Page 1

PROGRESSIVE MAGAZIN • PRVI SPECIJALIZIRANI ČASOPIS ZA TRGOVINU MJEŠOVITOM ROBOM  GODINA XI  BROJ 134

ISSN 1331-7865

11 godina s vama  GRAĐANI ZA FISKALIZCIJU Uvođenje fiskalnih blagajni podržava 93% građana dok samo 7% smatra da je njihovo uvođenje bilo nepotrebno. Kada su u pitanju tržnice i uvođenje fiskalnih blagajni, hrvatski građani u manjoj mjeri podupiru ovu Vladinu odluku: 60% podržava uvođenje fiskalnih blagajni na tržnicama, 36% ne podržava dok je 4% suzdržano, pokazalo je istraživanje GfK.

Rokovi plaćanja

KREŠIMIR DOMINIS

direktor Point Shopping Centra Vrbani

www.progressive.com.hr www.facebook.com/progressive.hr


ISSN 1331-7865


PROGRESSIVE M A G A Z I N

|

Uvodnik

11: 2013 CMG MEDIA SOLUTIONS d.o.o. Starotrnjanska 23, 10000 Zagreb

Izvan okvira

crier@crier.hr www.progressive.com.hr ISSN 1331-7865

UREDNICE Marija Sedlar, 01 4854 428 marija@crier.hr

Jednolika ponuda u asortimanu proizvođača i trgovaca, koja potrošaču ne nudi veliku mogućnost izbora i mnoštvo artikala, nego igra na sigurno, odavno je iza nas. Nije novost ni da potrošaču treba ponuditi dodanu vrijednost i poseban osje­ ćaj kako bi posegnuo za nekim proizvodom i dao mu na polici prednost pred drugima.

Marija Kosor, 01 4854 279 marija.k@crier.hr SURADNICI Nataša Antunović, Marina Berislavić, Milanka Ćorić, Maja Ćuk, Helena Folnegović, Andrija Frinčić, Sanja Gomuzak, Mark Hunter, Karla Kovač, Mladen Kožić, Krešimir Lipovšćak

No kako raste broj potrošača s posebnim zahtjevima, ovisno o prehrambenim na­ vikama, religiji ili zdravstvenom stanju, proizvođači i trgovci posljednjih se godina sve više okreću njima. Dokazao je to i jedan od najvećih međunarodnih sajmova prehrane - Anuga, tradicionalno održan u Kölnu, na kojem se raspravljalo o gur­ manskim proizvodima i regionalnim specijalitetima, halal i organskoj hrani, vegeta­ rijanskim proizvodima, zdravoj i funkcionalnoj hrani, košer proizvodima, privatnim markama i nutritivnim sastojcima.

PRODAJA/MARKETING Danijela Lanović, 01 4854 278 danijela.l@crier.hr Valentina Godler Dobraš, 01 5391 546 valentina.g@crier.hr VODITELJICA UREDA Irena Šahman, 01 4854 431 I NAKLADE irena@crier.hr

Promjene navika potrošača nisu vezane samo uz krizu i smanjenu kupovnu moć, što je dovelo do velikog broja akcija, promocija i sniženja cijena, nego i uz specifič­ ne želje sve većeg broja potrošača, poput vegetarijanaca, vegana, ljudi koji su ne­ tolerantni na određenu vrstu hrane te onih koji se okreću organskim proizvodima. Iako u manjini, kod planiranja asortimana i uvođenja novih artikala i inovacija, i pro­ izvođači i trgovci moraju voditi računa o takvim potrošačima, čiji je broj u stalnom porastu. Da bi ih privukli i udovoljili njihovim potrebama, a sebi osigurali sigurnu budućnost i izdvojili se od konkurencije, potrebno je razmišljati - izvan okvira.

GRAFIČKA UREDNICA Ivana Voloder ivana.v@crier.hr TISAK

Gospodarska 9, Sveta Nedelja

GROUP MANAGER John Whitbread john@crier.co.uk

Pro­gres­si­ve ma­ga­zin iz­la­zi jed­nom mje­seč­no i bes­pla­tan je za cil­j­nu sku­pi­nu (tr­go­vi­ne, pro­iz­vođa­če, dis­tri­bu­te­re, uvoz­ ni­ke i iz­voz­ni­ke ro­be ši­ro­ke po­troš­nje) u Hr­vat­skoj. Iz­da­vač pri­drž­a­va pra­vo da odre­di cil­ja­nu sku­pi­nu či­ta­te­lja. Za član­ke, sli­ke i obli­ko­va­nja ob­jav­lje­na u ovom ča­so­pi­su sva su pra­va pri­drža­na. Ne­do­puš­te­na je ob­ja­va, pre­ra­da, re­pro­du­ci­ra­nje, um­no­ža­va­nje, imi­ti­ra­nje, stav­lja­nje na elek ­tro­nič­ke me­di­je i dru­gi na­či­ni pre­no­še­nja bez su­glas­nos­ti na­klad­ni­ka. Ru­ko­pi­ se, fo­to­gra­fi­je i os­ta­le pri­lo­ge ne vra­ća­mo.

Marija Sedlar

sadržaj SAJAM ANUGA 2013. 'CONVENIENCE' PROIZVODI SVE POPULARNIJI 10

LJUDSKI RESURSI PROAKTIVNOST I PODUZETNOST

16

FOKUS NEPREHRANA OSVJEŽIVAČI ZA WC ŠKOLJKE

28

ISTRAŽIVANJE GfK GRAĐANI PODRŽAVAJU FISKALIZACIJU

12

INTERVJU MJESECA KREŠIMIR DOMINIS, POINT SHOPPING CENTER

18

LOGISTIKA LOGISTIČKI TRENDOVI NAKON ULASKA U EU

30

TEHNOLOGIJA ALATI BUDUĆNOSTI U RETAILU

14

FOKUS PREHRANA SMRZNUTA HRANA

24

PROFIL ANDREJA HANŽEK, KRAŠ

38

progressive |

11:2013

5


 VIJESTI

Iz zemlje Dobit Podravke 136,6 mil. kn Otvoren Kaufland Rudeš Dobit Grupe Podravka u prvih devet mjese­ ci rasla je 17 posto u usporedbi s neto dobiti istog razdoblja 2012. Grupa Podravka u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je 136,6 mi­ lijuna kuna neto dobiti, bez jednokratnih stav­ ki, što predstavlja rast od 17 posto u usporedbi s neto dobiti istog razdoblja 2012.

Jamnica: Rast dobiti Proizvođač mineralnih i izvorskih voda te bezalkoholnih pića, tvrtka Jamnica iz sastava koncerna Agrokor, u prvih je devet mjeseci ove godine ostvarila 143 milijuna kuna neto dobiti, što je povećanje u odnosu na isto razdoblje godine prije za 4,8 posto. Ukupni prihodi Jamnice d.d. iznosili su 1,09 milijardi kuna, što je tri posto više nego u prvih devet mjeseci lani.

Kraš: neto dobit 2,7 mil. kn Kraš Grupa je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila neto dobit od 2,7 milijuna kuna, dok je samo Kraš poslovao s neto dobiti od 110,9 tisuća kuna. Kraš Grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 682,4 milijuna kuna, što je za 4,8 posto manje u odnosu na isto razdoblje lani. Istodobno su ukupni konsolidirani rashodi Grupe smanjeni za 4,7 posto, na 677,5 milijuna kuna.

Kaufland je otvorio novu po­ slovnicu na atraktivnoj lokaciji u zagrebačkom naselju Rudeš na adresi Jablanska 80 te otvorio više od 130 novih radnih mje­ sta. Poslovnica na Rudešu 31. je poslovnica u Hrvatskoj, a peta na području Grada Zagreba. Na otvorenju dućana uručena je donacija u iznosu od 20.000 kn Osnovnoj školi Rudeš. Poslovnica na Jankomiru ima 170 parkirnih mjesta, a u sklopu dućana su i specijalizirane trgovine. Na preko 2600 četvornih metara nalazi se više od 20.000 različitih proizvoda. Kaufland za čak 2500 proizvoda jamči diskontno niske cijene.

JTI potvrdio da je izvrstan poslodavac Drugu godinu zaredom, tvrtka Japan Tobacco International (JTI) dobila je certifikat Poslodavac Partner koji se dodjeljuje tvrtkama s visokim standardima kvalitete u upravljanju ljudskim re­ sursima. Tijekom certificiranja ocjenjuju se proce­ si koji uključuju odnos prema zaposlenicima, mo­ gućnost njihovog usavršavanja i napredovanja te način na koji ih kompanija motivira i nagrađuje, a JTI je u svim kategorijama ostvario izuzetan rezultat.

Kulinarski show Bille i Giuseppea Daddia Zlato Badelovom vinu Vrhunsko vino Badela 1862 Korlat Merlot osvojilo je zlatnu medalju na međunarod­ nom natjecanju u Bergamu (Italija) odr­ žanom od 17. do 19. 10. 2013. Natjecanje "Emozioni dal Mondo - Merlot e Cabernet insieme" (Emocije iz svijeta - merlot i caber­ net zajedno) specifično je po tome što se ne ocjenjuje samo kvaliteta vina, nego i doživljaj koje ono izaziva kod konzumenata.

Ledov sladoled najbolji na svijetu Međunarodno udruženje proizvođača sla­ doleda (IICC) na svojoj je redovnoj godišnjoj konferenciji, ove godine održanoj u Nor­ veškoj, dodijelilo Ledu prestižne nagrade za najbolji sladoled na svijetu i najbolje komer­ cijalno rješenje. Prestižne nagrade u ime Leda primili su Predsjednik Uprave Tomislav Kitonić i Direktor Marketinga i razvoja Dario Vrabec. 6 progressive |

11: 2013

U povodu proslave 10. godišnjice rada Njemač­ ko-hrvatske industrijske i trgovinske komore, Billa Hrvatska pripremila je specifičan kulinarski show, zahvaljujući kojem je u Hrvatskoj ponovno gosto­ vala svjetska kulinarska zvijezda Giuseppe Daddio, ujedno i zaštitno lice Bille. U ulozi glavnog kuhara, Daddio je svim uzvanicima proslave Njemačko-hr­ vatske industrijske i trgovinske komore pripremao primamljiva i ukusna jela od svježih namirnica iz Bille.

Gospodarstvenici rast poslovanja očekuju tek 2015. Hrvatski poduzetnici još ne prepoznaju potenci­ jal zajedničkog europskog tržišta pa rast traže na domaćem ili regionalnom gospodarskom pro­ storu te su i dalje među najmanje optimističnima u Europi, pokazalo je istraživanje konzultantske kuće Roland Berger. Dok najrazvijenije zemlje Eu­ rope već sljedeće godine očekuju rast, hrvatski gospodarstvenici očekuju stagnaciju, a većina ih ne vjeruje u bolje poslovanje prije 2015.


| 11:2013 SPAR supermarket i u Čakovcu! U okviru novog trgovačkog cen­ tra Galerija Sjever na Svetojelenskoj cesti 25. otvoren je prvi Spar super­ market u Čakovcu. Kupcima je na raspolaganju gotovo deset tisuća proizvoda prehrane i neprehrane. U skladu s poslovnom politikom dobre suradnje s lokalnim proizvođačima, posebno mjesto na policama Spar supermarketa u Svetojelenskoj do­ bili su Vajdini proizvodi, proizvodi iz Čakovečkih mlinova, Raguzine tjestenine, a Čakovčani će moći birati između nekoliko različitih vrsta bučinih ulja.

dm - lider na tržištu drogerijskih proizvoda Uprava dm-a predstavila je rezultate za poslovnu godinu 2012./2013., potvrdivši poziciju dm-a kao lidera na tržištu dro­ gerijskih proizvoda s tržišnim udjelom od 25,84%. "Kontinui­ rana ekspanzija te usmjerenost na usavršavanje asortimana koji kupcima omogućuje zdraviji i kvali­ tetniji život osigurali su dm-u mjesto tržišnog lidera. Danas, jednako kao prije četiri desetljeća, svjesni smo da je usklađivanje djelatnosti s povratnim informacijama kupaca ključ uspješnog poslovanja", nagla­ sio je Mirko Mrakužić, direktor dm-a.

Treći rođendan Arena Centra Plesom, zračnim akroba­ cijama, vrtoglavim popu­ stima i zadovoljnim po­ sjetiteljima Arena Centar obilježio je svoj treći ro­ đendan. Uz brojne sudio­ nike državnog natjecanja u plesu Danicig Steps, koji su dobili jedinstvenu prili­ ku da svoj talent predstave pred više od 100.000 posjetitelja u Arena Centru, plesale su artistice na svili te čak dvije vodeće plesne skupine - Atomic Dance Factory i Megablast. Posjetitelji Arena Centra uživali su i u brojnim popustima i poklonima.

Branka Slaveska na čelu Karlovačke pivovare Branka Slaveska imenovana je novom predsjednicom Uprave Karlovačke pi­ vovare, a dužnost preuzima 1. prosinca 2013. Na toj poziciji naslijedit će Alexan­ dera Gerschbachera koji je na čelu Kar­ lovačke pivovare bio od srpnja 2010. godine. Slaveska ima široko iskustvo u industriji pića uključujući strateško pla­ niranje i razvoj poslovanja. U kompaniji Heineken radi od 2006. progressive |

11:2013

7


 VIJESTI

Iz regije i svijeta 7-Eleven širi se na Rusiju Šef moskovskog Ministarstva trgovi­ ne otkrio je da je 200 prodajnih mje­ sta u pregovorima sa tvrtkom 7-Ele­ ven. Ako pregovori budu uspješni, lanac 7-Eleven mogao bi 2014. go­ dine otvoriti svoje trgovine mješovi­ tom robom putem franšiznog susta­ va po cijeloj Moskvi.

Nove Idea trgovine u Beogradu Idea je obradovala Beograđane s dvije nove "trgovine iz susjedstva", u Neboj­ šinoj ulici i u Luke Vojvodića. U moder­ no uređenom prodajnom prostoru, Idea je pripremila bogat asortiman proizvoda, na odjelima zdrave hrane, voća i povrća, delikatesa, pića, dječjeg svijeta, ljepote i njege... Objekt u Ne­ bojšinoj raspolaže površinom većom od 230 m2, a u Luke Vojvodića preko 260 m2.

Gomex u Štitaru i Jevremovcu Gomex nastavlja s otvaranjem ma­ loprodajnih objekata, ovoga puta u okolini Šapca. Nakon objekata na adresama Bare - Kralja Petra; Čivija Stanoja Glavaša; Jelin blok - Stojana Novakovića i Živinarnik - Žike Po­ povića, Gomex je od 28. listopada prisutan i u Štitaru i Jevremovcu. Objekt u Štitaru prostire se na skoro 70 m2 prodajnog prostora i zapošlja­ va 5 radnika. Trgovina u Jevremovcu raspolaže sa oko 100 m2 prodajnog prostora i ima 5 radnika.

Nestlé investira u ’nulti otpad’ Nestlé je otvorio novu tvornicu u Ru­ siji i planira da do 2020. sve njegove tvornice rade s "nultim otpadom". Nestléova najnovija tvornica, u koju je investirano 60 milijuna eura, otvo­ rena je u Vjaznikiju. Kapacitet tvor­ nice je 30.000 tona Maggi proizvo­ da godišnje, a proizvodit će začine, umake i instant juhe i opsluživat će tržište Rusije i bivših sovjetskih republika.

8 progressive |

11: 2013

Lekkerland se povlači iz Poljske Lekkerland, njemački distri­ buter proizvoda za impulsnu kupnju, odlučio se povući iz Poljske. Odluka je rezultat nove strategije tvrtke koja uključuje likvidaciju aktivno­ sti u nekoliko zemalja CEE re­ gije (tvrtka je zatvorila svoju podružnicu u Rumunjskoj u proljeće 2013.). Proces likvida­ cije bit će finaliziran do ožujka 2014. godine. Tvrtka je već počela isplatu kolektivnih otpremnina. U poljskoj podruž­ nici zaposleno je više od 400 ljudi. Tvrtka je u Poljskoj prisutna od 2006. godine, nakon akvizicije tvrtke Milo, ditributera proizvoda za impulsnu kupnju.

Nestlé smanjuje razinu soli u proizvodima Tvrtka Nestlé priopćila je da će ubrza­ ti proces smanjivanja razine soli u svim svojim proizvodima diljem svijeta, kako bi poduprla nova nastojanja Svjetske zdrav­ stvene organizacije koja se zalaže za sma­ njenje unosa soli u organizam. Preporuka UN-ove agencije je da dnevni unos soli po jednoj osobi ne prelazi 5 grama dnev­ no. Nestlé je najavio da će u naredne tri godine, u stotinama svojih proizvoda (uključujući juhe, tjestenine, smrznuta jela i pizze) smanjiti razinu soli za 10%.

Danone ulaže u mliječne farme u Rusiji Francuska prehrambena grupacija Dano­ ne sufinancirat će izgradnju novih mliječ­ nih farmi u Rusiji, u suradnji s lokalnom tvrtkom Damate, s ciljem osiguravanja dugoročne zalihe mlijeka i mliječnih pro­ izvoda na brzorastućem tržištu, priopćila je tvrtka. Najveći svjetski proizvođač jo­ gurta najavio je da će osigurati financij­ ska sredstva za izgradnju nekoliko farmi u središnjoj regiji Tyumen i u republici Baškortostan (Baškirija). Svo mlijeko proizvedeno na tim farmama bit će prodano Danoneovim tvornicama.

EU će limitirati upotrebu plastičnih vrećica Europska komisija planira iduće godine reducirati upotrebu plastičnih vrećica za 80%. Procijenjeno je da otprilike 710.000 tona plastičnih vrećica biva bačeno u more svake godine, što je jedan od glav­ nih problema zagađivanja mora. Prema novom prijedlogu, zemlje članice EU mogu se odlučiti za bilo kakve mjere koje budu smatrali najprikladnijima za ispunja­ vanje ovog zahtjeva, uključujući troškove, ciljeve uštede na državnoj razini ili totalnu zabra­ nu upotrebe plastičnih vrećica.


| 11:2013 JTI pustio u rad liniju za preradu duhana U Senti je puštena u rad nova unaprijeđena linija za preradu duhana u tvor­ nici JTI-a. Ova linija dio je 6 milijuna dolara vrijedne investicije kompanije JTI u proizvodne pogone i poslovanje u Srbiji u 2013. godini. "Nova, unaprijeđena linija povećava kapacitet prerade du­ hana za 30%, zapošljava dodatnih 40 sezonskih radnika i pokazuje naše nastojanje da razvijamo poslovanje u Srbiji", rekao je Piter Kil­ burg, potpredsjednik za financije za proizvodnju duhana na global­ nom nivou kompanije JTI.

Real lansirao liniju jeftinijih proizvoda Real u Njemačkoj započeo je cjenov­ nu ofenzivu lansiravši novu, nebren­ diranu liniju unutar dometa ulaznih cijena, izvijestio je Lebensmittel Zeitung. Ovaj lanac hipermarketa u vlasništvu Metro Grupe inicijalno je lansirao 20 artikala uključujući pre­ hrambene namirnice poput sokova i tjestenine, kao i neprehrambene proizvode poput žarulja i čarapa. Na­ javljeno je da će asortiman biti pro­ širen na 200 artikala. Proizvodi imaju jedinstvenu, jednostavnu žutu ambalažu, a Real ih promovira pod sloganom "Bez uljepšavanja. Nije skupo".

Spar Poljska investira u nove koncepte Lanac trgovina Spar Poljska je za tri godine dostigao cifru od 140 prodajnih objekata, a do kraja ove godine u planu je i 10 novih. Cilj ovog trgovca za Poljsku je mreža od 300 trgo­ vina. Spar Poljska sada investi­ ra u koncept "hrane za van" i ponudu gotovih jela na mjestu prodaje, koncept koji se Sparu već pokazao kao uspješan u zapadnoj Europi.

Marinopoulos rebrendira Euromax trgovine Marinopoulos je kompletirao rebrendira­ nje albanskih Euromax trgovina u Carre­ four baner, što je jedan dio njihovog, 250 milijuna eura vrijednog, investicijskog plana za regiju. Marinopoulos je u ožuj­ ku ove godine od Delhaizea kupio 23 Euromax trgovine, za koje je procijenio da mogu dostići godišnju prodaju od 40 milijuna eura. U ovom trenutku Marinopoulos u Albaniji funkcionira kroz 19 manjih trgovina, 17 supermarketa i 2 hipermarketa. progressive |

11:2013

9


 SAJAM

Anuga 2013.

'Convenience' proizvodi sve popularniji Najvažnije teme o kojima se raspravljalo na Anugi bavile su se gurmanskim proizvodima i regionalnim specijalitetima, halal i organskom hranom, vegetarijanskim proizvodima, zdravom i funkcionalnom hranom, košer proizvodima, privatnim markama, hranom koja se može konzumirati prstima (izvan kuće), kao i nutritivnim sastojcima. Riječ je o proizvodima koji se kupuju povre­ meno, a koncipirani su tako da se mogu kon­ zumirati gotovo odmah, bez mnogo truda uloženog u pripremu. Ova grupa proizvoda doživjela najviše inovacija u 2013. godini. Njima dobavljači zadovoljavaju potrebe sve većeg broja ljudi koji prilagođavaju navike u ishrani izmijenjenom ritmu svakodnevnog ži­ vota. Sve više proizvođača i brendova fokusira se na svježinu, ukus, nutritivne sastojke i odr­ živost proizvoda, kao i na njihovu visoku kva­ litetu. 'Convenience' je bio ključni trend ove godine ne samo kada se radi o proizvodima, već i o načinima pripreme hrane.

INOVACIJE U ASORTIMANU

J

edan od najpoznatijih međunarodnih sajmova prehrane – Anuga, održan je u listopadu u Kölnu. Tijekom pet dana, Anuga je bila mjesto susreta poslovnih ljudi iz prehrambenog sektora i industrije pića. Na sajmu je proizvode predstavilo 6777 izlagača iz 98 zemalja. Anugu je ove godine posjetilo oko 155.000 ljudi iz 187 zemalja, što je, kako kažu organizatori, od­ ličan rezultat. Donosioci odluka iz trgovač­ kih i prehrambenih tvrtki, vodeći uvoznici i predstavnici catering industrije došli su na sajam kako bi dobili informacije o no­ vim trendovima, uslugama i proizvodima. "Anuga je najvažnija platforma na svijetu kada je riječ o poslovanju hranom na glo­ balnom nivou", poručio je Gerald Böse, predsjednik i izvršni direktor Koelnmesse GmbH.

10 progressive |

11: 2013

NAJVAŽNIJI TRENDOVI Na ovogodišnjoj Anugi debate o hrani bile su usmjerene na promjene u navikama potroša­ ča. Razmatrana je ponuda proizvoda naprav­ ljenih za specifične grupe konzumenata, na primjer za vegetarijance, vegane, ljude koji su netolerantni na određenu vrstu hrane. Or­ ganski proizvodi, kao i regionalni specijaliteti, i dalje su u fokusu interesa. Najvažnije teme o kojima se raspravljalo na Anugi bavile su se gurmanskim proizvodima i regionalnim specijalitetima, halal i organ­ skom hranom, vegetarijanskim proizvodima, zdravom i funkcionalnom hranom, košer proi­ zvodima, privatnim markama, hranom koja se može konzumirati prstima (izvan kuće), kao i nutritivnim sastojcima. Posebna je pažnja posvećena 'convenience' proizvodima koji postaju sve rasprostranjeniji.

Europski supermarketi brzo se prilagođavaju demografskim promjenama i u asortimanu su sve brojniji proizvodi za stariju populaciju i osobe koje žive same, što uključuje zdrave nutritivne sastojke, sljedivost i sigurnost pro­ izvoda. Potrošači su u sve većoj mjeri svjesni porijekla proizvoda. Visoka kvaliteta, odličan ukus, promoviranje zdravih sastojaka i 'con­ venience' priprema - to je ono što potrošač današnjice očekuje kada je riječ o inovacijama proizvoda. Na primjer, pizza 'na štapiću' može se lako pripremiti u tosteru, pećnici ili se ispr­ žiti u tavi. Ovakva pizza je dostupna na tržištu u tri ukusa: Margarita, sa salamom i sa šun­ kom. Također, postoje i palačinke koje mogu lako pripremiti u tosteru. Mozzarela sir koji sa­ drži mnogo mlijeka i kalcija sada se prodaje i u neobičnom obliku koji sliči na špagete, kako bi bio privlačan djeci. Novitet u asortimanu prodavaonica je i pomfrit pripremljen s morskom soli. I još eg­ zotičniji: pomfrit napravljen od slatkog krum­ pira. Još jedan primjer je španjolski tapas, koji se brzo i lako priprema u mikrovalnoj pećnici.


| 11:2013 Poslije samo jedne minuta u mikrovalnoj, on ima ukus kao da je tek skinut s roštilja iako sadrži potpuno prirodne sastojke i nema adi­ tive. Napolitanke od mrkve i peršina idealna su užina kada se nalazite izvan kuće - više od 50% ovog proizvoda čini povrće. Inovativan proizvod u asortimanu trgovačkih objekata je i 'mesna hrana bez mesa' napravljena od mli­ ječnih i proteina iz povrća obogaćena ljutom papričicom. Prodaje se u obliku 'kobasice', a interesantno je da ju je napravio mesar.

'NAJBOLJE IZ AUSTRIJE' Pod sloganom 'Najbolje iz Austrije', posjetioci su mogli uživati u poslasticama iz te zemlje. Tipični austrijski deserti kao što su knedle od šljiva, saher torta, štrudla od jabuka i Mozart kugle kombinirani su s finim, kremastim jo­ gurtom. Gurmani su bili privučeni i balsamico perlicama koje se mogu posuti po hrani. U pakiranju, oko 'perlica' su poredani maslac od tartufa, fino maslinovo ulje, neobični sezonski umaci i med. Ponuda pića ove godine bila je sasvim egzo­ tična. Na primjer, posjetiocima je predstavljen šerbet koktel u limenci - osvježavajući napitak po čijoj površini 'plivaju' mrvice kokosa. Osta­ la neobična pića uključivala su crno sojino mlijeko u prahu i Tigrovo pivo - vodeće ka­ ripsko pivo koje pokušava napraviti prodor na internacionalna tržišta.

SMRZNUTA HRANA Na Anugi 2013. ovom segmentu je posve­ ćeno dosta pažnje, s obzirom na rastuću potražnju za smrznutim mesom, smrznutim pekarskim proizvodima i smrznutom užinom. U trendu je 'izbacivanje' aditiva iz ove grupe proizvoda, u skladu s izmijenjenim potreba­ ma potrošača i zbog porasta broja ljudi s aler­

gijama izazvanim određenom hranom. Neki od novih proizvoda su napravljeni za ljude koji imaju problema s laktozom ili glutenom. Rastući je trend i priprema smrznutog mesa u skladu s halal standardom.

Polica s ohlađenim proizvodima postaje sve veća u trgovačkim objektima: ona uključuje svježu tjesteninu, ribu i proizvode od ribe, očišćene i pripremljene salate, gotove umake, marinirano povrće, narezano voće, sok od svježe iscijeđenog voća napravljen 'na licu mjesta', široku lepezu mliječnih proizvoda - od tanjura s narezanim i za konzumaciju spremnim sirom do deserta. OHLAĐENI I SVJEŽI PROIZVODI Ohlađeni 'convenience' proizvodi vrlo su popularni u supermarketima. Proizvođači svježih, polupripremljenih ili gotovih jela prije svega na umu imaju ljude koji nemaju mnogo vremena za pripremu hrane, a s dru­ ge strane imaju visoke zahtjeve kada je riječ o kvaliteti ili svježini namirnica. Polica s ohla­ đenim proizvodima postaje sve veća u trgo­ vačkim objektima: ona sada uključuje svježu tjesteninu koja je među najpopularnijim 'con­

venience' proizvodima, ribu i proizvode od ribe, očišćene i pripremljene salate, gotove umake, marinirano povrće, narezano voće, sok od svježe iscijeđenog voća napravljen 'na licu mjesta' u trgovini, široku lepezu mli­ ječnih proizvoda - od tanjura s narezanim i za konzumaciju spremnim sirom do deserta. Svi ti proizvodi dijele sljedeće karakteristike: mo­ raju biti ohlađeni na otprilike 6°C, imati duži vijek trajanja na polici od svježih proizvoda, biti već pripremljeni tako da se mogu kon­ zumirati odmah po otvaranju ili da im je po­ trebno vrlo malo dodatne pripreme. Catering industrija u velikoj mjeri koristi ove proizvode. Kupci također vole ohlađene proizvode jer često dolaze u malim pakiranjima koja odgo­ varaju potrebama ljudi koji žive sami - ostatak se ne mora bacati. Svježi 'convenience' proizvodi mogu se kon­ zumirati dok se putuje s posla kući ili obrnuto, tijekom pauze za ručak na poslu ili kao užina. Mnogi od ovih proizvoda u pakiranju imaju žlicu ili vilicu, kao i salvetu, baš iz ovog razlo­ ga. U supermarketima su naročito popularni odjeli sa svježim proizvodima koji su tematski i posvećeni ponudi iz određene zemlje, na primjer Italije ili Indije. Ovi proizvodi na etiketi imaju označene sve sastojke koje sadrže. Ta­ kođer, etikete sadrže i informacije namijenje­ ne određenim grupama potrošača (vegetari­ janci, netolerantni na laktozu itd), što postaje gotovo obavezno na svježim 'convenience' proizvodima. n

progressive |

11:2013

11


 ISTRAŽIVANJE

GfK

Građani podržavaju fiskalizaciju Prema istraživanju GfK, 93% građana podržava uvođenje fiskalnih blagajni, samo njih 7% smatra da je njihovo uvođenje bilo nepotrebno jer je promet gotovinom u državi i do sada dobro funkcionirao. Kada su u pitanju tržnice i uvođenje fiskalnih blagajni, hrvatski građani u manjoj mjeri podupiru ovu Vladinu odluku: 60% podržava uvođenje fiskalnih blagajni na tržnicama, 36% ne podržava dok je 4% suzdržano.

P

orezna uprava u rujnu je objavila po­ datak da se u prvih šest mjeseci ove godine, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iznos ukupno oporezivih isporuka povećao za 13 milijardi kuna (za sve djelatnosti). Isto tako navode da je fi­ skalizacija prijeko potrebna za uvođenje reda u promet trgovinom i suzbijanje sive ekonomije. Međutim, pitanje je podržavaju li fiskaliza­ ciju i hrvatski građani, odnosno što misle o njenom uvođenju.

UVOĐENJE REDA Prema istraživanju GfK iz rujna ove godine, 93% građana podržava uvođenje fiskalnih blagajni, samo njih 7% smatra da je njiho­ vo uvođenje bilo nepotrebno jer je pro­ met gotovinom u državi i do sada dobro funkcionirao. Polovica onih kojih podržavaju uvođenje fiskalizacije vjeruju u njenu provedbu te smatraju da će se napraviti reda u državi u pogledu prometa gotovinom. Iako i druga polovica podržava fiskalizaciju, ipak je malo

12 progressive |

11: 2013

manje optimistična i smatra da je fiskalizaci­ ja dobro zamišljen način praćenja gotovine, ali da će se ipak pronaći načini kako izbjeći izdavanje pravih računa i plaćanje poreza. Veću dozu optimizma u pogledu funkcio­ niranja fiskalnih blagajni imaju obrazovaniji, kao i oni s višim mjesečnim primanjima.

32% hrvatskih građana sada, nakon uvođenja fiskalizacije, češće nego kada fiskalizacije nije bilo traži na uvid račune koji su im izdani u trgovinama i ugostiteljskim objektima. TRŽNICE Kada su u pitanju tržnice i uvođenje fiskal­ nih blagajni, hrvatski građani u manjoj mjeri podupiru ovu Vladinu odluku: 60% podrža­ va uvođenje fiskalnih blagajni na tržnicama, 36% ne podržava dok je 4% suzdržano. Fiskalne blagajne na tržnicama u većoj mje­ ri podržavaju osobe s višim obrazovanjem (njih 74%) i višim mjesečnim prihodima (preko 7000 kuna – 81%). Kod 1/3 građana pozitivno gledanje na Vladinu odluku o uvođenju fiskalizacije nije ostalo samo na izražavanju stava, već su promijenili i svoje ponašanje u kojem podupiru ovu Vladinu odluku. Naime, 32% hrvatskih građana sada, nakon uvođenja fi­ skalizacije, češće nego kada fiskalizacije nije bilo traži na uvid račune koji su im izdani u

trgovinama i ugostiteljskim objektima. Veći­ na građana (63%) nije promijenila svoje po­ našanje, pa račune traži na uvid u istoj mjeri kao što su to radili i prije uvođenja fiskaliza­ cije. Visoko obrazovani više od ostalih (njih 43%) su promijenili svoje ponašanje i češće na uvid traže račune. n O istraživanju: prikazani podaci rezultati su istraživanja na reprezentativnim uzorcima građana starijih od 15 godina (n=1000); osobna anketa u kućanstvu koja su provedena u rujnu 2013. godine.


| 11:2013

progressive |

11:2013

13


 TEHNOLOGIJA

Trendovi i prognoze

Alati budućnosti u retailu Piše: Andrija Frinčić, CEO, Implementacija snova d.o.o.

K

raj godine je vrijeme kada se rade re­ trospektive prošle godine i predviđa­ nja za nadolazeću. Kako sam ja više osoba budućnosti, pustit ću ovu da u miru završi, i zajedno ću s vama zaviriti u kristalnu kuglu da pokušamo vidjeti što nam uzbud­ ljivog donosi 2014. godina. U našem pred­ viđanju fokusirat ćemo se na tehnologiju kao alat koji će bez sumnje transformirati maloprodaju. S obzirom na specifičnosti podneblja u ko­ jem živimo i izazova koji nas očekuju u Novoj godini, a koja bi prema predviđanjima treba­ la biti još teža od ove, pokušat ću između ostalog usporediti trendove koje očekujemo da će biti aktualni tijekom iduće godine u svijetu s onim što očekujem da će se dogo­ diti kod nas.

Big data čine sve digitalne informacije koje ostavljamo iza sebe kroz svakodnevni život. Povezane s informacijama ostalih kupaca, one čine jedan informacijski Mount Everest na temelju kojeg nas posebni računalni algoritmi razvrstavaju u kutijice i labeliraju… 14 progressive |

11: 2013

U svijetu se tijekom sljedeće godine očekuje izuzetno čvrsto integriranje prodajnih kanala (fizički dućan, mobile, web) i marketinških kanala (web, mobile, social) na način da je kupac u svakom i na svakom kanalu u mogućnosti obaviti transakciju (kupiti proizvod) dok ga paralelno prati i visoko personalizirana marketinška kampanja na svim kanalima… OMNI VS MULTI Nekoć davno, u vremenima kojih se čak i ja teško sjetim, kontakt kupca s proizvodom odvijao se u fizičkim trgovinama. Marketin­ gaši su se tada kupcu obraćali bilo putem radijskih, odnosno televizijskih poruka, bilo putem letaka, odnosno oglasa u novima. Broj kanala na kojima je dolazilo do kontakta između kupca i trgovine bio je malen. Ra­ zvojem tehnologije otvaraju se nove fronte, odnosno novi kanali komunikacije. U upo­ rabu polako uvodimo pojam višekanalna prodaja, i višekanalni marketing. U takvom okruženju brend se klijentu predstavlja na više kanala i kupac je u mogućnosti kupi­ ti proizvod putem više prodajnih kanala. Višekanalna prodaja i marketing polako postaju "so last year". Godina pred nama je

godina omni-kanalnog pristupa. Marketinš­ ki i prodajni kanali su povezani i integrirani na takav način da kupac doživljava potpu­ no iskustvo brenda bez potrebe da u bilo kojem trenutku zamijeni kanal. U svijetu se tijekom sljedeće godine očekuje izuzetno čvrsto integriranje prodajnih kanala (fizički dućan, mobile, web) i marketinških kanala (web, mobile, social) na način da je kupac u svakom i na svakom kanalu u mogućnosti obaviti transakciju (kupiti proizvod) dok ga paralelno prati i marketinška kampanja na svim kanalima koja je između ostalog i viso­ ko personalizirana. Kako mi polako kaskamo za ostatkom svijeta, očekujem da će domaći maloprodajni lanci u 2014. ozbiljnije zagristi u online i mobile prodajne kanale. Isto tako očekujem daljnji rast marketinških aktivnosti


| 11:2013

na webu i društvenim mrežama. Što se pak tiče pravog omni-kanalnog pristupa, bez obzira što je tehnologija spremna i što po­ stoje male tehnološke kompanije s potreb­ nim kompetencijama, na to ćemo u ovim krajevima pričekati godinu ili dvije. Kralj je mrtav, dugo nam živo novi kralj. Barem u svjetskim okvirima i barem sljedeću godinu.

KUPAC U FOKUSU U ona davna vremena, koja sam već spo­ menuo, kupovali smo u lokalnom dućanu od trgovca koji je o nama i o našoj obitelji znao gotovo sve. U tom okruženju trgovac je bio osoba koja zna sve o svom kupcu i koja bi mu za kupnju predložila nove inte­ resantne stvari. Danas kupujemo u velikim trgovačkim centrima, vrlo često od trgovaca koji nemaju vremena dobro nas pogledati, a kamoli upoznati, pa opet, bez obzira na sve, preporuke kojima nas obasipaju putem raznih kanala nikad nisu bile bolje i precizni­ je. Digitalni trag koji ostavljamo kroz život vodi nas do velike stvari, koja će obilježiti sljedeću godinu i to ne samo u segmentu maloprodaje već u ostalim vertikalama. Big data čine sve one digitalne informacije koje ostavljamo iza sebe kroz svakodnevni život. To su naše aktivnost na webu, aktivnosti kroz mobilne aplikacije malotrgovačkog lanca koje koristimo za kupovinu te aktivnosti u fizičkim dućanima koje se prate zahvaljujući programima nagrađivanja vjernosti kupca. Ove informacije povezane s informacijama ostalih kupaca čine jedan informacijski Mo­ unt Everest na temelju kojeg nas posebni računalni algoritmi razvrstavaju u kutijice i labeliraju kako bi nam opet računala mogla generirati precizne preporuke koje se pokla­ paju s našim interesima i potrebama.

PERSONALIZACIJA Podaci koje maloprodajni lanci u svijetu marljivo skupljaju, tijekom 2014. omogućit će daljnju personalizaciju iskustva kupovi­ ne. Web trgovine i mobilne aplikacije nudit će nam preporuke i za nas će slagati liste za

kupovanje temeljene na našim navikama i navikama ljudi koji spadaju u našu demo­ grafsku skupinu. Iza svega stajat će napredi algoritmi preporuka koji će u realnom vre­ menu obrađivati velike količine podataka o navikama kupaca. Osim preporuka u skladu s potrebama kupaca, u sljedećoj godini u svijetu se očekuje porast broja servisa koji će prilagođavati cijenu proizvoda samom korisniku pri čemu se očekuje da će neka od rješenja ponuditi opciju kupcu da sam odre­ di cijenu koju je spreman platiti. Pametne preporuke u kombinaciji sa geolociranjem kupca omogućit će trgovcima u malotrgo­ vačkoj mreži da pristupe kupcu (kada se na­ laze u njegovoj blizini) s ponudom koja mu je prilagođena.

Osim preporuka u skladu s potrebama kupaca, u sljedećoj godini u svijetu se očekuje porast broja servisa koji će prilagođavati cijenu proizvoda samom korisniku pri čemu se očekuje da će neka od rješenja ponuditi opciju kupcu da sam odredi cijenu koju je spreman platiti. Prilagođavanje proizvoda vlastitim željama i potrebama sljedeći je trend koji proizlazi iz analize potreba i navika kupaca. Već sada postoje web servisi koji kupcima omogu­ ćavaju da iz definiranih građevnih blokova dizajniraju namještaj po vlastitim željama i u vlastitim bojama, a sve po izuzetno popular­ nim cijenama. Broj ovakvih servisa u svijetu sljedeće godine će rasti. U našem dvorištu će stvari biti ipak malo konzervativnije. Očekujem da će "rudarenje" nad velikom količinom podataka koje do­

maći maloprodajni lanci prikupljaju o nama uroditi kvalitetnijim i osobnijim preporuka­ ma te marketinškim kampanjama. S druge strane sam gotovo siguran da u sljedećoj godini na ovim prostorima nećemo vidjeti servis koji nama kao kupcima omogućava da određujemo cijenu proizvoda. Što se pak tiče prilagodbe proizvoda vlastitim željama i potrebama, uvjeren sam da će tijekom sljedeće godine biti predstavljeno nekoliko takvih servisa. Razina prilagodbe će u prvim verzijama biti vjerojatno poprilično ograni­ čena, ali bez obzira na to mislim da je pred nama iskorak hvale vrijedan i to u dobrom smjeru.

SKENIRAJ ME NJEŽNO Jedan od velikih problema kod maloprodaje odjevnih predmeta je iznimno visoki posto­ tak vraćene robe zbog pogrešne veličine. Tehnološki trend koji bi trebao riješiti taj problem jesu 3D skeneri tijela. Sve u našim životima je već neko vrijeme digitalno, ko­ načno je došlo vrijeme da i naša tijela posta­ nu takva. 3D digitalizacija tijela otvara nove mogućnosti isprobavanja odjeće u samim trgovinama, ali i u udobnosti vlastitog doma putem web trgovine. Jedina briga koja nam tada ostaje jest - odgovara li naš 3D model stvarnom stanju stvari. Uvjeren sam da u našim trgovinama odjećom tijekom sljede­ će godine nećemo imati prilike isprobati to čudo tehnike, no nadam se da ćemo imati priliku vidjeti barem jedan iskorak u smjeru kojeg je zacrtao Mayc's sa svojim čarobnim ogledalom (Magic Mirror). Ako je suditi prema tehnološkim trendovima za sljedeću godinu, pred nama je izuzetno uzbudljivo razdoblje. Nada se da ćemo dio tehnologije za koju se predviđa da će zaži­ vjeti u svijetu imati prilike vidjeti i isprobati kod nas, ako ne sljedeće godine onda ba­ rem one iza. Isto tako se nadam da će barem jedan od maloprodajnih lanaca ili lokalnih brendova tijekom sljedeće godine skupiti hrabrosti i napraviti značajniji tehnološki iskorak u skladu sa svjetskim trendovima. n

progressive |

11:2013

15


 LJUDSKI RESURSI

Proaktivnost i poduzetnost

Jeste li sanjar ili činitelj? Piše: Dijana Klekar, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

U

moru negativnosti povremeno nas ugodno iznenade vijesti kao što je smanjenje cijene goriva, pojeftinjenje električne energije ili smanjenje premije do­ punskog zdravstvenog osiguranja. Na ništa od navedenog nismo mogli utjecati, ali kada trebamo platiti račun goriva ili struje, veseli nas činjenica što su ovi računi sada niži. Koliko energije trošimo uzrujavajući se ili pokušavaju­ ći promijeniti stvari koje ne možemo kontroli­ rati i mijenjati? Rekla bih jako puno. Znamo da nemamo utjecaj na povećanje ili smanjenje cijena, ali one mogu značajno utjecati na nas i naše raspoloženje.

VAŽNI FAKTORI Neki od vanjskih faktora koje ne možemo mi­ jenjati i kontrolirati: - ljudi oko nas (njihove odluke, osjećaji, pona­ šanje, kako nas tretiraju, kako tretiraju sebe…) - vrijeme (kiša, sunce, snijeg…) - stvari koje smo napravili u prošlosti, - okolina, - šef… Neki od faktora koje možemo mijenjati i kontrolirati: - naše ponašanje, - naše navike, - kako reagiramo na dobre i loše stvari koje se događaju oko nas, - kako tretiramo druge ljude, - kako donosimo odluke, - kako komuniciramo, - kako se osjećamo, - kako obavljamo svoje poslove i radne

16 progressive |

11: 2013

Zašto se bavimo stvarima na koje nemamo utjecaj i koje ne možemo mijenjati i kontrolirati umjesto stvarima koje možemo mijenjati i na koje imamo utjecaj? Zato što su idealan izgovor i zato što nismo spremni priznati da smo mi jedini odgovorni za sve što se događa u našim životima… zadatke…

IDEALAN IZGOVOR Zašto se onda bavimo stvarima na koje nema­ mo utjecaj i koje ne možemo mijenjati i kon­ trolirati umjesto onima koje možemo? Zato što su idealan izgovor i zato što nismo spremni priznati da smo mi jedini odgovorni za sve što se događa u našim životima. Jeste li se ikad u životu "popiknuli"? Jeste li od­ mah pogledali na što ste to zapeli? Naravno da jeste. A jeste li ikad u životu vidjeli drugu osobu da se "popiknula"? Vjerojatno jeste. I što ste prvo pomislili? Najčešće je to bila misao kako je ta osoba nespretna. Kada mi zapnemo i "popiknemo" se, najčešće razlog za to nalazi­ mo u vanjskim okolnostima – sigurno je pod neravan ili sam naletio na kamen i slično, no ako vidimo drugu osobu koja je u istoj situaciji, najčešće razlog za to nalazimo u njoj samoj.

JESTE LI SANJAR? Sanjari su osobe koje žele, ali ne poduzimaju ništa da dođu do željenoga. Žele bolji posao, veću plaću, veći stan, novi automobil, više od­ govornosti, da ih se cijeni na poslu, da ih se prepoznaje… ali ne čine ništa da dođu do željenoga. Sanjar vjeruje da će, ako ostane dovoljno dugo na jednome mjestu i vrijedno radi, dobiti ono što želi, jer je to pravedno i ispravno. Vrijeme prolazi, a ništa se ne događa. Sanjari su reaktivni i njihovo postupanje reak­ cija je na stvari koje se događaju oko njih. Činitelj je osoba koja ide za onim što želi, pre­ poznaje i kreira prilike, uporno se suočava s

izazovima i čini stvari s ciljem da se i dogode. Činitelj ostvaruje ono što želi. Preuzima od­ govornost za prilike u svom životu te, iako ne može učiniti ništa oko vanjskih okolnosti koje utječu na njih, može izabrati i izabire kako će odgovoriti na njih. Oni odabiru ustati kad pad­ nu, kretati se uvijek naprijed, nikada ne gubiti optimizam.

PROAKTIVNI ČINITELJ Kada smo proaktivni činitelj: - kada prepoznajemo i stvaramo prilike i pri­ hvaćamo izazove, - ako nešto treba biti napravljeno, to i činimo čak i kada to nije dio našeg posla, - ako vidimo da stvari oko nas nisu dobre i mogu biti bolje napravljene, razmislimo kako ih možemo učiniti boljima i to i učinimo, - postavljamo pitanja "što ako" umjesto da pri­ hvaćamo stvari onakve kakve jesu, - u cilju donošenja kvalitetne odluke, postav­ ljamo pitanja i pronalazimo odgovore na njih, - preuzimamo inicijativu i odgovornost za svo­ je odluke, - činimo prave stvari na ispravan način, - planiramo unaprijed, - poduzimamo aktivnosti prije nastanka problema. Odgovornost je sposobnost prihvaćanja svega što se u životu događa baš onakvim kakvim jeste (bez izbjegavanja, borbe i po­ ricanja). VI ste jedina osoba koja može nešto promijeniti i NITKO drugi to ne može napraviti umjesto Vas. Stoga preuzmite odgovornost i odlučite hoćete li biti sanjar ili činitelj. n


| 11:2013

progressive |

11:2013

17


 INTERVJU MJESECA

Krešimir Dominis, direktor Point Shopping Centra Vrbani

Osluškujemo potrebe i želje kupaca Point Shopping Center, prvi trgovački centar osmišljen za susjedstvo, otvoren je krajem ljeta ove godine u zagrebačkom naselju Vrbani. Na ukupno 40.000 četvornih metara, četiri podzemne i dvije nadzemne etaže s garažom, centar stanovnicima zapadnog dijela Zagreba nudi niz atraktivnih prodavaonica i sadržaja, ugodnu Point terasu s kafićima te garažu sa 500 parkirnih mjesta. Projekt, u koji je investitor Bluehouse Capital uložio 50 milijuna eura, građen je u skladu s najnovijim standardima održivosti, moderne arhitekture i funkcionalnosti. O prvim iskustvima, ali i daljnjim planovima razgovaramo s direktorom Point Shopping Centra Vrbani Krešimirom Dominisom. Razgovarala: Marija Kosor Koliko je dugo trajala izgradnja Point Shopping Centra i koja je bila ideja vodilja? Izgradnja centra trajala je približno godinu dana, a ideja vodilja prilikom osmišljavanja projekta Point Shopping Centra bila je stvaranje urbanog, modernog i drugačijeg trgovačkog centra od trenutnih koji će, zapravo, prateći svjetska iskustva i trendo­ ve, postati sastavni dio života i svakodnevice stanovnika zapad­ nog dijela grada. Investitori kažu da je kompleks građen u skladu s najnovijim ekološkim standardima održivosti. Što to konkretno znači? Živimo u vremenu u kojem se osvijestila važnost očuvanja resursa i energenata koji postaju sve skuplji. Upravo iz tog ra­ zloga izgradili smo trgovački centar koji poštuje najviše stan­

18 progressive |

11: 2013

darde energetske učinkovitosti. Osim modernih materijala koji su upotrijebljeni prilikom gradnje centra te dizajna koji omo­ gućava minimalnu potrošnju u dijelovima objekta koji se ne koriste učestalo, važno je naglasiti centralni sustav upravljanja zgradom kojim se potrošnja svih energenata optimizira i prati u stvarnom vremenu. Nadalje, gospodarenje otpadom unutar centra implementirano je prema svim najvišim standardima prakse. Primjerice, sav otpad razvrstavamo u sedam različitih kategorija, čime dodatno čuvamo okoliš i minimiziramo rasi­ panje dragocjenih resursa. Kako je zamišljen koncept prostora? Koliko je ukupno predviđenih poslovnih jedinica i jesu li u potpunosti zakupljene? Point Shopping Center zamišljen je kao središte kvarta sa svim


| 11:2013

U centru je trenutno zaposleno približno 250 zaposlenika, a budući da popunjavamo ponudu novim i atraktivnim brendovima, očekujemo da će broj zaposlenih u budućnosti dosegnuti i više od 400 zaposlenika. trgovinama i zabavnim sadržajem koji su potrebni kupcima na dnevnoj bazi. U ovom dijelu grada dogodio se veliki i nagli rast stambenih objekata koji trgovci nisu bili u mogućnosti prati­ ti te smo se iz tog razloga odlučili na ovakav poduhvat. Point Shopping Center daje susjedstvu sve što nude i ostali dijelovi grada gdje je proces izgradnje stambenih jedinica bio znatno sporiji. U centru je predviđeno približno 50 poslovnih jedinica i to je prema našim dosadašnjim iskustvima optimalan broj za cen­ tar ove veličine. Budući da smo još uvijek u ranoj fazi razvoja projekta, nismo na punoj popunjenosti, no svakog dana dobi­ vamo nove upite od potencijalnih zakupaca tako da sa sigur­ nošću možemo reći da ćemo ostvariti sve zadane ciljeve prije planiranog roka. Od otvorenja se trudimo komunicirati s kupcima i od njih smo do sada dobili neprocjenjiv feedback te trenutno radimo na zaokruživanju cjelokupne priče na način da u centar dovede­ mo upravo onaj profil zakupnika koji našim kupcima trebaju. Koji dućani su prisutni u Point Shopping Centru? U Centru su prisutni Super Konzum, dm, L'Occitane, Tisak Me­ dia, od modnih brendova Benetton, Next i Lindex, Farmacia, VIP, Ghetaldus. Zabavni sadržaji u Centru su Invictus fitness centar i Twister igraonica, a od usluga našim kupcima su na raspolaganju poslovnica Hypo Banke, ured Hrvatske pošte, fri­ zerski salon Di, Clean Express i Exclusive Change mjenjačnica. Prije nekoliko dana ponudu smo upotpunili i prodavaonicom Sancta Domenica s renomiranim brendovima Samsung, Sony, Panasonic i LG te prodavaonicom poznatog dječjeg modnog brenda Carter's. Do kraja godine očekujemo još nekoliko novih otvorenja, no u ovom trenutku mogu najaviti kako će se uskoro otvoriti brend Posteljina.hr. Prilikom nedavnog službenog otvorenja rečeno je da centar ima namjeru postati "srce Vrbana". Koje još sadržaje nudite? Kao što sam već napomenuo, prije svega osluškujemo potrebe i želje naših kupaca iz ovog dijela grada zbog čega smo sho­ pping centar koji se razlikuje od ostalih. Naš uspjeh u ovom području je više nego očit pa tako broj članova Invictus fitness centra od otvaranja raste iz dana u dan. Velik raspon različitih moderno osmišljenih individualnih i grupnih treninga privu­ kao je velik broj ljudi koji prije, nažalost, nisu imali mogućnost rekreacije na ovoj razini u ovom dijelu grada. Dodatan trud uložili smo i u uređenje Point terase na drugom katu centra gdje se nalaze Storia i Laganini barovi, u njihovoj blizini je i Čaša zdravlja – kutak zdrave hrane i napitaka, te će se u ovom dijelu uskoro otvoriti popularni restoran Sofra. Na terasi ćemo kroz nekoliko tjedana postaviti i klizalište te

ćemo time dodatno upotpuniti sadržaje kako za obitelji, djecu, tako i za odrasle. Terasa je već sada postala kvartovsko oku­ pljalište preko dana i u večernjim satima što je samo dodatna potvrda uspješnosti našeg projekta. Kakva su prva iskustva što se tiče posjećenosti? Jesu li ispunjena očekivanja i preliminarne prognoze? S obzirom na situaciju na tržištu, brojke su iznimno zadovolja­ vajuće, posebice zbog toga što se još uvijek nalazimo u perio­ du pozicioniranja na tržištu te upoznajemo podrobnije tržište s ovom vrstom projekta i svim pogodnostima koje se kod nas u Centru mogu ostvariti. Očekujemo da će posjećenost biti još veća nakon što se i iz ostalih dijelova grada upoznaju s predno­ stima kupnje i elementima zabavnog sadržaja u ovakvoj vrsti shopping centra.

Point Shopping Center zamišljen je kao središte kvarta sa svim trgovinama i zabavnim sadržajem koji su potrebni kupcima na dnevnoj bazi. U ovom dijelu grada dogodio se veliki i nagli rast stambenih objekata koji trgovci nisu bili u mogućnosti pratiti te smo se iz tog razloga odlučili na ovakav poduhvat. progressive |

11:2013

19


 INTERVJU MJESECA

Krešimir Dominis, direktor Point Shopping Centra Vrbani

Dolaskom u naš centar otvara se cijela lepeza usluga koje su vam potrebne na svakodnevnoj bazi. U jednoj kratkoj šetnji moguće je otići u poštu, kupiti knjige, ostaviti odjeću u kemijskoj čistionici, otići na frizuru te nabaviti proizvode za svakodnevnu upotrebu u Konzumu ili primjerice dm-u… U odnosu na konkurenciju, koje su još prednosti posjeta Vašem trgovačkom centru? Istraživanja tržišta pokazuju da prilikom planiranja tjedne kup­ nje i zadataka koje ljudi žele obaviti, najčešće uz preostale obveze, u danu mogu obaviti tek jednu ili dvije stvari. No tu upravo leži naša prednost jer dolaskom u naš centar otvara vam se cijela lepeza usluga koje su vam potrebne na svakod­ nevnoj bazi. U jednoj kratkoj šetnji moguće je otići u poštu, kupiti knjige, ostaviti odjeću u kemijskoj čistionici, otići na fri­ zuru te nabaviti proizvode za svakodnevnu upotrebu u Kon­ zumu ili primjerice dm-u. Također možete i obaviti kupovinu kvalitetnih odjevnih predmeta u Bennetonu, Lindexu ili jedi­ nom dućanu marke Next na hrvatskom tržištu. Na raspolaga­ nju našim kupcima je fitness centar Invictus, a djeca se mogu zabaviti u igraonici Twister. Imamo i veliku ponudu zabavnog dijela sadržaja na velikoj terasi s kompleksom kafića i restorana zamišljenim kao mjestom druženja, zabave i događanja te taj

20 progressive |

11: 2013

dio radi i nakon što se shopping centar zatvori. Koliko ljudi je zaposleno u Point Shopping Centru i hoće li biti novih zapošljavanja? U centru je trenutno zaposleno približno 250 zaposlenika, a budući da popunjavamo ponudu novim i atraktivnim bren­ dovima, očekujemo da će broj zaposlenih u budućnosti dose­ gnuti i više od 400 zaposlenika. Skoncentrirani ste na kvart, a koncept poslovanja osmišljen je za susjedstvo. Kako vidite budućnost malih, kvartovskih trgovina? Kvartovski shopping centri daju novu dimenziju tržištu i omo­ gućavaju malim trgovinama da budu prisutne na lokacijama s većom cirkulacijom kupaca te da podignu svoje poslovanje na višu razinu koju im upravo Point Shopping Center nudi. Ula­ skom u shopping centar svi zakupnici dobivaju priliku umreža­ vanja, širenja svoje ponude i maksimalnog iskorištavanja bene­ fita koje im donose veliki trgovci. Planirate li širenje na druge dijelove grada Zagreba, a možda i u neke druge hrvatske gradove? Svakako vidimo potencijal za razvoj, no u ovom trenutko smo fokusirani na ostvarenje svih ciljeva Point Shopping Centra te do tada nećemo aktivno razmatrati ni nove investicije. Vrbani su relativno novi kvart i pokazalo se da je pozicija na kojoj smo razvili projekt pun pogodak. Vjerujemo kako ćemo u budućno­ sti razmatrati slične lokacije koje imaju potencijal za uspješnost projekata kao što je Point Shopping Center. n


| 11:2013

progressive |

11:2013

21


 U FOKUSU PREHRANA

Smrznuta hrana

Gotova jela i pizze U zadnjih godinu dana (listopad '12 – rujan '13) na hrvatskom maloprodajnom tržištu (bez uključenih Cash&Carry trgovina, diskonta i veleprodaje) kategorija smrznutih gotovih jela i pizza ostvarila je prodaju od 796,2 tone u vrijednosti od 33,7 milijuna kuna. Vrijednosni rast od +3% u odnosu na isti period prošle godine veći je od količinskog (+1,8%). Analizirala: Helena Folnegović, mlađa voditeljica klijenata, tvrtka Nielsen

U

brzan način života i nedostatak vremena u današnje vrijeme utječu na stil života pa tako i na trendove u pripremanju hra­ ne. Smrznuta gotova jela i pizze poprimaju sve veću važnost jer potrošačima daju mogućnost da pripreme obrok na brz i jednosta­ van način kod kuće. U kategoriju smrznutih gotovih jela i pizza uključena su:

Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema količinskom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Ledo (Ledo, Fresco), Dr. Oetker (Ristorante, Giuseppe), Klara (Claressa). Vodeća tri proizvođača čine oko 90% količinske prodaje kategorije dok privatne robne marke čine 7%.

24 progressive |

11: 2013

- smrznuta jela koja je potrebno do­ datno kuhati ili samo podgrijati (mogu biti kompletan obrok, uključujući dodatke poput riže, povrća ili mesa ili bez dodatka, kao što su punjene palačinke), - okruglice od tijesta koje je po­ trebno dodatno kuhati te one koje je dovoljno samo podgrijati (najče­ šće su to okruglice koje se kuhaju u vodi/ juhi te mogu biti slatke i slane te punjene ili ne), - smrznute pizze koje je potrebno dodatno peći i one koje je dovoljno podgrijati za konzumaciju. Kategorija ne uključuje smrznuto tijesto, smrznuto voće i povrće te smrznuto meso.

VRIJEDNOSNI RAST U zadnjih godinu dana (listopad '12 – rujan '13) na hrvatskom malopro­ dajnom tržištu (bez uključenih Cash&Carry trgovina, diskonta i velepro­ daje) kategorija smrznutih gotovih jela i pizza ostvarila je prodaju od 796,2 tone u vrijednosti od 33,7 milijuna kuna. Vrijednosni rast od +3% u odnosu na isti period prošle godine veći je od količinskog (+1,8%).


| 11:2013 Smrznuta gotova jela najprodavaniji su segment sa 70% količinskog udjela. Smrznute pizze su ostvarile količinski i vrijednosni rast te pove­ ćale svoj tržišni udio s obzirom na prošlu godinu na 16% ukupne koli­ činske prodaje kategorije dok smrznute okruglice drže stabilnih 14%. Količinski, više od pola kategorije prodaje se u kutijama (52%), 35% u vrećicama te 14% u pliticama (plitke posude s poklopcem).

EDUKACIJA POTROŠAČA Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema količinskom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Ledo (Ledo, Fresco), Dr. Oetker (Ristorante, Giuseppe), Klara (Claressa). Vodeća tri

proizvođača čine oko 90% količinske prodaje kategorije dok privatne robne marke čine 7%. Najvažniji kanali za prodaju gotovih jela i pizza su veliki formati trgo­ vina veći od 300m2. Više od ¾ kategorije, količinski, prodaje se kroz hipermarkete (30%) i supermarkete (46%). Velike trgovine mješovitom robom prodaju 14% dok srednje i male trgovine mješovitom robom prodaju ostalih 10% kategorije. Proizvođači već niz godina kroz edukaciju potrošača ukazuju da smr­ znuta hrana ne gubi na svojoj kvaliteti smrzavanjem. Također, na trži­ štu se pojavljuje sve širi asortiman proizvoda koji privlači potrošače, posebno u zimskim mjesecima, kada je izbor namirnica ograničen. n

Smrznuta riba Oko 660 tisuća kućanstava kupilo je smrznutu ribu u razdoblju od travnja do rujna 2013. Konzerviranu je kupilo nešto više od 700 tisuća, a svježu ribu oko 500 tisuća kućanstava. Pripremio: Mladen Kožić, Consumer Tracking Sales Manager, tvrtka GfK Hrvatska

G

fK Consumer Panel prati kupovine kućanstava u Hrvatskoj po­ sljednjih 13 godina, a kategoriju ribe pratimo od veljače 2013. godine. Analizirali smo kupovinu smrznute ribe za kućnu kon­ zumaciju u razdoblju travanj - rujan 2013. Zanimljiv je podatak da je, iako smrznutu ribu kupuje veći broj ljudi u odnosu na svježu ribu, ko­ ličinsko tržište smrznute ribe gotovo triput manje u odnosu na tržište svježe ribe. Navike kupovine ribe slijede regionalne razlike u prehram­ benim navikama, stoga ne čudi podatak da se u Slavoniji i Središnjoj Hrvatskoj više kupuje smrznuta riba, dok se u primorskom dijelu i za­ grebačkoj regiji više kupuje svježa riba.

GfK Consumer Panel je kontinuirano istraživanje u kojemu se podaci prikupljaju na temelju dnevnika kupovine kojeg ispunjava 1500 kućanstava u Hrvatskoj. Uzorak je reprezentativan prema regiji, veličini naselja, broju članova kućanstva te broju djece ispod 14 godina.

Uz Ledo kao lidera kategorije, koji je količinski četiri puta jači od prvog sljedećeg pratitelja, svega tri brenda prelaze 4% tržišnog udjela. Trgo­ vačke marke čine ¼ vrijednosti kategorije, a predvode ih Lidlova Nau­ tica i Kauflandova Vita Star. Dok kupac u prosjeku troši svaku četvrtu kunu na promociji, u kategoriji smrznute ribe udio promocije je ispod 20%, a u Ledo smrznutim ribama ispod 15%. Šest od deset kuna koje trošimo na smrznutu ribu ostavljamo u modernim formatima trgovina (hipermarketi, supermarketi i diskont), svaku desetu kunu u ribarnici, a svaku treću u malim trgovinama. Ako promatramo uspješnost trgovaca u kategoriji, Konzum očekivano ima najveći udio u smrznutoj ribi, no taj udio je niži od Konzumova udjela na ukupnom tržištu. S druge strane, Kaufland, Lidl i Billa postižu veći tržišni udio u smrznutoj ribi u odnosu na njihov udio na ukupnom tržištu te ih se može smatrati relativno uspješnijim u odnosu na kon­ kurenciju. n

progressive |

11:2013

25


 POD POVEĆALOM

Proizvodi od čokolade

Neodoljiva poslastica Čokolade su jedna od kategorija s najvišim postotkom korištenja kroz čitavu Adria regiju (uz Hrvatsku, tu su i Srbija, Bosna i Hercegovina te Slovenija), a razina korištenja je gotovo podjednaka kroz sve zemlje (iznad 90%). I u ostalim zemljama regije je profil potrošača kategorije vrlo sličan, nešto češće se radi o ženama i potrošačima mlađe životne dobi. Pripremila: Maja Ćuk, Product Manager, Ipsos Puls

L

jubav prema čokoladi razvila se prije puno vremena kad je drevni narod Maya u glinenim loncima počeo pri­ pravljati i konzumirati napitke od kakaa. Kon­ zumirali su je kao gorak napitak pripremljen od plodova kakaovca pomiješan s različitim začinima. Pripravljali su ga s vodom ili vinom uz dodatak vanilije, cimeta, papra, čak i čilija, budući da šećer nije bio poznat tadašnjim kulturama. Prema jednoj aztečkoj legendi, drvo kakaovca donio je iz raja njihov bog spustivši se na zemlju na zraci jutarnje zvijez­ de, a svake bi godine prinosili ljudsku žrtvu u čast bogovima. Žrtvin posljednji obrok bio je upravo čarobni kakao napitak.

ČOKOLADA U EUROPI Prvi Europljanin koji je kušao čokoladu bio je Kristofor Kolumbo, ali tek je Don Cortes donio sirovine i opremu potrebnu za izradu čokolade u Španjolsku. Europa je tad otkrila božanstveni napitak u kojem su više klase američkih domorodaca uživale stoljećima. Španjolci su odlučili stvoriti svoju verziju na­ pitka: izbacili su ljuti čili te dodali cimet i šećer. Međutim, zbog slabe opskrbe kakaom, izra­ da čokolade nije se proširila te je neko vrijeme ostala tajnom. Prekretnica u proizvodnji čokolade se dogo­ dila kad je nizozemski kemičar Coenraad Van Houten osmislio hidrauličnu prešu pomoću koje je uspio ekstrahirati čak 50% kakaovog maslaca, koji je dotad plivao po površini čokolade. Tako je dobio masu koju je mogao

26 progressive |

11: 2013

mljeti u prah i tek tada je nastala čokolada ka­ kvu volimo i jedemo danas.

Više od 90% populacije Hrvatske u dobi od 15 do 64 godine konzumira čokoladu, što je čini jednom od kategorija robe široke potrošnje s najvišom razinom korištenja u Hrvatskoj uopće. Konzumiraju je nešto više žene nego muškarci, a češće od prosjeka joj je sklona mlađa populacija (u dobi od 15 do 19 godina). BRANDpuls ISTRAŽIVANJE U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspjeha za kategoriju čokolada i brendove unutar nje, a podaci se mogu analizirati u vidu demogra­ fije, lifestylea potrošača te njihovih kupovnih navika. Marketinški pokazatelji su važni za uspješno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih proble­ ma i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slije­ di prikupljeni su u prvoj polovini 2013. godine na teritoriju Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercego­ vine te Slovenije. Više od 90% populacije Hrvatske u dobi od 15 do 64 godine konzumira čokoladu, što je čini jednom od kategorija robe široke potrošnje s najvišom razinom korištenja u Hrvatskoj uop­ će. Konzumiraju je nešto više žene nego muš­ karci, a češće od prosjeka joj je sklona mlađa populacija (u dobi od 15 do 19 godina).

Čo­ kola­ de su jed­ na od kategorija s najvišim postotkom korištenja kroz čitavu Adria regiju (uz Hrvat­ sku, tu su i Srbija, Bosna i Hercegovina te Slo­ venija), a razina korištenja je gotovo podjed­ naka kroz sve zemlje (iznad 90%). I u ostalim zemljama regije je profil potrošača kategorije vrlo sličan, nešto češće se radi o ženama i po­ trošačima mlađe životne dobi.

PRI ODABIRU VAŽAN BREND Većina heavy korisnika čokolada preferira mliječne u odnosu na gorke čokolade, a iako gotovo polovina njih smatra da je čokolada poput ovisnosti, većinom je ne jedu kao za­ mjenu za obroke. Oko 90% heavy korisnika čokolada smatra da je prikladna za sve gene­ racije, a ne samo za djecu, a jednak postotak smatra da su čokolade poklon s kojim se ne može pogriješiti. Više od polovine heavy korisnika kategorija čokolade kaže da im je jako važan brend pri­ likom odabira koju će čokoladu kupiti. U od­ nosu na neke druge kategorije slatkiša (npr. kekse, praline, čokoladice, bombone…) kod čokolada je također zamijećena najviša razina lojalnih korisnika među korisnicima brendova - takvih je oko 1/3, preostale 2/3 nema brend čokolade kojemu su lojalni. Razina korištenja („usage“) je marketinški indi­ kator koji najbolje govori o vitalnosti brenda. Praćenje korištenja je važno za procjenu po­ trošačke mase na koju u određenom trenutku možemo računati. Za povećanje baze potro­ šača potrebno je voditi računa o njihovim po­


| 11:2013

trošačkim potrebama i navikama (Usage&Attitude) kako bismo brend mogli dodatno marketinški pozicionirati bliže potrebama potrošača

VODEĆA MILKA Milka je vodeći brend u kategoriji čokolada u Hrvatskoj - konzumira je oko 2/3 populacije Hrvatske u dobi od 15 do 64 godine. Drugi brend po razini korištenja je Dorina - nju konzumira nešto više od polovine populacije dok Mikado konzumira oko 1/3 populacije. Kinder i Nestlé imaju niže razine korištenja. Milka je vodeći brend čokolada u svim zemljama u kojima se provodi BRANDpuls istraživanje, s uglavnom znatno višim razinama korištenja od prvog konkurenta. U Srbiji visoke razine korištenja imaju i tradicio­ nalno prisutni brendovi poput Štarkovih Najlepših želja te Eurocrem Bloka Takovo. Oba brenda imaju visoku razinu korištenja i u susjednoj Bosni i Hercegovini, uz Kraševu Dorinu koja je drugi najviše korišteni brend. U Sloveniji je drugi brend Kinder, a slijedi ga Gorenjka.

ODNOS POTROŠAČA PREMA BRENDU Na temelju marketinških indikatora performansi brenda koji se konti­ nuirano prikupljaju u BRANDpulsu, dobivena je jedinstvena mjera koja omogućuje usporedbu brendova na tržištu - BRANDscore. Prilikom izračuna, BRANDscore uzima u obzir dva aspekta odnosa potrošača prema brendu, bihevioralni i emocionalni. Bihevioralni aspekt govori o realiziranom odnosu potrošača prema brendu (kupnja, korištenje...) dok emocionalni govori o kvaliteti i intenzitetu percepcije brenda u svijesti potrošača. Prema BRANDscoreu, najsnažniji brend u kategoriji čokolada u Hrvat­ skoj je Milka. Drugi brend po snazi je Dorina. Pozicija brendova se ne razlikuje od pozicija prema razini korištenja brendova, iz čega se može zaključiti da su i svi ostali marketinški indikatori (što bihevioralni, što emocionalni) također raspoređeni na isti način. Kada promatramo sveobuhvatnu snagu brenda Mikado, Kinder i Nestlé, vidljivo je da značajno zaostaju za vodeća dva prema snazi.

Stranica nedostupna zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.

FAIR TRADE Globalni trend koji brzo napreduje su čokolade s oznakom „fair trade“ kojima se promiče odgovornost prema proizvođačima sirovina koji se uglavnom nalaze u zemljama u razvoju. Za očekivati je da će sve više takvih proizvoda biti i kod nas. A zbog rastuće svijesti o važnosti zdrave prehrane, kako na svjetskim tr­ žištima tako i u Hrvatskoj, pojav­ ljuje se sve više vrsta tamne čo­ kolade koja se smatra osobito zdravim odabirom. U svakom slučaju noviteta na tržištu neće nedostajati. n

progressive |

11:2013

27


 U FOKUSU NEPREHRANA

Osvježivači za WC školjke

Protiv neugodnih mirisa Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema vrijednosnom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Henkel (Bref), SCJohnson (Anitra, Duck), Bolton (WC Net), Reckit Benckiser (Harpic), Labud (Sanitar) i Unilever (Domestos). Analizirala: Milanka Ćorić, analitičarka, Nielsen vači koje se lijepe direktno u WC školjku sa 8,8% te tablete za vodokol­ tić i gelovi koji zajedno čine preostalih 1,1% prodaje kategorije. Ako pogledamo podjelu prema mirisu, najpopularniji su proizvodi s mirisom bora (25,7%) i limuna (24.0%), slijede proizvodi s mirisom mora (14,2%), lavande (6,5%) te ostali mirisi (29,6%).

TRŽIŠNI LIDERI

O

sim što održavaju čistoću i svakodnevnu higijenu i svježinu WC školjke te su efikasni u borbi protiv nastajanja kamenca, osvje­ živači za WC školjke prostor ispunjavaju ugodnim mirisom te boravak u njemu čine ugodnim iskustvom.

KOLIČINSKI RAST U analizu osvježivača za WC školjke uključena su sva sredstva koja osvježavaju WC kotlić ili školjku. Sredstva za čišćenje kemijskih WC-a i tablete za pisoare nisu uključeni u analizu. U zadnjih godinu dana (rujan '12 – kolovoz '13) na hrvatskom malo­ prodajnom tržištu (bez Cash&Carry trgovina, diskonta, veleprodaje i institucionalne prodaje) osvježivači za WC školjke su ostvarili prodaju od 448 tisuća litara u vrijednosti od 87,5 milijuna kuna. Kategorija bilježi količinski rast od 2,4% dok vrijednosno bilježi blagi pad od -0,8%.

NAJPOPULARNIJI MIRIS BORA Najprodavaniji osvježivači za WC školjke su u tekućoj formi (ostvaruju 49,2% vrijednosne prodaje kategorije), zatim košarice sa 40,9%, osvježi­

28 progressive |

11: 2013

Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) pre­ ma vrijednosnom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Hen­ kel (Bref), SCJohnson (Anitra, Duck), Bolton (WC Net), Reckit Benckiser (Harpic), Labud (Sanitar) i Unilever (Domestos). Trgovačke robne marke čine 6,5% vrijednosnog udjela u kategoriji te u zadnjih godinu dana bilježe značajan rast (+47%). Najvažniji kanal za prodaju ozvježivača za WC školjke su supermarketi (301 – 2500 m2) koji čine 33% kategorije dok hipermarketi (>2500m2) čine 23% prodaje. Slijede drogerije sa 19%, zatim velike trgovine mje­ šovitom robom (101-300m2) sa 13%, srednje trgovine mješovitom ro­ bom (41-100m2) sa 8% prodaje dok male trgovine mješovitom robom ostvaruju preostalih 3% od ukupne vrijednosne prodaje kategorije. n


| 11:2013

progressive |

11:2013

29


 LOGISTIKA

Poslovne strategije

Logistički trendovi nakon ulaska u EU Piše: Marina Berislavić, voditeljica poslovnice Zagreb, Lagermax AED Croatia d.o.o.

N

akon ulaska Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. snažno se osjeća povećani interes stranih kompanija za odabir Hrvatske kao logističkog središta za opskrbu susjednih zemalja koje nisu člani­ ce EU. Interes je to koji može snažno utjecati na daljnji razvoj logističke usluge te utjecati na novi poticaj u gospodarstvu. Hrvatska je zbog svog zemljopisnog položaja, u logistič­ kom i distributivnom smislu, vrlo zanimljiva kompanijama koje svoju distributivnu mrežu šire na području zapadnog Balkana. Također, hrvatske luke, od kojih posebno izdvajam Rijeku, postaju logično rješenja za distribu­ ciju roba koje se prevoze pomorskim putem za područje jugoistočne i dijela središnje Europe. Snažan i brz razvoj poslovanja pred hrvat­

Otvaranjem granica, velike internacionalne korporacije svoj razvoj na ova područja usmjeravaju preko logističara koji je zadovoljio neophodnu kvalitetu pružanja usluga u zemljama gdje posluju. Klijentima je ponuđen izbor optimalne logističke strategije... skog menadžera (kao i onog europskog) stavlja izbor kompleksnih, brzo mijenjajućih strategija, logističkih izazova i odluka koje će u konačnosti dovesti do optimalnih ili ma­ nje prihvatljivih rješenja. U svojim poslov­ nim okruženjima svakodnevno su suočeni sa mnogostrukim zahtjevima - strateškim partnerstvima, globalizacijom, prometnom infrastrukturom, liberalizacijom i normi­ zacijom u europskom prometu, informa­ cijskim tehnologijama i drugim tehnološ­ kim promjenama, ekologostikom, novim zahtjevima brzo rastuće industrije široke potrošnje…

TREND OUTSOURCINGA Česta je situacija da ni organizacija ni me­ nadžer ne mogu, s obzirom na svoje resur­

se, kompetenciju i vrijeme, udovoljiti zahtje­ vima složenih integracija sustava upravljanja. Zbog toga se dijelom odlučuje i za outsour­ cing kao poslovnu strategiju.

Pružatelji logističkih usluga pod strogim su pritiskom kupaca, društva i zajednice kako bi se postigla održivost u cilju održavanja konkurentne prednosti. Održivost ovisi o ravnoteži prirodnog svijeta i odgovornoj uporabi prirodnih resursa. Danas u Hrvatskoj govorimo o trendu outsourcinga kao jednom od načina po­ boljšanja efektivnosti poslovanja. Pokazao se nezaobilaznom metodom svake ozbiljne tvrtke koja želi realizirati veću dobit te se takva odluka donosi na temelju kvalitetne analize i realnog sagledavanja stanja, čime se osiguravaju mnoge prednosti, odnosno veća konkurentnost, lakša prilagodba pro­ mjenama, unapređenje poslovnih procesa i povećanje profita. Outsourcing je u hrvatskoj poslovnoj za­ jednici već dugi niz godina prihvaćen, ali nedovoljno korišten trend moderne logisti­ ke. Pružatelji logističkih usluga trebaju biti usmjereni na razvoj i širenje spektra usluga

30 progressive |

11: 2013


| 11:2013 na logističkom tržištu te pronalaziti optimal­ na rješenja za svaki novi tržišni izazov. Otvaranjem granica, velike internacional­ ne korporacije svoj razvoj na ova područja usmjeravaju upravo preko logističara koji je zadovoljio neophodnu kvalitetu pružanja usluga u zemljama gdje posluju. Klijenti­ ma je ponuđen izbor optimalne logističke strategije prilagođene specifičnim zahtjevi­ ma te prepoznatljivost po kvaliteti usluge i konkurentnosti.

NORME KVALITETE To nas vodi sljedećem trendu u logistici – usvajanju i implementaciji sustava upravlja­ nja u skladu s normama kvalitete i zaštite okoliša te implementaciji različitih normi in­ dustrije široke potrošnje kao i potvrde po­ uzdanosti i kvaliteti poslovanja (ISO 9001, 14001, HACCP, Qudal). Tako svoju predanost kvaliteti i aktivnoj zaštiti okoliša te odgovor­ no ophođenje prema resursima hrvatske tvrtke okrenute novim tržištima implemen­ tiraju i certificiraju kroz propisane sustave upravljanja. Ideju o upravljanju kvalitetom i aktivnoj zaštiti okoliša smatraju zadatkom svih zaposlenika i to inkorporiraju u vrijed­ nosti i ciljeve tvrtke. Pružatelji logističkih usluga pod strogim su pritiskom kupaca, društva i zajednice kako

bi se postigla održivost u cilju održavanja konkurentne prednosti. Održivost ovisi o ravnoteži prirodnog svijeta i odgovornoj uporabi prirodnih resursa. Stoga je izuzet­ no jak i sveprisutan ekološki aspekt koji po­ tiče i implicira korištenje čistih tehnologija i razvoj korištenja alternativne energije. Po­ sljedica je to trenda primjene novih tehno­ logija i okrenutost potrebama i zahtjevima društva.

NAPREDNE TEHNOLOGIJE Logističari se okreću novim naprednim tehnologijama koje poboljšavaju trenut­ ne logističke procese u smislu poboljšanja i zaštite okoline u kojoj se odvijaju. Npr. u distribuciji pošiljaka – sofisticiranim infor­ matičkim integralnim rješenjima postiže se optimizacija i ažurno planiranje korištenja transportnih resursa u realnom vremenu. Informatizirano skladišno poslovanje, op­ timizacija skladišnih kapaciteta, dugogo­ dišnje iskustvo te odgovarajuća tehnička sredstva za manipulaciju robe osiguravaju besprijekorno skladištenje, sortiranje, ko­ misioniranje i distribuiranje robe. Ovaj na­ predak omogućuje dokaziva poboljšanja u zadovoljstvu kupaca smanjivanjem uku­ pnih troškova dostave i skladištenja robe, a ujedno smanjuju potrošnju energije i štite okoliš. Ovaj trend, inovativnost i praćenje tržišnih tokova i potreba te interesa klijen­

ta glavna je smjernica u razvoju poslovanja tvrtke koja se bavi modernom logistikom.

BRIGA O ZAPOSLENICIMA I za kraj, naglasila bih najvažniji segment logističkih procesa iz prakse europskih, ali sve više i hrvatskih tvrtki – briga o zaposle­ nicima i njihovim interesima. Zaposlenici tvrtke, a ne sustavi i procesi, su ti koji će omogućiti optimalna rješenja za logističke zadatke i omogućiti tvrtkama potrebnu konkurentnost, odnosno - tržišnu prednost. Svojim iskustvom, predanošću zadacima te kvalitetom u izvršavanju usluga i fleksi­ bilnim pristupom dolaze do trenutnih rje­ šenja i predstavljaju osnovnu snagu svake tvrtke koja obavlja logističke usluge. Spoznajom i usvajanjem toga trenda, omo­ gućavate razvoj tvrtke prepoznatljive po kvaliteti usluge i konkurentnosti koja druš­ tvenoj i poslovnoj zajednici pruža pouzda­ nog partnera na području logistike! n

progressive |

11:2013

31


 FINANCIJE I POREZI

Rokovi plaćanja

(Ne)plaćanje u roku i kada platiti?

Krešimir Lipovšćak, Partner, TPA Horwath d.o.o.

I

godinu dana nakon uvođenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi vlada poprilična zbrka oko do­ puštenih rokova plaćanja, posljedica nepla­ ćanja u roku te sankcija inspekcija. Dodatnu zabunu unosi i primjena nove stope zakon­ ske zatezne kamate. U ovom članku želimo objasniti sva ova pitanja. U KOJEM SE ROKU MORA PLATITI? U zadnjih nekoliko mjeseci apostrofirano je nekoliko trgovačkih lanaca za (ne)plaćanje u roku. S druge strane, službene statistike javljaju o neznatnom padu broja poslovnih subjekata u blokadi (tj. onih kojima su blo­ kirani računi zbog neplaćanja u roku), a broj građana s blokiranim računima, tj. onih koji nisu platili u roku, u porastu je. Dakle, u kojem se roku mora platiti? U pravi­ lu se uvijek mora platiti u ugovorenom roku.

U većini zemalja pravilo je da, ako ne platite u roku koji ste dogovorili, morate platiti i zateznu kamatu. Tako je i u Hrvatskoj. Zateznu kamatu kod zakašnjenja dugujete i kad je niste ugovorili i to se zove zakonska zatezna kamata. Ta je kamata jednaka referentnoj kamatnoj stopi uvećanoj za osam posto. Posebne okolnosti nisu definirane Zakonom. Rečeno je samo da takve posebne okolnosti opravdava posebna priroda obveze. Smatramo da se dulji rok može uvijek dogovoriti, tj. da se uvijek može opravdati prirodom obveze, osim u slučajevima koji su i samim Zakonom propisani kao zabranjeni, odnosno ništavi.

Taj ugovoreni rok je do 60 dana između po­ duzetnika. Međutim, taj rok plaćanja može biti i duži pod sljedećim uvjetima: a) Plaćanje u duljem roku mora biti dogovo­ reno u pisanom obliku; b) Plaćanje u duljem roku mora biti oprav­ dano posebnim okolnostima POSEBNE OKOLNOSTI Posebne okolnosti nisu definirane Zakonom. Rečeno je samo da takve posebne okolnosti opravdava posebna priroda obveze. Mi sma­ tramo da se dulji rok može uvijek dogovori­ ti, tj. da se uvijek može opravdati prirodom obveze, osim u slučajevima koji su i samim Zakonom propisani kao zabranjeni, odno­ sno ništavi. Dakle, dulji rok je ništav (tj. kao da ne postoji) ako je rezultat neravnopravnosti stranaka ili nepostupanja po načelu savje­ snosti poštenja. Primjer takvog postupanja bio bi dobavljač koji ima samo jednog kup­ ca ili samo jednog velikog kupca, a kupac tu okolnost iskorištava radi nametanja dužih rokova plaćanja. Takve okolnosti bi trebalo i dokazati na sudu da bi takav dulji rok pla­ ćanja bio ništav. Bez obzira na ova pravila, u slučaju prodaje robe 'na kredit' moguće je uvijek dogovoriti rok otplate do 360 dana. Drukčija, odnosno stroža pravila, vrijede kod rokova plaćanja kod ugovora s tzv. osobama javnog prava (npr. ministarstva, agencije, itd.). POSLJEDICE NEPLAĆANJA U ROKU U većini zemalja pravilo je da, ako ne platite u roku koji ste dogovorili, morate platiti i za­

32 progressive |

11: 2013


| 11:2013

Zakon o financijskom poslovanju pokušao je financijsku nedisciplinu riješiti reguliranjem rokova plaćanja i prekršajnim sankcijama. Nažalost, teško je utvrditi koliko je Zakon bio uspješan. Sigurno treba pozdraviti svaki korak koji ide u pravcu jačanja financijske discipline i zaustavljanja spirale neplaćanja. Međutim, glavna pomoć pri poštivanju rokova plaćanja bit će jačanje pravnog sustava i cjelokupnog gospodarstva. teznu kamatu. Tako je i u Hrvatskoj. Zateznu kamatu kod zakašnjenja dugujete i kad je niste ugovorili i to se zove zakonska zatezna kama­ ta. Način izračuna zakonske zatezne kamate izmijenjen je uoči ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Zakonska zatezna kamata je jednaka re­ ferentnoj kamatnoj stopi uvećanoj za osam posto. Ta referentna sto­ pa je jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana, i to obračunatih nefinancijskim trgovačkim društvima. Za referentno razdoblje koje prethodi teku­ ćem polugodištu umanjenoj za jedan posto. Prema ovom novom izračunu, ta nova kamata iznosila bi oko 12 posto godišnje (što je za tri posto manje od dosadašnjeg izračuna). Međutim, nova stopa se ne primjenjuje na isporuku robe i pružanje usluga prije 30. Lip­ nja 2013. Na sve takve isporuke robe i usluga primjenjuje se stopa prema Zakonu o obveznim odnosima koja pojednostavljeno glasi: eskontna stopa Hrvatske narodne banke plus osam posto, što je tre­ nutačno 15% godišnje. DODATNE KAZNE U SLUČAJU NEPLAĆANJA U Mletačkom trgovcu W. Shakespearea, mletački trgovac Shylock zbog neplaćanje u roku traži funtu mesa svog dužnika Antonija. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi nešto je blaži pa je nametnuo prekršajne kazne za upravu i za samog podu­ zetnika. Kazna može biti do milijun kuna za poduzetnika i do pede­ set tisuća kuna za upravu. Zaključno, Zakon o financijskom poslovanju pokušao je financijsku nedisciplinu riješiti reguliranjem rokova plaćanja i prekršajnim sank­ cijama. Nažalost, teško je utvrditi koliko je Zakon bio uspješan. Sigur­ no treba pozdraviti svaki korak koji ide u pravcu jačanja financijske discipline i zaustavljanja spirale neplaćanja. Međutim, glavna pomoć pri poštivanju rokova plaćanja bit će jačanje pravnog sustava i cjelo­ kupnog gospodarstva. n progressive |

11:2013

33


 PROGRESSIVE KOŠARICA

HIPERMARKETI Broj

PROIZVOD

KOLIČINA

INTERSPAR

KAUFLAND

KONZUM

PREHRANA

MERCATOR

PLODINE

PROSJEČNA CIJENA PROIZVODA

  

1

Brašno glatko T-550, Podravka

1 kg

5,39

5,39

5,99

5,99

5,39

5,63

2

Šećer kristal, Premijer

1 kg

6,99

5,99

n

n

5,99

6,32

3

Omegol ulje, Zvijezda

1l

10,99

10,99

10,99

10,99

10,99

10,99

4

Dukat svježe mlijeko 3.2% m.m.

1l

6,49

6,49

6,49

6,49

6,49

6,49

5

Vivis svježi krem sir, Vindija

200 g

8,99

9,99

n

9,49

9,99

9,62

6

Rama Harmonija, Unilever

500 g

15,99

14,69

14,99

15,29

n

15,24

7

Vrhnje za Kuhanje 20%m.m., Meggle

0,5 l

16,99

14,99

15,99

15,99

14,99

15,79

8

Pašteta kokošja Argeta, Droga Kolinska

95 g

7,69

7,99

n

7,69

9,99

8,34

9

Ajvar blagi uprženi, Podravka

690 g

19,99

17,99

19,99

19,99

19,99

19,59

10

Čajna kobasica XXL vakumirana, PIK Vrbovec

330 g

32,99

29,99

32,99

n

n

31,99

11

File pilećih prsa Cekin na podlošku, Vindija

1 kg

67,99

69,99

69,99

67,99

67,99

68,79

12

Slavonska juha, Podravka

76 g

7,99

7,69

7,99

8,99

8,39

8,21

13

Cekin crispy pops panirane pileće okruglice, Vindija

500 g

27,99

23,99

24,99

27,99

23,99

25,79

14

Carska mješavina, Ledo

450 g

9,49

10,99

10,99

10,89

10,29

10,53

15

Voćni sirup Dona borovnica

1l

20,99

21,99

19,99

20,99

21,99

21,19

15 kom.

49,99

29,99

49,99

49,99

n

44,99

NEPREHRANA 1

Ariel power capsules, color&style, P&G

2

Omekšivač Silan Mediterranean, Henkel

1l

19,99

19,99

19,99

19,99

19,99

19,99

3

Zewa deluxe toaletni papir Pure white 3 slojni 8+2, SCA Hygiene

8+2

23,99

23,99

23,99

n

23,99

23,99

4

Šampon Schauma 7 ljekovitih trava, Henkel

400 ml

19,49

18,99

18,99

13,99

19,99

18,29

5

Atrix krema za ruke tuba, Beiersdorf

100 ml

18,99

n

16,99

16,99

16,49

17,37

6

Wc Net Mountain Fresh

750 ml

16,99

15,99

15,99

14,99

15,99

15,99

7

Cilit bang spray, Limescale&shine, Reckitt Benckiser

750 ml

32,99

n

28,99

32,99

28,89

30,97

449,38

368,10

416,31

377,71

341,81

BROJ PROIZVODA KOJI NEDOSTAJU

UKUPNO

0

2

3

3

3

NOMINALNA VRIJEDNOST KOŠARICE

449,38

416,44

440,59

440,01

434,03

akcije/sniženja/promocije/trajno niska cijena

n - nema

METODOLOGIJA Datum kupovine: 8./9. studenoga 2013. Progressive magazin na mjesečnoj bazi prati cijene proizvoda iz kategorija hrana i piće, kućne potrep­ štine te ljepota i njega u supermarketima i hiper­ marketima diljem Hrvatske. U studenome su tajni kupci kupovali u pet hipermarketa u Zagrebu (abe­ cednim redom): Interspar, Kaufland, Konzum, Mer­ cator i Plodine. Cijene označene crvenom bojom predstavljaju ak­ cije, sniženja i promocije dok oznaka n znači da na

34 progressive |

10: 2013

polici nije pronađen određeni proizvod. Nominalna vrijednost košarice dobiva se zbrojem svih proizvoda u košarici tako da se proizvodima koji nedostaju dodijeli prosječna cijena košarice. Prosječna cijena pojedinog proizvoda u košarici predstavlja prosjek cijena svih trgovina u kojima su prisutni spomenuti proizvodi. Napominjemo da je cilj objavljivanja košarice pra­ ćenje i pregled cijena proizvoda (brendova) u razli­ čitim trgovačkim lancima.

Progressive košarica omogućava fokus na grupu proizvoda svim profesionalcima FMCG sektora, od menadžmenta i voditelja poslovnica do dobavljača i distributera, radi lakšeg praćenja pojedinih proi­ zvoda u različitim trgovačkim formatima. Progressive magazin, kao specijalizirani časopis u FMCG sektoru, samostalno sastavlja popis proizvo­ da u košarici kao i trgovina u kojima proizvode ku­ puju tajni kupci.


Hendal

| 10:2013

Najviše preporuka za Konzum, Lidl i Plodine Posjećenost je najveća, kao i u svakom valu do sada, za Konzum, kojeg je u zadnja tri mjeseca posjetilo 59% svih ispitanika. Posjećenost ostalih vodećih trgovačkih lanaca nije se značajnije mijenjala… Pripremila: Nataša Antunović, Project Manager, Hendal

P

osjećivanje trgovačkih lanaca i ku­ povina osnovnih namirnica neza­ obilazna je aktivnost među svim dobnim skupinama. Prema rezultatima našeg istraživanja, samo 5% odraslih oso­ ba starijih od 15 godina u zadnja tri mjese­ ca nije posjetilo niti jedan trgovački lanac. Posjećenost je najveća, kao i u svakom valu do sada, za Konzum, kojeg je u za­ dnja tri mjeseca posjetilo 59% svih ispita­ nika. Posjećenost ostalih vodećih trgovač­ kih lanaca nije se značajnije mijenjala - na drugome mjestu je Lidl kojeg je posjetilo 41% ispitanika dok treće mjesto dijele Plo­ dine (32%) i Kaufland (31%). Posjećenost se odrazila i na preporuku trgovačkih lanaca drugim bliskim osoba­ ma, obitelji i prijateljima. Najviše kupaca preporučuje Konzum (45%), a zatim Lidl (32%), Plodine (29%) i Kaufland (27%).

percipira kao lanac s povoljnim cijenama. Mercator i Interspar percipiraju se kao lan­ ci koji pružaju dodatne sadržaje. Konzum se najviše u odnosu na ostale doživljava

kao lanac sa pristupačnim lokacijama. Billa se nešto više od ostalih u ovome mjesecu percipirala kao lanac s dobrim radnim vremenom. n

LOJALNOST I IMIDŽ Prema broju lojalnih kupaca koji u poje­ dinom trovačkom lancu najčešće kupuju, Konzum i dalje drži vodeću poziciju sa 35% svih posjetitelja trgovačkih lanca koji upravo u Konzumu najčešće kupuju. Na­ kon Konzuma, veće udjele lojalnih kupaca u listopadu nalazimo za Kaufland (13%), Plodine (11%), Lidl (8%) i Billu (7%). Ukoliko analiziramo udio lojalnih kupa­ ca među svim kupcima za svaki vodeći trgovački centar posebno, najveći udio lojalnih kupaca među svim svojim posje­ titeljima ima Konzum, nakon toga slijede Kaufland, Plodine i na zadnjem mjestu je Lidl. Kada je riječ o imidžu, najjasnije definiran imidž, po kojem se značajno izdvajaju iz mase ostalih trgovačkih lanaca, nalazimo za Lidl, Interspar i Mercator. Lidl se kontinuirano iz mjeseca u mjesec

Napomena: Broj kupaca koji ocjenjuju trgovačke lance varira na mjesečnoj bazi. Interpretacija nalaza ne uključuje one trgovačke lance/ hipermarkete koji u zadanom mjesecu imaju manje od N=30 kupaca, tj. čije ocjene su temeljenje na N<30 procjena.

progressive |

10:2013

35


 KUTAK ZA MALE

Savjetnik

Jesu li popusti na kraju godine dobra ideja? Potrošači koji spadaju u grupu 'lovaca na popuste', očekujući sve više i više od vas, odgodit će kupovinu do posljednjeg trenutka kako bi 'ulovili' najveće moguće popuste. Ovo je glavni problem svih koji su i prethodnih godina pribjegavali popustima na kraju godine kako bi poboljšali prodaju. Kada jednom date popuste na kraju godine, to se pretvara u naviku koju je poslije teško iskorijeniti. Pripremio: Mark Hunter, Sales Expert, thesaleshunter.com posljednjeg trenutka kako bi 'ulovili' najve­ će moguće popuste. Ovo je glavni problem svih koji su i prethod­ nih godina pribjegavali popustima na kraju godine kako bi poboljšali prodaju. Zato ne savjetujem uvođenje ovakvih specijalnih popusta, u kako god velikom iskušenju bili da to napravite. Kada jednom date popu­ ste na kraju godine, to se pretvara u naviku koju je poslije teško iskorijeniti. I sljedeće godine potrošači će od vas očekivati isto.

VODITE RAČUNA O ZALIHAMA

P

olako se nazire kraj godine. Ne nalazite se tamo gdje biste voljeli biti kada je riječ o postignutim prodajnim rezul­ tatima. Ne možete se oduprijeti razmišljanju da bi trebali napraviti nešto drastično kako biste popravili loš rezultat. Jedan od načina na koji možete popraviti prodajne rezultate je da ponudite popust potrošačima kako biste ih naveli da nešto kupe po prvi puta, ili da kupe veću količinu nego što to obično čine, ili da ove godine kupe nešto što su planirali početkom sljede­ će. Sve ovo su mogućnosti koje biste trebali istražiti. Ali, prije nego što bilo što učinite, iznio bih neka svoja razmišljanja. Uvođenje popusta da bi se 'pogurala' pro­ daja na kraju godine može također stvoriti brojne probleme. Potrošači koji spadaju u grupu 'lovaca na popuste', očekujući sve više i više od vas, odgodit će kupovinu do 36 progressive |

11: 2013

Korištenje popusta kao načina ubrzanja prodaje služi samo povećanju prodanih količina. Međutim, profit se ne povećava. Promatrano na duže staze, on se gubi. Što je još važnije, količina robe koja je prodana u vrijeme popusta, a trebala je biti na zaliha­ ma i početkom sljedeće godine - mora biti nadoknađena na policama. U protivnom, započet ćete sljedeću godinu s deficitom kada je riječ o količinama određene robe. Krenite s popustima samo ako ste sigurni da možete nadoknaditi zalihe za početak sljedeće godine.

TRI ZLATNA PRAVILA Prvo, ako baš morate uvesti popuste na kraju godine da biste poboljšali prodaju, a poslu­ jete kroz više kanala (npr. imate dvije male trgovine i jedan kiosk) - ponudite ih samo potrošačima u kanalu sporednom za vaše poslovanje, tj. koji ne predstavlja vaš osnovni biznis. Napravite ovo samo ako ste 100% si­ gurni da će popusti generirati volumen koji ne biste mogli dostići ove godine 'normal­ nim' putem.

Prvo, ako baš morate uvesti popuste na kraju godine da biste poboljšali prodaju, a poslujete kroz više kanala (npr. imate dvije male trgovine i jedan kiosk) - ponudite ih samo potrošačima u kanalu sporednom za vaše poslovanje, tj. koji ne predstavlja vaš osnovni biznis. Napravite ovo samo ako ste 100% sigurni da će popusti generirati volumen koji ne biste mogli dostići ove godine 'normalnim' putem. Drugo, uvedite popuste samo ako ste 100% sigurni da potrošači kojima ste ih ponudili imaju nula potencijala da se vrate i kupuju još. Treće, kanal prodaje u kojem ćete popusti­ ma postići veću količinsku prodaju mora biti onaj kod koga apsolutno ne postoji rizik da se 'prelije' u vaš osnovni kanal koji 'vuče' naj­ veću prodaju. Opisanu strategiju nuđenja popusta potro­ šačima na kraju godine da bi se pospješio prodajni volumen preporučujem samo ako ne postoji drugi način da se to postigne i samo ako se pažljivo primjenjuje. n


Dnevnik kupca

| 11:2013

Domaći ugođaj i dobar osjećaj kupnje

K

ao i svaki dan, i danas sam navratio u svoju omiljenu kvartovsku prodavaonicu čiji sam vjeran kupac već godinama. Već na samom ulazu osjetio sam pozitivnu atmosferu, domaći ugođaj koji danas rijetko gdje možemo vidjeti. Pojavljivanjem velikih šoping centara izgubili su se odlasci u male kvartovske dućane, a time i taj dobar osjećaj kupnje u poznatom okruženju. Srećom, još uvijek nisu izumrli ti kvartovski dućani. U stvari, čini mi se upravo da su sve više traženi i da ljudi polako shvaćaju prednosti manjih dućana. Ušao sam tako u taj svoj dućan, a poznato lice djelatnice širokim osmijehom pozdravlja me i pokazuje dobrodošlicu. Zanimljivo, iako je nedjelja popodne, nema tmurnog i nezadovoljnog lica zbog rada u to doba. Gospođa me ljubazno pita: "Susjed, hoćemo li polubijeli? Friški je, uzmite cijeli!" Iako sam planirao uzeti samo pola, odlučim je poslušati i uzeti cijeli kruh jer je svjež. Dok mi je pakirala kruh, pitala me za kćer - kako je i je li preselila u svoj stan… Uvijek me fas-

cinira kako uspije zapamtiti sve detalje našeg razgovora. Ali ne samo našeg, već tako i sa drugim kupcima. Mnogo je to životnih priča. I dok tako ćaskamo, krenemo zajedno prema blagajni, a ona mi onako usput kaže: "Jeste li vidjeli, dobili smo neke nove kekse! Ja sam ih probala, odlični su, vjerujte". I ja, onako, potpuno bez sumnje kažem: "Dajte da probamo!" Na blagajni nastavljamo ćaskanje, djelatnica bez imalo muke sve što sam kupio spakira u vrećicu. Usput se našalila i upitala me jesam li danas odigrao loto. Odgovorio sam da nisam, a ona opet u šali kaže: "Nemojte da onda čujem kako kukate da nikad ne dobijete na lotu. Ne ide to ako ne igrate, sused". I uz široki osmijeh mi zahvali na kupnji. Meni je zazvonila ta njezina šala pa sam ipak na kraju još odigrao i loto. Izašao sam zaista sretan. Osjećaj koji sam ponio iz te svakodnevne "nevažne" kupnje je pun pozitive. A uz sve to, ona je napravila lijepu dodanu prodaju, privredila svojoj trgovini dodatnu kunu

koju ja ne bih tamo ostavio da nije bilo nje te je sve to izvela na potpuno pozitivan način. I još više potvrdila moju lojalnost jer ću se po taj osjećaj uvijek vratiti pa makar me to koštalo i koju kunu više.

 SAVJET STRUČNJAKA

Preoblikujte dodatnu prodaju u savjetodavnu ulogu

O

Piše: Sanja Gomuzak, direktorica, Heraklea d.o.o.

vo je odličan primjer kako dodatna prodaja nije nešto što nužno mora biti problem. Iz naših istraživanja i iskustva upravo je kategorija dodatne prodaje gotovo uvijek najlošija (u svim djelatnostima). Prodavači obično na dodatnu prodaju gledaju kao na nešto što im je vrlo neugodno činiti jer imaju osjećaj da nekome nešto uvaljuju. Da­ kle, ključno je promijeniti percepciju prodava­ ča vezanu uz dodatnu prodaju. Iz navedenog slučaja je to lijepo vidljivo – moramo preo­ blikovati dodatnu prodaju u savjetodavnu

ulogu. Dakle, nužno je prodavačima osvijestiti da dodatnom prodajom na ovaj način pomažu kupcu tako da im skreću pažnju na artikle koji su povoljniji ili da im skrenu pažnju na artikl koji bi ih mogao zanimati, a za koji kupac možda niti ne zna da ga može kupiti na tom prodaj­ nom mjestu. Tako ćemo dodatno unaprijediti svoju kvalitetu usluge jer kupac od nas odlazi s osjećajem da o njemu netko brine, a prodavač će ostvariti dodatni prihod ne uvaljujući nepo­ trebne proizvode na silu već savjetujući svoga kupca korisnim stvarima. n

progressive |

11:2013

37


 PROFIL

Andreja Hanžek, direktorica Službe tržišnog razvoja i trgovačkog marketinga, Kraš

Konstantna nadogradnja osnažuje brendove Naši proizvodi nose veliku količinu zadovoljstva i sreće sa sobom i zbog toga ih stalno treba inovirati da i dalje budu zanimljivi. Ali u tom bogatstvu svakako je najveći izazov znati odabrati pravi fokus. Definirati što će u nadolazećem periodu biti eksponiranije u odnosu na ostale brendove, što će donijeti maksimalne rezultate, a neće ugroziti rezultate drugih brendova i koji će biti optimalan omjer uloženog i dobivenog kod svakog pojedinačnog brenda. Razgovarala: Marija Sedlar

O

snovu školu i Prirodoslovno-mate­ matičku gimnaziju Andreja Hanžek, direktorica Službe tržišnog razvoja i trgovačkog marketinga u Krašu, završila je u Varaždinu. Nakon srednje škole dvoumila se da li studirati arhitekturu ili novinarstvo, a na kraju, svega nekoliko dana prije prijava na prijemne ispite, odlučila se samo za Eko­ nomski fakultet. „Zaključila sam da ću s ta­ kvim obrazovanjem biti puno manje ogra­ ničena u biranju budućeg posla. I nikada nisam požalila zbog svog izbora! Na trećoj godini fakulteta, bez imalo dvojbe, odlučila sam se za smjer marketing jer sam već tada predosjećala da svijet marketinga donosi uzbudljive poslove, u kojima uvijek moraš raditi na nečemu novom i zanimljivom. Ti­ jekom fakulteta sam radila jednostavne po­ slove, primjerice kao hostesa u trgovačkim centrima, putem kojih sam prikupljala rad­ no iskustvo, učila o 'stvarnim' poslovima, načinu funkcioniranja kompanija…“ Već prije diplome Andreja je poslala veliki 38 progressive |

11: 2013

broj molbi za zaposlenje, vodeći se logikom 'valjda će neka upaliti' i 'bolje da ja krenem ranije'. „Ubrzo su me pozvali na razgovor iz varaždinske Vindije i 2002. godine, tje­ dan dana nakon primitka diplome, počela sam raditi u tamošnjoj komercijali. Iako je posao bio isključivo vezan uz prodaju, bila sam prezadovoljna jer sam ušla u potpu­ no novi svijet o kojem sam morala naučiti jako puno. Kako sam oduvijek perfekcio­ nist, trudila sam se maksimalno brzo učiti i dan-danas sam zahvalna na tom iskustvu iz prodaje, radu na terenu i odnosima s kup­ cima. Nakon dvije godine u Vindiji, javila sam se na natječaj Agrokora i dobila posao u marketingu Leda. Tada sam u potpuno­ sti doživjela svijet marketinga proizvodne kompanije i bila potpuno oduševljena nji­ me. Počela sam raditi kao asistent brend menadžera, a nakon godinu dana postala sam Brand Manager za sladoled.“ Andreja je uskoro postala zamjenik direktora marke­ tinga i kasnije izvršni direktor marketinga i

razvoja. Na tim pozicijama naučila je da je vrlo bitno imati suradnike koji funkcioniraju kao tim i da svi zajedno žele ostvariti zajed­ nički cilj uz konstantno postavljanje letvice sa zadanim ciljevima maksimalno visoko.

DINAMIČNO I KREATIVNO Nakon osam godina provedenih u Ledu, Andreja dobiva priliku prijeći u Kraš, i tako je krajem 2012. godine došla na sadašnje mjesto direktorice Službe tržišnog razvoja i trgovačkog marketinga. „Dolazak u Kraš nosio je sa sobom veliku odgovornost jer je malo kompanija koje posluju više od 100 godina i imaju u svom portfoliju takvo bogatstvo brendova koje desetljećima obožavaju potrošači svih uzrasta. Posao je dinamičan i kreativan. Neophodno je kon­ stantno 'prebacivanje' s jedne kategorije na drugu jer Kraš u svom asortimanu ima gotovo sve konditorske proizvode: čoko­ lade, praline, bombone, kekse, vafle, slani program - što malo koja kompanija u svi­


| 11:2013 jetu ima. Kad sam došla u Kraš fasciniralo me iskustvo ljudi koji rade na razvoju proi­ zvoda, znanje o konditorskim proizvodima koje su prikupili od starih majstora koji su radili u Krašu i koja su nadograđivali novim tehnologijama i konstantnim učenjem o novim mogućnostima. Zato ne čudi da kontinuirano Kraš u svom asortimanu ima neku inovaciju koju ugradi u novi proizvod, prvi u ovom dijelu svijeta. Među posljednji­ ma je Dorina čokolada sa stevijom, Kraševa inovacija u kojoj mogu uživati svi koji vole prirodne dodatke, uključujući i dijabetičare. Neprocjenjivo je iskustvo raditi s brendo­ vima koji su stari nekoliko desetljeća, po­ put Ki Ki bombona ili Životinjskog carstva. Općenito gledano, ogromno je bogatstvo imati nekoliko brendova koji su po svim istraživanjima među najjačim brendovima, ne samo na domaćem, nego i na tržištu regije, poput Dorine, Kikija, Domaćice, ili su postali već i jedan od prepoznatljivih simbola Hrvatske, poput Bajadere. Snaga brendova izaziva ogromno poštovanje i kod mene i mojih suradnika u marketingu uvjetuje veliku dozu pažnje i ljubavi prema poslu koji radimo.“

OMILJENI BRENDOVI Zbog velikog broja proizvoda i brendova u asortimanu neophodna je pažljiva koordi­ nacija između svih aktivnosti kako bi svaki brend dobio pažnju koju zaslužuje i prona­ šao put do svojih vjernih potrošača. Andre­ ja otkriva kako je trenutno u fokusu jedan od najjačih brendova, čokolada Dorina, koja je u ovoj godini doživjela potpuni re­ brending. „Nakon 15 godina napravljen je potpuni redizajn ambalaže i temeljite pro­ mjene na samom izgledu čokolade, koja sad ima jedinstvene kockice dinamičnog i neobičnog oblika te je postavljena potpu­ no nova komunikacijska platforma, kojoj je cilj još jače emotivno povezati potrošače s Dorinom. Važno je naglasiti da je jedino provjerena receptura čokolade ostala ne­ promijenjena. Dorina mliječna čokolada od 80 grama već je dugo najprodavanija čokolada na domaćem tržištu. Tu poziciju uspješno drži odolijevajući konkurenciji koja često ima višestruko veće budžete koje investira u marketing, ali unatoč tome potrošači i dalje cijene i odabiru vrhunsku kvalitetu koje donosi Dorina čokolada. No­ vost u asortimanu je Dorina mousse, kom­ binacija čokolade i savršeno topive mousse kreme koju proizvodimo jedinstvenom tehnologijom u ovom dijelu svijeta.“

Andreja izdvaja i brend Životinjsko carstvo, fenomen u marketinškom svijetu koji na tržištu postoji već više od sedam desetlje­ ća, ali i dalje ima pasionirane obožavatelje koji skupljaju sličice Životinjsko carstvo. „Kako bismo stalno bili aktualni i zanimlji­ vi, konstantno nadograđujemo novosti na osnovni postulat Životinjskog carstva, a to su kolekcionarstvo, zabava i učenje. Nedav­ no smo nagradili kolekcionara koji je upisao milijunti kod na našoj web stranici www. igraoni.ca na aplikaciji Eko – park, koja je poveznica stvarnog i virtualnog svijeta jer se prikupljanjem kodova sa sličica gradi mali zoološki vrt u Krašogradu u Bratini. O Kraševim brendovima moglo bi se napisati nekoliko kartica teksta, a da se samo spo­ menu osnovne činjenice iz njihove dugo­ godišnje povijesti. Malo koja kompanija ima toliki broj vrlo jakih brendova na svim tržištima regije, a Kraš je lider i na nekim zemljopisno dalekim tržištima, na primjer Kraševe napolitanke su vodeće na tržištu Saudijske Arabije.“

Ogromno je bogatstvo imati nekoliko brendova koji su po svim istraživanjima među najjačim brendovima, ne samo na domaćem tržištu nego i na tržištu regije, poput Dorine, Kikija, Domaćice ili su postali već i jedan od prepoznatljivih simbola Hrvatske, poput Bajadere. MAKSIMALNI ANGAŽMAN Tako veliki broj kategorija i brendova unu­ tar kategorija uvjetuje i vrlo dinamičan način poslovanja i funkcioniranja tima. Za optimalno usklađivanje svih aktivnosti, neophodno je dobro isplanirati tajminge za njihovu provedbu, a Andreja ističe da ih tržište potiče da svaki dan svaki član tima da svoj maksimum kako bi i dalje zadržali lidersku poziciju i bili prvi izbor potrošača. „Kada se saživite sa svojim brendovima i prihvatite ih kao bogatstvo prema koje­ mu se trebate odnositi s poštovanjem, ne mogu reći da moja pozicija nosi neku spe­

cifičnost. Dinamična je i tjera vas da budete maksimalno angažirani i motivirani jer jedi­ no na taj način možete biti kontinuirano zanimljivi. Naši proizvodi nose veliku koli­ činu zadovoljstva i sreće sa sobom i zbog toga ih stalno treba inovirati da i dalje budu zanimljivi. Ali u tom bogatstvu svakako je najveći izazov znati odabrati pravi fokus: definirati što će u nadolazećem periodu biti eksponiranije u odnosu na ostale bren­ dove, što će donijeti maksimalne rezultate, a neće ugroziti rezultate drugih brendova i koji će biti optimalan omjer uloženog i dobivenog kod svakog pojedinačnog brenda. Zbog toga je ovo radna pozicija koja vas tjera da stalno težite biti što bolji, a kako je meni cilj konstantno učiti i razvi­ jati se, moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. Vrijeme za domaće konditore nije nimalo lako, ali i to je dodatni izazov u kojem se može jako puno naučiti. Stoga smo veliku količinu energije uložili u plani­ ranje nadolazeće godine u kojoj moramo provesti drugu fazu rebrandinga Dorine u kojoj ćemo tržištu ponuditi brojne ino­ vacije u asortimanu, nove proizvode za koje sam uvjerena da će postati jedni od novih, ali omiljenih okusa. Također, brojna iznenađenja pripremamo za obožavatelje Životinjskog carstva i nekih drugih brendo­ va, ali pričekajte sljedeću godinu i uživajte u onome što sada 'kuhamo'.“

SLOBODNO VRIJEME Andreja priznaje da, na žalost, ima malo slobodnog vremena, ali trudi se maksimal­ no uživati u njemu i posvetiti ga obitelji. „Kako imam 4-godišnjeg dječačića, nasto­ jim što više vremena provoditi s njim u igri i zabavi tako da najčešće, čim dođem s po­ sla, započnem s njim neku našu 'avanturu'. Cijeli život bavim se i raznim sportskim ak­ tivnostima, a trenutno me okupira trčanje pa barem tri puta tjedno provedem sat ili dva na svježem zraku na savskom nasipu 'skupljajući' kilometre za sljedeći poluma­ raton. Idealan odmor definitivno su puto­ vanja. Uvijek sam govorila da bih putovala u bilo koji kutak svijeta u kojem nema rata. Puno sam dosad putovala i čekam da sin­ čić još malo naraste da se možemo suprug, on i ja ponovno uputiti na neko daleko putovanje. Za sad smo s njim bili na neko­ liko europskih destinacija, ali jedva čekam i dalja putovanja i nove kulture. A do tada ću koristiti što je moguće više vikenda za uživanje u ljepotama naše zemlje“, zaklju­ čuje Andreja. n

progressive |

11:2013

39


 PROMOCIJE

| KAMPANJE | LANSIRANJA

Za zdravi srk i čoko brk – Lino čoko drink! Lino čoko drink je instant kakao na­ pitak čokoladnog okusa obogaćen vitaminom D i kalcijem. Kalcij i vita­ min D potrebni su za normalan rast i razvoj kostiju kod djece. Jedan obrok kakao napitka (15 g proizvoda + 200 ml mlijeka) sadrži 32% preporučene dnevne količine kalcija i 15% prepo­ ručene dnevne količine vitamina D. Lino čoko drink najbolje se dijeli sa prijateljima, ali nam odgovara i kad smo sami. Već jedna čaša Lino čoko drinka u stanju je podignuti raspoloženje i popraviti dan. Pred utakmicu, važan test u školi, bitan događaj u vrtiću, dok učite, na prvom “dejtu” ili tek zato što ga volite. Možete ga naći u dvije gra­ mature: 150 g i 300 g + 30 g gratis. Lino čoko drink pije se kao vruć napitak za hladne dane ili osvježava­ jući napitak sa hladnim mlijekom za toplijih dana, u milkshake-u, kao posip za palačinke, kao dodatak u Lino gris-u ili sa omiljenim Lino čokolinom. A sam napitak je toliko jednostavan za pripremu, u tren oka gotov i pruža nezaboravno čoko iskustvo. Marketinška podrška: POS na prodajnim mjestima, web, oglasi. Logističke informacije: Komerc.pakiranje: Lino čoko drink 150 g – delta pack zipp vrećica; Komada u kartonu 12. Kartona na paleti 85. Komerc.pakiranje: Lino čoko drink 300 g + 30 g gratis – delta pack zipp vrećica; Komada u kartonu 7. Kartona na paleti 52. Proizvođač: Podravka d.d. Ante Starčevića 32, Koprivnica Besplatni telefon: 0800 08 08 Web site: www.podravka.com

Uprženi ajvar, ljuti Paleta Podravka ajvara ovih je dana obogaćena novim proizvodom. To je uprženi ajvar, ljuti, napravljen od bira­ nih plodova paprike, pasteriziran, bogat vitaminima A i C i vlaknima, a koji poput ostalih Podravkinih proizvoda iz ove grupe proizvoda ne sadrži konzervanse. Za ovaj novi­ tet u asortimanu specifična je posebna kremasta struktu­ ra koja nastaje prilikom zahtjevnijeg procesa proizvodnje. Dugotrajnom termičkom obradom osiguran je homogen izgled, harmoničan miris i okus, intenzivna i zaokružena aroma karakteristična za fino upržene sirovine te kremasta i maziva struktura. Paprika je grublje mljevena kako bi se sačuvali veći komadići u gotovom proizvodu. Uprženi ajvar, ljuti, namijenjen je svim potrošačima koji vole nove stvari i spontanost, dinamičan i zdrav život, a koji uživaju u pripremanju zanimljivih varijanti obro­ ka. Pogodan je za moderne kombinacije sastojaka obroka, ali i za pripremu tradicionalnih jela. Dobar je izbor za one koji cijene zdra­ vu i nutritivno bogatu prehranu, vole domaći okus i ljuću varijantu ajvara. Ovaj ukusan i aromatičan povrtni prilog od paprike, rajčice, patlidžana i začina najbolje je upotrijebiti odmah nakon otvaranja jer ne sadrži konzervanse, ali ga možete čuvati i u hladnjaku do 10 dana. Marketinška podrška: oglašavanje u katalozima trgovačkih lanaca, prodaja uz prim, web. Logističke informacije: staklo, 350 g. Komerc. pakiranje: 12 komada u kartonu; 1092 kom na paleti. Proizvođač: Podravka d.d.Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hrvatska Besplatni telefon: 0800 08 08 Web site: www.podravka.com

40 progressive |

11: 2013

Novi okusi Podravka čajeva

Nakon što su potrošači prošle zime vrlo dobro prihvatili nove voćne okuse Podravka čajeva (Šljiva, Jabuka s cimetom, Malina i kupina s vanilijom i Naranča s cimetom i klinčićem), Podravka je odlučila proširiti asortiman čajeva s još dva voćna okusa – Kruška te Limun i limeta, a kao novost u liniji biljnih čajeva tu je i čaj Kopriva. Čaj Kruška je ugodnog, prepoznatljivog mirisa i okusa domaće kruške, dok je Limun i limeta kiselkastog oku­ sa i snažnog osvježavajućeg mirisa po limunu i limeti pa zimi može zagrijati, a ljeti osvježiti kao hladan napitak. Čaj od lista koprive budi osjetila duha i tijela svojim osebujnim mirisom i okusom. Novi voćni okusi dolaze pakirani u aroma omotače koji čuvaju svježinu i miris. Podravka čajevima u aroma omo­ tačima pridružio se i biljni čaj Metvica pa će ljubitelji čaja još više uživati u snazi okusa i mirisa ove biljke. Marketinška podrška: TV, Internet, prodajno mjesto. Logističke informacije: Komerc.pakiranje: Kruška, Limun i limeta, Metvica - 20 filtar vrećica u aroma omotaču; Kopriva – 20 filtar vrećica, Komada u kartonu: 20 kom. Kartona na paleti: Kruška, Limun i limeta, Metvica – 960 kom, Kopriva – 1.680 kom. Proizvođač: Za Podravku d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Ko­ privnica, Hrvatska, proizvodi: Herbarium d.o.o. Petra Prerado­ vića 183, 33405 Pitomača, Hrvatska Besplatni telefon: 0800 08 08 Web site: www.podravka.com

Ajvar blagi od pečene paprike Podravka ajvar od pečenih pa­ prika pripremljen je prema origi­ nalnoj recepturi na tradicionalan način. Paprika i patlidžan peku se, gule i dodatno ukuhavaju kako bi se dobila kremasta gusta struktura ajvara posebno finog, domaćeg okusa. Sam proces od branja povrća do pakiranja ajvara traje 12 sati. Kvalitetom namirnica, savršenom recepturom i načinom pripreme jamči vrhunski gastronomski doživljaj. Samo pet sastojaka – zape­ čena paprike i zapečeni patlidžan, ulje, kuhinjska sol i šećer – dodatno ukuhanih stvara poseban prilog idealan za mesna jela i jela od povrća, tople i hladne plate, variva i gulaše, a može se poslužiti i kao namaz. Marketinška podrška: oglašavanje u katalozima trgovačkih lanaca, prodaja uz prim, web. Logističke informacije: staklenka, 550 g. Komerc. pakiranje: 6 komada u kartonu; 600 kom na paleti. Proizvođač: Za Podravku d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hrvatska proizvodi: Trgoprodukt d.o.o., Dabilje, 2400 Strumica, Republika Makedonija Besplatni telefon: 0800 08 08 Web site: www.podravka.com


| 11:2013 Podravka grahorice - izvor vitalnosti i zdravlja

Podravka je svojim kupcima pripremila novu liniju proizvoda – Gra­ horice. U asortimanu se nalazi sedam novih proizvoda, Podravka Šareni grah, Crveni grah, Heljdina kaša, Prosena kaša, Zelena leća, Soja i Slanutak. Ovo su nutritivno vrlo bogate i zdrave namirnice koje su odličan izvor proteina, minerala, vitamina i vlakana. Svaki od ovih proizvoda pomno je selekcioniran, pročišćen i pakiran u praktičnu ambalažu, koju je nakon upotrebe moguće lako zatvoriti. Većina tih proizvoda, poput graha koji je neizostavna namirnica u našoj pre­ hrani, te heljdine i prosene kaše, dobro je poznata potrošačima. Pa­ zeći na pravilnu prehranu oni sve češće posežu i za sojom, lećom i slanutkom. Grah kao vrlo zdrava namirnica, neutralnog okusa, do­ datkom različitih namirnica i začina, postaje vrlo ukusan i poželjan obrok na svakom stolu. Zrna prosa i heljde izvor su hranjivih sastoja­ ka i imaju široku primjenu. Soja je jedina biljna namirnica koja sadrži sve esencijalne aminokiseline bez kojih organizam ne može funkci­ onirati. Osim u vegetarijanskoj prehrani zelena leća sve se više koristi i u „konvencionalnoj“ prehrani i to kao glavno jelo u obliku variva ili juha, te kuhana ili pirjana kao prilog mesu. Slanutak, čija osnovna priprema je kuhanje, se koristi kao predjelo, juha, varivo, glavno jelo ili prilog, kao dodatak povrtnim salatama, pa čak i kao sastavni dio deserta. Proizvodi su cjenovno prihvatljivi i nutritivno kvalitetni te se uklapaju u rastuću socijalno odgovornu i ekološku svijest potrošača. Marketinška podrška: akcijska prodaja, oglašavanje u katalozima trgovačkih lanaca, prodaja uz prim, web. Logističke informacije: neto težina: Grah šareni 450 g, Grah crveni 480 g, Heljdina kaša 500 g, Prosena kaša 500 g, Zelena leća 500 g, Soja 450 g i Slanutak 450 g. Komerc.pakiranje: 12 komada u kartonu, 84 kartona na paleti. Proizvođač: Podravka - Lagris a.s. Dolní Lhota 39, PSČ 763 23 Česká republika; Uvoznik i distributer: Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, Hrvatska; Besplatni telefon: 0800 08 08; Web site: www.podravka.com

Senf estragon Uz već postojeći asortiman Podrav­ ka senfa estragon, predstavljamo inovirani proizvod Senf estragon u novom ekonomičnom pakiranju – tuba od 200g. Senf estragon je proizvod dobiven mljevenjem sjemenki gorušice uz dodatak octa, šećera i začina. Senf je odličan izvor bjelančevina i selena, dobar je izvor vitamina E, magnezija, željeza i fosfora. Budući da je izvrstan za predjelo, a ima dobre probavne efekte, idealan je uz obroke koji imaju visok sadržaj masnoća. Može se koristiti kao prilog uz kobasi­ ce, hrenovke ili roštilj, za premazivanje mesa i mariniranje mesa prije pečenja. Senf je također sastavni dio salatnih preljeva. Marketinška podrška: oglašavanje u katalozima trgovačkih lanaca, prodaja uz prim, web. Logističke informacije: tuba, 200 g. Komerc. pakiranje: 24 komada u kartonu; 1824 kom na paleti. Proizvođač: Podravka d.d.Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Hr­ vatska; Besplatni telefon: 0800 08 08; Web site: www.podravka.com

NOVO u asortimanu Podravke – Zimska juha 77 g i Krepka juha 60 g S dolaskom hladnijih dana, našem je or­ ganizmu još više potreban topao i hra­ njiv obrok, a nove Podravka juhe to sva­ kako jesu. Zimska juha 77g i Krepka juha 60g bogate su raznovrsnim sastojcima, atraktivne i ukusne, te će vas zasigurno okrijepiti i ispuniti vaše nepce toplinom i savršenom kombinacijom okusa. Radi se o limited edition proizvodima, atraktivnog okusa i dizajna, razvijene specijalno za zimsko doba koje nam predstoji. Zimska juha je kremasta, mirisna i zasitna juha od posebno priprav­ ljenog graha. Poput prave domaće grahove juhe, Zimska juha ka­ rakteristične je tople, svijetlosmeđe boje, upotpunjena komadićima povrća (krumpir, mrkva, celer, crvena i zelena paprika) te kvalitetnom tjesteninom od durum pšenične krupice u obliku krpica. Okus je u cijelosti zaokružen karakterističnom mješavinom začina. Juha može poslužiti i kao izvrstan temelj za varivo u koje možete dodati zrna konzerviranog graha i drugog povrća i mesne prerađevine po izboru (kobasice, preprženu slaninu, suho meso i sl.). Krepka juha je okrepljujuća, bogata i pikantna juha savršeno pri­ kladna za hladne zimske dane. Ova krem juha posebnog je okusa zahvaljujući kombinaciji začina među kojima dominira ljuta i delikate­ sna crvena paprika. Okusi govedine i prženog hamburgera savršeno su združeni s okusom raznovrsnog povrća (rajčica, luk, celer, mrkva, krumpir). Izgled, ali i okus juhe upotpunjen je komadićima krumpira, peršin lista te kvalitetne tjestenine u obliku pužića od durum pšenice, no ponajviše komadićima kvalitetnih sušenih šampinjona. Marketinška podrška: oglašavanje na prodajnim mjestima… Logističke informacije: Zimska juha vrećica 77 g / 14 kom u # / 2.030 kom na paleti, Krepka juha vrećica 60 g / 15 kom u # / 2.175 kom na paleti Proizvođač: Podravka d.d, Ante Starčevića 32, Koprivnica Besplatni telefon: 0800 08 08; Web site: www.podravka.com

Fant promotivna kampanja Postoje jela koja su uvijek rado viđena na svakom stolu. No zbog pripreme koja oduzima mnogo vre­ mena i činjenice da su krepka i kalorična, često ih se smatra prikladnim samo za hladnije doba godine ili svečanije prigode. S Fant proizvodima danas je sve puno jednostavnije o čemu svjedoči i najnovija promotivna kampanja. Za prodajna mjesta pripremljena su promo pa­ kiranja koja sadrže 3 fanta za punjenu papriku i sarmu (od kojih je jedan gratis) kao i gratis fant knjižica recepata. Na Coolinarici je dostupna fant(astična) knjižica s dodatnih 40 no­ vih fant ideja, koja se lagano može podijeliti i s ostalim ljubiteljima kuhanja. Kad ste već na Coolinarici, u nekoliko dodatnih klikova možete potražiti i kratke video recepte s jednostavnim uputama o pripremi prepoznatljivih okusa tradicionalnih jela. Tijekom studenog i prosinca na TV ekranima prikazuje se promotivni spot koji educira kako pripremiti jedno tradicionalno jelo na novi način. Marketinška podrška: POS materijali, print, TV, dodatna izlaganja. Proizvođač: Podravka d.d. , Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica Besplatni telefon: 0800 08 08 Web site: www.podravka.com www.coolinarika.com progressive |

11:2013

41


 PROMOCIJE

| KAMPANJE | LANSIRANJA

Koncentrat rajčice s lukom 190 g Novost koju je Podravka pripremila za svoje potrošače u asortimanu proizvoda na bazi rajčice novi je proizvod - Koncentrat rajčice s lukom u tubi. Proizveden od najbolje rajčice s dodatkom aromatičnog sušenog luka, prepoznatljive kvalitete Podravka koncentrata, inovacija je u ovom segmentu. Upotrebom ovog proizvoda skraćuje se vrijeme pri­ preme jela te svaka priprema postaje brza i jednostavna. Preporučuje se za pripremu umaka, juha, gulaša, variva i sličnih jela. Ne sadrži konzervans. Podravkini proizvodi na bazi rajčice su visokovrijedna prirodna hrana u kojoj je sačuvano sve bogatstvo okusa prirodne rajčice uzgojene na mediteranskom suncu. Marketinška podrška: tisak, internet, dodatna izlaganja u studenom i prosincu (stalci). Logističke informacije: tuba 190 g, 24 kom/karton (shelf ready paki­ ranje), 76 kartona/paleta. Proizvođač: Podravka d.d, A. Starčevića 32, Koprivnica Besplatni telefon: 0800 08 08; Web site: www.podravka.com

Nadalina refil za mlinčiće –mješavina 4 papra 18 g Jedinstveni proizvodi na hrvatskom trzištu, koji su godinama prisutni na policama skoro svih trgovačkih centa­ ra su „Nadalina“ mlinčići za mljevenje začina (mješavina 4 papra, papar crni, dalmatinski začin i morska sol).Samo „Nadalina“ mlinčići imaju mogućnost višekratne upotrebe tj.dodatnog pu­ njenja. Dobra vijest za sve ljubitelje svježe mljevene mješavine 4 papra je lansiranje novog proizvoda.Radi se o refil-u mješavine 4 papra, koji ce se uskoro naći na tržištu. Punje­ nje praznog „starog“ mlinčića je vrlo jednostavno. U ponudi „Nadalina“ začina uskoro ce se naći i refil za papar crni. Marketinška podrška: cjenovne akcije, dodatne pozicije. Logističke informacije: 25 kom u kartonu. Proizvođač: Luxor d.o.o., Put Majdana 43 a, 21210 Solin Telefon: 00 385 21 212 651; Fax: 00 385 21 210 299 Web site, e-mail: www.nadalina.hr, nadalina@nadalina.hr

Uspješna UHU školska sezona Povodom školske sezone, UHU je u su­ radnji s Tele2, nagrađivao sve kupce jedinstvenom ponudom: za 2 kuplje­ na UHU proizvoda, kupac je ostvario pravo na kupnju mobitela po poseb­ noj cijeni od samo 49 Kn . Uz podršku TV kampanja, trade aktivnosti, pro­ mocija u prodajnim mjestima te UHU kreativnih radionica, akcija je polučila izvanredan rezultat. Zahvaljujemo svim partnerima na po­ dršci u ostvarenju izvrsnih rezultata. Veselimo se budućuj suradnji!

42 progressive |

11: 2013

PERFEX toaletni papir HAPPY NEW YEAR, 10 rola, troslojni bijeli

DRENIK d.o.o. Zagreb na tržište Hrvatske i regije lansira još jedan visokoobrtajni i cjenovno najpovoljniji 3-slojni toalet papir, na­ pravljen iz 100% celuloze. 10 bijelih rola, bez mirisa nalaze se u prigodnom pakiranju u dvije različite boje: royal blue ili crvena sa prigodnom čestitkom na nekoliko europskih jezika: Sretna Nova Godina. Marketinška podrška: akcijska prodaja, tisak. Logističke informacije: pakiranje od 10 rola, 160 kom na paleti. Preporučena MP cijena: akcijska MPC od 9,99 kn do 10,99 kn Proizvođač: DRENIK ND d.o.o. Beograd Uvoznik i distributer: DRENIK d.o.o. Zagreb Adresa uvoznika/distributera: RADNIČKA CESTA 1A, 10000 Zagreb Telefon i fax: 01/ 618 22 18, 01/ 618 22 16 Web site, e-mail: www.drenik-zg.com

Karlovačko crno! Karlovačko crno je pivo puna i profinjena okusa obogaćena prženim karamelnim sladom i zao­ kružena bogatom pjenom. Proizvodi se od čak tri vrste slada: • svijetli ječmeni slad – on je osnova za proi­ zvodnju piva • prženi karamelni ječmeni slad – daje punoću, miris i okus po karamelu • prženi tamni ječmeni slad – daje tamnu boju i posebnu aromu. Karlovačko crno servira se u posebnoj čaši na stalku. Za nepogrešiv dojam mora se točiti pod kutom od 135 stupnjeva, s visine od 7 do 10 cm, a preporuča ga se servirati pri temperaturi od 8 stupnjeva Celzija. Sa 6% alkohola idealan je odabir za sve koji žele svoje nepce nagraditi bogatim pivskim okusom i odvojiti nekoliko trenutaka za pravi užitak. Marketinška podrška: ATL/BTL Logističke informacije: Povratna staklena boca 0,5 L Proizvođač: Karlovačka pivovara d.o.o., Dubovac 22, 47 000 Karlovac, Hrvatska Telefon i fax: +385 47 607 111; +385 47 451 321 Web site, e-mail: www.karlovacko.hr; marketing@karlovacko.hr


| 11:2013 MAGGI juhe za djecu „Hello Kitty“ i „Spiderman“

NESCAFÉ 3in1 sa brown sugar

Od početka listopada na policama hrvatskih trgovina mogu se pronaći nove MAGGI juhe za djecu „Hello Kitty“ i „Spiderman“ sa sma­ njenim sadržajem soli. Nove juhe laganog su okusa i sadrže male komadiće povrća, baš kako djeca vole, kao i zabavne oblike tje­ stenine s djeci najdražim crtanim likovima. Uvoznik za HR: Nestlé Adriatic d.o.o. Adresa uvoznika: Avenija V. Holjevca 40, 10 010 Zagreb Besplatni info broj: 0800 600 604 Web site: www.nestle.hr

Za potrošače koji vole kavu s karamel oku­ som pripremili smo NESCAFÉ 3in1 sa sme­ đim šećerom. Izuzetna arome kave obo­ gaćena je smeđim šećerom, dobivenim iz prirodno slatke šećerne trske, a praktično pakiranje omogućava konzumaciju u sva­ kom dijelu dana, u svakoj prilici. Uvoznik za HR: Nestlé Adriatic d.o.o. Adresa uvoznika: Avenija V. Holjevca 40, 10 010 Zagreb Besplatni info broj: 0800 600 604 Web site: www.nestle.hr

NESCAFÉ Caffè&Latte Havana

NESCAFÉ SENSAZIONE CRÉME

NESCAFÉ Caffè&Latte asortiman bogatiji je za novi okus! Uz popularni trio, Original, Cho­ co i Vanilla, sada je tu i NESCAFÉ Caffè&Latte Havana. Novi proizvod donosi zanosni okus ruma s egzotične Kube, a idealan je za tople zimske večeri. Osim jednostavnosti pripreme, odlikuje ga i mogućnost kupnje kako pojedi­ načno u prutićima, tako i u vrećici s 10 prutića. Uvoznik za HR: Nestlé Adriatic d.o.o. Adresa uvoznika: Avenija V. Holjevca 40, 10 010 Zagreb Besplatni info broj: 0800 600 604 Web site: www.nestle.hr

Nova pjenušava NESCAFÉ SENSAZIONE CRÉME je kremasta kava baršunastog oku­ sa i bogate pjene koja će zasigurno očarati delikatna nepca ljubitelja kave. Tekstura NES­ CAFÉ SENSAZIONE CREME je u obliku praha što kavoljupcima olakšava pripremu. Uvoznik za HR: Nestlé Adriatic d.o.o. Adresa uvoznika: Avenija V. Holjevca 40, 10 010 Zagreb Besplatni info broj: 0800 600 604 Web site: www.nestle.hr

progressive |

11:2013

43


 PROMOCIJE

| KAMPANJE | LANSIRANJA

Violeta baby care maramice s bademovim mlijekom

Violeta baby care podloge za prematanje

Linija Violeta baby CARE vlaž­ nih maramica obogaćena je novim proizvodom - Sensi­ tive care s njegujućim bade­ movim mlijekom. Sensitive care vlažne maramice nježno čiste i njeguju osjetljivu dječ­ ju kožu. Pružaju koži vlažnost dok istovremeno sprječavaju pojavu osipa i iritacija. Obogaćena for­ mula losiona s dodatkom nježnog i njegujućeg bademovog mlijeka hidratizira i hrani bebinu kožu. Osim za djecu preporučuju se i odrasli­ ma s osjetljivom kožom. Osnovne karakteristike: Pakiranje 56/1; Sigurnosni zatvarač; Bez boja i alkohola; pH 5.5 Proizvođač: Violeta d.o.o. Tomislavgrad Uvoznik i distributer: Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sv.Ivan Zelina Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com

Još jedna novost u bogatom Violeta BABY CARE asortimanu je i nova podloga za pre­ matanje beba. Viole­ ta baby podloge su presvučene zaštitnim slojem, nepromoči­ ve i tako pogodne za višestruko korištenje. Atraktivnog su dizaj­ na, s veselim dječjim motivima, te na taj način postaju ukras i osvježenje u svakom prostoru. Iznimno meke i nježne, Violeta baby podloge su idealne za korištenje u raznim situacijama: za prematanje, za igru, na izletu, u automobilu, a mogu se staviti i na dječji krevetić, ispod plahte. Osnovne karakteristike: Pakiranje 10/1; Dimenzije 60 x 60; Nepromočive; Za višekratnu upotrebu Uvoznik i distributer: Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10380 Sv.Ivan Zelina Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com

Violeta double care baby pelene Violeta baby pelene Double Care su novost na hrvatskom tržištu. Kreirane su uz pomoć moderne tehnologije te du­ gogodišnje suradnje s pedi­ jatrima te smo na taj način dobili proizvod koji je u pot­ punisti prilagođen stvarnim potrebama beba. Double Care pelene su izrađene od nježnog materijala poput pamuka što im daje potpunu mekoću, a tehnika rastezljivih panela iznimnu fleksibilnost. Nježni i poseban materijal Double Care pelena brže upija tekućinu i pomaže da bebina koža ostane suha u najtanjoj peleni do sada. Kupnjom Double Care pelena svaka mama uz kvalite­ tan proizvod dobiva i poklon- kremu za njegu bebine kože. krema je obogaćena shea maslacem, bademovim uljem i vitaminima za njegu bebine kože. Marketinška podrška: Velika TV kampanja na svim nacionalnim te­ levizijskim postajama, Projekt „ Moj prvi Violeta poklon“, promocije, na prodajnim mjestima. Logističke informacije: Jumbo (krema 75 mil) i Standard (30 mil) pa­ kiranja; gratis krema za njegu kože. Proizvođač: Violeta d.o.o., BiH Uvoznik i distributer: Logistika Violeta d.o.o, Obrež Zelinski 55, 10 380 Sv.Ivan Zelina, Hrvatska Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com

www.facebook.com/progressive.hr 44 progressive |

11: 2013

Violeta suhe maramice cashmere collection!

Violeta svojim kupcima ove zime nudi nešto uistinu poseb­ no- papirnate maramice iz linije Cashmere collection! To su nove papirnate maramice inspirirane blagdanskim ozračjem i luksuznim materijalom-kašmirom. Blaga aroma Cashmere maramica, koja kombinira mirise cvijeća i puderastog mošu­ sa, pruža nježnoj i osjetljivoj koži potpunu ugodnost u hlad­ no, zimsko vrijeme. Iznimno meka i nježna tekstura čini Vio­ leta Cashmere maramice ugodne za svakodnevno korištenje. Svaki rupčić je izrađen od četiri sloja 100%-tne celuloze, za čvrtoću i postojanost. Sofisticiran i luksuzan vanjski dizajn ove linije maramica, s motivima koji se izmjenjuju , predstav­ lja osvježenje uz svaki novi paketić. Osjećaj „kašmira“ je upra­ vo ono što je Violeta željela pružiti svojim kupcima kreiranjem ove posebne linije papirnatih maramica! Marketinška podrška: akcijska prodaja,limitirana serija. Logističke informacije: pakiranje 10/1, 4sloja, 100% celuloza. Proizvođač: Violeta d.o.o., BiH Uvoznik i distributer: Logistika Violeta d.o.o, Obrež Zelinski 55, 10 380 Sv.Ivan Zelina, Hrvatska Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com


| 11:2013

progressive |

11:2013

45

Progressive No 134  

Progressive is the first and most popular B2B edition - trusted and strongest partner in the FMCG industry in Croatia. With 10 years experie...

Progressive No 134  

Progressive is the first and most popular B2B edition - trusted and strongest partner in the FMCG industry in Croatia. With 10 years experie...

Advertisement