) door de Neva voeren- een absolute aanrader, mocht u ooit in de gelegenheid zijn. We voeren door de grachten van de stad, die dag een bijzondere expeditie omdat het water erg hoog stond en de bruggen niet geopend kunnen worden. De oplossing was overzichtelijk: iedereen werd de kajuit ingedreven om de boot dieper te laten liggen. Een paar uitverkorenen mochten op het bovendek blijven- liggend op de banken. Volgens mijn medebestuurslid Astrid was de keus op ons gevallen vanwege de gewichtsverdeling…. Hoe dan ook: dit geintje beleefden we slechts twee maal, de rest van de bruggen gaf nog een handbreedte speling

28 | Onze Binding | Oktober 2012

waardoor we lekker onder ons dekentje konden blijven zitten. Pas bij de tweede beeldschone brug werd ik me bewust waarom ik de rondvaart niet meteen associeerde met Groningen of Amsterdam: er stonden geen fietsen aan de bruggen geketend! Die fietsen waaraan ik me nog geen twee weken eerder zo ongenadig had geërgerd toen ik ter voorbereiding van onze trip bij de VVV moest zijn en bij de Bestuursdienst. Op weg naar de VVV kwam ik compleet vast te zitten op de rode loper voor Vanilia: de loper zelf was fietsvrij en toegankelijk vanaf de Vismarkt, maar doorlopen naar de Grote Markt was godsonmogelijk: de fietsen stonden er in een halve cirkel, 3 rijen dik, omheen geparkeerd. De situatie bij de ingang van de Bestuursdienst was echter nog zotter: de deur was gewoon niet te bereiken ! Wederom: een onneembare barricade van geparkeerde fietsen. Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij dat we zo’n fietsstad zijn, maar ik weiger te accepteren dat in het voetgangersgebied wandelende mensen het gebruik van de openbare weg en ruimte op deze wijze onmogelijk wordt gemaakt! En ik ben dan ook blij dat onze fractie dit punt op de agenda heeft gezet! En overigens kreeg ik net (midden in de nacht, dan schrijf ik) een heerlijk telefoontje: onze zoon heeft een zoon gekregen en ik ben nu oma! Marjo van Dijken voormalig Tweede-kamerlid


opinie

Waarom goede wethouders moesten vertrekken Op de ledenvergadering van 30 oktober in de stad is wethouder Elly Pastoor (samen met afdelingsvoorzitter Piet Boekhoudt) opgestapt. Als oud-voorzitter van de afdeling steunde ik deze beslissing wetend dat het prima bestuurders zijn. Diverse partijgenoten vroegen mij waarom ik vond dat ze moesten opstappen. Laat ik direct helder maken dat met het beleid van Elly niets mis was. Ze heeft enkele pijnlijke dossiers stevig opgepakt en deed dit op een integere manier. Ook voor de gedreven Piet Boekhoudt niets dan lof. Toch vond ik dat ze moesten opstappen. De hoofdreden was dat uit geen enkele analyse bleek dat zij minder schuld hadden aan de politieke crisis in de stad dan de andere hoofdpersonen wethouder Frank de Vries en fractievoorzitter Arjan de Rooij. Er lag daarvoor geen analyse van het afdelingsbestuur, er waren geen andere ledenvergaderingen geweest waaruit zou blijken dat Frank en Arjan de bad guys waren en Elly en Piet de good guys. Eerstgenoemden waren een ledenvergadering daarvoor al weggestuurd vanwege een niet nader uitgewerkte ongewenste ‘ bestuursstijl’. Tot die tijd hadden ‘ de vier’ echter altijd gezamenlijk opgetreden in de ledenvergadering en -voorzover ik kon

weten- in hun bestuurlijk overleg, de fractie, het afdelingsbetsuur. Ook is mij nooit gemeld dat er een fundamenteel verschil van inzicht bestond tussen de wethouders, de fractie of de afdelingsvoorzitter over inhoud van beleid of bestuursstijl. Daarom kon ik niet verklaren waarom twee verantwoordelijke spelers geen vertrouwen meer verdienden en twee andere mede hoofdspelers in de politieke crisis van de stad schone handen hadden. Blijkbaar moest je als lid regelmatig op het partijpand vertoeven of lid zijn van de Jonge Socialisten om te weten dat er in de politieke top van de partij iets broeide. Op basis van die gegevens kon ik niet anders dan de (slecht onderbouwde) aanbevelingen van Jacques Tichelaar steunen: Alle vier betrokkenen waren schuldig omdat ze de crisis niet hadden voorkomen. Ik vind het onterecht dat Frank en Arjan daarvoor alleen gestrafd werden. Elly en Piet namen hun verantwoordelijkheid door later alsnog zelf op te stappen. Zonder een goede inhoudelijke analyse of discussie over de gewenste koers en besluitvorming zijn nu vier goede PvdA bestuurders het slachtoffer geworden van een richtingenstrijd zonder richting. Wim Wildeboer oud PvdA afdelingsvoorzitter

Oktober 2012 | Onze Binding | 29


adressen & personen Ons pand aan de Haddingestraat 10(9711 KD) is open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 13.00. Telefoon: E-mail: Website: Rekeningnummer:

050-3127815 secretariaat@pvdagroningen.nl www.pvdagroningen.nl 4426302

Afdelingsbestuur voorzitter Jorn Michels

06-14124931

voorzitter@pvdagroningen.nl

secretaris Rick Jonker

06-13743057

secretaris@pvdagroningen.nl

Jonge Socialisten

050-3183364

info@jsgroningen.nl

voorzitter Erwin Krol

06-30985393

voorzitter@jsgroningen.nl

Gemeenteraadsfractie Grote Markt 1, 9712HN pvda@raad.groningen.nl Jan Spakman fractievoorzitter, Beheer en Verkeer, Financ誰en en Veiligheid 050 -7506014 jan.spakman@raad.groningen.nl

Erica van Lente Onderwijs en Welzijn, Ruimte en Wonen 06-19142904 ericavanlente@raad.groningen.nl

Mohn Baldew Ruimte en Wonen, Financien en Veiligheid 050-5776282 b.m.baldew@raad.groningen.nl

Jan-Pieter Loopstra Werk en Inkomen 06-45751212 janpieterloopstra@raad.groningen.nl

Carine Bloemhoff Werk en Inkomen, Financien en Veiligheid 06-20763516 carinebloemhoff@raad.groningen.nl

Randy Martens Financien en Veiligheid, Ruimte en Wonen 06-81467267 randymartens@raad.groningen.nl

Marloes Dekker Onderwijs en Welzijn, Werk en Inkomen 06-51034998 marloesdekker@raad.groningen.nl

Wim Moes Beheer en Verkeer, Financien en Veiligheid 06-41207490 wimmoes@raad.groningen.nl

Bea Enting Onderwijs en Welzijn 06-12226501 beaenting@raad.groningen.nl

Marijke Boersma fractie-assistente

30 | Onze Binding | Oktober 2012

050-3121876


Wethouders Dig Istha Roeland van der Schaaf

050-3677601 050-3677821

dig.istha@groningen.nl roeland.van.der.schaaf@groningen.nl

Tweede Kamer Tjeerd van Dekken Henk Nijboer

t.vdekken@tweedekamer.nl h.nijboer@tweedekamer.nl

Europarlement Thijs Berman

thijs.berman@europarl.eu

Werkgroepen VROEM Internationaal Cultuur Sport Nieuwe Leden

Contactpersoon Wim Wijnholts Irene Taroni Diederik van der Meide Michiel de Rooij Sjoerd Bouwman

wimw@pvdagroningen.nl irenetaroni@libero.it diederik@pvdagroningen.nl michieldr@pvdagroningen.nl sj.bouwman@home.nl

Colofon Onze Binding is het ledenblad van de PvdAafdeling Groningen en verschijnt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

Redactie: Kees Hermanides Diederik van der Meide Richard Misran Peter Oostenbach

Redactieadres: Haddingestraat 10 9711 KD Groningen Telefoon: 050-3127815

Ontwerp en Lay-out

Website PvdA:

Jacob Roel Meijering

www.pvdagroningen.nl

Drukwerk:

Kopijsluiting volgende nummer:

www.drukland.nl

2 maart 2013 De redactie beslist over plaatsing van berichten en artikelen en behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Maximale lengte van de artikelen is 600 woorden. U kunt uw kopij mailen naar: binding@pvdagroningen.nl

Onze Binding verschijnt ook digitaal. Het digitale archief valt te bekijken op www.issuu.com/ pvdagroningen

Oktober 2012 | Onze Binding | 31


Agenda Vrijdag 21 december Kerstborrel 16:30-18:30 Ons Pand

Januari Nieuwjaarsborrel Zie website voor meer informatie over plaats en tijd

Zaterdag 3 maart Ombudsteam 11:00-13:00 Ons Pand Donderdag 21 Maart Afdelingsvergadering 20:00 Ons Pand Behandeling Jaarrekening Verkiezing afdelingsvoorzitter

Zaterdag 2 januari Ombudsteam 11:00-13:00 Ons Pand

Algemene Leden Vergadering Data: donderdag 21 maart donderdag 20 juni Voorlopige agenda voor alle data Opening Vaststellen agenda Mededelingen Goedkeuren notulen Verenigingszaken Actuele politiek Spreker Rondvraag Sluiting

32 | Onze Binding | Oktober 2012

Onderwerpen en initiatieven kunnen op de voorgeschreven wijze tot uiterlijk drie weken voor de vergaderdata ingediend worden (uitgezonderd zeer actuele onderwerpen). Vanaf twee weken voor de vergadering is de definitieve agenda en aanverwante stukken te vinden bij de agenda op www.pvdagroningen.nl. Ook kan vanaf die datum een hard-copy van de stukken afgehaald worden op het pand Haddingestraat 10.

Onze Binding December 2012  

Het ledenblad van de PvdA Afdeling Groningen. In deze editie interviews met Thijs Berman, Dig Istha en Roeland van der Schaaf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you