Page 1

Ledenblad van afdeling Groningen | Februari 2012 | nummer 1

Onze Binding

Meerstad en de VVD Leve het scheefwonen Piet Houdt Boek Interview met Tjeerd van Dekken

Peter Rehwinkel Groningen


ja! ik word lid! Noteer mij als lid van de Partij van de Arbeid naam:

geboortedatum:

adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon:

mobiel:

emailadres:

bank- of girorekeningnummer:

Ik machtig de PvdA tot wederopzegging het volgende contributiebedrag af te schrijven: 2 euro

12 euro

5 euro

een ander bedrag:

7 euro

(kruis een bedrag aan of vul zelf in, gemmiddeld betalen de PvdA-leden 6 euro per maand contributie)

Ik betaal liever per acceptgiro. Stuur mij elk kwartaal een acceptgiro voor het volgende bedrag : (minimaal 15 euro per kwartaal)

plaats en datum:

Verstuur zonder postzegel aan:

2 | Onze Binding | Februari 2012

handtekening:

Partij van de Arbeid Antwoordnummer 3989 1000 PA Amsterdam


redactioneel Beste lezer, Het tweede exemplaar van Onze Binding voor alle leden van de PvdA in de stad Groningen heeft u in handen. De reacties op de nieuwe look waren goed, en we gaan op deze weg door. We zijn benieuwd of de teller van twittervolgers van onze burgemeester verandert na deze uitgave. Het is goed om vast te stellen dat op het dossier Meerstad de fractie goed geïnformeerd wordt door het College. Er heeft onlangs een ingrijpende verandering plaatsgevonden op het gebied van ontwikkelstrategie. De financien zijn aangepast. Onze gemeente is nu alleen verantwoordelijk hiervoor. Dat bracht voordelen voor de rentelast. De grondexploitatie is de komende tijd afgedekt. Dat zijn grote stappen in de goede richting. Maar de fractie leunt niet achterover en wil op alle gebied per kwartaal geïnformeerd blijven over de voortgang en de gemaakte afspraken. We zullen dit blijven volgen. En net als Frank de Vries trots is, hopen we dat u trots bent op ‘Onze Binding’. Wij houden ons beschikbaar voor uw commentaar op inhoud én vorm. Als u mee wilt werken als schrijver of redacteur dan horen we dat graag: binding@pvdagroningen.nl Veel leesplezier, De redactie.

Februari 2012 | Onze Binding | 3


piet houdt boek Partijgenoten, 2012 is net begonnen en we staan er nog steeds niet goed voor in de opiniepeilingen. Niet dat we daar ongerust om moeten worden, maar het geeft toch wel een trend aan. Wij slagen er blijkbaar onvoldoende in om duidelijk te maken dat de PvdA een alternatief heeft dat een beter perspectief biedt op een eerlijke samenleving gebaseerd op de aloude leuze van Joop den Uyl, eerlijk delen van kennis, inkomen en macht.

Verworvenheden Je zou toch denken dat, nu er eindelijk meer duidelijk wordt waar het desastreuze bezuinigingsbeleid van dit kabinet toe leidt, dit de mensen aan het nadenken zou zetten. Op de een of andere manier hebben mensen geen vertrouwen in onze partij en in onze volksvertegenwoordigers. Een groot aantal partijgenoten denken dat we ons verhaal niet goed communiceren en dat we het beter uit moeten leggen. Ik denk dat dit niet ons probleem is. Het gaat er voornamelijk om wat we vertellen. Zijn onze antwoorden op de huidige veranderende samenleving nog wel de juiste? Hebben we nog wel de juiste sociaal democratische oplossingen voor de problemen van deze tijd. Zou het niet goed zijn dat wij als partij onderkennen dat onze huidige samenleving gebaseerd is op verouderde kapitalistische normen en waarden. Accepteren wij dat financiĂŤn en de economie bepalen waar wij idealistisch staan. Staan wij nog steeds toe dat

4 | Onze Binding | Februari 2012

het huidige rechtse kabinet onze verworvenheden die we na lang vechten hebben gerealiseerd nu binnen twee jaar weer tot de grond toe afbreken.

Alternatief In mijn nieuwjaarsrede heb ik ervoor gepleit dat wij eens zorgvuldig moeten kijken hoe wij hier een halt aan kunnen toeroepen. Wij moeten het niet meer voor onze verantwoordelijkheid willen nemen om dit hardvochtig zeer onfatsoenlijk beleid van dit kabinet uit te voeren. Nu weet ik wel dat de mogelijkheden hiertoe zeer beperkt zijn maar ik zie het als opgave om zoveel mogelijk teniet te doen van wat ons wordt opgelegd. Ik kan het niet meer verkopen dat wij in dit land een situatie accepteren dat de uitkering van ouders wordt gekort met het bedrag dat thuiswonende jongeren verdienen. Het is asociaal dat we deze jongeren geen kans meer bieden om een toekomst op te bouwen. Partijgenoten, de partij zou er alles aan moeten doen om het tij te keren. Het kan niet langer zo. Het wordt hoog tijd om in actie te komen. Wij moeten duidelijk maken dat er een alternatief is en hiervoor moeten we weer zoveel mogelijk in debat met de burgers van dit land om ze te overtuigen dat het ook anders kan.

De straat op Wij staan elke eerste zaterdag van de maand op de Vismarkt met een ombudsteam bestaand uit diverse afdelingsleden, leden van de diverse fracties (gemeente, staten en tweede kamer) en leden van het


foto: Ewoud Rooks

bestuur. We proberen hier zo goed mogelijk in beeld te brengen waar de zorgen en de problemen liggen van de huidige samenleving. Verder zijn we de laatste zaterdag van de maand in een wijk actief met een aantal personen van de fractie en bestuur. Ik zou graag zien dat zoveel mogelijk afdelingsleden bij deze acties aansluiten om een duidelijk zichtbare PvdA op straat te krijgen waar we een open debat aan gaan met burgers van deze stad over wat de PvdA te bieden heeft en wat onze

alternatieven zijn voor dit onrechtvaardige bezuinigingsbeleid van het huidige kabinet. Dit is alvast een stap in de goede richting. Dus partijgenoten meldt u aan bij het bestuur om mee te helpen om een eind te maken aan dit kabinet. Piet Boekhoudt afdelingsvoorzitter

Februari 2012 | Onze Binding | 5


interview Peter Rehwinkel

De stad Groningen is van iedereen en voor iedereen Onze eerste vraag aan de burgervader is hoe hij denkt dat het met de zijn naamsbekendheid onder de Groningse bevolking gesteld is. “Volgens mij ben ik wel bekend bij de Groningse bevolking. Ik weet niet of er cijfers zijn. Wat ik wel weet is dat de waardering hoog was bij een enquête door OOG. Ik probeer niet zo zeer bekend te zijn, als wel verantwoording af te leggen. Dit doe ik onder meer via de sociale media, twitter (8917 volgers) en facebook (5000 vrienden).” We vragen hem wat hij wil bereiken gedurende zijn burgemeesterschap en welke groei mogelijkheden hij voor de stad ziet. Hij vertelt dat de stad nog doorgroeit. “Wij gaan nog zeker boven de 200.000 bewoners komen.” en dat ondanks dat in de rest van de provincie krimpt plaatsvindt. ”Wat ik eigenlijk zou willen is dat die bijna 200.000 inwoners er allemaal toe doen. Dat de stad van iedereen is, dat de stad voor iedereen is en het ook een veilige stad is.”

6 | Onze Binding | Februari 2012

Onder verwijzing naar zijn nieuwjaarsboodschap vertelt hij: “het is schrijnend te zien dat er verschil in levensverwachting is tussen de noordelijke wijken en de meer zuidelijke wijken.” Hierna betoogt hij over het belang van het actief betrekken van iedereen bij de samenleving. “Je hoopt dat ondanks die overheidsbezuinigingen toch zorgvoorzieningen maar ook culturele voorzieningen binnen het bereik van iedereen blijven. ” Waarna hij verhaalt over het belang van een culturele bagage, dat zijn ouders hechten aan de blokfluit les en hoe hij alle kinderen gunt dat ze aan dergelijke activiteiten mee kunnen doen.

Hoe kun je hieraan iets doen als burgemeester? “Het meeste werk wordt natuurlijk gedaan door de verantwoordelijke wethouders, die hebben hun portefeuilles en ik kan ze erop aanspreken. ” Daarbij wil hij niet als een schoolmeester overkomen, maar juist de samenwerking zoeken. “Je kunt elkaar in de weg zitten of je kunt samenwerken en dat laatste is hartstikke leuk. Dat geeft veel energie”


Kunnen wij Groningen zien als culturele hoofdstad van het Noorden of is dit het najagen van een hersenschim? “Dat zijn wij al en jullie vraag is of wij dat blijven? Wij zijn nu al de tweede popstad van Nederland. Wij zijn een jonge stad en het zou mooi zijn als wij dat kunnen uitbouwen als het om cultuur gaat.” Zelf heeft hij een hele brede smaak (bijvoorbeeld een groot liefhebber van Bach en Weckmann) en een hekel aan een elitaire kijk op cultuur. We spreken over de uitstraling die cultuur heeft op onze stad en enthousiast vertelt hij over de Europese première van ‘The Little Mermaid’ die in mei in Groningen zal plaatsvinden. “Daar

zat ik al een poos te trekken. Zo ben ik naar Stage Entertainment Joop van de Ende Productie geweest.” en hij vertelt over de lobby samen met de mensen van Martini Plaza en met Jacques d’Ancona die gevoerd is.

Wat zie je als bedreiging voor de stad Groningen? Na een korte bedenktijd antwoordt hij: “Wij zijn duidelijk de grootste stad van Noord Nederland en dat zit ons soms ook in de weg” We moeten ons dan voorstellen dat anderen Groningen iets misgunnen. “Daarom vind ik het belangrijk de contacten in alle richtingen, ook in de

Februari 2012 | Onze Binding | 7


interview Peter Rehwinkel oostelijke richting goed op orde te hebben.” En specifiek over Duitsland zegt hij: “Je moet niet alleen kijken welke vluchten er vanuit Schiphol vertrekken maar ook vanuit Bremen. Je bent op je bestemming in iets meer dan anderhalf uur en de bus daar naar toe die stopt hier voor de Museumbrug.”

Hoe groot is eigenlijk de politieke invloed van de burgemeester

8 | Onze Binding | Februari 2012

of hoe groot zou die moeten zijn? “Die is minder groot dan mensen soms denken, maar groter dan je zelf voor mogelijk houdt omdat je zoveel kan als je ergens werk van maakt.” We komen erachter dat naast het college en de raad er nog veel meer sparringpartners voor de burgemeester zijn. Binnenkort zelfs 61 collega burgemeesters. “Ik ben voorzitter


van de veiligheids regio een taak die vroeger bij de CvdK lag. Deze is naar de Korpsbeheerder gegaan en daar moest ik mee bezig bij de recente wateroverlast. Straks met het nieuwe politiebestel heb ik een taak als regioburgemeester voor Groningen, Drenthe en Friesland.” En verder: “Sparringpartners zijn ook de mensen hier in het stadhuis, de ambtenaren en private instellingen. Zeker als het grote bedrijven betreft die je in je stad wilt hebben en houden. Daarnaast ben ook lid van het VNG bestuur, en voorzitter van de VNG commissie Europa en internationaal. Dat werk brengt ook allerlei contacten met zich mee. Dat is mooi want dan kan je heel wat voor je stad doen.”

Hobby’s Zoals we al vermoeden zijn er hobby’s maar is de tijd spelbreker. Tja. ”Ik lees heel erg graag. Ben nu in een biografie over Vasalis bezig. Daarnaast leren we dat de kippen verzorgd moeten worden en dat op zijn tijd gesport wordt. Dat betekent in deze tijden wat meer schaatsen en anders zwemmen.

Blijft de PvdA de grootste partij in de stad?

en die moet je aan de man brengen. Dat kan het verschil maken. Ik mis het gezicht van de partij wel een beetje, vooral in Den Haag. In de oppositie is dat natuurlijk veel lastiger maar ik zou de belangrijke onderwerpen van de partij wel meer willen zien. Wat daarbij voor mij belangrijk is, nl dat wij een partij zijn die verantwoordelijkheid draagt, een bestuurspartij en dat wij ten aanzien hiervan niet gaan twijfelen. Ook al zitten wij in de oppositie. Voor je het weet is het weer zo ver namelijk dat je kunt gaan regeren.”

Heb je nog een boodschap voor de mensen? “Onze partij heeft zo’n mooi verleden. Denk daar een beetje aan. Wij zitten in een veel lossere samenleving, voor ons is het allemaal anders. Maar zolang de mensen die voor onze huidige rechten gevochten hebben er nog zijn, hou ze erbij en dan heb ik mijn eigen oma weer voor ogen. Al die mensen die zich bij de partij thuis voelen, zolang die mensen er nog zijn, hou ze in gedachten..” Richard Misran Peter Oostenbach Redactieleden

“Nou ja dat is een beetje koffiedik kijken. Het is altijd gemakkelijker om achterom te kijken. Gezien het feit dat de PvdA al heel lang de grootste partij in de stad is, kan ik mij niet voorstellen dat die positie verloren zou gaan.” En hij maakt een brug naar de landelijke politiek: “Het hangt niet van personen af maar het gaat om de inhoud

Februari 2012 | Onze Binding | 9


ongedeelde stad

Leve het scheefwonen! In de discussie over de toekomst van de woningmarkt zien we steeds het begrip scheefwonen terugkeren. Te veel mensen met veel geld zouden in goedkope huurwoningen wonen. In Groningen is dat niet anders. Maar is dat erg? Verder zien we dat het kabinet het de woningbouwcorporaties erg moeilijk maakt. En hoe schadelijk is dat? Nederland heeft een bijzonder stelsel van volkshuisvesting. Dit heeft er toe geleid dat er in Nederland, ook door mensen met een laag inkomen, wordt gewoond in goede huizen in mooie buurten. Dat is een knappe prestatie. Zeker in een land waar de ruimte schaars is en prijs voor de grond en het bouwen hoog is.

Marktbederf Het bijzondere aan ons stelsel is dat we veel woningen hebben van corporaties. In grote steden, zoals Groningen, relatief nog meer. Woningen die een zo lage huur hebben dat de bewoners ervan mogelijk in aanmerking komen voor huursubsidie, noemen we sociale huurwoningen. Ook daar hebben we in Nederland erg veel van. Door sommigen wordt dat als een

10 | Onze Binding | Februari 2012

probleem gezien. Vooral door het huidige kabinet. Een partij als de VVD snapt niet dat in een land met bijna het hoogste gemiddelde inkomen, de meeste sociale huurwoningen van Europa staan. Dat zou een vorm van marktbederf zijn. Dit argument wordt bijvoorbeeld ook gebruikt om het omstreden right-to-buy te verdedigen. Een maatregel die er toe zal leiden dat de vooral de mooiste sociale huurwoningen zullen worden verkocht. De tweedeling op de woningmarkt zal dan groteske vormen aannemen. Margaret Thatcher bracht met deze maatregel in de jaren ’80 grote schade aan de leefbaarheid in veel Britse wijken.

Wijkvernieuwing Als PvdA-‘er heb ik op voorhand niets tegen marktbederf. Daar waar de markt niet goed functioneert, richt zij meer schade aan dan dat zij goed doet. Maar er is meer reden om ons stelsel van sociale volkshuisvesting te beschermen tegen de vernietigende werking van het vrije-marktfundamentalisme. Zonder het grote bezit van corporaties hadden wij als politiek niets kunnen doen aan wijkvernieuwing. Knap maar eens een wijk op die bestaat uit versnipperd bezit. Of vraag maar eens aan gemeentebestuurders hoe gemakkelijk het zaken doen is met beleggingsmaatschappijen. Zoals bij het opknappen van wijkwinkelcentra. Nee, zo onhandig is het bestaan van die corporaties dus niet. En wij in Groningen kunnen


het weten. Want toen Ella Vogelaar in 2006 begon met haar 40 wijken-aanpak, hadden wij in de stad intussen al zo’n 40 buurten opgeknapt!

Scheef Maar er is meer. Ons hoge aantal sociale huurwoningen maakt het mogelijk dat ook mensen die een beetje meer verdienen er kunnen blijven wonen. Tegenstanders noemen dit vaak onrechtmatig scheef-

met een inkomen van net boven modaal in deze tijd nog maar nauwelijks een woning kopen.

City of Talent In een jonge en dynamische stad als Groningen wonen relatief veel mensen “scheef”. Huishoudens betrekken tijdens of na hun studietijd een sociale huurwoning omdat ze nog maar weinig verdienen. Je ziet vaak dat wanneer het inkomen stijgt men niet gelijk verhuist. Jongeren blijven vaak nog een paar jaar hangen voordat er een nieuwe stap in de wooncarrière wordt gezet. Is dat erg? Nee. Het zorgt er voor dat wijken met sociale huurwoningen een gemengde samenstelling houden. Een grote betaalbare huurvoorraad zorgt in de “City of talent” Groningen juist voor dynamiek. Het zorgt ervoor dat jonge mensen gemakkelijk en voldoende woonruimte in goede wijken kunnen vinden. Scheefwonen is daarom in Groningen een non-probleem! Roeland van der Schaaf Fractielid

wonen: Mensen die genoeg verdienen zouden ten onrechte gebruik maken van goedkope woningen die met subsidie zijn gebouwd. Het grappige is dat je dergelijke politici nooit hoort klagen over de hypotheekrenteaftrek: een subsidie die juist toeneemt naarmate je hem minder nodig hebt. Dat is pas scheef! Bovendien kun je

Februari 2012 | Onze Binding | 11


interview

Interview met Frank de Vries We gaan het hebben over Meerstad en meer, spreken we af. De thee wordt aangevoerd en het gesprek begint. Frank steek van wal: “Met Meerstad is het een zuur verhaal. Plat, hard en zuur. Maar je moet tegelijkertijd de tering naar de nering zetten.” Hij legt uit hoe op tal van fronten gereageerd wordt op de omstandigheden. Ten eerste in financiële zin mede in het licht van de crisis op de woningmarkt. “Je maakt Meerstad weer gezond, dat kost de gemeente Groningen 40 miljoen, alle partijen samen storten een bedrag dubbel zo groot.” Alle 8 partijen leveren in, de provincie, het Rijk, de gemeente Slochteren en de vier marktpartijen. “Dat is een hard gelag, maar je maakt Meerstad gezond voor de toekomst.” aldus de wethouder. Hij legt uit dat Meerstad voor de stad Groningen van cruciaal belang blijft. “Als je heel goed naar de stad kijkt dan zie je dat de stad qua woonmilieu populair is, mensen willen graag in en bij de stad wonen.

12 | Onze Binding | Februari 2012

Veel mensen kiezen om dat in een hoogstedelijke omgeving doen. Anderen willen dichtbij, maar wel ruim wonen.” Voor die laatste groep voorziet Meerstad in hun woningbehoefte. Daarnaast komen de mensen omdat het een demografische trend is. “Meerstad is een bittere pil maar pure noodzaak.”

Afboeken van 40 miljoen, hoe zit dat, is dat geld weg? “Je hebt grond gekocht met een bepaalde waarde, en je investeert in een gebied. Je denkt dat je 10.000 woningen kunt verkopen maar je bouwt er 3500 niet. De 40 miljoen zijn weg. Daar staan geen opbrengsten tegenover.”

En in de toekomst dan? “De potentiële opbrengsten zitten straks bij de gemeente Groningen. Alleen dat heeft nu nog geen waarde. We doen nu iets in de pot, we lopen risico, maar het zou kunnen dat er op den duur wat voor terug komt. Alleen dat kunnen we nu niet inboeken.” legt Frank uit. Het aantal te bouwen woningen in teruggebracht van 600 tot 280 per jaar. “Je moet nu saneren en gezond maken en je verlies nemen.


De komende 4 tot 5 jaar hebben we alle risico’s over tegenvallende verkopen weggehaald.”

kleinschalig en meer ruimte voor particulier initiatief. Daarnaast blijkt dat de grondprijzen omlaag gaan.

Wat levert die sanering op?

Gaat de OZB omhoog?

Frank beschrijft dat het eenvoudiger georganiseerd wordt. Dat kan ook met maar één overgebleven partij, de gemeente Groningen.”Minder partijen en sneller werken. Meer en sneller inspelen op wat de mensen willen en kunnen financieren.” Het vertelt dat er meer ruimte voor vrije kavels en particuliere opdrachtgevers komt. ”Dat kan prima in Meerstad,” Dit sluit aan bij de thema’s voor gebiedsontwikkeling,

Er is goed nieuws in 2012 wordt deze nominaal (alleen inflatiecorrectie) verhoogd en de afvalstoffenheffing wordt verlaagd. “Per saldo gaan de woonlasten omlaag.” We praten verder over de financiële tegenslagen van de laatste tijd en over de mogelijkheden voor het toekomstige beleid. In het voorjaar volgt hierover een stevige discussie. “Ik heb in de krant gezegd:

Februari 2012 | Onze Binding | 13


interview Frank de Vries wat bruin kan trekken.”

Europa.

”Het worden spannende tijden, ...” De gevolgen van het huidige beleid worden in 2013 goed bij de gemeente zichtbaar; nieuwe bezuinigingen van het kabinet; haalt dit kabinet het einde van 2012?

“Ik was nogal getroffen op het afgelopen partijcongres, door de SPD voorzitter Sigmar Gabriel, die een fantastisch verhaal over Europa hield. Wat nu de uitdaging is wat de problemen zijn en wat de valkuilen zijn waar we Europa niet in moeten brengen.” Frank betoogt verder dat we moeten laten zien wat Europa bereikt heeft en dat je van sommige vraagstukken, zoals de pensioenen, een Europees thema moet maken. “De gedachte dat je al die multi-nationaal georganiseerde bedrijven nationaal kunt beetpakken is volkomen onzinnig en dat begrijpt iedereen.”

“... tegelijkertijd als er nou een plek is in Noord Nederland, waar je dit soort ontwikkelingen kunt beetpakken en opvangen dan is het de stad Groningen.” Waarna Frank zijn zorg uitspreekt over de kleinere gemeenten. “Kunnen die dat wel aan?” En hij vervolgt: “Als stad hebben we het redelijk. We moeten wel zorgen voor goede vangnetten. We gaan geen afbraakbeleid voeren in buurten en wijken. Integendeel, we waarborgen de veiligheid, we willen extra investeren in onderwijs en in culturele voorzieningen. We hebben daar een programma voor ondanks de crisis. Dat willen we blijven doen. En we moeten kijken welk investeringsprogramma daar naast kan staan.”

Onderwijs? “We scoren hier in de stad laag met rekenen en taal” en gaat gedreven verder: “We zien in allerlei , vooral noordelijke stadswijken kinderen met overgewicht, door te weinig beweging en slecht eten. Als je nu daar niet wat aan doet en programma’s voor maakt wordt het een drama voor de toekomst. Dat worden straks mensen met een slechte gezondheid, dat weten we gewoon.”

14 | Onze Binding | Februari 2012

En als eyeopener: “Kijk in 23 van de 27 Europese landen zijn conservatieve regeringen. Wie maakt er nu eigenlijk een puinhoop van Europa, dat zijn niet de sociaal-democratische partijen. Dat zijn partijen op de rechterflank die altijd met het grootste gemak iets over de markt roepen, maar eigenlijk vergeten om ook hun Europa te redden.” Om te besluiten met: “Ik vind dat op sociaal democraten de diepe plicht rust om niet alleen zuinig te zijn op Europa, maar ook te zorgen dat het een sociaal Europa wordt.” Met als voorbeeld: “Want we zijn wel voor vrij verkeer van werknemers, maar we zijn ook tegen uitbuiting van werknemers. Werknemers beschermen is een Europees thema.”

Hoop Aangezien dit de eerste Onze Binding van dit jaar is, is een goed voornemen op zijn plaats vindt Frank. “Ik hoop dat we twee


dingen kunnen laten samengaan dit jaar. Dat we in de stad erin slagen als stad het vangnet te hebben voor mensen die het moeilijk hebben. Wij laten hier de boel niet in de soep draaien. Ten tweede: het is financieel en economisch niet zo best. Ik heb mezelf voorgenomen me niet in de put te laten praten, door bezuinigingen van het kabinet, of door Meerstad, dat moeten we oplossen. En als er een stad is waar dat kan is het Groningen.”

blijven uitstralen. Dat het geen Partij van de Angst wordt. Laten we met opgeheven hoofd blijven rondlopen.” Peter Oostenbach Redactielid

“Ik geloof dat er behoefte is aan politiek die de schouders eronder zet. Dat we als Partij van de Arbeid dat mogen

Februari 2012 | Onze Binding | 15


tjeerd tikt Tjeerd van Dekken geeft telefonisch een impressie van zijn dag als parlementarier. Voetbalwet

“We willen een aanscherping van de voetbalwet”, valt Tjeerd met de deur in huis. Hij vertelt dat er een hoorzitting is geweest, dat er gesprekken met supporters gevoerd werden en in de Euroborg heeft een congres over voetbal en de problemen rondom plaatsgevonden. Alle partijen willen dezelfde kant op. “We willen de hardcore hooligans stevig aanpakken om te voorkomen dat ze het verpesten voor de goedwillende supporters.” Daarvoor is Tjeerd mede bezig om een initiatief nota te ontwikkelen en vervolgens te proberen deze kamerbreed aan te laten nemen. “Er is een breed draagvlak in de kamer voor het veranderen van de huidige voetbalwet, Dat betekent dat je het kaf van het koren wilt scheiden ook in de strafmaat.” en vult aan: “Verder willen we de positie van de goedwillende en de fanatieke supporters goed geregeld zien.” Wat vooral een probleem was bij de huidige voetbalwet was de omgekeerde bewijslast en het stigma dat je kreeg als hooligan als je opgepakt was. Daarnaast is de meldingsplicht vaak een wassen neus. “Vaak doen mensen iets onder groepsdwang. En als je dan wordt opgepakt geldt: toon maar aan dat je iets gedaan hebt. Wij willen de omgekeerde bewijslast. Dat is

16 | Onze Binding | Februari 2012

een hele juridische strijd geweest, en nog steeds. Dat moet goed geregeld worden. Op het moment dat mensen iets uitvreten is er geen excuus meer. Dan is het vanaf nu gelijke monniken gelijke kappen. Dat was eerder niet het geval.”

Nieuwe voorzitter

Hans Spekman gaat weg uit de kamer, Had het niet Piet Boekhoudt moeten worden? “Het is een zware klap dat Hans uit de kamer vertrekt, maar hij is met overtuiging gekozen.” En over Piet zegt Tjeerd: “Waar het Piet om ging was dat hij een signaal wilde afgeven over de koers die we op dit moment varen. En daar is hij goed in geslaagd. Ik denk dat Piet wel tevreden mag zijn met een voorzitter als Hans Spekman.”

Werkgelegenheid

“Voor Noord-Nederland is belangrijk het banenverlies bij de bloedbank Sanquin.”

Komt daar niet een outlet voor terug?

“Op het moment dat je daar een outlet organiseert dan trek je de kernen, de winkelcentra leeg.


vlak?

“Als het hebt over Europa en Griekenland, dan zijn dit dagkoersen.” stelt Tjeerd. “Bij de AOW hebben we gekregen waar we voor stonden, bij de euro is het een permanente discussie. Als het gaat om andere bezuinigingen, wachten we af. De onderhandelingen, daar zullen we ongetwijfeld veel over horen.”

Maar die zijn toch besloten? Is lekken dan bijna altijd opzettelijk?

“Zo werkt het ook, soms laat je mensen wennen aan iets, soms is het een proefballon, soms is het bloedserieus. Dan volgt een discussie in de kamer.”

Dan is de kleine ondernemer absoluut de klos.” en vervolgt: “Klinkt heel mooi 600 banen, de vraag is of het waar is. je kunt ook nadenken over investeren in regio’s die sociaal economisch wat zwakker zijn. Ik zou dat niet doen met alleen maar een outlet. Ook veel PvdA bestuurders in dit gebied vinden zo’n ontwikkeling slecht.”

Wie wordt Lijsttrekker?

“Op het moment dat het aan de orde is komen er verkiezingen. Cohen heeft al gezegd dat hij zich kandideert.

En dan wordt het een interessant debat.”

Er zijn twee onderwerpen waarop we het kabinet steunen, de euro en het aanpassen van de AOW leeftijd.

Wat gaan we nog meer doen op dit

Wat staat volgende week op het programma?

Naast de voetbal is er het debat rond de krimp. “Met de nieuwe minister, mevrouw Spies wordt er wat meer vaart gemaakt. Bij Donner werd er niets aan gedaan.” Dat is goed nieuws.

Megastallen.

Dit blijkt een intrigerend onderwerp met een onverwachte Europese dimensie. (zie voor meer informatie: www.megastallennee.nl. Redactie) Ik vraag wat voor soort ondernemers daarachter zitten? “Aan minister Bleker heb ik kamervragen gesteld over ontwikkelingssubsidies en subsidies van economische zaken die geïnvesteerd zijn in megastallen elders in Europa.” “Dan vraag je je af wat daar gebeurt, en wat het doet met de Nederlandse werkgelegenheid.” Het blijkt dat in Bosnië

Februari 2012 | Onze Binding | 17


tjeerd tikt

column

deze subsidies gaan naar onder meer dochterbedrijven van de rus Abramovich. “Dan vraag je je af wat daar gebeurt, en wat het doet met de Nederlandse werkgelegenheid.” “Wil je op die manier investeren in de intensieve veehouderij, wij vinden van niet. Qua werkgelegenheid levert het echt niets op. het is bedoeld voor de internationale handel. Om het vlees zo goedkoop mogelijk op de markt te krijgen.” “We willen inkrimping van de veestapel, we willen een kwalitatief beter product met een bijbehorend qualiteits systeem.”

Nieuw jaar Een nieuwe lente, maar het nieuwe geluid laat nog even op zich wachten naar ik vrees. Mark Rutte blijft nog wel even lachen en de armoede ontkennen en het CDA is op zoek naar de bron. Nou hebben Ruth Peetoom en Rene Paas toch lang genoeg in Stad gewoond om te weten dat die bron in Bad Nieuweschans te vinden is?! En Geert? Geert twittert gewoon als vanouds de grootste onzin rond en haalt

Er is nu een Moratorium op de bouw van megastallen, Tjeerd hoopt dat dat blijft totdat eind dit jaar een rapport over de gevolgen van de intensieve veehouderij op de volksgezondheid uitkomt.”Laten we dat eerst eens afwachten.”

Windmolens

Het heeft de voorkeur van de PvdA deze allemaal op zee te bouwen in tegenstelling tot het kabinetsplan de hele kustlijn vol te bouwen. “De bespreking gaat nu, onder druk van de PvdA, over een tussenvariant waar niet meer de hele kust wordt volgezet.” “Iedereen moet knokken voor sociale rechtvaardigheid in deze kille, barre, bezuinigings tijden. We hebben een ontzettend rechts kabinet.” sluit Tjeerd af. We zijn benieuwd waar de windmolens komen en welke vruchten de strijd afwerpt. Tot een volgende keer. Peter Oostenbach Redactielid

18 | Onze Binding | Februari 2012

daarmee heel voordelig alle media. En laat zijn Bewegingsstandpunten pas aan ons weten nadat Maurice de Hond de mening van het volk heeft gepeild – ook uit die hoek geen nieuwe geluiden te verwachten. Alhoewel: het geluid van Maarten van Rossum op de gewestelijke Nijjoarsveziede mag best nieuw genoemd worden. Zelden iemand op zo’n sonore toon een peptalk horen houden richting de politiek in het algemeen en onze sociaaldemocratie in


het bijzonder - de afwezigen hebben iets gemist! Bekend verondersteld mag worden dat van Rossum een hartstochtelijk pleitbezorger is van het mogen doorwerken na je 65e, en waar ik vroeger nog wel eens stiekem placht te denken dat zijn vrouw die overtuiging stimuleerde- nu ik het hem zelf heb horen zeggen weet ik zeker dat hij het oprecht meende. Van zijn vrouw geen kwaad woord overigens: zij voorziet haar man op zijn treinreizen door het gehele land van pakketjes eierkoeken als noodrantsoen: dat moet wel liefde zijn! Of een gebrek aan vertrouwen in de punctualiteit van de NS natuurlijk- een gebrek aan vertrouwen dat de heer en mevrouw van Rossum delen…. In een schitterend en humorvol betoog, waarin hij zijpad na zijpad nam en toch telkens weer terug kwam op zijn eigen uitgezette hoofdroute, gaf hij ons mee dat de borst vooruit mag en het hoofd rechtop: wij hebben redenen zat om trots te zijn op wat de sociaaldemocratie dit land aan goeds heeft gebracht, op onze blik naar buiten, op het feit dat wij vooruit willen in plaats van alles te houden zoals het is. In een veranderende wereld moet je mee durven veranderen, maar wel het goede behouden. (aardige tip voor het CDA-Congres bedenk ik: Onderzoek alles en behoud het goede….)

actie aan toevoegen. En nee: ondanks de peilingen zijn we geen bijwagen van de SP (zij ook niet van ons trouwens)- samenwerken is mooi, maar je moet het niet overdrijven. Wij creëren ons eigen podium, staan stevig met de eigen poten in de samenleving, benoemen zelf wat we ongewenst en broodnodig vinden. En stellen ons dienstbaar op voor de burgers: zelfvertrouwen is mooi en terecht maar mag nooit in arrogantie ontaarden! En veur t volk oet Stad en Loug: veul zeegen in t Nije Joar! Marjo van Dijken voormalig kamerlid voor de PvdA

Op mij werkte het avondje van Rossum ( aan een uurtje kan hij zich écht niet houden) als een preek voor een gelovige: gesticht en getroost kan ik het nieuwe jaar in! Laten we het fatsoen behouden, maar er

Februari 2012 | Onze Binding | 19


van de fractievoorzitter

Meerstad en de VVD Ik zat laatst bij een radioprogramma van OOG-Radio. Oog is trouwens een leuke omroep. Ze doen daar vaak goed journalistiek werk. De discussie ging over de parallellen tussen de Blauwe Stad en Meerstad. Insteek van het verhaal was dat, omdat de Blauwe Stad mislukt was, Meerstad ook zou mislukken. Prestigeobject, megalomaan. We kennen het wel. De discussie ging echter niet zozeer over het nut van die projecten, maar meer over de vraag hoe de gronden gekocht waren en hoe de informatievoorziening geregeld was. Daar heerst nog wat achterdocht. Was het allemaal wel zuiver gegaan? Hoe waren de Staten en de gemeenteraden geĂŻnformeerd? Was hier sprake van onzuivere koffie? Als die vragen leven, moeten ze beantwoord worden. Ik lees ook artikelen over dubieuze acties van sommige grondhandelaren en projectontwikkelaars. En ik ben, net als u allemaal, allergisch voor gesjoemel, dus als er een kans bestaat dat zoiets zich heeft voorgedaan moet de onderste steen boven. Maar, als de informatievoorziening goed

20 | Onze Binding | Februari 2012

is geweest en de bestuurders samen met de volksvertegenwoordigers met hun volle verstand en kennis van dat moment een traject zijn ingegaan, moet je niet zitten emmeren als het tegenzit. Meerstad is een belangrijk meerjarenplan voor huizen met een leuke tuin. Maar Meerstad heeft de wind nu niet mee. En dat is voorzichtig uitgedrukt. Daar baal ik van en daar baalt bijna de hele raad van. Maar gelukkig houden de meeste raadsleden de rug recht: we proberen in deze barre tijden het project zo goed mogelijk af te slanken zonder toekomstige problemen te creĂŤren voor toekomstige bewoners. De meeste raadsleden, want de VVD is weer eens afgehaakt. In de media, en dan vooral in het Dagblad van het Noorden zijn ze weer ouderwets populistisch bezig: niemand wil in een weiland wonen, totaal ongeschikte locatie, het Suikerunieterrein is veel beter, bodemloze put enz., enz., enz.. Mensen die de lokale politiek een beetje volgen herkennen dit wel. De VVD heeft een abonnement op roeptoeteren. Eerst maken we met elkaar afspraken en dan komen zij daar, met veel lawaai, weer op terug.


Als collegepartij waren ze voor het Forum en in de oppositie zijn ze tegen. Met veel ketelmuziek. Als coalitiepartij voor de tram, in de oppositie zijn ze tegen. Weer met veel lawaai. Het patroon herhaalt zich. En het herhaalt zich wel volkomen. Want ook bij Meerstad geldt: toen de VVD in het college zat waren ze voor en nu ze in de oppositie zitten zijn ze weer tegen. Geen Groninger kan nog volhouden dat je weet wat je aan ze hebt. En dan de openheid en de transparantie. We nemen als gemeenteraad besluiten op basis van feiten. Die feiten zijn voor ieder raadslid toegankelijk. Dikke rapporten en

lange vergaderingen. Van alles wordt afgewogen, besproken en bediscussieerd. En dat doen we zo veel mogelijk in de openbaarheid. Daarna volgt er een besluit. Laatst trok de VVD, tijdens een raadsvergadering, zijn steun voor Meerstad in. Ik vroeg me af op basis waarvan de VVD tot dit besluit gekomen was. Tijdens de discussie bleek het volgende: ze hebben zich uitgebreid laten voorlichten. Maar ze willen niet zeggen door wie. Ze baseren zich op cijfers, maar die mag niemand zien. Controle en discussie op basis van deze gegevens is dus niet mogelijk. Dat weerhoudt de VVD er niet van te pleiten voor

Februari 2012 | Onze Binding | 21


van de fractievoorzitter zoveel mogelijk openheid. Zelf zijn ze zo transparant als koffiedik.

huizen daar wel verkocht worden. Maar ja, dat mogen we niet lezen.

Het is verbijsterend om te zien hoe snel een bestuurderspartij kan veranderen. De VVD wist toch waar Meerstad kwam, inderdaad in een weiland. Maar dat vond de VVD toch goed? Daar zat de VVD zelf bij. Sterker nog, de VVD pleitte twee weken voor de bewuste raadsvergadering voor een grenscorrectie. Meerstad mocht niet op grond van Slochteren komen (waar ze altijd voor waren) maar moest helemaal Gronings worden. En nu mag er opeens niet meer gebouwd worden! Wat moet de Stad met een weiland? Een woonwijk daar kan ik me nog wat bij voorstellen, maar een weiland? Zouden ze nu echt geloven dat nuchtere Groningers in dit doorzichtige verhaaltje trappen?

Ik heb geen idee waar die 300 miljoen vandaan moet komen. Zijzelf trouwens ook niet. Er staat namelijk geen letter over dat geld in de VVD belastingkrant. Daar gaan de belastingen omlaag. En dat terwijl de VVD nog zoveel geld wil uitgeven in de Stad. Ook financieel zijn ze de weg kwijt.

Dat economische cijfers een invloed hebben op projecten en dan vooral bouwprojecten is duidelijk. Dat Meerstad behoorlijk te lijden heeft van de economie is ook duidelijk. En dat gaat de Stad veel geld kosten. Maar nu stoppen zou zo’n 200 miljoen kosten. En waar we dat geld vandaan moeten halen weten we niet. Dus je betaalt 200 miljoen en je krijgt niets terug. Tegelijkertijd moeten we van de VVD veel geld steken in het ontwikkelen van het Suikerunieterrein en De Held 3. Dat dat veel geld kost is de VVD ontgaan. Ik denk dat de voorstellen van de VVD zo’n 300 miljoen gaan kosten. De geheimzinnige adviseurs van de liberalen hebben in hun geheime stukken vast bewezen dat de

22 | Onze Binding | Februari 2012

Ik denk dat het beter is dat we het hoofd koel houden. Meerstad is een meerjarenproject dat het tij nu niet mee heeft. Daar hebben de partners maatregelen voor genomen. Dat doet nu zeer maar dat is nu niet anders. Ik ga er van uit dat het goed komt. Kijk eens naar de Eemshaven. Die draait als een tierelier. Ik weet niet hoeveel mensen hier, ondanks de crisis, aan het werk zijn. En dat is zeker in Groningen, niet gek. En dat terwijl dit project al 30 keer afgeschreven was. En ik weet wel dat het voorbeeld van de Eemshaven niet hoeft te gelden voor Meerstad, maar als je niets doet, heb je ook niets. In elk geval geen perspectief. Arjan de Rooij fractievoorzitter


kleintje politiek Onderwijs & Welzijn Onderwijshuisvesting

column

Pools gas Een nieuw fenomeen is geboren. Via het inter-

Onderwijshuisvesting stond in december op de raadsagenda – het plan voor 2012. De PvdA-fractie had hierbij de nodige kanttekeningen: hoe staat het bijvoorbeeld met De Starter en het Karrepad? Beide scholen wachten al veel te lang op nieuwbouw/verbouw. Daarnaast dateert de motie waarin we het College vragen te komen met een aanvalsplan onderwijshuisvesting ook alweer uit juni 2011. Het College heeft toegezegd op 1 februari een stappenplan gereed te hebben en in april kan het aanvalsplan besproken worden in de commissie Onderwijs & Welzijn. Erica van Lente Fractielid

net mensen oproepen vooral te reageren op het gedrag van groepen in de samenleving die de openbare orde zouden verstoren en die onze baantjes zouden pikken. In dit geval gaat het om de Polen. Die arme Polen die zich te pletter werken in de kassen omdat wij Nederlanders ons daarvoor te goed voelen. Wat drank innemen na een dag hard gewerkt te hebben om wat vrolijkheid in de dagelijkse sleur te brengen en de heimwee te onderdrukken is uit den boze. Als je dan de reacties leest op het internet dan bekruipt je het gevoel van angst want misschien ben ik straks aan de beurt. Ik werk en ik mag graag een goed glas drinken en draai af en toe de volumeknop helemaal open.

FinanciĂŤn & Veiligheid

Je vraagt je in gemoede af waar de grens ligt

Dat de rente momenteel laag is door de schuldencrisis helpt Groningen nu. Als onderdeel van de financieel betrouwbare Nederlandse staat kan Groningen tegen een voordelige rente lenen. Eerder kon dat ook niet omdat Meerstad gewoon een bedrijf was waarbij Groningen, Slochteren en een aantal private partijen aandeelhouder is waren. Nu is Meerstad gewoon van Groningen en lijkt daarmee meer op een gewone uitleg wijk in bestuurlijke zin, maar er word niet gesjoemeld met de kwaliteit omdat juist de hoogwaardige mix van water, groen en wonen op lange termijn gewild is.

maken. Christelijke waarden en het liberale ge-

Meerstad

Randy Martens Fractielid

om grote groepen in de samenleving zwart te dachtengoed laten dit alles gelaten over zich heen komen want de trein moet verder ook al lukt het niet altijd met de wissels. Men heeft alleen maar oog voor de lekkere warme pluche zetel. Je bent dan benieuwd hoe diezelfde mensen gaan reageren als de Polen hun enorme gasvoorraden te gelde zullen maken. Worden wij ook via het internet opgeroepen om vooral geen Pools gas te gebruiken ook al zou het goedkoper zijn?

Parimo Columnist

Februari 2012 | Onze Binding | 23


mededeling

Het bestuur van de afdeling De ALV op 19 april 2012 staat onder andere in het teken van de start van een nieuwe bestuursperiode. Op deze ALV wordt het bestuur voor de komende twee jaar gekozen. Zoals altijd treden alle bestuursleden af en heeft iedereen de mogelijkheid zich verkiesbaar (of herkiesbaar) te stellen voor de diverse functies die er zijn. Om een ieder die er aan denkt om zich verkiesbaar te stellen een kijkje te geven wat het bestuur op hoofdlijnen nu allemaal doet heb ik een kort overzicht gemaakt hoe de taakverdeling op hoofdlijnen in het bestuur op dit moment geregeld is. Wanneer je geïnteresseerd bent is een uitgebreidere beschrijving beschikbaar. Het zijn van een bestuurslid is een goede manier om de partij en de afdeling door en door te leren kennen en een directe bijdrage te leveren aan de inhoudelijke invulling en het levendig houden van de PvdA in Groningen. Belangrijk voor de komende bestuursperiode is de aankomende

24 | Onze Binding | Februari 2012

gemeenteraadsverkiezing in 2014 die in deze bestuursperiode gaat vallen met alle activiteiten zoals het samenstellen van de verkiezingslijst en het opzetten van het verkiezingsprogramma en campagne team. De ervaring is dat het bestuur in het tweede jaar hier voornamelijk mee bezig is. Het is erg prettig wanneer er van te voren bekend is wie de kandidaten zijn. Wanneer je verdere informatie wil over het bestuur of jezelf verkiesbaar wil stellen voor het bestuur kan dit met een mail naar secretariaat@pvdagroningen.nl. Stuur bij kandidaatstelling in ieder geval een CV en een motivatie zodat we eind maart zoveel mogelijk informatie op de website ter beschikking kunnen stellen (over welke mensen zich verkiesbaar hebben gesteld en welke mensen zich herkiesbaar stellen). De kandidaatstelling sluit formeel op 22 maart om 17:00 uur. Wanneer we de afdeling bekijken kunnen wij de activiteiten opdelen in drie belangrijke groepen activiteiten: • • •

Dagelijks bestuur Inhoudelijk Organisatorisch

Dagelijks bestuur De dagelijks bestuurtaken zijn duidelijk te omschrijven. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. De vice-voorzitter (de


vervanger van de voorzitter wanneer die tijdelijk niet beschikbaar is) is een taak die belegd wordt bij één van de algemeen bestuursleden.

Inhoudelijk Wanneer we naar de afdeling kijken is er zoals genoemd nog een opsplitsing te maken in inhoudelijke taken en organisatorisch taken. In deze taken zit wel wat overlap maar we hebben getracht om een logische verdeling van de taken te maken zodat bestuurleden een duidelijke verantwoordelijkheid hebben. De taken die we onderscheiden: lokale politiek (met name de fractie), landelijke politiek (contact met het partijbureau c.a.), externe contacten met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en scouting.

Organisatorisch Als je de ene groep activiteiten inhoudelijk noemt moet natuurlijk de andere groep een andere naam hebben. Wij hebben gekozen voor de term organisatorisch omdat het hier gaat om alles wat binnen de afdeling “georganiseerd” moet worden om de afdeling goed te laten draaien. De taken die we hierin onderscheiden zijn: media en communicatie en activiteiten (waaronder werkgroepen, borrels, politiek café’s en gezelligheid, ombudswerk en activiteiten in het kader van de permanente campagne)

Dus Wat doet het bestuur? Een heleboel! Natuurlijk doet een bestuur al deze activiteiten niet zelf. Als het goed is worden deze activiteiten allemaal ondersteund door enthousiaste en gedreven actieve leden van de afdeling. Denk hierbij aan de werkgroepen, de redactie van Onze Binding, de ICT groep, het campagneteam voor de gemeenteraad 2014, mensen die een vorm van scholing volgen, en onze medewerkers Evert en Bertus. Het is aan het bestuur om te zorgen dat alle activiteiten gedaan worden en om mensen te motiveren om daaraan mee te helpen. Bedenk dat het bestuurlidmaatschap tijd kost en vaak meer dan je initieel inschat. Voornamelijk omdat je naast je eigen bestuurstaak ook een graag geziene gast bent bij activiteiten, borrels en debatten (altijd leuk) en dat je het goede voorbeeld moet geven als het aankomt op inzet voor activiteiten zoals de permanente- en gemeenteraadscampagne (af en toe erg koud en in het weekend). Maar deze inzet is niet voor niets, bedenk dat je daadwerkelijk meehelpt om de PvdA en de standpunten en idealen waar we voor staan uit te dragen en vorm te geven. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om met een ploeg partijgenoten twee jaar lang intensief samen te werken aan de PvdA Groningen. Kortom stel je kandidaat! Alexander Bousema Penningmeester

Februari 2012 | Onze Binding | 25


adressen & personen Ons pand aan de Haddingestraat 10(9711 KD) is open van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 10.00 tot 13.00. Telefoon: 050-3127815 E-mail: secretariaat@pvdagroningen.nl Website: www.pvdagroningen.nl Giro 4426302 Afdelingsbestuur voorzitter Piet Boekhoudt

050-5276315

voorzitter@pvdagroningen.nl

secretaris Krista Boogaard

06-16288445

secretaris@pvdagroningen.nl

Jonge Socialisten

050-3183364

info@jsgroningen.nl

voorzitter Erwin Krol

06-30985393

voorzitter@jsgroningen.nl

Gemeenteraadsfractie Grote Markt 1, 9712HN pvda@raad.groningen.nl Arjan de Rooij fractievoorzitter Beheer en Verkeer, Cultuurverandering 050-5422585 arjan.de.rooij@raad.groningen.nl

Randy Martens Financien en Veiligheid 06-81467267 randymartens@raad.groningen.nl

Mohn Baldew Ruimte en Wonen, Financien en Veiligheid 050-5776282 b.m.baldew@raad.groningen.nl

Wim Moes Beheer en Verkeer, Financien en Veiligheid 06-41207490 wimmoes@raad.groningen.nl

Carine Bloemhoff Werk en Inkomen, Financien en Veiligheid 06-20763516 carinebloemhoff@raad.groningen.nl

Jan Spakman Beheer en Verkeer, Financ誰en en Veiligheid, Cultuurverandering 050-5262109 jan.spakman@raad.groningen.nl

Marloes Dekker Onderwijs en Welzijn, Werk en Inkomen 06-51034998 marloesdekker@raad.groningen.nl

Roeland van der Schaaf Onderwijs en Welzijn, Ruimte en Wonen 050-3678098 roelandvanderschaaf@raad.groningen.nl

Erica van Lente Onderwijs en Welzijn, Ruimte en Wonen 06-19142904 ericavanlente@raad.groningen.nl

26 | Onze Binding | Februari 2012

Marijke Boersma fractie-assistente 050-3121876


Wethouders Elly Pastoor Frank de Vries

050-3677601 050-3677821

ellypastoor@benw.groningen.nl frankdevries@benw.groningen.nl

Tweede Kamer Tjeerd van Dekken

t.vdekken@tweedekamer.nl

Europarlement Thijs Berman

thijs.berman@europarl.eu

Werkgroepen VROEM Internationaal Cultuur Sport Nieuwe Leden

Contactpersoon Wim Wijnholts Irene Taroni Diederik van der Meide Michiel de Rooij Sjoerd Bouwman

wim.wijnholts@xs4all.nl irenetaroni@libero.it diederik@pvdagroningen.nl michieldr@pvdagroningen.nl sj.bouwman@home.nl

Colofon Onze Binding is het ledenblad van de PvdAafdeling Groningen en verschijnt onder verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur.

Redactie: Sandra Bousema Diederik van der Meide Richard Misran Peter Oostenbach

Redactieadres: Haddingestraat 10 9711 KD Groningen Telefoon: 050-3127815

Ontwerp en Lay-out

Website PvdA:

Jacob Roel Meijering

www.pvdagroningen.nl

Drukwerk:

Kopijsluiting volgende nummer:

www.drukland.nl

27 april 2012 De redactie beslist over plaatsing van berichten en artikelen en behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen. Maximale lengte van de artikelen is 600 woorden. U kunt uw kopij mailen naar: binding@pvdagroningen.nl

Onze Binding verschijnt ook digitaal. Het digitale archief valt te bekijken op www.issuu.com/ pvdagroningen

Februari 2012 | Onze Binding | 27


Agenda Zaterdag 25 februari Wijkbezoek Oosterpoort 11:00-14:00 Meer info: diederik@pvdagroningen.nl Zaterdag 3 maart Koffie op de vismarkt 11:00-13:00 Meer info: wim@pvdagroningen.nl Donderdag 15 maart Werkgroep VROEM 20:00-22:00 Meer info: wim.wijnholts@tele2.nl

Zaterdag 31 maart Wijkbezoek Corpus den Hoorn 11:00-14:00 Meer info of meedoen: piet@pvdagroningen.nl Zaterdag 7 april Koffie op de vismarkt 11:00-13:00 Meer info: wim@pvdagroningen.nl Donderdag 12 april Werkgroep VROEM 20:00-22:00 Meer info: wim.wijnholts@tele2.nl Zaterdag 28 april Wijkbezoek Paddepoel 11:00-14:00 Meer info: diederik@pvdagroningen.nl

Algemene Leden Vergadering Data: donderdag 8 maart donderdag 19 april Bestuursverkiezingen donderdag 31 mei donderdag 5 juli Voorlopige agenda voor alle data Opening Vaststellen agenda Mededelingen Goedkeuren notulen Verenigingszaken Actuele politiek Spreker Rondvraag Sluiting

28 | Onze Binding | Februari 2012

Onderwerpen en initiatieven kunnen op de voorgeschreven wijze tot uiterlijk drie weken voor de vergaderdata ingediend worden (uitgezonderd zeer actuele onderwerpen). Vanaf twee weken voor de vergadering is de definitieve agenda en aanverwante stukken te vinden bij de agenda op www.pvdagroningen.nl. Ook kan vanaf die datum een hard-copy van de stukken afgehaald worden op het pand Haddingestraat 10.

Onze Binding - Februari 2012  

Het ledenblad van de PvdA Afdeling Groningen van februari 2012

Onze Binding - Februari 2012  

Het ledenblad van de PvdA Afdeling Groningen van februari 2012

Advertisement