Duet 4

Page 1

1

2

3

1

DUET

udgivelse også modul 4. DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejledning med kopiark. Grundbogens 3 emner er: ARBEJDE

3

MODUL 4

DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3 og med denne

SKOLE

2

BY

Mundtlighed: DUET 4 har fokus på mundtlighed i overensstemmelse med ministeriets nye bekendtgørelse. Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk og vendinger bliver automatiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede sprogkort ligger klar i lærervejledningen.

Danskuddannelse 1, modul 4

Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og vendinger fra det mundtlige ordforrådsarbejde. Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a. med rod- og bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema over dagpengesatser, køreplan eller skilte i byen. Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritidsaktiviteter og beregninger af statistik. Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en repetition og et tjek af, hvor meget man har lært.

Joanna Haskiel Kirsa Freimann Olesen

Alfabeta www.alfabetaforlag.dk

9788763606745_omslag.indd 1

24/09/2018 13.17DUET MODUL 4

Danskuddannelse 1, modul 4

Joanna Haskiel Kirsa Freimann Olesen

Alfabeta

9788763606745_indhold.indd 1

21/09/2018 13.46


1

2

3

INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 - Skole

4

Dialog mellem: Luisa og frisør

12

Tekst om: Danskuddannelserne

17

Dialog mellem: Adam og lærer

19

Tekst om: Wendes sprogcenter

20

Grammatik: Substantiver

22

Dialog: Hvor på skolen?

30

Grammatik: Possessive pronominer

32

Lyt til: Floras sprogcenter

36

Grammatik: Ordstilling og inversion

37

Tal om: Poul

40

Tal om: Billederne

41

Kapitel 2 - Arbejde

44

Tekst om: Omar, Zola, Søren og Kikis arbejde

46

Tal om: Emmas arbejde

54

Læs: Skilte

55

Dialog mellem: Soda og Abdel

56

Dialog mellem: Alan og Liva

63

Dialog: Hvilket arbejde?

64

Grammatik: Ordklasser

66

Tekst om: Medeni og Sara

69

Grammatik: Ordstilling og inversion

72

Læs: Mødeskema

78

Skriv om: Aman

81

Tekst om: Kims restaurant

87

Tekst om: Lilas arbejde

88

2

9788763606745_indhold.indd 2

21/09/2018 13.46


1

2

3

Kapitel 3 - By

94

Lyt til: Helle skal i byen

98

Grammatik: Ordklasser

103

Lyt til: Lunas dag

106

Grammatik: Verber

110

Tekst om: Viktor

115

Lyt til: Rasmus og Mette

118

Læs: Skilte

120

Grammatik: Centraladverbier

126

Tekst om: Familien Weng

133

DUET 4 Danskuddannelse 1, modul 4 – grundbog Joanna Haskiel og Kirsa Freimann Olesen © Alfabeta, 2018 Et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont

Design og sats: andresen design Illustrationer: Stine Reintoft Forlagsredaktion: Helene Deden og Dea Emilia Beck Trykkeri: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag, 2018 ISBN: 978-87-636-0674-5 www.alfabetaforlag.dk Lyden findes på alfabetadigital.dk/duet4 Kopisiden findes i lærervejledningen Fotos: s. 40 © Shutterstock s. 46 © Shutterstock s. 47: billede 1 © Getty Images, billede 2 © Shutterstock s. 54 © Shutterstock s. 55 © Getty Images s. 81 © Shutterstock s. 120 © Getty Images

3

9788763606745_indhold.indd 3

21/09/2018 13.46


1

2

3

KAPITEL 1

SKOLE

Opgave 1. Hvilke ord er om skole? Sæt streg under. Der er 4 ord, du ikke skal bruge kontor

sover

skriver

lejlighed

klasselokale blyantspidser

bog

lytter

taler

frisør

Prøve i dansk 1

viskelæder

kantinedame

kantine lærer

kontorassistent toilet modul 4

blyant fitness

modultest kursist læser

Danskuddannelse 1

 Snak om jeres svar i klassen. Opgave 2. Sæt ordene ind i skemaet danskuddannelse

aktiviteter i klassen

ting i klassen

personer på skolen

steder på skolen

 Lav en sætning med 5-10 af ordene. 2 og 2/i klassen.

4

9788763606745_indhold.indd 4

21/09/2018 13.46


1

2

3

Opgave 3. Del sammensatte ord i 2 skriv 1. ord

skriv 2. ord

skriv hele ordet

kantine

dame

kantinedame

kantinedame

kontorassistent

modultest

viskelæder

klasselokale

danskuddannelse

Opgave 4. 9 vokaler

Hvor mange stavelser er der? I klassen  Sæt streg under vokalerne.

i

y

u

 Skriv antal stavelser i boksen.

e

ø

o

 Skriv ordene i stavelser.

æ

å

a

kantinedame -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

kontorassistent -

9788763606745_indhold.indd 5

5

21/09/2018 13.46


1

2

3

modultest -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

viskelæder -

klasselokale -

danskuddannelse -

 Hvor er der tryk i ordene?  Udtal ordene – først langsomt og bagefter i normalt tempo. Opgave 5. Udtale. Dialog. Hvad synes du om at gå til dansk? Hvor går du i skole?

Hvad synes du om at gå til dansk? Hvorfor (det)?

.

Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, jeg lærer rigtig meget.

6

9788763606745_indhold.indd 6

21/09/2018 13.47


1

2

3 Ja, det er jeg.

Er du glad for din skole?

Fordi jeg har gode lærere. Fordi jeg har gode venner. Fordi jeg lærer dansk.

Hvorfor (det)?

Hvad synes du om at gå til dansk?

Jeg synes ikke, det er så godt.

Jeg synes ikke, jeg lærer så meget.

Hvorfor (ikke)?

Er du glad for din skole?

Nej, det er jeg ikke.

Hvorfor (ikke)?

Fordi jeg bor langt væk. Fordi det er hårdt. Fordi det er svært.

Opgave 6. Hvordan er din skole? Brug gerne flere ord til hvert spørgsmål, fx gode og venlige 1. Hvordan er kursisterne i din klasse? 2. Hvordan er dine lærere? 3. Hvordan er dine mødetider? super

9788763606745_indhold.indd 7

gode

hjælpsomme

glade

søde

venlige

okay

ikke så gode

sure

dårlige

7

21/09/2018 13.47


1

2

3

4. Hvordan er kantinen? super

god

okay

ikke så god

sjovt

hårdt

dårlig

dyr

billig

5. Hvordan er det at lære dansk? svært

ikke så svært

ikke så hårdt

spændende

nemt

6. Har du langt til skole? 7. Har du pauser? 8. Har du hjemmearbejde? ja

nej

lidt

meget

nogle gange

tit

aldrig

altid

 Skriv stikord om din skole. Noget godt om din skole

Noget dårligt om din skole

8

9788763606745_indhold.indd 8

21/09/2018 13.47


1

2

3

 Fortæl om din skole. 2 og 2/i klassen. Du kan bruge de her sætninger: Jeg er glad for min skole, fordi…/Jeg kan godt lide min skole, fordi… Jeg er ikke så glad for min skole, fordi…/Jeg kan ikke så godt lide min skole, fordi…  Fortæl om din skole igen, men hav denne gang også fokus på udtale. 2 og 2/i klassen. 9

9788763606745_indhold.indd 9

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 7. Skriv det modsatte kedelig dyr let dårlig glad  Lav sætninger med ordene. 2 og 2. Opgave 8. Skriv, hvad du synes om at gå til dansk Hvad synes du om at tale dansk i skolen? Jeg synes, det er

Hvad synes du om at tale dansk uden for skolen? Jeg synes, det er

10

9788763606745_indhold.indd 10

21/09/2018 13.47


1

2

3

Hvad synes du om at holde pause?

Jeg

Hvad synes du om hjemmearbejde?

Jeg

Hvad synes du om modultest?

Hvad synes du om at være på tur?

Hvad synes du om kantinen?

 Interview hinanden. 2 og 2.  Brug kort. Hvad synes du om...?

11

9788763606745_indhold.indd 11

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 9. Udtale. Dialog. Lyt og gentag. Luisa fra Brasilien er til jobsamtale hos en frisør

Frisør:

Luisa:

Hej.

Hej.

Velkommen til.

Tak.

Vil du have en kop kaffe eller en kop te?

Ja tak, en kop kaffe.

Bruger du mælk eller sukker?

Jeg bruger mælk, tak.

Nå, Luisa. Du vil gerne arbejde hos os.

Ja, jeg synes, I har en lækker salon. Og så var jeg frisør i Brasilien, så jeg vil selvfølgelig gerne arbejde som frisør i Danmark også.

Og så går du også i skole. Det lyder hårdt.

Ja, det er det. Men jeg kan gå i skole om aftenen.

Det lyder godt. Hvor går du i skole?

Jeg går på Lærdansk i Århus.

Er du glad for at gå i skole?

Ja, det er jeg. Jeg har mange venner, og lærerne er rigtig gode. Og så er jeg glad for at lære dansk.

Er det svært at lære dansk?

Ja, det er svært. Jeg er o.k. til at tale, men det er svært at skrive. Og udtalen kan også være svær nogle gange.

Nå, men jeg synes, du taler fint. Og du skal jo tale med kunder her.

Det er fint. Jeg glæder mig til at tale mere dansk.

12

9788763606745_indhold.indd 12

21/09/2018 13.47


1

2

3

 Læs dialogen. 2 og 2/i klassen. Opgave 10. Skriv sætningerne rigtigt kop/en/eller/vil/te/du/kaffe/have/kop/en/?

godt/lyder/det

du/skole/går/i/hvor/?

for/skole/i/glad/at/du/er/gå/?

er/jeg/ja/det

det/at/svært/er/dansk/lære?

13

9788763606745_indhold.indd 13

21/09/2018 13.47


1

2

3

er/svært/det/ja

mig/dansk/til/tale/jeg/mere/glæder/at

Opgave 11. Kan I huske dialogen? Hjælp hinanden. 2 og 2

Frisør:

Luisa:

Og så går du også i skole. Det lyder

Ja, det er

. Det

.

Men jeg kan gå i skole om aftenen.

godt. Hvor går du i skole? du glad for at gå i skole?

Jeg går på Lærdansk i Århus. Ja,

er jeg.

Jeg har mange venner, og lærerne er rigtig gode. Og så er jeg glad for at lære dansk. Er det

at lære dansk?

Ja, det er svært. Jeg er o.k. til at tale, men det er

at skrive. Og

udtalen kan også være svær nogle gange.

14

9788763606745_indhold.indd 14

21/09/2018 13.47


1

2

3

Nå, men jeg

, du taler fint.

Og du skal jo tale med kunder her.

Det er fint. Jeg glæder mig til at tale mere dansk.

 Spil dialogen for hinanden i klassen. I må gerne ændre på den. Hav fokus på udtale. Opgave 12. Hvad tror du? Sæt X

ja

nej

Der er 4 danskuddannelser. Der er 7 moduler på Danskuddannelse 1. Man skal til modultest efter hvert modul. Man må godt bruge sin mobil til modultest. Man skal være 18 år for at gå på Danskuddannelse. Et modul på Danskuddannelse 1 tager ca. 2 måneder. Man lærer det danske alfabet på Danskuddannelse 1. Man kan godt arbejde, når man går til dansk. Man lærer engelsk på Danskuddannelse 1. Man kan gå til dansk om aftenen.

 Snak om jeres svar i klassen.  Lyt til teksten om Danskuddannelse.  Tjek, om jeres svar er rigtige.  Indsæt ikke i de sætninger, hvor I har sat X i nej. 15

9788763606745_indhold.indd 15

21/09/2018 13.47


1

2

3 STUDIEPRØVEN

Opgave 13. Snak om danskuddannelserne

PRØVE I DANSK 3

PRØVE I DANSK 2 Modul 5 PRØVE I DANSK 1 MUNDLIGT

Modul 6 Modul 4

Modul 6

Modul 5

Modul 5

Modul 4

Modul 3

Modul 3

Modul 2

SKRIFTLIGT

Modul 4 Modul 6 Modul 3

Modul 1, 2, 3, 4, 5

Modul 2

Modul 1 Modul 1

Danskuddannelse 1

16

Modul 2 Modul 1 Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 3

 Sæt X i dit modul.

9788763606745_indhold.indd 16

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 14. Læs om de 3 danskuddannelser DANSKUDDANNELSE 1 Man har gået i skole 0-10 år i sit hjemland. Man kan ikke alfabetet, eller man kan det ikke så godt. Måske kan man kinesisk, arabisk, urdu eller et andet sprog, der ikke har det danske alfabet. Man kommer på Danskuddannelse 1, fordi man skal lære det danske alfabet. Et modul tager ca. 4 måneder. Danskuddannelse 1 har 6 moduler, modultest og en Prøve i Dansk 1. DANSKUDDANNELSE 2 Man har gået i skole i 10-14 år i sit hjemland. Man kan alfabetet, så man kan godt læse og skrive alfabetet. Mange taler og skriver også engelsk. Et modul tager ca. 3 måneder. Danskuddannelse 2 har 6 moduler, modultest og en Prøve i Dansk 2. DANSKUDDANNELSE 3 Man har gået i skole i 12-20 år i sit hjemland. Man kan alfabetet, så man kan godt læse og skrive. Næsten alle taler og skriver godt engelsk. Mange taler også andre sprog og har gået på universitetet i hjemlandet. Et modul tager ca. 3 måneder. Danskuddannelse 3 har kun 5 moduler, modultest og en Prøve i Dansk 3. DANSKUDDANNELSERNE Danskuddannelse 1 og 2 har 6 moduler, modultest og en Prøve i Dansk 1 eller 2. Danskuddannelse 3 har 5 moduler, modultest og en Prøve i Dansk 3.

17

9788763606745_indhold.indd 17

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 15. Læs om personerne. Hvilken Danskuddannelse går de på? Mira kommer fra Pakistan. Hun er læge, så hun har gået på universitetet i Pakistan. Hun taler og skriver rigtig godt engelsk. Mira går på Danskuddannelse Parisa kommer fra Irak. Hun har gået i skole i 6 år, så hun kan læse og skrive på arabisk, men hun kan ikke det danske alfabet. Parisa går på Danskuddannelse Tony kommer fra England. Han har gået i skole i 12 år, og han taler selvfølgelig rigtig godt engelsk. Han har en uddannelse som elektriker. Tony går på Danskuddannelse  Hvilken Danskuddannelse går du på?  Hvilket modul går du på?  Hvornår skal du til modultest?

18

9788763606745_indhold.indd 18

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 16. Lyt til dialogen flere gange. En lærer og Adam snakker sammen. Adam skal til modultest  Hvordan har Adam det med at lære dansk? Sæt X’er (der skal være flere X’er nogle steder). elsker

glad for

kan godt lide

kan ikke så godt lide

synes, det er svært

at skrive at læse at lytte at tale

 Snak om jeres svar i klassen.  Skriv. Hvordan har du det med at... skrive? læse? lytte? snakke? gå til modultest?  Brug kort. Interview hinanden 2 og 2.

9788763606745_indhold.indd 19

19

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 17. Læs teksten om Wendes sprogcenter Wende fra Kina har gået på sprogskole i ca. 1 år. Han er glad for det, men han synes også, det er svært. Han går i skole 4 timer mandag, onsdag og fredag. Der er en kantine, så han har ikke madpakke med. Kantinen er hyggelig. Der er stole, borde, blomster og mange billeder og plakater. Wende sidder tit med de andre kursister, når de har pause. Der er 10 kursister i hans klasse. Han har to lærere, som han er glad for. Wende glæder sig meget til sin sommerferie. Så skal han til Kina og besøge sin familie og sine venner.  Svar på spørgsmålene. 1. Hvor længe har Wende gået til dansk?

2. Hvad synes han om at gå til dansk?

3. Hvor mange dage går han i skole? 4. Har han madpakke med?

20

9788763606745_indhold.indd 20

21/09/2018 13.47


1

2

3

5. Hvad er der i kantinen?

6. Hvor mange lærere har han? 7. Hvor mange kursister er der i klassen? 8. Hvad glæder han sig til? Opgave 18. Skriv de rigtige ord 1. Man kan sidde på den. 2. Der er bøger i den, og du har den med i skole. 3. Wende går i skole mandag, … og fredag. 4. Der er 10 kursister i Wendes… 5. Man kan drikke te og kaffe i… Kodeord:

21

9788763606745_indhold.indd 21

21/09/2018 13.47


1

2

3

GRAMMATIK. SUBSTANTIVER ENTAL OG FLERTAL Opgave 19. Sæt streg under substantiverne i teksten om Wende  Skriv substantiverne i ental og flertal i skemaet. Husk en eller et.

1.

ental

flertal

flertalsendelse

en sprogskole

sprogskoler

-r

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 22

9788763606745_indhold.indd 22

21/09/2018 13.47


1

2

3

17. 18. 19. 20.

 Hvor mange forskellige flertalsformer fandt I?  Skriv ordene i flertal igen på linjerne nedenunder, og sæt streg efter rod, fx sprogskole r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

9788763606745_indhold.indd 23

23

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 20. Lyt til endelserne, og sæt X –er/–r

–er/–r

–e

1.

9.

2.

10.

3.

11.

4.

12.

5.

13.

6.

14.

7.

15.

8.

16.

–e

Opgave 21. Skriv ordene i den rigtige boks på næste side lærere

kursister

tavler

hæfter

reoler

skemaer

blyanter bogstaver fridage

computere mapper timer

papirer skabe

ure

borde pauser

stole

tasker

sommerferier

plakater

24

9788763606745_indhold.indd 24

21/09/2018 13.47


1

2

3

flertal med –er

skriv ental

flertal med –e

skriv ental

flertal med –r

skriv ental

 Udtale. Sig ordene i ental og flertal.  Brug kort. Sig ordene i ental og flertal. 2 og 2/små grupper.

25

9788763606745_indhold.indd 25

21/09/2018 13.47


1

2

3

Opgave 22. Hvad er spørgsmål, og hvad er svar? Skriv ? eller

.

Ja, jeg har fået en ven fra Kina og en ven fra Tyrkiet Er det svært

.

?

Er du glad for det Hvor går du i skole De er rigtig gode Jeg går på Holbæk Sprogcenter Hvilken Danskuddannelse går du på Okay. Hvad med lærerne Jeg går på Danskuddannelse 1 modul 4 Har du fået venner på din sprogskole Ja, jeg er rigtig glad for det Ja, jeg synes, det er lidt svært  Skriv spørgsmålene og svarene.

26

9788763606745_indhold.indd 26

21/09/2018 13.47


1

2

Skriv spørgsmål

3

Skriv svar

27

9788763606745_indhold.indd 27

21/09/2018 13.47


1

2

3

1

DUET

udgivelse også modul 4. DUET 4 består af en grundbog (inkl. lyd) og en lærervejledning med kopiark. Grundbogens 3 emner er: ARBEJDE

3

MODUL 4

DUET er en grundbogsserie, der indtil videre dækker modul 1, 2, 3 og med denne

SKOLE

2

BY

Mundtlighed: DUET 4 har fokus på mundtlighed i overensstemmelse med ministeriets nye bekendtgørelse. Gennem sproghandlinger og dialoger øver kursisterne prosodi og udtale af bøjningsendelser. Nyttige udtryk og vendinger bliver automatiseret, og de lærer at udtrykke holdninger og meninger. Specielt udviklede sprogkort ligger klar i lærervejledningen.

Danskuddannelse 1, modul 4

Skrivning: I de skriftlige opgaver arbejder kursisterne videre med udtryk og vendinger fra det mundtlige ordforrådsarbejde. Læsning: Læseteknisk fortsætter kursisterne morfemarbejdet fra DUET 3, bl.a. med rod- og bøjningsmorfemer. Læseteksterne er alle tekster fra hverdagen som fx mødeskema fra arbejdspladsen, skema over dagpengesatser, køreplan eller skilte i byen. Hvert kapitel inddrager relevant hverdagsmatematik som fx budget over fritidsaktiviteter og beregninger af statistik. Den afsluttende modultest har afsæt i det indlærte og er således både en repetition og et tjek af, hvor meget man har lært.

Joanna Haskiel Kirsa Freimann Olesen

Alfabeta www.alfabetaforlag.dk

9788763606745_omslag.indd 1

24/09/2018 13.17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.