Page 1

PROGRESSIVE MAGAZIN • PRVI SPECIJALIZIRANI ČASOPIS ZA TRGOVINU MJEŠOVITOM ROBOM  GODINA XI  BROJ 132

ISSN 1331-7865

11 godina s vama  NOVA PRAVILA OGLAŠAVANJA Prilikom reklamiranja/oglašavanja informacije moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošačima. Hrani se ne smiju pridavati 'zdravstvene' kvalitete sprečavanja, liječenja ili izlječenja bolesti niti se smije upućivati na takva svojstva (uz neke iznimke vezane uz mineralnu vodu). Ako pokušate izbjeći brojna pravila, čekaju vas kazne i do 100 tisuća kuna...

Niži operativni troškovi i inovacije

PETAR ĆORLUKA

vlasnik tvrtke Violeta d.o.o.

www.progressive.com.hr www.facebook.com/progressive.hr


ISSN 1331-7865


Stranica nedostupna zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.


Stranica nedostupna zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.


PROGRESSIVE M A G A Z I N

|

Uvodnik

09: 2013 CMG MEDIA SOLUTIONS d.o.o. Starotrnjanska 23, 10000 Zagreb Tel.: + 385 1 4854 429 Fax: + 385 1 4854 432 + 385 1 6386 628 crier@crier.hr www.progressive.com.hr

Bez investicija nema rasta

ISSN 1331-7865 UREDNICE Marija Sedlar, 01 4854 428 marija@crier.hr

Ljetni mjeseci samo su prividno bili vrijeme odmora za trgovce koji su pripremali brojna otvorenja novih prodavaonica: Konzum, Tommy, Kaufland, Billa... Uz nove prodajne prostore i provjereni asortiman, zajednički im je cilj kupcima pružiti us­ luge koje od njih očekuju i zbog kojih im se vraćaju. I naravno, privući nove kupce do kojih je uvijek teško doći, a još ih je teže zadržati, pogotovo u vrijeme smanjene kupovne moći. Usprkos krizi trgovci i potrošači znaju da bez investicija nema po­ maka, a na kraju - niti izlaska iz krize.

Marija Kosor, 01 4854 279 marija.k@crier.hr SURADNICI Nataša Antunović, Ana Bulaš, Andrija Frinčić, Diana Gluhak, Sarah Herrlein, Dijana Klekar, Krešimir Lipovšćak, Igor Šturm, Antonio Zrilić, Kristina Žilić

Da bez investicija nema rasta, poručili su i čelnici Perutnine Ptuj na otvorenju teh­ nološkog centra za obradu mesa peradi u Čakovcu u koji je investirano 19 milijuna kuna. Ulaganja su neophodna jer potrošači danas od proizvođača hrane zahtije­ vaju poštivanje trendova zdravlja, jednostavnu pripremu i najvišu kvalitetu za svoj novac! Kada im to ponude, nema straha da potrošači neće prepoznati njihove proizvode.

PRODAJA/MARKETING Danijela Lanović, 01 4854 278 danijela.l@crier.hr Valentina Godler Dobraš, 01 5391 546 valentina.g@crier.hr VODITELJICA UREDA Irena Šahman, 01 4854 431 I NAKLADE irena@crier.hr

Svoj ’recept’ osvajanja novih tržišta i liderskih pozicija otkrio nam je u Intervjuu mjeseca Petar Ćorluka, vlasnik tvrtke Violeta: „Jednostavno, kupcu posvećujemo svu pažnju. Koristimo moderne alate u razvoju novih proizvoda, osluškujući na taj način potrebe i želje kupaca. Analiziramo potencijale tržišta, koristimo marketinšku strategiju i pratimo nove tehnologije. Ulažemo u edukaciju zaposlenih i revno pra­ timo životni ciklus tehnologije, kao i životni ciklus proizvoda.“

GRAFIČKA UREDNICA Ivana Voloder ivana.v@crier.hr TISAK

Gospodarska 9, Sveta Nedelja

GROUP MANAGER John Whitbread john@crier.co.uk

Pro­gres­si­ve ma­ga­zin iz­la­zi jed­nom mje­seč­no i bes­pla­tan je za cil­j­nu sku­pi­nu (tr­go­vi­ne, pro­iz­vođa­če, dis­tri­bu­te­re, uvoz­ ni­ke i iz­voz­ni­ke ro­be ši­ro­ke po­troš­nje) u Hr­vat­skoj. Iz­da­vač pri­drž­a­va pra­vo da odre­di cil­ja­nu sku­pi­nu či­ta­te­lja. Za član­ke, sli­ke i obli­ko­va­nja ob­jav­lje­na u ovom ča­so­pi­su sva su pra­va pri­drža­na. Ne­do­puš­te­na je ob­ja­va, pre­ra­da, re­pro­du­ci­ra­nje, um­no­ža­va­nje, imi­ti­ra­nje, stav­lja­nje na elek ­tro­nič­ke me­di­je i dru­gi na­či­ni pre­no­še­nja bez su­glas­nos­ti na­klad­ni­ka. Ru­ko­pi­ se, fo­to­gra­fi­je i os­ta­le pri­lo­ge ne vra­ća­mo.

Marija Sedlar

sadržaj FINANCIJE I POREZI KAKO REKLAMIRATI HRANU NA NOVI NAČIN? 12

FOKUS PREHRANA SOKOVI

18

POD POVEĆALOM KONZERVIRANA HRANA

32

TEHNOLOGIJA BAZE PODATAKA – NAJVEĆE BLAGO

14

INTERVJU MJESECA PETAR ĆORLUKA, VIOLETA d.o.o.

24

OPREMANJE TRGOVINE NIŽI OPERATIVNI TROŠKOVI I INOVACIJE

38

POSLOVNA POLITIKA ZBRINJAVANJE VIŠKA RADNIKA

16

FOKUS NEPREHRANA DETERDŽENTI ZA PRANJE RUBLJA

28

PROFIL DARIO VRABEC, LEDO

44

progressive |

09:2013

5


 VIJESTI

Iz zemlje Qudal: Lidl br. 1 u kvaliteti u Hrvatskoj

Otvoren 10. Super Konzum Vrbani u Point shopping centru u Zagrebu

Prema Qudal istraživanjima kvalitete za go­ dinu 2013./2014. švicarske kuće Icertias, Lidl je prema glasovima hrvatskih potrošača, ko­ risnika interneta u Hrvatskoj, osvojio najveći broj glasova za kvalitetu u čak osam testi­ ranih kategorija. Lidl je na taj način osvojio najveći broj glasova za kvalitetu istraživa­ nja Qudal - QUality meDAL (pozicija Br. 1 u Qudal istraživanju kvalitete) u sljedećim ka­ tegorijama: 1. Međunarodni trgovački lanac, te 2. Trgovački lanac - odjel svježih pekarskih proizvoda.

Novi Super Konzum Vrbani otvoren je u Point shopping centru u Zagre­ bu. Point shopping center na Vrbani­ ma prvi je kvartovski trgovački cen­ tar u Hrvatskoj na ukupnoj površini od oko 40.000 m2, a čije se cjeloku­ pno otvorenje očekuje krajem rujna. Novi Super Konzum Vrbani ujedno je i najveća prodavaonica u Point shopping centru ukupne površine 4350 m2. Nova Konzumova prodava­ onica zapošljava 70 zaposlenika. Kupcima je na raspolaganju 18 blagajni, od čega su 4 samona­ platne te veliko parkiralište u sklopu centra s 508 parkirnih mjesta.

Vindon dobio IFS standard Vindijina industrija mesa Vindon uspostavila je normu IFS (International Food Standard). Ovaj međunarodno priznati standard, čiju kontrolu i potvrdu vrši međunarodna certi­ fikacijska kuća SGS, jamči dobro upravljanje kvalitetom u svim aspektima poslovanja – od same proizvodnje, koja podrazumijeva visok nivo sigurnosti i kvalitete za sve proi­ zvode i procese u industriji pa sve do osigu­ ravanja uvjeta za unapređenje poslovanja.

Otvoren hipermarket Tommy u Korčuli U Korčuli je u sklopu novog shopping centra otvo­ ren hipermarket Tommy, na adresi Ante Starčevića 6. Novi shopping centar nalazi se na lokaciji Potok, a vrijednost investicije je 70 milijuna kuna. Ukupno ima 300 parkirnih mjesta, a objekt na kaskadama uokviren je prometnicama sa sve četiri strane na svim nivoima, čime je omogućen pristup u sve sa­ držaje građevine. Prodajna površina hipermarketa Tommy iznosi 1200 m2, a posao je osiguran za 33 nova radnika. Iz asortimana, koji broji preko 20.000 prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, poseban naglasak stavljen je na svježe odjele.

100.000 kn dobitniku igre Volim roštilj

Otvoren novouređeni Billa supermarket na Rotoru

U Super Konzum prodavaonici u Danko­ večkoj ulici u Zagrebu, sretnim dobitnicima dodijeljene su glavne nagrade u velikoj Kon­ zumovoj nagradnoj igri "Volim roštilj". U na­ gradnom izvlačenju, u kojem je sudjelovalo više od 50.000 kupona, prva nagrada, 100.000 kuna na potrošačkoj kartici Zagrebačke ban­ ke, pripala je Ivanu Rosi iz Zagreba. Ostalih 10 nagrada - količina Karlovačkog piva koja je jednaka težini svakog od dobitnika, dodije­ ljene su kupcima Konzuma iz cijele Hrvatske.

Billa Hrvatska predstavila je novouređeni pro­ stor supermarketa na zagrebačkom Rotoru, na adresi Jadranska avenija 2, kao i novi koncept svojih prodajnih mjesta. Supermarket Billa na zagrebačkom Rotoru prvi je Billa supermarket u Hrvatskoj, otvoren u studenome 1999. godine, koji ove godine slavi 14 godina uspješnog rada. Prostor je veličinom i asortimanom prilagođen novim zahtjevima kupaca koji su vrlo dobro prihvatili Billin koncept "kvartovskih" supermarketa te sada prodajna površina iznosi 1460 m2, sa 8 blagajni i 2 brze blagajne. Novost je također da se novouređenom prostoru Bille na Rotoru pridružila i nova poslovnica Bipa drogerije.

Dukat 'Tvrtka prijatelj bicikla' Dukat je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je dobila certifikat 'Tvrtka prijatelj bicikla', kao dokaz poticanja zaposlenika na dolazak biciklom na posao te promicanja ovog ekološki prihvatljivog načina prijevoza. Certifikat je Dukatu dodijelila udruga Sindikat biciklista zahvaljujući aktivnostima Rekreativnog biciklističkog kluba Dukat te uređenju novog parkirališta za bicikle, na kojemu je organizirana primopredaja certifikata. 6 progressive |

09: 2013

Tomislav Čizmić predsjednik Uprave Mercatora-H Samo Gorjup 1. kolovoza 2013. godine završio je svoj dvogo­ dišnji mandat na mjestu predsjednika Uprave društva Merca­ tor-H d.o.o. i nastavlja s radom na poziciji pomoćnika člana Uprave Mercator Grupe za market Slovenije te člana Nadzor­ nog odbora društva Mercatora-H. Mjesto predsjednika Upra­ ve Mercatora-H preuzeo je dosadašnji zamjenik predsjednika Tomislav Čizmić. U Mercator-H došao je početkom 2013. na mjesto člana Uprave i zamjenika predsjednika društva s pozi­ cije generalnog direktora tvrtke Autocommerce koju je vodio od 2009. Tomislav Čizmić magistrirao je na poslijediplomskom studiju vanjske trgovine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.


| 09:2013 Perutnina Ptuj-Pipo Čakovec uložila 19 mil. kn u novi pogon Novi Zoo City u Makarskoj U Perutnini Ptuj-Pipo Čakovec otvoren je suvremeni tehnološki centar za obradu mesa peradi. "Za inve­ sticiju smo se odlučili zbog povećanih potreba za kapacitetima i modernijom infrastrukturom. Ula­ skom RH u EU i nama su se otvorila nova tržišta", rekao je na Predrag Šegović, direktor Perutnine PtujPipo Čakovec. Dodao je da je novi centar važan čim­ benik u opskrbi potrošača zdravim i kvalitetnim pro­ izvodima. S ovom investicijom, vrijednom 19 mil. kn tehnološki je nadograđen cjeloviti sustav kvalitete, sigurnosti i sljedivosti za opskrbu potrošača zdravim proizvodima od mesa peradi.

Kaufland otvorio 30. hipermarket u Hrvatskoj Trgovački lanac Kaufland otvorio hi­ permarket na Jankomiru, jubilarno 30. prodajno mjesto u Hrvatskoj. Više od 175 radnih mjesta otvoreno je u novoj poslovnici Kauflanda, u sklopu koje je uređeno i 300 parkirališnih mjesta u garaži i na otvorenom parkiralištu. Na svečanom otvaranju hipermarketa generalni direktor Kauflanda Hrvatska Andreas Wendy, uz gradonačelnika Zagreba Milana Bandića, uručio je ravnateljici Dječjeg vr­ tića Špansko Katici Ardalić donaciju od 30.000 kuna. Ukupna površina prodajnog centra je 3940 četvornih metara, a uz hipermarket u ponudi se nalazi i sedam specijaliziranih trgovina. U ponudi nove prodavaonice Kauflanda je više od 20.000 različitih proizvoda, od čega pod trgovačkom markom K-Classic oko 1000 proizvoda.

Zagrebački Avenue Mall proslavio šesti rođendan Raznovrsne dječje radionice, predstave za djecu, štrumpfovi, rođendanska torta, koncert Nene Belana & Fiumensa, Slonko Bonko, kuharski dvoboj, Beauty Day te brojne nagradne igre samo su dio programa kojim je Avenue Mall Zagreb oduševio i iznenadio svoje posjetitelje. Štrumpfastična torta i radionice s maskotom Slonkom Bonkom posebno su oduševile mlađe posjetitelje dok su njihovi roditelji uživali u brojnim popustima i akcijama.

SPAR Natur*pur linija Spar Hrvatska predstavio je liniju proizvoda SPAR Natur*pur dok je Ana Jelušić zaštit­ no lice kampanje Okus čiste prirode. Svi SPAR Natur*pur proizvodi podliježu najja­ čim kontrolama, ne sadrže genetski manipu­ lirane sastojke i pesticide te pojačivače okusa i konzervanse. Proizvodi nose europsku ozna­ ku BIO - zeleni list sa zvjezdicama i BIO oznaku austrijskog kontrolnog centra AMA.

Tomislav Maričević direktor CHC sektora u PharmaSu Od 10. rujna PharmaSu se pridružio Tomislav Mari­ čević na poziciji regional­ nog direktora Consumer Healthcarea - CHC. On je jedan od najcjenjenijih hrvatskih stručnjaka u ovom području, a afirmi­ rao se na zahtjevnom poljskom tržištu. Njegov dolazak u PharmaS predstavlja pokretanje no­ vog segmenta unutar kompanije i širenje po­ slovanja izvan sektora lijekova na recept.

Zoo City, najrašireniji hrvatski nacionalni lanac trgovina s proizvodima za kućne ljubimce, otvorio je novu poslovnicu u trgovačkom centru Makarska Capitol Park. Nova trgovina prostire se na 130 m2. Asortiman uključuje preko 5000 artikala za sve vrste kućnih ljubimaca: od svjetski etabliranih brendova dostupnih na akcijskim sniženjima pa do ekonomičnih pakiranja njemačkih i talijanskih brendova, novih na hrvatskom tržištu.

Podravka nastavlja proces restrukturiranja Podravka kroz stimulativni program zbrinjava višak radnika te najavljuje zapošljavanje novih pripravnika s potrebnim stručnim referencama. Uprava je na prijedlog Sindikata donijela odluku o nastavku provođenja stimulativnog programa zbrinjavanja radnika uz otpremnine u iznosu od 4.000 kuna po svakoj godini neprekinutog radnog staža u Podravki, čime nastavlja s procesom restrukturiranja.

Dobit Kraš Grupe 3,6 milijuna kuna Kraš Grupa je u prvom polugodištu 2013. ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 456,5 milijuna kuna, što je za 6,7 posto manje u odnosu na konsolidirane prihode iz prve polovice prošle godine. Istodobno su ukupni konsolidirani rashodi Grupe smanjeni za 7 posto, na 450,4 milijuna kuna. Izraženo u kunama, u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni su prihodi Kraš Grupe u prvih šest mjeseci ove godine smanjeni za 32,8 milijuna kuna, dok su uku­ pni rashodi manji za 33,9 milijuna kuna.

Zvijezda distributer čokolada Callebaut U hotelu Westin u Zagrebu 10. rujna pred­ stavljen je početak poslovne suradnje Zvi­ jezde d.d. i belgijskog proizvođača čokolade Callebaut. Zvijezda d.d. postaje tako distri­ buter čokolada brenda Callebaut, čime će upotpuniti svoj asortiman proizvoda i pro­ širiti mrežu partnera u području distribucije prehrambenih proizvoda. progressive |

09:2013

7


 VIJESTI

Iz regije Rast Migrosa od 10% Turski trgovac Migros Ticaret priopćio je da je ostvario prihod od prodaje u iznosu od 1,74 milijardi dolara u prvoj polovini 2013., što je povećanje od 10% u odnosu na isti period proš­ le godine. Bruto profit je uvećan za 9,9%, na 463 milijuna dolara. Na kraju prve polovine tekuće godine, Migros je otvarao trgovine prema planu - 112 novih objekata, od čega 109 super­ marketa, 2 hipermarketa i 1 Ramstore trgovinu.

Rast prihoda Mercatora-S Na osnovu polugodišnjih poslovnih rezultata u 2013., Mercator-S je ostva­ rio 274,63 milijuna eura ukupnih pri­ hoda, što predstavlja rast od 5% u od­ nosu na isto razdoblje prošle godine, priopćili su iz te tvrtke. Mercator-S je u prvom polugodištu 2013. uspješno poslovao i ostvario dobit od 2,74 mi­ lijuna eura.

Metro unaprjeđuje poslovanje u Ukrajini Metro Cash&Carry priopćio je da će primijeniti mjere kako bi unaprijedio poslovanje u Ukrajini u izazovnim ekonomskim vremenima. Jedna od mjera je povećavanje fokusa na pro­ fesionalne kupce. Unaprjeđenje će pokriti sve aspekte poslovanja, kao što su opskrba, asortiman, cjenovna strategija, promocije, merchandising i održavanje objekata.

Čak 96% Bugara pije domaće pivo Čak 96% piva koje se konzumiralo u Bugarskoj u 2012. došlo je s bugar­ skog terena, čineći pivarsku industriju glavnim partnerom rasta nacional­ nog BDP-a, pokazuju podaci bugar­ skog nacionalnog pivarskog sindikata (SPB). Prema podacima SPB-a, potroš­ nja piva po glavi stanovnika u Bugar­ skoj u 2012. godini iznosila je 73 litre. U 2012. kupljena količina piva na bu­ garskom tržištu dostigla je brojku od 5.404,000 hektolitara.

8 progressive |

09: 2013

Vindija otvorila novi pogon u Vojvodini Prehrambena industrija Vindija otvorila je u mjestu Plandište, na jugoistoku Vojvodine, novi pogon za proizvodnju mesnih prerađevina u koji je uložila 2,66 milijuna eura i gdje planira otvoriti 50-ak novih radnih mje­ sta. Novim pogonom Vindija osigurava dodatne količine pe­ radarskih proizvoda za izvoz u zemlje CEFTA-e, Europsku uniju i Rusiju. „Vindija je u ukupnom iznosu investicije u Srbiji od 34,054.000 eura uspješno premostila prepreke pri izvozu u zemlje članice CEFTA-e i osigurala kvalitetnu podlogu za osvajanje stabilnog mjesta u proizvodnji pilećeg mesa na tržištu Republike Srbije te sve veće prisutnosti na tržištima EU i Ruske Federacije“, istaknuo je Dragutin Drk, generalni direktor PS Vindije.

Tetra Pak proslavio 50 godina poslovanja u Srbiji Tvrtka Tetra Pak proslavila je 50 godina poslovanja u Srbiji. Tetra Pak je 1963. godine isporučio prvi stroj za punjenje pasteriziranog mlijeka u Srbiji, a danas je ta zemlja jedno od najvažnijih rastućih tr­ žišta za poslovanje te tvrtke u jugoistočnoj Europi. Tvornica u Gornjem Milanovcu proizvodi amba­ lažni materijal za više od 200 kupaca u 52 zemlje diljem svijeta. Čak 70% proizvodnje je namijenjeno izvozu, pa se Tetra Pak svrstava među najveće izvoznike u Srbiji. Proizvodnju u ovoj tvornici karakterizira stalni rast, pa je tako u 2012. godini proizvedeno 1,9 milijardi standardnih paketa, što je najbolji rezultat od osnivanja ove tvornice, navedeno je u priopćenju tvrtke.

U Srbiji otvoren prvi Metro Diskont Metro Cash&Carry je otvorio prvi diskont centar spe­ cijaliziran za rasprodaju asortimana po, kako kažu iz te tvrtke, izuzetno atraktivnim cijenama. Diskont centar nalazi se ispred prodajnog objekta Metroa u Zemunu i za kupovinu u njemu nije potrebna Metro kartica. U Metro diskontu kupcima se nudi oko 3000 artikala iz asortimana tehnike, opreme za domaćinstva, alata, odjeće i obuće, sportskih i sezonskih proizvoda, kućne kemije i kozmetike. U Metro diskontu omogućeno je plaćanje gotovinom, karticama i čekovima i odgodom plaćanja od 100 dana.

Grčka otvara trgovine s proizvodima kojima je istekao rok Zbog ekonomske krize i sve težeg ži­ vota građana, grčke trgovine će u svo­ ju ponudu po nižim cijenama uvrstiti i proizvode kojima je istekao rok trajanja. Udruženje gospodarstvenika Atene do­ nijelo je odluku da trgovine od 1. rujna prodaju artikle kojima je istekao rok trajanja, ali po znatno nižoj cijeni. Ova odluka donesena je s ciljem pružanja pomoći najugroženijim stanovnicima Atene, piše Tportal. U trgovinama će biti označeno posebno mjesto na kojem će biti natpis 'proizvodi sa isteklim rokom trajanja'. Ovi proizvodi će se prodavati uz mjere opreza koje podra­ zumijevaju da potrošači ne budu ni na koji način dovedeni u opasnost.


| 09:2013 Prvi KTC mini market u Srbiji KTC mini market otvoren je u Apatinu, u ulici Srpskih vladara. To je prvi mini market u lancu tvrtke KTC Vojvodina. Objekt raspolaže sa 140 m² prodajnog prostora i u asorimanu ima oko 2000 prehrambenih i nepre­ hrambenih artikala (kemija, kućne potrepštine...). "Cilj je otvaranja ovog objekta pružiti našim vjernim kupcima što bolju uslugu i cijenu, a samim time približiti im se i pomoći u izboru artikala prilikom svakodnevne ku­ povine", kazali su iz tvrtke KTC na otvorenju kojem je nazočio veliki broj građana.

Unilever u Turskoj otvorio samoodrživu tvornicu sladoleda Unilever je otvorio svoju 35. tvornicu sladoleda u gradu Konya, u Turskoj, a riječ je o investiciji od 95 milijuna eura. Tvornica će proizvoditi brendove kao što su Cornetto i Max and Twister i to je prva Unile­ verova tvornica sladoleda sa LEED certifikatom. Sla­ doled proizveden u ovoj tvornici namijenjen je domaćoj po­ trošnji, u Turskoj, ali će također dio biti izvezen na Bliski istok i u sjevernu Afriku. Trenutni godišnji proizvodni kapaciteti iznose 80 milijuna litara, a postoji mogućnost da budu prošireni na 200 milijuna litara. Unilever je ušao na tursko tržište sladoleda 1990. godine i razvijao je svoje poslovanje do liderske pozicije sa trenutnim tržišnim udjelom većim od 70%. U novoj tvornici bit će zaposleno oko 300 ljudi.

Danone investira 90 milijuna USD u Sibir Francuski mljekarski div Danone najavio je da će uložiti 90 milijuna USD u nadogradnju njegove mljekare u Si­ biru. Globalni predsjed­ nik i direktor Danonea Franck Riboud i direk­ tor ruskog ogranka tvrtke Ives Legros na­ javili su to na sastanku s regionalnim guverne­ rom Tyumena Vladimi­ rom Jakuševim. Rekon­ strukcija objekta vrijedna 2,8 milijardi rubalja trajat će od 2013.-2015. godine i rezultirat će proizvodnjom novih, ali i onih najprofitabilnijih proizvoda, poput Activije, Danissima i Prostokvashina, priopćio je Danone. Investicija će povećati kapacitet proizvodnje za 40% te će dovesti do otvaranja 100 novih radnih mjesta.

progressive |

09:2013

9


 VIJESTI

Iz svijeta Vegeterijanska privatna marka Coopa Švicarska zadruga Coop (CH) lansira­ la je novu privatnu marku, nazvanu Karma, s asortimanom od 50 vege­ terijanskih proizvoda baziranih na re­ ceptima iz cijelog svijeta. Asortiman je sastavljen od gotovih jela, salata, sendviča, tofu grickalica i namaza. Dvadeset i dva od ovih proizvoda ta­ kođer su namijenjena veganima dok ih 10 nosi oznaku organskog proizvo­ da Bio Suisse.

Delhaize izabrao novog CEO-a Delhaize Grupa imenovala je Fransa Mullera za novog CEO-a kompanije, a dužnost će preuzeti 8. studenoga. Muller će na toj poziciji naslijediti Pierra-Oliviera Beckersa. Pedesetdvo­ godišnji Muller ima više od 15 godina iskustva na seniorskim liderskim po­ zicijama u maloprodaji. Bio je i član Upravnog odbora Metro Grupe te CEO Metro Cash&Carry poslovanja.

Billa širi online poslovanje Austrijski lanac supermarketa Billa, koji je dio Rewe grupe, širi svoje onli­ ne poslovanje. Asortiman je proširen s 4500 na 5000 proizvoda te je mo­ dernizirana prisutnost na internetu. Trenutno je online shopping dostu­ pan samo korisnicima u Beču, ali će unutar tri godine isti biti dostupan u svakoj austrijskoj pokrajini.

Carrefour Španjolska bilježi pad prodaje Carrefour Španjolska izvijestio je da je u fiskalnoj godini 2012. prodaja pala za 4,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine (na godišnjoj razini) na 7532 eura milijuna eura. Trgovac je zabilježio 21,7 milijuna gubitka u 2012. Operativni gubitak iznosio je 39 milijuna eura, pod utjecajem pada prodaje i pada profitabilnosti zbog pojeftinjenja. Carrefour Španjolska smanjio je u 2012. broj zaposlenika za 1200, na sadašnjih 28.777.

10 progressive |

09: 2013

Velika Britanija: Lidl uvodi beskontaktno plaćanje Nakon uspješnog "pilot" projekta u veljači ove godine, Lidl je uveo beskontaktno pla­ ćanje u svih svojih 600 trgovina u Velikoj Britaniji. Već tijekom prva dva tjedna od implementacije, u Lidlovim trgovinama je obavljeno 65.628 beskontaktnih transak­ cija. Ovaj potez je proveden s namjerom da se ubrza proces plaćanja i da se skrati vrijeme čekanja u redu na blagajnama. I Aldi Süd u ovom trenutku provodi testira­ nje beskontaktnog plaćanja u odabranim trgovinama u ovoj zemlji, ali još uvijek nije donesena konačna odluka o implementaciji ovog sustava plaćanja u sve svoje trgovine u Britaniji.

Müller potvrdio akviziciju Nom mljekare Müller je izvršio akviziciju tvrtke Nom Da­ iry UK Limited sa sjedištem u Shropshireu, za iznos koji nije objavljen, a sve to je dio plana da postane najveći PL distributer jo­ gurta u Velikoj Britaniji. Ovu akviziciju pra­ tile su stalne glasine da se Nom Dairy UK prodaje, a osigurat će nova radna mjesta i platformu zahvaljujući kojoj mljekara Müller može razviti svoje prisustvo na britanskom tržištu jogurta koji se proizvodi pod privatnim robnim markama. Ova akvizicija pratila je Müllerovu kupovinu mljekare Robert Wiseman i postrojenja Greencore za proizvodnju ohlađenih deserata u Minsterleyu, u Shropshireu, 2012. godine.

Kellogg otvorio R&D centar Kellogg je otvorio R&D objekt u Belgiji, u Leuvenu, 25 km istočno od Bruxellesa, u kojem će raditi 20 znanstvenika. Kellogg je priopćio da se istraživački i razvojni centar nalazi u Leuvenu, u bio-inkubatoru u kojem je organiziran prostor za biotehnološki razvoj proizvoda. Vlasnik 'Special K' i 'Pringlesa' dodao je da će centar blisko surađivati s lokalnim univerzitetom KU Leuven. "Novo partnerstvo koje razvijamo s KU Leuvenom odličan je primjer industrijskouniverzitetske suradnje i trebao bi biti pokretač budućih inovacija u kategoriji hrane", izjavila je Margaret Bath, viša potpredsjednica Kelloggova odjela za istraživanje, kvalitetu i tehnologije.

Carrefour razvija mrežu Express trgovina Carrefour Španjolska je u potrazi za privla­ čenjem investitora kako bi u neposrednoj blizini razvio mrežu Carrefour Express trgo­ vina u Valenciji. Trgovac je povećao komu­ nikaciju u tom pogledu pa čak i distribuira informativne letke u svojim hipermarketima. Tijekom posljednje tri godine, Carrefour je otvorio tri takve ovakve trgovine, a planira još jednu do kraja 2013. te dugoročno 60 do 70 prodavaonica. Carrefour Express ima prodajnu površinu do 700 četvornih metara, a nudi uravnotežen asortiman proizvoda privatne marke i brendova. Carrefour Španjolska broji oko 400 trgovina kroz tri glavna kanala: hipermarkete, supermarkete i trgovine ‘iz susjedstva’. Pre­ ma Kantar Worldpanelu, trgovac ima 7,6% tržišnog udjela u Španjolskoj u 2012.


| 09:2013 Nova tehnologija piće ohladi za 45 sec. i štedi 80% energije! Uz potporu EU-a od 903 tisuće eura, Enviro-Cool uvela je inovaciju Rapidcool, koncept koji štedi energiju i postiže izuzetno brzo hlađenje i koji uskoro prelazi u komercijalnu proizvodnju. Jeftina tehnologija brzog hlađenja i niske potrošnje energije omogućuje da se zapakirana pića mogu skladištiti na sobnoj temperaturi i po potrebi brzo ohladiti. Ra­ pidCool je razvio uređaj za hlađenje pića u limenkama i bocama sa sobne temperature na 4 stupnja celzija za 45 sekundi ili kraće. Rezultati pokazuju uštedu energije veću od 80% u usporedbi sa standardnim otvorenim hladnjacima za pića i 54% u usporedbi s hladnja­ cima sa staklenim vratima. Moguća godišnja ušteda na računima za električnu energiju iznosi 832 eura po hladnjaku za otvorene hladnjake i 219 eura za hladnjake sa staklenim vratima. Konzorcij Rapidcool predvodi tvrtka za dizajn automata za prodaju Vending Marketing d.o.o. (Slovenija), a članovi su još četiri indu­ strijska i akademska partnera.

Rewe lansira asortiman ‘nesavršenog’ voća i povrća Rewe je u rujnu počeo prodaju tzv. nesavršenih svježih proizvoda. Asortiman proizvoda, prvi takve vrste koji će biti predstavljen u Austriji, ponudit će potrošačima mogućnost kupovine konvencionalno 'manjkavih' proizvoda – zakrivljene mrkve, čudno oblikovane rajčice, neravne jabuke – koje obično ne bi zadovoljile dosta krute estetske zahtjeve ovog trgovca. Novi ‘nesavršeni’ asortiman, koji će u početku činiti jabuke, mrkve i krumpiri, bit će dostupan u Billi, Merkuru i ADEG-u do kraja rujna, a dio je Reweovih napora koje ulaže u suzbijanje otpada hrane. "Ovom se temom intenzivno bavimo već neko vrijeme i želimo istražiti koliko su naši kupci zainteresirani za robu s optičkim manama", izjavio je Frank Hensel, predsjednik Uprave Rewe International AG navodeći primjer koji daje Coop u Švi­ carskoj. "Uvjeren sam da će naši ekološki osviješteni kupci imati razumijevanje i biti voljni kupiti optički nesavršene, ali kvalitetne proizvode svježeg voća i povrća. Naš moto je korištenje umjesto otpada."

progressive |

09:2013

11


 FINANCIJE I POREZI

Pravila oglašavanja

Novi način reklamiranja hrane Krešimir Lipovšćak, Partner, TPA Horwath d.o.o.

M

arketinški stručnjaci upozoravaju da pojam "reklamiranje" nije najsretniji izraz jer uključuje negativne konota­ cije. No hrvatski zakoni, i to novi Zakon o hra­ ni i Zakon o informiranju potrošača o hrani, koji su stupili na snagu kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju, rabe upravo pojam "rekla­ miranje". Zanimljivo je da regulativa Europske unije rabi pojam "advertising" koji je na hrvat­ ski jezik preveden kao oglašavanje (Europska unija rabi engleski i francuski jezik za pripre­ mu svih tekstova, a sve ostalo su prijevodi koji imaju istu snagu kao originali). No vratimo se na hrvatske zakone. Glavni cilj svake regulacije reklamiranja hrane jest zašti­ ta potrošača. Novi zakoni prema stavu Vlade "predstavljaju temelj za osiguranje visoke za­ štite potrošača… uzimajući u obzir razlike u percepciji potrošača i njihove potrebe za po­ dacima, istovremeno osiguravajući nesmeta­ no funkcioniranje tržišta".

PROPISI Zakon o hrani zapravo sam ništa ne kaže o reklamiranju, nego se poziva na to da će u svrhu provedbe članka 16. Uredbe (EZ) br. 178/2002 ministar zadužen za poljoprivredu donijeti propise o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane te označavanju hranjivih vrijednosti hrane. Do donošenja novih propi­ sa, odnosno do 12. prosinca 2014. vrijede po­ stojeći Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane ("Narodne novine", br. 63/11. i 79/11.) i Pravilnik o navođenju hranji­ vih vrijednosti hrane ("Narodne novine", br. 29/09.). Kao što smo već napomenuli, hrvatski 12 progressive |

09: 2013

Prilikom reklamiranja/oglašavanja informacije moraju biti točne, jasne i lako razumljive potrošačima. Hrani se ne smiju pridavati "zdravstvene" kvalitete sprečavanja, liječenja ili izlječenja bolesti niti se smije upućivati na takva svojstva (uz neke iznimke vezane uz mineralnu vodu). prijevod uredbe govori o oglašavanju (engle­ ski izvornik rabi pojam "advertising"). Uredba pak samo zahtijeva da "oglašavanje" ne dovo­ di potrošače u zabludu. Zasebna direktiva Europske unije definira i pojam oglašavanja i pojam "zlonamjernog" oglašavanja. Zakon o informiranju potrošača o hrani zapravo se u cijelosti poziva na regula­ tivu Europske unije i to ponajprije na Uredbu (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani.

Do donošenja novih propisa, odnosno do 12. prosinca 2014. vrijede postojeći Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane. FER PRAKSA Ta Uredba je daleko detaljnija. Ona traži "fer praksu informiranja" koja se odnosi na ogla­ šavanje/reklamiranje. Uredba je relativno općenita te se, zapravo, od nacionalnih za­ konodavstava država članica Europske unije (i sudske prakse) očekuje da je provedu u život. Uredba također traži da oglašavanje ne zavarava, osobito vezano za karakteristike hrane i za njezin sastav, prirodu, identitet, kva­ litetu, trajnost, zemlju podrijetla (ili zemljopi­ sno podrijetlo) i način proizvodnje. Pod ove

zadnje kategorije možemo podvesti mnoge hrvatske proizvode od kojih su neki veći i prije mijenjali imena (npr. Parmezan/Ribanac). Ta­ kođer, nije isključeno da će i neki drugi pro­ izvodi morati mijenjati imena ili pakiranja te način prezentiranja ili reklamiranja.

ZDRAVSTVENI UČINCI Nadalje, zabranjeno je reklamiranje pripisiva­ njem hrani učinaka ili kvaliteta koje ta hrana nema (to je čest slučaj s dječjom hranom). Isto tako zabranjeno je sugerirati da hrana ima karakteristike slične hrane, npr. naglašavanje prisutnosti ili odsutnosti sastojaka ili hranjivih sastojaka. Reklamiranje koje zavarava prikazom, opisom ili slikovnim prezentacijama o postojanju ne­ kog sastojka, a taj je sastojak zamijenjen ne­ kim drugim, je naravno također zabranjeno. Prilikom reklamiranja/oglašavanja informa­ cije moraju biti točne, jasne i lako razumlji­ ve potrošačima. Hrani se ne smiju pridavati "zdravstvene" kvalitete sprečavanja, liječenja ili izlječenja bolesti niti se smije upućivati na takva svojstva (uz neke iznimke vezane uz mi­ neralnu vodu). Naravno, ako pokušate izbjeći ova brojna pra­ vila, čekaju vas kazne (do 100 tisuća kuna) ko­ jima će vas kazniti Državni inspektorat. To će platiti oni koji nepropisno reklamiraju, dakle proizvođači ili trgovci koji u svojem prostoru izvjese npr. nepropisnu proizvođačevu rekla­ mu. U svakom slučaju, Europska unija pridaje veliku pažnju hrani te njezinu reklamiranju i označavanju pa se može očekivati stroža i de­ taljnija primjena ovih propisa u Hrvatskoj. n


 SPONZORIRANI ČLANAK

| 09:2013

progressive |

09:2013

13


 TEHNOLOGIJA

Baze podataka

Podaci su naše najveće blago Piše: Andrija Frinčić, rukovoditelj razvoja, Sagena informatički inženjering d.o.o.

P

odaci se čuvaju u organiziranim zbirkama koje se nazivaju bazama podataka. Valja svakako istaknuti da pojam baza podataka ima višestruko značenje. Ovaj pojam može označavati mjesto gdje se podaci čuvaju, no može označavati i računalni program koji uprav­ lja podacima i načinom njihove pohrane. Osim samih baza podataka, kao mjesta na kojem se podaci čuvaju, poslovno okruže­ nje sastoji se još i od poslovnih aplikacija koje se oslanjaju na te podatke. Neke od njih podatke u bazu upisuju, druge po­ datke samo mijenjaju, dok treće podatke analiziraju i koriste kao podlogu u do­ nošenju odluka. Podaci koji se koriste u svakodnevnom radu često su pohranjeni u desetak različitih baza podataka koje

14 progressive |

09: 2013

U kolumni u kojoj sam pisao o primjeni računarstva u oblacima u maloprodaji kao glavnu prepreku popularizacije ovog koncepta naveo sam strah od krađe podataka. S obzirom da živimo u svijetu gdje podaci predstavljaju naše najveće blago, pozabavimo se malo načinom na koji možemo povećati njihovu sigurnost. koristi više desetaka poslovnih aplikacija, koje pak koristi i nekoliko tisuća poslovnih korisnika. U konačnici, radi se o složenom

Izlaz iz alata za provjeru ranjivosti je detaljan izvještaj koji opisuje koje su komponente sustava pokrivene provjerom, listom propusta (odnosno ranjivosti koje su u sustavu detektirane) te opcionalno preporukama stručnjaka kako tu ranjivost neutralizirati.

sustavu u kojem i vrlo mali propust može dovesti do toga da neovlaštene osobe ili osobe sa krivim ovlaštenjem dobiju pri­ stup do određenog dijela podataka što može rezultirati krađom ili uništenjem istih. Stvari postaju dodatno komplicirane ukoliko u svojim bazama podataka pohra­ njujemo podatke o brojevima kreditnih kartica kupaca. Prvi korak u implementaciji sigurnosti baze podataka jest pronalaženje propusta i potencijalnih problema u cijelom susta­ vu koji se sastoji od poslovnih aplikacija i baza podataka sve do fizičkih poslužitelja.

JESAM RANJIV? JESI! Postupak provjere ranjivosti baza podata­ ka sastoji se od provjere postoje li potvr­ đene slabosti na različitim razinama susta­ va. Alati koji koji se koriste za ove provjere često su u stanju automatski detektirati sve baze podataka u nekom okruženju, te za svaku od baza detektirati koje sigurno­ sne zakrpe su instalirane, a koje nisu. Uz provjere da li su i koje zakrpe u sustavu instalirane, alati za provjeru ranjivosti pro­ vjeravaju i ranjivost samih poslužitelja, složenost zaporki koje se koriste za au­ tentifikaciju korisnika, postojanje zadanih korisničkih računa i sl. Ako poistovijetimo bazu podatka sa skla­ dištem robe, tada bismo postupak provje­ re ranjivosti mogli najljepše poistovijetiti s provjerom svih vrata i prozora (čak i venti­ lacije). Ukoliko je poznato da se vrata koja imamo ugrađena na skladištu mogu lako


| 09:2013 otvoriti (iako su zaključana), odmjerenim pritiskom tik ispod brave, onda će provje­ ra ranjivosti za naše skladište to provjeriti za sva vrata i u izvještaju jasno naznačiti koja je vrata na taj način moguće otvoriti, a koja nije. Kao bonus postupka provjere ranjivosti, alat može uz svaku otkrivenu ranjivost dati i preporuke stručnjaka kako istu neutralizirati (promjena brave?). Dakle, izlaz iz alata za provjeru ranjivosti je detaljan izvještaj koji opisuje koje su kom­ ponente sustava pokrivene provjerom, listom propusta (odnosno ranjivosti koje su u sustavu detektirane) te opcionalno preporukama stručnjaka kako tu ranjivost neutralizirati (na primjer promjenom za­ dane zaporke). Osim samog izvještaja o pronađenim propustima u sustavu, neki od alata za provjeru ranjivosti mogu na temelju glo­ balnih podataka o zloupotrebi propusta u sustavima odrediti i faktor rizika te na taj način rangirati ranjivosti od onih koje su najkritičnije do onih čije iskorištavanje je malo vjerojatno. Provjera ranjivosti je prvi korak u im­ plementaciji sigurnosti baze podataka i njegov je zadatak adresirati postojeće i poznate ranjivosti. Osim ranjivosti koje mogu dovesti do krađe ili uništenja po­ dataka, postoji i cijeli niz aktivnosti nad bazom podataka koje mogu dovesti do istog, a ne temelje se na iskorištavanju po­ znatih ranjivosti sustava. Kako bi se baze podataka, a samim time i podaci, zaštitili od takvih "zlih" aktivnosti, koriste se alati za praćenje aktivnosti baze podataka.

TKO? ŠTO? GDJE? Alati za praćenje aktivnosti baze podata­ ka u stvarnom vremenu prate aktivnosti koje svi korisnici nad bazama obavljaju te sistemske aktivnosti samog softvera za upravljanje bazama. Cilj ovakvog pra­ ćenja je detektirati potencijalno opasne aktivnosti koje mogu dovesti do krađe ili uništenja podataka. Za praćenje aktivno­ sti obično se koriste male komponente koje su usko povezane sa samom bazom podataka i koje se nazivaju agenti. Agen­ ti svoja opažanja dojavljuju centralnom poslužitelju koji onda sve podatke obra­ đuje u realnom vremenu. Ukoliko sustav detektira sumnjivu aktivnost, istu može prekinuti ili o njoj može obavijestiti admi­ nistratora sustava. Ukoliko se vratimo na našu analogiju sa skladištem, sustav za praćenje aktivnosti

baze podataka mogao bi se poistovije­ titi sa zaštitarskom službom koja putem video nadzora nadgleda skladište. Kada zaštitar na ekranu vidi da netko pokuša­ va otključati vrata alatom za provaljivanje brava, on to klasificira kao zabranjenu (sumnjivu) aktivnost i alarmira zaštitare koji sprječavaju krađu. Osim samog sprječavanja sumnjivih ak­ cija, sustavi za praćenje aktivnosti baze podataka vode detaljne logove o svim

Alati za praćenje aktivnosti baze podataka u stvarnom vremenu prate aktivnosti koje svi korisnici nad bazama obavljaju te sistemske aktivnosti samog softvera za upravljanje bazama. Cilj ovakvog praćenja je detektirati potencijalno opasne aktivnosti koje mogu dovesti do krađe ili uništenja podataka. aktivnostima i akterima što se u konačnici može iskoristiti za iscrpnu analizu ukoliko do incidenta dođe. U našoj analogiji sa skladištem, iscrpan log aktivnosti je snimka iz sustava vide­ onadzora na kojoj je uhvaćen pokušaj otključavanja vrata skladišta alatom za provalu. Osim alata za detekciju ranjivosti te praćenja aktivnosti baze podataka, po­

stoji cijeli niz dodatnih alata koji se koriste za prividno krpanje poznatih propusta i ranjivosti sustava baze podataka bez po­ trebe za instalacijom softverskih zakrpa samog sustava baze podataka.

SIGURNA BAZA U situacijama kada instalacija sigurnosne zakrpe nije moguća jer sustav baze poda­ taka mora raditi 24/7, ili sigurnosna zakrpa za poznati propust ne postoji, sigurnost baze podataka moguće je dodatno pove­ ćati korištenjem alata za prividno zatva­ ranje propusta ili ranjivosti. Prema svom načinu rada ovi alati su vrlo slični alatima za praćenje aktivnosti baze podataka, no za razliku od onih koji pokušavaju otkriti generičku zlonamjernu aktivnost, ovi ala­ ti točno znaju slijed očekivanih ativnosti i njih blokiraju. Drugim riječima, ovakvi sustavi razlikuju provalnika koji pokušava otključati vrata skladišta od bravara koji popravlja bravu.

ZA UGODNO LJETO Utvrdili smo da su nam podaci najveće blago. Isto tako smo utvrdili da su poslov­ ni sustavi koji ih čuvaju i koriste izuzetno kompleksni i međusobno povezani. Ova­ kvo okruženje predstavlja idealno mje­ sto za različite smutljivce i mutikaše koji se žele dočepati naših podataka. Kako bi njih i njima slične spriječili u tome, dobri ljudi iz kompanija koje se bave razvojem softvera za računalnu sigurnost osmislili su cijeli set alata da naši podaci budu na sigurnom. Na nama je, dok ispijamo taj osvježavajući mojito, da se zapitamo jesu li naši podaci uistinu sigurni i što možemo napraviti da sutra budu sigurniji... n progressive |

09:2013

15


 LJUDSKI RESURSI

Poslovna politika

Zbrinjavanje viška radnika – izbor ili obaveza Piše: Dijana Klekar, direktorica društva Tecumviva d.o.o.

U

vjeti za postupak zbrinjavanja viš­ ka radnika propisani su odredba­ ma Zakona o radu. Zakon traži da program zbrinjavanja viška radnika mora izraditi svaki poslodavac koji utvrdi višak od najmanje 20 radnika, da ovim radnici­ ma ugovor prestane (bez obzira na način prestanka) u razdoblju od 90 dana, te da u ovom razdoblju od ovih 20 radnika po­ slodavac otkazuje ugovore o radu najma­ nje petorici radnika poslovno uvjetovanim otkazom (zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga).

SAVJETOVANJE S odlukom o otkazu poslodavac je dužan savjetovati se s radničkim vijećem, a o pro­ vedenom savjetovanju dužan je obavijestiti i nadležnu javnu službu zapošljavanja (HZZ) i dostaviti joj podatke o razlozima zbog ko­ jih će prestati potreba za radom radnika, broju ukupno zaposlenih radnika, broju, zvanju i radnim mjestima radnika za čijim će radom prestati potreba, kriterijima izbo­ ra radnika za čijim će radom prestati po­ treba, roku u kojem će prestati potreba za radom radnika, te iznosu i načinu obračuna otpremnina i drugih davanja radnicima. Poslodavac je dužan nakon provedenog savjetovanja utvrditi višak radnika i izradi­ ti program njihova zbrinjavanja. Program zbrinjavanja, osim podataka koje je poslo­ davac dužan dostaviti HZZ-u, mora sadrža­ vati i podatke koji se odnose na mogućnost: - promjena u tehnologiji i organizaciji rada

16 progressive |

09: 2013

Teška tržišna situacija svakodnevno prisiljava mnoge zaposlenike da se suoče s potencijalnim gubitkom posla. Nesigurnost, strah i niz negativnih emocija prate ovaj proces. Mogu li poslodavci osigurati uvjete da taj proces prođe što bezbolnije za zaposlenike? u cilju zbrinjavanja viška radnika, - zapošljavanja radnika na drugim poslovima, - pronalaženja zaposlenja kod drugog poslodavca, - rada u nepunom radnom vremenu, - prekvalifikacije ili dokvalifikacije radnika.

Kada bi zaposlenik imao na raspolaganju stručnjaka koji bi mu aktivno pomogao u potrazi na novim zaposlenjem, osjećaj nesigurnosti, napuštenosti i straha zasigurno bi bio manji. ZBRINJAVANJE RADNIKA Program zbrinjavanja viška radnika poslo­ davac je dužan dostaviti radničkom vijeću i nadležnoj službi zapošljavanja. S primje­ nom programa poslodavac može započeti tek nakon isteka roka od 30 dana od dana dostave programa nadležnoj službi zapo­ šljavanja (HZZ). Nadležna služba zapošlja­ vanja može naložiti odgodu provođenja otkazivanja svim ili pojedinim radnicima za koje je izrađen program zbrinjavanja za naj­ duže 30 dana, ako za to postoje opravdani razlozi ili ako će u odgođenom razdoblju na radnika primijeniti mjere aktivne politike zapošljavanja.

Neki poslodavci vrlo su ozbiljno shvatili ove odredbe Zakona i u situaciji kada su bili prisiljeni donijeti odluku o smanjenju broja zaposlenika, izradili su i proveli kvalitetan program zbrinjavanja viška radnika. Na ža­ lost, oni su još uvijek u manjini. Kako izgleda prosječan program zbrinjava­ nja viška radnika i što to poslodavci predvi­ đaju ovim programom? Prvi korak su uvijek stimulirani dobrovolj­ ni odlasci radnika. Radnicima se nudi sti­ mulativna otpremnina za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca što za neke radnike koji se nalaze pred mirovinom, a kod poslodavca su proveli cijeli radni staž, može biti izuzetno privlačno. Nadalje, kroz program zbrinjavanja poslodavac može zaposlenicima ponuditi i raspored na dru­ ga radna mjesta unutar kompanije, a ako je kompanija članica grupacije, tada može zaposlenicima ponuditi i raspored na dru­ ga radna mjesta u kompanijama koje su članice grupacije. Ponekad su kompanije u mogućnosti ponuditi zaposlenicima i programe prekvalifikacije i dokvalifikacije, osobito ako je do potrebe za smanjenjem broja radnih mjesta došlo radi promjena u tehnologiji poslovanja ili organizaciji rada, te nova tehnologija ili organizacija procesa rada zahtijeva neka nova ili dodatna znanja koja zaposlenik nema.

NOVI POSAO No što to poslodavac može učiniti kako bi pomogao svom zaposleniku da pronađe


| 09:2013 novi posao kod drugog poslodavca? Mo­ gućnosti su velike, ali mali je broj posloda­ vaca spreman osigurati dodatna sredstva koja su potrebna da se ovaj vid pomoći po­ nudi zaposleniku. Zamislite situaciju kada bi zaposlenik kojeg poslodavac planira ot­ pustiti sa jednog radnog mjesta direktno mogao prijeći na novo radno mjesto kod drugog poslodavca. Ono što bi poslodavac trebao napraviti nije ništa novo. Koncept zbrinjavanja viška radnika u SAD-u i Europi postoji već 40 godina. Danas samo u Nizo­ zemskoj postoji preko 150 kompanija koje se bave zbrinjavanjem viška radnika (eng. outplacement). I u Hrvatskoj danas ima sve više kompanija koje nude kvalitetne programe koji imaju za cilj da zaposlenici koji ostaju bez posla pronađu svoju novu budućnost kod drugog poslodavca i tako smanje nesigurnost i stres koje izaziva gu­ bitak posla. Nakon nekoliko godina ili nekoliko deseta­ ka godina rada za istog poslodavca doista je teško očekivati od zaposlenika koji ostaje bez posla da poznaje sve zahtjeve tržišta rada. Ovaj zaposlenik ne zna se kvalitetno predstaviti novom poslodavcu, ne zna na­

pisati svoj životopis, ne zna prepoznati što to novi poslodavac traži od svojih radnika i ne zna kako aktivno tražiti novo zaposlenje.

POMOĆ STRUČNJAKA Kada bi zaposlenik imao na raspolaganju stručnjaka koji bi mu aktivno pomogao u potrazi na novim zaposlenjem, osjećaj ne­ sigurnosti, napuštenosti i straha zasigurno bi bio manji. Imao bi pomoć stručne osobe koja bi ga pratila u potrazi za novim poslom i s kojim bi mogao napraviti detaljan plan ove potrage. Osim toga, imao bi osobnog savjetnika koji bi mu pomogao u izradi ži­ votopisa, pripremi za razgovor i prezenta­ ciji njegovih znanja i vještina pred novih poslodavcem, što bi mu moglo značajno povećati izglede za dobivanje novog posla. Cijena ovakvih programa, koji su u svojoj formi dobrovoljna, u usporedbi s troškovi­ ma koje poslodavac može imati ako zapo­ slenik odluči iskoristiti sve svoje mogućno­ sti da se što dulje zadrži u radnom odnosu kod poslodavca, prava su sitnica. Oni poslodavci koji ovakve programe nude svojim otpuštenim zaposlenicima prepo­ znali su da je ulaganje u "bivše" zaposlenike

ulaganje u njihovu budućnost i buduć­ nost kompanije, jer osim izgradnje imena i ugleda svoje kompanije, grade i reputaciju poslodavca koji je socijalno osjetljiv te koji pomaže svojim "bivšim" zaposlenicima u izgradnji nove budućnosti. n

Stranica nedostupna zbog poštivanja zakonske zabrane oglašavanja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića.

progressive |

09:2013

17


 U FOKUSU PREHRANA

Sokovi

Rast sokova sa 100%-tnim udjelom voća i povrća Većinu kategorije čine nektari, odnosno sokovi s manje od 100% udjela voća/povrća (54% kategorije). Sokovi s niskim udjelom voća/povrća (do 25%), tzv. still drinks, čine 37% kategorije dok sokovi sa 100%-tnim udjelom voća/povrća čine 9% kategorije. Iako najmanji segment, 100%tni sokovi jedini bilježe rast količinske prodaje u odnosu na prošlu godinu (+10%). Analizirala: Ana Bulaš, voditeljica klijenata, Nielsen

U

analizu sokova na hrvatskome maloprodajnom tržištu uklju­ čeni su sokovi sa svim udjelima voća ili povrća, od 100%-tnog udjela, preko nektara do tzv. still drinkova. Također su uklju­ čeni svi tipovi i veličine pakiranja. Analiza agencije Nielsen uključuje samo maloprodaju dok ugostiteljstvo, drogerije, diskonteri, velepro­ daja i Cash&Carry trgovine nisu uključene. U zadnjih godinu dana, kolovoz '12 – srpanj '13, na hrvatskome malo­ prodajnom tržištu kategorija sokova ostvarila je prodaju od 68.982,4 tisuća litara u vrijednosti od 522,7 milijuna kuna. Kategorija bilježi pad količinske (-1,8%) i vrijednosne prodaje (-4,5%) u odnosu na isto raz­ doblje prošle godine.

Promatramo li okuse sokova, najveći udio imaju sokovi od naranče (20% kategorije), jabuke (18% kategorije) te kokteli (18%) i multivitamini (17% kategorije). Iza njih slijede miksevi naranče (4%), limun (4%) te svi preostali okusi sa zajedničkim udjelom od 19% kategorije.

18 progressive |

09: 2013


| 09:2013

progressive |

09:2013

19


 U FOKUSU PREHRANA

Sokovi Većinu kategorije čine nektari, odnosno soko­ vi s manje od 100% udjela voća/povrća (54% kategorije). Sokovi s niskim udjelom voća/ povrća (do 25%), tzv. still drinks, čine 37% kategorije dok sokovi sa 100%-tnim udjelom voća/povrća čine 9% kategorije. Iako najmanji segment, 100%-tni sokovi jedini bilježe rast količinske prodaje u odnosu na prošlu godinu (+10%). NAJPRODAVANIJA NARANČA Promatramo li okuse sokova, najveći udio imaju sokovi od naranče (20% kategorije), ja­ buke (18% kategorije) te kokteli (18%) i multivi­ tamini (17% kategorije). Iza njih slijede miksevi naranče (4%), limun (4%) te svi preostali okusi sa zajedničkim udjelom od 19% kategorije. Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) pre­ ma količinskom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Jamnica (To, Juicy), Vindija (Vindi, Fis, Gi Control), Nectar (Voćne kapi, Nectar, Nectar family) i Coca-Cola (Cappy). Navedena četvorka čini gotovo

Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema količinskom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Jamnica (To, Juicy), Vindija (Vindi, Fis, Gi Control), Nectar (Voćne kapi, Nectar, Nectar family) i Coca-Cola (Cappy). Navedena četvorka čini gotovo 3/4 tržišta dok trgovačke robne marke imaju 7% količinskog udjela u kategoriji. 3/4 tržišta dok trgovačke robne marke imaju 7% količinskog udjela u kategoriji. Najvažniji kanal za prodaju kategorije sokova su supermarketi (3012500 m2) koji ostvaruju 34% količinske prodaje kategorije. Slijede velike trgovine mješovitom robom (101-300 m2) sa 21%, hipermar­ keti (>2500 m2) s 18% prodaje, srednje trgovine mješovitom robom

20 progressive |

09: 2013

(41-100 m2) sa 16% prodaje, a male trgovine mješovitom robom (<41 m2) 7%. Kiosci i benzinske postaje ostvaruju preostalih 4% prodaje kategorije. Iako kategorija pada, čini se da trend 'zdravih' proizvoda uspijeva i kod sokova – jedini segment koji raste su sokovi sa 100%-tnim udje­ lom voća/povrća. n


 SPONZORIRANI ČLANAK

| 09:2013

progressive |

09:2013

21


 U FOKUSU PREHRANA

Sokovi

Voćni plodovi u čaši Svoje proizvode iz kategorije 'Sokovi' predstavljaju Jamnica (Juicy, TO), Vindija (Vindi, GI Control, Fis) i Rauch (Happy Day, Bravo, Yippy). Pripremila: Marija Sedlar

JAMNICA

U segmentu voćnih sokova na hrvatskom tr­ žištu Jamnica je prisutna s brendom Juicy koji pripada 'premium' kategoriji voćnih sokova te s brendom TO u kategoriji tzv. B-brendova namijenjenih za cjenovno osjetljiviju kate­ goriju kupaca i potrošača. Većina prodajnih udjela ostvaruje se u kartonskom pakiranju volumena 1 litre. Jamnica je prisutna i u se­ gmentu osvježavajućih negaziranih napitaka (tzv. 'still drinks') s brendom Juicy Fruits, pri­ marno u PET pakiranjima. „Naši proizvodi prepoznatljivi su po vrhun­ skoj kvaliteti sirovina, jedinstvenom dizajnu i širokom asortimanu, koje nam omogućuje najmodernija tehnologija proizvodnje, te sna­

22 progressive |

09: 2013

zi i prepoznatljivosti na tržištu. Jamnica, kao krovni proizvođač, za potrošače predstavlja jamac povjerenja u svoje proizvode i usluge. Ovog proljeća Jamnica je svoj asortiman voć­ nih sokova Juicy upotpunila pakiranjima na­ mijenjenim djeci prigodnog naziva Juicy Kids u malim kartonskim pakiranjima volumena 0,2 litre. Na tržištu se mogu naći dva okusa: 100% jabuka i 100% gusti, bogat su izvor vi­ tamina C, bez dodanog šećera i konzervan­ sa te u svom sastavu nemaju umjetne boje i sladila. Dodatna vrijednost je inovativna 'sen­ sory' slamka s četiri male rupice na vrhu koja konzumaciju napitka čini zabavnijom za naše male potrošače. Također, ovih dana je, kao do­ puna gustoj višnji, tržištu predstavljen i novi okus u Juicy asortimanu – bistra višnja nektar, bogatog i osvježavajućeg okusa“, poručuju iz Jamnice. Porast prodaje u Jamnici bilježe sezonski ti­ jekom ljetnih mjeseci, a najprodavaniji pro­ izvodi su u brik pakiranju od 1 l u okusima 100% naranča, nektar gusti i nektar jabuka. U PET pakiranjima najprodavaniji okus je multivitamin.

„Tijekom 2014. godine u planu je širenje u pojedine nove kategorije tržišnih segmenata i pakiranja. Sve aktivnosti će biti popraćene snažnim marketinškim kampanjama kroz ve­ ćinu medija te popratnim aktivnostima na mjestu prodaje. Kampanja za Juicy primarno će biti fokusirana na jutarnju konzumaciju svih sastojaka potrebnih za pravilno funkcionira­ nje organizma uz neizostavnu konzumaciju Juicy sokova kako bi jutarnji obrok bio idealan i nutritivno potpun. Također ćemo i voćne sokove TO i Juicy Fruits napitke promovirati putem glavnih medija“, ističu u Jamnici. Trgovcima savjetuju da pojačaju aktivnosti na prodajnome mjestu tijekom ljetne sezone, izlože dodatno proizvode koji tijekom sezo­ ne imaju najveći obrtaj te stave naglasak na prodaju tzv. impulsnih pakiranja namijenjenih individualnoj konzumaciji 'u hodu'. Korištenje promotivnih (POS) materijala na kojima mogu biti jasno izražene marketinške poruke do­ datno će povećati vidljivost portfolija te pri­ donjeti što boljem informiranju potrošača o benefitima proizvoda te olakšati sam proces kupnje.


| 09:2013 VINDIJA

Nekoliko je ključnih proizvoda koji spadaju u Vindijin asortiman sokova, a koji čine bren­ dovi Vindi, GI Control i Fis. Među njima su prije svega Vindi juice te bistri i mutni nek­ tari, sokovi koji se odlikuju visokim udjelom voća i odličnim okusom koji ih čini iznimno popularnima kod svih generacija Vindijinih cijenjenih kupaca, poručuju iz Vindije. Kako bi istaknula važnost tih proizvoda u dijelu asortimana bezalkoholnih sokova i pića, Vindija je ovog ljeta krenula u snažnu medijsku kampanju pod nazivom Do za­ dnje kapi voća. U sklopu opsežne promo­ cije na internetskim portalima, televiziji te u tiskanim medijima predstavljeni su proizvo­

di poput Vindi juicea od naranče, potpuno prirodnoga voćnog soka proizvedenog bez dodatka šećera od koncentrata zrelih na­ ranči bogatih vitaminom C. „Uz juice, kao jedan od temeljnih proizvoda u ponudi Vindi sokova, iznimno su popu­ larni i bistri nektari od jabuke i borovnice. Ovdje, kao i kod Vindi juicea, posebnu po­ pularnost uživa Vindi jabuka u obiteljskom pakiranju od 2 litre, koje na tržištu općenito bilježi trend porasta. Veoma popularnu sku­ pinu sokova čine i Vindi pića, među kojima najpoznatije te najdugovječnije proizvode na tržištu čine Vindi cocktaili. Ovi proizvo­ di dolaze u kombinacijama mandarine i naranče te naranče i jabuke, a kao izni­ mno dobrim tržišnim potezom pokazalo se uvođenje pakiranja od 1,5 litre. Odličan komercijalni uspjeh kontinuirano ostvaruje i multivitaminsko piće A+C+E, čije je izdanje od dvije litre najprodavanije u toj kategoriji pakiranja“, ističu u Vindiji. Posebno mjesto u asortimanu Vindijinih sokova i bezalkohol­ nih pića zaslužuju funkcionalni napitci Isosport i GI Control, čiji je volumen pakiranja od 1,75 l (PET ambalaža) najpopularniji. Po

izlasku na tr­ žište, GI Con­ trol, piće nove generacije, predstavljalo je svojim ka­ rakteristikama kao što su ni­ ski glikemijski indeks i Fruit Up, prirodni šećer iz voća, novost na policama hrvat­ skih trgovina, a za svoju su kvalitetu razli­ čiti okusi tih proizvoda (crni ribiz-jabuka, jabuka-kruška, limunada, naranča – ananas, naranča – nektarina – ACE, malina) osvajali prestižne nagrade, kao što su DLG medalje. Iso – sport, službeno piće hrvatske nogo­ metne reprezentacije, perjanica je asorti­ mana Vindi sokova, koje je zbog bogatstva vitamina i minerala u svom sastavu, kao i ostalih pozitivnih karakteristika (vraćanje energije, brza nadoknada izgubljene teku­ ćine), već dva i pol desetljeća omiljeno piće svih profesionalnih i rekreativnih sportaša, poručuju iz Vindije.

koja ima kremastu ledenu kavu u dva oku­ sa: macchiato i cappuccino. Naši najmlađi svoju voćnu zabavu imaju sa Yippy proi­ zvodima od kojih mogu birati i do šest ra­ zličitih okusa. Ledeni čaj za ledeno hladno osvježenje, a za sportaše imamo izotonički napitak Isotonic s voćnim okusom. Za pra­ ve kulinare nudimo Culinary 100% limun. Raznolikost okusa u inovativnim bočicama, nalazi se u našoj ponudi za Gastro HoReCu,“ poručuju iz Raucha. Ove godine Rauch je na hrvatsko tržište izišao s novom robnom markom Bravo tea, koji ima karakteristike Bravo soka, a dolazi u dva nova okusa: breskva-med i brusnica-hi­ biskus, u plastičnom pakiranju od 0,5 l i 1,5 l. „Za naše mališane imamo novi Yippy okus, a to je šumsko voće, u savršeno dizajniranoj plastičnoj 0,33 l bočici sa sportskim čepom i 0,2 l u tetrapaku. Yippy je negazirano osvje­ žavajuće bezalkoholno piće s dodanim vi­ taminima i kalcijem, bez konzervansa, koje će se zasigurno svidjeti mališanima. Za na­

dolazeće zimsko razdoblje, kada naš orga­ nizam traži više vitamina, poseban naglasak želimo dati našim Happy Day sokovima: Happy Day 100% naranča s komadićima je sok za one koji vole snažan okus u ustima, Happy Day 100% naranča blagi okus je sok bez imalo žestine, blag i osobito prilagođen djeci, majkama i onima koji imaju osjetljivi želudac, a Happy Day 100% naranča je kla­ sična naranča“, ističu u Rauchu te dodaju da putem promocija i degustacija kupcima direktno žele dati informaciju o proizvodi­ ma i priliku da degustiraju njihove sokove te prepoznaju njihovu kvalitetu.

RAUCH Florida, Brazil, Tajland, Filipini, Ekvador… samo su neke od zemalja iz kojih dolazi voće za sokove iz asortimana Rauch. „Is­ poruke sokova putem savršene logistike, impresivnim kapacitetom skladištenja i br­ zim prometom garantiraju svježinu i kvali­ tetu. Na hrvatskom tržištu prisutni smo sa širokom paletom proizvoda, a ona je samo dio još većeg asortimana koji se proizvo­ di u ukupno šest Rauch tvornica smješte­ nih u Austriji, Mađarskoj, Švicarskoj, Srbiji i Poljskoj. Rauch svoje proizvode prezentira kroz robne marke. Premium robna marka je Happy Day koja nudi potpuno prirodno voćno iskustvo s najvećim udjelima voća (ovisno o voću od kojeg je sok napravljen). Nektare i osvježavajuća pića, kroz šarenilo boja i razne okuse, predstavlja robna marka Bravo. Potpunu relaksaciju, čistoću, ravno­ težu i ugodan okus možete pronaći u Nativi - wellness zelenim čajevima s jedinstve­ nim okusom i vrijednim sastojcima. Za sve koji vole kavu, tu je robna marka Cafemio

www.progressive.com.hr progressive |

09:2013

23


 INTERVJU MJESECA

Petar Ćorluka, vlasnik tvrtke Violeta d.o.o.

Jedinstveni koncept donosi uspjeh Gospođa u ljubičastom koja se predstavlja kao Teta Violeta dok briše stakla s kuhinjskim ručnikom uz riječi: ’Čudo jedno!’, u kratkom je vremenu postala sinonim tvornice higijenskih proizvoda Violeta d.o.o. iz Gruda, s čijim vlasnikom Petrom Ćorlukom razgovaramo u Intervjuu mjeseca. Uspjeh ove tvrtke nekima i može izgledati poput čuda jer danas, 11 godina nakon lansiranja prvog higijenskog proizvoda, Grupacija Violeta zapošljava više od 800 ljudi i broji 14 poslovnica u BiH, Hrvatskoj i Sloveniji te dva PRODEX shopping centra u Tomislavgradu i Grudama. Violeta je ekskluzivni zastupnik nekih najpoznatijih svjetskih brendova poput Ferrera, Barille, Eviana, mesne industrije PIK, Alkaloid, Johnson SC... Razgovarala: Marija Sedlar Brend Violeta lansirali ste 2002. godine – prvi proizvod bile su Violeta suhe maramice. Kako se dalje razvijao brend Violeta i kada ste ga predstavili tržištima izvan BiH? Razvoj brenda Violeta krenuo je od 2002. godine s prvim pro­ izvodom - suhim maramicama, a zatim je početkom 2003. po­ čela testna proizvodnja toalet papira i kuhinjskih ručnika po jedinstvenom konceptu Violeta. Ovo su prvi proizvodi koji su otvarali put do krajnjih potrošača boreći se za njihovu lojalnost i gradeći inovativni brend Violeta, a bili su inspirirani tipičnim popisom za svakodnevnu kupovinu. Violeta je u vrlo kratkom vremenu na domaćem tržištu postala prepoznatljivi brend, a naravno, bio je veliki izazov predstaviti brend na tržištima izvan BiH. Prvi izvozi krenuli su prema tržištu Republike Hrvatske pre­ ko naše tvrtke, a također i u druge zemlje u regiji preko distri­ butera u tim zemljama.

24 progressive |

09: 2013

Violeta danas: koliko proizvoda imate u asortimanu, po čemu ste prepoznatljivi, što Vas izdvaja od konkurencije? Violeta u asortimanu svih zajedno navedenih kategorija da­ nas broji oko 200 SKU-a. Prepoznatljivi smo po ljubičastoj boji te smo jedini brend u regiji koji je nastao poslije rata, a nalazi se među 50 najprepoznatljivijih brendova na području bivše Jugoslavije. Što nas izdvaja od konkurencije trebalo bi zapravo pitati kup­ ce koji su nas prepoznali i osigurali nam značajno mjesto na tržištu. U svakom slučaju, nastojimo biti originalni u svakoj kategoriji koju proizvodimo, želimo biti drugačiji i prepoznati potrebe tržišta u danom trenutku. Važno je naglasiti da je Grupacija Violeta krajem prošle godine dobila certifikat međunarodne norme ISO 9001, koja je u svom razvoju stekla visoki ugled. Ovi certifikati danas predstavljaju


| 09:2013 svjetski priznati kriterij sustava upravljanja kvalitetom i okoli­ šem. Posjedovanje certifikata je jamstvo kupcu da njegov do­ bavljač radi na kvalitetan način i u skladu sa svim svjetskim ekološkim standardima. Violeta d.o.o. svoje poslovanje, kao i partnerske odnose, usklađuje prema ISO standardima, koji ga­ rantiraju kvalitetu proizvoda. Na koja sve tržišta izvozite i koliki postotak proizvodnje odlazi u izvoz? Na kojim tržištima najbolje poslujete, a gdje vidite mogućnost rasta? Uglavnom smo orijentirani na tržište zemalja bivše Jugosla­ vije. Distribuciju u BiH, Hrvatsku i Sloveniju rade naše vlastite tvrtke, a ostale zemlje regije pokrivamo preko ekskluzivnih distributera. Na svim tržištima na kojima poslujemo nalazimo se među prva tri igrača u kategoriji. Pelene za djecu, osim u regiju, izvozimo i u Veliku Britaniju, a s istim partnerom je do­ govoren izvoz Higijenskih uložaka i Baby vlažnih maramica koji kreće u ovoj godini. Prostor za ostvarivanje rasta na tržištu koje ne raste teško je pronaći dok u isto vrijeme konkurencija ima svoje planove. Novim proizvodima, inovacijama unutar kategorije te ula­ skom u nove kategorije nastojimo biti zanimljivi potrošačima i na taj način ostvariti bolje udjele na određenim tržištima. Za kvalitetan i konkurentan proizvod uvijek će se pronaći tržište. Netko je kazao: „Nije me strah zasićenog tržišta, već zasićenih menadžera!“ Recimo da pazimo na ovo drugo. Kakve rezultate bilježite u odnosu na prošlu godinu? Kako ocjenjujete svoje današnje poslovanje u regiji? S obzirom na trenutnu situaciju na tržištu, zadovoljni smo re­ zultatima u 2013. godini. Bilježimo blagi rast prihoda na nivou grupe, s tim da nam je fokus na stabilnosti. Nezahvalno je procjenjivati vlastite rezultate, ali sigurno smo na određenim tržištima bolji od konkurencije, a na nekim dru­ gim smo manje dobri. Svakako u skladu s tim planiramo ulaga­ nja i postavljamo buduće ciljeve. Jeste li zadovoljni poslovanjem na hrvatskom tržištu te koliki udio imate? Zadovoljni smo i ponosni na postignute rezultate na hrvat­ skom tržištu. U kratkom vremenu Violeta je postala vodeći brend u kategoriji toalet papira i kuhinjskih ručnika i postigli smo zavidne udjele, npr. u papirnim ručnicima 33%, u toalet papiru 25%, i to nam je jaka motivacija da jačamo tržišne pozi­ cije u drugim kategorijama proizvoda. U kojim zemljama imate tvornice te planirate li novu gradnju i nova ulaganja? Koliko ste sredstava do sada uložili u Hrvatskoj? Trenutna proizvodnja nam je smještena u Sv. Heleni u Hrvat­ skoj i Grudama u Bosni i Hercegovini. Ove godine, također u Grudama, završavamo novu tvornicu za proizvodnju proizvo­ da iz kategorija Personal care i Home care. U Hrvatskoj je u za­ vršnoj fazi izgradnja distributivnog skladišta u industrijskoj zoni Kukuzovac pored Sinja. Također, na proljeće planiramo ulaga­ nje u proširenje kapaciteta na lokaciji Sv. Helena. U Hrvatskoj je do sada uloženo oko 15 milijuna eura.

Razvoj brenda Violeta krenuo je od 2002. sa suhim maramicama, a zatim je početkom 2003. počela testna proizvodnja toalet papira i kuhinjskih ručnika. Ovo su prvi proizvodi koji su otvarali put do krajnjih potrošača boreći se za njihovu lojalnost i gradeći inovativni brend Violeta. S obzirom da ste se u svega nekoliko godina probili na liderske pozicije u zemljama regije, možete li nam otkriti kako se osvajaju nova tržišta, kakve strategije Vi koristite? Jednostavno, kupcu posvećujemo svu pažnju. Koristimo mo­ derne alate u razvoju novih proizvoda, osluškujući na taj način potrebe i želje kupaca. Analiziramo potencijale tržišta, koristi­ mo marketinšku strategiju i pratimo nove tehnologije. Ulaže­ mo u edukaciju zaposlenih i revno pratimo životni ciklus teh­ nologije, kao i životni ciklus proizvoda. Vi ste dokaz da je kriza zaista izazov: što je prema Vašem iskustvu utjecalo na rast i razvoj Violete baš u vrijeme krize? Postoji li ’čarobni’ recept za borbu s krizom? U našem slučaju nema posebnog recepta za uspjeh jer u raz­ doblju prije krize, ali i u godinama za vrijeme krize, naš se pri­

progressive |

09:2013

25


 INTERVJU MJESECA

Petar Ćorluka, vlasnik tvrtke Violeta d.o.o.

Hrvatska je 1. srpnja ušla u zajednicu zemalja na kojoj živi pola milijarde stanovnika – svi su ti ljudi potencijalni potrošači Violeta proizvoda – kako se domaći proizvođač može izboriti za svoje mjesto na EU policama? Iako sva naša tehnologija ne zaostaje za konkurentima u Eu­ ropi, ne zanosimo se nerealnim ciljevima. Teško je očekivati da budeš konkurentan jakim multinacionalnim kompanijama na njihovom tržištu, koje u isto vrijeme pada. Okrenuti smo regionalnom tržištu koje sam prije spomenuo i vjerujemo da možemo igrati važnu ulogu u tim okvirima.

U našem slučaju nema posebnog recepta za uspjeh jer u razdoblju prije krize, ali i u godinama za vrijeme krize, naš se pristup nije promijenio. Recimo da smo taj pristup materijalizirali kad je stigla kriza na ovo područje. Maksimalno pokušavamo biti racionalni, težimo štednji i samofinanciranju što je za konkurentnost u današnje vrijeme vrlo važno. Plaćanje kamata nerijetko dovodi rezultat u negativnu sferu, što se pokazalo u proteklom razdoblju kao problem mnogih tvrtki.

Što članstvo u EU donosi hrvatskim proizvođačima – hoće li od njega profitirati, jesu li spremni za nadmetanje s međunarodnom konkurencijom? Mi se stalno borimo sa međunarodnom konkurencijom i spre­ mni smo u svakom pogledu za to nadmetanje. Ako govorimo generalno o hrvatskim proizvođačima, profitirat će svi koji su u svim segmentima svog poslovanja sustavni; počevši od dobre organizacije, nabave sirovine, kvalitetnog upravljanja procesi­ ma i troškovima do ciljanog i uspješnog marketinga.

Planovi Violete: novi pogoni, tvornice, proizvodi..? Violeta nastavlja s investicijama u ovoj, a i sljedećim godinama, jer vjerujemo da bez ulaganja nema rasta. Pratit ćemo potrebe tržišta i krajnjeg potrošača te u skladu s tim i ulagati. Držat ćemo se pravila da se širimo onoliko koliko imamo kvali­ tetnih ljudi za pokrivanje novih područja. Naravno, dosad nam je i sreća bila naklonjena pa nismo imali promašenih investicija, čemu se nadamo i u budućnosti! n

stup nije promijenio. Recimo da smo taj pristup materijalizirali kad je stigla kriza na ovo područje. Maksimalno pokušavamo biti racionalni, težimo štednji i samofinanciranju što je za kon­ kurentnost u današnje vrijeme vrlo važno. Plaćanje kamata nerijetko dovodi rezultat u negativnu sferu, što se pokazalo u proteklom razdoblju kao problem mnogih tvrtki.

26 progressive |

09: 2013


| 09:2013

progressive |

09:2013

27


 U FOKUSU NEPREHRANA

Deterdženti za pranje rublja

U trendu veća pakiranja Prašak je još uvijek omiljena forma deterdženata (ostvaruju 76% količinske prodaje kategorije) dok tekuće forme čine 23% kategorije. Preostale forme poput kapsula, tableta, krema i sapuna čine preostalih 1% prodaje kategorije. Usprkos rastu količinske prodaje (+1,8%), kategorija bilježi pad vrijednosne prodaje (-4,1%), zbog akcija i većih pakiranja. Analizirala: Ana Bulaš, voditeljica klijenata, Nielsen

U

analizu deterdženata za pranje rublja agencije Nielsen uklju­ čeni su deterdženti za strojno i ručno pranje rublja te sve for­ me od deterdženata u prašku i tekućih do kapsula, tableta, krema i sapuna. Također su uključeni i deterdženti za obično rublje i za osjetljivo. U zadnjih godinu dana, srpanj '12 – lipanj '13, na hrvatskome malo­ prodajnom tržištu (bez Cash&Carry trgovina, diskonata, veleprodaje i specijaliziranih trgovina za čišćenje) deterdženti su ostvarili prodaju od 29,779 tona u vrijednosti od 441,9 milijuna kuna. Usprkos rastu količinske prodaje (+1,8%), kategorija bilježi pad vrijednosne prodaje (-4,1%), zbog akcija i većih pakiranja. Prašak je još uvijek omiljena forma deterdženata (ostvaruju 76% ko­ ličinske prodaje kategorije) dok tekuće forme čine 23% kategorije. Preostale forme poput kapsula, tableta, krema i sapuna čine ostalih 1% prodaje kategorije.

6,6% ZA TRGOVAČKE MARKE Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama)

prema vrijednosnom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Procter&Gamble (Ariel, Tide, Dreft, Dash, Bonux), Saponia (Faks He­ lizim, Bioaktiv, Nila, Rubel, Plavi Radion), Henkel (Persil, Perwoll, Rex), Labud (Oliver, Meri Merino) i Reckitt Benckiser (Woolite, Ava). Trgo­ vačke robne marke čine 6,6% vrijednosnog udjela u kategoriji te i dalje bilježe rast prodaje u odnosu na isto razdoblje prošle godine (+3%). Najvažniji kanal za prodaju deterdženata za strojno pranje rublja su supermarketi koji čine 38% kategorije dok hipermarketi (>2500 m2) čine 26% prodaje. Slijede velike trgovine mješovitom robom (101-300 m2) s 13%, srednje trgovine mješovitom robom (41-100 m2) s 10% pro­ daje, drogerije s 8% dok male trgovine mješovitom robom ostvaruju preostalih 4% ukupne prodaje kategorije. Deterdženti su kategorija koja će uvijek biti potrebna u kućanstvu i koja se ne može izbaciti iz kućanstva ili zamijeniti (u obzir dolazi jedino zamjena prirodnim sastojcima za izradu deterdženata). Kao ta­ kva, kategorija bilježi daljnji količinski rast, a trend je svakako pomak prema većim pakiranjima s jeftinijom cijenom po kilogramu/litri. n

LABUD

Oliver Futura (Mountain Fresh, Floral Fresh i Sensitive) nova je moderna linija praškastih deterdženata za pranje bijelog rublja kojom Labud oživljava svoju dugogodišnju tradiciju i iskustvo u proizvodnji kvalitetnih praškastih deterdženata koja je započela još u 60-im go­ dinama prošlog stoljeća (Peresam, Cin, Lind), otkriva Rijad Zrnić, Brand Manager u Labudu. „Labud je cijelu liniju Oliver Future razvijao u suradnji s liječnicima alergološkog odjela Dječje bolnice Srebrnjak u Zagrebu, a pri

28 progressive |

09: 2013

tome posebno ističemo Oliver Futura Sensitive koji se preporuča kod svih pro­ blema preosjetljivosti kože na deterdžente, a posebice kod problema atopijskog dermatitisa. Oliver ima iz­ vrstan omjer kvalitete i cijene pa se na tržištu uistinu može nazvati best buy proizvodom u svojoj kategoriji. Najpopularnije je pakiranje od 2 kg, a osim toga postoje i pakiranja od 3 kg i 6 kg te u kutiji od 400 g. Uz Oliver Futuru, prošle godine smo redi­ zajnirali i Meri Merino, light duty tekući de­ terdžent s dodatkom omekšivača za strojno i ručno pranje svih vrsta tkanina, koji dolazi u tri varijante: Meri Merino extra sensitive, Meri Merino colour protector i Meri Merino black

protector.“ "U 2013. godini u fokusu su velika obiteljska pakiranja (8-10 kg) praškastih deterdženata, izložena na posebnim pozicijama i s niskom cijenom po kilogramu, tako da krajnji po­ trošač može jednostavno vidjeti da dobiva više i po boljoj cijeni", ističe Zrnić te dodaje: „Kao novi trend u tekućim deterdžentima pojavlju se jumbo ili obiteljska pakiranja od 4; 4,5 i 5 litara. Također, osim velikih obitelj­ skih pakiranja, na tržištu praškastih i tekućih deterdženata vidljiv je i porast broja akcij­ skih pakiranja 1+1 po još povoljnijim cijena­ ma. Cijena proizvoda vrlo je često primarni čimbenik prilikom odluke o kupnji, pa su u porastu cjenovne aktivnosti s dodatnim izlaganjem proizvoda na akciji (košare, pa­ letne pozicije).“


| 09:2013

progressive |

09:2013

29


 U FOKUSU NEPREHRANA

Deterdženti za pranje rublja

Inovacijama do novih potrošača Vodeći proizvođači (s glavnim pripadajućim robnim markama) prema vrijednosnom udjelu u kategoriji u zadnjih godinu dana su Procter&Gamble (Ariel, Tide, Dreft, Dash, Bonux), Saponia (Faks helizim, Bioaktiv, Nila, Rubel, Plavi Radion), Henkel (Persil, Perwoll, Rex), Labud (Oliver, Meri Merino) i Reckitt Benckiser (Woolite, Ava). Pripremila: Marija Sedlar

PROCTER&GAMBLE

Ariel i Tide pakiranja od 8 kg najprodavanija su pakiranja P&G-a zbog svoje veličine te uštede kod potrošača, otkriva Katarina Štimac iz P&Ga te dodaje: „Također, neke od tradicionalno najprodavanijih količina su Ariel i Tide u paki­ ranju od 2 kg te naš novi proizvod, koncentri­ rani deterdžent u obliku kapsule Ariel Power

SAPONIA Premium brend Saponije u kategoriji 'heavy duty' deterdženata je Faks helizim, kojemu već 45 godina generacije domaćica pružaju svoje povjerenje zahvaljujući vrhunskoj kvali­ teti i kontinuiranim inovacijama, ističe Brankica Olić, Brand Manager u Saponiji te dodaje da je ova važna obljetnica, uz izlazak posebne jubi­ larne linije proizvoda, obilježena i medijskom kampanjom te promocijama na prodajnim mjestima. Linija proizvoda Faks helizim Ultra Care sadrži liniju praškastih i tekućih deterdže­ nata, a od ove godine i kapsule tekućeg de­ terdženta. „Na tržištu smo prisutni s praškastim deterdžentima Faks helizim Aquamarine i Su­ peraktiv Ultra Care te Natural & Sensitive. Od noviteta, ove godine na tržište smo uveli kap­ sule tekućeg deterdženta Faks helizim Colorgel Ultra Care koje osiguravanu jednostavnu upo­ rabu i maksimalnu djelotvornost već pri niskim temperaturama od 30˚C, a zbog kompaktirane

30 progressive |

09: 2013

capsules, pakiranje od 15 komada. Riječ je o kon­ centriranim kapsulama de­ terdženta Ariel koje imaju tri puta koncentrirano dje­ lovanje: čiste, uklanjaju mr­ lje i održavaju boje odjeće blistavima. Ove kapsule su naš najkompaktniji proizvod ikada (28 ml u jednoj kapsuli). Paki­ ranje Ariel Power kapsula praktičnije je za no­ šenje pri kupovini te zauzima manje prostora u kupaonici. Koristi se na način da se kapsula ubaci u bubanj te se odjeća stavi povrh kapsu­ le. Postoje tri verzije Ariel Power kapsula – Ariel

Mountain Spring, Ariel Color & Style i Ariel touch of Lenor Fresh.“ Štimac ističe kako su Ariel Power kapsule najveća inovacija koja je revolucionarno promijenila način na koji raz­ mišljamo o pranju rublja te je u potpunosti prilagođena životu modernog čovjeka koji traži vrhunske rezultate u kratkom vremenu, a važno je napomenuti da one proizvode 40% manje otpadnog materijala od prijašnjih Ariel kapsula. Za kraj iz P&G-a poručuju da je po­ trebno pozicionirati Ariel Power capsules na svaki display i u svaku akciju skupa s praškom kako bi se povećala prodaja u cjelokupnoj kategoriji.

doze deterdženta manje opterećuju okoliš kemika­ lijama i otpadom od am­ balaže. Kako je zamijećen rast prodaje velikih pakira­ nja od 6 i 9 kg te pakiranja u kutijama od 8 kg, pored postojećih velikih pakiranja, ove godine smo na tržište uveli i Mega-Pack Bioaktiva i Rubela od 12 kg. U asortimanu imamo i Faks helizim Colorgel – za obojeno rublje, koji je i najprodavanija va­ rijanta, Aktivgel - za bijelo i svijetlo rublje, Faks helizim Black gel za crno i tamno rublje te s varijantom Natural&Sensitive za osobe s osjet­ ljivom kožom koji je i dermatološki testiran.“ U economy kategoriji Saponia je prisutna s brendovima Bioaktiv i Rubel. „Bioaktiv plasi­ ramo na tržište u praškastom obliku (Mountain fresh, Flower fresh, Marine fresh, Cool fresh, Soft&Sensitive) te s tekućim gelom - Bioaktiv

Color Active za obojeno rublje i Bioaktiv Ak­ tivgel za bijelo i svijetlo rublje. Rubel ima mirisne varijante Power fresh, Nature fresh i Floral fantasy. Uveden na tržište 2011. godine, Bioaktiv je u kratkom roku postao lider na eco­ nomy segmentu jer je kvalitetom, privlačnim mirisnim varijantama i cijenom u potpunosti prilagođen potrebama i mogućnostima po­ trošača“, poručuje Olić. Nila je linija deterdženata namijenjena za pranje i zaštitu osjetljive odjeće. Kolekcija sa­ drži Nilu Mixed colors, Nilu Black&Jeans, Nilu Wool&Delicates i Nilu White&Delicates, a naj­ prodavanija pakiranja su od jedne i tri litre.


| 09:2013 HENKEL

U Henkel asortimanu deterdženata prisut­ ne su tri robne marke: Persil, Rex i Perwoll. Dok su Persil, kao premium deterdžent, i Rex, kao economy deterdžent, prvenstve­ no namijenjeni za pranje i uklanjanje tvr­ dokorne prljavštine na rublju, Perwoll je naš tzv. specijalni deterdžent, namijenjen uklanjanju svakodnevne prljavštine i njezi najosjetljivijih tkanina, otkriva Jelena Novi­ ćević iz Henkel Croatia. „Iako na hrvatskom tržištu deterdženata manja pakiranja još uvijek čine najveći tržišni udio, u posljednje vrijeme prisutan je trend rasta udjela velikih pakiranja. Henkel se u svojem poslovanju može pohvaliti konstantnim inovacijama te je prepoznat kao lider u inovacijama

u svojim kategori­ jama. Henkel je ti­ jekom posljednjih nekoliko mjeseci na hrvatsko tržište lan­ sirao dvije istaknute inovacije: Persil Duo caps i Perwoll Sport. Persil Duo-caps je jedinstveno oblikovana i snažna kapsula s dva odjeljka koja se stavlja izravno u bubanj, a nudi snagu i savršene rezultate pranja u samo jednom jednostav­ nom i ekološki prihvatljivom koraku. Mala veličina pakiranja dostupna je u kutiji s mo­ gućnošću višekratnog otvaranja i ponovne upotrebe (15 komada Duo-Capsa) dok su veća pakiranja dostupna u jedinstvenim, jednostavno upotrebljivim vrećicama (40 komada Duo-Capsa). Novi Perwoll Sport & Active nudi savršeno rješenje za sportsku odjeću, naročito za osobe koje su uvijek u pokretu.“ Premda se većina kategorije na hrvatskom tržištu odnosi na praškaste deterdžente,

jedan od značajnijih segmenata s tendenci­ jom porasta čine tekući deterdženti dok po­ sljednjih godina imamo pojavu segmenta koji ide u smjeru praktičnosti; tablete i kon­ centrirane gel capsule, naglašava Novićević. “Istraživanje kupovnih navika potrošača, pokazalo je da je brzina pri kupovnom pro­ cesu izuzetno važna. Stoga je na prodavači­ ma da proces kupnje učine što jednostav­ nijim kako bi povećali stupanj zadovoljstva svojih kupca. Jedan od ključnih faktora u jedostavnom i brzom procesu kupnje je ja­ sno cjenovno označavanje proizvoda. Ono mora biti odmah uočljivo, jasno vidljivo i razumljivo! Također, važno je na polici jasno odjeliti blokove brendova kako bi potrošači lakše mogli naći traženi proizvod. Isto tako, velika pakiranja praškastih deterdženata zbog veličine i težine trebaju se nalaziti na nižim policama dok se rastuća kategorija tekućih oblika detergentata (gelovi, razne kapsule), treba nalaziti na višim policama”, poručuje trgovcima Jelena Novićević.

newsletter.progressive.com.hr RECKITT BENCKISER Reckitt Benckiser je vlasnik brenda Wo­ olite, jednog od najsjajnijih proizvoda za strojno pranje rublja koji je namijenjen osobama koje žele svoju odjeću ne samo čistu nego i njegovanu, postojanih boja, gipku i živu - Woolite je brend za one koji žele da njihov omiljeni odjevni predmet traje dugo te bude zaštićen od klasičnih utjecaja pranja koja oštećuju odjeću, po­ ručuje Dušan Milenković-Gallo, Brand Ma­ nager Laundry CEE, Reckitt Benckiser. „Woolite je koncentriran ne tekuću vari­ jantu deterdženta pošto je ona najsigur­ nija za odjeću i prikladnija za doziranje. U asortimanu se najbolje prodaju tri varijan­ te: Woolite za crnu odjeću, šarenu odjeću te Woolite Complete koji je namijenjen raznobojnoj odjeći. Naš najnoviji segment u asortimanu zove se Woolite Extra Pro­ tection, a formula je dodatno poboljšana kako bi još bolje štitila odjeću od izbjelji­

vanja i prijenosa boja“. Milenković-Gallo napominje da je činjenica da privatne marke rastu, djelomično radi porasta ponude, a dijelom radi trenutne situacije u gos­ podarstvu. „Kupci se u doba krize i nesi­ gurnosti na tržištu rada okreću štednji, a to se pogotovo odnosi na određene ka­ tegorije među kojima su i deterdženti za pranje. Dugoročno gledano, vjerujem da će potrošači ostati vjerni tzv. power bren­ dovima (najjačim brendovima u kategori­ ji). Kvaliteta, sigurnost, godine istraživanja i ulaganja u kvalitetu se uvijek isplate. Umjesto da trošimo na reklame, plakate i sponzorstva, odlučili smo taj novac ove godine investirati u promocije kako bismo kupcima pružili što bolju cijenu u ovo teš­

ko doba. Što se tiče pozicioniranja, prvi sa­ vjet je ponuditi sve varijante. Više se ispla­ ti imati sve četiri varijante u jednoj veličini boce nego jednu varijantu u četiri različite veličine. U skladu s time preporučamo da se prvo pokriju namjene: za crnu odjeću, obojanu, raznoliku i osjetljivu te da se na­ kon toga pokriju veličine koje su (redom po važnosti): 4,5 l, 3 l, 1 l. Ako govorimo o pozicioniranju na policama, predlažemo pozicioniranje okomito po namjeni i vo­ doravno po veličini - tako se stvara najbo­ lja vidljivost i slijedi intuitivnost kupca pri pronalasku željenog proizvoda“, zaključu­ je Milenković-Gallo.

www.progressive.com.hr progressive |

09:2013

31


 POD POVEĆALOM

Konzervirana hrana

Produženo trajanje i praktična primjena Konzerviranjem namirnica povećava se njihova trajnost, produljuje rok njihova čuvanja i valjanosti na tržištu, proširuje asortiman prehrambenih proizvoda, poboljšava okus te povećava prehrambena vrijednost… Pripremila: Marija Kosor

U

prvim godinama Napoleonskih ra­ tova, francuska vlada ponudila je bogatu novčanu nagradu onome tko osmisli jeftin i učinkovit način očuvanja velikih količina hrane. Veće grupe vojnika, stacionirane određeno vrijeme na nekom području, imale su potrebu za zalihom kvalitetne hrane. Ograničena dostupnost hrane bila je među glavnim čimbenicima koji su utjecali na ograničavanje vojnih po­ hoda, naročito ljeti i u jesen. Godine 1809. francuski slastičar i pivar Nicolas Appert ra­ zvio je metodu čuva­ nja hrane u staklen­ kama. Razlog

32 progressive |

09: 2013

kvarenja hrane u to vrijeme nije bio poznat, sve dok 50 godina kasnije Louis Pasteur nije otkrio ulogu mikroba u tom procesu. Me­ đutim, u Appertovo vrijeme najveći izazov predstavljao je transport staklenki te su na scenu, umjesto njih, nastupile uglavnom posude od kovanog željeza (kasnije popu­ larno nazvane limenkama), slijedom rada Petera Duranda (1810.). Limenke su jedno­ stavnije u smislu izrade i značajno su manje krhke od staklenki. No, staklenke su zadržale popu­ larnost kad su

u pitanju tzv. visokovrijedni proizvodi i pri pripremanju zimnice. Nakon završetka Na­ poleonskih ratova, proces konzerviranja hrane preuzele su i druge europske zemlje te Sjedinjene Države.

DEFINICIJA I METODE Konzerviranje (lat. conservatio = očuvati, održati) namirnica je zajednički naziv za različite postupke kojima je cilj da se u što većoj mjeri i kroz što duže razdoblje oču­ va izvorna kvaliteta namirnice te da se spriječi njezino kvarenje ili degra­ dacija. Konzerviranjem namirnica se povećava njihova trajnost, produljuje rok njihova čuvanja i valjanosti na tržištu, proširuje asortiman prehrambenih pro­ izvoda (svježa, zamrznuta, soljena i konzervirana riba), poboljšava im se okus (ople­ menjivanje kobasica, mari­ niranje povrća), povećava prehrambena vrijednost (dodavanje šećera, sirupa , ulja i sl.). Prehrambeni proizvodi koji se lako kvare i teško podnose transport ili promjene mikro­ klime kao svježi proizvodi, u konzerviranom obliku se pro­ daju, čuvaju i transportiraju bez većih poteškoća, kvare­ nja ili uništavanja. Metode konzerviranja mogu biti: fizi­ kalna; konzerviranje dodacima; kombinirana metoda. U fizikalne


| 09:2013 metode spadaju sljedeće metode kon­ zerviranja: termička sterilizacija; hlađenje; smrzavanje; sušenje; koncentriranje; kon­ zerviranje ionizirajuće zračenjem; konzer­ viranje visokofrekventnom i mikrovalnom energijom.

U svijetu prehrane trenutačno vlada trend svježe, organske hrane, no studija objavljena 1997. godine na University of Illinois Department of Food Science and Human pokazuje da svježe povrće ne sadrži nužno više hranjivih tvari od onog konzerviranog. KONZERVANSI Kemijski konzervansi su tvari čijim se do­ datkom u relativno malim koncentracijama u namirnici sprječava razvitak mikroorga­ nizama (rjeđe djeluju baktericidno). Meha­ nizam djelovanja bazira se na oštećivanju stanične stijenke mikroorganizama ili ome­ tanju enzimskih procesa važnih za izmje­ nu tvari. Konzervans je djelotvoran samo onda kada je topiv u vodi, te se uglavnom upotrebljavaju soli kiselina.Konzervansi se uglavnom upotrebljavaju u proizvodnji poluprerađevina, te se u kasnijoj obradi ili potpuno odstranjuju ili se njihova količina smanjuje na neznatnu koncentraciju, ali se upotrebljavaju i kod nekih gotovih pro­ izvoda što se regulira posebnim propisima.

Upotreba konzervansa je nužno zlo u kon­ zerviranju hrane te stručnjaci preporučuju upotrebu fizikalne metode konzerviranja - kada god je moguće. Ponekad se primje­ njuje kombinacija dviju ili više osnovnih metoda konzerviranja koristeći prednosti svake od njih.

TRENDOVI U svijetu prehrane trenutačno vlada trend svježe, organske hrane, no studija objav­ ljena 1997. godine na University of Illinois Department of Food Science and Human pokazuju da svježe povrće ne sadrži nuž­ no više hranjivih tvari od onog konzervi­ ranog. Nutricionisti su otkrili da konzer­ virano voće i povrće sadrži jako mnogo dijetalnih vlakana i vitamina, podjednako kao i svježe namirnice, a u nekim slučajevi­ ma – čak i više. Npr. konzervirana bundeva daje 540% preporučenog dnevnog unosa vitamina A, dok svježa bundeva daje samo

26%. Svježe namirnice počinju gubiti vita­ mine ubrzo nakon što su ubrane, a često su pohranjene u skladištima ili tranzitnim kontejnerima i po dva tjedna prije nego što pronađu put do tržišta, a često su i "na če­ kanju" prije nego što dođu do kupca. Više od 1500 prehrambenih proizvoda do­ stupnih u konzerviranom stanju osigurava­ ju praktičnost i raznolikost onima koji imaju ubrzan životni ritam. U međuvremenu je tradicionalno konzerviranje hrane unapri­ jeđeno te je prisutnost natrija smanjena za više od 40%. Većina konzervirane hrane

Prehrambeni proizvodi koji se lako kvare i teško podnose transport ili promjene mikroklime kao svježi proizvodi, u konzerviranom obliku se prodaju, čuvaju i transportiraju bez većih poteškoća, kvarenja ili uništavanja. danas je dostupna i u verzijama s umanje­ nom količinom soli, bez soli, s minimumom šećera ili bez, tako da su zadovoljene i po­ trebe osoba s posebnim režimom prehra­ ne, ali i onih koji uživaju u što prirodnijem okusu. Konzerviranje je metoda koja namirnica­ ma omogućuje rok trajanja uglavnom od jedne do pet godina, iako pod određe­ nim okolnostima liofilizirani konzervirani proizvodi , poput konzervirane suhe leće, mogu trajati i do 30 godina! n

progressive |

09:2013

33


 KULTURA PREHRANE

Integralni proizvodi

Namirnice bogate vlaknima - partner u prehrani Proizvodi od cjelovitog zrna ili integralni proizvodi su u žargonu već nešto 'općenito' i odmah se misli povežu s proizvodima koji sadrže sjemenke ili vlakna. Međutim, zašto baš integralni proizvodi i kako djeluju na organizam? Piše: Zdravi trend o vrsti ugljikohidrata i njihovoj sposobnosti ekstrakcije u određenom pH i temperaturi, vlakna se primarno dijele na topiva i neto­ piva. Netopiva vlakna imaju ulogu poticanja peristaltike crijeva i povećavanja volumena stolice. To su: celuloza, mnoge hemocelulo­ ze, lignin, inulin, rezistentni škrob i razni drugi. Netopiva vlakna mogu se pronaći u brašnu od cjelovitog zrna, lješnjacima, povrću (cvje­ tača, zeleni grašak, krumpir). Topiva vlakna su topiva u vodi i kad se nalaze u vodenoj otopi­ ni formiraju masu sličnu gelu. Mogu pomoći u snižavanju kolesterola i u regulaciji glukoze u krvi. To su: beta glukan, gume, pektin, ljepi­ la. Topiva vlakna se nalaze u zobi, grahorica­ ma, jabukama (kora), citrusnom voću, mrkva­ ma i ječmu.

K

ako bi se razumio pojam integralni proizvod, potrebno je objasniti neke termine poput ugljikohidrata, glikemij­ ski indeks, dijetalno vlakno i par drugih. Pro­ izvodi od cjelovitog zrna, iako se često sma­ traju 'hranom za ptice', imaju itekako povoljan utjecaj na ljudski organizam.

UGLJIKOHIDRATI Ugljikohidrati su komponente koje su gra­ đene od ugljika, vodika i kisika te na taj na­ čin čine jedinstvenu kemijsku formulu koja je primarno zaslužna za opskrbu organizma energijom. Ugljikohidrati se mogu grubo podijeliti na jednostavne i složene od kojih je ova druga trenutno zanimljiva kao zasebna tema u području prehrane bogate vlaknima. Na osnovu razlike u kemijskom sastavu uglji­ kohidrata mijenjaju se i njihova svojstva pa tako i utjecaj na ljudski organizam. Složeni ugljikohidrati se ponajprije nalaze u integralnim žitaricama i mahunarkama. Pri­ mjerice suhi grah i leća poznati su po tome što sadrže oligosaharide, jednu vrstu složenih 34 progressive |

09: 2013

ugljikohidrata koji imaju povoljan učinak na probavu odraslih ljudi i djece.

VLAKNA Sukladno definiciji iz Narodnih Novina (NN 29/09), vlakna čine polimeri ugljikohidrata sa tri ili više monomernih jedinica koja nisu pro­ bavljiva niti se apsorbiraju u tankom crijevu, a pripadaju u jednu od sljedećih kategorija: - Jestivi polimeri ugljikohidrata prirodno pri­ sutni u hrani; - Jestivi polimeri ugljikohidrata dobiveni fizi­ kalnim, enzimskim ili kemijskim postupkom iz sirovine i koji imaju znanstveno dokazan pozitivan fiziološki učinak na organizam; - Jestivi sintetski polimeri ugljikohidrata koji imaju znanstveno dokazan pozitivan fiziološ­ ki učinak na organizam. Slična je i definicija Instituta za znanost o hra­ ni i tehnologiju (AACC International), gdje se dijetalna vlakna definiraju kao biljni materijal koji se ne može hidrolizirati pomoću enzima u ljudskom organizmu, ali se mogu metaboli­ zirati pomoću crijevne mikroflore. U ovisnosti

ŠTO KAŽU PROPISI? Kada se govori o proizvodima i o njihovom udjelu vlakana, treba biti oprezan. Hrana može biti izvor dijetalnih vlakana, ali sukladno Pravilniku o hrani za posebne prehrambene potrebe (NN 81/04), hrana može biti oboga­ ćena dijetalnim vlaknima i u tom slučaju tre­ ba se uskladiti sa važećim zakonikom: "Hrana kao izvor dijetalnih vlakana (Source of fibre) je hrana koja sadrži više od 3 g vlakana na 100 g ili više od 1,5 g vlakana na 100 kcal. Na dekla­ raciji može istaknuti tvrdnju: 'Izvor dijetalnih vlakana'. Hrana visoko obogaćena vlaknima (High fibre) je hrana koja sadrži više od 6 g vlakana na 100 g ili više od 3 g na 100 kcal. Na deklaraciji može istaknuti tvrdnju: 'Visok sadržaj dijetalnih vlakana'. Kako bi se izabrao kruh od cjelovitog zrna, potrebno je malo zaviriti u pravilnik. Bitno je znati što kupujemo. Prema pravilniku o žita­ ricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta (NN 78/05) Integralni kruh je kruh od pšeničnog


| 09:2013 brašna ili pšenične prekrupe iz cijelog zrna, koji mora sadržavati više od 80% pšeničnog brašna ili pšenične prekrupe od cijelog zrna.

ŠTO KAŽE ZNANOST? Opsežna istraživanja pokazala su da je kod osoba koje imaju prehranu siromašnu vla­ knima incidencija razvijanja raznih bolesti poput divertikula, šećerne bolesti tip 2 i bo­ lesti srca značajno veća (AACC International). Preporuka za dnevni unos vlakana je 14 g na svakih unesenih 1000 Kcal hrane, a preporu­ ke se mogu izraziti i na sljedeći način: 25 g za žene, odnosno 38 g za muškarce (Journal of the American Dietetic Association). Novija istraživanja govore u prilog blagotvornog djelovanja vlakana. Istraživanje Američkog udruženja za bolesti srca (American Heart Association) objavljenog u ožujku ove go­ dine govori da prehrana bogata vlaknima može odgoditi prvi srčani udar, dok kod sva­ kog povećanja od 7 g kod ukupne količine dijetalnih vlakana smanjuje rizik od prvog srčanog udara za 7%. S unosom vlakana ne treba pretjerivati jer, iako se organizam može prilagoditi, prevelik unos može uzro­ kovati probavne smetnje i pojačani gubitak minerala putem stolice. Studija sa Sveučilišta u Illionisu, objavljena u lipnju 2013. godine, pokazuje da vlakna uzrokuju pozitivnu pro­ mjenu kod crijevne mikroflore, smanjujući mogućnost razvijanja šećerne bolesti tip 2, pretilosti, upalnim bolestima crijeva, ma­ lignih oboljenja i reumatoidnih bolesti po­ put artritisa. JAMA Network publication je krajem prošle godine objavio interesantnu studiju gdje govore da prehrana koja se ba­ zira na namirnicama s niskim glikemijskim indeksom, i ujedno bogata mahunarkama, smanjuje rizik od srčanih, krvožilnih bolesti i šećerne bolesti tip 2. Sva su znanstvena istraživanja stigla do više-manje jednakog zaključka: unutar svakodnevne prehrane konzumira se premalo vlakana. Vlakna se nalaze u voću, povrću, mahunar­ kama i žitaricama cjelovitog zrna. Beta glu­ kan pripada grupi polisaharida i najčešće se spominje kao topivo vlakno koje se nalazi u zobi. EFSA NDA Panel je 2009. godine razmo­ trila sva znanstvena istraživanja koja su po­ vezana sa beta glukanom iz zobi i zaključila sljedeće: regularna konzumacija beta gluka­ na iz zobi pridonosi održavanju normalnih

koncentracija kolesterola u krvi. Sukladno tome, doručak ili jutarnja užina koja se sastoji od četiri žlice nezaslađenih zobenih pahulji­ ca, cimeta i jogurta sa probiotičkim bakteri­ jama – odličan je obrok!

kohidratima (šećerima). Potrebno je čitati deklaraciju (hranjivu vrijednost namirnice i popis sastojaka) te kod odabira namirnice uzeti u obzir sve komponente određenog proizvoda.

GLIKEMIJSKI INDEKS (GI)

Biranjem namirnica s niskim glikemijskim in­ deksom bira se i prehrana koja je bogata vla­ knima. Na taj način nakon obroka dolazi do produženog osjećaja sitosti i omogućavanja da organizam iskorištava ugljikohidrate na optimalan način.

Glikemijski indeks je bitan kada se govori o prehrani bogatoj vlaknima jer u pravilu hrana koja je bogata vlaknima ujedno ima i srednji ili nizak glikemijski indeks. GI ozna­ čava postprandijalnu razinu glukoze u krvi, razliku u rangiranju hrane prema tipu uglji­ kohidrata u ovisnosti na referentnu hranu i njegovom djelovanju na organizam. Opisu­ je se kao postotak (%), a to znači da se odre­ đuje ovisno o referentnoj hrani. Referentna hrana može biti glukoza (100%) ili bijeli kruh (70% od glukoze). Hrana niskog GI, naspram hrane visokog GI ima utjecaj na sporije po­ višenje, ali i sporije snižavanje glukoze u krvi, djelujući primarno na održavanje po­ voljne homeostaze glukoze u tijelu.

Opsežna istraživanja pokazala su da je kod osoba koje imaju prehranu siromašnu vlaknima incidencija razvijanja raznih bolesti poput divertikula, šećerne bolesti tip 2 i bolesti srca značajno veća. Interesantno, neovisno o količini namirni­ ce, njezin GI ostaje nepromijenjen. Iako se hrana niskoga GI i opterećenja preporučuje kod odabira namirnica, treba paziti na uku­ pan energetski i ugljikohidratni unos na­ mirnice. Nerijetko se nailazi na proizvode s visokim udjelom vlakana, ali i s masnoćama, energijom ili drugim, jednostavnim uglji­

PREPORUKE Kako bi namirnice koje su dobar izvor vlakana bile dio uravnotežene i raznovrsne prehrane, potrebno je promijeniti stil života. To zaista ne znači ništa drugo nego slušanje vlastitog organizma i usklađivanje s vlastitim potre­ bama. Da bismo postigli i održali zdravlje (koliko je moguće) potrebno je na dan ima­ ti pet obroka i imati redovitu, svakodnevnu tjelesnu aktivnost. Znamo da mnogima to zvuči previše ili neizvedivo, ali radi se zapravo o manjim preinakama koje mogu imati zaista blagotvoran učinak na zdravlje. Na početku dana, točnije - nakon što se probudimo, car­ sko mjesto zauzima doručak. Užina oko 10h, ručak između 12h i 14h, druga užina prije povratka s posla i večera između 18h i 20h. Zanimljivo je da užinu može činiti nešto jed­ nostavno: voćka, voćka sa žitaricama, lagani sendvič, jogurt s lanenim sjemenkama, ma­ nja voćna salata ili smoothie. Nešto praktično što za vrijeme posla uvijek može biti "pri ruci". Prehrana bogata vlaknima obiluje voćem, povrćem, mahunarkama i žitaricama, niske je energetske gustoće i pomaže u održavanju poželjne tjelesne mase. Cilj je uvijek držati prehranu pod kontrolom! Namirnice bogate vlaknima u svemu tome mogu biti odličan partner, jer vlakna osim što pomažu reguliranju probave i održavanju cri­ jevne mikroflore, produljuju osjećaj sitosti što je kod užurbanih dana itekako značajno. n

Zdravi trend je hrvatski portal koji Vas vodi kroz zdrav stil života i promjenu prehrambenih navika. Objedinjuje novosti u segmentu znanosti o hrani, industriji, zdravlju i kulturi. Zdravi trend je specijaliziran i siguran izvor informacija te sadrži tim stručnjaka vezan za edukaciju o zdravlju i kulturi prehrane. progressive |

09:2013

35


 LOGISTIKA

www.logiko.hr

Budite efikasni i konkuretni Piše: Antonio Zrilić, član Uprave za strategiju i razvoj

N

edavno sam čitao knjigu 'Hiperpro­ stor' poznatog fizičara Michio Kakua o teoriji paralelnih svjetova i više­ dimenzionalnom svemiru. Kaku kaže da je neke fenomene u svemiru teško matema­ tički objasniti ako razmišljate u terminima tri prostorne dimenzije (plus vremenska di­ menzija), ali ako u te modele ubacite još jed­ nu prostornu dimenziju (tzv. četvrtu dimen­ ziju), kaže on, sve neobjašnjive fenomene u našem svemiru jednostavnije je predočiti i objasniti. Međutim, kakve veze imaju više dimenzije s poslavanjem u Hrvatskoj?

ŠTO JE USPJEH? U poslovnom svijetu uspjeh se mjeri kroz financijske pokazatelje prihoda i profita i svi­ ma je jasno da bez prodaje proizvoda i uslu­ ga nema prihoda. Nekima, međutim, proma­ kne da se prodaja i prihodi mogu ostvarivati samo kroz konkurentnu proizvodnju. Jedan primjer: tvrtka Apple je 1984. godi­ ne investirala 20 mil. dolara u najmoderniju tvornicu za proizvodnju računala u Americi i - zatvorena je nakon dvije godine, a proi­ zvodnja prebačena u tvrtku Foxconn u Kini. Što je pošlo krivo u najinovativnijoj tvrtki na svijetu? Neovisna analiza tog događaja pokazala je da nije stvar u jeftinoj radnoj snazi, stvar je u fleksibilnosti, efikasnosti, troškovnoj strukturi i kvaliteti. Da je ta ista proizvodnja i dalje ostala u Americi, mogla je opstati. Dakle, i uz najinovativniji proizvod i briljantan marketing, treba voditi računa i o drugom pokazatelju uspjeha, a to je dobit.

36 progressive |

09: 2013

Poznati fizičar Michio Kaku kaže da je neke fenomene u svemiru teško matematički objasniti ako razmišljate u terminima tri prostorne dimenzije (plus vremenska), no ako u te modele ubacite još jednu prostornu dimenziju (tzv. četvrtu dimenziju), sve neobjašnjive fenomene u našem svemiru jednostavnije je predočiti i objasniti… Dobit možemo postići na dva jednostavna načina: povećanjem cijene uz iste troškove ili smanjenjem troškova uz istu cijenu.

KONKURENTNOST Međutim, na globalnom tržištu ne funk­ cioniraju stvari kao u domaćem javnom sektoru – kada nam troškovi porastu, jed­ nostavno se poveća cijena. Ne, nego tvrtke koje se natječu na globalnom tržištu traže unutarnje rezerve kako bi postali konkuren­ tni. Konkurentnost je strana riječ u domaćoj poslovnoj praksi, ali ne zato jer ne znamo što znači već zato jer ne znamo kako je postići. Primjer Applea nema poantu da prebacimo proizvodnju u Kinu. Štoviše, većina zemalja je našla put za izlazak iz krize kroz vraćanje proizvodnji. Pogledajte samo Njemačku koja je prva izišla iz recesije, jer je imala razvije­ nu industriju i proizvodnju; Amerika se vra­ ća proizvodnji, koju je u nekad prebacila u dalekoistočne zemlje. Isto tako i dvadesetak posto proizvodnje iz EU se sa istoka vraća u domicilne zemlje.

Poanta je dakle da se pronađe put do kon­ kurentnosti. Međutim, tu je jedna kvaka koja kaže da ne možete biti troškovno konkuren­ tni ako vam je target tržište samo tržište vaše županije ili u najboljem slučaju hrvatsko tr­ žište. Svaki brucoš na ekonomiji zna da, ako želite niže troškove po jedinici, morate imati veću proizvodnju tj. veće kapacitete, a da bi­ ste imali veće kapacitete, morate imati veću prodaju. Kada je prodaja veća, veće su i seri­ je u proizvodnji i proizvodnja je konkuren­ tnija… E, sada se već osjećam kao i fizičari s početka ovog članka koji su bili zarobljeni u modelima tri prostorne dimenzije. Dakle, ako u svoju poslovnu jednadžbu uve­ dete još jednu prostornu dimenziju – a to je izvoz i globalno tržište – odjednom će vam sve leći na svoje mjesto i biti jednostavnije. Veća prodaja sa izvoznog tržišta daje veće prihode; veći prihodi omogućuju veće kapa­ citete, a veći kapaciteti daju konkurentnost što opet daje veću prodaju i veći prihod. Za­ pravo, ta astrofizika i nije tako komplicirana kao što zvuči… n

Konferencija Moderna rješenja u proizvodnji Trener: LOGIKO partneri Mjesto održavanja: Hotel Antunović Vrijeme održavanja: 23.10.2013. 9:00-16:00 h Konferencija je namijenjena tehničkim direktorima, rukovoditeljima proizvodnje, glavnim direktorima i quality managerima, poduzetnicima i direktorima malih i srednjih poduzeća s izazovima u proizvodnji, svim profesionalcima u proizvodnji koji žele poboljšati EFIKASNOST svoje proizvodnje i pomoći prodaji da njihov proizvod bude KONKURENTAN na tržištu.


 OPTIMIZACIJA ASORTIMANA

Planet Retail

| 09:2013

Križanje kategorija i kanala Optimizaciju križanih kategorija bilo bi teško napraviti ukoliko postoji jako rivalstvo između 'category' menadžera koji su zainteresirani samo za to da njihova kategorija ostvaruje dobre rezultate. Također, unakrsna optimizacija može utjecati na promjenu načina poslovanja trgovaca, kao i njihovu organizaciju. Piše: Sarah Herrlein, Senior Retail Technology Analyst

D

o sada su trgovci koristili alate za optimizaciju asortimana uglavnom da bi optimizirali pojedinačne ka­ tegorije proizvoda. Međutim, ako se razvi­ je unakrsno i obuhvati različite kategorije, optimizacija asortimana mogla bi stvoriti nove potencijale i osigurati svojim korisni­ cima čak i veće mogućnosti za ispunjenje svojih poslovnih ciljeva, osobito kada se radi o sprječavanju efekata 'kanibalizaci­ je' - tu i te kako ima smisla promatrati više križanih kategorija. Na primjer, ako trgovac dodaje nove proizvode kategoriji svježeg mesa bilo bi interesantno vidjeti što će se događati s kategorijom zamrznutog mesa. Trgovci trebaju promijeniti način upotrebe alata koji omogućuju optimizaciju asorti­ mana križanih kategorija. U ovom trenutku njih koriste menadžeri kategorija proizvo­ da. Optimizaciju križanih kategorija bilo bi teško napraviti ukoliko postoji jako rivalstvo između 'category' menadžera koji su zain­ teresirani samo za to da njihova kategorija ostvaruje dobre rezultate. Također, unakr­ sna optimizacija može utjecati na promje­ nu načina poslovanja trgovaca, kao i njiho­ vu organizaciju. U budućnosti, trgovci neće raditi samo op­ timizaciju križanih kategorija proizvoda već i križanih kanala. Kako trgovci prehranom budu širili poslovanje uz klasične proda­ vaonice i na online trgovine, oni će se sve više suočavati s potrebom da urede asor­ timana u svim tim različitim kanalima. Dok će se neki trgovci odlučiti za nuđenje istog asortimana i u klasičnim trgovinama i onli­ ne, drugi će izabrati različiti asortiman. Ovi­ sno o odabranoj strategiji, oba pristupa će pred trgovce staviti određene izazove kada je riječ o optimizaciji asortimana: u slučaju

da trgovac odluči ponuditi nove proizvode samo online, važno je analizirati kako će se ovo odraziti i na prodaju sličnih proizvoda u klasičnim prodavaonicama. Uz optimizaciju križanih kategorija proi­ zvoda i križanih kanala, javit će se i nova područja razvoja u kojima Planet Retail vidi mnogo potencijala. Na primjer, u integraciji tehnologije s drugim alatima za optimizaci­ ju asortimana.

Umjesto razvijanja individualnih rješenja za asortiman, prodajni prostor, cijene i promocije, bilo bi mnogo izazovnije da trgovci kreiraju integrirana rješenja za jednu zajedničku platformu optimizacije asortimana, koja može razviti nekoliko procesa optimizacije baziranih na pojedinačnim kompletima podataka. INTEGRIRANA RJEŠENJA Umjesto razvijanja individualnih rješenja za asortiman, prodajni prostor, cijene i promocije, bilo bi mnogo izazovnije da tr­ govci kreiraju integrirana rješenja za jednu zajedničku platformu optimizacije asorti­ mana, koja može razviti nekoliko procesa optimizacije baziranih na pojedinačnim kompletima podataka. Na primjer, integri­

ranim cijenama i optimizacijom asortimana trgovci mogu postaviti ciljeve za oba pod­ ručja i steći bolji uvid u potencijalne efekte 'kanibalizacije' i rasta. Nekoliko 'providera' koji posjeduju teh­ nologiju za optimizaciju cijena već ulaze u pothvat zvan optimizacija asortimana. Jedan primjer je američka kompanija De­ mandTec koju je nedavno angažirao IBM. Kompanija već godinama ima uspjeha s platformom koja radi optimizaciju cijena i promotivnih aktivnosti, kao i analizu po­ našanja potrošača. Sada je svom portfoliju dodala i tehnologiju za optimizaciju asorti­ mana i već je primjenjuje na velikim trgo­ vačkim lancima u SAD-u. Drugo integrirano rješenje koje bi moglo donijeti korist je povezivanje alata za opti­ mizaciju asortimana i za optimizaciju pro­ motivnih aktivnosti. Ovakva kombinacija pomogla bi da se bolje rasporedi/raspodi­ jeli sekundarni plasman i osigura optimalna zaliha promotivnih artikala na lageru. Na­ dalje, integracijom optimizacije asortimana i 'loyalty' marketinga, trgovci mogu bolje prilagoditi svoje reklamne kampanje potre­ bama lokalnih potrošača. Drugi trend, kada je riječ o optimizaciji asor­ timana u budućnosti, bit će bolja vizualiza­ cija podataka. Kada se radi o predstavljanju rezultata procesa optimizacije u vizualnoj formi, već postoji nekoliko rešenja na trži­ štu koja omogućuju trgovcima pregled nji­ hovih polica u 3D tehnologiji. Šira primjena ove tehnologije eliminirat će potrebu da se trgovine u kojima se primjenjuje optimiza­ cija testiraju ili da se radi simulacija i tako će trgovcima pomoći smanjiti troškove koje su imali za testiranje novih trgovina i dizajna njihovih polica. n

progressive |

09:2013

37


 OPREMANJE TRGOVINA

Novi trendovi

Niži operativni troškovi i inovacije Zbog sve veće osjetljivosti potrošača na cijene i konsolidacije trgovine, trgovački lanci više su nego ikad prisiljeni optimizirati troškove poslovanja kao i ulaganje u komercijalnu opremu, uključujući i opremanje prodajnog prostora, rashladne i skladišne sustave. Zbog promjena u kupovnim navikama, porasla je potreba za uvođenjem tehnoloških inovacija… Piše: Igor Šturm, direktor Šturm d.o.o., trgovački, rashladni i skladišni sustavi (www.sturm.si)

U

trgovačkom sektoru zbog gospo­ darske krize i s tim povezanog pada kupovne moći, kao i promjena u kupovnim navikama, u posljednjih nekoliko godina vidljiv je trend ponovnog oživljava­ nja lokalnih trgovina manjeg formata (tzv. trgovine iz susjedstva) s prodajnom povr­ šinom od 300 m2, koji omogućuju čestu i brzu kupovinu, za razliku od običaja jedno­ tjednog shoppinga u hipermarketima. Zbog sve veće osjetljivosti potrošača na cijene i konsolidacije trgovine, trgovački lanci više su nego ikad prisiljeni optimizi­ rati troškove poslovanja kao i ulaganje u komercijalnu opremu, uključujući i opre­ manje prodajnog prostora, rashladne i skla­ dišne sustave. Zbog promjena u kupovnim navikama, porasla je potreba za uvođenjem tehnoloških inovacija kao što su mobilno plaćanje te višekanalna strategija u kombi­ naciji s fenomenom trgovine koja sve više postaje "izložbeni prostor" za mobilnu ku­ povinu... itd.

IZNAJMLJIVANJE PROSTORA Tradicionalne trgovine najčešće su locirane u blizini stambenih naselja i poslovnih če­ tvrti, pri čemu se investitori, koji su suočeni s neizvjesnošću poslovnog uspjeha na po­ jedinim lokacijama, često odlučuju za iznaj­ mljivanje trgovačkog prostora. Dizajn unutarnjeg uređenja manjih obje­ kata je zbog potrebe za što boljom isko­ ristivošću raspoloživog prostora relativno složen i zahtijeva sofisticiranije planiranje nego kad su u pitanju veliki prodajni pro­ 38 progressive |

09: 2013

Slika 1-2: Blagajnički pult, osmišljen za manje trgovine mješovitom robom

stori te je stoga izuzetno važno ulagati u optimalnu opremu. Međutim, zbog neizvjesnosti koliko će opremu držati na istome mjestu zbog eventualne selidbe u novi prostor, trgovci pri izboru opreme za objekte veliku pažnju posvećuju mogućnosti brze montaže i demontaže. Zbog smanjenja troškova ulaganja, neki tr­ govci odlučuju se za rabljenu opremu, npr. za trgovačke police i blagajničke pultove, ali u tom slučaju najčešće nemaju garan­ ciju, teško dolaze do rezervnih dijelova, a

česta je i potreba za dodatnim popravcima što unutar nekoliko godina dovodi do još većih troškova nego da su se odlučili za novu opremu. Sve to, naravno, može štetiti


| 09:2013 i imidžu tvrtke. Trend u opremanju malih trgovina mješo­ vitom robom je kombinacija samoposluge i marketa, gdje kupci izbjegavaju veći dio odabranih proizvoda staviti na pokretnu traku jer žele izbjeći eventualnu prevaru u naplati kojoj su ponekad skloni prodavači (slika 1-2).

ENERGETSKA UČINKOVITOST Kad je u pitanju rashladni sustav, investitori se zbog mogućih kasnijih selidbi opreme u druge trgovine često odlučuju za vitrine s ugrađenim agregatima, koji su manje ener­ getski učinkoviti u usporedbi s eksternim agregatima te su lošiji izbor i u smislu ko­ rištenja prostora u malim poslovnim objek­ tima. Ugrađeni agregati također ispuštaju i prekomjernu toplinu u prodajni prostor, što u ljetnom razdoblju zahtijeva dodatna ulaganja u hlađenje prostora. Posljednje, ali ne manje važno, jest i neugodna buka koju proizvode takvi agregati. Stoga bi bilo primjereno da kompresorski uređaji, barem djelomično, budu odvojeni od prodajnih prostora (u blizini stambenih četvrti preporuča se koristiti kondenzatore s niskom razinom buke). U smislu uštede energije preporučljivo je instalirati i vrata ili pokrove za sprečavanje "curenja" topline u rashlađeni prostor, a za bolje osvjetljenje dobro bi bilo ugraditi LED diode.

KLIKNI I ODABERI Manji trgovački objekti imaju uglavnom manje skladišne zalihe te imaju potrebu za češćom opskrbom novim artiklima, što je povezano i s većim troškovima transporta.

Slika 4: Nove svakodnevne navike kupaca

Slika 3: Zidne rashladne vitrine s ugrađenom LED rasvjetom za smanjenje potrošnje energije

Dizajn unutarnjeg uređenja manjih objekata je zbog potrebe za što boljom iskoristivošću raspoloživog prostora relativno složen i zahtijeva sofisticiranije planiranje nego kad su u pitanju veliki prodajni prostori, te je stoga izuzetno važno ulagati u optimalnu opremu.

Trgovci ovaj problem mogu najučinkovitije riješiti pomoću toplinske izolacije spremni­ ka, koji omogućuju siguran transport raznih prehrambenih proizvoda diljem hladnog lanca. Na taj način osobe zadužene za logi­ stiku mogu smrznute proizvode lako ukrca­ ti na standardni kamion i time izbjeći troš­ kove pri odabiru skupljeg načina prijevoza. Dok se većina trgovaca u regiji zbog pro­ mjenjivih gospodarskih uvjeta prisiljena ponajviše baviti optimizacijom poslovanja i održavanjem tržišnog udjela, u najrazvije­ nijim državama u praksi je usvajanje novog trenda u komercijalnom sektoru – poveća­ nje prodaje putem mobilnih uređaja i tran­ sformacija tradicionalnih maloprodajnih objekata u moderno opremljeni izložbeni prostor koji koristi suvremene komunika­ cijske tehnologije, i gdje kupci uglavnom provjeravaju artikle, uspoređuju cijene te potom kupnju vrše preko mobilnih uređaja. Korištenje tzv. pametnih telefona i table­ ta neizbježno donosi velike promjene ne samo pri kupnji vrijednih proizvoda, nego i pri kupnji svakodnevnih proizvoda za ku­ ćanstvo, uključujući i lako kvarljivu robu, a s vremenom će postati sasvim uobičajeno da sve trgovine budu opremljene bežičnim internetom, ormarićima za regulaciju tem­ perature, mogućnošću da kupci kupovinu obavljaju po principu "klikni i odaberi" (što potrošačima štedi dragocjeno vrijeme). Trgovci u sustav svojeg poslovanja sve više uvode i napredne programe lojalnosti, a rapidno raste i upotreba mobilnog načina plaćanja u trgovinama, što je za potrošače najbrža i najjednostavnija opcija. n progressive |

09:2013

39


 PROGRESSIVE KOŠARICA

Heraklea

Varaždin nedostižan u kvaliteti usluge! Konačni rezultati, nakon 11 posjećenih gradova te pet različitih prodavaonica u svakom gradu, pokazuju da je Varaždin nedostižan s rezultatom od 82% u kvaliteti usluge, a za njim slijede Vukovar (73%) te Čakovec (72%). Posljednja tri mjesta su zauzeli gradovi s obale, Dubrovnik, Šibenik i Split. Pripremila: Kristina Žilić, izvršna direktorica, Heraklea d.o.o.

N

akon posjećenih 11 gradova, kako na moru tako i na kopnu, došli smo do konačnih rezultata za ovo istraživanje. Posljednji grad u kojem su tajni kupci mjerili kvalitetu usluge bio je Čako­ vec. Posjetili smo pet supermarketa: Kau­ fland, Lidl, Mercator, Plodine i Konzum te smo naišli na zanimljive rezultate. Pri ulasku u prodavaonicu tajni kupci su se raspitivali gdje mogu pronaći traženi proizvod. U Kauflandu je djelatnica rukom pokazala te objasnila kupcu u kojem smje­ ru treba ići, kao i u Konzumu. Detaljno je objasnio djelatnik u Lidlu, a u Plodinama je djelatnica prekinula svoj posao te odvela kupca do traženog proizvoda. U Mercato­ ru je djelatnica samo pokazala rukom pravi smjer. Nuđenje zamjenskih proizvoda se dosad isticalo kao slabija kategorija. Isti trend se pokazao i u Čakovcu. Naime, tri djelatnika su ponudila zamjenski proizvod bez objaš­ njenja zašto baš taj proizvod može zamije­ niti traženi dok je djelatnica u Plodinama kupcu ponudila zamjenski proizvod te objasnila njegove karakteristike u odnosu na traženi. U Mercatoru, zamjenski proi­ zvod nije niti ponuđen. U Kauflandu i Konzumu, blagajnica je kup­ ca pogledala u oči pri njegovom dolasku na blagajnu, a u Lidlu i Plodinama je to uči­ njeno i na dolasku na blagajnu i pri odlasku iz prodavaonice. U Mercatoru je očni kon­ takt blagajnice s kupcem potpuno izostao. Ljubazan pozdrav kupcu na blagajni upu­ tile su djelatnice u Lidlu, Konzumu i Plodi­ nama dok su djelatnice iz Mercatora i Kau­ flanda to učinile rutinski. Zahvala na kupnji je izostala samo u Mercatoru dok su u osta­ lim prodavaonicama kupci pozdravljeni uz

40 progressive |

09: 2013

zahvalu. Mjerenje pokazuje da je kvaliteta usluge na najvišem nivou u Plodinama, poštivani su svi standardi (100%). Za Plodinama slijedi Lidl (93%), zatim Konzum (76%) te Kaufland (70%) dok je Mercator ovaj put podbacio i pokazao nezavidnu razinu kvalitete usluge (20%). Konačni rezultati, nakon 11 posjećenih gradova te pet različitih prodavaonica u svakom gradu, pokazuju da je Varaždin ne­ dostižan s rezultatom od 82,% u kvaliteti us­ luge, a za njim slijede Vukovar (73%) te Ča­

kovec (72%). Posljednja tri mjesta su zauzeli gradovi s obale: Dubrovnik, Šibenik i Split. Budući da je tim gradovima turizam među glavnim djelatnostima, vrijeme je da se po­ radi na kvaliteti usluge u supermarketima. Jedan krug istraživanja je završen, a na je­ sen krećemo dalje. Tajni kupci su spremni za daljnja istraživanja, a jesu li i trgovci, to će se tek saznati. Bez obzira na tajne kup­ ce, posjetili oni baš Vaš market ili ne, treba imati na umu ono što je rekao Henry Ford: "Kvaliteta usluge je raditi dobro kada nitko ne gleda!" n


Hendal

| 09:2013

Konzum drži poziciju najposjećenijeg lanca Kod navođenja lanca kojeg najčešće posjećuju, Konzum drži vodeću poziciju sa 33% lojalnih posjetitelja. Slijede Lidl, Kaufland i Plodine… Pripremila: Nataša Antunović, Project Manager, Hendal Kao i do sada, Konzum drži poziciju naj­ posjećenijeg trgovačkog lanca. U kolovo­ zu je ovaj trgovački lanac posjetilo 60% građana Hrvatske. Međutim, posjećenost trgovačkog lanca Lidl također je veoma visoka: u kolovozu je gotovo polovica građana (48%) navela da su posjetili ovaj trgovački lanac u zadnja tri mjeseca. Kod navođenja lanca kojeg najčešće posjeću­ ju, Konzum drži vodeću poziciju sa 33% lojalnih posjetitelja. Slijede Lidl, Kaufland i Plodine. Kada je riječ o imidžu, posjeti­ telji trgovačkih lanaca Lidl kontinuirano percipiraju kao lanac s povoljnim cije­ nama. Mercator i Interspar percipiraju se kao lanci koji pružaju dodatne sadržaje. Konzum se najviše u odnosu na ostale doživljava kao lanac s pristupačnim loka­ cijama. n

LISTOPAD

FOKUS HRANA

FOKUS NEPREHRANA

POVEĆALO

MLIJEČNI NAMAZI

DEZODORANSI

COFFEE MIXEVI

b2Retail

TEME BROJA - VINO TEMA BROJA - PREGLED NAJKATEGORIJA PROTEKLE GODINE - FUNKCIONALNI SLATKIŠI progressive | 09:2013 41


 PROGRESSIVE KOŠARICA

SUPERMARKETI Broj

PROIZVOD

KOLIČINA

INTERSPAR SPLIT

KONZUM ZADAR

BILLA OSIJEK

PREHRANA

KAUFLAND - PULA

PLODINE VARAŽDIN

TOMMY RIJEKA

  

1

Brašno glatko T-550, Podravka

1 kg

5,39

5,99

5,99

5,39

4,99

5,79

2

Šećer kristal, Premijer

1 kg

7,19

5,69

5,99

6,79

5,69

5,99

3

Suncokretovo ulje, Zvijezda,

1l

12,99

10,99

12,49

12,99

12,49

12,49

4

Svježe mlijeko Z bregov 3,2% mm, Vindija

1l

6,49

6,79

6,09

6,49

6,49

6,49

5

ABC clasicc sirni namaz, Belje

200 g

10,99

10,99

10,49

10,49

10,49

11,49

6

Omegol margarinski namaz, Zvijezda

250 g

9,99

6,99

8,69

8,29

8,29

9,59

7

Pašteta jetrena, Gavrilović

100 g

6,99

6,99

6,29

5,99

5,99

6,49

8

Pileće hrenovke, Cekin

100 g

4,79

3,99

3,99

4,49

2,99

4,59

100 g

13,49

10,99

10,99

11,49

11,99

11,49

250 g +20%

12,99

12,89

12,85

12,89

12,79

12,99

9

Zimska salama narezana, PIK Vrbovec

10

Vegeta, Podravka

11

Začin Majčina dušica, Kotanyi

14 g

7,99

6,99

6,99

6,49

6,99

7,49

12

Gloria mljevena minas kava, Franck

250 g

16,99

16,99

16,99

16,89

15,99

14,99

13

Barilla Spaghetti n.5

500 g

8,99

8,99

8,99

n

6,99

8,19

14

Proljetna juha, Podravka

60 g

5,99

5,49

6,29

5,49

4,99

6,49

15

Papalina – Ledo

500 g

8,99

9,99

n

8,29

8,29

8,79

16

Vindi negazirano piće A+C+E multi, Vindija

1l

n

6,99

6,99

6,87

6,87

7,69

1

Toaletni papir 3-slojni žuti exlusive 8+2 gratis, Paloma

8+2

20,99

n

18,99

18,99

18,99

19,99

2

Zubna pasta Plidenta Super Fresh

75 ml

10,79

10,79

10,99

10,79

10,79

12,49

3

Deterdžent za suđe Jar silk&orchid

500 ml

11,99

n

8,99

9,49

9,49

n

4

Krpa spužvasta power suha, Vileda

1 kom.

9,99

7,99

n

n

9,99

n

5

Sanitar Original Forest Fresh

750 ml

12,99

9,99

14,99

12,99

12,99

15,49

207,00

166,51

184,07

181,59

194,57

189,01

BROJ PROIZVODA KOJI NEDOSTAJU

1

2

2

2

0

2

NOMINALNA VRIJEDNOST KOŠARICE

214,55

195,37

201,85

199,22

194,57

208,16

NEPREHRANA

UKUPNO

akcije/sniženja/promocije/trajno niska cijena

n - nema

INTERSPAR SPLIT

KONZUM ZADAR

BILLA OSIJEK

KAUFLAND PULA

PLODINE VARAŽDIN

13:30 - 14:10

9:00 - 9:50

8:50 - 9:25

18:30 - 19:10

15:05 - 15:52

TOMMY RIJEKA 8:00 - 8:40

da

da

da

da

da

da

čisto

čisto

čisto

čisto

čisto

čisto

ne zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

Koliko blagajni ima u supermarketu?

16

16

6

14

10

4

Koliko je blagajni bilo otvoreno dok ste vi obavljali kupovinu?

5

9

2

6

2

2

Koliko je kupaca bilo ispred vas u redu za kupovinu?

0

2

1

0

3

3

Blagajnik je pozdravio kupca?

da

da

da

da

da

da

PITANJA Vrijeme provedeno u trgovini? Je li na ulazu u trgovinu bilo kolica/košara? Stupanj čistoće u trgovini? Stupanj *potpore prodaji robe u trgovini?

42 progressive |

09: 2013


| 09:2013

HIPERMARKETI INTERSPAR ZAGREB

KONZUM - ZAGREB

MERCATOR - ZAGREB

PROSJEČNA CIJENA PROIZVODA

5,39

5,99

5,99

5,66

7,19

6,99

6,99

6,50

12,99

10,99

12,49

12,49

6,49

6,79

6,49

6,51

10,49

8,99

10,79

10,58

8,69

6,99

9,09

8,70

5,99

6,99

6,49

6,47 4,15

4,49

3,99

3,99

12,99

10,99

10,99

11,71

12,79

12,89

12,79

12,87

7,99

6,99

7,99

7,32

16,99

16,99

16,99

16,65

8,99

8,99

8,99

8,64

5,49

5,49

5,69

5,71

8,49

8,49

8,99

8,79

8,99

6,99

8,98

7,55

19,99

n

12,99

18,70

10,79

10,79

11,49

11,08

10,99

n

9,99

10,16

n

7,99

n

8,99

12,99

9,99

12,99

12,82

199,20

164,31

191,19

1

2

1

208,19

193,17

200,18

akcije/sniženja/promocije

METODOLOGIJA Datum kupovine: 7./8. rujna 2013. Progressive magazin na mjesečnoj bazi prati cijene proizvoda iz kategorija hrana i piće, kućne potrepšti­ ne te ljepota i njega u supermarketima i hipermarke­ tima diljem Hrvatske. Naši tajni kupci obilaze i analiziraju trgovine u šest supermarketa u Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru, Puli i Va­ raždinu te tri hipermarketa u Zagrebu. Cijene označene crvenom bojom predstavljaju akci­ je, sniženja i promocije dok oznaka "n" znači da na polici nije pronađen određeni proizvod. Nominalna vrijednost košarice dobiva se zbrojem svih proizvoda u košarici tako da se proizvodima koji nedostaju dodijeli prosječna cijena košarice. Prosječ­ na cijena pojedinog proizvoda u košarici predstavlja prosjek cijena svih trgovina u kojima su prisutni spo­ menuti proizvodi. Napominjemo da je cilj objavljivanja košarice praće­ nje i pregled cijena proizvoda (brendova) u različitim trgovačkim formatima u kojima pratimo: kretanje ci­ jena određenih kategorija hrane i neprehrane; kvali­ tetu usluge; stupanj potpore prodaji proizvoda (mer­ chandising); razinu čistoće trgovina. U potrošačkoj košarici, u dijelu kvalitativnih istraživa­ nja, razinu čistoće prikazujemo na sljedeći način: n prljavo: u čak 40% prostora, trgovina je prljava ili su vidljivi tragovi prljavštine n djelomično čisto: u 20% prostora vidljiva je prljav­ ština ili tragovi prljavštine n čisto: trgovina bez vidljivih tragova prljavštine. Pri određivanju potpore prodaji robe, slijedili smo ove kriterije: n dostupnost proizvoda na polici n način slaganja/aranžiranja proizvoda na polici n čistoća, tj. zaštita integriteta proizvoda.

n - nema

INTERSPAR - ZAGREB

KONZUM - ZAGREB

MERCATOR - ZAGREB

14:40 - 15:30

18:45 - 19:25

18:25 - 18:55

da

da

da

čisto

čisto

čisto

zadovoljava

zadovoljava

zadovoljava

24

17

28

15

5

14

1

2

2

da

da

da

Ako dva od tri kriterija nisu u potpunosti ispunjena, izvješće o potpori prodaji robe na razini trgovine oci­ jenjeno je ocjenom “nedovoljno”. Progressive košarica omogućava fokus na grupu pro­ izvoda svim profesionalcima FMCG sektora, od me­ nadžmenta i voditelja poslovnica do dobavljača i distributera, radi lakšeg praćenja pojedinih proizvoda u različitim trgovačkim formatima. Progressive magazin, kao specijalizirani časopis u FMCG sektoru, samostalno sastavlja popis proizvoda u košarici kao i trgovina u kojima proizvode kupuju tajni kupci.

progressive |

09:2013

43


 PROFIL

Dario Vrabec, direktor marketinga i razvoja u Ledu

Novi proizvodi naša su svakodnevica Nevjerojatan je osjećaj razviti proizvod od ideje i kušati ga u samoj proizvodnji. A tek ono uzbuđenje i oduševljenje prilikom konzumacije od strane potrošača je zaista neopisivo. Najveći izazov leži u edukaciji potrošača o konzumaciji sladoleda u periodima izvan ljetne sezone. Kod nas su ljudi tradicionalno skeptični i imaju predrasude da je sladoled u razdoblju zime nezdravo konzumirati, a na nama je da ih razuvjerimo pa tako spremamo nove „zimske“ proizvode i edukativnu kampanju.

Razgovarala: Marija Sedlar

D

ario Vrabec, direktor marketinga i razvoja u Ledu, rođen je u Zagre­ bu gdje je završio osnovnu školu i X. gimnaziju. Nakon gimnazije, završio je diplomski studij (smjer marketing) i Postdiplomski znanstveni studij (smjer menadžment) na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Prva iskustva u prodaji i mar­ ketingu Dario je stekao u kompaniji Brita, u kojoj je počeo raditi na zadnjoj godini studija. „Moje sljedeće radno iskustvo bilo je u T-HT grupi gdje sam proveo 3,5 godine na poziciji Product Managera i Project Managera u Product Developmentu, u sklopu sektora Marketinga. Radio sam na razvijanju novih usluga za fiksnu i mo­ bilnu telefoniju te kao voditelj projekata 44 progressive |

09: 2013

koordinirao tim raznih stručnjaka iz po­ dručja tehnologije, financija, pravnih po­ slova, prodaje i marketinga. U Zvijezdu sam došao početkom 2008. na poziciju zamjenika direktora marketinga i razvoja. Nakon šest mjeseci ukazala mi se prilika za poziciju direktora marketinga i razvoja te sam na toj poziciji proveo narednih 5 godina. Zvijezdi dugujem jako puno jer me izgradila u poslovnom smislu. S mno­ gim kolegama sam i danas ostao u izni­ mnim odnosima i s velikim ushićenjem pratim svaki njihov uspješan projekt“, poručuje Dario Vrabec.

DOLAZAK U LEDO Zadnjih deset mjeseci Dario radi u Ledu na poziciji direktora marketinga i razvoja.

„To je za mene osobno veliko priznanje dosadašnjem radu. Ledo je u hrvatskim, ali i regionalnim okvirima, sinonim za tradiciju, kvalitetu i inovativnost što pred mene stavlja veliku odgovornost, ali i ogroman izazov. Uz to smo najveći do­ maći proizvođač sladoleda te najveći dis­ tributer smrznute hrane, stoga ne čudi što su Ledovi proizvodi prisutni u gotovo svakom domaćinstvu. Intenzivno sam uključen u sve faze životnog ciklusa proi­ zvoda na način da sudjelujem u kreiranju novih proizvoda, pratim njihovo uvođe­ nje na tržište, sudjelujem u prodajno marketinškoj strategiji nastupa na tržištu, pratim njihov razvoj i analiziram ponaša­ nje potrošača i na kraju kreiram strategiju za budućnost. Najkraće rečeno, od ideje


| 09:2013 do uspjeha na tržištu.“ Svakodnevni posao i sve što on nosi bili bi nezami­ slivi bez kvalitetnog tima, koji je u Darijevom slučaju spoj mladosti i iskustva. „Iznimno sam sretan da ra­ dim s takvim ambicioznim ljudima koji zaista sve rade brže, više i jače od drugih pa mislim da se to i vidi u našim proizvodima i na­ šem nastupu na tržištu, na što sam posebno ponosan. Osim nas u marketingu i ra­ zvoju, važno je spomenuti i sve ostale sektore unu­ tar Leda koji 'pušu u isto jedro'!“

sladoled, bio je izrazito uspješan pa ćemo na tom tragu raditi i ubuduće jer stalno mislimo na želje i potrebe naših potrošača. Oni postaju sve zahtjev­ niji, informiraniji te žele ravnopravno sudjelovati u kreaciji proizvoda.

SMRZNUTA HRANA

TURBO FMCG Atmosfera na poslu izni­ mno je dinamična i pozi­ tivna, a Dario sa smijehom priznaje: „Ako prehram­ beni sektor spada u FMCG onda industrija sladoleda i smrznuti proizvodi spa­ daju u turbo FMCG, haha. Ledo je samo 2013. na tržište Hrvatske 'izbacio' petnaestak novih impul­ snih i obiteljskih sladoleda i preko dvadesetak različi­ tih proizvoda u segmen­ tu smrznute ribe, tijesta, povrća i voća, gotovih jela i mesa. Znatan je i broj proizvoda koje radimo za izvozna tržišta. Nevjerojatan je osjećaj razviti proizvod od ideje i ku­ šati ga u samoj proizvodnji. A tek ono uzbuđenje i oduševljenje prilikom kon­ zumacije od strane potrošača je zaista neopisivo. Najveći izazov leži u edukaciji potrošača o konzumaciji sladoleda u pe­ riodima izvan ljetne sezone. Kod nas su ljudi tradicionalno skeptični i imaju pre­ drasude da je sladoled u razdoblju zime nezdravo konzumirati, a na nama je da ih razuvjerimo pa tako spremamo nove „zimske“ proizvode i edukativnu kampa­ nju. Osim toga, dužni smo našim potro­ šačima konstantno nuditi inovacije pa tako možete očekivati razne sladoledne poslastice. Dokazano je da konzumacija sladoleda izaziva pozitivne emocije tako da nam je cilj konstantno uveseljavati lju­ de!“, kaže Dario.

Ledo je u hrvatskim, ali i regionalnim okvirima, sinonim za tradiciju, kvalitetu i inovativnost što pred mene stavlja veliku odgovornost, ali i ogroman izazov. Uz to smo najveći domaći proizvođač sladoleda te najveći distributer smrznute hrane, stoga ne čudi što su Ledovi proizvodi prisutni u gotovo svakom domaćinstvu.

U segmentu smrznute hrane, kroz inovativne načine pakiranja, novo­ stima u postojećem asor­ timanu i ulaska u nove kategorije, Ledo planira dodatno osnažiti svo­ ju poziciju i steći nove potrošače. I smrznuto je zdravo - o čemu svje­ doče brojna istraživanja, a način života i svi ostali trendovi idu u prilog smr­ znute hrane, poručuju iz Leda. „Osiguravajući ukusne i zdrave smrznute proizvode, Ledo ujedno aktivno zagovara zdrav život i pravilnu prehra­ nu. Cilj nam je dodatno osvijestiti ljude na razno­ likost u prehrani i važnosti konzumacije ribe i povrća nekoliko puta tjedno jer smo po tome daleko is­ pod prosjeka.“

INDIVIDUALNI PROIZVODI Upitan je li ova radna pozicija u potpuno­ sti ispunila njegova očekivanja, direktor marketinga i razvoja u Ledu bez oklije­ vanja kaže: "Očekivanja su mi ispunjena u potpunosti! Mislim da se svako dijete barem jednom zamišljalo kako radi u sla­ stičarni i da može isprobavati sve te ra­ zne okuse. Slično sam i ja sanjao, a sada to živim, što me čini jako sretnim. Doista mi je veliki užitak stvarati nove proizvode i u tom poslu se definitivno vidim u na­ rednim godinama. A od novih proizvoda, Ledo u sladoledom asortimanu priprema jako puno novosti; bit će osmjeha na dječ­ jim licima, ali i kod odraslih. Vodimo raču­ na o svim glavnim potrošačkim trendovi­ ma; zdravlju, prirodnosti, ekonomičnosti, a dodatan naglasak stavit ćemo i na razvoj individualnih proizvoda. Projekt Ledonar­ do, u kojem potrošači kreiraju svoj osobni

SLOBODNO VRIJEME U slobodno vrijeme Dario se nekoliko puta tjedno bavi sportskim aktivno­ stima. „U zadnje vrijeme dosta vozim i bicikl pa znam otići na cjelodnevne izlete biciklom, što mi je pravo otkriće. Osim toga, posljednjih 15 godina sam aktivni nogometni sudac te ovisno o poslovnim obvezama, sudim i utakmice HNL-a. Po prirodi sam dosta aktivan pa za godišnjeg odmora volim putovati i istraživati nova mjesta, kulture i običaje. Posebnog recepta nema, bitno je da je ugodno društvo. A s obzirom da mi je posao ujedno i zadovoljstvo, na odmoru koristim priliku razmišljati o kreativnim idejama i aktivnostima koje mogu vezati uz naše proizvode“, otkriva za kraj Dario Vrabec, direktor marketinga i razvoja u Ledu. n

progressive |

09:2013

45


 PROMOCIJE

| KAMPANJE | LANSIRANJA

NOVO u asortimanu Podravke Podravka dječje juhe i Talianetta

Kako bi pomogli mamama da njihova djeca češće jedu juhe i povrće, a djeci pružili zabavu uz ukusan obrok skuhan samo za njih, Podrav­ ka je lansirala asortiman od 5 novih proizvoda. Tri Podravka juhe i dvije Talianette proizvodi su blagog okus, prilagođenog upravo dje­ ci, a dizajnom ih pozivaju na igru i druženje. Podravka juhica pričalica je bistra pileća juha iznimno bogata tjeste­ ninom u obliku svih slova abecede koja potiču djecu na igru „slov­ kanja“ i čini obrok zabavnijim. Podravka juhica zvjezdica je bogata povrtna juha za sve koji žele uživati u raskoši boja i okusa koje nudi povrće sjedinjeno sa sitnom tjesteninom u obliku zvjezdica. Podrav­ ka juhica okruglica je vesela, lagana juha blagog povrtnog okusa sa zelenim i narančastim gris okruglicama čija boja potječe isključivo od prirodnih začina i povrća. Talianetta špageti mljacketi su omi­ ljeno jelo pripremljeno od kvalitetnih špageta u karakterističnom umaku od rajčice, goveđeg mesa, povrća te mirisnih mediteranskih začina. Talianetta tjestenina smazolina je jelo pripremljeno od djeci omiljenog oblika spiralne tjestenine u kremastom i hranjivom uma­ ku od sira, pažljivo sljubljenim s odabranim začinima koji upotpu­ njuju bogati mliječni okus sira. Uz Podravka dječje juhe i Talianette, ručak je uistinu zabavan obitelj­ ski obrok u kojem uživaju i mali i veliki. Marketinška podrška: TV (spot 30" i 15"), tisak, radio, Internet, ogla­ šavanje na prodajnim mjestima... Logističke informacije: Juhica pričalica vrećica 70 g / 14 kom u # / 2.030 kom na paleti Juhica okruglica vrećica 54 g / 10 kom u # / 1.450 kom na paleti Juhica zvjezdica vrećica 55 g / 14 kom u # / 2.030 kom na paleti Talianetta špageti mljacketi vrećica 140 g / 14 kom u # / 980 kom na paleti Talianetta tjestenina smazolina vrećica 145 g / 10 kom u #/ 700 kom na paleti Proizvođač: Podravka d.d, Ante Starčevića 32, Koprivnica. Besplatni telefon: 0800 08 08. Web site: www.podravka.com

Kotanyi Himalajska sol u mlincu Himalajska sol je prirodna kamena sol, s kojom se proširila ponuda KOTANYI asortimana mlinaca. Svijetlo narančaste boje, koja je karakteristična za tu kamenu sol, Himalajska sol je vrhunske kvalitete, neprerađena, bez umjetnih do­ dataka s povećanim sadržajem željeza. MLINAC Himalajska sol odličan je saveznik za uravnoteženu prehranu, te jed­ nostavna i praktična za korištenje, u funkcionalnom paki­ ranju MLINACA koji omogućavaju grubo ili fino mljevenje. Logističke informacije: Neto: 88 g / 4 kom u kartonu Proizvođač: KOTANYI GmbH, Austrija Uvoznik i distributer: KOTANYI d.o.o., Savska cesta 116; 10 000 Zagreb; E-mail: info.hr@kotanyi.com

46 progressive |

09: 2013

Podravka gotova jela i mesni umaci u novom dizajnu

U tren oka gotova, Podravkina gotova jela i mesni umaci u li­ menci savršen su odabir nakon napornog radnog dana kao brz i lagan ručak ili pak večera. Izvrsno su rješenje za student­ sku prehranu, a mogu poslužiti kao kvalitetan obrok na izletu ili na radnom mjestu. Ove praktične i ukusne obroke uskoro ćete moći naći na policama diljem Hrvatske u novom moder­ no/tradicionalnom dizajnu. Cijelim dizajnom se provlači tradi­ cionalan karirani uzorak, bogatstvo povrća i primamljiv color jela, dok se moderan dizajn prepoznaje u jarkim bojama koji­ ma se naglašava razlika među okusima. Asortiman se sastoji od tradicionalnih domaćih jela Grah s kobasicama i hambur­ gerom, Čobanac, Fileki, Meksički grah i Ćufte, kao i od mesnih umaka Mesni ragu klasični, sa šampinjonima, bolognese i pi­ leći ragu. Proizvodi su pripremljeni na domaći način tako da je okus jela isti kao da je pripremljen u vlastitoj kuhinji, a velika je prednost ta što štede vrijeme jer su gotova za svega 2-3 minute. Podravkina gotova jela u limenci spravljena su prema visokim standardima pripreme, a cijeli proces proizvodnje od­ vija se prema HACCP sustavu koji je priznat u cijelom svijetu. Prilikom proizvodnje koriste se najkvalitetnije sirovine, dok po­ sebno istaknuta energetska i nutritivna vrijednost omoguća­ va planiranje prehrane. Proizvođač: Danica d.o.o., Đelekovečka cesta 21, 48000 Koprivnica Besplatni potrošački telefon: 0800 08 08 Web site: www.podravka.com

Violeta papirni ručnik- najbolji za staklo Violeta linija premium papirnatih ruč­ nika nudi bogat asortiman raznovrsnih proizvoda, prilagođenih zahtjevima potrošača, od kojih posebno ističemo: TETA VIOLETA JUMBO RUČNIK NAJBO­ LJI ZA STAKLO. Ručnik za staklo je prvi Violeta speci­ jalizirani ručnik namijenjen za čišćenje svih glatkih i staklenih površina. Čisti bez tragova i ne ostavlja sitne čestice. Ručnik odlikuje iznimna čvrstoća papira, 3-slojni listići, XXL veličina role te materijal od 100% celuloze. Na svakom pakiranju možete pronaći korisne savjete Tete Vi­ oleta, što ovaj ručnik čini najboljim pomoćnikom u čišćenju. Logističke informacije: pakiranje 1/1, 3-slojni ručnik Proizvođač: Logistika Violeta d.o.o., Obrež Zelinski 55, 10 380 Sv.Ivan Zelina, Hrvatska Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com


| 09:2013 Violeta Lady higijenski ulošci- bolja strana onih dana! Violeta linija higijenskih uložaka za inti­ mnu njegu je kreirana prema stvarnim potrebama žena. Linija je podijeljena na dvije osnovne kategorije - ulošci standardnog i pa­ mučnog materijala, što nam omogu­ ćava zadovoljenje različitih potreba naših korisnica. Dodatna pogodnost su i četiri različite veličine, prilagođene jačini menstruacije kroz trajanje ciklusa. Standardni ulošci su izrađeni od superupijajućeg materijala, pogod­ nog za obilne menstruacije. Sadrže poseban absorbent s velikom moći upijanja i na taj način održavaju površinski dio suhim. Pamučna linija higijenskih uložaka je izrađena od iznimno mekanog i prirodnog materijala, koji ne nadražuje, niti iritira osjetljivu kožu inti­ mnog područja. Ovi tanki ulošci sadrže absorbent za brzo upijanje te su zbog svoje suhoće i tankoće ugodni za nošenje. Svako pakiranje Violeta higijenskih uložaka sadrži intimne maramice gratis za dodatnu higijenu i svježinu tijekom cijelog dana. Marketinška podrška: promocije, posebne cjenovne pogodnosti. Logističke informacije: pakiranja 20/1 i 10/1; gratis intimne marami­ ce u svakom pakiranju. Proizvođač: Violeta d.o.o., BiH Uvoznik i distributer: Logistika Violeta d.o.o, Obrež Zelinski 55, 10 380 Sv.Ivan Zelina, Hrvatska Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com

Veličanstvenih 7 ŽITARICA! Potrošači sve više paze na zdravu pre­ hranu i pridodaju pažnju na vitalnost oganizma, vole raznolikost žitarica i okusa. Novitet vodećeg brenda na trži­ štu müsla savršen je izbor za njih: Novi Dr. Oetker Vitalis mješoviti müsli u prozirnoj vrećici. Dr. Oetker, kao vodeći brend na tržištu müsla, predstavlja nove Vitalis 7 ŽITARICA müsle u tri visokovrijedna okusa: Integralni müsli, Voćni müsli i Orašasto i šumsko voće müsli u prozirnoj vrećici od 700 g. Raznolikost žitarica, visokovrijedni sastojci, nova i atraktivna ambalaža te kvaliteta vrećice, samo su neke od prednosti Dr. Oetker mješovitih müsla. Vitalis 7 ŽITARICA savršena je novost za sve potrošače mješovitih müsla i najbolji poticaj prodaji! Prepoznajte mogućnost rasta segmenta i osigurajte dodatnu prodaju. Logističke informacije: Vitalis 7 ŽITARICA Voćni müsli, 700 g, EAN 5997381352864; Vitalis 7 ŽITARICA Integralni müsli, 700 g, EAN 5997381352871; Vitalis 7 ŽITARICA Orašasto i šumsko voće müsli, 700 g, EAN 5997381352888; 5 kom/kart, 90 kart/pal. Marketinška podrška: PR kampanja. Proizvođač: Dr. Oetker Kft., Mađarska. Uvoznik za Hrvatsku: Dr. Oetker d.o.o., Josipa Lončara 9a, Zagreb. Tel i fax: +385 1 3438 299, +385 1 3496 391 Web site: www.oetker.hr. Uvoznik za BiH: Orbico d.o.o., Lužansko polje 7, Sarajevo, Tel i fax: +387 33 756 000, +387 33 756 090.

Violeta double care baby pelene Violeta baby pelene Double Care su no­ vost na hrvatskom tržištu. Kreirane su uz pomoć moderne tehno­ logije te dugogodišnje suradnje s pedi­ jatrima te smo na taj način dobili pro­ izvod koji je u potpunosti prilagođen stvarnim potrebama beba. Double Care pelene su izrađene od nježnog materijala poput pamuka što im daje potpunu mekoću, a tehnika rastezljivih panela iznimnu fleksibilnost. Nježni i poseban materijal Double Care pelena brže upija tekućinu i pomaže da bebina koža ostane suha u najtanjoj peleni do sada. Kupnjom Double Care pelena svaka mama uz kvalitetan proizvod dobiva i poklon - kremu za njegu bebine kože. Krema je oboga­ ćena shea maslacem, bademovim uljem i vitaminima za njegu bebine kože. Marketinška podrška: Velika TV kampanja na svim nacionalnim televizijskim postajama ( sredina rujna - do kraja godine); Projekt „Moj prvi Violeta poklon“; promocije. Logističke informacije: Jumbo ( krema 75 ml) i Standard (30 ml) pakiranja; gratis krema za njegu kože. Proizvođač: Violeta d.o.o., BiH Uvoznik i distributer: Logistika Violeta d.o.o, Obrež Zelinski 55, 10 380 Sv.Ivan Zelina, Hrvatska Telefon i fax: 01 2065 760; 01 2065 831 Web site: www.violeta.com

Najslađi poklon za najuspješniju sezonu! Dr. Oetker Original Puding najpo­ znatiji je puding sa 120 godina tra­ dicije. Prvi je praškasti puding kojeg su koristile domaćice na našim pro­ storima. Zato je Dr. Oetker za ovo predstojeće razdoblje darivanja pripremio promotivno pakiranje u kojem je jedan puding GRATIS! Dr. Oetker Original Puding 3+1 gratis, s okusom vanilije ili čokolade, savršena je kombinacija i najslađi poklon za sve potrošače. Iskoristite promotivnu ponu­ du Dr. Oetker Original Pudinga 3+1 gratis i povećajte atraktivnost ovog segmenta na svom prodajnom mjestu. Logističke informacije: Puding vanilija 3+1, 152 g, EAN 5997381341936; Puding čokolada 3+1, 196 g, EAN 5997381341943; 8 kom/kart, 198 kart/pal. Marketinška podrška: PR kampanja i dodatne pozicije na pro­ dajnim mjestima. Proizvođač: Dr. Oetker Kft., Mađarska. Uvoznik za Hrvatsku: Dr. Oetker d.o.o., Josipa Lončara 9a, Zagreb. Tel i fax: +385 1 3438 299, +385 1 3496 391 Web site: www.oetker.hr.

www.facebook.com/progressive.hr

progressive |

09:2013

47


 PROMOCIJE

| KAMPANJE | LANSIRANJA

Poli pate ponovno u proizvodnji! Nakon dužeg izbivanja s polica Vaših trgovina zbog izgradnje novog tehnološkog centra za obradu mesa peradi Perutni­ ne Ptuj-Pipo Čakovec, omiljena pašteta Poli pate ponovno se vratila i nalazi se u redovnoj proizvodnji od sredine rujna! Receptura je ostala ista, a nisu se mijenjali ni logistički podaci: Šifra proizvoda: 15157; Kod proizvoda: 3838977018707; Kod kutije: 3838977218701; GTIN za naručivanje: 3838977018707; Težina proizvoda: 120g, Broj komada u kutiji: 12, Težina kutije: 1,44 kg; Rok trajanja: 60 dana od datuma proizvodnje; Tem­ peratura čuvanja: od 0˚C do + 4˚C. Poli paté je pašteta proizvedena prema najvišim standardima kvalitete i, duboko u srcu, tipična pred­ stavnica obitelji Poli. Namijenjena je svim ljubiteljima Polija: mladima, starima i onima između. Od konkurentskih proizvoda se razlikuje po nižem sadržaju masti i kalorija te dva puta većem udjelu pilećeg mesa. Poli paté: • Svježa, nesterilizirana pašteta • Sadrži dvostruko viši udio pilećeg mesa od konkurencije • Lagana pašteta s nižim sadržajem masti i kalorija (225 kcal) • Nova, inovativna ambalaža omogućava ponovno zatvaranje i višed­ nevnu upotrebu paštete Poli pate – pašteta s jedinstvenim Poli okusom. Marketinška podrška: www.poli.com.hr, katalozi kupaca. Logističke informacije: Poli pate Perutnine Ptuj – pipo Čakovec dos­ tupna je u pakiranju od 1,44 kg (12 kom u ukrasnom šaržeru). Proizvod je egaliziran. Telefon i fax: 00 385 40 372 888, 00 385 40 372 880 Web site, e-mail: www.poli.com.hr, www.perutnina.com, info@perutnina.hr

Pileći Toast narezak 400 g Perutnine Ptuj-Pipo Dugogodišnja tradicija u proizvodnji pilećeg mesa i prerađevina jamstvo je najkvalitetnijih proizvoda Perutnine Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec. Naš proizvodni program je širok i zanimljiv svim potrošačima pa tako i najzahtjevnijim gurmanima. Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec nudi svojim kupcima bogati izbor pilećih prerađevina kojima zadovoljava­ mo želje i potrebe svakoga, pa i najzahtjevnijeg, potrošača. Ovog pro­ ljeća upoznali ste PILEĆI TOAST NAREZAK za narezivanje na delikatesi. Ove jeseni predstavljamo Vam Pileći toast narezak 400 g za police Va­ ših trgovina. Toast narezak je polutrajni, obareni proizvod od pilećeg mesa s malo masti. U 100 g ima samo 4,2 g masti. Izvrstan okus, jed­ nostavna i brza priprema pružaju Vam bezbroj načina za pripremanje slasnog toast sendviča koji će Vas razveseliti i oduševiti. Brzu prijepod­ nevnu užinu ili ukusni popodnevni snack - sve je to moguće pripremi­ ti s Pilećim toast nareskom Perutnine Ptuj-Pipo Čakovec. Toast nare­ zak pakiran je u predštampani ovitak dimenzije 60 mm i egaliziran je. Težina Toast nareska je 400 g. Pileći toast narezak Perutnine Ptuj-Pipo Čakovec ne sadrži svinjetinu i proizveden je prema HALAL standardu. Marketinška podrška: www.perutnina.com, katalozi kupaca, oglaša­ vanje u časopisima, promocije i degustacije na prodajnim mjestima. Logističke informacije: Pileći toast narezak: težina proizvoda: 400 g, broj komada u kutiji: 8, težina kutije: 3,2 kg, rok trajanja: 75 dana od datuma proizvodnje. Proizvođač: Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec, Hrvatska. Telefon i fax: 040 372 888, 040 372 880 Web site, e-mail: www.perutnina.com, info@perutnina.hr

48 progressive |

09: 2013

Novo iz Perutnine Ptuj-Pipo Čakovec! Exclusive pileća i pureća šunka 400 g! Exclusive pileću i pureću šunku Perutnine Ptuj-Pipo d.o.o. Ča­ kovec upoznali ste prošle go­ dine. Ove jeseni predstavljamo Vam ih u novom pakiranju na­ mijenjenom za police. Recep­ tura nije promijenjena, okus je isti. Promijenjena je ambalaža i težina proizvoda. Exclusive pileća i pureća šunka pakiraju se u predštampani ovitak dimenzije 60 mm. Težina proizvoda je 400 g. Exclusive šunke proizvodi su slim&fit linije Perutnine Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, linije zdravih proizvoda prilagođe­ nih suvremenom načinu života. Exclusive pileća šunka sadrži manje od 2 g masti u 100 g proizvoda i samo 31kcal u 35 g (jednoj porciji). Exclusive pureća šunka sadrži manje od 1 g masti u 100 g proizvoda i samo 33 kcal u 35 g (jednoj porciji). Uz Exclusive pileću i pureću šunku Perutnine Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec uživajte bez grižnje savjesti. Marketinška podrška: www.perutnina.com, katalozi ku­ paca, oglašavanje u časopisima, promocije i degustacije na prodajnim mjestima. Logističke informacije: Exclusive pileća i pureća šunka: teži­ na proizvoda: 400 g, broj komada u kutiji: 8, težina kutije: 3,2 kg, rok trajanja: 75 dana od datuma proizvodnje Proizvođač: Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec, Rudolfa Ste­ inera 7, 40 000 Čakovec, Hrvatska. Telefon i fax: 040 372 888, 040 372 880 Web site, e-mail: www.perutnina.com, info@perutnina.hr

Sirana Gligora sir konstantno jača svoju poziciju na tržištu! Ljetna sezona Sirane Gligora je bila veoma uspješna. Ovog ljeta otvorena je nova trgovina u Opa­ tiji, butik u Novalji te trgovina u Dubrovačkoj luci Gruž. Napome­ nuli bi da je i dalje simbol Sirane Gligora kvaliteta naših sireva. Ove godine, u srpnju je bilo održano najveće natjecanje sireva u Veli­ koj Britaniji u mjestu Nantwich. Bilo je predstavljeno više od 4000 sireva, a Sirana Gligora osvojila je zlatnu medalju za Paški sir (tvrdi ovčji sir), porazivši tako francuske,talijanske i američ­ ke sireve. Dva tjedna kasnije u Velikoj Britaniji je bilo ocjenji­ vanje hrane i pića gdje je Gligora mješoviti kravlji sir Žigljen nagrađen Zlatnom medaljom - tri zlatne zvjezdice, što je veliki uspjeh s obzirom da je bilo izabrano samo 125 proizvoda od 10.000. Ali to nije sve. Paški sir je opet na vrhu. Na globalnoj do­ djeli nagrada sireva u Velikoj Britaniji, u skupini koja sadrži neke od najuglednijih ovčjih sireva uključujući i Manchego Pecori­ no, osvojili smo prvu nagradu. To je deseta nagrada u samo tri godine rada nove suvremeno opremljene sirane u Kolanu, nakon čega je međunarodna zajednica napokon iskazala po­ štovanje prema Gligora Paškom siru koje i zaslužuje.


| 09:2013

progressive |

09:2013

49


50 progressive |

09: 2013

Progressive No 132  

Progressive is the first and most popular B2B edition - trusted and strongest partner in the FMCG industry in Croatia. With 10 years experie...