Proviisori 1/2021 avoin verkkosivusto

Page 12

¢

lääkehoidot

Migreeni talttuu nyt uusin keinoin Maailma ei ole valmis eikä kaikkia lääkkeitä ole vielä keksitty. Tieteen edistysaskeleet johtavat edelleen uusien, ihmisten elämänlaatua olennaisesti parantavien lääkehoitojen kehittämiseen. Hyvä esimerkki on migreenin hoito. Jo vuosia sitten havaittiin, että tietty peptidi, CGRP, on läsnä migreenikohtausten aikana. Nyt ensimmäiset havaintoon liittyvät biologiset lääkkeet ovat markkinoilla, ja lisää on tulossa. TEKSTI MAIJA RAUHA KUVAT SAMI HEISKANEN

V

uonna 2015 neurologit Mikko Kallela ja Markus Färkkilä kirjoittivat Duodecim-lehdessä, että CGRP-vasta-aineita tutkitaan ahkerasti estohoitona migreeniin. Silloin ei kuitenkaan vielä tiedetty, miten pitkään niiden migreeniä estävä teho kestää ja ilmaantuisiko niiden käytössä allergisia reaktioita. ”Olemme uuden aikakauden kynnyksellä”, neurologit sanoivat ja päättelivät, että kuluu vielä vuosia, ennen kuin molekyylit ovat apteekista saatavilla. Nyt ne ovat. Markkinoilla on kolme biologista migreenin estoon tarkoitettua lääkettä: Tevan fremanetsumabi kauppanimellä Ajovy, Novartiksen erenumabi nimellä Aimovig ja Lillyn galkanetsumabi nimellä Emgality. Lundbeckin eptinetsumabi on saanut myyntiluvan Euroopassa kauppanimellä Vyepti, mutta se ei ole vielä markkinoilla. Tevan lääketieteellinen johtaja, neurologi Kari Alhainen vastaa Proviisori-lehden kysymyksiin uusista lääkkeistä ja kertoo, mitä proviisorin on hyvä tietää migreenistä ja sen hoidosta.

MIKSI MIGREENIÄ KANNATTAA HOITAA? Migreeniä sairastaa noin 640 000 suomalaista eli 12 prosenttia väestöstä. Se on naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä, ja se aiheuttaa vuosittain 1,3 miljoonaa työstä poissaolopäivää. Kolme neljästä migreenipotilaasta kertoo, että kohtaukset vaikeuttavat

12 PROVIISORI 1.21

työntekoa, ja yli puolella kohtaukset ovat niin kovia, että ne edellyttävät vuodelepoa. Moni potilas elää kohtausten pelossa kohtuuttoman kurinalaista elämää eikä uskalla esimerkiksi sopia menoja ja tapaamisia normaaliin tapaan, koska voi joutua perumaan ne.

MIKSI AIHE ON AJANKOHTAINEN? Uudet migreenin estolääkkeet ovat ensimmäinen uutinen migreenin hoidossa sitten 1990-luvun, jolloin migreenikohtausten täsmälääkkeet, triptaanit, tulivat markkinoille. CGRP-vasta-aineiden myötä on saatu nimenomaan migreenin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä myös kohtausten estämiseen. Ensimmäiset uuden polven estolääkkeet saivat myyntiluvan Yhdysvalloissa noin kolme vuotta sitten ja Suomessa kaksi vuotta sitten. Korvattavuuden piirissä niitä on ollut keväästä 2019 lähtien. Seuraavaksi on tulossa suun kautta otettavia, CGRP:n toimintaa estäviä lääkkeitä sekä kohtauslääkkeiksi että estohoitoon.

MITÄ PROVIISORIN TULEE TIETÄÄ MIGREENISTÄ? Moni päänsärkypotilas on vailla oikeaa diagnoosia ja siten myös ilman asianmukaista hoitoa. Migreenin ja jännityspäänsäryn voi erottaa melko helposti toisistaan esimerkiksi apteekkityössä tekemällä tietyt kysymykset. Migreeniä on kuitenkin useita lajeja, ja kyse onkin oikeastaan oireyhtymästä, johon liittyy voimakasta päänsärkyä. Jos sama asiakas käy toistuvasti apteekissa hakemassa lääkkeellistä apua päänsärkyynsä,

hänet olisi hyvä opastaa asianmukaisiin tutkimuksiin – mielellään neurologille tai päänsärkysairauksiin perehtyneelle yleislääkärille. Uusien biologisten estolääkkeiden korvattavuuslausunnon voi kirjoittaa vain neurologi. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on liiallista, jos niitä otetaan päänsärkyyn 15 päivänä kuukaudessa tai useammin. Jos triptaania kuluu kuukaudessa 10 päivänä tai useammin, tilanne on sama. Liian usein otettu särkylääke voi johtaa myös särkylääkepäänsärkyyn, joka tulee hoitaa neurologin valvonnassa.

MILLAINEN ITSEHOITO AUTTAA? Mahdollisimman pian ensimmäisten oireiden ilmaantuessa tulisi ottaa nopeasti imeytyvä tulehduskipulääke. Annoksen on oltava riittävän iso, jotta kohtausmekanismi sammuisi heti alkuunsa. Itsehoidossa suurin sallittu annos esimerkiksi ibuprofeenia on 400 mg kolmasti päivässä, mutta neurologi voi määrätä sitä 1 200 mg:n kerta-annoksena. Jos migreeni on jo diagnosoitu, voidaan käyttää triptaania, jota on saatavana myös itsehoitolääkkeenä. Triptaanikin tulee ottaa heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Tutkimukset viittaavat siihen, että tulehduskipulääke ja triptaani yhdessä tehoavat migreenikipuun paremmin kuin kumpikaan erikseen. Yhteiskäytöstä on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Jos migreenikohtaukset pitkittyvät lääkityksestä huolimatta, migreeni häiritsee tavallista elämää tai migreenikohtauksia on 3–4 tai enemmän kuukaudessa, kannattaa hakeutua lääkärin vastaanotolle.